Zanussi | ZWI1125 | User manual | ZANUSSI ZWI1125 Instrukcja obsługi

132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 1
Instrukcja
obsługi
Pralka
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
Pompen
Inwek
Inw
eken
en 30°
3u
40°
Wol 40°
30°
30°
Anti-kreuk
euk
40° 40° Anti-kr
6u
9u
1300
900
700
30°
60°
Sportt 40°
Spor
intensief
ZWI 1125
Startuits
Star
tuitstel
tel
60° eco
40°
Gordijnen
Gor
dijnen 40°
Handwas 30°
Handwas
Handwas
Handw
as 40°
95°
60°
Spoelen
Voorw
oorwas
as
Hoofdwas
Hoofdw
as
Spoelen/
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
500
Spoelstop
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
Extra kor
kortt
Opties
Einde
Extra spoelen
Startt/Pau
Star
auze
ze
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 2
Dziekujemy za zakup produktu naszej firmy
Zyczymy Panstwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru. Wierzymy, ze dzieki korzysciom
plynacym z uzytkowania tego sprzetu dolacza Panstwo do stale powiekszajacego sie
grona zadowolonych klientów, a podczas nastepnych zakupów wybiora Panstwo równiez
produkty z naszej oferty.
Prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcja obslugi. Zalecamy przechowywanie jej
przez caly okres eksploatacji urzadzenia oraz przekazanie podczas ewentualnej zmiany
wlasciciela.
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa - - - - - - - - - - - - - - - - -3
Konserwacja i czyszczenie - - - - - - - - -16
Opis urządzenia - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Dane techniczne - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Szuflada na detergenty - - - - - - - - - - - -5
Parametry eksploatacyjne - - - - - - - - - 21
Panel sterowania i funkcje - - - - - - - - - -6
Instalacja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Tabela programów - - - - - - - - - - - - - -8-9
Ochrona środowiska - - - - - - - - - - - - - 26
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania - - - - - - - - - - - - - - - -10
Przed pierwszym użyciem - - - - - - - - -12
Kolejność wykonywania czynności - - -13
2
Co zrobić, gdy... - - - - - - - - - - - - - - - - 18
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed
instalacją i pierwszym użyciem
urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi wraz z
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy pralki powinni poznać
zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
eksploatacji pralki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
kolejnemu użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
● Zmiany parametrów lub inne modyfikacje
urządzenia grożą niebezpieczeństwem.
● Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwi pralki mogą się
nagrzewać. Nie należy ich dotykać!
● Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki. W
tym celu należy, przed użyciem
urządzenia, sprawdzić zawartość bębna.
● Monety, agrafki, gwoździe, śrubki,
kamienie lub inne twarde czy ostre
przedmioty mogą spowodować znaczne
uszkodzenie sprzętu, więc nie wolno ich
wkładać do pralki.
● Używać tylko zalecanych ilości środka
zmiękczającego tkaniny i detergentu.
Użycie zbyt dużych ilości może
spowodować uszkodzenie tkanin.
Informacje o odpowiednich ilościach
środków piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
● Małe rzeczy, takie jak skarpetki,
sznurowadła, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą się one
dostać do wnętrza pralki.
● Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych lub
rozdartych brzegach.
● Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy zawsze odłączać
●
urządzenie od źródła zasilania.
W żadnym wypadku nie wolno
podejmować samodzielnych prób
naprawy. Naprawy wykonywane przez
osoby niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia ciała lub usterki
pralki. Należy skontaktować się z
lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się użycia oryginalnych
części zamiennych.
Instalacja
● Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy jego
przenoszeniu.
● Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została uszkodzona.
W przypadku wątpliwości, nie
uruchamiać pralki, lecz skontaktować się
z serwisem.
● Przed włączeniem pralki należy usunąć
całość opakowania i wszystkie blokady
założone na czas transportu. W
przeciwnym wypadku może dojść do
poważnego uszkodzenia pralki i ubrań.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji
obsługi.
● Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.
● Jeśli urządzenie zostanie postawione na
wykładzinie, należy wyregulować, za
pomocą nóżek, wysokość w taki sposób,
aby zapewnić swobodną cyrkulację
powietrza.
● Po zainstalowaniu należy się upewnić, że
węże i ich podłączenia są szczelne.
● Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na temperatury
poniżej zera, należy przeczytać rozdział
„Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody”.
● Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
3
132963120_PL.qxd
●
03/07/2008
14.02
Page 4
kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne związane z
instalacją urządzenia powinny być
przeprowadzone przez uprawnionego
elektryka lub inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
● Pralka jest przeznaczona do użytku w
gospodarstwie domowym. Urządzenie
należy używać zgodnie z
przeznaczeniem.
● Prać można jedynie tkaniny nadające się
do prania w pralce. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych na
metkach.
● Urządzenia nie należy przeładowywać.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji
obsługi.
● Przed rozpoczęciem prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
wszystkie guziki oraz zamki
błyskawiczne. Nie należy prać
wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy z
farby, tuszu, rdzy i trawy. W pralce NIE
WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami.
● Ubrania, które miały kontakt z lotnymi
pochodnymi ropy naftowej nie powinny
być prane w pralce automatycznej. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.
● Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze
chwycić za samą wtyczkę.
● Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
blat lub podstawa są uszkodzone w taki
sposób, że widoczne jest wnętrze pralki.
Funkcja zabezpieczenia przed
uruchomieniem przez dzieci
●
4
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych czy
umysłowych, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą one
●
●
●
●
●
nadzorowane lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
Niniejsza pralka nie jest przeznaczona do
obsługi przez małe dzieci lub osoby
niedołężne bez nadzoru.
Dzieci należy pilnować, aby mieć
pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Elementy opakowania (np. folia,
styropian) mogą stanowić zagrożenie dla
dzieci - niebezpieczeństwo uduszenia
się! Należy je przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Detergenty należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy upewnić się, czy dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do bębna
pralki. W celu uniknięcia zablokowania
ich wewnątrz, pralka jest wyposażona w
specjalny mechanizm.
Aby uruchomić ten mechanizm, należy
obrócić pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwi w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż
nacięcie znajdzie się w położeniu
poziomym. Można w tym celu użyć
monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić
możliwość zamknięcia drzwi, należy
obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 5
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
Szuflada na detergenty
Panel sterowania
Uchwyt otwierania drzwi
Tabliczka znamionowa
Pompa opróżniająca
Nóżki regulowane
Szuflada na detergenty
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
5
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 6
Panel sterowania i funkcje
1
2
3
4
6 7
5
Ważne
Od tego momentu pokrętło wyboru programów, przyciski oraz sygnalizator postępu
programu będą oznaczane w niniejszej instrukcji numerami podanymi poniżej.
Symbole:
= Bawełna,
= Ekonomiczne,
Łatwe prasowanie,
Odpompowanie wody,
wstępne,
= Delikatne,
= Koniec,
1
Pokrętło wyboru programów
i z wyłącznikiem Wł./Wył.
2
Przycisk zmniejszania
prędkości wirowania
Opcja „Stop z wodą”
6
= Pranie ręczne,
= Wirowanie,
= Super szybkie,
Pranie zasadnicze,
= Pranie w zimnej wodzie,
= Stop z wodą,
= Dodatkowe płukanie,
= Syntetyki,
= Płukania,
= Opcje,
= Start/Pauza,
=
=
= Pranie
=
= Opóźniony start.
Pokrętło wyboru programów pozwala na wybranie
programu i/lub włączenie i wyłączenie urządzenia.
Jeśli prędkość wirowania ma być inna niż
proponowana przez pralkę, należy nacisnąć ten
przycisk, aby zmienić prędkość lub wybrać opcję
STOP Z WODĄ. Włączy się odpowiednia lampka
kontrolna.
STOP Z WODĄ: Po wybraniu tej opcji pralka nie
odpompuje wody z ostatniego płukania, aby nie
pognieść prania. Aby odprowadzić wodę, patrz
rozdział „Po zakończeniu programu”.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Przycisk opcji
3 PRANIE WSTĘPNE
SUPER SZYBKIE
Page 7
Za pomocą tego przycisku można wybrać wyłącznie jedną z
opcji.Włączy się odpowiednia lampka kontrolna. PRANIE
WSTĘPNE: Tę opcję należy wybrać, jeśli przed praniem
zasadniczym ma odbyć się pranie wstępne w temperaturze
30°C . Pranie wstępne kończy się krótkim odwirowaniem w
przypadku rzeczy bawełnianych i syntetycznych, a w
programach dla tkanin delikatnych następuje jedynie
odpompowanie wody. SUPER SZYBKIE: Krótki cykl prania
dla rzeczy lekko zabrudzonych, które wymagają jedynie
odświeżenia. Zaleca się zmniejszenie ilości pranych rzeczy
(patrz tabela „Programy prania”).
Przycisk DODATKOWE
4 PŁUKANE
Pralka wykona dodatkowe płukania podczas cyklu
prania. Opcja ta jest zalecana dla osób, które są
uczulone na detergenty oraz w miejscowościach,
gdzie woda w instalacji domowej jest bardzo miękka.
5 Przycisk START/PAUZA
Przycisk:
- umożliwia rozpoczęcie wybranego programu; odpowiednia
zielona lampka kontrolna przestanie migać.
- przerywa również trwający program, odpowiednia zielona
lampka kontrolna zacznie migać.
Sygnalizator postępu
Włączają się różne lampki kontrolne w zależności od
fazy trwającego programu.
Przycisk OPÓŹNIONY
START
Niniejszy przycisk umożliwia opóźnienie
uruchomienia programu prania o 3, 6 lub 9 godzin.
6 programu
7
Sygnalizator postępu programu
(A)
(B)
(C)
Lampka kontrolna A
włącza się po naciśnięciu
przycisku 5.
Lampka kontrolna B
włącza się, gdy pralka
wykonuje płukanie lub
wirowanie.
Po zakończeniu cyklu
prania, włącza się lampka
kontrolna C.
7
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 8
Tabela programów
Program / Odpowiednia temperatura
Prędkość wirowania
Opis programu
Maksymalny wsad
Rodzaj tkaniny
BAWEŁNA od 90°C do prania w zimnej wodzie
Prędkość wirowania: 1200 - 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Długie wirowanie
Maksymalny wsad: 6 kg; Zmniejszony wsad: 3 kg1)
Bawełniane białe i kolorowe (średnio zabrudzone
tkaniny bawełniane).
BAWEŁNA + EKONOMICZNE w temperaturze 40°C
Prędkość wirowania: 1200 - 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Długie wirowanie
Maksymalny wsad: 6 kg
Bawełniane białe i kolorowe (lekko zabrudzonego
prania).
SYNTETYKI od 60°C do prania w zimnej wodzie
Prędkość wirowania: 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Krótkie wirowanie
Maksymalny wsad: 3 kg; Zmniejszony wsad: 1,5 kg1)
Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubrania
kolorowe, tkaniny niezbiegające się, bluzki.
ŁATWE PRASOWANIE w temperaturze 40°C
Prędkość wirowania: 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Krótkie wirowanie
Maksymalny wsad: 1,5 kg;
Tkaniny syntetyczne: W tym programie cykl prania i
wirowania jest łagodny, aby nie dopuścić do pogniecenia
pranych rzeczy. Ułatwia to późniejsze prasowanie. Pralka
wykona również dodatkowe płukania.
DELIKATNE od 40°C do prania w zimnej wodzie
Prędkość wirowania: 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Krótkie wirowanie
Maksymalny wsad: 3 kg; Zmniejszony wsad: 1,5 kg1)
Tkaniny delikatne: np. akryl, wiskoza, poliester.
WEŁNA w temperaturze 40°C
Prędkość wirowania: 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Krótkie wirowanie
Maksymalny wsad: 2 kg; Program przeznaczony do rzeczy
wełnianych z metką „Czysta nowa wełna, nie zbiega się w
praniu, można prać w pralce”. Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub
rzeczy o dużej objętości mogą powodować brak wyważenia
prania. Jeśli urządzenie nie przeprowadza końcowego
wirowania, należy dodać więcej rzeczy lub rozłożyć pranie w
bębnie, aby umożliwić prawidłowe wirowanie, a następnie
wybrać program wirowania.
8
Opcje
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
SUPER SZYBKIE1)
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE PłUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE PłUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
SUPER SZYBKIE1)
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE PłUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE PłUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
SUPER SZYBKIE1)
PRANIE WSTĘPNE
DODATKOWE PłUKANIE
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
Szuflada na
detergenty
2)
2)
2)
2)
2)
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 9
Tabela programów
Program / Odpowiednia temperatura
Prędkość wirowania
Opis programu
Maksymalny wsad
Rodzaj tkaniny
PRANIE RĘCZNE od 30°C do prania w zimnej
wodzie
Prędkość wirowania: 900 - 700 - 500
Pranie zasadnicze - Płukania - Krótkie wirowanie
Maksymalny wsad: 2 kg;
Program prania przeznaczony dla tkanin
delikatnych oznaczonych symbolem „Prać
ręcznie”.
Opcje
Szuflada na
detergenty
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
PŁUKANIA
Prędkość wirowania: 1200 - 900 - 700 - 500
Płukania - Długie wirowanie
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
Maksymalny wsad: 6 kg;
WIROWANIA/STOP Z WODĄ
Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio DODATKOWE PłUKANIE
wypranych ręcznie. Pralka wykona 3-krotne płukanie z
końcowym długim wirowaniem. Prędkość wirowania
można zmniejszyć.
ODPOMPOWANIE
Odpompowanie wody
Maksymalny wsad: 6 kg;
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po
ostatnim płukaniu, jeśli wybrana została opcja „Stop z
wodą”.
WIROWANIE
Prędkość wirowania: 1200 - 900 - 700 - 500
Odpompowanie i długie wirowanie
Maksymalny wsad: 6 kg;
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z opcją „STOP Z WODĄ”. Prędkość
wirowania można ustawić używając odpowiedniego
przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają być
wirowane.
ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCI
WIROWANIA
O/WYŁĄCZ
Służy do anulowania trwającego programu lub
wyłączenia urządzenia.
1)
Po wybraniu opcji „SUPER SZYBKIE” za pomocą przycisku 3 zalecane jest zredukowanie
maksymalnego wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, lecz wyniki prania będą
nieco mniej zadowalające.
2)
W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez prania wstępnego.
9
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 10
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać umieszczonych na
metkach zaleceń producenta odzieży
dotyczących prania. Ubrania posortować w
następujący sposób: białe, kolorowe,
syntetyczne, delikatne, wełniane.
Temperatury
90° lub 95°
do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
serwety, prześcieradła,
ręczniki, ścierki, itp.)
50°/60°
do średnio zabrudzonych
ubrań o trwałych kolorach (np.
koszule, koszule nocne,
piżamy....) ze lnu, bawełny lub
włókien syntetycznych oraz do
lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np.
bielizna).
Pranie w
zimnej
wodzie 30°-40°
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
zawierającego tkaniny
syntetyczne i wełniane z metką
„czysta nowa wełna, nadająca
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie
należy prać razem. Białe tkaniny mogą
stracić swoją „biel” w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (takich jak
spinki do włosów, agrafki, pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy należy
uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Z firanek i zasłon
zdjąć klamerki i żabki i umieścić je w
woreczku lub siatce do prania.
10
Maksymalny wsad
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: nie więcej niż do
połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna. Maksymalne wykorzystywanie
pojemności bębna pozwala na efektywne
wykorzystanie wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych, należy zmniejszyć wielkość
wsadu.
Waga prania
Poniżej podano orientacyjną wagę
niektórych artykułów ubraniowych i
pościelowych:
szlafrok
1 200 g
serwetka
100 g
poszwa
700 g
prześcieradło
500 g
poszewka na poduszkę
200 g
obrus
250 g
ręcznik frotte
200 g
ścierka
100 g
koszula nocna
200 g
figi damskie
100 g
koszula męska robocza
600 g
koszula męska
200 g
piżama męska
500 g
bluzka
100 g
slipy męskie
100 g
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie
wystarczy tylko woda i detergent. Dlatego
zaleca się ich usunięcie przed
przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać
zimną wodą. Stare plamy odmoczyć w
zimnej wodzie przez noc z detergentem,
a następnie zaprać w wodzie z mydłem.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 11
Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem
do wywabiania plam na bazie benzyny,
położyć tkaninę na suchej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie
tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
bawełnianej ściereczki.
Plamy z rdzy: zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej
wodzie lub środek do usuwania rdzy na
zimno. Należy uważać na stare plamy z
rdzy, ponieważ powodują one uszkodzenie
struktury celulozy oraz mają tendencję do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
ściereczce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub
cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że
nawet środki ulegające biodegradacji
zawierają w swoim składzie substancje,
które w zbyt dużych ilościach szkodzą
środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
● detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
● detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (maksymalnie 60°C) i
wełnianych,
● detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(maksymalnie 60°C) do wszystkich
rodzajów tkanin lub specjalne detergenty
tylko do tkanin wełnianych.
Detergenty i płyn zmiękczający należy
umieszczać we właściwych komorach
szuflady przed rozpoczęciem prania.
W przypadku korzystania z koncentratów
proszków i detergentów w płynie należy
wybierać programy bez prania
wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
szuflady oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń producenta
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu „MAX”
zaznaczonego w szufladzie na
detergenty.
11
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 12
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
„stopniach” twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w
miejskich zakładach wodociągowych lub od
właściwych władz lokalnych.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Stopnie
Poziom
Woda
1
miękka
0-7
0-15
2
średnio twarda
8-14
16-25
3
twarda
15-21
26-37
4
bardzo twarda
> 21
> 37
Należy stosować mniej detergentów, jeśli:
●
●
Stopień twardości wody
●
prana jest mniejsza ilość bielizny
pranie jest lekko zabrudzone
podczas prania tworzy się dużo piany.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Przed pierwszym użyciem
UWAGA!
Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.
WAŻNE!
Wyjąć z bębna blok styropianowy i wszelkie
inne materiały.
WAŻNE!
Zalecamy wlanie 2 litrów wody do komory na
detergent do prania zasadniczego
w celu
uruchomienia zaworu ECO. Następnie
należy wybrać program do prania tkanin
bawełnianych w maksymalnej temperaturze
bez wkładania ubrań do pralki. Pozwala to
usunąć ewentualny kurz lub inne
zabrudzenia, pochodzące z procesu
produkcji. Odmierzyć połowę dozownika
proszku, wsypać do szuflady na detergent i
rozpocząć pranie.
12
niemieckie francuskie
°dH
°T.H.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 13
Kolejność wykonywania czynności
Załadować pranie
Ostrożnie otwierać
drzwi delikatnie
pociągając za
uchwyt. Pranie
należy wkładać do
bębna pojedynczo,
jednocześnie
uważając, aby nie było
zbite. Zamknąć drzwi.
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladę na
detergenty. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
, a jeśli ubrania mają
również zostać poddane praniu
wstępnemu, wsypać detergent do komory
oznaczonej
. Można również dodać płyn
zmiękczający do tkanin do komory
oznaczonej (nie przekraczać oznaczenia
„MAX” na komorze). Delikatnie zamknąć
szufladę.
Wybrać żądany program pokrętłem
wyboru programów (1)
Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem.
Zacznie migać zielona lampka kontrolna
przycisku 5. Pokrętło wyboru programów
można obracać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w
kierunku przeciwnym.
Pozycja „O” powoduje anulowanie
programu i wyłączenie pralki.
Aby wyłączyć urządzenie po
zakończeniu programu, obrócić pokrętło
wyboru programów na pozycję „O”.
UWAGA!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, czerwona lampka kontrolna
przycisku 5 włączy się 3 razy, aby
zasygnalizować niewłaściwe ustawienie.
Pralka nie wykona nowego programu.
Wybrać prędkość wirowania lub funkcję
STOP Z WODĄ naciskając przycisk 2
Włączy się odpowiednia lampka kontrolna.
Po wybraniu programu włączy się lampka
kontrolna odpowiadająca maksymalnej
prędkości wirowania dozwolonej dla
danego programu (patrz rozdział „Tabela
programów”, gdzie podano dostępne
prędkości wirowania).
Wybrać żądaną opcję korzystając z
przycisków 3 i 4
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku 5.
Aby uzyskać informacje na temat
dostępności opcji w poszczególnych
programach prania, patrz rozdział „Tabela
programów”.
Uruchomić program naciskając przycisk 5
Aby rozpocząć program, nacisnąć ten
przycisk; odpowiednia zielona lampka
kontrolna przestanie migać.
Na sygnalizatorze postępu programu miga
kontrolka A, co oznacza, że urządzenie
rozpoczyna pracę, a drzwi są zablokowane.
WAŻNE!
Jeśli dana opcja jest niezgodna z
wybranym programem, 3 razy włączy się
czerwona lampka kontrolna tego
przycisku.
13
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 14
Wybrać opóźnienie uruchomienia
przyciskiem 7
Opcja ta pozwoli na rozpoczęcie programu
prania z opóźnieniem 3, 6 lub 9 godzin.
Kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby
wybrać żądane opóźnienie. Włączy się
odpowiednia lampka kontrolna.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed naciśnięciem
przycisku 5.
Anulowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia:
Opcję opóźnionego startu można w
dowolnym momencie anulować przed
wciśnięciem przycisku 5.
Jeśli przycisk 5 został już naciśnięty, aby
anulować opóźnienie startu należy:
● wybrać ustawienie PAUZA naciskając
przycisk 5;
● jeden raz nacisnąć przycisk 7, zgaśnie
kontrolka odpowiadająca wybranemu
opóźnieniu.
● ponownie nacisnąć przycisk 5, aby
uruchomić program.
WAŻNE!
●
●
Wybrane opóźnienie może zostać
zmienione wyłącznie po obróceniu
pokrętła wyboru programów na pozycję
„O” i ponownym wybraniu programu.
Drzwi będą zablokowane przez cały czas
opóźnienia. Jeśli zajdzie potrzeba
otwarcia drzwi, należy włączyć tryb
PAUZA naciskając przycisk 5, a
następnie odczekać kilka minut przed
otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi,
ponownie nacisnąć przycisk 5.
Uwaga!
Opcja Opóźniony start nie może być
wybrana z programem
ODPOMPOWANIE.
14
Zmiana opcji lub włączonego programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany, należy włączyć
pauzę naciskając przycisk 5.
Zmiany już rozpoczętego programu można
dokonać tylko poprzez jego anulowanie.
Należy obrócić pokrętło wyboru programów
do pozycji „O”, a następnie wybrać nowe
ustawienie. Uruchomić nowy program
naciskając w tym celu ponownie przycisk 5.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Zatrzymanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk 5 , odpowiednia
kontrolka zacznie migać. Aby wznowić
program, należy ponownie nacisnąć
przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program,
należy ustawić pokrętło wyboru programów
w pozycji „O”. Teraz można wybrać nowy
program.
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy włączyć tryb PAUZA
naciskając w tym celu przycisk 5.
Po kilku minutach drzwi można otworzyć.
Jeśli pralka już rozpoczęła podgrzewanie
wody, a poziom wody jest powyżej dolnej
krawędzi drzwi, drzwi nie można otworzyć.
Jeżeli mimo to zachodzi konieczność
otwarcia drzwi należy wyłączyć pralkę
obracając pokrętło do pozycji „O”. Po
upływie kilku minut można otworzyć drzwi
(Uwaga na poziom i temperaturę wody!).
Po wykonaniu powyższych czynności,
konieczne będzie ponowne ustawienie
programu oraz opcji, a następnie
wciśnięcie przycisku 5.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 15
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Lampka kontrolna przycisku 5 wyłącza
się, a lampka kontrolna postępu programu
C włącza się. Drzwi można otworzyć.
Jeśli po zakończeniu programu w bębnie
pozostała woda, aby ją odprowadzić
należy wykonać poniższe czynności:
● ustawić pokrętło wyboru programów w
pozycji „O”
● wybrać program ODPOMPOWANIE lub
WIROWANIE
● w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku
● wcisnąć przycisk5
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, obrócić pokrętło wyboru
programów w położenie „O”.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody.
Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec
powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych
zapachów
15
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 16
Konserwacja i czyszczenie
WAŻNE!
Przed przystąpieniem do czyszczenia i
prac konserwacyjnych należy ODłĄCZYĆ
urządzenie od zasilania.
Wyjąć szufladę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosować się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osadzaniu się kamienia.
Czyszczenie wnęki szuflady
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
● Bęben powinien być pusty.
● Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
● Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
pralki
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie dokładnie
wytrzeć.
Czyszczenie szuflady na detergent
Szufladę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć górną
część przegródki na płyny zmiękczające.
16
Po wyjęciu szuflady
należy wyczyścić
wnękę używając
małej szczotki,
upewniając się, że
wszelkie
pozostałości proszku
zostały usunięte z
dolnej i górnej części
wnęki. Włożyć szufladę z powrotem i
uruchomić program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
● pralka nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje
● podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak agrafki, monety itp.
Należy postępować w następujący sposób:
● Odłączyć urządzenie.
● Jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać, aż woda się ochłodzi.
● Podstawić pod
pompę (A)
odpowiednie
A
naczynie, do
B
którego spłynie
woda.
● Wysunąć awaryjny
wąż spustowy (B),
umieścić go w
pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
● Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić i
wyciągnąć pokrywę pompy. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody wyciekającej podczas odkręcania
pokrywy pompy.
132963120_PL.qxd
●
●
03/07/2008
14.02
Page 17
Obracając wirnikiem pompy wyjąć
ewentualne ciała obce.
Nałożyć zatyczkę na wąż awaryjny i
umieścić go z powrotem w miejscu, z
którego został wyjęty.
Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy podjąć
określone środki ostrożności.
● Zakręcić zawór dopływowy wody.
● Odkręcić wąż dopływowy.
● Umieścić końcówkę węża dopływowego
oraz końcówkę węża awaryjnego spustu
w specjalnie podstawionym naczyniu i
odczekać, aż spłynie do niego woda z
pralki.
● Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić
we wnęce pompy wąż awaryjnego
spustu, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
● Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.
WAŻNE!
●
Mocno dokręcić pokrywę pompy.
WAŻNE!
W trakcie pracy pralki i w zależności od
wybranego programu w pompie może się
znajdować gorąca woda.
Nie wolno odkręcać pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Należy zaczekać, aż
pralka zakończy cykl i będzie pusta.
Zakładając pokrywę pompy, należy
upewnić się, że jest dobrze dokręcona, aby
zapobiec przeciekom i uniemożliwić zdjęcie
jej przez dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli używana w pralce woda jest bardzo
twarda lub zawiera kamień, filtr dopływowy
może się zatkać. W związku z tym należy
go okresowo czyścić.
Zakręcić zawór
doprowadzający
wodę. Odłączyć wąż
dopływowy. Oczyścić
filtr szczotką o
twardym włosiu.
Starannie dokręcić
wąż dopływowy.
Za każdym razem, gdy woda jest usuwana
przez awaryjny wąż spustowy, należy wlać
2 litry wody do szuflady prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
● wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
● zakręcić zawór dopływowy wody;
● jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
● ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża awaryjnego spustu.
Zdjąć zatyczkę węża. Woda sama
powinna spłynąć do naczynia. Po
napełnieniu naczynia nałożyć ponownie
zatyczkę na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność, aż cała woda
zostanie odprowadzona;
● w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
● nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić go
we wnęce;
● ponownie dokręcić pokrywę pompy.
17
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 18
Co zrobić, gdy ...
WAŻNE!
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona lampka kontrolna przycisku 5 miga
wskazując, że pralka nie pracuje. Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić
program wciskając w tym celu przycisk 5. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują
nieprawidłowości, należy się zwrócić do lokalnego serwisu.
Awaria
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Możliwa przyczyna / Rozwiązanie
Drzwi nie zostały zamknięte. (Miga czerwona lampka
kontrolna)
● Dokładnie zamknąć drzwi.
Wtyczka nie została prawidłowo podłączona do
gniazdka zasilania.
● Podłączyć urządzenie do gniazdka zasilania.
W gniazdku nie ma prądu.
● Sprawdzić domową instalację elektryczną.
Spalił się bezpiecznik główny instalacji elektrycznej.
● Wymienić bezpiecznik.
Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we
właściwej pozycji i przycisk 5 nie został naciśnięty.
● Obrócić pokrętło wyboru programów i ponownie
nacisnąć przycisk 5.
Wybrano przycisk 7 .
● Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, należy
wyłączyć funkcję OPÓŹNIONY START.
Zawór wody jest zamknięty. (Miga czerwona
lampka kontrolna)
● Odkręcić zawór wody.
Pralka nie pobiera wody:
Przygnieciony bądź zgięty wąż dopływowy. (Miga
czerwona lampka kontrolna)
● Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Filtr węża dopływowego wody jest zablokowany.
(Miga czerwona lampka kontrolna)
● Wyczyścić filtr węża dopływowego.
Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte. (Miga
czerwona lampka kontrolna)
● Dokładnie zamknąć drzwi.
18
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 19
Awaria
Możliwa przyczyna / Rozwiązanie
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
Zbyt nisko położona końcówka węża odpływowego.
● Patrz rozdział „Podłączenie węża odpływowego
wody”.
Pralka nie odprowadza wody
i/lub nie wiruje:
Wąż odpływowy jest przygnieciony lub zagięty. (Miga
czerwona lampka kontrolna)
● Sprawdzić podłączenie węża odpływu wody.
Pompa opróżniająca jest zatkana. (Miga czerwona
lampka kontrolna)
● Wyczyścić pompę opróżniającą.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
● Zmienić rozłożenie prania.
Wybrano opcję „STOP Z WODĄ”.
● Wyłączyć opcję.
● Wybrać opcję „ODPOMPOWANIE” lub
„WIROWANIE”.
Zbyt dużo lub niewłaściwa jakość detergentów
(powodują nadmierne pienienie się).
● Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.
Wyciek wody na podłodze:
Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy mocowania
węża dopływowego do zaworu. Nie zawsze można to
łatwo sprawdzić, gdyż woda ścieka po wężu; sprawdzić,
czy wąż jest wilgotny.
● Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.
Wąż dopływowy wody jest uszkodzony.
Wymienić na nowy.
●
Nie włożono zatyczki do wężyka awaryjnego spustu
wody po oczyszczeniu pompy.
● Włożyć zatyczkę do wężyka awaryjnego spustu wody
i umieścić go z powrotem w miejscu, z którego został
wyjęty.
Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego
detergentu.
● Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.
Trwalsze plamy nie zostały usunięte przed
praniem.
● Do prania trudnych do usunięcia plam
Niezadowalające wyniki prania: stosować produkty dostępne na rynku.
Nie wybrano właściwej temperatury.
● Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią
temperaturę.
Nadmierna waga prania.
● Zmniejszyć ilość prania w bębnie.
19
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 20
Awaria
Nie można otworzyć drzwi
pralki:
Możliwa przyczyna / Rozwiązanie
Program nie dobiegł do końca.
● Odczekać do końca cyklu prania.
Włączona blokada drzwi.
● Odczekać kilka minut, dopóki nie zwolni się
blokada drzwi.
W bębnie pozostała woda.
● Wybrać program odpompowania lub wirowania,
aby odprowadzić wodę.
Nie usunięto blokad transportowych i opakowania.
● Sprawdzić poprawność instalacji pralki.
Wibrowanie lub głośna praca
pralki:
Niewłaściwa regulacja nóżek.
Sprawdzić, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
●
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
Zmienić rozłożenie prania.
●
Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość
prania.
● Włożyć więcej prania.
W bębnie nie widać wody
Urządzenia opracowane z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów pracy.
20
...
...
No.
..
Ser.
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki, należy podać
model, numer produktu oraz numer
seryjny i datę zakupu urządzenia:
informacje te są wymagane przez serwis
w celu zapewnienia sprawnej obsługi.
...
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała wirowanie,
gdyż pranie jest niewłaściwie rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie rozmieszcza pranie w bębnie,
obracając go w tym celu w przeciwnych kierunkach.
Czynność ta może zostać powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania. Jeżeli po upływie 20 minut
pranie nadal nie jest równomiernie rozłożone w bębnie,
urządzenie nie będzie wirować.W takim przypadku
należy ręcznie ułożyć pranie i wybrać program
wirowania.
● Ręcznie zmienić rozłożenie prania.
Ilość prania jest zbyt mała.
● Dodać więcej rzeczy, rozłożyć pranie, a następnie
wybrać program wirowania.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 21
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
82 cm
Głębokość (łącznie z drzwiami)
54 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Całkowity pobór
mocy - Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej
na krawędzi drzwi pralki
Ciśnienie doprowadzanej
wody
Minimum
0,05 MPa
Maksimum
Maksymalny wsad
Bawełna
Prędkość wirowania
Maksimum
0,8 MPa
6 kg
0
1200 obr./min
Parametry eksploatacyjne
Pobór energii
(w kWh)
Pobór wody
(w litrach)
Długość
programu
(minut)
Bawełna 90°
2,0
61
140
Bawełna Eko 60° (*)
1,02
52
165
Bawełna 60°
1,35
58
125
Bawełna 40°
0,75
58
120
Syntetyki 60°
1,0
54
90
Delikatne 40°
0,55
58
70
Wełna 40°
0,45
55
60
Program
Informacje
Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż
są one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wody dopływającej i
temperatury otoczenia.
(*) Program Bawełna Eko 60° z
załadunkiem 6 kg jest programem
referencyjnym dla danych
umieszczonych na etykiecie zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.
21
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 22
Instalacja
Rozpakowanie
5. Zdjąć wspornik D i wkręcić sześć
mniejszych śrub C , a następnie
wysunąć przekładkę plastikową E.
6. Otworzyć drzwi,
wyjąć plastikowe
zatyczki z torebki
zawierającej
instrukcję.
Przed uruchomieniem pralki, należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich
elementów transportowych, aby można
było z nich skorzystać w razie
przeprowadzki.
7. Włożyć plastikowe zatyczki do mniejszej
górnej i dwóch dolnych dużych otworów.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie
położyć pralkę na tylnej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
dopływowy oraz wąż odpływowy z
uchwytów znajdujących się z tyłu
urządzenia.
A
C
B
C
B
3. Za pomocą dołączonego klucza
odkręcić i wyjąć środkową śrubę A z tyłu
urządzenia.
4. Odkręcić i wyjąć dwie duże śruby B i
sześć mniejszych śrub C z tyłu
urządzenia.
E
C
D
C
22
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni.
Należy upewnić się, czy cyrkulacja
powietrza dookoła urządzenia nie jest
utrudniona przez dywany, wykładzinę
dywanową itp.
Przed umieszczeniem na małych płytkach
położyć gumową podkładkę.
Nie wolno usiłować wyrównywać
nierówności w podłodze podkładając
kawałki drewna, kartonu lub innego
materiału pod urządzenie.
Jeśli nie można uniknąć instalacji
urządzenia obok kuchenki gazowej lub
piecyka węglowego, należy przewidzieć
panel izolujący pokryty folią aluminiową od
strony kuchenki lub piecyka, który należy
włożyć pomiędzy obydwa urządzenia.
Nie wolno instalować urządzenia w
pomieszczeniach, w których temperatura
może spaść poniżej 0.
Należy uważać, aby nie zginać węży
doprowadzenia i odpływu wody.
Podczas instalowaniu urządzenia, należy
przewidzieć dostęp dla serwisanta w razie
konieczności dokonania naprawy.
Wypoziomować dokładnie urządzenie,
dokręcając lub wykręcając nóżki
regulacyjne. Nigdy nie podkładać pod
urządzenie kartonu, drewna lub podobnych
materiałów w celu wyrównania
ewentualnych nierówności posadzki. Po
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 23
wypoziomowaniu pralki dokręcić nakrętki
blokujące.
Podłączenie węża dopływowego wody
Uwaga!
Jeśli nie można podłączyć urządzenia
bezpośrednio do sieci wodociągowej,
można je podłączyć do instalacji zbierającej
zimną wodę. Należy wtedy przewidzieć
minimalną odległość pomiędzy wlotem do
pralki a dnem zbiornika wodnego.
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi
zlewozmywaka, za
pomocą kolanka z
tworzywa,
dostarczonego
wraz z
urządzeniem.
Ważne jest, aby
powstająca podczas
wylewania wody siła
odrzutu nie spowodowała ześlizgnięcia się
kolanka z krawędzi zlewozmywaka. Należy
więc przywiązać go sznurkiem lub
kawałkiem drutu do zaworu baterii lub
przymocować go do ściany.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w
dół. Skierować wąż w lewo lub w prawo w
zależności od położenia zaworu dopływu wody.
Podłączyć wąż do zaworu wody ze
standardowym gwintem 3/4 cala. Należy
zawsze używać węża dostarczonego w
komplecie.
Nie należy używać węża dołączonego do
starej pralki, aby podłączyć wodę do
nowego urządzenia.
Do rozgałęzienia w syfonie
zlewozmywaka.
Jeśli to rozgałęzienie w syfonie nie było
wcześniej używane, należy najpierw
usunąć z niego zaślepkę. Wcisnąć wąż
odpływowy na króciec rozgałęzienia i
zabezpieczyć obejmą. Wąż odpływowy
należy koniecznie skierować do góry (patrz
rysunek), aby zapobiec cofaniu się brudnej
wody do pralki.
Instalacja powinna spełniać wymagania
lokalnego zakładu wodociągowego oraz
norm budowlanych. Aby zapewnić
bezpieczną pracę urządzenia, ciśnienie
wody powinno wynosić minimum 0,05 MPa
(0,5 bar).
23
Page 24
Uwaga!
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Uwaga!
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa.
Uwaga!
600
600
541
8
A
820 min
90
0
49
Przygotowanie i montaż drzwi
Pralka została wstępnie skonfigurowane do
montażu drzwi otwierających się z prawej
na lewą stronę.
W takim przypadku wystarczy przykręcić w
odpowiednim położeniu (Rys. B) dołączone
do urządzenia zawiasy (1) i przeciwmagnes (6).
6
1
Uwaga!
24
.
in
600 m
Podczas instalacji urządzenia w meblu
kuchennym należy dopilnować, jeśli to
możliwe, aby węże zostały umieszczone w
jednej z dwóch wnęk z tyłu urządzenia.
Pomoże to zapobiec zgięciu lub
przyciśnięciu węży.
Po zainstalowaniu urządzenia przewód
zasilający musi być łatwo dostępny.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać WYŁĄCZNIE w punkcie
serwisowym.
596
515
195
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń, biorąc pod uwagę
również korzystanie z innych sprzętów
gospodarstwa domowego.
Do zabudowy
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do
zabudowy w meblach kuchennych. Wnęka
powinna mieć wymiary podane na rys. A.
120
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące podłączenia
elektrycznego znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na krawędzi
drzwi pralki
Podczas instalowania urządzenia, należy
przewidzieć dostęp dla serwisanta w razie
konieczności dokonania naprawy.
160
Wąż odpływowy nie może być zagięty.
UWAGA
165
Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tzn. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.
176, 5
14.02
416
03/07/2008
818
132963120_PL.qxd
1
4
7
2
3
B
23
8
5
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 25
a) Drzwi
Wymiary drzwi powinny wynosić:
- szerokość 595-598 mm
- grubość
16-22 mm
Wysokość (C-Rys. C) zależy od wysokości
podstawy sąsiedniego mebla.
416
C
B
35 Ø 12.5-14 depth
16
-22
d) Przeciw-magnes (6)
Urządzenie zostało wstępnie
skonfigurowane do magnetycznego
zamykania drzwi. Aby umożliwić
prawidłowe działanie tej funkcji, należy
przykręcić przeciw-magnes (6) (stalowy
krążek z gumową uszczelką) po
wewnętrznej stronie drzwi.
Jego położenie musi odpowiadać
magnesowi (4) na urządzeniu (patrz rys. D).
,5
C
98
22+1
595-5
6
4
b) Zawiasy
W celu montażu zawiasów niezbędne jest
wywiercenie dwóch otworów (o średnicy 35
mm, głębokości 12,5-14 mm, zależnie od
grubości drzwi mebla) od wewnętrznej
strony drzwi. Odległość pomiędzy środkami
otworów mocujących musi wynosić 416
mm.
Odległość (B) od górnej krawędzi drzwi do
środka otworu zależy od wymiarów
sąsiadującego mebla.
Wymagane wymiary zostały podane na
rys. C.
Zawiasy są mocowane do drzwi za pomocą
śrub do drewna (2-Rys. B) dołączonych do
urządzenia.
c) Montaż drzwi
Przykręcić zawiasy (1) do urządzenia
śrubami M5x15 (3-Rys. B). Zawiasy mogą
zostać wyregulowane, aby wyrównać
ewentualną nieregularną grubość drzwi.
Aby dokładnie wyrównać drzwi, należy
poluzować śrubę (3-Rys. B), wyregulować
drzwi i ponownie dokręcić śrubę.
8
D
Jeśli drzwi mają otwierać się z lewej strony
na prawą, należy zamontować płytki (7),
magnes (4) i płytkę (5) po przeciwnej
stronie (Rys. B i E). Zamontować przeciwmagnes (6) i zawiasy (1) według
wcześniejszego opisu.
6
4
5
7
E
3
1
8
2
25
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 26
Ochrona środowiska
Materiały opakowaniowe
Materiały oznaczone symbolem
nadają się do ponownego
przetwarzania.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać
ponownie wykorzystane, muszą zostać
umieszczone w wyznaczonych
miejscach (lub pojemnikach).
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się
złomowanym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
26
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
● Średnio zabrudzona bielizna może
być prana bez prania wstępnego. W
ten sposób oszczędzamy detergent,
wodę i czas (dbając tym samym o
ochronę środowiska!).
● Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
● Stosując odpowiednie zabiegi,
można usunąć plamy i brud z
niewielkich powierzchni; Następnie
można wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
● Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej
ilości.
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 27
27
132963120_PL.qxd
03/07/2008
14.02
Page 28
www.electrolux.com
www.zanussi.pl
132 963 120 - 00 - 272008 Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia
Download PDF

advertising