Electrolux EDH3685TDW User manual

Electrolux EDH3685TDW User manual
EDH3685TDW
TR
Çamaşır Kurutucu
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 5
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. KONTROL PANELI.............................................................................................8
5. PROGRAM TABLOSU....................................................................................... 9
6. SEÇENEKLER .................................................................................................11
7. AYARLAR......................................................................................................... 12
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 13
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................13
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................14
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................15
12. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERI.......................................................................... 17
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 18
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 19
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen
talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat ve/veya bilgi verilmesi
halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler
tarafından kullanılabilir.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak
değildir.
Cihaz çalışırken 3 yaşındaki veya daha küçük
çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Cihaz kapağı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
makineden uzak tutun.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından,
denetim altında olmadıkları sürece yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halı,
paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra
takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir
olduğundan emin olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
8 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
Cihazı, maddeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj yığınını
silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayınız.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
5
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı maddeler ve
köpük kauçuk pedler içeren giysiler ve yastıklar gibi
eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca
üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı
oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için,
ısıtma uygulanmadan (soğutma adımı) gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambalajı ve nakliye cıvatalarının
tamamını sökün.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olabileceği
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazın kurulacağı zemin düz,
dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz
olmalıdır.
•
•
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Hareket ettirirken cihazı hep dikey
halde tutun.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma olduğunda, bir
su terazisi kullanarak tam olarak düz
olup olmadığını kontrol edin. Düzgün
değilse, düz hale gelene dek ayakları
ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
Cihaz topraklanmalıdır.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
•
•
2.5 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine, sadece evde kullanım
içindir.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları (yırtılmış,
yıpranmış) kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
2.6 Elden Çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
Cihazın fişini ana elektrik ve su
kaynaklarından çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
tambura sıkışmasını önlemek için
kapı mandalını kaldırın.
Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle
ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
TÜRKÇE
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Çamaşır yükleme veya
kurulum kolaylığı için
kapağın açılma yönü
değiştirilebilir. (ayrı broşüre
bakın).
Su kabı
Kontrol paneli
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
11 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
www.electrolux.com
4. KONTROL PANELI
1
3
2
4
5
6
7
9
1 Program düğmesi ve
düğmesi
2 Göstergeler
3 Gösterge
4
8
9 Açma / Kapama tuşu
KAPAMA
Kurutma süresi dokunmatik tuşu
5
Gecikmeli başlatma dokunmatik
tuşu
6
Sesli sinyal dokunmatik tuşu
7
Kırışıklık açma dokunmatik tuşu
8
Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtreler temizle
Gecikmeli başlatma
TÜRKÇE
Göstergeler
Açıklama
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Pamuklular
Ekstra kurutma
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
8kg/
Güçlü kurutma
Kurutma seviyesi: güçlü kurutma.
8kg/
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
8kg/
Dolaplık kurut‐
ma2) 3)
Ütülük kurutma2)
Kurutma seviyesi: Ütülenecek çamaşırlar
8kg/
için uygundur.
Sentetikler
Ekstra kurutma
Dolaplık kurut‐
ma2)
Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.
3,5kg/
Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.
3,5kg/
Ütülük kurutma
Kurutma seviyesi: Ütülenecek çamaşırlar
3,5kg/
için uygundur.
Spor giysileri
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif
kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐
ları kurutun.
2kg/
Süreli kurutma
Bu program ile Kurutma süresi seçe‐
neğini kullanabilir ve program süresini
ayarlayabilirsiniz.
5kg/
Havalandırma
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
9
10
www.electrolux.com
Programlar
Bulaşıkların türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program ta‐
mamlandığında hiç zaman kaybetmeden
çamaşırları çıkarın.
1kg
Yünlü
Bu makinenin yünlü kurutma fonksiyonu,
bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafın‐
dan belirtilen talimatlara uyulması şartıy‐
la, «elde yıkama» etiketine sahip kıyafet‐
lerin kurutulmasında kullanılması için
Woolmark Şirketi tarafından onaylanmış‐
tır. Diğer yıkama talimatları için giysi eti‐
ketine uyun. M1525
İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, Hong
Kong ve Hindistan'da Woolmark ticari
markası bir kalite onay ticari markasıdır.
İpekli
Yorgan
Kolay ütü
Elde yıkanabilir ipeklileri nazikçe kurut‐
mak için.
1kg/
Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıkları
kurutmak içindir (kuş tüylü ya da sentetik
dolgulu).
3kg/
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
1 kg (ya da 5
gömlek)/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
3)
Pamuklular Dolaplık kurutma programı “Standart pamuklu programıdır”. Nemli nor‐
mal pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulma‐
sı sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.
TÜRKÇE
11
6. SEÇENEKLER
6.1 Kurutma süresi
Bu seçenek, sadece Süreli kurutma
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
şekilde seçili zaman dilimi süresince
çamaşırların kurumasını sağlar.
Çamaşırlar, kırışıklık giderme
aşamasında çıkarılabilir.
6.3 Sesli sinyal
bu aşamada ikaz sesini duyabilirsiniz:
•
•
•
6.2 Kırışıklık açma
Kurutma devrinin sonunda, standart
kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)
60 dakika ekler. Bu fonksiyon
çamaşırların kırışmasını önleyecek
Program sonunda
Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı
ve sonunda
Program kesilmesinde
İkaz sesi fonksiyonu varsayılan ayar
olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi
açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Sesli sinyal seçeneğini tüm
programlarda
kullanabilirsiniz.
6.4 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklular
ma
Ekstra kurutma
■
■
Güçlü kurutma
■
■
■
■
■
■
Ekstra kurutma
■
■
Dolaplık kurutma
■
■
Ütülük kurutma
■
■
Spor giysileri
■
■
■
■
Dolaplık kurut‐
Ütülük kurutma
Sentetikler
Süreli kurutma
■
12
www.electrolux.com
Programlar1)
■
Havalandırma
■
Yünlü
■
İpekli
■
Yorgan
■
■
Kolay ütü
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
7. AYARLAR
A
B
C
D
E
A. Kurutma süresi
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
dokunmatik tuşu
B. Gecikmeli başlatma
tuşu
C. Sesli sinyal
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
dokunmatik
dokunmatik tuşu
D. Kırışıklık açma
dokunmatik tuşu
E. Başlat/Durdur
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
7.2 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
TÜRKÇE
13
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Kurutucu ilk kez
çalıştırıldığında, arka tambur
ambalajı otomatik olarak
çıkarılır. Bazı seslerin
işitilmesi normaldir.
Kurutma programının
başında (ilk 3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bunun
nedeni kompresörün
çalışmaya başlamasıdır. Bu
ses buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn. 30 dakika).
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
Gördüğünüz kurutma
zamanı, pamuklu ve kotların
programları için 5 kg'lık yükü
dikkate alır. Diğer
programlar için kurutma
zamanı önerilen yüklerle
alakalıdır. 5 kg'dan büyük
yüke sahip olan pamuklu ve
kot programlarının kurutma
süresi daha uzundur.
4. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Program sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
•
göstergesi yanıp söner.
Başlat/Durdur göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
14
www.electrolux.com
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat/Durdur göstergesi söner.
•
2. Cihazın kapısını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapısını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Bekleme fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Yıkama programı sona erdikten 5
dakika sonra.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde kurutmayın (örn. önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan her
şeyi çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin.
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Koyu renkli çamaşırları, açık renkli
çamaşırlar ile birlikte koymayın. Koyu
renklerin boyası akabilir.
Kumaş etiketi
•
•
Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü
giysilerinin çekmemesi için uygun bir
program kullanın.
Çamaşır miktarının program
tablosunda belirtilen maksimum
miktardan fazla olmadığından emin
olun.
Yalnızca kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Büyük ve küçük parçaları birlikte
kurutmayın. Küçük parçalar büyük
parçaların içerisine takılabilir ve ıslak
kalabilir.
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐
maşırlar.
Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya
uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
TÜRKÇE
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Gerekirse filtreyi elektrikli süpürge veya sıcak musluk suyu ile bir fırça yardımı ile
temizleyebilirsiniz.
11.2 Su kabını boşaltma
1.
2.
3.
4.
15
16
www.electrolux.com
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn. buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6
2
1
7.
DİKKAT!
Çıplak elle metal yüzeye
dokunmayın. Yaralanma
riski. Koruyucu eldiven takın.
Metal yüzeyin zarar
görmesini önlemek için
dikkatlice temizleyin.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
TÜRKÇE
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
17
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
12. ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERI
Problem
Olası çözüm
Cihazı çalıştıramadınız.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(evin tesisatı).
Program çalışmaya başlamıyor.
Başlat/Durdur öğesine basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Durdur tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
ma sonucu alınamıyor.1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek
ve +35°C'den daha düşük olduğundan
emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C
ila 24°C'dir.
18
www.electrolux.com
Problem
Olası çözüm
Süreli kurutma veya Ekstra kurutma prog‐
ramını ayarlayın.2)
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 6 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse
•
•
•
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır
(Daha iyi ayarlama için bkz. "Ayarlar -
Çamaşırların kalan nem miktarının
ayarlanması").
• Hava akış delikleri tıkanmıştır.
• Oda sıcaklığı çok düşük veya çok
yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C 24°C )
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
8 kg
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
5A
Toplam güç
900 W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Enerji tüketimi1)
1,99 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
235 kWsaat
TÜRKÇE
Açık halde güç tüketimi
0,13 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,13 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
19
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu gaz içerir
Gaz belirtimi
R134a
Ağırlık
300 g
Global-ısınma olasılığı (GWP)
1430
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim değerleri
Program
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1400 rpm / 50%
130 dak.
1,67
kWsaat
1000 rpm / 60%
154 dak.
1,99
kWsaat
1400 rpm / 50%
97 dak.
1,21
kWsaat
1000 rpm / 60%
118 dak.
1,51
kWsaat
1200 rpm / 40%
55 dak.
0,60
kWsaat
800 rpm / 50%
67 dak.
0,75
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Pamuklular 8 kg
Dolaplık kurutma
Ütülük kurutma
Sentetikler 3,5 kg
Dolaplık kurutma
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
20
www.electrolux.com
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
21
22
www.electrolux.com
TÜRKÇE
23
136942280-A-522015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement