Electrolux EWF1486GDW User manual

Electrolux EWF1486GDW User manual
EWF 1486 GDW
................................................ .............................................
KK КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
ИНСТРУКЦИЯ ПО
24
ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
3
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс
орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат
алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып
қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім
жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша
берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе қолдануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
• Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны
іске қосуды ұсынамыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның
бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып,
ашасын розеткадан суырыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
4
www.electrolux.com
• Егер қуат көзі сымына зақым келген болса, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет
көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
• Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар
(0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс
• Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса)
кілем кедергі жасамауға тиіс.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне
қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
2.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
• Орам материалдарының және тасымал
тетіктерінің барлығын алыңыз.
• Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғыны температурасы 0 °C градустан
төмен немесе ауа-райы әсер ететін
жерлерге орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын
болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі
тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
ҚАЗАҚ
Суға қосу
• Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым
келтірмеңіз.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын
пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі
түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
• Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ
уақыт қолданылмаған құбырларға
жалғамай тұрып, суын тазарғанша
ағызыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш
жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.2 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу, электр қатері, күйіп
қалу және өрт қаупі, құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Бұл тұрмыста қолдануға арналған құрылғы.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Жуғыш заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш
зат салынған дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне
қоймаңыз.
• Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны
ыстық болуы мүмкін.
• Кірдегі темір заттардың барлығының
алынғанына көз жеткізіңіз.
5
• Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды
құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын
керек-жарақтың түрін Қызмет көрсету
орталығына хабарласып біліңіз.
2.3 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
2.4 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
1 Жұмыс алаңы
3
2 Жуғыш зат үлестіргіші
3 Басқару панелі
4 Есіктің тұтқасы
4
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Су төгетін сорғының сүзгісі
7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған
тірек
5
6
7
3.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы құралды іске қосқан кезде есікті жаба
алмайсыз. Бұл балалар немесе үй
жануарлары құрылғыға кіріп қамалып қалмас
үшін қажет. Құралды іске қосу үшін сағат
тілінің бағытымен кертігі көлденең келгенше
бұраңыз. Құралды сөндіру үшін сағат тілінің
бағытына қарсы кертігі тік қалыпқа келгенше
бұраңыз.
3.2 Орнатуға арналған тақтайша
жинағы (4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа орнатсаңыз,
құрылғыны орнату тақтайшасына бекіту керек.
Жинақпен бірге берілген нұсқауларды
орнатыңыз.
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
Хлопок
3
4
5
6
Хлопок
Синтетика
Хлопок Eco
Синтетика
Освежить
Предварит. Отсрочка
старта
стирка
Температура
Тонкие ткани
14 МИН.
Спортивная
одежда
Шерсть/
Ручная стирка
Одеяла
Доп.
Легкая
глажка полоскание
Отжим
Джинсы
Отжим/
Слив
Полоскание
ВКЛ/ВЫКЛ
TimeManager
11
Старт/Пауза
10
7
8
9
ҚАЗАҚ
1 Қосу Өшіру түймешігі
7
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі
(BKЛ/ВЫКЛ)
2 Бағдарлама тетігі
3 Айналдыруды азайтатын сенсорлық
перне
(Отжим)
(Отсрочка старта )
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Доп. полоскание)
9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
(Легкая глажка)
4 Температура сенсорлық пернесі
10 Бастау үзіліс сенсорлық пернесі
(Температура)
(Старт/Пауза)
11 Time Manager сенсорлық пернелері
5 Бейнебет
6 Алдын ала жуу сенсорлық пернесі
(Предварит. стирка)
4.1 Бейнебет
A
G
B
C
F
E
A) Температура аумағы:
B)
–
–
–
: жуу циклы
–
: Суық су индикаторы
–
: айналдыру циклы
–
: бу циклы
: Time Manager индикаторы.
–
D)
–
: Температура индикаторы
C) Уақыт аумағы:
–
D
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: ескерту кодтары
: ақаулық хабарлары
–
: Тұрақты қосымша шаю параметрі.
F) Айналдыру аумағы:
–
: Айналдыру жылдамдығының
индикаторы
–
: Айналдырмау индикаторы
–
: Бағдарлама аяқталды.
: бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
E) Жуу индикаторлары:
: шаю циклы
–
G)
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы
8
www.electrolux.com
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Хлопок
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қалыпты
және шамалы ластанған).
8 кг, 1400 мин/айн
Хлопок Eco1)
60° C - 40° C
Ақ мақта мата және бояуы берік мақта мата. Қалыпты
кірленген.
8 кг, 1400 мин/айн
Синтетика
60° C - Суық
Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
Тонкие ткани
40 °C- Суық
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді нәзік матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
Шерсть/Ручная стирка
40 °C – Суық
«Қолмен жуылады» деген белгісі бар, машинада
жуылатын, қолмен жуылатын жүн тоқыма заттар және
нәзік матадан жасалған заттар.
2 кг, 1200 мин/айн
Джинсы
60 °C – Суық
Джинс және джерсиден жасалған заттар. Және баран
түсті заттарға да арналған.
4 кг, 1200 мин/айн
Суық
Полоскание
Отжим/Слив
Одеяла
60° C - 30° C
30 °C
30 °C
Спортивная одежда
14 МИН.
Освежить паром
Пар для синтетики
Пар для хлопка
Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық
маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге
арналған. Барлық маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Бір синтетика төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы
т.с.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.
3 кг, 800 мин/айн
Синтетика және нәзік заттар. Шамалы кірлеген не
жаңартуды ғана қажет ететін заттарға арналған.
2.5 кг, 800 мин/айн
Синтетика және аралас матадан жасалған заттар.
Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар
үшін.
1.5 кг, 800 мин/айн
Мақта мата және синтетикаға арналған бу
бағдарламасы
Бұл цикл кірдің иісін кетіреді.
Синтетика затқа арналған бу бағдарламасы.
Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі
Мақта мата затқа арналған бу бағдарламасы.
Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі
ҚАЗАҚ
9
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.
Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу
бағдарламасының уақыты ұзарады.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің
мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 8 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асады; салынған кірдің нақты
салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда бейнебетте нүкте
жыпылықтайды.
10 www.electrolux.com
Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Қуат пен судың
пайдаланылатын мөлшері мен бағдарламаның ұзақтығы әр түрлі себептерге
байланысты өзгеруі мүмкін. Бұндай себептерге кірдің мөлшері мен түрі, су және
қоршаған ортаның температурасы жатады.
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің
мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 8 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асады; салынған кірдің нақты
салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда бейнебетте нүкте
жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Салыным
(Кг)
Қуатты
тұтыну
(кВт)
Суды тұтыну
(литр)
Мақта мата 60 °C
8
1.6
72
Мақта мата Эко 60
°C1)
8
1.04
59
Мақта мата 40 °C
8
1.0
72
Синтетика 40 °C
4
0.6
50
Нәзік мата 40 °C
4
0.6
60
Жүн мата 30 °C
2
0.35
57
Бағдарлама
ұзақтығы
(минут)
Бағдарламалард
ың
ұзақтығын
басқару
панелінің
бейнебетінен
қараңыз.
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.
Сөндіру режимі (Вт)
Қосулы режим (Вт)
0.6
0.6
Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат ЕО Комиссиясының 1015/2010 стандартына
2009/125/EC сай берілген.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
Қосымша айналдыру параметрлері:
Әдепкі температураны өзгерту үшін осы
параметрді орнатыңыз.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Айналдырмау
• Барлық айналдыру циклдарын алу үшін осы
параметрді орнатыңыз.
• Бұл параметрді өте нәзік маталар үшін
орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
• Бейнебетте
индикаторы пайда
болады.
7.2 Айналдыру
Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру
жылдамдығын азайтуға болады.
Бейнебетте орнатылған жылдамдықтың
индикаторы көрсетіледі.
Шаюды кідірту
• Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
Шуылсыз
• Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді шуылсыз режим
бойынша жуу үшін орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
• Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан
ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін
барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін
суды төгу керек.
• Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
7.6 Жеңіл үтіктеу
Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін абайлап
жуады және айналдырады.
Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады,
суды көбірек пайдаланады және
бағдарламаның уақытын кірдің түріне
лайықтайды.
Тиісті индикатор жанады.
7.7 Time Manager
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту немесе
көбейту үшін немесе түймешігін
басыңыз.
Time Manager функциясы кестеде көрсетілген
бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.
Индикатор
• Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан
ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін
барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін
суды төгу керек.
• Бейнебетте
индикаторы пайда
болады.
1)
7.3 Алдын ала жуу
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу циклын
қосуға болады.
Осы параметрді қатты кірлеген кірді жуу үшін
пайдаланыңыз.
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Тиісті индикатор жанады.
7.4 Кешіктіріп бастау
Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30
минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға
болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.
7.5 Қосымша шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға
болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы
бар адамдар үшін және суы тым тұщы
жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
11
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
2) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
3) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу
көбейткен кезде пайдаланылатын қуат
мөлшері азаяды. Оңтайландырылған қыздыру
циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(қалыпты кірлеген кірлер).
7.8 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар басқару
панелімен ойнауға жол бермейсіз.
12 www.electrolux.com
• Осы функцияны іске қосу/сөндіру үшін
және
түймешіктерін бір уақытта
индикаторы жанғанша/сөнгенше басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
түймешігін басқаннан кейін функциялар
•
мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
түймешігін баспайынша: құрылғы іске
•
қосылмайды.
7.10 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу үшін
және
түймешіктерін 6 секунд қатар
басыңыз.
7.9 Тұрақты қосымша шаю
Егер дыбыстық сигналдарды
сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла қосыла
береді.
Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама
орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты
орнатылып тұрады.
• Осы функцияны іске қосу/ажырату үшін
және
түймешіктерін
индикаторы
жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1.
2.
3.
Жуу циклының жуғыш затына арналған
бөлікке 2 литр су құйыңыз. Бұл су төгу
жүйесін іске қосады.
Жуу циклына арналған бөлікке шамалы
жуғыш зат салыңыз.
Мақта матаға арналған бағдарламаны
орнатып, ең жоғары температураға қойып
ешбір кір салмай жуыңыз. Бұл цикл
барабан мен машинаның ішінде бар
болуы мүмкін кірлердің барлығын
кетіреді.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кірді салу
1.
2.
3.
Құрылғы есігін ашыңыз.
Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз. Барабанға тым көп кір
салынбағанына көз жеткізіңіз.
Есікті жабыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
ҚАЗАҚ
13
9.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану
• Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп
алыңыз.
• Жуғыш зат үлестіргішті абайлап жабыңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат
1.
2.
A
3.
4.
B
14 www.electrolux.com
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
– Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
– Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
– Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
– Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
9.3 Құрылғыны іске қосу
Бағдарлама басталғаннан кейін
шамамен 15 минуттан кейін:
• Құрылғы бағдарламаның
ұзақтығын автоматты түрде кірдің
ластану деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін BKЛ/
ВЫКЛ түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.
9.4 Бағдарламаны орнату
1.
2.
Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз.
– Тиісті бағдарламаның индикаторы
жанады.
–
индикаторы жыпылықтайды.
– Бейнебетте Time Manager деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары жыпылықтайды.
Қажет болса, температураны, айналдыру
жылдамдығын, циклдың ұзақтығын
өзгертіңіз немесе қолжетімді
параметрлерді қосыңыз. Параметрді
қосқан кезде орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып қойсаңыз,
бейнебетте Err көрсетіледі.
9.5 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз:
индикаторы жыпылықтауын тоқтатып,
•
жанған қалпы тұрады.
• Бейнебетте
индикаторы жыпылықтай
бастайды.
• Бағдарлама басталады да, есік
құлыпталып, бейнебетте
индикаторы
көрсетіледі.
• Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін
сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.
9.6 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
•
түймешігін бейнебетте орнатқыңыз
келген кешіктіріп бастау уақыты
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
түймешігін басыңыз:
•
– Құрылғы кері санай бастайды.
– Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
автоматты түрде басталады.
Орнатылған кері санақ мәнін
түймешігін баспай тұрып
болдырмауға немесе өзгертуге
болады.
Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау
үшін:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
түймешігін бейнебетте
’ пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны дереу бастау үшін
түймешігін қайта басыңыз.
9.7 Бағдарламаны кідірту және
параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай тұрып
өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз. Индикатор
жыпылықтайды.
2. Параметрді өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
ҚАЗАҚ
9.8 Бағдарламаны болдырмау
1.
2.
Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті
қайта басыңыз. Енді жаңа жуу
бағдарламасын орнатуға болады.
Құрылғыдан су ақпайды.
9.9 Есікті ашу
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс
істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітіліп,
индикаторы көрсетіліп
бейнебеттен
тұрады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Егер барабанның ішіндегі судың
деңгейі мен температурасы өте
жоғары болса, есікті аша алмайсыз.
Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
3.
4.
Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
Есікті ашыңыз.
Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы
жалғасады.
15
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
– Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
– Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып
тұр. Есік құлыпталып тұрады.
– Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
1. Қажет болса, айналдыру
жылдамдығын азайтыңыз. Егер
параметрін орнатсаңыз,
құрылғы тек суды ғана төгеді.
2.
түймешігін басыңыз. Құрылғы суды
төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы
индикаторы
көрінбей кеткенде
есікті ашуға болады.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
бірнеше секунд басыңыз.
түймешігін
Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін
суды автоматты түрде төгеді және
айналдырады (Жүн мата
бағдарламаларынан басқа
бағдарламаларда).
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда құрылғы
есігін ашу:
9.11 AUTO Stand-by функциясы
1.
AUTO Stand-by параметрі қуатты аз қолдану
үшін келесі жағдайларда құрылғыны
автоматты түрде сөндіреді:
түймешігін басар алдында 5
• Құрылғыны
минут пайдаланбасаңыз.
2.
3.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан
кейін құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарламаны қайта орнатыңыз.
9.10 Бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы
тұрса).
• Бейнебетте
жанады.
индикаторы сөнеді.
•
• Есік құлпының
индикаторы сөнеді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
• Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5
минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін
бұраңыз.
16 www.electrolux.com
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кір салу
10.3 Жуғыш заттар мен үстемелер
• Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті,
синтетика, нәзік және жүн мата.
• Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын
орындаңыз.
• Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
• Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда
бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш
жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
• Жастық қаптарының түймесін салып,
тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен
батырма түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
• Қалталарды босатып, оралған заттарды
ашыңыз.
• Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет салынған
киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
• Қатты дақтарды кетіріңіз.
• Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен
жуыңыз.
• Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін
алыңыз немесе перделерді кір жуатын
торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
• Құрылғыны келесі заттарды жуу үшін
пайдаланбаңыз:
– Жиегі көмкерілмеген немесе жыртығы
бар заттарды жумаңыз
– Сым өткізілген төс тартқыштарды.
– Ұсақ заттарды кір жуатын торға салып
жуыңыз.
• Кір өте аз салынса, айналдыру циклі
кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе
орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын
алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
• Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш
заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз.
• Әр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
жуғыш затты қажетті мөлшерден артық
пайдаланбаңыз.
• Осы заттардың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен кірдің
деңгейіне сай келетін құралдарды
қолданыңыз.
• Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде
мөлшерлегіш құрал болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
10.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат
жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ
пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ
кетіргішті қолданыңыз.
10.4 Қоршаған ортаға қатысты
ескерім
• Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі
жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
• Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
• Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса
дақ кетіргішті қолданыңыз.
• Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану
үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың
кермектігін тексеріңіз
10.5 Судың кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы
тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін
су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
ҚАЗАҚ
17
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын!
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш
машиналарға арналған арнайы құралдарды
ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда
орындаңыз.
Күтім көрсету алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
Бұйымның орамында көрсетілетін
нұсқауларды әрқашан орындаңыз.
11.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана
қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден
құрғатыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Спирт, еріткіш немесе химиялық
заттарды қолданбаңыз.
11.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк
және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
11.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат
қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету
үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
• Барабаннан кірді алыңыз.
• Мақта мата жууға арналған бағдарламаны,
шамалы жуғыш зат салып ең жоғары
температураға қойып орнатыңыз.
11.4 Есік тығыздағышы
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі
заттардың барлығын алыңыз.
11.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
18 www.electrolux.com
3.
4.
11.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні
тазалау
Назарыңызда болсын!
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу
жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
ҚАЗАҚ
5.
6.
2
1
7.
8.
1
2
9.
2
1
11.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
19
20 www.electrolux.com
3.
4.
20°
11.8 Суды тосын жағдайда төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге
алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, "Су төгу сүзгісін
тазалау" тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі
қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен
төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске
қосу керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр су
құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны
бастаңыз.
45°
және су төгетін сорғыдағы қалдық суды
төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтікті алыңыз.
4. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды
төтенше жағдайда төгу қадамдарын
қараңыз.
6. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын
түтікті қайта орнына қойыңыз.
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны қайта іске қолданар
алдында температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне көз
жеткізіңіз.
Төмен температураға байланысты
орын алған ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
11.9 Мұз қатуға қарсы сақтық
шаралары
Құрылғы температурасы 0° градустан төмен
түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз
(кестеге қараңыз). Өзіңіз түзете алмасаңыз,
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар
қосылады және бейнебетте ескерту коды
пайда болады:
•
- Құрылғыға су құйылмай тұр.
•
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
•
- Құрылғының есігі ашық немесе
дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес. Электр
желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
Назарыңызда болсын!
Тексеріп көру алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай
тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
21
Ықтимал шешімі
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Кідірту түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны
ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су құйылмай
тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен
емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су
ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыдан су ақпайды.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су
төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
істемейді немесе жуу
циклы әдеттегіден
ұзаққа созылады.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге
байланысты орын алуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су
ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
22 www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша
алмайсыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру
бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
шығады.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының
алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған
болуы мүмкін.
Құрылғыға су құйылады
да, дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік
өте төмен болуы мүмкін.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты
пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске
қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары
көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске
қосыңыз. Ақаулық түзелмесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Электртоғына қосу:
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
640 мм
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы
қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты
заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған.
Сумен жабдықтау қысымы
600 / 850 / 605 мм
Жалпы тереңдігі
IPX4
Ең азы
0,5 бар (0,05 MПa)
Ең көбі
8 бар (0,8 MПa)
ҚАЗАҚ
23
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Ең үлкен салмақ
Мақта мата
Айналдыру жылдамдығы
Ең көбі
8 кг
1400 мин/айн
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
24 www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАММЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
28
29
30
32
33
34
35
38
39
43
45
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
25
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐
комьтесь с приложенным руководством. Производитель не не‐
сет ответственность за травмы и повреждения, полученные/
вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Поза‐
ботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под ру‐
кой на протяжении всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм или стойких
нарушений нетрудоспособности.
• Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями и с недостаточным опытом
или знаниями только после получения соответствующих ин‐
струкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать элек‐
троприбор и дающих им представление об опасности, со‐
пряженной с его эксплуатацией.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости де‐
тей.
• Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, ко‐
гда его дверца открыта.
• Если прибор оснащен устройством защиты от детей, реко‐
мендуем Вам включить это устройство.
• Очистка и доступное пользователю техническое обслужива‐
ние не должны производиться детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
• Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите
прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
26 www.electrolux.com
• Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 8 кг (см.
Главу «Таблица программ»).
• В случае повреждения шнура питания во избежание не‐
счастного случая он должен быть заменен изготовителем,
специалистом авторизованного сервисного центра или спе‐
циалистом с равнозначной квалификацией.
• Рабочее давление воды (минимальное и максимальное)
должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар
(0,8 МПа)
• Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотре‐
ны конструкцией) не должны перекрываться ковровым по‐
крытием.
• При подключении прибора к водопроводу должны использо‐
ваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Ис‐
пользовать старые комплекты шлангов нельзя.
2.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
• Удалите всю упаковку и транспортировоч‐
ные болты.
• Транспортировочные болты следует сохра‐
нить. При повторном перемещении прибо‐
ра следует заблокировать барабан.
• Не устанавливайте и не подключайте при‐
бор, имеющий повреждения.
• Не устанавливайте и не используйте при‐
бор при температуре ниже 0°C, а также в
местах, где он может быть подвержен воз‐
действию погодных условий.
• Следуйте приложенным к прибору инструк‐
циям по установке.
• Убедитесь, что пол на месте установки при‐
бора ровный, прочный, чистый и не боится
нагрева.
• Не устанавливайте прибор там, где его
дверцу будет невозможно полностью от‐
крыть.
• Прибор имеет большой вес: соблюдайте
предосторожность при его перемещении.
Всегда используйте защитные перчатки.
• Убедитесь, что между днищем прибора и
полом имеется достаточная вентиляция.
• Для обеспечения необходимого простран‐
ства между прибором и ковровым покры‐
тием отрегулируйте высоту ножек прибора.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и пораже‐
ния электрическим током.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания,
указанные на табличке с техническими дан‐
ными, соответствуют параметрам электро‐
сети. В противном случае вызовите элект‐
рика.
• Включайте прибор только в установленную
надлежащим образом электророзетку с за‐
щитным контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и удлинителя‐
ми.
• Следите за тем, чтобы не повредить вилку
и сетевой кабель. В случае необходимости
РУССКИЙ
•
•
•
•
замены сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розет‐
ку только во конце установки прибора. Убе‐
дитесь, что после установки имеется до‐
ступ к вилке.
Для отключения прибора от электросети не
тяните за кабель электропитания. Всегда
беритесь за саму вилку.
Не беритесь за кабель электропитания или
за его вилку мокрыми руками.
Данный прибор соответствует директивам
E.E.C.
Подключение к водопроводу
• Следите за тем, чтобы не повредить шлан‐
ги для воды.
• При подключении прибора к водопроводу
должны использоваться новые комплекты
шлангов, поставляемые с ним. Использо‐
вать старые комплекты шлангов нельзя.
• Перед подключением прибора к новым или
давно не использовавшимся трубам дайте
воде стечь, пока она не станет чистой.
• Перед первым использованием прибора
убедитесь в отсутствии протечек.
2.2 Использование
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы, поражения
электрическим током, пожара или по‐
вреждения прибора.
• Используйте данный прибор в бытовых по‐
мещениях.
• Не вносите изменения в параметры данно‐
го прибора.
• Следуйте правилам по безопасному обра‐
щению, приведенным на упаковке моющего
средства.
• Не помещайте на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся ве‐
27
щества или изделия, пропитанные легково‐
спламеняющимися веществами.
• Не прикасайтесь к стеклянной части двер‐
цы во время работы программы стирки.
Дверца может быть горячей.
• Удостоверьтесь, что из белья извлечены
все металлические предметы.
• Не помещайте под прибор контейнер для
сбора воды на случай возможной ее про‐
течки. Чтобы узнать, какие дополнитель‐
ные принадлежности могут использоваться
с Вашим прибором, обратитесь в сервис‐
ный центр.
2.3 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
• Не используйте для очистки прибора пода‐
ваемую под давлением воду или пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной тряп‐
кой. Используйте только нейтральные мою‐
щие средства. Не используйте абразивные
средства, царапающие губки, растворители
или металлические предметы.
2.4 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или
удушья.
• Отключите прибор от сети электропитания.
• Отрежьте кабель электропитания и утили‐
зируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы предот‐
вратить риск ее запирания на случай, если
внутри прибора окажутся дети и домашние
животные.
28 www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
1 Верхняя панель
3
2 Дозатор средства для стирки
3 Панель управления
4 Рукоятка дверцы
4
5 Табличка с техническими данными
6 Фильтр сливного насоса
7 Ножки для выравнивания прибора
5
6
7
3.1 Функция «Защита от детей»
Если данное устройство включено, то закрыть
дверцу невозможно. Это позволяет избежать
опасности запирания дверцы в случае попа‐
дания в барабан детей или домашних живот‐
ных. Чтобы включить данное устройство, по‐
верните переключатель по часовой стрелке
так, чтобы канавка оказалась в горизонталь‐
ном положении. Чтобы выключить данное ус‐
тройство, поверните переключатель против
часовой стрелки так, чтобы канавка оказалась
в вертикальном положении.
3.2 Набор крепежных накладок
(4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем авторизо‐
ванном магазине.
При установке прибора на цоколе закрепите
прибор крепежными накладками.
Следуйте инструкциям, прилагаемым к ком‐
плекту.
РУССКИЙ
29
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
Хлопок
3
4
5
6
Хлопок
Синтетика
Хлопок Eco
Синтетика
Освежить
Предварит. Отсрочка
старта
стирка
Температура
Тонкие ткани
14 МИН.
Спортивная
одежда
Одеяла
Доп.
Легкая
глажка полоскание
Отжим
Шерсть/
Ручная стирка
Джинсы
Отжим/
Слив
7
8
9
Полоскание
TimeManager
ВКЛ/ВЫКЛ
Старт/Пауза
11
10
(Предварит. стирка)
1 Кнопка "Вкл/Выкл"
7 Сенсорное поле задержки пуска
(BKЛ/ВЫКЛ)
2 Селектор программ
(Отсрочка старта )
3 Сенсорное поле снижения скорости отжи‐
ма
(Отжим)
4 Сенсорное поле температуры
(Температура)
8 Сенсорное поле дополнительного поло‐
скания
(Доп. полоскание)
9 Сенсорное поле легкой глажки
(Легкая глажка)
10 Сенсорное поле пуска/паузы
5 Дисплей
6 Сенсорное поле предварительной стирки
(Старт/Пауза)
11 Time Manager сенсорные поля
4.1 Дисплей
A
G
: индикатор температуры
: индикатор холодной воды
: индикатор Time Manager.
C) Область времени:
C
F
A) Область температуры:
B)
B
D
E
–
: продолжительность программы
–
: задержка пуска
–
: коды ошибок
–
: сообщение об ошибке
30 www.electrolux.com
–
–
: программа завершена.
D)
: индикатор функции «Защита от де‐
тей».
E) Индикаторы стирки:
–
: фаза стирки
–
: Постоянная функция дополнитель‐
ного полоскания.
F) Область отжима:
–
: индикатор скорости отжима
: фаза полоскания
–
: фаза отжима
–
: фаза отпаривания
–
: индикатор стирки без отжима
–
: индикатор остановки полоскания
–
G)
: индикатор сверхтихого режима.
: индикатор блокирования дверцы
5. ПРОГРАММЫ
Этапы
Диапазон температур
Тип загрузки и степень загрязненности
Максимальная нагрузка, максимальный отжим
Хлопок
90°C – Холодная стирка
Белый хлопок и цветной хлопок (обычное и легкое за‐
грязнение).
8 кг, 1400 оборотов в минуту
Хлопок Eco1)
60°C - 40°C
Белый и цветостойкий хлопок. Обычное загрязнение.
8 кг, 1400 оборотов в минуту
Синтетика
60°C – Холодная стирка
Изделия из синтетических или смесовых тканей. Обы‐
чное загрязнение.
4 кг, 1200 оборотов в минуту
Тонкие ткани
40°C – Холодная стирка
Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы и по‐
лиэфира. Обычное загрязнение.
4 кг, 1200 оборотов в минуту
Шерсть/Ручная стирка
40°C – холодная стирка
Джинсы
60°C – холодная стирка
Полоскание
Стирка в холодной воде
Отжим/Слив
Одеяла
60°C – 30°C
30°C
Спортивная одежда
Для шерстяных изделий, пригодных для машинной
стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих
ручной стирке, и изделий из тонких тканей, имеющих
на этикетке символ «Ручная стирка».
2 кг, 1200 оборотов в минуту
Джинсовые и вязаные изделия. Изделия темных цве‐
тов.
4 кг, 1200 оборотов в минуту
Для полоскания и отжима белья. Все ткани.
8 кг, 1400 оборотов в минуту
Для отжима белья и слива воды из барабана. Все тка‐
ни.
8 кг, 1400 оборотов в минуту
Специальная программа для стирки одного одеяла из
синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала
и т.д.
3 кг, 800 оборотов в минуту
Синтетические и деликатные изделия. Легкие и не‐
значительные загрязнения.
2.5 кг, 800 оборотов в минуту
РУССКИЙ
Этапы
Диапазон температур
30°C
31
Тип загрузки и степень загрязненности
Максимальная нагрузка, максимальный отжим
Изделия из синтетических и смесовых тканей. Легкие
и незначительные загрязнения.
1.5 кг, 800 оборотов в минуту
14 МИН.
Паровая программа для хлопка и синтетических тка‐
ней
Данный цикл используется, чтобы избавить белье от
запахов.
Освежить паром
Паровая программа для синтетических тканей.
Данный этап помогает избавиться от складок на одеж‐
де
Пар для синтетики
Паровая программа для хлопка.
Данный этап помогает избавиться от складок на одеж‐
де
Пар для хлопка
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 8 кг является эталонной
программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с
евростандартом EEC 92/75.
Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление
электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
Совместимость программных функций
Этапы
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) При выборе параметра «Без отжима» доступна только фаза слива.
■
32 www.electrolux.com
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с
учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она
может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для
программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 8 продолжительность програм‐
мы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжитель‐
ность программы не превысит одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на
дисплее мигает точка.
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Указанные показатели
потребления электроэнергии и воды, а также продолжительность программы может
меняться в зависимости от различных факторов. Этими факторами являются количе‐
ство и тип белья, температуры воды и окружающей температуры.
При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с
учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она
может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для
программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 8 продолжительность програм‐
мы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжитель‐
ность программы не превысит одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на
дисплее мигает точка.
Программы
Загрузка
(кг)
Энергопотре‐
бление
(кВт·ч)
Потребление
воды
(литры)
Хлопок 60°С
8
1.6
72
Хлопок Эконом 60°C1)
8
1.04
59
Хлопок 40°C
8
1.0
72
Синтетика 40°С
4
0.6
50
Деликатные ткани,
40°С
4
0.6
60
Шерсть 30°C
2
0.35
57
Продолжитель‐
ность програм‐
мы
(минуты)
Продолжитель‐
ность
программы
приводится
на дисплее
на панели упра‐
вления.
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°С и загрузке 8 кг является эталонной
программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии с
евростандартом EEC 92/75.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном состоянии
(Вт)
0.6
0.6
Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии
ЕС 1015/2010 о директиве о введении в действие 2009/125/EC.
РУССКИЙ
33
7. РЕЖИМЫ
7.1 Температура
Используйте эту функцию для изменения тем‐
пературы по умолчанию.
Индикатор
= холодная вода.
На дисплее отобразится текущая температу‐
ра.
7.2 Отжим
С помощью этой функции можно уменьшить
скорость отжима по умолчанию.
На дисплее отобразится индикатор заданной
скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
• Используйте эту функцию для пропуска
всех фаз отжима.
• Используйте для очень деликатных тканей.
• Для некоторых программ стирки в фазе по‐
лоскания используется больший объем во‐
ды.
• На дисплее отображается индикатор
.
Остановка полоскания
• Используйте эту функцию для предотвра‐
щения образования складок на белье.
• Программа стирки останавливается с во‐
дой в барабане. Барабан регулярно совер‐
шает вращения для предотвращения об‐
разования складок на белье.
• Дверца остается заблокированной. Чтобы
открыть дверцу, необходимо слить воду.
• На дисплее отображается индикатор
.
Для слива воды см раздел «По окон‐
чании программы».
Очень тихая
• Используйте эту функцию, чтобы пропу‐
стить все фазы отжима и выполнить бес‐
шумную стирку.
• Для некоторых программ стирки в фазе по‐
лоскания используется больший объем во‐
ды.
• Программа стирки останавливается с во‐
дой в барабане. Барабан регулярно совер‐
шает вращения для предотвращения об‐
разования складок на белье.
• Дверца остается заблокированной. Чтобы
открыть дверцу, необходимо слить воду.
• На дисплее отображается индикатор
.
Для слива воды см раздел «По окон‐
чании программы».
7.3 Предварит. стирка
С помощью этой функции можно добавить в
программу стирки фазу предварительной
стирки.
Рекомендуется использовать данную функ‐
цию для стирки сильнозагрязненного белья.
При использовании этой функции продолжи‐
тельность программы увеличивается.
Загорится соответствующий индикатор.
7.4 Задержка пуска
С помощью этой функции можно отложить за‐
пуск программы на срок от 30 минут до 20 ча‐
сов.
На дисплее отображается соответствующий
индикатор.
7.5 Доп. полоскание
С помощью этой функции можно добавить в
программу стирки фазу дополнительного по‐
лоскания.
Используйте данную функцию в случае ал‐
лергии на средства для стирки или если вода
в вашем регионе отличается мягкостью.
Загорится соответствующий индикатор.
7.6 Легкая глажка
Прибор тщательно стирает и отжимает белье
для предотвращения складок.
Прибор уменьшает скорость отжима, исполь‐
зует больше воды и адаптирует продолжи‐
тельность программы к типу белья.
Загорится соответствующий индикатор.
7.7 Time Manager
При выборе программы стирки на дисплее от‐
ображается ее продолжительность по умол‐
чанию.
Нажмите или , чтобы уменьшить или
увеличить продолжительность программы.
Time Manager может использоваться только с
программами в таблице.
34 www.electrolux.com
Индикатор
• Чтобы включить/отключить эту опцию, на‐
и
одновременно до тех
жмите
не загорится/отключится ин‐
пор, пока
дикатор.
Можно включить эту функцию:
селекторы программ и
• После нажатия
функций блокируются.
• До нажатия кнопки
: в этом случае
включить прибор будет невозможно.
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Быстрый: для освежения белья.
2) Продолжительность программы по
умолчанию.
3) Длительный: Постепенное увеличение
продолжительности программы уменьшает
энергопотребление. Оптимизирование этапа
нагрева бережет электроэнергию, а
увеличение продолжительности работы
обеспечивает идентичные результаты стирки
(особенно, в случае обычного загрязнения).
7.9 Постоянное дополнительное
полоскание
С помощью этой функции можно включить по‐
стоянное дополнительное полоскание при ус‐
тановке новой программы.
• Чтобы включить/отключить эту опцию, на‐
и
одновременно до тех пор,
жмите
пока
не загорится/отключится индика‐
тор.
7.10 Звуковая сигнализация
Звуковые сигналы подаются в следующих
случаях:
• По завершении работы программы.
• В случае неисправности прибора.
Чтобы включить/отключить звуковые сигналы,
и
одновременно в тече‐
нажимайте
ние 6 секунд.
При обнаружении неисправности зву‐
ковые сигналы будут подаваться да‐
же в случае их отключения.
7.8 Защита от детей
С помощью этой функции можно заблокиро‐
вать панель управления от детей.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1.
2.
3.
Залейте 2 литра воды в отсек моющего
средства для фазы стирки. При этом ак‐
тивируется система слива.
Поместите небольшое количество мою‐
щего средства в отсек для фазы стирки.
Не загружая в прибор белья, выберите и
запустите программу для стирки изделий
из хлопчатобумажных тканей при макси‐
мальной температуре. В результате этой
операции из барабана и бака будут уда‐
лены все загрязнения.
РУССКИЙ
35
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1 Загрузка белья
1.
2.
3.
Откройте дверцу прибора;
Поместите белье в барабан по одной ве‐
щи. Перед загрузкой встряхните каждое
загружаемое изделие. Не превышайте
норму загрузки при укладке белья в бара‐
бан.
Закройте дверцу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что белье не зажато меж‐
ду уплотнением и дверцей. Это мо‐
жет привести к протечке или повре‐
ждению белья.
9.2 Добавление средства для стирки и добавок
• Отмерьте количество средства для стирки
и кондиционера для ткани.
• Осторожно закройте отсек средства для
стирки.
Отсек моющего средства для фазы предварительной стирки.
Отсек моющего средства для фазы стирки.
Отсек для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для
подкрахмаливания).
Заслонка для порошкового или жидкого моющего средства.
36 www.electrolux.com
Жидкое моющее средство или стиральный порошок
1.
2.
A
3.
4.
B
• Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
• Положение B для жидких моющих средств.
При использовании жидкого моющего средства:
– Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для стирки.
– Не превышайте максимальный уровень жидкого моющего средства.
– Не используйте этап предварительной стирки.
– Не используйте функцию задержки пуска.
9.3 Включение прибора
Нажмите кнопку BKЛ/ВЫКЛ для включения
или отключения прибора. При включении при‐
бора выдается звуковой сигнал.
9.4 Выбор программы
1.
Выберите программу стирки, повернув
селектор программ:
– При этом загорится индикатор соот‐
ветствующей программы.
– Индикатор
мигает.
– На дисплее отображается уровень
Time Manager, продолжительность
2.
программы и индикаторы фаз програм‐
мы
В случае необходимости измените тем‐
пературу, скорость отжима, продолжи‐
тельность цикла или включите доступные
функции. При активации функции заго‐
рается ее индикатор.
При ошибочной установке на дис‐
плее отобразится сообщение Err.
9.5 Запуск программы без задержки
пуска
Нажмите
:
• Индикатор
чается.
перестает мигать и вклю‐
РУССКИЙ
• Индикатор
начнет мигать на дисплее.
• Программа запускается, дверца закрыта,
на дисплее появляется индикатор
.
• В ходе набора прибором воды на короткое
время может включиться сливной насос.
Примерно через 15 минут после за‐
пуска программы:
• Прибор автоматически регулирует
продолжительность программы в
соответствии с объемом белья.
• На дисплее отобразится новое
значение.
9.6 Запуск программы с
использованием задержки пуска
• Нажимайте
, пока на дисплее не отоб‐
разится нужное значение задержки. Соот‐
ветствующий индикатор загорается на дис‐
плее.
:
• Нажмите
– Прибор начнет обратный отсчет време‐
ни.
– После завершения обратного отсчета
произойдет автоматический запуск про‐
граммы.
Можно отменить или изменить значе‐
ние задержки до нажатия
.
Для отмены задержки пуска:
Нажмите
, чтобы перевести прибор в
режим паузы.
1.
2.
Нажимайте
, пока на дисплее не по‐
явится
’.
Вновь нажмите
для немедленного за‐
пуска программы.
9.7 Прерывание программы и
изменение выбранных функций
Ряд функций можно изменить до того, как они
будут запущены.
1. Нажмите на
. Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите
. Выполнение про‐
граммы будет продолжено.
37
9.8 Отмена программы
1.
2.
Нажимайте кнопку
в течение несколь‐
ких секунд, чтобы отменить программу и
отключить прибор.
Чтобы включить прибор, еще раз нажми‐
те ту же кнопку. Теперь можно выбрать
новую программу стирки.
В машине не работает водоотвод.
9.9 Откройте дверцу
При выполнении программы или в случае ис‐
пользования задержки пуска дверца прибора
блокируется, а на дисплее отображается ин‐
дикатор
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если температура или уровень воды
в барабане слишком высоки, дверцу
нельзя будет открыть.
Откройте дверцу прибора при использовании
задержки пуска:
1. Нажмите
, чтобы перевести прибор в
режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора бло‐
кировки двери
.
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и нажмите
снова.
Задержка пуска продолжается.
Откройте дверцу при выполнении программы:
1.
2.
3.
4.
Нажимайте кнопку
в течение несколь‐
ких секунд, чтобы отключить прибор.
Подождите несколько минут, а затем ос‐
торожно откройте дверцу.
Закройте дверцу прибора.
Снова задайте программу.
9.10 По окончании программы
• Прибор автоматически завершает работу.
• Подается звуковой сигнал (если он вклю‐
чен).
• На дисплее высвечивается
.
• Индикатор
гаснет.
• Индикатор блокировки дверцы
гаснет.
• Выньте белье из прибора. Убедитесь, что
барабан пуст.
38 www.electrolux.com
• Оставьте дверцу приоткрытой для предот‐
вращения образования плесени и неприят‐
ных запахов.
• Закройте водопроводный вентиль.
• Нажимайте кнопку
в течение несколь‐
ких секунд, чтобы отключить прибор.
Программа стирки завершена, но в барабане
осталась вода.
– Барабан регулярно совершает вращения
для предотвращения образования складок
на белье;
– Включен индикатор дверцы
. Дверца
остается заблокированной.
– Чтобы открыть дверцу, необходимо слить
воду.
Для слива воды:
При необходимости понизьте скорость
отжима. При установке
прибор
выполнит только слив.
2. Нажмите на
. Прибор произведет
слив воды и отжим.
3. По окончании программы индикатор
блокировки дверцы
погаснет,
дверцу можно будет открыть.
1.
4.
Прибор автоматически произведет
слив воды и отжим приблизительно
через 18 часов (за исключением про‐
грамм стирки шерстяных изделий).
9.11 AUTO Stand-by в некоторых
моделях
Функция AUTO Stand-by автоматически вы‐
ключает прибор для снижения потребления
электроэнергии, если:
• Прибор не используется в течение 5 минут
.
перед нажатием
Нажмите кнопку
, чтобы включить при‐
бор вновь.
• Спустя пять минут после окончания про‐
граммы стирки.
, чтобы включить при‐
Нажмите кнопку
бор вновь.
На дисплее отображается конец последней
заданной программы.
Для выбора новой программы стирки по‐
верните селектор программ.
Нажимайте кнопку
в течение не‐
скольких секунд, чтобы отключить при‐
бор.
10. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
10.1 Загрузка белья
• Разделите белье на: белое белье, цветное
белье, синтетику, тонкое деликатное белье
и изделия из шерсти.
• Следуйте инструкциям, приведенным на
ярлыках вещей с информацией по уходу за
ними.
• Не стирайте одновременно белое и цвет‐
ное белье.
• Некоторые цветные вещи могут обесцвечи‐
ваться при первой стирке. Рекомендуется
стирать их отдельно при первой стирке.
• Застегните наволочки, закройте молнии,
зацепите крючки, защелкните кнопки. Зав‐
яжите ремешки.
• Выньте из карманов все их содержимое и
расправьте вещи.
• Выверните многослойные изделия, изде‐
лия из шерсти и вещи с аппликациями.
• Выведите стойкие пятна.
• При помощи специального средства для
стирки отстирайте сильно загрязненные
места.
• Соблюдайте осторожность при обращении
с занавесками. Удалите крючки или поме‐
стите занавески в мешок для стирки или
наволочку.
• Не стирайте в приборе:
– белье с необработанными краями или
разрезами;
– бюстгальтеры "на косточках";
– помещайте небольшие вещи в мешок
для стирки.
• При крайне малой загрузке на этапе отжи‐
ма может иметь место дисбаланс. В этом
случае вручную распределите вещи в ба‐
рабане и снова запустите этап отжима.
РУССКИЙ
10.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не спра‐
виться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется удалять до
загрузки одежды в прибор.
В продаже имеются специализированные
средства для выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к конкретному
типу пятен и ткани.
10.3 Средства для стирки и
добавки
• Используйте только средства для стирки и
добавки, предназначенные специально для
стиральных машин.
• Не смешивайте разные средства для стир‐
ки.
• В целях сохранения окружающей среды не
используйте средства для стирки в количе‐
ствах, превышающих необходимые.
• Следуйте инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
• Выбирайте средства, подходящие для типа
и цвета конкретной ткани, температуры
программы стирки и уровня загрязненно‐
сти.
• Если в приборе отсутствует дозатор сред‐
ства для стирки с заслонкой, добавляйте
жидкие средства для стирки при помощи
дозирующего шарика.
39
10.4 Рекомендации по
экологичному использованию
• при стирке белья обычной загрязненности
выбирайте программу стирки, не включаю‐
щую цикл предварительной стирки;
• всегда запускайте программу стирки при
максимальной загрузке белья;
• при необходимости используйте пятновы‐
водитель и выбирайте программу с более
низкой температурой стирки;
• для того, чтобы правильно выбрать нужное
количество средства для стирки, узнайте,
какова жесткость воды в Вашей водопро‐
водной сети.
10.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет высокою
или среднюю жесткость, рекомендуется ис‐
пользовать предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В регионах, где
вода имеет низкую жесткость, использование
смягчителя для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды в Ва‐
шем регионе обратитесь местную службу
контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество смягчителя
воды. Следуйте инструкциям, приведенным
на упаковке данных средств.
11. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
Перед обслуживанием отключите прибор от
сети питания.
11.1 Очистка наружных
поверхностей
Для очистки прибора используйте только теп‐
лую воду с мылом. Насухо вытрите все по‐
верхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте составы на основе
спирта, растворителей или химиче‐
ских веществ.
11.2 Удаление накипи
Если вода в Вашем регионе имеет высокою
или среднюю жесткость, рекомендуется ис‐
пользовать предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды.
Регулярно проверяйте состояние барабана,
во избежание образование накипи и частичек
ржавчины.
Для удаления частиц ржавчины используйте
только специальные средства для стиральной
машины. Данную операцию следует произво‐
дить отдельно от стирки белья.
Всегда следуйте инструкциям, приве‐
денным на упаковке данных средств.
40 www.electrolux.com
11.3 "Профилактическая стирка"
При использовании программ стирки при низ‐
кой температуре в барабане могут задержи‐
ваться остатки средства для стирки. Регуляр‐
но проводите профилактическую стирку. Для
этого:
• Выньте белье из барабана.
• Выберите программу стирки хлопка с мак‐
симальной температурой с небольшим
количеством моющего средства.
11.4 Уплотнитель дверцы
Регулярно проверяйте состояние уплотнителя
и удаляйте все предметы с его внутренней
стороны.
11.5 Очистка отсека моющих средств
1.
2.
1
2
3.
4.
11.6 Чистка фильтра сливного
насоса
ВНИМАНИЕ!
Не производите очистку сливного
фильтра, если в приборе находится
горячая вода.
РУССКИЙ
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
41
42 www.electrolux.com
9.
2
1
11.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
45°
11.8 Экстренный слив
2.
В результате неисправности прибор может
быть не в состоянии произвести слив воды.
В этом случае выполните действия с (1) по
(9), описанные в разделе «Очистка сливного
фильтра».
При необходимости очистите насос.
При проведении слива воды с помощью про‐
цедуры аварийного водослива Вы должны
еще раз включить систему слива:
1. Залейте 2 литра воды в отсек моющего
средства для основной стирки.
11.9 Предотвращение
обморожения
Запустите программу слива воды.
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже 0°C, уда‐
лите из наливного шланга и сливного насоса
оставшуюся там воду.
1. Отключите прибор от электричества.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Отсоедините наливной шланг.
РУССКИЙ
4.
5.
6.
Поместите оба конца наливного шланга в
контейнер и дайте воде вытечь из шлан‐
га.
Слейте воду из сливного насоса. См.
операции, выполняемые для экстренного
слива воды
После слива воды из сливного насоса
подключите наливной шланг.
43
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь использовать
прибор, убедитесь, что температура
превышает 0°C.
Производитель не несет ответствен‐
ность за ущерб, вызванный воздей‐
ствием низких температур.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не запускается или останавливается
во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение пробле‐
мы (см. таблицу). Если решение не найдено,
обратитесь в сервисный центр.
•
- Дверца прибора открыта или не за‐
крыта как следует. Пожалуйста, проверьте
дверцу!
•
- Нестабильная работа электросети.
Дождитесь стабилизации электросети.
В случае ряда проблем прибором могут
выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
- В прибор не поступает вода.
•
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением проверки выклю‐
чите прибор.
- Прибор не сливает воду.
Неисправность
Возможное решение
Программа не запу‐
скается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку
электропитания.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не повре‐
жден.
Убедитесь, что кнопка Пуск/Пауза была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку
или дождитесь окончания обратного отсчета.
Отключите функцию блокировки от детей, если она включена.
В прибор не поступает
вода.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено.
Для получения сведений об этом обратитесь в местную служ‐
бу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана
не засорены. См. «Уход и очистка».
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не переда‐
влен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
В машине не работает
водоотвод.
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
44 www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не переда‐
влен.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр
в случае необходимости. См. «Уход и очистка».
Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
Выберите программу слива, если выбрана программа без ис‐
пользования слива.
Выберите программу слива, если используется функция с во‐
дой в барабане по завершении стирки.
Отжим не используется
или цикл стирки длится
дольше, чем обычно.
Задайте программу отжима.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. Очистите фильтр
в случае необходимости. См. «Уход и очистка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите
этап отжима. Эта проблема может быть вызвана отсутствием
равновесия.
Вода на полу.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки во‐
ды отсутствуют.
Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в
необходимом количестве.
Невозможно открыть
дверцу прибора.
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите программу с ис‐
пользованием слива или отжима.
Прибор издает необыч‐
ный шум.
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Ус‐
тановка».
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты
удалены. См. раздел «Установка».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недоста‐
точна велика.
Прибор набирает воду и
тут же производит ее
слив.
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном поло‐
жении. Возможно, шланг расположен слишком низко.
Результаты стирки неу‐
довлетворительны.
Увеличьте количество моющего средства или используйте
другое моющее средство.
Перед стиркой используйте специальные средства для удале‐
ния стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите загрузку белья.
РУССКИЙ
После проверки включите прибор. Выполне‐
ние программы продолжится с того момента,
на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обрат‐
итесь в сервисный центр.
45
Если на дисплее отображаются другие коды
ошибок. Отключите и включите прибор. Если
проблема не устранена, обратитесь в сервис‐
ный центр.
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры
Высота / Ширина / Глубина
Подключение к электросе‐
ти:
600 / 850 / 605 мм
Общая глубина
640 мм
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспе‐
чивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное
оборудование не имеет защиты от влаги.
Давление в водопроводной
сети
Минимум
IPX4
0,5 бар (0,05 МПа)
Максимум
8 бар (0,8 МПа)
Холодная вода
Водоснабжение 1)
Максимальная загрузка
Хлопок
Скорость отжима
Максимум
8 кг
1400 об/мин
1) Подключите наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
46 www.electrolux.com
РУССКИЙ
47
132922061-A-092013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement