Aeg-Electrolux | T57860 | User manual | Aeg-Electrolux T57860 Ohjekirja

Aeg-Electrolux T57860 Ohjekirja
LAVATHERM 57860
Käyttöohje
Bruksanvisning
Kondensoiva
kuivausrumpu
Kondenstumlare
2
Sisällys
Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme.
Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan
mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa,
jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa.
SISÄLLYS
KÄYTTÖOHJEET
TURVALLISUUSOHJEET
YMPÄRISTÖ
TUOTTEEN KUVAUS
KÄYTTÖPANEELI
Käyttöpaneeli
Näytön tiedot
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
OHJELMAT
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Pyykin lajittelu
Esimerkkejä tekstiilien painoista
Laitteen/rummun valon sytyttäminen
Rummun täyttäminen
Ohjelman valitseminen
ARKA PYYKKI-toiminto
Toiminto HELLÄVARAINEN
Toiminto PITKÄ RYPISTYMISENESTO
ÄÄNIMERKKI-toiminto
AIKA-toiminto
AJASTIN
LAPSILUKKO
Ohjelman käynnistäminen
3
3
5
6
7
7
7
8
8
10
10
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
Ohjelman muuttaminen
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin
ottaminen koneesta
HOITO JA PUHDISTUS
Nukkasihdin puhdistaminen
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Vesisäiliön tyhjentäminen
Puhdista lauhdutin
Rummun puhdistaminen
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen
puhdistaminen
KÄYTTÖHÄIRIÖT ...
KONEEN ASETUKSET
TEKNISET TIEDOT
OHJEITA TESTILAITOKSELLE
ASENNUS
Laitteen sijoittaminen
Kuljetussuojausten poistaminen
Sähköliitäntä
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
Erikoisvarusteet
HUOLTO
14
14
15
15
17
17
18
19
19
19
21
22
23
23
23
23
24
24
25
25
Oikeus muutoksiin pidätetään
Turvallisuusohjeet
3
KÄYTTÖOHJEET
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että
kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana
esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle
omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista
käyttöä varten.
- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.
Yleiset turvallisuusohjeet
• Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Varmista, että pienet lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista
rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja, eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata seuraavanlaisia tekstiilejä:
Tyynyt, peitot ja vastaavat (koska ne keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto),
suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai
huoltotöiden suorittamisen.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä,
vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi, tahranpoistoaine, jne.).
Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa saa
kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
• Tulipalon vaara: kasvi- tai paistoöljyllä kostuneet tai tahraantuneet vaatteet aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
4
Turvallisuusohjeet
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on huuhdeltava
huolellisesti ennen sen kuivaamista kuivausrummussa.
• Tarkista aina, ettei rummussa kuivattavien vaatteiden taskuihin ole jäänyt tulitikkuja tai
sytytintä.
VAROITUS!
• Tulipalovaara! Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet ota vaatteita heti pois koneesta ja levitä niitä kuivumaan. Muuten
lämpö ei pääse poistumaan vaatteista, ja ne voivat vahingoittua.
• Huolehdi, ettei kuivausrumpuun pääse kerääntymään nukkaa.
• Sähköiskun vaara! Älä puhdista laitetta vesisuihkulla.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos tekstiilin puhdistuksessa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
• Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden laitteiden kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
Asennus
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma
asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laitteelle tai
muulle omaisuudelle voi aiheutua vakavia vahinkoja. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä
kohta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi.
• Tarkista, ettei laite ole virtajohdon päällä.
• Jos laite sijoitetaan lattiamaton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti laitteen alla.
• Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista, ettei se paina tai purista virtajohtoa.
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien petrolituotteiden kanssa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on
poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli, kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
Ympäristö
5
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
• Varo kuumia pintoja! Älä koske luukun lampun suojukseen valon palaessa.
(Koskee vain kuivausrumpuja, joissa on sisävalo.)
Lasten turvallisuus
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
• Lapset eivät välttämättä ymmärrä, että sähkölaitteet voivat olla vaarallisia. Pikkulapsia on
valvottava, eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
VAROITUS!
• Pakkausmateriaalit (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille aiheuttaen tukehtumisvaaran. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun.
YMPÄRISTÖ
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
Ympäristönsuojeluohjeita
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei tämän
vuoksi tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta, kun noudatat seuraavia ohjeita:
– Pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina puhtaina ja esteettöminä;
– Noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä;
– Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä;
– Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen kuivausohjelman jälkeen;
– Linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta.
Energiankulutus riippuu pyykinpesukoneen linkousnopeudesta. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä alhaisempi energiankulutus.
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaiseen jätekeräykseen.
6
Tuotteen kuvaus
VAROITUS!
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä:
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto ja pistoke irti ja hävitä ne.
• Irrota luukun lukitus. Näin lapset eivät voi leikkiessään joutua loukkuun koneen sisälle ja
aiheuttaa itselleen hengenvaaraa.
TUOTTEEN KUVAUS
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Käyttöpaneeli
Vesisäiliö
Rummun valo
Hienosiivilät
Karkeasiivilät
Nukkasiivilät
Arvokilpi
Täyttöluukku (avautumissuunta vaihdettavissa)
Lämmönvaihtimen luukku
Jalustan luukun avauspainike
Ilmanvaihtoritilä
Käyttöpaneeli
12 Säätöjalat
KÄYTTÖPANEELI
Käyttöpaneeli
6
1
1
2
3
4
5
6
2
Ohjelmanvalitsin ja virtakytkin
Toimintopainikkeet
START PAUSE -painike
AJASTIN -painike
Näyttö
Tilaa ilmaiseva merkkivalo
Näytön tiedot
1
6
2
5
4
1
2
3
4
5
3
päättymisaika / virheilmoitus
varoitukset
pitkän rypistymisen eston kuvake
ohjelmavaiheen tila
ajastimen kuvake
5
4
3
7
8
Ennen käyttöönottoa
6 toimintolukituksen kuvake
Näytön symboleiden kuvaus
kuivaus (kuivausvaiheen symboli)
jäähdytys (kuivausvaiheen symboli)
tyhjennä vesisäiliö (va- puhdista siivilät (varoiroitus)
tus)
rypistymisen esto (kuivausvaiheen symboli)
pitkä rypistymisen esto
puhdista lauhdutin
(varoitus)
lapsilukko
ajastin
ohjelman kesto
ohjelman kestoajan
valinta (10 min - 3 h)
ajastimen viiveaika
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Poista koneeseen valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet pyyhkimällä rumpu kostealla liinalla tai suorittamalla lyhyt kuivausohjelma (noin 30 min.) laittaen koneeseen kosteita vaatteita.
OHJELMAT
Ohjelmat
Maksimitäyttö
(paino
kuivana)
Käyttö/ominaisuudet
Lisätoiminnot
Hoitoohje
PUUVILLA
8 kg
Paksujen tai monikerroksisten
tekstiilien perusteellinen kuivaus,
esimerkiksi froteepyyhkeet, kylpytakit.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
KAAPPIKUIVA
8 kg
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi
froteepyyhkeet, trikoovaatteet,
pyyhkeet.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
SILITYSKUIVA
8 kg
Normaalipaksuiset puuvilla- ja
pellavatekstiilit, esim. vuodevaatteet, pöytäliinat.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
ERITTÄIN KUIVA
TEKOKUIDUT
ERITTÄIN KUIVA
3 kg
Paksujen tai monikerroksisten
tekstiilien perusteellinen kuivaus,
esimerkiksi villapuserot, vuodevaatteet, pöytäliinat.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
2)
Ohjelmat
Maksimitäyttö
(paino
kuivana)
Käyttö/ominaisuudet
Lisätoiminnot
KAAPPIKUIVA
3 kg
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä,
esimerkiksi siliävät paidat, pöytäliinat, vauvanvaatteet, sukat, valaanluiset tai kaarituelliset korsetit ja rintaliivit.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
SILITYSKUIVA
3 kg
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, paidat.
kaikki1)
muut paitsi
AIKA
Ohjelmat
RAIKASTUS
VUODEVAATTEET
SILIÄVÄT PLUS
Yksittäisten vaatekappaleiden kuivaaminen.
kaikki muut
paitsi HELLÄVARAINEN
1 kg
Tekstiilien raikastus.
kaikki muut
paitsi HELLÄVARAINEN ja AIKA
3 kg
Vuodevaatteet (tavallinen tai parivuoteen lakana, tyynyliina, päällyslakana, pussilakana).
kaikki muut
paitsi HELLÄVARAINEN ja AIKA
Silittämistä helpottava, rypistymisen esto -toiminnolla varustettu,
erityinen ohjelma helposti siliäville tekstiileille, kuten paidoille ja
1 kg (tai 5 puseroille. Lopputulos riippuu
paitaa)
kankaasta ja viimeistelystä. Aseta
pyykki kuivausrumpuun heti linkouksen jälkeen. Poista vaatteet
rummusta heti kuivauksen jälkeen
ja aseta ne vaateripustimille.
kaikki3) paitsi HELLÄVARAINEN ja
AIKA
8 kg
Hoitoohje
2)
SPECIAL
AIKA
9
2)
10
Päivittäinen käyttö
Ohjelmat
Maksimitäyttö
(paino
kuivana)
Käyttö/ominaisuudet
Lisätoiminnot
1 kg
Pestyjen villavaatteiden kuivaus,
jossa käytetään lämmintä ilmaa ja
jossa mekaaninen rasitus on vähäistä (katso kappale "Pyykin lajittelu ja valmistelu"). Suositus Ota
vaatteet pois koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä, sillä tähän ohjelmaan ei kuulu rypistymisenestovaihetta.
Woolmark Company on testannut
ja hyväksynyt tämän kuivausrummun villaohjelman. Ohjelma sopii
"käsinpesu" -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen
edellyttäen, että vaatteet pestään
Woolmark-hyväksynnän saanutta
pesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan valmistajan ohjeita noudattaen. (M1022)
ÄÄNIMERKKI , AJASTIN
3 kg
Hyvin hiljainen ja hellävarainen
keinokuituisten vaatteiden kuivaus. Suositeltava ohjelma yön aikana.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO , ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
8 kg
Hyvin hiljainen ja hellävarainen
puuvillavaatteiden kuivaus. Suositeltava ohjelma yön aikana.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO , ÄÄNIMERKKI ,
AJASTIN
VILLA
YÖ OHJELMA TEKOKUIDUT
YÖ OHJELMA PUUVILLA
Hoitoohje
1) Lisätoimintoja ARKAPYYKKI ja HELLÄVARAINEN ei voi valita yhdessä
2) valitse ARKA PYYKKI
3) oletusarvo
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Pyykin lajittelu
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava PUUVILLA -ohjelmaryhmään kuuluville ohjelmille.
– Sekoite- ja keinokuidut TEKOKUIDUT -ohjelmaryhmään kuuluville ohjelmille.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan: Hoito-ohjeiden symbolit tarkoittavat seuraavaa:
Rumpukuivaus periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Päivittäinen käyttö
11
Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa
Rumpukuivaus kielletty.
Älä laita koneeseen märkiä tekstiilejä, joiden hoito-ohjemerkinnässä rumpukuivaus on kielletty.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata kaikki tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkinnässä on
maininta soveltuvuudesta rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Ne voivat päästää väriä.
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita ERITTÄIN -ohjelmalla. Ne voivat kutistua!
• Villa ja villankaltaiset tekstiilit voidaan kuivattaa VILLA -ohjelmalla. Linkoa villavaatteet
mahdollisimman hyvin ennen kuivausohjelmaa (enintään 1200 kierrosta/min). Kuivaa villavaatteet ainoastaan materiaaliltaan, väreiltään ja painoltaan samanlaisten tekstiilien
kanssa. Kuivaa painavat villatekstiilit erikseen.
Pyykin valmistelu
• Jotta pyykit eivät kietoudu toisiinsa, sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet (paperinpidikkeet, hakaneulat jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on
oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
Älä täytä konetta liian täyteen. Huomioi suurin sallittu täyttömäärä 8 kg.
Esimerkkejä tekstiilien painoista
kylpypyyhe
1200 g
pussilakana
700 g
miehen työpaita
600 g
miehen pyjama
500 g
lakana
500 g
pöytäliina
250 g
miesten paita
200 g
yöpaita
200 g
tyynyliina
200 g
pyyheliina
200 g
pusero
100 g
pikkuhousut
100 g
miesten alushousut
100 g
lautasliina
100 g
tabletti
100 g
12
Päivittäinen käyttö
Laitteen/rummun valon sytyttäminen
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle tai kohtaan VALO PÄÄLLÄ . Nyt laite on
kytketty toimintaan. Valo palaa rummun sisällä, kun luukku on auki.
Rummun täyttäminen
HUOMIO
Tarkista, ettei vaatteita jää luukun ja kumitiivisteen väliin.
1. Avaa luukku:
Paina luukkua (painamiskohta)
2. Laita pyykki koneeseen (älä paina liikaa).
3. Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy napsahtaa kiinni.
Ohjelman valitseminen
Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
LCD-näytössä näkyy ohjelman päättymiseen jäljel( tuntia. milä oleva arvioitu aika, esim.
nuuttia).
Ohjelman aikana jäljellä oleva aika päivittyy minuutin välein.
ARKA PYYKKI -toiminto
Erityisen varovainen kuivaus aroille kuiduille, joiden hoito-ohjeessa on merkki sekä kuiduille,
jotka eivät kestä kuumuutta (esim. akryyli, viskoosi). Ohjelma toimii alhaisella lämpötilalla.
Lisätoiminto Hellävarainen on sopiva kun pyykin
määrä on enintään 3 kg.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina ARKA PYYKKI -painiketta (1) - sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Päivittäinen käyttö
13
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen ARKA PYYKKI -painiketta (1). Merkkivalo
sammuu.
Toiminto HELLÄVARAINEN
Usein käytettyjen kuitujen hellävarainen kuivaus. Ohjelma alkaa suurimmalla lämmöllä, joka
sitten ohjelman edetessä laskee pyykin käsittelemiseksi hellävaraisesti.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina HELLÄVARAINEN -painiketta (2) - sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen HELLÄVARAINEN -painiketta (2). Merkkivalo sammuu.
Toimintoja ARKA PYYKKI ja HELLÄVARAINEN ei voi valita samanaikaisesti.
Toiminto PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Toiminto pidentää rypistymisenestovaihetta, jonka pituudeksi tulee yhteensä 90 minuuttia.
Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit pysyvät erillään eivätkä rypisty.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina PITKÄ RYPISTYMISENESTO -painiketta (3) - sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy
ja näytössä näkyy kuvake .
Jos tämä lisätoiminto valitaan, kuivausohjelman lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta
pidennetään 60 minuutilla. Pyykin voi ottaa pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen PITKÄ RYPISTYMISENESTO -painiketta.
Merkkivalo sammuu ja kuvakkeesta katoaa 90 .
ÄÄNIMERKKI -toiminto
Kone toimitetaan ÄÄNIMERKKI -toiminto pois käytöstä.
Äänimerkki tai sävelmä kuuluu seuraavissa tilanteissa:
– jakson loppu
– rypistymisenestovaihe ja sen alku ja loppu
– jakson keskeytyminen varoituksen vuoksi
– hälytys
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina ÄÄNIMERKKI -painiketta (4) - sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen ÄÄNIMERKKI -painiketta (4). Merkkivalo
sammuu.
AIKA -toiminto
Ohjelman keston valitseminen AIKA -ohjelman asettamisen jälkeen. Ohjelma-ajan voi valita
10 minuutin ja kolmen tunnin väliltä 10 minuutin portain.
1. Voit peruuttaa käynnissä olevan ohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon
AIKA . Vilkkuva 10' tulee näyttöön. (sama kuin jäähdytysvaiheessa).
14
Päivittäinen käyttö
2. Paina toistuvasti AIKA -painiketta (5), kunnes haluttu ohjelman kestoaika näkyy näytös20 minuutin ohjelmalle.
sä, esim.
Jos ohjelman kestoa ei valita, ohjelman pituus on automaattisesti 10 minuuttia.
AJASTIN
Tämän toiminnon avulla kuivauksen voi ohjelmoida alkamaan 30 minuutin - 20 tunnin kuluttua.
1. Valitse kuivausohjelma ja tarvittavat lisätoiminnot.
2. Paina AJASTIN -painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi viiveaika, esi, jos haluat ohjelman käynnistyvän 12 tunnin kuluttua.
merkiksi
3. Ajastin käynnistetään painamalla START PAUSE -painiketta. Näytössä näkyy käynnistymiseen jäljellä oleva aika.
LAPSILUKKO
Voit kytkeä lukituksen toimintaan estääksesi ohjelman käynnistämisen tai käynnissä olevan
ohjelman muuttamisen vahingossa. Toiminto lukitsee kaikki painikkeet ja ohjelmanvalintakytkimen. Lukitus kytketään toimintaan ja pois toiminnasta painamalla samanaikaisesti painikkeita PITKÄ RYPISTYMISENESTO (3) ja ÄÄNIMERKKI (4) viiden sekunnin ajan.
– Kun lukitus kytketään ennen ohjelman käynnistämistä: Laitetta ei voi käyttää
– Ohjelman käynnistymisen jälkeen: Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi muuttaa
Symboli tulee näkyviin ilmaisten, että lapsilukko on kytketty toimintaan.
Lukitusta ei voi kytkeä pois toiminnasta ennen ohjelman päättymistä.
Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke ensin lukitus pois toiminnasta.
Ohjelman käynnistäminen
Paina START PAUSE -painiketta (6). Ohjelma käynnistyy.
Ohjelmavaihe näkyy nestekidenäytössä vastaavien kuvakkeiden avulla:
– - kuivausvaihe
- jäähdytysvaihe
–
- rypistymisenestovaihe
–
Ohjelman valinnan aikana näytössä näkyvät kaikki ohjelmaan kuuluvat kuvakkeet. Kun ohjelma on käynnistetty, näkyy ainoastaan käynnissä olevan vaiheen kuvake.
Ohjelman muuttaminen
Kun haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa, käännä ohjelmanvalitsin ensin asentoon
OFF ja valitse ohjelma uudelleen.
Ohjelmaa ei voi enää muuttaa suoraan sen jälkeen, kun se on käynnistynyt. Jos ohjelmaa
yritetään muuttaa ohjelmanvalitsimella, ohjelmavaiheen näyttö ja huoltomerkkivalot alkavat vilkkua. Jos jokin lisätoiminto (paitsi äänimerkki ) asetetaan, monitoiminäytössä näkyy
virheilmoitus Err. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuivausohjelmaan (pyykin suojaus).
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
Kun kuivausohjelma on lopussa, näytössä vilkkuu ja rypistymiseneston kuvake tulee
näyttöön. Jos ÄÄNIMERKKI -painiketta (4) on painettu, kuuluu noin minuutin kestävä äänimerkki.
Hoito ja puhdistus
15
Kuivausohjelmien lopussa on automaattinen rypistymisenestovaihe, joka kestää noin 30 minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit pysyvät erillään eivätkä rypisty. Pyykin voi ottaa pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen
aikana. (Pyykki on otettava pois koneesta viimeistään rypistymisenestovaiheen päättyessä,
jotta vaatteet eivät rypisty.) Jos olet valinnut toiminnon PITKÄ RYPISTYMISENESTO , vaihe on 60 minuuttia pitempi.
1. Avaa luukku.
2. Poista nukka mikrosiivilästä ennen kuin otat pyykin koneesta. Nukka lähtee parhaiten
kostealla kädellä. (Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
3. Ota pyykki koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon OFF .
Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
- Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä
- Tyhjennä lauhdevesisäiliö
(Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
5. Sulje luukku.
HOITO JA PUHDISTUS
Nukkasihdin puhdistaminen
Sihdit keräävät kaiken kuivauksen aikana irtoavan nukan. Jotta kuivausrumpu toimii asianmukaisesti, nukkasihdit (mikrosiivilä ja hienosiivilä) on puhdistettava jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Varoitusmerkki muistuttaa puhdistamisesta.
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtejä tai jos nukkasihdit ovat vaurioituneet tai tukossa.
1.
2.
Avaa luukku.
Puhdista täyttöaukon alaosassa oleva
mikrosiivilä kostealla kädellä.
16
Hoito ja puhdistus
3.
Sihteihin muodostuu laitetta käytettäessä valkoinen kalvo pyykin sisältämien
pesuainejäämien vaikutuksesta. Voit
puhdistaa sihdit pesemällä ne lämpimällä vedellä ja harjalla. Irrota sihti luukusta
vetämällä sitä ulospäin. Vipu voi olla vasemmalla tai oikealla puolella.
Muista kiinnittää sihti takaisin paikalleen
puhdistuksen jälkeen.
4.
Paina karkeasiivilän vapautuspainiketta.
Karkeasiivilä irtoaa paikaltaan.
5.
6.
Ota hienosiivilä ulos.
Poista nukka hienosiivilästä. Nukka lähtee parhaiten kostealla kädellä.
Puhdista koko siiviläalue
Koko siiviläaluetta ei tarvitse puhdistaa
jokaisen kuivausohjelman jälkeen, mutta
tarkista alue kuitenkin säännöllisesti ja
poista nukka tarvittaessa.
7.
Tartu karkeasiivilään ja vedä sitä ylöspäin, kunnes se irtoaa kahdesta kiinnikkeestään.
8. Poista nukka koko siiviläalueelta. Puhdistus on helpointa pölynimurilla.
9. Paina karkeasiivilän kumpikin akseli luukussa oleviin kiinnikkeisiin siten, että ne
naksahtavat paikalleen.
10. Kiinnitä hienosiivilä takaisin paikalleen.
Hoito ja puhdistus
17
11. Paina hienosiivilää karkeasiivilää vasten
siten, että se lukittuu paikalleen.
Jos hienosiivilä ei ole paikallaan, myöskään
karkeasiivilä ei napsahda paikalleen eikä
luukkua voi sulkea.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Puhdista luukun tiiviste kostealla liinalla heti kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
Vesisäiliön tyhjentäminen
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Jos vesisäiliö on täynnä, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy automaattisesti ja näytössä näkyy symboli tyhjennä säiliö . Vesisäiliö on tyhjennettävä ennen kuin ohjelmaa voidaan
jatkaa.
VAROITUS!
Lauhdevesi ei sovellu juotavaksi eikä ruoanvalmistukseen.
1. Ota vesisäiliö kokonaan ulos.
2. Kaada lauhdevesi altaaseen tai vastaavaan poistoastiaan.
3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
Jos ohjelma keskeytyy sen vuoksi, että vesisäiliö on täynnä: Jatka kuivausohjelmaa
painamalla START PAUSE -painiketta.
Vesisäiliön tilavuus on noin 4,5 litraa. Säiliön
tilavuus riittää noin 8 kilon pyykin kuivaamiseen, kun pyykki on lingottu linkousnopeudella 1000 kierrosta/min.
Lauhdevettä voi käyttää tislatun veden tavoin, esimerkiksi höyrysilitysraudassa. Lauhdevesi
on kuitenkin ensin suodatettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi) jäämäaineiden ja nukan
poistamiseksi.
18
Hoito ja puhdistus
Puhdista lauhdutin
Jos merkkivalo LÄMMÖNVAIHDIN
palaa, lämmönvaihdin täytyy puhdistaa.
HUOMIO
Jos kuivausrumpua käytetään lämmönvaihtimen ollessa tukossa, laite voi vaurioitua. Myös
energiankulutus lisääntyy.
1. Avaa luukku.
2. Avaa jalustassa oleva luukku. Paina luukun aukon pohjassa olevaa vapautuspainiketta ja käännä jalustan luukku vasemmalle.
3. Puhdista nukka luukun sisäpuolelta ja
nukkasihdin lokerosta. Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla.
4. Käännä molemmat lukitusrenkaat sisään.
5. Vedä lämmönvaihdin kahvasta ulos ja
siirrä sitä vaakasuorassa, jotta siitä ei
vuoda vettä.
6. Tyhjennä lämmönvaihdin pitämällä sitä
pystysuorassa pesualtaan päällä.
HUOMIO
Älä koskaan puhdista sitä terävillä esineillä.
Lämmönvaihdin saattaa alkaa vuotaa.
7. Puhdista lämmönvaihdin.
On paras käyttää harjaa tai huuhdella se käsisuihkulla.
8. Laita lämmönvaihdin paikalleen ja lukitse se (käännä molempia lukitusrenkaita ulospäin,
kunnes ne naksahtavat paikoilleen).
9. Sulje jalustan luukku.
HUOMIO
Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman lämmönvaihdinta.
Käyttöhäiriöt ...
19
Rummun puhdistaminen
HUOMIO
Älä käytä kuluttavia materiaaleja rummun puhdistamiseen. Puhdista rummun sisäosa ja sen
siivet miedolla puhdistusaineella.
Pidä rummun ja sen siipien sisäpinta puhtaana. Veden mineraalit tai puhdistusaineet voivat
kerääntyä rummun sisäpintaan. Pyykit eivät tällöin välttämättä kuivu riittävän kuiviksi.
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
HUOMIO
Älä puhdista laitetta huonekalujen puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla.
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla liinalla.
KÄYTTÖHÄIRIÖT ...
Omatoiminen vianmääritys
Jos näytössä näkyy laitteen toiminnan aikana virhekoodi E... (plus numero tai kirjain): kytke
virta pois ja takaisin päälle. Nollaa ohjelma. Paina START PAUSE -painiketta (6). Jos virhekoodi näkyy edelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja ilmoita virhekoodi.
Ongelma
Kuivausrumpu ei toimi.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole pistorasiassa tai
sulake on palanut.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Tarkista asunnon sähkötaulun
sulake (sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Oletko painanut START PAUSE - Paina START PAUSE -painiketta
painiketta (6)?
(6) uudelleen.
Kuivaustulos ei ole hyvä.
On valittu väärä ohjelma.
Valitse seuraavan kerran pyykille sopiva ohjelma (katso Ohjelmataulukko).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasiivilä tukossa.
Puhdista nukkasiivilä.
Lauhdutin on tukossa.
Puhdista lauhdutin.
Pyykkiä on liikaa.
Noudata suositeltuja pyykkimääriä.
Jalustan ilmanvaihtoritilä on
tukossa.
Puhdista ilmanvaihtoritilä.
Puhdista rumpu ja rivat.
Rummun pinnassa tai rivoissa
on kalvokerros.
Säädä KUIVAUSASTE -toiminnon (1) avulla (katso kohta Päivittäinen käyttö) 1)
20
Käyttöhäiriöt ...
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Alueen vedenkovuusaste poikkeaa koneen vakioasetuksesta.
Ohjelmoi kuivausaste uudelleen
(katso kohta Ohjelmointimahdollisuudet).
Luukkua ei voi sulkea.
Hienosiivilä ei ole paikallaan ja/
tai karkeasiivilä ei ole lukittu
paikalleen.
Aseta siivilät oikein paikalleen.
Kun jotain painiketta painetaan, näytössä näkyy Err.
Pyykin suojaustoiminto. Kun
ohjelma on käynnistynyt, lisätoimintoa ei voi enää valita.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon OFF . Aseta ohjelma uudelleen.
Ohjelmanvalitsin on asennossa
OFF .
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon VALO PÄÄLLÄ tai jonkin
ohjelman kohdalle.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu (katso seuraava
kappale).
Rummun valo ei pala.
Ohjelman kesto päivittyy autoNäytössä näkyvä ohjelman kesmaattisesti pyykin tyypistä ja
to muuttuu virheellisesti tai pymäärästä sekä kosteustasosta
syy paikallaan pitkän aikaa.
riippuen.
Toiminta on automaattinen eikä tarkoita laitteen vikaa.
Ohjelma pysähtyy ja näytössä
näkyy vesisäiliön tyhjennyksen
.
symboli
Vesisäiliö on täynnä.
Tyhjennä vesisäiliö ja käynnistä
ohjelma sen jälkeen START
PAUSE -painikkeella (6).
Kuivaus keskeytyy pian käynnistymisen jälkeen.
Valittuun ohjelmaan nähden
koneeseen on laitettu joko liian
vähän tai liian kuivaa pyykkiä.
Valitse aikaohjelma tai korkeampi kuivaustaso (esim. ERITTÄIN KUIVA tai KUIVA kuivausasteen KAAPPIKUIVA; sijaan).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasiivilä tukossa.
Puhdista nukkasiivilä.
Liian paljon pyykkiä.
Vähennä pyykkiä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Pyykki on lingottava hyvin.
Epätavallisen korkea huoneenlämpötila.
Automaattinen toiminto; ei
tarkoita laitteen vikaa. Alenna
huoneen lämpötilaa, mikäli
mahdollista.
Kuivaus kestää epätavallisen
pitkään. Huom! Viiden tunnin
kuluttua kuivaus päättyy automaattisesti (katso kohta Kuivausohjelman päättyminen).
1) koskee vain kuivausrumpuja, joissa on KUIVAUSASTE -toiminto
Rummun lampun vaihtaminen
Käytä ainoastaan kuivausrummuille tarkoitettuja erikoislamppuja. Erikoislamppuja on saatavana valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Kun laitteessa on virta päällä, sisävalo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua siitä,
kun luukku avataan.
Koneen asetukset
21
VAROITUS!
Älä käytä tavallisia lamppuja! Ne kuumentuvat liikaa ja saattavat vahingoittaa konetta!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen lampun vaihtamista. Jos laite on kytketty pysyvästi
verkkovirtaan, irrota ja kytke sulake pois toiminnasta.
1. Ruuvaa irti lampun päällä oleva suojus (heti täyttöaukon takana ylhäällä, katso osio
"Koneen kuvaus").
2. Vaihda viallinen lamppu.
3. Ruuvaa suojus takaisin paikalleen.
Tarkista, että tiiviste on oikein kohdallaan ennen kuin ruuvaat lampun suojuksen takaisin
paikalleen. Älä käytä kuivausrumpua, jos lampun tiiviste puuttuu.
VAROITUS!
Suojuksen on oltava tiukasti paikallaan turvallisuuden vuoksi. Jos suojus ei ole kunnolla paikallaan, kuivausrumpua ei saa käyttää.
KONEEN ASETUKSET
Asetus
Toimenpide
Äänimerkit pysyvästi
käytössä/pois käytöstä
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita ARKA PYYKKI ja HELLÄVARAINEN
noin 5 sekuntia.
3. Oletusarvona äänimerkki on aina pois käytöstä. Voit ottaa äänimerkit
käyttöön tai poistaa ne käytöstä äänimerkki -toiminnolla, mutta laite
ei tallenna valintaasi muistiin.
Veden kovuus1)
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita ARKA PYYKKI ja AIKA noin 5 sekuntia. Asetus näkyy näytössä:
–
alhainen veden kovuus <300 μS/cm
–
keskimääräinen veden kovuus 300-600 μS/cm
–
korkea veden kovuus >600 μS/cm
3. Paina START PAUSE -painiketta, kunnes taso on haluamasi.
4. Tallenna asetus muistiin painamalla samanaikaisesti painikkeita ARKA
PYYKKI ja AIKA tai kääntämällä ohjelmanvalitsin asentoon OFF
Vesisäiliön tyhjennys
- varoitus pois
käytöstä2)
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita HELLÄVARAINEN ja AIKA noin 5 sekuntia.
Asetus näkyy näytössä:
– varoituskuvake
ja varoitusviesti
eivät ole käytössä
– varoituskuvake
ja varoitusviesti
ovat käytössä
1) Vesi sisältää kalkkia ja mineraalisuoloja. Näiden aineiden pitoisuus eri alueiden vesijohtoverkon vedessä
vaihtelee, minkä vuoksi myös veden kovuustaso vaihtelee. Voimakkaat vaihtelut veden kovuudessa verrattuna
tehtaan asettamiin tasoihin vaikuttavat helposti pyykin kosteustasoon ohjelman lopussa. Tämän
kuivausrummun kosteussensorin herkkyyttä voi säätää veden kovuustason perusteella.
2) Oletusarvona merkkivalo on toiminnassa ja se syttyy aina kuivausjakson päättyessä tai jakson aikana, jos
vesisäiliö on täysi. Kun käytät lauhdeveden tyhjennystä ulkopuolelle, se voidaan poistaa käytöstä
22
Tekniset tiedot
TEKNISET TIEDOT
Korkeus x leveys x syvyys
85 x 60 x 58 cm
Rummun tilavuus
108 l
Syvyys luukku auki
109 cm
Korkeussäätövara
1,5 cm
Paino tyhjänä
noin 40 kg
Täyttömäärä (ohjelmasta riippuen)1)
enintään 8 kg
Jännite
230 V
Sulake
10 A
Kokonaisteho
2350 W
Energialuokka
B
Energiankulutus (8 kg puuvillavaatteita, linkousnopeus 1000 kierrosta/min) 2)
4,48 kWh
Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus
282 kWh
Käyttö
Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila
+ 5 °C - + 35 °C
Kulutusarvot
Kulutusarvot on mitattu normaaliolosuhteissa. Arvot voivat vaihdella kotitalouksien yksilöllisen
käytön mukaisesti.
Ohjelma
Energiankulutus, kWh / keskimääräinen kuivausaika, minuuttia
PUUVILLA, KAAPPIKUIVA 3)
4,48 / 135(8 kg pyykkiä, linkousnopeus 1000
kierrosta/min)
4,3 (8 kg pyykkiä, lingottu nopeudella 1200 kierrosta/min)
4,0 (8 kg pyykkiä, lingottu nopeudella 1400 kierrosta/min)
3,5 (8 kg pyykkiä, lingottu nopeudella 1800 kierrosta/min)
PUUVILLA, SILITYSKUIVA 3)
3,8 / 108(8 kg pyykkiä, linkousnopeus 1000
kierrosta/min)
TEKOKUIDUT, KAAPPIKUIVA 3)
1,3 / 45(3 kg pyykkiä, linkousnopeus 1200 kierrosta/min)
1) Erilaisten mittausmenetelmien vuoksi joissakin maissa voidaan tarvita erilaiset täyttötiedot.
2) standardin EN 61121 mukaisesti
3) Neuvoja testilaitokselle: ohjelma on testattava standardin EN 61121 mukaisesti
Ohjeita testilaitokselle
23
OHJEITA TESTILAITOKSELLE
Testilaitos voi tarkastaa seuraavat parametrit:
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa ohjelmassa nimellistäyttömäärällä.
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa ohjelmassa puolitäytöllä.
• Loppukosteus (kaappikuivalle puuvillalle, silityskuivalle puuvillalle ja kaappikuiville tekokuiduille tarkoitetut ohjelmat)
• Lauhdutusteho (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa
ohjelmassa nimellis- ja puolitäytöllä
Kaikki ohjelmat on tarkastettava standardin IEC 61121 mukaisesti (Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivausrummut – suorituskyvyn mittausmenetelmät).
ASENNUS
Laitteen sijoittaminen
• Laite on suositeltavaa sijoittaa pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että se
on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
• Säätöjalkoja ei saa irrottaa. Älä laita koneen alle lattialle nukkamattoja, puulistoja tai mitään ilmarakoa pienentävää. Huono ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisälämpötilaa,
mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
• Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua ei saa sijoittaa lämpöherkälle lattialle.
• Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 - 35 °C, sillä lämpötila voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn.
• Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa asennossa.
• Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jossa saranat
ovat laitteen vastakkaisella puolella niin, että se estää kuivausrummun aukeamisen.
Kuljetussuojausten poistaminen
HUOMIO
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava ennen käyttöä.
24
Asennus
1. Avaa luukku
2. Irrota tarranauhat laitteen sisältä rummun päältä.
3. Poista kalvosuojus ja polystyreenisuojus.
Sähköliitäntä
Verkkovirran jännite, sen tyyppi ja vaaditut sulakkeet on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on
kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappaletta Laitteen kuvaus).
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti.
VAROITUS!
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.
Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
VAROITUS!
Pistokkeen tulee olla helposti käytettävissä asennuksen jälkeen.
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin ryhdyt vaihtamaan luukun avautumissuuntaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Avaa luukku.
A
B
Ruuvaa sarana Airti laitteen edestä ja
ota luukku pois paikaltaan.
C
Poista suojalevyt B. Työnnä ohut ruuviB
meisseli aukkoihin kuvan mukaisesti,
A
paina kevyesti alaspäin ja käännä suojalevyt irti.
Irrota lukko-osa C pikakiinnikkeestään painamalla sopivan työkalun avulla. Ota lukkoosa irti, kierrä sitä 180° ja kiinnitä toiselle puolelle.
Ruuvaa sarana A irti luukusta, kierrä saranaa 180° ja kiinnitä se vastakkaiselle puolelle
ruuveilla.
Kierrä suojalevyjä B 180° ja kiinnitä ne vastakkaiselle puolelle.
Ruuvaa suojalevyt D irti laitteen etuD
puolelta, kierrä 180° ja kiinnitä toiselle
E
F
F
puolelle ruuveilla.
E
Avaa luukun lukon E ruuvit, työnnä lukD
koa kevyesti alaspäin ja irrota se paikaltaan.
Paina pikalukituspainiketta F sisään- ja
alaspäin, paina suojusta kevyesti alaspäin ja irrota se paikaltaan.
Huolto
25
10. Aseta luukun lukko E vastakkaiselle puolelle, kiinnitä lukko paikalleen ruuveilla.
11. Aseta suojus paikalleen F ja anna pikalukituspainikkeen lukkiutua paikalleen.
12. Työnnä luukku ja saranat aukkoihinsa ja kiinnitä ruuveilla.
Kosketussuojausta koskeva huomautus:Laite on turvallinen käyttää vasta sen jälkeen,
kun kaikki muoviosat on kiinnitetty paikalleen.
Erikoisvarusteet
• Torniasennussarja
Torniasennussarjan avulla kuivausrumpu ja pyykinpesukone (edestä täytettävä, leveys 60
cm) voidaan asentaa päällekkäin tilaa säästäväksi pesutorniksi. Pyykinpesukone sijoitetaan alle ja kuivausrumpu sen päälle.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä.
• Vedenpoiston asennussarja
Tämän asennussarjan avulla kuivausrummun lauhteenpoisto voidaan liittää suoraan altaaseen, viemäriputkeen tms. Tällöin vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, mutta säiliön on
kuitenkin oltava paikallaan koneessa.
Kiinteästi asennetun letkun on oltava sopivalla korkeudella, vähintään 50 cm ja enintään
metri lattiasta, eikä letku saa olla mutkalla. Mikäli mahdollista, lyhennä tyhjennysletkua.
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä.
• Vetolaatikollinen jalusta
Jalustan ansiosta kuivausrummun voi sijoittaa optimaaliselle korkeudelle, ja siinä oleva
vetolaatikko toimii kätevänä säilytyspaikkana (esim pyykkikorina).
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Saatavana valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä.
HUOLTO
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia, tarkista ensin pystytkö itse poistamaan ongelman käyttöohjeen avulla - katso kohta Käyttöhäiriöt.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa itse, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta voimme palvella sinua nopeasti, seuraavat tiedot vaaditaan:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (sarjanumero on merkitty laitteeseen kiinnitettyyn arvokilpeen - katso kohta
Laitteen kuvaus)
– Ongelman kuvaus
– Mahdolliset näytössä näkyvät virheviestit.
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
26
Huolto
Laitteen malli:
........................................
Tuotenumero:
........................................
Sarjanumero:
........................................
Innehåll
27
Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.
För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom
denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt
sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du
behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer
produkten om den lämnas över till en ny ägare.
Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.
INNEHÅLL
BRUKSANVISNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
MILJÖ
PRODUKTBESKRIVNING
KONTROLLPANEL
Kontrollpanel
Display
INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS FÖRSTA
GÅNGEN
PROGRAMÖVERSIKT
DAGLIG ANVÄNDNING
Sortering av tvätten
Genomsnittliga tvättvikter
Tända belysningen i maskinen/trumman
Ladda tvätten
Val av program
Funktionen SKON (ARKA PYYKKI)
Funktionen SENSITIV (HELLÄVARAINEN)
Funktionen SKRYNKELSKYDD (PITKÄ
RYPISTYMISENESTO)
Funktionen SIGNAL (ÄÄNIMERKKI)
Funktionen TID (AIKA)
FÖRDRÖJD START (AJASTIN)
28
28
30
31
32
32
32
33
33
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
39
39
BARNLÅS
39
Starta programmet
39
Ändra program
40
Plocka ur tvätten
40
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
40
Rengöring av luddfilter
40
Göra rent lucktätningen
42
Tömning av vattenbehållaren
42
Rengöring av kondensorn
43
Rengöring av trumman
44
Rengöring av display och maskinens utsida
44
VAD SKA JAG GÖRA OM ...
44
TORKTUMLARENS INSTÄLLNINGAR
46
TEKNISKA DATA
47
INFORMATION TILL PROVNINGSANSTALTER 48
INSTALLATION
48
Placering av produkten
48
Borttagning av transportemballage
49
Elektrisk anslutning
49
Byta dörrstopp
49
Speciella tillbehör
50
SERVICE
51
Med reservation för ändringar
28
Viktig säkerhetsinformation
BRUKSANVISNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda torktumlaren på korrekt
sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips
och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren första gången. För
att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder torktumlaren har god kännedom om dess användning och skyddsanordningar. Spara
denna bruksanvisning och se till att den följer med torktumlaren om den flyttas eller säljs, så att alla som använder torktumlaren får korrekt säkerhetsinformation
och information om hur den ska skötas och användas.
- Läs igenom bruksanvisningen innan produkten används.
Allmän säkerhet
• Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt.
• Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller
sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Se till att inte småbarn och husdjur kryper in i trumman. Kontrollera trumman före användning för att undvika detta.
• Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen.
• För att undvika brandrisk på grund av överhettning, använd inte produkten för att torka
följande: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme).
• Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier,
plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
• Koppla alltid loss produkten från eluttaget efter användning och före rengöring och underhåll.
• Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren själv. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid
reparationer.
• Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel innan
de torkas i torktumlaren.
• Explosionsrisk: Torktumla aldrig textilier som har varit i kontakt med lättantändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som har tvättats i vatten.
• Brandrisk: Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja
kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren.
• Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan tvätten läggs in i torktumlaren.
Viktig säkerhetsinformation
29
• Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna
på plaggen som skall läggas in i produkten
VARNING
• Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte
snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. Brandrisk!
• Ludd och damm får inte ansamlas runt torktumlaren.
• Risk för elektrisk stöt! Spruta inte vatten på produkten.
• Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i
en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
• Torktumlaren får inte användas om brandfarliga kemikalier har använts för rengöring.
• Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika baksug
av gaser, in i installationsrummet, från produkter som använder andra bränslen, inklusive
öppna spisar.
Installation
• Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den.
• Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst.
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både
torktumlaren och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av
en behörig elektriker.
• Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln.
• Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen.
• Kontrollera efter installationen att torktumlaren inte står på eller trycker mot nätkabeln.
Användning
• Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för andra
ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad.
• Torktumla endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna på
varje klädvårdsetikett.
• Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
• Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren.
• Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas.
Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget
läggs in i maskinen.
• Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att komma åt torktumlarens insida.
• Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
• Obs! Het yta: Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd.
(Endast torktumlare med invändig trumbelysning.)
30
Miljö
Barnsäkerhet
• Torktumlaren får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn.
• Barn förstår inte alltid riskerna med att hantera elektriska hushållsapparater. Barn skall
övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
VARNING
• Kvävningsrisk! Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för
barn - håll dessa delar på behörigt avstånd från barn!
• Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
• Kontrollera att barn eller husdjur inte kryper in i trumman.
MILJÖ
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Miljöråd
• I torktumlaren blir tvätten fluffig och mjuk. Mjukgöringsmedel behövs därför inte då du
tvättar.
• Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt om du:
– alltid håller ventilationsöppningarna på maskinens baksida fria,
– fyller maskinen så mycket som anges i programöversikten,
– ser till att ventilationen är god i rummet där torktumlaren är placerad,
– rengör båda luddfiltren efter varje torkning,
– centrifugerar tvätten väl före torkning.
Energiförbrukningen påverkas av den centrifugeringshastighet som tvättmaskinen är inställd på. Högre centrifugeringshastighet ger lägre energiförbrukning vid torkningen.
Miljöinformation
Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta
med t.ex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på
kommunens sopstationer.
VARNING
När en maskin inte längre skall användas:
• Koppla loss maskinen från eluttaget.
• Skär av nätkabeln och kassera den tillsammans med stickkontakten.
• Kassera lucklåset. Detta gör att barn inte kan bli innestängda i maskinen med risk för deras liv.
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrollpanel
Vattenbehållare
Trumbelysning
Fint luddfilter
Filterlock
Luddfilter
Typskylt
Frontlucka (omhängningsbar)
Lucka för kondensor
Knapp för öppning av sockelluckan
Ventilationsgaller
Justerbara fötter
31
32
Kontrollpanel
KONTROLLPANEL
Kontrollpanel
6
1
1
2
3
4
5
6
2
Programväljare och strömbrytare På/Av
Funktionsknappar
START PAUS (START PAUSE) -knapp
FÖRDRÖJD START (AJASTIN) -knapp
Display
Statuslampa
Display
1
6
2
5
4
1
2
3
4
5
6
3
Återstående tid / felmeddelande
Varningar
Symbol för långt skrynkelskydd
Programfas-status
Symbol för startfördröjning
Symbol för barnlås
5
4
3
Innan torktumlaren används första gången
33
Beskrivning av displayen
torkning (torkfasindikator)
avkylning (torkfasindikator)
skrynkelskydd (torkfasindikator)
långt skrynkelskydd
töm vattenbehållaren
(varning)
rengör filtren (varning)
rengör kondensorn
(varning)
barnlås
fördröjd start
programtid
-
tid, intervall (10 min 3 tim)
fördröjd start, intervall
INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
För att avlägsna eventuella rester som kan vara kvar från tillverkningen, torka ur trumman
med en fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (cirka 30 minuter) med fuktiga trasor i
torktumlaren.
PROGRAMÖVERSIKT
Program
Max.
tvättmängd
(vikt i
torrt tillstånd)
Användning / egenskaper
Tillval
Tvättmärkning
BOMULL (PUUVILLA)
EXTRA TORRT (ERITTÄIN KUIVA)
8 kg
Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager,
t.ex. frottéhanddukar, badrockar.
alla 1) utom
TID (AIKA)
SKÅPTORRT (KAAPPIKUIVA)
8 kg
Grundlig torkning av material
med jämn tjocklek, t.ex. frottématerial, trikåvaror, handdukar.
alla 1) utom
TID (AIKA)
STRYKTORRT (SILITYSKUIVA)
8 kg
För normaltjock bomulls- eller linnetvätt, t.ex. sängkläder, bordslinne.
alla 1) utom
TID (AIKA)
SYNTET (TEKOKUIDUT)
EXTRA TORRT (ERITTÄIN KUIVA)
3 kg
Grundlig torkning av tjocka textilier eller textilier i flera lager,
t.ex. pullovrar, sängkläder, bordslinne.
2)
alla 1) utom
TID (AIKA)
34
Programöversikt
Max.
tvättmängd
(vikt i
torrt tillstånd)
Användning / egenskaper
Tillval
SKÅPTORRT (KAAPPIKUIVA)
3 kg
För tunna textilier som inte ska
strykas, t.ex. lättskötta skjortor,
dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar.
alla 1) utom
TID (AIKA)
STRYKTORRT (SILITYSKUIVA)
3 kg
För tunna kläder som också skall
strykas, t.ex. trikåvaror, skjortor.
alla 1) utom
TID (AIKA)
Program
2)
SPECIAL
TID (AIKA)
UPPFRÄSCHNING (RAIKASTUS)
SÄNGKLÄDER (VUODEVAATTEET)
LÄTTSTRUKET PLUS (SILIÄVÄT PLUS)
8 kg
För torkning av enstaka plagg.
Tvättmärkning
alla utom
SENSITIV
(HELLÄVARAINEN)
1 kg
För uppfräschning av kläder som
har förvarats länge.
alla utom
SENSITIV
(HELLÄVARAINEN) TID
(AIKA) och
3 kg
Sängkläder (enkel- och dubbellakan, örngott, överkast, påslakan).
alla utom
SENSITIV
(HELLÄVARAINEN) TID
(AIKA) och
Specialprogram med skrynkelskydd för lättskötta material som
skjortor och blusar, för minimal
strykning. Resultatet beror på ty1 kg (eller
pen av material och dess textur.
5 skjortor)
Lägg plaggen i torktumlaren direkt efter centrifugeringen. När
de är torra ska de genast tas ut
och hängas upp på klädhängare.
alla 3) utom
SENSITIV
(HELLÄVARAINEN) TID
(AIKA) och
2)
Programöversikt
Program
YLLE (VILLA)
NATTPROGRAM SYNTET (YÖ OHJELMA TEKOKUIDUT)
NATTPROGRAM BOMULL (YÖ OHJELMA
PUUVILLA)
Max.
tvättmängd
(vikt i
torrt tillstånd)
Användning / egenskaper
Tillval
1 kg
För att torka ylle efter tvätt med
hjälp av varm luft och minimal
mekanisk bearbetning (se avsnittet "Sortering och förberedning
av tvätten"). Rekommendation:
Plocka ur tvätten omedelbart efter torkning eftersom programmet inte följs av någon skrynkels- SIGNAL (ÄÄNIMERKKI)
kyddsfas.
FÖRDRÖJD
Torktumlarens ylleprogram har
testats och godkänts av symbolen START (AJASTIN) ,
Woolmark Company. Programmet
är lämpligt för torkning av stickade ylleplagg som är märkta med
handtvätt, förutsatt att plaggen
tvättas i ett Woolmark-godkänt
handtvättprogram och torktumlas
enligt tillverkarens anvisningar.
(M1022)
3 kg
För mycket tyst och skonsam
torkning av syntet. Rekommenderas för torkning på natten.
SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO)
SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) ,
FÖRDRÖJD
START (AJASTIN) ,
För mycket tyst och skonsam
torkning av bomull. Rekommenderas för torkning på natten.
SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO)
SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) ,
FÖRDRÖJD
START (AJASTIN) ,
8 kg
1) Funktionerna SKON (ARKA PYYKKI) och SENSITIV (HELLÄVARAINEN) kan inte väljas tillsammans
2) välj SKON (ARKA PYYKKI)
3) ställ in som standardinställning
35
Tvättmärkning
36
Daglig användning
DAGLIG ANVÄNDNING
Sortering av tvätten
• Sortera efter typ av material:
– Bomull/linne för program i programgruppen BOMULL (PUUVILLA) .
– Bland- och syntetmaterial för program i programgruppen SYNTET (TEKOKUIDUT) .
• Sortera efter klädvårdsetikett: Symbolerna betyder följande:
Torkning i torktumlare är i princip möjlig
Torkning vid normal temperatur
Torkning vid reducerad temperatur
Torkning i torktumlare är ej möjlig
Lägg inte in våt tvätt i maskinen som inte är märkt som lämplig för torktumling.
Denna maskin kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga för
torktumling.
• Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljust färgat tvättgods. Färgerna kan färga av sig.
• Torka inte bomullsjersey och trikåvaror med EXTRA (ERITTÄIN) -programmet. Persedlarna
kan krympa!
• Ylle och ylleliknande textilier kan torkas med YLLE (VILLA) -programmet. Centrifugera ylletextilier så mycket som möjligt (max. 1200 varv/minut) före torkningen. Torka bara ylletextilier tillsammans med plagg av liknande material, färg och vikt. Torka tunga ylleplagg
separat.
Förberedning av tvätten
• Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan
och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden).
• Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc).
• Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt
utåt). Då torkar de bättre.
Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Överskrid inte den maximala tvättvikten på 8 kg.
Genomsnittliga tvättvikter
Badrock
1200 g
Påslakan
700 g
Arbetsskjorta (herr)
600 g
Herrpyjamas
500 g
Lakan
500 g
Bordsduk
250 g
Herrskjorta
200 g
Nattlinne
200 g
Daglig användning
37
Örngott
200 g
Frottéhandduk
200 g
Blus
100 g
Damtrosor
100 g
Herrkalsonger
100 g
Servett
100 g
Torkhandduk
100 g
Tända belysningen i maskinen/trumman
Vrid programvredet till valfritt program eller till BELYSNING (VALO PÄÄLLÄ) . Maskinen är
nu påslagen. När luckan öppnas tänds ljuset i trumman
Ladda tvätten
FÖRSIKTIGHET
Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten.
1. Öppna luckan:
Tryck på luckan (tryckpunkt)
2. Lägg i tvätten (tvinga inte in den).
3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall
höras från låset då luckan stängs ordentligt.
Val av program
Använd programväljaren för att ställa in önskat
program. Den beräknade tiden till programmets
( timmar .
slut visas på LCD-displayen, t.ex.
minuter).
Programtiden förflyter i steg om en minut.
38
Daglig användning
Funktionen SKON (ARKA PYYKKI)
För särskilt skonsam torkning av känsliga material
med klädvårdsetiketten och för temperaturkänsliga textilier (t.ex. akryl, viskos). Programmet
utförs med reducerad värme.
Programmet Skontorkning är endast lämpligt för
tvättmängder upp till 3 kg.
För att aktivera funktionen:
1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen SKON (ARKA PYYKKI) (1) kontrollampan (lysdiod) ovanför tänds.
Tryck på knappen SKON (ARKA PYYKKI) (1) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks.
Funktionen SENSITIV (HELLÄVARAINEN)
För skonsam torkning av plagg som används ofta. Programmet startar med full värmeinställning som sedan reduceras under programmets gång för att skona tvätten.
För att aktivera funktionen:
1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen SENSITIV (HELLÄVARAINEN) (2) - kontrollampan ovanför tänds.
Tryck på knappen SENSITIV (HELLÄVARAINEN) (2) en gång till för att välja bort funktionen.
Kontrollampan ovanför släcks.
Funktionerna SKON (ARKA PYYKKI) och SENSITIV (HELLÄVARAINEN) kan inte väljas tillsammans.
Funktionen SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO)
Denna funktion förlänger skrynkelskyddsfasen till totalt 90 minuter. Trumman roterar med
jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir
skrynklig.
För att aktivera funktionen:
1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO) (3) - kontrollampan
ovanför tänds och displayen visar symbolen .
Om denna extrafunktion väljs förlängs skrynkelskyddsfasen i slutet av torkförloppet med 60
minuter. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen.
Tryck på knappen SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO) en gång till för att välja bort
funktionen. Kontrollampan ovanför släcks och 90 försvinner från symbolen .
Funktionen SIGNAL (ÄÄNIMERKKI)
Maskinen levereras med SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) -funktionen inaktiverad.
När summern är aktiverad ljuder den eller spelar en melodi vid följande tillfällen:
– programslut
– skrynkelskyddsfas och när fasen startar och slutar
– programmet avbryts av en varning
– larm
För att aktivera funktionen:
Daglig användning
39
1. Välj torkprogram.
2. Tryck på knappen SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) (4) - kontrollampan ovanför tänds.
Tryck på knappen SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) (4) en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampan ovanför släcks.
Funktionen TID (AIKA)
För att välja programlängd när du har valt TID (AIKA) . Du kan välja programlängd från 10
minuter till 3 timmar i steg om 10 minuter.
1. Vrid programväljaren till TID (AIKA) . På displayen visas 10' blinkande (vilket motsvarar
avkylningsfasen).
2. Tryck upprepade gånger på TID (AIKA) -knappen (5) tills önskad programlängd visas på
för ett program på 20 minuter.
displayen, t.ex.
Om en programlängd inte väljs är varaktigheten automatiskt inställd på 10 minuter.
FÖRDRÖJD START (AJASTIN)
Med denna funktion kan du fördröja starten av ett torkprogram från 30 minuter till maximalt 20 timmar.
1. Välj torkprogram och tillvalsfunktioner.
2. Tryck flera gånger på FÖRDRÖJD START (AJASTIN) tills önskad fördröjd start visas på disom programmet ska starta efter 12 timmar.
playen, t.ex.
3. Tryck på START PAUS (START PAUSE) -knappen för att aktivera fördröjningstimern. Tiden börjar att räknas ned på displayen.
BARNLÅS
Barnlåset kan aktiveras för att förhindra att ett program av misstag startas eller att ett pågående program oavsiktligt ändras. Barnlåsfunktionen låser alla knappar och programväljaren. Barnlåset aktiveras och inaktiveras genom att hålla knapparna SKRYNKELSKYDD (PITKÄ
RYPISTYMISENESTO) (3) och SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) (4) intryckta samtidigt i 5 sekunder.
– Innan ett program startas: Torktumlaren kan inte användas.
– När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras.
Symbolen visas på displayen för att tala om att barnlåset är aktiverat.
Barnlåset inaktiveras inte när programmet är klart.
Om du vill välja ett nytt program måste du först inaktivera barnlåset.
Starta programmet
Tryck på START PAUS (START PAUSE) -knappen (6). Programmet startar.
Programfaserna indikeras på displayen med motsvarande symboler:
– - torkfas
- avkylningsfas
–
- skrynkelskyddsfas
–
Medan ett program väljs visas alla tillämpliga programfassymboler. När programmet har
startat visas endast den aktuella programfasen med motsvarande symbol.
40
Skötsel och rengöring
Ändra program
För att ändra ett program som valts av misstag när programmet har startat, vrid först programväljaren till AV (OFF) och ställ sedan in ett nytt program.
Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta
program med programväljaren blinkar programfasdisplayen och underhållslamporna. Om en
funktion väljs (utom Signal) visas Err på multidisplayen. Torkprogrammet påverkas emellertid inte av detta (för att skydda tvätten).
Plocka ur tvätten
När torkprogrammet är klart visar displayen blinkande samt skrynkelskyddssymbolen .
Om du har tryckt på SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) -knappen (4) avges en ljudsignal intermittent i
cirka en minut.
Torkningsförloppen följs automatiskt av en skrynkelskyddsfas som varar cirka 30 minuter.
Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och
motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkelskyddsfasen. (Tvätten bör senast tas ut mot slutet av skrynkelskyddsfasens för att motverka
att skrynklor bildas.) Om funktionen SKRYNKELSKYDD (PITKÄ RYPISTYMISENESTO) har
valts förlängs skrynkelskyddsfasen med 60 minuter.
1. Öppna luckan.
2. Ta bort ludd från det mikrofina filtret innan du tar ut tvätten. Det är bäst att använda
en fuktig hand till detta (se avsnittet "Skötsel och rengöring").
3. Ta ut tvätten.
4. Vrid programväljaren till AV (OFF) .
Efter varje torkprogram:
- Rengör det mikrofina filtret och det fina filtret.
- Töm kondensvattenbehållaren
(se avsnittet "Skötsel och rengöring").
5. Stäng luckan.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengöring av luddfilter
Filtren samlar in allt ludd som samlas under torktumlingen. För att se till att torktumlaren
fungerar bra skall luddfiltren (det mikrofina filtret och det fina filtret) rengöras efter varje
torkprogram.
Varningssymbolen visas för att påminna dig om att göra detta.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte torktumlaren utan luddfiltren eller med skadade eller tilltäppta luddfilter.
Skötsel och rengöring
1.
2.
Öppna luckan.
Använd en fuktad hand för att rengöra
det mikrofina filtret som sitter i den
nedre delen av lucköppningen.
3.
Efter en tid bildas en beläggning på filtren som orsakas av tvättmedelsrester.
Rengör filtren med varmt vatten och en
borste för att få bort beläggningen. Avlägsna filtret från lucköppningen genom
att dra ut det. Det kan placeras med piggen riktad åt vänster eller höger.
Glöm inte att sätta tillbaka det efter
rengöring.
4.
Tryck ned spärrknappen på det grova
nätfiltret.
Filterlocket fälls ut.
5.
6.
Ta ut det fina filtret.
Ta bort luddet från det fina filtret. Det
är bäst att använda en fuktad hand till
detta.
Rengör hela filterområdet
Filterområdet behöver inte rengöras efter varje torkprogram, men du bör kontrollera det regelbundet och ta bort
ludd när det behövs.
41
42
Skötsel och rengöring
7.
För att göra det, ta tag i toppen på filterlocket och dra det utåt tills det lossnar från de 2 fästena.
8. Ta bort luddet från hela filterområdet.
Det är bäst att använda en dammsugare
till detta.
9. Tryck in båda sidorna på filterlocket i
hållarna på luckan tills de klickar på
plats.
10. Sätt tillbaka det fina filtret.
11. Tryck fast filterlocket tills det låser fast i
spärrmekanismen.
Om det fina filtret inte sitter rätt kommer
filterlocket inte att klicka på plats och luckan
kan inte stängas.
Göra rent lucktätningen
Rengör lucktätningen med en fuktig trasa så fort torkprogrammet är klart.
Tömning av vattenbehållaren
Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.
Om vattenbehållaren blir full kommer ett pågående program att avbrytas automatiskt och
symbolen Töm vattenbehållaren visas på displayen. Behållaren måste tömmas för att
programmet skall kunna fortsätta.
VARNING
Kondensvattnet är inte lämpligt som dricksvatten eller till matlagning.
1. Dra ut vattenbehållaren helt och hållet.
Skötsel och rengöring
43
2. Häll ut kondensvattnet i ett handfat eller
liknande.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren på plats.
Om programmet har avbrutits p.g.a. fylld
vattenbehållare: Tryck på Start/Paus knappen för att fortsätta torkprogrammet.
Vattenbehållaren rymmer cirka 4,5 liter. Detta
räcker till cirka 8 kg tvätt som har centrifugerats vid 1000 varv/minut.
Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten, t.ex. vid ångstrykning. Du bör emellertid först filtrera kondensvattnet (t.ex. med ett kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och
små luddpartiklar.
Rengöring av kondensorn
Om displayen visar symbolen Kondensor
behöver kondensorn rengöras.
FÖRSIKTIGHET
Om torktumlaren används när kondensorn är tilltäppt av ludd kan maskinen skadas. Detta
ökar även energiförbrukningen.
1. Öppna luckan.
2. Öppna sockelluckan. För att göra detta,
tryck på spärren nedtill i lucköppningen
och öppna sockelluckan åt vänster.
3. Ta bort ludd från luckans insida och kondensorns utrymme. Torka av lucktätningen med en fuktig trasa.
4. Vrid båda låshakarna inåt.
44
Vad ska jag göra om ...
5. Använd handtaget för att dra ut kondensorn och bär den horisontellt för att inte
spilla ut kvarvarande vatten.
6. Töm kondensorn genom att hålla den
vertikalt över ett handfat.
FÖRSIKTIGHET
Använd inga vassa föremål för rengöring.
Kondensorn kan börja läcka.
7. Rengör kondensorn.
Det är bäst att använda en borste eller skölja noga med ett duschhandtag.
8. Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på plats (vrid båda låshakarna utåt tills de
snäpper fast i läge).
9. Stäng sockelluckan.
FÖRSIKTIGHET
Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn.
Rengöring av trumman
FÖRSIKTIGHET
Använd inga produkter med slipeffekt för att rengöra trumman. Använd milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen.
Se till att innerytan på trumman och trumbladen är rena. Mineraler från vatten eller rengöringsprodukter kan samlas på trummans inneryta. Det gör att tvätten inte blir riktigt torr.
Rengöring av display och maskinens utsida
FÖRSIKTIGHET
Använd inte möbelrengöringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen.
Använd en fuktig trasa för att torka av displayen och maskinens utsida.
VAD SKA JAG GÖRA OM ...
Leta efter felet själv
Om felkoden E... plus ett nummer eller en bokstav visas på displayen under drift: Stäng av
maskinen och sätt på den igen. Återställ programmet. Tryck på Start/Paus -knappen (6). Om
felmeddelandet fortfarande visas, vänd dig till vår lokala kundtjänst och uppge felkoden.
Problem
Torktumlaren fungerar inte.
Möjlig orsak
Lösning
Stickkontakten sitter inte i
Sätt i stickkontakten i eluttaeluttaget eller det är fel på säk- get. Kontrollera säkringen i
ringen.
säkringsskåpet i ditt hem.
Luckan är öppen.
Stäng luckan.
Har du tryckt på Start/Paus knappen (6)?
Tryck på Start/Paus -knappen
(6) igen.
Vad ska jag göra om ...
Problem
Möjlig orsak
45
Lösning
Fel program har valts.
Välj ett annat program nästa
gång du torktumlar (se "Programöversikt").
Luddfiltren är tilltäppta.
Rengör luddfiltren.
Luddfiltret i sockeln är tilltäppt. Rengör filtret.
Kondensorn är tilltäppt av ludd. Rengör kondensorn.
Otillfredsställande torkresultat.
För stor tvättmängd.
Följ rekommendationerna om
tvättmängder.
Ventilationsöppningarna på
torktumlarens underdel är
övertäckta.
Ta bort det som täpper igen
ventilationsöppningarna på
torktumlarens underdel.
Rengör trummans insida och
valkar.
Beläggningar på trummans insida eller trumvalkarna.
Luckan går inte att stänga.
Gör en justering med hjälp av
Torrhetsgrad -funktionen (1)
(se avsnittet "Daglig användning"). 1)
Vattnets konduktans (ledningsförmåga) på installationsplatsen avviker från maskinens
standardinställning.
Ändra maskinens standardinställning för torrhetsgrad (se
"Programmeringsmöjligheter").
Det fina luddfiltret sitter inte
på plats och/eller filterlocket är
inte på plats.
Sätt det fina luddfiltret på plats
och/eller snäpp fast det stora
nätfiltret.
Textilskydd. När programmet
När någon knapp trycks in visas
har startat kan denna funktion
meddelandet Err på displayen.
inte längre ställas in.
Vrid programväljaren till Av .
Ställ in programmet igen.
Programväljaren är i Av -läge.
Vrid programväljaren till Belysning eller till något program.
Det är fel på glödlampan.
Byt glödlampa (se nästa avsnitt).
Den visade programlängden
ändras oregelbundet eller förblir oförändrad länge.
Programlängden korrigeras automatiskt beroende på mängd
och typ av tvätt och fuktighetsgrad.
Automatisk process, det är inte
fel på torktumlaren.
Programmet har stannat och
symbolen för "Töm vattenbeär tänd.
hållaren"
Kondensvattenbehållaren är
full.
Töm kondensvattenbehållaren
och starta sedan programmet
med Start/Paus -knappen (6).
Torkprogrammet avslutas kort
efter programstart.
Den ilagda tvättmängden är
otillräcklig eller för torr för det
valda programmet.
Välj ett tidsstyrt program eller
högre torrhetsgrad (t.ex. Extratorrt eller Plustorrt i stället för
Skåptorrt ).
Belysningen i trumman fungerar inte.
46
Torktumlarens inställningar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Luddfiltret är tilltäppt.
Rengör luddfiltret.
Luddfiltret i sockeln är tilltäppt. Rengör filtret.
Torkprogrammet tar ovanligt
För stor tvättmängd.
lång tid. Anmärkning: Efter cirka 5 timmar avslutas torkproTvätten var för blöt när den lagrammet automatiskt (se "Tork- des in i torktumlaren.
programmet klart").
Ovanligt hög rumstemperatur.
Reducera tvättmängden.
Tvätten måste vara tillräckligt
centrifugerad innan den torktumlas.
Automatisk process, det är inte
fel på torktumlaren. Sänk rumstemperaturen om det går.
1) Endast för torktumlare som har funktionen Torrhetsgrad .
Byta glödlampan till den inre belysningen
Använd endast en speciell glödlampa avsedd för torktumlare. Den speciella glödlampan kan
du köpa hos vår lokala serviceavdelning.
När torktumlaren sätts på släcks den invändiga belysningen efter 4 minuter om luckan är
öppen.
VARNING
Använd inte vanliga glödlampor! De utvecklar för mycket värme och kan skada torktumlaren!
Innen du byter glödlampa måste du koppla loss maskinen från elnätet. Vid permanent anslutning: skruva ur säkringen helt.
1. Skruva ut täckglaset över glödlampan (sitter i överkanten direkt bakom lucköppningen.
Se "Beskrivning av maskinen").
2. Byt ut den trasiga glödlampan.
3. Skruva tillbaka täckglaset på plats.
Kontrollera att O-ringen sitter korrekt och tätar som den ska innan du skruvar fast täckglaset över lampan. Använd inte torktumlaren om O-ringen till belysningen saknas.
VARNING
Av säkerhetsskäl måste täckglaset skruvas åt ordentligt. Om detta inte görs får torktumlaren
inte användas.
TORKTUMLARENS INSTÄLLNINGAR
Inställning
Ljudsignal permanent på/av
Åtgärd
1. Vrid programväljaren till valfritt program.
2. Håll knapparna SKON (ARKA PYYKKI) och SENSITIV (HELLÄVARAINEN)
intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder.
3. Signalen är som standard alltid avstängd. Du kan använda Signal för
att aktivera eller inaktivera ljudsignalen, men maskinen kommer inte
ihåg ditt val.
Tekniska data
Inställning
47
Åtgärd
Vattenhårdhet1)
1. Vrid programväljaren till valfritt program.
2. Håll knapparna SKON (ARKA PYYKKI) och TID (AIKA) intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen:
–
låg konduktivitet <300 μS/cm
–
medelhög konduktivitet 300-600 μS/cm
–
hög konduktivitet >600 μS/cm
3. Tryck på START PAUS (START PAUSE) -knappen tills önskad nivå är inställd.
4. För att lagra inställningen, tryck samtidigt på knapparna SKON (ARKA
PYYKKI) och TID (AIKA) eller vrid ratten till läge AV (OFF)
Tömning av vatten- varbehållare
ningsmeddelande
av2)
1. Vrid programväljaren till valfritt program.
2. Håll knapparna SENSITIV (HELLÄVARAINEN) och TID (AIKA) intryckta
samtidigt i cirka 5 sekunder.
Den aktuella inställningen visas på displayen:
– varningssymbolen
och
- varningsmeddelande av
– varningssymbolen
och
- varningsmeddelande på
1) Vatten innehåller varierande mängder kalk och mineralsalter, vilket gör att vattnets elektriska ledningsförmåga
(konduktivitet) varierar beroende på det geografiska läget. Om vattnets konduktivitet avviker väsentligt från det
förinställda fabriksvärdet kan detta påverka restfuktigheten hos tvätten vid avslutad torkning. Med den här
torktumlaren kan du reglera känsligheten hos torrhetssensorn baserat på vattnets konduktivitetsvärde.
2) Varningslampan är enligt förinställningen aktiverad och tänds all när ett torkprogram är klart eller under
programmet om vattenbehållaren blir full. När extern tömning används för kondensvattnet kan varningen vara
avstängd
TEKNISKA DATA
Höjd x bredd x djup
85 x 60 x 58 cm
Trumvolym
108 l
Djup med öppen lucka
109 cm
Höjden kan justeras med
1,5 cm
Vikt i tomt tillstånd
Kapacitet (beroende på program)
cirka 40 kg
1)
max. 8 kg
Nätspänning
230 V
Säkring
10 A
Total effekt
2350 W
Energiklass
B
Energiförbrukning (8 kg bomull, förcentrifugerad
4,48 kWh
vid 1000 varv/minut) 2)
Genomsnittlig årlig energiförbrukning
282 kWh
48
Information till provningsanstalter
Tryck på
Hushållsbruk
Tillåten omgivningstemperatur
+ 5 °C till + 35 °C
Förbrukningsvärden
Förbrukningsvärdena har fastställts under normalförhållanden. När torktumlaren används i ett
hushåll kan förbrukningsvärdena avvika.
Program
Energiförbrukning i kWh / genomsnittlig
torktid i minuter.
BOMULL SKÅPTORR 3)
4,48 / 135(8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000
varv/minut)
4.3 (8 kg last centrifugerad vid 1 200 varv/minut)
4.0 (8 kg last centrifugerad vid 1 400 varv/minut)
3.5 (8 kg last centrifugerad vid 1 800 varv/minut)
BOMULL STRYKTORRT 3)
3,8 / 108(8 kg tvätt förcentrifugerad vid 1000
varv/minut)
SYNTET SKÅPTORRT 3)
1,3 / 45(3 kg tvätt förcentrifugerad vid 1200
varv/minut)
1) Annan kapacitet kan krävas i vissa länder till följd av andra mätmetoder.
2) Enligt EN 61121
3) Information till provanstalter: programmet skall kontrolleras enligt EN 61121
INFORMATION TILL PROVNINGSANSTALTER
Parametrar som kan kontrolleras av provningsanstalter:
• Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorrt-programmet för bomull
med nominell tvättmängd.
• Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorrt-programmet för bomull
med halv tvättmängd.
• Slutlig fuktighet (skåptorr bomull, stryktorr bomull och skåptorr strykfri).
• Kondenseringseffektivitet (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorrt-programmet för
bomull med nominell och halv tvättmängd.
Alla program måste testas enligt EN 61121 (Torktumlare för hushållsbruk – Metoder för
mätning av prestanda).
INSTALLATION
Placering av produkten
• Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att produkten placeras i närheten av tvättmaskinen.
• Torktumlaren skall installeras på en ren plats där smuts inte ansamlas.
• Luften måste kunna cirkulera obehindrat runt produkten. Täck inte över ventilationsgallret på framsidan eller luftintagsgallren på baksidan av produkten.
Installation
49
• För att vibrationer och buller ska hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används
skall den placeras på en stadig och plan yta.
• Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt vågrätt när den står
på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få torktumlaren att stå helt plant och vågrätt.
• Fötterna får aldrig demonteras från produkten. Ställ inte maskinen på tjocka mattor, trälister eller liknande så att det fria avståndet mellan maskinen och golvet minskar. Detta
kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan störa produktens funktion.
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 °C. Produkten får
därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer.
• När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än 5 °C eller högre än
35 °C. Högre och lägre temperaturer kan påverka produktens prestanda.
• Om produkten skall flyttas måste den transporteras i upprätt läge.
• Produkten skall inte installeras bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn
sitter motsatt sida mot torktumlarens så att öppning av torktumlarens lucka hindras.
Borttagning av transportemballage
FÖRSIKTIGHET
Innan torktumlaren används måste allt transportemballage tas bort.
1. Öppna luckan.
2. Drag bort klisterremsorna som sitter upptill i trumman.
3. Tag bort plasten och frigoliten från torktumlaren.
Elektrisk anslutning
Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter nära lucköppningen (se avsnittet ”Produktbeskrivning”).
Anslut produkten till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser för elektrisk
kabeldragning.
VARNING
Tillverkaren accepterar inget ansvar för sak- eller personskador orsakade av att
ovanstående säkerhetsanvisningar inte har följts.
Om produkten nätkabel behöver bytas ut MÅSTE detta utföras av vår serviceavdelning.
VARNING
Kontakten måste vara åtkomlig efter installationen av maskinen.
Byta dörrstopp
VARNING
Innan du byter luckhängning måste du koppla bort maskinen från elnätet.
50
Installation
1.
2.
Öppna luckan.
A
B
Skruva loss gångjärnen A från maskinens framsida och ta loss luckan.
C
3. Ta bort skyddsplattorna B. För att göra
B
detta använder du en tunn skruvmejsel
A
som du sätter in i springorna såsom visas på bilden. Tryck sedan lätt nedåt och
bänd loss täckplattorna
4. Använd ett lämpligt verktyg för att trycka på låsblocket C så att det lossnar från snapon-fästet. Ta ut låsblocket, rotera det 180° och sätt tillbaka det på andra sidan.
5. Skruva loss gångjärnen A från luckan, rotera dem 180°, sätt tillbaka dem på motsatt
sida och skruva fast dem.
6. Sätt tillbaka täckplattorna B på motsatt sida sedan du roterat dem 180°.
7. Skruva loss täckplattorna D från maskinD
ens framsida, rotera dem 180° och skruE
F
F
va fast dem på motsatt sida
E
8. Skruva loss lucklåset E, tryck lätt nedåt
D
och ta loss det från maskinen.
9. Tryck in och ned snäppknappen F, pressa
höljet lätt nedåt och ta bort det från
maskinens framsida.
10. Flytta över lucklåset E till motsatt sida, skruva ned lucklåset.
11. Sätt på andra sidan sätt in plattan F och låt snap-in-knappen låsa den på plats.
12. Sätt i luckan och gångjärnen i urtagen på maskinens framsida och skruva fast.
Viktig information om kontaktskydd: Maskinen är endast säker att använda igen när alla
plastdelar har satts tillbaka.
Speciella tillbehör
• Pelarsats
Denna monteringssats kan användas för att ställa torktumlaren på en tvättmaskin (60
cm bred, frontmatad) som en utrymmesbesparande tvättmaskin/torktumlarpelare. Tvättmaskinen är nederst och torktumlaren ovanpå.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.
• Tömningssats
Slangsats för direkt tömning av kondensvattnet i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Vattenbehållaren behöver då inte längre tömmas, men den måste sitta kvar på sin plats i maskinen.
Slangänden måste utmynna på minst 50 cm och högst 100 cm över golvnivå och får inte
har några böjar. Tömningsslangen kan förkortas.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.
• Piedestal med låda
Service
51
För att placera torktumlaren på optimal höjd och ha lite extra utrymme för förvaring av
t.ex. tvätt.
Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.
Kan beställas hos vår serviceavdelning eller din återförsäljare.
SERVICE
Om tekniska fel uppträder, försök lösa problemet själv med hjälp av bruksanvisningen - se
avsnitt Om maskinen inte fungerar.
Om du inte kan lösa problemet själv, ska du kontakta vår kundtjänstavdelning eller någon
av våra servicepartners.
För att snabbt kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:
– Modellbeteckning
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S No.), anges på typskylten som sitter på produkten - För att hitta den, se
avsnitt Produktbeskrivning
– Typ av fel
– Eventuella felmeddelanden som visas på displayen.
För att du skall ha de nödvändiga referensnumren tillgängliga rekommenderar vi att du antecknar dem här:
Modellbeteckning:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
136915660-A-022011
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising