Aeg-Electrolux L12620 Handleiding

Add to My manuals
50 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux L12620 Handleiding | Manualzz
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
1
(Nero/Process Black pellicola)
LAVAMAT - TURBO 12620
Was/droogautomaat
Informatie voor de gebruiker
AQUA CONTROL
1200
900
700
500
SPOELSTOP
KORT
STARTTIJDDROOGTIJD KEUZE
START/
VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM PAUZE
LOOPTIJD
12620
VOORWASSEN
KORT CENTRIFUGEREN
WASSEN
CENTRIFUGEREN
SPOELEN
POMPEN
EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN
CENTRIFUGEREN SPOELEN
KOUD
DROGEN
30
WOL
ZIJDE
40
KOUD
30
EINDE
OVERDOSERING
DEUR
40
FIJNE WAS
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
UIT
95
WITTE WAS
BONTE WAS
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
HERSTELLEND
40
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
2
(Nero/Process Black pellicola)
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine.
Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder “Wat is er aan de
hand als ...” aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk “Klantenservice”.
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
2
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
3
(Nero/Process Black pellicola)
INHOUD
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Afvalverwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De belangrijkste kenmerken van uw was/droogautomaat . . . . . . . . . . . . . 9
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Toets START/PAUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Toets STARTTIJDKEUZE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Toets DROOGTIJD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Keuzetoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VOORWAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
VLEKKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BEHOEDZAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CENTRIFUGEREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SPOELSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Multidisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indicatie van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wasprogramma afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wijzigen van een lopend programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Deur openen tijdens een lopend programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lade voor was- en nabehandelingsmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vóór het in gebruik nemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Voordat u gaat wassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wasgoed sorteren en voorbereiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Textielsoorten en wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Was- en nabehandelingsmiddelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Welk was- en nabehandelingsmiddel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hoeveel was- en nabehandelingsmiddel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vloeibare wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Waterontharder gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
4
(Nero/Process Black pellicola)
Inhoud
Voordat u gaat drogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vulgewichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Niet geschikt om te drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Textielbehandelingsetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Droogtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wijzigen van de droogtijd resp. van de droogheidsgraad . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pluizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nadrogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Alleen drogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vulgewichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wasgoed in de machine doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Was-/nabehandelingsmiddel doseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Wasprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Eventueel VOORWAS, VLEKKEN, BEHOEDZAAM of KORT kiezen . . . . . . . . . . . . 26
Centrifugetoerental instellen of SPOELSTOP kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Eventueel EXTRA SPOELEN kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Starttijdkeuze instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indicatie van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Einde van het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wassen en aansluitend drogen (NON-STOP-gebruik). . . . . . . . . . . . . . . . 29
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Extra programma’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Verbruikswaarden voor droogprogramma’s met tijdsinstelling . . . . . . . . 33
Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
In het dagelijks gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bedieningselementen reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wasmiddellade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wastrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Deur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Waterinloopzeef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Afvoerpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36
Water aftappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kans op vorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
5
(Nero/Process Black pellicola)
Inhoud
Wat is er aan de hand als .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Als het wasresultaat niet bevredigend is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44
Opstel- en aansluitaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Afmetingen van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vooraanzicht en zij-aanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Achteraanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Transportbeveiliging verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Plaats van opstelling voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Oneffenheden in de vloer compenseren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Aansluiting aan koud water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
6
(Nero/Process Black pellicola)
GEBRUIKSAANWIJZING
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling
Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
• De machine nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd
is of als bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn,
dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld
zijn: stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de
groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Het toestel in geen geval met een waterstraal afsproeien. Kans op
kortsluiting!
• Bij wasprogramma’s met hoge temperaturen en bij droogprogramma’s
wordt het deurglas heet. Niet aanraken! Kinderen uit de buurt houden.
• Het sop laten afkoelen voordat u water gaat aftappen of de pomp
gaat reinigen.
• Huisdieren, vooral kleine dieren, kunnen in snoeren en slangen bijten,
kans op kortsluiting resp. overstroming!
Opstelling, aansluiting, in gebruik nemen
• Lees de opstel- en aansluitaanwijzing achter in dit boekje.
• Voer een wasgang zonder wasgoed uit (WITTE WAS 95°C, met een halve maatbeker wasmiddel), opdat vetresten (die bij de fabricage zijn
ontstaan) in de wastrommel en de kuip verwijderd worden.
• Als het toestel wordt afgeleverd terwijl de buitentemperatuur onder
0°C is: toestel vóór het in gebruik nemen 24 uur op kamertemperatuur laten staan.
6
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
7
(Nero/Process Black pellicola)
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige
omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de machine
spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen
opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de was/droogautomaat kunnen klimmen.
• Als u het toestel afdankt, maak het dan dadelijk onbruikbaar: stekker
uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien.
Maak bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo kunnen kinderen zichzelf of andere kinderen niet in de machine opsluiten.
Gebruik volgens de voorschriften
• De was/droogautomaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik,
voor het wassen, centrifugeren en drogen van wasgoed. Als de machine voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt
bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor wasautomaten. Let
op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant.
• Het wasgoed mag geen ontvlambaar oplosmiddel bevatten. Let hier
vooral op bij het wassen van voorbehandeld wasgoed.
• De was/droogautomaat mag niet voor chemische reiniging gebruikt
worden.
• Kleur- en ontkleuringsmiddelen mogen alleen gebruikt worden, als de
fabrikant van deze middelen duidelijk aangeeft dat gebruik in de
wasautomaat mogelijk is. Voor eventuele schade zijn wij niet verantwoordelijk.
• Gebruik alleen leidingwater. Gebruik regenwater alleen als dat aan
alle voorschriften van de Nederlandse waterleidingbedrijven voldoet.
7
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
8
(Nero/Process Black pellicola)
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen zonder gevaar bij het afval worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende
aanduidingen:
>PE<=voor polyethyleen
>PS<=voor polystyreen
>PP<=voor polypropyleen
Het karton kunt u het beste in een container voor oud papier deponeren.
Oude machine
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Milieutips
• Normaal verontreinigd wasgoed hoeft u niet voor te wassen. Zo
bespaart u wasmiddel, water en tijd (en u ontziet het milieu).
• De wasautomaat werkt het zuinigst met een volle trommel.
• Doseer bij kleine hoeveelheden wasgoed slechts 1/2 tot 2/3 van de
aangegeven hoeveelheid wasmiddel.
• Door een geschikte voorbehandeling kunnen vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd worden. Dan kunt u op een lagere temperatuur wassen.
• Was licht tot normaal verontreinigde witte was op de E-stand.
• De machine werkt bijzonder economisch, als het wasgoed vóór het
drogen zo goed mogelijk gecentrifugeerd wordt.
• Vaak is wasverzachter niet nodig. Probeert u het eens! Als u
machinaal droogt, wordt uw wasgoed ook zonder wasverzachter
zacht en wollig.
• Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheid II)
een speciale ontharder (zie “Was- en nabehandelingsmiddelen”). U
kunt dan wasmiddel voor hardheid I (= zacht) doseren.
8
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
9
(Nero/Process Black pellicola)
De belangrijkste kenmerken van uw was/droogautomaat
• Programma- en temperatuurinstelling m.b.v. de programmakiezer.
• Vlekkenprogramma voor effectieve behandeling van wasgoed met
vlekken.
• Energiespaarprogramma ECO voor licht tot normaal verontreinigde
witte was.
• Maximaal centrifugetoerental 1200 tpm. Het toerental wordt automatisch aangepast aan het wasprogramma:
- WITTE/BONTE WAS
1200 tpm
- SYNTHETICA (KREUKHERSTELLEND)
900 tpm
- FIJNE WAS
900 tpm
- ZIJDE/WOL/
(HANDWAS)
900 tpm
• Het centrifugetoerental kunt u wijzigen in 900, 700 resp. 500 tpm.
• Spoelstop instelbaar: het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen, het wordt niet gecentrifugeerd.
• Dankzij de mogelijkheid om andere opties te kiezen, kunt u een “persoonlijk” wasprogramma samenstellen.
• Starttijdkeuze: het starten van het programma 30, 60, 90 minuten,
2-23 uur worden uitgesteld (bijv. tot de voordeeluren).
• Het speciale wolprogramma behandelt wollen goed uiterst voorzichtig.
• Met de droogprogramma’s hebt u altijd lekker zacht wasgoed.
• Indicatie van het programmaverloop.
• Wasmiddellade met 3 doseervakjes voor was- en nabehandelingsmiddel.
• Stabilisatie-controlesysteem: stabiliteit en rustige loop.
• De "spaarklep" zorgt ervoor dat het wasmiddel geheel wordt
gebruikt en reduceert het waterverbruik; zo wordt energie bespaard.
9
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
10
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
Lade voor was- en nabehandelingsmiddel
Bedieningspaneel
AQUA CONTROL
1200
900
700
500
SPOELSTOP
KORT
DROOGTIJD
STARTTIJDKEUZE
START/
VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM PAUZE
LOOPTIJD
VOORWASSEN
KORT CENTRIFUGEREN
WASSEN
CENTRIFUGEREN
SPOELEN
POMPEN
EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN
CENTRIFUGEREN SPOELEN
KOUD
DROGEN
30
WOL
ZIJDE
40
EINDE
KOUD
30
40
OVERDOSERING
DEUR
FIJNE WAS
12620
UIT
95
WITTE WAS
BONTE WAS
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
HERSTELLEND
40
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
Deur
Afvoerpomp
in hoogte verstelbare voeten
10
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
11
(Nero/Process Black pellicola)
Bedieningspaneel
C
D
E
F
G
AQUA CONTROL
VOORWASSEN
WASSEN
1200
900
700
500
KORT
SPOELSTOP
STARTTIJDDROOGTIJD KEUZE
START/
VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM PAUZE
LOOPTIJD
CENTRIFUGEREN
SPOELEN
POMPEN
EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN
CENTRIFUGEREN SPOELEN
KOUD
DROGEN
30
WOL
ZIJDE
40
EINDE
KOUD
30
DEUR
A
A
B
C
D
E
F
G
H
J
=
=
=
=
=
=
=
=
=
B
12620
WITTE WAS
BONTE WAS
UIT
KORT CENTRIFUGEREN
95
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
40
FIJNE WAS
HERSTELLEND
40
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
J
H
keuzetoetsen
toets START/PAUZE
toets CENTRIFUGEREN
toets KORT
toets DROOGTIJD
toets STARTTIJDKEUZE
multidisplay
indicatie van het programmaverloop
programmakiezer
Programmakiezer
De programmakiezer bepaalt hoe het
wasproces gaat verlopen (bijv. waterniveau, trommelbeweging, aantal
spoelgangen) aangepast aan de
betreffende textielsoort en de soptemperatuur. Met de programmakiezer kunnen ook 2 droogprogramma’s
gekozen worden. De verschillende
instellingen werken als volgt:
AQUA CONTROL
12620
KORT CENTRIFUGEREN
UIT
CENTRIFUGEREN
95
POMPEN
WASVERZACHTEN
SPOELEN
WOL
ZIJDE
KOUD
30
40
KOUD
30
FIJNE WAS
WITTE WAS
BONTE WAS
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
40
HERSTELLEND
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
40
WITTE WAS/BONTE WAS
Hoofdwas voor witte/bonte was (wassen op 30-95°C - spoelen/wasverzachten - centrifugeren).
11
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
12
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
E
ECO: energiebesparend programma voor licht tot normaal verontreinigde witte was, verlengde wastijd (niet te combineren met KORT). De
wastemperatuur wordt verlaagd en de wastijd duurt langer.
40-60 MIX (bonte was)
Hoofdwas voor bonte was en gemengde stoffen (wassen op 44°C - spoelen/wasverzachten - centrifugeren). Dit programma kan niet in combinatie met KORT gekozen worden.
DROGEN (witte/bonte was)
Droogprogramma met vol verwarmingsvermogen voor witte/bonte was.
KREUKHERSTELLEND (SYNTHETICA)
Hoofdwas voor kreukherstellend goed (wassen op 40-60°C spoelen/wasverzachten - centrifugeren).
STRIJKVRIJ in het programma voor kreukherstellend goed
Met deze keuze wordt het wasgoed voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd om kreuken te voorkomen zodat strijken gemakkelijker gaat.
DROGEN (kreukherstellend)
Droogprogramma met half verwarmingsvermogen voor kreukherstellend goed.
FIJNE WAS
Hoofdwas voor fijne was (wassen koud-30°-40°C - spoelen/wasverzachten - centrifugeren).
ZIJDE/WOL/HANDWAS
Hoofdwas voor in de machine wasbare wol
en voor wasbare wol en zijde met het wasetiket
(handwas). (wassen koud-30°-40°C spoelen/wasverzachten - centrifugeren, sterk verminderde trommelbeweging).
SPOELEN
Apart voorzichtig spoelen, bijv. voor het spoelen van met de hand
gewassen goed (3 spoelgangen en centrifugeren).
WASVERZACHTEN
Apart stijven, apart wasverzachten (na 1 spoelgang wordt vloeibaar
nabehandelingsmiddel uit doseervakje
ingespoeld, centrifugeren).
POMPEN
Wegpompen van het water na spoelstop (zonder centrifugeren).
CENTRIFUGEREN
Apart centrifugeren van met de hand gewassen witte/bonte was.
12
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
13
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
KORT CENTRIFUGEREN
Voorzichtig centrifugeren, resp. apart voorzichtig centrifugeren van met
de hand gewassen teer textiel (kreukherstellend goed, fijne was, wol en
zijde).
O/UIT
Annuleren van het ingestelde programma, uitschakelen van de
machine.
Toets "START/PAUZE"
Deze toets heeft 2 functies:
a) Start
Door op de toets te drukken, wordt het gekozen programma gestart
en het lampje van toets START/PAUZE knippert niet meer maar brandt
continu tijdens de duur van het programma.
Als de functie STARTTIJDKEUZE gekozen is, begint nu het terugtellen.
Het display toont de duur van het gekozen programma of de uitgestelde starttijd.
b) Pauze
Bij het drukken op deze toets, wordt het lopende programma onderbroken; druk opnieuw op de toets en het programma wordt vervolgd.
Tijdens de pauze knippert het lampje van toets Start/Pauze.
Toets STARTTIJDKEUZE
Met deze toets kan starten van het programma 30, 60, 90 minuten, 223 uur worden uitgesteld. Zo kunt u bijv. in de voordeeluren wassen.
Deze toets moet worden ingedrukt voordat u toets START/PAUZE
indrukt.
In het display verschijnt 3 seconden lang de gekozen tijd, daarna wordt
de duur van het gekozen programma weer aangegeven.
Na indrukken van toets START/PAUZE begint de machine in stappen van
1 uur en na 2 uur steeds met 30 minuten terug te tellen.
Als u de ingestelde starttijdkeuze wilt annuleren, drukt u toets
START/PAUZE in. Dan drukt u toets STARTTIJDKEUZE in, tot in het
multidisplay 0’ verschijnt (daarmee is de starttijdkeuze geannuleerd).
Dan drukt u nogmaals toets START/PAUZE in.
Belangrijk:
Deze functie kan niet gekozen worden bij de programma's POMPEN,
CENTRIFUGEREN en KORT CENTRIFUGEREN.
13
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
14
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
Toets DROOGTIJD
Met deze toets kunt u een bepaalde droogtijd kiezen.
Bij iedere druk op de toets wordt de tijd 5 minuten
langer.
Druk de toets zo vaak in tot de gewenste droogtijd in
het multidisplay wordt aangegeven.
Voor witte/bonte was en synthetica kan de droogtijd
van 10 minuten tot 130 minuten worden ingesteld.
DROOGTIJD
Keuzetoetsen
Afhankelijk van het programma kunnen verschillende functies met
elkaar gecombineerd worden.
Deze moeten worden gekozen nadat het programma is ingesteld en
voordat toets START/PAUZE wordt ingedrukt.
Als een toets wordt ingedrukt, gaat het betreffende lampje branden. Als
de toets nogmaals wordt ingedrukt, gaat het lampje uit.
Als het lampje ca. 2 seconden knippert en er wordt in het display “Err”
aangegeven.
VOORWAS
Voorwassen vóór de automatisch volgende hoofdwas (kan niet bij
instelling ZIJDE/WOL/
en met VLEKKEN gekozen worden).
De voorwas eindigt met een korte centrifugegang bij de programma’s
witte/bonte was en synthetica en met alleen pompen bij de fijnewas
programma’s.
Belangrijk: door gelijktijdig op toetsen CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD
te drukken laat u de machine een extra spoelgang uitvoeren (voor meer
informatie zie blz. 26.)
VLEKKEN
Voor het behandelen van sterk verontreinigd wasgoed of van wasgoed
met vlekken met vlekkenzout (verlengde hoofdwas met inspoeling van
vlekkenzout op het juiste moment, kan niet bij instelling
ZIJDE/WOL/
(HANDWAS), bij temperaturen beneden 40°C en met
VOORWAS gekozen worden).
KORT
Verkorte hoofdwas voor licht verontreinigd wasgoed, kan niet bij
instelling energiespaarprogramma ECO, 40-60 MIX. en ZIJDE/WOL/ .
14
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
15
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
BEHOEDZAAM
Als u op deze knop drukt wordt de waskracht verminderd. Functie
BEHOEDZAAM kan alleen geselecteerd worden voor katoenen en
synthetische programma’s. De machine spoelt een extra keer.
Deze functie kan niet in combinatie met STRIJKVRIJ gekozen worden.
worden weggepompt, voordat de deur kan worden geopend.
CENTRIFUGEREN
Door indrukken van deze toets kunt u het maximale centrifugetoerental
voor het ingestelde programma reduceren of functie SPOELSTOP kiezen.
De centrifugetoerentallen zijn aangepast aan de betreffende textielsoort.
De volgende toerentallen zijn mogelijk:
• witte/bonte was 500/700/900 max. 1200 tpm
1200
• synethetica/zijde/wol/
700/max. 900 tpm
900
• fijne was 700 max 900 tpm
700
SPOELSTOP
500
SPOELSTOP
Als u deze functie kiest blijft het wasgoed in het
laatste spoelwater liggen; het wordt niet
gecentrifugeerd.
Na beëindiging van het programma brandt het lampje EINDE in de
indicatie van het programmaverloop, de deur is vergrendeld (het lampje
DEUR is rood). Hiermee wordt aangegeven dat het water nog moet
U hebt 2 mogelijkheden:
• programma POMPEN kiezen om het water weg te pompen. Er wordt
dan niet gecentrifugeerd;
• programma CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kiezen om het
watercentrifugeren;
• centrifugetoerental instellen en toets START/PAUZE indrukken.
Attentie! Voordat u programma POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT
CENTRIFUGEREN kunt instellen, moet u eerst de programmakiezer op
O/UIT draaien.
De functie SPOELSTOP kan niet gekozen worden bij NON-STOP wassen
en drogen.
15
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
16
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
LOOPTIJD
Multidisplay
Dit display geeft de volgende informatie:
• Duur van het gekozen programma in minuten; wordt automatisch
berekend aan de hand van het max. vulgewicht.
• Ingestelde droogtijd (maximaal 130 minuten voor witte/bonte was
en synthetica).
Na de start van het programma telt de aangegeven resterende tijd in
stappen van 1 minuut terug.
• Een verlichte nul aan het einde van het programma.
• Starttijdkeuze, gekozen met de betreffende toets.
De tijd (max. 23 uur) telt terug in stappen van 1 uur en van 30
minuten
• Foutcode geeft niet correcte werking aan (zie voor meer informatie
blz. 38).
Indicatie van het programmaverloop
Geeft vóór de start de gekozen programmaonderdelen aan. Tijdens het wasprogramma wordt
aangegeven met welk onderdeel de machine bezig is.
VOORWASSEN
WASSEN
SPOELEN
EXTRA SPOELEN
CENTRIFUGEREN
DROGEN
Wasprogramma afbreken
EINDE
Als u een reeds lopend programma wilt afbreken,
draait u de programmakiezer op O/UIT.
DEUR
Attentie! Na een programma met spoelstop moet
eerst O/UIT worden ingesteld en daarna programma
POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN worden gekozen.
Wijzigen van een lopend programma
Om een gekozen optie te wijzigen dient u de machine in PAUZE te
zetten door op toets START/PAUZE te drukken.
Elke functie kan gewijzigd worden voor de machine deze start. Nadat u
de nieuwe optie gekozen heeft, drukt u opnieuw op toets START/PAUZE
om het programma verder af te werken.
16
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
17
(Nero/Process Black pellicola)
Beschrijving van het toestel
Om het programma te wijzigen, draait u de keuzeknop op O/UIT en
kiest u het nieuwe programma.
Het waswater wordt niet weggepompt en nadat u opnieuw op toets
START/PAUZE heeft gedrukt wordt het programma verder afgewerkt.
Annuleren van het programma
Draai de programmakiezer op stand O/UIT voor het annuleren van
een ingesteld programma.
U kunt nu een ander programma kiezen.
Deur openen tijdens een lopend programma
Als u de deur moet openen dient u de machine eerst in pauze te zetten
met behulp van toets START/PAUZE.
Het lampje DEUR naast de toets START/PAUZE aangeeft of de deur wel
of niet geopend kan worden:
• groen licht: de deur kan geopend worden
• licht rood: de deur kan niet geopend worden.
De deur kan geopend worden als:
• de machine het water niet verwarmt of het wasgoed niet droogt
• het waterniveau niet te hoog is
• de trommel niet in beweging is
Als het absoluut nodig is om de vuldeur open te doen als de led DEUR
rood is moet u het apparaat uitzetten door de programmakeuzeknop
op
te draaien en 3 minuten wachten voordat u de deur opendoet (het water blijft in de kuip staan).
Pas op het waterniveau en de watertemperatuur in de machine!
17
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
18
(Nero/Process Black pellicola)
Lade voor was- en nabehandelingsmiddel
Doseervakje voor voorwasmiddel of vlekkenzout.
Het voorwasmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma
ingespoeld.
Het vlekkenzout wordt bij programma VLEKKEN op het juiste moment
tijdens de hoofdwas ingespoeld.
Doseervakje voor poedervormig of vloeibaar hoofdwasmiddel.
Wordt aan het begin van de hoofdwas ingespoeld.
Doseervakje voor vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel).
Wordt in de laatste spoelgang ingespoeld.
Attentie! Vakje niet verder dan markering MAX vullen.
Vóór het in gebruik nemen
Giet 2 liter water in het vakje
van de wasmiddellade om de spaarklep te activeren.
Voer een wasgang zonder wasgoed uit (WITTE WAS 95°C) met een halve maatbeker wasmiddel.
Daardoor worden vetresten (die bij de fabricage zijn ontstaan) in de
wastrommel en de kuip verwijderd.
18
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
19
(Nero/Process Black pellicola)
Voordat u gaat wassen
Wasgoed sorteren en voorbereiden
• Wasgoed volgens soort en wasetiket sorteren (zie “Textielsoorten en
wasetiketten”).
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden e.d.) verwijderen. Als
onze servicetechnicus voorwerpen moet verwijderen die niet in het
toestel thuis horen, wordt dat niet door onze garantiebepalingen
gedekt.
• Om te voorkomen dat het wasgoed beschadigt en in een kluwen
raakt: ritssluitingen sluiten, slopen en dekbedovertrekken dichtknopen, losse stofceintuurs en lange schortbanden samenbinden.
• Wasgoed dat uit meer lagen bestaat (slaapzak e.d.) binnenste buiten
wassen.
• Gebreid gekleurd textiel, wol en textiel met applicaties binnenste buiten wassen.
• Kleine en tere stukken wasgoed (bijv. babysokjes, panty’s) in een wasnetje, een kussensloop met ritssluiting of in een grote sok stoppen.
• Vitrages bijzonder voorzichtig behandelen. Ze kunnen al door openstaande ramen of bij het afnemen zijn beschadigd. Metalen of kunststof rolletjes of haken uit de vitrages verwijderen of de vitrages in een
net of een zak binden.
Bij eventuele beschadigingen van vitrages kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld.
• Gekleurd en wit wasgoed niet samen wassen. Wit wasgoed wordt dan
grauw.
• Nieuw gekleurd wasgoed geeft vaak af. Was zulke stukken daarom de
eerste keer apart.
• Grote en kleine stukken tegelijk wassen! Daardoor verbetert de waswerking en het wasgoed wordt bij het centrifugeren gunstiger verdeeld.
• Wasgoed niet in elkaar gevouwen in de machine doen.
19
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
20
(Nero/Process Black pellicola)
Voordat u gaat drogen
Textielsoorten en wasetiketten
De wasetiketten helpen u bij de keuze van het juiste wasprogramma.
Het wasgoed moet volgens textielsoort en wasetiket gesorteerd worden.
De aangegeven temperaturen in de wasetiketten zijn maximale temperaturen.
Witte was 95
Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor
mechanische belasting en hoge temperaturen. Voor deze textielsoort is
het programma WITTE/BONTE WAS geschikt.
Bonte was 60 40 30
Textiel van katoen en linnen met dit wasetiket is ongevoelig voor
mechanische belasting. Voor deze textielsoort is het programma WITTE/BONTE WAS geschikt.
Kreukherstellend goed 40 60
Textiel van kreukherstellend gemaakte katoen, weefsels gemengd met
katoen, synthetische weefels met dit wasetiket vereisen een mechanisch
voorzichtiger behandeling. Voor deze textielsoort is het programma
KREUKHERSTELLEND geschikt.
Fijne was 40
Textiel dat uit verschillende lagen bestaat, textiel van microvezels, synthetische weefsels en vitrages met dit wasetiket vereisen een bijzonder
voorzichtige behandeling. Voor deze textielsoort is het programma FIJNE WAS geschikt.
40
30
Wol en bijzonder teer wasgoed
Textiel van wol, weefsels gemengd met wol en zijde met dit wasetiket
zijn bijzonder gevoelig voor mechanische belasting. Voor deze textielsoorten is het programma ZJIDE/WOL/
(HANDWAS) geschikt.
Attentie! Textiel met het wasetiket
(niet wassen!) mag niet in de
wasautomaat gewassen worden.
20
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
21
(Nero/Process Black pellicola)
Was- en nabehandelingsmiddelen
Welk was- en nabehandelingsmiddel?
Gebruik alleen was- en nabehandelingsmiddelen die geschikt zijn voor
huishoud-wasmachines. Let altijd op de aanwijzingen van de fabrikant
van de middelen.
Hoeveel was- en nabehandelingsmiddel?
De hoeveelheid is afhankelijk
• van het vulgewicht:
Als de wasmiddelfabrikant geen doseeraanwijzingen voor kleine hoeveelheden wasgoed geeft, doseert u bij halve belading 1/3 minder en
bij nog kleinere belading 1/2 minder dan normaal.
• van de mate van verontreiniging van het wasgoed:
Bij licht verontreinigd wasgoed minder doseren. Let op de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant en op het vulgewicht.
• van de hardheidsgraad van het water:
Hoe harder het water, des te hoger de dosering! Let op de doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking.
Vloeibare wasmiddelen
Gebruik voor het doseren van vloeibaar wasmiddel de door de wasmiddelindustrie aangeboden doseerhulpjes. Doseer deze middelen volgens
de aanwijzingen van de fabrikant.
Waterontharder gebruiken
Gebruik bij gemiddelde tot hoge waterhardheid (vanaf hardheid II) een
speciale ontharder. Let op de aanwijzingen van de fabrikant. Wasmiddel
dan altijd voor hardheid I (= zacht) doseren. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u bij het waterleidingbedrijf krijgen.
Waterhardheid
hardheidsbereik
I - laag
II - gemiddeld
III - hoog
waterhardheid in °dH
(graden Duitse hardheid)
waterhardheid in mmol/l
(millimol per liter)
onder 10
onder 1,8
10-16
1,8-2,9
boven 16
boven 2,9
21
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
22
(Nero/Process Black pellicola)
Voordat u gaat drogen
De wasdroger werkt volgens het condensatieprincipe. Daarom moet
ook bij het drogen de waterkraan open zijn en moet de afvoerslang
in een gootsteen of badkuip hangen.
Vulgewichten
Textielsoort
Max. vulgewicht
(droog wasgoed)
Witte en bonte was
2.5 kg
Synthetica (KREUKHERSTELLEND)
2 kg
Attentie:
Grotere hoeveelheden wasgoed moeten voor het drogen beslist in
tweeën gedeeld worden, anders wordt het droogresultaat niet
bevredigend.
Niet geschikt om te drogen
• Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van synthetische vezels, wol,
zijde, textiel met metalen versieringen, nylons, grote stukken wasgoed
zoals anoraks, doorgestikte dekens, slaapzakken en dekbedden mogen
niet in de machine gedroogd worden.
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Stukken wasgoed die resten van haarspray, nagellakremover, schuimversteviger e.d. bevatten, mogen niet in de machine gedroogd worden.
Attentie:
Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol, middelen om vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in de
machine gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
22
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
23
(Nero/Process Black pellicola)
Voordat u gaat drogen
Textielbehandelingsetiketten
Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is om machinaal
gedroogd te worden. Aanwijzingen daarvoor vindt u op het textielbehandelingsetiket.
De volgende symbolen zijn van belang voor het drogen:
machinaal drogen is mogelijk
normaal drogen
voorzichtig drogen
mag niet machinaal gedroogd worden
Droogtijd
De droogtijd kan zeer verschillend zijn, omdat deze afhangt van:
• het toerental waarmee het wasgoed gecentrifugeerd is
• de gewenste droogheidsgraad (kastdroog of strijkdroog)
• de textielsoort
• het vulgewicht.
De normale droogtijden voor tijdsinstelling vindt u in de tabel op
32. De ervaring zal u leren welke droogtijd de verschillende textielsoorten nodig hebben.
Wijzigen van de droogtijd resp. van de droogheidsgraad
Als u tijdens het droogproces de ingestelde droogtijd of de droogheidsgraad wilt wijzigen, zet u de machine op PAUZE door toets START/PAUZE
in te drukken.
Na instellen van de gewenste droogtijd of droogheidsgraad toets
START/PAUZE nogmaals indrukken om het programma voort te zetten.
Pluizen
Na het drogen van sterk pluizend wasgoed, bijv. nieuwe badhanddoeken, is het aan te raden, het wasprogramma SPOELEN in te stellen, om
er zeker van te zijn dat eventueel in de kuip verzamelde pluizen weggespoeld worden en zich niet bij een volgend wasprogramma op het
wasgoed kunnen vastzetten.
Het afvoergedeelte moet na elke droogfase gecontroleerd en eventueel
schoongemaakt worden (blz. 36-37).
23
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
24
(Nero/Process Black pellicola)
Voordat u gaat drogen
Nadrogen
Is het wasgoed na beëindiging van het droogprogramma nog te vochtig, dan kan door instellen van een korte droogtijd nagedroogd worden.
Droogprogramma opnieuw instellen.
Voorzichtig! Om kreukvorming en krimpen te vermijden, wasgoed
niet te droog laten worden.
Drogen
Alleen drogen
Belading:
- witte/bonte was
max. 2.5 kg
- kreukherstellend goed
max. 2 kg
Tijdens het drogen moet de waterkraan geopend zijn en moet de afvoerslang in een gootsteen of badkuip hangen.
DROOGDroogprogramma kiezen, afhankelijk van textielsoort.
TIJD
Bij drogen met tijdsinstelling toets DROOGTIJD zo vaak
indrukken, tot de gewenste droogtijd in het multidisplay
wordt aangegeven.
LOOPTIJD
.
24
120
Toestel starten door toets START/PAUZE in te drukken.
Aan het einde van het programma de programmakiezer op O/UIT
draaien.
Wasgoed uit de machine nemen.
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
25
(Nero/Process Black pellicola)
Wassen
Vulgewichten:
witte/bonte was
synthetica (kreukherstellend goed) en fijne was
zjide/wol/
(HANDWAS)
5 kg
2,5 kg
2 kg
Wasgoed in de machine doen
Toesteldeur openen.
De stukken wasgoed uit elkaar halen en losjes in de trommel doen.
Liefst grote en kleine stukken door elkaar wassen.
Was-/nabehandelingsmiddel doseren
Wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten trekken.
Wasmiddel doseren in het vakje
voor de hoofdwas
(let op de
doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant).
Als u VOORWAS,
VLEKKEN kiest,
ook in vak
doseren.
Eventueel vloeibaar nabehandelingsmiddel (wasverzachter, stijfsel) in
vak
doseren.
Niet verder dan de markering MAX.
Wasmiddellade helemaal naar binnen schuiven.
Wasprogramma instellen
AQUA CONTROL
VOORWASSEN
WASSEN
12620
KORT CENTRIFUGEREN
CENTRIFUGEREN
SPOELEN
POMPEN
EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN
UIT
WITTE WAS
BONTE WAS
Draai de programmakiezer op
het gewenste programma.
De brandende lampjes in de indicatie van het programmaverloop
geven aan uit welke onderdelen
het programma bestaat.
De duur van het gekozen programma verschijnt op het display.
CENTRIFUGEREN SPOELEN
KOUD
DROGEN
30
WOL
ZIJDE
40
EINDE
KOUD
30
DEUR
FIJNE WAS
95
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
40
HERSTELLEND
40
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
25
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
26
(Nero/Process Black pellicola)
Wassen
Eventueel VOORWAS, VLEKKEN,
BEHOEDZAAM of KORT kiezen
Afhankelijk van mate van verontreiniging en
textielsoort. Het betreffende lampje brandt.
KORT
VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM
Centrifugetoerental instellen of SPOELSTOP kiezen
Toets CENTRIFUGEREN indrukken tot het gewenste
toerental of SPOELSTOP ingesteld is: het betreffende
lampje brandt.
Als de aanduiding SPOELSTOP weergegeven wordt
blijft het wasgoed in het laatste spoelwater staan.
1200
900
700
500
SPOELSTOP
Als de centrifugeersnelheid niet veranderd wordt,
wordt de laatste centrifugeergang automatisch aan
het wasprogramma aangepast:
- WITTE/BONTE WAS
- KREUKHERSTELLEND
- FJINE WAS
- ZJIDE/WOL/
(handwas)
1200 U/Min
900 U/Min
900 U/Min
900 U/Min
Eventueel EXTRA SPOELEN kiezen
De machine is ontworpen om zo weinig mogelijk water te verbruiken.
Voor personen die allergisch voor wasmiddelen zijn kan het nodig zijn
het wasgoed met meer water te spoelen.
De extra spoelgang kan alleen uitgevoerd worden bij de programma’s
voor witte/bonte was, synthetica en fijne was.
Keuze van extra spoelgang
Druk gelijktijdig ongeveer 3 seconden op toetsen CENTRIFUGEREN en
DROOGTIJD: het lampje EXTRA SPOELEN op het programmaverloop
gaat branden.
Deze functie blijft voortdurend actief. Als u de optie wilt annuleren,
drukt u opnieuw op toetsen CENTRIFUGEREN en DROOGTIJD totdat
het lampje EXTRA SPOELEN uitgaat.
26
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
27
(Nero/Process Black pellicola)
Wassen
Starttijdkeuze instellen
Voordat het programma wordt
LOOPTIJD
STARTTIJDgestart kunt u de starttijd instellen:
KEUZE
toets STARTTIJDKEUZE indrukken, tot
de tijd tot de gewenste programmastart is ingesteld; in het multidisplay wordt deze tijd 3 seconden lang
aangegeven. Daarna verschijnt de duur van het gekozen programma.
Na indrukken van toets START/PAUZE verschijnt in het display weer de
starttijdkeuze en de machine begint de resterende tijd terug te tellen.
Programma starten
LOOPTIJD
1. Controleer of de waterkraan open is.
2. Toets START/PAUZE indrukken om het ingestelde
programma te starten.
Het wasprogramma wordt gestart, d.w.z. het wasprogramma start nadat
de tijd die van tevoren ingesteld is verstreken is.
125
Als bij het starten van het programma het lampje EINDE knippert en
op het display Foutcode E40 verschijnt (en op de display wordt de
alarmcode E40 weergegeven), is de deur niet dicht. Deur sluiten en
opnieuw op toets START/PAUZE drukken.
Als voor uitgestelde start gekozen is, begint het aftellen van de
uren zoals op het display getoond wordt. Tijdens deze periode kunt u
zowel wasgoed toevoegen als de tijd wijzigen of annuleren.
• Wasgoed toevoegen: druk op toets START/PAUZE, de deur kan geopend worden. Voeg het wasgoed toe, sluit de deur en druk weer op
toets START/PAUZE.
• Uitsteltijd annuleren: druk op toets START/PAUZE, druk op toets
STARTTIJDKEUZE totdat op het display verschijnt 0’, als u de tijd wilt
annuleren. Druk opnieuw op toets START/PAUZE.
VOORWASSEN
WASSEN
Indicatie van het programmaverloop
Geeft vóór de start de gekozen programma-onderdelen
aan. Tijdens het waspogramma wordt aangegeven met
welk onderdeel de machine bezig is.
SPOELEN
EXTRA SPOELEN
CENTRIFUGEREN
DROGEN
EINDE
DEUR
Display
De resttijd wordt van minuut tot minuut verminderd en
getoond op het display.
LOOPTIJD
120
27
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
28
(Nero/Process Black pellicola)
Wassen
Einde van het programma
De machine stopt automatisch. Op het display verschijnt een nul. Het
lampje EINDE brandt.
Als de optie SPOELSTOP gekozen is, het water wegpompen:
• programma POMPEN kiezen om het water weg te pompen. Er wordt
dan niet gecentrifugeerd;
• programma CENTRIFUGEREN of KORT CENTRIFUGEREN kiezen om het
watercentrifugeren;
• centrifugetoerental instellen en toets START/PAUSE indrukken.
Attentie! Voordat u programma POMPEN, CENTRIFUGEREN of KORT
CENTRIFUGEREN kunt instellen, moet u eerst de programmakiezer op
O/UIT draaien.
Programmakiezer op O/UIT draaien.
Wasgoed uit de machine nemen.
Controleren of de trommel helemaal leeg is.
Als u niet verder wast, waterkraan dichtdraaien en stekker uit het stopcontact trekken.
De deur iets open laten staan, zodat de machine kan drogen.
28
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
29
(Nero/Process Black pellicola)
Wassen en aansluitend drogen
(NON-STOP-gebruik)
Droogtijd of droogheidsgraad moeten reeds bij instellen van het wasprogramma gekozen worden.
De ingestelde droogtijd of droogheidsgraad kunnen tijdens het wasproces gewijzigd worden. Daartoe toets START/PAUZE indrukken, nieuwe
droogtijd of droogheidsgraad instellen en nogmaals toets START/PAUZE
indrukken om het programma voort te zetten.
NON-STOP-gebruik is alleen mogelijk in de programma’s WITTE/BONTE WAS en SYNTHETICA (KREUKHERSTELLEND).
Belading:
- witte/bonte was
max. 2.5 kg
- synthetica (KREUKHERSTELLEND) max. 2 kg
Wasgoed in de machine doen.
Was-/nabehandelingsmiddel doseren.
Gebruik, omdat uw nieuwe machine heet droogt nooit een doserbol of andere doseermiddelen welke door de hitte kunnen smelten.
Wasprogramma instellen.
Eventueel extra functie kiezen.
Centrifugetoerental liever niet reduceren, om zo energie te besparen en
de droogtijd zo kort mogelijk te maken.
Bij NON-STOP-gebruik is het NIET mogelijk een centrifugesnelheid lager
dan 900 tpm voor witte/bonte was en voor synthetica (bij het op tijd
drogen) te kiezen.
Droogtijd of droogheidsgraad instellen.
Toestel starten (toets START/PAUZE indrukken).
Het wasgoed wordt nu automatisch gewassen en aansluitend gedroogd.
Als de aangegeven tijd is afgelopen, is het was-/droogprogramma
beëindigd.
Programmakiezer op O/UIT draaien.
Wasgoed uit de machine nemen.
29
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
30
(Nero/Process Black pellicola)
Programmatabellen
Wassen
Programma Temp.
WITTE
WAS
Energiespaarpro
gramma
ECO
Soort wasgoed
Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden*
wicht Stroom Water Tijd
extra functies max. kWh liter min.
Witte was, normaal
verontreinigd, bijv.
95°-60° beddegoed, tafellakens, ondergoed,
handdoeken
VOORWAS
VLEKKEN
BEHOEDZAAM
5 kg
KORT
EXTRA SPOELEN
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
2,1
52
143
Witte was, licht
verontreinigd, bijv.
beddegoed, tafellakens, enz.
VOORWAS
VLEKKEN
BEHOEDZAAM
EXTRA SPOELEN 5 kg
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
0,85
49
127
1,1
49
122
0,85
50
90
60°
Bont wasgoed,
60°- normaal verontrei40°-30° nigd, katoen en
40-60 linnen, bijv. overMIX hemden, ondergoed, handdoeken
VLEKKEN
VOORWAS
BEHOEDZAAM
BONTE
5 kg
KORT**
WAS
EXTRA SPOELEN
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
VOORWAS
KREUKHER- 60°-50° Synthetische weef- VLEKKEN
BEHOEDZAAM
STELLEND
40° sels, ondergoed,
2.5 kg
KORT
EXTRA SPOELEN
STRIJKVRIJ 40° blouses
CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
40°-30° Alle tere textielsoorten, bijv. vitraFIJNE WAS
KOUD ges
VOORWAS
VLEKKEN
KORT
EXTRA SPOELEN 2.5 kg
SPOELSTOP
CENTRIFUGEREN
0,50
55
58
ZIJDE/WOL/
40°-30 Wol en bijzonder
HANDWAS
KOUD teer wasgoed
CENTRIFUGEREN
2 kg
SPOELSTOP
0,4
60
57
Het programma ECO is het referentie programma voor de gegevens
op het verbruiksetiket, volgens EEGnorm 92/75.
* Deze verbruikswaarden zijn richtlijnen die afhangen van hoeveelheid
wasgoed, soort wasgoed, watertemperatuur en omgevingstemperatuur.
Ze hebben betrekking op de hoogst mogelijke wastemperatuur voor het
betreffende programma.
** Niet bij 40-60 MIX.
30
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
31
(Nero/Process Black pellicola)
Programmatabellen
Extra programma’s
Programma Beschrijving
Programmaverloop
Spoelen van
3 spoelgangen,
met de hand
kort centrifugeren
SPOELEN
gewassen
(max. 900 tpm)
goed
Wasverzachten van op
WASmet de hand
VERZACHTEN gewassen
goed
Wegpompen
van het laatste spoelwater
POMPEN
bij programma’s met
spoelstop
1 spoelgang met
wasverzachter,
normaal
centrifugeren
water wegpompen
Apart centriCENTRIFU- fugeren voor normaal
GEREN witte/bonte centrifugeren
was
Mogelijke Vulge- Verbruikswaarden*
extra
wicht Stroom Water Tijd
functies max. kWh liter min.
SPOELSTOP
5 kg
CENTRIFUGEREN
0,05
48
23
CENTRIFUGEREN
5 kg
SPOELSTOP
-
20
24
-
-
2
-
-
13
-
-
6
-
-
-
/
CENTRIFUGEREN 5 kg
Apart centriKORT
fugeren voor voorzichtig
CENTRIFU- kreukherstel- centrifugeren
CENTRIFUGEREN 2.5 kg
GEREN lend goed, fij- (max. 900 tpm)
ne was en wol
annuleren van het
ingestelde programma
/
O/UIT
en uitschakelen van de
machine
* Deze verbruikswaarden zijn richtlijnen die afhangen van hoeveelheid
wasgoed,soort wasgoed, watertemperatuur en omgevingstemperatuur.
31
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
32
(Nero/Process Black pellicola)
Programmatabellen
Drogen met tijdsinstelling
Droogheidsgraad
Soort wasgoed
Katoenen textiel
van gelijkmatige
dikte dat door en
door droog moet
worden, bijv.
badstof, tricot,
handdoeken
Kastdroog (*)
Strijkdroog
Kreukherstellend
textiel dat geen
nabehandeling
(bijv. strijken)
meer behoeft,
bijv. overhemden, tafellakens,
babygoed, sokken, ondergoed
Katoen die nog
moet worden
gestreken, bijv.
beddegoed, tafellakens
Vulgewicht
max.
Centrifugetoerental
Duur
in minuten
2.5 kg
1200
65-75
1,5 kg
1200
45-55
2 kg
900
70-80
1 kg
900
35-45
2.5 kg
1200
50-60
1,5 kg
1200
40-50
(*) Overeenkomstig de EEG standaard 92/75, hebben de gegevens op het
energie-etiket betrekking op het programma KASTDROOG voor katoen.
32
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
33
(Nero/Process Black pellicola)
Verbruikswaarden voor droogprogramma’s
met tijdsinstelling
De waarden in onderstaande tabel zijn onder normomstandigheden
bepaald en dienen alleen als richtlijn.
Soort wasgoed/
droogheidsgraad
Centrifuge- Vulgewicht
toerental
max.
Water
liter
Stroom
kWh
Duur
Min.
Witte/bonte was
Kastdroog
1200
2.5 kg
17
1,8
65-75
Witte/bonte was
Strijkdroog
1200
2.5 kg
15
1,4
50-60
Kreukherstellend
goed (Synthetica)
Kastdroog
900
2 kg
20
1,2
70-80
33
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
34
(Nero/Process Black pellicola)
Reiniging en onderhoud
In het dagelijks gebruik
Na beëindiging van het programma de wasmiddellade een klein stukje
naar buiten trekken, opdat hij kan drogen.
De deur na het wassen en drogen open laten staan, opdat de was/droogautomaat kan drogen.
Als u de machine langere tijd niet gebruikt:
Waterkraan dichtdraaien en de was/droogautomaat spanningloos
maken.
Bedieningselementen reinigen
Bedieningspaneel
Attentie! Het paneel en de bedieningselementen in geen geval met
middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken.
Het bedieningspaneel en de bedieningselementen met een vochtig
doekje reinigen. Alleen warm water gebruiken.
Wasmiddelade
Van tijd tot tijd
moet de wasmiddellade gereinigd
worden.
De lade losnemen
door de vergrendelingstoets in te
drukken.
Het bovenste deel
van het vakje voor
wasverzachter kunt u uitnemen.
De lade onder stromend water reinigen.
Ook de behuizing van de wasmiddellade met
een borsteltje schoonmaken.
34
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
35
(Nero/Process Black pellicola)
Reiniging en onderhoud
Wastrommel
De wastrommel is van roestvrij edelstaal. Door roestende vreemde
voorwerpen in het wasgoed kunnen roestvlekken op de trommel
ontstaan.
Attentie! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen,
chloor- of ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol reinigen. Bij de
afdeling Onderdelen is onder ET-nummer 644 003 006 een geschikt
ontkalkingsmiddel te verkrijgen.
Roestvlekken op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij
staal verwijderen.
Deur
Regelmatig controleren of zich aanslag of
vreemde voorwerpen in de rubber manchet
achter de deur bevinden.
Waterinloopzeef
Af en toe moet de zeef aan de waterkraan gereinigd worden.
Waterkraan dichtdraaien.
Watertoevoerslang van de waterkraan losschroeven.
Zeef met een tandenborstel onder stromend water schoonmaken.
Watertoevoerslang weer stevig aan de waterkraan schroeven.
Afvoerpomp
De afvoerpomp moet regelmatig worden gecontroleerd en vooral als
• de machine niet pompt en/of centrifugeert
• de machine tijdens het pompen een ongewoon geluid maakt dat
wordt veroorzaakt door voorwerpen als veiligheidsspelden, munten
e.d. die de pomp blokkeren.
35
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
36
(Nero/Process Black pellicola)
Reiniging en onderhoud
Ga als volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Wacht, indien nodig, tot het water is afgekoeld.
Open het pompdeurtje.
Zet een bak op de vloer om evt. water op te
vangen.
Trek de noodaftapslang uit zijn plaats, leg
hem in het bakje en verwijder de dop.
Als er geen water meer uitkomt, draai dan
het pompdeksel los.
Verwijder vreemde voorwerpen uit het
schoepenrad van de pomp door hem te
draaien.
P1097
Zet de dop weer op de noodaftapslang en
plaats de slang terug.
Draai het pompdeksel volledig vast.
Sluit het pompdeurtje.
36
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
37
(Nero/Process Black pellicola)
Reiniging en onderhoud
Water aftappen
Als om dwingende redenen het toestel moet worden geleegd, gaat u als
volgt te werk:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draai de waterkraan dicht.
Wacht, indien nodig, tot het water is afgekoeld.
Open het pompdeurtje.
Zet een bak op de vloer en leg het einde van de noodaftapslang in de
bak. Verwijder de dop. Het water moet door de zwaartekracht in de bak
lopen. Als de bak vol is, zet u de dop weer op de slang. Herhaal de procedure tot er geen water meer uitkomt.
Maak de pomp eventueel schoon zoals eerder beschreven.
Zet de dop weer op de noodaftapslang en plaats de slang terug.
Draai het pompdeksel vast en sluit het deurtje.
Kans op vorst
Als de machine aan temperaturen onder 0°C wordt blootgesteld, moet
u enkele voorzorgsmaatregelen nemen:
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draai de waterkraan dicht en draai de watertoevoerslang van de kraan
los.
Zet een bak op de vloer, leg het uiteinde van de noodaftapslang en van
de toevoerslang in de bak en laat het water uit de machine lopen.
Schroef de watertoevoerslang weer op de kraan, zet de dop weer op de
noodaftapslang en plaats de slang terug.
Zo wordt voorkomen dat water binnenin de machine blijft staan, wat
bij vorst schade zou kunnen aanrichten.
De machine pas weer in gebruik nemen als de temperatuur boven 0°C
ligt.
Belangrijk!
Elke keer dat u m. b.v. de noodaftapslang water aftapt, moet u 2 liter water in
het vak voor hoofdwasmiddel in de wasmiddellade gieten en dan programma
“pompen” instellen. Hierdoor wordt de "spaarklep" geactiveerd en wordt voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddelongebruikt achterblijft.
37
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
38
(Nero/Process Black pellicola)
Wat is er aan de hand als …
De was/droogautomaat heeft een modern aandrijfsysteem, dat in vergelijking met oudere wasautomaten een
ietwat fluitend geluid maakt.
Als in de trommel geen water zichtbaar is, komt
dat door het moderne wassysteem van de
machine.
Moderne wasautomaten verbruiken minder
water dan oude, was- en spoelresultaat blijven
echter optimaal.
Hulp bij storingen
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het toestel zelf opheffen. Helpt deze informatie u niet verder, neem
dan contact op met de Klantenservice. Als u toch voor één van de hier
vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de Klantenservice
inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door
onze garantiebepalingen gedekt.
Sommige storingen worden in het multidisplay aangegeven:
- E10: er wordt geen water toegevoerd
- E20: het water wordt niet weggepompt
- E40: de machinedeur is niet goed gesloten
Tegelijkertijd knippert de led EINDE en worden er een aantal geluidssignalen afgegeven
Na opheffen van de storing toets START/PAUZE indrukken. Als de foutcode
opnieuw wordt aangegeven, neem dan contact op met de Klantenservice.
Storing
De was/droogautomaat
werkt helemaal niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopcontact.
De zekering in de huisinstallatie is niet in orde.
De deur is niet goed gesloten. (E40)
Starttijdkeuze ingesteld.
Stekker in het stopcontact
steken.
Zekering vervangen resp.
inschakelen.
Deur sluiten; de sluiting
moet hoorbaar dichtvallen.
Controleer de tijd op het
display.
Toets indrukken.
Toets START/PAUZE niet
ingedrukt.
38
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
39
(Nero/Process Black pellicola)
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Er wordt geen water
toegevoerd.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De waterkraan is dicht. (E10) Waterkraan opendraaien.
Toevoerslang is geknikt. (E10) Slang controleren en goed
leggen.
De zeef in de koppeling
Slang van de waterkraan
van de toevoerslang is
losschroeven, zeef onder
verstopt. (E10)
stromend water reinigen.
De deur is niet goed
gesloten. (E40)
De machine neemt water in, Het uiteinde van de
maar dit stroomt dadelijk
afvoerslang ligt niet
weer uit de afvoerslang.
hoog genoeg.
De afvoerslang is geknikt.
(E20)
Deur sluiten; de sluiting
moet hoorbaar dichtvallen.
De hoogte moet min.
60 cm bedragen.
Zie aansluitaanwijzing.
Slang controleren en goed
leggen.
Afvoerpomp of afvoerslang Afvoerpomp reinigen of
zijn verstopt. (E20)
afvoerslang controleren.
De machine pompt het
water niet weg resp.
centrifugeert niet.
Onder de was/droogautomaat komt water te voorschijn.
Spoelstop gekozen.
Water wegpompen door
toets START/PAUZE in te
drukken of programma
POMPEN, CENTRIFUGEREN
of KORT CENTRIFUGEREN
kiezen.
Wasgoed niet gelijkmatig
in de trommel verdeeld.
Wasgoed beter verdelen.
De slangkoppeling van de
toevoerslang is lek.
De afvoerslang is lek.
Toevoerslang vastschroeven.
Afvoerpomp niet goed
gesloten.
De wasmiddellade is
verstopt.
Te veel of te sterk
schuimend wasmiddel
gedoseerd.
Afvoerslang controleren en
eventueel vervangen.
Afvoerpomp goed sluiten.
Lade reinigen.
Wasmiddel precies volgens
de aanwijzingen van de
wasmiddelfabrikant doseren.
39
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
40
(Nero/Process Black pellicola)
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
De transportbeveiliging is
niet geheel verwijderd.
De in hoogte verstelbare
Het toestel vibreert tijdens
schroefvoeten zijn niet
het gebruik of staat onrugoed ingesteld.
stig.
Er zit erg weinig wasgoed
in de trommel (bijv. slechts
één badjas).
De deur kan niet geopend
worden.
Er wordt een programma
afgewerkt.
De deur is nog vergrendeld.
Het waterniveau in de
machine bevindt zich
boven het onderste deel
van de deur.
De machine is aan het
opwarmen of aan het drogen.
Het elektronische
stabilisatie-controlesysteem
is in werking getreden.
Het centrifugeren begint
traag resp. het wasgoed
wordt na afloop van het
programma niet gecentrifugeerd.
De waterkraan is
In de wasmiddellade bevin- niet geheel open.
den zich wasmiddelresten. De zeef in de koppeling van
de toevoerslang is verstopt.
Waarschijnlijk hebt u
wasmiddel met hoog
Het spoelwater is troebel.
silicaatgehalte gebruikt.
40
Oplossing
Zie het betreffende hoofdstuk
in deze gebruiksaanwijzing.
Voeten afstellen
(zie aansluitaanwijzing).
Dit heeft geen invloed op
de werking van de machine.
De deur is tijdens het
gehele programma vergrendeld.
Water laten wegpompen,
voordat de deur kan
worden geopend.
Wachten tot de opvarm- of
droogfase afgelopen is.
Het wasgoed wordt,
doordat de draairichting
van de trommel gewijzigd
wordt, losgemaakt, beter
verdeeld en er wordt opnieuw
met centrifugeren begonnen.
Dit kan herhaaldelijk het
geval zijn, totdat de onbalans
opgeheven is en het
centrifugeren definitief
afgewerkt kan worden,
eventueel met een lager
toerental als het wasgoed
nog niet goed verdeeld is.
Als na 10 minuten de onbalans
nog niet opgeheven is, voert
de machine het centrifugeprogramma niet uit.
Waterkraan geheel
opendraaien.
Zeef reinigen.
Geen negatieve invloed op
het spoelresultaat, evt.
vloeibaar wasmiddel
gebruiken.
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
41
(Nero/Process Black pellicola)
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De waterkraan is gesloten. (E10) Waterkraan opendraaien.
Afvoerpomp verstopt.
Afvoerpomp reinigen.
Droogtijd niet ingesteld.
Droogtijd kiezen instellen.
De machine droogt niet of Geen passende droogtijd
het wasgoed is te vochtig. gekozen.
Te veel goed in de
machine gedaan.
Bij gewenste droogheidsgraad
en textielsoort passende
droogtijd kiezen
Vulgewicht reduceren.
Als het wasresultaat niet bevredigend is
Als het wasgoed grauw is en zich in de trommel kalkaanslag bevindt
• U hebt niet genoeg wasmiddel gedoseerd.
• U hebt niet het juiste wasmiddel gebruikt.
• U hebt speciale verontreinigingen niet voorbehandeld.
• U hebt niet het juiste programma of de juiste temperatuur gekozen.
Als op het wasgoed nog grijze vlekken zitten
• U hebt door zalf, cräme of olie verontreinigd wasgoed met te weinig
wasmiddel gewassen. De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende
om het vet op te lossen.
• U hebt een te lage temperatuur gekozen.
• In zulke gevallen is vaak wasverzachter (vooral in geconcentreerde
vorm) buiten de machine direct op het wasgoed terechtgekomen.
Dergelijke vlekken zo snel mogelijk uitwassen.
Als na de laatste spoelgang nog schuim zichtbaar is
• Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste spoelwater nog
schuim veroorzaken. Het wasgoed is dan echter voldoende gespoeld.
Als op het wasgoed witte resten zitten
• Hierbij gaat het om onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Ze zijn niet het gevolg van een onvoldoende spoeleffect.
Wasgoed uitborstelen of uitschudden. Evt. ook het wasgoed binnenste buiten wassen. Evt. vloeibaar wasmiddel gebruiken.
41
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
42
(Nero/Process Black pellicola)
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
Diepte bij open deur
In hoogte verstelbaar
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
Toepassingsgebied
Trommeltoerental wassen
Trommeltoerental centrifugeren
Waterdruk
84x60x60,6
101,5 cm
ca. 10 mm
max. 5 kg
huishouden
max. 55 tpm
1200/900/700/500
0,05-0,8 MPa
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19.2.1973 “laagspanningsrichtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG
- 89/336/EEG van 3.5.1989 “EMC-richtlijn”, incl. wijzigingsrichtlijn
92/31/EEG
42
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
43
(Nero/Process Black pellicola)
KLANTENSERVICE
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
tel. 0172 - 468 172
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie) fax 0172 - 468 470
Storingen / reparaties
tel. 0172 - 468 300
(voor bezoek servicetechnicus)
fax 0172 - 468 255
Onderdelenverkoop
tel. 0172 - 468 400
fax 0172 - 468 376
www.aeg-huishoudelijk.nl
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het Prod.- en Ser.-nummer
van uw toestel bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje
(aan de binnenzijde van de deur van de was/droogautomaat) en kunt u
het beste hieronder en voorop deze gebruiksaanwijzing noteren.
Modelaanduiding . . . . . . . . . . . . . . .
Prod.-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ser.-nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geprüfte
Sicherheit
Mod. L12620
Type P6347498
Prod.No. 914653326 00
220-230V~50Hz 2200 W
10 A
Ser.No.
IPX4
Geef onze service-afdeling ook het volgende op:
• Hoe doet de storing zich voor?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
• Wordt op het multidisplay een foutcode aangegeven? (E en een cijfer)
Aan de hand van deze nummers kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat de machine bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
Als u toch voor één van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde storingen of vanwege foutieve bediening de AEG service-afdeling inschakelt,
wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
43
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
44
(Nero/Process Black pellicola)
Elektrische toestellen van AEG voldoen aan de betreffende veiligheidsbepalingen. Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico’s voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot
de AEG service-afdeling. Voor reparaties uitgevoerd door anderen kan
AEG geen aansprakelijkheid aanvaarden. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle eisen!
Onze service-afdeling voert reparaties uit overeenkomstig de voorwaarden die tussen de Consumentenbond en de VLEHAN (Vereniging
Leveranciers Elektrotechnische Huishoudelijke Apparaten Nederland)
zijn overeengekomen.
Voor het online bestellen van onderdelen en accessoires, kijk op
http://www.aeg.nl
OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid voor de installatie
• Controleer de was/droogautomaat op transportschade. Een beschadigd toestel in geen geval aansluiten. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier.
• Verwijder de transportbeveiliging geheel, zie “Transportbeveiliging
verwijderen”. Een niet verwijderde transportbeveiliging kan tijdens het
centrifugeren leiden tot beschadiging van het toestel en meubelen
die ernaast staan.
• Stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde steken. Geen verlengsnoeren, meervoudige
stopcontacten of adapters gebruiken.
• Bij vaste aansluiting moet het toestel d.m.v. een schakelaar in de
installatie (zekering, automatische zekering, aardlekschakelaar of iets
dergelijks) met een contactopening van minstens 3 mm van het net
gescheiden kunnen worden. Vaste aansluiting mag alleen door een
erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
• Let er vóór het in gebruik nemen op dat de op het typeplaatje aangegeven stroomsoort en netspanning overeenkomen met stroomsoort
en netspanning op de plek van opstelling. Op het typeplaatje is ook te
zien welke zekering nodig is.
• Het aansluitsnoer mag alleen door de AEG Klantenservice vervangen
worden.
44
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
45
(Nero/Process Black pellicola)
Afmetingen van het toestel
Vooraanzicht en zij-aanzicht
1015
605
AQUA CONTROL
1200
900
700
500
SPOELSTOP
KORT
DROOGTIJD
STARTTIJDKEUZE
LOOPTIJD
START/
VOORWAS VLEKKEN BEHOEDZAAM PAUZE
12620
VOORWASSEN
KORT CENTRIFUGEREN
WASSEN
CENTRIFUGEREN
SPOELEN
POMPEN
EXTRA SPOELEN WASVERZACHTEN
CENTRIFUGEREN SPOELEN
KOUD
DROGEN
30
WOL
ZIJDE
40
EINDE
KOUD
30
FIJNE WAS
40
95
WITTE WAS
BONTE WAS
ECO
60
40-60 MIX
40
30
DROGEN
60
KREUK50
HERSTELLEND
40
40
STRIJKVRIJ
DROGEN
90
DEUR
UIT
25
565
Achteraanzicht
335
40
170
70
Toevoerslang
Aansluitsnoer
Afvoerslang
45
85
45
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
46
(Nero/Process Black pellicola)
Installatie
Transportbeveiliging verwijderen
Vóór opstelling en aansluiting van het toestel moet beslist de transportbeveiliging verwijderd worden!
U gaat als volgt
te werk:
Draai met de bijgeleverde sleutel
de twee onderste
schroeven aan de
achterzijde van
de machine uit.
P1129
Verwijder de
twee plastic
afstandshulzen.
Leg de machine op z’n achterkant en let
erop dat de slangen niet geknikt worden.
Leg daarom één van de verpakkingshoeken op
de vloer onder de machine.
Verwijder het polystyreen blok van de
onderkant van de machine en maak de plastic zakken los.
P0001
1
2
3
P1124
Trek de linker plastic zak voorzichtig naar
rechts en dan naar beneden om hem te
verwijderen.
P1126
Trek de rechter plastic zak voorzichtig naar
links en dan naar boven om hem te verwijderen.
P1127
46
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
47
(Nero/Process Black pellicola)
Installatie
Belangrijk!
Gedetailleerdere informatie m.b.t. de afdekking
vindt u in de verpakking.
Zet de machine weer rechtop en draai de
bovenste schroef aan de achterwand los.
P1128
Sluit de schroefgaten af met de plastic plugjes die u bij de gebruiksaanwijzing vindt.
Attentie:
Alle delen van de transportbeveiliging goed
bewaren. Bij een evt. later transport (verhuizing) hebt u ze weer nodig.
Plaats van opstelling voorbereiden
• De vloer moet schoon en droog zijn, vrij van bijv. resten van zeep,
boenwas of andere vettige aanslag, zodat de machine niet kan wegglijden. Geen vettige stoffen of zeep als glijmiddel gebruiken!
• Opstelling op hoogpolig tapijt en op tapijt met een rug van zacht
schuim is niet aan te bevelen, omdat daardoor de stabiliteit van de
machine niet meer gewaarborgd is.
• Als de machine op kleine tegels wordt opgesteld, een rubber mat
onder de machine leggen.
• Kleine oneffenheden in de vloer nooit compenseren d.m.v. hout, karton of iets dergelijks, maar altijd door verstellen van de stelvoeten.
• Als vanwege ruimtegebrek opstelling van de was/droogautomaat
direct naast een fornuis of andere warmtebron onvermijdelijk is, moet
tussen warmtebron en was/droogautomaat een warmte-isolerende
plaat (85 x 57 cm) worden geplaatst, die aan de kant van de warmtebron van aluminiumfolie voorzien moet zijn.
• De was/droogautomaat niet plaatsen in een ruimte waar het kan gaan
vriezen. Kans op beschadiging!
• Toevoer- en afvoerslang mogen niet geknikt of platgedrukt worden.
47
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
48
(Nero/Process Black pellicola)
Installatie
Oneffenheden in de vloer compenseren
De machine moet met alle 4 voeten stevig op de
vloer staan. Kleine oneffenheden in de
vloer kunt u compenseren door in- of uitdraaien van de 4 voeten.
Aansluiting aan koud water
Met het toestel wordt een drukslang van 1,5 meter lang meegeleverd.
Voor de wateraansluiting is een waterkraan met schroefdraad R 3/4” nodig.
De waterdruk moet 50 tot 800 kPa (0,5-8 bar) bedragen.
De machine kan zonder extra terugstroombeveiliging aan de waterleiding worden aangesloten.
Draai de wartel van de toevoerslang stevig op de 3/4” schroefdraad van
de kraan.
De watertoevoerslang is met een “waterstopsysteem” uitgerust. Zou, door natuurlijke veroudering, de binnenslang lek raken, dan blokkeert
het systeem de watertoevoer.
Het optreden van deze storing kunt u zien aan
A
een rode sektor in het venstertje “A”.
Sluit de waterkraan en vervang de slang in z’n
geheel tegen een nieuwe.
Vóór in gebruik nemen van de machine de
waterkraan langzaam opendraaien en controleren of de aansluiting
dicht is.
Als u een langere toevoerslang nodig hebt, gebruikt u dan uitsluitend
een bij de AEG Klantenservice verkrijgbare, goedgekeurde complete slangenset met gemonteerde slangkoppeling.
Eventuele speciale voorschriften van het
plaatselijke waterleidingbedrijf dienen in
acht genomen te worden!
Het uiteinde van de slang aan de achterkant
van de machine kan in alle richtingen
gedraaid worden. Draai de koppeling iets
los, draai de slang in de juiste stand en draai
de koppeling weer goed vast.
P0352
48
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
49
(Nero/Process Black pellicola)
Installatie
Waterafvoer
De afvoerslang kan als volgt worden aangesloten:
In een wastafel, gootsteen of badkuip
Om wegglijden van de slang te voorkomen,
kunt u hem het beste m.b.v. een stuk touw
aan de waterkraan of aan een haak in de
muur bevestigen.
Op een sifon
De vertakking moet boven de sifon zitten, zodat de kromming zich
min. 60 cm boven de vloer bevindt.
Op een afvoerpijp
De hoogte van de afvoerpijp moet zich tussen 60 en 90 cm vanaf de
onderzijde van de machine bevinden.
Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd belucht zijn, d.w.z. de binnendiameter van de pijp moet groter zijn dan de buitendiameter van de slang.
De afvoerslang mag
tot max. 4 meter verlengd worden. Daarbij
moet de diameter van
de verlengslang even
groot zijn als de binnendiameter van de
originele slang. Gebruik een geschikt verbindingsstuk.
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
Voor een goede werking van de machine moet de afvoerslang worden vastgehaakt op de steun die zich bovenaan de achterzijde van
het apparaat bevindt.
Elektrische aansluiting
Aansluiting alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde, 220-230 V (50 Hz).
De aansluitwaarde bedraagt ca. 2,2 kW.
Benodigde zekering: 10 A.
Bij vaste aansluiting moet het toestel d.m.v. een schakelaar in de installatie (zekering, automatische zekering, aardlekschakelaar of iets dergelijks) met een contactopening van minstens 3 mm van het net gescheiden kunnen worden. Vaste aansluiting mag alleen door een erkend
elektro-installateur worden uitgevoerd.
49
132986110NL.qxd
27/01/2005
13:14
Pagina
50
(Nero/Process Black pellicola)
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
132986110-01-0205 Wijzigingen voorbehouden
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold
each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement