Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
KK
TR
Кептіргіш барабан
Çamaşır Kurutucu
Қолдану туралы нұсқаулары
Kullanma Kılavuzu
2
23
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 6
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 9
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 15
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 17
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................21
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
- Жинақпен берілген нұсқауларды қараңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
4
www.electrolux.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің, сырғыма есіктің
артына немесе топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан,
сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар
қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған
бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға
арналған түтіктен шығаруға болмайды. (егер бар
болса)
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Ең көп салмақ 9 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдармен тазаланған
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларында көрсетілген
тәрізді пайдалану керек.
Қалталардан шылым тұтатқыш және сіріңке тәрізді
заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
5
6
www.electrolux.com
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен 35°C градустан
жоғары жерге орнатпаңыз немесе
қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны үнемі тік қалыпта
жылжытыңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас
көмегімен деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
•
•
•
•
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Толтырмасы бар немесе ішіне
нәрсе салынған, нұқсан келген
заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Ішкі жарық шамы
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған
жарықтама шам немесе галоген
шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
•
•
2.7 Құрылғыны тастау
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
2.6 Компрессор
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
7
Компрессор мен оның кептіргіш
машина ішіндегі жүйесі фтор-хлоркөмірсутек қосылмаған арнайы
затпен толтырылған. Бұл жүйе
жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Су сауыты
Басқару панелі
Ішкі жарық шамы
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Қызу алмастырғыштың есігін
ашатын есік
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Қызу алмастырғыштың есігі
Қызу алмастырғыштың қақпағы
Қызу алмастырғыштың қақпағын
бекітетін тетік
Техникалық ақпарат тақтайшасы
8
www.electrolux.com
Пайдаланушы кір
салынатын есікті керісінше
орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға
көмектеседі немесе
құрылғы орнатылатын жер
тар болса ыңғайлы (жеке
кітапшаны қараңыз).
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Бағдарлама түймешесі
2 Dryness (Құрғақтық)
сенсорлық
түймешігі
3 Reverse Plus (Кері плюс)
сенсорлық түймешігі
4 Бейнебет
5
Уақыт сенсорлық түймешігі
6
Delay (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
7
Дабыл сенсорлық түймешігі
8
Anti-crease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
9
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
11
10
9
10 Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
11 Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
12 MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
13 Қосу/Өшіру
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі
таза және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
ҚАЗАҚ
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
Су сауыты
Сүзгі
Кешіктіріп бастау
Бала қауіпсіздігінің құралы
Дыбыстық сигналдар
Кері плюс
Өте шуылсыз
Кептіру деңгейі
Мәтін жолағы
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Кірдің түрі
Кептіру деңгейі:
Мақта мата
Synthetic
(Синтетика)
құрғақ),
Extra Dry (Өте
Cupboard Dry+ (Шкафқа+),
Cupboard Dry (Шкафқа)2)3),
Iron Dry (Үтіктеуге)3)
Кептіру деңгейі:
құрғақ),
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
9кг/
Extra Dry (Өте
Cupboard Dry (Шкафқа)3),
Iron Dry (Үтіктеуге)
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Бағдарламалар
Кірдің түрі
Спорт. киімдер
Жұқа және жеңіл матадан,
микрофибра, полиэстер тәрізді
үтіктелмейтін матадан жасалған спорт
киімдері.
2кг/
Duvet (Көрпе)
Бір немесе екі көрпені және жастықты
кептіруге арналған (қауырсын, мамық
немесе синтетика толтырылған).
3кг/
Спорт киімдерін Кептіру торын
пайдаланып кептіруге ғана арналған
(Кептіру торының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз).
1кг (немесе 1
пар спорт аяқ
киімі)
Drying Rack
(Кептіру торы)4)
Жүн маталар. Қолмен жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алыңыз.
Wool (Жүн
мата)5)
1кг
Мақта мата және синтетика маталарға
Rapid (Жылдам) арналған, төмен температураны
2кг/
пайдаланады.
Басқалары 6)
Cottons Extra Silent
(Мақта мата,
шуылсыз)
Шуылды ең аз деңгейге қойып, мақта
мата заттарды баппен кептіріңіз.
Түнде қолдануға болатын бағдарлама.
Кептіру деңгейі:
құрғақ),
Extra Dry (Өте
9кг/
Cupboard Dry+ (Шкафқа+),
Cupboard Dry (Шкафқа)
Джинсы
Жібек мата
Джинс, жейде тәрізді қалыңдығы әр
түрлі (мысалы, мойыны, манжеті,
тігістері) материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
9кг/
Қолмен жуылатын жібек матаны жылы
ауамен баппен желпіп кептіруге
арналған.
1кг/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
11
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Кірдің түрі
Жеңіл үтіктеу
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі
болуы мүмкін. Кірлерді құрылғыға
салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу
алыңыз да, ілгішке іліңіз.
Time Drying (Уақыт)
Осы бағдарламада Уақыт функциясын
қолдануға және бағдарлама уақытын
9кг/
орнатуға болады.
Жаңарту
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг (немесе 5
жейде)/
1кг
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Бұл
Мақта мата Cupboard Dry (Шкафқа) бағдарламасы - кәдімгі дымқыл мақта
мата бұйымдары үшін қолайлы және дымқыл мақта мата бұйымдарын қуатты тиімді
пайдаланып кептіруге барынша оңтайлы “Cтандартты мақта мата бағдарламасы”
болып табылады.
3) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
4) Кептіру торымен ғана (стандартты керек- жарақ немесе қосымша, үлгіге
байланысты).
5) Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы Woolmark компаниясы
тарапынан тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark компаниясы рұқсат еткен
қолмен жуу циклымен жуылған және өндіруші нұсқауларына сай кір жуғыш машинада
кептірілген, "қолмен жуылады" деген затбелгісі бар жүн мата аттарды кептіруге сай
келетін цикл. 1780SW13W.
6) Дисплейде қажетті бағдарлама көрсетілгенше
Басқалары сенсорлық түймешігін
қайта-қайта басыңыз
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Уақыт
Бұл функция Time Drying (Уақыт)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.2 Anti-crease (Мыжылудан
сақтау)
Кептіру циклының соңында
стандартты мыжылудан сақтау циклын
(30 минут) 60 минутқа дейін созады.
Бұл функция кірді мыжылып қалудан
сақтайды. Мыжылудан сақтау циклы
кезінде кірді алуға болады.
6.3 Dryness (Құрғақтық)
Бұл функция кірді барынша кептіре
түсуге көмектеседі. Қолжетімді
функцияның 4 түрі бар:
•
Extra Dry (Өте құрғақ)
12
www.electrolux.com
•
•
Cupboard Dry+ (Шкафқа+) (мақта
матаға ғана арналған)
•
Cupboard Dry (Шкафқа)
•
Iron Dry (Үтіктеуге)
•
Әдетте сигнал құралы функциясы
үнемі қосулы тұрады. Бұл функцияны
сигналды қосу немесе ажырату үшін
қолдануға болады.
6.4 Reverse Plus (Кері плюс)
Дабыл функциясын барлық
бағдарламаларда қосуға
болады.
Нәзік және температураға сезімтал
маталарды (мысалы, акрил, вискоза)
кептіруге арналған. Сондай-ақ, бұл
функция кірдің қыжымын азайтуға
көмектеседі. Матасының
6.7 MyFavourite+
Құрылғыны алғаш рет іске қосқан
кезде MyFavourite+ түймешігін
бассаңыз, бейнебетте жадының бос
екені көрінеді. Құрылғы ең жиі
пайдаланылатын бағдарламаларды
бірнеше рет пайдаланғаннан кейін
автоматты түрде жадыға сақтайды.
жапсырмасында
белгісі бар
маталарға арналған.
6.5 Rack Time Drying (Торда
кептіру уақыты)
Бұл функция Кептіру торы
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Осы сенсорлық түймешіктің көмегімен
ең жиі пайдаланылатын 3 кептіру
бағдарламасының бірін орната
аласыз.
•
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
•
•
6.6 Дабыл
әдетте дыбыс естуіңіз мүмкін:
•
мыжылып қалудан сақтау циклын
бастау және аяқтау
циклды кідірту
My Favourite 1 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін бір рет басыңыз
My Favourite 2 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін екі рет басыңыз
My Favourite 3 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін үш рет басыңыз
цикл соңында
6.8 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Мақта мата
Synthetic
(Синтетика)
Спорт. киімдер
■
■
■
■
■
Drying Rack
(Кептіру торы)
Rapid (Жылдам)
■
■
■
ҚАЗАҚ
13
Бағдарламалар1)
Duvet (Көрпе)
Wool (Жүн мата)
Басқалары
Cottons Extra Silent
(Мақта мата,
шуылсыз)
■
Джинсы
■
■
■
Жібек мата
Жеңіл үтіктеу
■
Time Drying (Уақыт)
■
■
Жаңарту
■
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
J
B
I
C
D
E
H
A. Уақыт
G
F
сенсорлық түймешігі
B. Delay (Кешіктіру)
түймешігі
C. Дабыл
сенсорлық
сенсорлық түймешігі
D. Anti-crease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
E. Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
F. Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
G. Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
H. MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
I.
Reverse Plus (Кері плюс)
сенсорлық түймешігі
J. Dryness (Құрғақтық)
түймешігі
сенсорлық
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
14
www.electrolux.com
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол
сенсорлық түймешіктерді
бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
сөнгенше бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.2 Тіл
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.4 Су сауытының
индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы
жанып тұрады. Бұл индикатор
бағдарлама аяқталған кезде немесе су
сауытын босату қажет болған кезде
жанады.
Егер су төгу жинағы
(қосымша керек-жарақ)
орнатылса, құрылғы су
сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді.
Бұндай жағдайда су
сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Бар керек-жарақтарды
құрылғымен жеткізілген
ақпараттан қараңыз.
Тілді таңдауға арналған:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (B) және (C) түймешіктерін
алдыңғы таңдалған тіл
көрсетілгенше басып ұстап
тұрыңыз.
4. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
5. Таңдауды жадыға сақтау үшін (E)
сенсорлық тақтаны басыңыз.
7.3 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
Су сауытының индикаторын
сөндіру:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (J) және (I) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде осы 2 теңшелімнің бірі
көрсетіледі:
•
индикаторы сөнеді де,
индикаторы жанады.
Су сауытының индикаторы
сөнеді. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
•
•
қалыпты құрғақ кір
4. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
5. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
мен
Индикатор
жанады.
Су сауытының индикаторы
жанады. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғыны ең алғаш пайдаланар
алдында мына әрекеттерді
орындаңыз:
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
Кептіру циклының бас
кезінде (3-5 мин.) сәл
қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл компрессордан
қуат алатын құрылғыларда
компрессор іске қосылған
кезде естілетін қалыпты
шуыл, мысалы:
тоңазытқыштарда,
мұздатқыштарда.
15
Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда,
дисплейде әдепкі тіл көрсетіледі. Оны
растауға немесе басқа тілді таңдауға
болады. Басқа тілге қою үшін:
1. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
2. Таңдауды жадыға сақтау үшін
Бастау/Үзіліс сенсорлық түймешігін
басыңыз.
8.1 Тіл
Тілді қалаған уақытта
өзгерте беруге болады
(Параметрлер тарауын
қараңыз).
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
Мақта мата және джинс
бағдарламаларындағы
кептіру уақыты 5 кг кірге
арналған. Басқа
бағдарламалардың кептіру
уақыты, кірдің ұсынылған
салмағына байланысты
берілген. 5 кг-нан көп кірге
арналған мақта мата және
джинс бағдарламалардың
кептіру уақыты ұзағырақ.
4. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бағдарлама басталады.
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
16
www.electrolux.com
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
•
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
•
индикаторы жанады.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып
қалуға жол бермейтін циклды қосып,
жұмысын жалғастырады.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің
бырысын жазады.
индикаторы жанады.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
индикаторы өшеді.
9.5 Автоматты сөндіру
функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) бос
салмаңыз. Оларды бағдарламаны
бастамай тұрып байлаңыз.
Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
Егер заттың ішкі қабаты мақта
матадан жасалса, астарын сыртқа
аударыңыз. Мақта матадан
жасалған жағының сыртқа қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз
Біз құрылғыға салынған
маталардың түріне сай келетін
•
•
•
•
дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
Бояуы қатты шығатын маталарды
ашық түсті маталармен бірге
салмаңыз. Қанық бояулар ағып
кетеді.
Мақта мата джерсиі немесе
тоқылған заттарды жууға сай
келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып
қалуы мүмкін.
Кірдің салмағының бағдарлама
кестесінде көрсетілген ең үлкен
салмақтан аспайтынына көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
ҚАЗАҚ
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Матаның
затбелгісі
Сипаттама
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болатын және жоғары
кептіру температурасына төзімді кір.
Кір кептіргіш машинамен тек төмен температурада ғана
кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болмайтын кір.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Қажетіне қарай, су жүйесінің сүзгісін жылы суды қолданып шөткемен және/немесе
шаңсорғышпен тазалаңыз.
17
18
www.electrolux.com
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
ҚАЗАҚ
5.
19
6.
2
1
7.
11.4 Барабанды тазалау
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабанның
қырларын тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
20
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай тұр.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс) түймешігін
басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі. 1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы
емес екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry
(Өте құрғақ) бағдарламасын
орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте көрсетіледі (мысалы, E51). Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
•
•
•
Барабанның іші лас.
Өткізгіштік сенсорының параметрі
дұрыс емес.
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
ҚАЗАҚ
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 600 мм (ең көбі 640 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1090 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
9 кг
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Қажетті сақтандырғыш
4A
Жалпы қуаты
900 Вт
Қуат тиімділігі санаты
A++
Қуатты тұтыну 1)
2,28 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
259 кВт/сағ
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,50 Вт
мөлшері
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,50 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
Бұл өнімде герметикалық фторлы газ бар
Газды қолдану мақсаты
R407c
Салмағы
520 г
21
22
www.electrolux.com
Жаһандық жылынуға әсері (ЖЖӘ)
1774
1) EN 61121 стандарты бойынша. 9 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
13.1 Пайдаланылатын ресурстар туралы ақпарат
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Мақта мата 9 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
Iron Dry (Үтіктеуге)
1400 мин/айн / 50%
175 мин.
2,00
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
200 мин.
2,28
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
121 мин.
1,31
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
138 мин.
1,49
кВт/сағ
1200 мин/айн / 40%
56 мин.
0,54
кВт/сағ
800 мин/айн / 50%
64 мин.
0,61
кВт/сағ
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
TÜRKÇE
23
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 24
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 26
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 28
4. KONTROL PANELI...........................................................................................29
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 30
6. SEÇENEKLER .................................................................................................32
7. AYARLAR......................................................................................................... 34
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 35
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................36
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................37
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................38
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 40
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 41
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 42
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
24
1.
www.electrolux.com
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında
bulundurun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
9kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmış cihazı
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için
ısıtma uygulanmadan (soğutma programı)
gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
TÜRKÇE
•
•
•
•
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
•
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 İç aydınlatma
UYARI!
Yaralanma riski.
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
27
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.6 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
28
www.electrolux.com
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
Kullanım Ömrü Bilgisi :
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca
koyulup alınmasına yardımcı
olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı
olması durumunda
uygulanabilir (ayrı broşüre
bakın).
Su kabı
Kontrol paneli
Fırın içi aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TÜRKÇE
29
4. KONTROL PANELI
1
2 3
4
5
6
7
8
13
1 Program düğmesi
2 Dryness (Kuruluk)
tuşu
12
11
dokunmatik
13 Açma/Kapama
Time (Süre) dokunmatik tuşu
6
Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
7
Buzzer (Sesli Sinyal) dokunmatik
tuşu
8
Anti-crease (Kırışıklık Önleme)
dokunmatik tuşu
9
Start/Pause (Başlat/Beklet)
dokunmatik tuşu
tuşu
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
10 Kurutma Zamanı arttırma
dokunmatik tuşu
4.1 Göstergeler
Göstergeler
9
11 Kurutma Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
12 MyFavourite+ dokunmatik tuşu
3 Reverse Plus (Ekstra Hassas)
dokunmatik tuşu
4 Ekran
5
10
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
30
www.electrolux.com
Göstergeler
Açıklama
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli sinyaller
Ekstra hassas
Ekstra Sessiz
Kurutma seviyesi
Metin çubuğu
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü
Kurutma seviyesi:
Kurutma),
Cotton (Pamuklu)
Kurutma+),
laplık Kurutma)2)3),
Kurutma)3)
Synthetic (Sente‐ Kurutma),
Sports (Spor Giy‐
siler)
Kurutma)3),
ma)
Extra Dry (Ekstra
Cupboard Dry+ (Dolaplık
Kurutma seviyesi:
tik)
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Cupboard Dry (Do‐
9kg/
Iron Dry (Ütülük
Extra Dry (Ekstra
Cupboard Dry (Dolaplık
Iron Dry (Ütülük Kurut‐
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif
kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐
ları kurutun.
3.5kg/
2kg/
TÜRKÇE
Programlar
Duvet (Yorgan)
Çamaşır türü
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurut‐
mak içindir (kuş tüyü ya da sentetik dol‐
gulu).
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
Drying Rack (Ku‐ ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
rutma Rafı)4)
na bakın).
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
3kg/
1kg (veya 1 çift
spor ayakkabı)
Yünlü kumaşlar. Elde yıkanabilir yünlüle‐
rin narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın.
Wool (Yünlü)5)
Rapid (Hızlı)
1kg
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sı‐
caklıkta kurutulması içindir.
2kg/
Others (Diğerleri) 6)
Cottons Extra Silent
(Pamuklular Ekstra
Sessiz)
Jeans (Kotlar)
Silk (İpekli)
Sesi minimum seviye kadar düşürülmüş
şekilde pamukluları nazikçe kurutun.
Program geceleri kullanılabilir.
Kurutma seviyesi:
Extra Dry (Ekstra
Kurutma),
Cupboard Dry+ (Dolaplık
Kurutma+),
Kurutma)
Cupboard Dry (Dolaplık
9kg/
Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun
kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler.
9kg/
Sıcak hava ve nazik hareketle elde yıka‐
nabilir ipeklileri kurutmak için kullanılır.
1kg/
31
32
www.electrolux.com
Programlar
Çamaşır türü
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
Easy Iron (Kolay Ütü) koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
1 kg (ya da 5
gömlek)/
Time Drying (Kurut‐
ma Süresi)
Bu program ile Time (Süre) seçeneğini
kullanabilir ve program süresini ayarlaya‐ 9kg/
bilirsiniz.
Refresh (Havalandır‐
ma)
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2)
Cotton (Pamuklu) Cupboard Dry (Dolaplık Kurutma) programı, "Standart pamuklu
programıdır" ve normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur, ayrıca pa‐
muklu ıslak çamaşırların kurutulmasında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
3) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
4) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
5) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edil‐
miş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yı‐
kanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama"
olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. 1780SW13W.
6) Gerekli program ekranda görüntülenene kadar
Others (Diğerleri) dokunmatik tuşuna
ardı ardına basın.
6. SEÇENEKLER
6.1 Time (Süre)
Bu seçenek, sadece Time Drying
(Kurutma Süresi) programı için
kullanılabilir. Program süresini minimum
10 dakika ile maksimum 2 saat arasında
olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanan süre, cihazın içinde bulunan
çamaşır miktarına göre değişiklik
gösterir.
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
6.2 Anti-crease (Kırışıklık
Önleme)
Kurutma devrinin sonunda, standart
kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)
60 dakika ekler. Bu fonksiyon
çamaşırdaki kırışıklıkları önler.
Çamaşırlar, kırışıklık giderme
aşamasında çıkarılabilir.
6.3 Dryness (Kuruluk)
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 4 olası tercih
vardır:
•
•
Extra Dry (Ekstra Kurutma)
Cupboard Dry+ (Dolaplık Kurutma
+) (yalnızca Pamuklular için)
TÜRKÇE
•
Cupboard Dry (Dolaplık Kurutma)
•
•
Iron Dry (Ütülük Kurutma)
•
İkaz sesi fonksiyonu varsayılan ayar
olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi
açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
6.4 Reverse Plus (Ekstra
Hassas)
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları
daha hafif şekilde kurutmak için (örn.
akrilik, viskoz). Bu fonksiyon aynı
zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş
etiketinde,
için.
Buzzer (Sesli Sinyal)
seçeneğini tüm
programlarda
kullanabilirsiniz.
sembolü olan kumaşlar
6.7 MyFavourite+
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda ve
MyFavourite+ tuşuna bastığınızda
gösterge ekranında belleğin boş olduğu
gösterilir. Belli bir kullanımın sonunda
cihaz en çok kullanılan programları
otomatik olarak kaydeder.
6.5 Kurutma Rafı Zamanı
Bu seçenek, sadece Kurutma Rafı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Bu dokunmatik tuş ile en çok kullanılan 3
kurutma programından birini
seçebilirsiniz.
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar
yapmanız tavsiye edilir.
•
6.6 Buzzer (Sesli Sinyal)
•
•
bu aşamada ikaz sesini duyabilirsiniz:
•
My Favourite 1 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna bir kez dokunun
My Favourite 2 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna iki kez dokunun
My Favourite 3 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna üç kez dokunun
Program sonunda
6.8 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Cotton (Pamuklu)
■
■
Synthetic (Sente‐
■
■
Sports (Spor Giy‐
siler)
■
tik)
Drying Rack (Ku‐
rutma Rafı)
Rapid (Hızlı)
Duvet (Yorgan)
33
Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı
ve sonunda
Program kesilmesinde
■
■
■
34
www.electrolux.com
Programlar1)
Wool (Yünlü)
Others (Diğerleri)
Cottons Extra Silent
(Pamuklular Ekstra
Sessiz)
■
Jeans (Kotlar)
■
Silk (İpekli)
■
Easy Iron (Kolay Ütü)
Time Drying (Kurut‐
ma Süresi)
■
■
■
■
Refresh (Havalandır‐
ma)
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
7. AYARLAR
A
J
B
I
C
D
E
H
G
A. Time (Süre)
F
dokunmatik tuşu
B. Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
C. Buzzer (Sesli Sinyal)
tuşu
dokunmatik
D. Anti-crease (Kırışıklık Önleme)
dokunmatik tuşu
E. Start/Pause (Başlat/Beklet)
dokunmatik tuşu
F. Kurutma Zamanı arttırma
dokunmatik tuşu
G. Kurutma Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
H. MyFavourite+ dokunmatik tuşu
I.
Reverse Plus (Ekstra Hassas)
dokunmatik tuşu
J. Dryness (Kuruluk)
tuşu
dokunmatik
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
TÜRKÇE
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
7.2 Dil seçimi
7.4 Su tankı göstergesi
Su tankı göstergesi varsayılan olarak
açıktır. Program tamamlandığında ya da
su tankının boşaltılması gerektiğinde
yanmaya başlar.
Dili değiştirmek için:
Tahliye kiti takılı ise (ilave
aksesuar), cihaz su tankını
otomatik olarak boşaltır. Bu
durumunda su tankı
göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Mevcut aksesuarlar için
verilen bilgilere bakın.
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. Önceden seçilen dil görüntülenene
kadar (B) ve (C) tuşlarına aynı anda
basın ve basılı tutun.
4. Dilinizi ayarlamak için
ya da
dokunmatik tuşuna basın.
5. Seçimi kaydetmek için (E)
dokunmatik tuşuna basın.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
Su tankı göstergesinin devre
dışı bırakılması:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (J) ve (I) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun.
Ekranda 2 yapılandırmadan biri gösterilir:
•
göstergesi kapalı ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi kapalıdır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
•
ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi açıktır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
35
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
Kurutma programının
başında (3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bu ses
kompresörün çalışmaya
başlamasından kaynaklanır
ve buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
36
www.electrolux.com
8.1 Dil seçimi
Dil seçimini istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz
(bkz. Ayarlar kısmı).
Cihazı ilk çalıştırdığınızda ekranda
varsayılan dil görüntülenir. Bunu
onaylayabilir veya farklı bir dil
ayarlayabilirsiniz. Farklı bir dil seçmek
için:
1. Dilinizi ayarlamak için
ya da
dokunmatik tuşuna basın.
2. Seçimi hafızaya almak için Start/
Pause (Başlat/Durdur) dokunmatik
tuşuna dokunun.
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
Gördüğünüz kurutma
zamanı, pamuklu ve kotların
programları için 5 kg'lık yükü
dikkate alır. Diğer
programlar için kurutma
zamanı önerilen yüklerle
alakalıdır. 5 kg'dan büyük
yüke sahip olan pamuklu ve
kot programlarının kurutma
süresi daha uzundur.
4. Start/Pause (Başlat/Beklet)
dokunmatik ekranına basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Start/Pause (Başlat/Beklet)
dokunmatik ekranına basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
•
göstergesi yanar.
Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi
yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
TÜRKÇE
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
•
göstergesi yanar.
Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi
söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapısını kapatın.
37
9.5 Otomatik Kapanma
fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Program sona erdikten 5 dakika
sonra.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Kumaş etiketi
•
•
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun ve yüksek kurutma sı‐
caklığına dayanıklı çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun ve sadece düşük kurut‐
ma sıcaklığına dayanıklı çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
38
www.electrolux.com
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Gerekirse filtreyi bir fırça ve/veya elektrik süpürgesinden faydalanarak sıcak musluk suyu
ile temizleyin.
11.2 Su tankının boşaltılması
1.
2.
3.
4.
TÜRKÇE
39
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
5.
6.
2
1
7.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
40
www.electrolux.com
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Start/Pause (Başlat/Beklet) tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Start/Pause (Başlat/Beklet) tuşuna basa‐
rak programı tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
resi görüntüleniyor. 1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Time Drying (Kurutma Süresi) veya Extra
Dry (Ekstra Kurutma) programını ayarla‐
yın.
TÜRKÇE
41
Sorun
Olası çözüm
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
9 kg
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
4A
Toplam güç
900 W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Enerji tüketimi1)
2,28 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
259 kWsaat
Açık halde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
42
www.electrolux.com
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu gaz içerir
Gaz belirtimi
R407c
Ağırlık
520 g
Global-ısınma olasılığı (GWP)
1774
1) 9 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1400 dev./dak. / 50%
175 dak.
2,00
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
200 dak.
2,28
kWsaat
1400 dev./dak. / 50%
121 dak.
1,31
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
138 dak.
1,49
kWsaat
1200 dev./dak. / 40%
56 dak.
0,54
kWsaat
800 dev./dak. / 50%
64 dak.
0,61
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Cotton (Pamuklu) 9 kg
Cupboard Dry (Do‐
laplık Kurutma)
Iron Dry (Ütülük Ku‐
rutma)
Synthetic (Sentetik) 3,5 kg
Cupboard Dry (Do‐
laplık Kurutma)
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
TÜRKÇE
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
43
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
136942130-A-372015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement