Electrolux EWF106510W User manual

Electrolux EWF106510W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWF 106510 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
2
4
5
8
8
8
12
Mosási programok
13
Ápolás és tisztítás
16
Mit tegyek, ha...
20
Fogyasztási értékek
24
Üzembe helyezés
24
Elektromos csatlakoztatás
28
Környezetvédelmi tudnivalók
28
A változtatások jogát fenntartjuk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémá-
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyre szabás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Biztonsági információk
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
electrolux 3
kat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne mászhassanak a mosógép dobjába. Annak elkerülése érdekében, hogy
gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak
a dobba, a mosógép különleges funkcióval rendelkezik. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás nélkül)
forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot
az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem
kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét.
4 electrolux
A biztonsági funkció leállításához és az ajtó
ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató
járásával ellenkező irányban addig, amíg a
vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé
teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Programtáblázat
A készülékhez különböző nyelveken különféle programtáblázatok vannak mellékelve.
Ezek egyike a mosószertartó elülső oldalán
található, másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban lévő
táblázat könnyen kicserélhető: vegye ki a
táblázatot a tartóból jobb felé húzva, és helyezze be a kívánt nyelvű táblázatot.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok, a jelzőfények és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 Programválasztó gomb
2 Kijelző
3 HŐMÉRSÉKLET gomb
2
3
4
5
6
7
8
9
4 CENTRIFUGÁLÁSI sebességet mérséklő gomb
5 ELŐMOSÁS gomb
6 electrolux
6 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
7 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
8 INDÍTÁS/A MOSÁS MEGSZAKÍTÁSA
gomb
9 IDŐKEZELÉS gombok
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Hőmérséklet
Ezzel a gombbal növelheti vagy csökkentheti
a mosási hőmérsékletet.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a kiválasztott program centrifugálási
sebességét.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre.
A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az
opció erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a
víz nagyon lágy.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90
perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Időkezelés
Ezek a gombok lehetővé teszik, hogy módosítsa a készülék által automatikusan javasolt
program-időtartamot.
Kijelző
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
A kijelzőn a következő információk láthatók:
2.1: Hőmérsékletérték
2.2: Hőmérséklet ikonok , Hideg
.
A mosási ciklus alatt a kijelzőn az animált hőmérséklet ikon látható, amely azt jelzi, hogy
a készülék megkezdte az üstben lévő víz melegítését.
2.3: Centrifugálás értéke
2.4: Centrifugálási sebesség ikonok.
• Nincs centrifugálás
• Öblítőstop
• Halk ciklus
A centrifugálási fázis alatt a spirál animálva
van.
A Nincs centrifugálás opció törli az összes
centrifugálási fázist, egyes programok esetében pedig megemeli az öblítések számát.
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
Öblítőstop: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött, a kijelzőn villogó
látható, a 2.8 ikon tovább látható, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és
az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a
vizet ki kell üríteni. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Halk ciklus: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és
választható az éjszakai órákra, vagy amikor
az elektromos áram ára alacsonyabb. Egyes
programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával vég-
electrolux 7
zi. Amikor a program befejeződött, a kijelzőn
villogó
látható, a 2.8 ikon tovább látható, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó
zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki
kell üríteni. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
2.5: Opció ikonok : Extra öblítés
vagy
Vasaláskönnyítő
.
2.6: Késleltetés ikon
A megfelelő gombok megnyomásával beállított késleltetés néhány másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a korábban kiválasztott
program időtartama jelenik meg. A megfelelő
ikon meg van világítva. A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken,
majd, amikor 1 óránál kevesebb van hátra,
minden percben csökken.
2.7: Gyermekbiztonsági zár
(lásd a
"Személyre szabás" c. fejezetet).
2.8: Ajtó zárva ikon
Miután megnyomta a 8 gombot, és a gép
elindult, ez az ikon meg van világítva, és csak
az éppen futó fázis ikonja világít. Amikor a
program befejeződött, három villogó nulla
(
) jelenik meg, és ez az ikon eltűnik.
2.9:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép
(például
). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus
esetén, a javasolt maximális terhelhetőség
alapján. A program megkezdése után a
fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Program vége
Amikor a program véget ért, három villogó
nulla (
) jelenik meg, eltűnik az 2.8
ikon, és az ajtó kinyitható.
• Helytelen opcióválasztás
Ha olyan opciót választott, amely a beállított mosási program számára nem meg-
felelő, az Err (error = hiba) üzenet jelenik
meg a kijelző alján egy néhány másodpercig, majd a 8 gomb beépített vörös jelzőfénye villogni kezd.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási üzenetek jelenhetnek
meg, például:
(Lásd a "Mit tegyek,
ha..." c. részt).
• Késleltetési idő értéke
2.10: Szennyezettségi fok ikonjai
• Intenzív
• Normál
• Napi
• Enyhe
• Gyors
• Szupergyors
• Frissítés
• Szuper frissítés
(lásd "Az Időkezelés opció kiválasztása" c.
szakaszt).
2.11: Óra ikon
Miután a program elindult, megjelenik az időtartam, és az óra ikon animált.
2.12: Mosási program fázisjelző ikonjai
A mosási program kiválasztása után a mosási program olyan fázisjelző ikonjai, amelyek
megfelelnek a programot felépítő különféle
fázisoknak, látható a kijelző felső részén.
Miután megnyomta a 8 gombot, csak a futó
fázis ikonja világít:
• Előmosás
(ez az ikon akkor világít, amikor a vonatkozó opció gomb is ki van választva)
• Mosás
• Öblítések
• Ürítés
• Centrifugálás
Szimbólumtáblázat
= Pamut
= Farmer
= Műszál
= Sport intenzív
= Kímélő mosás
= Sport enyhe
= Gyapjú
= Speciális programok
= Selyem
= Hőmérséklet
8 electrolux
= Fehérnemű
= Előmosás
= Öblítés
= Extra öblítés
= Vízleeresztés
= Késleltetett indítás
= Centrifugálás
= Start/Szünet
= Takarékos
= Időkezelés
= Vasaláskönnyítő
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja
az ECO szelepet. Utána végeztessen
el egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Személyre szabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• a ciklus végén
• hiba esetén.
Az 5 és 6 gomb egyszerre történő megnyomásával körülbelül 6 másodpercig , a hangjelzés kikapcsol (kivéve meghibásodás esetén). A 2 gomb ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak
lehet, terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben. Ez a funkció akkor is bekapcsolva
marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
1. Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
2. Miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához tartsa egyszerre kb. 6 másodpercig lenyomva az 6 és 7 gombot, amíg
a
ikon megjelenik a kijelzőn, illetve eltűnik
a kijelzőről.
electrolux 9
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse
azt a
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő
rekeszbe, és ha a kiválasztott program/opció
megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség nem
lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép felajánl egy hőmérsékletet, majd automatikusan kiválasztja az Ön által választott programhoz tartozó centrifugálási értéket. Ezek az értékek a megfelelő
gombok használatával megváltoztathatók. A
8 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
Forgassa
állásba a program törléséhez/a
gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása érdekében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor a gép éppen üzemel,
a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor villog,
és az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn,
jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.
A hőmérséklet kiválasztása a 3 gomb
megnyomásával
Egy program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az alapértelmezett hőmérsékletet.
Ha eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
10 electrolux
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 4 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 4 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 8 gomb megnyomása után:
1. A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 7 gombot egyszer, amíg a
' felirat meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 8 gombot.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 4, 5 és 6 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Ezeket az opciókat a
kívánt program kiválasztása után és a 8
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a
megfelelő ikon megjelenik a kijelzőn. Amikor
ismét megnyomja, az ikonok eltűnnek. Ha
helytelen opciót választott, a 8 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 7
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 7 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő ikon 2.6 megjelenik a kijelző
felső részén.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a
8 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 8 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 7
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 8 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
A program indítása az 8 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 8 gombot, a 8 gomb zöld jelzőfénye
nem villog tovább. A 2.8 ikon megjelenik a
kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 8 gombot: a zöld jelzőfény villogni
kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 8 gombot. Ha késleltetett indítást állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a 9
gomb megnyomásával
Ezeknek a gomboknak az ismételt megnyomásával a mosási ciklus időtartama növelhető vagy csökkenthető. A 2.10 ikon megjelenik a kijelzőn, jelezve a kiválasztott szennyezettségi szintet. Ez az opció csak Pamut ,
Műszál és Kímélő programokkal áll rendelkezésre.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Textil típusa
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
electrolux 11
Szennyezettségi
szint
Ikon
Textil típusa
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítésére
1) Javasoljuk, hogy csökkentse a töltet méretét (lásd a
Mosási programok táblázatot).
2) Az opció kiválasztásakor a megfelelő ikon megjelenik
egy rövid ideig, majd eltűnik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 8 . gomb
megnyomásával SZÜNET üzemmódba kell
állítani a készüléket (ha módosítani kívánja az
Időkezelés opciót, törölnie kell a futó programot, és újra el kell végeznie a kiválasztást).
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd
az új programnak megfelelő állásba. Indítsa
el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 8 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési
idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyit-
nia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb megnyomásával.
Ha a 2.8 ikon eltűnik néhány perc múlva, az
ajtó kinyitható.
Ha a 2.8 ikon nem tűnik el, ez azt jelenti, hogy
a gép már a melegítési fázisban van, vagy
hogy a víz szintje túl magas. Ne próbálja meg
erőltetni az ajtót.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia az 8 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Három villogó nulla (
) jelenik meg a kijelzőn, a
8 gomb jelzőfénye pedig kialszik. Néhány
hangjelzés hallható néhány percig.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, a 2.8 ikon továbbra is látható
a kijelzőn, hogy jelezze, az ajtó kinyitása előtt
le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza az ürítési vagy a centrifugálási
programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg az 8 gombot.
A program végén a 2.8 ikon eltűnik, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programkapcsolót
állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
12 electrolux
Készenlét : Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje
lecsökken. Bármely gombot megnyomva a
készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd
jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
electrolux 13
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségé-
től, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi
foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy
töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Opciók
PAMUT
90° - Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg 1)
Fehér és színes pamut esetén (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, ELŐMOSÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
MŰSZÁL
60° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg 1)
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsónemű,
színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, ELŐMOSÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
Mosószer
Rekesz
14 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Opciók
KÉNYES ANYAGOK
40° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg 1)
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, ELŐMOSÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS,
IDŐKEZELŐ
GYAPJÚ
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
40° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint
kézzel mosható gyapjúhoz és kézzel mosható jelzéssel
ellátott kényes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyedüli
vagy nagy tömegű ruhadarabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat,
vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a
centrifugálási programot.
SELYEM
30° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
FEHÉRNEMŰ
40° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Ez a program nagyon kényes ruhadarabok, például fehérnemű, melltartó és alsónemű számára alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
ÖBLÍTÉS
Öblítés – Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
A programmal kiöblítheti és centrifugálhatja a kézzel
mosott pamut ruhaneműket. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót.
Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS
VÍZLEERESZTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az Öblítőstop vagy a Halk ciklus opciókat tartalmazó
programok utolsó öblítővizének leeresztésére szolgál.
Mosószer
Rekesz
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára
és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az „Öblítőstop” és „Éjszakai ciklus” opciót. A megfelelő gomb
megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
PAMUT ECO
90° -40°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama
pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási
hatékonyság elérését energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, ELŐMOSÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
60° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
A program kiválasztásával a gyűrődés elkerülése érdekében a készülék kímélően mossa és centrifugálja a ruhaneműt. Ezáltal megkönnyíti a vasalást. Ezen kívül a
mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, EXTRA ÖBLÍTÉS
FARMER
60° – Hideg
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg
Ez a program kifejezetten farmerruhák (pl. farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jersey-ből készült
anyagok mosására szolgál (az extra öblítés opció automatikusan bekapcsol).
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, ELŐMOSÁS
SPORT INTENZÍV
40° – Hideg
Előmosás - főmosás - öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2,5 kg
A program erősen szennyezett sportruházat mosására
szolgál. A sáros foltok eltávolítására a mosógép a főmosás előtt automatikusan előmosási ciklust ad a programhoz.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
Mosószer
Rekesz
16 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Opciók
SPORT ENYHE
30°
Főmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 2,5 kg
Rövid program enyhén szennyezett kevertszálas sportruhákhoz.
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS
/KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
gép kikapcsolásához.
1) Ha a 9 gomb megnyomásával a Gyors vagy a Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy a táblázat alapján
csökkentse a maximális töltetet. A teljes töltetet is választhatja, de a tisztítási eredmény mérsékelt lesz. Ha a Frissítés
vagy a Szuper frissítés opciót választja, a töltet méretének további csökkentését ajánljuk.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza
ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a
mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
A mosópor és az adalékanyagok adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefele nyomva és a fiókot kifelé húzva vegye ki a mosószertartót.
electrolux 17
Mossa le csap alatt, hogy eltávolítsa az esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott rekesz felső része
kivehető. Mossa le az összes részt vízzel.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
A mosószertartó rekeszt kefével tisztítsa
meg.
18 electrolux
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú közelébe, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Húzza ki a tartalék vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla a dugót.
Ürítőszivattyú
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell, és
különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál;
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint
biztosítótűk, érmék stb.
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a “Mit tegyek, ha...”
részt).
Vigyázat A szivattyúajtó kinyitása előtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja le a szivattyú fedelét az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és
vegye ki a szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a
fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt,
hogy eltávolítson belőle minden szöszt.
7. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat
és szöszöket.
8. Figyelmesen ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (szaggatottan
electrolux 19
forog). Ha nem forog, lépjen kapcsolatba
a szervizközpontjával.
9. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék
kivezető csövére, majd helyezze vissza a
helyére a csövet.
10. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba a
speciális vezetőhüvelybe. Jól csavarja
vissza a szivattyú fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva.
Vigyázat
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási
ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék
befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön meg arról,
hogy megfelelően rászorította, nem szivárog,
és kisgyermekek nem tudják eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel
vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
11. Csukja be a szivattyúajtót.
20 electrolux
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy tálat a padlóra. Távolítsa el a
vészürítő dugaszt a szűrőből. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény megtelik, illessze vissza a
dugaszt a szűrőre. Ürítse ki az edényt.
Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még
folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
7. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be
az ajtót.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet.
4. Helyezze a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, nyissa ki a szűrő vészürítő kupakját, és hagyja kifolyni a vizet.
5. Illessze vissza a vészürítő dugaszt a szűrőbe, és csavarja vissza a befolyócsövet.
6. Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 8 gomb piros jelzőfénye villogni kezd, és a
következő riasztási kódok egyike megjelenik
electrolux 21
a kijelzőn, és hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével.
•
: nyitva az ajtó.
Hibajelenség
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg az 8 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.
Lehetséges ok/megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs megfelelően csatlakoztatva
a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos hálózatot.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programkapcsoló nincs a megfelelő pozícióban és a 8 gombot
nem nyomta meg.
• Forgassa el a programkapcsolót, és nyomja meg újra a 8 gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki a Gyermekbiztonsági zárat.
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap zárva van.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék betölti a vizet, de A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
rögtön ki is üríti:
• Olvassa el «A víz leeresztése» fejezet ide vonatkozó bekezdését.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője.
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan opciót vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
22 electrolux
Hibajelenség
Víz van a padlón:
Lehetséges ok/megoldás
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert (túl sok hab keletkezik) használt a mosáshoz .
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivároge. Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik
le; ellenőrizze, hogy nem párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészleeresztő csőre nem tették vissza a dugót, vagy a szűrőt nem
megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy csavarja be teljesen a szűrőt.
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapA mosás eredménye nem kiható termékeket.
elégítő:
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a
fénye kialszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás
programot.
A gép rezgése zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást nem távolította
el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be megfelelően a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás,
illetve a gép egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A
ruhanemű egyenletes elosztása a dob ellenkező irányba való forgatásával történik. Az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás beindításához lehet, hogy ezt többször meg kell ismételni.
Ha a ruhanemű eloszlása 10 perc elteltével sem megfelelő a dobban,
a gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze át
kézzel a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze át a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet, majd
válassza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a
ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a
dobban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.
electrolux 23
Hibajelenség
Nem látható víz a dobban:
Lehetséges ok/megoldás
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a teljesítményüket nem befolyásolja.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWF 106510 W
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G , ahol A –a leghatékonyabb és G –a legkevésbé hatékony)
A
Energiafogyasztás kWh-ban, normál, 60°C-os pamut program használatával
(a tényleges energiafogyasztás a készülék
használati módjától függ)
A
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leghatékonyabb G – a legkevésbé hatékony)
A
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leghatékonyabb, G – a legkevésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség normál 60°Cos pamut programnál.
%
60
Maximális centrifugálási sebesség
60 C-os pamut programnál
ford./perc
1000
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60°C-os pamut program esetében
liter
46
Programidő normál, 60°C-os pamut program esetében
perc
150
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család
esetén)
204
200 mosás átlagos éves energiafogyasztása normál, 60°C hőmérsékletű pamut program esetében
24 electrolux
200 mosás átlagos éves vízfogyasztása normál 60° C hőmérsékletű pamut program esetében
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család
esetén)
9200
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
54
Centrifuga zajszintje normál, 60°Cos pamut program esetében
dB/A
76
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(KWh)
Vízfogyasztás (liter)
Fehér pamut 90°
2.00
61
Pamut 60°
1.30
58
Pamut ECO 60° 1)
1.02
46
Pamut 40°
0.70
58
Műszál 40°
0.50
50
Kímélő 40°
0.55
60
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.25
53
Program időtartama
(perc)
A programok időtartamára vonatkozóan,
kérjük, nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
1) A "Pamut Eco" 60°C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja, az EGK
92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirolblokkot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
electrolux 25
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére van ragasztva.
3. Csavarozza ki a három csavart.
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
26 electrolux
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
Vízellátás
Vigyázat A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt
befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
Fontos Ne használja a korábbi
mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
2. A befolyócső másik vége, amely a géphez csatlakozik, elforgatható a képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
electrolux 27
gítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja
a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Fontos Ha új vagy hosszabb ideig nem
használt csővezetékre kell csatlakoznia,
ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet
átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet
rákötné. Ily módon a csövekben lévő
esetleges lerakódások eltávolíthatók.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső se-
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
28 electrolux
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
electrolux 29
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
132946561 - 00 - 132010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement