Electrolux EWS1477FDW User manual

Electrolux EWS1477FDW User manual
EWS 1277 FDW
EWS 1477FDW
................................................ .............................................
KK КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
UK ПРАЛЬНА МАШИНА
ІНСТРУКЦІЯ
25
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
3
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс
орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат
алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып
қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім
жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша
берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе қолдануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
• Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны
іске қосуды ұсынамыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның
бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып,
ашасын розеткадан суырыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Ең көп салмақ 6.5 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
4
www.electrolux.com
• Егер қуат көзі сымына зақым келген болса, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет
көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
• Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар
(0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс
• Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса)
кілем кедергі жасамауға тиіс.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне
қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
2.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
• Орам материалдарының және тасымал
тетіктерінің барлығын алыңыз.
• Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғыны температурасы 0 °C градустан
төмен немесе ауа-райы әсер ететін
жерлерге орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын
болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі
тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
ҚАЗАҚ
Суға қосу
• Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым
келтірмеңіз.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын
пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі
түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
• Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ
уақыт қолданылмаған құбырларға
жалғамай тұрып, суын тазарғанша
ағызыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш
жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.2 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу, электр қатері, күйіп
қалу және өрт қаупі, құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Бұл тұрмыста қолдануға арналған құрылғы.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Жуғыш заттың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш
зат салынған дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне
қоймаңыз.
• Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны
ыстық болуы мүмкін.
• Кірдегі темір заттардың барлығының
алынғанына көз жеткізіңіз.
5
• Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды
құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын
керек-жарақтың түрін Қызмет көрсету
орталығына хабарласып біліңіз.
2.3 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
2.4 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3 Басқару панелі
3
4 Есіктің тұтқасы
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Су төгетін сорғының сүзгісі
7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған
тірек
4
5
3.1 Орнатуға арналған тақтайша
жинағы (4055171146)
Құрылғыны жақтаушаға орнатқан кезде осы
арнайы жабдықты қолданыңыз.
Бұл жұмыс істеп тұрған құрылғының орнынан
жылжып кетуіне жол бермейді.
Осы керек-жарақпен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
Бұны барлық уәкілетті Қызмет көрсету
орталықтарынан алуға болады.
6
7
1 Жұмыс алаңы
2 Жуғыш зат үлестіргіші
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
14 МИН.
Спортивная
одежда
3
4
5
6
Хлопок
Одеяла
Хлопок Eco
Синтетика
Предварит. Отсрочка
старта
стирка
Температура
Шторы
Шелк
Белье
Отжим/
Слив
Тонкие ткани
Шерсть/
Ручная стирка
Доп.
Легкая
глажка полоскание
Отжим
Джинсы
Полоскание
MyFavourite
12
1 Қосу Өшіру түймешігі
(AutoOff)
2 Бағдарлама тетігі
3 Айналдыруды азайтатын сенсорлық
перне
(Отжим)
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Бейнебет
6 Алдын ала жуу сенсорлық пернесі
TimeManager
11
Старт/Пауза
10
(Предварит. стирка)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі
(Отсрочка старта)
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Доп. полоскание)
9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
(Легкая глажка)
10 Бастау үзіліс сенсорлық пернесі
(Cтарт/Пауза)
7
8
9
ҚАЗАҚ
11 Time Manager сенсорлық пернелері
7
12 MyFavourite сенсорлық перне
4.1 Бейнебет
A
K
A)
B
J
Температура аумағы:
C
I
H G F
Жуу индикаторлары:
–
: Жуу циклы
: Суық су индикаторы
–
I)
: Ең үлкен салмақ
C)
: Time Manager индикаторы
D) Уақыт аумағы:
–
: Бағдарламаның ұзақтығы
: Ескерту кодтары
–
: Ақаулық хабары
: Айналдыру циклы
–
: Бу циклы
Бағдарлама орнатылған кезде,
бағдарламаның циклдарына қатысты
индикаторлардың барлығы жанады.
Бағдарлама басталғанда, тек
орындалып тұрған циклдің
индикаторы ғана жыпылықтайды.
Цикл аяқталған кезде циклдың
индикаторы жанған қалпы тұрады.
Бағдарлама аяқталғанда, соңғы
циклдің белгішесі жанып тұрады.
: Бағдарлама аяқталды.
E)
: Кешіктіріп бастау индикаторы
F)
: Тұрақты қосымша шаю индикаторы
G)
: Бала қауіпсіздігі құлпының
индикаторы
H)
: Есік құлыптаулы индикаторы
– Белгіше көрсетіліп тұрғанда
құрылғының есігін аша алмайсыз.
– Есікті белгіше көрінбей кеткенде ғана
аша аласыз.
: Шаю циклы
–
: Кешіктіріп бастау
–
–
E
: Температура индикаторы
B)
–
D
J)
K)
: Eco Info индикаторы
Айналдыру аумағы:
–
: Айналдыру жылдамдығының
индикаторы
–
: Айналдырмау индикаторы
–
–
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим индикаторы
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Хлопок
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қалыпты
және шамалы ластаған).
6.5 кг, 1200 мин/айн (EWS1277FDW), 1400 мин/айн
(EWS1477FDW)
8
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Хлопок Eco1)
60° C - 40° C
Ақ мақта мата және бояуы берік мақта мата. Қалыпты
кірленген.
6.5 кг, 1200 мин/айн (EWS1277FDW), 1400 мин/айн
(EWS1477FDW)
Синтетика
60° C - Суық
Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірленген.
3 кг, 1200 мин/айн
Тонкие ткани
40 °C- Суық
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді нәзік матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірленген.
3 кг, 1200 мин/айн
«Қолмен жуылады» деген белгісі бар, машинада
Шерсть /Ручная стирка жуылатын, қолмен жуылатын жүн тоқыма заттар және
40 °C – Суық
нәзік матадан жасалған заттар.
2 кг, 1200 мин/айн
Джинсы
60 °C – Суық
Суық
Полоскание
Отжим/Слив
Джинс және джерсиден жасалған заттар. Және баран
түсті заттарға да арналған.
6.5 кг, 1200 мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық
маталар.
6.5 кг, 1200 мин/айн (EWS1277FDW), 1400 мин/айн
(EWS1477FDW)
Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге
арналған. Барлық маталар.
6.5 кг, 1200 мин/айн (EWS1277FDW), 1400 мин/айн
(EWS1477FDW)
Бельë
40 °C – Суық
Әйелдердің төс тартқыштары, іш киімдері т.с.с. сияқты
өте нәзік матадан жасалған заттарға арналған
бағдарлама.
1 кг, 800 мин/айн
Шëлк
30 °C – Суық
Жібек мата және аралас синтетика заттарға арналған
арнайы бағдарлама
2 кг, 800 мин/айн
Шторы
40 °C – Суық
Алдын ала жуу циклы бар перде жууға арналған
арнайы бағдарлама. Сумен ғана шайған кезде алдын
ала жуу циклына жуғыш зат САЛМАҢЫЗ.
2 кг, 800 мин/айн
Одеяла
60° C - 30° C
Бір синтетика төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы
т.с.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.
2 кг, 800 мин/айн
30 °C
Спортивная одежда
Синтетика және нәзік заттар. Шамалы кірлеген не
жаңартуды ғана қажет ететін кірлерге арналған.
3 кг, 800 мин/айн
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура ауқымы
30 °C
9
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Синтетика және аралас матадан жасалған заттар.
Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет ететін заттар
үшін.
1 кг, 800 мин/айн
14 МИН.
1) 6.5 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін
жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Егер Айналдырмау функциясын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
10 www.electrolux.com
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған
бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің
мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 6.5 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асады; салынған кірдің нақты
салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда бейнебетте нүкте
жыпылықтайды.
Қуатты тұтыну
(кВт)
Суды тұтыну
(литр)
Ақ мақта мата 95°
2.1
62
Мақта мата 60°
1.15
62
Қуатты үнемдейтін мақта мата
бағдарламасы - 60° 1)
0.84
45
Мақта мата 40°
0.75
62
Синтетика 40°
0.45
45
Нәзік мата 40°
0.6
62
Жүн мата/ Қолмен жуу 30°
0.25
50
Бағдарлама
ұзақтығы
(минут)
Бағдарламалардың
ұзақтығын
басқару панелінің
бейнебетінен
қараңыз.
Бағдарлама
1) 6.5 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.
Бұл кестеде көрсетілген тұтыну
деректері тек жалпылама ұсыныс
ретінде ғана берілген, себебі бұл
мәндер кірдің мөлшері мен түріне,
құйылатын судың температурасы мен
бөлме температурасына байланысты
әр түрлі мүмкін.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
Қосымша айналдыру параметрлері:
Әдепкі температураны өзгерту үшін осы
параметрді орнатыңыз.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Айналдырмау
• Барлық айналдыру циклдарын алу үшін осы
параметрді орнатыңыз.
• Бұл параметрді өте нәзік маталар үшін
орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
• Бейнебетте
индикаторы пайда
болады.
7.2 Айналдыру
Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру
жылдамдығын азайтуға болады.
Бейнебетте орнатылған жылдамдықтың
индикаторы көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
Шуылсыз
• Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді шуылсыз режим
бойынша жуу үшін орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
• Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан
ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін
барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін
суды төгу керек.
• Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Жеңіл үтіктеу
Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін абайлап
жуады және айналдырады.
Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады,
суды көбірек пайдаланады және
бағдарламаның уақытын кірдің түріне
лайықтайды.
Тиісті индикатор жанады.
7.7 Time Manager
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту немесе
көбейту үшін немесе түймешігін
басыңыз.
Time Manager функциясы кестеде көрсетілген
бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.
Индикатор
Шаюды кідірту
• Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
• Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан
ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін
барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін
суды төгу керек.
• Бейнебетте
индикаторы пайда
болады.
1)
7.3 Алдын ала жуу
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу циклын
қосуға болады.
Осы параметрді қатты кірлеген кірді жуу үшін
пайдаланыңыз.
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Тиісті индикатор жанады.
7.4 Кешіктіріп бастау
Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30
минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға
болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.
7.5 Қосымша шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға
болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы
бар адамдар үшін және суы тым тұщы
жерлерде қолданыңыз.
11
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■
■
■2)
■2)
■
■2)
1) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
2) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
3) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу
көбейткен кезде пайдаланылатын қуат
мөлшері азаяды. Оңтайландырылған қыздыру
циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(қалыпты кірлеген кірлер).
Eco Info
12 www.electrolux.com
Эко инфо жолақтары (мақта мата және
синтетика бағдарламаларда ғана бар) жуу
бағдарламасының қуатты үнемдеу жағынан
тиімділігін көрсетеді:
• 6 жолақ: жуу бағдарламасының жұмысын
барынша тиімді етуге арналған ең тиімді
параметр.
• 1 жолақ: тиімділігі ең аз параметр:
Егер жуу бағдарламасының уақытын
өзгертсеңіз (Уақыт басқарушысын қараңыз)
және жуу температурасын өзгертсеңіз, Эко
инфо жолақтарының саны өзгереді. Жуу
бағдарламасының жұмысын тиімді ету үшін
жолақтардың саны көбеюге тиіс:
• Егер бағдарламаның уақытын ұзартсаңыз,
Эко инфо жолақтарының саны артады. Жуу
бағдарламасының уақытын ұзартқан кезде
құрылғы тұрақты жұмыс істейді де, қуат аз
пайдаланылады.
• Егер жуу температурасын азайтсаңыз, Эко
инфо жолақтарының саны артады.
Жадыдағы бағдарламаны қалай орнату керек
Ең тиімді параметрді орнату бойынша ақылкеңес:
•
немесе
Уақыт басқарушысы
индикаторларын орнатыңыз.
• Төмендеу жуу температурасын орнатыңыз.
• Алдын ала жуу параметрін орнатпаңыз.
7.10 Тұрақты қосымша шаю
7.8 My Favourite
Осы параметрдің көмегімен таңдаулы
бағдарлама мен параметрлерді жадыда
сақтауға болады.
Кешіктіріп бастау функциясын MyFavourite
параметрімен бірге жадыға сақтау мүмкін
емес.
Бағдарламаны жадыда қалай сақтау керек
1.
2.
3.
Құрылғыны іске қосу үшін
түймешігін
басыңыз.
Бағдарламаны және жадыда сақтағыңыз
келген параметрлерді орнатыңыз.
MyFavourite түймешігін бейнебетте
"MEM" жазуы пайда болғанша басыңыз.
1.
2.
Құрылғыны іске қосу үшін
түймешігін
басыңыз.
MyFavourite түймешігін қысқа басыңыз.
Кешіктіріп бастау функциясы жадыда
сақталмаған.
7.9 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар басқару
панелімен ойнауға жол бермейсіз.
• Осы функцияны іске қосу/сөндіру үшін
және
түймешіктерін бір уақытта
индикаторы жанғанша/сөнгенше басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
түймешігін басқаннан кейін функциялар
•
мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
түймешігін баспайынша: құрылғы іске
•
қосылмайды.
Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама
орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты
орнатылып тұрады.
• Осы функцияны іске қосу/ажырату үшін
және
түймешіктерін
индикаторы
жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.
7.11 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу үшін
және
түймешіктерін 6 секунд қатар
басыңыз.
Егер дыбыстық сигналдарды
сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла қосыла
береді.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1.
2.
Жуу циклының жуғыш затына арналған
бөлікке 2 литр су құйыңыз. Бұл су төгу
жүйесін іске қосады.
Жуу циклына арналған бөлікке шамалы
жуғыш зат салыңыз.
3.
Мақта матаға арналған бағдарламаны
орнатып, ең жоғары температураға қойып
ешбір кір салмай жуыңыз. Бұл цикл
барабан мен машинаның ішінде бар
ҚАЗАҚ
13
болуы мүмкін кірлердің барлығын
кетіреді.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кірді салу
1.
2.
3.
Құрылғы есігін ашыңыз.
Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз. Барабанға тым көп кір
салынбағанына көз жеткізіңіз.
Есікті жабыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
9.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану
• Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп
алыңыз.
• Жуғыш зат үлестіргішті абайлап жабыңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
14 www.electrolux.com
Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат
1.
2.
A
1
2
3.
4.
B
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
– Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
– Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
– Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
– Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
9.3 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін AutoOff
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске қосылған
кезде дыбыстық сигнал естіледі.
9.4 Бағдарламаны орнату
1.
Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз.
– Тиісті бағдарламаның индикаторы
жанады.
–
индикаторы жыпылықтайды.
– Бейнебетте Time Manager деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
2.
бағдарлама циклдарының
индикаторлары жыпылықтайды.
Қажет болса, температураны, айналдыру
жылдамдығын, циклдың ұзақтығын
өзгертіңіз немесе қолжетімді
параметрлерді қосыңыз. Параметрді
қосқан кезде орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып қойсаңыз,
бейнебетте Err көрсетіледі.
9.5 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз:
ҚАЗАҚ
•
индикаторы жыпылықтауын тоқтатып,
жанған қалпы тұрады.
• Бейнебетте
индикаторы жыпылықтай
бастайды.
• Бағдарлама басталады да, есік
құлыпталып, бейнебетте
индикаторы
көрсетіледі.
• Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін
сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан кейін
шамамен 15 минуттан кейін:
• Құрылғы бағдарламаның
ұзақтығын автоматты түрде кірдің
ластану деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.
9.8 Бағдарламаны болдырмау
1.
2.
түймешігін бейнебетте орнатқыңыз
келген кешіктіріп бастау уақыты
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
түймешігін басыңыз:
•
– Құрылғы кері санай бастайды.
– Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
автоматты түрде басталады.
Орнатылған кері санақ мәнін
түймешігін баспай тұрып
болдырмауға немесе өзгертуге
болады.
Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау
үшін:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
түймешігін бейнебетте
’ пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны дереу бастау үшін
түймешігін қайта басыңыз.
9.7 Бағдарламаны кідірту және
параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай тұрып
өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз. Индикатор
жыпылықтайды.
2. Параметрді өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті
қайта басыңыз. Енді жаңа жуу
бағдарламасын орнатуға болады.
Құрылғыдан су ақпайды.
9.9 Есікті ашу
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс
істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітіліп,
индикаторы көрсетіліп
бейнебеттен
тұрады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Егер барабанның ішіндегі судың
деңгейі мен температурасы өте
жоғары болса, есікті аша алмайсыз.
9.6 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
•
15
Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
3.
4.
Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
Есікті ашыңыз.
Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы
жалғасады.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда құрылғы
есігін ашу:
1.
2.
3.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан
кейін құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарламаны қайта орнатыңыз.
9.10 Бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы
тұрса).
• Бейнебетте
жанады.
индикаторы сөнеді.
•
• Есік құлпының
индикаторы сөнеді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
16 www.electrolux.com
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
– Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
– Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып
тұр. Есік құлыпталып тұрады.
– Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
1. Қажет болса, айналдыру
жылдамдығын азайтыңыз. Егер
параметрін орнатсаңыз,
құрылғы тек суды ғана төгеді.
2.
түймешігін басыңыз. Құрылғы суды
төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы
индикаторы
көрінбей кеткенде
есікті ашуға болады.
4.
Құрылғыны сөндіру үшін
бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін
суды автоматты түрде төгеді және
айналдырады (Жүн мата
бағдарламаларынан басқа
бағдарламаларда).
9.11 AUTO OFF функциясы
AUTO OFF параметрі қуатты аз қолдану үшін
келесі жағдайларда құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді:
түймешігін басар алдында 5
• Құрылғыны
минут пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
• Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5
минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін
бұраңыз.
түймешігін
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кір салу
• Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті,
синтетика, нәзік және жүн мата.
• Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын
орындаңыз.
• Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
• Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда
бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш
жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
• Жастық қаптарының түймесін салып,
тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен
батырма түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
• Қалталарды босатып, оралған заттарды
ашыңыз.
• Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет салынған
киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
• Қатты дақтарды кетіріңіз.
• Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен
жуыңыз.
• Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін
алыңыз немесе перделерді кір жуатын
торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
• Құрылғыны келесі заттарды жуу үшін
пайдаланбаңыз:
– Жиегі көмкерілмеген немесе жыртығы
бар заттарды жумаңыз
– Сым өткізілген төс тартқыштарды.
– Ұсақ заттарды кір жуатын торға салып
жуыңыз.
• Кір өте аз салынса, айналдыру циклі
кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе
орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын
алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
10.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат
жеткіліксіз болады.
ҚАЗАҚ
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ
пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ
кетіргішті қолданыңыз.
10.3 Жуғыш заттар мен үстемелер
• Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш
заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз.
• Әр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
жуғыш затты қажетті мөлшерден артық
пайдаланбаңыз.
• Осы заттардың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен кірдің
деңгейіне сай келетін құралдарды
қолданыңыз.
• Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде
мөлшерлегіш құрал болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
17
• Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
• Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса
дақ кетіргішті қолданыңыз.
• Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану
үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың
кермектігін тексеріңіз
10.5 Судың кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы
тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін
су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
10.4 Қоршаған ортаға қатысты
ескерім
• Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі
жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын!
Күтім көрсету алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
11.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана
қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден
құрғатыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Спирт, еріткіш немесе химиялық
заттарды қолданбаңыз.
11.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк
және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш
машиналарға арналған арнайы құралдарды
ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда
орындаңыз.
Бұйымның орамында көрсетілетін
нұсқауларды әрқашан орындаңыз.
11.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат
қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету
үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
• Барабаннан кірді алыңыз.
• Мақта мата жууға арналған бағдарламаны,
шамалы жуғыш зат салып ең жоғары
температураға қойып орнатыңыз.
18 www.electrolux.com
11.4 Есік тығыздағышы
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі
заттардың барлығын алыңыз.
11.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
4.
11.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні
тазалау
Назарыңызда болсын!
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу
жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
ҚАЗАҚ
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
19
20 www.electrolux.com
9.
11.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
11.8 Суды тосын жағдайда төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге
алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, "Су төгу сүзгісін
тазалау" тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі
қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен
төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске
қосу керек:
1.
2.
45°
Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр су
құйыңыз.
Суды төге бастау үшін бағдарламаны
бастаңыз.
11.9 Мұз қатуға қарсы сақтық
шаралары
Құрылғы температурасы 0° градустан төмен
түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі
ҚАЗАҚ
және су төгетін сорғыдағы қалдық суды
төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтікті алыңыз.
4. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды
төтенше жағдайда төгу қадамдарын
қараңыз.
6.
21
Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын
түтікті қайта орнына қойыңыз.
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны қайта іске қолданар
алдында температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне көз
жеткізіңіз.
Төмен температураға байланысты
орын алған ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз
(кестеге қараңыз). Өзіңіз түзете алмасаңыз,
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар
қосылады және бейнебетте ескерту коды
пайда болады:
•
- Құрылғыға су құйылмай тұр.
•
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
•
- Құрылғының есігі ашық немесе
дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес. Электр
желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
Назарыңызда болсын!
Тексеріп көру алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай
тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны
ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су құйылмай
тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен
емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су
ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
22 www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыдан су ақпайды.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су
төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
істемейді немесе жуу
циклы әдеттегіден
ұзаққа созылады.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге
байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су
ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша
алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру
бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
шығады.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының
алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған
болуы мүмкін.
Құрылғыға су құйылады
да, дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік
өте төмен болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді.
"Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
ҚАЗАҚ
23
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты
пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске
осыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары
көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске
қосыңыз. Ақаулық түзелмесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Электртоғына қосу:
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
600 / 850 / 430 мм
Жалпы тереңдігі
487 мм
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы
қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты
заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған.
Сумен жабдықтау қысымы
IPX4
Ең азы
0,5 бар (0,05 MПa)
Ең көбі
8 бар (0,8 MПa)
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Ең үлкен салмақ
Мақта мата
Айналдыру жылдамдығы
Ең көбі
6.5 кг
1200 мин/айн (EWS1277FDW)
1400 мин/айн (EWS1477FDW)
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
24 www.electrolux.com
қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
Українська
25
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
29
29
30
32
33
35
36
39
40
44
46
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
26 www.electrolux.com
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно про‐
читати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідаль‐
ності за пошкодження, що виникли через неправильне встано‐
влення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездат‐
ності.
• Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними
чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду
та знань можуть користуватися цим приладом лише під на‐
глядом або після проведення інструктажу стосовно безпеч‐
ного користування приладом і пов’язаних ризиків.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для ді‐
тей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей міс‐
ці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до відчинених
дверцят приладу.
• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, реко‐
мендується його увімкнути.
• Не можна доручати чищення або технічне обслуговування
приладу дітям без відповідного нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть при‐
лад і вийміть вилку з розетки.
• Не змінюйте технічні характеристики приладу.
• Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 6.5 кг
(див. розділ «Таблиця програм»
Українська
27
• У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його
заміни до виробника, сервісного центру чи іншої кваліфіко‐
ваної особи. Робити це самостійно небезпечно.
• Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05
МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа)
• Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі
приладу (за наявності).
• Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою но‐
вих наборів шлангів, що постачаються. Повторно використо‐
вувати старі набори шлангів не можна.
2.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
• Перед встановленням приладу потрібно ви‐
далити всі транспортувальні болти і паку‐
вальні матеріали.
• Збережіть транспортувальні болти. Коли ви
знову переміщуватимете прилад, необхідно
буде заблокувати барабан.
• Не встановлюйте і не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 0 °C.
• Дотримуйтеся інструкцій, що постачаються
разом із приладом.
• Переконайтеся, що підлога, де буде вста‐
новлено прилад, є рівною, міцною, чистою
та зможе витримати вплив високої темпе‐
ратури.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де не
можна повністю відкрити дверцята прила‐
ду.
• Прилад важкий, тому будьте обережні, пе‐
ресуваючи його. Обов’язково одягайте за‐
хисні рукавички.
• Забезпечте, щоб повітря могло вільно цир‐
кулювати між приладом і підлогою.
• Відрегулюйте ніжки для забезпечення необ‐
хідної відстані між приладом та килимом.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Якщо кабель електроживлення необ‐
хідно замінити, цю процедуру мають вико‐
нувати фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише після
завершення установки. Переконайтесь, що
після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Тягніть
тільки за штепсельну вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
28 www.electrolux.com
Підключення до водопроводу
• Стежте за тим, щоб не пошкодити шланги
водопостачання.
• Прилад слід підключати до водопроводу за
допомогою нових наборів шлангів, що по‐
стачаються. Старі набори шлангів викори‐
стовувати вдруге не можна.
• Перш ніж підключити прилад до нових труб
або до труб, якими не користувалися впро‐
довж довгого часу, слід зачекати, поки потік
води стане прозорим.
• При першому користуванні приладом слід
запевнитися, що ніде не витікає вода.
2.2 Користування
Попередження!
Існує ризик отримання травм, ура‐
ження струмом, пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
• Цей прилад призначений для домашнього
використання.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Дотримуйтеся інструкцій з безпеки, що за‐
значені на упаковці миючого засобу.
• Не кладіть займисті речовини чи предмети,
змочені в займистих речовинах, усередину
приладу, поряд з ним або на нього.
• Не торкайтесь скла дверцят під час вико‐
нання програми. Скло може бути гарячим.
• Переконайтесь, що ви видалили усі мета‐
леві предмети із білизни, що завантажуєть‐
ся.
• Не ставте контейнер під прилад для зби‐
рання води в результаті можливого проті‐
кання. Зверніться у сервісний центр, щоб
дізнатись, яке приладдя можна використо‐
вувати.
2.3 Догляд і чищення
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засо‐
би. Не застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або мета‐
леві предмети.
2.4 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
Українська
29
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3 Панель керування
3
4 Ручка дверцят
5 Табличка з технічними даними
6 Фільтр дренажного насоса
7 Ніжки для вирівнювання приладу
4
3.1 Комплект кріпильних накладок
(4055171146)
5
Якщо прилад установлюється на цокольну ос‐
нову, використовуйте додаткове приладдя.
Воно запобігає пересуванню приладу, що пра‐
цює.
Уважно прочитайте інструкцію, що входить у
комплект цього приладдя.
Його можна придбати в уповноваженому
центрі.
6
7
1 Верхня кришка
2 Дозатор миючого засобу
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
14 МИН.
Спортивная
одежда
3
4
5
6
Хлопок
Одеяла
Хлопок Eco
Синтетика
Предварит. Отсрочка
старта
стирка
Температура
Шторы
Шелк
Белье
Отжим/
Слив
Тонкие ткани
Доп.
Легкая
глажка полоскание
Отжим
Шерсть/
Ручная стирка
Джинсы
Полоскание
MyFavourite
12
1 Кнопка увімкнення/вимкнення
(AutoOff)
2 Перемикач програм
3 Кнопка зниження швидкості віджимання
(Отжим)
4 Кнопка температури
(Температура)
5 Дисплей
6 Кнопка попереднього прання
TimeManager
11
Старт/Пауза
10
(Предварит. стирка)
7 Кнопка відкладеного запуску
(Отсрочка старта)
8 Кнопка додаткового полоскання
(Доп. полоскание)
9 Кнопка полегшення прасування
(Легкая глажка)
10 Кнопка запуску/паузи
(Cтарт/Пауза)
11 Time Manager сенсорні кнопки
7
8
9
30 www.electrolux.com
12 MyFavourite сенсорна панель
4.1 Дисплей
A
K
A)
B
J
Зона температури:
C
I
E
H G F
: індикатор температури
Індикатори прання:
–
: фаза прання
: індикатор холодної води
–
B)
I)
: максимальне завантаження
C)
: індикатор Time Manager
D) Зона часу:
–
: тривалість програми
–
: коди попереджень
–
: повідомлення про помилку
: програму завершено.
E)
: індикатор відкладеного запуску
F)
: індикатор постійної функції додатко‐
вого полоскання
G)
: індикатор функції захисту від досту‐
пу дітей
H)
: індикатор блокування дверцят
– Коли світиться цей символ, дверцята
приладу відчинити не можна.
– Дверцята приладу можна відчиняти,
лише коли символ згасне.
: фаза полоскання
–
: фаза віджимання
–
: фаза пропарювання
Коли програму встановлено, загоря‐
ються всі індикатори фаз, пов’язаних
із програмою.
Після запуску програми блимає лише
індикатор фази, що виконується.
Коли фазу завершено, залишається
горіти індикатор основної фази.
Після завершення програми світиться
символ останньої фази.
: відкладений запуск
–
–
D
J)
K)
: індикатор Eco Info
Зона віджимання:
–
: індикатор швидкості віджи‐
мання
–
: індикатор функції «Без віджи‐
мання»
–
: індикатор функції «Полоскання
без зливу»
–
: індикатор функції «Дуже тихо».
5. ПРОГРАМИ
Програма
Діапазон температур
Хлопок
90°C — холодне прання
Тип завантаження і забруднення
Максимальне завантаження, максимальна швидкість
віджимання
Білі й кольорові бавовняні речі незначного ступеня за‐
бруднення.
6.5 кг, 1200 об/хв (EWS1277FDW), 1400 об/хв
(EWS1477FDW)
Українська
Програма
Діапазон температур
Тип завантаження і забруднення
Максимальне завантаження, максимальна швидкість
віджимання
Хлопок Eco1)
60°C – 40°C
Білі речі з бавовни та речі з бавовни, які не линяють.
Середній ступінь забруднення.
6.5 кг, 1200 об/хв (EWS1277FDW), 1400 об/хв
(EWS1477FDW)
31
Синтетика
60°C — холодне прання
Вироби із синтетичних або змішаних тканин. Середній
ступінь забруднення.
3 кг, 1200 об./хв.
Тонкие ткани
40°C — Холодне прання
Вироби з делкатних тканин, наприклад, з акрилу, ві‐
скози чи поліестеру. Середній ступінь забруднення.
3 кг, 1200 об./хв.
Вовняні вироби, придатні для машинного прання, вов‐
Шерсть /Ручная стирка няні вироби для ручного прання і делікатні вироби із
40 °C — Холодне прання
позначкою «ручне прання».
2 кг, 1200 об./хв.
Джинсы
60 °C — Холодне прання
Вироби із джинсових або трикотажних тканин. Також
для речей темних кольорів.
6.5 кг, 1200 об./хв.
Полоскание
Холодне прання
Полоскання та віджимання білизни. Усі тканини.
6.5 кг, 1200 об/хв (EWS1277FDW), 1400 об/хв
(EWS1477FDW)
Отжим/Слив
Полоскання білизни і зливання води з барабана. Усі
тканини.
6.5 кг, 1200 об/хв (EWS1277FDW), 1400 об/хв
(EWS1477FDW)
Бельë
40 °C — Холодне прання
Спеціальна програма для виробів із дуже делікатних
волокон, наприклад для жіночої білизни, бюстгальте‐
рів, спідньої білизни тощо.
1 кг, 800 об./хв.
Шëлк
30 °C — Холодне прання
Спеціальна програма для виробів із шовкових чи змі‐
шаних синтетичних тканин.
2 кг, 800 об./хв.
Шторы
40 °C — Холодне прання
Спеціальна програма для прання фіранок з фазою по‐
переднього прання. Не додавайте миючий засіб для
попереднього прання, ополіскуйте лише водою.
2 кг, 800 об./хв.
Одеяла
60°C – 30°C
Спеціальна програма для прання однієї синтетичної
або пухової ковдри, покривала тощо.
2 кг, 800 об./хв.
30°C
30°C
Спортивная одежда
14 МИН.
Синтетичні і делікатні тканини. Незначне забруднення
або речі, які потрібно освіжити.
3 кг, 800 об./хв.
Вироби із синтетичних і змішаних тканин. Незначне
забруднення або речі, які потрібно освіжити.
1 кг, 800 об./хв.
32 www.electrolux.com
1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, «Енергозберігаюча програма для бавовни» при температурі
60°C із завантаженням 6.5 кг – це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на
ярлику енергоспоживання. Встановіть цю програму, щоб отримати гарний результат прання з
меншими витратами електроенергії. Час програми прання подовжується.
Сумісність функцій з програмами
Програма
Eco
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Якщо встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Коли програма розпочинається, на дисплеї відображається її тривалість при макси‐
мальному завантаженні.
У процесі прання тривалість програми розраховується автоматично і може бути суттє‐
во скорочена, якщо вага завантаженої білизни менша максимально допустимої (на‐
приклад, «Бавовна 60°C»: максимальне завантаження 6.5 кг, тривалість програми пе‐
ревищує 2 години; реальне завантаження 1 кг, тривалість програми менше 1 години).
Під час розрахунку реальної тривалості програми на дисплеї приладу блимає крапка.
Українська
Споживання елек‐
троенергії
(кВт*год)
Споживання води
(літри)
Біла бавовна 95°
2.1
62
Бавовна 60°
1.15
62
0.84
45
Бавовна 40°
0.75
62
Синтетика 40°
0.45
45
Делікатні тканини 40°
0.6
62
Вовна/ручне прання 30°
0.25
50
Енергозберігаюча
для бавовни 60° 1)
програма
Тривалість ви‐
конання про‐
грами
(хвилин)
Тривалість
програм
див.
на дисплеї
на панелі керування.
Програма
33
1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, «Енергозберігаюча програма для бавовни» при температурі
60°C із завантаженням 6.5 кг – це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на
ярлику енергоспоживання.
Наведені у цій таблиці показники спо‐
живання слід вважати суто індикатив‐
ними, оскільки вони залежать від кіль‐
кості та типу білизни, температури во‐
ди на вході та температури навко‐
лишнього середовища.
7. ФУНКЦІЇ
7.1 Температура
Оберіть цю функцію, щоб змінити температу‐
ру, встановлену за промовчанням.
Індикатор
= холодна вода.
На дисплеї відображається встановлена тем‐
пература.
7.2 Віджимання
Ця функція дозволяє зменшити швидкість від‐
жимання за промовчанням.
На дисплеї відображається індикатор встано‐
вленої швидкості.
Додаткові функції віджимання:
Без віджимання
• Встановіть цю функцію, щоб видалити всі
фази віджимання.
• Встановіть її для дуже делікатних виробів.
• Деякі програми використовують більше во‐
ди у фазі полоскання.
• На дисплеї відображається індикатор
.
Полоскання без зливу
• Встановіть цю функцію, щоб запобігти появі
зморшок на білизні.
• Після завершення програми прання вода
залишається в барабані. Барабан обер‐
тається для попередження зминання білиз‐
ни.
• Дверцята залишаються заблокованими.
Щоб відкрити дверцята, необхідно злити
воду.
• На дисплеї відображається індикатор
.
Щоб злити воду, зверніться до розді‐
лу «Після завершення програми».
Безшумне прання
• Встановіть цю функцію, щоб видалити всі
фази віджимання і виконати безшумне
прання.
• Деякі програми використовують більше во‐
ди у фазі полоскання.
• Після завершення програми прання вода
залишається в барабані. Барабан обер‐
тається для попередження зминання білиз‐
ни.
• Дверцята залишаються заблокованими.
Щоб відкрити дверцята, необхідно злити
воду.
• На дисплеї відображається індикатор
.
Індикатор
34 www.electrolux.com
1)
Щоб злити воду, зверніться до розді‐
лу «Після завершення програми».
7.3 Попереднє прання
За допомогою цієї функції можна додати до
програми прання фазу попереднього прання.
Використовуйте цю функцію для прання силь‐
но забруднених речей.
Коли встановлено цю функцію, тривалість
програм збільшується.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.4 Відкладений запуск
За допомогою цієї функції ви можете відкла‐
сти запуск програми на період від 30 хвилин
до 20 годин.
На дисплеї відображається відповідний інди‐
катор.
7.5 Додаткове полоскання
За допомогою цієї функції можна додати до
програми прання додаткове полоскання.
Використовуйте цю функцію для прання речей
людей, що мають алергію на миючі засоби,
або в місцевостях з м'якою водою.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.6 Полегшення прасування
Прилад обережно пере та віджимає білизну,
запобігаючи утворенню зморшок.
Прилад скорочує швидкість віджимання, вико‐
ристовує більше води та пристосовує трива‐
лість програми відповідно до типу білизни.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.7 Time Manager
Коли встановлено програму прання, на дисп‐
леї відображається тривалість за промовчан‐
ням.
Натисніть або , щоб зменшити або
збільшити тривалість програми.
Time Manager доступний лише з програмами з
таблиці.
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■
■
■2)
■2)
■
■2)
1) Найкоротша: освіження білизни.
2) Тривалість виконання програми за
промовчанням.
3) Найдовша: Збільшення тривалості програми
поступово зменшує споживання
електроенергії. Оптимальна фаза нагрівання
заощаджує електроенергію, а більша
тривалість забезпечує такі самі результати
прання (особливо для речей із середнім
ступенем забруднення).
Eco Info
Смужки Eco Info (тільки у програмах для пран‐
ня бавовняних і синтетичних речей) познача‐
ють ефективність програми прання з точки зо‐
ру економії електроенергії.
• 6 смужок: найефективніша настройка для
оптимізації програми прання.
• 1 смужка: настройка з мінімальною ефек‐
тивністю.
Кількість смужок Eco Info змінюється в разі
зміни тривалості програми (див. «Управління
часом») і температури прання. Для оптимізації
програми прання необхідно збільшити кіль‐
кість смужок.
• Якщо збільшити тривалість програми, кіль‐
кість смужок Eco Info збільшиться. Завдяки
збільшенню тривалості прання досягається
постійний рівень продуктивності, а спожи‐
вання електроенергії зменшується.
• Якщо знизити температуру прання, кіль‐
кість смужок Eco Info збільшиться.
Українська
35
Поради щодо вибору найефективнішої на‐
стройки:
• Встановіть індикатор функції «Управління
часом»
або
.
• Настройте найнижчу можливу температуру
прання.
• Не встановлюйте фазу попереднього пран‐
ня.
• Щоб активувати/деактивувати цю функцію,
та
одночасно, доки ін‐
натисніть
не засвітиться/згасне.
дикатор
Цю функцію можна активувати:
перемикач функцій
• Після натиснення на
і програм блокується.
: прилад не мож‐
• Перед натисненням на
на увімкнути.
7.8 Моя улюблена програма
7.10 Постійна функція додаткового
полоскання
Ця функція дає можливість зберегти в пам’яті
улюблену програму та функції.
За допомогою функції MyFavourite неможливо
зберегти в пам’яті функцію відкладеного за‐
пуску.
Збереження програми в пам’яті
1.
2.
3.
Натисніть кнопку
, щоб увімкнути при‐
лад.
Настройте програму та функції, які необ‐
хідно зберегти в пам’яті.
Натискайте MyFavourite, доки на дисплеї
не відобразиться напис «MEM».
Встановлення збереженої програми
1.
2.
Натисніть кнопку
, щоб увімкнути при‐
лад.
Натисніть і одразу відпустіть MyFavourite.
Завдяки цій функції, функція додаткового по‐
лоскання буде постійно увімкнена при встано‐
вленні нової програми.
• Щоб активувати/деактивувати цю функцію,
натисніть
та
одночасно, доки інди‐
не засвітиться/згасне.
катор
7.11 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у таких випадках:
• програма завершилася.
• Несправність у приладі.
Длядеактивації/активації звукових сигналів од‐
ночасно натисніть та утримуйте протягом 6
і кнопку
.
секунд кнопку
У випадку деактивації звукових сигна‐
лів, вони будуть вмикатись лише у
разі виникнення несправностей.
Встановлений час відкладеного за‐
пуску не зберігається.
7.9 Захист від дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись з па‐
неллю керування.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1.
2.
Додайте 2 літри води у відділення для
миючого засобу для фази прання. Це ак‐
тивує систему зливу.
Додайте невелику кількість миючого засо‐
бу у відділення для фази прання.
3.
Встановіть та запустіть програму для
прання бавовни при найвищій температу‐
рі без білизни. Це видалить весь можли‐
вий бруд з барабана та баку.
36 www.electrolux.com
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Завантаження білизни
1.
2.
3.
Відчиніть дверцята приладу.
Покладіть білизну в барабан, по одному
предмету. Струшуйте речі, перш ніж кла‐
сти їх у прилад. Переконайтесь, що ви по‐
клали не занадто багато білизни в бара‐
бан.
Зачиніть дверцята.
Обережно!
Переконайтеся, що білизна не зали‐
шилася між ущільнювачем та двери‐
ма. Існує ризик витікання воли або
пошкодження білизни.
9.2 Використання миючих засобів та добавок
• Відмірте необхідну кількість миючого засо‐
бу і кондиціонеру для тканин.
• Обережно закрийте дозатор миючого засо‐
бу.
Відділення миючого засобу для фази попереднього прання.
Відділення для миючого засобу для фази прання.
Відділення для рідких добавок (пом'якшувача, крохмалю).
Клапан для порошкових чи рідких миючих засобів.
Українська
37
Рідкий або порошковий миючий засіб
1.
2.
A
1
2
3.
4.
B
• Положення A для порошкового миючого засобу (заводська настройка).
• Положення B для рідкого миючого засобу.
Коли використовується рідкий миючий засіб:
– не користуйтеся гелевими чи густими рідкими миючими засобами;
– не наливайте більше рідини, ніж позначено максимальною позначкою;
– не встановлюйте фазу попереднього прання;
– не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.
9.3 Увімкнення приладу
Натисніть кнопку AutoOff, щоб увімкнути або
вимкнути прилад. При увімкненні приладу лу‐
нає звуковий сигнал.
9.4 Встановлення програми
1.
Поверніть перемикач програм і встано‐
віть програму:
– Засвітиться відповідний індикатор про‐
грами.
– Індикатор
блимає.
– На дисплеї відображається рівень
Time Manager, тривалість програми та
індикатори фаз програми
2.
У разі потреби змініть температуру,
швидкість віджимання, тривалість циклу
або додайте додаткові функції. Після ак‐
тивації функції загорається відповідний
індикатор.
Якщо якесь налаштування буде вико‐
нано неправильно, на дисплеї відо‐
бразиться повідомлення Err.
9.5 Запуск програми без
відкладеного запуску
Натисніть
:
• Індикатор
припиняє мигтіння і горить
постійно.
38 www.electrolux.com
• Індикатор
починає мигтіти на дисплеї.
• Програма запускається, дверцята блоку‐
ються, а на дисплеї відображається індика‐
тор
.
• Зливний насос може працювати протягом
короткого часу, коли прилад наповнюється
водою.
Приблизно через 15 хвилин після за‐
пуску програми:
• Прилад автоматично регулює три‐
валість програми згідно зі ступе‐
нем забруднення білизни.
• На дисплеї відображається нова
настройка.
9.6 Відкладений запуск програми
• Натискайте кнопку
, доки на дисплеї не
відобразиться потрібний час відкладеного
запуску. Засвітиться відповідний індикатор.
:
• Натисніть
– Прилад починає зворотний відлік.
– Після закінчення зворотного відліку авто‐
матично запуститься програма прання.
До запуску приладу шляхом натис‐
встановлений від‐
нення кнопки
кладений запуск можна скасувати або
змінити.
Скасування відкладеного запуску:
1. Натисніть
, щоб перевести прилад в
режим паузи.
2.
Натискайте
, доки на дисплеї не відо‐
бразиться
’.
Натисніть
ще раз для негайного за‐
пуску програми.
9.7 Переривання програми і зміна
налаштувань
Можна змінювати лише деякі функції, перш
ніж вони почнуть виконуватись.
1. Натисніть
. Заблимає індикатор.
2. Змініть функції.
3. Натисніть
ще раз. Виконання програ‐
ми продовжиться.
9.8 Скасування програми
1.
Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб скасувати програму та вимкнути при‐
лад.
2.
Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути
прилад. Тепер можна встановити нову
програму прання.
Прилад не зливає воду.
9.9 Відкривання дверцят
Під час виконання програми або відкладеного
запуску дверцята приладу заблоковані, а на
дисплеї відображається індикатор
.
Обережно!
Якщо температура та рівень води в
барабані занадто високі, дверцята
відчинити не можна.
Відкрийте дверцята приладу, коли активовано
відкладений запуск:
1. Натисніть
, щоб перевести прилад в
режим паузи.
2. Зачекайте, доки не згасне індикатор бло‐
кування дверцят
.
3. Відчиніть дверцята.
4. Зачиніть дверцята й натисніть
знову.
Відкладений запуск продовжує працюва‐
ти.
Відкрийте дверцята приладу, коли
виконується програма:
1.
2.
3.
4.
Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб та вимкнути прилад.
Зачекайте декілька хвилин, потім обереж‐
но відкрийте дверцята приладу.
Зачиніть дверцята приладу.
Повторно встановіть програму.
9.10 Після завершення програми
• Прилад зупиняє свою роботу автоматично.
• Пролунає звуковий сигнал (якщо його увім‐
кнено).
• На дисплеї з’являється символ
.
• Індикатор
згасає.
• Символ блокування дверцят
згасає.
• Вийміть білизну з приладу. Переконайтеся,
що барабан порожній.
• Тримайте дверцята прочиненими для запо‐
бігання утворення плісняви та неприємних
запахів.
• Перекрийте водопровідний кран.
• Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб та вимкнути прилад.
Українська
Програму прання завершено, але в барабані
залишилась вода:
– Барабан обертається для попередження
зминання білизни.
– Світиться індикатор блокування дверцят
. Дверцята залишаються заблоковани‐
ми.
– Щоб відкрити дверцята, необхідно злити
воду.
Щоб злити воду:
За необхідності встановіть швидкість
віджимання. Якщо встановити
,
прилад лише зливає воду.
2. Натисніть
. Прилад зливає воду та
здійснює віджимання.
3. Після завершення програми та згасан‐
ня індикатора блокування дверцят
можна відкрити дверцята.
1.
4.
39
9.11 Функція AUTO OFF
Функція AUTO OFF автоматично вимикає при‐
лад для зниження споживання електроенергії
у наступних випадках.
• Ви не користуєтесь приладом протягом 5
.
хвилин до того, як натиснути кнопку
Натисніть кнопку
, щоб знову увімкнути
прилад.
• Через 5 хвилин після закінчення програми
прання
, щоб знову увімкнути
Натисніть кнопку
прилад.
На дисплеї відображається кінець оста‐
нньої встановленої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб встано‐
вити новий цикл.
Натисніть кнопку
, на декілька се‐
кунд, щоб та вимкнути прилад.
Прилад автоматично зливає воду та
здійснює віджимання приблизно че‐
рез 18 годин (крім програми прання
вовни).
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Завантаження білизни
• Розподіліть білизну за наступними типами:
біле, кольорове, синтетика, делікатні виро‐
би та вовна.
• Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наве‐
дених на етикетках з догляду одягу.
• Не періть білі та кольорові речі разом.
• Деякі кольорові речі можуть линяти під час
першого прання. Рекомендується перші
рази прати їх окремо.
• Наволочки застебніть на ґудзики, застеб‐
ніть «блискавки», гачки та кнопки. Застеб‐
ніть ремені.
• Звільніть кишені та розправте одяг.
• Виверніть навиворіт багатошарові тканини,
вовняні вироби та одяг з фарбованими зо‐
браженнями.
• Видаліть складні плями.
• Періть із спеціальним миючим засобом речі
із сильними плямами.
• Будьте обережні при пранні фіранок. Зні‐
міть усі гачки або покладіть фіранки у мішок
для прання чи наволочку.
• Не можна прати в приладі:
– Білизну з непідшитими краями або розір‐
вану білизну
– Бюстгальтери з «кісточками».
– Для прання маленьких речей користуй‐
тесь мішками для прання.
• Завантаження дуже малої кількості білизни
може призвести до дисбалансу під час фа‐
зи віджиму. В такому випадку розподіліть
речі в барабані вручну та знову увімкніть
цикл віджиму.
10.2 Стійкі плями
Для видалення деяких плям води та миючого
засобу не достатньо.
Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим,
як класти речі в прилад.
Можна користуватись спеціальними засобами
для видалення плям. Користуйтесь спеціаль‐
40 www.electrolux.com
ним засобом для видалення плям, що засто‐
совується до відповідного типу плям та ткани‐
ни.
10.3 Миючі засоби та добавки
• Застосовуйте лише миючі засоби та добав‐
ки, призначені для використання в пральній
машині.
• Не використовуйте одночасно миючі засоби
різних типів.
• Щоб зменшити навантаження на довкілля,
використовуйте мінімально необхідну кіль‐
кість миючого засобу.
• Дотримуйтесь інструкцій, наведених на уп‐
аковці цих засобів.
• Використовуйте засоби, що підходять до
типу та кольору тканини, температури про‐
грами та рівня забруднення.
• Якщо прилад не оснащений дозатором
миючого засобу з відкидною кришкою, до‐
давайте рідкі миючі засоби за допомогою
дозуючої кульки.
• Завжди запускайте програму прання при
максимальному завантаженні білизни.
• За необхідності користуйтесь засобом для
видалення плям при встановленні програ‐
ми з низькою температурою прання.
• Перевірте жорсткість води у вашому домі
для використання правильної кількості
миючого засобу
10.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води в вашій місцевості висо‐
ка або середня, рекомендується користува‐
тись засобом для пом'якшення води для
пральних машин. В місцевостях з м'якою во‐
дою немає потреби використовувати засіб для
пом'якшення води.
Щоб дізнатись жорсткість води у вашій місце‐
вості, зверніться до місцевих органів, що від‐
повідають за водопостачання.
Використовуйте належну кількість пом’якшу‐
вача води. Дотримуйтесь інструкцій, наведе‐
них на упаковці цих засобів.
10.4 Екологічні рекомендації
• Для прання білизни із середнім ступенем
забруднення встановлюйте програму без
фази попереднього прання.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження!
Перш ніж починати технічне обслуговування,
відключіть прилад від електромережі.
11.1 Чищення зовнішніх поверхонь
Очищайте прилад лише теплою мильною во‐
дою. Витріть насухо усі поверхні.
Обережно!
Не користуйтесь спиртом, розчинни‐
ками чи хімічними продуктами.
11.2 Видалення накипу
Якщо жорсткість води в вашій місцевості висо‐
ка або середня, рекомендується користува‐
тись засобом для пом'якшення води для
пральних машин.
Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати
утворенню накипу та іржі.
Для видалення іржі слід користуватися лише
спеціальними засобами для пральних машин.
Видаляйте вапняний наліт окремо від прання
білизни.
Завжди дотримуйтесь інструкцій, на‐
ведених на упаковці цих засобів.
11.3 Холосте прання
При користуванні програмами з низькою тем‐
пературою прання в барабані може залиша‐
тись певна кількість миючого засобу. Регуляр‐
но проводьте холосте прання. Для цього:
• Вийміть білизну з барабана.
• Встановіть програму прання бавовняних
речей на максимальній температурі з ма‐
лою кількістю миючого засобу.
Українська
41
11.4 Ізоляція дверцят
Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі
об'єкти із внутрішньої сторони.
11.5 Очищення дозатора миючих засобів
1.
2.
1
2
3.
4.
11.6 Чищення фільтра
Попередження!
Не очищуйте зливний фільтр, якщо
вода в приладі гаряча.
42 www.electrolux.com
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
Українська
43
9.
11.7 Очищення фільтра шланга подачі води та фільтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
45°
11.8 Екстрене зливання
2.
Через несправність прилад н може зливати
воду.
У такому випадку виконайте кроки (1) - (9) роз‐
ділу «Чищення зливного фільтра».
У разі потреби, очистіть насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку,
потрібно знову ввімкнути систему зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для ос‐
новного прання дозатору миючого засо‐
бу.
11.9 Запобіжні заходи проти
замерзання
Запустіть програму, щоб злити воду.
Якщо прилад встановлюється в місці, де тем‐
пература може бути нижчою 0°C, злийте воду,
що залишилась у шлангу подачі води та злив‐
ному шлангу.
1. Витягніть вилку з розетки.
2. Перекрийте водопровідний кран.
44 www.electrolux.com
3.
4.
5.
6.
Від'єднання шлангу подачі води.
Встановіть обидва кінці шлангу подачі во‐
ди в миску або іншу ємність та зачекайте,
доки вода витече зі шланга.
Спорожніть зливний насос. Застосування
процедури екстреного зливання.
Після того, як зливний насос опорожнить‐
ся, знову вставте шланг подачі води.
Попередження!
Перш, ніж знову користуватись при‐
ладом, переконайтесь, що темпера‐
тура вища 0 °C.
Виробник не несе відповідальності за
збитки, спричинені низькими темпе‐
ратурами.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або зупиняється під
час роботи.
Спершу спробуйте знайти рішення проблеми
в таблиці. Якщо вам це не вдається, звертай‐
теся до сервісного центру.
При виникненні деяких проблем лунають
звукові сигнали, а на дисплеї відображається
код попередження:
•
— у прилад не надходить вода.
•
•
— Дверцята приладу відчинені або
зачинені неправильно. Перевірте дверцята!
•
— електромережа нестабільна. До‐
чекайтеся, поки мережа не стане стабіль‐
ною.
Попередження!
Вимкніть прилад, перш ніж виконува‐
ти перевірку.
— прилад не зливає воду.
Проблема
Можливе рішення
Програма не запускаєть‐ Переконайтесь у тому, що вилка вставлена в розетку.
ся.
Переконайтесь у тому, що дверцята приладу зачинені.
Переконайтесь у тому, що всі запобіжники справні.
Переконайтесь у тому, що натиснуто кнопку «Пуск/Пауза».
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або до‐
чекайтеся завершення зворотного відліку.
Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо вона ввім‐
кнена.
Прилад не заповнюється Переконайтесь у тому, що водопровідний кран відкритий.
водою.
Переконайтесь у тому, що вода подається під достатнім ти‐
ском. Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевого
водоканалу.
Переконайтесь у тому, що водопровідний кран не забитий.
Переконайтесь у тому, що фільтр шланга подачі води та
фільтр клапана не засмічені. Див. розділ «Догляд та чистка».
Переконайтесь у тому, що шланг подачі води не перетиснутий
і не перегнутий.
Переконайтесь у тому, що шланг подачі води підведено пра‐
вильно.
Прилад не зливає воду.
Переконайтесь у тому, що зливний отвір не засмічений.
Українська
Проблема
45
Можливе рішення
Переконайтесь у тому, що зливний шланг не перетиснутий і не
перегнутий.
Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічений. У
разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Переконайтесь у тому, що зливний шланг підведено правиль‐
но.
Установіть програму зливу, якщо було встановлено програму
без фази зливу.
Установіть програму зливу, якщо було встановлено функцію,
після виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не ви‐ Установіть програму віджимання.
конується або цикл пран‐
ня триває довше, ніж
звичайно.
Переконайтесь у тому, що зливний фільтр не засмічений. У
разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Розподіліть речі в барабані вручну та повторно запустіть фазу
віджимання. Ця проблема може бути спричинена нерівномір‐
ним розподіленням білизни.
Вода на підлозі.
Переконайтесь у тому, що муфти шлангів добре затягнуті і не‐
має протікання води.
Переконайтесь у тому, що зливний шланг не має пошкоджень.
Переконайтесь у тому, що використовується правильна кіль‐
кість належного миючого засобу.
Дверцята приладу не
відчиняються.
Переконайтесь у тому, що програма прання завершена.
Установіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані
залишилася вода.
Під час роботи приладу
роздається незвичний
шум.
Переконайтесь у тому, що прилад стоїть рівно. Див. розділ
«Установка».
Переконайтесь у тому, що знята упаковка та викручені транс‐
портувальні болти. Див. розділ «Установка».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо, недостатньо
завантаження.
Прилад наповнюється
Переконайтесь у тому, що зливний шланг установлено пра‐
водою і відразу її зливає. вильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Цикл коротший, ніж час,
що відображається.
Прилад розраховує новий час відповідно до завантаженої бі‐
лизни. Див. розділ «Показники споживання».
Цикл довший, ніж час,
що відображається.
Нерівномірне завантаження білизни збільшує тривалість про‐
грами. Це нормальна поведінка приладу.
Результати прання неза‐ Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший.
довільні.
46 www.electrolux.com
Проблема
Можливе рішення
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями плямови‐
відником.
Переконайтесь у тому, що встановлено належну температуру
прання.
Зменште кількість завантаженої білизни.
Після перевірки увімкніть прилад. Виконання
програми продовжиться з того моменту, коли
вона була перервана.
Якщо проблема виникає знову, зверніться у
сервісний центр.
Якщо з’являються інші коди помилок. Увім‐
кніть і вимкніть прилад. Якщо проблема вини‐
кає знову, зверніться у сервісний центр.
13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Розміри
Ширина / Висота / Глибина
600 / 850 / 430 мм
Загальна глибина
487 мм
Підключення до електроме‐ Напруга
режі:
Загальна потужність
Запобіжник
Частота струму
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи,
що забезпечується захисним кожухом, за винятком ви‐
падків, коли низьковольтне обладнання не має захисту
від вологи
Тиск у мережі водопоста‐
чання
Мінімальний
Максимальний
IPX4
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Холодна вода
Подача води 1)
Максимальне завантаження Бавовна
Швидкість віджимання
Максимальна
6.5 кг
1200 об./хв. (EWS1277FDW)
1400 об./хв. (EWS1477FDW)
1) Приєднайте шланг подачі води до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
позначені відповідним символом
.
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
,
Українська
47
132922451-A-152013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement