Electrolux EWN10470W User manual

Electrolux EWN10470W User manual
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.48
Pagina
1
Felhasználói
kézikönyv
Mosógép
EWN 10470 W
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.49
Pagina
2
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.49
Pagina
3
electrolux 3
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy
minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön
életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá
néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új
készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű
kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok szerencsét!
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.49
Pagina
4
4 electrolux tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk .......................5
Termékleírás.......................................7
Kezelőpanel .......................................8
Használat .........................................11
Mosási tanácsok ..............................16
Mosási programok ...........................19
Programokkal kapcsolatos adatok ...21
Ápolás és tisztítás ............................22
Mit tegyek, ha...................................25
Műszaki adatok ................................29
Fogyasztási értékek .........................30
Üzembe helyezés ............................31
Környezetvédelmi tudnivalók............35
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék
károsodásának elkerülését célzó információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.49
Pagina
5
biztonsági információk electrolux 5
Biztonsági tudnivalók
Saját biztonsága és a helyes használat
biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata
előtt olvassa át figyelmesen ezt a
használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót,
és ha a készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán
keresztül mindenki, aki használja,
megfelelő információkkal rendelkezzen
annak használatát és biztonságát
illetően.
Általános biztonság
● Veszélyes megváltoztatni a műszaki
jellemzőket vagy megkísérelni a
termék bármilyen módon történő
módosítását.
● Magas hőmérsékleten történő mosás
során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
● Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek
elkerülése érdekében, kérjük,
használat előtt ellenőrizze le a dobot.
● Bármilyen tárgy, mint például
pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok,
kövek vagy más kemény, éles anyagok
komoly károkat okozhatnak, és nem
szabad azokat a gépbe tenni.
● Csak a gyártó által javasolt
mennyiségű öblítőszert és mosószert
használjon. A túlzott használat kárt
okozhat a ruhaneműben. Kövesse a
gyártó mennyiségi ajánlásait.
● A kisméretű ruhadarabokat - mint
●
●
●
például zokni, harisnya, mosható öv
stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba
téve mossa, nehogy azok a dob és az
üst közé kerülhessenek.
Ne használja a mosógépet halcsontot
tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
A készüléket mindig válassza le a
hálózatról, és zárja el a vízellátást
használat, tisztítás és karbantartás
után.
Semmilyen körülmények között ne
kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen
beavatkozás személyi sérülést vagy
komoly működési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
● A készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
● Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy
nem sérült-e meg a gép. Kétség
esetén ne helyezze működésbe,
hanem forduljon a szakszervizhez.
● Használat előtt minden
csomagolóanyagot és szállítási
rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos
károk keletkezhetnek a gépben vagy a
berendezési tárgyakban, ha ezt nem
tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó fejezetét.
● A készülék üzembe helyezése után
ellenőrizze, hogy az ne álljon a
befolyócsövön és a kifolyócsövön,
valamint a munkafelület ne nyomja az
elektromos tápvezetéket.
● Ha a gépet padlószőnyegre helyezi,
úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
● Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
● Ha a készüléket fagynak kitett helyen
helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
“Fagyveszély” c. fejezetet.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.49
Pagina
6
6 electrolux biztonsági információk
●
●
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden vízvezetékszerelési munkát szakképzett
vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell
elvégeznie.
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett villanyszerelőnek
vagy kompetens személynek kell
elvégeznie.
Használat
● Ezt a gépet háztartási célú használatra
tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
● Csak gépi mosásra alkalmas
termékeket mosson. Kövesse az egyes
ruhaneműn feltüntetett mosási
útmutatót.
● Ne töltse túl a készüléket. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
● Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres, a gombok és zipzárak
zárva vannak. Kerülje a kirojtosodott
vagy szakadt ruhadarabok mosását,
és mosás előtt kezelje a foltokat
(festék, tinta, rozsda és fű). Merevített
melltartókat TILOS mosógépben
mosni.
● Ne mosson a mosógépben olyan
ruhadarabokat, amelyek illékony
benzintermékekkel érintkeztek.
Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni
kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a
ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
● A dugót sohasem a vezetéknél,
hanem magánál a dugónál fogva
húzza ki az aljzatból.
● Soha ne használja a mosógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon
sérült, hogy a készülék belseje
szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
● A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is)
használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem
biztosít számára felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára
vonatkozóan.
● A csomagolóanyag egyes részei (pl.
fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára.
Fulladásveszély áll fenn! Tartsa
azokat távol a gyermekektől.
● A mosószereket zárja el a gyermekek
elől és tartsa biztonságos helyen.
● Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Ennek elkerülése érdekében
a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához
(lenyomás nélkül) forgassa el az ajtó
belsejében lévő gombot az óramutató
járásával megegyező irányban addig,
amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
Ha szükséges, használjon érmét.
P1076
A készülék leállításához és az ajtó
ismételt bezárásának lehetővé tétele
érdekében forgassa el a gombot az
óramutató járásával ellenkező
irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.50
Pagina
7
termékleírás electrolux 7
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a
modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A NEW JET rendszer lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb
elektromos energiát is fogyaszt.
1
Mosószertartó
2
Kezelőpanel
3
Ajtófogantyú
4
Vízleeresztő szivattyú
5
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt
mosószer számára. Az előmosási
mosószer a mosási program
kezdetén kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt
mosópor vagy folyékony
mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok
számára
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.50
Pagina
8
8 electrolux kezelőpanel
Kezelőpanel
Mostantól kezdve a programválasztót, a különböző gombokat és a kijelzőt a jelen
kézikönyv egészében az alábbi táblázatban megadott számmal jelöljük:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
1 Programkapcsoló
6 Késleltetett indítás gomb
2 Hőmérséklet gomb
7 Kijelző
3 Centrifugálás sebességét
mérséklő gomb
8 Start/Szünet gomb
4 Vasaláskönnyítő gomb
9 Ajtó zárt állapotát jelző lámpa
10 Időkezelés gombok
5 Extra öblítés gomb
Szimbólumtáblázat
●
Pamut
, Pamut+Előmosás
+ , Műszál
, Műszál+Előmosás
+ ,
Kímélő
, Csecsemő
, Sport
, Kímélő centrifugálás
, Centrifugálás
, Vízleeresztés
, Kímélő öblítés
, Öblítés
, Fehérnemű
, Selyem
, Kézi mosás
, Gyapjú
, Takaró
, Pamut Eco+Előmosás
, Farmer
+ , Pamut Eco
.
●
, Öblítőstop
Hőmérséklet
, Hideg
, Nincs centrifugálás
,
Vasaláskönnyítő
, Extra öblítés
, Késleltetés
, Időkezelés
, Ajtó
zárva
.
, Gyermekbiztonsági zár
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
9
kezelőpanel electrolux 9
Kijelző (7)
7.1 A kiválasztott program
időtartama/
A program kiválasztása után annak
időtartamát órában és percben mutatja
a gép (pl. 2,05). Az időtartamot
automatikusan számítja ki a gép,
minden ruhatípus esetén, a javasolt
maximális megterhelhetőség alapján.
A program megkezdése után a
fennmaradó időt a gép percenként
frissíti.
/Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával
beállított késleltetés néhány
másodpercig megjelenik a kijelzőn,
majd a korábban kiválasztott program
időtartama jelenik meg.
/Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása
esetén bizonyos riasztási kódok
jelenhetnek meg, például E20 (lásd a
“Mit tegyek, ha...” c. fejezetet).
/Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem
egyeztethető össze a beállított mosási
programmal, az Err üzenet jelenik meg
néhány másodpercre, és a 8 gomb
piros jelzőfénye villogni kezd.
/Program vége
Amikor a program befejeződött, három
villogó nulla, 0.00 jelenik meg, a 9
jelzőfény és a 8 gomb jelzőfénye
kialszik, és az ajtó kinyitható.
7.2 Mosási fázis ikonjai
A mosási program kiválasztása után a
mosási program fázisjelző ikonjai,
amelyek megfelelnek a programot
felépítő különféle fázisoknak, láthatók
a kijelző alsó részén.
Miután a készülék elindult, csak a futó
fázis ikonja világít. Amikor a program
befejeződött, villogó nulla (0.00) jelenik
meg.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
10 electrolux kezelőpanel
7.3 Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy
hőmérséklet ikon látható, amely azt
jelzi, hogy a készülék megkezdte az
üstben lévő víz melegítését.
7.4 Szennyezettségi szint ikonjai
Amikor kiválaszt egy programot, a
kijelzőn megjelenik egy ikon, amely a
készülék által automatikusan ajánlott
szennyezettségi szintet jelzi.
7.5 Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a
készüléket működése alatt felügyelet
nélkül hagyja.
Ajtó zárva jelzőfény (9)
A 9 jelzőfény világít, jelezve, hogy a
készülék megkezdte az üzemelést, és
az ajtó zárva van.
A 9 jelzőfény jelzi, ha az ajtó
kinyitható:
● jelzőfény világít: az ajtó zárolva van
és nem nyitható.
● jelzőfény villog: az ajtó nyitása folyik.
● jelzőfény nem világít: az ajtózár ki
van oldva, és az ajtó nyitható.
10
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
11
használat electrolux 11
Használat
Első használat
●
●
●
Győződjön meg róla, hogy az
elektromos és vízcsatlakozások
megfelelnek az üzembe helyezési
útmutatásoknak
Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
Futtasson le egy 90° vagy 95°C-os
pamutciklust anélkül, hogy
bármilyen ruhaneműt behelyezne a
mosógépbe, hogy eltávolítson a
dobból és az üstből a gyártás
folyamán visszamaradt minden
esetleges szennyeződést. Öntsön a
főmosási rekeszbe 1/2 adag
mosószert, és indítsa be a gépet.
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy
akusztikus egységgel, amely a
következő esetekben szólal meg:
● a ciklus végén
● működési problémák esetén
A 4 és 5 gombok egyidejű, kb. 6
másodpercig tartó megnyomásával a
hangjelzés kikapcsolható (kivéve a
működési problémák esetét).
A 2 gomb ismételt megnyomásával
lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a
készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek
megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva
marad, amikor a mosógép nem
működik.
Két különböző módon lehet beállítani
ezt az opciót:
1
mielőtt megnyomja a 8 gombot:
nem lehetséges a gép elindítása.
2
miután megnyomta a 8 gombot:
nem lehetséges a gépen
semmilyen programot vagy opciót
megváltoztatni.
Ennek az opciónak a
bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához tartsa egyszerre kb. 6
másodpercig lenyomva az 5 és 6
gombot, amíg az
ikon megjelenik a
kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket. Zárja be az ajtót.
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót.
Mérje ki a gyártó cég által javasolt
mosószermennyiséget, öntse azt a
főmosási rekeszbe
, és ha
előmosást kíván végezni, öntse a
jelzésű rekeszbe.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
12
12 electrolux használat
C0064
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált
mennyiség nem lépheti túl a
rekeszben lévő “MAX” jelzést).
Óvatosan tolja be a rekeszt.
C0065
A kívánt program kiválasztása a
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programra.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a
kijelzőn a kiválasztott program
időtartama látható.
A programkapcsolót az óra járásával
megegyező és ellentétes irányban is
lehet forgatni. A O állás megfelel a
program törlésének/a gép
kikapcsolásának.
A programkapcsoló mosási
programjainak ismertetését lásd a
«Mosási programok» c. fejezetben.
A program végén a
programkapcsolót O állásba kell
fordítani a gép kikapcsolása
érdekében.
Figyelem!
Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót, és állítja be egy
másik programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, és az Err üzenet jelenik
meg a kijelzőn, jelezve a helytelen
választást. A gép nem hajtja végre az
újonnan kiválasztott programot.
Programopció gombok
A programtól függően különböző
funkciók használhatók együtt. Ezeket
az opciókat a kívánt program
kiválasztása után és a 8 gomb
megnyomása előtt kell kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat
megnyomja, a megfelelő jelzőfény
világít. Amikor ismét megnyomja, a
jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen opciót választott, a 6
gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az
Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók
összeegyeztethetőségére
vonatkozóan lásd a «Mosási
programok» c. fejezetet.
A hőmérséklet kiválasztása a 2
gomb megnyomásával
Ha a mosógép ajánlásától eltérő
hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez
vagy csökkentéséhez többször nyomja
meg ezt a gombot.
Amikor kiválaszt egy programot, a
készülék automatikusan felkínálja az
adott programhoz megengedett
maximális hőmérsékletet.
A centrifugálási sebesség, az
Öblítőstop vagy a Nincs
centrifugálás opció kiválasztása a 3
gomb megnyomásával
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
13
használat electrolux 13
Többször nyomja meg a 3 gombot a
centrifugálási sebesség
megváltoztatásához, ha a mosógép
ajánlásától eltérő sebességen kívánja
centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a
megfelelő jelzőfény.
Öblítőstop: Ennek az opciónak a
választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a
ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a
program befejeződött, a kijelzőn villogó
0.00 látható, a 9 jelzőfény világít, a 8
gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó
zárolva van annak jelzésére, hogy a
vizet ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa
el «A program végén» c. fejezetet.
Nincs centrifugálás: Ennek az
opciónak a választásakor valamennyi
centrifugálási fázis elvetésre kerül, és
azt egy vízleeresztés helyettesíti, hogy
elkerülje a ruhaneműk gyűrődését.
A pamut és a műszálas ruhaneműkhöz
való programok esetén az öblítéseket a
gép nagyobb mennyiségű víz
felhasználásával végzi.
A Vasaláskönnyítő opció
kiválasztása a 4 gomb
megnyomásával
Ennek a programnak a kiválasztása
után a ruhanemű finom mosásra és
centrifugálásra kerül, nehogy
meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is
könnyebb. Ezenkívül a mosógép további
öblítéseket végez.
Az Extra öblítés opció kiválasztása
az 5 gomb megnyomásával
A mosógép néhány további öblítést
végez. Ez az opció a mosószerekre
érzékeny egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
A Késleltetett indítás kiválasztása a
6 gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az
indítást késleltetni szeretné, nyomja
meg a 6 gombot ismételten a kívánt
késleltetés kiválasztásához. Kigyullad
a megfelelő jelzőfény.
A kiválasztott késleltetési időtartam
értéke (maximum 20 óra) jelenik meg
a kijelzőn néhány másodpercig, majd
ismét a program időtartama jelenik
meg.
Ezt az opciót a program beállítása után
kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná a 8 gombot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a
gépbe a késleltetési időtartam alatt,
nyomja meg a 8 gombot a készülék
szüneteltetéséhez. Tegye be a
ruhaneműt, csukja be az ajtót, és
nyomja meg a 8 gombot ismét.
A késleltetési időtartamot bármikor
törölheti vagy módosíthatja a 8 gomb
megnyomása előtt.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60
perccel - 90 perccel, 2 órával és
óránkénti lépésekkel maximum 20
órával késleltetheti a mosási
programot.
Az indítás késleltetésének beállítása
• Állítsa be a programot és a kívánt
opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg az 8 gombot: A gép
megkezdi az óránkénti
visszaszámlálást.
A program a kiválasztott késleltetés
letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a
mosógép elindítása után
• Nyomja meg a 8 gombot.
• Nyomja meg a 6 gombot egyszer,
amíg a 0’ felirat meg nem jelenik a
kijelzőn;
• Nyomja meg a 8 gombot ismét.
A Késleltetett indítás opció nem
választható a Vízleeresztés
programmal együtt.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
14
14 electrolux használat
A indítás/szüneteltetés kiválasztása a
8 gomb megnyomásával
A kiválasztott program elindításához
nyomja meg a 8 gombot; a zöld
jelzőfény nem villog tovább.
Egy futó program félbeszakításához
nyomja meg a 8 gombot: a zöld
jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való
újraindításához, ahol félbeszakadt,
nyomja meg újra a 8 gombot.
Ha késleltetett startot állított be, a
mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
Ha helytelen opciót választott, a 8
gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor
felvillan, és néhány másodpercig az Err
üzenet látható a kijelzőn.
Az Időkezelés opció kiválasztása a
10 gomb megnyomásával
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
módosítsa a mosógép által
automatikusan javasolt mosási
időtartamot.
Ennek a gombnak az ismételt
megnyomásával a mosási ciklus
időtartama növelhető vagy
csökkenthető.
A szennyezettségi szint ikonja jelenik
meg a kijelzőn, jelezve a kiválasztott
szennyezettségi szintet.
Szennyezettségi
szint
Intenzív
Normál
Napi
Enyhe
Gyors
Szupergyors
(*)
Ikon
Anyag fajtája
Erősen szennyezett
darabokhoz
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Mérsékelten szennyezett
darabokhoz
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Rövid ideig használt vagy
viselt darabokhoz
(*) Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a
töltet méretét (lásd a Mosási programok
táblázatot).
Figyelem!
Ezek az opciók nem választhatók a
Pamut Eco programokkal.
Ezeknek a szennyezettségi szint
ikonoknak a rendelkezésre állása a
szövettípusnak megfelelően változik,
amint az a következő táblázatban fel
van tüntetve.
Anyagtípus
Pamut
95°-90°C
60°C
40°C
30°C
(hideg)
Műszál
60°C
40°C
30°C
(hideg)
Kímélő
40°C
30°C
(hideg)
Szennyezettségi szint
Intenzív Normál Napi Enyhe Gyors S. Gyors
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Opció vagy futó program
módosítása
Bármely opció megváltoztatható
azelőtt, hogy a program végrehajtaná
azt. Bármilyen változtatás előtt először
a 8 gomb megnyomásával le kell
állítani a mosógépet.
(Csak az Időkezelés opció nem
módosítható azután, hogy a program
elindult. )
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.51
Pagina
15
használat electrolux 15
Egy futó programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja
azt. Fordítsa a programkapcsolót O
állásba, majd az új programnak
megfelelő állásba. Indítsa el az új
programot a 8 gomb ismételt
megnyomásával. A dobban lévő
mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához
nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő
jelzőfény villogni kezd. A program
újraindításához nyomja meg újra
ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót O
állásba a folyamatban lévő program
törléséhez. Most már kiválaszthat egy
új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása
után
Először állítsa a gépet szünet
üzemmódba a 8 gomb
megnyomásával.
Amint kialszik a 9 jelzőfény, kinyitható
az ajtó.
Ha a 9 jelzőfény nem alszik ki, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési
fázisban van, és hogy a víz szintje az
ajtó alsó széle fölött van.
Ebben az esetben az ajtó nem
nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már
nem lehetséges, a programkapcsolót a
O állásba forgatva kapcsolja ki a
gépet. Néhány perc elteltével
kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell
választania a programot és az
opciókat, majd meg kell nyomnia a 8
gombot.
A program végén
A készülék automatikusan leáll,
kialszik a 8 jelzőfény, és a kijelzőn
három villogó «0.00» jelenik meg.
Ha a program olyan opcióval
rendelkezik, amely úgy fejeződik be,
hogy a víz még a dobban marad, a 9
jelzőfény továbbra is világít, és az ajtó
zárva marad, jelezve, hogy az ajtó
kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz kiürítése:
● forgassa a programkapcsolót O
állásba
● válassza a Vízleeresztés vagy a
Centrifugálás programot
● csökkentse a megfelelő gombok
megnyomásával a centrifugálási
sebességet, ha szükséges
● nyomja meg a 8 gombot
A program végén a 9 jelzőfény
kialszik, és kinyitható az ajtó.
Forgassa a programkapcsolót «O»
állásba a mosógép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és
alaposan ellenőrizze, hogy a dob
üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni,
zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen
szagok keletkezzenek.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
16
16 electrolux Mosási tanácsok
Mosási tanácsok
Szétválogatás
Kövesse az egyes ruhaneműn található
mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők
szerint különítse el a ruhaneműket:
fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.
Hőmérséklet
az átlagosan szennyezett
fehér lenvászon és
90°
vagy pamutruhák (pl. konyharuhák,
törülközők, asztalterítők,
95°
lepedők stb.) mosásához
a nem színeresztő, közepesen
szennyezett színes lenvászon,
pamut és műszálas
ruhaneműk (pl. ingek,
60°
pizsamák, hálóingek stb.),
illetve enyhén szennyezett
fehér pamutruhák (pl.
fehérneműk) mosására.
kényes ruhadarabok (pl.
függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és
30°-40°gyapjúanyagok, amelyek
(hideg)
címkéjén ez áll: «tiszta új
gyapjú, gépben mosható, nem
megy össze».
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes
ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál
engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben
ne maradjanak fémtárgyak (pl.
hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat. Az öveket és a hosszú
szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs
foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg
valamilyen speciális mosószerrel
dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal
kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat,
vagy zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó
útmutatás a programtáblázatokban
található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot,
de ne tömje meg túlzottan.
Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob
egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel
optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű
esetében csökkentse a megadott
mennyiséget.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak
tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
terítők
100 g
paplanhuzat
700 g
lepedő
500 g
párnahuzat
200 g
terítő
250 g
frottírtörülköző
200 g
konyharuha
100 g
hálóing
200 g
női alsónemű
100 g
férfimunkaköpeny
600 g
férfiing
200 g
férfipizsama
500 g
alsóing
100 g
alsónadrág
100 g
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
17
mosási tanácsok electrolux 17
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat
nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt
külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel
mossa. Ha a folt már megszáradt,
áztassa be a ruhát éjszakára speciális
mosószert tartalmazó vízbe, majd
dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot
mosóbenzinnel, majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg
többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg
terpentinnel a foltot, majd puha
felületre helyezve ujjbegyével, egy
pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval
vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi
keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet,
így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa,
melyet alapos öblítés kövessen. Ily
módon csak a fehér, illetve a klórra
nem érzékeny színes ruhaneműk
tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az
anyagot, majd kezelje hígított
hipoklorittal (csak a klórral szemben
ellenálló fehér és színes ruhaneműk
esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse
meg a foltot acetonnal(*), majd puha
ruhára helyezve itassa fel; ismételje
meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg
a foltot acetonnal, majd kezelje
alkohollal. A fehér anyagokról
hipoklorittal távolítsa el a megmaradt
nyomokat.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben
ázni, majd ecet- vagy citromsavval
kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat
hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően
nedvesítse be előbb acetonnal (*),
majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn
esetlegesen visszamaradó nyomokat
hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól
öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval,
alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd
a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer
kiválasztásától és helyes adagolásától
függ. A helyes adagolás a pazarlás
elkerülését és a környezet védelmét
jelenti. Annak ellenére, hogy a
mosószerek biodegradábilisak, olyan
elemeket is tartalmaznak, amelyek
károsítják a természet kényes
ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az
anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut
stb.), színétől, a mosás hőfokától és a
szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi
forgalomban lévő mosószer
felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz,
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os)
és gyapjú mosáshoz.
• folyékony mosószerek valamennyi
anyagfajtához, elsősorban az
alacsony hőfokú (max. 60°C-os)
programokhoz, illetve a csak gyapjú
mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen
alkalmazott adalékanyagokat a
mosásprogram kezdete előtt kell a
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
18
18 electrolux mosási tanácsok
megfelelő rekeszbe önteni.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony
mosószert használ, előmosás nélküli
programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a
koncentrált mosószerek optimális
felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert a mosószertartó
jelölésű rekeszébe öntse
közvetlenül a program elindítása
előtt.
A mosási program megkezdése előtt
öblítőszert vagy keményítőt kell önteni a
jelölésű mosószer-adagoló
rekeszbe.
Az adalékanyagok mennyiségének
megválasztásához kövesse a gyártó
útmutatásait, és semmiképpen ne lépje
túl a mosószertartó rekeszében
látható «MAX» jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a
szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától
és a felhasznált víz keménységétől függ.
A víz keménységét az ún. keménységi
szint szerint osztályozzák. Erre
vonatkozó információt az adott vízműtől
vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a
mosószer mennyiségének
megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert
használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos,
• a ruhanemű csak kissé szennyezett,
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
Fok
Szint
Jellemző
Német
°dH
Francia
°T.H.
1
2
3
lágy
közepes
kemény
0-7
8-14
15-21
0-15
16-25
26-37
4
nagyon
kemény
> 21
> 37
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
19
mosási programok electrolux 19
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
Fehér és színes pamut
Pamut
(közepesen szennyezett
95°/ 90°- Hideg ruhadarabok)
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
VASALÁSKÖNNYÍTŐ,
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
Pamut +
Fehér és színes pamut
(közepesen szennyezett
Előmosás
95°/ 90°- Hideg ruhadarabok)
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ,
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
Műszál
60°- Hideg
Műszálas vagy kevert
szálas szövetek
Műszál +
Előmosás
60°- Hideg
Műszálas vagy
kevertszálas szövetek,
amelynek mosása és
centrifugálása kímélő
módon történik
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ, EXTRA
ÖBLÍTÉS, IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS, EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
Kímélő
40°- Hideg
Kényes szövetek
Csecsemő
40°- Hideg
Extra kímélő program
sokszínű vagy speciális
szövésű
csecsemőruházathoz
Sport
40°- Hideg
Erősen szennyezett
sportruházati darabok
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
IDŐKEZELŐ
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
A program leírása
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel.
Max. töltet (kg): 6
** Csökk. töltet (kg): 3
Előmosás,
Főmosás,Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel.
Max. töltet (kg): 6
** Csökk. töltet (kg): 3
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
Előmosás, Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
** Csökk. töltet (kg): 1,5
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2,5
** Ha az Időkezelés gombok (10) megnyomásával a Szupergyors opciót választja,
javasoljuk, hogy csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk.
töltet = csökkentett töltet.) Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt
tisztítási eredmények mellett.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
20
20 electrolux mosási programok
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Anyag fajtája
Opciók
Kímélő
centrifugálás
Külön rövid centrifugálás
kímélő, műszálas és
kézi mosású
darabokhoz
CENTRIFUGÁLÁSI
Centrifugálás
Külön centrifugálás
pamut esetében.
Vízleeresztés
Az utolsó öblítővíz
leeresztésére szolgál
olyan programoknál,
amelyek tartalmazzák
az Öblítőstop opciót
Kímélő
öblítések
Külön öblítési ciklus
kézzel mosott
ruhadarabokhoz.
Öblítések
Külön öblítési ciklus
kézzel mosott pamut
ruhadarabokhoz.
CENTRIFUGÁLÁS
Fehérnemű
Speciális program
rendkívül kényes, kézi
mosást igénylő
darabokhoz.
Selyem
30°- Hideg
Kímélő mosást és
centrifugálást igénylő
selyem ruhadarabok.
CENTRIFUGÁLÁS
Kézi mosás
40°- Hideg
Speciális program kézi
mosást igénylő
szövetekhez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE
CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE
A program leírása
Vízleeresztés és rövid
centrifugálás
Max. töltet (kg): 3
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 6
Víz leeresztése
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel.
Max. töltet (kg): 3
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ,
EXTRA ÖBLÍTÉS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
3 öblítés
Hosszú centrifuga
Max. töltet (kg): 6
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg):1
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 1
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
21
programokkal kapcsolatos adatok electrolux 21
Mosási programok
Program/
Hőmérséklet
Gyapjú
40°- Hideg
Anyag fajtája
Speciálisan bevizsgált
program olyan gyapjú
ruhaneműkhöz, amelyek
címkéjén ez áll: “Tiszta
új gyapjú, gépben
mosható, nem megy
össze”.
Opciók
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
Speciális program
farmerruházathoz
(nadrágok, ingek,
dzsekik).
CENTRIFUGÁLÁS
Takaró
40°- Hideg
Külön program egyegy takarókhoz,
ágyterítőhöz
CENTRIFUGÁLÁS
Pamut
Pamut Eco +
Előmosás
90° - 40°
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén/közepesen
szennyezett
CENTRIFUGÁLÁS
Pamut
Pamut Eco
90° - 40°
Fehér és színes
pamut,
energiatakarékos,
enyhén/közepesen
szennyezett
O
A folyamatban lévő
mosási program
törléséhez és a
mosógép
kikapcsolásához.
Farmer
60°- Hideg
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ,
EXTRA ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE/
ÖBLÍTŐSTOP
VASALÁSKÖNNYÍTŐ,
EXTRA ÖBLÍTÉS
A program leírása
Főmosás
Öblítések
Rövid centrifugálás
Max. töltet (kg): 2
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel
Max. töltet (kg): 3
Öblítések
Centrifugálás,
Max. töltet (kg): 2
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel.
Max. töltet (kg): 6
Főmosás
Öblítések
Hosszú centrifugálás
maximális sebességgel.
Max. töltet (kg): 6
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
22
22 electrolux programokkal kapcsolatos adatok
Programokkal kapcsolatos adatok
Gyapjú és
Kézi mosás
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz
,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és “kézi mosás”
kezelési jelzéssel ellátott kényes szövetekhez.
Farmer
Ezzel a programmal lehetősége van szabadidőruhák (pl.
farmernadrágok, -ingek és -dzsekik), valamint jerseyből
készült anyagok mosására.
Selyem
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas. A mosási hőmérséklet maximum
30°C.
A maximális centrifugálási sebesség automatikusan
csökkentésre kerül.
Pamut Eco
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett
pamutdarabokhoz választható. A hőmérséklet csökken, a
mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi
a jó mosási hatékonyság elérését az energiatakarékosság
mellett.
Öblítések
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a kézzel
mosott pamut ruhaneműket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy maximális sebességű
utolsó hosszú centrifugálás követi.
A centrifugálási sebesség a 3 gomb megnyomásával
mérsékelhető.
Vízleeresztés
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos az Öblítőstop vagy
Nincs centrifugálás opcióval rendelkező programok esetében.
Először fordítsa a programkapcsolót O állásba, majd válassza
ki a Vízleeresztés programot, és nyomja meg a 8 gombot.
Centrifugálás
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhaneműk számára és
olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop
vagy Nincs centrifugálás opciót. A program kiválasztása előtt a
programkapcsolót O állásba kell forgatni. Kiválaszthatja a
sebességet a megfelelő gomb megnyomásával, hogy az
megfeleljen a centrifugálásra kerülő anyagnak.
O = Törlés/
Kikapcsolás
Ha törölni kívánja a programot, és ki akarja kapcsolni a gépet,
forgassa a programkapcsolót O állásba. Most beállíthat egy új
programot.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.52
Pagina
23
ápolás és tisztítás electrolux 23
Ápolás és tisztítás
Le kell VÁLASZTANIA a készüléket az
elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen
tisztítási vagy karbantartási munkát
végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz
vízkövet. Jó elképzelés az, ha
időközönként vízlágyítószert használ a
mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen
ruhanemű mosása nélkül, és a
vízlágyító gyártójának útmutatásai
szerint. Ez segíteni fog a
vízkőlerakódások kialakulásának
megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez
segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a
készülék belsejében. Ha a mosás után
az ajtót nyitva hagyja, azzal az
ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal
lehetséges a dob belsejében lévő
maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen
végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen
ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb
pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert
használjon, ami biológiai
tulajdonságokkal rendelkező por
legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és
szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A mosószertartó tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok
adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefelé nyomva és a fiókot kifelé
húzva vegye ki a mosószertartót. Mossa
le csap alatt, hogy eltávolítsa az
esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az
adalékszereknek fenntartott rekesz felső
része kivehető. Mossa le az összes
részt vízzel.
A fiók helyének tisztítása
Amikor a fiók nincs a helyén, egy kis
kefe segítségével tisztítsa meg a helyét,
gondoskodva arról, hogy a nyílás felső
és alsó részéről is eltávolítson minden
mosópormaradványt.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.53
Pagina
24
24 electrolux ápolás és tisztítás
Illessze a mosószertartót a
vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a
dobban a mosnivalóval bekerülő
korrozív hatású tárgyak vagy a vasat
tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos! Ne tisztítsa a mosódobot
savas vízkőmentesítő szerrel,
klórtartalmú súrolószerrel vagy
acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat
rozsdamentes acél tisztítására
alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust
ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a
tisztítószerek esetleges
maradványait. Program:
PAMUT/VÁSZON 90° vagy 95°C,
nyomja meg a 6 gombot, és töltsön
be kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli
tömítést, és vegyen ki minden dolgot a
mélyedésekből.
A következők szerint járjon el:
• Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
• Szükség esetén várja meg, amíg a víz
kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót a
vágatot elfordítva egy pénzérmével
vagy megfelelő szerszámmal, amely
a kezelési kézikönyvet tartalmazó
zacskóban van (vagy - a modelltől
függően a mosószeradagoló fiók
mögötti megfelelő mélyedésben van
felszerelve).
1
2
P1222
• Helyezzen egy alacsony peremű
edényt a szivattyú közelébe,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
P1223
P1050 n
A szivattyú tisztítása
A szivattyút ellenőrizni kell, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz
ürítése közben, mely a kivezető
szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének
tudható be, mint biztosítótűk, érmék
stb.
• Egy fogó segítségével húzza ki a
vészürítő dugaszt a szűrő fedeléből.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
25
ápolás és tisztítás electrolux 25
• Amikor már nem folyik belőle víz,
egy fogóval csavarja le a szivattyú
fedelét, és vegye ki a szűrőt.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a fedél
leemelésekor távozhat a gépből.
• Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg
hozzátapadt tárgyakat a szivattyú
megforgatásával.
• Helyezze vissza a vészürítő dugaszt
a szűrő fedelébe, és rögzítse
szorosan.
• Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
• Helyezze vissza a szűrőt a
szivattyúba, ügyelve a megfelelő
beillesztésre. Amikor kész, csavarja
be szorosan.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
26
26 electrolux ápolás és tisztítás
Amikor a készülék használatban van,
a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét
mosási ciklus alatt, mindig várjon,
amíg a készülék befejezte a ciklust, és
kiürítették. Amikor visszahelyezi a
fedelet, győződjön meg arról, hogy
megfelelően rászorította, és így nincs
szivárgás, és kisgyermekek nem
tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrő tisztítása
Ha a víz nagyon kemény, vagy
vízkőlerakódások szemcséit
tartalmazza, a vízbevezető szűrő
eltömődhet.
Ezért helyes, ha időről időre megtisztítja
azt.
Zárja el a vízcsapot. Csavarja le a
befolyócsövet. Tisztítsa meg a szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével. Csavarja
vissza szorosan a befolyócsövet.
P1090
Fagyveszély
Ha a mosógépet 0°C alatti
hőmérsékleten hagyják, bizonyos
óvintézkedéseket meg kell tenni.
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a befolyócsövet.
• Helyezzen egy alacsony peremű
edényt a szivattyú közelébe,
amelybe a kivezető csőből távozó víz
folyhat.
Helyezze a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és
hagyja kifolyni a vizet.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és
helyezze vissza a vészürítő dugaszt
a szűrő fedelébe.
• Amikor újra használni kívánja a
gépet, győződjön meg arról, hogy a
környezeti hőmérséklet meghaladja
a 0°C-ot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a
következőket kell tenni:
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Szükség esetén várja meg, amíg a
mosóvíz kihűl.
• Egy megfelelő szerszámmal nyissa
ki a szivattyúnál lévő ajtót.
• Helyezzen egy alacsony peremű
edényt a szivattyú közelébe,
amelybe a gépből távozó víz folyhat.
Távolítsa el a vészürítő dugaszt a
szűrő fedeléből. A víz a gravitáció
miatt belefolyik az edénybe. Amikor
az edény megtelik, tegye vissza a
dugaszt a szűrő fedelébe. Ürítse ki
az edényt. Addig ismételje ezt az
eljárást, amíg még folyik víz a
gépből.
• Ha szükséges, a fent leírt módon
tisztítsa meg a szivattyút.
• Helyezze vissza a szűrőt a
szivattyúba, és csavarja be szorosan
a korábban leírtaknak megfelelően.
• Helyezze vissza a vészürítő dugaszt
a szűrő fedelébe, és csukja be a
szivattyúnál lévő ajtót.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
27
mit tegyek, ha... electrolux 27
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a
helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
A gép működése közben lehetséges, hogy a 8 gomb piros jelzőfénye villog,
ugyanakkor néhány hangjelzés hallható, és a következő riasztási kódok egyike
megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a gép nem működik:
● E10: baj van a vízellátással
● E20: baj van a víz elvezetésével
● E40: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 8 gombot a program
újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Meghibásodás
A mosógép nem
indul el:
Lehetséges ok
Az ajtó nincs becsukva.
E40
● A dugó nem megfelelően
van beillesztve a hálózati
aljzatba.
● Nincs feszültség a
hálózati aljzatban.
● A fő olvadóbiztosíték
vagy a dugaszban lévő
biztosíték kiégett.
● A programválasztó nincs
megfelelően beállítva, és
nem nyomta meg a 8
gombot.
● Késleltetett start lett
kiválasztva.
●
●
A gép nem szív be
vizet:
A Gyermekbiztonsági
zár be van kapcsolva.
A vízcsap el van zárva.
E10
● A befolyócső
összenyomódott vagy
megtört. E10
● Eltömődött a befolyócső
szűrője. E10
● Az ajtó nincs jól
becsukva. E40
●
Megoldás
●
Zárja be jól az ajtót.
Illessze a
csatlakozódugót a
hálózati aljzatba.
● Ellenőrizze lakásának
elektromos hálózatát.
● Cserélje ki a biztosítékot.
●
Forgassa el a
programválasztót, és
nyomja meg a 8 gombot
ismét.
● Ha a ruhaneműt azonnal
ki kell mosni, törölje a
késleltetett indítást.
● Kapcsolja ki a
Gyermekbiztonsági
zárat.
●
●
Nyissa ki a vízcsapot.
●
Ellenőrizze a befolyócső
csatlakozását.
Tisztítsa meg a
befolyócső szűrőjét.
● Zárja be jól az ajtót.
●
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
28
28 electrolux mit tegyek, ha...
Meghibásodás
A gép vizet vesz fel,
majd rögtön ki is
üríti:
A gép nem ereszti le
a vizet, és/vagy nem
centrifugál:
Lehetséges ok
●
A kifolyócső
összenyomódott vagy
megtört. E20
● Eldugult a leeresztő
szivattyú. E20
● Az Öblítőstop opciót
választotta.
●
●
Víz van a
padlózaton:
A mosás eredménye
nem kielégítő:
A kifolyócső vége túl
alacsonyan van.
A ruhanemű nem
egyenletesen oszlik el a
dobban.
Megoldás
Olvassa el “a víz
leeresztése” fejezet
idevonatkozó bekezdését.
● Ellenőrizze a kifolyócső
csatlakozását.
● Tisztítsa meg a leeresztő
szivattyút.
●
Válassza a Vízleeresztés
vagy a Centrifugálás
programot.
● Rendezze el a
ruhaneműt.
●
Túl sok mosószert vagy
nem megfelelő mosószert
használ a mosáshoz (túl
sok hab keletkezik).
● Ellenőrizze, hogy nem
szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem
mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a
víz a csövön; ellenőrizze,
hogy nedves-e cső.
● Megsérült a kifolyócső.
● A szivattyú kivezető
csövére a szivattyú
tisztítása után nem tették
vissza a dugót.
●
Csökkentse a mosószer
mennyiségét, vagy
használjon másikat.
●
Ellenőrizze a befolyócső
csatlakozását.
●
Cserélje ki egy újjal.
Tegye vissza a dugót a
vészhelyzetben ürítésre
használt csőre, majd az
utóbbit akassza vissza a
helyére.
Túl kevés vagy nem
megfelelő mosószert
használt.
● Mosás előtt nem kezelte a
makacs foltokat.
●
●
●
●
Nem a megfelelő hőfokot
állította be.
●
Túl nagy mennyiségű ruhát
tett a gépbe.
●
Növelje a mosószer
mennyiségét, vagy
használjon másikat.
● Használjon a
kereskedelemben kapható
termékeket a makacs
foltok kezeléséhez.
● Ellenőrizze, hogy a
megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
● Helyezzen kevesebb
ruhaneműt a dobba.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
29
mit tegyek, ha... electrolux 29
Meghibásodás
Nem nyílik ki az ajtó:
Lehetséges ok
Megoldás
Várja meg a mosási
ciklus végét.
● Várjon, amíg a 9
jelzőfény ki nem alszik.
● Válassza a vízleeresztés
vagy a centrifugálás
programot a víz
kiürítéséhez.
● Ellenőrizze, hogy a
● A szállításhoz használt
készülék üzembe
csavarokat vagy
csomagolást nem távolította helyezése megfelelő-e.
● Ellenőrizze, hogy a
el.
készülék szintezése
● Nem állította be egyenlő
megfelelő-e.
magasságra a lábakat.
● Rendezze el a
● A ruhanemű nem
ruhaneműt.
egyenletesen oszlik el a
dobban.
● Helyezzen be több
● Lehet, hogy túl kis
mennyiségű ruhanemű van ruhaneműt.
a dobban.
A program még mindig fut.
Az ajtózár még nem oldott
ki.
● Víz van a dobban.
●
●
●
A gép vibrál vagy
zajos:
Későn indul a
centrifugálás, illetve
a gép egyáltalán nem
centrifugál:
●
Az elektronikus
● Rendezze el a
ruhaneműt.
kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a
centrifugálást, mert a
ruhanemű egyenetlenül
oszlott el a dobban. A
ruhanemű a dob ellenkező
irányba forgásával kerül
egyenletes elosztásra.
Lehet, hogy a dob többszöri
ilyen irányú forgására van
szükség ahhoz, hogy az
egyensúly visszaálljon, és
rendes centrifugálás induljon
be. Ha 10 perc elteltével sem
oszlik el megfelelően a
ruhanemű, akkor a gép nem
végzi el a centrifugálást.
Ebben az esetben kézzel
rendezze el a ruhaneműt, és
válassza ki a centrifugálás
programot.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
30
30 electrolux mit tegyek, ha...
Meghibásodás
Lehetséges ok
A gép szokatlan zajt
bocsát ki
●
A gépbe szerelt motor
más hagyományos
motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Ez
az új típusú motor
lágyabb indítást biztosít,
a ruhaneműt pedig
egyenletesebben osztja
el centrifugálás közben a
dobban, ugyanakkor
pedig fokozott stabilitást
kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a
dobban
●
A modern technológián
alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon
kevés vizet használnak
fel, ami nem befolyásolja
a teljesítményüket.
Ha nem sikerül kijavítania vagy
meghatároznia a problémát, forduljon
szakszervizhez. A telefonálás előtt
jegyezze fel a gép típusát, gyári
számát és a vásárlás időpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
Ser. No. .........
....
. .....
.
. No
..... .....
..... .....
Ser
d. No.
Mo d.
Pro
P0042•N
Megoldás
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
31
műszaki adatok electrolux 31
Műszaki adatok
Méret
Szélesség
60 cm
Magasság
85 cm
Mélység
63 cm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség Összteljesítmény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén
lévő adattáblán találhatók
Hálózati víznyomás
Minimum
0,05 MPa
Maximum
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
Centrifugálási sebesség
Maximum
6
kg
1000 fordulat/perc
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
32
32 electrolux fogyasztási értékek
Fogyasztási értékek
Vízfelhasználás
(literben)
Energiafogyasztás
(kWh-ban)
Pamut 90°
57
2.1
Pamut 60°
54
1.3
Pamut Eco 60° (*)
46
1.02
Műszál 60°
46
0.9
Kímélő 40°
57
0.5
Gyapjú 40°
52
0.45
Kézi mosás 40°
52
0.45
A táblázatban látható energiafogyasztási
adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha
mennyiségétől, típusától, a víz
alaphőmérsékletétől és a környezeti
hőmérséklettől függően változhatnak.
Az adatok valamennyi programhoz
alkalmazható legmagasabb
hőmérsékletre vonatkoznak.
Program
időtartama
(percben)
A programok
időtartamára
vonatkozóan, kérjük,
nézze meg a
kezelőpanel kijelzőjét.
Program
(*) A «Pamut Eco» program 60°C-on az
energiatakarékossági címkén
szereplő adatok referenciaprogramja
az EGK 92/75 sz. szabványának
megfelelően
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
33
üzembe helyezés electrolux 33
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a
szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz
használt eszközt őrizzen meg
esetleges későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden
csomagolást, óvatosan fektesse a
gépet a hátlapjára, és távolítsa el a
mosógép alján található polisztirol
blokkot.
4. Csavarozza ki és távolítsa el a
mosógép hátlapján lévő két nagy
csavart B és a hat kisebb csavart C.
5. Távolítsa el a rögzítőlemezt D, és
csavarozza vissza a hat kisebb
csavart C.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki egy megfelelő
kulccsal és távolítsa el a mosógép
hátulján középen lévő csavart A.
Csúsztassa ki az ott található
műanyag távtartót.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
34
34 electrolux üzembe helyezés
6. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa el
a polisztirolelemet, amely
ragasztószalaggal van az ajtó
tömítésére ragasztva.
Bármilyen szükséges módosítás
csőkulccsal elvégezhető.
A pontos vízszintbe állítás megelőzi a
vibrációt, a zajt és a készülék
elmozdulását az üzemelés alatt. Ne
helyezzen a gép alá kartont, fát vagy
hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
HEC0010
7. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műanyag
dugaszokkal, amelyek a kezelési
kézikönyvet tartalmazó zacskóban
vannak.
HEC007S
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a
mosógép dobjában található. Ne
használja a korábbi mosógépről
származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki a
befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a
csatlakozóelemmel a mosógéphez.
HEC0005
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes
padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön
meg arról, hogy a gép körül a levegő
áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb. A gépnek nem
szabad a konyha falához vagy
bútoraihoz érni. Vízszintezze be a
mosógépet a lábak emelésével vagy
lesüllyesztésével. Lehetséges, hogy
nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró
anyát tartalmaznak, de a gépnek
vízszintesen és stabilan KELL állnia.
Ha szükséges, használjon vízszintezőt a
beállítás ellenőrzéséhez.
Ne helyezze el a befolyócsövet
lefelé. A vízcsap helyzetétől
függően a csövet balra vagy jobbra
szögben vezesse el.
HEC0006QL
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
35
üzembe helyezés electrolux 35
3. A szorítógyűrű meglazításával állítsa
be helyesen a csövet.
Miután beállította a befolyócsövet,
ügyeljen arra, hogy megszorítsa
ismét a szorítógyűrűt a szivárgások
megelőzése érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt
csövet használja.
A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid
lenne, és nem óhajtja a csapot
áthelyezni, egy másik, erre a célra
szolgáló hosszabb, komplett csövet
kell venni.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző
módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag
könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés
közben ne csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy darab
spárgával).
A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztatva.
Ennek a leágazásnak a szagelzáró
fölött kell elhelyezkednie oly módon,
hogy a cső könyök része legalább 60
cm-re legyen a talajtól.
Közvetlenül a vízlefolyó hálózatra,
ahol a bekötésnek legalább 60 és
legfeljebb 90 cm magasan kell
elhelyezkednie. A kifolyócső végének
mindig levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső átmérőjének meg kell
haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja
meg a maximális 4 métert. További
kifolyótömlőt és illesztőelemet a helyi
szervizben szerezhet be.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
36
36 electrolux üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra
vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének
hálózata alkalmas-e a szükséges
maximális terhelés elviselésére,
figyelembe véve a többi használatban
lévő készüléket is.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
Állandó csatlakoztatás
Állandó csatlakoztatás esetén a
készülék és az áramforrás (hálózat)
közé be kell iktatni egy kétpólusú
kapcsolót, ahol a kapcsoló érintkezői
közötti távolságnak legalább 3 mm-nek
kell lennie, és amely kapcsoló olyan
típusú, hogy megfelel a kívánt
terhelésnek a hatályban lévő
villamossági előírásoknak
megfelelően. A kapcsoló semmilyen
ponton nem szakíthatja meg a
sárga/zöld földelő vezetéket. Ezt a
műveletet szakképzett
villanyszerelőnek kell elvégeznie.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
37
környezetvédelmi tudnivalók electrolux 37
Környezetvédelmi
tudnivalók
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy
újrahasznosításra kerüljenek, a
megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell
őket elhelyezni.
Régi készülék
A régi mosógép helyes
leselejtezéséhez, kérjük, használja az
arra feljogosított begyűjtőhelyeket.
Segítsen városát tisztán tartani!
A terméken vagy a
csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék
nem kezelhető háztartási hulladékként.
Ehelyett a terméket el kell szállítani az
elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott
megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem
megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási
hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi
ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű
ruhaneműt előmosás nélkül is
kimoshatja, mert így mosószert,
vizet és időt takarít meg (és egyben
védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha
teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a
korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor
alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka,
a szennyezettség mértéke és a
mosni kívánt ruhanemű mennyisége
szerint adagolja.
132966860_HU.qxd
25/02/2008
38 electrolux megjegyzések
15.54
Pagina
38
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.54
Pagina
39
132966860_HU.qxd
25/02/2008
15.55
ANC szám: 132 966 860 - 00 - 072008
Pagina
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement