Zanussi | ZWI71201WA | User manual | ZANUSSI ZWI71201WA Εγχειρίδιο χρήστη

EL
PL
Οδηγίες Χρήσης
Instrukcja obsługi
Πλυντήριο ρούχων
Pralka
ZWI 71201 WA
2
31
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ 2
Οδηγίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Περιγραφή προϊόντος _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Πίνακας χειριστηρίων _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Προγράμματα πλύσης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Τιμές κατανάλωσης _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Πρώτη χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Εξατομίκευση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τι να κάνετε αν... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τεχνικά χαρακτηριστικά _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ηλεκτρική σύνδεση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Εντοιχισμός _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16
19
22
24
25
27
27
30
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί
με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή
μόνιμης αναπηρίας.
• Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από τα εν λόγω άτομα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την
επιτήρηση ή καθοδήγηση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα
της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
2
www.zanussi.com
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 8 kg (ανατρέξτε στην
ενότητα «Πίνακας προγραμμάτων»).
• Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
• Η πίεση του νερού λειτουργίας (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει
να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa)
• Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από
τυχόν ύπαρξη χαλιού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την συνοδεύουν.
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και
τους πείρους μεταφοράς.
• Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς. Όταν
μετακινήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να
ακινητοποιήσετε τον κάδο.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 °C ή σε χώρο που εκτίθεται
στις καιρικές συνθήκες.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο
οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι επίπεwww.zanussi.com
•
•
•
•
δο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και
καθαρό.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει
πλήρως.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα
μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε να
υπάρχει ο απαραίτητος χώρος μεταξύ της
συσκευής και της μοκέτας.
Ηλεκτρική σύνδεση
3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με
το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της
ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος.
Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα
μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε
ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις
Οδηγίες της ΕΟΚ.
Σύνδεση νερού
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους
σωλήνες νερού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού χρησιμοποιώντας τα καινούργια
σετ σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν
επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε καινούργιους σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το
νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που
παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μην αγγίζετε το γυαλί της πόρτας όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα.
Το γυαλί μπορεί να είναι ζεστό.
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα.
• Μην τοποθετείτε κάποιο δοχείο κάτω από
τη συσκευή για να συλλέξει πιθανή διαρροή νερού. Επικοινωνήστε με το Σέρβις για
να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να
αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων
μέσα στη συσκευή.
Χρήση
4
www.zanussi.com
Περιγραφή προϊόντος
1 Συρτάρι απορρυπαντικού
2 Πίνακας ελέγχου
1
2
3 Λαβή ανοίγματος πόρτας
4 Πλακέτα τεχνικών στοιχείων
5 Αντλία αδειάσματος
6 Ρυθμιζόμενα πόδια
3
4
5
6
Ασφάλεια για παιδιά
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή τα κατοικίδια δεν
μπαίνουν μέσα στον κάδο. Για την αποτροπή
της παγίδευσης παιδιών και κατοικίδιων
ζώων στο εσωτερικό του κάδου, το πλυντήριο
αυτό διαθέτει μία ειδική διάταξη.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη διάταξη, στρέψτε προς τα
δεξιά το κουμπί που
υπάρχει στο εσωτερικό της πόρτας
(χωρίς να το πιέσετε), μέχρι η σχισμή
να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα.
www.zanussi.com
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη
διάταξη και να επαναφέρετε τη δυνατότητα να κλείνει η
πόρτα, στρέψτε
προς τα αριστερά το
κουμπί μέχρι η σχισμή να βρίσκεται
στην κατακόρυφη
θέση.
5
Συρτάρι απορρυπαντικού
Θήκη για απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται για τη φάση πρόπλυσης και μουλιάσματος ή για προϊόν αφαίρεσης λεκέδων που
χρησιμοποιείται κατά τη φάση επεξεργασίας
λεκέδων (εάν διατίθεται). Το απορρυπαντικό
πρόπλυσης και μουλιάσματος προστίθεται
στην αρχή του προγράμματος πλύσης. Το
προϊόν αφαίρεσης λεκέδων προστίθεται κατά
τη φάση επεξεργασίας των λεκέδων.
Θήκη για απορρυπαντικό σε σκόνη ή
υγρό που χρησιμοποιείται για την κύρια πλύση. Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό,
ρίξτε το ακριβώς πριν από την εκκίνηση του
προγράμματος.
Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος).
Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή κάθε προϊόντος όσον αφορά τη δοσολογία και
μην υπερβαίνετε την ένδειξη «ΜΑΧ» στο συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού. Τα προσθετικά μαλακτικά προϊόντα ή προϊόντα κολλαρίσματος πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη πριν
από την έναρξη του προγράμματος πλύσης.
Πίνακας χειριστηρίων
Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε τον πίνακα χειριστηρίων. Δείχνει το διακόπτη επιλογής προγράμματος, τα πλήκτρα, τις ενδεικτικές λυχνίες και την οθόνη. Στις σελίδες που
ακολουθούν, τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύονται από τους σχετικούς αριθμούς.
1
2
3
4
5
6
7
10
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Πλήκτρο μείωσης ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
6
8
9
3 Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΩΝ
4 Πλήκτρο ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ
5 Πλήκτρο ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ
www.zanussi.com
6 Πλήκτρο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ
7 Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
9 Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
10 Οθόνη
8 Πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Πίνακας συμβόλων
Στύψιμο
Διακόπτης επιλογής προγράμματος
Βαμβακερά
Συνθετικά
Πλήκτρα
Στύψιμο
Ευαίσθητα
Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού
Πλύσιμο στο χέρι
Επιλογές
Κρύα πλύση
Eco (Οικονομικό)
Μάλλινα
Τζιν
Κουρτίνες
Μούλιασμα
Μικρό πρόγραμμα
Ξεβγάλματα
Άδειασμα νερού
Πολύ σύντομο
Πρόπλυση
Εύκολο σιδέρωμα
Επιπλέον ξέβγαλμα
Έναρξη/Παύση
Καθυστέρηση έναρξης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Ενδεικτικές λυχνίες
Πόρτα ασφαλισμένη
Διακόπτης επιλογής προγράμματος, πλήκτρο επιλογής
ταχύτητας στυψίματος και διαθέσιμες επιλογές
Διακόπτης επιλογής προγράμματος
Ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων σας
επιτρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα και/ή
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το
πλυντήριο.
Μείωση ταχύτητας στυψίματος
Πατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος.
www.zanussi.com
Διαθέσιμες επιλογές:
Ακύρωση ξεβγάλματος
Επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία, το νερό
από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει μέσα
έτσι ώστε να μη ζαρώσουν τα υφάσματα.
Πριν να ανοίξετε την πόρτα, θα χρειαστεί να
αδειάσετε το νερό. Για να αδειάσετε το νερό,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Στο τέλος του προγράμματος".
7
Οικονομικό
Μόνο για ελαφρώς ή φυσιολογικά λερωμένα
βαμβακερά και συνθετικά σε θερμοικρασία
40°C ή υψηλότερη. Ο χρόνος πλυσίματος θα
αυξηθεί και η θερμοκρασία πλυσίματος θα
μειωθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν
την επιλογή εάν θέλετε να πλύνετε φυσιολογικά λερωμένα ρούχα και, ταυτόχρονα, να εξοικονομήσετε ενέργεια.
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΟ
Σύντομος κύκλος για λίγο βρώμικα ρούχα ή
για ρούχα που χρειάζονται μόνο φρεσκάρισμα. Συνιστούμε να μειώσετε το φορτίο των
ρούχων.
Πρόπλυση
Το πρόγραμμα εκτελεί ένα κύκλο πρόπλυσης
πριν από την κύρια πλύση. Ο χρόνος πλύσης
θα παραταθεί. Η επιλογή αυτή συνιστάται για
πολύ λερωμένα ρούχα.
Εύκολο σιδέρωμα
Επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα τα ρούχα
πλένονται απαλά για να αποφευχθεί το ζάρωμα. Με τον τρόπο αυτό το σιδέρωμα είναι ευκολότερο. Επιπλέον, η συσκευή θα εκτελέσει
πρόσθετα ξεβγάλματα σε ορισμένα προγράμματα. Στα προγράμματα για τα βαμβακερά, η
μέγιστη ταχύτητα στυψίματος μειώνεται αυτόματα.
Επιπλέον ξέβγαλμα
Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί για να
εξοικονομεί νερό. Αν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα ρούχα χρησιμοποιώντας επιπλέον
ποσότητα νερού (επιπλέον ξέβγαλμα), διαλέξτε αυτήν την επιλογή. Το πλυντήριο εκτελεί κάποια πρόσθετα ξεβγάλματα. Αυτή η επιλογή συνιστάται για τους αλλεργικούς στα
απορρυπαντικά και στις περιοχές όπου το νερό είναι πολύ μαλακό.
Έναρξη/Παύση
Αυτό το πλήκτρο να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα ή να διακόψετε το πρόγραμμα.
Καθυστ. Έναρξης
Το πρόγραμμα πλύσης μπορεί να καθυστερήσει κατά 30 λεπτά - 60 λεπτά - 90 λεπτά, 2
8
ώρες και στη συνέχεια κατά 1 ώρα μέχρι το
μέγιστο των 20 ωρών με το πλήκτρο αυτό.
Ενδεικτική λυχνία ασφάλισης πόρτας
Η ενδεικτική λυχνία 9 ανάβει όταν το ξεκινάει
το πρόγραμμα και υποδηλώνει κατά πόσο είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας:
• λυχνία σβηστή: η πόρτα δεν μπορεί να
ανοίξει. Η συσκευή λειτουργεί ή έχει σταματήσει με νερό στον κάδο.
• λυχνία σβηστή: η πόρτα μπορεί να ανοίξει.
Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί ή το νερό
έχει αδειάσει.
• λυχνία αναβοσβήνει: η πόρτα ανοίγει μετά
από μερικά λεπτά.
10 Οθόνη
10.1
10.2
Η οθόνη εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:
10.1: Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Αυτό το χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να
αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας της.
10.2:
• Διάρκεια επιλεγμένου προγράμματος
Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, η
διάρκεια εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά
). Η διάρκεια υπο(για παράδειγμα
λογίζεται αυτόματα με βάση το μέγιστο
συνιστώμενο φορτίο για κάθε τύπο υφάσματος. Μετά από την έναρξη του προγράμματος, ο υπολειπόμενος χρόνος ενημερώνεται κάθε λεπτό.
• Καθυστέρηση έναρξης
Η επιλεγμένη καθυστέρηση που ρυθμίζεται
μέσω του σχετικού πλήκτρου εμφανίζεται
στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, στη
συνέχεια εμφανίζεται ξανά η διάρκεια του
επιλεγμένου προγράμματος. Η τιμή καθυστέρησης μειώνεται κατά μια μονάδα κάθε
www.zanussi.com
ώρα και στη συνέχεια, όταν απομένει
1ώρα, ο χρόνος μειώνεται κάθε λεπτό.
• Κωδικοί βλάβης
Σε περίπτωση λειτουργικών προβλημάτων,
εμφανίζονται κάποιοι κωδικοί βλάβης, για
(δείτε την παράγραφο
παράδειγμα
«Τι να κάνετε αν…»).
• Λανθασμένη επιλογή
Εάν μια επιλογή δεν είναι συμβατή με το
ρυθμισμένο πρόγραμμα πλύσης, εμφανίζε-
ται η ένδειξη Err στο κάτω μέρος της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα. Η ενσωματωμένη κόκκινη λυχνία του πλήκτρου 7 αρχίζει να αναβοσβήνει.
• Τέλος προγράμματος
Όταν το πρόγραμμα τελειώσει εμφανίζεται
ένα μηδέν που αναβοσβήνει ( ). Η ενδεικτική λυχνία 9 και η ενδεικτική λυχνία του
πλήκτρου 7 σβήνουν. Η πόρτα μπορεί να
ανοίξει.
Προγράμματα πλύσης
Πρόγραμμα
Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία
Περιγραφή κύκλου
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστο φορτίο ρούχων
Τύπος ρούχων
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ1)
90° - 30°
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Στύψιμο στη μέγιστη ταχύτητα
Μέγ. φορτίο 7 kg - Μειωμένο φορτίο 3 kg
Λευκά και χρωματιστά βαμβακερά (κανονικά λερωμένα ρούχα).
Επιλογές
Θήκη
απορρυπαντικού
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ECO2)
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ
3)
ΠΡΟΠΛΥΣΗ4)
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 5)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
60° - 30°
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 900 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 3 kg - Μειωμένο φορτίο 1.5 kg
Συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα: εσώρουχα, χρωματιστά, πουκάμισα που δεν μαζεύουν, μπλούζες.
www.zanussi.com
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ECO 2)
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ
3)
ΠΡΟΠΛΥΣΗ4)
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 5)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
9
Πρόγραμμα
Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία
Περιγραφή κύκλου
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστο φορτίο ρούχων
Τύπος ρούχων
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
40° - 30°
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 700 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 3 kg - Μειωμένο φορτίο 1.5 kg
Ευαίσθητα υφάσματα: ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας.
ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
40° - Κρύο
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 900 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 2 kg
Ειδικό πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο «πλύσιμο στο χέρι».
ΜΑΛΛΙΝΑ
40°
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 900 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 2 kg
Πρόγραμμα πλύσης για μάλλινα που πλένονται στο
πλυντήριο, για μάλλινα που πλένονται στο χέρι, καθώς
και για ευαίσθητα υφάσματα. Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε στον κάδο ένα μεμονωμένο ή ογκώδες ρούχο,
μπορεί να προκληθεί ανισορροπία. Εάν η συσκευή δεν
πραγματοποιήσει την τελική φάση του στυψίματος,
προσθέστε περισσότερα ρούχα, κατανείμετε ξανά τα
ρούχα στον κάδο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
ΤΖΙΝ
40°
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 1200 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 3 kg
Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πλύνετε ρούχα
όπως παντελόνια, πουκάμισα ή μπουφάν από τζιν, καθώς και ζέρσεϋ από υλικά υψηλής τεχνολογίας. (Η επιλογή «Επιπλέον ξέβγαλμα» ενεργοποιείται αυτόματα).
10
Επιλογές
Θήκη
απορρυπαντικού
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ,
αν είναι διαθέσιμη
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ
3)
ΠΡΟΠΛΥΣΗ4)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΠΛΥΣΗ4)
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 5)
www.zanussi.com
Πρόγραμμα
Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία
Περιγραφή κύκλου
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστο φορτίο ρούχων
Τύπος ρούχων
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
40°
Πρόπλυση - Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 700 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 2.5 kg
Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την πλύση με επιπλέον
φορτίο νερού. Η συσκευή θα προσθέσει αυτόματα μια
φάση πρόπλυσης πριν από την κύρια πλύση, για την
αφαίρεση της σκόνης. (Μη βάλετε απορρυπαντικό στη
θήκη πρόπλυσης).
Επιλογές
Θήκη
απορρυπαντικού
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ,
αν είναι διαθέσιμη
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΜΟΥΛΙΑΣΜΑ
30°
Πρόπλυση - Μούλιασμα για περίπου 40 λεπτά - Διακοπή με παραμονή του νερού στον κάδο
Μέγ. φορτίο 7 kg
Ειδικό πρόγραμμα για πολύ λερωμένα ρούχα. Το πλυντήριο μουλιάζει τα ρούχα στους 30 °C. Στο τέλος του διαστήματος αυτού, σταματά αυτόματα χωρίς
να αδειάσει το νερό από τον κάδο.
Πριν ξεκινήσετε μια νέα φάση πλύσης, πρέπει να αδειάσετε το νερό από τον
κάδο με τις εξής επιλογές:
• Μόνο άδειασμα: γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση
του προγράμματος Άδειασμα. (Πιέστε το πλήκτρο 7).
• Άδειασμα και στύψιμο: γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη
θέση Στύψιμο, μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος πατώντας το πλήκτρο 2
και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο 7.
Σημαντικό! Το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ ευαίσθητα ρούχα, όπως μεταξωτά και μάλλινα. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό
για το πρόγραμμα μουλιάσματος στην κατάλληλη θήκη. Στο τέλος του χρόνου
μουλιάσματος (αφού έχει αδειάσει το νερό), μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης (στρέψτε πρώτα το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση
, στη συνέχεια στο πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο 5).
ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30
Κύρια πλύση - Ξεβγάλματα
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος στις 700 στροφές/λεπτό
Μέγ. φορτίο 3 kg
Σύντομο πρόγραμμα πλυσίματος για βαμβακερά και
συνθετικά τα οποία είναι λίγο λερωμένα ή χρειάζονται
μόνο φρεσκάρισμα.
www.zanussi.com
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ,
αν είναι διαθέσιμη
11
Πρόγραμμα
Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία
Περιγραφή κύκλου
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστο φορτίο ρούχων
Τύπος ρούχων
ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Ξεβγάλματα
Στύψιμο στη μέγιστη ταχύτητα
Μέγ. φορτίο 7 kg
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξέβγαλμα και στύψιμο βαμβακερών ρούχων που έχουν
πλυθεί στο χέρι. Η συσκευή πραγματοποιεί 3 ξεβγάλματα και, στη συνέχεια, ένα τελικό παρατεταμένο στύψιμο. Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να μειωθεί.
Επιλογές
Θήκη
απορρυπαντικού
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ
ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 5)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ
Άδειασμα νερού
Μέγ. φορτίο 7 kg
Για άδειασμα του νερού του τελευταίου ξεβγάλματος σε
προγράμματα στα οποία έχει επιλεγεί η λειτουργία Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού.
ΣΤΥΨΙΜΟ
Άδειασμα και παρατεταμένο στύψιμο
Στύψιμο στη μέγιστη ταχύτητα
Μέγ. φορτίο 7 kg
Ξεχωριστό στύψιμο για βαμβακερά ρούχα που πλένονται στο χέρι και μετά από προγράμματα με επιλεγμένη
τη λειτουργία Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού. Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος πατώντας
το αντίστοιχο πλήκτρο, ανάλογα με το είδος των ρούχων για στύψιμο.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
= ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ακύρωση του ήδη εκτελούμενου προγράμματος ή για απενεργοποίηση της συσκευής.
1) Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας ενεργειακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με
τον κανονισμό 1061/2010, αυτά τα προγράμματα στους 40°C και 60° C + ρυθμισμένη η επιλογή Eco
, είναι αντίστοιχα το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60° C» και το «τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά 40° C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης
ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων.
2) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40° C.
3) Αν επιλέξετε τη λειτουργία Πολύ Σύντομο πατώντας το πλήκτρο 3, σας συνιστούμε να μειώσετε το
μέγιστο φορτίο όπως υποδεικνύεται. Μπορείτε να γεμίσετε πλήρως το πλυντήριο, αλλά τα
αποτελέσματα της πλύσης θα είναι λιγότερο ικανοποιητικά.
4) Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, πρέπει να επιλέξετε πρόγραμμα χωρίς ΠΡΟΠΛΥΣΗ.
5) Με την επιλογή «Εύκολο σιδέρωμα» Μέγ. φορτίο 1,5 kg
Τιμές κατανάλωσης
12
www.zanussi.com
Τα δεδομένα αυτού του πίνακα είναι κατά προσέγγιση. Διάφορες αιτίες μπορούν να μεταβάλλουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος των ρούχων, η θερμοκρασία του νερού και
η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Προγράμματα
Φορτίο
(kg)
Κατανάλωση
ενέργειας
(kWh)
Κατανάλωση
νερού (λίτρα)
Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
(λεπτά)
Παραμένουσα υγρασία
(%)1)
Βαμβακερά 60 °C
7
1.35
67
150
53
Βαμβακερά 40 °C
7
0.85
67
140
53
Συνθετικά 40 °C
3
0.55
42
90
35
Ευαίσθητα 40 °C
3
0.55
63
65
35
Μάλλινα/Πλύσιμο
στο χέρι 30 °C
2
0.25
55
60
30
Τυπικά προγράμματα βαμβακερών
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά
60 °C
7
1.01
53
180
53
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά
60 °C
3.5
0.78
47
149
53
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά
40 °C
3.5
0.61
47
140
53
1) Στο τέλος της φάσης στυψίματος.
Κατάσταση απενεργοποίησης (W)
Κατάσταση παραμονής εν ενεργεία (W)
0.10
0.98
Οι πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω πίνακες είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό της
Επιτροπής της ΕΕ 2015/2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC.
Χρήσιμες συμβουλές
Διαχωρισμός των ρούχων
Ακολουθείτε τα σύμβολα που υπάρχουν στις
ετικέτες των ρούχων και τις οδηγίες πλύσης
που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χωρίζετε τα ρούχα ως εξής: λευκά, χρωματιστά,
συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.
Πριν από τη φόρτωση των ρούχων στο
πλυντήριο
Μην πλένετε ποτέ μαζί λευκά και χρωματιστά.
Τα λευκά ρούχα μπορεί να γαριάσουν με το
πλύσιμο.
www.zanussi.com
Τα καινούργια χρωματιστά μπορεί να ξεβάψουν στο πρώτο πλύσιμο. Σας συνιστούμε
να τα πλένετε χωριστά την πρώτη φορά.
Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τις
ζώνες ή τις μακριές κορδέλες.
Αφαιρείτε τους επίμονους λεκέδες πριν από
το πλύσιμο.
Τρίβετε τα πολύ λερωμένα σημεία με ειδικό
απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό σε μορφή
πάστας.
Οι κουρτίνες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Αφαιρείτε τα γαντζάκια από τις κουρτίνες ή
δένετέ τα σε ένα σάκο ή δίχτυ.
13
Αφαίρεση λεκέδων
Οι επίμονοι λεκέδες ίσως δεν αφαιρεθούν με
σκέτο νερό και απορρυπαντικό. Επομένως,
συνιστάται η αφαίρεσή τους πριν από την
πλύση.
Αίμα: όταν ο λεκές είναι ακόμα νωπός, μπορείτε να τον πλύνετε με κρύο νερό. Εάν έχει
στεγνώσει, αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε
ειδικό απορρυπαντικό για όλη τη νύχτα και
στη συνέχεια τρίψτε το με νερό και σαπούνι.
Λαδομπογιά: εμποτίστε το λεκέ με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων που περιέχει βενζίνη,
απλώστε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί και τρίψτε ταμποναριστά αρκετές φορές.
Στεγνοί λεκέδες από λίπη: εμποτίστε το λεκέ με νέφτι, απλώστε το ρούχο επάνω σε μια
μαλακή επιφάνεια και τρίψτε ταμποναριστά το
λεκέ με τις άκρες των δακτύλων σας και ένα
βαμβακερό πανί.
Σκουριά: χρησιμοποιήστε οξαλικό οξύ διαλυμένο σε ζεστό νερό ή προϊόν κατά της σκουριάς που χρησιμοποιείται με κρύο νερό. Να
είστε προσεκτικοί με τους στεγνούς λεκέδες
από σκουριά, καθώς η δομή της κυτταρίνης
θα έχει ήδη καταστραφεί και το ύφασμα μπορεί να τρυπήσει.
Λεκέδες από μούχλα: πλύνετε με λευκαντικό και ξεπλύνετε καλά (μόνο για λευκά και
χρωματιστά που δεν ξεβάφουν).
Γρασίδι: σαπουνίστε ελαφρά και πλύνετε με
λευκαντικό (μόνο για λευκά και χρωματιστά
που δεν ξεβάφουν).
Στυλό διαρκείας και κόλλα: εμποτίστε με
ασετόν1), απλώστε το ρούχο πάνω σε ένα
μαλακό πανί και τρίψτε ταμποναριστά το λεκέ.
Κραγιόν: εμποτίστε το λεκέ με ασετόν όπως
παραπάνω και στη συνέχεια καθαρίστε το λεκέ με οινόπνευμα. Χρησιμοποιήστε λευκαντικό για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα λεκέδων.
Κόκκινο κρασί: αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε νερό και απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με
οξικό ή κιτρικό οξύ και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Χρησιμοποιήστε λευκαντικό για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα λεκέδων.
Μελάνι: ανάλογα με τον τύπο του μελανιού,
εμποτίστε το ύφασμα αρχικά με ασετόν1) και
1) μη χρησιμοποιήσετε ασετόν σε ρεγιόν
14
στη συνέχεια με οξικό οξύ. Για να αφαιρέσετε
τυχόν υπολείμματα λεκέδων σε λευκά υφάσματα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό και κατόπιν ξεπλύνετε καλά.
Λεκέδες από πίσσα: χρησιμοποιήστε αρχικά ειδικό προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, οινόπνευμα ή βενζίνη και στη συνέχεια τρίψτε το
λεκέ με απορρυπαντικό σε μορφή πάστας.
Απορρυπαντικά και προσθετικά πλύσης
Τα αποτελέσματα της πλύσης εξαρτώνται μεταξύ άλλων, από την επιλογή του απορρυπαντικού και τη χρήση της σωστής δοσολογίας,
ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη και να προστατεύεται το περιβάλλον.
Παρόλο που είναι βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν ουσίες οι οποίες, σε μεγάλες ποσότητες, ενδέχεται να διαταράξουν
την εύθραυστη οικολογική ισορροπία.
Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από
τον τύπο των υφασμάτων (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά κ.λπ.), το χρώμα, τη θερμοκρασία πλύσης και το πόσο λερωμένα είναι
τα ρούχα.
Στη συγκεκριμένη συσκευή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κοινά απορρυπαντικά
πλυντηρίου που διατίθενται στο εμπόριο:
• απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο
υφάσματος
• απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα
(μέγ. θερμοκρασία 60°C) και μάλλινα
• απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60°C),
για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για
μάλλινα.
Το απορρυπαντικό και τυχόν προσθετικά
πλύσης πρέπει να προστίθενται στις κατάλληλες θήκες του συρταριού απορρυπαντικού
πριν από την έναρξη του προγράμματος πλύσης.
Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή
μορφή, πρέπει να επιλέξετε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.
Η συσκευή διαθέτει σύστημα ανακυκλοφορίας, το οποίο επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση
του συμπυκνωμένου απορρυπαντικού.
www.zanussi.com
Όσον αφορά στη δοσολογία των προσθετικών πλύσης, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και μην υπερβαίνετε το όριο
στο συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού
με την ένδειξη «ΜΑΧ».
Ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει
να χρησιμοποιείται
Το είδος και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από τον τύπο των υφασμάτων, την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και τη σκληρότητα του
νερού.
Όσον αφορά στη δοσολογία, ακολουθήστε τις
οδηγίες του παρασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού στις παρακάτω περιπτώσεις:
• αν πρόκειται να πλύνετε λίγα ρούχα
• αν τα ρούχα είναι ελαφρώς λερωμένα
• αν δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού
κατά τη διάρκεια της πλύσης.
Βαθμός σκληρότητας του νερού
Η σκληρότητα του νερού διακρίνεται σε «βαθμούς». Πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας μπορείτε να
λάβετε από την αρμόδια εταιρεία ύδρευσης ή
τους τοπικούς φορείς. Αν ο βαθμός σκληρότητας του νερού είναι μεσαίος ή υψηλός, προτείνουμε να προσθέσετε αποσκληρυντή νερού, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όταν ο βαθμός σκληρότητας είναι χαμηλός (μαλακό νερό), προσαρμόστε
κατάλληλα την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Πρώτη χρήση
• Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές και
υδραυλικές συνδέσεις είναι σύμφωνες
με τις οδηγίες εγκατάστασης.
• Αφαιρέστε το κάλυμμα πολυστυρολίου
και κάθε άλλο υλικό από τον κάδο.
• Ρίξτε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας
του συρταριού απορρυπαπλύσης
ντικού, προκειμένου να ενεργοποιηθεί
η βαλβίδα εξοικονόμησης ενέργειας
(βαλβίδα ECO). Στη συνέχεια, εκτελέστε ένα κύκλο για βαμβακερά στην
υψηλότερη θερμοκρασία, χωρίς ρούχα
στη συσκευή, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα της κατασκευαστικής διαδικασίας από τον κάδο. Προσθέστε 1/2 μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη κύριας πλύσης και
ξεκινήστε τη συσκευή.
Εξατομίκευση
Ηχητικά σήματα
Η συσκευή διαθέτει μια ηχητική συσκευή, η
οποία ηχεί στις παρακάτω περιπτώσεις:
• στο τέλος του κύκλου
• αν υπάρξει βλάβη.
Πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα 4 και 5 για
περίπου 6 δευτερόλεπτα, το ηχητικό σήμα
απενεργοποιείται (εκτός από τις περιπτώσεις
βλάβης). Πατώντας ξανά αυτά τα 2 πλήκτρα,
το ηχητικό σήμα θα επανενεργοποιηθεί.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Η διάταξη αυτή σάς παρέχει τη δυνατότητα
να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη,
ώστε να μη χρειάζεται να ανησυχείτε ότι τα
παιδιά μπορεί να τραυματιστούν ή να προκαwww.zanussi.com
λέσουν ζημιά στη συσκευή. Η λειτουργία αυτή
παραμένει ενεργή ακόμη και όταν το πλυντήριο δεν λειτουργεί.
Υπάρχουν δυο διαφορετικοί τρόποι για να
ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή:
1. Πριν πιέσετε το πλήκτρο 7: η συσκευή δε
θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
2. Αφότου πιέσετε το πλήκτρο 7: θα είναι
αδύνατο να αλλάξετε οποιοδήποτε άλλο
πρόγραμμα ή επιλογή.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε ταυτόχρονα για
περίπου 6 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα 2 και 3
μέχρι να εμφανιστεί ή να εξαφανιστεί το εικοαπό την οθόνη.
νίδιο
15
Καθημερινή χρήση
Φόρτωση των ρούχων
Ανοίξτε την πόρτα
τραβώντας προσεκτικά προς τα έξω τη
λαβή της πόρτας.
Τοποθετήστε τα
ρούχα στον κάδο,
ένα ρούχο τη φορά,
τινάζοντάς τα όσο
πιο πολύ μπορείτε.
Κλείστε την πόρτα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν
έχουν παραμείνει
ρούχα ανάμεσα στο
λάστιχο στεγανοποίησης και την
πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή πρόκλησης
ζημιάς στα ρούχα.
Μετρήστε το απορρυπαντικό και το
μαλακτικό
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι του
απορρυπαντικού μέχρι να σταματήσει. Μετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού, ρίξτε τη στη θήκη κύριας πλύσης
ή στην κατάλληλη θήκη που χρειάζεται από το επιλεγμένο πρόγραμμα ή την
επιλογή (για περισσότερες λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στην παράγραφο "Συρτάρι απορρυπαντικού").
Εάν θέλετε, ρίξτε μαλακτικό στη θήκη με το
(η ποσότητα που θα χρησιμοσύμβολο
ποιήσετε δεν πρέπει να υπερβαίνει το σημάδι "MAX" της θήκης). Κλείστε προσεκτικά
το συρτάρι.
Επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα με
το διακόπτη επιλογής προγράμματος (1)
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος
στο επιθυμητό πρόγραμμα.
Η πράσινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 7
αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο διακόπτης επιλογής μπορεί να στραφεί είτε δεξιόστροφα είτε
αριστερόστροφα.
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση
για επαναφορά του προγράμματος/για να
απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Στο τέλος του προγράμματος, πρέπει να
γυρίσετε το διακόπτη επιλογής στη θέση
, για την απενεργοποίηση της συσκευής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Αν γυρίσετε το διακόπτη
επιλογής προγράμματος σε ένα άλλο
πρόγραμμα ενώ η συσκευή λειτουργεί, η
κόκκινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 7 θα
αναβοσβήσει 3 φορές και θα εμφανιστεί στην
οθόνη η ένδειξη Err για να υποδηλώσει τη
λανθασμένη επιλογή. Η συσκευή δεν θα
εκτελέσει το νέο πρόγραμμα που επιλέχθηκε.
Επιλέξτε την ταχύτητα στυψίματος
πιέζοντας το πλήκτρο 2
Όταν επιλεγεί το απαιτούμενο πρόγραμμα, η
συσκευή αυτόματα προτείνει τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος που διατίθεται για το συγκε-
16
www.zanussi.com
κριμένο πρόγραμμα. (Ανατρέξτε στην ενότητα
"Προγράμματα πλύσης" για τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στυψίματος).
Πιέστε επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο για
να αλλάξετε την ταχύτητα του στυψίματος,
εάν επιθυμείτε να στυφτούν τα ρούχα σας με
διαφορετική ταχύτητα. Θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
Διαλέξτε τις διαθέσιμες επιλογές με τα
πλήκτρα 3, 4, 5 και 6
Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να επιλέξετε και διάφορες λειτουργίες. Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να επιλεγούν, αφού πρώτα έχετε επιλέξει το επιθυμητό πρόγραμμα και πριν από την έναρξη
του προγράμματος. Πατώντας αυτά τα πλήκτρα, ανάβουν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. Πατώντας τα άλλη μια φορά, οι αντίστοιχες λυχνίες σβήνουν. Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής, η ενσωματωμένη κόκκινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 7 αναβοσβήνει 3 φορές και εμφανίζεται η ένδειξη Err.
Για τη συμβατότητα μεταξύ των προγραμμάτων πλύσης και των επιλογών δείτε το κεφάλαιο "Προγράμματα πλύσης".
Ξεκινήστε το πρόγραμμα, πατώντας το
πλήκτρο 7
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει το
επιλεγμένο πρόγραμμα, η αντίστοιχη πράσινη ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει.
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία 9 για να υποδείξει
ότι η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί και ότι η
πόρτα είναι κλειδωμένη.
Εάν έχετε επιλέξει την καθυστερημένη έναρξη, η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σε περίπτωση λανθασμένης
επιλογής, εμφανίζεται για μερικά
δευτερόλεπτα το μήνυμα Err και η κόκκινη
ενδεικτική λυχνία αυτού του πλήκτρου
αναβοσβήνει 3 φορές.
Επιλέξτε την Καθυστέρηση έναρξης,
πατώντας το πλήκτρο 8
Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, εάν θέλετε να
καθυστερήσετε την έναρξη, πιέστε αυτό το
www.zanussi.com
πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή καθυστέρηση.
Η επιλεγμένη τιμή καθυστέρησης εμφανίζεται
στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα και στη
συνέχεια εμφανίζεται πάλι η διάρκεια του
προγράμματος.
Πρέπει να επιλέξετε αυτή την επιλογή αφού
ορίσετε πρόγραμμα και προτού ξεκινήσετε το
πρόγραμμα.
Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε το
χρόνο καθυστέρησης όποτε θέλετε, προτού
πατήσετε το πλήκτρο 7.
Επιλογή του Καθυστ. Έναρξης :
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και τις απαιτούμενες επιλογές.
2. Επιλέξτε την καθυστέρηση έναρξης, πατώντας το πλήκτρο 8.
3. Πατήστε το πλήκτρο 7:
- η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση των ωρών.
- το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις παρέλθει η επιλεγμένη καθυστέρηση.
Ακύρωση της Καθυστ. Έναρξης μετά την
έναρξη του προγράμματος:
1. Επιλέξτε την κατάσταση ΠΑΥΣΗΣ, πατώντας το πλήκτρο 7.
2. Πατήστε το πλήκτρο 8 μία φορά. Στην
οθόνη θα εμφανιστεί το '.
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 7 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Η επιλεγμένη καθυστέρηση μπορεί να μεταβληθεί μόνο αφού επιλέξετε και πάλι το
πρόγραμμα πλύσης.
• Η πόρτα θα είναι ασφαλισμένη καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης. Εάν
χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα, πρέπει
πρώτα να επιλέξετε την κατάσταση ΠΑΥΣΗΣ του πλυντηρίου ρούχων, πατώντας το
πλήκτρο 7 και, στη συνέχεια, να περιμένετε
λίγα λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα. Αφού
κλείσετε την πόρτα, πατήστε και πάλι το
ίδιο πλήκτρο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η Καθυστ. Έναρξης δεν
μπορεί να επιλεγεί στο πρόγραμμα
ΑΔΕΙΑΣΜΑ .
17
Αλλαγή επιλογής ή προγράμματος σε
εξέλιξη
Είναι δυνατό να αλλάξετε κάποιες επιλογές
πριν τις πραγματοποιήσει το πρόγραμμα.
Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να σταματήσετε το πλυντήριο, πατώντας
το πλήκτρο 7.
Η αλλαγή ενός ήδη εκτελούμενου προγράμματος είναι δυνατή μόνο εάν το επαναρρυθμίσετε. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προκαι, στη συνέχεια,
γράμματος στη θέση
στη θέση του νέου προγράμματος. Πατήστε
ξανά το πλήκτρο 7 για να ξεκινήσει το νέο
πρόγραμμα.
Το νερό στον κάδο δεν θα αδειάσει.
Παρέμβαση κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος
Πατήστε το πλήκτρο 7 για να διακόψετε το
πρόγραμμα που εκτελείται, ενώ η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο για την επανεκκίνηση του προγράμματος.
Ακύρωση προγράμματος
για ακύΓυρίστε το διακόπτη επιλογής στο
ρωση ενός προγράμματος που εκτελείται.
Τώρα μπορείτε να επιλέξετε νέο πρόγραμμα.
Άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης ενός προγράμματος
Αρχικά επιλέξτε την κατάσταση παύσης, πατώντας το πλήκτρο 7.
Εάν η ενδεικτική λυχνία 9 αναβοσβήνει και
μετά από μερικά λεπτά σβήσει, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.
Εάν η ενδεικτική λυχνία 9 παραμένει αναμμένη, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή ήδη θερμαίνει το νερό ή ότι η στάθμη του νερού βρίσκεται πολύ ψηλά. Σε κάθε περίπτωση, μην επιχειρήσετε να ασκήσετε δύναμη για να ανοίξετε την πόρτα!
Αν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα, αλλά δεν
μπορείτε, απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέΑναμονή : Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, μετά από λίγα λεπτά ενεργοποιείται το
σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται. Αν πατήσετε
18
φοντας το διακόπτη επιλογής στη θέση
.
Μετά από μερικά λεπτά, μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα.
(Προσέξτε τη στάθμη του νερού και τη θερμοκρασία!).
Αφού κλείσετε την πόρτα, πρέπει να επιλέξετε ξανά το πρόγραμμα και τις επιλογές και να
πατήσετε το πλήκτρο 7.
Στο τέλος του προγράμματος
Η συσκευή σταματά αυτόματα. Ενεργοποιούνται κάποια ηχητικά σήματα και στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη . Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 7 και η ενδεικτική λυχνία 9
σβήνουν.
Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο, η ενδεικτική λυχνία 9 παραμένει αναμμένη. Η πόρτα είναι κλειδωμένη,
υποδεικνύοντας ότι πρέπει να αδειάσει το νερό. Σε αυτό το διάστημα, ο κάδος συνεχίζει
να περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέχρι το άδειασμα του νερού.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να
αδειάσετε το νερό:
1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμ.
ματος στη θέση
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή
στυψίματος.
3. Εάν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα
στυψίματος με το αντίστοιχο πλήκτρο.
4. Πατήστε το πλήκτρο 7.
Στο τέλος του προγράμματος, η πόρτα απελευθερώνεται και μπορεί να ανοίξει. Γυρίστε
το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέγια να σβήσετε τη συσκευή.
ση
Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο και βεβαιωθείτε ότι είναι άδειος ο κάδος. Εάν δε θέλετε να
εκτελέσετε κι άλλη πλύση, κλείστε την κάνουλα παροχής νερού. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να μη δημιουργηθεί μούχλα και δυσάρεστες οσμές.
οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή, απενεργοποιείται η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
www.zanussi.com
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή, προτού εκτελέσετε
οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή
συντήρησης.
Αφαίρεση αλάτων από τη συσκευή
Το νερό που χρησιμοποιούμε περιέχει συνήθως άλατα. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείτε
περιοδικά στη συσκευή μια σκόνη αποσκλήρυνσης νερού. Χρησιμοποιήστε την ξεχωριστά από το πλύσιμο των ρούχων και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της σκόνης αποσκλήρυνσης. Με αυτό τον τρόπο θα
αποτραπεί ο σχηματισμός επικαθίσεων αλάτων.
Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής μόνο με σαπούνι και νερό και στη
συνέχεια στεγνώστε το προσεκτικά.
Καθάρισμα του συρταριού
απορρυπαντικού
Το συρτάρι σκόνης απορρυπαντικού και προσθετικού θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
Αφαιρέστε το συρτάρι πιέζοντας προς τα
κάτω την αρπάγη και
τραβώντας το προς
τα έξω. Ξεπλύντε το
κάτω από τη βρύση
για να απομακρύνετε
τυχόν υπολείμματα
συσσωρευμένης
σκόνης.
www.zanussi.com
Για να το καθαρίσετε
καλύτερα, θα πρέπει
να αφαιρέσετε το
επάνω μέρος της
θήκης προσθετικού.
Καθάρισμα της υποδοχής συρταριού
Αφού αφαιρέσετε το
συρτάρι, καθαρίστε
την υποδοχή με μια
μικρή βούρτσα και
απομακρύνετε προσεκτικά κάθε υπόλειμμα σκόνης
απορρυπαντικού
από το επάνω και
κάτω μέρος της υποδοχής.
Τοποθετήστε και πάλι το συρτάρι και εκτελέστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς
ρούχα στον κάδο.
Καθαρισμός της αντλίας
Η αντλία πρέπει να επιθεωρείται τακτικά, ειδικά εάν:
• η συσκευή δεν αδειάζει ή/και δεν στύβει,
• η συσκευή κάνει ένα περίεργο θόρυβο ενώ
αδειάζει το νερό, λόγω αντικειμένων όπως
παραμάνες, κέρματα κ.λπ. που φράζουν
την αντλία,
• εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα που έχει να
κάνει με το άδειασμα του νερού (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε αν...» για λεπτομέρειες).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν ανοίξετε το
πορτάκι της αντλίας, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
• Αν είναι απαραίτητο, περιμένετε μέχρι να
κρυώσει το νερό.
19
Τοποθετήστε ένα
δοχείο κοντά στην
αντλία (A) για τη
συλλογή του νερού
που τυχόν τρέξει.
Τραβήξτε προς τα
έξω το σωλήνα
αδειάσματος (B), τοποθετήστε τον στο
δοχείο και αφαιρέστε
το πώμα του.
Όταν σταματήσει να τρέχει νερό, ξεβιδώστε
το πώμα της αντλίας στρέφοντάς το προς
τα αριστερά και αφαιρέστε το φίλτρο. Χρησιμοποιήστε μια πένσα, εάν απαιτείται. Να
έχετε πάντα πρόχειρο ένα πανί για να
σκουπίσετε το νερό που τυχόν τρέξει κατά
την αφαίρεση του πώματος.
Καθαρίστε το φίλτρο με νερό βρύσης, απομακρύνοντας τυχόν υπολείμματα από χνούδι.
Αφαιρέστε τα ξένα
αντικείμενα και το
χνούδι από την έδρα
του φίλτρου και από
τη φτερωτή της αντλίας.
Ελέγξτε προσεκτικά
εάν περιστρέφεται η
φτερωτή της αντλίας
(περιστρέφεται απότομα). Εάν δεν περιστρέφεται, επικοινωνήστε με το τοπικό
κέντρο σέρβις.
20
Ξαναβάλτε το πώμα
στο σωλήνα αδειάσματος νερού και τοποθετήστε το σωλήνα στη θέση του.
Τοποθετήστε ξανά
το φίλτρο στην αντλία, εισαγάγοντάς
το σωστά μέσα
στους ειδικούς οδηγούς. Βιδώστε το κάλυμμα της αντλίας
καλά, στρέφοντάς το
προς τα δεξιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν χρησιμοποιείται η
συσκευή και ανάλογα με το επιλεγμένο
πρόγραμμα, μπορεί να έχει παραμείνει καυτό
νερό στην αντλία.
Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας
κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Περιμένετε πάντα μέχρι η συσκευή να έχει
ολοκληρώσει τον κύκλο πλύσης και να έχει
αδειάσει το νερό. Όταν τοποθετείτε ξανά το
κάλυμμα της αντλίας, να το σφίγγετε καλά,
για την αποτροπή τυχόν διαρροών ή
αφαίρεσής του από μικρά παιδιά.
Καθάρισμα του φίλτρου παροχής νερού
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Εάν η συσκευή δε γεμίζει,
χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να
γεμίσει με νερό, το πλήκτρο έναρξης
αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα ή εάν η οθόνη
(εάν υπάρχει) εμφανίζει την αντίστοιχη
ειδοποίηση (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Τι να
κάνετε αν.." για περισσότερες λεπτομέρειες),
ελέγξτε εάν έχουν αποφραχθεί τα φίλτρα
παροχής νερού.
Για να καθαρίσετε τα φίλτρα παροχής νερού:
www.zanussi.com
• Κλείστε τη βρύση
του νερού.
• Ξεβιδώστε το σωλήνα από τη βρύση.
• Καθαρίστε το φίλτρο μέσα στο σωλήνα με μια σκληρή βούρτσα.
• Ξαναβιδώστε το σωλήνα στη βρύση. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σφικτή.
• Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού
από τη συσκευή. Έχετε κοντά ένα πανί,
γιατί μπορεί να τρέξει νερό.
• Καθαρίστε το φίλτρο της βαλβίδας με μια
σκληρή βούρτσα ή με ένα πανί.
35°
45°
• Ξαναβιδώστε το σωλήνα στη συσκευή
και βεβαιωθείτε πως έχετε σφίξει τη σύνδεση.
• Ανοίξτε τη βρύση νερού.
Προστασία από τον πάγο
Εάν η συσκευή εκτίθεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C, θα πρέπει να παίρνετε
κάποιες προφυλάξεις.
• Κλείστε τη βρύση του νερού.
• Ξεβιδώστε τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.
www.zanussi.com
• Τοποθετήστε το άκρο από το σωληνάκι
αδειάσματος, όπως και το άκρο του σωλήνα παροχής, σε μια λεκανίτσα τοποθετημένη στο πάτωμα και αδειάστε το νερό.
• Ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής νερού
και βάλτε ξανά στη θέση του το σωληνάκι
αδειάσματος αφού ξανακλείσετε το άκρο
του με το αντίστοιχο πώμα.
• Όταν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ξανά
τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι άνω των 0°C.
Άδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης
Εάν η συσκευή εν αδειάζει το νερό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αδειάσετε
το νερό από τον κάδο:
• Βγάλτε το φις από την πρίζα
• Κλείστε τη βρύση του νερού
• Εάν είναι απαραίτητο, περιμένετε μέχρι να
κρυώσει το νερό
• Ανοίξτε το πορτάκι της αντλίας
• Βάλτε μια λεκανίτσα στο πάτωμα και τοποθετήστε το άκρο από το σωληνάκι αδειάσματος νερού μέσα στη λεκανίτσα. Βγάλτε
το πώμα του. Το νερό λόγω βαρύτητας θα
αδειάσει στη λεκάνη. Όταν η λεκανίτσα γεμίσει, βάλτε πάλι το πώμα στο σωληνάκι.
Αδειάστε τη λεκανίτσα. Επαναλάβετε τη
διαδικασία μέχρι το νερό να σταματήσει να
τρέχει
• Καθαρίστε την αντλία, εάν είναι απαραίτητο, όπως περιγράφηκε προηγουμένως
• Ξαναβάλτε το σωληνάκι αδειάσματος νερού στη θέση του αφού του έχετε βάλει το
πώμα,
• Βιδώστε ξανά το καπάκι της αντλίας και
κλείστε το πορτάκι
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κάθε φορά που αδειάζει το
νερό από το σωλήνα αδειάσματος, πρέπει να
προσθέτετε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας
πλύσης στη θήκη απορρυπαντικού και στη
συνέχεια να επιλέγετε πρόγραμμα
αδειάσματος. Με τον τρόπο αυτό, θα
ενεργοποιηθεί η Βαλβίδα ECO ώστε να μην
παραμείνει μη χρησιμοποιημένο
απορρυπαντικό κατά την επόμενη πλύση.
21
Τι να κάνετε αν...
Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης ή σε απροσεξίες, και
μπορούν να επιλύονται εύκολα χωρίς την
ανάγκη ενός τεχνικού. Προτού επικοινωνήσετε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας,
πραγματοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους.
Κατά τη λειτουργία της συσκευής, είναι πιθανό να αρχίσει να αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 7, να εμφανιστεί στην οθόνη ένας από τους παρακάτω
κωδικούς βλάβης και να ηχούν κάποια ηχητικά σήματα ανά 20 δευτερόλεπτα ως ένδειξη
ότι η συσκευή δεν λειτουργεί:
•
: πρόβλημα με την παροχή νερού.
•
: πρόβλημα με το άδειασμα του νερού.
•
: ανοικτή πόρτα.
Αφού αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, πατήστε
το πλήκτρο 7 για επανεκκίνηση του προγράμματος. Εάν, παρά τον έλεγχο που κάνατε, το
πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις της περιοχής σας.
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία/Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:
Η πόρτα δεν έχει κλείσει.
• Κλείστε καλά την πόρτα.
Το φις δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος.
• Εισαγάγετε το φις στην πρίζα ρεύματος.
Η πρίζα δεν έχει ρεύμα.
• Ελέγξτε την οικιακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
Έχει καεί η κεντρική ασφάλεια του σπιτιού.
• Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Ο διακόπτης επιλογής δεν είναι ρυθμισμένος στη σωστή θέση και δεν
έχει πατηθεί το πλήκτρο 7.
• Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος και πατήστε πάλι το
πλήκτρο 7.
Έχετε επιλέξει την καθυστέρηση έναρξης.
• Εάν θέλετε τα ρούχα να πλυθούν αμέσως, ακυρώστε την καθυστέρηση έναρξης.
Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
• Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
Η συσκευή δεν γεμίζει:
Η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή.
• Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
Ο σωλήνας παροχής έχει συμπιεστεί ή τσακίσει.
• Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.
Είναι φραγμένο το φίλτρο στο σωλήνα παροχής ή το φίλτρο της βαλβίδας παροχής.
• Καθαρίστε τα φίλτρα παροχής νερού. (Ανατρέξτε στην ενότητα
«Καθαρισμός των φίλτρων παροχής νερού» για περισσότερες λεπτομέρειες).
Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα.
• Κλείστε καλά την πόρτα.
22
www.zanussi.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία/Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό ή/και δεν στύβει:
Ο σωλήνας αδειάσματος έχει συμπιεστεί ή τσακίσει.
• Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος.
Το φίλτρο αδειάσματος είναι φραγμένο.
• Καθαρίστε το φίλτρο αδειάσματος.
Έχει επιλεγεί μια λειτουργία ή ένα πρόγραμμα που ολοκληρώνεται με
το νερό στον κάδο ή που ακυρώνει όλες τις φάσεις στυψίματος.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος.
Το φορτίο ρούχων δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στον κάδο.
• Κάνετε καλύτερη κατανομή των ρούχων.
Υπάρχει νερό στο δάπεδο:
Έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού ή ακατάλληλο απορρυπαντικό (δημιουργεί πολύ αφρό).
• Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο
άλλο.
Ελέγξτε μήπως υπάρχουν διαρροές από κάποιο δακτύλιο στεγανοποίησης του σωλήνα παροχής. Καθότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο
να το διαπιστώσετε με το νερό να τρέχει από το σωλήνα, ελέγξτε εάν
ο δακτύλιος είναι υγρός.
• Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.
Ο σωλήνας αδειάσματος ή ο σωλήνας παροχής έχουν υποστεί ζημιά.
• Αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.
Το πώμα στο σωλήνα αδειάσματος του νερού δεν έχει επανατοποθετηθεί ή το φίλτρο δεν βιδώθηκε σωστά μετά τον καθαρισμό.
• Επανατοποθετήστε το πώμα στο σωλήνα αδειάσματος ή βιδώστε
καλά το φίλτρο.
Τα αποτελέσματα της πλύσης
δεν είναι ικανοποιητικά:
Έχετε χρησιμοποιήσει πολύ λίγο απορρυπαντικό ή ακατάλληλο
απορρυπαντικό.
• Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο
άλλο.
Δεν καθαρίστηκαν οι επίμονοι λεκέδες πριν από την πλύση.
• Χρησιμοποιήστε προϊόντα του εμπορίου για το καθάρισμα των επίμονων λεκέδων.
Δεν επιλέξατε τη σωστή θερμοκρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.
Υπερβολικό φορτίο στον κάδο.
• Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
Δεν ανοίγει η πόρτα:
Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
• Περιμένετε μέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης.
Η πόρτα δεν έχει απασφαλίσει ακόμα.
• Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία 9.
Υπάρχει νερό στον κάδο.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος για να αδειάσετε το νερό.
www.zanussi.com
23
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία/Αντιμετώπιση
Το στύψιμο ξεκινά με καθυστέρηση ή η συσκευή δεν
στύβει καθόλου:
Έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εξισορρόπησης,
καθότι το φορτίο ρούχων δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στον
κάδο. Το φορτίο ρούχων ανακατανέμεται με αντίστροφη περιστροφή
του κάδου. Αυτό ενδέχεται να συμβεί αρκετές φορές μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία και ξεκινήσει το κανονικό στύψιμο. Εάν, μετά
από 10 λεπτά, το φορτίο ρούχων δεν έχει ακόμα κατανεμηθεί ομοιόμορφα στον κάδο, το πλυντήριο δεν θα ξεκινήσει τη φάση στυψίματος. Στην περίπτωση αυτή, κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με
το χέρι και επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
• Κάνετε καλύτερη κατανομή των ρούχων.
Το φορτίο είναι πολύ μικρό.
• Προσθέστε περισσότερα ρούχα, κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον
κάδο με το χέρι και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
Η συσκευή κάνει έναν ασυνήθιστο θόρυβο:
Η συσκευή διαθέτει έναν τύπο μοτέρ που κάνει ασυνήθιστο θόρυβο
σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά μοτέρ. Το νέο μοτέρ διασφαλίζει
πιο ήπια εκκίνηση και ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων στον κάδο
κατά το στύψιμο, όπως επίσης και αυξημένη σταθερότητα της συσκευής.
Δεν φαίνεται να υπάρχει νερό
μέσα στον κάδο:
Οι συσκευές νέας τεχνολογίας λειτουργούν πολύ οικονομικά, χρησιμοποιώντας πολύ λίγο νερό και χωρίς να επηρεάζεται η απόδοσή
τους.
...
...
No.
..
Ser.
...
...
...
...
Mod
Prod . ...
. No.
Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε ή να λύσετε
το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της εταιρίας μας. Πριν τηλεφωνήσετε, σημειώστε το μοντέλο, τον αριθμό σειράς και
την ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας,
καθώς: το Κέντρο Σέρβις θα σας ζητήσει αυτά τα στοιχεία.
...
Η συσκευή δονείται με θόρυβο:
Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς και τα υλικά συσκευασίας.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σωστά.
Δεν έχουν ρυθμιστεί τα πόδια στήριξης
• Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά.
Το φορτίο ρούχων δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο στον κάδο.
• Κάνετε καλύτερη κατανομή των ρούχων.
Ίσως υπάρχουν πολύ λίγα ρούχα μέσα στον κάδο.
• Τοποθετήστε περισσότερα ρούχα.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις
24
Πλάτος
Ύψος
Βάθος
60 εκατοστά
85 εκατοστά
54 εκατοστά
www.zanussi.com
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Τάση - Συνολική ισχύς - Ασφάλεια
Πληροφορίες για την ηλεκτρική παροχή δίνονται στην πλακέτα ονομαστικών τιμών στο εσωτερικό άκρο της πόρτας της συσκευής.
Πίεση παροχής νερού
Ελάχιστη
Μέγιστη
0,05 MPa
0,8 MPa
Μέγιστο φορτίο
Βαμβακερά
7 κιλά
Ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστη
1200 Στροφές ανά λεπτό
Εγκατάσταση
Αποσυσκευασία
Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφαιρέστε όλες τις διατάξεις ασφαλείας κατά τη
μεταφορά.
Σας συμβουλεύουμε να φυλάξετε όλες τις
προστατευτικές διατάξεις, προκειμένου να τις
χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θελήσετε μελλοντικά να μεταφέρετε τη συσκευή.
Ανοίξτε την πόρτα,
αφαιρέστε το κάλυμμα πολυστυρολίου
που είναι τοποθετημένο στο λάστιχο της
πόρτας και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τον κάδο.
Αφού αφαιρέσετε
όλη τη συσκευασία,
ακουμπήστε προσεκτικά τη συσκευή
στη ράχη της για να
αφαιρέσετε τη βάση
από πολυστυρόλιο.
Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και
το σωλήνα από τα
άγκιστρα σωλήνων
στο πίσω μέρος της
συσκευής.
Ξεβιδώστε τις τρεις
βίδες.
Βγάλτε τους αντίστοιχους πλαστικούς
αποστάτες.
www.zanussi.com
Κλείστε τη μικρότερη
άνω οπή και τις δύο
μεγάλες με τις αντίστοιχες πλαστικές
τάπες που παρέχονται στο πλαστικό
φάκελο με το εγχειρίδιο οδηγιών.
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή
από μοκέτες, χαλιά κ.τ.λ. και ότι η συσκευή
δεν έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή τα έπιπλα της κουζίνας. Οριζοντιώστε το πλυντήριο
ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τα ποδαράκια.
Τα ποδαράκια ίσως είναι δύσκολο να ρυθμιστούν εφόσον έχουν και κόντρα παξιμάδι,
όμως η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να είναι οριζόντια
και σταθερή.
Κάθε απαραίτητη ρύθμιση μπορεί να γίνει με
ένα κλειδί.
Η ακριβής οριζοντίωση αποτρέπει τις δονήσεις, το θόρυβο και τη μετατόπιση της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Ποτέ μην τοποθετείτε κάτω από τη συσκευή χαρτόνι, ξύλο ή παρόμοια υλικά για να αντισταθμίσετε τα
ανισόπεδα σημεία του πατώματος.
25
Εάν χρειαστεί, ελέγξτε την οριζοντίωση
με ένα αλφάδι.
35°
Σετ ελαστικών ποδιών (4055126249)
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τα ελαστικά πόδια συνιστώνται ιδιαίτερα για
κολυμβητά δάπεδα, καθώς και για ξύλινα και
ολισθηρά δάπεδα.
Προσαρτήστε τα ελαστικά πόδια για την αποφυγή δονήσεων, θορύβου και μετακίνησης
της συσκευής κατά τη λειτουργία.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το σετ.
Παροχή νερού
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδεθεί με την παροχή κρύου νερού.
• Εάν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με
νέες σωληνώσεις ή με σωληνώσεις
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, συνιστάται να τρέξει κάποια ποσότητα νερού για να απομακρυνθούν οποιαδήποτε υπολείμματα
έχουν συγκεντρωθεί στους σωλήνες.
• Μη χρησιμοποιήσετε το σωλήνα από
την παλιά σας συσκευή για τη σύνδεση της τροφοδοσίας νερού.
Παρέχεται ένας σωλήνας παροχής νερού με
τη συσκευή, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον
κάδο της συσκευής.
26
45°
Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το σωλήνα
παροχής.
Συνδέστε το κατάλληλο άκρο του σωλήνα
στη συσκευή με σύνδεση υπό γωνία όπως
φαίνεται στην εικόνα. Μην τοποθετείτε το
σωλήνα παροχής με προσανατολισμό
προς τα κάτω. Στρέψτε το σωλήνα προς
τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τη
θέση της βρύσης.
Αφού τοποθετήσετε το σωλήνα παροχής
στη σωστή θέση, μην παραλείψετε να σφίξετε ξανά το παξιμάδι δακτυλίου, ώστε να
μην υπάρξουν διαρροές.
Συνδέστε το άλλο
άκρο του σωλήνα
παροχής σε βρύση
με σπείρωμα 3/4".
Χρησιμοποιείτε πάντα το σωλήνα που
παρέχεται με τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ Ο σωλήνας παροχής δεν
πρέπει να επιμηκύνεται. Εάν δεν επαρκεί
σε μήκος και δεν θέλετε να μετακινήσετε τη
βρύση, θα πρέπει να αγοράσετε έναν
καινούργιο σωλήνα μεγαλύτερου μήκους,
ειδικά σχεδιασμένο για αυτή τη χρήση.
Άδειασμα νερού
Η καμπύλη του σωλήνα αποχέτευσης μπορεί
να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
www.zanussi.com
Αγκιστρωμένη πάνω από το χείλος
του νιπτήρα, χρησιμοποιώντας τον
πλαστικό οδηγό
σωλήνα.
Στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε ότι ο
σωλήνας δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί
από το χείλος του νιπτήρα, όταν η συσκευή
αδειάζει το νερό. Μπορείτε να το στερεώσετε δένοντάς τον από τη βρύση ή τον τοίχο.
Σε μια διακλάδωση της αποχέτευσης
του νιπτήρα. Η διακλάδωση πρέπει να
βρίσκεται πάνω από το σιφόνι, κατά τέτοιο
τρόπο ώστε η καμπύλη του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκατοστά πάνω από
το πάτωμα.
Απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης
σε ύψος όχι μικρότερο από 60 cm και όχι
μεγαλύτερο από 90 cm. Το άκρο του σωλήνα εξόδου πρέπει πάντοτε να αερίζεται,
δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγωγού θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα εξόδου. Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι τσακισμένος.
Ηλεκτρική σύνδεση
Πληροφορίες για την ηλεκτρική παροχή δίνονται στην πλακέτα ονομαστικών τιμών στο
εσωτερικό άκρο της πόρτας της συσκευής.
Ελέγξτε εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση
στο σπίτι σας μπορεί να αντέξει το μέγιστο
απαιτούμενο φορτίο, λαμβάνοντας υπόψη και
την ταυτόχρονη χρήση άλλων συσκευών.
ΠΡΟΣΟΧΗ Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του πλυντηρίου σε μια
πρίζα με γείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ Ο κατασκευαστής δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες
ή τραυματισμούς που οφείλονται στην
παράβλεψη των προαναφερθέντων
κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την εγκατάσταση του
πλυντηρίου πρέπει να υπάρχει
εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που πρέπει
να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από
κάποιο Κέντρο Σέρβις.
Εντοιχισμός
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για εντοιχισμό στην επίπλωση της κουζίνας. Η εσοχή
θα πρέπει να έχει τις διαστάσεις που φαίνονται στην απεικόνιση Α.
www.zanussi.com
27
Προετοιμασία και συναρμολόγηση της
πόρτας
Το πλυντήριο είναι κατασκευασμένο για
συναρμολόγηση της πόρτας ώστε να ανοίγει από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Στην περίπτωση αυτή, είναι αρκετό να βιδωθούν οι μεντεσέδες (1) και ο κόντρα μαγνήτης (6) που παρέχονται με τη συσκευή
στο σωστό επίπεδο (Σχ. B).
600
min.
560
596
555
min.
820
176,5
416
75
60
818
35 Ø 12,5-14 depth
16-22
170
100
B
A
C
Όταν ενσωματώνετε τη συσκευή στα ντουλάπια της κουζίνας, διασφαλίστε, αν είναι
εφικτό, ότι οι σωλήνες τοποθετούνται σε μία
από τις εσοχές στο πίσω μέρος της συσκευής.
Αυτό συμβάλλει στο να αποτρέπεται η συστροφή ή ο εγκλωβισμός των σωλήνων.
416
22±1,5
C
595-598
6
1
7
5 4
3
B
2
8
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφαιρείτε τη βίδα 8 !
28
www.zanussi.com
• α) Πόρτα
Οι διαστάσεις της πόρτας πρέπει να είναι:
- πλάτος 595 έως 598 mm
- πάχος 16 έως 22 mm
Το ύψος (C-Σχ. C) εξαρτάται από το ύψος
της βάσης της παράπλευρης επίπλωσης.
• β) Μεντεσέδες
Για την τοποθέτηση των μεντεσέδων απαιτείται να ανοιχθούν δύο οπές (διάμ. 35 mm,
βάθος 12,5 έως 14 mm ανάλογα με το βάθος της πόρτας επίπλωσης) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Η απόσταση μεταξύ
των κέντρων των οπών στερέωσης πρέπει
να είναι 416 mm.
Η απόσταση (B) από το επάνω άκρο της
πόρτας μέχρι το κέντρο της οπής εξαρτάται
από τις διαστάσεις της παράπλευρης επίπλωσης.
Οι απαιτούμενες διαστάσεις παρέχονται στο
σχ. C.
Οι μεντεσέδες στερεώνονται στην πόρτα με
ξυλόβιδες (2-Σχ. B) που παρέχονται με τη
συσκευή.
• γ) Τοποθέτηση της πόρτας
Στερεώστε τους μεντεσέδες (1) στη συσκευή με τις βίδες M 5x15 (3-Σχ. B). Οι μεντεσέδες ρυθμίζονται για να αντισταθμίσουν
τυχόν ανομοιόμορφο πάχος της πόρτας.
Για να ευθυγραμμιστεί απόλυτα η πόρτα,
πρέπει να χαλαρώσετε τη βίδα (3-Σχ. B), να
ρυθμίσετε την πόρτα και να σφίξετε ξανά τη
βίδα.
4
6
8
D
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφαιρείτε τη βίδα 8 !
δ) Κόντρα μαγνήτης (6)
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για μαγνητικό κλείσιμο της πόρτας.
Για να επιτραπεί η λειτουργία αυτής της συσκευής, πρέπει να βιδωθεί ο κόντρα μαγνήτης (6) (χαλύβδινος δίσκος + ελαστικός δακτύλιος) στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Η θέση του πρέπει να αντιστοιχεί στο
μαγνήτη (4) της συσκευής (βλ. σχ. D).
6
4 5
1
7
3
E
8
2
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφαιρείτε τη βίδα 8 !
www.zanussi.com
29
Εάν η πόρτα πρέπει να ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά, αναστρέψτε τη θέση των
ελασμάτων (7), του μαγνήτη (4) και του ελάσματος (5) (Σχ. B και E). Τοποθετήστε τον
κόντρα μαγνήτη (6) και τους μεντεσέδες (1)
όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
ανακυκλώσιμα.
>PE<=πολυαιθυλένιο
>PS<=πολυστυρόλιο
30
είναι
>PP<=πολυπροπυλένιο
Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανακυκλωθούν
αφού η απόρριψη γίνει με το σωστό τρόπο,
σε κατάλληλα δοχεία περισυλλογής.
Οικολογικές συμβουλές
Για να εξοικονομήσετε νερό, ενέργεια και για
να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις εξής συμβουλές:
• Τα φυσιολογικά λερωμένα ρούχα μπορούν
να πλυθούν χωρίς πρόπλυση ώστε να
εξοικονομήσετε απορρυπαντικό, νερό και
χρόνο (επίσης, έτσι προστατεύετε το περιβάλλον!).
• Το πλυντήριο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν έχετε γεμίσει τον κάδο.
• Με την κατάλληλη επεξεργασία πριν το
πλύσιμο, οι λεκέδες και η περιορισμένη
βρωμιά μπορούν να αφαιρεθούν. Τα ρούχα
πλένονται στη συνέχεια σε χαμηλότερη
θερμοκρασία, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.
• Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού,
το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και την
ποσότητά τους.
www.zanussi.com
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parametry eksploatacyjne _ _ _ _ _ _ _ _
Przydatne rady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dopasowanie ustawień _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
34
35
39
42
43
45
45
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podłączenie do sieci elektrycznej _ _ _ _
Zabudowa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
45
48
51
54
55
57
57
60
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję
wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie uduszeniem lub
odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
• Nie wolno pozwalać obsługiwać tego urządzenia osobom, w
tym również dzieciom, o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź osobom bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim
poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
www.zanussi.com
31
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku, który
wynosi 8 kg (patrz „Tabela programów”).
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis
lub inna wykwalifikowana osoba.
• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa) do 8 barów (0,8
MPa).
• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie z
urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowania i
blokady transportowe.
• Zachować blokady transportowe. W razie
konieczności ponownego transportu urządzenia należy unieruchomić bęben.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
32
• Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których temperatura wynosi
poniżej 0°C, lub w których byłoby ono narażone na działanie czynników atmosferycznych.
• Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
dostarczoną wraz z urządzeniem.
• Upewnić się, że podłoga w miejscu instalacji urządzenia jest płaska, stabilna, odporwww.zanussi.com
•
•
•
•
na na działanie wysokiej temperatury i
czysta.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
które uniemożliwiają całkowite otwarcie
drzwi urządzenia.
Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie.
Zawsze używać rękawic ochronnych.
Zapewnić odpowiedni obieg powietrza między urządzeniem a podłogą.
Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń między urządzeniem a
dywanem.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce
znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego
należy zlecić przedstawicielowi serwisu lub
wykwalifikowanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego ani
wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
www.zanussi.com
Podłączenie do sieci wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji
wodociągowej za pomocą nowego zestawu
węży w komplecie. Nie wolno używać starego zestawu węży.
• Przed podłączeniem urządzenia do nowych rur lub do rur, których nie używano
przez dłuższy czas, należy zapewnić przepływ wody i odczekać, aż będzie ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesienia obrażeń, porażenia prądem,
wzniecenia pożaru lub uszkodzenia
urządzenia.
• Urządzenie należy używać w warunkach
domowych.
• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych na opakowaniu detergentu.
• Nie umieszczać łatwopalnych produktów
lub przedmiotów nasączonych łatwopalnymi produktami w urządzeniu, na nim lub w
jego pobliżu.
• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania
programu. Szyba może być gorąca.
• Należy usunąć wszystkie metalowe przedmioty z prania.
• Nie umieszczać pod urządzeniem żadnych
pojemników na wypadek ewentualnego wycieku wody. Skontaktować z serwisem w
celu uzyskania informacji, jakich można
używać akcesoriów.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.
33
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Używać wyłącznie neutralnych detergentów. Nie stosować produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Utylizacja
• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub zwierząt w
urządzeniu.
Ostrzeżenie! Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała lub
uduszeniem.
Opis urządzenia
1 Szuflada dozownika detergentu
2 Panel sterowania
1
2
3 Uchwyt otwierania drzwi
4 Tabliczka znamionowa
5 Pompa opróżniająca
6 Regulowane nóżki
3
4
5
6
Bezpieczeństwo dzieci
Należy upewnić się, że do bębna nie weszły
dzieci ani zwierzęta domowe. Urządzenie posiada specjalne zabezpieczenie przed zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bębnie.
34
www.zanussi.com
Aby uruchomić ten
mechanizm, należy
obrócić (bez naciskania) trzpień znajdujący się wewnątrz
drzwi zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można w tym celu
posłużyć się monetą.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić możliwość
zamknięcia drzwi,
należy obrócić
trzpień w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
Szuflada na detergenty
Przegródka na detergent do prania
wstępnego lub namaczania albo na odplamiacz używany w fazie odplamiania (jeśli dotyczy). Detergent do prania wstępnego i namaczania jest dozowany na początku programu prania. Odplamiacz jest dozowany podczas fazy odplamiania.
Przegródka na detergent w proszku lub
płynie do prania zasadniczego. Stosując detergent w płynie należy dodać go bezpośrednio przed uruchomieniem programu.
Przegródka na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający do tkanin, krochmal).
Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania produktu i nie przekraczać
poziomu „MAX” zaznaczonego w szufladzie na detergenty. Płyn zmiękczający do tkanin lub
krochmal należy dodawać do przegródki przed rozpoczęciem programu.
Panel sterowania
www.zanussi.com
35
Na następnej stronie znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło
wyboru programów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Zostały one oznaczone odpowiednimi cyframi na kolejnych stronach.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1 Pokrętło wyboru programów
2 Przycisk ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
3 Przycisk wyboru OPCJI
4 Przycisk PRANIE WSTĘPNE
5 Przycisk ŁATWE PRASOWANIE
9
6 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE
7 Przycisk START/PAUZA
8 Przycisk OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE
10 Wyświetlacz
Tabela symboli
Płukania
Pokrętło wyboru programów
Odpompowanie
Bawełna
Wirowanie
Syntetyczne
Delikatne
Pranie ręczne
Zimna woda
Wełna
Jeans
Przyciski
Wirowanie
Wstrzymanie płukania
Opcje
Ekonomiczne (Eko)
Superszybkie
Zasłony
Zmywanie wstępne
Namaczanie
Łatwe prasowanie
Program Mini
36
www.zanussi.com
Dodatkowe płukanie
Start/pauza
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Blokada uruchomienia
Kontrolki
Drzwi zablokowane
Pokrętło wyboru programów, przycisk prędkości wirowania i
dostępne opcje
Pokrętło wyboru programów
Służy do włączenia/wyłączenia urządzenia i/
lub do wyboru programu.
Zmniejszenie prędkości wirowania
Naciskając ten przycisk można zmienić prędkość wirowania w wybranym programie.
Dostępne opcje:
Stop z wodą
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzana co zapobiega
wygnieceniu prania. Przed otwarciem drzwi
należy odpompować wodę. W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje
podane w rozdziale "Po zakończeniu programu".
Ekonomiczny
Tylko dla lekko i średnio zabrudzonych rzeczy bawełnianych lub syntetycznych pranych
w temperaturze 40°C lub wyższej. Czas prania zostanie wydłużony, a jego temperatura
zmniejszona. Opcję tę można wybrać w celu
wyprania średnio zabrudzonych rzeczy z jednoczesnym zaoszczędzeniem energii.
Super szybkie
Krótki cykl prania dla rzeczy lekko zabrudzonych, które wymagają jedynie odświeżenia.
Zalecamy wkładanie mniejszej ilości rzeczy
do prania.
Pranie wstępne
Wybranie tej opcji powoduje, że pralka wykona cykl prania wstępnego przed rozpoczęciem prania zasadniczego. Czas prania zostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana dla
mocno zabrudzonych rzeczy.
www.zanussi.com
Łatwe prasowanie
Po wybraniu tej funkcji pranie jest delikatnie
prane i wirowane tak, aby uniknąć jego zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.
Ponadto w niektórych programach pralka kilka razy dodatkowo wykona cykl płukania. W
przypadku programów do prania bawełny
maksymalna prędkość wirowania zostaje
zmniejszona automatycznie.
Dodatkowe płukanie
To urządzenie zaprojektowano z myślą o
oszczędności energii. Opcję tę należy wybrać, jeśli konieczne jest płukanie prania w
większej ilości wody (Dodatkowe płukanie).
Pralka wykona dodatkowe cykle płukania.
Opcja ta jest szczególnie polecana dla osób,
które są uczulone na detergenty oraz do prania w bardzo miękkiej wodzie.
Start/Pauza
Ten przycisk umożliwia przerwanie wybranego programu.
Opóźnione uruchomienie
Rozpoczęcie programu prania można opóźnić w zakresie od 30 min - 60 min - 90 min,
2 godziny, a następnie co godzinę aż do
maks. 20 godzin za pomocą naciśnięcia tego
przycisku.
Kontrolka „Drzwi zablokowane”
Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć drzwi:
• Kontrolka świeci się: nie można otworzyć
drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z
wodą pozostającą w bębnie.
37
• Kontrolka nie świeci się: można otworzyć
drzwi. Zakończył się program lub została
odpompowana woda.
• Kontrolka miga: drzwi będzie można otworzyć za kilka minut.
•
Wyświetlacz (10)
10.1
10.2
•
Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:
10.1: Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Mechanizm ten pozwala na pozostawienie
pracującego urządzenia bez nadzoru.
10.2:
• Czas trwania wybranego programu
Po wybraniu programu na wyświetlaczu
pokazywany jest czas trwania programu w
).
godzinach i minutach (na przykład
Czas trwania programu jest obliczany automatycznie na podstawie maksymalnego
38
•
•
ciężaru prania, jaki zaleca się dla każdego
rodzaju tkaniny. Po rozpoczęciu programu
pozostały czas jest aktualizowany co minutę.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
Wybrany czas opóźnienia ustawiony za pomocą odpowiedniego przycisku pojawia się
na wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie ponownie pojawia się komunikat o długości wybranego programu. Czas opóźnienia rozpoczęcia programu zmniejsza się co
godzinę, a następnie, gdy do uruchomienia
pozostaje już tylko 1 godzina, co minutę.
Kody alarmowe
W razie problemów z działaniem urządzenia mogą być wyświetlane kody alarmowe,
(patrz rozdział „Rozwiązywanie
np.
problemów”).
Nieprawidłowy wybór opcji
Po wybraniu funkcji niezgodnej z wybranym programem, na dole wyświetlacza
przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat Err. Zacznie migać czerwona kontrolka przycisku 7.
Koniec programu
Gdy program się skończy, na wyświetlaczu
zacznie migać zero ( ). Gasną kontrolki
przycisków 9 i 7. Można otworzyć drzwi.
www.zanussi.com
Programy prania
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj prania
BAWEŁNIANE1)
90° - 30°
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością
Maks. wsad 7 kg – Zmniejsz. wsad 7 kg
Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (średnio zabrudzone).
Opcje
Przegródka
na detergent
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
EKO2)
SUPER SZYBKIE
3)
PRANIE WSTĘPNE4)
ŁATWE PRASOWANIE5)
DODATKOWE
PŁUKANIE
SYNTETYKI
60° - 30°
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 900 obr/min
Maks. wsad 3 kg – zmniejszony wsad 1.5 kg
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubrania
kolorowe, niezbiegające się koszule, bluzki.
DELIKATNE
40° - 30°
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 700 obr/min
Maks. wsad kg 3 – Zmniejszony wsad kg 1.5
Tkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
EKO2)
SUPER SZYBKIE
3)
PRANIE WSTĘPNE4)
ŁATWE PRASOWANIE5)
DODATKOWE
PŁUKANIE
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA, jeśli jest
dostępne
STOP Z WODĄ
SUPER SZYBKIE
3)
PRANIE WSTĘPNE4)
DODATKOWE
PŁUKANIE
www.zanussi.com
39
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj prania
PRANIE RĘCZNE
40° – pranie w zimnej wodzie
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 900 obr/min
Maks. wsad 2 kg
Specjalny program do prania tkanin delikatnych oznaczonych symbolem „Prać ręcznie”.
WEŁNA
40°
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 900 obr/min
Maks. wsad 2 kg
Program do rzeczy wełnianych nadających się do prania w pralce oraz rzeczy wełnianych i delikatnych tkanin
do prania ręcznego. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub
rzeczy o dużej objętości mogą powodować problemy z
wyważeniem prania. Jeśli urządzenie nie przeprowadza
końcowego cyklu wirowania, należy dodać więcej rzeczy i ręcznie rozłożyć pranie w bębnie, a następnie wybrać program wirowania.
JEANS
40°
Wirowanie z maksymalną prędkością 1200 obr/min
Maks. wsad 3 kg
Ten program umożliwia pranie dżinsowej odzieży, takiej
jak spodni, koszul lub kurtek oraz swetrów wykonanych
z najnowszych materiałów. (Opcja „Dodatkowe płukanie” zostanie uruchomiona automatycznie).
ZASŁONY
40°
Pranie wstępne – pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 700 obr/min
Maks. wsad 2.5 kg
Ten program umożliwia pranie z dodatkową ilością wody. Pralka automatycznie doda fazę prania wstępnego
przed praniem zasadniczym, aby usunąć kurz (nie dodawać detergentu do komory prania wstępnego).
40
Opcje
Przegródka
na detergent
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE4)
ŁATWE PRASOWANIE5)
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA, jeśli jest
dostępne
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
www.zanussi.com
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj prania
Opcje
Przegródka
na detergent
NAMACZANIE
30°
Pranie wstępne – Namaczanie przez ok. 40 minut – Zatrzymanie wody w bębnie
Maks. wsad 7 kg
Specjalny program do mocno zabrudzonego prania. Pralka przeprowadza namaczanie w temperaturze 30°C. Po jego zakończeniu pralka automatycznie
się zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy opróżnić bęben z wody poprzez:
• Tylko odpompowanie: ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu
„Odpompowanie”. (Nacisnąć przycisk 7).
• Odpompowanie i odwirowanie: Ustawić pokrętło wyboru programów na
program „Wirowanie”, zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem 2, a następnie nacisnąć przycisk 7.
Ważne! Tego programu nie można używać do namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub wełnianych. Wsypać detergent dla programu
namaczania do odpowiedniej komory. Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można wybrać program prania (najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na
, a następnie na dany program i nacisnąć przycisk 5).
PROGRAM MINI 30
Pranie zasadnicze – płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością 700 obr/min
Maks. wsad 3 kg
Szybki program przeznaczony do prania tkanin bawełnianych i syntetycznych, które są lekko zabrudzone lub
wymagają odświeżenia.
PŁUKANIE
Płukania
Wirowanie z maksymalną prędkością
Maks. wsad 7 kg
Ten program służy do płukania i wirowania rzeczy bawełnianych uprzednio wypranych ręcznie. Pralka wykona trzykrotne płukanie z końcowym długim wirowaniem.
Prędkość wirowania można zmniejszyć.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA, jeśli jest
dostępne
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
STOP Z WODĄ
ŁATWE PRASOWANIE5)
DODATKOWE
PŁUKANIE
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maks. wsad 7 kg
Ta funkcja służy do odpompowania wody z bębna po
ostatnim płukaniu, gdy wybrana została opcja „Stop z
wodą”.
www.zanussi.com
41
Program
Maksymalna i minimalna temperatura
Opis programu
Maksymalna prędkość wirowania
Maksymalny ciężar wsadu
Rodzaj prania
Przegródka
na detergent
Opcje
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WIROWANIA
WIROWANIE
Odpompowanie i długie wirowanie
Wirowanie z maksymalną prędkością
Maks. wsad 7 kg
Osobne wirowanie dla tkanin bawełnianych pranych
ręcznie i po programach z opcją Stop z wodą. Prędkość
wirowania można ustawić za pomocą odpowiedniego
przycisku, aby dostosować ją do tkanin, które mają być
odwirowane.
= WYŁ
Służy do anulowania trwającego programu lub wyłączenia urządzenia.
1) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy energetycznej. Zgodnie
z normą 1061/2010 te programy w temperaturze 40°C oraz 60°C + opcja Eko
są odpowiednikami
standardowych programów „standardowy program Bawełniane 60°C” i „standardowy program
Bawełniane 40°C”. Są one najbardziej wydajnymi programami pod względem zużycia wody i energii do
prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych.
2) Ta opcja nie jest dostępna z temperaturą poniżej 40°C.
3) Po wybraniu opcji Super szybkie za pomocą przycisku 3 zaleca się zmniejszyć maksymalny ciężar
wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, jednak efekty prania będą nieco mniej
zadowalające.
4) Stosując detergenty w płynie, należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.
5) Z opcją „Łatwe prasowanie” Maks. wsad 1,5 kg
Parametry eksploatacyjne
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, takie jak ilość i
rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpływać na zmianę tych wartości.
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
7
1.35
67
150
53
Bawełniane 40°C
7
0.85
67
140
53
Syntetyczne 40°C
3
0.55
42
90
35
Delikatne 40°C
3
0.55
63
65
35
Wełniane/Pranie
ręczne 30°C
2
0.25
55
60
30
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
42
www.zanussi.com
Programy
Ładunek
(kg)
Zużycie energii
(kWh)
Zużycie wody
(litry)
Przybliżony
czas trwania
programu (minuty)
Wilgotność
(%)1)
Bawełniane 60°C
– program standardowy
7
1.01
53
180
53
Bawełniane 60°C
– program standardowy
3.5
0.78
47
149
53
Bawełniane 40°C
– program standardowy
3.5
0.61
47
140
53
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.10
0.98
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 2015/2010 Komisji UE, wdrażającym dyrektywę
2009/125/EC.
Przydatne rady i wskazówki
Sortowanie prania
Należy przestrzegać umieszczonych na metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Posortować ubrania w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełniane.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić w praniu swoją biel.
Nowe kolorowe tkaniny mogą farbować podczas pierwszego prania. Za pierwszym razem
powinny więc być prane oddzielnie.
Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz zasunąć
zamki błyskawiczne. Związać długie paski lub
tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone miejsca należy zaprać specjalnym detergentem lub pastą do
prania.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć klamerki i żabki lub umieścić je w woreczku bądź
siatce do prania.
www.zanussi.com
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. W związku z tym zaleca się wywabienie ich przed przystąpieniem
do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy namoczyć przez noc w
zimnej wodzie ze specjalnym detergentem, a
następnie zaprać w wodzie z mydłem.
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do
wywabiania plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na miękkiej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; powtórzyć
czynność kilkakrotnie.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć terpentyną, położyć tkaninę na miękkiej powierzchni i usunąć plamę, poklepując tkaninę
opuszkami palców przy użyciu bawełnianej
ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek
do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać
na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują
one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają
tendencję do dziurawienia tkanin.
43
Plamy z pleśni: czyścić wybielaczem, dobrze wypłukać (tylko tkaniny białe i kolorowe
o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie
czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć acetonem2), położyć tkaninę na miękkiej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: zwilżyć acetonem, a następnie usunąć plamy przy użyciu spirytusu
skażonego. Pozostałości plam należy usunąć
za pomocą wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i
spłukać. Pozostałości plam należy usunąć za
pomocą wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od rodzaju tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem2), a następnie
kwasem octowym; pozostałości plam na białych tkaninach należy usunąć za pomocą wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić odplamiaczem, spirytusem skażonym lub benzyną, a
następnie wyczyścić pastą do prania.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre efekty prania zależą również od wybranego detergentu oraz jego ilości (tak, aby
unikać jego marnowania i chronić środowisko
naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu jest uzależniony od rodzaju tkaniny (delikatna, wełniana, bawełniana, itp.), koloru, temperatury
prania i stopnia zabrudzenia rzeczy przeznaczonych do prania.
W tym urządzeniu można stosować wszystkie ogólnie dostępne detergenty do prania w
pralkach automatycznych:
• detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin
• detergenty w proszku do tkanin delikatnych
(maks. 60°C) i wełnianych
• detergenty w płynie, najlepiej do prania w
niskiej temperaturze (maksymalnie 60°C),
do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne tylko do tkanin wełnianych.
Detergenty i wszelkie dodatki należy umieszczać we właściwych przegródkach szuflady
przed rozpoczęciem prania.
W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Urządzenie wyposażono w system recyrkulacji, który umożliwia optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego detergentu.
Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania produktu i nie przekraczać poziomu „MAX” zaznaczonego w
szufladzie na detergenty.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia rzeczy do prania
oraz twardości wody.
Detergenty należy dozować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu.
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość rzeczy,
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopnie twardości wody
Twardość wody jest klasyfikowana w tzw.
„stopniach” twardości. Informacje o twardości
wody w danym rejonie można uzyskać w
miejscowym zakładzie wodociągowym lub od
właściwych władz lokalnych. Jeśli stopień
twardości wody jest średni lub wysoki, zaleca
się dodawanie środka zmiękczającego wodę
przy obowiązkowym zachowaniu zaleceń
producenta. Jeśli woda jest miękka, należy
odpowiednio dostosować ilość detergentu.
2) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab
44
www.zanussi.com
Pierwsze użycie
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i wodne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna blok styropianowy i
wszelkie inne materiały.
• Wlać 2 litry wody do komory prania
w szufladzie na dezasadniczego
tergenty w celu zamknięcia zaworu
ECO. Następnie wybrać program do
prania tkanin bawełnianych w najwyższej temperaturze bez wkładania
ubrań do pralki. Pozwala to usunąć z
bębna ewentualny kurz lub inne zabrudzenia pochodzące z procesu produkcji. Wsypać 1/2 dawki detergentu
do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę.
Dopasowanie ustawień
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł emitujący sygnały akustyczne, które sygnalizują następujące operacje:
• zakończenie cyklu
• wystąpienie awarii.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków 4i5 przytrzymanie ich przez około 6 sekund wyłącza
sygnał akustyczny (oprócz sygnalizacji awarii). Po ponownym wciśnięciu tych dwóch
przycisków sygnał akustyczny zostaje przywrócony.
Zabezpieczenie przed uruchomieniem
przez dzieci
Funkcja ta umożliwia pozostawienie urządzenia bez nadzoru, bez obawy o ryzyko dozna-
nia obrażeń przez dzieci lub uszkodzenia
urządzenia. Funkcja pozostaje włączona również, gdy urządzenie nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:
1. Przed naciśnięciem przycisku 7: nie będzie możliwe uruchomienie pralki.
2. Po naciśnięciu przycisku 7: nie będzie
możliwa zmiana programu lub opcji.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez
około 6 sekund przyciski 2 i 3 , aż ikona
odpowiednio pojawi się na wyświetlaczu lub z
niego zniknie.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
Ostrożnie otworzyć
drzwi, delikatnie pociągając za uchwyt.
Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając
dokładnie każdą
sztukę. Zamknąć
drzwi.
www.zanussi.com
Należy upewnić się,
że nie doszło do
przytrzaśnięcia prania między drzwiami
a uszczelką. Mogłoby to skutkować wyciekiem wody lub
uszkodzeniem pranych rzeczy.
45
Odmierzanie ilości detergentu i płynu
zmiękczającego
Wybór prędkości wirowania przyciskiem 2
Podczas wybierania programu urządzenie
automatycznie zasugeruje maksymalną prędkość wirowania dla danego programu. (Aby
uzyskać informacje na temat maksymalnej
dopuszczalnej prędkości wirowania, patrz
rozdział "Programy prania").
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby zmienić
prędkość wirowania, w przypadku, gdy pranie
ma być w odwirowanie z inną prędkością. Zapali się odpowiednia kontrolka.
Maksymalnie wysunąć szufladę na detergenty. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu, wlać/wsypać go do komory prania
Wybór dostępnych opcji przyciskami 3, 4,
5 lub 6
W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje.
Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu prania, ale przed jego uruchomieniem. Po wciśnięciu tych przycisków
włączą się odpowiadające im kontrolki. Po
ponownym naciśnięciu kontrolki wyłączą się.
W przypadku wybrania niewłaściwej funkcji
mignie trzykrotnie czerwona lampka kontrolna przycisku 7 i przez kilka sekund wyświetlany będzie komunikat Err.
Aby uzyskać informacje na temat dostępności opcji w poszczególnych programach prania, patrz rozdział "Programy prania".
lub do odpowiedniej
zasadniczego
komory, jeśli wymaga tego wybrany program/opcja (bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Szuflada na
detergenty").
Można również dodać płyn zmiękczający do
(nie przetkanin do komory oznaczonej
kraczać oznaczenia "MAX" na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.
Wybór żądanego programu za pomocą
pokrętła wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie
z wybranym programem.
Zielona lampka kontrolna przycisku 7 zacznie
pulsować. Pokrętło wyboru programów można obracać zarówno w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w kierunku
przeciwnym.
,
Obrócić pokrętło wyboru programów na
aby anulować program/wyłączyć urządzenie.
Po zakończeniu programu należy obrócić
pokrętło wyboru programów do pozycji
aby wyłączyć pralkę.
Ważne! Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło wyboru programów zostanie
ustawione na inny program, czerwona
lampka kontrolna przycisku 7 Err włączy się
3 razy, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat sygnalizujący niewłaściwe
ustawienie. Pralka nie wykona nowego
programu.
46
Uruchomić program za pomocą przycisku
7
Aby rozpocząć wybrany program, należy nacisnąć ten przycisk; odpowiednia zielona
lampka kontrolna przestanie migać.
Włącza się lampka kontrolna 9oznaczająca,
że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są
zablokowane.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia
programu, urządzenie rozpocznie odliczanie
czasu.
Ważne! Jeśli wybrano nieprawidłową opcję,
na kilka sekund wyświetlony zostanie
komunikat Err, a czerwona kontrolka tego
przycisku zamiga 3 razy.
Wybrać funkcję opóźnienia rozpoczęcia
programu za pomocą przycisku 8.
Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem
wówczas przed uruchomieniem programu nawww.zanussi.com
leży przy użyciu tego przycisku ustawić odpowiednie opóźnienie.
Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka
sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a następnie ponownie pojawi się czas trwania
programu.
Funkcję tę należy wybrać po ustawieniu programu, ale przed jego uruchomieniem.
Opóźnienie można zmienić lub anulować w
dowolnym momencie, przed wciśnięciem
przycisku 7.
Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu:
1. Wybrać dany program i wymagane funkcje.
2. Ustawić czas opóźnienia rozpoczęcia
programu za pomocą przycisku 8.
3. Nacisnąć przycisk 7:
- pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu
godzinnym).
- pranie rozpocznie się po upływie ustawionego czasu.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po jego uruchomieniu:
1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 7.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk 8. Na wyświetlaczu pojawi się "0'".
3. Ponownie nacisnąć przycisk 7, aby uruchomić program.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie po ponownym wybraniu programu prania.
• Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Jeśli zajdzie potrzeba otwarcia
drzwi, należy włączyć tryb PAUZA naciskając przycisk 7, a następnie odczekać kilka
minut przed otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi ponownie wcisnąć ten sam przycisk.
Ważne! Opóźnienia rozpoczęcia programu
nie można wybrać z programem
odpompowania.
www.zanussi.com
Zmiana funkcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany niektórych funkcji,
zanim taka funkcja zostanie wykonana przez
program.
Przed dokonaniem zmiany należy przerwać
pracę pralki naciskając przycisk 7.
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Należy przekręcić pokrętło wyboru programów w
, a następnie ustawić je nowy
położenie
program. Uruchomić nowy program poprzez
kolejne naciśnięcie przycisku 7.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program, należy
nacisnąć przycisk 7. Odpowiednia kontrolka
zacznie migać. Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program, należy
ustawić pokrętło wyboru programów w pozy. Teraz można wybrać nowy program.
cji
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić tryb PAUZA, wciskając w tym celu przycisk 7.
Jeśli lampka kontrolna 9 miga i w ciągu kilku
minut zostaje wyłączona, można otworzyć
drzwi.
Jeśli kontrolka 9 świeci się, oznacza to, że
urządzenie już się nagrzewa lub że poziom
wody jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku
nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę!
Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia drzwi,
należy wyłączyć pralkę, przestawiając pokręt. Po
ło wyboru programów w położenie
upływie kilku minut można otworzyć drzwi.
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!)
Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie wcisnąć
przycisk 7.
Po zakończeniu programu
Urządzenie zatrzymuje się automatycznie.
Rozlegają się sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu zaczyna migać symbol . Gasną
kontrolki przycisków 7 i 9.
47
Po nastawieniu programu lub opcji, po których zakończeniu w zbiorniku pozostaje woda, kontrolka 9 świeci się nadal. Drzwi zostaną zablokowane, co wskazuje na konieczność wypompowania wody. Bęben będzie
nadal obracał się w regularnych odstępach
czasu do chwili odpompowania wody.
W celu odpompowania wody należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami:
1. Ustawić pokrętło wyboru programów w
.
położeniu
2. Wybrać program odpompowania lub wirowania.
3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku.
4. Nacisnąć przycisk 7.
Po zakończeniu programu drzwi zostaną odblokowane i można będzie je otworzyć. Ustawić pokrętło wyboru programów na
, aby
wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest pusty. Gdy nie zamierzamy więcej
prać, należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
Tryb czuwania : po kilku minutach od zakończenia programu włącza się system oszczędzania energii. Zmniejszona zostaje jasność
wyświetlacza. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wyłączenie systemu oszczędzania energii.
Konserwacja i czyszczenie
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych
należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie środka
zmiękczającego wodę. Należy to robić poza
praniem ubrań i stosować się do zaleceń producenta środka zmiękczającego. Pozwoli to
zapobiec osadzaniu się kamienia.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych
Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć.
Czyszczenie szuflady dozownika
detergentu
Należy regularnie czyścić szufladę na proszek do prania i dodatki.
48
Wyjąć szufladę, naciskając blokadę do
dołu i pociągając ją
do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą,
aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
Aby ułatwić czyszczenie, należy wyjąć górną część
przegródki na dodatki.
www.zanussi.com
Czyszczenie wnęki szuflady
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę przy użyciu
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i
górnej części wnęki.
Podstawić pod pompę (A) odpowiednie naczynie, aby
zebrać wypływającą
wodę.
Wyciągnąć wąż
awaryjnego spustu
(B), umieścić go w
pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
Włożyć szufladę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania jakichkolwiek ubrań do bębna.
Czyszczenie pompy
Należy regularnie sprawdzać pompę, a w
szczególności jeśli:
• urządzenie nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje,
• podczas odprowadzania wody z urządzenia wydobywają się nietypowe odgłosy
spowodowane obecnością obcych przedmiotów, takich jak agrafki, monety itp., które blokują pompę,
• wystąpił problem z odprowadzeniem wody
(więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”).
Ostrzeżenie! Przed otwarciem klapki
pompy należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Należy postępować w następujący sposób:
• Wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
• W razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie.
www.zanussi.com
Gdy cała woda spłynie, odkręcić pokrywę
pompy w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i wyjąć filtr. W razie potrzeby użyć kombinerek. Dobrze jest mieć
w pobliżu szmatkę do wycierania wody wyciekającej podczas odkręcania pokrywy.
Wypłukać filtr pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zabrudzenia.
Usunąć obce przedmioty i fragmenty
włókien z komory i
wirnika pompy.
Sprawdzić ostrożnie,
czy wirnik pompy
obraca się (wirnik
obraca się nierównomiernie). Jeśli nie
obraca się, należy
skontaktować się z
lokalnym punktem
serwisowym.
49
Założyć zatyczkę
awaryjnego węża
spustowego i umieścić go z powrotem w
miejscu, z którego
został wyjęty.
Umieścić filtr w pompie, wkładając go
prawidłowo w specjalne prowadnice.
Dokręcić mocno pokrywę pompy, obracając ją zgodnie z
ruchem wskazówek
zegara.
Uwaga! Podczas pracy urządzenia, w
zależności od wybranego programu, w
pompie może znajdować się gorąca woda.
Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w trakcie
cyklu prania. Należy zaczekać, aż urządzenie
zakończy cykl i będzie puste. Zakładając
pokrywę pompy, należy upewnić się, że jest
dobrze dokręcona, aby zapobiec wyciekom i
uniemożliwić jej odkręcenie przez dzieci.
Czyszczenie filtrów dopływu wody
Ważne! Jeśli urządzenie nie napełnia się
wodą lub napełnia się zbyt długo, kontrolka
przycisku uruchomienia miga na żółto lub na
wyświetlaczu (jeśli występuje) widoczny jest
odpowiedni alarm (patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”, aby uzyskać
szczegółowe informacje), należy sprawdzić,
czy filtry dopływu wody nie są zatkane.
Czyszczenie filtrów dopływu wody:
• Zamknąć zawór
wody.
• Odkręcić wąż od
zaworu.
• Oczyścić filtr w
wężu szczotką o
twardym włosiu.
50
• Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.
Upewnić się, że połączenie jest szczelne.
• Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wyciekającej wody.
• Wyczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub szmatką.
35°
45°
• Przykręcić wąż z powrotem do urządzenia i upewnić się, że połączenie jest
szczelne.
• Otworzyć zawór wody.
Środki ostrożności w przypadku mrozu
Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć określone środki ostrożności.
• Zakręcić zawór wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża awaryjnego
spustu oraz końcówkę węża dopływowego
w specjalnie podstawionym naczyniu i odczekać, aż spłynie do niego woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić
we wnęce pompy wąż awaryjnego spustu,
pamiętając o tym, by zabezpieczyć jego
końcówkę specjalną zatyczką.
• Jeśli urządzenie ma być ponownie uruchomione, należy sprawdzić, czy temperatura
w pomieszczeniu wynosi ponad 0°C.
www.zanussi.com
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli woda nie zostanie odpompowana, należy postępować według poniższych wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
• Zakręcić zawór wody.
• w razie potrzeby odczekać, aż woda ostygnie;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą naczynie
na wodę, włożyć do niego końcówkę węża
awaryjnego spustu. Zdjąć zatyczkę węża.
Woda powinna sama spłynąć do naczynia.
Po napełnieniu naczynia nałożyć zatyczkę
z powrotem na wąż. Wylać wodę z naczynia. Powtarzać te czynności, aż cała woda
zostanie odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę zgodnie
z uprzednio podanymi instrukcjami;
• nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go we
wnęce;
• dokręcić pompę i zamknąć klapkę.
Ważne! Za każdym razem, gdy woda jest
usuwana przez awaryjny wąż spustowy,
należy wlać 2 litry wody do komory prania
zasadniczego w szufladzie na detergenty i
uruchomić program odpompowania wody.
Spowoduje to uruchomienie zaworu EKO,
który zapewnia całkowite zużycie detergentu.
Co zrobić, gdy...
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy urządzenia może zacząć migać czerwona lampka kontrolna przycisku 7,
na wyświetlaczu może pojawić się jeden z
następujących kodów alarmów i rozlegać się
mogą sygnały dźwiękowe z częstotliwością
www.zanussi.com
co 20 sekund - oznacza to, że urządzenie nie
działa.
•
: problem z dopływem wody.
•
: problem z odpompowaniem wody.
•
: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk 7. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy skontaktować się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
51
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Drzwi nie zostały zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo włożona do gniazdka zasilania.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka.
W gniazdku nie ma prądu.
• Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Przepalił się bezpiecznik główny.
• Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwej pozycji i przycisk 7 nie został naciśnięty.
• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąć przycisk 7.
Wybrano funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy wyłączyć funkcję
opóźnienia rozpoczęcia programu.
Włączono blokadę uruchomienia przez dzieci.
• Wyłączyć blokadę uruchomienia przez dzieci.
Pralka nie pobiera wody:
Zawór wody jest zamknięty.
• Odkręcić zawór wody.
Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Zatkany filtr w wężu dopływowym lub filtr w zaworze dopływu wody w
urządzeniu.
• Wyczyścić filtry dopływu wody. (Więcej informacji można znaleźć w
rozdziale „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte.
• Dokładnie zamknąć drzwi.
Pralka nie odprowadza wody
i/lub nie wiruje:
Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty.
• Sprawdzić podłączenie węża odpływowego.
Filtr spustowy jest zatkany.
• Oczyścić filtr odpływowy.
Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniem wody
w bębnie lub w którym nie ma wirowania.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
52
www.zanussi.com
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Wyciek wody na podłodze:
Użyto zbyt dużo detergentu lub jego niewłaściwy rodzaj (tworzy się
nadmierna ilość piany).
• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowań węża
dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest wilgotny.
• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.
• Wymienić na nowy.
Zatyczka na awaryjnym wężu spustowym nie została ponownie założona lub filtr nie został prawidłowo przykręcony po czyszczeniu.
• Założyć z powrotem zatyczkę na awaryjny wąż spustowy lub dokładnie przykręcić filtr.
Niezadowalające wyniki prania:
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.
• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trudne do usunięcia plamy nie zostały odpowiednio wywabione
przed praniem.
• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam należy stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano odpowiedniej temperatury.
• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.
Włożono za dużo prania.
• Zmniejszyć wielkość wsadu.
Nie można otworzyć drzwi:
Program nie dobiegł końca.
• Odczekać do końca programu prania.
Blokada drzwi nie została zwolniona.
• Poczekać, aż zgaśnie kontrolka 9.
W bębnie pozostała woda.
• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowadzić
wodę.
Wibracje lub głośna praca
pralki:
Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.
Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane
• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowane.
Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.
• Zmienić rozłożenie prania.
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
• Włożyć więcej prania.
www.zanussi.com
53
Problem
Możliwa przyczyna/Rozwiązanie
Pralka wydaje dziwne dźwięki:
Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydaje inne
dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnik zapewnia
łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone w bębnie podczas wirowania. W konsekwencji zwiększa się stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody:
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody
bez wpływu na parametry pracy.
...
...
No.
..
Ser.
...
...
...
...
Mod
Prod . ...
. No.
Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Przed
skontaktowaniem się z serwisem należy zanotować model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje
te są wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
...
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż pranie
jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Zmiana rozmieszczenia prania następuje poprzez obrót bębna w przeciwnym kierunku.
Czynność ta może powtórzyć się kilka razy, aż bęben uzyska równowagę i rozpocznie normalne wirowanie. Jeżeli po upływie 10 minut
pranie nadal nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, urządzenie
nie będzie wirować. W takim przypadku należy ręcznie rozłożyć pranie i wybrać program wirowania.
• Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt mała ilość prania.
• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie wybrać
program wirowania.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Podłączenie do sieci elektrycznej
Napięcie – Moc całkowita – Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na
tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi
urządzenia.
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimum
Maksimum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
7 kg
Prędkość wirowania
Maksimum
1200 obr/min
54
60 cm
85 cm
54 cm
www.zanussi.com
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów transportowych, aby można było z nich
skorzystać w razie ponownego przewożenia
urządzenia.
Otworzyć drzwi, usunąć blok styropianu
zamocowany na
uszczelce drzwi i
wyciągnąć wszystkie
przedmioty z bębna.
Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć urządzenie na
tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
Zdjąć przewód zasilający i wąż spustowy z uchwytów znajdujących się z tyłu
urządzenia.
Odkręcić trzy śruby.
Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
www.zanussi.com
Umieścić w mniejszym górnym otworze i dwóch większych otworach odpowiednie plastikowe zaślepki dostarczone w torebce z
instrukcją obsługi.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń kuchennych. Wypoziomować pralkę odpowiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w
nich samoblokującą się nakrętkę, niemniej
urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i
stać stabilnie.
Wszelkie konieczne regulacje można wykonać przy użyciu klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się pralki w
trakcie pracy. Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w celu wyrównania ewentualnych nierówności posadzki.
55
W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy użyciu
poziomicy.
Zestaw gumowych nóżek (4055126249)
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.
Zastosowanie gumowych nóżek jest szczególnie zalecane w przypadku luźno przytwierdzonych (panele podłogowe), śliskich lub
drewnianych podłóg.
Zamontowanie gumowych nóżek zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
urządzenia podczas pracy.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.
Doprowadzenie wody
Uwaga!
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji z zimną wodą.
• Jeżeli rury wodociągowe, do których
podłączana jest pralka są nowe lub
nie korzystano z nich od dłuższego
czasu, zaleca się spuścić odpowiednio
dużo wody tak, aby wypłukać ewentualne zanieczyszczenia, które mogły
zebrać się w rurach
• Do podłączenia wody nie należy używać węża od starego urządzenia.
Otworzyć drzwi i wyjąć wąż dopływowy.
Podłączyć odpowiedni koniec węża do
urządzenia z kątowym połączeniem, jak pokazano na ilustracji. Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół.Skierować wąż w lewo lub w prawo w zależności
od położenia zaworu dopływu wody.
Po ustawieniu węża dokręcić nakrętkę, aby
nie doszło do wycieków.
Podłączyć wąż dopływowy wody do
oddzielnego zaworu
przy użyciu gwintu
3/4 cala. Należy zawsze używać węża
dostarczonego w
komplecie z urządzeniem.
Uwaga! Nie wolno przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu wody, należy kupić
nowy, dłuższy wąż, specjalnie przeznaczony
do tego celu.
Podłączenie węża odprowadzającego
wodę
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewu
za pomocą plastikowej prowadnicy.
W komplecie znajduje się wąż dopływowy,
który umieszczono w bębnie.
35°
56
45°
Wąż należy zabezpieczyć, aby podczas wypływania wody końcówka węża nie ześlizgnęła się. Można go przywiązać sznurkiem
do zaworu lub przymocować do ściany.
www.zanussi.com
Do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka.
Rozgałęzienie to musi znajdować się nad
syfonem tak, aby zakrzywiona część węża
znalazła się na poziomie nie niższym niż 60
cm od podłogi.
Bezpośrednio do rury kanalizacyjnej na
wysokości nie mniejszej niż 60 cm i nie
większej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić dostęp powietrza do końcówki węża
spustowego, tj. wewnętrzna średnica rury
kanalizacyjnej powinna być większa niż
zewnętrzna średnica węża. Wąż spustowy
nie może być zagięty.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi drzwi
pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest
w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie
pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie
z innych urządzeń gospodarstwa domowego.
Uwaga! Podłączyć pralkę do gniazdka
z uziemieniem.
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa.
Uwaga! Po zainstalowaniu pralki
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
Uwaga! Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w punkcie serwisowym.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
Zabudowa
Urządzenie zaprojektowano do zabudowy.
Wymagane wymiary wnęki przedstawiono na
rysunku A.
www.zanussi.com
57
Przygotowanie i montaż drzwi
Urządzenie zostało fabrycznie przystosowane do montażu drzwi otwierających się z
prawej na lewą stronę.
W takim przypadku wystarczy na odpowiedniej wysokości przykręcić zawiasy (1) oraz
przeciwmagnes (6), dostarczone w komplecie z urządzeniem (rys. B).
600
min.
560
596
555
min.
820
176,5
416
75
60
818
35 Ø 12,5-14 depth
16-22
B
170
100
C
A
416
W przypadku instalacji urządzenia w zabudowie kuchennej należy w miarę możliwości umieścić węże w jednym z dwóch wgłębień z tyłu urządzenia.
Zapobiegnie to ich zagięciu lub przygnieceniu.
22±1,5
C
595-598
6
1
7
5 4
3
B
2
8
Uwaga! Nie wykręcać śruby nr 8!
58
www.zanussi.com
• a) Drzwi
Drzwi powinny mieć następujące wymiary:
- szerokość 595-598 mm
- grubość 16-22 mm
Wysokość (wymiar C na rys. C) zależy od
wysokości podstawy sąsiadujących mebli.
• b) Zawiasy
W celu zamontowania zawiasów należy wykonać dwa otwory (o średnicy 35 mm i głębokości 12,5-14 mm – w zależności od grubości frontu meblowego) po wewnętrznej
stronie drzwi meblowych. Odległość między
środkami otworów montażowych musi wynosić 416 mm.
Odległość (B) między górną krawędzią
drzwi a środkiem otworu zależy od wymiarów sąsiadujących mebli.
Wymagane wymiary przestawiono na rysunku C.
Zawiasy mocuje się do drzwi za pomocą
dostarczonych w komplecie z urządzeniem
wkrętów do drewna (element 2 na rys. B).
• c) Montaż drzwi
Przykręcić zawiasy (1) do pralki śrubami M
5x15 (element 3 na rys. B). Zawiasy można
regulować, tak aby skompensować ewentualne różnice w grubości drzwi.
Aby idealnie ustawić drzwi, należy poluzować śrubę (element 3 na rys. B), wyregulować drzwi i ponownie dokręcić śrubę.
Uwaga! Nie wykręcać śruby nr 8!
d) Przeciwmagnes (6)
Urządzenie jest przystosowane do magnetycznego zamykania drzwi.
Aby umożliwić prawidłowe działanie tego
systemu, po wewnętrznej stronie drzwi należy przykręcić przeciwmagnes (6) (stalowa
tarcza + pierścień gumowy). Położenie
przeciwmagnesu wyznacza magnes (4),
który znajduje się na urządzeniu (patrz rysunek D).
6
4 5
1
7
3
E
8
2
Uwaga! Nie wykręcać śruby nr 8!
Jeżeli drzwi mają się otwierać na prawą
stronę, należy przestawić położenie płytek
(7), magnesu (4) i płytki (5) (rys. B i E). Zamontować przeciwmagnes (6) oraz zawiasy
(1) zgodnie z wcześniejszym opisem.
4
6
8
D
www.zanussi.com
59
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiały opakowaniowe
nadają
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
60
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w
wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być prana bez prania wstępnego. W ten sposób
oszczędzamy detergent, wodę i czas (dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i brud z niewielkich powierzchni;
Następnie można wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od poziomu twardości wody, stopnia
zabrudzenia bielizny i jej ilości.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
61
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
132915200-A-492012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising