Electrolux EW8HR458B User manual

Electrolux EW8HR458B User manual
EW8HR458B
KK
RU
UK
Кептіргіш барабан
Сушильный барабан
Сушильний барабан
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
26
51
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 9
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................12
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................13
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 14
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 15
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 16
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................20
14. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ............................................................................. 22
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Бұл құрылғыны орнату және іске қолдану алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
- Жинақпен берілген нұсқауларды қараңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
4
www.electrolux.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына немесе топсасы керісінше
орналасқан, құрылғының есігін толық ашуға кедергі
жасайтын жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем,
төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі
жасамауға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғыны таймер сияқты сыртқы қосу
құрылғысымен жабдықтамау немесе жиі қосылып
және сөніп тұратын желілерге қоспау керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан бөлінетін
қажетсіз газдар қайта бөлмеге кірмес үшін құрылғы
орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ең көбі 8 кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
оларды өндірушінің нұсқауларына сәйкес ғана
пайдалану керек.
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
ЕСКЕРТУ: Егер барлық кір дереу алынып,
қызулары тезірек тарап кетпесе, кір кептіргіш
машинаны ешқашан кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатпаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен немесе 35°C
градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылған еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны орнынан жылжытқан
кезде әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Ішкі жарық шамы
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
•
•
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
LED шамы барабанды
жарықтандыру үшін қажет. Бұл
шамды басқа жарықтандыру
мақсаттары үшін қайта пайдалануға
болмайды.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
Салқындату жүйесін зақымдамау
үшін құрылғыны абайлап
тазалаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
2.6 Компрессор
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
2.7 Құрылғыны тастау
•
Компрессор мен оның кептіргіш
машина ішіндегі жүйесі фтор-хлоркөмірсутек қосылмаған арнайы
затпен толтырылған. Бұл жүйе
жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Кірді оңай салу үшін
немесе ауыстырылатын
есікті оңай орнату үшін.
(ілеспе парақты қараңыз).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Су сауыты
Басқару панелі
Ішкі жарық шамы
Құрылғының есігі
Сүзгі
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Ауа саңылаулары
Қызу алмастырғыштың қақпағы
Қызу алмастырғыштың қалқаны
Реттемелі тірек
7
8
www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
9
1 Бағдарлама тетігі және RESET
түймешігі
2 Дисплей
3 Сушка по времени(Уақыт)
сенсорлық түймешігі
4 Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
5 Отсрочка (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
6 Антисминание (Мыжылудан
сақтау) сенсорлық түймешігі
7 Очень тихая (қосымша үнсіз)
сенсорлық түймешігі
8
7
6
8 Влажность (Құрғақтық) сенсорлық
түймешігі
9 Қосу/Өшіру түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі
таза және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
4.1 Дисплей
Бейнебеттегі белгі
Белгі сипаттамасы
кептіру уақыты қосулы
кешіктіріп бастау параметрі қосулы
индикаторы: қызу алмастырғышты тексеру
ҚАЗАҚ
Бейнебеттегі белгі
Белгі сипаттамасы
индикаторы: сүзгіні тазалаңыз
индикаторы: су сауытын босатыңыз
бала қауіпсіздігінің құралы қосулы
теріс таңдау не тетік
қойылған
"Reset" қалпына
бағдарлама ұзақтығы
Кептіру уақытының ұзақтығы
-
кешіктіріп бастау уақыты
-
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарлама
Жүк 1)
2) Хлопок (Мақта
мата) Eco
8 кг
Мақта мата - Шкафқа
/
Хлопок (Мақта мата)
8 кг
Мақта маталар. Күнделікті
пайдалану бағдарламасы.
/
Синтетика және аралас
маталар.
/
Синтетика (Синтетика)
Тонкие ткани (Нәзік
мата)
3,5 кг
Ерекшелігі / Мата белгісі
4 кг
Вискоза, жасанды жібек, акрил
/
және басқа қоспалар.
Одеяла (Көрпе)
3 кг
Бір қабат немесе қос қабат
көрпе және жастықтар (құс
жүні, мамық, синтетика
салынған) үшін.
Освежить (Жаңарту)
1кг
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1 кг
Қолмен баппен жууға болатын
жібек.
Шелк (Жібек мата)
/
/
9
10
www.electrolux.com
Бағдарлама
Жүк 1)
Ерекшелігі / Мата белгісі
Жүн маталар. Қолмен жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру. Бағдарлама
аяқталғанда заттарды дереу алыңыз.
Шерсть (Жүн мата)
1 кг
Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн
матаны кептіру циклын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі
бар заттарды, осы машинаны өндірушінің
нұсқауларын сақтап кептіру керек. Киімге
күтім көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды
киімге күтім көрсету белгісінен қараңыз.
M1525
Woolmark белгісі көп елдерде
сертификатталған белгі болып табылады.
2 кг
Сыртта киілетін киімдерді,
жұмыс киімдерін, спорт, су
өткізбейтін және ауа өткізетін
күртешелерді, алмалы флис
немесе ішкі қабаты бар шолақ
күртешені кептіруге арналған.
Кептіргіш машинада кептіруге
жарамды.
/
Джинсы (Джинсы)
4 кг
Джинс, жейде тәрізді
қалыңдығы әр түрлі (мысалы,
мойыны, манжеті, тігістері)
материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
/
Постельное белье
(Tөсек) XL
4,5 кг
Быстрая микс
(Жылдам микс) XL
6 кг
OВерхняя одежда
(Outdoor)
Үш төсек жаймасынан тұратын
жинақ, біреуі екі еселік
/
болуына болады.
Мақта мата, мақта-синтетика
және синтетика маталар
аралас.
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
/
2)
Хлопок (Мақта мата) В шкаф (Шкафқа) бағдарламасы - “Стандартты мақта
мата бағдарламасы”. Бұл қалыпты деңгейдегі дымқыл мақта матаны кептіруге
жарамды және дымқыл мақта матаны кептіргенде қуатты барынша тиімді
пайдаланатын бағдарлама.
ҚАЗАҚ
11
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Влажность (Құрғақтық)
сақтайды. Мыжылудан сақтау циклы
кезінде кірді алуға болады.
Бұл функция кірді барынша кептіре
түсуге көмектеседі. Қолжетімді
функцияның 3 түрі бар:
•
Очень сухое (Өте құрғақ)
•
В шкаф (Шкафқа)
•
Под утюг (Үтіктеуге)
6.4 Сушка по времени(Уақыт)
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
6.2 Очень тихая (қосымша
үнсіз)
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
Құрылғы кептіру сапасына ешбір әсер
етпей, өте төмен деңгейде шуыл
шығарады. Құрылғы баяу жұмыс
істейді, цикл уақыты ұзағырақ болады.
6.5 Сушка по времени(Уақыт)
Шерсть (Жүн мата)
бағдарламасында
6.3 Антисминание
(Мыжылудан сақтау)
Көбірек не азырақ кептіру үшін кептіру
деңгейін реттеуге арналған Шерсть
(Жүн мата) бағдарламасының
опциясы.
Кептіру циклының соңында
стандартты мыжылудан сақтау циклын
(30 минут) 60 минутқа дейін созады.
Бұл функция кірді мыжылып қалудан
6.6 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Влажность
(Құрғақтық)
Хлопок (Мақта
мата) Eco
■
Антисмин
Очень
ание
тихая
(Мыжылу
(қосымша
дан
үнсіз)
сақтау)
Сушка по
времени(
Уақыт)
■
Хлопок (Мақта мата)
■
■
■
■
■
■
Синтетика
(Синтетика)
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани (Нәзік
мата)
■
Одеяла (Көрпе)
■
Освежить (Жаңарту)
Шелк (Жібек мата)
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Антисмин
Очень
ание
тихая
(Мыжылу
(қосымша
дан
үнсіз)
сақтау)
Влажность
(Құрғақтық)
Бағдарламалар1)
Шерсть (Жүн мата)
Сушка по
времени(
Уақыт)
■ 2)
OВерхняя одежда
■
(Outdoor)
Джинсы (Джинсы)
■
■
Постельное белье
(Tөсек) XL
■
■
Быстрая микс
(Жылдам микс) XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Бағдарламамен бірге 1 не одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
2) ОПЦИЯЛАР тарауын қараңыз: Мақта мата бағдарламасындағы кептіру уақыты
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
B
C
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама параметр
орнату күйінде не жұмыс істеп
тұрғанда, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Сенсорлық
түймелер бекітілген.
F
E
D
A. Сушка по времени(Уақыт)
сенсорлық түймешігі
B. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
C. Отсрочка (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
D. Антисминание (Мыжылудан
сақтау) сенсорлық түймешігі
E. Очень тихая (қосымша үнсіз)
сенсорлық түймешігі
F. Влажность (Құрғақтық) сенсорлық
түймешігі
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. (D) сенсорлық түймесін бірнеше
секунд басыңыз. Бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
жанады.
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
ҚАЗАҚ
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы сөнгенше
сенсорлық түймені басып
тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігінің құралы
құрылғыны қосқаннан кейін
8 үшін қолжетімді емес.
Егер су төгу жинағы
(қосымша керек-жарақ)
орнатылса, құрылғы су
сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді.
Бұндай жағдайда су
сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Бар керек-жарақтарды
құрылғымен жеткізілген
ақпараттан қараңыз.
7.2 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (F) және (E) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
•
қалыпты құрғақ кір
4. (F) және (E) түймешігін дұрыс
деңгейдің индикаторы жанғанша
қайта басыңыз.
5. 5 секундтан кейін дисплей қалыпты
режимге оралады.
7.3 Су сауытының
индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы
жанып тұрады. Бұл индикатор
бағдарлама аяқталған кезде немесе су
13
сауытын босату қажет болған кезде
жанады.
Су сауытының индикаторын
сөндіру:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (E) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде осы 2 теңшелімнің бірі
көрсетіледі:
• Дисплейде "Сөндіру"
көрсетіледі. 5 секундтан кейін
дисплей қалыпты режимге
оралады.
• Дисплейде "Қосу" көрсетіледі. 5
секундтан кейін дисплей
қалыпты режимге оралады.
7.4 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру
немесе қосу үшін (A) және (C)
сенсорлық түймешіктерін шамамен 2
секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Кептіргішті бірінші рет іске
қосқанда, барабанның
артқы орамы автоматты
түрде алынады. Шамалы
шуыл естілуі мүмкін.
Құрылғыны ең алғаш рет пайдалану
алдында:
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
•
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
14
www.electrolux.com
Кептіру циклының бас
кезінде (бастапқы 3-5 мин)
сәл қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл
компрессордың іске
қосыла бастауына
байланысты. Бұл
тоңазытқыш және
мұздатқыш тәрізді
компрессордан қуат
алатын құрылғылар үшін
қалыпты жағдай.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
Мақта мата және джинс
бағдарламаларындағы
кептіру уақыты 5 кг кірге
арналған. Басқа
бағдарламалардың кептіру
уақыты, кірдің ұсынылған
салмағына байланысты
берілген. 5 кг-нан көп кірге
арналған мақта мата және
джинс бағдарламалардың
кептіру уақыты ұзағырақ.
4. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бағдарлама басталады.
Бағдарламаны ең кемі
1 сағаттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
Балама ретінде:
1. Таңдау тетігін "Қайта қалп. келт."
қалпына бұраңыз.
2. 1 секунд күтіңіз. Бейнебетте
көрсетіледі.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
9.4 Бағдарламаның соңы
•
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
Бейнебетте
•
көрсетіледі
•
Фильтр (Сүзгі) және
Резервуар для воды (Сауыт)
индикаторлары жанады.
• Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
индикаторы жанады.
Егер Антисминание (Мыжылудан
сақтау) опциясы орнатылған болса,
құрылғы мыжылудан сақтау
функциясымен бірге тағы 30 минут не
бұдан ұзақ жұмыс істейді. (Опция -
15
Фильтр (Сүзгі) және
Резервуар для воды (Сауыт)
индикаторлары жанады.
Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
индикаторы өшеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
Антисминание (Мыжылудан сақтау)
тармағын қараңыз).
9.5 Күту режимі
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің
бырысын жазады.
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды ұсынамыз.
•
•
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
Дисплейде әлі
тұр
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
Таңдау тетігін "Қайта
қалп. келт." қалпында
тұрса, уақыт 30 секундқа
азаяды.
көрсетіліп
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) сол
күйінде кептірмеңіз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып
байлаңыз.
Қалталардағы барлық заттарды
алыңыз.
Ішкі астары мақта матадан
жасалған заттарды аударыңыз.
Мақта мата қабаты сыртқа қарап
тұруы керек.
Әрқашан кептірілетін кірдің түріне
сәйкес бағдарламаны орнатыңыз.
•
•
•
Ашық және баран түстерді бірге
салмаңыз.
Мақта мата, джерси және тоқыма
заттар отырып қалмау үшін сай
келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз.
Бағдарлама тарауында немесе
дисплейде көрсетілген макс. кір
салмағынан асырмаңыз.
Кептіргіш машинада кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Үлкен және кішкене заттарды бірге
кептірмеңіз. Кішкене заттар үлкен
заттардың ішіне кіріп, кеппей қалуы
мүмкін.
16
www.electrolux.com
Матаның
затбелгісі
Сипаттама
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамды кір.
Кептіргіш машинамен жоғары температурада кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен төмен температурада ғана кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамсыз кір.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Қажетіне қарай, су жүйесінің сүзгісін жылы суды қолданып шөткемен және/немесе
шаңсорғышпен тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Қызу алмастырғышты тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
17
18
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
АБАЙЛАҢЫЗ
Металл бетті жалаң
қолмен ұстамаңыз.
Жарақат алу қауіпі бар.
Қорғайтын қолғап киіңіз.
Металл бетке зақым түсіріп
алмау үшін байқап
тазалаңыз.
11.4 Барабанды тазалау
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабан
көтергіштерді тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Желдеткіш саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
19
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) түймешігін
басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс)
түймешігін басыңыз.
Өте аз кір салынған, кірді көбірек
салыңыз не Время сушки (Уақыт)
бағдарламасын пайдаланыңыз.
Цикл уақыты тым ұзақ немесе кептіру
нәтижесі қанағаттанғысыз.1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының +5°C
градустан жоғары және +35°C
градустан төмен болуын қамтамасыз
етіңіз. Бөлменің оңтайлы
температурасы 19°C градустан 24°C
градусқа дейін.
Время сушки (Уақыт) немесе Очень
сухое (Өте құрғақ) бағдарламасын
орнатыңыз.2)
Бейнебетте
көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
20
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Дисплейде қате коды көрсетіледі
(мысалы, E51).
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады.
2) Үлкен заттарды (мысалы, үлкен ақжаймалар) кептірген кезде кей жерлері дымқыл
қалпы қалуы мүмкін.
12.1 Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Қызу алмастырғыш бітелген.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
Барабанның іші лас.
Өткізгіш сенсорының параметрі
дұрыс орнатылмаған (Жақсырақ
•
•
параметрді "Параметрлер - Кірде
қалған ылғал деңгейін реттеу"
тарауынан қараңыз).
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
Бөлме температурасы тым төмен
немесе тым жоғары (бөлменің
оңтайлы температурасы 19°C
градустан 24°C градусқа дейін)
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 630 мм (ең көбі 640 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1100 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
8 кг
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Жалпы қуаты
900 Вт
Қуат тиімділігі санаты
A++
Қуатты тұтыну 1)
1,99 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
235 кВт/сағ
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,13 Вт
мөлшері
ҚАЗАҚ
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,13 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
21
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
Бұл өнімде герметикалық фторлы газ бар, тұмшаланған
Газды қолдану мақсаты
R134a
Салмағы
0,300 кг
Жаһандық жылынуға әсері (ЖЖӘ)
1430
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт-сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
13.1 Ресурстарды пайдалану ақпараты
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Хлопок (Мақта мата) 8 кг
В шкаф (Шкафқа)
Под утюг
(Үтіктеуге)
1400 мин/айн / 50%
130 мин.
1,67
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
154 мин.
1,99
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
97 мин.
1,21
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
118 мин.
1,51
кВт/сағ
1200 мин/айн / 40%
55 мин.
0,60
кВт/сағ
800 мин/айн / 50%
67 мин.
0,75
кВт/сағ
Синтетика (Синтетика) 3,5 кг
В шкаф (Шкафқа)
22
www.electrolux.com
14. ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ
14.1 Әркүндік қолдану
1
2
3
5
4
1. Құрылғыны іске қосу үшін Қосу/
Сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Бағдарламаны орнату үшін
бағдарлама тетігін қолданыңыз.
3. Бағдарламамен бірге 1 не одан көп
арнайы функцияларды орнатуға
болады. Опцияны қосу не сөндіру
үшін тиісті түймені басыңыз.
4. Бағдарламаны бастау үшін
Бастау/Үзіліс түймесін басыңыз.
5. Құрылғы жұмыс істей бастайды.
14.2 Сүзгіні тазалау
1
2
Әр циклдың соңында, бейнебетте
белгісі жанады, сүзгіні тазалау қажет.
3
ҚАЗАҚ
23
14.3 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Жүк 1)
2) Хлопок (Мақта
мата) Eco
8 кг
Мақта мата - Шкафқа
/
Хлопок (Мақта мата)
8 кг
Мақта маталар. Күнделікті
пайдалану бағдарламасы.
/
Синтетика және аралас
маталар.
/
Синтетика (Синтетика)
Тонкие ткани (Нәзік
мата)
3,5 кг
Ерекшелігі / Мата белгісі
4 кг
Вискоза, жасанды жібек, акрил
/
және басқа қоспалар.
Одеяла (Көрпе)
3 кг
Бір қабат немесе қос қабат
көрпе және жастықтар (құс
жүні, мамық, синтетика
салынған) үшін.
Освежить (Жаңарту)
1кг
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1 кг
Қолмен баппен жууға болатын
жібек.
Шелк (Жібек мата)
/
/
Жүн маталар. Қолмен жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру. Бағдарлама
аяқталғанда заттарды дереу алыңыз.
Шерсть (Жүн мата)
1 кг
Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн
матаны кептіру циклын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі
бар заттарды, осы машинаны өндірушінің
нұсқауларын сақтап кептіру керек. Киімге
күтім көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды
киімге күтім көрсету белгісінен қараңыз.
M1525
Woolmark белгісі көп елдерде
сертификатталған белгі болып табылады.
24
www.electrolux.com
Бағдарлама
Жүк 1)
Ерекшелігі / Мата белгісі
2 кг
Сыртта киілетін киімдерді,
жұмыс киімдерін, спорт, су
өткізбейтін және ауа өткізетін
күртешелерді, алмалы флис
немесе ішкі қабаты бар шолақ
күртешені кептіруге арналған.
Кептіргіш машинада кептіруге
жарамды.
/
Джинсы (Джинсы)
4 кг
Джинс, жейде тәрізді
қалыңдығы әр түрлі (мысалы,
мойыны, манжеті, тігістері)
материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
/
Постельное белье
(Tөсек) XL
4,5 кг
Быстрая микс
(Жылдам микс) XL
6 кг
OВерхняя одежда
(Outdoor)
Үш төсек жаймасынан тұратын
жинақ, біреуі екі еселік
/
болуына болады.
Мақта мата, мақта-синтетика
және синтетика маталар
аралас.
/
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2)
Хлопок (Мақта мата) В шкаф (Шкафқа) бағдарламасы - “Стандартты мақта
мата бағдарламасы”. Бұл қалыпты деңгейдегі дымқыл мақта матаны кептіруге
жарамды және дымқыл мақта матаны кептіргенде қуатты барынша тиімді
пайдаланатын бағдарлама.
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соңғы санына,
екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес
келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017
жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы, жеткізуші және ұйымның өндіруші уәкілетті:
ООО «Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва/Мәскеу, Ресей, тел.: 8-800-200-3589
Польшада жасалған
25
26
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................27
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 30
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 32
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 33
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ................................................................................... 34
6. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 36
7. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................37
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................39
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 39
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................40
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 41
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................44
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 45
14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО.......................................................................... 47
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
27
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к установке и эксплуатации
прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
- Ознакомьтесь с приложенными инструкциями.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений трудоспособности.
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если взрослые не
обеспечивают за ними постоянный надзор.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Если сушильный барабан устанавливается поверх
стиральной машины, используйте монтажный
комплект Комплект для вертикальной сборки,
который можно приобрести в авторизованных
магазинах, может использоваться только с
приборами, которые перечислены в поставляемых
вместе с принадлежностью инструкциях.
Внимательно изучите их перед установкой (см.
Вкладыш с инструкцией по установке).
Прибор может быть установлен как отдельно, так и
под столешницу, если под ней достаточно места
(см. вкладыш с инструкцией по установке).
Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой
на замок, за раздвижной дверью или за дверью с
петлями, расположенными на противоположной
стороне по отношению к петлям на дверце
прибора, что могло бы помешать полному
открыванию дверцы прибора.
Вентиляционное отверстие в днище не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.
ВНИМАНИЕ: Подключение прибора к электросети
не должно выполняться через внешние
коммутирующие устройства, например, таймеры, а
также через цепи, которые регулярно
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
подключаются и отключаются поставщиком
электроэнергии.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только
по окончании процесса установки прибора.
Проверьте, чтобы после установки был обеспечен
доступ к вилке сетевого шнура.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении,
где установлен прибор, чтобы избежать обратного
притока нежелательных газов в помещение,
создаваемого устройствами, в которых происходит
сгорание газа или других видов топлива (включая
камины).
В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.
Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся
чистке с помощью промышленных химикатов.
Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора, а
также элементы упаковки.
Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним очищайте
фильтр для ворса.
Не сушите в сушильном барабане нестиранные
вещи.
Перед тем, как сушить в сушильном барабане
вещи, загрязненные такими веществами, как
кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин,
пятновыводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, их следует выстирать в горячей
воде с увеличенным количеством стирального
порошка.
Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из
вспененной резины (латексная губка), шапочки для
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
душа, водостойкие текстильные изделия, изделия
на резиновой основе, а также одежду и подушки со
вставками из вспененной резины.
Смягчители для ткани и другие подобные средства
следует использовать в соответствии с указаниями
их изготовителей.
Извлекайте из вещей все предметы, которые
могли бы стать причиной возгорания, например,
зажигалки или спички.
ВНИМАНИЕ: Никогда не останавливайте
сушильные барабан до завершения цикла сушки за
исключением случая, когда белье быстро
вынимается и расстилается для обеспечения
рассеивания тепла.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
5°C или выше 35°C.
Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Во время перемещения прибор
должен всегда находиться в
вертикальном положении.
Задняя сторона прибора должна
располагаться у стены.
После установки прибора в
рабочее положение при помощи
спиртового уровня убедитесь в том,
что прибор стоит абсолютно ровно.
В противном случае отрегулируйте
соответствующим образом высоту
ножек.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Не сушите поврежденные
(порванные, потертые) изделия с
набивкой или вставками.
Сушите только ткани, для которых
допускается сушка в сушильном
барабане. Следуйте указаниям на
ярлыке.
Если при стирке белья
использовался пятновыводитель,
то перед тем, как помещать белье в
сушильный барабан, следует
выполнить дополнительный цикл
полоскания.
Не пейте конденсат/
дистиллированную воду и не
готовьте на них пищу. Это может
причинить вред здоровью людей и
домашних животных.
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Не сушите в сушильном барабане
неотжатые вещи.
31
2.4 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы.
•
•
•
Светодиодное свечение в видимой
части спектра: не допускайте
попадания светового луча
непосредственно в глаза.
Светодиодная лампа
предназначена для освещения
барабана. Лампу нельзя
использовать для других видов
подсветки.
Для замены лампы внутреннего
освещения обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
2.5 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
•
Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители
или металлические предметы.
Соблюдайте осторожность при
очистке прибора, чтобы не
допустить повреждения системы
охлаждения.
2.6 Компрессор
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
повреждения прибора.
•
Тепловой насос данного
сушильного барабана и его контур
заполнены специальным
хладагентом, не содержащим
фторо- и хлоросодержащие
углеводороды. Контур должен быть
хорошо закреплен. Повреждение
системы может привести к утечке.
32
www.electrolux.com
2.7 Утилизация
•
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.
Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Для облегчения загрузки
белья и упрощения
установки прибора дверца
имеется возможность
перевешивания дверцы
(см. отдельную брошюру).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Контейнер для конденсата
Панель управления
Внутреннее освещение
Дверца прибора
Фильтр
Табличка с техническими данными
Вентиляционные щели
Крышка теплообменника
Крышка теплообменника
Регулируемые ножки
РУССКИЙ
33
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
9
1 Селектор программ и
выключатель «СБРОС»
2 Дисплей
3 Сенсор Сушка по времени
4 Сенсор Старт/Пауза
5 Сенсор Отсрочка
6 Сенсор Антисминание+
7 Сенсор Очень тихая
8 Сенсор Влажность
9 Кнопка «Вкл/Выкл»
8
7
6
Нажимайте на сенсорные
поля, касаясь пальцем
области, на которой виден
символ или название
опции. Не пользуйтесь
панелью управления в
перчатках. Позаботьтесь о
том, чтобы панель
управления всегда была
сухой и чистой.
4.1 Дисплей
Символ на дисплее
Описание символа
опция «Время сушки» включена
включена опция отсрочки пуска
индикатор: проверьте теплообменник
индикатор: произведите очистку фильтра
34
www.electrolux.com
Символ на дисплее
Описание символа
индикатор: слейте воду из контейнера для
сбора конденсата
«Защита от детей» включена
сделан неверный выбор или кнопка в поло‐
жении «Сброс»
продолжительность программы
продолжительность времени сушки
-
продолжительность отсрочки пуска
-
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа
Загруз‐
ка 1)
2) Хлопок Eco
8 кг
Хлопок - в шкаф
/
8 кг
Хлопок. Программа для ка‐
ждодневного использования.
/
3,5 кг
Синтетические или смесовые
ткани.
/
4 кг
Деликатные ткани, например,
из вискозы, триацетата, акри‐
ла и их сочетаний.
/
Одеяла
3 кг
Односпальные или двуспаль‐
ные одеяла и подушки (с пер‐
овым, пуховым или синтетиче‐ /
ским наполнением).
Освежить
1 кг
Программа, предназначенная для того,
чтобы освежить белье после хранения.
1 кг
Шелк для ручной стирки бе‐
режно.
Хлопок
Синтетика
Тонкие ткани
Шелк
Свойства / Символы на ярлыке
/
РУССКИЙ
Программа
Загруз‐
ка 1)
35
Свойства / Символы на ярлыке
Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий
из шерсти, рассчитанных на ручную стир‐
ку. Извлекайте вещи сразу после заверше‐
ния программы.
Шерсть
1 кг
Компанией Вулмарк (Woolmark Company)
одобрено применение используемой в дан‐
ной машине программы сушки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная стирка» при
условии выполнения сушки в соответствии
с указаниями производителя данной сти‐
ральной машины. Осуществляя другие ви‐
ды ухода за изделием, руководствуйтесь
инструкциями на его этикетке. M1525
Символ Вулмарк (Woolmark) является сер‐
тификационным знаком во многих странах.
Верхняя одежда
Джинсы
Постельное белье XL
2 кг
Уличная одежда, теходежда,
спортивная одежда, ткани с
начесом, водонепроницаемые
и дышащие куртки, штормовки
/
со съемным флисовым или
внутренним теплоизолирую‐
щим слоем. Можно сушить в
сушильных барабанах.
4 кг
Повседневная одежда, напри‐
мер, джинсы, свитера из тка‐
ней различной толщины (на‐
пример, на воротнике, манже‐
тах и швах).
4,5 кг
/
До трех комплектов постельно‐
го белья, один из которых мо‐ /
жет быть двуспальным.
36
www.electrolux.com
Загруз‐
ка 1)
Программа
Смешанные ткани XL
Свойства / Символы на ярлыке
Сочетание одежды из хлопка,
смесовых тканей из хлопка и
синтетики, а также одежды из
синтетических волокон.
6 кг
/
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Программа
Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка.
Она подходит для сушки белья из хлопки обычной степени влажности и является на‐
иболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.
6. РЕЖИМЫ
6.1 Влажность
выполнения этапа «Антисминание»
белье можно вынуть из прибора.
Данная функция обеспечивает
дополнительную сушку белья.
Имеется 3 варианта выбора:
•
6.4 Сушка по времени
Вы можете задать продолжительность
работы программы от 10 минут
(минимум) до 2 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества
белья в приборе.
Очень сухое
•
В шкаф
•
Под утюг
6.2 Очень тихая
Рекомендуется задавать
для небольшого
количества белья или при
сушке только одной вещи
короткое время сушки.
Прибор работает с пониженным
уровня шума, что не сказывается на
качестве сушки. Прибор работает
медленнее, и цикл занимает больше
времени.
6.3 Антисминание+
6.5 Сушка по времени в
Шерсть программе
Увеличение стандартного времени
этапа Антисминание 30' по окончании
цикла сушки до 60 минут. Данная
функция предотвращает образование
складок на ткани. Во время
Опция применима к программе
Шерсть и служит для регулировки
(повышения или понижения)
заключительного уровня сушки.
6.6 Таблица опций
Программы 1)
Влажность
Хлопок Eco
■
Очень ти‐
хая
Антисми‐
нание+
Сушка по
времени
■
Хлопок
■
■
■
■
■
■
Синтетика
■
■
■
■
■
■
РУССКИЙ
Программы 1)
Очень ти‐
хая
Влажность
Тонкие ткани
■
Одеяла
■
Антисми‐
нание+
37
Сушка по
времени
■
Освежить
■
■
Шелк
■
■ 2)
Шерсть
■
Верхняя одежда
Джинсы
■
■
Постельное белье
XL
■
■
Смешанные ткани
XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Одновременно с программой можно выбрать 1 или более опций. Для их включения
или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
2) См. Главу «ОПЦИИ»: Сушка по времени в программе «Шерсть»
7. ПАРАМЕТРЫ
A
B
C
Не заблокированной остается только
кнопка «Вкл/Выкл».
Включение функции «Защита
от детей»:
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
E
D
Сенсор Сушка по времени
Сенсор Старт/Пауза
Сенсор Отсрочка
Сенсор Антисминание+
Сенсор Очень тихая
Сенсор Влажность
7.1 Функция «Защита от
детей»
Данная функция не позволяет детям
играть с прибором, если выбрана
программа или идет ее выполнение.
Сенсоры блокируются.
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. На несколько секунд нажмите и
удерживайте сенсор (D).
Высветится индикатор функции
«Защита от детей».
Высветится индикатор функции
«Защита от детей».
38
www.electrolux.com
Функцию «Защита от
детей» можно выключить в
процессе выполнения
программы. Одновременно
нажмите и удерживайте
тот же сенсор, пока не
погаснет индикатор
функции «Защита от
детей». Через 8 секунд
после включения прибора
функция «Защита от
детей» становится
недоступна.
7.2 Настройка уровня
остаточной влажности белья
Для изменения уровня остаточной
влажности белья:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8
секунд.
3. Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки (F) и (E).
Загорится один из данных
индикаторов:
•
•
белье
максимально сухое
более сухое белье
•
стандартный уровень
сухости белья
4. Многократным нажатием и
удерживанием кнопок кнопки (F) и
(E) добейтесь включения
индикатора требуемого уровня.
5. Через 5 секунд дисплей
возвращается в обычный режим
работы.
7.3 Индикатор контейнера
для конденсата
По умолчанию индикатор контейнера
для конденсата включен. Индикатор
загорается, когда программа
завершена или когда необходимо
опорожнить контейнер для
конденсата.
В случае установки
комплекта для слива
конденсата
(дополнительная
принадлежность) прибор
автоматически сливает
воду из контейнера для
конденсата. В подобном
случае рекомендуется
отключить индикатор
контейнера для
конденсата.
Список подходящих к
прибору принадлежностей
приведен в прилагаемых к
прибору информационных
материалах.
Выключение индикатора
контейнера для конденсата:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8
секунд.
3. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля (E) и
(D).
На дисплее отобразится одна из двух
приведенных ниже конфигураций:
• На дисплее отображается
«Выкл». Через 5 секунд
дисплей возвращается в
обычный режим работы.
• На дисплее отображается
«Вкл». Через 5 секунд дисплей
возвращается в обычный
режим работы.
7.4 Звуковой сигнал Вкл/Выкл
Для включения или выключения
звуковых сигналов одновременно
нажмите и удерживайте примерно 2
секунды сенсорные поля (A) и (C).
РУССКИЙ
39
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
При первом запуске
прибора упаковочные
материалы с задней
стороны барабана
удаляются автоматически.
Это может сопровождаться
определенным шумом.
Перед первым использованием
прибора:
•
Протрите сушильный барабан
влажной тряпкой.
•
Запустите короткую программу
(напр. 30 минут) с влажным бельем.
В начале цикла сушки
(первые 3-5 мин) уровень
шума может быть немного
выше. Это объясняется
запуском компрессора. Это
нормально для приборов с
компрессорами, таких как
холодильники или
морозильники.
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1 Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Подготовьте вещи и загрузите их в
прибор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что при
закрывании дверцы
белье не оказалось
зажато между дверцей
прибора и резиновым
уплотнением.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
Время сушки, которое Вы
видите на дисплее,
рассчитывается, исходя из
загрузки 5 кг изделий из
хлопка и джинсовой ткани.
Информация о других
программах
рассчитывается исходя из
рекомендованных для них
объемов загрузки. На
сушку загрузки изделий из
хлопка и джинсовой ткани,
превышающей 5 кг
изделий, потребуется
больше времени.
4. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.
Начнется выполнение программы.
9.2 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
2. Нажимайте на кнопку отсрочки
пуска до тех пор, пока на дисплее
не отразится требуемое время
отсрочки.
Можно отсрочить пуск
программы на время от
1 часа до 20 часов
(максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.
На дисплее будет отображаться
обратный отсчета времени,
оставшегося до пуска.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
9.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.
40
www.electrolux.com
В качестве альтернативы:
•
1. Поверните селектор программ в
положение «Сброс» .
2. Подождите 1 секунду. На дисплее
•
Загораются индикаторы
•
и
Резервуар для воды.
Индикатор Старт/Пауза гаснет.
отобразится
3. Задайте программу.
.
9.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы:
•
Выдается прерывистый звуковой
сигнал.
•
На дисплее отобразится
•
Загораются индикаторы
Этап «антисминание» позволяет
удалить складки с белья.
Белье можно извлечь до окончания
работы этапа «антисминание». Для
оптимальных результатов
рекомендуется извлекать белье, когда
данный этап почти или окончательно
завершен.
Фильтр
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
Всегда очищайте фильтр и
опорожняйте резервуар
для воды по окончании
программы.
Фильтр
и
Резервуар для воды.
• Загорится индикатор Старт/Пауза.
В случае выбора опции Антисминание
+ (см. Главу Опция - Антисминание+)
прибор продолжает выполнять этап
«антисминание» еще примерно 30
минут или более.
На дисплее отображается
9.5 Режим ожидания
Для снижения энергопотребления
данная функция автоматически
выключает прибор:
•
•
Спустя пять минут, если
потребитель не запустил
программу.
Через пять минут по окончании
программы.
В случае установки
указателя селектора в
положение «Сброс»
время уменьшается до 30
секунд.
По окончании выполнения этапа
«антисминание»:
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Подготовка белья
•
•
•
•
•
•
•
•
Закройте молнии.
Застегните пуговицы или иные
крепления пододеяльников.
Не сушите завязки или ленты
(например, тесемки фартука) в
свободном виде. Завяжите их до
запуска программы.
Извлеките все содержимое из
карманов.
Выверните вещи с подкладкой из
хлопка наизнанку. Сторона из
хлопка должен оказаться снаружи.
Всегда выбирайте программу,
подходящую к типу белья, которое
предстоит высушить.
•
•
Не загружайте вещи из светлых
тканей вместе с вещами
насыщенных цветов.
Для вещей из трикотажа и хлопка, а
также для вязаных изделий
используйте соответствующую
программу, чтобы избежать усадки.
Не превышайте максимально
допустимую загрузку, приведенную
в Главе «Программы» или
отображающуюся на дисплее.
Сушите только изделия, для
которых допускается сушка в
сушильном барабане.
Руководствуйтесь информацией на
ярлыках изделий.
РУССКИЙ
•
Не сушите вместе большие и
маленькие вещи. Маленькие вещи
Ярлык изде‐
лия
41
могут запутаться в больших и
остаться влажными.
Описание
Белье, пригодное для барабанной сушки.
Белье, пригодное для барабанной сушки при высоких темпе‐
ратурах.
Белье, пригодное для барабанной сушки только при низких
температурах.
Белье, непригодное для барабанной сушки.
11. УХОД И ОЧИСТКА
11.1 Очистка фильтра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) При необходимости почистите фильтр щеткой в теплой воде или очистите его при
помощи пылесоса.
42
www.electrolux.com
11.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1.
2.
3.
4.
Воду из резервуара для
воды можно использовать
в качестве
дистиллированной воды
(например, для глажки с
использованием пара).
Перед использованием
этой воды отфильтруйте
ее от загрязнений.
11.3 Очистка теплообменника
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
РУССКИЙ
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не касайтесь
металлической
поверхности влажными
руками. Существует
опасность травмы.
Пользуйтесь защитными
перчатками. При очистке
проявляйте осторожность
во избежание
повреждения
металлической
поверхности.
11.4 Чистка барабана
ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой отключите
прибор от электросети.
Для мытья внутренней поверхности
барабана и его ребер используйте
нейтральное моющее средство.
Протрите вымытые поверхности
мягкой тряпкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте для чистки
барабана абразивные
материалы или
металлические губки.
11.5 Очистка панели
управления и корпуса
Для мытья панели управления и
корпуса используйте нейтральное
моющее средство.
Для очистки используйте влажную
тряпку. Протрите вымытые
поверхности мягкой тряпкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте для мытья
прибора средства для
мытья мебели и чистящие
вещества, которые могут
вызвать коррозию.
43
44
www.electrolux.com
11.6 Очистка вентиляционных
щелей
Для удаления ворса из
вентиляционных щелей
воспользуйтесь пылесосом.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
вставлена в розетку электропитания.
Проверьте предохранитель на домаш‐
нем распределительном щите.
Программа не запускается.
Нажмите Старт/Пауза.
Убедитесь, что дверца прибора закры‐
та.
Дверца прибора не закрывается.
Убедитесь, что фильтр установлен
правильно.
Убедитесь, что белье не оказалось за‐
жатым между дверцей прибора и рези‐
новым уплотнением.
Прибор автоматически останавливает‐ Убедитесь, что контейнер для сбора
ся во время работы.
конденсата пуст. Нажмите на Старт/
Пауза, чтобы снова запустить програм‐
му.
Слишком маленькая загрузка; увеличь‐
те загрузку или используйте программу
Время сушки.
Цикл сушки длится слишком долго, или Убедитесь, что вес белья соответ‐
результаты сушки неудовлетворитель‐ ствует продолжительности программы.
ны.1)
Убедитесь, что фильтр не требует
очистки.
Белье слишком мокрое. Снова отожми‐
те белье в стиральной машине.
Позаботьтесь о том, чтобы температу‐
ра в помещении не была ниже +5°C и
не выше +35°C. Оптимальная темпера‐
тура в помещении – от 19°C до 24°C.
Задайте программу Время сушки или
Очень сухое.2)
РУССКИЙ
Неисправность
На дисплее отобразится
45
Возможное решение
.
Если Вы захотите задать новую про‐
грамму, выключите и включите прибор.
Убедитесь, что выбранные опции при‐
менимы к заданной программе.
На дисплее отображается код ошибки
(напр., «E51»).
Выключите и включите прибор. Запу‐
стите новую программу. Если неис‐
правность появится снова, обратитесь
в сервисный центр.
1) По истечении максимальной продолжительности в 5 часов работа программы авто‐
матически завершается.
2) При сушке больших вещей (например, простыней) некоторые участки могут сохра‐
нять влажность.
12.1 Результаты сушки
неудовлетворительны
•
•
•
•
•
•
Неверный выбор программы.
Засорен фильтр.
Засорен теплообменник.
Слишком много белья в приборе.
Барабан загрязнен.
Неверная настройка датчика
проводимости (для выбора более
•
•
подходящих установок см. Главу
«Настройки – Настройка уровня
остаточной влажности белья»).
Засорены вентиляционные щели.
Слишком низкая или высокая
температура в помещении
(оптимальной температурой в
помещении – от 19°C до 24°C).
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высота x Ширина x Глубина
850 x 600 x 630 мм (максимум 640 мм)
Макс. глубина с открытой дверцей при‐ 1100 мм
бора
Макс. ширина с открытой дверцей при‐ 950 мм
бора
Регулируемая высота
850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты
ножек)
Объем барабана
118 л
Максимальная загрузка
8 кг
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Полная мощность
900 Вт
Класс энергопотребления
A++
Энергопотребление 1)
1,99 кВт·ч
46
www.electrolux.com
Годичное энергопотребление 2)
235 кВт·ч
При оставлении во включенном со‐
стоянии
0,13 Вт
Энергопотребление в состоянии «вы‐
ключено»
0,13 Вт
Тип использования
Бытовой
Допустимая температура окружающей
среды
от +5°C до +35°C
Защита от проникновения твердых ча‐ IPX4
стиц и влаги обеспечивается защитной
крышкой. Исключения: низковольтное
оборудование не имеет защиты от
влаги.
Изделие содержит фторсодержащий парниковый газ в герметично закрытом
контуре.
Обозначение газа
R134a
Вес
0,300 кг
Потенциал глобального потепления
(ПГП)
1430
1) В соответствии с EN 61121. 8 кг изделий из хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.
2) Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием
стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении,
рассчитанном для энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при
конкретном цикле будет зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС
№392/2012).
13.1 Данные по потреблению энергии
Программа
Отжим при / остаточная влаж‐
ность
Время су‐
шки
Энерго‐
потребле‐
ние
Хлопок 8 кг
В шкаф
Под утюг
1400 об/мин / 50%
130 мин
1,67 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
154 мин
1,99 кВт·ч
1400 об/мин / 50%
97 мин
1,21 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
118 мин
1,51 кВт·ч
1200 об/мин / 40%
55 мин
0,60 кВт·ч
800 об/мин / 50%
67 мин
0,75 кВт·ч
Синтетика 3,5 кг
В шкаф
РУССКИЙ
47
14. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
14.1 Ежедневное
использование
1
2
3
5
4
1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для
включения прибора.
2. Для выбора программы
воспользуйтесь селектором
программ.
3. Одновременно с программой
можно выбрать одну или более
особых опций. Для включения или
выключения опции коснитесь
соответствующей кнопки.
4. Для запуска программы коснитесь
сенсора Пуск/Пауза.
5. Прибор начнет работу.
14.2 Очистка фильтра
1
2
В конца каждого цикла на дисплее
появляется символ фильтра
; это
3
означает, что необходимо произвести
очистку фильтра.
48
www.electrolux.com
14.3 Таблица программ
Программа
Загруз‐
ка 1)
2) Хлопок Eco
8 кг
Хлопок - в шкаф
/
8 кг
Хлопок. Программа для ка‐
ждодневного использования.
/
3,5 кг
Синтетические или смесовые
ткани.
/
Тонкие ткани
4 кг
Деликатные ткани, например,
из вискозы, триацетата, акри‐
ла и их сочетаний.
/
Одеяла
3 кг
Односпальные или двуспаль‐
ные одеяла и подушки (с пер‐
овым, пуховым или синтетиче‐ /
ским наполнением).
Освежить
1 кг
Программа, предназначенная для того,
чтобы освежить белье после хранения.
1 кг
Шелк для ручной стирки бе‐
режно.
Хлопок
Синтетика
Шелк
Свойства / Символы на ярлыке
/
Шерстяные вещи. Щадящая сушка изделий
из шерсти, рассчитанных на ручную стир‐
ку. Извлекайте вещи сразу после заверше‐
ния программы.
Шерсть
1 кг
Компанией Вулмарк (Woolmark Company)
одобрено применение используемой в дан‐
ной машине программы сушки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная стирка» при
условии выполнения сушки в соответствии
с указаниями производителя данной сти‐
ральной машины. Осуществляя другие ви‐
ды ухода за изделием, руководствуйтесь
инструкциями на его этикетке. M1525
Символ Вулмарк (Woolmark) является сер‐
тификационным знаком во многих странах.
РУССКИЙ
Программа
Верхняя одежда
Джинсы
Постельное белье XL
Смешанные ткани XL
Загруз‐
ка 1)
Свойства / Символы на ярлыке
2 кг
Уличная одежда, теходежда,
спортивная одежда, ткани с
начесом, водонепроницаемые
и дышащие куртки, штормовки
/
со съемным флисовым или
внутренним теплоизолирую‐
щим слоем. Можно сушить в
сушильных барабанах.
4 кг
Повседневная одежда, напри‐
мер, джинсы, свитера из тка‐
ней различной толщины (на‐
пример, на воротнике, манже‐
тах и швах).
4,5 кг
6 кг
49
/
До трех комплектов постельно‐
го белья, один из которых мо‐ /
жет быть двуспальным.
Сочетание одежды из хлопка,
смесовых тканей из хлопка и
синтетики, а также одежды из
синтетических волокон.
/
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Программа
Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка.
Она подходит для сушки белья из хлопки обычной степени влажности и является на‐
иболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.
15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
50
www.electrolux.com
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Польше
УКРАЇНСЬКА
51
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................52
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 55
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 57
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 57
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................58
6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 60
7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................62
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 63
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................63
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 65
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 66
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................68
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................70
14. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ................................................................................ 72
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
52
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перш ніж установити прилад і користуватися ним,
слід уважно прочитати інструкцію, що постачається в
комплекті з приладом. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
- Прочитайте додані інструкції.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Тримайте миючі засоби в недоступному для дітей
місці.
Не допускайте дітей чи домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
УКРАЇНСЬКА
•
53
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації цього пристрою.
Для встановлення сушильного барабана зверху на
пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із пристроєм, вказаним у доданій інструкції.
Уважно прочитайте інструкцію (див. брошуру
«Установка») перед встановленням.
Пристрій можна встановити окремо або
вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні
зазори див. у брошурі «Установка»).
Пристрій не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс пристрою,
якщо вони заважатимуть повному відкриттю
дверцят пристрою.
Подбайте про те, щоб килим, килимок або інше
підлогове покриття не закривало вентиляційні
отвори в основі пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій не повинен бути
підключеним через зовнішній перемикач,
наприклад таймер, або підключений до мережі, що
регулярно вмикається та вимикається службовим
пристроєм.
Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Перевірте, щоб після встановлення пристрою
залишався доступ до штепсельної вилки.
Переконайтеся в тому, що кімната, в якій
здійснюється встановлення, достатньо
провітрюється і в кімнату не потраплятиме
54
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
зворотний потік газів від пристроїв, які працюють
на газу або паливі, а також від відкритого вогню.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).
Не використовуйте пристрій для видалення
забруднень промисловими хімікатами.
Видаліть ворс або залишки пакувальних
матеріалів, які накопичилися навколо пристрою.
Не користуйтеся пристроєм без фільтрів.
Очищайте фільтр для ворсу до та після кожного
використання.
У сушильній машині не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу випрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані.
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом’якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати лише відповідно до
інструкцій виробника.
Виймайте з виробів усі предмети, які можуть стати
причиною вогню, наприклад запальнички або
сірники.
УКРАЇНСЬКА
•
•
55
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не зупиняйте сушильний
барабан, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше
всі речі потрібно буде швидко вийняти й розкласти,
щоб накопичене в них тепло розсіялося.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установлення
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5°C або
перевищує 35°C.
Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Під час переміщення завжди
тримайте прилад у вертикальному
положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Забороняється сушити
пошкоджений (розірваний,
зношений) одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей і тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.
•
2.6 Компресор
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
Присутнє видиме світлодіодне
випромінювання – не дивіться
безпосередньо на промінь.
Світлодіодна лампа призначена для
підсвічування барабана. Цю лампу
не можна використовувати для
інших освітлювальних цілей.
Щоб замінити внутрішнє освітлення,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
2.5 Догляд та чистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
Компресор та його система у
сушильному барабані наповнені
спеціальним засобом, який не
містить фтор-хлор-вуглеводнів.
Система має залишатися
герметичною. Пошкодження
системи може спричинити витік.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик поранення.
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Щоб уникнути пошкодження
системи охолодження, будьте
обережні під час очищення
приладу.
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.
Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE).
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
57
3. ОПИС ВИРОБУ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
Контейнер для води
Панель керування
Внутрішня підсвітка
Дверцята приладу
Почистіть фільтри
Табличка з технічними даними
Отвори для повітря
Захисна кришка теплообмінника
Кришка теплообмінника
Регульовані ніжки
9
Для зручного
завантаження білизни та
встановлення можна
змінити орієнтацію
дверцят. (див. окремий
інформаційний листок).
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
9
1 Перемикач програм і кнопка
СКИНУТИ
2 Дисплей
3 Сенсорна кнопка Сушка по
времени (Час)
4 Сенсорна кнопка Старт/Пауза
(Пуск/пауза)
5 Сенсорна кнопка Отсрочка
(Відкладений пуск)
8
7
6
6 Сенсорна кнопка Антисминание+
(Антизминання+)
7 Сенсорна кнопка Дуже тихо
8 Сенсорна кнопка Влажность
(Вологоміст)
9 Кнопка «Вкл/вимк»
58
www.electrolux.com
Торкніться сенсорної
кнопки пальцем на символі
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування в рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.
4.1 Дисплей
Символ на дисплеї
Опис символу
функція сушіння за часом увімкнена
опція відкладеного пуску ввімкнена
індикатор: перевірте Теплообмінник
індикатор: очистьте фільтр
індикатор: вилийте воду з контейнера для
води
захист від доступу дітей увімкнено
неправильний вибір або перемикач у поло‐
женні «Скинути»
тривалість виконання програми
тривалість сушіння за часом
-
тривалість відкладеного запуску
-
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програма
Заванта‐
ження 1)
2) Хлопок (Бавов‐
на) Eco
8 кг
Властивості /Позначка тканини
Бавовняні тканини — До шафи /
УКРАЇНСЬКА
Програма
Заванта‐
ження 1)
Властивості /Позначка тканини
8 кг
Бавовняні тканини. Програма
для щоденного користування.
/
3,5 кг
Синтетика та змішані тканини.
/
4 кг
Делікатні тканини, наприклад,
віскоза, штучний шовк, акрил
та їхні суміші.
/
Одеяла (Ковдра)
3 кг
Односпальні або двоспальні
ковдри та подушки (з пір'я, пу‐
ху або синтетичних наповню‐
вачів).
/
Освежить (Oсвіження)
1 кг
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Лагідна програма для шовку,
який можна прати.
Хлопок (Бавовна)
Синтетика (Синтетика)
Тонкие ткани (Тонка
білизна)
Шелк (Шовк)
59
/
Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів з
вовни, які можна прати вручну. Після за‐
вершення програми негайно вийміть речі.
Шерсть (Вовна)
1 кг
Цикл сушіння вовняних речей у цій машині
було схвалено компанією Woolmark для су‐
шіння виробів з вовни, що мають на етикет‐
ці символ «ручне прання», за умови дотри‐
мання інструкцій, наданих виробником цієї
машини. Дотримуйтесь інших інструкцій
щодо прання, зазначених на етикетці виро‐
бу. M1525
Символ Woolmark — є сертифікаційним
знаком у багатьох країнах.
Верхняя одежда
(Outdoor)
2 кг
Верхній одяг, спецодяг, спор‐
тивний одяг, ворсистий одяг,
куртки з водонепроникних і ди‐
хаючих тканин, вітровки зі
знімною підстібною підкладкою /
з флісу або внутрішнім уте‐
пленням. Придатні до сушіння
у сушильних машинах.
60
www.electrolux.com
Програма
Джинсы (Джинсові
речі)
Постельное белье (По‐
стільна білизна) XL
Смешанные ткани
(Швидко змішані тка‐
нини) XL
Заванта‐
ження 1)
Властивості /Позначка тканини
4 кг
Для сушіння одягу, призначе‐
ного для дозвілля, зокрема
джинсів, спортивних светрів
тощо з різною товщиною мате‐ /
ріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).
4,5 кг
До трьох комплектів постільної
білизни, один з яких може бути /
двоспальним.
6 кг
Різні речі з бавовни, суміші ба‐
вовни і синтетики, а також син‐ /
тетичних тканин.
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Програма
Хлопок (Бавовна) В шкаф(Сушіння для зберігання) — це «Стандарт‐
на програма для бавовни». Вона може використовуватися для сушіння вологої звичай‐
ної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору енергоспожи‐
вання для сушіння вологої білизни з бавовни.
6. ФУНКЦІЇ
6.1 Влажность (Вологоміст)
Ця функція допомагає отримати більш
суху білизну. Можливо встановити
один з 3 рівнів:
•
Очень сухое (Дуже сухо)
•
В шкаф(Сушіння для зберігання)
•
Под утюг (Сушіння для
прасування)
6.2 Дуже тихо
Прилад працює тихо, що не впливає
на якість сушіння. Прилад працює
повільно, тому тривалість циклу
збільшується.
складок на білизні. Білизну можна
вийняти під час виконання фази
антизминання.
6.4 Сушка по времени (Час)
Можна встановити тривалість
виконання програми від 10 хвилин до
2 годин. Налаштування тривалості
залежить від кількості білизни у
приладі.
Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати для
невеликої кількісті білизни
або лише для однієї речі.
6.3 Антисминание+
(Антизминання+)
6.5 Сушка по времени (Час)
для програми Шерсть (Вовна)
Подовжує стандартну фазу
антизминання (30 хвилин) наприкінці
циклу сушіння на 60 хвилин. Ця
функція попереджує утворення
Опція доступна для програми Шерсть
(Вовна) для налаштування кінцевого
рівня сухості на більше або менше
сухий.
УКРАЇНСЬКА
61
6.6 Таблиця опцій
Програми1)
Влажность (Вол‐
огоміст)
Хлопок (Бавов‐
на) Eco
■
Антисми‐
нание+
Дуже тихо
(Антизми‐
нання+)
Сушка по
времени
(Час)
■
Хлопок (Бавовна)
■
■
■
■
■
■
Синтетика (Синтети‐
ка)
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани (Тонка
білизна)
■
Одеяла (Ковдра)
■
■
Освежить (Oсвіжен‐
ня)
■
■
Шелк (Шовк)
■
Шерсть (Вовна)
■ 2)
Верхняя одежда
■
(Outdoor)
Джинсы (Джинсові
речі)
■
■
Постельное белье
(Постільна білизна)
XL
■
■
Смешанные ткани
(Швидко змішані
тканини) XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Для кожної програми можна встановити 1 або більше опцій. Щоб увімкнути або вим‐
кнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
2) Див. розділ «ОПЦІЇ»: «Сушіння за часом» для програми «Вовна»
62
www.electrolux.com
7. НАЛАШТУВАННЯ
A
F
E
B
Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей
під час виконання
програми. Натисніть і
втримуйте ту ж саму
сенсорну кнопку, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
Функція захисту від
доступу дітей недоступна
протягом 8 секунд після
увімкнення приладу.
C
D
A. Сенсорна кнопка Сушка по
времени (Час)
B. Сенсорна кнопка Старт/Пауза
(Пуск/пауза)
C. Сенсорна кнопка Отсрочка
(Відкладений пуск)
D. Сенсорна кнопка Антисминание+
(Антизминання+)
E. Сенсорна кнопка Дуже тихо
F. Сенсорна кнопка Влажность
(Вологоміст)
7.1 Функція захисту від
доступу дітей
Ця функція захищає прилад від
доступу дітей, не дозволяючи їм
гратися з приладом, коли програму
налаштовано та/або під час виконання
програми. Сенсорні кнопки
заблоковано.
Працює тільки кнопка увімкнення/
вимкнення.
Активація захисту від доступу
дітей:
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Натисніть та утримуйте сенсорну
кнопку (D) протягом декількох
секунд. Індикатор захисту від
доступу дітей загоряється.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряється.
7.2 Налаштування рівня
залишкової вологості білизни
Щоб змінити рівень залишкової
вологості за промовчанням для
білизни, виконайте такі дії.
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте кнопки (F) і
(E) одночасно.
Загоряється один із індикаторів:
•
•
білизна
максимально суха
більш суха білизна
•
стандартно суха
білизна
4. Натисніть і утримуйте кнопки (F) і
(E), доки не загориться індикатор
потрібного рівня.
5. Через 5 секунд дисплей
повернеться у звичайний режим.
7.3 Індикатор контейнера для
води
За промовчанням індикатор
контейнера для води увімкнений. Він
загоряється, коли програму завершено
або коли необхідно спорожнити
контейнер для води.
УКРАЇНСЬКА
Якщо встановлено
комплект для зливання
(додаткове приладдя),
прилад автоматично
зливає воду з контейнера.
У такій ситуації
рекомендується вимкнути
індикатор контейнера для
води.
Інформацію про доступні
аксесуари див. у
інформаційному листку, що
додається.
Вимкнення індикатора
контейнера для води:
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
63
3. Натисніть і втримуйте сенсорні
кнопки (E) і (D) одночасно.
На дисплеї відображається одна із 2
конфігурацій:
• На дисплеї відображається
«Вимк.». Через 5 секунд
дисплей повернеться у
звичайний режим.
• На дисплеї відображається
«Увімк.» Через 5 секунд
дисплей повернеться у
звичайний режим.
7.4 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові
сигнали, одночасно натисніть і
утримуйте сенсорні кнопки (A) і (C)
протягом приблизно 2 секунд.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Заднє пакування барабана
видаляється автоматично
під час першого запуску
сушильної машини.
Можливий певний шум.
На початку циклу сушіння
(перші 3–5 хв) прилад
може створювати дещо
сильніший шум. Це
пов’язане із запуском
компресора. Це нормально
для приладів із
компресорами, наприклад
холодильників і
морозильників.
Перед першим застосуванням
приладу:
•
•
Витріть сушильний барабан
вологою ганчіркою.
Запустіть коротку програму
(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її
у прилад.
УВАГА
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє
між дверцятами
приладу та гумовою
прокладкою, коли
дверцята
закриваються.
2. Для активації пристрою натисніть
кнопку «Вкл./вимк.».
3. Установіть програму та опції, що
відповідають типу завантаження.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
64
www.electrolux.com
Час сушіння, який ви
бачите, стосується
завантаження 5 кг для
програм прання бавовни та
джинсового одягу. Для
інших програм час сушіння
стосується
рекомендованого
завантаження. Час сушіння
для програм прання
бавовняного та
джинсового одягу при
завантаженні більше 5 кг
буде довшим.
4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).
Запускається програма.
9.2 Відкладений пуск
програми
1. Установіть програму та опції, що
відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного
пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску.
Пуск програми можна
відкласти на період від
1 години до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).
На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
9.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
Альтернативний спосіб:
1. Поверніть перемикач у положення
«Скинути» .
2. Зачекайте 1 секунду. На дисплеї
з’являється
3. Оберіть програму.
.
9.4 Після завершення
програми
Після виконання програми:
•
Лунає переривчастий звуковий
сигнал.
•
На дисплеї відображається
•
Загоряються індикатори
Фильтр
(Фільтр) і
Резервуар для воды
(Резервуар).
• Світиться індикатор Старт/Пауза
(Пуск/пауза).
Прилад продовжує працювати на фазі
запобігання зморшкам ще приблизно
30 хвилин або більше, якщо було
встановлено опцію Антисминание+
(Антизминання+) (див. розділ Опція —
Антисминание+ (Антизминання+)).
Фаза запобігання зморшкам
розгладжує складки на вашій білизні.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази запобігання
зморшкам. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли ця фаза практично
завершено або завершена.
Про завершення фази запобігання
зморшкам свідчать описані нижче
ознаки.
•
На дисплеї все ще відображається
•
Загоряються індикатори
•
Фильтр
Резервуар для воды
(Фільтр) і
(Резервуар).
Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза)
згасає.
1. Вимкніть прилад, натиснувши
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер
для води після завершення
програми.
УКРАЇНСЬКА
9.5 Режим очікування
Час скорочується до 30
секунд, якщо перемикач
встановлено у положення
«Скинути» .
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
•
•
65
Через 5 хвилин, якщо ви не
запустите програму.
Через 5 хвилин після закінчення
програми.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Застібніть «блискавки».
Застібніть фіксатори на підковдрах.
Не сушіть зав’язки або стрічки
роз'язаними (наприклад, стрічки
фартуха). Зв’яжіть їх, перш ніж
запустити програму.
Вийміть всі речі з кишень.
Якщо виріб має внутрішній шар з
бавовни, виверніть його навиворіт.
Бавовняний шар має бути зверху.
Завжди встановлюйте програму,
яка підходить до типу білизни, що
сушиться.
Не кладіть речі темного кольору
разом із світлими речами.
Етикетка на
тканині
•
•
Використовуйте належну програму
для бавовни, светрів і трикотажних
речей, щоб запобігти усадці.
Не перевищуйте максимальний
рівень завантаження, зазначений у
розділі програм або показаний на
дисплеї.
Сушіть лише білизну, придатну для
сушіння у машині. Звертайте увагу
на етикетки на виробах.
Не сушіть разом великі та малі речі.
Малі речі можуть потрапити
всередину великих виробів і
залишитися вологими.
Опис
Білизна придатна для сушіння у машині.
Білизна придатна для сушіння у машині за високої температу‐
ри.
Білизна придатна для сушіння у машині лише за низької тем‐
ператури.
Білизна не придатна для сушіння у машині.
66
www.electrolux.com
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) За необхідності промийте фільтр теплою водопровідною водою за допомогою щітки
або пилососа.
11.2 Спустошення контейнера для води
1.
2.
3.
4.
УКРАЇНСЬКА
Ви можете
використовувати воду з
контейнера як
альтернативу
дистильованій воді
(наприклад, для
прасування з парою).
Перш ніж використовувати
воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
11.3 Очищення теплообмінника
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
67
68
www.electrolux.com
9.
1
2
УВАГА
Не торкайтеся металевої
поверхні незахищеними
руками. Існує ризик
поранення. Одягайте
захисні рукавиці.
Очищайте обережно, щоб
не пошкодити металеву
поверхню.
11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.
УВАГА
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.
11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.
УВАГА
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити
корозію.
11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Проблема
Можливе вирішення
Не вдається активувати прилад.
Переконайтеся в тому, що вилку під’єд‐
нано до розетки.
Перевірте запобіжник домашньої елек‐
тропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.
Натисніть Старт/Пауза (Пуск/пауза).
Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу закриті.
УКРАЇНСЬКА
69
Проблема
Можливе вирішення
Дверцята приладу не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно
встановлені.
Переконайтеся, що білизна не потра‐
пляє між дверцятами приладу та гумо‐
вою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для во‐
ди порожній. Натисніть Старт/Пауза
(Пуск/пауза), щоб запустити програму
ще раз.
Завантаження занадто мале, збільшіть
завантаження або використовуйте про‐
граму Время сушки (Сушіння із зада‐
ною тривалістю).
Час циклу занадто довгий, або резуль‐
тати сушіння незадовільні.1)
Переконайтеся, що вага білизни відпо‐
відає тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були чи‐
сті.
Білизна занадто волога. Повторіть від‐
жимання білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в при‐
міщенні вище +5°С і нижче +35°С. Оп‐
тимальна температура в приміщенні
має бути від 19°С до 24°С.
Установіть програму Время сушки (Су‐
шіння із заданою тривалістю) або
Очень сухое (Дуже сухо).2)
На дисплеї з’являється
.
Якщо ви хочете встановити нову про‐
граму, вимкніть і ввімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції відповіда‐
ють програмі.
На дисплеї відображається код помил‐
ки (напр., E51).
Вимкніть та увімкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема вини‐
кає знову, зверніться у сервісний
центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється.
2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі
(наприклад, простирадла).
12.1 Якщо результати
сушіння незадовільні
•
•
•
•
•
•
Встановлена програма була
неправильною.
Засмітився фільтр.
Засмітився теплообмінник.
У приладі було занадто багато
білизни.
Барабан забруднений.
Неправильне налаштування
датчика провідності (див. розділ
70
www.electrolux.com
«Налаштування — налаштування
залишкового рівня вологи білизни»,
щоб обрати краще налаштування).
• Отвори для виходу повітря забиті.
• Температура в приміщенні занадто
низька або занадто висока
(оптимальна температура в
приміщенні становить від 19°С до
24°С)
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина
850 x 600 x 630 мм (максимально 640
мм)
Макс. глибина з відкритими дверцята‐
ми
1100 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм
Висота регулюється
850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об’єм барабана
118 л
Максимальне завантаження
8 кг
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
Загальна потужність
900 Вт
Клас енергетичної ефективності
A++
Споживання електроенергії1)
1,99 кВт-год
Річне споживання електроенергії 2)
235 кВт-год
Споживання енергії у ввімкненому ста‐
ні
0,13 Вт
Споживання енергії у вимкненому стані 0,13 Вт
Тип використання
Побутові прилади
Допустима навколишня температура
від +5°C до +35°C
Рівень захисту від проникнення твер‐
IPX4
дих часток і вологи, що забезпечується
захисним кожухом, за винятком випад‐
ків, коли низьковольтне обладнання не
має захисту від вологи
Цей продукт містить фторовмісні парникові гази, які герметично запаковані
Позначення газу
R134a
Вага
0,300 кг
УКРАЇНСЬКА
Потенціал глобального потепління
(GWP)
71
1430
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт∙год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режи‐
мах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від ха‐
рактеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
13.1 Показники споживання
Програма
Швидкість/залишкова вол‐
огість
Спожи‐
вання
Час сушіння
електрое‐
нергії
Хлопок (Бавовна) 8 кг
В шкаф(Сушіння
для зберігання)
Под утюг (Сушіння
для прасування)
1400 об/хв / 50%
130 хв
1,67 кВтгод
1000 об/хв / 60%
154 хв
1,99 кВтгод
1400 об/хв / 50%
97 хв
1,21 кВтгод
1000 об/хв / 60%
118 хв
1,51 кВтгод
1200 об/хв / 40%
55 хв
0,60 кВтгод
800 об/хв / 50%
67 хв
0,75 кВтгод
Синтетика (Синтетика) 3,5 кг
В шкаф(Сушіння
для зберігання)
72
www.electrolux.com
14. ЕКСПРЕС-ДОВІДНИКИ
14.1 Щоденне використання
1
2
3
5
4
1. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.»,
щоб увімкнути прилад.
2. За допомогою перемикача програм
встановіть програму.
3. Разом з програмою можна
встановити 1 чи більше
спеціальних опцій. Щоб увімкнути
або вимкнути опцію, торкніться
відповідної кнопки.
4. Для запуску програми торкніться
кнопки Пуск/Пауза.
5. Прилад вмикається.
14.2 Очищення фільтра
1
2
3
Після закінчення кожного циклу на
дисплеї світиться символ фільтра
,
який повідомляє, що слід очистити
фільтр.
УКРАЇНСЬКА
73
14.3 Таблиця програм
Програма
Заванта‐
ження 1)
2) Хлопок (Бавов‐
на) Eco
8 кг
Бавовняні тканини — До шафи /
Хлопок (Бавовна)
8 кг
Бавовняні тканини. Програма
для щоденного користування.
/
3,5 кг
Синтетика та змішані тканини.
/
Тонкие ткани (Тонка
білизна)
4 кг
Делікатні тканини, наприклад,
віскоза, штучний шовк, акрил
та їхні суміші.
/
Одеяла (Ковдра)
3 кг
Односпальні або двоспальні
ковдри та подушки (з пір'я, пу‐
ху або синтетичних наповню‐
вачів).
/
Освежить (Oсвіження)
1 кг
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Лагідна програма для шовку,
який можна прати.
Синтетика (Синтетика)
Шелк (Шовк)
Властивості /Позначка тканини
/
Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів з
вовни, які можна прати вручну. Після за‐
вершення програми негайно вийміть речі.
Шерсть (Вовна)
1 кг
Цикл сушіння вовняних речей у цій машині
було схвалено компанією Woolmark для су‐
шіння виробів з вовни, що мають на етикет‐
ці символ «ручне прання», за умови дотри‐
мання інструкцій, наданих виробником цієї
машини. Дотримуйтесь інших інструкцій
щодо прання, зазначених на етикетці виро‐
бу. M1525
Символ Woolmark — є сертифікаційним
знаком у багатьох країнах.
74
www.electrolux.com
Програма
Верхняя одежда
(Outdoor)
Джинсы (Джинсові
речі)
Постельное белье (По‐
стільна білизна) XL
Смешанные ткани
(Швидко змішані тка‐
нини) XL
Заванта‐
ження 1)
Властивості /Позначка тканини
2 кг
Верхній одяг, спецодяг, спор‐
тивний одяг, ворсистий одяг,
куртки з водонепроникних і ди‐
хаючих тканин, вітровки зі
знімною підстібною підкладкою /
з флісу або внутрішнім уте‐
пленням. Придатні до сушіння
у сушильних машинах.
4 кг
Для сушіння одягу, призначе‐
ного для дозвілля, зокрема
джинсів, спортивних светрів
тощо з різною товщиною мате‐ /
ріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).
4,5 кг
До трьох комплектів постільної
білизни, один з яких може бути /
двоспальним.
6 кг
Різні речі з бавовни, суміші ба‐
вовни і синтетики, а також син‐ /
тетичних тканин.
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Програма
Хлопок (Бавовна) В шкаф(Сушіння для зберігання) — це «Стандарт‐
на програма для бавовни». Вона може використовуватися для сушіння вологої звичай‐
ної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору енергоспожи‐
вання для сушіння вологої білизни з бавовни.
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
75
136950120-A-262017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement