Electrolux EWW16781W User manual

Electrolux EWW16781W User manual
132971571_RU.qxd
12/07/2007
16.26
Pagina
1
Руководство по эксплуатации
Instrukcja obsługi
Стирально-сушильная машина
Pralko-suszarka
EWW 16781 W
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 49
49 electrolux
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję,
że dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie
szerokiej gamy wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej
komfortowym. Przykładowe urządzenia zostały przedstawione na okładce tej
instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut na zapoznanie się z instrukcją, tak aby
mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej nowej pralki. Obiecujemy, że
zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi. Powodzenia!
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 50
50 Spis treści electrolux
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa ..............................51
Dane techniczne.............................85
Zużycie wody i energii ....................86
Instalacja ........................................87
Opis urządzenia..............................54
Ochrona środowiska.......................91
Panel sterowania ............................55
Warunki gwarancji ..........................92
Eksploatacja ...................................56
Centra obsługi klienta .....................94
Pranie........................................56
Suszenie ...................................65
Pranie i suszenie Wskazówki .........67
Międzynarodowy symbol
konserwacji odzieży........................70
Programy prania ........................71-73
Programy suszenia .........................74
Informacje o programach................75
Konserwacja i czyszczenie .............77
Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje ......................................81
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dot. środowiska naturalnego
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 51
Informacje dot. bezpieczeństwa electrolux 51
Informacje dot. bezpieczeństwa
●
Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu
zapewnienia poprawnego
stosowania, należy przed instalacją i
pierwszym użyciem urządzenia
uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję użytkowania wraz z
wskazówkami i ostrzeżeniami.
Wszyscy użytkownicy urządzenia
powinni poznać zasady bezpiecznej
jego obsługi. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
używania pralki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
● Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia grożą
niebezpieczeństwem.
● Podczas prania i suszenia w
wysokich temperaturach drzwiczki
pralki nagrzewają się. Nie należy
ich dotykać!
● Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna
pralki. W tym celu przed użyciem
proszę sprawdzić zawartość bębna.
● Przedmioty takie jak monety,
pinezki lub śrubki mogą
spowodować znaczne uszkodzenie
sprzętu i nie wolno ich wkładać do
pralki.
● Używać tylko zalecanych ilości
środka do zmiękczania tkanin i
detergentu. Użycie zbyt dużych
ilości może spowodować
uszkodzenie tkanin. Informacje o
odpowiednich ilościach środków
piorących znajdują się w
zaleceniach producenta.
● Małe rzeczy takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć
●
●
do specjalnej torebki lub poszewki
na poduszkę, ponieważ mogą one
się dostać do wnętrza pralki.
Nie należy prać w pralko-suszarce
ubrań z fiszbinami, materiałów o
nieobszytych brzegach lub rozdartych.
Po zakończeniu prania, czyszczenia
i konserwacji, należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania.
Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia ciała lub
wadliwe działanie urządzenia.
Należy kontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się użycia
oryginalnych części zamiennych.
Instalacja
● Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.
● Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona.W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się z serwisem.
● Przed użyciem należy usunąć
całość opakowania i wszystkie
blokady na czas transportu. W
przeciwnym wypadku może dojść
do poważnego uszkodzenia pralki i
ubrań. Patrz stosowny rozdział w
instrukcji użytkowania.
● Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu
odpływowym, oraz czy blat nie
przycisnął przewodu zasilającego.
● Jeśli pralka zostanie usytuowana na
miękkiej wykładzinie, należy
wyregulować, za pomocą nóżek,
wysokość w taki sposób, aby zapewnić
swobodną cyrkulację powietrza
● Po zainstalowaniu należy się
upewnić, że węże i podłączenia są
szczelne.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 52
52 Informacje dot. bezpieczeństwa electrolux
●
●
●
Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie
zimna, należy przeczytać rozdział
Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody.
Wszelkie prace hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo
inną kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka albo
inną kompetentną osobę.
Możliwości zastosowania
● Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym.
Należy je używać zgodnie z
przeznaczeniem.
● Prać i suszyć jedynie materiały
nadające się do prania i suszenia w
pralko-suszarce. Przestrzegać
zaleceń producenta odzieży
umieszczonych na metkach.
● Urządzenia nie należy przepełniać.
Patrz stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.
● Przed przystąpieniem do prania
należy opróżnić wszystkie kieszenie
i zapiąć guziki oraz zamki
błyskawiczne. Nie należy prać
wystrzępionych lub podartych
ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.
● Niektóre kołdry i pierzyny
wymagają prania/suszenia w
dużych urządzeniach
komercyjnych z powodu wielkości,
przed upraniem ich w domowej
pralce należy więc sprawdzić u
producenta pościeli, czy można to
zrobić.
●
●
●
●
●
●
●
●
Należy zawsze sprawdzać, nie
pozostały w odzieży zapalniczki
gazowe (jednorazowe lub inne).
Nie wolno suszyć w suszarce
rzeczy, które miały styczność z
takimi substancjami jak środek do
prania chemicznego. Są to środki
lotne i mogą spowodować wybuch.
Suszyć tylko rzeczy prane w
wodzie lub wymagające
odświeżenia.
Plastikowe urządzenia
rozprowadzające środek piorący
nie powinny pozostawać w bębnie
podczas programu suszenia, gdyż
tworzywo użyte do ich produkcji
nie jest przeznaczone do wysokich
temperatur. Wykonując program od
prania do suszenia należy
korzystać wyłącznie z
konwencjonalnej szufladki z
komorą na środki piorące.
Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej
nie powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia, należy usunąć je z
ubrania przed włożeniem do pralki.
Nigdy nie wyciągać wtyczki z
gniazdka ciągnąc za przewód.
Należy zawsze wyjmować
trzymając za wtyczkę.
Nigdy nie należy używać pralkosuszarki, jeśli przewód zasilający,
panel sterowania, powierzchnia
robocza lub podstawa są tak
uszkodzone, że widoczne jest
wnętrze pralko-suszarki.
Pomiędzy praniami należy
pozostawić lekko uchylone
drzwiczki, aby chronić uszczelkę
drzwi.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 53
Informacje dot. bezpieczeństwa electrolux 53
Zabezpieczenie przed dziećmi
● Pralko-suszarki nie mogą bez
nadzoru obsługiwać małe dzieci ani
osoby niepełnosprawne.
● Należy pilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Elementy opakowania (np. folia,
styropian) mogą stanowić
zagrożenie dla dzieci niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci
● Detergenty należy trzymać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
● Należy upewnić się, że zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny
mechanizm. Aby go uruchomić,
należy obrócić pokrętło (bez jego
naciskania) znajdujące się wewnątrz
drzwi w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć monety.
P1131
Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwi, należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 54
54 electrolux Opis urządzenia 7
Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i
detergentów.
System New Jet pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsza zużycie wody oraz energii.
1
Komora na detergent
2
Panel sterowania
3
Uchwyt otwierania drzwi
1
2
Normal
Eco
Drain
Rinse
Synthetics
Soak
Delicates
Easy Iron
Jeans
Pompa odpływowa wody
5
Nóżki regulowane
Special
Temp.
Spin
Prewash
Extra rinse
Delay
Start/Pause
Wool
Silk
4
Time Manager
Cottons
Spin
6 Kg Dynamic System
Lingerie
Handwash
3
4
5
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały
karty programów w różnych językach.
Jedna znajduje się z przodu komory
na detergenty, a pozostałe są
załączone w zestawie instrukcji
użytkownika. Karta na komorze może
zostać bez trudności wymieniona:
należy usunąć kartę przesuwając ją w
prawo i włożyć kartę z właściwą
wersją językową.
EN006
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 55
Panel sterowania electrolux 55
Panel sterowania
Time Manager
Time
Manager
Drying
Start/Pause
Special
1
2
1
Pokrętło wyboru programów
2
Przycisk temperatury
3
Przycisk zmniejszania obrotów
wirowania
4
Przycisk automatycznego
suszenia
5
Przycisk czasu suszenia
6
Przycisk „Opóźnienie
uruchomienia”
7
Wyświetlacz
8
Przycisk Start/Pauza
9
Przyciski kontroli czasu „Time
Manager”
3
4
5
6
7
8
9
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 56
56 electrolux Eksploatacja
Możliwości zastosowania
Uruchomienie po raz pierwszy
●
●
●
Sprawdzić, czy podłączenia
elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją
instalacji.
Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
Następnie wybrać program
„Bawełniane” z temperaturą 90°C
bez wkładania ubrań. Pozwala to
usunąć ewentualny kurz lub inne
zabrudzenia, pochodzące z procesu
produkcji. Odmierzyć połowę
dozownika proszku, wsypać do
komory na detergent i rozpocząć
pranie.
Sygnały akustyczne
Pralka została wyposażona w moduł
emitujący sygnały akustyczne.
Dźwiękiem sygnalizowane są
następujące operacje:
● zakończenie cyklu prania
● pojawienie się problemów
eksploatacyjnych
Naciśnięcie przycisków
„Automatyczne suszenie”
oraz „Czas suszenia”
pozwala wyłączyć sygnał akustyczny
na ok. 6 sekund (za wyjątkiem
sytuacji, w których pojawiają się
problemy eksploatacyjne).
Ponowne naciśnięcie tych 2
przycisków przywraca sygnał
akustyczny.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Niniejsze urządzenie umożliwia
pozostawienie pralko-suszarki bez
nadzoru, bez obawy przed ryzykiem
doznania obrażeń przez dzieci oraz
uszkodzenia urządzenia.
Funkcja ta jest również aktywna, gdy
pralka nie pracuje.
Istnieją dwa sposoby włączenia tej
funkcji:
1 Bez naciśnięcia przycisku
Start/Pauza: nie będzie możliwe
uruchomienie pralki.
2
Po naciśnięciu przycisku
Start/Pauza: uniemożliwia
zmienienie żadnego programu
lub opcji.
Aby uruchomić lub wyłączyć tę opcję,
naciśnij jednocześnie przez ok. 6
sekund przyciski „Czas suszenia”
i „Opóźniony start”
dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się lub nie
zniknie ikona .
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 57
Eksploatacja electrolux 57
Codzienna eksploatacja
Ładowanie prania
Ostrożnie otwierać drzwi delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było
zbite. Zamknąć drzwi.
Jeśli jest wymagane, płyn
zmiękczający można wlać do
przegródki oznaczonej symbolem
(nie przekraczać oznaczenia MAX na
komorze). Delikatnie zamknąć
szufladę.
C0065
Wybrać żądany program
P0004
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Maksymalnie wysunąć szufladkę
pojemnika na detergent. Wsypać
odpowiednio odmierzoną ilość
detergentu do komory prania
zasadniczego
, a jeśli ubrania mają
również zostać poddane praniu
wstępnemu
, dodać go do komory
oznaczonej
.
C0064
Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem. Pralka
zaproponuje temperaturę i
automatycznie dobierze maksymalną
prędkość wirowania przewidzianą dla
wybranego programu. Można zmienić te
wartości przy pomocy odpowiednich
przycisków. Na wyświetlaczu pojawią się
następujące informacje o wybranym
programie prania:
1 temperatura
2 prędkość wirowania
3 ikony intensywności suszenia
4 ikony faz programu
5 ikony faz suszenia
6 stopień zabrudzenia
7 czas trwania suszenia
8 czas trwania prania
Zacznie migać zielona kontrolka
Start/Pauza.
4
1
2
3
7
5
8 6
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 58
58 electrolux Eksploatacja
Tarcza pokrętła wyboru programów
dzieli się na następujące części:
Drying
Time
Manager
Przyciski opcji programów
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu
prania i przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Ustawianie temperatury
Special
●
●
●
●
●
●
Bawełniane
, Bawełnianie +
,
Pranie wstępne
+
Syntetyczne
, Delikatne
Do prasowania
Dziecięce
,
Intensywne do sportowych
,5
koszul
Wirowanie
, Odpompowanie
,
Płukania
Bielizna
, Jedwab
Pranie
ręczne
Wełna
, Dżins
Bawełniane Ekonomiczne + Pranie
wstępne
+
, Bawełnianie
Ekonomiczne
Suszenie
: Bawełniane
,
Syntetyczne
Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, jak i w
kierunku przeciwnym. Należy wybrać
ustawienie O, aby zresetować program
/ wyłączyć pralkę.
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło
wyboru programów w położenie “0”.
Ważne!
Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło programatora zostanie
ustawione na inny program, czerwona
kontrolka Start/Pauza zaświeci się 3
razy, a na wyświetlaczu pojawi się
komunikat Err, aby zasygnalizować
niewłaściwe ustawienie. Pralka nie
wykona nowego programu.
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby
zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, w
przypadku, gdy pranie ma być w
temperaturze innej, niż proponowana
przez pralkę.
Maksymalne temperatury wynoszą
90°C do rzeczy bawełnianych, 60°C
dla syntetycznych i do prasowania,
40°C w przypadku programów do
delikatnych, dziecięcych, intensywne
do sportowych, bielizny, prania
ręcznego, wełny i dżinsu, 30°C do
programu 5 koszul i jedwab, podczas
gdy
oznacza pranie w zimnej
wodzie.
W czasie prania na wyświetlaczu
widoczny jest termometr.
Wybór prędkości wirowania, bez
wirowania, trybu nocnego lub
funkcji Stop z wodą
Wciskać kilka razy ten przycisk, aby
zmienić prędkość wirowania, w
przypadku, gdy pranie ma być w
odwirowanie z inną prędkością, niż
proponowana przez pralkę.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 59
Eksploatacja electrolux 59
W czasie prania na wyświetlaczu
widoczna jest spiralka.
Maksymalne prędkości wirowania:
● do tkanin bawełnianych: 1600
obr/min;
● do dżinsów: 1200 obr./min;
● do prania ręcznego i wełny: 1000
obr/min;
● Do programów syntetyczne, do
prasowania, intensywne sportowe, 5
koszul i bielizna: 900 obr/min;
● do delikatnych, dziecięcych i
jedwabiu: 700 obr/min.
W niektórych programach płukania
zostaną wykonane z większą ilością
wody.
Po zakończeniu programuzgaśnie
kontrolka przycisku Start/Pauza, a na
wyświetlaczu pojawią się 3 migające
zera «0.00», drzwiczki zostają
zablokowane, aby nie doszło do ich
przypadkowego otwarcia przed
wypompowaniem wody z bębna.
Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.
Opcja bez wirowania
wyklucza
wszystkie fazy wirowania i zwiększa
liczbę płukań w przypadku niektórych
programów.
Wybrać Automatyczne suszenie
Stop z wodą
: po wybraniu tej
opcji urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Po zakończeniu programu gaśnie
kontrolka przycisku Start/Pauza, a na
wyświetlaczu pojawiają się 3 migające
zera «0.00» a drzwiczkizostają
zablokowane, aby nie doszło do ich
przypadkowego otwarcia przed
wypompowaniem wody z bębna.
Aby odpompować wodę:
● przekręcić pokrętło wyboru
programów do pozycji „O”
● wybrać
Program Odpompowanie
lub
Wirowanie
● obniżyć prędkość obrotów według
potrzeby za pomocą odpowiedniego
przycisku
● wcisnąć przycisk Start/Pauza
● Po zakończeniu programu , na
wyświetlaczu pojawią się 3 migające
zera «0.00». Drzwiczki można
otworzyć.
«Cykl nocny»
: po wybraniu tej
opcji urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Pranie bez wirowania jest ciche,
dlatego też może być wykonywane w
nocy lub przy ekonomiczniejszej taryfie
energetycznej.
Za pomocą tego przycisku można
wybrać odpowiednią siłę suszenia do
tkanin bawełnianych i syntetycznych:
Ekstra suche (Bawełniane)
Suche do szafy (Bawełniane i
syntetyczne)
Suche do prasowania
(Bawełniane)
Ikona zaznaczonego stopnia siły
suszenia będzie oznaczona
symbolem
.
Czas suszenia jest automatycznie
dopasowywany przez urządzenie:
rzeczy zostaną wysuszone do
wybranego stopnia.
Wybierz Czas suszenia
Aby uruchomić program suszenia z
odmierzanym czasem, nacisnąć ten
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 60
60 electrolux Eksploatacja
przycisk odczekując, aż na
wyświetlaczu pojawi się żądany czas
suszenia zgodny z rodzajem tkaniny
(bawełniane lub syntetyczne), która
ma zostać wysuszona.
Do tkanin Bawełnianych i
Syntetycznych można wybrać czas
suszenia od 10 minut do 130 minut
(2.10).
Każde naciśnięcie tego przycisku
powoduje zwiększenie czasu suszenia
o 5 minut.
Wskazówka!
Czas trwania programu
automatycznie zwiększy się o
maksymalnie 2 minuty, jest to
normalne.
Wybrać opóźniony start
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy naciskać przycisk
Opóźniony start tak, aby ustawić
odpowiednie opóźnienie. Ikona
pojawi się w górnej części
wyświetlacza.
Informacja o wybranym czasie
opóźnienia (do 20 godzin) pojawi się
na wyświetlaczu na ok. 3 sekundy, a
następnie powróci komunikat o
długości czasu prania.
Funkcję należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
W przypadku dodawania w czasie
opóźnienia uruchomienia dodatkowego
prania należy nacisnąć przycisk
Start/Pauza. Należy dodać bieliznę,
zamknąć drzwiczki i ponownie
nacisnąć Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w
dowolnym momencie wciskając
przycisk Start/Pauza.
Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie: 30 min - 60 min 90 min, 2 godziny, a następnie co
godzinę aż do maks. 20 godzin wciskając ten przycisk.
Wybór opóźnienia uruchomienia.
• Wybrać dany program i wymagane opcje.
• Wybrać opóźniony start.
• Wcisnąć przycisk Start/Pauza:
urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).
Program rozpocznie się po
zakończeniu odliczania.
Kasowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia
• Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
• Wcisnąć przycisk Opóźniony start
dopóki nie wyświetli się symbol 0’.
• Ponownie wcisnąć przycisk
Start/Pauza.
Funkcja Opóźniony start nie może być
wybrana z programem Odpompowanie .
Wybieranie dodatkowego płukania
Urządzenie jest zaprojektowane do
oszczędzania wody. Jednakże, w
przypadku osób o bardzo delikatnej
skórze (z alergią na detergenty),
konieczne może być dodatkowe
płukanie w większej ilości wody
(dodatkowe płukanie)
Należy jednocześnie nacisnąć przyciski
Automatyczne Suszenie
i
Opóźniony start
przytrzymując je
przez kilka sekund: na wyświetlaczu
pojawi się lampka kontrolna Dodatkowe
płukanie
.
Funkcja ta pozostaje włączona na
stałe. Aby ją wyłączyć, nacisnąć
ponownie przyciski Automatyczne
Suszenie
i Opóźniony start
przytrzymując dopóki ikona Dodatkowe
nie zniknie.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 61
Eksploatacja electrolux 61
Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje następujące
informacje:
Informacja o długości programu
Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w
minutach (na przykład 2.05).
Czas trwania obliczany jest
automatycznie na podstawie
maksymalnego ciężaru prania, jaki jest
zalecany dla każdego typu tkaniny.
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.
Wybrany czas suszenia
Po wybraniu programu suszenia
wyświetlany jest czas suszenia w
minutach lub godzinach i minutach
(maks. 130 min).
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.
Ikony faz programu pranie/suszenie
Po wybraniu programu w górnej części
wyświetlacza wyświetlane są ikony
poszczególnych faz danego programu
prania.
Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza i
uruchomieniu urządzenia, na
wyświetlaczu pozostaje tylko ikona
bieżącej fazy. Po zakończeniu
programu na wyświetlaczu pojawiają
się 3 migające zera «0.00».
Opóźnienie
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin)
ustawiony za pomocą odpowiedniego
przycisku pojawi się na wyświetlaczu
na 3 sekundy, a następnie ponownie
pojawi się komunikat o długości
poprzednio wybranego programu.
Zapala się ikona odpowiedniej fazy
programu
.
Czas opóźnienia będzie się zmniejszać
co godzinę, a następnie (gdy do
uruchomienia pozostanie już tylko 1
godzina) co minutę.
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji
niezgodnej z wybranym programem
prania, w dolnej części wyświetlacza
przez ok. 2 sekundy wyświetlany
będzie komunikat Err, i zacznie migać
czerwona kontrolka Start/Pauza.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 62
62 electrolux Eksploatacja
Kody alarmowe
W wypadku problemów z
funkcjonowaniem pralki pojawią się
kody alarmowe, np. E20 (patrz rozdział
„Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje”).
Koniec programu
Po zakończeniu programu na
wyświetlaczu pojawiają się 3 migające
zera «0.00» kontrolka przycisku,
Start/Pauza gaśnie i można otworzyć
drzwi.
Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania na wyświetlaczu
pokazuje się ikona temperatury, co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło
podgrzewanie wody w bębnie.
Wybór przycisku Start/Pauza
Aby rozpocząć wybrany program,
należy nacisnąć przycisk Start/Pauza;
odpowiednie zielone kontrolki
przestaną migać. Urządzenie
rozpoczyna pracę i drzwiczki są
zablokowane.
Aby przerwać bieżący program, należy
nacisnąć przycisk Start/Pauza:
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
migać.
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy
ponownie nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej
opcji, zintegrowana czerwona
kontrolka przycisku Start/ Pauza
zaświeci się 3 razy. Przez 2 sekundy
wyświetla się komunikat Err.
Wybrać opcję “Timer”
Funkcja ta pozwala na zmienianie
czasu prania proponowanego
automatycznie przez pralkę.
Kilkakrotne wciśnięcie przycisku funkcji
“Time Manager”
umożliwia
zwiększenie lub zmniejszenie czasu
trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikona
zabrudzenia
informując o
wybranym poziomie zabrudzenia.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 63
Eksploatacja electrolux 63
Poziom
Ikona
Poziom
Typ tkaniny
Intensyw
nie
Do mocno zabrudzonego
prania
Do normalnie zabrudzonego
prania
Do prania rzeczy zabrudzonych
przez codzienne noszenie
Do lekko zabrudzonego
prania
Do bardzo lekko
zabrudzonego prania
Do ubrań, które były noszone
przez krótki czas
Zwykłe
Codzien
nie
Lekko
Szybkie
Super
Szybkie (*)
(*) >Maksymalny wsad tkanin
bawełnianych: 3,5 kg.
Maksymalny wsad dla tkanin
syntetycznych i
delikatnych: 3,5 kg.
Zmiana funkcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej funkcji
zanim zostanie ona wykonana przez
program. Przed dokonaniem zmiany
należy zatrzymać pralko-suszarkę
naciskając przycisk Start/Pauza.
(Po rozpoczęciu programu nie da się
zmienić jedynie funkcji Time Manager ).
Po rozpoczęciu programu, zmiany
można wprowadzić tylko po jego
resetowaniu. Należy przekręcić
pokrętło wyboru programów do
pozycji O, a następnie wybrać nowe
ustawienie. Uruchomić nowy program
ponownie wciskając przycisk
Start/Pauza. Woda nie zostanie
odpompowana z bębna.
Ważne!
Funkcja kontroli czasu prania “Time
Manager”
nie działa przy
programach Eco
Bawełniane.
Dostępność ikon poziomu zabrudzenia
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk Start/Pauza ,
odpowiednia lampka kontrolna zacznie
migać. Aby wznowić program, należy
ponownie wcisnąć przycisk.
Tkanina
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program,
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycjiO. Teraz można
wybrać nowy program.
Bawełni
ane
90°C
60°C
50°C
40°C
30°C
(zm
i nawoda)
Tkaninysyntetyczne
60°C
50°C
40°C
30°C
(zm
i nawoda)
Tkaninydelikatne
40°C
30°C
(zm
i nawoda)
Poziom zabrudzenia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
zmienia się w zależności od rodzaju
tkaniny. Patrz tabela:
X
X
X
X
X
X
Otwieranie drzwi po rozpoczęciu
programu
Najpierw należy ustawić pauzę wciskając
przycisk Start/Pauza.
Jeżeli drzwiczek nie można
otworzyć,oznacza to, że urządzenie już
podgrzewa wodę, a poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwiczek lub
obraca się bęben.
Podczas suszenia drzwiczki można
otworzyć tylko w trakcie pierwszych 10
minut oraz na końcu suszenia (po fazie
suszenia zapobiegającej zagniataniu).
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwi, należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło w położenie O. Po
około 3 minutach można drzwiczki
otworzyć (uwaga na poziom i
temperaturę wody!).
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 64
64 electrolux Eksploatacja
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Rozlegnie się sygnał akustyczny. Na
wyświetlaczu pojawią się trzy
migające zera «0.00«, zgaśnie
kontrolka przycisku Start/Pauza: drzwi
można otworzyć.
Jeśli wybrano funkcję Stop z wodą
lub Cykl nocny
, kontrolka
przycisku Start/Pauza zgaśnie, na
wyświetlaczu pojawią się trzy
migające zera «0.00«, drzwiczki
pozostaną zablokowane, co oznacza,
że przed ich otwarciem należy
odpompować wodę.
Należy odpompować wodę jak
opisano w funkcji Stop z wodą.
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło
programatora w położenie O.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy jest pusty. Gdy nie
zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby
przewietrzyć pralkę i zapobiec
powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych
zapachów.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 65
Suszenie electrolux 65
Eksploatacja - Suszenie
Przycisk CZAS suszenia
OSTRZEŻENIE! Nie należy
przekraczać zalecanej wagi wsadów:
- 3,5 kg do tkanin lnianych i
bawełnianych
- 2 kg do tkanin syntetycznych
Zawór wody musi być otwarty, a
wąż spustowy umieszczony w
umywalce lub podłączony do rury
kanalizacyjnej.
1. Ładowanie prania.
2. Wybrać program suszenia (do
tkanin bawełnianych
lub
Syntetycznych
w części
Suszenie
).
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk
«Czas suszenia
» dopóki na
wyświetlaczu nie
pokaże się pożądany czas (patrz
programy suszenia).
Aby uruchomić suszenie
elektroniczne, należy nacisnąć
przycisk «Automatyczne suszenie
» i przytrzymać go dopóki na
wyświetlaczu nie pokaże się ikona
odpowiadająca wymaganemu
stopniowi suszenia, oznaczona
symbolem
.
4. Aby uruchomić program, należy
nacisnąć przycisk «Start/Pauza».
5. Po zakończeniu programu rozlegnie
się sygnał dźwiękowy. Na
wyświetlaczu pojawią się trzy
migające zera «0.00».
W tym momencie rozpoczyna się
faza zapobiegania zagnieceniom,
która trwa ok. 10 minut. W tym
czasie na wyświetlaczu pojawia się
symbol fazy zapobiegania
zagnieceniom
i nie można
otworzyć drzwiczek.
Wskazówka!
Aby otworzyć drzwiczki przed lub w
trakcie fazy zapobiegania
zagnieceniom lub ją przerwać,
należy nacisnąć dowolny przycisk
lub obrócić pokrętło programatora
do dowolnej pozycji (oprócz «O»),
to mogłoby spowodować
natychmiastowe otwarcie
drzwiczek.
6. Obróć pokrętło programatora na
«O», aby wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 66
66 electrolux suszenie
Automatyczne pranie i suszenie
(program NON-STOP)
W przypadku programów NON-STOP
również niezwykle ważne jest, aby nie
przekraczać maksymalnej wagi wsadu
- 3,5 kg dla tkanin bawełnianych i 2 kg
dla syntetycznych.
Nie stosować zbiorników na detergenty wkładanych do bębna, jeśli
stosuje się programy prania i
suszenia.
1. Załaduj pranie.
2. Dodaj detergent i zmiękczacz do
tkanin.
3. Włącz urządzenie obracając
pokrętło programatora na wybrany
program prania/tkaniny.
4. Wybierz żądane opcje za pomocą
odpowiednich przycisków. Jeśli to
możliwe, nie należy wybierać prędkości wirowania mniejszej, niż proponowana przez urządzenie, aby
uniknąć zbyt długiego suszenia.
Dzięki temu zaoszczędzi się
energię.
W każdym przypadku zmniejszenie prędkości wirowania możliwe
jest dopiero po wybraniu suszenia.
Poniżej przedstawiono najniższe
wartości, jakie można wybrać:
- 900 obr/min do tkanin
bawełnianych i syntetycznych z
suszeniem elektronicznym
- 900 obr/min do tkanin
bawełnianych i 700 obr/min do
tkanin syntetycznych z suszeniem przez wybrany czas
5. Wybrać czas suszenia lub stopień
wysuszenia.
6. Uruchomić program wciskając
przycisk «Start/Pauza».
7. Po zakończeniu programu obrócić
pokrętło programatora do
położenia «O», aby wyłączyć
pralkę.
8. Wyjąć pranie.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 67
Wskazówki dotyczące prania i suszenia electrolux 67
Wskazówki dotyczące
prania i suszenia
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń
producenta odzieży dotyczących
prania, umieszczonych na metkach.
Ubrania posortować w następujący
sposób: białe, kolorowe, syntetyczne,
delikatne, wełna.
do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
90°/95°
serwety, prześcieradła,
ręczniki, ścierki itp.)
do normalnie zabrudzonych
ubrań o trwałych kolorach
(np. koszule, koszule nocne,
z lnu, bawełny lub
50°/60° piżamy....)
włókien syntetycznych oraz
do lekko zabrudzonych
białych tkanin bawełnianych
(np. bielizna).
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
30°-40° zawierającego tkaniny
(zimna syntetyczne i wełniane z metką
“czysta nowa wełna, nadająca
woda)
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Temperatury
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie
należy prać razem. Białe tkaniny
mogą stracić swoją “biel” w trakcie
prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą
farbować w czasie pierwszego prania;
dlatego należy je za pierwszym razem
wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z
wszelkich metalowych
przedmiotów (spinki do włosów,
pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe,
zatrzaski, zamki błyskawiczne.
Związać długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy
należy uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny
oczyścić specjalnym środkiem do
usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki
lub włożyć je do woreczka lub siatki
na pranie.
Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych
tkanin włóknistych, jak ręczniki, gdyż
resztki włókien mogą osiąść na ubraniach.
Wyjmować pranie gdy urządzenie
zakończyło suszenie.
Aby unikać elektryzowania się tkanin
po zakończeniu programu, należy do
prania stosować środek zmiękczający
tkaniny lub środek do pielęgnacji
tkanin przeznaczony specjalnie do
suszarek automatycznych.
Szczególnie delikatne rzeczy, np.
firany syntetyczne, rzeczy wełniane i
jedwabne, rzeczy z metalowymi
wstawkami, pończochy nylonowe,
rzeczy o dużej objętości, np. anoraki,
pierzyny, kołdry, śpiwory itp. nie mogą
być suszone w suszarce.
Ubrania zawierające gumową piankę
lub materiały podobne do gumowej
pianki nie mogą być suszone w
suszarce; istnieje ryzyko pożaru.
Podobnie, materiały zawierające resztki
płynów do układania włosów, lakierów
do włosów, zmywaczy do paznokci lub
podobnych substancji, nie mogą być
suszone w suszarce, aby uniknąć
tworzenia szkodliwych oparów.
Jeśli chodzi o suszenie, należy
stosować się do instrukcji podanych
przez producenta odzieży na
metkach.
Dozwolone suszenie mechaniczne
Suszenie w wysokiej temperaturze
Suszenie w zmniejszonej temperaturze
Nie wolno suszyć mechanicznie
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 68
68 electrolux wskazówki dotyczące prania i suszenia
Ważne
Jako suszarka, urządzenie działa na
zasadzie kondensacji.
W związku z tym, zawór wody musi
być odkręcony, a wąż spustowy
włożony do zlewu lub podłączony
do rury kanalizacyjnej nawet
podczas suszenia.
Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny
podano w tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
bawełna, len: Bęben załadować do
pełna, ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie
pojemności bębna pozwoli Państwu
na oszczędności wody i energii
elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych, należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę
szlafrok
serwetka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
niektórych artykułów ubraniowych i
pościelowych:
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie
wystarczy tylko woda i detergent.
Dlatego zaleca się ich usunięcie
przed przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać
zimną wodą. Stare plamy odmoczyć w
zimnej wodzie przez noc, a następnie
czyścić enzymatycznym środkiem
piorącym lub wodą mydlaną.
Plamy z farb olejnych: Zwilżyć
środkiem do wywabiana plam na
bazie benzyny, położyć tkaninę na
suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny;
czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru:
Nasączyć terpentyną, położyć tkaninę
na suchej powierzchni i usunąć plamę
poklepując tkaninę opuszkami palców
przy użyciu szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej
wodzie lub środek do usuwania rdzy.
Należy uważać na stare plamy z rdzy,
ponieważ powodują one uszkodzenie
struktury celulozy oraz mają
tendencje do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić
przy użyciu wybielacza (tylko tkaniny
białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na
suchej szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć
acetonem, a następnie użyć spirytusu
skażonego. Pozostałości plam na
białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć
w wodzie z dodatkiem mydła,
wypłukać lub przetrzeć kwasem
octowym lub cytrynowym i spłukać.
Pozostałości plam należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 69
wskazówki dotyczące prania i suszenia electrolux 69
Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
Detergent w płynie należy wlać do
komory pojemnika oznaczonej
tuż
przed rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal
należy dodać do komory oznaczonej
przed włączeniem programu
prania.
Należy przestrzegać zaleceń
producenta środka dotyczących jego
dozowania i nie przekraczać
poziomu “MAX” zaznaczonego w
komorze na detergent.
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również
od wybranego detergentu oraz jego
ilości (tak, aby unikać jego
marnowania i chronić środowisko
naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji
zawierają w swoim składzie
substancje, które w zbyt dużych
ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana itp.), koloru,
temperatury prania i stopnia zabrudzenia
ubrań przeznaczonych do prania.
W urządzeniu można stosować
wszystkie powszechnie dostępne
środki do pralko-suszarek:
• detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
• detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C maks.) i wełnianych,
• detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej
temperaturze (60°C maks.) do
wszystkich rodzajów tkanin, lub
specjalne detergenty tylko do tkanin
wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające
należy umieszczać we właściwych
komorach pojemnika przed
rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.
Pralko-suszarkę wyposażono w
system recyrkulacji, który pozwala na
optymalne wykorzystanie
skoncentrowanych detergentów.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od
rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia
ubrań oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w
tzw. „stopniach” twardości. Informacje
o stopniu twardości wody można
uzyskać w miejskich zakładach
wodociągowych lub od właściwych
organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość wsadu,
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo
piany
Stopień twardości wody
Stopnie
Pozi
om
1
2
3
4
Rodzaj
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda
niemieckie francuskie
°dH
°T.H.
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 70
70 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 71
Programy prania electrolux 71
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj Tkaniny
Funkcje
Opis programu
Bawełniane białe i
kolorowe: np.
Bawełniane pościel, obrusy,
90°koszule, bluzki,
bielizna.
Pranie zasadnicze
Zmniejszenie
od 90°C do
prędkości wirowania. (zimna woda)
3 płukania
Długie wirowanie
Bardzo zabrudzone
Pranie zasadnicze od 90°C
Zmniejszenie
+
rzeczy bawełniane: np.
do
(zimna woda)
Bawełnianie+Pranie pościel, obrusy, koszule, prędkości wirowania. 3 płukania
wstępne 90°bielizna.
Długie wirowanie
Tkaniny syntetyczne
Pranie zasadnicze
Zmniejszenie
lub mieszane, bielizna,
od 60°C do
Syntetyczne ubrania kolorowe,
prędkości wirowania. (zimna woda)
60°niezbiegające się
3 płukania
koszule, bluzki.
Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze od 40°C
Zmniejszenie
do
(zimna woda)
Tkaniny
delikatne,
Delikatne
prędkości wirowania.
3
płukania
np.
firanki.
40°Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze od
Łatwe
Zmniejszenie
Tkaniny
syntetyczne
temp. 60°C do
prasowanie 60°lub mieszane do
prędkości wirowania. 4 płukania
prasowania
Krótkie wirowanie
Maksymalny
przy 900 obr/min
wsad 1 kg
Pranie zasadnicze od 40°C
Zmniejszenie
Program specjalny
do
(zimna woda)
Dziecięce
prędkości wirowania.
do ubrań
3 płukania
40°dziecięcych.
Krótkie wirowanie
Pranie wstępne w
Program specjalny
Redukcja prędkości temp. 30°
do bardzo
Intensywne
Pranie zasadnicze w
wirowania.
temp. od 40°C do
zabrudzonych
sportowe
3 płukania
rzeczy
sportowych
40°Krótkie wirowanie
5 koszul
30°
Pranie zasadnicze
Program prania do Redukcja prędkości
przy temp. 30°
lekko zabrudzonych
2 płukania
wirowania.
koszul.
Krótkie wirowanie
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 72
72 electrolux Programy prania
Programy prania
Program/
Temperatura
Wirowanie
Rodzaj Tkaniny
Funkcje
Oddzielne wirowanie Redukcja prędkości
Odpompowanie i
dla tkanin
długie wirowanie
wirowania.
bawełnianych.
Służy do
odpompowania wody
z bębna po ostatnim
płukaniu w
Odpompowanie programach Stop z
wodą i Cykl nocny.
Płukanie
Bielizna 30°Maksymalny
wsad 1 kg
Opis programu
Odpompowanie
wody
Osobny cykl
Zmniejszenie
3 płukania
płukania dla
prędkości wirowania.
Długie wirowanie
bawełnianych tkanin
do prania ręcznego.
Specjalny program
Zmniejszenie
do prania bardzo
delikatnych tkanin
prędkości wirowania.
przeznaczonych do
prania ręcznego.
Pranie zasadnicze od 30°
do
(zimna woda)
3 płukania
Krótkie wirowanie
Jedwab 30°-,Tkaniny jedwabne
do delikatnego
Maksymalny
prania i wirowania.
wsad 1 kg
Pranie zasadnicze od 30°
Zmniejszenie
(zimna woda)
prędkości wirowania. do
2 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalny program
do tkanin pranych
ręcznie.
Pranie zasadnicze od 40°
Zmniejszenie
do
(zimna woda)
prędkości wirowania. 3 płukania
Krótkie wirowanie
Pranie
ręczne
40°-
Wełniane
40°-
Dżins
60°--Maksymalny
wsad 3 kg
Specjalnie testowany
program dla ubrań
Zmniejszenie
wełnianych z metką
prędkości
wirowania.
„Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce”.
Specjalny program
do prania ubrań z
jeansu - spodni,
koszul i kurtek.
Pranie zasadnicze
od temp. 40° do
(zimna woda)
3 płukania
Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze
Zmniejszenie
od 60°C do
prędkości wirowania. (zimna woda)
5 płukania
Długie wirowanie
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 73
Programy prania electrolux 73
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj Tkaniny
Funkcje
Opis programu
Bawełniane
Tryb Eco
90°-40°
Tkaniny bawełniane
Zmniejszenie
białe i kolorowe ekonomiczne,
prędkości
wirowania.
normalnie do lekko
zabrudzonych, koszule,
bluzki, bielizna.
Pranie zasadnicze
od temp. 90°C do
40°C
2 płukania
Długie wirowanie
Bawełniane
+
Eco + Pranie
wstępne 90°-40°
Tkaniny bawełniane
Zmniejszenie
białe i kolorowe ekonomiczne, rzeczy
prędkości
wirowania.
lekko do silnie
zabrudzonych, koszule,
bielizna.
Pranie zasadnicze
od temp. 90°C do
40°C
2 płukania
Długie wirowanie
O
Do skasowania
trwającego programu i
wyłączenia pralki.
Maksymalny wsad:
Tkaniny bawełniane ....................7,0 kg
Syntetyczne/Delikatne..................3,5 kg
Łatwe prasowanie ........................1,0kg
Wełna i rzeczy prane ręcznie ......2,0 kg
Bielizna/Jedwab............................1,0 kg
Dżins ............................................3,0 kg
Dziecięce ......................................2,0 kg
5 Koszul ......................................1,0 kg
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 74
74 electrolux Programy suszenia
Programy suszenia
Stopień
wysuszenia
Ekstra suche
Idealne do
materiałów
frotte
Typ tkaniny
Tkaniny bawełniane i
lniane (szlafroki, ręczniki kąpielowe itp.)
Tkaniny bawełniane i
lniane (szlafroki, ręczniki kąpielowe itp.)
Suche do
szafy
(*)
Odpowiednie
do rzeczy, które
będą odkładane Tkaniny syntetyczne i
bez prasowania mieszane (swetry, bluzki, bielizna, obrusy)
Tkaniny bawełniane i
Suche do
lniane (prześcieradła,
prasowania
obrusy, koszule itp.)
Przeznaczone
do prasowania
(*) Program suszenia do szafy do
tkanin «Bawełnianych» jest
programem referencyjnym dla
danych umieszczonych na
tabliczce zużycia energii, zgodnie
z Dyrektywą WE 92/75.
Maks.
wsad
Prędkość
wirowania
Czassuszenia
wmin
3,5 kg
1600 obr/min
95-105
1,5 kg
1600 obr/min
45-55
3,5 kg
1600 obr/min
85-95
1,5 kg
1600 obr/min
35-45
2 kg
900 obr/min
70-80
1 kg
900 obr/min
35-45
3,5 kg
1600 obr/min
65-75
1,5 kg
1600 obr/min
30-40
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 75
informacje o programach electrolux 75
Informacje o programach
Łatwe
prasowanie
Dziecięce
Intensywne
sportowe
Po wciśnięciu tego przycisku cykl prania i wirowania jest
łagodny, aby nie doszło do pogniecenia pranych rzeczy.
Ułatwia to późniejsze prasowanie. Pralka wykona również
dodatkowe płukania. Tego programu można używać
wyłącznie do tkanin bawełnianych i syntetycznych.
Specjalny, delikatny program do ubrań dziecięcych.Temperatura prania
wynosi 40°C. Maksymalna prędkość wirowania wynosi 700 obr./min.
Program przeznaczony do prania bardzo zabrudzonych
ubrań sportowych. Pralka automatycznie doda fazę prania
wstępnego przed praniem zasadniczym, aby usunąć
plamy z błota. Temperatura prania wynosi 40°C.
Maksymalna prędkość wirowania wynosi 900 obr./min.
Bielizna
Program ten jest przeznaczony do rzeczy bardzo
delikatnych, takich jak bielizna, staniki, itd. Maksymalna
temperatura prania wynosi 40°C. Maksymalna prędkość
wirowania jest automatycznie zmniejszana do 900
obr/min.
Jedwab
Delikatny program prania dla tkanin jedwabnych i
mieszanych syntetycznych. Temperatura prania wynosi
30°C. Maksymalna prędkość wirowania jest
automatycznie zmniejszana do 700 obr/min.
Pranie ręczne
Ten program zapewnia szczególnie delikatne pranie
przeznaczone do ubrań, których metka wskazuje, że
powinny być prane ręcznie
.
Wełna
Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być
prane w pralce, jak również dla rzeczy wełnianych
pranych ręcznie i tkanin delikatnych oznaczonych
symbolem „Prać ręcznie”
.
Dżins
Program umożliwia pranie codziennych ubrań, takich jak
jeansowe spodnie, koszule lub kurtki oraz swetry wykonane z
najnowszych materiałów.Temperatura prania wynosi 40°C. Po
wybraniu tego programu na wyświetlaczu pojawi się ikona
„Dodatkowe płukanie”, wskazując, że zostaną wykonane
dodatkowe płukania. Funkcję tę można wyłączyć.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 76
76 electrolux Informacje o programach
Informacje o programach
Tryb Eco
Płukania
Ten program można wybrać dla normalnie lub lekko
zabrudzonych tkanin bawełnianych lub syntetycznych.
Temperatura zostanie obniżona, a czas prania
przedłużony. Pozwala to uzyskać dobre wyniki prania,
przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii.
Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie. Pralka wykona 3-krotne płukanie z
końcowym wirowaniem przy maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając
przycisk
.
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po
ostatnim płukaniu, gdy wybrana została funkcja Stop z
i Cykl nocny
. Ustawić pokrętło wyboru
Odpompowanie wodą
programów w położeniu O, następnie wybrać program
Wirowanie i wcisnąć przycisk Start/Pauza.
Wirowanie
O=
Anulowanie/WYŁ
Osobne wirowanie przeznaczone do tkanin wypranych
ręcznie oraz po programach Stop z wodą
i Cykl nocny .
Przed wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło
wyboru programów w położeniu O. Prędkość można ustawić
używając odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do
tkanin, które mają być wirowane.
Aby anulować program i wyłączyć pralkę, należy ustawić
pokrętło wyboru programów w pozycji O. Następnie
można wybrać nowy program.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 77
konserwacja i czyszczenie elektrolux 77
Konserwacja i czyszczenie
Należy ODŁĄCZYĆ urządzenie od
zasilania przed przystąpieniem do
czyszczenia i prac konserwacyjnych.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień.
Dobrym rozwiązaniem jest okresowe
używanie środka zmiękczającego
wodę. Należy to robić poza praniem
ubrań i stosować się do zaleceń
producenta środka zmiękczającego.
Pozwoli to zapobiec osadzaniu się
kamienia.
Po każdym praniu
Zostawić drzwi otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu
pleśni i nieprzyjemnych zapachów
wewnątrz urządzenia. Pozostawianie
otwartych drzwi po praniu pomoże
również zabezpieczyć uszczelkę przy
drzwiach.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie
konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej
temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w
formie proszku o właściwościach
biologicznych.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie
dokładnie wytrzeć.
Czyszczenie komory na detergent
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie
czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do
dołu i pociągając do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą, aby usunąć
wszelkie pozostałości nagromadzonego
proszku.
C0066
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.
C0067
Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić
wnękę używając małej szczotki,
upewniając się, że wszelkie
pozostałości proszku zostały usunięte z
dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i
uruchomić program płukania bez
wkładania jakichkolwiek ubrań do
bębna.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 78
78 electrolux Konserwacja i czyszczenie
P1223
P0038
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
• pralka nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje
• podczas odprowadzania wody z
pralki wydobywa się nienaturalny
dźwięk spowodowany obecnością
ciał obcych, takich jak guziki, zapinki.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
• Odłączyć urządzenie.
• Jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać, aż woda się ochłodzi.
• Otworzyć klapkę podważając
wgłębienie za pomocą monety lub
odpowiedniego narzędzia, które
można znaleźć w torebce z
instrukcją obsługi (lub w zależności
od modeli zamontowane w
odpowiedniej szczelinie za
szufladką z komorą na detergent).
• Za pomocą kombinerek wyciągnąć
zatyczkę otworu awaryjnego
odprowadzania wody z pokrywy
filtra.
P1224
• Gdy cała woda spłynie, odkręcić
pokrywę pompy za pomocą
kombinerek i wyjąć filtr.
2
1
1
P1225
2
P1222
• Umieścić naczynie o niskich
ściankach w pobliżu pompy na
wypadek wycieku.
Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę
do wycierania wody wyciekającej
podczas zdejmowania pokrywy.
• Obracając pompę wysunąć
ewentualne ciała obce.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 79
konserwacja i czyszczenie elektrolux 79
• Zamknąć klapkę pompy.
P1226
• Włożyć filtr ponownie do pompy uważając,
aby zamontować go prawidłowo. Następnie
mocno go dokręcić
P1227
P1228
• Umieścić zatyczkę otworu awaryjnego
odprowadzania wody z powrotem w
pokrywie filtra i dobrze ją zamocować
P1229
P1230
OSTRZEŻENIE!
W trakcie pracy urządzenia i w
zależności od wybranego programu w
pompie może się znajdować gorąca
woda.
Nie wolno zdejmować pokrywy pompy
w trakcie cyklu prania. Trzeba
zaczekać, aż urządzenie zakończy
cykl i będzie puste. Zakładając
pokrywę, należy się upewnić, że jest
dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie
przez dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo
twarda lub zawiera kamień, filtr
dopływowy może się zatkać.
W związku z tym należy okresowo
czyścić.
Zakręcić zawór dopływowy wody.
Odłączyć wąż dopływowy. Oczyścić filtr
szczotką o twardym włosiu. Starannie
dokręcić wąż dopływowy.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 80
80 electrolux Konserwacja i czyszczenie
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych
wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka;
P1090
Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy
podjąć pewne środki ostrożności:
• Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka;
• Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• umieścić płytkie naczynie w pobliżu
pompy na wypadek wycieku z węża
awaryjnego odprowadzania wody.
Umieścić jeden koniec węża
dopływowego w naczyniu
znajdującym się na podłodze i
pozwolić, aby woda wyciekła.
• Z powrotem przykręcić wąż
dopływowy i umieścić zatyczkę
otworu awaryjnego odprowadzania
wody w pokrywie filtra.
• Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu
wynosi ponad 0°C.
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
• otworzyć osłonę dostępu do pompy
za pomocą odpowiedniego
narzędzia;
• umieścić płytkie naczynie w pobliżu
pompy na wypadek wycieku.
Wyciągnąć zatyczkę otworu
awaryjnego odprowadzania wody z
pokrywy filtra. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia umieścić zatyczkę z
powrotem w pokrywie filtra. Wylać
wodę z naczynia. Powtórzyć
czynność, aż cała woda zostanie
odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
• umieścić filtr z powrotem w pompie i
mocno dokręcić, jak opisano
wcześniej;
• z powrotem umieścić zatyczkę
otworu awaryjnego odprowadzenia
wody w pokrywie filtra i zamknąć
osłonę dostępu do pompy.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 81
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 81
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności
konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z
serwisem technicznym. Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że zacznie migać czerwona kontrolka
Start/Pauza, na wyświetlaczu pojawi się jeden z kodów alarmowych oraz co 20
sekund rozbrzmiewać będzie sygnał akustyczny. Oznacza to, że pralka nie pracuje:
● E10: problem z dopływem wody
● E20: problem z odpływem wody
● E40: otwarte drzwi.
Po usunięciu problemu, należy ponownie uruchomić program wciskając w tym
celu przycisk Start/Pauza. Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się
utrzymuje, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Usterka
Pralko-suszarka nie
uruchamia się:
Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały
zamknięte. E40
● Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka.
● W gniazdku nie ma prądu.
● Bezpiecznik główny
przepalił się.
● Pokrętło programatora jest
w nieprawidłowym
położeniu a przycisk
«Start/Pauza» nie został
wciśnięty.
● Wybrano funkcję
«Opóźnienie».
● Wybrano funkcję
«Zabezpieczenie przed
dziećmi»
.
●
Środek zaradczy
●
Zamknąć drzwiczki.
●
Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.
Sprawdzić domową
instalację elektryczną.
● Wymienić bezpiecznik.
●
Przekręcić pokrętło
programatora i ponownie
nacisnąć przycisk
«Start/Pauza».
● Jeśli pranie ma się
rozpocząć od razu,
wyłączyć opóźnione
uruchomienie.
● Wyłączyć opcję
«Zabezpieczenie przed
dziećmi»
.
●
Zbyt nisko położona końcówka
węża odpływowego.
●
Patrz „Podłączenie węża
odpływowego wody”.
Zawór wody jest
zamknięty. E10
● Przygnieciony bądź zgięty wąż
dopływowy. E10
● Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany. E10
● Drzwi nie są domknięte.
●
Odkręcić zawór wody.
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
●
Pralka nie pobiera wody:
●
E40
Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.
● Wyczyścić filtr węża
dopływowego.
● Dokładnie zamknąć drzwi.
●
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 82
82 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Usterka
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
Środek zaradczy
Możliwa przyczyna
●
Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
E20
●
Filtr spustowy jest zatkany.
E20
Wybrać program
lub
.
● Wybrać program
lub
.
● Wybrać program
lub
.
● Zmienić rozłożenie prania.
●
●
Wybrano opcję
.
●
Wybrano opcję
.
●
Wybrano opcję
.
Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
●
Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody.
● Oczyścić filtr spustowy.
●
Program nie dobiegł końca.
Niezwolniona blokada
drzwiowa.
● W bębnie pozostała woda.
Odczekać do końca cyklu prania.
Odczekać kilka minut do czasu, aż
zostanie zwolniona blokada
drzwiczek.
● Wybrać program
odpompowywania lub wirowania,
aby odprowadzić wodę.
Nie można otworzyć drzwi
pralki:
●
●
●
●
W bębnie nie widać wody
●
Wyciek wody na podłodze:
●
Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem nowoczesnych
technologii są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o wiele
mniej wody bez pogorszenia
efektu prania.
Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
● Sprawdzić, czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Nie zawsze łatwo jest to
sprawdzić, gdyż woda
ścieka po wężu; sprawdzić,
czy wąż jest wilgotny.
● Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
● Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.
●
Zmniejszyć ilość
detergentu lub użyć innego.
●
Sprawdzić podłączenie
węża dopływu wody.
●
Wymienić na nowy.
Nałożyć zatyczkę na wąż
awaryjnego odprowadzania
wody i umieścić go z
powrotem na miejscu.
●
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 83
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 83
Usterka
Niezadowalające wyniki
prania:
Wibrowanie lub głośna
praca pralki:
Pralka wydaje dziwne
dźwięki
Urządzenie nie suszy lub nie
suszy prawidłowo
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
● Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.
● Nie wybrano właściwej
temperatury.
● Włożono za dużo prania.
●
Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
●
Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na rynku.
Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
● Brak regulacji nóżek.
● Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
● Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
●
●
●
●
Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.
Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
● Zmienić rozłożenie prania.
●
●
Włożyć więcej prania.
●
Wybrać czas lub stopień
suszenia.
●
Odkręcić zawór wody.
●
Oczyścić filtr odpływowy.
Urządzenie jest
wyposażone w nowy
rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.
Nie wybrano czasu lub
stopnia suszenia
● Zawór wody nie jest
otwarty (E10)
● Filtr odpływowy jest
zatkany (E20)
● Urządzenie jest
przeładowane.
●
Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
● Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.
●
Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.
● Wybrany program
● Wybrać odpowiedni
suszenia, czas lub stopień program suszenia, czas lub
suszenia był nieodpowiedni stopień suszenia do prania.
do rodzaju prania
●
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 84
84 electrolux Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
Usterka
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
Możliwa przyczyna
●
Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie rozmieszczone w
bębnie. Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w bębnie
obracając go w tym celu w
przeciwnych kierunkach.
Czynność ta może zostać
powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i
nie rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po upływie
10 minut pranie nadal nie jest
równomiernie rozłożone w
bębnie, urządzenie nie będzie
wirować. W takim przypadku
należy ręcznie ułożyć pranie i
wybrać program wirowania.
●
Zmienić rozłożenie prania.
.
Ser
. No.
.....
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki,
należy podać model, numer seryjny i
datę zakupu urządzenia: informacje te
są wymagane przez serwis w celu
zapewnienia sprawnej obsługi.
Środek zaradczy
....
.....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 85
dane techniczne electrolux 85
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwi pralki
Ciśnienie doprowadzanej wody
Minimalnie
Maksymalnie
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksymalny wsad
Bawełniane
Tkaniny syntetyczne
Tkaniny delikatne
Wełna i pranie ręczne
Jedwab i bielizna
Dżins
Dziecięce
5 koszul
Łatwe prasowanie
7 kg
3,5 kg
3,5 kg
2 kg
1 kg
3 kg
2 kg
1 kg
1 kg
Maksymalny wsad suchy
Bawełniane
Tkaniny syntetyczne
3,5 kg
2 kg
Prędkość wirowania
Maksymalnie
1600 obr/min
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 86
86 electrolux Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne
Pobór wody
(w litrach)
Pobór energii
(w kWh)
Bawełniane 90°
62
2.1
Bawełniane 60°+ Pranie wstępne
74
2.3
Syntetyczne 60°
54
0.9
Delikatne 40°
63
0.55
60° Łatwe prasowanie
63
0.45
Dziecięce 40°
60
0.5
Intensywne sportowe 40°
70
0.65
5 koszul 30°
36
0.18
Wirowanie
-
-
Odpompowanie
-
-
Płukania
46
0.1
Bielizna 30°
55
0.35
Jedwabne 30°
50
0.25
Pranie ręczne 40°
62
0.4
Wełniane 40°
62
0.4
Dżins 40°
55
0.5
64
1.4
52
1.19
Bawełniane
Eco + Pranie wstępne
Bawełniane
Eco 60° (*)
(*)
Przedstawione w tabeli
wartości należy traktować jako
orientacyjne, gdyż są one zależne od
ilości i rodzaju prania, temperatury
dopływającej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się
do najwyższej z możliwych temperatur
wody, przewidzianych dla
poszczególnych programów prania.
Długość
programu
(w minutach)
Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania.
Program
(*)
Program Bawełniane Eco
przy wsadzie 7 kg i w temp. 60°C jest
programem referencyjnym dla
wszystkich danych podanych na
tabliczce dot. zużycia energii, zgodnie z
normą 92/75 EWG.
87
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia, należy
usunąć wszystkie elementy blokady transportowej i opakowania.
Zaleca się zachowanie wszystkich elementów blokady transportowej, aby można było
z nich skorzystać w razie ponownego przewożenia urządzenia.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
urządzenie na tylnej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.
3. Odkręcić trzy śruby.
4. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
2. Zdjąć przewód zasilający oraz wąż dopływowy i odpływowy z uchwytów znajdujących się z tyłu urządzenia.
5. Otworzyć drzwiczki i usunąć blok styropianu umieszczony na uszczelce drzwiczek.
88
ziomnicy. Wszelkie konieczne regulacje
można wykonać przy pomocy klucza. Dokładne wypoziomowanie zapobiega wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się pralki w
trakcie pracy.
Uwaga! Nigdy nie podkładać pod
urządzenie kartonu, drewna lub
podobnych materiałów w celu
wyrównania ewentualnych nierówności
posadzki.
6. Do małego górnego otworu i dwóch
większych otworów włożyć odpowiednie
plastikowe zaślepki dostarczone w torebce zawierającej instrukcję obsługi.
Podłączenie węża dopływowego wody
Ostrzeżenie! Pralkę należy
podłączyć do sieci wodociągowej z
zimną wodą.
1. Podłączyć wąż dopływowy dołączony do
pralki do zaworu zimnej wody, z gwintem
3/4 cala. Należy zawsze używać węża
dostarczonego w komplecie.
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Należy
upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia nie jest utrudniona przez
wykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czy
urządzenie nie dotyka ściany lub urządzeń
kuchennych. Wypoziomować pralkę, odpowiednio regulując nóżki. Regulacja nóżek
może sprawiać trudności, ponieważ zamocowano w nich samoblokującą się nakrętkę,
niemniej urządzenie MUSI zostać wypoziomowane i stać stabilnie. W razie konieczności sprawdzić ustawienie przy pomocy po-
89
Ważne! Nie należy używać węża
dołączonego do starej pralki, aby
podłączyć wodę do nowego urządzenia.
2. Drugi koniec węża dopływowego (od
strony pralki) może zostać poprowadzony zgodnie z rysunkiem.
Nie kierować końcówki węża dopływowego w dół.
Skierować wąż w lewo lub w prawo w
zależności od położenia zaworu dopływu
wody.
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji, poluzowując nakrętkę. Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić nakrętkę, aby nie
doszło do wycieków.
Nie można przedłużać węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż, przeznaczony specjalnie do tego celu.
Ważne! Jeżeli rury kanalizacyjne, do których
podłączana jest pralka są nowe lub nie
korzystano z nich od dłuższego czasu,
zaleca się otworzyć zawór wodny, odczekać
pewien czas, aż spora ilość wody spłynie z
instalacji i dopiero wówczas przymocować
wąż dopływowy.
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach.
• Na krawędzi zlewozmywaka , za pomocą kolanka z tworzywa, dostarczonego
wraz z pralką. Ważne jest, aby powstająca
podczas wylewania wody siła odrzutu nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Można przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem drutu do
baterii lub przymocować go do ściany.
• Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby zakrzywiona część węża znalazła się na poziomie nie niższym niż 60 cm od posadzki.
• Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnić
wentylację końcówki węża odpływowego,
tzn. wewnętrzna średnica rury kanalizacyjnej musi być większa niż zewnętrzna średnica węża odpływowego. Wąż odpływowy
nie może być zagięty.8
90
Wąż odpływowy może zostać wydłużony maksymalnie do 4 metrów długości. Dodatkowy
wąż oraz element łączący są dostępne w lokalnym centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej
umieszczonej na wewnętrznej krawędzi
drzwi pralki.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie pralki, biorąc pod uwagę również korzystanie z innych urządzeń gospodarstwa
domowego.
Podłączyć pralkę do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa.
Po zainstalowaniu pralki przewód
zasilający musi być łatwo dostępny.
Wymiany przewodu zasilającego
można dokonać wyłącznie w
punkcie serwisowym.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Materiały opakowaniowe
nadają
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP<=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w
wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Wskazówki dotyczące ekologii
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:
• Średnio zabrudzona bielizna może być
prana bez prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy detergent, wodę i czas
(dbając tym samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest całkowicie załadowana.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 91
Ochrona środowiska electrolux 91
Ochrona środowiska
Zalecenia ekologiczne
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP <=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać
ponownie wykorzystane, muszą zostać
umieszczone w wyznaczonych
miejscach (lub pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Przyczyńmy się do utrzymania
czystości w swoim kraju!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
• Normalnie zabrudzona bielizna może
być prana bez prania wstępnego. W
ten sposób oszczędzamy detergent,
wodę i czas (dbając tym samym o
ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli
jest całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni. Następnie można
wykonać cykl prania z
zastosowaniem niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej
ilości.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 92
92 electrolux Warunki gwarancji
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte
gwarancją firmy Electrolux w każdym z
niżej wymienionych krajów przez okres
podany w gwarancji urządzenia lub
określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki z jednego z
wymienionych krajów do drugiego,
gwarancja na urządzenie zachowuje
ważność, z zastrzeżeniem
następujących warunków:
●
Gwarancja zaczyna obowiązywać
w dniu zakupu urządzenia, co
zostanie udokumentowane
poprzez przedstawienie ważnego
dowodu zakupu wydanego przez
sprzedawcę urządzenia.
●
Gwarancja na urządzenie
obowiązuje przez taki sam okres i
obejmuje ten sam zakres pracy i
części, co w kraju zamieszkania
dla danego modelu lub gamy
produktów.
●
Gwarancja na urządzenie jest
osobistą gwarancją pierwszego
kupującego i nie może zostać
przeniesiona na innego
użytkownika.
●
Urządzenie jest instalowane i
używane zgodnie z instrukcjami
Electrolux oraz jest używane
jedynie w domu, tj. nie do celów
przemysłowych.
●
Urządzenie jest zainstalowane
zgodnie ze stosownymi przepisami
obowiązującymi w nowym kraju
pobytu.
Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej nie mają wpływu na
jakiekolwiek prawa wynikające z
przepisów.
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 93
warunki gwarancji electrolux 93
Gwarancja lokalna
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się jednocześnie – w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym dokumentem
– do ich usunięcia w sposób
uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach
konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy
może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
• uszkodzeń mechanicznych,
chemicznych lub termicznych,
• uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
• napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie posiadające
autoryzacji Electrolux Poland,
• części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla
usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie
obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń
mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe
placówka sprzedaży detalicznej, w
której sprzęt został zakupiony. Sprzęt
zwracany po wymianie musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej
lub elektrycznej może być wykonany
wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia pod rygorem
utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13. Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej
z
urządzenia
może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 94
94 electrolux Centra obsługi klienta
Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta
www.electrolux.pl
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 95
132971560_PL.qxp
12/07/2007
10:16
Pagina 96
www.electrolux.ru
www.electrolux.pl
ANC number: 132 971 572-02-082009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement