Zanussi ZWI1125 User manual

Zanussi ZWI1125 User manual
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.15
Page 1
Felhasználói
kézikönyv
Mosógép
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
Pompen
Inwek
Inw
eken
en 30°
3u
40°
Wol 40°
30°
30°
Anti-kreuk
euk
40° 40° Anti-kr
6u
9u
1300
900
700
30°
60°
Sportt 40°
Spor
intensief
ZWI 1125
Startuits
Star
tuitstel
tel
60° eco
40°
Gordijnen
Gor
dijnen 40°
Handwas 30°
Handwas
Handwas
Handw
as 40°
95°
60°
Spoelen
Voorw
oorwas
as
Hoofdwas
Hoofdw
as
Spoelen/
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
500
Spoelstop
Centrifuger
Centr
ifugeren
en
Extra kor
kortt
Opties
Einde
Extra spoelen
Startt/Pau
Star
auze
ze
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.15
Page 2
Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta!
Kívánjuk, hogy sokszor lelje örömét új készülékében, és reméljük, hogy ismét a mi márkánkat
keresi majd, amikor háztartási készülékeket vásárol.
Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg a
termék teljes életciklusa során, hogy később is a rendelkezésére álljon. A felhasználói
kézikönyvet adja át a készülék esetleges jövőbeli tulajdonosának.
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék károsodásának
elkerülését célzó információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk - - - - - - - - - - - - -3
Ápolás és tisztítás - - - - - - - - - - - - - - -16
A készülék leírása - - - - - - - - - - - - - - - -5
Mit tegyek, ha... - - - - - - - - - - - - - - - - - 19
Mosószertartó - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5
Műszaki adatok - - - - - - - - - - - - - - - - - 22
Kezelőpanel és funkciók - - - - - - - - - - - -6
Fogyasztási értékek - - - - - - - - - - - - - - 22
Programtáblázat - - - - - - - - - - - - - - - -8-9
Szerelési útmutató - - - - - - - - - - - - - - - 23
Mosási tanácsok - - - - - - - - - - - - - - - -10
Környezetvédelmi tudnivalók - - - - - - - - 26
Az első használat előtt - - - - - - - - - - - -12
A műveletek végrehajtásának
sorrendje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
2
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.15
Page 3
Biztonsági információk
Saját biztonsága és a helyes használat
biztosítása érdekében a készülék üzembe
helyezése és első használata előtt
olvassa át figyelmesen ezt a használati
útmutatót, beleértve a tippeket és
figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében
fontos annak biztosítása, hogy mindenki,
aki a készüléket használja, jól ismerje
annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati
útmutatót, és ha a készüléket
elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is
mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki
használja, megfelelő információkkal
rendelkezzen annak használatát és
biztonságát illetően.
Általános biztonság
●
●
●
●
●
●
Veszélyes megváltoztatni a műszaki
jellemzőket vagy megkísérelni a termék
bármilyen módon történő módosítását.
Magas hőmérsékleten történő mosás
során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek
elkerülése érdekében, kérjük, használat
előtt ellenőrizze le a dobot.
Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A
túlzott használat kárt okozhat a
ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve
●
●
●
mossa, nehogy azok a dob és az üst közé
kerülhessenek.
Ne használja a mosógépet halcsontot
tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
A készüléket mindig válassza le a
hálózatról, és zárja el a vízellátást
használat, tisztítás és karbantartás után.
Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
A szakszerűtlen beavatkozás személyi
sérülést vagy komoly működési
problémákat okozhat. Forduljon
szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon
eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
●
●
●
●
●
●
●
A készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne
helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
Használat előtt minden csomagolóanyagot
és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani.
Súlyos károk keletkezhetnek a gépben
vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt
nem tartja be. Lásd a felhasználói
kézikönyv vonatkozó fejezetét.
A készülék üzembe helyezése után
ellenőrizze, hogy az ne álljon a
befolyócsövön és a kifolyócsövön, valamint
a munkafelület ne nyomja az elektromos
tápvezetéket.
Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
Ha a készüléket fagynak kitett helyen
helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
«Fagyveszély» c. fejezetet.
3
132963150_HU.qxd
●
●
03/07/2008
14.15
Page 4
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek
vagy kompetens személynek kell
elvégeznie.
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
●
●
●
●
●
●
●
4
Ezt a gépet háztartási célú használatra
tervezték. Ne használja más célra, mint
amire való.
Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
Ne töltse túl a készüléket. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb
üres, a gombok és cipzárak zárva vannak.
Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt
ruhadarabok mosását, és mosás előtt
kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és
fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
Ne mosson a mosógépben olyan
ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek.
Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat
használt, ügyelni kell arra, hogy a folyadék
eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az
aljzatból.
Soha ne használja a mosógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon
sérült, hogy a készülék belseje szabadon
hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
●
●
●
●
●
●
A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok
és ismeretek híján lévő személy (beleértve
a gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy
kisgyermekek vagy fogyatékkal élő
személyek felügyelet nélkül használják.
Gondoskodni kell a kisgyermekek
felügyeletéről annak biztosítása érdekében,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a
gyermekek számára. Fulladásveszély áll
fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdekében,
hogy bezárva maradjanak, a mosógép
különleges funkcióval rendelkezik.
A készülék
elindításához
(lenyomás nélkül)
forgassa el az ajtó
belsejében lévő
gombot az
óramutató járásával
megegyező irányban
addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem
kerül. Ha szükséges,
használjon érmét.
A készülék
leállításához és az
ajtó ismételt
bezárásának
lehetővé tétele
érdekében forgassa
el a gombot az
óramutató járásával
ellenkező irányban
addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem
kerül.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.15
Page 5
A készülék leírása
1
Mosószertartó
2
Kezelőpanel
3
Ajtófogantyú
4
Adattábla
5
Vízleeresztő szivattyú
6
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Előmosás
Mosás
Öblítőszer
5
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 6
Kezelőpanel és funkciók
1
2
3
4
5
6 7
Fontos
A programválasztót, a különböző gombokat és a programfutás-kijelzőt a jelen kézikönyv
egészében az ebben a táblázatban megadott számmal jelöljük.
Szimbólumok:
= Pamut,
= Kímélő,
= Pamut Eco,
= Kézi mosás,
= Öblítőstop,
= Start/Szünet,
= Opciók,
= Mosás,
Programválasztó gomb és
1 Be/Ki kapcsoló
Centrifugálás sebességét
2 mérséklő gomb
Öblítőstop opció
6
= Hideg mosás,
= Öblítések,
= Műszál,
= Ürítés,
= Vasaláskönnyítő,
= Centrifugálás,
= Előmosás,
= Szupergyors,
= Vége,
= Késleltetett indítás.
= Extra öblítés,
A programkapcsoló lehetővé teszi egy program kiválasztását
és/vagy a készülék be/ki kapcsolását.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja
centrifugálni a ruhaneműt, a centrifugálási sebesség
megváltoztatásához többször nyomja meg ezt a gombot,
illetve válassza az ÖBLÍTŐSTOP opciót. Kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. A víz leeresztéséhez lásd «A
program végén» c. fejezetet.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 7
Ezzel a gombbal az opciók közül csak egyet választhat.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
ELŐMOSÁS: Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a
ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os előmosással kezelni. Az
előmosás rövid centrifugálással ér véget a Pamut és a
Műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében
csak a víz leeresztése történik meg.
SZUPERGYORS: Rövid ciklus enyhén szennyezett
darabokhoz vagy csak felfrissítést igénylő ruhaneműhöz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mosnivaló töltetét
(lásd «Programtáblázat»).
Opciók gomb
3 ELŐMOSÁS
SZUPERGYORS
4 Extra öblítés gomb
A mosógép néhány további öblítést végez a mosási ciklus
alatt. Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyéneknél és
olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
5 Start/Szünet gomb
Ez a gomb:
- lehetővé teszi a kiválasztott program indítását; a megfelelő
zöld jelzőfény nem villog tovább.
- félbeszakítja a futó programot is; a megfelelő jelzőfény
villogni kezd.
6 Programfutás-kijelző
A futó programfázistól függően különböző jelzőfények
világítanak.
7 Késleltetett indítás gomb
Ez a gomb lehetővé teszi, hogy a mosási program indítását
3, 6 vagy 9 órával késleltesse.
Programfutás-kijelző
(A)
(B)
(C)
Az A jelzőfény
felgyullad az 5 gomb
megnyomása után.
A B jelzőfény világít,
amikor a készülék
öblít vagy centrifugál.
A C jelzőfény világít a
mosási ciklus végén.
7
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 8
Programtáblázat
Program / Megfelelő hőmérséklet
Centrifugálási sebesség
Programleírás
Maximális töltet
Anyag fajtája
PAMUT 90°C-tól Hidegig
Centrifugálási sebesség: 1200 - 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut (közepesen szennyezett pamut
ruhadarabok).
PAMUT + ECO 60°C-on
Centrifugálási sebesség: 1200 - 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet: 6 kg;
Fehér és színtartó pamut (közepesen szennyezett pamut
ruhadarabok).
MŰSZÁL 60°C-tól Hidegig
Centrifugálási sebesség: 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet: 3 kg; Csökkentett töltet: 1,5 kg1)
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsónemű, színes
ruhadarabok, nem összemenő, blúzok.
VASALÁSKÖNNYÍTŐ 40°C-on
Centrifugálási sebesség: 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet: 1,5 kg;
Műszál: Ennek a programnak a kiválasztása után a
ruhanemű finom mosásra és centrifugálásra kerül,
nehogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is könnyebb.
Ezenkívül a mosógép további öblítéseket végez.
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
SZUPERGYORS1)
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
SZUPERGYORS1)
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
KÍMÉLŐ 40°C-tól Hidegig
Centrifugálási sebesség: 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet: 3 kg; Csökkentett töltet: 1,5 kg1)
Kényes szövetek: pl. akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
SZUPERGYORS1)
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
GYAPJÚ 40°C-on
Centrifugálási sebesség: 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet: 2 kg
Program «Tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy
össze» címkével ellátott gyapjúhoz. Megjegyzés: Az egyetlen
vagy nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot
okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó
centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza
el újra a töltetet, hogy a centrifugálás lehetővé váljon, majd
válassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
8
Mosószeradagoló
2)
2)
2)
2)
2)
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 9
Programtáblázat
Program / Megfelelő hőmérséklet
Centrifugálási sebesség
Programleírás
Maximális töltet
Anyag fajtája
KÉZI MOSÁS 30°C-tól Hidegig
Centrifugálási sebesség: 900 - 700 - 500
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet: 2 kg
Speciális program «kézi mosás» kezelési címkével
rendelkező kényes szövetekhez.
Opciók
Mosószeradagoló
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÖBLÍTÉS
Centrifugálási sebesség: 1200 - 900 - 700 - 500
CENTRIFUGÁLÁS
Öblítések - Hosszú centrifugálás
SEBESSÉGÉNEK
Max. töltet: 6 kg
CSÖKKENTÉSE
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
ÖBLÍTŐSTOP
kézzel mosott pamut ruhaneműket. A gép 3 öblítést
EXTRA ÖBLÍTÉS
végez, ezt pedig egy utolsó hosszú centrifugálás követi. A
centrifugálási sebesség mérsékelhető.
VÍZLEERESZTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos az
ÖBLÍTŐSTOP opcióval rendelkező programok esetében.
CENTRIFUGÁLÁS
Centrifugálási sebesség: 1200 - 900 - 700 - 500
Ürítés és hosszú centrifugálás
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára
és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az
ÖBLÍTŐSTOP opciót. Kiválaszthatja a sebességet a
megfelelő gomb segítségével, hogy az megfeleljen a
centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE
O/KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
gép kikapcsolásához.
1)
2)
Ha a 3 gomb megnyomásával a SZUPERGYORS opciót választja, javasoljuk, hogy
csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. Azonban lehetséges a teljes töltet
is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
9
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 10
Mosási tanácsok
Szétválogatás
Kövesse az egyes ruhaneműn található
mosási útmutatást és a gyártó cég mosási
útmutatásait. A következők szerint különítse el
a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
90° vagy
95°
50°/60°
Hideg/30°
/40°
az átlagosan szennyezett fehér
lenvászon és pamutruhák (pl.
konyharuhák, törülközők,
asztalterítők, lepedők stb.)
mosásához
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas ruhaneműk
(pl. ingek, pizsamák, hálóingek
stb.), illetve enyhén szennyezett
fehér pamutruhák (pl.
fehérneműk) mosására.
kényes ruhadarabok (pl.
függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és gyapjúanyagok,
amelyek címkéjén ez áll: «tiszta új
gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze».
Teendők a ruhaneműk
behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat;
a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik
«fehérségüket».
A színes új ruhák az első mosásnál
engedhetik a színüket, ezért célszerű az első
alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne
maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők). Gombolja be a
párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat,
kapcsolja be a kapcsokat. Az öveket és a
hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg
valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
10
A függönyöket különös óvatossággal kezelje.
Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban,
hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó
útmutatás a programtáblázatokban található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne
tömje meg túlzottan.
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel
optimális víz- és energiafelhasználás érthető
el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében
csökkentse a megadott mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató
jellegűek:
fürdőköpeny
terítők
paplanhuzat
lepedő
párnahuzat
terítő
frottírtörülköző
konyharuha
hálóing
női alsónemű
férfimunkaköpeny
férfiing
férfipizsama
alsóing
alsónadrág
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem
lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek
alávetni őket.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 11
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát
éjszakára speciális mosószert tartalmazó
vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot
mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg
terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag
segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű
rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták
a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen
kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes
ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a
klórral szemben ellenálló fehér és színes
ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal(*), majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot
acetonnal, majd kezelje alkohollal. A fehér
anyagokról hipoklorittal távolítsa el a
megmaradt nyomokat.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően
nedvesítse be előbb acetonnal (*), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen
visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa
meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén
tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer
kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A
helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a
környezet védelmét jelenti. Annak ellenére,
hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan
elemeket is tartalmaznak, amelyek károsítják
a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag
fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a
szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi
forgalomban lévő mosószer felhasználható:
● mosópor valamennyi anyagtípushoz,
● mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz.
● folyékony mosószerek valamennyi
anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz,
illetve a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony
mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a
koncentrált mosószerek optimális
felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert a mosószertartó
jelölésű rekeszébe öntse közvetlenül a
program elindítása előtt.
A mosási program megkezdése előtt
öblítőszert vagy keményítőt kell önteni
a
jelölésű mosószer-adagoló rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének
megválasztásához kövesse a gyártó
útmutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a
mosószer-adagoló rekeszben látott
«MAX» jelölést.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
11
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 12
A felhasznált mosószer
mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és
a felhasznált víz keménységétől függ.
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó
információt az adott vízműtől vagy az
illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
Vízkeménységi fok
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
Az első használat előtt
FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg róla, hogy az elektromos és
vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe
helyezési útmutatásoknak
FONTOS!
Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden
más anyagot a dobból.
FONTOS!
Azt javasoljuk, hogy öntsön 2 liter vizet a
mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy
aktiválja az ÖKO szelepet. Utána
végeztessen el egy maximális hőmérsékletű
pamutciklust anélkül, hogy bármilyen
ruhaneműt behelyezne a mosógépbe, hogy
eltávolítson a dobból és az üstből a gyártás
folyamán visszamaradt minden esetleges
szennyeződést. Öntsön a mosószerfiókba
1/2 adag mosószert, és indítsa be a gépet.
12
Fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
A megadottnál kevesebb mosószert
használjon, amikor:
● kevés ruhaneműt mos,
● a ruhanemű csak kissé szennyezett,
● a mosás során nagy hab képződik.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 13
Üzemelési sorrend
A ruhanemű
behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé
húzva óvatosan nyissa
ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket
egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire
csak lehet, terítse szét
őket. Zárja be az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget,
öntse azt a
jelzésű főmosási rekeszbe,
és ha olyan programot kíván végezni, mely
tartalmaz előmosást, öntse a
jelzésű
rekeszbe.
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe,
(a felhasznált
mennyiség nem lépheti túl a rekeszben lévő
«MAX» jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A programkapcsoló segítségével válassza ki
a kívánt programot (1)
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programra.
Az 5 gomb zöld jelzőfénye villog.
Az óra járásával megegyező és ellentétes
irányban is lehet forgatni.
«O» állásban törli a programot, és
kikapcsolja a gépet.
A program végén a programkapcsolót
«O» állásba kell fordítani a gép
kikapcsolása érdekében.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót,
és állítja be egy másik programra, amikor a
gép éppen üzemel, a gomb piros jelzőfénye
3-szor villog, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
A centrifugálási sebesség vagy az
Öblítőstop opció kiválasztása a 2 gomb
megnyomásával
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Amikor kiválaszt egy programot, az adott
programhoz megengedett maximális
centrifugálási sebességnek megfelelő
jelzőfény világít (lapozza fel a
«Programtáblázat» c. részt a megengedett
centrifugálási sebességre vonatkozóan).
Válassza ki a 3 és 4 gombok segítségével
a kívánt opciót
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Ezeket az opciókat a
kívánt program kiválasztása után és az 5
gomb megnyomása előtt kell kiválasztani.
A mosási programok és az opciók
összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a «Program táblázat» c. részt.
A program indítása az 5 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg ezt a gombot; a megfelelő zöld
jelzőfény nem villog tovább.
A programfutás-kijelzőn az A jelzőfény
világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést, és az ajtó zárva van.
FONTOS!
Ha egy olyan opció kerül kiválasztásra,
amely nem egyeztethető össze a beállított
13
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 14
mosási programmal, ennek a gombnak a
piros jelzőfénye 3-szor felvillan.
A késleltetett indítás kiválasztása a
7 gomb megnyomásával
Ez az opció gomb lehetővé teszi, hogy a
mosási program indítását 3, 6, 9 órával
késleltesse.
Ennek a gombnak az ismételt lenyomásával
tudja kiválasztani a kívánt késleltetést.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
az 5 gombot.
A késleltetett start törlése:
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
az 5 gomb megnyomása előtt.
Ha már megnyomta az 5 gombot, de mégis
szeretné törölni a késleltetési időt, az
alábbiak szerint járjon el:
● Az 5 gomb megnyomásával állítsa
SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
● Nyomja meg egyszer a 7 gombot, a
kiválasztott késleltetéshez tartozó
jelzőfény kialszik.
● A program elindításához nyomja meg
ismét az 5 gombot.
FONTOS!
A kiválasztott késleltetés csak azután
módosítható, hogy a programkapcsolót
«O» állásba forgatta, és ismét
kiválasztotta a programot.
● Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt
zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót,
először az 5 gomb megnyomásával
SZÜNET helyzetbe kell állítania a
mosógépet, majd várjon néhány percig,
mielőtt kinyitná az ajtót. Az ajtó becsukása
után nyomja meg ismét az 5 gombot.
Ne feledje!
A Késleltetett indítás opció nem
választható a VÍZLEERESZTÉS
programmal együtt.
●
14
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 5
gomb megnyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
Fordítsa a programkapcsolót «O» állásba,
majd az új programnak megfelelő állásba.
Indítsa el az új programot az 5 gomb ismételt
megnyomásával.
A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg az 5 gombot, a megfelelő jelzőfény
villogni kezd. A program újraindításához
nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót «O» állásba a
folyamatban lévő program törléséhez. Most
már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba
az 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót.
Ha a gép melegítési fázisban van, vízszintje
meghaladja az ajtó alsó szélét, az ajtó nem
nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem
lehetséges, a programkapcsolót a «O»
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet.
Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót
(Ügyeljen a víz szintjére és
hőmérsékletére!).
Ez után a művelet után ismét be kell állítania
a programot és az opciókat, majd meg kell
nyomnia az 5 gombot.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 15
A program végén
A mosógép automatikusan leáll.
Az 5 gomb jelzőfénye kialszik, miközben a C
fázisjelzőfény világít. Az ajtó nyitható.
Ha a program végén víz van az üstben, a víz
kiürítéséhez hajtsa végre a következő
utasításokat:
● forgassa a programkapcsolót «O» állásba
● Válassza az ÜRÍTÉS vagy a
CENTRIFUGÁLÁS programot
● Csökkentse a megfelelő gombokkal a
centrifugálási sebességet, ha szükséges
● Nyomja meg az 5 gombot
A ciklus végén forgassa a programkapcsolót
«O» állásba a gép kikapcsolása érdekében.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan
ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja
el a vízcsapot.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy
kellemetlen szagok keletkezzenek.
15
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 16
Ápolás és tisztítás
FONTOS!
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az
elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha időközönként
vízlágyítószert használ a mosógépben.
Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása
nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai
szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások
kialakulásának megelőzésében.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal
lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
● A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
● Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
● Normál mennyiségű mosószert használjon,
ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező
por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A mosószertartó tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok
adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
16
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső része
kivehető.
A reteszt lefelé nyomva és a fiókot kifelé húzva
vegye ki a mosószertartót. Mossa le csap
alatt, hogy eltávolítsa az esetleges mosóporlerakódásokat.
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a
helyén, egy kis kefe
segítségével tisztítsa
meg a helyét,
gondoskodva arról,
hogy a nyílás felső és
alsó részéről is
eltávolítson minden
mosópormaradványt.
Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le egy
öblítési programot behelyezett ruhanemű
nélkül.
A szivattyú tisztítása
A szivattyút ellenőrizni kell, ha
● a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem
centrifugál
● a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése
közben, mely a kivezető szivattyút elzáró
tárgyak jelenlétének tudható be, mint
biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
● Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
● Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
● Helyezzen egy
edényt a szivattyú
(A) alá, amelybe a
A
gépből távozó víz
B
folyhat.
● Húzza ki a
vízelvezető csövet
(B), tegye az
edénybe, és vegye
le róla a dugót.
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 17
●
Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki
a szivattyú fedelét és vegye le.Tartson
kéznél egy ruhát, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél leemelésekor távozhat a
gépből.
●
Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben
ürítésre használt csőre, majd az utóbbit
akassza vissza a helyére.
●
●
Csavarja vissza teljesen a szivattyúfedelet.
FONTOS!
Amikor a készülék használatban van, a
kiválasztott programtól függően, forró víz lehet
a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási
ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék
befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról,
hogy megfelelően rászorította, és így nincs
szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt
eltávolítani.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha a víz nagyon kemény, vagy
vízkőlerakódások szemcséit tartalmazza, a
vízbevezető szűrő eltömődhet. Ezért helyes,
ha időről időre megtisztítja azt.
Zárja el a vízcsapot.
Csavarja le a
befolyócsövet.
Tisztítsa meg a szűrőt
egy kemény sörtéjű
kefével.
Csavarja vissza
szorosan a
befolyócsövet.
Fagyveszély
Ha a mosógépet 0°C alatti hőmérsékleten
hagyják, bizonyos óvintézkedéseket meg kell
tenni.
● Zárja el a vízcsapot.
● Csavarja le a befolyócsövet.
● Helyezze a szivattyú kivezető csövének a
végét és a befolyócső végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.
● Csavarja vissza a befolyócsövet, és
helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja
az erre szolgáló dugóval.
● Amikor újra használni kívánja a gépet,
győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
FONTOS!
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a
kivezető csövön keresztül kiüríti, ezt
követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó
főmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza a “gömb” szelep
egységet, amellyel elkerülheti, hogy a
mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket
kell tenni:
● Húzza ki a dugót a konnektorból.
● Zárja el a vízcsapot.
17
132963150_HU.qxd
●
●
●
●
●
03/07/2008
14.16
Page 18
Szükség esetén várja meg, amíg a
mosóvíz kihűl.
Tegyen egy edényt a padlózatra, és
helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.
Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a
kivezető csövet;
Csavarja vissza ismét a szivattyúfedelet.
18
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 19
Mit tegyek, ha ...
FONTOS!
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek
be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben az 5 gomb piros jelzőfénye villog jelezve, hogy a
készülék nem működik.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg az 5 gombot a program újraindításához.
Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti
szakszervizhez.
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva. (A piros jelzőfény villog)
● Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati
aljzatba.
● Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
● Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
● Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és
nem nyomta meg az 5 gombot.
● Forgassa el a programválasztót, és nyomja meg
az 5 gombot ismét.
A 7 gombot választotta ki.
● Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva. (A piros jelzőfény villog)
● Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
(A piros jelzőfény villog)
● Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócső szűrője.
(A piros jelzőfény villog)
● Tisztítsa meg a befolyócső szűrőjét.
Az ajtó nincs jól becsukva.
(A piros jelzőfény villog)
● Zárja be jól az ajtót.
19
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Meghibásodás
A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki
is üríti:
Page 20
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
● Olvassa el «a víz leeresztése» fejezet
idevonatkozó bekezdését.
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
(A piros jelzőfény villog)
● Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szivattyú. (A piros jelzőfény
villog)
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy ● Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
nem centrifugál:
● Rendezze el a ruhaneműt.
Az ÖBLÍTŐSTOP opciót választotta.
● Kapcsolja ki az opciót.
● Válassza az ÜRÍTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS
programot.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert
használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
● Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze,
hogy nedves-e cső.
● Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a befolyócső.
● Cserélje ki egy újjal.
A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása
után nem tették vissza a dugót.
● Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
● Növelje a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
● Használjon a kereskedelemben kapható
termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
● Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
● Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
20
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 21
Meghibásodás
Lehetséges ok/Megoldás
...
...
No.
..
Ser.
Mod.
Prod ...
. No. ... ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy
meghatároznia a problémát, forduljon
szakszervizhez.
A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás
időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
...
A program még mindig fut.
● Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
Nem nyílik ki az ajtó:
● Várjon, amíg az ajtózár kiold. Víz van a dobban.
● Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a
víz kiürítéséhez.
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
● Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése
megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
● Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése
A gép vibrál vagy zajos:
megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
● Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a
dobban.
● Helyezzen be több ruhaneműt.
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a dob
ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes
elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen irányú
forgására van szükség ahhoz, hogy az egyensúly
visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha
Későn indul a centrifugálás, illetve a
20 perc elteltével sem oszlik el megfelelően a
gép egyáltalán nem centrifugál:
ruhanemű, akkor a gép nem végzi el a centrifugálást.
Ebben az esetben kézzel rendezze el a ruhaneműt,
és válassza ki a centrifugálás programot.
● Rendezze el kézzel a ruhaneműt.
A töltet túl kicsi.
● Tegyen be további darabokat, rendezze el újra a
töltetet, majd válassza ki a centrifugálás programot.
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
Nem látható víz a dobban
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a
teljesítményüket.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
21
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 22
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
60 cm
Magasság
82 cm
Mélység (a kerek ajtóval együtt)
54 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán
találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
0,05 MPa
Maximum
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
6 kg
1200 fordulat/perc
Fogyasztási értékek
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Vízfelhasználás
(literben)
Program
időtartama
(perces )
Pamut 90°
2.0
61
140
Pamut 60° Eco (*)
1,02
52
165
Pamut 60°
1,35
58
125
Pamut 40°
0,75
58
120
Műszál 60°
1,0
54
90
Kímélő 40°
0,55
58
70
Gyapjú 40°
0,45
55
60
Program
Információ
A táblázatban látható energiafogyasztási
adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a
mosásra váró ruha mennyiségétől,
típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a
környezeti hőmérséklettől függően
változhatnak.
22
(*) A PAMUT 60° Eco 6 kg töltettel az
energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK
92/75 sz. szabványának megfelelően
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 23
Szerelési útmutató
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz
használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirol blokkot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a
befolyócsövet és a kifolyócsövet a
készülék hátlapján lévő csőtartókból.
A
C
B
C
B
3. Csavarozza ki egy mellékelt kulccsal és
távolítsa el a mosógép hátulján középen
lévő csavart A.
4. Csavarozza ki és távolítsa el a mosógép
hátlapján lévő két nagy csavart B és a hat
kisebb csavart C.
E
C
D
C
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, csavarozza
vissza a hat kisebb csavart C, és
csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartót E.
6. Nyissa ki a kerek
ajtót, vegye ki a
használati utasítást
tartalmazó
zacskóban
található dugókkal.
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag
dugaszokkal.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen le
egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat
esetleges egyenetlenségeit, hogy a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy
gáztűzhely vagy egy széntüzelésű kályha
közelében kell elhelyezni, egy olyan
szigetelő panelt kell elhelyezni a két
készülék közé, amelynek a tűzhely vagy a
kályha felé néző oldalát alumíniumfólia
borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe
helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem
lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a
készülék beszerelése után könnyen
23
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 24
hozzáférhető a szervizszakember számára,
ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a
szabályozható lábak be- vagy
kicsavarásával. Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére. A készülék kiszintezése
után szorítsa meg a záróanyákat.
35°
45°
Vízellátás
Figyelem!
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétől függően a csövet balra
vagy jobbra szögben vezesse el.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
csavarmenetes csaphoz. Mindig a
készülékhez mellékelt csövet használja.
24
Ne használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és
építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. A készülék
biztonságos üzemeléséhez minimum 0,05
MPa víznyomás szükséges.
Ha a hidegvíz-csatlakozást nem tudja
közvetlenül a vízvezetékről elvégezni,
lehetséges, hogy üzemeltetni tudja a
készüléket a víztároló rendszerről. Egy
minimális távolságnak kell lennie a
készülék bemenete és a víztároló tartály
alja között.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon
lehet elhelyezni:
A mosdókagyló
szélére helyezve a
géphez mellékelt
műanyag
könyökcső
segítségével. Ez
esetben fontos, hogy
a cső meghajlított
része vízleeresztés közben ne csússzon le a
peremről. Ennek érdekében a csaphoz vagy
a falhoz rögzítheti azt (például egy darab
spárgával).
A mosogatótálca szifoncsatlakozójára.
Ha a levezető szifon korábban már
használatban volt, távolítson el mindenféle
záródugaszt, ami esetleg be lett helyezve.
Nyomja a kifolyócsőt a szifonba, és rögzítse
Page 25
Figyelem!
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
Figyelem!
A gyártó semminemű felelősséget nem
vállal a fenti biztonsági szabályok be nem
tartásából adódó károk, illetve sérülések
esetén.
Figyelem!
Beépítés
Ezt a készüléket konyhabútorba történő
beépítésre tervezték. A mélyedésnek az A.
képen feltüntetett méretűnek kell lennie.
600
600
in.
600 m
820 min
596
515
541
8
195
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső
szélén lévő adattáblán találhatók
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata
alkalmas-e a szükséges maximális terhelés
elviselésére, figyelembe véve a többi
használatban lévő készüléket is.
MEGJEGYZÉS
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a
készülék a beszerelés után könnyen
hozzáférhető a szervizszakember számára,
ha javításra lenne szükség.
120
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra, ahol a
bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90 cm
magasan kell elhelyezkednie. A kifolyócső
végének mindig levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső átmérőjének meg kell
haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Amennyiben szükségessé válik a
készülék hálózati tápkábelének cseréje,
azt a mi szervizünknek KELL elvégeznie.
160
Loop
Figyelem!
A
165
egy kapoccsal. Ügyeljen arra, hogy egy
hurkot alakítson ki a kifolyócsőn (lásd az
ábrát), nehogy a mosogatóból a szennyvíz
bekerüljön a mosógépbe.
176, 5
14.16
416
03/07/2008
818
132963150_HU.qxd
90
0
49
A készüléknek a konyhabútorba történő
beszerelése során gondoskodjon arról, ha
lehetséges, hogy a csöveket a készülék
hátlapján lévő két mélyedés egyikébe
helyezze. Ez segíteni fog annak
megelőzésében, hogy a tömlők megtörjenek
vagy összenyomódjanak.
Az ajtó előkészítése és összeszerelése
A készülék eredetileg úgy van előkészítve,
hogy jobbról balra nyíló ajtóval kerül
összeszerelésre.
Ebben az esetben elegendő, ha
felcsavarozza a készülékhez mellékelt
forgópántokat (1) és az ellenmágnest (6) a
megfelelő szintre (B. ábra).
Az elektromos kábel a készülék üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
25
132963150_HU.qxd
03/07/2008
6
1
1
14.16
Page 26
4
7
2
5
3
B
23
egyenetlen vastagságát.
Az ajtó tökéletes beigazításhoz meg kell
lazítani a csavart (3 - B. ábra), igazítsa be az
ajtót, és húzza meg ismét a csavart.
d) Ellenmágnes (6)
8
a) Ajtó
Az ajtó méretei a következő értékek között
legyenek:
- szélesség
595-598 mm
- vastagság
16-22 mm
A magasság (C - C. ábra) a szomszédos
bútorelem alapzatának magasságától függ.
B
35 Ø 12.5-14 depth
16
-22
A készülék elő van készítve az ajtó
mágneses zárásához. Az eszköz megfelelő
működésének biztosításához az szükséges,
hogy felcsavarozza az ellenmágnest (6)
(fémkorong + gumigyűrű) az ajtó belső
oldalára.
Helyzete meg kell, hogy feleljen a
készüléken lévő mágnesnek (4) (lásd D.
kép).
6
416
C
4
,5
C
98
22+1
595-5
b) Forgópántok
A forgópántok felszereléséhez két furatot kell
fúrni (átmérő: 35 mm, mélység: 12,5-14 mm
a bútorajtó vastagságától függően) az ajtó
belső oldalán. A furatok közötti távolságnak
416 mm-nek kell lennie.
Az ajtó felső szélétől a furat közepéig terjedő
távolság (B) a szomszédos bútor méreteitől
függ.
A szükséges méretek a C. képen vannak
megadva.
A forgópántok az ajtóra a készülékhez
mellékelt facsavarok (2 - B. ábra)
segítségével kerülnek rögzítésre.
c) Az ajtó felszerelése
Rögzítse a forgópántokat (1) a készülékhez
az M5x15 csavarok (3 - B. ábra)
segítségével. A forgópántok beigazíthatók
úgy, hogy kompenzálják az ajtó esetleges
26
8
D
Ha az ajtót balról jobbra kell nyitni, fordítsa
meg a lemezek (7), a mágnes (4) és a lemez
(5) pozícióját (B. és E. ábra). Szerelje fel az
ellenmágnest (6) és a forgópántokat (1) az
előzőleg leírtak szerint.
6
4
5
7
E
3
1
8
2
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 27
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez,
kérjük, használja az arra feljogosított
begyűjtőhelyeket. Segítsen városát tisztán
tartani!
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket
ajánljuk a figyelmébe:
● A normál szennyezettségű ruhaneműt
előmosás nélkül is kimoshatja, mert így
mosószert, vizet és időt takarít meg (és
egyben védi a környezetet!).
● A gép gazdaságosabban üzemel, ha
teljesen meg van töltve.
● Megfelelő előkezeléssel a foltok és a
korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor
alacsonyabb hőfokon is kimosható.
● A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
27
132963150_HU.qxd
03/07/2008
14.16
Page 28
www.electrolux.com
www.zanussi.hu
132 963 150 - 00 - 272008
Külön értesítés nélkül megváltoztatható
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement