Aeg-Electrolux L12843VIT User manual

Aeg-Electrolux L12843VIT User manual
LAVAMAT 12843 VIT
HU MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket.
Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével
hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért
alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és
jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány
percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéből.
KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK
Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz
szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és
tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles
választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és
az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és
kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges
főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...
Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
Tartalomjegyzék
3
TARTALOMJEGYZÉK
4
6
8
10
11
11
16
17
18
21
21
24
25
31
34
35
36
41
42
43
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyreszabás
Napi használat
Használat - csak szárítás
Használat – mosás és szárítás
Mosási programok
Szárítási programok
Hasznos javaslatok és tanácsok
Szárítási tanácsok
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Beépítés
Környezetvédelmi tudnivalók
A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:
Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk
4
Biztonsági információk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára
vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen
módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése
érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott
használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba
vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt
anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás
és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A
szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Biztonsági információk
5
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze
működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani.
Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja
be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön és a
kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély"
c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire való.
• Csak gépi mosásra és szárításra alkalmas termékeket mosson vagy szárítson. Kövesse
az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mosás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell arra, hogy a
folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• Mivel bizonyos paplanok és dunyhák moshatók/száríthatók nagy kereskedelmi gépekben, azok tömege miatt, kérjük, ellenőrizze a darab gyártójánál, mielőtt egy háztartási
gépben kimosná.
• A felhasználók mindig ellenőrizzék, hogy nem hagytak-e gázöngyújtókat (eldobható vagy
tölthető) a ruházatukban.
• Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek olyan vegyszerekkel
érintkeztek, mint például a szárazon tisztító folyadékok. Ezek az anyagok illékony természetűek, és robbanást okozhatnak. Csak olyan ruhadarabokat szárítson a szárítógépben,
amelyeket előzőleg vízben kimosott, vagy amelyek szellőztetést igényelnek.
• Műanyag mosószer-adagolók nem maradhatnak a dobban a szárítási ciklus alatt, mivel a
használt műanyag nem olyan, ami ellenáll a hőnek. Ha folyamatos mosás-szárítási folyamatot szeretne, akkor a hagyományos mosószer-adagolót kell használnia.
6
Termékleírás
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a készülék belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a gyermekeket
is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek
számára - fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen, hogy gyermekek és háziállatok ne
mászhassanak a mosógép dobjába. A mosógépbe egy külön funkció került beépítésre,
hogy meggátolja a gyermekek vagy háziállatok bezáródását a dobba. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával megegyező
irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe
nem kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához
és az ajtó ismételt bezárásához forgassa el
a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern
ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja,
továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát
is fogyaszt.
Termékleírás
7
2
1
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a folteltávolító számára.
Az előmosási mosószer a mosási program kezdetén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító fázisa
alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy
folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára (öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program elindítása
előtt.
8
Kezelőpanel
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható, amely mutatja a programválasztó kapcsolót, valamint a gombokat és a kijelzőt. A képen látható a programválasztó, valamint a gombok és a
jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
2
1
3
4
5
6
7
8
9 10
1 Programválasztó gomb
2 CENTRIFUGÁLÁS gomb
3 FOLTELTÁVOLÍTÁS gomb
4 IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
6 SZÁRÍTÁSI IDŐ gomb
7 Kijelzés
8 INDÍTÁS/SZÜNET gomb
9 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
10 Jelzőfények
Programok szimbólumai
+
BE/KI
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
PAMUT/LENVÁSZON
SZIVATTYÚZÁS
PAMUT+ELŐMOSÁS
CENTRIFUGÁLÁS
MŰSZÁL
MŰSZÁL SZÁRÍTÁS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
PAMUT SZÁRÍTÁS
KÉNYES ANYAGOK
FRISSÍTÉS
GYAPJÚ (KÉZI MOSÁS)
HIDEG
Nyomógombok szimbólumai
ECO
PAMUT ECO
(Energiatakarékos program)
Kijelző
CENTRIFUGÁLÁS SEBESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE
START/SZÜNET
ÖBLÍTŐSTOP
AJTÓ ZÁRVA
FOLTELTÁVOLÍTÁS
SZÁRÍTÁSI FÁZIS
IDŐ
(Időmegtakarítás)
MOSÁSI FÁZIS
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐKÉSLELTETÉS
GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR
KIJELZŐ
(Idő a befejezésig)
9
SZÁRÍTÁSI IDŐ
KIJELZŐ
7.2
7.3
7.1
7.1
A kiválasztott program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja (pl. 2.05) Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén a javasolt maximális terhelhetőség alapján. A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Kiválasztott szárítási időtartam
A szárítási program kiválasztása után a szárítási időtartam percben és/vagy órában látható
a kijelzőn (lásd a „Szárítás” bekezdést). A program megkezdése után a fennmaradó időt a
gép percenként frissíti.
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg, pél(lásd a «Mit tegyek, ha...» c. fejezetet).
dáu
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg.
Az AJTÓ jelzőfény 10.3, a MOSÁS jelzőfény 10.1 (vagy a SZÁRÍTÁS jelzőfény 10.2) és a 8
gomb jelzőfénye kialszik. Az ajtó nyitható.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási programmal, az Err
üzenet jelenik meg kb. 2 másodpercre, és a 8 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd.
Késleltetett indítás
10
A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb. 3 másodpercig
megjelenik a kijelzőn, majd a korábban beállított program időtartama jelenik meg. A késleltetési időtartam értéke óránként egy egységgel csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az időtartam értéke percenként csökken.
7.2
Késleltetett indítás - jel
A 7.2 jel megjelenik a kijelzőn.
7.3
Gyermekbiztonsági zár
Miután megnyomta a 8 gombot, a MOSÁS jelzőfény (10.1) világítani kezd. A gép üzemel.
Amikor kiválaszt egy szárítási programot, a SZÁRÍTÁS jelzőfény (10.2) világítani kezd, és a
szárítási fázis alatt világít.
Az AJTÓ jelzőfény (10.3) jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• a jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható
• villogó jelzőfény: néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót
• a jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe
helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Az első mosás előtt, futtasson le maximális hőmérsékleten egy pamutciklust anélkül,
hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy eltávolítson a dobból és az
üstből a gyártás folyamán visszamaradt minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa be a gépet.
Személyreszabás
11
SZEMÉLYRESZABÁS
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő esetekben szólal
meg:
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hangjelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E 2 gomb ismételt megnyomásával lehet a
hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen programot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre kb. 6 másodpercig lenyomva a 4 és az 5 gombot, amíg a 7.3 jel megjelenik a kijelzőn, illetve eltűnik a
kijelzőről.
NAPI HASZNÁLAT
Helyezze be a ruhaneműt
1. Az ajtófogantyút óvatosan kifelé húzva
nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába, szétterítve, amennyire csak lehet..
2. Zárja be jól az ajtót. Az ajtó akkor van jól
bezárva, ha hall egy kattanást a bezáródáskor.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumiperem
közé.
Csak mosás
Mérje ki a mosó- és öblítőszert
Az Ön új készüléke arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, energia- és a mosószerfelhasználást.
12
Napi használat
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje ki a gyártó cég által javasolt mosószermennyiséget, és öntse a főmosási rekeszbe , valamint, ha előmosási fázist
vagy folttisztítást is akar végezni, öntse a
mosószert vagy folttisztítót a megjelölt re.
keszbe
2. Ha szükséges, töltsön öblítőszert a megjelölt rekeszbe (a használt mennyiség
ne haladja meg a rekeszben található
MAX jelölést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd "Mosási programok") bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programválasztó gombot a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza
a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések száma) és a mosási
hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd.
A programválasztó gombot az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forállás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
gatni. Az
Miután a program véget ért, a gép kikapcsolásához a programkapcsolót
állásba
kell fordítani.
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, és az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve a helytelen választást. A gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
Napi használat
13
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP opció kiválasztása (2
gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt, a centrifugálási sebesség megváltoztatásához többször nyomja meg ezt a gombot.
A megfelelő jelzőfény kigyullad.
ÖBLÍTŐSTOP: ha ezt az opciót választja, a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó , látható és a 8.2 jelzőfény felgyullad, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet az ajtó kinyitása előtt le kell engedni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Ezeket az opciókat a kívánt
program kiválasztása után és a 8 gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény világítani kezd. Amikor ismét
megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és a beállítások együttes használatára vonatkozóan lásd a "Mosási
programok" c. fejezetet.
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás kiválasztása (3 -as gomb)
Válassza e beállítást az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal). A megfelelő visszajelző világít.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folteltávolítási beállítással akar végrehajtani, öntse a folteltávolítót a
jelzésű rekeszbe.
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (4 gomb)
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan javasolt mosási
időtartamot.
Ennek a gombnak a benyomásával az alábbi opciókat tudja kiválasztani:
NAPI: A 4 gomb egyszeri megnyomására a megfelelő jelzőfény világítani kezd, és a mosás
időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásának megfelelően.
SZUPERGYORS: A 4 gomb kétszer történő megnyomására a megfelelő jelzőfény tovább
világít, a mosás időtartama lecsökken pedig az enyhén szennyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok kimosásának megfelelően. A kijelzőn a lecsökkent
mosási időtartam jelenik meg.
Az EXTRA ÖBLÍTÉS opció kiválasztása (5 gomb)
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy takarékosan használja a vizet. Azonban nagyon érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra öblítés).
14
Napi használat
Ezenkívül a mosógép további öblítéseket végez.
Az INDÍTÁS/SZÜNETELTETÉS (8 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő piros jelzőfény
nem villog tovább.
A 10.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést.
A 10.2 jelzőfény világít, jelezve, hogy az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 8 gombot: a megfelelő piros jelzőfény
villogni kezd.
Ha a félbeszakítási ponttól újra kívánja indítani a programot, nyomja meg újra a 8 gombot.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (9 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn kb. 3
másodpercig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná a 8
gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ruhaneműt kíván betenni még a
gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyomja meg a 8 gombot a készülék szüneteltetéséhez.
Tegye be a ruhaneműt, csukja be az ajtót, és nyomja meg ismét a 8 gombot.
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 8 gombot: a készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlálást. a program
a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• Állítsa SZÜNETELTETÉS üzemmódba a mosógépet a 8 gomb megnyomásával;
• Nyomja meg a 9 gombot egyszer, amíg a ’ meg nem jelenik a kijelzőn;
• A program elindításához nyomja meg ismét a 8 gombot.
A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem állítható be a VÍZLEERESZTÉS programmal.
Opció vagy futó program módosítása
Bizonyos opciók megváltoztathatók a program végrehajtása előtt. Bármilyen változtatás
előtt először le kell állítani a mosógépet a 8 gombbal.
Egy futó programot csak újrabeállítással lehet megváltoztatni.. Forgassa a programkappozícióba, majd az új program pozíciójába. Indítsa el az új programot a 8 gomb
csolót
ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
15
Program megszakítása
Nyomja meg a 8 gombot egy futó program félbeszakításához, a megfelelő jelzőfény villogni
kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt a gombot.
Program törlése
A futó program törléséhez forgassa a programkapcsolót
hat egy új programot.
pozícióba. Most már kiválaszt-
Az ajtó nyitása a program indítása után
Amikor a mosógép késleltetési idő alatt működik, az ajtó zárva van. Ha bármilyen okból muszáj kinyitnia az ajtót, a 8 gomb megnyomásával először állítsa szünet helyzetbe a mosógépet. Ha a 10.3 jelzőfény villog, és néhány másodpercen belül kialszik, az ajtó kinyitható.
Ha a 10.3 szimbólum továbbra is látható, és az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a gép
már a melegítési fázisban van, vagy a víz szintje túl magas. Ebben az esetben az ajtó nem
nyitható ki. Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a
víz szintjére és hőmérsékletére!);
Az ajtó bezárása után válassza ki újra a programot és az opciókat, majd nyomja meg a 8
gombot.
Miután a program véget ért
A gép automatikusan leáll a 8 gomb jelzőfénye, a 10.1 és a 10.3 jelzőfénye kialszik, és egy
villogó jelenik meg a kijelzőn.
Ha olyan programot vagy opciót választott, melynél a ciklus végén víz marad a dobban, a
10.3 jelzőfény tovább világít. Az ajtó zárva marad, jelezve, hogy a vizet az ajtó kinyitása
előtt még le kell ereszteni.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a vizet:
• Forgassa a programkapcsolót állásba.
• Válassza a VÍZLEERESZTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szükséges
• Nyomja meg a 8 gombot;
• Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó látható. A 10.3 jelzőfény kialszik.
Az ajtó nyitható.
Forgassa a programkapcsolót kikapcsolt állásba a mosógép kikapcsolásához. Szedje ki
a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót a penész vagy kellemetlen szagok
képeződésének megelőzéséhez.
Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
16
Használat - csak szárítás
HASZNÁLAT - CSAK SZÁRÍTÁS
Csak szárítás
Az ajánlott töltet pamut és vászon esetén 3 kg, műszálas darabok esetén 2 kg.
Lehetőség van legfeljebb 4 kg pamut ruhanemű szárítására is (lásd a „Szárítóprogram” c.
táblázatot).
A vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsövet egy mosdókagylóba kell helyezni,
vagy a csatornavezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. A legjobb szárítási teljesítmény elérése érdekében válasszon ki a ruhanemű típusához
megengedett maximális centrifugálási sebességű centrifugálási ciklust.
3. A programkapcsoló szárítási szakaszában állítsa be pamut vagy a műszál számára a
szárítóprogramot.
4. A szárítási idő beállításához nyomja meg 6 gombot. Addig nyomja meg ismételten a
gombot, amíg a kijelzőn a kívánt idő megjelenik.
Pamut esetében 10 perc és 250 perc (4,10 óra) közötti szárítási időt választhat.
Műszál esetében 10 perc és 130 perc (2,10 óra) közötti szárítási időt választhat.
A gomb minden újabb megnyomásával a szárítási idő 5 perccel növekszik.
Megjegyzés: A program időtartama néhány perccel automatikusan megnő.
5. A program elindításához nyomja meg a 8 gombot.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
6. A szárítóprogram végén néhány hangjelzés hallható. A kijelzőn egy villogó „0” jelenik
meg. A 10.2 és a 10.3 jelzőfénye, valamint a 8 gomb jelzőfénye kialszik.
Ezen a ponton elkezdődik egy gyűrődésgátló fázis, amely kb. 10 percig tart. Ez idő alatt
a 10.3 jelzőfény világít. Az ajtó nem nyitható.
Ha a gyűrődésgátló fázis előtt vagy alatt szükséges az ajtót kinyitni, illetve ha meg szeretné
szakítani azt, nyomja meg bármelyik gombot, vagy forgassa a programválasztót tetszőleges
állásba (kivéve O).
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót. (Semmiképpen se próbálja meg kinyitni az ajtót,
ha az zárva van!) .
7. A készülék kikapcsolásához forgassa a programkapcsolót az O állásba.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
Megjegyzés:
A különböző pamuttípusok (törölközők, lepedők, ingek stb.) vagy a ruhadarabok feltekeredése a centrifugálási fázis alatt részleges szárazságot eredményezhet.
Az olyan kivételes esetben, amikor a ciklus végén a ruhanemű még enyhén nedves, azt javasoljuk, hogy terítse ki a feltekeredett darabokat, ossza szét egyenletesen a ruhaneműt a
dobban, és válasszon egy 20-30 perces kiegészítő szárítási ciklust.
Használat – mosás és szárítás
17
HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
NON-STOP program: Mosás és időzített szárítás
A maximális töltet pamut esetén 3 kg, műszálas darabok esetén 2 kg.
Lehetőség van legfeljebb 4 kg pamut ruhanemű szárítására is (lásd a „Szárítóprogram” c.
táblázatot).
FIGYELEM
Ne használjon adagolóeszközt/labdát, amikor mosási és szárítóprogramot hajt végre.
1. Helyezze be a ruhaneműt.
2. Töltse be a mosószert és az öblítőszert.
3. Kapcsolja be a készüléket: fordítsa a programválasztó gombot a kívánt mosási programra/ruhatípusra.
4. A kívánt opciók beállításához nyomja meg a megfelelő gombokat.
Ha lehetséges, ne állítson be a készülék által ajánlott centrifugálási sebességnél alacsonyabbat, hogy elkerülje a túl hosszú szárítási ciklusokat, és így energiát takarítson meg. Minden
esetben pamut és műszál számára a legkisebb kiválasztható érték 900 fordulat/perc, valamint 700 fordulat/perc a kényes szövetekhez. A centrifugálási sebesség csökkentése csak a
szárítás kiválasztása után lehetséges.
5. A szárítási idő beállításához nyomja meg 6 gombot. Amikor kiválasztja a „non-stop
program”-ot a 10.1 és a 10.2 jelzőfények világítanak.
A SZÁRÍTÁSI IDŐ értéke néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn, majd a mosási és
szárítási ciklus teljes időtartama jelenik meg.
6. A program elindításához nyomja meg a 8 gombot. A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
7. Miután a program véget ért, kövesse az előző fejezetben megadott utasításokat. Majd a
készülék kikapcsolásához forgassa a programkapcsolót az O állásba.
8. Szedje ki a ruhaneműt.
18
Mosási programok
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
PAMUT
95°- 30°
Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Fehér és színes pamut esetén (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS1),
IDŐMEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT + ELŐMOSÁS3)
95°- 40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg – Féltöltet: 3 kg
Fehér és színes pamut esetén (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS,
IDŐMEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS
MŰSZÁL
60°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóneműk,
színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS 1),
IDŐMEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ PLUSZ
40°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és centrifugálása kímélő módon történik. Ennek a programnak
a kiválasztása után a ruhanemű finom mosásra és
centrifugálásra kerül, nehogy meggyűrődjön. Ez megkönnyíti a vasalást is. Ezenkívül a készülék további
öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, EXTRA ÖBLÍTÉS
KÉNYES ANYAGOK
40°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet 3 kg - csökkentett töltet 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS 1),
IDŐMEGTAKARÍTÁS
2), EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószeradagoló
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
GYAPJÚ PLUSZ/KÉZI MOSÁS
30° - Hideg
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható
gyapjúhoz és kényes szövetekhez való mosási program. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak.
Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy rendezze
el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A készülék néhány öblítést végez, ezt pedig egy utolsó centrifugálás
követi. A centrifugálási sebesség a megfelelő gomb
megnyomásával mérsékelhető.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, EXTRA ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére szolgál, amikor Öblítőstop beállítással rendelkező programot választott.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruhaneműk
számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop beállítást. A program kiválasztása
állásba kell forgatni. A
előtt a programkapcsolót
megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
MŰSZÁL SZÁRÍTÁS
Szárítási program műszálas ruhaneműk számára.
Csak a SZÁRÍTÁSI IDŐ kiválasztásával használható.
PAMUT SZÁRÍTÁS
Szárítási program pamut ruhaneműk számára. Csak a
SZÁRÍTÁSI IDŐ kiválasztásával használható.
CENTRIFUGÁLÁS
19
Mosószeradagoló
20
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Kiegészítő funkciók
FRISSÍTÉS
30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg
Ez a program használható sportruházati darabok, illetve enyhén szennyezett vagy egyszer viselt pamutvagy műszálas darabok gyors mosásához.
CENTRIFUGÁLÁS
TAKARÉKOS PAMUT
60°
Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás
alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését jó energiatakarékosság
mellett.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
PAMUT ECO
40°
Főmosás – öblítések – hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színes pamut vagy kevertszálas anyagok
közepesen szennyezett.
CENTRIFUGÁLÁS,
ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS,
EXTRA ÖBLÍTÉS
Mosószeradagoló
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy
a készülék kikapcsolásához.
1) A Folteltávolítás opció csak 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz választható.
2) Ha az 6 gomb megnyomásával kiválasztja a Szupergyors opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a maximális
töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így nem lesz tökéletes.
3) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
Szárítási programok
21
SZÁRÍTÁSI PROGRAMOK
Centrifugálási sebesség
Javasolt
szárítási idő
(perc)
Szárítási fokozat
Anyag fajtája
Max. töltet
Ideális törülközőanyagokhoz
Pamut és vászon
(fürdőköpenyek,
fürdőtörülközők,
stb.)
4 kg
3 kg
1,5 kg
Vasalást nem igénylő darabokhoz alkalmas
Pamut és vászon
(fürdőköpenyek,
fürdőtörülközők,
stb.)
4 kg
3 kg
1,5 kg
1400
Vasalást nem igénylő darabokhoz alkalmas
Műszálas és kevertszálas szövetek
2 kg
1 kg
900
100-110
60-70
Vasaláshoz alkalmas
Pamut és vászon
(lepedők, asztalterítők, ingek, stb.)
4 kg
3 kg
1,5 kg
1400
120-140
80-90
50-60
1400
160-180
110-120
75-85
150-170
100-110
65-75
Az EK EN 50229 sz. irányelvének megfelelően az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok pamut referenciaprogramját úgy kell tesztelni, hogy a maximális mosási töltetet két
egyenlő részre osztják, és SZÁRÍTÁSI IDŐ alkalmazásával szárítják mindkettőt.
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők stb.) mosásához
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes lenvászon, pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek stb.),
illetve enyhén szennyezett fehér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására
40°-30°- Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű, így műszálas és gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez áll: "tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy össze"
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
"fehérségüket".
22
Hasznos javaslatok és tanácsok
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az
öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtáblázatokban található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
paplanhuzat
700 g
férfimunkaköpeny
600 g
lepedő, férfipizsama
500 g
terítő
250 g
párnahuzat, frottírtörülköző, hálóing, férfi ing
200 g
konyharuha, női alsónemű, terítő, blúz, alsónadrág
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel;
ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Hasznos javaslatok és tanácsok
23
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral
szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval; a
fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól
öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a
mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú (max.
60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram kezdete előtt
kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott "MAX" jelölést.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy magas (a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a mosószer mennyiségét mindig
az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően lehet beállítani.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
24
Szárítási tanácsok
Szint
Jellemző
Vízkeménységi fok
Német °dH
Francia °T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
SZÁRÍTÁSI TANÁCSOK
A szárítási ciklus előkészítése
Szárítógépként a készülék kondenzációs elven működik.
Ezért a vízcsapnak nyitva kell lennie, és a kifolyócsőnek a vizet egy mosdókagylóba
vagy a csatornavezetékbe kell vezetnie még a szárítási ciklus alatt is.
Figyelem!
A szárítóprogram elindítása előtt csökkentse a mosott ruhanemű mennyiségét, hogy jó
eredményeket érjen el.
Szárításra nem alkalmas ruhaneműk
• A különösen kényes darabok, mint például a műszálas függönyök, a gyapjú és a selyem,
a fémbetétes ruhadarabok, nejlonharisnyák, nagy tömegű darabok, mint anorákok, ágytakarók, paplanok, hálózsákok és ágyterítők nem száríthatók szárítógépben.
• Ne szárítsa a sötét ruhadarabokat együtt világos színű, szöszös darabokkal (pl. törölközők), mivel ezek magukhoz vonzhatják a szöszöket.
• Szedje ki a ruhaneműt, amikor a készülék befejezte a szárítást.
• A szárítás befejeződése után kialakuló sztatikus feltöltődés megelőzése érdekében használjon vagy öblítőszert a ruha mosása során, vagy kifejezetten szárítógépek számára kifejlesztett szövetkondicionálót.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz hasonló anyagokkal bélelt ruhadarabokat tilos a készülékben szárítani, tűzveszélyt jelentenek.
• Hasonlóképpen, a veszélyes gőzök kialakulásának elkerülése miatt tilos a szárítógépben
szárítani olyan szöveteket, amelyek dauervíz vagy hajspray, körömlakklemosó vagy hasonló anyagok maradványait tartalmazzák.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram kezdete előtt
kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott "MAX" jelölést.
Ruhanemű kezelési címkéje
A szárításhoz kövesse a gyártó címkéjén megadott utasításokat:
= Gépben szárítható
•
Ápolás és tisztítás
•
•
•
25
= Szárítás magas hőmérsékleten
= Szárítás csökkentett hőmérsékleten
= Gépben nem szárítható.
A szárítási ciklus időtartama
A szárítási idő a következőktől függően változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• A kívánt szárazsági fok (vasaló-száraz, szekrény-száraz)
• az anyag fajtája
• a töltet mérete (súlya).
Időzített szárításhoz az átlagos szárítási időt a "Szárítóprogramok" c. fejezet tartalmazza. A
tapasztalatok majd segítségére lesznek abban, hogy a ruhaneműket - különféle szövetek
szerint - megfelelőbb módon szárítsa. Jegyezze fel a szárítási időtartamot a már végrehajtott ciklusok esetében.
További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű még nedves, válasszon ismét egy rövid szárítási
ciklust.
VIGYÁZAT
Ne szárítsa túl a ruhaneműket, hogy megelőzze a szövet gyűrődését, illetve azt, hogy
a ruhadarab összemenjen.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen tisztítási
vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának
megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
26
Ápolás és tisztítás
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por
legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló terméket.
Mosószer adagoló fiók
A mosószer-adagolót rendszeresen tisztítani kell.
1. A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető. A reteszt lefele nyomva és
a fiókot kifelé húzva vegye ki a mosószeradagolót.
2. Mossa le folyóvíz alatt, hogy eltávolítsa az
esetleges mosópor-lerakódásokat.
3. Amikor a fiók nincs a helyén, egy kis kefe
segítségével tisztítsa meg a helyét, gondoskodva arról, hogy a nyílás felső és alsó részéről is eltávolítson minden mosópor-maradványt.
4. Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le
egy öblítési programot anélkül, hogy szennyest tenne be.
Ápolás és tisztítás
27
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak
vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel
távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegye ki a mélyedésbe beragadt tárgyakat.
Leeresztő szivattyú
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell, és különösen, ha:
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál;
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.;
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a “Mit tegyek, ha...”
részt).
VIGYÁZAT
A szivattyúfedél kicsavarozása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
A következők szerint járjon el:
1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
28
Ápolás és tisztítás
3. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
A
4. Akassza ki a vízelvezető csövet (B), tegye
az edénybe, és vegye le róla a dugófedelet.
5. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja
le a szivattyú fedelét (A) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, és vegye ki a szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot,
amivel felitathatja a vizet, amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyóvíz alatt, hogy
eltávolítson belőle minden szöszt.
6. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat és
szöszöket.
Óvatosan ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (akadozva forog). Ha
nem forog, lépjen kapcsolatba a szervizközpontjával.
7. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék
kivezető csövére, majd helyezze vissza a
helyére a csövet.
B
Ápolás és tisztítás
29
8. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba,
ügyelve a megfelelő beillesztésre. Jól csavarja vissza a szivattyú fedelét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
VIGYÁZAT
Működés közben, illetve a kiválasztott programtól függően forró víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét a mosási ciklus közben: mindig várja meg, amíg a
készülék befejezi a mosási ciklust, és leereszti a vizet. Amikor visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és kisgyermekek
nem tudják eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb sárgán villog
vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg (további információkért lásd
a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás szoros legyen.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
30
Ápolás és tisztítás
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a készülék nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. húzza ki a dugót a konnektorból;
2. zárja el a vízcsapot;
3. szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl;
4. tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye le róla a
dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik a tálba. Amikor az edény megtelik, tegye vissza
a dugót a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg az összes víz
kifolyik.
5. ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút;
6. tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
7. Csavarja vissza ismét a szivattyúfedelet.
Fagyveszély
Ha a készüléket olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a padlóra elhelyezett edénybe, és várja meg, amíg kifolyik az összes víz.
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés és a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a készüléket, győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Mit tegyek, ha...
31
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy elővigyázatlanságok miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket:
Működés közben előfordulhat, hogy a 8 gomb sárga jelzőfénye villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és ezzel egy időben hangjelzés hallható 20
másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
: probléma a vízellátásnál
•
: probléma a víz elvezetésénél
•
: nyitott ajtó
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 8 gombot a program újraindításához.
Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
Jelenség
Lehetséges ok / megoldás
A gép nem indul:
Az ajtó nincs becsukva. E40
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos hálózatot.
A főbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja fel a megszakítót.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem nyomta
meg a 8 gombot.
• Forgassa el a programkapcsolót, és nyomja meg ismét a 8
gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki a Gyermekbiztonsági zárat.
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap zárva van. E10
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. E10
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a bemenő szelep
szűrője. . E10
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket. (További részleteket lásd
“A vízbevezető szűrők tisztítása” címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva. E40
• Csukja be jól az ajtót.
32
Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok / megoldás
A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:
Összenyomódott vagy megtört a kifolyócső. E20
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
A lefolyószűrő eldugult. E20
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan opciót vagy programot választott, melynek végén a víz a
dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellőzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert (túl sok hab keletkezik) használt a mosáshoz.
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik
mosószert.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik illesztésnél nem szivárog-e. Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le; ellenőrizze, hogy nedves-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
A befolyócső vagy a kifolyócső megsérült.
• Cserélje ki egy újra.
A vészleeresztő csőre nem tették vissza a dugót, vagy a szűrőt
nem megfelelően csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészleeresztő csőre, vagy csavarja
be teljesen a szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés, vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosószert.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben
kapható termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 10.3 jelzőfény kialszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás
programot.
Mit tegyek, ha...
Jelenség
33
Lehetséges ok / megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolást.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be megfelelően a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintben áll-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
Későn indul a centrifugálás,
illetve a készülék egyáltalán
nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű eloszlása a dobban nem volt egyenletes.
A ruhanemű egyenletes elosztása a dob ellenkező irányba való
forgatásával történik. Az egyensúly helyreállításához és a megfelelő centrifugálás beindításához lehet, hogy ezt többször meg kell
ismételni. Ha a ruhanemű eloszlása 10 perc elteltével sem megfelelő a dobban, a gép nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben kézzel rendezze el a ruhaneműt, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze át a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet,
majd válassza ki a centrifugálás programot.
A gép nem szárít vagy nem
megfelelően szárít:
Nem választotta ki a szárítási időt.
• Válassza ki a szárítási időt.
A vízcsap el van zárva. (E10)
• Nyissa ki a vízcsapot.
A lefolyószűrő eldugult. (E20)
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
A gép túlterhelt.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.
A kiválasztott szárítási idő a ruhanemű számára nem megfelelő.
• Válasszon a ruhaneműnek megfelelő szárítási időt.
A gép szokatlan zajt bocsát
ki:
A készülékbe szerelt motor a hagyományos motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a teljesítményüket nem befolyásolja.
34
Műszaki adatok
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás
előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a
vásárlás időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
MŰSZAKI ADATOK
Méret
Szélesség
Magasság
Mélység
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Maximális szárítási töltet
Pamut
Pamut - Nagy befogadóképesség
Műszálas ruhák
3 kg
4 kg
2 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 ford./perc
Márkajelzés
Aeg
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
L12843VIT
60cm
82cm
54cm
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G, ahol A –a leghatékonyabb és G –a legkevésbé hatékony)
B
Energiafogyasztás kWh-ban, normál, 60°C-os pamut program használatával
(a tényleges energiafogyasztás a készülék használati módjától függ)
1.02
Fogyasztási értékek
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G, ahol A – a leghatékonyabb G – a legkevésbé hatékony)
A
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G, ahol A – a leghatékonyabb, G – a legkevésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség normál 60°Cos pamut programnál.
%
49
Maximális centrifugálási sebesség
60 C-os pamut programnál
ford./perc
1400
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60°C-os pamut program esetében
liter
42
Programidő normál, 60°C-os pamut
program esetében
perc
145
200 mosás átlagos éves energiafogyasztása normál, 60°C hőmérsékletű pamut program esetében
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
970
200 mosás átlagos éves vízfogyasztása normál 60° C hőmérsékletű pamut program esetében
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
16800
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
57
Centrifuga zajszintje normál, 60°Cos pamut program esetében
dB/A
73
35
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
2.1
57
Pamut 60°
1.2
53
PAMUTTAKARÉKOS
60° 1)
1.02
42
Pamut 40°
0.7
53
Műszál 40°
0.5
44
Kímélő mosás 40°
0.55
56
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
58
Fehér pamut 95°
Program időtartama
(Óra.Perc)
A programok időtartamára vonatkozóan,
kérjük, nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
1) « A Pamut Takarékos » 60°C-on, 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EEC 92/75 sz. szabványának megfelelően.
36
Üzembe helyezés
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A csomagolás eltávolítása
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt tartozékot őrizzen meg, mert a későbbi szállításoknál szükség lehet azokra.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára, és
távolítsa el a mosógép alján található polisztirol blokkot.
2. Húzza ki a hálózati vezetéket, és válassza
le a vízleeresztő tömlőt a készülék hátoldalán lévő tömlőtartóról.
Üzembe helyezés
37
3. Csavarozza ki a mellékelt kulccsal és távolítsa el a mosógép hátulján középen lévő csavart A.
A
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép
hátlapján lévő két nagy csavart B és a hat
kisebb csavart C. Távolítsa el a rögzítőlemezt D.
C
B
D
B
C
5. Csavarja be szorosan a hat kisebb csavart C. Csúsztassa ki az ott található műanyag távtartót E.
E
C
C
38
Üzembe helyezés
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a «Vízellátás» c. részben leírtaknak megfelelően.
Az összes különféle dugó a készülékhez mellékelt használati utasítást tartalmazó műanyag
zacskóban található.
Elhelyezés és vízszintbe állítás
A készüléket kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le egy gumiszőnyeget
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely vagy egy széntüzelésű kályha közelében
kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék közé, amelynek a
tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia borítja
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető a
szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával. Ne helyezzen a
gép alá kartonpapírt, fát vagy hasonló anyagot a
padló szinteltéréseinek kiegyenlítésére.
Üzembe helyezés
39
A készülék kiszintezése után szorítsa meg a záróanyákat.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használjon más, korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlakozóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa be
helyesen a csövet. Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a szorítógyűrűt a szivárgások
megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és nem óhajtja a
csapot áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak megfelelően
kell elvégezni. Nézze meg a készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minimális
víznyomást a "Műszaki adatok" című fejezetben.
40
Üzembe helyezés
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van felszerelve,
amely védelmet nyújt a csőből való vízszivárgás
okozta károk ellen, amely szivárgások a cső természetes elöregedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a
hibát egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsapot, és
forduljon a szervizközponthoz, hogy cseréljék ki a
csövet.
A
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne csússzon le a
peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök
része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek
legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan
kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell,
azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell
haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Elektromos csatlakoztatás
41
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvégeznie.
42
Beépítés
BEÉPÍTÉS
Ezt a készüléket konyhabútorba történő beépítésre tervezték. A mélyedésnek az A. képen feltüntetett méretűnek kell lennie.
Az ajtó előkészítése és összeszerelése
600
min.
560
596
555
min.
820
176,5
416
75
60
100
A készülék eredeti előkészítése szerint az összeszerelés jobbról balra nyíló ajtóval történik.
Ebben az esetben elegendő, ha felcsavarozza a
készülékhez mellékelt forgópántokat (1) és az ellenmágnest (6) a megfelelő szintre (B. ábra).
818
170
6
1
5
4
7
3
8
2
• Ajtó
B
Az ajtó méretei a következő értékek között le16-22
gyenek:
– szélesség 595-598 mm
416 C
– vastagság 16-22 mm
35
o
A magasság (C - C. ábra) a szomszédos bútorelem alapzatának magasságától függ.
• Zsanérok
14
A zsanérok felszereléséhez két (35 mm átmé22+1,5
rőjű, 12,5-14 mm mély a bútorajtó vastagságától függően) lyukat kell fúrni az ajtó belső felén.
595-598
A furatok közötti távolságnak 416 mm-nek kell
lennie.
Az ajtó felső szélétől a furat közepéig terjedő távolság (B) a szomszédos bútor méreteitől
függ.
A szükséges méretek a C. képen vannak megadva.
A forgópántok rögzítése az ajtóra a készülékhez mellékelt facsavarok (2 - B. ábra) segítségével történik.
Környezetvédelmi tudnivalók
43
• Az ajtó felszerelése
Rögzítse a forgópántokat (1) a készülékhez az M5x15 csavarok (3 - B. ábra) segítségével. A forgópántok beigazíthatók úgy, hogy kompenzálják az ajtó esetleges egyenetlen
vastagságát.
Az ajtó tökéletes beigazításhoz meg kell lazítani a csavart (3 - B. ábra), igazítsa be az
ajtót, és húzza meg ismét a csavart.
• Ellenmágnes (6)
A készülék elő van készítve az ajtó mágneses
zárásához Az eszköz megfelelő működésének
biztosításához az szükséges, hogy felcsavarozza az ellenmágnest (6) (fémkorong + gumigyű4
rű) az ajtó belső oldalára.
Helyzete meg kell, hogy feleljen a készüléken
6
lévő mágnesnek (4) (lásd D. kép).
8
Ha az ajtót balról jobbra kell nyitni, fordítsa meg a
lemezek (7), a mágnes (4) és a lemez (5) pozícióját (B. és E. ábra). Szerelje fel az ellenmágnest (6)
és a forgópántokat (1) az előzőleg leírtak szerint.
6
1
4
5
7
3
8
2
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
44
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatóak.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirén
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba)
kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe.
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!)
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és bizonyos szennyezés eltávolítható, majd a ruha alacsonyabb hőmérsékleten mosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
45
46
47
www.aeg.com/shop
132938540-A-062011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement