Aeg-Electrolux | T56640 | User manual | Aeg-Electrolux T56640 Handleiding

Aeg-Electrolux T56640 Handleiding
LAVATHERM 56640
Gebruiksaanwijzing
Condensdroger
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
136900640-00-19092007
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Productbeschrijving
9
Bedieningspaneel
10
Voordat u de droger in gebruik neemt
11
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
11
Programmaoverzicht
13
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
Het programma selecteren
DELICAAT functie
ANTIKREUK LANG - functie
Functie ZOEMER
Functie KINDERSLOT
Het programma starten
Het programma veranderen
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het programma is
afgelopen
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De deurpakking schoonmaken
Het condenswaterreservoir leegmaken
De warmtewisselaar reinigen
De trommel reinigen
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
20
20
22
22
23
24
25
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
26
26
Machine-instellingen
28
Technische gegevens
30
18
18
4
Inhoud
Verbruikswaarden
30
Tips voor testinstanties
31
Installatie
Plaatsing van het apparaat
Verwijdering van de transportbeveiliging
Elektrische aansluiting
Veranderen van de draairichting van de deur
Speciale accessoires
31
31
32
33
33
35
Milieu
Verpakkingsmateriaal
Oud apparaat
Milieutips
36
36
36
36
Onderhoud
38
Belangrijke veiligheidsinformatie
5
Gebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het belangrijk dat u, alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie
hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om
dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet
gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens,
gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen voor ophoping van
hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding,
artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de wasdroger te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten
te worden van stroomvoorziening.
6
Belangrijke veiligheidsinformatie
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige
schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met met een
Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn
geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor
chemische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen
ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met
water gewassen zijn.
• Brandgevaar: Artikelen met vlekken of stoffen die doordrenkt zijn met
plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de
wasdroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de wasdroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen
snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in
de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden beschadigd.
Belangrijke veiligheidsinformatie
7
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt
te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de
stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt
of staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire).
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het
apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
dienen niet in de wasdroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het
kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk
gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
8
Belangrijke veiligheidsinformatie
• De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar
opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het
bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Productbeschrijving
9
Productbeschrijving
2
1
3
4
5
7
6
9
8
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bedieningspaneel
Lade met condenswaterreservoir
Fijne zeef (pluizenfilter)
Filter met grote mazen (pluizenfilter)
Microfilter (pluizenfilter)
Typeplaatje
Vuldeur (omkeerbaar)
Deur in sokkel bovenstrooms van de warmtewisselaar
Toets om de deur in de sokkel te openen
Ventilatie-openingen
Schroefpootjes (in hoogte verstelbaar)
10
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
5
1
1
2
3
4
5
Programmaknop en UIT schakelaar
Functietoetsen
START PAUZE toets
Display
Functie- en waarschuwingslampjes
2
4
3
Voordat u de droger in gebruik neemt
11
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (30 MIN)
met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op soort weefsel:
– Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN.
– Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETISCH.
• Sorteren op onderhoudslabel. De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
Drogen op normale
temperatuur
Drogen op verlaagde
Drogen in de wasdrotemperatuur (druk op
ger niet mogelijk
de toets DELICAAT!)
Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is
dat het geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al wasgoed dat voorzien is van het label
"geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".
• Droog nieuwe, gekleurde artikelen niet tegelijk met licht-gekleurd wasgoed. De
kleur van textiel kan afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet het programma EXTRA DROOG . Artikelen
kunnen krimpen!
• Droog geen wol in de wasdroger. De kledingstukken kunnen verstrikt raken! Na
drogen in de lucht, kan wol gedroogd worden met het WOL programma.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, etc).
12
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen
afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
Programmaoverzicht
13
TIJD
ZOEMER
max. belading
(droog gewogen)
DELICAAT
ANTIKREUK LANG
SYNTHETISCH
KATOEN
Programma's
Extra
functies
EXTRA
DROOG
7 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, zoals
badstof artikelen en badjassen.
INTENSIEF
DROOG
7 kg
•
•
•
Het drogen van dik textiel, bijv. badstof artikelen,
handdoeken.
KASTDROOG
7 kg
•
•
•
Droogt grondig textiel van gelijke dikte, zoals badstof,
gebreide artikelen en handdoeken.
STRIJKDROOG
7 kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed van normale dikte,
bijv. beddengoed, tafellinnen.
EXTRA
DROOG
3 kg
•
•
•
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.
truien, beddengoed, tafellinnen.
Toepassing/eigenschappen
Wasvoorschrift
Programmaoverzicht
1)
KASTDROOG
3 kg
•
•
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv.
shirts die gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden,
•
1)
babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met
beugels.
STRIJKDROOG
3 kg
•
•
•
Voor dunne stoffen die ook gestreken moeten worden, zoals gebreide artikelen en overhemden.
30 MIN.
1 kg
•
•
•
Voor het extra drogen van losse artikelen of kleine
hoeveelheden wasgoed van minder dan 1 kg.
OPFRISSEN
1 kg
•
•
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel
• met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.
1)
ANTIKREUK LANG
ZOEMER
max. belading
(droog gewogen)
DELICAAT
Programma's
Extra
functies
BEDLINNEN
3 kg
•
•
•
JEANS
7 kg
•
•
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts e.d., van
• verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag, de
manchetten en de naden).
LICHTE
SPORTKLEDING
2 kg
A
•
•
GEMAKKELIJK STRIJKEN PLUS
1 kg
(of 5
over A
hem
den)
•
Speciaal programma met antikreukmechanisme, voor
easy care-stoffen zoals overhemden en blouses. Om
makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat is afhan• kelijk van het soort stof en de afwerking. Doe het
wasgoed onmiddellijk na het centrifugeren in de droger. Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct
uit de droger en hang ze op een kleerhanger.
-
Speciaal programma voor een korte behandeling met
warme lucht van wollen artikelen die op natuurlijke
wijze zijn gedroogd of gedurende een langere periode
• zijn gedragen of opgeborgen zijn geweest. De wolvezels gaan rechtop staan en de wol wordt zacht en
comfortabel. Advies: verwijder de artikelen direct na
het drogen.
WOL
1 kg
•
Toepassing/eigenschappen
Beddengoed (een- en tweepersoonslakens, kussenslopen, spreien, dekbedovertrekken).
Voor sportkleding, dunne stoffen en polyester, die niet
gestreken worden.
1) selecteer DELICAAT
A- Auto - de functie wordt automatisch geselecteerd.
Wasvoorschrift
Programmaoverzicht
SPECIAL
14
Dagelijks gebruik
15
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine is ingeschakeld.
Het lampje van de toets START PAUZE knippert.
Vuldeur openen / wasgoed in de trommel doen
1. Vuldeur openen:
Duw met kracht tegen de vuldeur
(drukpunt).
2. Vul de trommel met wasgoed (druk
het niet aan).
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de deur en
de rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet
een duidelijke klik horen.
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. De
geschatte tijdsduur tot het einde van het
programma verschijnt op het display in h:mm
formaat (uren:minuten).
Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van een minuut; bij minder dan 1 uur
worden de nullen niet weergegeven (bijv.
"59", "5", "0").
DELICAAT functie
Speciaal om tere weefsels met het
onderhoudslabel en temperatuurgevoelig
textiel (bijv. acryl, viscose) behoedzaam te drogen. Het programma wordt met
minder warmte uitgevoerd.
16
Dagelijks gebruik
De DELICAAT functie is alleen geschikt voor gebruik met ladingen tot maximaal 3
kg.
Om de functie te activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de DELICAAT - toets - de led erboven brandt.
Om de functie uit te schakelen nogmaals op
de DELICAAT - toets drukken. De led erboven
is uit.
ANTIKREUK LANG - functie
Een lange anti-kreukfase verlengt de anti-kreukfase (30 min.) aan het einde van
het drogen met extra 60 minuten. De trommel draait gedurende deze fase met
onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. De fase duurt
in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de ant-kreukfase te allen tijde uit
de machine gehaald worden.
Om de functie te activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de ANTIKREUK LANG - toets - de
led erboven brandt.
Om de functie uit te schakelen nogmaals op
de ANTIKREUK LANG - toets drukken. De led
erboven is uit.
Functie ZOEMER
Het apparaat wordt geleverd met uitgeschakelde ZOEMER functie.
Als de zoemer is geactiveerd, laat deze een signaal of een melodietje horen bij:
– het einde van de cyclus
– antikreukfase en bij het begin of einde van de fase
– onderbreking van de cyclus door een waarschuwing
– alarm
Dagelijks gebruik
17
ZOEMER activeren:
1. Kies het droogprogramma.
2. Druk op de toets ZOEMER - het lampje
erboven gaat branden.
Druk nogmaals op de toets ZOEMER als u deze
functie wilt uitschakelen. Het bovenstaande
lampje gaat uit.
Functie KINDERSLOT
Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per
ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd.
De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door gedurende 5 seconden de toetsen
ANTIKREUK LANG en ZOEMER tegelijkertijd ingedrukt te houden.
– Voordat het programma wordt gestart: Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het lopende programma kan niet veranderd
worden
Het pictogram
verschijnt op het display om aan te geven dat het kinderslot
geactiveerd is.
Het kinderslot wordt niet gedeactiveerd als het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het kinderslot deactiveren.
Het programma starten
Druk op de toets START PAUZE. Het
bovenstaande lampje stopt met knipperen en
gaat continu branden. Het programma wordt
gestart. Op het display wordt de cyclustijd
weergegeven.
18
Dagelijks gebruik
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen wat per ongeluk is gekozen, moet u eerst de
programmakeuzeknop op UIT zetten en dan het programma opnieuw instellen.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als
u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display en de controlelampjes knipperen. Als u
op een optietoets (behalve de ZOEMER toets) drukt, verschijnt Err op het display.
Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Extra artikelen in de trommel doen of eruit halen, voordat het
programma is afgelopen
1. Open de vuldeur.
WAARSCHUWING!
Het wasgoed en de trommel kunnen heet worden. Gevaar voor brandwonden!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze eruit.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets START PAUZE om verder te gaan met de droogcyclus.
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen
Zodra de droogcyclus voltooid is, verschijnt er een knipperende "0". Als de ZOEMER
toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met
onderbrekingen.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreuk fase die ongeveer
30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen.
Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de antkreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed dient op zijn
laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de trommel gehaald te worden om
te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de ANTIKREUK LANG functie is gekozen,
wordt de anti-kreukfase met 60 minuten verlengd.
1. Open de deur.
Dagelijks gebruik
19
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter
verwijderen. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging").
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op UIT.
Na elke droogcyclus:
- Het microfilter en het fijne filter schoonmaken
- Het condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de vuldeur.
20
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te
zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en
fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.
De waarschuwingsled ZEEF brandt om u daaraan te herinneren.
LET OP!
Gebruik de droger nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte
pluizenfilters.
1.
2.
Open de vuldeur
Maak het microfilter schoon met
een vochtige hand, het filter is in
het onderste deel van de vuldeur
ingebouwd.
3.
Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op
het wasgoed op de filters. Wanneer
dit gebeurt dienen de filters gereinigd te worden met warm water en
een borstel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar buiten te
trekken. Het filter kan worden geplaatst met het vleugeltje naar links
of naar rechts).
Vergeet niet het na reiniging terug te zetten.
Onderhoud en reiniging
4.
Druk de ontgrendelknop op het filter met grote mazen in.
Het filter met grote mazen springt
naar buiten.
5.
6.
Verwijder de fijne zeef.
Verwijder het pluis van de fijne zeef.
U kunt dat het beste met een
vochtige hand doen.
21
Maak het gebied rond het filter
schoon
Het gebied rond de zeef hoeft niet
na elke droogcyclus schoongemaakt te worden, maar dient wel
regelmatig gecontroleerd te worden en, indien noodzakelijk, moet het pluis verwijderd worden.
7. Om dat te kunnen doen de bovenkant van het filter met grote mazen vastpakken en naar voren trekken totdat het loskomt van de twee beugels.
8. Verwijder het pluis van het gehele
filtergebied. U kunt dat het beste
met een stofzuiger doen.
9. Druk beide uitsteeksels van het filter met grote mazen in de beugels
van de vuldeur tot ze op hun plaats
vastklikken.
10. Zet de fijne zeef weer op zijn plaats.
11. Duw tegen het filter met grote mazen tot het in de vergrendeling zit.
22
Onderhoud en reiniging
Als de fijne zeef niet geplaatst is, zal het filter
met grote mazen niet op zijn plaats vergrendeld worden en kan de vuldeur niet gesloten
worden.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van de droogcyclus met een vochtige doek
af.
Het condenswaterreservoir leegmaken
Maak het condenswaterreservoir na elke droogcyclus leeg.
Als het condenswaterreservoir vol is, wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en gaat de waarschuwingsled TANK branden. Om verder te kunnen
gaan met het programma, moet het reservoir eerst leeggemaakt worden.
WAARSCHUWING!
Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voedsel mee klaar te maken.
1. Trek de lade met het condenswaterreservoir helemaal naar buiten 1 en
trek de condenswaterafvoerslang zo
ver mogelijk naar boven 2.
2
1
Onderhoud en reiniging
23
2. Giet het condenswater in een teil of
ander soort opvangbak.
3. Schuif de geleiders naar binnen en
zet het reservoir weer op zijn plaats.
Als het programma onderbroken is
omdat het condenswaterreservoir
vol was: Druk op de toets START
PAUZE om verder te gaan met de
droogcyclus.
Het condenswaterreservoir heeft een inhoud van ong. 4 liter. Dit is voldoende voor
ongeveer 7 kg wasgoed, dat daarvoor gecentrifugeerd is op 1000 omwentelingen/
minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden als gedistilleerd water, bijv. voor een
stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst (bijv. via een koffiefilter) om eventuele
restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
De warmtewisselaar reinigen
Als de waarschuwingsled WARMTEWISSELAAR gaat branden, moet de warmtewisselaar schoongemaakt worden.
LET OP!
Als u de droger laat werken terwijl de warmtewisselaar verstopt is met pluis, kan
de droger beschadigd raken. Het verhoogt ook het energieverbruik.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Om dit
te doen op de ontgrendelingsknop op
de bodem van de deuropening drukken en het deurtje in de sokkel naar
links openen.
3. Verwijder het pluis van de binnenkant van de deur en van de voorste
kamer van de warmtewisselaar. Veeg
de deurpakking af met een vochtige
doek.
24
Onderhoud en reiniging
4. Draai beide borgringen naar binnen.
5. Gebruik de hendel om de warmtewisselaar uit de sokkel te trekken en
draag hem horizontaal om te voorkomen dat eventueel achtergebleven
water naar buiten stroomt.
6. Om de warmtewisselaar te legen,
hem verticaal boven een opvangbak
houden.
LET OP!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om hem schoon te maken. Daardoor kan de
warmtewisselaar lekkage gaan vertonen.
7. De warmtewisselaar reinigen.
U kunt het beste gebruik maken van een borstel of hem grondig afspoelen
onder een handdouche.
8. Zet de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai beide
borgringen naar buiten tot ze op hun plaats vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
LET OP!
Laat de droger nooit werken zonder warmtewisselaar.
De trommel reinigen
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.
Onderhoud en reiniging
25
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag
op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger
dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd
reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te
vegen.
Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken
LET OP!
Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine
schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
26
Wat moet u doen als…
Wat moet u doen als…
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus een cijfer of letter op het display wordt
weergegeven: Schakel de machine uit en weer aan. Reset het programma. Druk op
de toets START PAUZE. Als de fout nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum en vermeld de foutcode.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker is niet in het stopcontact of Steek de stekker in het stopcontact.
de zekering werkt niet op de juiste Controleer de zekering in de zekemanier.
ringkast (huishoudelijke installatie).
Droger doet het niet.
Droogresultaten niet
naar tevredenheid.
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START PAUZE ingedrukt?
Druk nogmaals op de toets START
PAUZE.
Verkeerd programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilters verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Warmtewisselaar verstopt met
pluis.
Reinig de warmtewisselaar.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Zorg dat de ventilatiesleuven in het
Ventilatiesleuven in het gebied van
gebied van de sokkel niet zijn afgede sokkel afgedekt.
dekt.
Reinig het oppervlak aan de binRestanten op binnenkant oppervlak
nenkant van de trommel en de
trommel of trommelribbels.
trommelribbels.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Vuldeur sluit niet.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie
het hoofdstuk "Machine-instellingen").
Fijne zeef of filter met grote mazen Plaats de fijne zeef en/of klik het
niet op hun plaats vergrendeld.
filter met grote mazen vast.
Wat moet u doen als…
27
Als er een toets wordt
ingedrukt, verschijnt
Err op het display.
Wasbeveiliging. Nadat het
Draai de programmakeuzeknop op
programma is gestart, kan deze op- UIT. Stel het programma opnieuw
tie niet meer worden ingesteld.
in.
Weergegeven programmaduur is fout of
verandert gedurende
lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhankelijk van Automatisch proces, er is geen storing aan de machine.
het soort en de hoeveelheid wasgoed en de vochtigheidsgraad.
Programma werkt niet,
waarschuwingslampje
Condenswaterreservoir is vol.
waterreservoir leegmaken brandt.
Maak het condenswaterreservoir
leeg en start dan het programma
met de toets START PAUZE.
Droogcyclus eindigt
Niet voldoende wasgoed geladen of
kort nadat het
de geladen was is te droog voor het
programma wordt gegeselecteerde programma.
start.
Selecteer een tijdgestuurd
programma of een hogere droogtegraad (bijv. INTENSIEF DROOG in
plaats van KASTDROOG).
De droogcyclus duurt
ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer
5 uur stopt de droogcyclus automatisch
(zie "Droogcyclus voltooid")
Pluisfilter verstopt.
Reinig het pluisfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Het wasgoed moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te
voorkomen.
Automatisch proces, er is geen storing aan het apparaat. Verlaag indien mogelijk de kamertemperatuur.
28
Machine-instellingen
Machine-instellingen
Instelling
ZOEMER permanent uit
Uitvoering
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en ANTIKREUK
LANG en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Mogelijke uitkomsten:
– lampje boven ZOEMER gaat branden - ZOEMER permanent
aan.
– lampje gaat uit - ZOEMER permanent uit.
3. Standaard staat de ZOEMER altijd uit. U kunt de toets ZOEMER gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar
deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen
opgeslagen.
Waterhardheid
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
Water bevat een variabele hoe- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICAAT en ZOEMER en
houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige inveelheid kalksteen en minerale
stelling wordt op het display weergegeven:
zouten waarvan de hoeveelhe–
lage geleiding <300 micro S/cm
den variëren afhankelijk van
geografische locaties. Hierdoor
–
gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
kunnen de geleidingswaarden
–
hoge geleiding >600 micro S/cm
van het water variëren.
3. Druk net zo lang op de toets START PAUZE totdat het geRelevante variaties in de geleiwenste niveau is ingesteld.
ding van het water ten opzichte
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen DELICATE en ZOEMER of
van de door de fabrikant
draai de programmakeuzeknop op UIT om deze instelling in
vastgestelde geleiding kunnen
het geheugen op te slaan.
enigszins van invloed zijn op de
restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus. Uw droger biedt de mogelijkheid om de gevoeligheid van
de droogsensor af te stemmen
op de geleidingswaarden van
het water.
Machine-instellingen
29
Waarschuwingsbericht wa- 1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
terreservoir reinigen perma- 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ANTIKREUK LANG en START
nent uit
PAUZE en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Bij gebruik van een externe afvoer voor het condenswater.
De huidige instelling wordt op het display weergegeven:
–
- waarschuwingslampje is permanent uit
–
- waarschuwingslampje is geactiveerd
Standaard is het waarschuwingslampje geactiveerd en brandt het
altijd aan het einde van de droogcyclus of tijdens de cyclus als
het waterreservoir vol is.
30
Technische gegevens
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-Richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-Markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 40 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma)1)
Max. 7 kg
Energieverbruik in overeenstemming met IEG
61121 s. e. (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op 4,4 kWh
1000 tpm, KATOEN KASTDROOG programma)
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C to + 35°C
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen
afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Laadvolume in kg
Energieverbruik (in kWh)
KATOEN
KASTDROOG1)
7
4.4
KATOEN
STRIJKDROOG1)
7
3.41
3
1.36
SYNTHETISCH KASTDROOG2)
1) voorgecentrifugeerd op 1000 tpm
2) voorgecentrifugeerd op 1200 tpm
Tips voor testinstanties
31
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door Testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
KATOEN KASTDROOG cyclus met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
KATOEN KASTDROOG cyclus met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens KATOEN KASTDROOG, KATOEN STRIJKDROOG en SYNTHETISCH KASTDROOG)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens KATOEN KASTDROOG cyclus met nominale en halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121
(Wasdrogers voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste
luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval
is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het
apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de
bediening van dit apparaat.
32
Installatie
De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken
tot 60°C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet
bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan
+5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg
kan staan.
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten
alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Installatie
33
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje.
Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk
"Productbeschrijving").
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die
voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren
door onze Klantenservice.
Het aansluitsnoer moet na installatie van de machine toegankelijk zijn.
Sluit de machine aan op een geaarde contactdoos, in overeenstemming met de
huidige bedradingsvoorschriften.
Veranderen van de draairichting van de deur
WAARSCHUWING!
Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden omgezet. Wendt u zich
indien nodig tot onze service-afdeling of uw vakhandel.
WAARSCHUWING!
Voordat de draairichting van de deur veranderd wordt, de stekker uit het stopcontact halen.
34
Installatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Open de vuldeur.
Schroef het scharnier A aan de voorkant
van de machine los en verwijder de vuldeur.
Verwijder de afdekplaten B en C. Om dit
te doen een dunne schroevendraaier in
de openingen steken, zoals afgebeeld,
een klein stukje naar beneden duwen en A
C
de afdekplaten loswrikken.
Gebruik geschikt gereedschap en oefen
druk uit om het vergrendelingsblokje D
D
B
los te maken van de bevestiging, haal het
blokje weg en monteer het aan de
andere kant van de deur, nadat u het
C
A
180° gedraaid heeft.
Schroef het scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, en monteer het op
de andere kant en schroef het vast.
Zet de afdekplaten B en C vast op de andere kant, nadat u ze eerst 180°
gedraaid heeft.
Schroef de afdekplaat E los van de
E
voorkant van de machine, draai
hem 180°, schroef hem vast op de
G
andere kant.
F
8. Schroef de deurvergrendeling Flos,
duw hem enigszins naar beneden
en verwijder hem van de voorkant
E
van de machine.
9. Maak de kabelverbinding van de
F
deurvergrendeling Flos.
G
10. Druk de knop G in en naar beneden,
duw het deksel enigszins naar beneden en verwijder het van de
voorkant van de machine.
11. Maak de kabelverbinding van het
deksel Glos.
12. Monteer de deurvergrendeling F aan de andere kant, plaats de kabelverbinding
en schroef de vergrendeling vast.
7.
Installatie
35
13. Plaats de kabelverbinding in het deksel G aan de andere kant, plaats het deksel
en laat de knop op zijn plaats vergrendelen.
14. Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van de
machine en schroef ze vast.
Opmerking betreffende contactbescherming:De machine kan alleen veilig gebruikt worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.
Speciale accessoires
Installatieset tussenstuk om de droger bovenop een wasmachine te plaatsen:
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een automatische AEG-Electrolux wasmachine (60cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte
te kunnen besparen. De automatische wasmachine onder en de droger er bovenop.
Uitvoering die geleverd moet worden:
– met verwijderbare stapelplaat 916.018 903
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Installatieset voor externe condensafvoer
Bij het apparaat geleverd
Installatieset 125 122 510 om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een
teil, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd
te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine
blijven zitten. Zie deel "Programma-opties" voor de aanwijzingen hoe u de waarschuwingsled TANK kunt uitschakelen.
Max. verplaatsingshoogte: 1m vanaf de bodem van de droger; Max.
verplaatsingslengte: 3m
Lees de bij de set geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
36
Milieu
Milieu
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE <, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Oud apparaat
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over
het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
WAARSCHUWING!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet meer gebruikt. Snij de
voedingskabel van het apparaat en gooi deze samen met de stekker weg. Maak de
deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen zich niet in de machine opsluiten
en hun leven in gevaar brengen.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen
geen wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld:
Verbruiksgegevens – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed,
gedroogd met het KATOEN KASTDROOG programma.
Milieu
Voor-centrifugeren
37
Droogcyclus
Restvochtigheid
Toeren per minuut
in liter
als a %
1000
4.20
1200
Energie in kWh
Kosten in euros1)
60
4.40
0,66
3.92
56
4.20
0,63
1400
3.64
52
3.87
0,58
1800
3.15
45
3.40
0,51
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
38
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen
als...").
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met de
Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No.) (zie typeplaatje voor
de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving: ................................................................................
Productnummer: .....................................................................................................
S No.: ...................................................................................................
39
www.electrolux.com
136900640-00-19092007
Subject to change without notice
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising