Electrolux EWG14550W User manual

Electrolux EWG14550W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWG 14550 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyre szabás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
9
9
12
14
Ápolás és tisztítás
16
Mit tegyek, ha...
21
Műszaki adatok
23
Fogyasztási értékek
24
Üzembe helyezés
25
Elektromos csatlakoztatás
28
Környezetvédelmi tudnivalók
28
Beépítés
29
A változtatások jogát fenntartjuk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy
a következő biztonsági megjegyzéseket
rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére
álljon. Amennyiben a készüléket eladja
vagy átadja egy másik tulajdonosnak,
vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és
a készüléket otthagyja, soha ne feledje
mellékelni az útmutatót a készülékhez,
hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Ha
egyes részei megsérültek, forduljon a
szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24
óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat
előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A
túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi
ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot
tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat,
tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás
electrolux 3
személyi sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a
gépben vagy a berendezési tárgyakban,
ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói
kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra
tervezték. Ne használja más célra, mint
amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás
előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne mászhassanak a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak a dobba, a mosógép különleges
funkcióval rendelkezik. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges,
használjon egy érmét.
4 electrolux
A biztonsági funkció leállításához és az
ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele
érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti
a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Rekesz az előmosásnál és az áztatási
fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási mosószer a mosási program kezdetén kerül beadagolásra. A folteltávolító a
folteltávolító fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára. Ha
folyékony mosószert használ, közvetlenül
a program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program elindítása előtt.
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok, a jelzőfény és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
2
1 Programkapcsoló
2 HŐMÉRSÉKLET gomb
3 CENTRIFUGÁLÁS sebességét mérséklő gomb
4 VASALÁSKÖNNYÍTŐ gomb
5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
6 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
3
7
8
9
10
4
5
6
7
8
Kijelző
START/SZÜNET gomb
AJTÓ ZÁRVA jelzőfény
IDŐKEZELÉS gombok
9 10
6 electrolux
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Hőmérséklet
Ezzel a gombbal növelheti vagy csökkentheti a mosási hőmérsékletet.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
A gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program centrifugálási sebességét, vagy kiválaszthatja az Öblítőstop
vagy a Nincs centrifugálás funkciót.
Nincs centrifugálás
Ennek az opciónak a választásakor valamennyi centrifugálási fázis elvetésre kerül,
és azt egy vízleeresztés helyettesíti, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Rendkívül
kényes anyagokhoz ajánlott. Egyes programok esetén az öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával végzi.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Vasaláskönnyítő
Ennek az opciónak a kiválasztása révén a
ruhanemű finom mosásra és centrifugálásra
kerül, nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is könnyebb. Továbbá a gép néhány
további öblítést végez egyes programok
esetében. Pamut programok esetén a ma-
ximális centrifugálási sebesség automatikusan csökkentésre kerül.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést
hajt végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel
maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott
program indítását vagy megszakítását.
Időkezelés
Ezek a gombok lehetővé teszik, hogy módosítsa a készülék által automatikusan javasolt program-időtartamot.
Ajtó zárva jelzőfény
A 9 jelzőfény felgyullad, amikor a program
elindul, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel leállt.
• jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejeződött, vagy a víz kiürítésre került.
• villogó jelzőfény: az ajtó nyitása folyik
electrolux 7
Kijelző
7.4
7.5
7.3
A kijelzőn a következő információk láthatók:
7.1:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a
gép (pl. 2.05). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával beállított Kiválasztott késleltetés néhány másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a
kiválasztott program időtartama jelenik
meg ismét.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek
meg, például E20 (lásd a "Mit tegyek,
ha..." c. részt).
• Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err üzenet jelenik meg néhány
másodpercre a kijelző alsó részében, és
a 8 gomb beépített piros jelzőfénye villogni kezd.
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három
villogó nulla jelenik meg, a 9 jelzőfény és
7.1
7.2
a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó
kinyitható.
7.2: Mosási program fázisjelző ikonjai
• Mosás
• Öblítések
• Ürítés
• Centrifugálás
A mosási program kiválasztása után a
program fázisjelző ikonjai, amelyek megfelelnek a programot felépítő különféle fázisoknak, láthatók a kijelző alsó részén. Miután megnyomta a 8 gombot, csak a futó fázis ikonja világít.
7.3: Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy hőmérséklet ikon látható, amely azt jelzi, hogy a
készülék megkezdte az üstben lévő víz melegítését.
7.4: Szennyezettségi fok ikonjai
Amikor kiválaszt egy programot, a kijelzőn
megjelenik egy ikon, amely a készülék által
automatikusan ajánlott szennyezettségi
szintet jelzi:
• Intenzív
• Normál/Napi
• Enyhe/Gyors
• Szupergyors
7.5: Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket működése alatt felügyelet nélkül hagyja.
8 electrolux
Szimbólumtáblázat
Programkapcsoló
Pamut
Eco
+
Pamut + Előmosás
+
Eco + Előmosás
Műszál
+
Műszál + Előmosás
Kényes anyagok
Gyapjú
Kézi mosás
Fehérnemű
Selyem
Öblítések
Leeresztés
Centrifugálás
Nyomógombok és visszajelzők
Hideg mosás
Hőmérséklet
Centrifugálás sebességének csökkentése
Öblítőstop
Nincs centrifugálás
Vasaláskönnyítő
Extra öblítés
Késleltetett indítás
Time Manager
Ajtó
Gyerekzár
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az ECO szelepet. Utána futtasson
le ruhanemű behelyezése nélkül egy
pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból
és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a főmosási rekeszbe
1/2 adag mosószert, és indítsa el a
gépet.
electrolux 9
SZEMÉLYRE SZABÁS
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• a ciklus végén
• hiba esetén.
Az 4 és 5 gomb egyszerre történő megnyomásával körülbelül 6 másodpercig, a
hangjelzés kikapcsol (kivéve meghibásodás
esetén). A 2 gomb ismételt megnyomásával
lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell
aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek
a készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben. Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
1. Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem
lehetséges a gép elindítása.
2. Miután megnyomta a 8 gombot: nem
lehetséges a gépen semmilyen programot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre kb.
6 másodpercig lenyomva az 5 és 6 gomikon megjelenik a kijelzőn, ilbot, amíg a
letve eltűnik a kijelzőről.
NAPI HASZNÁLAT
Helyezze be a ruhákat
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhákat egyenként
a mosógép dobjába szétterítve, amennyire
csak lehet. Csukja be az ajtót.
Győződjön meg róla, hogy az ajtó és a vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be ruha.
Ellenkező esetben mosás közben víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a ruha.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, önfőmosási rekeszbe vagy a
tse azt a
megfelelő rekeszbe, és ha a kiválasztott
program/opció megköveteli (további részleteket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
10 electrolux
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 3 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 3 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép felajánl egy hőmérsékletet, majd automatikusan kiválasztja az Ön
által választott programhoz tartozó centrifugálási értéket. Ezek az értékek a megfelelő
gombok használatával megváltoztathatók.
A 8 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatállásba a program törléséni. Forgassa
hez/a gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása érdekében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, és az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
A hőmérséklet kiválasztása a 2 gomb
megnyomásával
Egy program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az alapértelmezett
hőmérsékletet.
Ha eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt
a gombot.
A rendelkezésre álló opció kiválasztása
a 3, 4 és 5 gombok megnyomásával
A kiválasztott programtól függően különböző funkciók kombinálhatók, mielőtt megnyomná a 8 gombot. Egy opció kiválasztásakor felgyullad a hozzá tartozó jelzőfény.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb
beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet jelenik
meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 6
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a 6
gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jelzőfény felgyullad.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
a 8 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 8 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 6
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 8 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés
letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 8 gomb
megnyomása után:
electrolux 11
1. A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 6 gombot egyszer, amíg
a 0' felirat meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg
ismét a 8 gombot.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt
kiválasztása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A program indítása a 8 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 8 gombot, a 8 gomb zöld jelzőfénye
nem villog tovább.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot: a zöld jelzőfény villogni
kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
a 8 gombot. Ha késleltetett startot állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha helytelen opciót választott, a 8
gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet látható
a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a 10
gomb megnyomásával
Ezeknek a gomboknak az ismételt megnyomásával a mosási ciklus időtartama növelhető vagy csökkenthető. A szennyezettségi
szint ikonja jelenik meg a kijelzőn, jelezve a
kiválasztott szennyezettségi szintet. Ez az
opció csak Pamut, Műszál és Kímélő
programokkal áll rendelkezésre.
Mosási ciklus típusa
Szennyezettségi
szint
ikon
Anyag fajtája
Intenzív
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Mosási ciklus típusa
Szennyezettségi
szint
ikon
Anyag fajtája
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
1)
1) Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a töltet méretét
(lásd a Mosási programok táblázatot).
Fontos Az Időkezelés nem választható az
Gazdaságos (Eco) programokkal együtt.
Ezeknek a szennyezettségi szint ikonoknak
a rendelkezésre állása a szövettípusnak
megfelelően változik, amint az a következő
táblázatban fel van tüntetve:
Anyagtípus
Szennyezettségi szint
Pamut
95°/90°C
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
X
X
60°C/50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Hideg
X
X
X
X
Műszál
Kímélő
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 8.
gomb megnyomásával SZÜNET üzemmódba kell állítani a készüléket (ha módosítani
kívánja az Időkezelés opciót, törölnie kell a
12 electrolux
futó programot, és újra el kell végeznie a kiválasztást).
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
állásba,
Fordítsa a programkapcsolót
majd az új programnak megfelelő állásba.
Indítsa el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg
újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
állásba a
Forgassa a programkapcsolót
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj
kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell
állítania a mosógépet a 8 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a 9 jelzőfény kialszik, és
lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban van, vagy hogy a víz szintje túl magas.
Semmi esetre se próbálja meg erőltetni az
ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót O állásba
forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc
Készenlét: Miután a program befejeződött,
néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fény-
elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia a 8 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Három villogó 0.00 jelenik meg a kijelzőn, a 8 gomb
jelzőfénye pedig kialszik. Néhány hangjelzés
hallható.
Ha olyan programot vagy opciót választott,
melynek végén a víz a dobban marad, az
ajtó zárva marad, hogy jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Mielőtt kiürítené a vizet, a dob a víz leeresztéséig rendszeres időközönként működésbe lép.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót O állásba.
2. Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet, ha szükséges.
4. Nyomja meg a 8 gombot.
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. A mosógép kikapcsolásához forgassa a programkapcsolót az O állásba.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót a penész
vagy kellemetlen szagok képeződésének
megelőzéséhez.
ereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse
el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
electrolux 13
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat.
Az öveket és a hosszú szalagokat kösse
össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem
lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek
alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen
kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a
klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a
foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa
meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott "MAX"
jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
14 electrolux
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
mációt az adott vízműtől vagy az illetékes
önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be vízlágyítót, mindig a
gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó infor-
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
PAMUT
90° - Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet 3 kg 1)
Fehér és színes pamut (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER
PAMUT ECO
90° - 40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését jó energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT + ELŐMOSÁS
90° - Hideg
Előmosás – Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet 6 kg - Csökk. töltet 3 kg 1)
Fehér vagy színes pamut előmosási fázissal (erősen
szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER
2)
PAMUT ECO + ELŐMOSÁS
90 °- 40°
Előmosás – Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér vagy színes pamut előmosási fázissal.
Ez a program normál mértékben szennyezett, foltos
pamutruhákhoz választható. A mosás alacsonyabb
hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig
meghosszabbodik.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
Mosószer adagoló
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
MŰSZÁL
60° - Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 fordulat/perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg 1)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek mérsékelten szennyezett ruhadarabok.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER
MŰSZÁL + ELŐMOSÁS
60° - Hideg
Előmosás – Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet 3 kg - Csökk. töltet 1,5 kg 1)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek előmosási
fázissal (erősen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER
KÉNYES ANYAGOK
40° - Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet kg 3 - Csökk. töltet kg 1,51)
Kényes szövetek mérsékelten szennyezett kényes
darabok.
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER
GYAPJÚ
40° - Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási program.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok
kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási
fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a
centrifugálási programot.
KÉZI MOSÁS
40° - Hideg
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Speciális program "kézi mosás" kezelési címkével ellátott kényes szövetek számára.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
Mosószer adagoló
2)
16 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
FEHÉRNEMŰ
40°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Ez a program nagyon kényes darabok, például fehérnemű, melltartó és alsónemű stb. mosására alkalmas.
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
SELYEM
30°
Főmosás - Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
ÖBLÍTÉSEK
Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A gép 3 öblítést
végez, ezt pedig egy utolsó hosszú centrifugálás követi. A centrifugálási sebesség mérsékelhető.
Mosószer adagoló
CENTRIFUGÁLÁS
NINCS CENTRIFUGÁLÁS
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az ÖBLÍTŐSTOP vagy a NINCS CENTRIFUGÁLÁS
opciókat tartalmazó programok utolsó öblítővizének
leeresztésére szolgál.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az
ÖBLÍTŐSTOP és a NINCS CENTRIFUGÁLÁS opciót.
A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
O=KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
készülék kikapcsolásához.
1) Ha a 10 gomb megnyomásával kiválasztja a Szupergyors opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet
a megadott értékeknek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet). Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így
nem lesz tökéletes.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként víz-
electrolux 17
lágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása
nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít
megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Mossa le csap alatt, hogy eltávolítsa az
esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső része kivehető. Mossa le az összes részt vízzel.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani
kell.
A mosópor és az adalékanyagok adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefele nyomva és a fiókot kifelé
húzva vegye ki a mosószertartót.
A mosószertartó rekeszt kefével tisztítsa
meg.
18 electrolux
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be,
mint biztosítótűk, érmék stb;
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a “Mit tegyek,
ha...” részt).
Vigyázat A szivattyúfedél
kicsavarozása előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a tápkábelt a
fali csatlakozóaljzatból.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb.
1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
Leeresztő szivattyú
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell,
különösen, ha:
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál;
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
A
B
3. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
4. Akassza ki a vízelvezető csövet (B), tegye az edénybe, és vegye le róla a dugófedelet
electrolux 19
5. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja le a szivattyú fedelét (A) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, és vegye ki a szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyóvíz alatt,
hogy eltávolítson belőle minden szöszt.
6. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat és szöszöket.
Figyelmesen ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (szaggatottan
forog). Ha nem forog, lépjen kapcsolatba a szervizközpontjával.
7. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék kivezető csövére, majd helyezze vissza a helyére a csövet.
8. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba a
speciális vezetősínekbe. Jól csavarja
vissza a szivattyú fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva.
20 electrolux
Vigyázat
Működés közben, illetve a kiválasztott programtól függően forró víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét a
mosási ciklus közben: mindig várja meg,
amíg a készülék befejezi a mosási ciklust,
és leereszti a vizet. Amikor visszahelyezi a
szivattyúfedelet, győződjön meg arról, hogy
megfelelően megszorította-e, hogy a víz ne
szivárogjon, és kisgyermekek ne tudják azt
eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz
fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem
záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz
kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével vagy egy
ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a
hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Helyezze a szivattyú kivezető csövének
a végét és a befolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse
ki a vizet.
4. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja
az erre szolgáló dugóval.
5. Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
5. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
6. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
7. Csavarja vissza ismét a szivattyúfedelet.
Fontos Minden egyes alkalommal, amikor
a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a
mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe
kell önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő
programot. Ez működésbe hozza az ECO
szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a
mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
electrolux 21
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is
könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább
felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 8 gomb piros jelzőfénye villogni kezd, és
a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem
működik:
Probléma
A mosógép nem indul el:
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével.
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg az 8 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye
szerinti szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg a 8 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje
a késleltetett indítást.
A GYERMEKZÁR be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
A gép nem szív be vizet:
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is üríti:
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a
bevezető szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További
részleteket lásd "A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet idevonatkozó bekezdését.
22 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem
centrifugál:
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra,
amely a dobban maradó vízzel fejeződik be,
vagy amely kihagyja az összes centrifugálási fázist.
• Kapcsolja ki az opciót.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugálási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vissza a
sapkát, vagy a szűrőt nem megfelelően csavarták be.
• Tegye vissza a sapkát a szűrőre, vagy csavarja teljesen be a szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 9 jelzőfény ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
electrolux 23
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a
dob ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri
ilyen irányú forgására van szükség ahhoz, hogy
az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha néhány perc elteltével sem
oszlik el megfelelően a ruhanemű, akkor a gép
nem végzi el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az
új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja
Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
54cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - összteljesítmény biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
24 electrolux
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 fordulat/perc
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWG 14550 W
Mértékegység
Energiaosztály
(az A+++ és D közötti skálán, ahol az A
+++ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - nagyobb és G - kisebb teljesítményű)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol A - jobb
és G - rosszabb)
B
A+
Maradék nedvesség normál 60°Cos pamut programnál
%
51
Maximális centrifugálási sebesség
60°C-os pamut programnál
ford./perc
1400
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut program esetében
kg
6
Átlagos éves energiafogyasztás1)
kW
189
Átlagos éves vízfogyasztás1)
liter
7720
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
57
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
73
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program1)
Energiafogyasztás
(KWh)2)
Vízfogyasztás (liter)2)
Fehér pamut 90°C
2.1
57
Pamut 60°C
1.2
53
Pamut 40°C
0.7
53
Műszál 40°C
0.5
40
Kímélő 40°C
0.55
56
Gyapjú/Kézi mosás 30°C
0.25
58
1) A programidőt a kijelzőn ellenőrizheti.
2) A táblázatban szereplő fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek a ruhák mennyiségétől és fajtájától, a
vízhőmérséklettől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Standard programok az energiacímke
fogyasztási értékei számára
A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű
mosásához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, és a leghatékonyabb
programok, ami a pamut ruhanemű mosá-
electrolux 25
sára vonatkozó energia- és vízfogyasztást
illeti.
Az EN60456-nak felelnek meg.
A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a
megadott program-hőmérséklettől.
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
2
1
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő
csőtartókból.
26 electrolux
5. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található. Ne használja a
korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez való csatlakozásra.
Fontos A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a
befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a mosógéphez. Ne helyezze el
a befolyócsövet lefelé. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy
jobbra szögben vezesse el.
35°
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a zajt és a készülék elmozdulását az
üzemelés alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére. A készülék kiszintezése
után szorítsa meg a záróanyákat.
45°
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne
akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A
gépnek nem szabad a konyha falához vagy
bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a
gépnek vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha szükséges, használjon vízszintezőt a
beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges módosítás csőkulccsal elvégezhető.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a
befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy
megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások megelőzése érdekében.
electrolux 27
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet
használja.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon
lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével. Ez esetben fontos, hogy a
cső meghajlított része vízleeresztés közben ne csússzon le a peremről. Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem
óhajtja a csapot áthelyezni, egy másik, erre
a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet
kell venni.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van felszerelve, amely védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás okozta károk ellen, amely
szivárgások a cső természetes elöregedése
miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát egy piros
szektor jelzi az "A" ablakban. Amennyiben
ez történik, zárja el a vízcsapot, és forduljon
a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a
csövet.
A
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
28 electrolux
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek
kell elvégeznie.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznoA
síthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
electrolux 29
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb
hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
BEÉPÍTÉS
Ezt a készüléket konyhabútorba történő beépítésre tervezték. A mélyedésnek az A. képen feltüntetett méretűnek kell lennie.
B
A
6
1
4
7
5
3
2
Az ajtó előkészítése és összeszerelése
A készülék eredetileg úgy van előkészítve,
hogy jobbról balra nyíló ajtóval kerül összeszerelésre.
Ebben az esetben elegendő, ha felcsavarozza a készülékhez mellékelt forgópántokat (1) és az ellenmágnest (6) a megfelelő
szintre (B. ábra).
a) Ajtó
Az ajtó méretei a következő értékek között
legyenek:
- szélesség 595-598 mm
- vastagság 16-22 mm
A magasság (C - C. ábra) a szomszédos
bútorelem alapzatának magasságától függ.
C
b) Forgópántok
30 electrolux
A forgópántok felszereléséhez két furatot
kell fúrni (átmérő: 35 mm, mélység: 12,5-14
mm a bútorajtó vastagságától függően) az
ajtó belső oldalán. A furatok közötti távolságnak 416 mm-nek kell lennie.
Az ajtó felső szélétől a furat közepéig terjedő távolság (B) a szomszédos bútor méreteitől függ.
A szükséges méretek a C. képen vannak
megadva.
A forgópántok az ajtóra a készülékhez mellékelt facsavarok (2 - B. ábra) segítségével
kerülnek rögzítésre.
c) Az ajtó felszerelése
Rögzítse a forgópántokat (1) a készülékhez
az M5x15 csavarok (3 - B. ábra) segítségével. A forgópántok beigazíthatók úgy, hogy
kompenzálják az ajtó esetleges egyenetlen
vastagságát.
Az ajtó tökéletes beigazításhoz meg kell lazítani a csavart (3 - B. ábra), igazítsa be az
ajtót, és húzza meg ismét a csavart.
d) Ellenmágnes (6)
A készülék elő van készítve az ajtó mágneses zárásához.
Az eszköz megfelelő működésének biztosításához az szükséges, hogy felcsavarozza
az ellenmágnest (6) (fémkorong + gumigyűrű) az ajtó belső oldalára. Helyzete meg kell,
hogy feleljen a készüléken lévő mágnesnek
(4) (lásd D. kép).
D
6
4
Ha az ajtót balról jobbra kell nyitni, fordítsa
meg a lemezek (7), a mágnes (4) és a lemez
(5) pozícióját (B. és E. ábra). Szerelje fel az
ellenmágnest (6) és a forgópántokat (1) az
előzőleg leírtak szerint.
E
6
4
5
7
1
3
2
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
132959211-A-202011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement