ZANUSSI ZTA250 Handleiding


Add to My manuals
28 Pages

advertisement

ZANUSSI ZTA250 Handleiding | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

Notice d'utilisation

Luchtafvoerdroger

Sèche-linge à

évacuation

ZTA 250

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _ _ _ _ 5

Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _ 5

Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Wat te doen als… ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9

Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10

Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13

Onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

Wijzigingen voorbehouden

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk!

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Algemene veiligheid

• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.

• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.

• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).

• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.

• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.

Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.

2

• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te worden.

• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.

• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de trommeldroger geladen wordt

Waarschuwing!

Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven.

Brandgevaar!

• Gevaar voor elektrische schokken!

Spuit geen waterstralen op het apparaat.

• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

Installatie

• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.

• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.

• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).

• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.

• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.

Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

Gebruik

• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.

• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.

• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.

• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.

• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.

3

• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.

• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is. 1)

Heet oppervlak: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!

Veiligheid van kinderen

• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.

Productbeschrijving

• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.

• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.

• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

1

2

7

6

3

4

1 Bedieningspaneel

2 Deur

3 Pluisfilter

4 Typeplaatje

1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.

4

5

5 Verstelbare pootjes

6 Ventilatieuitgangen aan de zijkanten/ventilatieuitgangen aan de achterkant

7 Ringmoer

Bedieningspaneel

1

1 Programmaknop en "O" - Uit schakelaar

2 Functietoetsen

3 Functiestatuslampje

- Drogen lampje

Voordat u de droger in gebruik neemt

Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca.

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

• Sorteer op weefseltype:

– Katoen/linnen voor programma's in de katoen

programmagroep.

– Gemengde was en synthetische stoffen voor programma's in de synthetica programmagroep.

• Sorteer op verzorgingslabel. De verzorgingslabels betekenen het volgende:

Drogen in de droogtrommel is in principe mogelijk

Drogen op normale temperatuur

Drogen bij verlaagde temperatuur (druk op de LA-

GE

TEMP.

toets!)

Drogen in de droogtrommel is niet mogelijk

2 3

- ANTI-KREUK / EINDE lampje

- FILTER lampje

4 START / PAUZE toets

4

30 min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

Belangrijk!

Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.

• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.

• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze stukken kunnen krimpen!

Wasgoed voorbereiden

• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).

• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen

(paperclips, veiligheidsspelden etc.).

5

• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.

Belangrijk!

Doe niet te veel wasgoed in de machine.

Houd de max. belading van 7 kg aan.

Het gewicht van wasgoed

Type wasgoed

Badjas

Servet

Dekbedovertrek

Laken

Programmatabel

Gewicht

1200 gram

100 gram

700 gram

500 gram

Type wasgoed

Kussensloop

Tafelkleed

Badstof handdoek

Theedoek

Nachthemd

Damesslips

Herenoverhemd

Herenoverhemd

Herenpyjama

Bloes

Herenondergoed

Programma's

Tijd in minuten (ongeveer)

Toepassing/eigenschappen

KATOEN Extra droog

KATOEN Sterkdroog

KATOEN Kastdroog 1)

KATOEN Strijkdroog+ 1)

KATOEN Strijkdroog 1)

SYNTHETICS

Extra droog

140

130

125

105

85

45

6

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

3 kg

Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.

badstof artikelen, badjassen.

Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.

badstof artikelen, badjassen.

Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv.

badstof artikelen, breigoed, handdoeken.

Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.

Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.

Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.

truien, beddengoed, tafellinnen.

Gewicht

200 gram

250 gram

200 gram

100 gram

200 gram

100 gram

600 gram

200 gram

500 gram

100 gram

100 gram

Programma's

Tijd in minuten (ongeveer)

Toepassing/eigenschappen

SYNTHETICS

Kastdroog 1)

SYNTHETICS

Strijkdroog

JEANS

35

25

125

3 kg

3 kg

7 kg

1) In overeenstemming met IEC61121

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen

Draai de programmakeuzeknop op een programma.

De machine is ingeschakeld.

Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.

Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.

Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag, manchetten en naden).

6 5 4

1 2 3

7

Openen van de deur en wasgoed in de trommel doen

1. Open de deur.

2. Vul de trommel met wasgoed (druk het niet aan).

Let op!

Laat het wasgoed niet tussen de deur en de rubber pakking terecht komen.

3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een duidelijke klik horen.

Het programma selecteren

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje

START PAUZE begint te knipperen.

Extra functies selecteren

U kunt kiezen uit de volgende extra functies: toets 1 - FIJNE WAS toets 2 - TEXTIEL

LAGE TEMP.

Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.

TEXTIEL

Druk herhaaldelijk op de toets Textiel om de gewenste optie te selecteren. Het desbetreffende lampje licht op.

U kunt 2 verschillende opties selecteren: KATOEN

cyclus: te gebruiken voor katoen, en SYNTHETICA

: te gebruiken voor synthetische en tere weefsels.

Het programma starten

Druk op de START / PAUZE toets. Het programma wordt gestart.

De fase van het programma wordt aangegeven met bijbehorende lampjes; lampje 6- Drogen , lampje

5- ANTI-KREUK / EINDE .

Het programma veranderen

Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u nadat het programma gestart is, eerst de programmakeuzeknop op "O" (uit) zetten. Het programma wordt geannuleerd.

Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden. Als er desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als er op een functietoets (behalve de Zoemer toets 2) ) wordt gedrukt, begint de led op de start/pauze toets tijdelijk rood te knipperen.

2) Alleen drogers met zoemertoets

8

Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

Als de droogcyclus is voltooid, gaan de lampjes ANTI-

KREUK / EINDE en lampje 4- FILTER branden.

Als de zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.

De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet uiterlijk tegen het einde van deze antikreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)

1. Open de deur.

2. Haal het wasgoed uit de trommel.

3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald. Maak het filter schoon.

Waarschuwing!

Controleer voordat u het filter plaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.

4. Draai de programmakeuzeknop op "O" - Uit.

Belangrijk!

Maak het filter na elke droogcyclus schoon.

5. Sluit de deur.

Onderhoud en reiniging

Het pluizenfilter schoonmaken

Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.

Het waarschuwingslampje Filter , brandt om u daaraan te herinneren.

Let op!

Laat de droger niet werken zonder pluisfilter of met een beschadigd of verstopt pluisfilter.

1. Open de vuldeur en haal het wasgoed uit de trommel.

2. Haal het filter, dat is ingebouwd in het onderste deel van de vulopening, eruit.

3. Open het filter door op de knop, tussen twee gleuven, met de vingers in te drukken.

Maak het filter schoon met een vochtige hand of doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters. Maak als dit gebeurt het filter schoon met warm water en een borstel.

Sluit het filter en vergeet het niet terug te plaatsen.

Waarschuwing!

Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.

Wat te doen als… ...

4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst.

Als de positie niet klopt, steekt het filter uit.

Als het filter niet vastklikt op zijn plaats, kan de vuldeur niet worden gesloten.

Waarschuwing!

U moet het apparaat

LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

De deur schoonmaken

Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om pluizen te verwijderen. Zorgvuldig reinigen zorgt voor een correcte manier van drogen.

De trommel reinigen

Let op!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.

Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel

(bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.

Het bedieningspaneel en de behuizing schoonmaken

Let op!

Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.

Probleem

Droger doet het niet.

Mogelijke oorzaak

Stekker zit niet in het stopcontact of de zekering werkt niet goed.

De vuldeur staat open.

Oplossing

Steek de stekker in het stopcontact.

Controleer de zekering in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).

Sluit de vuldeur.

9

denheid.

Probleem

Droogresultaten niet naar tevre-

Vuldeur sluit niet.

Mogelijke oorzaak

Heeft u de Start / pauze toets ingedrukt?

Verkeerde programma geselecteerd.

Pluisfilter verstopt.

Te grote hoeveelheid wasgoed.

Ventilatiesleuven zijn afgedekt.

Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.

Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine. 1)

Filter zit niet op zijn plaats 2) .

Droogcyclus eindigt kort nadat het programma start.

Niet voldoende wasgoed geladen of de geladen was is te droog voor het geselecteerde programma.

Filter verstopt.

De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.

Laadvolume te groot.

Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.

Kamertemperatuur uitzonderlijk hoog. De compressor is tijdelijk uitgeschakeld om overbelasting te voorkomen.

1) Alleen drogers met geprogrammeerde geleiding

2) Alleen drogers met verwijderbaar filter

Oplossing

Druk nogmaals op de Start / pauze

toets.

Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt

(zie het hoofdstuk "Programmatabel").

Maak het pluisfilter schoon.

Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.

Maak de ventilatiesleuven vrij.

Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.

Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk "Machine-instellingen") 1) .

Installeer het filter op de juiste plaats 2) .

Selecteer het tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. Extradroog in plaats van Kastdroog ).

Maak het filter schoon.

Verminder laadvolume.

De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.

Automatisch proces, er is niets mis met het apparaat. Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.

Machine-instellingen

ZOEMER permanent uit

1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma.

2. Druk tegelijkertijd op de toetsen FIJNE WAS en TEXTIEL en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt.

10

3. Standaard staat de zoemer altijd uit.

Technische gegevens

Hoogte x breedte x diepte

Inhoud trommel

Diepte met vuldeur open

De hoogte kan worden afgesteld met

Leeg gewicht

Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)

Spanning

85 x 60 x 58 cm

108 liter

109 cm

1,5 cm ong. 32,5 kg max. 7 kg

230 V

Benodigde zekering

Totaal vermogen

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op

1000 tpm) 2)

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik

Gebruik

Toegestane omgevingstemperatuur

16 A

2600 W

C

3,9 kWh

262,6 kWh

Huishoudelijk

+ 5°C tot + 35°C

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.

Programma

Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.

KATOEN KASTDROOG 2)

3,9 / 115 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)

KATOEN STRIJKDROOG 2) 3 / 85 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)

SYNTHETICA KASTDROOG 2)

1,18 / 35 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op 1200 tpm)

1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.

2) in overeenstemming met EN 61121

Installatie

Plaatsing van het apparaat

• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.

• De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.

• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.

• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.

11

• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.

• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke.

Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.

Belangrijk!

De hete lucht die door de wasdroger wordt uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60 °C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.

Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.

Waarschuwing!

Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.

Waarschuwing!

Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.

Verwijdering van de transportbeveiliging

Let op!

Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

1. Open de vuldeur.

2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de trommel.

3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

Het aansluiten van de ventilatieslang

Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit ventilatie-uitgangen: een uitgang bevindt zich aan de achterkant, de andere aan de linker- en rechterkant.

Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is door de ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te trekken en deze op de slang te schroeven en hem stevig op zijn plaats te duwen. De ongebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de speciale bijgeleverde afdekkingen.

A

Als de ventilatieslang een-

A maal op de droger is aangesloten, laat hem dan tot aan het gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor dat de totale lengte minder B is dan 2 meter, en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doehet-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.

Waarschuwing!

Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een brandstofleiding die is ontworpen om afvalbrandstof van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn 'afval' ten minste tot voorbij keu-

12

kenonderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten de keuken. Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt gehinderd. Daarom moet in het geval van een permanente slang die aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van ten minste 150 m3/ uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er dan voor dat de ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan

+35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.

Elektrische aansluiting

Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.

Waarschuwing!

De fabrikant kan niet

Milieu

aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.

Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.

Waarschuwing!

De stekker moet na het installeren van de machine toegankelijk zijn.

Deur omkeren

Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. Deze handeling moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Speciale accessoires

Stapelkit

Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar om het mogelijk te maken dat de droger bovenop een wasmachine (voorlader) kan worden geplaatst met een diepte van het deksel tussen 48 en 60 cm. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

Waarschuwing!

Als u uw oude apparaten afvoert, verwijder dan de hoofdkabel en voer deze samen met de stekker af. Verwijder de deurhaak en zorg ervoor dat deze niet langer kan worden afgesloten om te voorkomen dat jonge kinderen in het apparaat opgesloten raken.

Milieutips

• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht.

Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig.

13

• Uw droger werkt het zuinigst als u:

– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;

– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;

– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt; toeren per minuut

1000

1400

– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt. Voorbeeld: Verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed, gedroogd met het katoen Prêt à ranger programma.

Voorcentrifugeren

Restvochtigheid in liter

4.20

3.64

als %

60

52

Droogcyclus

Energie in kWh

3,9

3.7

Onderhoud

Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen als…").

Als u niet in staat was het probleem zelf op te lossen, neem dan contact op met uw plaatselijke klantenservice.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende informatie nodig:

– Modelbeschrijving

– Productnummer (PNC)

– Serienummer (S nr.) (zie typeplaatje voor de nummers)

– Soort storing

Modelbeschrijving:

Productnummer:

Serienummer.:

– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven

Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................

14

Sommaire

Avertissements importants _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17

Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Tri et préparation du linge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18

Tableau des programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20

Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22

Que faire si ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Réglages de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Maintenance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

Sous réserve de modifications

Avertissements importants

Important Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour

éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité.

Conservez ces instructions et transmettez-les en cas de changement de propriétaire, afin que toutes les personnes amenées à utiliser l'appareil soient correctement informées sur son utilisation et les consignes de sécurité à observer.

Consignes générales de sécurité

• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.

• Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation sécurisée de l'appareil.

• Prenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher vos animaux domestiques de se glisser dans le tambour. A cet effet, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.

• Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.

• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et autres éléments similaires (ces pièces accumulent la chaleur).

• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc

(mousse de latex), les bonnets de bains, les tissus imperméables, les articles renforcés de caoutchouc ou les vêtements et oreillers contenant de l'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés au sèchelinge.

• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.

• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou un grave dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin-vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées par le fabricant.

• Le linge présentant des taches d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude avec une plus grande quantité de lessive, avant d'être séché dans le sèche-linge.

• Risque d'explosion : ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage

à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient provoquer une explosion. Ne séchez que du linge ayant été lavé à l'eau.

15

• Risque d'incendie : le linge taché ou imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut provoquer un incendie et ne doit pas être séché en sèche-linge.

• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre dans le sèche-linge.

• Vérifiez d'avoir bien vidé les poches des vêtements

à sécher et surtout de ne jamais y laisser de briquets

à gaz, ni d'allumettes

Avertissement N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.

Risque d'incendie

• Risque de choc électrique !

N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.

• Le cycle de séchage se termine par une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) de sorte que le linge reste dans l'appareil à une température qui ne risquera pas de l'abîmer.

• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, notamment les feux de cheminée.

Consignes générales de sécurité

• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques techniques de cet appareil.

• Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation sécurisée de l'appareil.

• Prenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher vos animaux domestiques de se glisser dans le tambour. A cet effet, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.

• Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.

• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des pièces de linge suivantes : coussins, oreillers,

16 couvertures matelassées et autres éléments similaires (ces pièces accumulent la chaleur).

• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc

(mousse de latex), les bonnets de bains, les tissus imperméables, les articles renforcés de caoutchouc ou les vêtements et oreillers contenant de l'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés au sèchelinge.

• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation, nettoyage et entretien.

• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou un grave dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin-vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées par le fabricant.

Usage prévu

• Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour tout autre but que celui pour lequel il a été conçu.

• Ne séchez en machine que le linge pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette de chaque article.

• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.

• Ne surchargez pas l'appareil. (Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.)

• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèchelinge.

• Ne séchez pas en machine le linge qui est entré en contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants ont été utilisés avant le séchage en machine, prenez toutes les précautions pour éliminer le produit avant d'introduire le linge dans l'appareil.

• Pour débranchez la prise de la fiche murale, ne tirez par sur le cordon mais toujours au niveau de la prise.

• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, la partie supérieure ou la base est endommagée et permet d'accéder aux composants internes de l'appareil.

• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache de l'ampoule d'éclairage de porte quand l'éclairage est en fonctionnement. 3)

Surface brûlante : Ne touchez pas l'arrière de l'appareil pendant son fonctionnement.

Sécurité des enfants

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Description de l'appareil

• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la portée des enfants.

• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour.

1

2

7

6

1 Bandeau de commande

2 Porte

3 Filtre à peluches

4 Plaque signalétique

3

4

5

5 Pieds réglables

6 Orifices d'évacuation latéraux / orifice d'évacuation arrière

7 Bague de serrage

3) Pour les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour.

17

Bandeau de commande

1 2 3 4

1 Sélecteur de programmes et interrupteur "O" -

Arrêt

2 Touches de fonction

3 Voyant de fonction

-voyant séchage

-voyant fin de cycle

-voyant filtres

4 Marche/Arrêt Touche

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois

Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en cours de production, avant la première utilisation de votre sèche-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un

Tri et préparation du linge

Tri du linge

• Tri du linge par type de textile :

– Coton/lin pour les programmes de type Coton chiffon humide ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant quelques chiffons humides dans l'appareil.

– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type SYNTHETIQUES

• Tri du linge en fonction du type d'étiquette. Description des étiquettes d'entretien :

Séchage en sèchelinge possible dans tous les cas

Séchage

à une température normale

Séchage

à une température réduite

(appuyez sur la touche DÉLI-

CAT )

Séchage en sèchelinge non autorisé

Important N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.

Cet appareil peut être utilisé pour tous le linge dont l'étiquette indique qu'il peut être séché en sèche-linge.

• Ne séchez pas les vêtements neufs de couleur avec du linge de couleur claire. Les textiles pourraient déteindre.

• Ne séchez pas les lainages et la bonneterie à l'aide du programme TRES SEC. Ils pourraient rétrécir.

Préparation du linge

• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les housses de couettes et nouez les cordons ou les rubans (ex. ceintures de tabliers).

• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.).

18

• Retournez sur l'envers les articles doublés (ex. les anoraks avec doublure en coton : la doublure doit

être à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.

Important Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas plus de 7 kg

Poids du linge

Type de linge

Peignoir

Serviette

Housse de couette

Drap

Taie d'oreiller

Poids

1 200 g

100 g

700 g

500 g

200 g

Tableau des programmes

Présentation des programmes

Type de linge

Nappe

Drap de bain

Torchon

Chemise de nuit

Sous-vêtements féminins

Chemise de travail pour homme

Chemise de travail pour homme

Pyjama pour homme

Chemisier

Sous-vêtements masculins

Poids

250 g

200 g

100 g

200 g

100 g

600 g

200 g

500 g

100 g

100 g

Programmes

Durée en minutes

(approximative)

Utilisation/propriétés

COTON Extra sec

140

COTON Très sec 130

COTON Prêt à ranger 1)

COTON Légèrement humide 1)

COTON Prêt à repasser 1)

125

105

85

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).

Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).

Séchage complet des textiles d'une épaisseur homogène (ex. linge en tissu éponge, serviettes

éponge ou lainages).

Pour les textiles fins à repasser, par ex. tricots, chemises en coton.

Pour les textiles fins à repasser, par ex. lainages, chemises en coton.

19

Programmes

Durée en minutes

(approximative)

Utilisation/propriétés

SYNTHÉTIQUES

Extra sec

SYNTHETIQUES

Prêt à ranger 1)

SYNTHETIQUES

Prêt à repasser

Jeans

45

35

25

125

3 kg

3 kg

3 kg

7 kg

1) En conformité avec la norme EN 61121

Utilisation quotidienne

Mise sous tension de l'appareil

Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme. L'appareil est mis sous tension.

Séchage complet des textiles épais ou multicouches (ex. pull-overs, linge de lit, linge de table).

Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (ex. chemises en textiles mélangés, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).

Pour les textiles fins à repasser, par ex. lainages, chemises en coton.

Programme spécial pour vêtements de sport comme les jeans, les sweats, etc., en tissu de résistances diverses (ex. au niveau du poignet et du col ou des coutures).

6 5 4

1 2 3

20

Ouverture de la porte et chargement du linge

1. Ouvrez la porte.

2. Chargez votre linge sans le tasser.

Attention Veillez à ne pas coincer de linge entre la porte et le joint en caoutchouc. Ceci aurait pour effet de l'endommager.

3. Refermez la porte en appuyant fermement.

Le verrouillage doit

être audible.

Sélection du programme

Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le voyant Marche/Arrêt se met à clignoter.

Sélection des fonctions complémentaires

Vous pouvez sélectionner les fonctions complémentaires suivantes :

Touche 1 - Délicat

Touche 2 - Textile

DELICAT

Cette touche permet de réduire la température de séchage pour le linge délicat. Le voyant correspondant s'allume. Cette option peut également servir pour un séchage à durée contrôlée.

TEXTILE

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Textile pour sélectionner l'option désirée. Le voyant correspondant s'allume. Vous avez le choix entre 2 options : Coton

Cycle : à utiliser pour le coton et SYNTHETIQUES

: à utiliser pour le linge synthétique ou délicat.

Démarrage du programme

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt Le programme démarre.

Les différentes phases du programme sont indiquées par les voyants correspondants : voyant 6 - Séchage

, voyant 5 - fin de cycle .

Modification du programme

Pour modifier un programme en cours sélectionné par erreur, placez le sélecteur de programmes sur "O" -

Arrêt Le programme est annulé.

Après le départ du programme, il n'est plus possible de modifier le programme directement. Si toutefois, vous essayez de modifier le programme avec le sélecteur de programme ou si une touche de fonction est activée (sauf la touche ALARME 4) ) , le voyant rouge de la touche Marche/Arrêt clignotera pendant

4) Pour les sèche-linges avec touche sonore un moment. Toutefois, le programme de séchage se poursuit normalement (protection du linge).

Fin du cycle de séchage / retrait du linge

Une fois le cycle de séchage terminé, les voyants fin de cycle et 4- Filtres s'allument. Si l'alarme est activée, un signal sonore retentit par intermittences pendant une minute environ.

Les cycles de séchage sont automatiquement suivis d'une phase anti-froissage qui dure environ

30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge peut être retiré à tout instant. (Il est recommandé de sortir le linge au plus tard vers la fin de la phase antifroissage pour éviter qu'il ne se froisse.)

1. Ouvrez la porte.

2. Sortez le linge.

3. Après avoir sorti les vêtements, enlevez le filtre et nettoyez-le.

Avertissement Avant de replacer le filtre, vérifiez que rien ne se trouve à l'intérieur du logement du filtre.

4. Tournez le sélecteur de programmes sur la position "O" - Arrêt.

Important Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

21

5. Fermez la porte de chargement.

Entretien et nettoyage

Nettoyage du filtre à peluches

Le filtre retient toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer le filtre

à peluches après chaque cycle de séchage.

Le voyant Filtres est allumé pour vous rappeler que vous devez le nettoyer.

Attention N'utilisez jamais votre sèche-linge sans avoir installé le filtre à peluches ou si ce dernier est détérioré ou complètement recouvert de peluches.

1. Ouvrez la porte et sortez le linge.

2. Retirez le filtre qui se trouve dans le bas de l'ouverture de chargement.

3. Ouvrez le filtre en appuyant sur le bouton entre les deux fentes des joints. Nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon humide.

Après un certain temps, les filtres se couvrent d'une patine due aux résidus de lessive sur le linge. Pour éliminer cette patine, nettoyez le filtre à l'eau chaude en le frottant à l'aide d'une brosse.

Fermez le filtre et n'oubliez pas de le remettre en place.

Avertissement Avant de replacer le filtre, vérifiez que rien ne se trouve à l'intérieur du logement du filtre.

4. Le filtre ne peut être inséré que dans un sens. Si le filtre est mal inséré, il dépasse de son logement.

Si le filtre ne s'enclenche pas, vous ne pourrez pas fermer la porte.

Avertissement Vous devez DÉBRANCHER l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyage de la porte

Nettoyez périodiquement l'intérieur de la porte et autour du filtre pour éliminer les peluches. Un parfait nettoyage est indispensable pour un bon séchage.

Nettoyage du tambour

Attention N'utilisez pas de produits abrasifs, ni laine d'acier pour nettoyer le tambour.

Le calcaire contenu dans l'eau ou les détergents peut laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Le détecteur d'humidité ne peut alors plus détecter efficacement le taux d'humidité, ce qui peut expliquer que le linge est plus humide que prévu lorsque vous le sortez.

Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux (par ex. à base de vinaigre) et d'un chiffon humide.

Nettoyage du bandeau de commandes et de la carrosserie

Attention N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

22

Que faire si ...

Anomalie Cause possible

L'appareil n'est pas branché ou le fusible est grillé.

Solution

Branchez l'appareil sur le secteur.

Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).

Le sèche-linge ne démarre pas.

La porte de chargement est ouverte.

Avez-vous appuyé sur la touche

Marche/Arrêt ?

Le programme choisi ne convient pas au linge.

Le filtre à peluches est obstrué.

Fermez la porte de chargement.

Appuyez de nouveau sur la touche

Marche/Arrêt.

Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat

(consultez le "Tableau des programmes").

Nettoyez le filtre à peluche.

Respectez les charges recommandées.

Les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants.

La porte ne ferme pas.

Le cycle de séchage s'arrête peu de temps après le démarrage du programme.

Le volume de linge est excessif.

Les fentes d'aération sont bouchées.

L'intérieur et les nervures du tambour sont couverts de résidus.

La conductivité de l'eau du lieu d'installation ne correspond pas au réglage standard de l'appareil. 1)

Le filtre a été mal remis en place

2) .

Vous n'avez pas chargé une quantité suffisante de linge ou le linge chargé est trop sec pour le programme sélectionné.

Le filtre est obstrué.

Débouchez les fentes d'aération.

Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour.

Reprogrammez les paramètres standard de séchage (consultez le chapitre 'Réglages de l'appareil')

Mettez le filtre bien en place 2)

1)

Sélectionnez un programme temporisé ou un niveau de séchage supérieur (par ex. Extra sec au lieu de Prêt à ranger )

Nettoyez le filtre.

La durée du cycle de séchage est anormalement longue. Remarque :

Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.

Le volume de linge est excessif.

Réduisez la charge.

Le linge n'a pas été suffisamment essoré.

La température ambiante est particulièrement élevée. Le compresseur est momentanément à l'arrêt pour éviter les surcharges.

1) Pour les sèche-linges avec programmation de conductivité

2) Pour les sèche-linges avec filtre amovible

Le linge doit être suffisamment essoré avant d'être placé dans le sèche-linge.

Il s'agit d'une fonction automatique et l'appareil ne présente aucun défaut. Si possible, réduisez la température de la pièce.

23

Réglages de l'appareil

Alarme : désactivation permanente

1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel programme.

2. Appuyez simultanément sur les touches DÉLI-

CAT et TEXTILE et maintenez-les enfoncées pendant environ 5 secondes.

Caractéristiques techniques

3. L'alarme sera par défaut désactivée.

Hauteur x Largeur x Profondeur

Capacité du tambour

Profondeur avec porte ouverte

Possibilité de réglage en hauteur

Poids à vide

Charge (en fonction du programme) 1)

Tension

Fusible nécessaire

85 x 60 x 58 cm

108 l

109 cm

1,5 cm environ 32,5 kg max. 7 kg

230 V

16 A

Puissance totale

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie (7 kg de coton, préalablement essoré à 1000 tr/min) 2)

2600 W

C

3,9 kWh

Consommation d'énergie annuelle moyenne

Usage prévu

262,6 kWh

Domestique

Température ambiante autorisée + 5°C à + 35°C

Valeurs de consommation

Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.

Programme

COTON PRET A RANGER 2)

COTON COTON PRET A REPASSER 2)

Consommation d'énergie en kWh / temps de séchage moyen en minutes

3.9 / 115 (7 kg de linge préalablement essoré à 1000 tr/min)

3 / 85 (7 kg de linge préalablement essoré à 1000 tr/ min)

SYNTHETIQUES PRET A RANGER 2)

1.18 / 35 (3 kg de linge préalablement essoré à 1200 tr/min)

1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des méthodes de mesure différentes.

2) conformément à la norme EN 61121

24

Installation

Emplacement

• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil près de votre lave-linge.

• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre,

à l'abri de la poussière.

• L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille d'aération frontale, ni les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.

• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, installezle sur une surface solide et parfaitement plane.

• Après l'installation du sèche-linge, vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle qu'il est horizontal. S'il n'est pas

à l'horizontal, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds de réglage.

• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne pas restreindre la circulation de l'air au sol par des tapis à poils longs, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.

Important La température de l'air chaud dégagé par le sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil ne doit donc pas être installé sur des sols non résistants aux températures élevées.

Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5

°C ni supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Avertissement Si l'appareil doit être déplacé, transportez-le verticalement.

Avertissement L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou une porte battante dont les charnières sont placées du côté opposé de l'appareil.

Retrait des protections de transport

Attention Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.

1. Ouvrez la porte.

2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur du tambour.

3. Enlevez la gaine plastique et le rembourrage en polystyrène de l'appareil.

Installation du tuyau d'évacuation

Pour simplifier l'installation, vous disposez de plusieurs orifices d'évacuation : un à l'arrière, un à gauche et un

à droite. Pour relier le tuyau à l'appareil, appliquez d'abord à une extrémité du tuyau la bague de serrage

(A) se trouvant sur l'orifice arrière, puis introduisez le tuyau dans l'orifice d'évacuation choisi. Fermez les autres orifices à l'aide des caches fournis.

A

Une fois relié au sèche-linge, amenez le tuyau flexible au point d'évacuation souhaité, en veillant à ce que la longueur totale de la

A course soit inférieure à 2 m, et qu'il ne présente pas

B plus de deux coudes. En ce qui concerne le conduit, si vous avez opté pour une grille fixe murale/de fenêtre, un bon marchand de matériaux devrait pouvoir vous fournir tout le matériel nécessaire et vous donner des conseils d'installation.

25

Avertissement

Attention, il est important de ne pas raccorder ce sèche-linge sur un conduit de fumées.

Notez que pour éviter tout problème de condensation, il est essentiel que le sèche-linge soit équipé d'un tuyau flexible qui achemine l'air humide bien audelà des éléments de cuisine, de préférence en dehors de la cuisine. Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil, il est important de ne pas bloquer la sortie d'évacuation de la vapeur. Un débit d'évacuation d'au moins

150 m3/h doit être assuré. Si le sèche-linge est installé près d'éléments de cuisine, assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité du séchage sera réduite, le temps de séchage plus long et la consommation d'énergie plus élevée. Si le tuyau est complètement

écrasé, le disjoncteur dont l'appareil est équipé risque de se déclencher. Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Branchement électrique

Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil

(tension d'alimentation, type de courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").

Environnement

Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.

Avertissement Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure découlant du non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par le service aprèsvente de votre magasin-vendeur.

Avertissement La prise doit être accessible après l'installation de l'appareil.

Réversibilité de la porte

Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la porte peut être inversé.

Cette opération doit être exclusivement effectuée par un technicien qualifié. Adressez-vous au service aprèsvente le plus proche.

Accessoires spéciaux

kit de superposition

Un kit de superposition spécial est disponible auprès de votre revendeur pour faciliter le montage du sèche-linge au-dessus d'un lave-linge à chargement frontal dont la profondeur est comprise entre 48 et 60 cm. Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et

électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

26

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.

Avertissement Lors de la mise au rebut de votre appareil, enlevez le câble et jetez-le avec la prise.

Enlevez le verrou de la porte et rendez-le inutilisable ; cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Conseils relatifs à l'environnement

• Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un adoucissant lors du lavage.

• Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement possible si vous :

– laissez constamment dégagée la grille d'aération située sur le socle du sèche-linge ;

Tours par minute

1000

1400

– respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;

– nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage ;

– essorez suffisamment le linge avant de le sécher.

Exemple : Données de consommation – en fonction de la vitesse d'essorage – pour 7 kg de linge séché avec le programme Coton Prêt à ranger.

Essorage préalable

Humidité résiduelle en litres

4.20

3.64

en %

60

52

Cycle de séchage

Consommation d'électricité en kWh

3,9

3.7

Maintenance

En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème à l'aide de la notice d'utilisation (chapitre "En cas d'anomalie de fonctionnement").

Si vous ne parvenez pas à régler le problème, veuillez contacter le service après-vente.

Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous aurons besoin des informations suivantes :

– Description du modèle

– Numéro de produit (PNC)

– Numéro de série (S No.) (indiqué sur la plaque signalétique)

– Type d'anomalie

– Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil

Description du modèle :

Code produit (PNC) :

Numéro de série

Afin d'avoir les références nécessaires sous la main nous vous recommandons de remplir les lignes suivantes :

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

27

www.electrolux.com

U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.zanussi.be

Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin online sur: www.zanussi.be

136908240-00-112008

advertisement

Related manuals