Electrolux EWW1486HDW User manual

Electrolux EWW1486HDW User manual
EWW 1486 HDW
................................................ .............................................
EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE
MANUAL DE UTILIZARE
29
CU USCĂTOR
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ΕΠΙΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΠΛΎΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΣΤΈΓΝΩΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΠΛΎΣΗ & ΣΤΈΓΝΩΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται
από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις
ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε
τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες
συντήρησης:
www.electrolux.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.electrolux.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνε‐
ται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατά‐
σταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητη‐
ριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώ‐
σης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρή‐
ση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύ‐
νους που ενέχονται.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα
της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συν‐
ιστάται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 8 kg (ανατρέξτε στην ενό‐
τητα «Πίνακας προγραμμάτων»).
• Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
4
www.electrolux.com
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να απο‐
φευχθούν οι κίνδυνοι.
• Η πίεση του νερού λειτουργίας (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να
είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa)
• Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της συσκευής
(κατά περίπτωση) δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από τυχόν
ύπαρξη χαλιού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμο‐
ποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν
επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
2.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους
πείρους μεταφοράς.
• Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς. Όταν μετα‐
κινήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να ακινητο‐
ποιήσετε τον κάδο.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προ‐
βείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συ‐
σκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη
από 0 °C ή στον οποίον εκτίθεται στις καιρικές
συνθήκες.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι επίπεδο, σταθε‐
ρό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η
πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνη‐
ση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε
πάντα γάντια ασφαλείας.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα με‐
ταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
• Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε να υπάρ‐
χει ο απαραίτητος χώρος μεταξύ της συσκευής
και της μοκέτας.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το
ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύ‐
ματος. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημέ‐
νη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέ‐
ζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Σε πε‐
ρίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το κα‐
λώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατά‐
σταση πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μό‐
νον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδη‐
γίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύνδεση νερού
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σω‐
λήνες νερού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή
νερού χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ
σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν επιτρέπε‐
ται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλή‐
νων.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε καινούργιους
σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησιμο‐
ποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να
τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιω‐
θείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
2.2 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπλη‐
ξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης
της συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε οι‐
κιακό περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συ‐
σκευής.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συ‐
σκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μην αγγίζετε το γυαλί της πόρτας όταν βρίσκε‐
ται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί
μπορεί να είναι ζεστό.
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλ‐
λικά αντικείμενα από τα ρούχα.
• Η τελευταία φάση του κύκλου στεγνώματος
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος),
προκειμένου τα ρούχα να μην υποστούν φθο‐
ρά.
Εάν διακόψετε τη συσκευή πριν από το τέλος
του κύκλου στεγνώματος, αφαιρέστε και
απλώστε αμέσως όλα τα ρούχα, ώστε να μπο‐
ρεί να διαχυθεί η θερμότητα.
• Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτι‐
κό ή παρόμοια προϊόντα, ακολουθείτε τις οδη‐
γίες στη συσκευασία.
• Σκουπίζετε τα χνούδια που έχουν συσσωρευ‐
τεί γύρω από τη συσκευή.
• Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα τα οποία πε‐
ριέχουν πληρωτικά υλικά.
• Μη στεγνώνετε είδη, όπως αφρώδες ελαστικό
(αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα
υφάσματα και αντικείμενα με αντιολισθητική
βάση από ελαστικό.
5
• Πριν στεγνώσετε ρούχα τα οποία έχουν λερω‐
θεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οι‐
νόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά
λεκέδων, νέφτι, κερί και καθαριστικά κεριού,
πλύνετέ τα σε καυτό νερό με πρόσθετη ποσό‐
τητα απορρυπαντικού.
• Μη στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί
με βιομηχανικά χημικά.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί αναπτήρες
ή σπίρτα μέσα στις τσέπες των ρούχων.
• Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που είναι κα‐
τάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Ακο‐
λουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα του υφάσμα‐
τος.
• Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στη συσκευή.
• Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν αφαίρε‐
σης λεκέδων, θα πρέπει να εκτελείτε έναν επι‐
πλέον κύκλο ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε τη
συσκευή.
• Τα πλαστικά αντικείμενα δεν είναι ανθεκτικά
στη θερμότητα.
– Αν χρησιμοποιήσετε μπάλα απορρυπαντι‐
κού, αφαιρέστε την πριν ρυθμίσετε το πρό‐
γραμμα στεγνώματος.
– Μη χρησιμοποιείτε μπάλα απορρυπαντικού
όταν επιλέγετε πρόγραμμα χωρίς διακοπή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα
της συσκευής.
• Τηρείτε το μέγιστο όγκο φορτίου.
• Μη στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που στά‐
ζουν.
2.3 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέ‐
στε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυ‐
παντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊό‐
ντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
6
www.electrolux.com
2.4 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε
το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να απο‐
τραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
1 Καπάκι
3
2 Θήκη απορρυπαντικού
3 Χειριστήριο
4 Λαβή πόρτας
4
5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
6 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
7 Πόδια οριζοντίωσης της συσκευής
5
6
7
3.1 Διάταξη ασφαλείας για τα παιδιά
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη διάταξη, δεν μπορείτε
να κλείσετε την πόρτα. Κατ' αυτό τον τρόπο, απο‐
τρέπεται ο εγκλεισμός παιδιών ή κατοικίδιων μέ‐
σα στον κάδο. Για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη,
στρέψτε την προς τα δεξιά, μέχρι η εγκοπή να έρ‐
θει σε οριζόντια θέση. Για να απενεργοποιήσετε
τη διάταξη, στρέψτε την προς τα αριστερά, μέχρι
η εγκοπή να έρθει σε κατακόρυφη θέση.
3.2 Σετ πλακών πρόσδεσης
(4055171146)
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσω‐
πο της περιοχής σας.
Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση, ασφαλί‐
στε την στις πλάκες πρόσδεσης.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που συν‐
οδεύουν το σετ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7 Επιφάνεια επαφής καθυστέρησης έναρξης
2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
8 Επιφάνεια επαφής επιπλέον ξεβγάλματος
3 Επιφάνεια επαφής μείωσης ταχύτητας στυ‐
9 Επιφάνεια επαφής βαθμού στεγνώματος
ψίματος
10 Επιφάνεια επαφής έναρξης/παύσης
4 Επιφάνεια επαφής θερμοκρασίας
11 Time Manager Επιφάνειες επαφής
5 Οθόνη
6 Επιφάνεια επαφής χρόνου στεγνώματος
4.1 Οθόνη
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
G
Η περιοχή θερμοκρασίας:
: Ένδειξη θερμοκρασίας.
: Ένδειξη κρύου νερού.
B)
: Ένδειξη Time Manager.
C) Η περιοχή χρόνου:
–
: Η διάρκεια προγράμματος.
–
–
: Η καθυστέρηση έναρξης.
: Οι κωδικοί συναγερμού.
D)
E)
F)
G)
–
: Το μήνυμα σφάλματος.
–
: Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
: Η φάση στεγνώματος.
: Η φάση ατμού.
: Επιλογή μόνιμου επιπλέον ξεβγάλμα‐
τος.
,
,
: Οι ενδείξεις βαθμού στεγνώ‐
ματος.
H) Η περιοχή στυψίματος:
8
www.electrolux.com
–
: Η ένδειξη ταχύτητας στυψίμα‐
τος.
J)
–
–
I)
: Η ένδειξη Χωρίς στύψιμο.
: Η ένδειξη Ξέβγαλμα χωρίς άδεια‐
σμα νερού.
K)
: Η φάση πλύσης.
: Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
: Η ένδειξη ασφαλισμένης πόρτας.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα
Εύρος θερμοκρασίας
Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος
Μέγιστο φορτίο, Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Προγράμματα πλύσης
Βαμβακερά
90 °C - Κρύο
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά (κανονικά
λερωμένα και λίγο λερωμένα).
8 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά+Πρόπλυση
90 °C - Κρύο
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά (πολύ λε‐
ρωμένα και λίγο λερωμένα).
8 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά, Οικονομικό1)
60 °C - 40 °C
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά που δεν ξε‐
βάφουν. Κανονικά λερωμένα.
8 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Συνθετικά
60 °C - Κρύο
Συνθετικά υφάσματα ή ανάμεικτα υφάσματα. Κανονικά λε‐
ρωμένα.
4 kg, 1200 στροφές/λεπτό
Ευαίσθητα
40 °C - Κρύο
Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυε‐
στέρας. Κανονικά λερωμένα.
4 kg, 1200 στροφές/λεπτό
χέρι
40 °C – Κρύο
Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλέ‐
νονται στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο
«πλύσιμο στο χέρι».
2 kg, 1200 στροφές/λεπτό
Πάπλωμα
60 °C – Κρύο
Ειδικό πρόγραμμα για μία συνθετική κουβέρτα, πάπλωμα,
κάλυμμα κρεβατιού κ.λπ.
3 kg, 800 στροφές/λεπτό
Μάλλινα/Πλύσιμο στο
Ξέβγαλμα
Κρύο νερό
Στύψιμο/Άδειασμα
Για ξέβγαλμα και στύψιμο των ρούχων. Όλα τα υφάσματα.
8 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Για στύψιμο των ρούχων και για άδειασμα του νερού του
κάδου. Όλα τα υφάσματα.
8 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Προγράμματα στεγνώματος
Στέγνωμα μάλλινων
Στέγνωμα συνθετικών
Στέγνωμα βαμβακερών
Πρόγραμμα στεγνώματος για μάλλινα
Πρόγραμμα στεγνώματος για συνθετικά είδη
Πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά είδη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόγραμμα
Εύρος θερμοκρασίας
9
Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος
Μέγιστο φορτίο, Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Προγράμματα ατμού
ατμό
Φρεσκάρισμα με ατμό
Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά και συνθετικά είδη
Ο κύκλος αυτός απομακρύνει τις οσμές από τα ρούχα.
Αποφυγή ζαρώματος με
Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά και συνθετικά είδη.
Αυτός ο κύκλος συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος
των ρούχων.
1) Το «Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για βαμβακερά» στους 60 °C με φορτίο 8 kg είναι το πρόγραμμα
αναφοράς για τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα ενεργειακών τιμών, σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΟΚ 92/75. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για καλά αποτελέσματα πλύσης και μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας. Η διάρκεια του προγράμματος πλύσης παρατείνεται.
Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων
Πρόγραμμα
με πρόπλυση
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Εάν προβείτε στην επιλογή Χωρίς στύψιμο, μόνο η φάση αδειάσματος είναι διαθέσιμη.
■
10 www.electrolux.com
5.1 Προγράμματα με αυτόματο στέγνωμα
Βαθμός στεγνώματος
Τύπος υφάσματος
Επιπλέον στέγνωμα
Για πετσέτες
Βαμβακερά και λινά
(μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου
κ.λπ.)
έως 6 kg
Βαμβακερά και λινά
(μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου
κ.λπ.)
έως 6 kg
Συνθετικά και ανάμεικτα υφάσμα‐
τα
(πουλόβερ, μπλούζες, εσώρου‐
χα, λευκά είδη)
έως 3 kg
Βαμβακερά και λινά
(σεντόνια, τραπεζομάντηλα, που‐
κάμισα κ.λπ.)
έως 6 kg
Στεγνά για φύλαξη στη ντουλά‐
πα
Για είδη προς αποθήκευση
Στεγνά για σιδέρωμα
Για σιδέρωμα
Φορτίο
5.2 Προγράμματα στεγνώματος καθορισμένου χρόνου
Βαθμός στεγνώματος
Τύπος υφάσματος
Επιπλέον στέγνωμα
Για πετσέτες
Βαμβακερά και λινά
(μπουρνούζια, πετσέτες μπά‐
νιου κ.λπ.)
Στεγνά για φύλαξη στη
ντουλάπα1)
Για είδη προς αποθή‐
κευση
Βαμβακερά και λινά
(μπουρνούζια, πετσέτες μπά‐
νιου κ.λπ.)
Στεγνά για φύλαξη στη
ντουλάπα
Για είδη προς αποθή‐
κευση
Συνθετικά και ανάμεικτα υφά‐
σματα
(πουλόβερ, μπλούζες, εσώ‐
ρουχα, λευκά είδη)
Στεγνά για σιδέρωμα
Κατάλληλο για σιδέρω‐
μα
Βαμβακερά και λινά
(σεντόνια, τραπεζομάντηλα,
πουκάμισα κ.λπ.)
Στέγνωμα μάλλινων
Μάλλινα (πουλόβερ)
Φορτίο
(kg)
Ταχύτητα
στυψίμα‐ Προτεινόμε‐
τος
νη διάρκεια
(στροφές/ (λεπτά)
λεπτό)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
85 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
1
1200
110 - 130
1) Συμβουλές για ινστιτούτο δοκιμών
Η δοκιμή απόδοσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50229, πρέπει να πραγματοποιείται με ΑΡΧΙΚΟ φορτίο
στεγνώματος 5 kg (σύνθεση φορτίου: μαξιλαροθήκες και πετσέτες) επιλέγοντας το ΑΥΤΟΜΑΤΟ πρόγραμμα
ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ για βαμβακερά.
Το ΔΕΥΤΕΡΟ φορτίο στεγνώματος 3 kg (σύνθεση φορτίου: 3 σεντόνια και πετσέτες) πρέπει να δοκιμάζεται
επιλέγοντας το ΑΥΤΟΜΑΤΟ πρόγραμμα ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ για βαμβακερά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
6. ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ
Κατανάλωση ενέρ‐
γειας
(KWh)
Κατανάλωση νερού Διάρκεια προ‐
(λίτρα)
γράμματος
(λεπτά)
Λευκά βαμβακερά 90°
2.50
76
Βαμβακερά 60°
1.60
72
Πρόγραμμα
εξοικονόμησης
ενέργειας για βαμβακερά στους
60° 1)
1.04
59
Βαμβακερά 40°
1.00
72
Συνθετικά 40°
0.60
50
Ευαίσθητα 40°
0.70
60
Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι 30°
0.35
57
Για τη διάρκεια
των προγραμμάτων,
ανατρέξτε
στην οθόνη
του χειριστηρίου.
Πρόγραμμα
1) Το «Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για βαμβακερά» στους 60 °C με φορτίο 8 kg είναι το πρόγραμμα
αναφοράς για τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα ενεργειακών τιμών, σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΟΚ 92/75.
Τα στοιχεία κατανάλωσης του πίνακα
αυτού είναι απλώς ενδεικτικά, καθώς
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την
ποσότητα και τον τύπο των ρούχων, τη
θερμοκρασία του νερού παροχής και τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
7. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7.1 Θερμοκρασία
Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε την
προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
= κρύο νερό.
Ένδειξη
Η οθόνη εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρα‐
σία.
7.2 Στύψιμο
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε την
προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος.
Ανάβει η ένδειξη της ρυθμισμένης ταχύτητας.
Πρόσθετες επιλογές στυψίματος:
Χωρίς στύψιμο
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να απενερ‐
γοποιήσετε όλες τις φάσεις στυψίματος. Μόνο
η φάση αδειάσματος είναι διαθέσιμη.
• Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για πολύ ευαί‐
σθητα ρούχα.
• Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότε‐
ρο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης.
Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να αποτρέ‐
ψετε το τσαλάκωμα των ρούχων.
• Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
• Υπάρχει νερό στον κάδο όταν ολοκληρώνεται
το πρόγραμμα.
• Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για την απο‐
τροπή τσαλακώματος των ρούχων.
• Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη.
• Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να απασφαλι‐
στεί η πόρτα.
Για να αδειάσετε το νερό, ανατρέξτε
στην παράγραφο «Στο τέλος του προ‐
γράμματος».
7.3 Χρόνος στεγνώματος
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε το
χρόνο ανάλογα με τα υφάσματα που έχετε για
στέγνωμα. Η οθόνη εμφανίζει τη ρυθμισμένη τιμή.
Κάθε φορά που πιέζετε αυτή την επιφάνεια επα‐
φής, η τιμή του χρόνου αυξάνει κατά 5 λεπτά.
Ένδειξη
12 www.electrolux.com
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις τιμές
χρόνου για τα διάφορα είδη υφασμά‐
των.
7.4 Καθυστέρηση έναρξης
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε
την έναρξη ενός προγράμματος από 30 λεπτά
έως 20 ώρες.
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη.
7.5 Επιπλέον ξέβγαλμα
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε με‐
ρικά ξεβγάλματα σε ένα πρόγραμμα πλύσης.
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για άτομα με
αλλεργίες στα απορρυπαντικά και σε περιοχές
όπου το νερό είναι μαλακό.
Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
7.6 Αυτόματο στέγνωμα
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε ένα
αυτόματο βαθμό στεγνώματος για τα ρούχα. Η
οθόνη εμφανίζει το σύμβολο του καθορισμένου
βαθμού.
• Βαθμός επιπλέον στεγνώματος για βαμβακερά
είδη
• Βαθμός στεγνώματος για φύλαξη στη ντουλά‐
πα για βαμβακερά και συνθετικά είδη
• Βαθμός στεγνώματος για σιδέρωμα για βαμβα‐
κερά είδη
7.7 Time Manager
Ένδειξη
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, στην
οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάρκεια.
Πιέστε ή για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη
διάρκεια του προγράμματος.
Η λειτουργία Time Manager είναι διαθέσιμη μόνο
με τα προγράμματα που υπάρχουν στον πίνακα.
1)
■
■
■
■
■
3)
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Το πλέον σύντομο: για φρεσκάρισμα των
ρούχων.
2) Διάρκεια προεπιλεγμένου προγράμματος.
3) Το πλέον παρατεταμένο: Η αύξηση της διάρκειας
του προγράμματος, σταδιακά μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας. Η βελτιστοποιημένη φάση
θέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια και η
παρατεταμένη διάρκεια διατηρεί τα ίδια
αποτελέσματα πλύσης (ιδιαίτερα για κανονικά
λερωμένα ρούχα).
7.8 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα
παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή
και
,
την επιλογή, πιέστε ταυτόχρονα
μέχρι να ανάψει/σβήσει η ένδειξη
.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή:
, οπότε οι επιλογές και ο
• Αφού πιέσετε
διακόπτης επιλογής προγράμματος ασφαλί‐
ζουν.
: οπότε η συσκευή δεν μπο‐
• Πριν πιέσετε
ρεί να τεθεί σε λειτουργία.
7.9 Μόνιμο επιπλέον ξέβγαλμα
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε μόνιμα
ενεργοποιημένο το επιπλέον ξέβγαλμα όταν επι‐
λέγετε ένα νέο πρόγραμμα.
• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή
και
,
την επιλογή, πιέστε ταυτόχρονα
.
μέχρι να ανάψει/σβήσει η ένδειξη
7.10 Ηχητικά σήματα
Τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται όταν:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.
• Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουρ‐
γία.
Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τα ηχη‐
και
για 6
τικά σήματα, πιέστε ταυτόχρονα
δευτερόλεπτα.
13
Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήμα‐
τα, τότε θα συνεχίσουν να λειτουργούν
όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυ‐
σλειτουργία.
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1.
2.
Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη απορ‐
ρυπαντικού για τη φάση πλύσης. Έτσι ενερ‐
γοποιείται το σύστημα αδειάσματος.
Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα απορρυ‐
παντικού στη θήκη για τη φάση πλύσης.
3.
Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα
για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία,
χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο.
Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον
κάδο.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΠΛΎΣΗ
9.1 Φόρτωση των ρούχων
1.
2.
3.
Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.
Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη
συσκευή. Φροντίστε να μην προσθέσετε πά‐
ρα πολλά ρούχα μέσα στον κάδο.
Κλείστε την πόρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει
ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στεγανο‐
ποίησης και την πόρτα. Υπάρχει κίνδυ‐
νος διαρροής νερού ή πρόκλησης ζη‐
μιάς στα ρούχα.
9.2 Χρήση απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης
• Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντι‐
κού και μαλακτικού.
• Κλείστε προσεκτικά το συρτάρι απορρυπαντι‐
κού.
Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση πρόπλυσης.
14 www.electrolux.com
Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση πλύσης.
Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος).
Πτυσσόμενο κάλυμμα για απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή.
Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή ή σε σκόνη
1.
2.
A
3.
4.
B
• Θέση A για απορρυπαντικό σε σκόνη (εργοστασιακή ρύθμιση).
• Θέση B για υγρό απορρυπαντικό.
Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό:
– Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ζελατινώδη ή παχύρρευστη υφή.
– Μην τοποθετείτε περισσότερο υγρό από το μέγιστο επίπεδο.
– Μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης.
– Μην επιλέγετε την καθυστέρηση έναρξης.
9.3 Ενεργοποίηση της συσκευής
Πιέστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η συ‐
σκευή ενεργοποιείται, ακούγεται ένας ήχος.
9.4 Ρύθμιση ενός προγράμματος
1.
Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμμα‐
τος και ρυθμίστε το πρόγραμμα:
2.
– Ανάβει η ένδειξη του σχετικού προγράμ‐
ματος.
αναβοσβήνει.
– Η ένδειξη
– Στην οθόνη εμφανίζεται το επίπεδο της
Time Manager, η διάρκεια του προγράμ‐
ματος και οι ενδείξεις των φάσεων του
προγράμματος
Εάν απαιτείται, αλλάξτε τη θερμοκρασία, την
ταχύτητα στυψίματος, τη διάρκεια του κύ‐
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
κλου ή προσθέστε διαθέσιμες επιλογές.
Όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ανάβει η έν‐
δειξη της αντίστοιχης επιλογής.
Εάν προβείτε σε μια λανθασμένη ρύθμι‐
ση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
Err.
9.5 Έναρξη προγράμματος χωρίς
καθυστέρηση έναρξης
Πιέστε
:
σταματάει να αναβοσβήνει και
• Η ένδειξη
παραμένει αναμμένη.
• Η ένδειξη
αρχίζει να αναβοσβήνει στην
οθόνη.
• Το πρόγραμμα ξεκινά, η πόρτα ασφαλίζει και
.
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
• Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για
ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά την πλήρω‐
ση της συσκευής με νερό.
Μετά από περίπου 15 λεπτά από την
έναρξη του προγράμματος:
• Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη
διάρκεια του προγράμματος σε σχέση
με το φορτίο ρούχων.
• Η οθόνη εμφανίζει τη νέα τιμή.
9.7 Διακοπή ενός προγράμματος και
αλλαγή των επιλογών
Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες μόνο επιλογές,
πριν αυτές ενεργοποιηθούν.
1. Πιέστε
. Η ένδειξη αναβοσβήνει.
2. Αλλάξτε τις επιλογές.
3. Πιέστε και πάλι
. Το πρόγραμμα συνεχί‐
ζει.
9.8 Ακύρωση ενός προγράμματος
1.
2.
Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε
τη ρύθμιση της καθυστέρησης έναρξης
.
πριν πιέσετε
Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:
1. Πιέστε
για να θέσετε τη συσκευή σε
παύση.
2.
Πιέστε
, μέχρι στην οθόνη εμφανιστεί η
ένδειξη
’.
Πιέστε ξανά
για να ξεκινήσει το πρό‐
γραμμα αμέσως.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να
επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
9.9 Άνοιγμα της πόρτας
Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η
καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής εί‐
ναι ασφαλισμένη και στην οθόνη εμφανίζεται η
.
ένδειξη
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του
νερού στον κάδο είναι πολύ ψηλά, δεν
είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα.
9.6 Έναρξη προγράμματος με
καθυστέρηση έναρξης
• Πιέστε επανειλημμένα
, μέχρι να εμφανι‐
στεί στην οθόνη η καθυστέρηση που θέλετε να
επιλέξετε. Στην οθόνη ανάβει η αντίστοιχη έν‐
δειξη.
:
• Πιέστε
– Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
– Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση,
το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
15
Για να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ είναι
σε εξέλιξη η καθυστέρηση έναρξης:
1. Πιέστε
για να θέσετε τη συσκευή σε
παύση.
2. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη ασφά‐
λισης πόρτας
.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Κλείστε την πόρτα και πιέστε ξανά
.Η
καθυστέρηση έναρξης συνεχίζει να λειτουρ‐
γεί.
Για να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ είναι
σε εξέλιξη το πρόγραμμα:
1.
2.
3.
4.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Περιμένετε μερικά λεπτά και στη συνέχεια
ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συ‐
σκευής.
Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα ξανά.
16 www.electrolux.com
9.10 Στο τέλος του προγράμματος
2.
• Η συσκευή σταματά αυτόματα.
• Το ηχητικό σήμα τίθεται σε λειτουργία (εάν εί‐
ναι ενεργοποιημένο).
• Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη
.
3.
σβήνει.
• Η ένδειξη
• Η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
σβήνει.
• Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιω‐
θείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
• Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για την αποτρο‐
πή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων
οσμών.
• Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
• Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώθηκε, αλλά
υπάρχει νερό στον κάδο:
– Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για την απο‐
τροπή τσαλακώματος των ρούχων.
– Η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
είναι αναμ‐
μένη. Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη.
– Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε
την πόρτα.
4.
Πιέστε
. Η συσκευή αδειάζει το νερό
και στύβει.
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και
σβήσει η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτε‐
ρόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
Η συσκευή αδειάζει και στύβει αυτόματα
μετά από περίπου 18 ώρες (εκτός του
προγράμματος για μάλλινα).
9.11 Επιλογή AUTO Stand-by
Η επιλογή AUTO Stand-by απενεργοποιεί αυτό‐
ματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση
ενέργειας:
• Όταν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 5
.
λεπτά πριν πιέσετε
για να ενεργοποιήσετε
Πιέστε το πλήκτρο
ξανά τη συσκευή.
• Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προ‐
γράμματος πλύσης.
για να ενεργοποιήσετε
Πιέστε το πλήκτρο
ξανά τη συσκευή.
Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταία επι‐
λεγμένου προγράμματος.
Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος
για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.
Για να αδειάσετε το νερό:
Αν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα στυ‐
ψίματος. Αν επιλέξετε
, η συ‐
σκευή απλά αδειάζει.
1.
10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΣΤΈΓΝΩΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. Τοποθετήστε
το σωλήνα αδειάσματος στο νεροχύτη ή συνδέ‐
στε τον στον αγωγό αποχέτευσης.
• Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Φορτώστε ένα-ένα τα ρούχα.
• Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο κα‐
τάλληλο πρόγραμμα σε σχέση με τα είδη για
στέγνωμα.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη στεγνώματος
.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ:
• Πιέστε επανειλημμένα
, μέχρι να εμφανι‐
στεί στην οθόνη μία από τις ενδείξεις βαθμού
στεγνώματος:
–
: Ένδειξη βαθμού στεγνώματος ΣΤΕΓΝΑ
ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑ για βαμβακερά είδη
–
: Ένδειξη βαθμού στεγνώματος ΣΤΕΓΝΑ
ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ για βαμβα‐
κερά και συνθετικά είδη
–
: Ένδειξη βαθμού στεγνώματος ΕΠΙ‐
ΠΛΕΟΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑ για βαμβακερά είδη
• Η οθόνη εμφανίζει μια διάρκεια χρόνου, υπο‐
λογισμένη στην προεπιλεγμένη ποσότητα
φορτίου. Εάν τα ρούχα σας είναι περισσότερα
ή λιγότερα από την προεπιλεγμένη ποσότητα,
η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη διάρκεια
χρόνου κατά τη διάρκεια του κύκλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
για να ξεκι‐
νήσει το πρόγραμμα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλισμέ‐
νης πόρτας
. Η ένδειξη στεγνώματος
αρχίζει να αναβοσβήνει.
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους
βαθμούς στεγνώματος για κάθε είδος
ρούχων.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ:
• Πιέστε επανειλημμένα
για να επιλέξετε τη
διάρκεια χρόνου (ανατρέξτε στον πίνακα
«Πρόγραμμα στεγνώματος»).
• Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 10 λεπτά. Κάθε
φορά που πιέζετε αυτή την επιφάνεια επαφής,
η τιμή του χρόνου αυξάνει κατά 5 λεπτά.
Η οθόνη εμφανίζει την επιλεγμένη διάρκεια
.
χρόνου: για παράδειγμα –
• Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η οθόνη εμφα‐
.Η
νίζει μια νέα τιμή διάρκειας χρόνου:
συσκευή υπολογίζει επίσης τη διάρκεια των
φάσεων προστασίας κατά του τσαλακώματος
και ψύξης.
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
για να ξεκι‐
νήσει το πρόγραμμα. Η οθόνη εμφανίζει τακτι‐
κά μια νέα τιμή διάρκειας χρόνου.
17
10.1 Στο τέλος του προγράμματος
στεγνώματος
• Η συσκευή σταματά αυτόματα.
• Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν
είναι ενεργοποιημένα).
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
• Η ένδειξη
σβήνει.
• Κατά τα τελευταία λεπτά του κύκλου στεγνώ‐
ματος, η συσκευή πραγματοποιεί μια φάση
ψύξης και προστασίας κατά του τσαλακώμα‐
τος. Η πόρτα είναι ακόμη ασφαλισμένη.
• Όταν σβήσει η ένδειξη ασφαλισμένης πόρτας
στην οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την
πόρτα.
• Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Μετά από μερικά λεπτά από το τέλος του προ‐
γράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέρ‐
γειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
• Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιω‐
θείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
• Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη, για να αποτρα‐
πεί ο σχηματισμός μυκήτων και δυσάρεστων
οσμών.
• Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
αρχίζει να αναβο‐
Η ένδειξη στεγνώματος
σβήνει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλισμέ‐
νης πόρτας
.
Εάν επιλέξετε μόνο 10 λεπτά στεγνώμα‐
τος, η συσκευή εκτελεί απλά μια φάση
ψύξης.
Εάν τα ρούχα δεν έχουν στεγνώσει
επαρκώς, επιλέξτε ξανά μια σύντομη
διάρκεια στεγνώματος.
11. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ - ΠΛΎΣΗ & ΣΤΈΓΝΩΜΑ
11.1 Πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ
• Ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές.
• Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Φορτώστε ένα-ένα τα ρούχα.
• Βάλτε το απορρυπαντικό και τα προσθετικά
πλύσης στην κατάλληλη θήκη.
• Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο πρό‐
γραμμα πλύσης. Η οθόνη προβάλλει τις ενδεί‐
ξεις των διαφόρων φάσεων πλύσης.
11.2 Πλύση & Αυτόματο στέγνωμα
• Πιέστε επανειλημμένα
, μέχρι να εμφανι‐
στεί στην οθόνη μία από τις ενδείξεις βαθμού
στεγνώματος.
–
: βαθμός στεγνώματος ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕ‐
ΡΩΜΑ για βαμβακερά είδη
18 www.electrolux.com
–
: βαθμός στεγνώματος ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥ‐
ΛΑΞΗ ΣΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ για βαμβακερά και
συνθετικά είδη
–
: βαθμός στεγνώματος ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΕ‐
ΓΝΩΜΑ για βαμβακερά είδη.
. Η διάρκεια
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
χρόνου στην οθόνη είναι η διάρκεια των κύκλων
πλύσης + στεγνώματος, υπολογισμένη στην
προεπιλεγμένη ποσότητα φορτίου.
Για να είναι ικανοποιητικό το στέγνωμα,
η συσκευή δεν σας επιτρέπει να επιλέ‐
ξετε πολύ χαμηλή ταχύτητα στυψίματος
για τα είδη προς πλύση και στέγνωμα.
για να ξεκι‐
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
νήσει το πρόγραμμα.
Στην οθόνη, η ένδειξη του επιλεγμένου βαθμού
στεγνώματος παραμένει αναμμένη. Ανάβει η
ένδειξη ασφαλισμένης πόρτας. Η οθόνη εμφα‐
νίζει τακτικά μια νέα τιμή διάρκειας χρόνου.
Κατά τα τελευταία λεπτά του κύκλου
στεγνώματος, η συσκευή πραγματοποιεί
τις φάσεις προστασίας κατά του τσαλα‐
κώματος και ψύξης.
11.3 Πλύση & Στέγνωμα με
χρονοδιακόπτη
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
για να ρυθμί‐
σετε τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος. Η
οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 10 λεπτά.
.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
• Η οθόνη προβάλει την επιλεγμένη διάρκεια
χρόνου στεγνώματος, για παράδειγμα την τιμή
.
• Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη προ‐
,
βάλει την τελική διάρκεια χρόνου
δηλ. τη συνολική διάρκεια των κύκλων πλύσης
και στεγνώματος (φάσεις πλύσης + στεγνώμα‐
τος + προστασίας κατά του τσαλακώματος +
ψύξης).
Εάν επιλέξετε 10 λεπτά μόνο για στέ‐
γνωμα μετά την πλύση, η συσκευή υπο‐
λογίζει επίσης τη διάρκεια των φάσεων
προστασίας κατά του τσαλακώματος και
ψύξης
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
νήσει το πρόγραμμα.
για να ξεκι‐
Για να είναι ικανοποιητικό το στέγνωμα,
η συσκευή δεν σας επιτρέπει να επιλέ‐
ξετε πολύ χαμηλή ταχύτητα στυψίματος
για τα είδη προς πλύση και στέγνωμα.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.Η
πόρτα είναι ασφαλισμένη. Η οθόνη εμφανίζει
τακτικά μια νέα τιμή διάρκειας χρόνου.
11.4 Στο τέλος του προγράμματος
Η συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήμα‐
τα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημέ‐
να).
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα «Στο τέλος του προγράμματος στεγνώ‐
ματος» του προηγούμενου κεφαλαίου.
11.5 Χνούδια στα υφάσματα
Κατά τη φάση πλύσης ή/και στεγνώματος, ορι‐
σμένοι τύποι υφασμάτων, (σφουγγάρια, μάλλινα,
φούτερ) μπορεί να αφήσουν χνούδια.
Τα χνούδια που παρέμειναν ενδέχεται να προ‐
σκολληθούν στα υφάσματα του επόμενου κύ‐
κλου.
Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται με τα τεχνητά
υφάσματα.
Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση χνουδιών
στα ρούχα σας, συνιστάται:
• Να μην πλένετε σκούρα υφάσματα μετά από
πλύση και στέγνωμα ανοιχτόχρωμων υφασμά‐
των (καινούργιων σφουγγαριών, μάλλινων,
φούτερ) και αντίστροφα.
• Να στεγνώνετε στον αέρα αυτού του τύπου τα
υφάσματα, όταν τα πλένετε για πρώτη φορά.
• Να καθαρίζετε το φίλτρο αδειάσματος.
• Μετά τη φάση στεγνώματος, να καθαρίζετε τον
άδειο κάδο, το λάστιχο και την πόρτα με ένα
βρεγμένο πανί.
Για να αφαιρέσετε τα χνούδια από το εσωτερικό
του κάδου, επιλέξτε ένα ειδικό πρόγραμμα:
• Αδειάστε τον κάδο.
• Καθαρίστε τον κάδο, το λάστιχο και την πόρτα
με ένα βρεγμένο πανί.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα ξεβγάλματος.
• Πιέστε ταυτόχρονα
και
, για να ενεργο‐
ποιήσετε τη λειτουργία πλύσης, μέχρι να εμφα‐
νιστεί στην οθόνη η ένδειξη CLE.
για να ξεκι‐
• Πιέστε την επιφάνεια επαφής
νήσει το πρόγραμμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
12. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
12.1 Φορτίο ρούχων
• Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά,
συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
• Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των
ρούχων.
• Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μα‐
ζί.
• Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθω‐
ριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συν‐
ιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες φο‐
ρές.
• Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ,
τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες.
• Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα.
• Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλ‐
λινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάπο‐
δη.
• Αφαιρείτε τους δύσκολους λεκέδες.
• Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους
δύσκολους λεκέδες.
• Να είστε προσεκτικοί όταν πλένετε κουρτίνες.
Αφαιρείτε τα γαντζάκια ή τοποθετείτε τις κουρ‐
τίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη.
• Μην πλένετε στο πλυντήριο:
– Ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίμα‐
τα
– Εσώρουχα με μπανέλες.
– Για μικρά αντικείμενα, χρησιμοποιείτε δίχτυ
πλυσίματος.
• Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να
προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη
φάση στυψίματος. Αν συμβεί αυτό, κατανείμετε
με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε
ξανά τη φάση στυψίματος.
12.3 Απορρυπαντικά και προσθετικά
πλύσης
• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προ‐
σθετικά πλύσης κατάλληλα για χρήση σε πλυ‐
ντήριο.
• Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους
απορρυπαντικών.
• Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη
χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυ‐
παντικού από τη σωστή.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των
προϊόντων.
• Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προϊόντα για τον
τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρα‐
σία του προγράμματος πλύσης και το βαθμό
λερώματος.
• Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει θήκη απορρυ‐
παντικού με πτυσσόμενο κάλυμμα, προσθέτε‐
τε τα υγρά απορρυπαντικά με δοσομετρική
μπάλα.
12.4 Οικολογικές συμβουλές
• Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων,
χρησιμοποιείτε προγράμματα χωρίς φάση
πρόπλυσης.
• Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το
μέγιστο φορτίο ρούχων για να ξεκινήσετε ένα
πρόγραμμα πλύσης.
• Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε αφαιρετικό λεκέ‐
δων όταν ρυθμίζετε κάποιο πρόγραμμα σε χα‐
μηλή θερμοκρασία.
• Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό
σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη σω‐
στή ποσότητα απορρυπαντικού
12.2 Επίμονοι λεκέδες
12.5 Σκληρότητα νερού
Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το
απορρυπαντικό.
Συνιστούμε να αφαιρείτε αυτούς τους λεκέδες
πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.
Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμο‐
ποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο
του λεκέ και του υφάσματος.
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας εί‐
ναι υψηλή ή μέτρια, συνιστούμε να χρησιμοποιεί‐
τε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.
Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι
χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε απο‐
σκληρυντικό.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του
νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την
τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αποσκληρυ‐
ντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στη
συσκευασία του προϊόντος.
20 www.electrolux.com
12.6 Συμβουλές στεγνώματος
•
= Ο κύκλος στεγνώματος πραγματοποιεί‐
ται σε μειωμένη θερμοκρασία
Προετοιμασία του κύκλου
στεγνώματος
•
= Το είδος αυτό δεν επιτρέπεται να στε‐
γνώσει σε στεγνωτήριο.
• Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού.
• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειά‐
σματος είναι σωστή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.
• Για το μέγιστο φορτίο ρούχων των προγραμ‐
μάτων στεγνώματος, ανατρέξτε στον πίνακα
προγραμμάτων στεγνώματος.
12.8 Διάρκεια κύκλου στεγνώματος
Μην επιλέγετε πρόγραμμα στεγνώματος για τα
ακόλουθα είδη:
– Πολύ ευαίσθητα είδη.
– Συνθετικές κουρτίνες.
– Μάλλινα και μεταξωτά είδη.
– Ρούχα με μεταλλικές αγκράφες.
– Καλσόν από νάιλον.
– Παραδοσιακά διακοσμημένα παπλώματα κα‐
πιτονέ.
– Κλινοσκεπάσματα.
– Πουπουλένια παπλώματα.
– Μπουφάν.
– Υπνόσακοι
– Υφάσματα με υπολείμματα λοσιόν στιλιζαρί‐
σματος, ασετόν ή παρόμοια διαλύματα.
– Ρούχα με αφρώδες ελαστικό ή υλικά παρόμοια
με το αφρώδες ελαστικό.
12.7 Ετικέτες ρούχων
Όταν στεγνώνετε τα ρούχα, τηρείτε τις υποδείξεις
στις ετικέτες των κατασκευαστών:
•
= Το είδος αυτό μπορεί να στεγνώσει σε
στεγνωτήριο
•
= Ο κύκλος στεγνώματος πραγματοποιεί‐
ται σε υψηλή θερμοκρασία
Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα με:
• την ταχύτητα του τελευταίου στυψίματος
• το βαθμό στεγνώματος
• τον τύπο των ρούχων
• το βάρος του φορτίου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ανατρέξτε στον πίνακα «Προγράμματα στεγνώ‐
ματος» για να εντοπίσετε τους μέσους χρόνους
στεγνώματος.
Η εμπειρία θα συμβάλλει στο να στεγνώνετε τα
ρούχα σας με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Ση‐
μειώστε τη διάρκεια χρόνου στεγνώματος προη‐
γούμενων κύκλων που έχουν εκτελεστεί.
Για να αποφύγετε τα φορτία στατικού ηλεκτρι‐
σμού στο τέλος του κύκλου στεγνώματος:
• Χρησιμοποιείτε μαλακτικό στον κύκλο πλύσης.
• Χρησιμοποιείτε κάποιο ειδικό προϊόν περι‐
ποίησης ρούχων για στεγνωτήρια.
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος,
αφαιρέστε σύντομα τα ρούχα.
12.9 Επιπλέον στέγνωμα
Αν τα ρούχα είναι ακόμη νωπά στο τέλος του
προγράμματος στεγνώματος, επιλέξτε ξανά ένα
σύντομο κύκλο στεγνώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε να τσαλακωθούν τα
υφάσματα ή να μαζέψουν τα ρούχα, μην
τα στεγνώνετε υπερβολικά.
13. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε
τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
13.1 Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με σαπούνι και
χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφά‐
νειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτι‐
κά ή χημικά προϊόντα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
13.2 Αφαίρεση των αλάτων
13.3 Πλύση συντήρησης
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας εί‐
ναι υψηλή ή μέτρια, συνιστούμε να χρησιμοποιεί‐
τε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.
Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή συ‐
γκέντρωσης αλάτων και σωματιδίων σκουριάς.
Για την αφαίρεση σωματιδίων σκουριάς, χρησι‐
μοποιείτε μόνο ειδικά προϊόντα για πλυντήρια
ρούχων. Εκτελέστε τον κύκλο αφαίρεσης των
αλάτων χωριστά από την πλύση των ρούχων.
Τα προγράμματα που εκτελούνται σε χαμηλές
θερμοκρασίες, μπορεί να αφήσουν υπολείμματα
απορρυπαντικού μέσα στον κάδο. Εκτελείτε τα‐
κτικά μια πλύση συντήρησης, ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία:
• Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέ‐
γιστη θερμοκρασία με μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού.
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρ‐
χουν στη συσκευασία του προϊόντος.
13.4 Λάστιχο της πόρτας
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε
όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό τμήμα.
13.5 Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού
1.
2.
1
2
3.
4.
22 www.electrolux.com
13.6 Καθάρισμα του φίλτρου
αδειάσματος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε το φίλτρο αδειάσματος
εάν το νερό στο εσωτερικό της συ‐
σκευής είναι ζεστό.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.7 Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας
1.
2.
1
2
3
23
24 www.electrolux.com
3.
4.
20°
13.8 Επείγον άδειασμα του νερού
1.
Λόγω δυσλειτουργίας, η συσκευή δεν μπορεί να
αδειάσει το νερό.
Εάν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα βήματα (1)
έως (9) της παραγράφου «Καθάρισμα του φίλ‐
τρου αδειάσματος».
Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.
Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειά‐
σματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενερ‐
γοποιήσετε ξανά το σύστημα αδειάσματος:
1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας
πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού.
2. Εκκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε
το νερό.
2.
3.
4.
5.
6.
45°
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού.
Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα πα‐
ροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να
τρέξει από το σωλήνα.
Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε
στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης
ανάγκης.
Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή, τοπο‐
θετήστε ξανά το σωλήνα παροχής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι πά‐
νω από 0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε ξα‐
νά τη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές θερ‐
μοκρασίες.
13.9 Προστασία από τον πάγο
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από
τους 0 °C, αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από
το σωλήνα παροχής και από την αντλία αδειά‐
σματος.
14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουρ‐
γία.
Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης
του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν
δεν τα καταφέρετε, επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.
Όταν προκύπτουν ορισμένα προβλήματα
λειτουργίας, ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα
και στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης:
•
- Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.
•
- Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
•
- Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή ή
δεν έχει κλείσει σωστά. Ελέγξτε την πόρτα!
•
- Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν είναι
σταθερή. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί
η ηλεκτρική τροφοδοσία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από
την εκτέλεση των ελέγχων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
25
Πιθανή αντιμετώπιση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα ασφα‐
λειών.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει την Έναρξη/Παύση.
Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθμιση
ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά,
εάν είναι ενεργοποιημένη.
Η συσκευή δεν γεμίζει με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχή νερού δεν είναι πολύ χαμηλή.
Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της
βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί ή τσακί‐
σει.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σω‐
στή.
Η συσκευή δεν αδειάζει το Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη απορροής του νεροχύτη δεν είναι φραγ‐
νερό.
μένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσα‐
κίσει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθα‐
ρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν έχετε ρυθμίσει πρόγραμ‐
μα χωρίς φάση αδειάσματος.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν έχετε ρυθμίσει επιλογή
που τελειώνει με νερό στον κάδο.
Δεν λειτουργεί η φάση
Επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
στυψίματος ή ο κύκλος
πλυσίματος διαρκεί περισ‐
σότερο από ό,τι συνήθως.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθα‐
ρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
26 www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη
φάση στυψίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται από
προβλήματα ισορροπίας.
Υπάρχει διαρροή νερού
στο πάτωμα.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων νερού είναι καλά σφιγ‐
μένες και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει υποστεί ζημιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη
σωστή ποσότητά του.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί.
Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος, εάν υπάρχει
νερό στον κάδο.
Ακούγεται ένας ασυνήθι‐
στος θόρυβος από τη συ‐
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Εγκατάσταση».
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους
πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».
Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να
είναι πολύ μικρό.
Η συσκευή γεμίζει με νερό
και κατόπιν αδειάζει αμέ‐
σως.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέ‐
ση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.
Τα αποτελέσματα της πλύ‐ Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο
σης δεν είναι ικανοποιητι‐ άλλο.
κά.
Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμονων
λεκέδων πριν από την πλύση των ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.
Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
Η συσκευή δεν στεγνώνει
ή δεν στεγνώνει σωστά.
Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο.
Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό κύκλο και, αν απαιτείται,
επιλέξτε ξανά ένα κύκλο στεγνώματος σύντομης διάρκειας.
Τα ρούχα είναι γεμάτα
χνούδια διαφορετικού
χρώματος.
Επιλέξτε ένα κύκλο στεγνώματος, για να αφαιρέσετε κάποια χνού‐
δια.
Καθαρίστε τα ρούχα με συσκευή αφαίρεσης χνουδιών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Υπάρχει σημαντική ποσό‐
τητα χνουδιών στον κάδο.
Πραγματοποιήστε αυτή τη διαδικασία επανειλημμένα:
• Καθαρίστε τον άδειο κάδο, το λάστιχο και την πόρτα με ένα
βρεγμένο πανί.
• Επιλέξτε ένα κύκλο ξεβγάλματος.
• Τοποθετήστε ένα κομμάτι μάλλινο ή φλοκωτό ύφασμα μέσα
στον κάδο.
• Επιλέξτε ένα κύκλο στεγνώματος των 10 λεπτών.
• Αφαιρέστε το παλιό μάλλινο πανί.
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το
πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνή‐
στε με το Σέρβις.
Εάν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί συν‐
αγερμού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινω‐
νήστε με το Σέρβις.
15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις
Ηλεκτρική σύνδεση:
Πλάτος / Ύψος / Βάθος
640 mm
Τάση
Συνολική ισχύς
Ασφάλεια
Συχνότητα
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων
και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα,
εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία
κατά της υγρασίας
Πίεση παροχής νερού
600 / 850 / 605 mm
Συνολικό βάθος
Ελάχιστη
Μέγιστη
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Κρύο νερό
Παροχή νερού 1)
Μέγιστο φορτίο πλύσης
Βαμβακερά
8 kg
Μέγιστο ξηρό φορτίο
Βαμβακερά
6 kg
Συνθετικά
Ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστη
1) Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σε βρύση νερού με σπείρωμα 3/4''.
3 kg
1400 στροφές/λεπτό
28 www.electrolux.com
16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική
αρχή.
ROMÂNA
29
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALORI DE CONSUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ - USCAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
33
33
34
38
38
40
40
43
44
45
47
51
53
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
30 www.electrolux.com
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in‐
strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta‐
larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere
informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să
le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa aparatului
când aceasta este deschisă.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă re‐
comandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, dezactivaţi aparatul
şi scoateţi ştecherul din priză.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg (consultaţi capi‐
tolul “Tabelul de programe”).
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlo‐
cuit de producător, de agentul de service al acestuia sau de per‐
ROMÂNA
31
soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita riscuri‐
le.
• Presiunea de funcţionare a apei (minimă şi maximă) trebuie să
fie între 0,5 bar (0,05 MPa) şi 8 bar (0,8 MPa)
• Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie
blocate de covoare.
• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folosind noile furtunuri
furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
2.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
• Scoateţi toate materialele folosite la ambalare
şi buloanele de transport.
• Păstraţi buloanele de transport. Când mutaţi
din nou aparatul trebuie să blocaţi tamburul.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul în locurile în
care temperatura este sub 0 °C sau în locuri
în care este expus intemperiilor.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu permit
deschiderea completă a uşii sale.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Pentru a obţine spaţiul necesar între aparat şi
mochetă reglaţi picioarele acestuia.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Racordarea la apă
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora fur‐
tunurile de apă.
• Aparatul va fi conectat la reţeaua de apă folo‐
sind noile furtunuri furnizate. Furtunurile vechi
nu trebuie reutilizate.
• Înainte de a conecta aparatul la ţevi noi sau la
ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi
apa să curgă până când este curată.
• La prima utilizare a aparatului, asiguraţi-vă că
nu există scurgere.
32 www.electrolux.com
2.2 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire, electrocutare, incen‐
diu, arsuri sau de deteriorare a aparatu‐
lui.
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra aces‐
tuia.
• Nu atingeţi sticla uşii în timpul funcţionării unui
program. Sticla poate fi fierbinte.
• Nu uitaţi să îndepărtaţi toate obiectele metali‐
ce din rufe.
• Partea finală a ciclului de uscare se efec‐
tuează fără căldură (ciclu de răcire) pentru a
proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de terminarea ci‐
clului de uscare, scoateţi imediat şi împrăştiaţi
toate articolele, pentru a ajuta la disiparea
căldurii.
• Dacă utilizaţi detergent, balsam de rufe sau
produse similare, respectaţi instrucţiunile de
pe ambalaj.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în apa‐
rat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au căptu‐
şeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articole, cum ar fi spuma de cauciuc
(spuma de latex), căştile de baie, ţesăturile
impermeabile şi articolele căptuşite cu cau‐
ciuc.
• Înainte de a usca articole care au fost în con‐
tact cu substanţe, cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, agenţi
de îndepărtare a petelor, terbentină, ceară şi
agenţi de îndepărtare a cerii, spălaţi articolele
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de
detergent.
• Nu uscaţi articole pentru care s-au utilizat pro‐
duse chimice la curăţarea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzunarele hai‐
nelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate pentru
uscare într-un uscător de rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul unui agent
de îndepărtare a petelor, porniţi ciclul de clăti‐
re suplimentară înainte de a porni aparatul.
• Obiectele din plastic nu sunt rezistente la
căldură.
– Dacă utilizaţi o bilă de detergent, scoateţi-o
înainte de a seta programul de uscare.
– Nu utilizaţi o bilă de detergent când setaţi
un program non-stop.
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare.
• Nu uscaţi în aparat haine din care apa curge.
2.3 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
2.4 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
ROMÂNA
33
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
1 Suprafaţă de lucru
3
2 Dozator pentru detergent
3 Panou de comandă
4 Mâner uşă
5 Plăcuţă cu date tehnice
4
6 Filtrul pompei de evacuare
7 Picioare pentru nivelul aparatului
5
6
7
3.1 Dispozitivul de siguranţă pentru copii
Când activaţi acest dispozitiv, nu puteţi închide
uşa. Acest lucru nu permite copiilor sau animale‐
lor să rămână captive în tambur. Pentru a activa
dispozitivul, rotiţi-l la dreapta, până când canalul
este orizontal. Pentru a dezactiva dispozitivul, ro‐
tiţi-l la stânga, până când canalul este vertical.
3.2 Kit placă de fixare (4055171146)
Disponibil la dealerii autorizaţi.
Dacă instalaţi aparatul pe o plintă, fixaţi-l cu plăci
de fixare.
Urmaţi instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Butonul pornit/oprit
2 Buton selectare program
10
34 www.electrolux.com
3 Tastă pentru Reducerea vitezei de centrifu‐
8 Tastă pentru Clătire suplimentară
4 Tastă pentru Temperatură
10 Tastă pentru Start/Pauză
gare
9 Tasta Nivel de uscare
5 Afişaj
11 Time Manager taste
6 Tasta Durata de uscare
7 Tastă pentru Pornire cu întârziere
4.1 Afişaj
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
Zona pentru Temperatură:
G)
,
,
: Indicatoare pentru nivelul de
uscare.
H) Zona pentru centrifugare:
–
: Indicator pentru Viteza de cen‐
trifugare.
–
: Indicator pentru Fără centrifu‐
gare.
–
: Indicator pentru Clătire oprită.
: Indicator temperatură.
: Indicator Apă rece.
B)
: Indicator Time Manager.
C) Zona pentru timp:
–
: Durata programului.
–
D)
E)
F)
: Pornirea cu întârziere.
–
: Coduri de alarmă.
–
: Mesajul erorii.
–
: Programul este finalizat.
G
I)
: Faza de spălare.
: Faza de spălare.
J)
: Indicator pentru dispozitivul de sigu‐
ranţă pentru copii.
K)
: Indicator pentru uşă blocată.
: Faza cu abur.
: Opţiunea permanentă de Clătire supli‐
mentară.
5. PROGRAME
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Programe de spălare
Bumbac
90° C - Rece
Bumbac alb şi bumbac colorat ( nivel mediu de murdărie
şi nivel redus de murdărie).
8 kg, 1400 rpm
ROMÂNA
35
Program
Intervalul pentru temperatură
Tip de încărcătură şi de murdărie
Încărcătură maxim, Centrifugare maximă
Bumbac+Prespălare
90° C - Rece
Bumbac alb şi bumbac colorat (nivel ridicat de murdărie şi
nivel redus de murdărie).
8 kg, 1400 rpm
Bumbac Eco1)
60° C - 40° C
Bumbac alb şi bumbac colorat cu culori rezistente. Nivel
mediu de murdărie.
8 kg, 1400 rpm
Sintetice
60° C - Rece
Articole sintetice sau articole cu ţesături mixte. Nivel me‐
diu de murdărie.
4 kg, 1200 rpm
Delicate
40 °C - Rece
Ţesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Nivel mediu de murdărie.
4 kg, 1200 rpm
Lână/Spălare manuală
40 °C – Rece
Articole din lână care se pot spăla cu maşina, articole din
lână care trebuie spălate manual şi articole delicate cu
simbolul "spălare manuală".
2 kg, 1200 rpm
Pilotă
60 °C – Rece
Program special pentru o pătură sintetică, pilotă, cuver‐
tură etc.
3 kg, 800 rpm
Clătire
Pentru clătirea şi centrifugarea rufelor. Toate ţesăturile.
8 kg, 1400 rpm
Rece
Centrifugare/Evacuare
Pentru a centrifuga rufele şi pentru a evacua apa din tam‐
bur. Toate ţesăturile.
8 kg, 1400 rpm
Programe de uscare
Uscare lână
Uscare sintetice
Uscare bumbac
Program de uscare pentru lână
Program de uscare pentru articole sintetice
Program de uscare pentru articole din bumbac
Programele cu aburi
Abur - Reîmprospătare
Program cu abur pentru bumbac şi articole sintetice
Acest ciclu îndepărtează mirosurile din rufe.
Abur - Anti-şifonare
Program cu abur pentru bumbac şi articole sintetice.
Acest ciclu vă ajută să eliminaţi cutele rufelor.
1) "Program economie energie pentru articole din bumbac" la 60°C cu o încărcătură de 8 kg este programul
de referinţă pentru datele de pe eticheta referitoare la energie, în conformitate cu standardele CEE 92/75.
Selectaţi acest program pentru a obţine rezultate bune la spălare şi pentru a reduce consumul de energie.
Durata programului de spălare va fi prelungită.
36 www.electrolux.com
Compatibilitatea opţiunilor programelor
Program
cu Prespălare
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Dacă setaţi opţiunea Fără centrifugare, va fi disponibilă doar faza de uscare.
5.1 Programe pentru uscarea automată
Nivelul de uscare
Tipul ţesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale pluşate
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
Uscate pentru a fi puse în dulap baie, etc.)
Pentru articole care vor fi puse în
Ţesături sintetice şi mixte
dulap
(pulover, bluze, lenjerie intimă,
articole din in)
Uscate pentru călcat
Pentru călcat
Bumbac şi in
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
Încărcătură
până la 6 kg
până la 6 kg
până la 3 kg
până la 6 kg
ROMÂNA
37
5.2 Programe pentru uscarea temporizată
Nivel de uscare
Tipul ţesăturii
Foarte uscate
Pentru materiale pluşa‐
te
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
Viteză de
Încărcătu
centrifu‐
ră
gare
(Kg)
(rpm)
Durate de
timp suge‐
rate
(minute)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
Uscate pentru a fi puse
în dulap1)
Pentru articole care vor
fi puse în dulap
Bumbac şi in
(halate de baie, prosoape de
baie, etc.)
2
1400
85 - 95
Uscate pentru a fi puse
în dulap
Pentru articole care vor
fi puse în dulap
3
Ţesături sintetice şi mixte
(pulover, bluze, lenjerie intimă,
1
articole din in)
1200
135 - 145
1200
40 - 50
Uscate pentru călcat
Pentru articole care vor
fi călcate
Bumbac şi in
(cearşafuri, feţe de masă,
cămăşi etc.)
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
Uscare lână
Lână (pulovere)
1
1200
110 - 130
1) Recomandări pentru institutul de testare
Testul de performanţă, în conformitate cu EN 50229, trebuie efectuat cu o PRIMĂ încărcătură de uscare
de 5 kg (încărcătura conţine: cearceaf de pătură şi prosoape) prin setarea programului USCATE
AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
A DOUA încărcătură de uscare de 3 kg (încărcătura conţine: 3 cearşafuri şi prosoape) trebuie testată prin
setarea programului USCATE AUTOMAT PENTRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru Bumbac.
38 www.electrolux.com
6. VALORI DE CONSUM
Consum de energie Consum de apă
(KWh)
(litri)
Bumbac alb 90°
2.50
76
Bumbac 60°
1.60
72
Program economie energie pen‐
tru articole din bumbac 60° 1)
1.04
59
Bumbac 40°
1.00
72
Sintetice 40°
0.60
50
Delicate 40°
0.70
60
Lână/spălare manuală 30°
0.35
57
Durata progra‐
mului
(minute)
Pentru durata
programelor,
vă rugăm să consultaţi
afişajul
de pe panoul de comandă.
Program
1) "Programul economie energie pentru articole din bumbac" la 60 °C cu o încărcătură de 8 kg este
programul de referinţă pentru datele de pe eticheta referitoare la energie, în conformitate cu standardele
CEE 92/75.
Datele referitoare la consumuri din
acest tabel au caracter pur indicativ,
deoarece pot varia în funcţie de cantita‐
tea şi de tipul de rufe, de temperatura
apei de alimentare şi de temperatura
încăperii.
7. OPŢIUNI
7.1 Temperatura
Setaţi această opţiune pentru a modifica tempe‐
ratura implicită.
= apă rece.
Indicator
Afişajul indică temperatura setată.
7.2 Centrifugare
Cu această opţiune puteţi schimba viteza de
centrifugare implicită.
Indicatorul pentru viteza setată se aprinde.
Opţiuni suplimentare pentru
centrifugare:
Fără centrifugare
• Setaţi această opţiune pentru a dezactiva toa‐
te fazele de centrifugare. Este disponibilă doar
faza de evacuare.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• Setaţi această opţiune pentru ţesăturile foarte
delicate.
• Faza de clătire utilizează mai multă apă pen‐
tru anumite programe de spălare.
Clătire oprită
• Setaţi această opţiune pentru a preveni şifo‐
narea rufelor.
• Indicatorul aferent se aprinde.
• La terminarea programului rămâne apă în
tambur.
• Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
• Uşa rămâne blocată.
• Trebuie să evacuaţi apa pentru a debloca uşa.
Pentru a evacua apa, consultaţi "La ter‐
minarea programului".
7.3 Durata de uscare
Cu această opţiune puteţi seta durata pentru
ţesăturile pe care le uscaţi. Afişajul indică valoa‐
rea setată.
De fiecare dată când apăsaţi pe această tastă,
valoarea pentru durată se măreşte cu 5 minute.
Nu puteţi seta toate valorile de timp
pentru tipuri diferite de ţesături.
7.4 Pornire cu întârziere
Cu această opţiune puteţi întârzia pornirea unui
program pornind de la 30 de minute şi până la 20
de ore.
Afişajul prezintă indicatorul corespunzător.
7.5 Clătire suplimentară
Cu această opţiune puteţi adăuga câteva clătiri
la un program de spălare.
Utilizaţi această opţiune pentru persoanele aler‐
gice la detergenţi şi în zone unde apa are o duri‐
tate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.6 Uscare automată
Cu această opţiune puteţi seta un nivel automat
de uscare pentru rufe. Afişajul indică simbolul
pentru nivelul setat.
• Nivel foarte uscat pentru articolele din bumbac
• Nivel uscat pentru a fi puse în dulap pentru ar‐
ticolele din bumbac şi sintetice
• Nivel uscat pentru călcat pentru articolele din
bumbac
7.7 Time Manager
Când setaţi un program de spălare, afişajul in‐
dică durata implicită.
Apăsaţi sau pentru a reduce sau creşte
durata programului.
Time Manager este disponibil doar cu programe‐
le din tabel.
3)
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Cel mai scurt: pentru reîmprospătarea rufelor.
2) Durata implicită a programului.
3) Cel mai lung: Creşterea duratei programului
scade gradual consumul de energie. Faza
optimizată de încălzire economiseşte energia, iar
durata prelungită menţine aceleaşi rezultate la
spălare (în special pentru murdăria normală).
7.8 Dispozitiv de siguranţă pentru
copii
Cu această opţiune puteţi împiedica copiii să se
joace la panoul de comenzi.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
se
multan
aprinde/se stinge.
Puteţi activa această opţiune:
, opţiunile şi butonul pen‐
• După ce apăsaţi
tru program sunt blocate.
: aparatul nu poate fi
• Înainte de a apăsa
pornit.
7.9 Clătire suplimentară permanentă
Cu această opţiune puteţi avea permanent o
clătire suplimentară când setaţi un program nou.
• Pentru a activa/dezactiva opţiunea, apăsaţi si‐
şi
până când indicatorul
se
multan
aprinde/se stinge.
7.10 Semnalele acustice
Indicator
1)
39
Indicator
ROMÂNA
■
■
■
■
■
■
■
Sunt emise semnale acustice când:
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea semnalelor acusti‐
şi
, timp
ce, apăsaţi simultan butoanele
de 6 secunde.
40 www.electrolux.com
Dacă dezactivaţi semnalele acustice,
acestea continuă să funcţioneze când
aparatul are o defecţiune.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1.
2.
Puneţi 2 litri de apă în compartimentul pen‐
tru detergent pentru faza de spălare. Astfel
se activează sistemul de evacuare.
Puneţi o cantitate redusă de detergent în
compartimentul pentru faza de spălare.
3.
Selectaţi şi porniţi un program pentru artico‐
le din bumbac, la cea mai înaltă tempera‐
tură, fără rufe. Astfel este eliminată even‐
tuala murdărie acumulată pe cuvă şi tam‐
bur.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA
9.1 Încărcarea rufelor în aparat
1.
2.
3.
Deschideţi uşa aparatului.
Introduceţi rufele în tambur, câte un articol
pe rând. Scuturaţi rufele înainte să le intro‐
duceţi în aparat. Asiguraţi-vă că nu introdu‐
ceţi prea multe rufe în tambur.
Închideţi uşa.
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că nu sunt rufe prinse între
garnitură şi uşă. Există riscul de scurge‐
re a apei sau de deteriorare a rufelor.
9.2 Utilizarea detergentului şi a aditivilor
• Măsuraţi cantitatea de detergent şi de balsam
de rufe.
• Închideţi cu atenţie sertarul pentru detergent.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de prespălare.
Compartimentul pentru detergent pentru faza de spălare.
ROMÂNA
41
Compartiment pentru aditivi lichizi (balsam de rufe, apret).
Clapeta pentru detergent pudră sau lichid.
Detergent lichid sau pudră
1.
2.
A
3.
4.
B
• Poziţia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică).
• Poziţia B pentru detergent lichid.
Când utilizaţi detergentul lichid:
– Nu utilizaţi detergenţi lichizi denşi sau gelatinoşi.
– Nu depăşiţi nivelul maxim când puneţi lichid.
– Nu selectaţi faza de prespălare.
– Nu setaţi pornirea cu întârziere.
9.3 Activarea aparatului
Apăsaţi butonul On/Off pentru a activa sau pen‐
tru a dezactiva aparatul. La activarea aparatului
este emis un semnal sonor.
9.4 Setarea unui program
1.
Rotiţi butonul pentru programe pentru a seta
programul:
– Se aprinde indicatorul programului cores‐
punzător.
2.
se aprinde intermi‐
– Indicatorul pentru
tent.
– Afişajul indică nivelul pentru Time Mana‐
ger, durata programului şi indicatorii faze‐
lor programului
Dacă este necesar, modificaţi temperatura,
viteza de centrifugare, durata ciclului sau
adăugaţi opţiunile disponibile. Când activaţi
o opţiune, indicatorul opţiunii setate se
aprinde.
42 www.electrolux.com
Dacă setaţi ceva incorect, afişajul pre‐
zintă mesajul Err.
9.5 Pornirea unui program fără
întârziere
Apăsaţi
:
nu se mai aprinde intermitent şi
• Indicatorul
rămâne pornit.
• Indicatorul
începe să se aprindă intermi‐
tent pe afişaj.
• Programul începe, uşa este blocată şi afişajul
.
prezintă indicatorul
• Pompa de evacuare poate funcţiona pentru o
scurtă perioadă de timp atunci când aparatul
se alimentează cu apă.
După aproximativ 15 minute de la porni‐
rea programului:
• Aparatul reglează automat durata
programului în funcţie de cantitatea
de rufe.
• Afişajul indică noua valoare.
9.6 Pornirea unui program cu
întârziere
• Apăsaţi
în mod repetat până când afişajul
indică întârzierea dorită. Indicatorul aferent se
aprinde pe afişaj.
:
• Apăsaţi
– Aparatul începe numărătoarea inversă.
– Când numărătoarea inversă este încheiată,
programul porneşte automat.
Puteţi anula sau modifica setarea pen‐
tru pornirea cu întârziere înainte de a
.
apăsa
Pentru a anula pornirea cu întârziere:
1. Apăsaţi
pentru a pune aparatul în
pauză.
2.
Apăsaţi
până când afişajul indică
’.
Apăsaţi din nou
pentru a porni imediat
programul.
9.7 Întreruperea unui program şi
modificarea opţiunilor
Puteţi schimba numai unele opţiuni, înainte de a
fi activate.
1. Apăsaţi
. Indicatorul se aprinde intermi‐
tent.
2.
3.
Modificaţi opţiunile.
Apăsaţi din nou
. Programul este reluat.
9.8 Anularea unui program
1.
2.
Pentru a anula un program şi a dezactiva
aparatul, apăsaţi butonul
timp de câteva
secunde.
Apăsaţi din nou acelaşi buton pentru a acti‐
va aparatul. Acum puteţi selecta un alt pro‐
gram de spălare.
Aparatul nu evacuează apa.
9.9 Deschiderea uşii
În timpul funcţionării unui program sau a pornirii
cu întârziere, uşa aparatului este blocată şi afişa‐
.
jul prezintă indicatorul
ATENŢIE
Dacă temperatura şi nivelul apei din
tambur sunt prea mari, nu puteţi deschi‐
de uşa.
Deschiderea uşii aparatului când pornirea cu
întârziere este activă:
1. Apăsaţi
pentru pune aparatul în pauză.
2. Aşteptaţi ca indicatorul pentru uşă blocată
să se stingă.
3. Deschideţi uşa.
4. Închideţi uşa şi apăsaţi din nou
. Porni‐
rea cu întârziere este în continuare activă.
Deschiderea uşii aparatului când este activ un
program:
1.
2.
3.
4.
Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
Aşteptaţi câteva minute şi după aceea des‐
chideţi cu atenţie uşa aparatului.
Închideţi uşa aparatului.
Setaţi programul din nou.
9.10 La terminarea programului
• Aparatul se opreşte automat.
• Semnalele acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
• Pe afişaj apare
.
se stinge.
• Indicatorul
• Indicatorul pentru uşă blocată
se stinge.
• Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi tamburul gol.
ROMÂNA
• Ţineţi uşa întredeschisă pentru a preveni for‐
marea mucegaiului şi a mirosurilor.
• Închideţi robinetul de apă.
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
Programul de spălare este terminat, dar tamburul
mai conţine apă:
– Tamburul se roteşte în mod regulat pentru a
preveni şifonarea rufelor.
– Indicatorul uşă blocată
este pornit. Uşa
rămâne blocată.
– Trebuie să evacuaţi apa pentru a deschide
uşa.
Pentru a evacua apa:
1. Dacă este necesar, reduceţi viteza de
centrifugare. Dacă aţi setat
,
aparatul face doar evacuarea.
2. Apăsaţi
. Aparatul evacuează apa şi
centrifughează.
3. Când se termină programul şi indicatorul
uşă blocată
se stinge, puteţi deschi‐
de uşa.
4.
43
Apăsaţi butonul
timp de câteva se‐
cunde pentru dezactiva aparatul.
Aparatul evacuează apa şi centrifu‐
ghează automat după 18 ore (cu excep‐
ţia programului pentru Lână).
9.11 Opţiunea AUTO Stand-by
Opţiunea AUTO Stand-by dezactivează automat
aparatul pentru a reduce consumul de energie
dacă:
• Nu utilizaţi aparatul timp de 5 minute înainte
.
de a apăsa
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi butonul
.
• După 5 minute de la încheierea programului
de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsaţi butonul
.
Afişajul indică finalul ultimului program setat.
Rotiţi butonul pentru programe pentru a seta
un ciclu nou.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ - USCAREA
AVERTIZARE
Deschideţi robinetul de apă. Puneţi furtunul de
evacuare în lavoar sau conectaţi-l la canalizare.
• Apăsaţi
timp de câteva secunde pentru
activa aparatul.
• Încărcaţi rufele pe rând.
• Rotiţi discul selector la programul adecvat
pentru rufele care trebuie uscate.
•
.
Pe afişaj apare indicatorul de uscare
USCAREA LA NIVELURI AUTOMATE:
• Apăsaţi
în mod repetat până când afişajul
indică unul dintre indicatorii nivelului de usca‐
re:
–
: Indicatorul de nivel USCATE PENTRU
CĂLCAT pentru articolele din bumbac
–
: Indicatorul nivelului USCATE PEN‐
TRU A FI PUSE ÎN DULAP pentru articole‐
le din bumbac şi sintetice
–
: Indicatorul de nivel FOARTE USCAT
pentru articolele din bumbac
• Afişajul indică o valoare de timp calculată pen‐
tru o greutate implicită a încărcăturii. Dacă
cantitatea de rufe este mai mare sau mai mică
decât greutatea implicită, aparatul reglează
automat valoarea pentru durată pe durata ci‐
clului.
• Apăsaţi
pentru a porni programul.
.
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
Indicatorul pentru uscare
începe să cli‐
pească.
Nu puteţi seta toate nivelurile de uscare
pentru orice tip de rufe.
USCARE PROGRAMATĂ:
• Apăsaţi
în mod repetat pentru a seta va‐
loarea pentru durată (vezi tabelul «Program
de uscare»).
• Afişajul indică 10 minute. De fiecare dată când
apăsaţi pe această tastă, valoarea pentru du‐
rată se măreşte cu 5 minute.
Afişajul indică valoarea setată pentru durată:
de exemplu –
.
44 www.electrolux.com
• După câteva secunde afişajul indică noua va‐
. Aparatul calculează şi
loare a duratei:
durata fazelor de anti-şifonare şi de răcire.
• Apăsaţi
pentru a porni programul. Afişajul
indică în mod regulat o nouă valoare a dura‐
tei.
Indicatorul pentru uscare
pească.
începe să cli‐
Pe afişaj apare indicatorul uşă blocată
.
Dacă selectaţi doar 10 minute pentru
uscare, aparatul efectuează doar o fază
de răcire.
Dacă rufele nu sunt suficient de uscate,
setaţi din nou o durată mică pentru us‐
care.
10.1 La terminarea programului de
uscare
• Semnalele acustice funcţionează (dacă sunt
activate).
• Pe afişaj apare .
• Indicatorul
se stinge.
• În timpul ultimelor minute din ciclul de uscare
aparatul efectuează o fază de răcire şi de antişifonare. Uşa este în continuare blocată.
• Când se stinge simbolul pentru uşă blocată
de pe afişaj, puteţi să deschideţi uşa.
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru dezactiva aparatul.
După câteva minute de la încheierea progra‐
mului, funcţia de economisire a energiei de‐
zactivează automat aparatul.
• Scoateţi rufele din aparat. Lăsaţi tamburul gol.
• Ţineţi uşa întredeschisă, pentru a preveni for‐
marea mucegaiului şi a mirosurilor.
• Închideţi robinetul de apă.
• Aparatul se opreşte automat.
11. UTILIZAREA ZILNICĂ - SPĂLAREA ŞI USCAREA
11.1 Program NON-STOP
• Apăsaţi butonul
timp de câteva secunde
pentru activa aparatul.
• Încărcaţi rufele pe rând.
• Puneţi detergent şi aditivi în compartimentele
adecvate.
• Rotiţi discul selector de programe la progra‐
mul de spălare. Afişajul prezintă indicatorii
pentru diferitele faze de spălare.
• Setaţi opţiunile disponibile.
11.2 Spălarea & Uscarea automată
• Apăsaţi
până când afişajul indică unul din‐
tre indicatorii nivelului de uscare.
–
: Nivelul USCATE PENTRU CĂLCAT pen‐
tru articolele din bumbac
–
: Nivelul USCATE PENTRU A FI PUSE ÎN
DULAP pentru articolele din bumbac şi sinteti‐
ce
–
: Nivelul FOARTE USCATE pentru artico‐
lele din bumbac.
. Valoarea pentru
Pe afişaj apare indicatorul
durată de pe afişaj este pentru durata ciclurilor
de spălare + uscare, calculate pentru o greutate
implicită a încărcăturii.
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru arti‐
colele care urmează a fi spălate şi us‐
cate.
pentru a porni programul.
• Apăsaţi
Indicatorul nivelului de uscare setat rămâne
aprins pe afişaj. Indicatorul uşă blocată se
aprinde. Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
În timpul ultimelor minute din ciclul de
uscare aparatul efectuează fazele antişifonare şi răcire.
11.3 Spălarea & Uscarea programată
• Apăsaţi
pentru a seta valoarea pentru du‐
rata de uscare. Afişajul indică 10 minute.
se aprinde pe afişaj.
Indicatorul
• Afişajul indică valoarea setată pentru durata
de uscare, de exemplu valoarea
.
ROMÂNA
• După câteva secunde afişajul indică valoarea
, care este durata
finală a duratei
totală pentru ciclurile de spălare şi uscare (fa‐
zele de spălare + uscare + anti-şifonare +
răcire).
Dacă setaţi 10 minute pentru uscare
doar după spălare, aparatul calculează
şi durata fazelor de anti-şifonare şi răci‐
re.
• Apăsaţi
pentru a porni programul.
Pentru a avea o uscare performantă,
aparatul nu vă permite să setaţi o viteză
de centrifugare prea scăzută pentru arti‐
colele care urmează a fi spălate şi us‐
cate.
• Indicatorul
se aprinde pe afişaj. Uşa este
blocată. Afişajul indică în mod regulat o nouă
valoare a duratei.
11.4 La terminarea programului
Aparatul se opreşte automat. Semnalele acustice
funcţionează (dacă sunt activate).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi "La termi‐
narea programului de uscare" din capitolul ante‐
rior.
45
Scamele eliberate pot adera la materiale în tim‐
pul următorului ciclu.
Acest inconvenient este şi mai mare în cazul ma‐
terialelor tehnice.
Pentru a preveni apariţia scamelor în rufele dvs.
vă recomandăm următoarele:
• Să nu spălaţi materiale închise la culoare
după spălarea şi uscarea materialelor deschi‐
se la culoare (în special materialele pluşate
noi, lână, flanele din bumbac) şi invers.
• Să uscaţi în aer liber aceste tipuri de ţesături
după prima spălare.
• Să curăţaţi filtrul de evacuare.
• După faza de uscare, curăţaţi tamburul gol,
garnitura şi uşa cu o lavetă umedă.
Pentru a scoate scamele din interiorul tamburu‐
lui, setaţi un program special:
• Goliţi tamburul.
• Curăţaţi tamburul, garnitura şi uşa cu o lavetă
umedă.
• Setaţi programul de clătire.
• Pentru a activa funcţia de curăţare apăsaţi si‐
şi
până când afişajul indică
multan
CLE.
pentru a porni programul.
• Apăsaţi
11.5 Scame în materialul textil
În timpul fazei de spălare şi/sau de uscare, anu‐
mite tipuri de materiale (pluşul, lâna sau flanelele
din bumbac) pot produce scame.
12. INFORMAŢII ŞI SFATURI
12.1 Încărcătura de rufe
• Împărţiţi rufele în: albe, colorate, sintetice, de‐
licate şi lână.
• Respectaţi instrucţiunile de spălare de pe eti‐
chetele rufelor.
• Nu spălaţi articole albe şi colorate împreună.
• Unele articole colorate se pot decolora la pri‐
ma spălare. Recomandăm ca primele spălări
ale acestora să fie făcute separat.
• Închideţi nasturii feţelor de pernă, închideţi fer‐
moarele, găicile şi capsele. Legaţi curelele.
• Goliţi buzunarele şi depliaţi articolele.
• Ţesăturile cu mai multe straturi, articolele din
lână şi cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe
dos.
• Eliminaţi petele persistente.
• Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un
detergent special.
• Atenţie la perdele. Scoateţi cârligele sau pu‐
neţi perdelele într-un săculeţ de spălare sau
într-o faţă de pernă.
• Nu spălaţi în aparat:
– Articole fără tiv sau care prezintă tăieturi
– Sutiene cu sârmă.
– Pentru spălarea articolelor mici folosiţi un
săculeţ de spălare.
• O încărcătură foarte mică poate provoca pro‐
bleme de echilibru în timpul fazei de centrifu‐
gare. În acest caz, aranjaţi manual articolele
din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
46 www.electrolux.com
12.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa i detergentul nu sunt
suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete înainte de
introducerea articolelor în aparat.
Sunt disponibile substanţe speciale pentru în‐
depărtarea petelor. Folosiţi substanţa specială
pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare ti‐
pului de pată şi ţesăturii.
12.3 Detergenţi şi aditivi
• Utilizaţi numai detergenţi şi aditivi produşi spe‐
cial pentru utilizarea într-o maşină de spălat
rufe.
• Nu amestecaţi tipuri diferite de detergenţi.
• Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu utilizaţi
o cantitate mai mare de detergent decât cea
corectă.
• Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
acestor produse.
• Folosiţi produsele corespunzătoare tipului şi
culorii materialului, temperaturii programului şi
gradului de murdărie.
• Dacă aparatul pe care-l aveţi nu este prevăzut
cu dozator pentru detergent lichid cu clapetă,
adăugaţi detergenţii lichizi cu bila de dozare.
12.4 Recomandări ecologice
• Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de
murdărie folosiţi un program fără prespălare.
• Porniţi întotdeauna un program de spălare cu
o cantitate maximă de rufe.
• Dacă este necesar, când setaţi un program cu
temperatură redusă, utilizaţi o substanţă de
scos petele.
• Pentru utilizarea cantităţii optime de deter‐
gent, verificaţi duritatea apei din locuinţă
12.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat. În
zonele în care apa are o duritate redusă nu este
necesară utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în care vă
aflaţi, adresaţi-vă furnizorului de apă local.
Folosiţi o cantitate corectă pentru dedurizatorul
apei. Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
produsului.
12.6 Recomandări privind uscarea
Pregătiţi ciclul de uscare
• Deschideţi robinetul de apă.
• Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare
este corect. Pentru mai multe informaţii con‐
sultaţi capitolul privind instalarea.
• Pentru încărcătura maximă de rufe la progra‐
mele de uscare, consultaţi tabelul cu progra‐
mele de uscare.
Nu setaţi un program de uscare pentru următoa‐
rele tipuri de rufe:
– Articole foarte delicate.
– Perdele sintetice.
– Articole din lână şi mătase.
– Articole de îmbrăcăminte cu accesorii metali‐
ce.
– Dresuri de nailon.
– Plăpumi.
– Huse de pat.
– Pilote.
– Hanorace.
– Saci de dormit
– Ţesături cu reziduuri de fixativ, acetonă sau
similar.
– Haine ce conţin spumă de cauciuc sau mate‐
riale similare cu spuma de cauciuc.
12.7 Etichetele de întreţinere
La uscarea rufelor, respectaţi instrucţiunile de pe
etichetele producătorilor:
•
= Articolul poate fi uscat în uscător
•
= Ciclul de uscare este la temperatură
înaltă
•
= Ciclul de uscare este la temperatură re‐
dusă
•
= Articolul nu poate fi uscat în uscător.
12.8 Durata ciclului de uscare
Durata ciclului de uscare se poate schimba în
funcţie de:
• viteza ultimei centrifugări
• nivelul de uscare
• tipul de rufe
• greutatea încărcăturii
SFATURI GENERALE
Consultaţi tabelul «Programe de uscare» pentru
a găsi duratele medii de uscare.
ROMÂNA
Experienţa vă va ajuta să uscaţi rufele într-un
mod mai corect. Notaţi durata de uscare a cicluri‐
lor de uscare anterioare.
Pentru a evita încărcarea electrostatică la finalul
ciclului de uscare:
• Folosiţi balsam de rufe la ciclul de spălare.
• Folosiţi un balsam special pentru uscătoare.
Când programul de uscare s-a terminat scoateţi
cât mai repede rufele.
47
12.9 Uscarea suplimentară
Dacă rufele încă mai sunt umede la terminarea
programului de uscare, setaţi din nou un pro‐
gram scurt de uscare.
AVERTIZARE
Pentru a evita şifonarea ţesăturilor sau
cute în haine nu uscaţi în exces rufele.
13. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere, de‐
conectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
13.1 Curăţarea exterioară
Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă caldă.
Uscaţi complet toate suprafeţele.
ATENŢIE
Nu folosiţi alcool, solvenţi sau produse
chimice.
13.2 Îndepărtarea calcarului
Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate
ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui
dedurizator de apă pentru maşini de spălat.
Verificaţi regulat tamburul pentru a preveni depu‐
nerile de calcar şi particulele de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină utilizaţi doar
produse speciale dedicate maşinilor de spălat.
Efectuaţi această procedură separat faţă de
spălarea rufelor.
Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
pe ambalajul produsului.
13.3 Spălarea de întreţinere
Este posibil ca în cazul programelor cu tempera‐
tură redusă anumiţi detergenţi să rămână în tam‐
bur. Efectuaţi regulat o spălare de întreţinere.
Pentru aceasta:
• Scoateţi rufele din tambur.
• Setaţi programul pentru bumbac cu cea mai ri‐
dicată temperatură şi o cantitate redusă de
detergent.
13.4 Garnitura uşii
Verificaţi regulat garnitura şi scoateţi toate obiec‐
tele din partea interioară.
48 www.electrolux.com
13.5 Curăţarea dozatorului pentru detergent
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Curăţarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE
Nu curăţaţi filtrul de evacuare dacă apa
din aparat este fierbinte.
2.
1.
2
1
ROMÂNA
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
49
50 www.electrolux.com
13.7 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul robinetului
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
13.8 Evacuarea de urgenţă
Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu poate eva‐
cua apa.
În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1) la (9)
din secţiunea "Curăţarea filtrului de evacuare".
Dacă este necesar, curăţaţi pompa.
Când evacuaţi apa prin procedura de evacuare
de urgenţă, trebuie să activaţi din nou sistemul
de evacuare:
1. Turnaţi 2 litri de apă în compartimentul prin‐
cipal de spălare al dozatorului pentru deter‐
gent.
2. Porniţi programul pentru a evacua apa.
13.9 Măsuri de precauţie împotriva
îngheţului
Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde tem‐
peratura poate coborî sub 0 °C, eliminaţi apa
45°
rămasă în furtunul de alimentare şi din pompa de
evacuare.
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi furtunul de alimentare cu apă.
4. Puneţi cele două capete ale furtunului de
alimentare într-un recipient şi lăsaţi apa să
se scurgă din furtun.
5. Goliţi pompa de evacuare. Consultaţi proce‐
dura de evacuare de urgenţă.
6. Când pompa de drenare este goală, montaţi
la loc furtunul de alimentare cu apă.
AVERTIZARE
Înainte de a reutiliza aparatul, verificaţi
dacă temperatura este peste 0 °C.
Producătorul nu este responsabil de
daunele provocate de temperaturi redu‐
se.
ROMÂNA
51
14. DEPANARE
Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul
funcţionării.
Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă
(consultaţi tabelul). Dacă acţiunea nu dă rezulta‐
te, adresaţi-vă unui centru de service.
În cazul anumitor probleme, sunt activate
semnalele acustice şi afişajul indică un cod de
alarmă:
•
- Aparatul nu se umple cu apă.
•
- Aparatul nu evacuează apa.
•
- Uşa aparatului este deschisă sau nu
este închisă corect. Verificaţi uşa!
•
- Sursa de alimentare nu este stabilă.
Aşteptaţi stabilizarea sursei de alimentare.
AVERTIZARE
Dezactivaţi aparatul înainte de a realiza
verificările.
Problemă
Soluţie posibilă
Programul nu porneşte.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul de siguranţe.
Verificaţi dacă Start/Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulaţi setarea sau aştep‐
taţi terminarea numărătorii inverse.
Dezactivaţi funcţia Dispozitiv de blocare pentru copii dacă este
pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează cu apă.
Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
Verificaţi dacă presiunea de la alimentarea cu apă nu este prea
mică. Pentru această informaţie, contactaţi compania locală de
furnizare a apei.
Verificaţi dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificaţi dacă filtrul furtunului de alimentare şi filtrul supapei nu
sunt înfundate. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este reali‐
zat corect.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificaţi dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Verificaţi dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat un program fără fa‐
za de evacuare.
Setaţi un program de evacuare dacă aţi setat o opţiune care se
termină cu apă în cuvă.
52 www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Faza de centrifugare nu
funcţionează sau ciclul de
spălare durează mai mult
decât este normal.
Setaţi programul de centrifugare.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐
sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Aranjaţi manual articolele din cuvă şi reluaţi faza de centrifugare.
Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.
Pe jos este apă.
Racordurile furtunurilor de apă trebuie să fie etanşe şi nu există
nicio pierdere de apă.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Utilizaţi un tip adecvat de detergent şi în cantitatea corectă.
Nu puteţi deschide uşa
aparatului.
Verificaţi dacă programul de spălare s-a terminat.
Setaţi un program de evacuare sau de centrifugare dacă există
apă în tambur.
Aparatul face un zgomot
neobişnuit.
Verificaţi dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultaţi capitolul
"Instalarea".
Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare şi/sau buloanele
folosite la transport. Consultaţi capitolul "Instalarea".
Adăugaţi mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Aparatul se umple cu apă
şi o evacuează imediat.
Verificaţi dacă furtunul de evacuare este în poziţia corectă. Furtu‐
nul poate fi poziţionat prea jos.
Rezultatele de spălare nu
sunt satisfăcătoare.
Măriţi cantitatea de detergent sau folosiţi un alt detergent.
Folosiţi produse speciale pentru a îndepărta petele persistente
înainte de a spăla rufele.
Verificaţi dacă aţi selectat temperatura corectă.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Aparatul nu usucă sau nu
usucă corect.
Deschideţi robinetul de apă.
Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat.
Reduceţi încărcătura de rufe.
Verificaţi dacă aţi setat ciclul corect. Dacă este necesar, setaţi din
nou o durată mică pentru uscare.
Rufele sunt acoperite de
scame de culori diferite.
Setaţi un ciclu de uscare pentru a elimina din scame.
Curăţaţi rufele cu un dispozitiv de curăţare a scamelor.
ROMÂNA
Problemă
53
Soluţie posibilă
Există o cantitate mare de Repetaţi această procedură de mai multe ori:
scame în tambur.
• Curăţaţi tamburul gol, garnitura şi uşa cu o lavetă umedă.
• Setaţi un ciclu de clătire.
• Puneţi în tambur o lavetă din lână sau din material pufos.
• Setaţi un ciclu de uscare de 10 minute.
• Scoateţi cârpa veche din lână.
După verificare, activaţi aparatul. Programul con‐
tinuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactaţi centrul
de service.
Dacă afişajul prezintă alte coduri de alarmă. De‐
zactivaţi şi activaţi aparatul. Dacă problema
există în continuare, contactaţi centrul de servi‐
ce.
15. INFORMAŢII TEHNICE
Dimensiuni
Conexiunea electrică:
Lăţime / Înălţime / Adâncime
Adâncime totală
640 mm
Tensiune
Putere totală
Siguranţa fuzibilă
Frecvenţă
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particulelor solide şi a
umidităţii asigurat de capacul de protecţie, cu excepţia cazului
în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat
împotriva umidităţii
Presiunea de alimentare cu
apă
600 / 850 / 605 mm
IPX4
Minimă
0,5 bar (0,05 MPa)
Maximă
8 bar (0,8 MPa)
Apă rece
Alimentarea cu apă 1)
Încărcătura maximă pentru
spălare
Bumbac
8 kg
Încărcătură maximă pentru
uscare
Bumbac
6 kg
Sintetice
3 kg
Viteză de centrifugare
Maximă
1400 rpm
1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.
16. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
54 www.electrolux.com
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
ROMÂNA
55
132922921-A-502012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement