Aeg-Electrolux | T57840 | User manual | Aeg-Electrolux T57840 Handleiding

LAVATHERM 57840
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
136900520-00-23082007
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
Wat er op het display wordt weergegeven
10
10
Voor het eerste gebruik
11
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Programmaoverzicht
13
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
Het programma selecteren
Functie DELICAAT
Functie SENSITIVE
Functie ANTIKREUK LANG
Functie ZOEMER
Functie TIJD PROGR.
Functie STARTUITSTEL
Functie KINDERSLOT
Het programma starten
Het programma veranderen
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is
afgelopen
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
19
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De deurpakking schoonmaken
Het condenswaterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
21
21
23
23
24
25
26
Wat moet u doen als…
27
20
20
4
Inhoud
Zelf problemen oplossen
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
27
28
Machine-instellingen
30
Technische gegevens
32
Verbruikswaarden
32
Informatie voor testinstanties
32
Installatie
Plaatsing van het apparaat
Verwijdering van de transportbeveiliging
Elektrische aansluiting
De draairichting van de deur veranderen
Speciale accessoires
33
33
34
35
35
37
Milieu
Verpakkingsmaterialen
Oud apparaat
Milieutips
38
38
38
38
Service
40
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat
blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om
dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet
gebruikt te worden om de volgende artikelen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding,
artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten
te worden van stroomvoorziening.
6
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Probeer onder geen enkele omstandigheid zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige
schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een klantenservice
bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten
voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen
vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen artikelen in de
trommeldroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: artikelen die vlekken bevatten van of gedrenkt zijn in plantaardige
of bakolie vormen een brandgevaar en dienen niet in de trommeldroger geplaatst
te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus
uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de trommeldroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte wordt verdreven.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte
(koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
Belangrijke veiligheidsinformatie
7
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt
te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de
stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt
of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het
apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het
kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasmachine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel,
het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, opdat de binnenkant van de
wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
LET OP!
heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet
aan wanneer de verlichting ingeschakeld is.
Veiligheid van kinderen
8
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of lichamelijk
zwakke personen zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar
opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het
bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Productbeschrijving
9
Productbeschrijving
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bedieningspaneel
Lade met condenswaterreservoir
Lampje voor binnenverlichting
Fijne zeef (pluisfilter)
Filter met grote mazen (pluisfilter)
Microfilter (pluisfilter)
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur in sokkel bovenstrooms van de warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatieopeningen
Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)
10
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Programmaknop en UIT schakelaar
Functietoetsen
START PAUZE toets
STARTUITSTEL toets
Display
Functiestatuslampje
Wat er op het display wordt weergegeven
1
2
3
4
5
6
tijd tot einde / foutmelding
waarschuwingen
pictogram lang antikreuk
status van de fase van de cyclus
pictogram optie uitgestelde start
pictogram kinderslot
1
6
2
5
4
3
Voor het eerste gebruik
11
Voor het eerste gebruik
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN)
met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteren op stofsoort:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep
SYNTHETISCH.
• Sorteren op wasvoorschrift. Betekenis van de wasvoorschriften:
Drogen in de droogtrommel in principe
mogelijk
Drogen bij normale
temperatuur
Drogen bij lage temperatuur (druk op de
toets DELICAAT!)
Drogen in de droogtrommel niet mogelijk
Plaats geen nat wasgoed in het apparaat dat niet is voorzien van een wasvoorschrift
dat geschikt is voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan worden gebruikt voor nat wasgoed dat geschikt is voor drogen in
de droogtrommel.
• Droog geen nieuw, gekleurd textiel samen met lichtgekleurde artikelen. De kleuren van het textiel kunnen uitlopen.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. De artikelen
kunnen krimpen!
• Droog geen wol in de droogtrommel. Dit kan verstrikt raken! Laat wol eerst aan
de lucht drogen en gebruik vervolgens eventueel het programma WOL.
Het wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden
enz.).
12
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
• Keer artikelen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen
afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten) Deze
weefsels drogen dan beter.
Programmaoverzicht
13
Programmaoverzicht
TIJD
Wasvoorschrift
TIJD PROGR.
STARTUITSTEL
SENSITIVE1)
ANTIKREUK LANG
Max. belading
(droog gewogen)
DELICAAT1)
ZOEMER
SYNTHETISCH
KATOEN
Programma's
Extra functies
EXTRA
DROOG
7 kg
•
•
•
•
-
Grondig drogen van dik of meerlaags
• textiel, zoals badstof artikelen en badjassen.
KASTDROOG
7 kg
•
•
•
•
-
Droogt grondig textiel van gelijke dikte,
• zoals badstof, gebreide artikelen en
handdoeken.
STRIJKDROOG
7 kg
•
•
•
•
-
Voor katoenen of linnen wasgoed van
• normale dikte, bijv. beddengoed, tafellinnen.
EXTRA
DROOG
3 kg
•
•
•
•
-
Grondig drogen van dik of meerlaags
• textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellin- 2)
nen.
Toepassing/eigenschappen
KASTDROOG
3 kg
•
•
•
•
-
Voor dunne stoffen die niet gestreken
worden, bijv. shirts die gemakkelijk in on• derhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes, 2)
sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
•
-
Voor dunne stoffen die ook gestreken
• moeten worden, zoals gebreide artikelen 2)
en overhemden.
TIJD
PROGR.
7 kg
•
-
•
•
•
Voor het extra drogen van losse artikelen
• of hoeveelheden wasgoed van minder
dan 7kg.
-
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel met in de handel
•
verkrijgbare producten voor chemische
reiniging.
OPFRISSEN
1 kg
•
-
•
•
Programmaoverzicht
-
•
•
-
Beddengoed (een- en tweepersoonsla• kens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
Toepassing/eigenschappen
JEANS
7 kg
•
•
•
•
-
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts e.d., van verschillende
•
materiaaldikte (bijv. bij de kraag, de manchetten en de naden).
LICHTE
SPORTKLEDING
2 kg
A
-
•
•
-
•
-
Speciaal programma met
antikreukmechanisme, voor easy carestoffen zoals overhemden en blouses.
Om makkelijker te kunnen strijken. Het
resultaat is afhankelijk van het soort stof
•
en de afwerking. Doe het wasgoed onmiddellijk na het centrifugeren in de droger. Haal overhemden zodra ze gedroogd
zijn direct uit de droger en hang ze op
een kleerhanger.
-
Speciaal programma voor een korte behandeling met warme lucht van wollen
artikelen die op natuurlijke wijze zijn gedroogd of gedurende een langere
• periode zijn gedragen of opgeborgen zijn
geweest. De wolvezels gaan rechtop
staan en de wol wordt zacht en comfortabel. Aanbeveling: verwijder de artikelen direct na het drogen.
GEMAKKELIJK STRIJKEN PLUS
WOL
1 kg
(of 5
over A
hem
den)
1 kg
•
-
-
•
-
•
•
Voor sportkleding, dunne stoffen en polyester, die niet gestreken worden.
1) DELICAAT en SENSITIVE kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd
2) selecteer DELICAAT
A- Auto - de functie wordt automatisch geselecteerd.
Wasvoorschrift
STARTUITSTEL
TIJD PROGR.
•
SENSITIVE1)
ANTIKREUK LANG
Max. belading
3 kg
ZOEMER
BEDLINNEN
(droog gewogen)
DELICAAT1)
Programma's
Extra functies
SPECIAAL
14
Dagelijks gebruik
15
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen / lampje inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma of op LICHT AAN.
De machine is ingeschakeld. Als de vuldeur wordt geopend, wordt de trommel
verlicht.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Open de vuldeur:
duw met kracht tegen de vuldeur
(drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk
het niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en
de rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet
een duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De
geschatte tijdsduur tot het einde van het
programma verschijnt op het display in de
notatie h:mm (uren:minuten).
Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van één minuut. Bij minder dan 1 uur
worden de nullen niet weergegeven (bijv.
"59", "5", "0").
16
Dagelijks gebruik
Functie DELICAAT
Voor zeer behoedzaam drogen van gevoelige stoffen met het wasvoorschrift
en voor temperatuurgevoelig textiel (zoals acryl en viscose). Het programma wordt
uitgevoerd bij lage temperatuur.
De functie DELICAAT is alleen geschikt voor gebruik bij ladingen tot 3kg.
DELICAAT activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets DELICAAT- het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets DELICAAT als u
deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
Functie SENSITIVE
Voor behoedzaam drogen van stoffen die vaak worden gedragen. Het programma
start met volledige warmte. Vervolgens wordt de warmte gedurende het
programma teruggebracht, om het wasgoed voorzichtig te behandelen.
SENSITIVE activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets SENSITIVE - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets SENSITIVE als u
deze functie wilt uitschakelen. Het
bovenstaande lampje gaat uit.
SENSITIVE en DELICAAT kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.
Functie ANTIKREUK LANG
Met deze functie wordt de antikreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten. De
trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en gaat het niet kreuken.
Dagelijks gebruik
17
ANTIKREUK LANG activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ANTIKREUK LANG - het
lampje erboven gaat branden en op het
weerdisplay wordt het pictogram
gegeven.
Als deze extra functie geselecteerd is, wordt
de antikreukfase aan het einde van de droogcyclus met 60 minuten verlengd. Het wasgoed kan tijdens de antkreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.
Druk nogmaals op de toets ANTIKREUK LANG als u deze functie wilt uitschakelen.
verdwijnt de aanduiding
Het bovenstaande lampje gaat uit en op het pictogram
90.
Functie ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Deze functie activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER als u deze
functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie TIJD PROGR.
Om de programmaduur te selecteren nadat het TIJD-programma is ingesteld. U
kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 3 uur, in stappen van 10
minuten.
18
Dagelijks gebruik
1. Draai de programmaknop op het TIJD PROGR.-programma. Op het display
wordt knipperend 10' weergegeven (dit komt overeen met het programma
OPFRISSEN).
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD
PROGR. totdat op het display de gewenste programmaduur wordt weergegeven, bijv. 20 voor een
programma van 20 minuten.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld op 10 min.
Functie STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL kunt u de start van een programma uitstellen
met minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de eventuele extra functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets STARTUITSTEL totdat de gewenste
uitgestelde start op het display wordt
weergegeven, bijv. 12h als het programa over 12 uur moet starten.
Als op het display 20h wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt,
wordt de uitgestelde start geannuleerd. Op het display verschijnt 0' en vervolgens de programmaduur van het
geselecteerde programma.
3. Druk op de toets START PAUZE om de timer te activeren. De resterende tijd tot
het moment dat het programma volgens de instelling moet starten wordt
continu weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, … 30' enz.).
wordt weergegeven.
Het pictogram uitgestelde start
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per
ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd.
De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kin-
Dagelijks gebruik
19
derslot kan in- of uitgeschakeld worden door gedurende 5 seconden de toetsen
ANTIKREUK LANG en ZOEMER tegelijkertijd ingedrukt te houden.
– Voordat het programma wordt gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd
worden
Het pictogram
verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot
geactiveerd is.
Het kinderslot wordt niet gedeactiveerd als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot deactiveren.
Het programma starten
Druk op de toets START PAUZE. Het
programma wordt gestart.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram:
–
- aanduiding droogfase
- aanduiding afkoelfase
–
–
- aanduiding antikreukfase
Tijdens het selecteren van een programma worden alle bijbehorende fasepictogrammen weergegeven. Zodra het programma is gestart, wordt alleen het pictogram van de huidige cyclusfase weergegeven.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma heeft gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op UIT en stel vervolgens het programma opnieuw in.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als
u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen. Als u op een optietoets (behalve de toets ZOEMER) drukt, wordt
op het display Err weergegeven. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet
beïnvloed (wasgoedbescherming).
20
Dagelijks gebruik
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het
programma is afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets START PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt op het display een knipperende "0" en
het antikreukpictogram
. Als de ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende
ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een antikreukfase die ongeveer
30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen.
Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de
antkreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet
uiterlijk tegen het einde van deze antikreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de functie ANTIKREUK LANG
is geselecteerd, wordt de antikreukfase verlengd met 60 minuten.
1. Open de deur.
2. Verwijder voordat u het wasgoed uit de trommel haalt het pluis van het microfilter. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken
- De condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
Onderhoud en reiniging
21
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te
zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en
fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
herinnert u daaraan.
Het waarschuwingspictogram
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte
pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur.
Maak het microfilter schoon met
een vochtige hand, het filter is in
het onderste deel van de vuldeur
ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op
het wasgoed op de filters. Wanneer
dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar buiten te
trekken. Het filter kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links
of naar rechts.
Vergeet niet het filter na reiniging terug te zetten.
22
Onderhoud en reiniging
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt
naar buiten.
5.
6.
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef.
U kunt dat het beste met een
vochtige hand doen.
Maak het gebied rond het filter
schoon
Het gebied rond de zeef hoeft niet
na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel
regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele
filtergebied. U kunt dat het beste
met een stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels
van de vuldeur tot ze op hun plaats
vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen tot het in de vergrendeling zit.
Onderhoud en reiniging
23
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek
af.
Het condenswaterreservoir leegmaken
Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een lopend programma automatisch
branden.
onderbroken en op het display gaat het pictogram RESERVOIR LEGEN
Om verder te kunnen gaan met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
1. Trek de lade met het condenswaterreservoir helemaal naar buiten 1 en
trek de condenswaterafvoerslang zo
ver mogelijk naar boven 2.
2
1
24
Onderhoud en reiniging
2. Giet het condenswater in een teil of
ander soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en
zet het reservoir weer op zijn plaats.
Als het programma onderbroken is
omdat het condenswaterreservoir
vol was: Druk op de toets START
PAUZE om verder te gaan met de
droogcyclus
Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ongeveer 4 liter. Dit is voldoende
voor ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 toeren per
minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een
stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele
restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als WARMTEWISSELAAR
den gereinigd.
wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar wor-
LET OP!
Laat u de droger werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is door pluis, dan kan
dat schade toebrengen aan de droger. Bovendien gaat dan ook het energieverbruik
omhoog.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Druk
hiervoor op de ontgrendelknop aan
de onderkant van de deuropening en
open het deurtje in de sokkel naar
links.
3. Verwijder het pluis aan de binnenkant van het deurtje en bij de voorkamer van de warmtewisselaar.
Neem de deurpakking af met een
vochtige doek.
Onderhoud en reiniging
25
4. Draai beide vergrendelingen naar
binnen.
5. Trek de warmtewisselaar aan de
handgreep naar buiten en houd deze
horizontaal om te voorkomen dat er
water wordt gemorst.
6. Houd de warmtewisselaar verticaal
boven een teiltje om deze te legen.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om te
warmtewisselaar reinigen. Hierdoor kan de warmtewisselaar gaan lekken.
7. Reinig de warmtewisselaar.
Hiervoor kunt u het beste een borstel gebruiken, of u spoelt de warmtewisselaar
grondig af.
8. Plaats de warmtewisselaar terug en zet hem vast (draai beide vergrendelingen
naar buiten totdat deze vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder de warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
26
Onderhoud en reiniging
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger
dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerde
reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te
vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine
schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat moet u doen als…
27
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus een cijfer of letter op het display wordt
weergegeven: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op
de toets START PAUZE. Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en vermeld de foutcode.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
op de juiste manier.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringkast
(huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START PAUZE
ingedrukt?
Druk nogmaals op de toets
START PAUZE.
Verkeerd programma geselecteerd.
Selecteer een ander
programma wanneer u de
volgende keer droogt (zie het
hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Droger doet het niet.
Warmtewisselaar verstopt met
Reinig de warmtewisselaar.
pluis.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Zorg dat de ventilatiesleuven in
Ventilatiesleuven in het gebied
het gebied van de sokkel niet
van de sokkel afgedekt.
zijn afgedekt.
Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribbels.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribbels.
Herprogrammeer de stanGeleiding van water op instaldaardinstelling voor de drooglatieplaats verschilt van stantegraad (zie het hoofdstuk
daardinstellingen van machine.
"Programma-opties").
28
Wat moet u doen als…
Vuldeur sluit niet.
Fijne zeef of filter met grote
mazen niet op hun plaats vergrendeld.
Plaats de fijne zeef en/of klik
het filter met grote mazen vast.
Wasbeveiliging. Nadat het
Als er een toets wordt ingeDraai de programmakeuzeknop
programma is gestart, kan deze
op UIT. Stel het programma opdrukt, verschijnt Err op het disoptie niet meer worden ingenieuw in.
play.
steld.
De trommelverlichting werkt
niet.
Programmakeuzeknop staat in
de stand UIT.
Draai de programmakeuzeknop
op LICHT AAN of op een willekeurig programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgend deel).
De programmaduur wordt auWeergegeven programmaduur tomatisch gecorrigeerd afhanAutomatisch proces, er is geen
is fout of verandert gedurende kelijk van het soort en de
storing aan de machine.
lange tijd niet.
hoeveelheid wasgoed en de
vochtigheidsgraad.
Programma werkt niet, pictogram waterreservoir legen
brandt.
Condenswaterreservoir is vol.
Niet voldoende wasgoed gelaDroogcyclus eindigt kort nadat den of de geladen was is te
het programma wordt gestart. droog voor het geselecteerde
programma.
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie
"Droogcyclus voltooid")
Maak het condenswaterreservoir leeg en start dan het
programma met de toets START
PAUZE.
Selecteer het tijdsprogramma
of een hogere droogtegraad
(bijv. EXTRA DROOG of KASTDROOG).
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Het wasgoed moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.
Automatisch proces, er is geen
storing aan het apparaat. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur.
Het lampje van de binnenverlichting vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale
lampjes zijn verkrijgbaar bij de klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.
Wat moet u doen als…
29
Als het apparaat is ingeschakeld, gaat de binnenverlichting 4 minuten nadat de
deur is gesloten automatisch uit.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen standaardlampjes! Deze lampjes ontwikkelen te veel warmte en kunnen de machine beschadigen!
WAARSCHUWING!
Haal voordat u het lampje vervangt de stekker uit het stopcontact .
1. Schroef het dekseltje van het lampje los (dit bevindt zich direct achter de vuldeur, aan de bovenkant; raadpleeg het deel "Beschrijving van de machine").
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de O-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de
deurverlichting vastschroeft. Gebruik de droger niet als de O-ringpakking op het
dekseltje van de deurverlichting ontbreekt.
WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen moet het dekseltje stevig worden vastgedraaid. Als dat niet
gebeurd is, mag de droger niet gebruikt worden.
30
Machine-instellingen
Machine-instellingen
Instelling
ZOEMER permanent uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en SENSITIVE en
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijke uitkomsten:
– lampje boven ZOEMER gaat branden - zoemer permanent
aan.
– lampje gaat uit - zoemer permanent uit.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets ZOEMER
gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze
selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Water bevat een variabele hoe- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en TIJD PROGR. en
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige inveelheid kalksteen en minerale
stelling wordt op het display weergegeven:
zouten waarvan de hoeveelhe–
lage geleiding <300 micro S/cm
den variëren afhankelijk van
geografische locaties. Hierdoor
–
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
kunnen de geleidingswaarden
–
hoge geleiding >600 micro S/cm
van het water variëren.
3. Druk net zo lang op de toets START PAUZE totdat het geRelevante variaties in de geleiwenste niveau is ingesteld.
ding van het water ten opzichte
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en TIJD PROGR. of
van de door de fabrikant
draai de programmakeuzeknop op UIT om deze instelling in
vastgestelde geleiding kunnen
het geheugen op te slaan.
enigszins van invloed zijn op de
restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van
de droogsensor af te stemmen
op de geleidingswaarden van
het water.
Machine-instellingen
31
Waarschuwingsbericht wa- 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
terreservoir reinigen perma- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen SENSITIVE en TIJD PROGR.
nent uit
en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Bij gebruik van een externe afvoer voor het condenswater.
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
– waarschuwingspicogram
en
wingsbericht is uit
– waarschuwingspicogram
en
wingsbericht is ingeschakeld
- waarschu- waarschu-
Standaard is het waarschuwingsbericht ingeschakeld en wordt
het altijd weergegeven aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als het waterreservoir vol is.
32
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 Richtlijn EMC inclusief wijzigingen 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
Max. 7kg
Energieverbruik in overeenstemming met IEG
61121 s. e. (7kg katoen, voorgecentrifugeerd op 3,92 kWh
1000 tpm, programma KATOEN KASTDROOG)
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen
afwijken bij gebruik van de machine in een huishoudelijke omgeving.
Programma
KATOEN KASTDROOG 1)
KATOEN STRIJKDROOG 1)
SYNTHETISCH KASTDROOG
2)
Laadvolume in kg
Energieverbruik in kWh
7
3.92
7
3.34
3
1.33
1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm
2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm
Informatie voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
Installatie
33
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en
synthetisch kastdroog)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121
(Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de
gebruikseigenschappen).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De trommeldroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen
vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Zorg ervoor dat de
luchtroosters aan de voor- en achterkant van de machine niet worden geblokkeerd.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger volledig horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas.
Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat de machine horizontaal
staat.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Zorg ervoor dat de ruimte tussen
het apparaat en de vloer niet wordt geblokkeerd door hoogpolig tapijt, houten
strips en dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan
veroorzaken bij het gebruik van het apparaat
34
Installatie
De hete lucht die door de trommeldroger wordt uitgestoten kan temperaturen
bereiken tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet worden geïnstalleerd op een vloer
die niet bestendig is tegen hoge temperaturen.
Bij het gebruik van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager zijn
dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat negatief kan beïnvloeden.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat moet worden verplaatst, houd het dan in verticale positie.
WAARSCHUWING!
Plaats het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde ten opzichte van de scharnieren van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten
alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plasticfolie en de polystyreenvulling van de machine.
Installatie
35
Elektrische aansluiting
Gegevens over het voltage, het stroomtype en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk
"Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de
huidige bedradingsvoorschriften.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die
voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te
gebeuren door onze klantenservice.
WAARSCHUWING!
Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.
De draairichting van de deur veranderen
WAARSCHUWING!
Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden omgezet. Wendt u zich
indien nodig tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
WAARSCHUWING!
Haal voordat u de draairichting van de deur verandert de stekker uit het stopcontact
(bij een permanente aansluiting: draai de zekering los of haal deze weg).
36
Installatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef het scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B en C. Steek
hiervoor een smalle schroevendraaier in
de openingen (zie afbeelding), duw een
klein stukje omlaag en de wrik de afdek- A
C
platen los.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje D
D
B
los te maken van de bevestiging. Neem
het blokje uit, draai het 180° om en
monteer het aan de andere kant van de A
C
deur.
Schroef scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, plaats het aan de andere
kant en schroef het vast.
Draai de afdekplaten B en C 180° en zet ze vast aan de andere kant.
Schroef afdekplaat E los van de
E
voorkant van de machine, draai de
plaat 180° en schroef hem aan de
G
andere kant vast.
F
8. Schroef de deurvergrendeling Flos,
duw hem enigszins naar beneden
en verwijder hem van de voorkant
E
van de machine.
9. Maak de kabelverbinding van de
F
deurvergrendeling Flos.
G
10. Druk de knop G in en naar beneden,
duw de afdekplaat enigszins naar
beneden en verwijder hem van de
voorkant van de machine.
11. Maak de kabelverbinding los van
afdekplaat G.
12. Monteer de deurvergrendeling F aan de andere kant, plaats de kabelverbinding
en schroef de vergrendeling vast.
7.
Installatie
37
13. Plaats de kabelverbinding aan de andere kant in afdekplaat G, plaats de afdekplaat en klik de knop vast.
14. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de
machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming: De machine kan alleen veilig
worden gebruikt als alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
Speciale accessoires
Installatieset om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger op een automatische
AEG-Electrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te
besparen. De automatische wasmachine onderop en de droger bovenop.
Uitvoering die geleverd moet worden:
– met verwijderbare stapelplaat 916.018 903
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Installatieset voor externe condensafvoer
Bij het apparaat geleverd
Installatieset 125 122 510 om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een
teil, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer te worden geleegd. Wel moet het op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven
zitten. Zie het deel "Programma-opties" voor de aanwijzingen hoe u de waarschukunt uitschakelen.
wing WATERRESERVOIR LEGEN
Max. verplaatsingshoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger. Max.
verplaatsingslengte: 3m
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
38
Milieu
Milieu
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS < enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Oud apparaat
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over
het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snijd de
voedingskabel af en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar, zodat kinderen zich niet in de machine kunnen opsluiten en hun
leven in gevaar kunnen brengen.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen
geen wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt
– de in het programmaoverzicht aanbevolen laadvolumes aanhoudt
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus reinigt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Bijvoorbeeld: verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7kg
wasgoed, gedroogd met het programma KATOEN KASTDROOG
Milieu
Voorcentrifugeren
39
Droogcyclus
Restvochtigheid
Toeren per minuut
in liters
percentage
1000
4.20
1200
Energie in kWh
Kosten in euro 1)
60
3,92
0,58
3.92
56
3,75
0,56
1400
3.64
52
3,60
0,54
1800
3.15
45
3,20
0,48
1) Tarief: 0,15 euro/kWh
40
Service
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (hoofdstuk "Wat moet u doen
als…").
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de
klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor
de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving: ................................................................................
Productnummer: .....................................................................................................
Serienummer: ...................................................................................................
41
42
43
www.electrolux.com
136900520-00-23082007
Subject to change without notice
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Download PDF

advertising