Aeg-Electrolux L12843VIT Korisnički priručnik | Manualzz
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
1
LAVAMAT 12843 VIT
Upute za uporabu
Perilica-sušilica
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
2
2
Poštovani,
Zahvaljujemo se na povjerenju i odabiru ovog vrhunskog proizvoda.
Milijuni vijernih kupaca diljem svijeta najbolji su pokazatelj kvalitete
naših proizvoda. Ergonomičnost, funkcionalnost, vrhunski dizajn,
preciznost izrade, inovacija, upotreba najkvalitetnijih materijala i
tehnologija pri izradi svakog proizvoda, te ekološka osviještenost i
konstantna briga za zaštitu okoliša i uštedu energije, samo su neka
od obilježja naših proizvoda.
Kako bi maksimalo i kvalitetno iskoristili sve funkcije i mogućnosti
ovog proizvoda, molimo Vas da prije stavljanja u funkciju ovog
proizvoda pročitate priloženo uputstvo za upotrebu. Preporučujemo da
uputstvo za upotrebu sačuvate kako bi ga mogli koristiti svaki put
kada se pojavi potreba.
Želimo Vam mnogo ugodnih trenutaka uz vaš novi uređaj!
U ovim se uputama koriste slijedeći simboli:
Važne informacije o vašoj osobnoj sigurnosti i informacije o načinu kako
izbjeći štete na uređaju
Opće informacije i savjeti
Informacije za zaštitu okoliša
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
3
Sadržaj
3
Sadržaj
Upute za uporabu
6
Informacije o sigurnosti
6
Opis proizvoda
9
Spremnik deterdženta
9
Upravljačka ploča
Zaslon
Indikatorska svjetla
10
11
11
Prva uporaba
13
Prilagođavanje vlastitim potrebama
13
Zvučni signal
Zaključavanje radi sigurnosti djece
13
13
Svakodnevna uporaba - Pranje
Napunite perilicu rubljem
Izmjerite količinu deterdženta i omekšivača
Okretanjem programatora odaberite traženi program
Odaberite brzinu CENTRIFUGE ili opciju ZADRŽAVANJE VODE
Tipke opcija programa
Odaberite opciju MRLJE
Odaberite opciju UŠTEDE vREMENA
Odaberite DODATNO ISPIRANJE
Odaberite START/PAUZA
Odaberite ODGODU STARTA
Izmjena opcije ili programa u tijeku
Prekidanje programa
Poništavanje programa
Otvaranje vrata nakon početka programa
Na kraju programa
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
132961xxx_HR.qxd
4
04/09/08
11.33
Pagina
4
Sadržaj
Samo SUŠENJE
Odaberite program sušenja okretanjem programatora
Odaberite vrijeme sušenja
Na kraju programa
Automatsko pranje i sušenje
19
19
19
20
20
Programi pranja
21
Informacije o programu
23
Vrijeme sušenja
24
Priprema ciklusa pranja
25
Razvrstavanje rublja
Temperature
Prije punjenja perilice
Maksimalne količine rublja
Težine rublja
Uklanjanje mrlja
Deterdženti i aditivi
Potrebna količina deterdženta
Stupnjevi tvrdoće vode
Pripremanje ciklusa sušenja
Rublje koje nije pogodno za sušenje
Simboli sušenja na etiketi
Trajanje ciklusa sušenja
Dodatno sušenje
Održavanje i čišćenje
Čišćenje vodenog kamenca
Nakon svakog pranja
Pranje radi održavanja
Vanjsko čišćenje
Spremnik deterdženta
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
5
Sadržaj
Bubanj
Brtva na vratima
Odvodna pumpa
Filter na dovodu vode
Pražnjenje u hitnim slučajevima
Zaštita od zaleđivanja
5
31
31
31
33
33
34
Što učiniti kad...
35
Tehnički podaci
38
Potrošnja
39
Postavljanje
40
Uklanjanje ambalaže
Namještanje i niveliranje
Dovod vode
Naprava za zaustavljanje vode
Odvod vode
Električni priključak
Stalni spoj
Ugrađivanje u elemente pokućstva
Pripremanje i namještanje vrata
Briga za okoliš
Ambalaža
Stara perilica
Ekološki savjeti
40
42
42
43
43
44
44
45
45
47
47
47
47
132961xxx_HR.qxd
6
04/09/08
11.33
Pagina
6
Informacije o sigurnosti
Upute za uporabu
Informacije o sigurnosti
Prije prve uporabe uređaja
• Sigurnost uređaja AEG/ELECTROLUX u skladu je sa standardima
industrije i sa zakonskim zahtjevima u pogledu sigurnosti uređaja.
Međutim, kao proizvođači, osjećamo da su slijedeće sigurnosne
napomene naša dužnost. MORATE ih pažljivo pročitati prije
postavljanja ili korištenja uređaja.
• Od najveće je važnosti da sačuvate ove upute uz uređaj radi
budućeg konzultiranja. Ako uređaj prodate ili predate drugom
vlasniku, ili ako se preselite i ostavite za sobom uređaj, uvijek se
osigurajte da knjižica ostane uz uređaj kako bi se novi vlasnik
upoznao s radom uređaja i odgovarajućim upozorenjima.
• MORATE ih pažljivo pročitati prije postavljanja ili korištenja uređaja.
• Prije prvog pokretanja provjerite da se stroj nije oštetio tijekom
transporta. Nikada nemojte spajati oštećeni stroj. Ako su neki
dijelovi oštećeni, kontaktirajte vašeg dobavljača.
• Ako je uređaj isporučen tijekom zimskih mjeseci kada su
temperature ispod nule: Prije prvog korištenja ostavite perilicusušilicu 24 sata na sobnoj temperaturi.
Opća sigurnost
• Opasna je izmjena specifikacija ili pokušaj izmjene ovog proizvoda
na bilo koji način.
• Tijekom programa pranja i sušenja na visokim temperaturama,
staklo na vratima može postati vruće. Nemojte ga dirati!
• Nemojte dopustiti malim kućnim ljubimcima da se popnu u bubanj.
Kako bi ste to spriječili, molimo pogledajte u bubanj prije uporabe.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne igle, pribadače, vijci,
kamenje i ostali tvrdi, oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu i
ne smiju se stavljati u uređaj.
• Upotrebljavajte samo preporučene količine omekšivača i
deterdženta. Prevelika količina može oštetiti tkanine. Provjerite
količine koje preporučuje proizvođač.
• Perite sitno rublje poput čarapa, vrpca, perivih pojaseva i sl. u
maloj vrećici za pranje ili jastučnici, jer ti predmeti mogu skliznuti
između unutrašnjosti perilice i bubnja.
• Nemojte koristiti vašu perilicu-sušilicu za pranje i sušenje komada
rublja s kitovom kosti, neporubljenih ili potrganih tkanina.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
7
Informacije o sigurnosti
7
• Nakon uporabe, čišćenja i održavanja, obvezno isključite uređaj iz
struje i zatvorite dovod vode.
• Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami popravljati uređaj.
Popravci koje izvrše osobe bez potrebnog iskustva mogu
prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar. Uvijek zatražite originalne rezervne dijelove.
Postavljanje
• Kada vadite uređaj iz ambalaže, provjerite da nema oštećenja. Ako
postoje sumnje, nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte
servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu i transportne vijke prije uporabe.
Nepoštivanje toga može prouzročiti teška oštećenja na proizvodu i
na imovini. Pročitajte odgovarajući dio u ovom priručniku.
• Nakon postavljanja uređaja, provjerite da on ne pritišće svoj
električni kabel niti stoji na njemu, kao ni na cijevi za dovod ili za
odvod vode.
• Ako se uređaj nalazi na podu prekrivenim sagom, namjestite
nožice kako biste omogućili slobodno kruženje zraka
• Uvijek provjerite da cijevi i njihovi spojevi ne propuštaju vodu nakon
postavljanja.
• Ako je uređaj postavljen na mjestu koje je podložno zamrzavanju,
molimo pročitajte poglavlje “opasnosti od zamrzavanja”.
• Sve vodoinstalaterske radove potrebne za postavljanje ovog
uređaja mora izvršiti kvalificirani vodoinstalater ili kompetentna
osoba.
• Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja
mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
Uporaba
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u domaćinstvu. Nemojte ga
upotrebljavati u druge svrhe.
• Isključivo perite i sušite tkanine koje su namijenjene strojnom
pranju. Slijedite upute na svakoj etiketi na rublju.
• Nemojte previše napuniti uređaj. Pročitajte odgovarajući dio u ovom
priručniku.
• Prije pranja provjerite da su svi džepovi prazni, sva dugmad
zakopčana i zatvarači povučeni. Nemojte prati izlizane ili poderane
komade rublja i tretirajte mrlje od boje, tinte, hrđe i trave prije pranja.
Grudnjaci s metalnim žicama NE smiju se prati u perilici.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije
se prati u perilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje,
potrebno je paziti da je tekućina uklonjena s rublja prije njegovog
stavljanja u uređaj.
132961xxx_HR.qxd
8
04/09/08
11.33
Pagina
8
Informacije o sigurnosti
• Budući da se neke jakne od perja moraju prati/sušiti u velikim
trgovačkim strojevima zbog njihove veličine, molimo provjerite s
proizvođačem proizvoda prije pranja u stroju za uporabu u
domaćinstvu.
• Korisnici moraju uvijek provjeriti da nisu ostavili svoje plinske
upaljače u odjeći.
• Nikada nemojte sušiti predmete koji su bili u dodiru s kemikalijama
kao što je tekućina za suho kemijsko čišćenje. One su hlapljive i
mogu prouzročiti eksploziju.
Sušite jedino komade rublja koje ste oprali u vodi ili koje treba
prozračiti.
• Plastični spremnici za deterdžent ne smiju ostati u bubnju tijekom
ciklusa sušenja, jer korištena plastika nije otporna na toplinu. Ako
rublje želite oprati i zatim osušiti morate koristiti konvencionalni
spremnik za deterdžent koji se nalazi u ladici.
• Nikada nemojte povlačiti za električni kabel kada vadite utikač iz
utičnice; uvijek primite za utikač.
• Nikada nemojte koristiti perilicu-sušilicu ako su električni kabel,
upravljačka ploča, radna površina ili podnožje oštećeni na način da
se može doći do unutrašnjosti perilice-sušilice.
Sigurnost djece
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili bez iskustva i znanja, osim ako ih nadgleda ili im
je dala upute o korištenju uređaja - osoba odgovorna za njihovu
sigurnost.
• Sastavni dijelovi pakovanja (npr. plastični omot, polistirol) mogu biti
opasni za djecu - opasnost od
gušenja! Držite ih daleko od
dohvata djece.
• Držite sve deterdžente na
sigurnom, izvan dohvata djece.
• Osigurajte se da se djeca ili kućni
ljubimci ne popnu u bubanj. Kako
bi se izbjeglo da djeca i kućni
ljubimci ostanu zatvoreni u bubnju,
uređaj je opremljen specijalnim
mehanizmom.
Za aktiviranje tog mehanizma,
okrenite gumb (bez da ga pritisnete) unutar vrata u smjeru kazaljke
na satu dok utor ne bude vodoravan. Ako je potrebno, koristite
kovanicu. Za deaktiviranje tog mehanizma tako da ponovo bude
moguće zatvaranje vrata, okrenite gumb u smjeru suprotnom
kazaljki na satu dok utor ne bude okomit.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
9
Opis proizvoda
9
Opis proizvoda
Vaš novi uređaj zadovoljava sve moderne zahtjeve učinkovitog pranja
rublja uz nisku potrošnju vode, struje i deterdženta.
Sustav NEW JET omogućuje potpuno iskorištavanje deterdženta i
smanjuje potrošnju vode štedeći struju.
1
2
3
Spremnik deterdženta
Upravljačka ploča
Ručka za otvaranje vrata
4
5
6
Natpisna ploča
Odvodna pumpa
Podesive nožice
Spremnik deterdženta
Pretinac za fazu pretpranja ili za sredstvo za uklanjanje mrlja. Deterdžent za
predpranje se dodaje na početku programa pranja. Sredstvo za uklanjanje mrlja
se dodaje u odgovarajućem trenutku, ako ste odabrali opciju MRLJE.
Pretinac za deterdžent u prahu ili tekući deterdžent, koristi se za glavno pranje.
Pretinac za tekuće aditive (omekšivač rublja, štirak).
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
10
Upravljačka ploča
10
Upravljačka ploča
Dolje se nalazi slika upravljačke ploče. Na njoj su prikazani programator,
tipke, indikatorska svjetla te zaslon. Na stranicama koje slijede oni su
prikazani odgovarajućim brojevima.
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
8 TIPKA Start/Pauza
9 TIPKA odgode početka
10 Indikatorska svjetla
1 Programator
2 TIPKA ZA smanjenje centrifuge
3 TIPKA MRLJE
4 Tipka UŠTEDE VREMENA
5 Tipka za dodatno ispiranje
6 Tipka za VRIJEME SUŠENJA
7 Zaslon
Legenda simbola:
glačanje Plus,
= Osjetljivo,
= Blaga ispiranja,
sintetike,
= Pamuk,
= Sušenje pamuka,
= Centrifuga,
= Lakše
= Hladno,
= Sušenje
= Osvježavanje, EKO = Program za
= Vrijeme sušenja,
= Faza sušenja,
= Preostalo vrijeme
= Sintetika,
= Ručno pranje,
= Zadržavanje vode,
= Dodatno ispiranje,
Svjetlo zaključanih vrata,
početka,
= Vuna,
= Izbacivanje vode,
uštedu električne energije,
mena,
= Pretpranje,
= Mrlje,
= Ušteda vre-
= Start/Pauza,
= Faza pranja,
= Odgoda
=
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
11
Zaslon
11
Zaslon (7)
7.2
7.3
7.1
7.1 Trajanje odabranog programa:
Kad odaberete program, njegovo se trajanje prikazuje u satima i
minutama (na primjer 2.05). Trajanje se automatski izračunava na
osnovi maksimalno pune perilice za svaku vrstu tkanine. Nakon što je
program započeo, preostalo vrijeme se obnavlja svake minute.
Odabrano vrijeme sušenja
Nakon što ste odabrali program sušenja, vrijeme sušenja se prikazuje
u minutama i/ili satima (vidi odlomak «Samo sušenje»).
Nakon što je program započeo, preostalo vrijeme se obnavlja svake
minute.
Šifre alarma
U slučaju nepravilnog rada, mogu se prikazati šifre alarma, na primjer
E20 (vidi poglavlje “Što učiniti kad...”).
Kraj programa
Kad program završi, prikazuje se nula koja trepće 0, gase se
indikatorsko svjetlo IZVRŠENJA (10.1) i indikatorsko svjetlo tipke 8 te
možete otvoriti vrata.
Krivi odabir opcije
Ako odaberete opciju koju se ne može kombinirati s postavljenim
programom pranja, prikazuje se poruka Err u trajanju od nekoliko
sekundi, a žuto indikatorsko svjetlo tipke 8 počinje treptati.
132961xxx_HR.qxd
12
04/09/08
11.33
Pagina
12
Zaslon
7.2 Odgođeni početak (7.2)
Odgoda (20 sati maks.) koju ste odabrali pomoću odgovarajuće tipke
prikazuje se na zaslonu u trajanju od otprilike 3 sekunde, zatim se
prikazuje trajanje prethodno odabranog programa.
Na zaslonu će se prikazati simbol 7.2. Vrijednost vremena odgode
smanjuje se za jednu jedinicu svaki sat. Kad preostane samo 1 sat,
vrijeme se smanjuje svake minute.
7.3 Zaključavanje radi sigurnosti djece (7.3)
Ako ne izvadite rublje u roku od 10 minuta nakon završetka programa,
osvjetljenje zaslona se gasi i uključuje se sustav uštede energije.
Jedino indikatorsko svjetlo tipke 8 trepće, što znači da treba isključiti
uređaj.
Pritiskom na bilo koju tipku uređaj će “izaći” iz stanja uštede energije
pa možete postaviti drugi program pranja ili isključiti uređaj.
Indikatorska svjetla (10)
Prilikom odabira programa pranja pali se indikatorsko svjetlo
IZVRŠENJA (10.1).
Prilikom odabira programa sušenja pali se indikatorsko
svjetlo SUŠENJE (10.2) i ostaje upaljeno tijekom faze
sušenja.
Indikatorsko svjetlo VRATA (10.3) označava mogu li se
vrata otvoriti:
●
●
ugašeno svjetlo: vrata se ne mogu otvoriti.
ugašeno svjetlo: vrata se mogu otvoriti.
10.1
10.2
10.3
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
13
Uporaba
13
Prva uporaba
Provjerite da su spojevi struje i vode u skladu s uputama za
postavljanje.
Skinite ploču od polistirola i sav eventualni materijal iz bubnja.
Izvršite ciklus pamuka na 90°C ili 95°C, bez rublja u perilici, kako bi
ste uklonili eventualne tvorničke ostatke iz bubnja i unutrašnjosti
perilice. Ulijte 1/2 doze deterdženta u pretinac glavnog pranja i
pokrenite perilicu.
Prilagođavanje vlastitim potrebama
Zvučni signali
Uređaj je opremljen zvučnim uređajem, koji se oglašava u slijedećim
slučajevima:
● na kraju ciklusa
● u slučaju nepravilnog rada
Istovremenim pritiskom na tipke 3 i 4 u trajanju od otprilike 6 sekundi
deaktivirat ćete zvučni signal (osim u slučajevima nepravilnosti u
radu).
Ponovnim pritiskom na iste tipke, zvučni signal se ponovo aktivira.
Zaključavanje radi sigurnosti djece
Zahvaljujući ovoj napravi ne morate nadgledati uređaj u brizi da bi se
djeca mogla povrijediti ili izazvati štetu na njemu.
Ova funkcija ostaje uključena i kad perilica-sušilica ne radi.
Opciju možete postaviti na dva različita načina:
● prije pritiska na tipku 8: da bi se onemogućilo pokretanje stroja.
● poslije pritiska na tipku 8, da bi se onemogućilo mijenjanje
programa ili opcije.
Da bi aktivirali (isključili) ovu opciju, istovremeno pritisnite, u trajanju
od otprilike 6 sekundi, tipke 4 i 5, sve dok se na zalonu ne pojavi
simbol 7.3 ili ne nestane.
132961xxx_HR.qxd
14
04/09/08
11.33
Pagina
14
Uporaba
Svakodnevna uporaba
Napunite perilicu rubljem
1. Otvorite vrata tako da pažljivo povučete
ručku na vratima prema vani. Stavite
rublje u bubanj, komad po komad,
stresajući ga što je više moguće.
2. Odlučno zatvorite vrata. Morate čuti klik
tijekom zatvaranja.
Važno! Nemojte stavljati rublje između
vrata i gumenog spoja.
Izmjerite količinu deterdženta i omekšivača
Vaš je novi uređaj zamišljen za
uštedu vode, struje i deterdženta.
1. Izvucite spremnik deterdženta dok
se ne zaustavi. Izmjerite količinu
potrebnog deterdženta, uspite je
pretinac glavnog pranja , a ako
želite obaviti fazu pretpranja ili
odstranjivanja MRLJA, uspite
deterdžent odnosno sredstvo za
uklanjanje mrlja u pretinac
označen s .
2. Ako je potrebno, ulijte omekšivač u
pretinac označen s
(upotrijebljena količina ne smije
prijeći oznaku “MAX” u spremniku).
Nježno zatvorite spremnik.
PRANJE
Pomoću programatora (1)
odaberite traženi program
Možete odabrati ispravan program za svaku vrstu rublja slijedeći opise
u tablicama programa pranja (vidi «Programi pranja»).
Okrenite programator na željeni program. Programator određuje vrstu
ciklusa pranja (npr. razina vode, pokreti bubnja, broj ispiranja) i
temperaturu pranja prema vrsti rublja.
Indikatorsko svjetlo tipke 8 počinje treptati, a zaslon pokazuje trajanje
odabranog programa.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
15
Uporaba
15
Programator možete okrenuti u smjeru kazaljki na satu ili u suprotnom
smjeru. Položaj O/ISKLJ odgovara Ponovnom postavljanju
programa/Isključivanju uređaja.
Na kraju programa morate okrenuti programator u položaj
O/ISKLJ, da bi isključili uređaj.
Opis svakog pojedinog programa pranja kojeg možete odabrati programatorom
pogledajte u odjeljku “Programi pranja”.
Važno!
Ako okrenete programator na neki drugi program dok uređaj radi, žuto
indikatorsko svjetlo tipke 8 će zatreptati 3 puta, a na zaslonu će se
prikazati poruka Err koja označava krivi odabir. Perilica neće izvršiti
novi odabrani program.
Odaberite brzinu CENTRIFUGIRANJA ili opciju
ZADRŽAVANJE VODE pritiskom na tipku 2
Nakon odabira traženog programa, vaš uređaj automatski predlaže
maksimalnu brzinu centrifugiranja predviđenu za taj program.
Pritisnite više puta ovu tipku za izmjenu brzine centrifuge, ako želite
da se vaše rublje centrifugira na različitoj brzini od one koju predlaže
perilica-sušilica.
ZADRŽAVANJE VODE: kada se odabere ova opcija, voda posljednjeg
ispiranja se ne prazni, što spriječava gužvanje tkanina. Na kraju
programa se prikazuje «0» koja trepti, indikatorsko svjetlo 10.3 i
svjetlo opcije Zadržavanje vode ostaju upaljeni, indikatorska svjetla
10.1 i indikatorsko svjetlo tipke 8 se gase, a vrata su zaključana, što
označava da treba izbaciti vodu.
ZADRŽAVANJE VODE ne možete odabrati s programom NON -STOP
(vidi dio Sušenje).
Za izbacivanje vode molimo vas pročitajte poglavlje “Na kraju
programa”.
Tipke opcija programa
Ovisno o programu, mogu se kombinirati različite funkcije. Njih morate
odabrati nakon što ste izabrali željeni program, a prije pritiska na tipku 8.
Kada pritisnete te tipke, pale se odgovarajuća indikatorska svjetla.
Kada ih ponovo pritisnete, gase se indikatorska svjetla.
Ako ste odabrali pogrešnu opciju, žuto indikatorsko svjetlo tipke 8 će
zatreptati 3 puta, a zaslon prikazati poruku Err u trajanju od nekoliko
sekundi.
Za kompatibilnost između te opcije i programa pranja pogledajte poglavlje
«Programi pranja».
132961xxx_HR.qxd
16
04/09/08
11.33
Pagina
16
Uporaba
Odaberite opciju MRLJE pritiskom na tipku 3
Odaberite ovu opciju za tretiranje vrlo zaprljanog ili zamrljanog rublja
s odstranjivačem mrlja (produženo glavno pranje s vremenski
optimiziranom fazom akcije protiv mrlja).
Ova opcija nije dostupna s temperaturom nižom od 40°C.
Važno! Ako želite izvršiti program s opcijom za uklanjanje mrlja,
uspite odstranjivač mrlja u pretinac
. OPCIJU MRLJE ne možete
odabrati s fazom pretpranja.
Odaberite opciju UŠTEDA VREMENA pritiskom na tipku 4
Ova vam opcija omogućuje izmjenu vremena pranja koje je perilicasušilica automatski predložila.
DNEVNO: pritiskom ove tipke jedan put pali se odgovarajuće
indikatorsko svjetlo, a trajanje pranja će se skratiti na pranje dnevnog
prljavog rublja.
SUPER BRZO: pritiskom ove tipke dva puta odgovarajuće
indikatorsko svjetlo ostaje upaljeno, a trajanje pranja će se skratiti na
pranje malo prljavog rublja ili komada odjeće koje ste koristili ili nosili
kratko vrijeme. Na zaslonu se pojavljuje skraćeno vrijeme pranja.
Odaberite opciju DODATNOG ISPIRANJA pritiskom na
tipku 5
Ovaj je uređaj predviđen za uštedu vode. Međutim, za osobe s vrlo
osjetljivom kožom (alergične na deterdžente) može biti potrebno
isprati rublje korištenjem dodatne količine vode (Dodatno ispiranje).
ovu opciju možete odabrati u svim programima, osim u onima za vunu
i ručno pranje.
Perilica rublja će izvršiti nekoliko dodatnih ispiranja.
Odaberite START/PAUZA pritiskom na tipku 8
Da bi pokrenuli odabrani program, pritisnite ovu tipku: odgovarajuće
crveno indikatorsko svjetlo prestaje treptati. Indikatorsko svjetlo 10.1 ili
10.2 je upaljeno, što znači da uređaj radi.
Upaljeno indikatorsko svjetlo 10.3 označava da su vrata zaključana.
Za prekidanje programa u tijeku, pritisnite tipku 8: počinje treptati
odgovarajuće crveno indikatorsko svjetlo.
Za nastavak programa iz točke gdje je bio prekinut, pritisnite tipku
8 ponovno. Ako ste odabrali odgođeni start, perilica će početi
odbrojavanje. Ako ste odabrali pogrešnu opciju, žuto indikatorsko
svjetlo tipke 8 će zatreptati 3 puta i prikazat će se poruka Err u
trajanju od nekoliko sekundi.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
17
Uporaba
17
Odaberite ODGODU POČETKA pritiskom na tipku 9
Prije nego pokrenete program, ako želite odgoditi početak, pritisnite
više puta tipku 9, kako biste odabrali željenu odgodu. Odgovarajući
simbol pojavit će se na zaslonu.
Pritiskom na ovu tipku možete odgoditi program pranja za 30 min - 60
min - 90 min, 2 sata, a zatim u razmacima od 1 sata sve do najviše
20 sati.
Zaslon će prikazivati odabranu vrijednost odgode početka u trajanju
od nekoliko sekundi, a zatim će opet prikazivati trajanje programa.
Morate odabrati tu opciju nakon što ste postavili program i prije
pritiska na tipku 8. Možete izmijeniti ili poništiti vrijeme odgode u bilo
kojem trenutku, prije pritiska na ovu tipku.
Vrata će biti zaključana tijekom cijelog vremena odgode. Ako za
vrijeme odgode želite dodati rublja u perilicu, pritisnite tipku 8 da bi
perilica ušla u pauzu. Dodajte rublje, zatvorite vrata i ponovo pritisnite
tipku 8.
Odabir odgode starta:
●l Odaberite program i željene opcije;
●l Odaberite odgodu starta;
●l Pritisnite tipku 8: perilica počinje s odbrojavanjem sati. Program će
se pokrenuti kada istekne odabrana odgoda.
Poništavanje odgode početka nakon pokretanja programa:
●l stavite perilicu u PAUZU pritiskom na tipku 8;
●l pritisnite tipku 9 jedan put, dok se ne prikaže simbol 0’;
●l pritisnite tipku 8 ponovno, da bi pokrenuli program.
Važno!
Nije moguće odabrati Odgodu početka s PROGRAMOM Izbacivanje vode.
Izmjena opcije ili programa u tijeku
Moguće je izmijeniti bilo koju opciju prije nego je program izvršen.
Prije bilo koje izmjene, morate staviti uređaj u pauzu pritiskom na
tipku 8. Program u tijeku možete izmijeniti jedino ako ga ponovno
postavite. Okrenite programator na O/ISKLJ, a zatim na položaj
novog programa. Pokrenite novi program ponovnim pritiskom na tipku
8. Voda od pranja neće biti izbačena iz unutrašnjosti perilice.
Prekidanje programa
Pritisnite tipku 8 da bi prekinuli program u tijeku: počinje treptati
odgovarajuće svjetlo. Ponovno pritisnite ovu tipku da bi nanovo
pokrenuli program.
132961xxx_HR.qxd
18
04/09/08
11.33
Pagina
18
Uporaba
Poništavanje programa
Okrenite programator na O/ISKLJ za poništavanje programa u
tijeku. Sada možete odabrati novi program.
Otvaranje vrata nakon početka programa
Prvo stavite uređaj u pauzu pritiskom na tipku 8. Ako se indikatorsko
svjetlo 10.3 ugasi, možete otvoriti vrata.
Ako indikatorsko svjetlo 10.3 ostane upaljeno i vrata su zaključana, to
znači da se perilica već zagrijava ili da je razina vode previsoka. U
tom slučaju vrata se ne mogu otvoriti.
Ako ne možete otvoriti vrata, a potrebno je da ih otvorite, morate
isključiti uređaj okretanjem programatora u položaj O/ISKLJ. Nakon
otprilike nekoliko minuta možete otvoriti vrata (pazite na razinu i
temperaturu vode!). Nakon zatvaranja vrata trebate ponovno
odabrati program i opcije te pritisnuti tipku 8.
Na kraju programa
Uređaj se automatski zaustavlja, indikatorsko svjetlo tipke 8,
indikatorsko svjetlo 10.1 ili 10.2 i 10.3 se gase, a na zaslonu se
pojavljuje 0 koja trepti. Čuje se nekoliko zvučnih signala. Vrata se
mogu otvoriti.
Ako ste odabrali program ili opciju koji završavaju dok je voda još u
perilici, indikatorsko svjetlo 10.3 i svjetlo opcije Zadržavanje vode
ostaju upaljeni, a vrata su zaključana, što znači da prije otvaranja
vrata treba izbaciti vodu.
Za izbacivanje vode slijedite dolje navedene upute:
● okrenite programator na O/ISKLJ
● odaberite program za IZBACIVANJE VODE ili CENTRIFUGIRANJE
● smanjite brzinu centrifuge ako je potrebno, pritiskom na
odgovarajuću tipku
● pritisnite tipku 8
● kad program završi, zaslon prikazuje 0 koja trepće. Sad možete
otvoriti vrata.
Okrenite programator na O/ISKLJ da bi isključili uređaj. Izvadite
rublje iz bubnja i pažljivo provjerite je li bubanj prazan. Ako ne
namjeravate izvršiti još jedno pranje, zatvorite slavinu za vodu.
Ostavite vrata pritvorena kako bi spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
19
Uporaba
19
Samo SUŠENJE
Preporučena količina rublja je 3 kg za pamuk i lan te 2 kg za sintetiku.
Napomena! Također se može osušiti do 4 kg pamučnog rublja
(vidi tablicu vrijeme sušenja).Slavina za vodu mora biti otvorena i
odvodna cijev mora biti postavljena u umivaonik ili spojena na odvod.
Odaberite program sušenja okretanjem programatora (1)
Okrenite programator na traženi program za Pamuk ili Sintetiku u
području Sušenje. Pali se indikatorsko svjetlo 10.2.
Odaberite vrijeme sušenja pritiskom na tipku 6
Ovom tipkom možete odabrati trajanje ciklusa sušenja obzirom na
vrstu tkanine (pamuk ili sintetika). Pritišćite tipku 6 sve dok se na
zaslonu ne pojavi željeno vrijeme. Za Pamuk možete odabrati
vrijeme sušenja od 10 minuta do 250 minuta (4.10). Za Sintetiku
možete odabrati vrijeme sušenja od 10 minuta do 130 minuta (2.10).
Svakim pritiskom na tu tipku vrijeme sušenja se povećava za 5 min.
Tad pritisnite tipku 8 da bi pokrenuli program. Odabrano vrijeme
sušenja na zaslonu se smanjuje za jednu jedinicu svake minute.
Napomena!
Vrijeme programa će se automatski povećati za najviše 2 minute, to je
sasvim normalno.
Napomena! Različite vrste pamuka (ručnici, plahte, košulje, itd.) ili
moguće zavijanje rublja tijekom faze centrifugiranja mogu uzrokovati
neujednačenu osušenost. Stoga, ako u izuzetnom slučaju na kraju
ciklusa rublje ostane malo vlažno, savjetujemo vam da rastegnete
komade rublja koji su se zavili, ujednačeno rasporedite rublje u bubnju
i odaberete dodatni ciklus sušenja od 20-30 minuta.
132961xxx_HR.qxd
20
04/09/08
11.33
Pagina
20
Uporaba
Na kraju programa
Na kraju programa sušenja čuje se nekoliko zvučnih signala. Na
zaslonu se pojavljuje «0» koja trepće, indikatorska svjetla 10.2 i 10.3
te svjetlo tipke 8 se gase. U tom trenutku počinje faza protiv gužvanja,
koja traje otprilike 10 minuta. Za to vrijeme vrata su zaključana.
Napomena!
Ako želite otvoriti vrata prije ili za vrijeme faze protiv gužvanja, odnosno da bi je prekinuli, pritisnite bilo koju tipku ili okrenite programator
na bilo koji program (osim «O/ISKLJ») i možete otvoriti vrata.
Okrenite programator na položaj «O/ISKLJ» da bi isključili uređaj.
Izvadite rublje.
Automatsko pranje i sušenje (program NON-STOP)
Za programe NON-STOP, preporučena količina rublja je 3 kg za
pamuk i 2 kg za sintetiku.
Napomena! Također se može osušiti do 4 kg pamučnog rublja
(vidi tablicu vrijeme sušenja).
Nemojte koristiti dozator/lopticu kada obavljate program pranja i
sušenja.
Odaberite program pranja i sušenja okretanjem
programatora (1) i tipkom 6
Uključite uređaj okretanjem programatora na odabrani program
pranja/temperaturu i pritisnite tipke koje odgovaraju traženim
opcijama. Prilikom odabira “automatskog programa sušenja” pale se
indikatorska svjetla 10.1 i 10.2. Ako pritisnete tipku 6, vrijednost
VREMENA SUŠENJA će se pojaviti na zaslonu nekoliko sekundi, a
zatim će ponovno biti prikazano cijelo trajanje ciklusa pranja i
sušenja.
Ako je moguće, nemojte odabrati brzinu centrifuge koja je niža od
brzine koju je predložio uređaj kako biste izbjegli predugo vrijeme
sušenja uz uštedu struje.
U svakom slučaju, smanjenje brzine centrifuge moguće je samo
nakon odabira sušenja. Najniže vrijednosti koje možete odabrati su
slijedeće: s vremenom sušenja 900 o/min za pamuk i 700 o/min. za
sintetiku. Odaberite vrijeme sušenja koje odgovara vašem rublju pa
pokrenite program pritiskom na tipku 8.
Na kraju programa slijedite odgovarajuće upute navedene u
prethodnom poglavlju.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
21
Programi pranja
21
Programi pranja
Program/
Temperatura
Vrsta rublja
Opcije
Opis programa
SMANJENA
Bijeli pamuk
(uobičajeno prljavo
pamučno rublje)
Pranje, Ispiranja
Dugo centrifugiranje
najvećom brzinom
ZADRŽAVANJE VODE
Maks. količina rublja: 6
VRIJEME (**), MRLJE, kg **Smanjena količina
DODATNO ISPIRANJE rublja: 3 kg
Bijeli i šareni
pamuk ili miješane
tkanine uobičajeno
prljavo
SMANJENA
CETRIFUGA/
ZADRŽAVANJE VODE,
MRLJE, DODATNO
ISPIRANJE
Pranje, Ispiranja
Dugo centrifugiranje
najvećom brzinom
Maks. količina rublja: 6
kg
Bijeli i šareni
CENTRIFUGA/
pamuk (uobičajeno ZADRŽAVANJE VODE
VRIJEME (**), MRLJE
prljavo pamučno
60° - 40° - 30° rublje)
(*), DODATNO
SMANJENA
ISPIRANJE
Pranje, Ispiranja
Dugo centrifugiranje
najvećom brzinom
Maks. količina rublja: 6
kg **Smanjena količina
rublja: 3 kg
SMANJENA
CENTRIFUGA/
ZADRŽAVANJE VODE
VRIJEME (**),
DODATNO ISPIRANJE
Pretpranje, pranje,
ispiranje
Dugo centrifugiranje
najvećom brzinom
Maks. količina rublja 6 kg
**Smanjena količina rublja:
3 kg
SMANJENA
CENTRIFUGA/
ZADRŽAVANJE VODE
VRIJEME (**), MRLJE
(*), DODATNO
ISPIRANJE
Pranje
Ispiranja
Kratko centrifugiranje
Maks. količina rublja 3 kg
**Smanjena količina rublja:
1,5 kg
PAMUK / LAN
95° - 60°
40 EKO
40°
CENTRIFUGA/
PAMUK
BOJANI
PAMUK +
PRETPRANJE
Bijeli i bojani
pamuk (vrlo prljavo
95° - 60° - 40° pamučno rublje)
SINTETIKA
60° - 50° 40° - 30°
LAKŠE
GLAČANJE
PLUS
40°
Sintetičke ili
miješane tkanine
SMANJENA
Pranje
Sintetičke ili
CETRIFUGA/
Ispiranja
miješane tkanine
ZADRŽAVANJE VODE Kratko centrifugiranje
koje treba izglačati
DODATNO ISPIRANJE Maks. kol. rublja 1 kg
* Opciju za uklanjanje mrlja možete odabrati samo na temperaturi od 40°C
ili više.
** Ako odaberete opciju SUPER BRZO pritiskom na tipku 4, preporučujemo vam da smanjite maksimalnu količinu rublja kako je naznačeno u
gornjoj tablici. Možete potpuno napuniti perilicu, ali će rezultat čišćenja
biti manje uspješan.
132961xxx_HR.qxd
22
04/09/08
11.33
Pagina
22
Programi pranja
Programi pranja
Program/
Temperatura
OSJETLJIVO
40°-30°
VUNA PLUS
30° - Hladno
Vrsta rublja
Opcije
Opis programa
Osjetljive tkanine:
na primjer zavjese
SMANJENA
CENTRIFUGA/
ZADRŽAVANJE VODE
VRIJEME (**), MRLJE
(*), DODATNO
ISPIRANJE
Pranje Ispiranja
Kratko centrifugiranje
Maks. kol. rublja 3 kg **
Smanj. količina rublja
1,5 kg
Rublje s etiketom
SMANJENA
«Čista nova vuna, ne
CETRIFUGA/
skuplja se, periva u
perilici» ili s etiketom ZADRŽAVANJE VODE
«Ručno pranje»
BLAGA
ISPIRANJA
Odvojen ciklus
centrifugiranja za
pamuk koji se pere
ručno
IZBACIVANJE
VODE
Za izbacivanje vode
CENTRIFUGA
Odvojeno
centrifugiranje za
pamučne tkanine
Kratko centrifugiranje
Maks. kol. rublja 2 kg
Izbacivanje vode
Maks. kol. rublja 6 kg
SMANJENA
CENTRIFUGA
SMANJENA
CENTRIFUGA
Bijeli i šareni
pamuk otpornih
EKONOMIČNO boja ekonomično,
60°
malo-uobičajeno
prljavo rublje
SMANJENA
O/ISKLJUČENO
Ispiranja
SMANJENA
Ispiranja
CETRIFUGA/
Kratko centrifugiranje
ZADRŽAVANJE VODE
Maks. kol. rublja 6 kg
DODATNO ISPIRANJE
OSVJEŽIVANJE Za malo zaprljano
rublje, izuzev vune
30°
Za poništavanje
programa u tijeku
ili za isključivanje
perilice
Pranje
Izbacivanje vode i dugo
centrifugiranje
najvećom brzinom
Maks. kol. rublja 6 kg
Pranje
Ispiranje
Kratko centrifug
Maks. kol. rublja 2 kg
Glavno pranje
Ispiranja
ZADRŽAVANJE VODE Dugo centrifugiranje
MRLJE, DODATNO najvećom brzinom
Maks. kol. rublja 6 kg
ISPIRANJE
CETRIFUGA/
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
23
Programi pranja 23
Informacije o programu
40 EKO
Specijalni program za bijeli i šareni pamuk
prikladan za različite temperature pranja. Ovaj se
program može koristiti za rublje koje se treba prati
na 40°C ili 60°C odvojeno. Tako da možete staviti u
bubanj maksimalnu količinu kako biste uštedjeli
struju i vodu. Postići ćete iste dobre rezultate
pranja kao i na uobičajenom programu na 60°C.
LAKŠE GLAČANJE PLUS
Odabirom ovog programa, rublje se lagano pere i
centrifugira kako se ne bi izgužvalo. Na taj je način
glačanje jednostavnije. Osim toga, perilica će
izvršiti dodatna ispiranja.
VUNA/SVILA
RUČNO PRANJE
OSVJEŽIVANJE
EKONOMIČNO
BLAGA iSPIRANJA
IZBACIVANJE VODE
CENTRIFUGA
Program pranja za vunu koja se može prati u perilici te za
vunu koja se može prati na ruke i za osjetljive tkanine sa
simbolom održavanja «ručno pranje»
.
Napomena: Samo jedan ili preveliki komad može
uzrokovati neuravnoteženost. Ako uređaj ne obavlja
zadnju fazu centrifugiranja, dodajte još rublja ili ručno
rasporedite rublje, a zatim odaberite program
centrifugiranja
Specijalni program na 30°C, trajanje - otpr. 30
minuta, idealno za rublje koje je potrebno osvježiti:
npr. sportska jakna nošena samo jednom ili malo
prljava ili novo rublje.
Ovaj program možete odabrati za malo ili
uobičajeno prljavo pamučno rublje. Temperatura
će se smanjiti i vrijeme pranja produžiti. To
omogućuje postizanje dobre učinkovitosti pranja
uz uštedu struje.
S ovim je programom moguće ispirati i
centrifugirati rublje koje je oprano ručno. Uređaj
vrši 3 ispiranja, nakon toga slijedi kratko završno
centrifugiranje. Brzinu centrifugiranja možete
smanjiti odgovarajućom tipkom.
Za pražnjenje vode posljednjeg ispiranja u
programima s opcijom ZADRžAVANJE vode. Prije
odabira ovog programa, programator morate
okrenuti na O.
Odvojeno centrifugiranje za pamučno rublje oprano na
ruke i nakon programa s opcijom ZADRžAVANJE vode.
Prije odabira ovog programa, programator morate
okrenuti na O. Možete odabrati brzinu pomoću
odgovarajuće tipke kako bi ste je prilagodili tkaninama
koje želite centrifugirati.
132962970_HR.qxd
24
19/09/2008
17.12
Page 24
Vrijeme sušenja
Vrijeme sušenja
Stupanj suhoće
Prikladno za
rublje koje se
sprema bez
glačanja
Vrsta tkanine
Pamuk i lan (ogrtači,
ručnici, itd.)
Sintetika i miješane
tkanine
Pogodno
za glačanje
Pamuk i lan
(posteljina, stolnjaci,
košulje, itd.)
Maks.
količina
rublja
Brzina
centrifuge
Preporučeno
vrijeme
sušenja
u min
4 kg
1400
150 - 170
3 kg
1400
100 - 110
1,5 kg
1400
65 - 75
2 kg
900
90 - 100
1 kg
900
55 - 65
4 kg
1400
120 - 140
3 kg
1400
80 - 90
1,5 kg
1400
50 - 60
U skladu s direktivom EN 50229 EU, program za pamuk na kojeg se
odnose podaci navedeni u natpisu o električnoj struji mora biti ispitan tako
da se maksimalnu količinu rublja podijeli na dva jednaka dijela, a svaki od
njih osuši s VREMENOM SUŠENJA.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
25
Priprema ciklusa pranja
25
Priprema ciklusa pranja
Razvrstavanje rublja
Slijedite simbole pranja na etiketi rublja te upute za pranje proizvođača.
Razvrstajte rublje kako slijedi: bijelo, obojeno, sintetičko, osjetljivo, vuna.
U domaćinstvu
95° ili 90°
60°/50°
40°-30°- Hladno
za normalno prljavi bijeli pamuk i lan (npr.
stolnjaci, ručnici, posteljina...).
za normalno prljavo rublje otpornih boja (npr.
košulje i bluze, spavaćice, pidžame...) od lana,
pamuka ili sintetičkih vlakana i za malo prljavi bijeli
pamuk (npr. donje rublje).
za osjetljivo rublje (npr. mrežaste zavjese),
miješano rublje uključujući sintetična vlakna i vune
s etiketom «čista nova vuna, periva u perilici, ne
skuplja se».
Prije punjenja perilice
Nikada nemojte zajedno prati bijelo i šareno rublje. Bijelo rublje može
izgubiti “bjelinu” tijekom pranja.
Novo šareno rublje može pustiti boju u prvome pranju; zato ga morate
prati odvojeno prvi put.
Uvjerite se da u rublju nisu ostali metalni predmeti (npr. kopče za
kosu, sigurnosne igle, pribadače).
Zakopčajte jastučnice, povucite zatvarače, zatvorite kukice i dugmad.
Zavežite u čvor pojaseve i duge vrpce.
Uklonite tvrdokorne mrlje prije pranja.
Trljajte naročito prljava područja specijalnim deterdžentom ili
deterdžentom u pasti.
Posebnom pažnjom rukujte sa zavjesama. Skinite kukice ili ih svežite
i stavite u vrećicu ili mrežicu.
Maksimalne količine rublja
Preporučene količine rublja navedene su u tablicama programa.
Opća pravila:
Pamuk, lan: pun bubanj ali ne previše gusto raspoređeno rublje;
Sintetika: bubanj napunjen najviše do pola;
Osjetljive tkanine i vuna: bubanj napunjen najviše do trećine.
132961xxx_HR.qxd
26
04/09/08
11.33
Pagina
26
Priprema ciklusa pranja
Pranje maksimalne količine rublja omogućuje najučinkovitiju uporabu
vode i struje. Kod vrlo prljavog rublja, smanjite količinu u perilici.
Težine rublja
Slijedeće su težine približne:
ogrtač za kupanje
ubrus
pokrivač
plahta
jastučnica
stolnjak
ručnik
stolnjak za čaj
spavaćica
grudnjaci
muška radna bluza
košulja
muška pidžama
bluza
muško donje rublje
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Uklanjanje mrlja
Tvrdokorne mrlje ponekad se ne mogu ukloniti samo vodom i
deterdžentom. Stoga je uputno njihovo tretiranje prije pranja.
Krv: svježe mrlje operite hladnom vodom. Kod osušenih mrlja, namočite preko
noći u vodi sa specijalnim deterdžentom, zatim trljajte vodom i sapunom.
Uljene boje: navlažite s odstranjivačem mrlja na bazi benzina,
položite rublje na mekanu krpu i tapkajte mrlju; ponovite više puta.
Osušene masne mrlje: navlažite s terpentinom, položite rublje na
mekanu površinu i tapkajte mrlju vrhovima prstiju i pamučnom tkaninom.
Hrđa: oksalna kiselina rastvorena u vreloj vodi ili proizvod za
uklanjanje hrđe korišten hladan. Pazite s mrljama od hrđe koje nisu
svježe jer je celulozna struktura već oštećena i tkanina ima tendenciju
da se stvaraju rupe.
Mrlje od plijesni: tretirajte izbjeljivačem, dobro isperite (samo bijelo i
šareno rublje otpornih boja).
Trava: lagano nasapunajte i tretirajte izbjeljivačem (samo bijelo i
šareno rublje otpornih boja).
Kemijske i ljepilo: navlažite acetonom (*), stavite rublje na mekanu
krpu i tapkajte mrlju.
Ruž za usne: navlažite acetonom kao što je gore opisano, zatim tretirajte mrlje
metiliranim alkoholom.Tretirajte eventualne preostale znakove izbjeljivačem.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
27
Priprema ciklusa pranja
27
Crno vino: namočite u vodi i deterdžentu, isperite i tretirajte octenom
ili limunskom kiselinom, zatim isperite. Tretirajte eventualne preostale
znakove izbjeljivačem.
Tinta: ovisno o vrsti tinte, navlažite tkaninu prije acetonom (*), zatim
octenom kiselinom; tretirajte eventualne tragove na bijelom rublju
izbjeljivačem i zatim dobro isperite.
Mrlje od katrana: prvo tretirajte odstranjivačem mrlja, metiliranim
alkoholom ili benzinom, zatim trljajte deterdžentom u pasti.
(*) nemojte upotrebljavati aceton na umjetnoj svili.
Deterdženti i aditivi
Dobri rezultati pranja ovise i o izboru deterdženta i o ispravnoj količini
kako bi se spriječilo nepotrebno trošenje i zaštitio okoliš.
Iako biološki razgradivi, deterdženti sadrže tvari koje, ako su u velikim
količinama, mogu narušiti osjetljivu ravnotežu prirode.
Izbor deterdženta ovisit će o vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk,
itd.), o boji, o temperaturi pranja i o stupnju zaprljanosti.
S ovim se uređajem mogu upotrebljavati svi uobičajeni deterdženti za
perilice-sušilice:
• deterdženti u prahu za sve vrste tkanina,
• deterdženti u prahu za osjetljive tkanine (maks. 60°C) i vunu,
• tekući deterdženti, po mogućnosti za programe pranja na niskim
temperaturama (maks. 60°C) za sve vrste tkanina, ili specijalni
samo za vunu.
Deterdžent i svi aditivi moraju biti stavljeni u odgovarajuće pretince u
spremniku deterdženta prije pokretanja programa pranja.
Ako koristite tekuće deterdžente, morate odabrati program bez
predpranja.
Perilica-sušilica ima ugrađeni sustav ponovnog kruženja koji
omogućuje optimalnu uporabu koncentriranog deterdženta.
Ulijte tekući deterdžent u pretinac deterdženta koji je označen s
trenutak prije pokretanja programa.
Sve eventualne omekšivače ili škrobne aditive morate uliti u spremnik
označen s
prije pokretanja programa pranja.
Slijedite preporuke proizvođača proizvoda po pitanju količina koje
trebate koristiti i nemojte prijeći oznaku «MAX» u spremniku
deterdženta.
Potrebna količina deterdženta
Vrsta i količina deterdženta ovisit će o vrsti tkanine, količini rublja,
stupnju zaprljanosti i tvrdoći korištene vode.
Slijedite preporuke proizvođača što se tiče količina koje trebate
koristiti.
132961xxx_HR.qxd
28
04/09/08
11.33
Pagina
28
Pripremanje ciklusa sušenja
Upotrijebite manje deterdženta ako:
• perete malu količinu rublja,
• rublje je samo malo prljavo,
• stvara se mnogo pjene tijekom pranja. Kod tretiranja mrlja prije
ciklusa pranja slijedite upute proizvođača dotičnog proizvoda o
količinama. Ako koristite bilo kakav specifičan proizvod za
uklanjanje mrlja, morate odmah pokrenuti ciklus pranja .
Stupnjevi tvrdoće vode
Tvrdoća vode je klasificirana na takozvane “stupnjeve” tvrdoće.
Informacije o tvrdoći vode u vašem području možete dobiti od
vodovodnog poduzeća ili općine.
Stupnjevi tvrdoće vode
Razina
Svojstva
1
2
3
4
mekana
srednja
tvrda
vrlo tvrda
Njemački
°dH
0-7
8-14
15-21
> 21
Francuski
°T.H.
0-15
16-25
26-37
> 37
Napomena: Potrebno je dodati omekšivač vode kada je stupanj
tvrdoće srednje-visok (od stupnja tvrdoće II). Slijedite preporuke
proizvođača. Količina deterdženta se zatim može uvijek podesiti
prema stupnju tvrdoće I (= mekano).
Pripremanje ciklusa sušenja
Sušilica radi na principu kondenzacije.
Zato slavina za vodu mora biti otvorena i odvodna cijev mora
prazniti vodu u umivaonik ili u odvod čak i za vrijeme ciklusa
sušenja.
Važno!
Prije pokretanja programa sušenja smanjite količinu opranog rublja radi
postizanja dobre djelotvornosti.
Rublje koje nije pogodno za sušenje
• Posebno osjetljive predmete kao što su sintetičke zavjese, vuna i
svila, rublje s metalnim umecima, najlonske čarape, veliki predmeti
kao što su vjetrovke, prekrivači, popluni, spavaće vreće i jakne od
perja ne smiju se sušiti u uređaju.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
29
29
• Izbjegavajte sušenje tamne odjeće zajedno sa svijetlim tkaninama
koje otpuštaju dlačice (kao što su ručnici), budući da će se one skupiti na njoj.
• Kad uređaj završi sa sušenjem izvadite rublje.
• Radi izbjegavanja statičkog naboja na kraju sušenja, koristite omekšivač rublja za vrijeme pranja ili balzam za tkanine koji je namijenjen
sušilicama.
• Predmeti koji su postavljeni plastikom ili sličnim materijalima ne smiju
se sušiti u sušilici; mogu izazvati požar.
• Osim toga, tkanine koje sadrže ostatke učvršćivača ili laka za kosu,
odstranjivače laka za nokte ili slične rastvore ne smiju se sušiti u
uređaju kako bi se spriječilo stvaranje štetnih para.
Etikete na odjeći
Za sušenje, slijedite upute proizvođača na etiketi:
Može se strojno sušiti
Sušenje na visokoj temperaturi
Sušenje na sniženoj temperaturi
Ne smije se strojno sušiti.
Trajanje ciklusa sušenja
Na vrijeme mogu utjecati:
• brzina završnog centrifugiranja
• traženi stupanj osušenosti (super suho, za glačanje, za u ormar)
• vrsta rublja
• težina stavljene količine rublja
Prosječno vrijeme sušenja kod vremenski programiranog sušenja
navodi se u poglavlju «Programi sušenja». Iskustvo će vam pomoći u
pronalaženju prikladnijeg načina sušenja vašeg rublja obzirom na različite materijale. Zabilježite vrijeme sušenja već obavljenih ciklusa.
Dodatno sušenje
Ako je na kraju programa sušenja rublje još uvijek vlažno, ponovo odaberite kratko sušenje.
Važno! Nemojte previše osušiti rublje, kako bi izbjegli gužvanje
tkanina ili skupljanje odjeće .
132961xxx_HR.qxd
30
04/09/08
11.33
Pagina
30
Održavanje i čišćenje
Održavanje i čišćenje
Morate ISKOPČATI uređaj iz dovoda električne energije prije bilo
kakvog čišćenja ili održavanja.
Čišćenje vodenog kamenca
Voda koju obično koristimo sadrži kamenac. Preporučuje se redovito
korištenje praška za omekšavanje vode u perilici. Učinite to odvojeno
od bilo kojeg pranja rublja i u skladu s uputama proizvođača
omekšivača vode.
To će pomoći u spriječavanju stvaranja naslaga kamenca.
Nakon svakog pranja
Ostavite vrata neko vrijeme otvorena. To pomaže u sprječavanju
stvaranja plijesni i ustajalih mirisa u uređaju. Ostavite li vrata otvorena
nakon pranja, to će i produžiti vijek brtvi na vratima.
Pranje radi održavanja
Korištenjem niske temperature za pranje moguće su nakupine
ostataka unutar bubnja.
Preporučujemo da redovito provedete pranje radi održavanja.
Za pranje radi održavanja:
• Bubanj mora biti prazan.
• Odaberite najtopliji program pranja pamuka.
• Koristite normalnu količinu deterdženta, a to mora biti prašak s
biološkim svojstvima.
Vanjsko čišćenje
Očistite vanjsko kućište perilice isključivo sapunom i vodom, zatim
temeljito osušite.
Važno! Nemojte upotrebljavati metilirani alkohol, razređivače ili slične
proizvode za čišćenje kućišta.
Spremnik deterdženta
Potrebno je redovito čistiti spremnik
deterdženta.
1. Izvadite spremnik deterdženta tako da
pritisnete bravicu prema dolje pa ga
izvučete. Za lakše čišćenje, gornji dio
spremnika za aditive može se skinuti.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
31
Održavanje i čišćenje
31
2. Stavite pod mlaz tekuće vode kako
biste uklonili sve eventualne tragove
nakupine praška.
3. Nakon što ste izvadili spremnik,
pomoću četkice očistite utore,
tako da sve ostatke praška za
pranje uklonite s gornjeg i donjeg
dijela utora.
4. Vratite spremnik i provedite
program ispiranja bez rublja u
bubnju.
Bubanj
Talozi hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela prilikom
pranja ili slavine za vodu koja sadrži željezo.
Važno! Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog
kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, kao ni
željeznom ili čeličnom vunom.
1. Odstranite taloge hrđe na bubnju pomoću sredstva za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
2. Obavite ciklus pranja bez rublja, da bi uklonili ostatke sredstva za
čišćenje. Program: PAMUK/LAN 90° ili 95°C, pritisnite tipku 8,
dodajte otpr. 1/4 mjerice deterdženta.
Brtva na vratima
Provjerite s vremena na vrijeme brtvu na vratima i uklonite eventualne strane predmete koji
mogu ostati u pregibu.
Odvodna pumpa
Pumpu je potrebno redovito pregledavati, i to naročito ako
• perilica ne izbacuje vodu i/ili ne centrifugira
• perilica proizvodi neobičan zvuk za vrijeme izbacivanje vode zbog
predmeta kao što su sigurnosne igle, kovanice itd. koje blokiraju
pumpu.
132961xxx_HR.qxd
32
04/09/08
11.33
Pagina
32
Održavanje i čišćenje
Postupite kako slijedi:
1. Iskopčajte perilicu.
2. Ako je potrebno, pričekajte dok se
voda nije ohladila.
3. Stavite spremnik blizu pumpe (A)
kako bi sakupili ono što se prolije.
4. Oslobodite cijev za pražnjenje u
hitnim slučajevima (B), stavite je u
spremnik i skinite s nje čep.
5. Kada iz nje ne izlazi više voda,
odvijte poklopac pumpe i skinite
ga. Uvijek držite krpu u blizini
kako bi osušili vodu koja se
eventualno prolije dok skidate
pumpu.
6. Ako u rotoru pumpe ima
predmeta, okrenite ga da bi ste ih
izvadili.
7. Namjestite čep nazad na cijev za
pražnjenje u hitnim slučajevima i
vratite cijev u njeno sjedište.
8. Potpuno zavijte nazad poklopac pumpe.
Upozorenje!
Kada je perilica uključena i ovisno o
odabranom programu, pumpa može
sadržavati vruću vodu.
Nikada nemojte skidati poklopac
pumpe tijekom ciklusa pranja, uvijek
pričekajte da uređaj završi ciklus, i
da je prazan. Kada vraćate na
mjesto poklopac, provjerite da je
čvrsto ponovo zategnut tako da
zaustavi propuštanja i da ga mala
djeca ne mogu skinuti.
A
B
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
33
Održavanje i čišćenje
33
Filter na dovodu vode
Ako primijetite da perilici treba više
vremena da se puni, provjerite da filter na
ulaznoj cijevi nije blokiran.
1. zatvorite slavinu za dovod vode.
2. Odvijte cijev sa slavine.
3. Očistite filter u cijevi čvrstom četkom.
4. Zavijte cijev natrag na slavinu.
Pražnjenje u hitnim slučajevima
Ako se voda ne prazni, postupite na slijedeći način da je izbacite iz
perilice:
1. izvucite električni utikač iz utičnice;
2. zatvorite slavinu za dovod vode;
3. ako je potrebno, pričekajte dok se voda nije ohladila;
4. stavite posudu na pod i stavite kraj cijevi za pražnjenje u hitnim
slučajevima u zdjelu. Skinite njezin čep. Voda bi se trebala prazniti
silom teže u posudu. Kada se posuda napuni, vratite čep na cijev.
Ispraznite posudu. Ponovite postupak dok voda ne prestane izlaziti;
5. očistite pumpu, ako je potrebno, kao što je gore opisano;
6. vratite cijev za pražnjenje u hitnim slučajevima u njeno sjedište
nakon što ste vratili čep;
7. ponovno vratite i pritegnite poklopac pumpe.
132961xxx_HR.qxd
34
04/09/08
11.33
Pagina
34
Održavanje i čišćenje
Zaštita od zaleđivanja
Ako je perilica instalirana na mjestu gdje se temperature mogu
spustiti ispod 0°C, postupite na slijedeći način:
1. Zatvorite slavinu za dovod vode i odvijte dovodnu cijev sa slavine.
2. Stavite kraj cijevi za pražnjenje u hitnim slučajevima i kraj cijevi
dovodne vode u posudu na podu te pričekajte da se voda isprazni.
3. Zavijte cijev za dovod vode i vratite cijev za pražnjenje u hitnim
slučajevima nakon što ste ponovo vratili čep na mjesto.
Na taj se način uklanja sva voda koja je možda još prisutna u uređaju,
spriječavajući stvaranje leda koji bi mogao oštetiti uređaj.
Kada ponovo koristite perilicu, provjerite da je temperatura u prostoriji
iznad 0°C.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
35
Što učiniti kad...
35
Što učiniti kad...
Određeni problemi koji se javljaju kao rezultat zanemarivanja ili neodržavanja
uređaja mogu se riješiti jednostavno, bez pozivanja servisera. Prije nego što
stupite u kontakt s najbližim ovlaštenim servisnim centrom, molimo vas izvršite
slijedeće provjere.
Tijekom rada perilice može se dogoditi da trepće žuto indikatorsko svjetlo tipke
8 , da se na zaslonu pojavi jedna od slijedećih šifri alarma te da se istovremeno,
svakih 20 sekundi, oglašavaju zvučni signali, što znači da perilica ne radi:
• E10 : problem s dovodom vode
• E20 : problem s izbacivanjem vode
• E40 : vrata otvorena.
Nakon što ste uklonili problem, pritisnite tipku 8 da biste ponovno pokrenuli
program. Ako nakon svih tih provjera problem nije riješen, kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Problem
Mogući uzrok/Rješenje
Perilica-sušilica se ne pokreće:
Vrata nisu zatvorena. E40
• Dobro zatvorite vrata.
Utikač nije dobro utaknut u utičnicu.
• Utaknite utikač u utičnicu.
U utičnici nema struje.
• Molimo provjerite vašu kućnu električnu
instalaciju.
Izgorio je glavni osigurač ili osigurač u utikaču.
• Zamijenite osigurač.
Niste pravilno namjestili programator i niste
pritisnuli tipku 8.
• Molimo okrenite programator i ponovo
pritisnite tipku 8.
Odabrana je odgoda starta.
• Ako rublje želite odmah oprati, poništite
odgođeni start.
Aktivirali ste Zaključavanje radi zaštite djece.
• Deaktivirajte spravu.
Uređaj se ne puni:
Zatvorena je slavina za vodu. E10
• Otvorite slavinu za vodu.
Dovodna cijev je prignječena ili savijena. E10
• Provjerite spoj cijevi za dovod vode.
Filter na dovodnoj cijevi je začepljen. E10
• Očistite filter na cijevi za dovod vode.
Vrata nisu dobro zatvorena. E40
• Odlučno zatvorite vrata.
132961xxx_HR.qxd
36
04/09/08
11.33
Pagina
36
Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok/Rješenje
Kraj odvodne cijevi nalazi se prenisko.
Perilica se puni i odmah prazni: • Vidjeti odgovarajući stavak u dijelu
“Izbacivanje vode”.
Odvodna cijev je presavijena ili prignječena. E20
• Provjerite priključak odvodne cijevi.
Odvodni filter je začepljen. E20
• Očistite odvodni filter.
Odabrali ste opciju/program koji završavaju dok je
Perilica ne izbacuje vodu i/ili ne
voda još u perilici ili koji preskaču sve faze
centrifugira:
centrifugiranja.
• Odaberite program izbacivanja vode ili
centrifugiranja.
Rublje nije ravnomjerno raspoređeno u bubnju.
• Ponovo rasporedite rublje.
Voda je na podu:
Upotrijebljeno je previše deterdženta ili
neodgovarajući deterdžent (stvara se previše pjene).
• Smanjite količinu deterdženta ili koristite drukčiju
marku.
Provjerite pušta li jedan od spojeva dovodne cijevi.To
ponekad nije lako vidjeti jer voda curi niz cijev;
provjerite je li vlažna.
• Provjerite spoj cijevi za dovod vode.
Dovodna/odvodna cijev je oštećena.
• Zamijenite je novom.
Niste vratili na mjesto poklopac cijevi za pražnjenje u
hitnim slučajevima ili niste dobro navili filter nakon
čišćenja.
• Namjestite poklopac cijevi za pražnjenje u hitnim
slučajevima ili sasvim navijte filter.
Upotrijebljeno je premalo deterdženta ili
neodgovarajući deterdžent.
• Povećajte količinu deterdženta ili koristite drugu
marku.
Tvrdokorne mrlje nisu bile tretirane prije pranja.
Nezadovoljavajući ishod pranja: • Koristite komercijalne proizvode za tretman
tvrdokornih mrlja.
Nije odabrana ispravna temperatura.
• Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Perilica je previše puna rublja.
• Smanjite količinu rublja.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
37
Što učiniti kad...
Problem
37
Mogući uzrok/Rješenje
Vrata se ne otvaraju:
Program je još u tijeku.
• Pričekajte kraj ciklusa pranja.
Brava na vratima se još nije otključala.
• Počekajte dok se indikatorsko svjetlo 10.3
ne ugasi.
Voda je u bubnju.
• Odaberite program za izbacivanje vode ili
centrifugiranje da se perilica isprazni.
Perilica vibrira ili je bučna:
Transportni vijci i ambalaža nisu uklonjeni.
• Provjerite je li perilica ispravno postavljena.
Nožice perilice nisu podešene
• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran.
Rublje nije ravnomjerno raspoređeno u bubnju.
• Ponovo rasporedite rublje.
Možda je vrlo malo rublja u bubnju.
• Stavite više rublja.
Centrifugiranje počinje kasno
ili perilica ne centrifugira:
Uključio se elektronski uređaj za otkrivanje
uravnoteženosti jer rublje nije ravnomjerno
raspoređeno u bubnju. Rublje se ponovo raspoređuje
obrnutim okretanjem bubnja.To se može dogoditi
više puta prije nego nestane neuravnoteženost i prije
nego se nastavi normalno centrifugiranje. Ako nakon
nekoliko minuta rublje još nije ravnomjerno
raspoređeno u bubnju, uređaj neće centrifugirati.
• Ponovo rasporedite rublje.
Količina rublja je premala.
• Dodajte još rublja, ručno ga rasporedite pa zatim
odaberite program centrifugiranja.
Uređaj ne suši ili ne suši
dovoljno dobro
Niste odabrali vrijeme sušenja.
• Odaberite vrijeme sušenja.
Slavina za vodu nije otvorena (E10).
• Otvorite slavinu za vodu.
Odvodni filter je začepljen (E20).
• Očistite odvodni filter.
Uređaj je prenapunjen.
• Stavite manje rublja u bubanj.
Odabran program sušenja ili vrijeme nisu
prikladni rublju.
• Odaberite program sušenja ili vrijeme
prikladne rublju.
Ne vidi se voda u perilici:
Uređaji moderne tehnologije rade vrlo
ekonomično koristeći vrlo malo vode bez da to
utječe na izvedbu.
132961xxx_HR.qxd
38
04/09/08
11.33
Pagina
38
Tehnički podaci
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Ako ne možete ustanoviti ili riješiti problem,
kontaktirajte našu ovlaštenu servisnu službu.
Prije nego telefonirate, zabilježite model,
serijski broj i datum kupovine vaše perilice: ti
su podaci potrebni servisnom centru.
Se
.
r. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Tehnički podaci
Dimenzije
Širina
Visina
Dubina
(s vratima)
60 cm
82 cm
54 cm
Električni priključak
Podaci o električnom spajanju nalaze se na
natpisnoj pločici na rubu vrata perilice.
Pritisak dovoda vode
Minimalni
Maksimalni
Maksimalna napunjenost
Pamuk
6 kg
Maksimalna količina
suhog
Pamuk
Pamuk Veliki kapacitet
Sintetika
3 kg
4 kg
2 kg
Brzina centrifuge
Maksimalna
0,05 MPa
0,80 MPa
1400 o/min
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
39
Potrošnja
39
Potrošnja vode
(litre)
Potrošnja električne
energije (KWh)
Trajanje programa
(minute)
Bijeli pamuk 95°
57
2.1
Pamuk 60°
53
1.2
(*) Pamuk EKONOMIČNO 60°
42
1.02
Pamuk 40°
53
0.9
Sintetika 60°
44
0.9
Osjetljivo 40°
56
0.55
Vuna (ručno pranje) 30°
58
0.25
Za trajanje programa,
upućujemo vas na
zaslon upravljačke
ploče.
Potrošnja
Program
Podaci potrošnje prikazani u ovoj tablici samo su indikativni, jer mogu
varirati ovisno o količini i vrsti rublja, o temperaturi dovodne vode i o
temperaturi okoline.
(*) «Ekonomično 60°C» , s količinom od 6 kg rublja je program na
kojeg se odnose podaci navedeni u natpisu o električnoj struji, u
skladu sa standardima 92/75 EEZ.
132961xxx_HR.qxd
40
04/09/08
11.33
Pagina
40
Postavljanje
Postavljanje
Uklanjanje ambalaže
Prije korištenja uređaja morate skinuti sve
transportne vijke i ambalažu iz
unutrašnjosti.
Savjetujemo vam da sačuvate svu
transportnu zaštitu jer će vam možda
HEC0008
zatrebati pri budućem transportu.
1. Nakon što ste uklonili svu ambalažu, pažljivo
položite perilicu na stražnji dio kako bi ste
uklonili podnožje od polistirola s dna.
2. Izvadite električni kabel i odvodnu cijev iz držača
cijevi na stražnjem dijelu uređaja.
A
3. Dostavljenim ključem odvijte i izvadite
središnji stražnji vijak A.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
41
Postavljanje
41
4. Odvijte i skinite dva velika stražnja vijka B i
šest manjih vijaka C.
C
C
5. Skinite okvir D i pričvrstite šest manjih
vijaka C. Izvucite odgovarajući plastični
odstojnik E.
B
D B
E
C
C
6. Otvorite vrata, izvadite dovodnu cijev iz bubnja.
7. Zatvorite manji gornji otvor i dva velika otvora
odgovarajućim plastičnim čepovima koji se
nalaze u vrećici s uputama za uporabu.
8. Spojite cijev za dovod vode kao što je opisano
u stavku «Dovod vode».
Svi razni poklopci isporučeni su uz uređaj u
plastičnoj vrećici koja sadrži upute za uporabu.
132961xxx_HR.qxd
42
04/09/08
11.33
Pagina
42
Postavljanje
Pozicioniranje i niveliranje
Postavite perilicu na ravan i tvrdi pod.
Uvjerite se da zrak slobodno kruži oko uređaja i da
ga u tome ne ometa sag, itd.
Prije nego je stavite na male pločice namjestite
plastičnu zaštitu.
Nikada nemojte pokušavati ispraviti eventualne
neravnine poda tako da stavite komade drva,
kartona ili sličnih materijala ispod uređaja.
Ako je nemoguće izbjeći pozicioniranje uređaja
pored plinskog štednjaka ili peći na ugljen, potrebno
je umetnuti između ta dva uređaja izolacijsku ploču
prekrivenu aluminijskom folijom na strani koja je
okrenuta prema štednjaku ili peći.
Uređaj ne smije biti postavljen u prostorijama gdje
temperatura može pasti ispod 0.
Cijevi za dovod i odvod vode ne smiju biti
presavijene.
Jednom kada je uređaj instaliran, kabel električnog napajanja mora biti lako
dostupan serviserima u slučaju kvara.
Pažljivo nivelirajte pomoću podesivih nožica. Nikada nemojte stavljati karton,
drvo ili slične materijale ispod perilice da bi kompenzirali neravnomjernost poda.
Nakon niveliranja uređaja, zategnite protumatice.
Dovod vode
Uređaj je opremljen dovodnom cijevi koja se nalazi u bubnju perilice.
Nemojte koristiti cijev vaše prethodne perilice za spajanje na dovod vode.
Ovaj uređaj mora biti spojen na dovod hladne vode.
1. Otvorite vrata i izvucite dovodnu cijev.
2. Spojite cijev s kutnim priključkom na perilicu.
Nemojte staviti dovodnu cijev prema dole.
Stavite cijev lijevo ili desno ovisno o položaju
slavine za vodu.
3. Namjestite ispravno cijev tako da olabavite
prstenastu maticu. Nakon što ste postavili
dovodnu cijev, dobro pričvrstite prstenastu maticu
da spriječite propuštanja.
HEC0006
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
43
Postavljanje
43
4. Spojite cijev na slavinu s navojem 3/4.
Uvijek koristite cijev priloženu uz perilicu.
Instalacija mora biti u skladu s propisima
lokalnih vlasti o vodoopskrbi, kao i propisima o
gradnji. Za siguran rad uređaja potreban je
pritisak vode od 0,05 MPa.
Ako ne možete izvesti priključak na hladnu
vodu izravno iz vodovodne mreže, uređaj može
raditi uzimajući vodu iz vašeg sustava zaliha hladne vode. Dovod uređaja mora se nalaziti barem na minimalnoj okomitoj udaljenosti od dna
rezervoara za vodu.
Naprava za zaustavljanje vode
Dovodna cijev opremljena je napravom za
zaustavljanje vode, koja štiti od oštećenja
prouzročenih propuštanjem cijevi do kojih
može doći uslijed prirodnog starenja cijevi.
Ta je neispravnost prikazana crvenom linijom
u prozorčiću «A». Ukoliko se to dogodi,
zatvorite slavinu za vodu i obratite se
ovlaštenom servisu za zamjenu cijevi.
A
352
Odvod vode
Kraj odvodne cijevi može se postaviti na tri
načina:
Preko ruba slivnika pomoću isporučenog
plastičnog držača.
U tom slučaju, provjerite da se kraj ne može
otkačiti tijekom izbacivanja vode iz perilice.
To se može učiniti tako da se pričvrsti trakom
za slavinu, ili za zid.
U granu na odvodu slivnika. Ta se cijev mora
nalaziti iznad sifona tako da se zakrivljenje nalazi barem 60 cm iznad
tla.
Neposredno u odvodni kanal na visini od najmanje 60 cm i
najviše 90 cm.
Kraj odvodne cijevi mora uvijek biti prozračivan, tj. unutarnji promjer
odvodnog kanala mora biti širi od vanjskog promjera odvodne cijevi.
132961xxx_HR.qxd
44
04/09/08
11.33
Pagina
44
Postavljanje
Odvodna cijev ne smije biti savijena.
P1118
Važno!
Odvodna cijev se može produžiti najviše do 4 metra. Dodatna odvodna cijev
i spojnica dostupni su u ovlaštenom servisnom centru.
Električni priključak
Podaci o električnom spajanju nalaze se na natpisnoj pločici na rubu
vrata perilice.
Provjerite da vaša kućna električna instalacija može podnijeti
maksimalno potrebno opterećenje, vodeći računa i o ostalim
uređajima u uporabi.
Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.
Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete na
stvarima ili povrede na osobama nastale uslijed nepoštivanja
gornjih sigurnosnih mjera opreza.
Kabel električnog napajanja mora biti lako dostupan nakon
postavljanja uređaja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servis.
Stalni spoj
U slučaju stalnog spoja potrebno je postaviti dvopolni prekidač između
uređaja i električnog napajanja (mreže), s minimalnim razmakom od 3
mm između kontakata prekidača i vrste koja odgovara opterećenju u
skladu s važećim propisima. Prekidač nigdje ne smije prekidati žuti i
zeleni kabel uzemljenja. Tu radnju mora izvršiti kvalificirani električar.
Kabel električnog napajanja mora biti lako dostupan nakon
postavljanja uređaja.
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
45
Postavljanje
45
Ugrađivanje u elemente pokućstva
Ovaj je uređaj osmišljen za ugradnju u elemente kuhinjskog namještaja.
Šupljina mora imati dimenzije prikazane na
slici A.
600
600
in.
600 m
120
416
818
176, 5
820 min
596
515
160
195
541
8
90
0
49
165
A
Pripremanje i namještanje vrata
Perilica je predviđena za namješanje vrata
tako da se otvaraju s desna na lijevo.
U tom slučaju je dovoljno naviti šarke (1) i
protu magnet (6) - isporučene zajedno s
uređajem, na točnu visinu (sl. B).
1
1
4
7
2
5
3
B
23
8
35 Ø 12.5-14 depth
16
-22
B
a) Vrata
Dimenzije vrata trebaju biti:
- širina
595-598 mm
- debljina 16-22 mm
Visina (C - sl. C) ovisi o visini osnove susjednog elementa.
6
416
C
b) Šarke
Da bi postavili šarke morate probušiti dva
otvora (prom. 35 mm, dubine 12,5-14 mm
- ovisno o dubini vrata na elementu) na
,5
unutrašnjoj strani vrata. Udaljenost između
22+1
8
9
središta otvora za učvršćivanje polica
595-5
C
mora iznositi 416 mm.
Udaljenost (B) od gornjeg ruba vrata do središta otvora ovisi o dimenzijama susjednog kuhinjskog elementa.
Potrebne dimenzije su navedene na slici C.
Šarke treba pričvrstiti na vrata vijcima za drvo (2 - sl. B), isporučenim
zajedno s uređajem.
132961xxx_HR.qxd
46
04/09/08
11.33
Pagina
46
Postavljanje
c) Postavljanje vrata
Učvrstite šarke (1) na uređaj pomoću vijaka M5x15 (3 - sl. B). Šarke
možete podesiti kako bi nadoknadili moguću razliku u debljini vrata.
Da bi savršeno poravnali vrata, morate olabaviti vijak (3 - sl. B), podesiti vrata i ponovno zategnuti vijak.
d) Protu magnet (6)
Uređaj je osposobljen za zatvaranje vrata
pomoću magneta. Da bi omogućili ispravan rad ovog mehanizma, morate pričvrstiti vijcima protu magnet (6: čelični disk +
gumeni prsten) na unutrašnjoj strani vrata.
Njegov položaj mora odgovarati magnetu
(4) na uređaju (vidi sliku D).
6
4
8
D
Ako će se vrata otvarati s lijeva na desno,
zamijenite položaj pločica (7), magneta (4)
i pločice (5 - sl. B i E). Postavite protu
magnet (6) i šarke (1) kako je prethodno
opisano.
6
4
5
7
E
3
1
8
2
132961xxx_HR.qxd
04/09/08
11.33
Pagina
47
Briga za okoliš
47
Briga za okoliš
Ambalaža
Materijali označeni simbolom
mogu se reciklirati.
>PE<=polietilen
>PS<=polistirol
>PP<=polipropilen
To znači da mogu biti reciklirani ako ih se pravilno odloži u za to
namijenjene sabirne kontejnere.
Stara perilica
Rashodujte vaš stari uređaj odlaganjem u ovlašteni deponij.
Pomognite održati vašu zemlju čistom!
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto
toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem
otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Ekološki savjeti
Kako bi ste ostvarili uštedu vode i struje te pomogli u zaštiti okoliša,
preporučujemo vam da slijedite ove naputke:
• Kod normalno prljavog rublja ne morate uključiti pretpranje, na taj
način ćete uštedjeti deterdžent, vodu i vrijeme (na taj način štitite i
okoliš!).
• Perilica vam omogućuje uštedu energije ako je potpuno napunjena.
• Odgovarajućom pripremom prije pranja možete ukloniti mrlje, a
donekle i prljavštinu; rublje se zatim može oprati na nižoj temperaturi.
• Izmjerite deterdžent ovisno o tvrdoći vode, stupnju prljavosti i količini
rublja.
132 962 970 - 00 - 382008 Proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti
132962970_HR.qxd
19/09/2008
17.21
www.electrolux.com
Page 48
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement