Electrolux EWS126510W User manual

Electrolux EWS126510W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWS 126511 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyre szabás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
8
8
12
13
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
16
20
23
23
24
27
27
A változtatások jogát fenntartjuk
Biztonsági információk
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati
szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra
nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség
esetén mindig a rendelkezésére álljon.
Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új
tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen
sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a
hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a
mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig
az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
electrolux 3
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket
a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire
való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje
a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy
ne játsszanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tartsa biztonságos helyen.
•
4 electrolux
megegyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon érmét. A készülék leállításához
és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé
tétele érdekében forgassa el a gombot az
óramutató járásával ellenkező irányban
addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Annak elkerülése érdekében, hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a
dobba, a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához (lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óramutató járásával
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé
teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási
mosószer a mosási program kezdetén kerül
beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító
fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. Ha folyékony mosószert használ, közvetlenül a
program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program
elindítása előtt.
Programtáblázat
A készülékhez különböző nyelveken különféle programtáblázatok vannak mellékelve.
Ezek egyike a mosószertartó elülső oldalán
található, másikak a használati utasításhoz
vannak csatolva. A mosószertartóban lévő
táblázat könnyen kicserélhető: vegye ki a
táblázatot a tartóból jobb felé húzva, és helyezze be a kívánt nyelvű táblázatot.
Kezelőpanel
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok, a jelzőfények és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 Programkapcsoló
2 Kijelző
3 HŐMÉRSÉKLET gomb
2
3
4
5
6
7
8
9
4 CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
5 ELŐMOSÁS gomb
6 electrolux
6
7
8
9
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
START/SZÜNET gomb
IDŐKEZELÉS gombok
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Hőmérséklet
Ezzel a gombbal növelheti vagy csökkentheti
a mosási hőmérsékletet.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
Ennek a gombnak a megnyomásával módosíthatja a kiválasztott program centrifugálási
sebességét.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt végre.
A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez az
opció erősen szennyezett ruhanemű esetén
ajánlott.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést hajt
végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny
egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a
víz nagyon lágy.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90
perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Időkezelés
Ezek a gombok lehetővé teszik, hogy módosítsa a készülék által automatikusan javasolt
program-időtartamot.
Kijelző
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
A kijelzőn a következő információk láthatók:
2.1: Hőmérsékletérték
2.2: Hőmérséklet ikonok , Hideg
.
A mosási ciklus alatt a kijelzőn az animált hőmérséklet ikon látható, amely azt jelzi, hogy
a készülék megkezdte az üstben lévő víz melegítését.
2.3: Centrifugálás értéke
2.4: Centrifugálási sebesség ikonok.
• Nincs centrifugálás
• Öblítőstop
• Halk ciklus
A centrifugálási fázis alatt a spirál animálva
van.
A Nincs centrifugálás opció törli az összes
centrifugálási fázist, egyes programok esetében pedig megemeli az öblítések számát.
Öblítőstop: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó öblítő-
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
vizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött, a kijelzőn villogó
látható, a 2.8 ikon tovább látható, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és
az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a
vizet ki kell üríteni. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Halk ciklus: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Mivel nem végzi el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási ciklus igen csendes, és
választható az éjszakai órákra, vagy amikor
az elektromos áram ára alacsonyabb. Egyes
programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz felhasználásával végzi. Amikor a program befejeződött, a kijelzőn
villogó
látható, a 2.8 ikon tovább látható, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó
electrolux 7
zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki
kell üríteni. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
vagy
2.5: Opció ikonok : Extra öblítés
Vasaláskönnyítő
.
2.6: Késleltetés ikon
A megfelelő gombok megnyomásával beállított késleltetés néhány másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a korábban kiválasztott
program időtartama jelenik meg. A megfelelő
ikon meg van világítva. A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken,
majd, amikor 1 óránál kevesebb van hátra,
minden percben csökken.
2.7: Gyermekbiztonsági zár
(lásd a
"Személyre szabás" c. fejezetet).
2.8: Ajtó zárva ikon
Miután megnyomta a 8 gombot, és a gép
elindult, ez az ikon meg van világítva, és csak
az éppen futó fázis ikonja világít. Amikor a
program befejeződött, három villogó nulla
) jelenik meg, és ez az ikon eltűnik.
(
2.9:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép
(pl.
). Az időtartamot automatikusan
számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program megkezdése után
a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három villogó nulla (
) jelenik meg, a 2.8 ikon
eltűnik, és az ajtó kinyitható.
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási program-
mal, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre a kijelző alsó részében, és a 8
gomb beépített piros jelzőfénye villogni
kezd.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c.
szakaszt).
• Késleltetés idő értéke
2.10: Szennyezettségi fok ikonjai
• Intenzív
• Normál
• Napi
• Enyhe
• Gyors
• Szupergyors
• Frissítés
• Szuper frissítés
(lásd "Az Időkezelés opció kiválasztása" c.
szakaszt).
2.11: Óra ikon
Miután a program elindult, megjelenik az időtartam, és az óra ikon animált.
2.12: Mosási program fázisjelző ikonjai
A mosási program kiválasztása után a mosási program olyan fázisjelző ikonjai, amelyek
megfelelnek a programot felépítő különféle
fázisoknak, látható a kijelző felső részén.
Miután megnyomta a 8 gombot, csak a futó
fázis ikonja világít:
• Előmosás
(ez az ikon akkor világít, amikor a vonatkozó opció gomb is ki van választva)
• Mosás
• Öblítések
• Ürítés
• Centrifugálás
Szimbólumtáblázat
= Pamut
= Műszál
= Kímélő
= Gyapjú/Kézi mosás
= Selyem
= Fehérnemű
= Öblítés
= Ürítés
= Centrifuga
= Energiatakarékos program (Eco)
= Vasaláskönnyítő
= Farmer
8 electrolux
= Sport
= Sportruházat
= Hőmérséklet
= Előmosás
= Extra öblítés
= Késleltetett indítás
= Start/Szünet
= Időkezelés gombok
+/-
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja
az ECO szelepet. Utána végeztessen
el egy pamutciklust a legmagasabb
hőmérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és
az üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2
adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Személyre szabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• A ciklus végén
• Ha hiba történik.
A 4 és 5 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hangjelzés
kikapcsolható (kivéve a hibák esetét). E 2
gomb ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak
lehet, terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben. Ez a funkció akkor is bekapcsolva
marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
1. Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
2. Miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához tartsa egyszerre kb. 6 másodpercig lenyomva az 5 és 6 gombot, amíg
a
ikon megjelenik a kijelzőn, illetve eltűnik
a kijelzőről.
electrolux 9
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse
azt a
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő
rekeszbe, és ha a kiválasztott program/opció
megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség nem
lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép felajánl egy hőmérsékletet, majd automatikusan kiválasztja az Ön által választott programhoz tartozó centrifugálási értéket. Ezek az értékek a megfelelő
gombok használatával megváltoztathatók. A
8 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni.
Forgassa
állásba a program törléséhez/a
gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása érdekében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor a gép éppen üzemel,
a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor villog,
és az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn,
jelezve a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.
A hőmérséklet kiválasztása a 3 gomb
megnyomásával
Egy program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az alapértelmezett hőmérsékletet.
Ha eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
10 electrolux
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 4 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 4 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 8 gomb megnyomása után:
1. A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 7 gombot egyszer, amíg a
' felirat meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 8 gombot.
A rendelkezésre álló opciók
kiválasztása a 4, 5 és 6 gombok
megnyomásával
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Ezeket az opciókat a
kívánt program kiválasztása után és a 8
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a
megfelelő ikon megjelenik a kijelzőn. Amikor
ismét megnyomja, az ikonok eltűnnek. Ha
helytelen opciót választott, a 8 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt kiválasztása
után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 7
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást
késleltetni szeretné, nyomja meg a 7 gombot
ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő ikon 2.6 megjelenik a kijelző
felső részén.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a
8 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 8 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 7
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 8 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
A program indítása az 8 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 8 gombot, a 8 gomb zöld jelzőfénye
nem villog tovább. A 2.8 ikon megjelenik a
kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést, és az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 8 gombot: a zöld jelzőfény villogni
kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
az 8 gombot. Ha késleltetett indítást állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a 9
gomb megnyomásával
Ezeknek a gomboknak az ismételt megnyomásával a mosási ciklus időtartama növelhető vagy csökkenthető. A 2.10 ikon megjelenik a kijelzőn, jelezve a kiválasztott szennyezettségi szintet. Ez az opció csak Pamut ,
Műszál és Kímélő programokkal áll rendelkezésre.
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
electrolux 11
Szennyezettségi
szint
Ikon
Anyag fajtája
Világítás
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
Frissítés 1)
2)
Csak ruhadarabok
felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csak nagyon kevés
ruhadarab felfrissítéséhez
1) Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a töltet
méretét (lásd a Mosási programok táblázatot).
2) Amikor kiválasztja ezt az opciót, a megfelelő
csak egy pillanatra jelenik meg, majd el is tűnik
azonnal.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 8 . gomb
megnyomásával SZÜNET üzemmódba kell
állítani a készüléket (ha módosítani kívánja az
Időkezelés opciót, törölnie kell a futó programot, és újra el kell végeznie a kiválasztást).
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd
az új programnak megfelelő állásba. Indítsa
el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 8 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Készenlét : Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési
idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb megnyomásával.
Ha a 2.8 ikon eltűnik néhány perc múlva, az
ajtó kinyitható.
Ha a 2.8 ikon nem tűnik el, ez azt jelenti, hogy
a gép már a melegítési fázisban van, vagy
hogy a víz szintje túl magas. Ne próbálja meg
erőltetni az ajtót.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia az 8 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Három villogó nulla (
) jelenik meg a kijelzőn, a
8 gomb jelzőfénye pedig kialszik. Néhány
hangjelzés hallható néhány percig.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még a
dobban marad, a 2.8 ikon továbbra is látható
a kijelzőn, hogy jelezze, az ajtó kinyitása előtt
le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót
állásba.
2. Válassza az ürítési vagy a centrifugálási
programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.
4. Nyomja meg az 8 gombot.
A program végén a 2.8 ikon eltűnik, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programkapcsolót
állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
lecsökken. Bármely gombot megnyomva a
készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
12 electrolux
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze
a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klór1) műselymet ne tisztítson acetonnal
ral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval;
a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd
jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől,
a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
electrolux 13
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált
víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi
foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy
töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT
90°-Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1200 fordulat/perc
Max. töltet 6 kg - Csökkentett töltet 3 kg 1)
Fehér és színes pamuthoz (közepesen szennyezett
ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, PŘEDPÍRKA2), EXTRA ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS
MŰSZÁL
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökkentett töltet 1,5 kg 1)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsónemű,
színes ruhadarabok, nem összemenő ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, PŘEDPÍRKA2), EXTRA ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS
KÍMÉLŐ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökkentett töltet 1,5 kg 1)
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, PŘEDPÍRKA2), EXTRA ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELÉS
Mosószer
Rekesz
14 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
GYAPJÚ - KÉZI MOSÁS
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint
kézzel mosható gyapjúhoz és "kézi mosás" kezelési jelzéssel ellátott kényes szövetekhez. . Megjegyzés : Az
egyetlen vagy nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre
az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd válassza
ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
SELYEM
30°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 2 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
FEHÉRNEMŰ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1000 fordulat/perc
Max. töltet 2 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz, például fehérneműkhöz, melltartókhoz és alsóneműkhöz alkalmas. A maximális centrifugálási sebesség automatikusan csökkentésre kerül.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS
ÖBLÍTÉS
Öblítés - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 fordulat/perc
Max. töltet 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. Az öblítési művelet
intenzívebbé tételéhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS
opciót. A készülék további néhány öblítést vesz fel.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet 6 kg
Az ÖBLÍTŐSTOP és a HALK CIKLUS opciókat tartalmazó programok utolsó öblítővizének leeresztésére
szolgál.
Mosószer
Rekesz
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
Ürítés és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség 1200 fordulat/perc
Max. töltet 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára
és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az ÖBLÍTŐSTOP és a HALK CIKLUS opciót. Kiválaszthatja a
centrifugálási sebességet a megfelelő gomb megnyomásával, hogy az megfeleljen a centrifugálásra kerülő
anyagnak.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
TAKARÉKOS PAMUT
90° -40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1200 fordulat/perc
Max. töltet 6 kg
Fehér és színeresztő pamut
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet
csökken, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését
az energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, PŘEDPÍRKA2), EXTRA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 900 fordulat/perc
Max. töltet 1 kg
Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is könnyebb. Ezenkívül a
mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP
FARMER
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 1200 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg
Ezzel a programmal lehetősége van farmerruhák (pl.
farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jerseyből
készült anyagok mosására. (Az Extra öblítés opció automatikusan aktiválásra kerül.)
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, PŘEDPÍRKA2)
SPORT INTENZÍV
40°- Hideg
Előmosás - Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 2,5 kg
Ez a program erősen szennyezett sportruházati darabok mosására szolgál. A mosógép automatikusan hozzáad egy előmosási ciklust a főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sáros foltokat.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, HALK
CIKLUS, EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószer
Rekesz
16 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
SPORT LIGHT
30°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség 700 fordulat/perc
Max. töltet 2,5 kg
Rövid program enyhén szennyezett, kevertszálas sportruházathoz.
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE, NINCS
CENTRIFUGÁLÁS
/KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
gép kikapcsolásához.
1) Ha a 9 gomb megnyomásával a Gyors vagy Szupergyors opciót választja, javasoljuk, hogy csökkentse
a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt
tisztítási eredmények mellett. Ha a Frissítés vagy Szuper frissítés opciót választja, javasoljuk, hogy még
jobban csökkentse a töltetet.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Ápolás és tisztítás
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza
ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez
segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a
mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
A mosópor és az adalékanyagok adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefele nyomva és a fiókot kifelé húzva vegye ki a mosószertartót.
electrolux 17
Mossa le csap alatt, hogy eltávolítsa az esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott rekesz felső része
kivehető. Mossa le az összes részt vízzel.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek
esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
A mosószertartó rekeszt kefével tisztítsa
meg.
18 electrolux
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és
különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót a vágatot elfordítva egy pénzérmével (vagy
megfelelő szerszámmal, amely a kezelési kézikönyvet tartalmazó zacskóban
van, a modelltől függően).
5. Egy fogó segítségével húzza ki a vészürítő dugaszt a szűrő fedeléből.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, egy fogóval csavarja le a szivattyú fedelét, és
vegye ki a szűrőt. Tartson kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet, amely a fedél leemelésekor távozhat a gépből.
2
1
1
2
4. Helyezzen egy alacsony peremű edényt
a szivattyú közelébe, amelybe a gépből
távozó víz folyhat.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú megforgatásával.
electrolux 19
8. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba,
ügyelve a megfelelő beillesztésre. Amikor kész, csavarja be szorosan.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
Vigyázat Amikor a készülék
használatban van, a kiválasztott
programtól függően, forró víz lehet a
szivattyúban. Soha ne távolítsa el a
szivattyú fedelét mosási ciklus alatt,
mindig várjon, amíg a készülék befejezte
a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg
arról, hogy megfelelően rászorította, és
így nincs szivárgás, és kisgyermekek
nem tudják azt eltávolítani.
9. Helyezze vissza a vészürítő dugaszt a
szűrő fedelébe, és rögzítse szorosan.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel
vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
20 electrolux
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
7. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be
az ajtót.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy tálat a padlóra. Távolítsa el a
vészürítő dugaszt a szűrőből. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény megtelik, illessze vissza a
dugaszt a szűrőre. Ürítse ki az edényt.
Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még
folyik víz a gépből.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0 °C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a befolyócsövet.
4. Helyezze a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, nyissa ki a szűrő vészürítő kupakját, és hagyja kifolyni a vizet.
5. Illessze vissza a vészürítő dugaszt a szűrőbe, és csavarja vissza a befolyócsövet.
6. Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0 °C-ot.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 8 gomb piros jelzőfénye villogni kezd, és a
következő riasztási kódok egyike megjelenik
a kijelzőn, és hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével.
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg az 8 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.
electrolux 21
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem nyomta meg
a 8 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki a Gyermekbiztonsági zárat.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
• Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de
rögtön ki is üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "a víz leeresztése" fejezet idevonatkozó bekezdését.
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra, amely a dobban maradó vízzel fejeződik be, vagy amely kihagyja az összes centrifugálási
fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugálási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső valamelyik illesztéke.
Nem mindig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön;
ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső vagy a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészürítő csőre nem tették vissza a kupakot, vagy a szűrőt nem
megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészürítő csőre, vagy csavarja be teljesen a szűrőt.
22 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs
A mosás eredménye nem kifoltok kezeléséhez.
elégítő:
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a
jel ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította
el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás,
illetve a gép egyáltalán nem
centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen irányú forgására van szükség
ahhoz, hogy az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha 10 perc elteltével sem oszlik el megfelelően a ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben
kézzel rendezze el a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, kézzel rendezze el újra a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb indítást biztosít,
a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben
a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami nem befolyásolja
a teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
electrolux 23
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
44cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Fogyasztási értékek
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
2.1
62
Pamut 60°
1.3
59
Pamut ECO 60° 1)
1.02
52
Pamut 40°
0.75
59
Műszál 40°
0.5
45
Kímélő 40°
0.55
55
Gyapjú/Kézi mosás 30°
0.3
50
Fehér pamut 90°
Program időtartama
(perc)
A programok időtartamára vonatkozóan,
kérjük, nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
1) A "Pamut Eco" 60°C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
24 electrolux
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
5. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
electrolux 25
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a
lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található. Ne használja a korábbi mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
Fontos A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a mosógéphez. Ne helyezze el a
befolyócsövet lefelé. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra
szögben vezesse el.
35°
45°
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy meg-
26 electrolux
szorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig
a készülékhez mellékelt csövet használja.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről. Ennek érdekében
a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja
a csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van felszerelve, amely védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás okozta károk ellen, amely szivárgások a cső természetes elöregedése miatt
alakulhatnak ki. Ezt a hibát egy piros szektor
jelzi az "A" ablakban. Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsapot, és forduljon a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a csövet.
A
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső
belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön
nem lehetnek törések.
electrolux 27
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
28 electrolux
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntet-
hetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
electrolux 29
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
132948230-00-452009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement