AEG | T8DEA68S | User manual | Aeg T8DEA68S Упутство за коришћење

LAVATHERM 8DEA68S
USER
MANUAL
SR
Упутство за употребу
Машина за сушење рубља
2
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ........................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................... 6
3. ОПИС ПРОИЗВОДА............................................................................................ 8
4. КОМАНДНА ТАБЛА.............................................................................................9
5. ПРВО СТАРТОВАЊЕ......................................................................................... 9
6. КОРИШЋЕЊЕ ЕКРАНА ОСЕТЉИВОГ НА ДОДИР........................................12
7.
WI-FI - ПОДЕШАВАЊЕ БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ.................................................. 13
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ..................................................................................... 14
9. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ).......................................................................... 14
10. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 18
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................19
12. ПОДЕШАВАЊА МАШИНЕ.............................................................................. 22
13. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................26
14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................ 26
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 29
16. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 32
17. ДОДАТНА ОПРЕМА........................................................................................ 35
18. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК.......................................................................... 36
19. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У ВЕЗИ СА РЕГУЛАТИВОМ
E.U. 1369/2017....................................................................................................... 38
СРПСКИ
3
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од гушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и
особе са веома тешким и сложеним
инвалидитетом, треба држати даље од уређаја,
осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, који се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
6
www.aeg.com
•
•
•
•
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за
сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају
да то урадите, брзо уклоните све ствари и
распоредите их тако да се топлота распореди.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је правилно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
СРПСКИ
•
•
•
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
су погодни за сушење у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата уређаја.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде.
•
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
LED сијалица намењена је за
осветљивање бубња. Ова сијалица
не може се користити у друге сврхе.
Да бисте заменили унутрашње
oсветљење, контактирајте
овлашћени сервисни центар.
7
•
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Да бисте спречили оштећење
система за хлађење, будите
пажљиви када чистите уређај.
2.6 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
8
www.aeg.com
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Резервоар за воду
Командна табла
Унутрашње осветљење
Врата уређаја
Филтер
Плочица са техничким
карактеристикама
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
7
8
9
10
Прорези за ваздух
Поклопац кондензатора
Поклопац кондензатора
Подесиве ногице
СРПСКИ
9
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
4
1 Бирач програма
2 Eкран осетљив на додир
3 Дугме Start/Pause (Старт/пауза)
3
4 Дугме On/Off (Укључено/
Искључено) са Аутоматско
искључивање функција
5. ПРВО СТАРТОВАЊЕ
Када први пут укључујете вашу
машину за сушење веша, екран за
стартовање (повремено приказује
логотип AEG) појављује се на екрану
осетљивом на додир и репродукује се
сваки пут када укључите машину за
сушење.
Када се заврши репродуковање
анимације, уређај вас води кроз
иницијални поступак подешавања.
AEG
13.45
5.1 Подешавање језика
1. Прелиставајте листу језика нагоре
и надоле да бисте пронашли језик
који желите да користите и
притисните га.
1/4
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
Language
SV
DE
EN
IT
FR
2. Да бисте прихватили језик,
додирните OK (ОК), а ако желите
да га промените додирните
Change (Промени).
10
www.aeg.com
2/4
Language
You’ve chosen:
English
Change
More Settings
OK
5.2 Подешавање времена
1. Листајте траку за сате и минуте на
леву или десну страну да бисте
подесили тренутно време.
3/4
Clock
Clock
01:00
24
59
01h 02
00 min 01
2. Да бисте изабрали време,
додирните траку сата.
3/4
Clock
Clock
5.3 Више подешавања
Након што прихватите тренутно
време, појавиће се екран „Више
подешавања“.
More settings to get the best results
from this machine will follow. Set
them now or later?
Cancel
Ако додирнете Cancel (Откажи),
појавиће се листа програма и за
неколико секунди ће је заменити екран
за приказ сажетка програма. Машина
за сушење је спремна за коришћење.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
01
02
min
00
01
Cupb.
30min
More
1h50min
01:00
24
59
OK
h
3. Да бисте прихватили време,
додирните OK (ОК), а ако желите
да га промените додирните
Change (Промени).
4/4
Clock
Current time:
18:45
Change
OK
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
Ако додирнете OK (ОК), пређите на
следеће подешавање.
Water Hardness (Тврдоћа
воде)
1. За оптималне перформансе
подесите тврдоћу воде притиском
на Change (Промени) или
притисните OK да бисте задржали
подразумевану вредност Medium
(Средње).
СРПСКИ
1/2
Water Hardness
For optimal performance set what
kind of water you have; soft, medium
or hard. Keep medium?
Change
OK
2. Да бисте променили
подразумевану вредност,
померајте траку удесно или улево
да бисте подесили тврдоћу воде:
Hard (Тврда), Medium (Средња)
или Soft (Мека).
1/2
Water Hardness
Med
Water Hardness
Medium
3. Да бисте изабрали вредност,
притисните траку за тврдоћу воде.
2/2
Water Hardness
Soft
Water Hardness
Soft
4. Да бсите прихватили ниво тврдоће
воде, притисните OK; ако желите
да га промените, притисните
Change (Промени).
1/2
Water Hardness
Your water hardness level is:
Soft
Change
OK
11
Water Tank Warning
(Упозорење за резервоар за
воду)
1. Уколико је инсталиран спољашњи
комплет за пражњење воде
(додатни прибор), уређај ће
аутоматски празнити воду из
резервоара. У овом стању можете
да деактивирате упозорења
резервоара за воду.
2/2
Water Tank Warning
If external kit for water discharge is
setup you can choose to disable the
warnings of full water tank. Keep
warning?
Change
OK
Ако притиснете OK, упозорења у
вези са пуним резервоаром за
воду биће и даље омогућена.
Појавиће се листа програма и за
неколико секунди ће је заменити
екран за приказ сажетка програма.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Cupb.
30min
More
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
Ако притиснете Change
(Промени), пређите на следећи
корак.
2. Да бисте потврдили да је
онемогућено упозорење за пун
резервоар за воду, притисните OK,
а ако желите да га промените,
притисните Change (Промени).
12
www.aeg.com
2/2
Water Tank Warning
Full water tank warning is turned off
Change
OK
6. КОРИШЋЕЊЕ ЕКРАНА ОСЕТЉИВОГ НА ДОДИР
Сваки пут када укључите вашу машину
за сушење веша, на додирном екрану
се појављује почетни екран који
приказује логотип и време.
•
Време до краја програма или време
одлагања (ако је изабрано).
1h50min
Max 8kg
Cottons
AEG
Cupboard
Cupb.
30min
More
•
13.45
Након што се заврши уводна
анимација, екран за приказ сажетка
програма појавиће се на додирном
екрану.
Тренутно изабране опције за
изабрани циклус.
1h50min
Max 8kg
Cottons
1h50min
Cupboard
Cupb.
30min
More
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
•
Више опција.
1h50min
More
Екран за приказ сажетка програмам
подељен је на четири области где
можете пронаћи:
•
Максималну тежину за циклус,
назив програма, ниво осушености.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
СРПСКИ
7.
13
WI-FI - ПОДЕШАВАЊЕ БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ
У овом поглављу описано је како
можете да повежете паметни уређај са
Wi-Fi мрежом и са мобилним
уређајима.
Уз помоћ ове функционалности,
можете да добијате обавештења, да
надгледате и контролишете вашу
машину за сушење веша преко ваших
мобилних уређаја.
Да бисте повезали уређај и уживали у
целом спектру функција и сервиса који
су вам потребни:
•
•
Бежична мрежа код куће са
омогућеном интернет везом.
Мобилни уређај повезан на
бежичну мрежу.
Фреквенција
2,412 - 2,472 GHz за
европско тржиште
Протокол
IEEE 802.11b/g/n двос‐
мерни радио
Максимална
снага
<20 dBm
7.1 Инсталирање и
конфигурисање "My AEG"
Приликом повезивања машине за
сушење веша, будите у њеној близини
са својим паметним уређајем.
Уверите се да је ваш паметни уређај
повезан са бежичном мрежом.
1. Отворите продавницу апликација
(App Store) на вашем паметном
уређају.
2. Преузмите и инсталирајте
апликацију "My AEG".
3. Проверите да ли је стартована Wifi веза у машини за сушење веша.
Ако није, пређите на одељак
испод.
4. Покрените апликацију. Изаберите
државу и језик и пријавите се са
својом адресом е-поште и
лозинком. Ако немате налог,
направите га тако што ћете
пратити упутства у "My AEG".
5. Пратите инструкције апликције за
регистровање и конфигурисање
уређаја.
На дисплеју уређаја појављује се
порука која потврђује да је
конфигурисање било успешно.
7.2 Конфигурисање
бежичне везе машине за
сушење веша
Преузмите и инсталирајте "My AEG"
на вашем паметном уређају.
1. Додирните траку за Wi-Fi да бисте
укључили везу.
Појавиће се искачућа порука, иконица
почиње да трепери а бежични
модул почиње да се активира. Може
бити потребно око 2 минута док не
буде спреман.
Wi-Fi
Starting up
This might take up to 2 minutes.
Have your app ready
Cancel
Када је бежични модул спреман,
појављује се искачућа порука која вас
обавештава да ће приступна тачка
бити отворена приближно 3 минута.
Wi-Fi
Trying to connect to your
Access point will be open for 3
minutes.
Cancel
2. Конфигуришите апликацију "My
AEG" на вашем паметном уређају.
3. Ако је повезивање конфигурисано,
на дисплеју машине за сушење
веша појављује се порука која
потврђује да је конфигурација била
успешна.
14
www.aeg.com
Wi-Fi
Connected!
Signal strenght is good, 4/5
(Више) да бисте ушли на листу са
опцијама.
2. Додирните траку Remote Start
Mode (Режим даљинског старта)
(статус ON (УКЉ.)).
Искочиће следећа порука:
Remote Start Mode
<Back
OK
Please press Start
4. Додирните OK да бисте се вратили
на листу за подешавање машине.
7.3 Режим даљинског
старта
To activate Remote Start Mode
Cancel
Програм сушења можете даљински да
покренете и зауставите.
Када је апликација инсталирана и
бежична веза успостављена, опција
Remote Start Mode (Режим
даљинског старта) ће се појавити
међу доступним опцијама.
3. Притисните дугме Start/Pause
(Старт/Пауза) да бисте
активирали Remote Start Mode
(Режим даљинског старта).
Индикатор
се појављује на екрану
за приказ сажетка програма.
Да бисте активирали даљински старт:
1. На екрану за приказ сажетка
More
програма, додирните
Ако су врата отворена,
Remote Start Mode
(Режим даљинског
старта) је деактивиран.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Амбалажа са задње стране
бубња аутоматски се
уклања када се машина за
сушење активира по први
пут. Том приликом може се
чути бука.
На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.
Пре првог коришћења уређаја:
•
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
Стартујте програм који траје 1 сат
са влажним вешом.
9. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ)
Programmes (Програ‐
ми)
2)
Cottons (Памучни веш)
Load (Ко‐
личина ве‐
ша) 1)
8 кг
Својства/ознака материјала
Памучне тканине.
/
СРПСКИ
Programmes (Програ‐
ми)
Synthetics (Cинтетика)
Load (Ко‐
личина ве‐
ша) 1)
3,5 кг
15
Својства/ознака материјала
Синтетика или тканине мешови‐
тог састава.
/
Вунена одећа. Благо сушење вунене одеће
која се пере ручно. Уклоните одећу из маши‐
не одмах по завршетку програма.
Wool (Вуна)
1 кг
Циклус сушења вуне на овој машини одобри‐
ла је компанија Woolmark за сушење вунене
одеће која се пере у машини уколико се оде‐
ћа пере и суши према упутствима на етикети
и оних које је издао произвођач ове машине.
M1641. У Великој Британији, Ирској, Хонгкон‐
гу и Индији симбол Woolmark је сертифико‐
вана робна марка.
Симбол Woolmark је ознака сертификата у
многим земљама.
1 кг
Благо сушење свилене одеће ко‐
/
ја се пере ручно.
Outdoor (На отвореном)
2 кг
Одећа коју носимо када изалази‐
мо напоље, радна и спортска
одела, водоотпорне јакне и јакне
које пропуштају ваздух, као и јак‐
не са поставом од вуне која мо‐ /
же да се извади или са унутраш‐
њом поставом. Погодно за суше‐
ње у машини за сушење веша.
Sports (Cпортски)
2 кг
Спортска одећа, танке и светле
тканине, микрофибер, полиес‐
тер.
/
8 кг
Одећа за сваки дан, као што је
тексас, дуксеви различите деб‐
љине (нпр. око врата, манжетне
и шавови).
/
Silks (Свила)
Jeans (Тексас)
16
www.aeg.com
Programmes (Програ‐
ми)
Business Shirts (Послов‐
не кошуље)
Refresh (Освежавање)
Easy Iron (Лако пегла‐
ње)
Load (Ко‐
личина ве‐
Својства/ознака материјала
ша) 1)
Тканине које се лако одржавају и
код којих је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења мо‐
1,5 кг (или гу се разликовати у зависности
7 кошу‐
од врсте тканине. Протресите
/
ља)/
веш пре него што га ставите у
уређај. Одмах по завршетку про‐
грама извадите веш из машине и
окачите га на вешалице.
1 кг
Освежавање веша који је дуго стајао у орма‐
ну.
Тканине које се лако одржавају и код којих је
потребно минимално пеглање. Резултати су‐
шења могу се разликовати у зависности од
1 кг (или 5 врсте тканине. Протресите веш пре него што
кошуља) га ставите у уређај. Одмах по завршетку про‐
грама извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
/
Duvet (Јорган)
3 кг
Јоргани за једну или две особе и
јастуци (са перјем, паперјем или /
синтетичким пуњењем).
Bed Linen (Креветнина)
3 кг
Постељина као што је постељи‐
на за једну или две особе, ја‐
стучнице, јоргански прекривачи.
/
Mixed (Мешано)
3 кг
Памучни веш и веш од синтети‐
ке.
/
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Cottons (Памучни веш) ECO у комбинацији са избором Cupboard (орман) Dryness
Level (Ниво осушености) је „Стандардни програм за памук“ у складу са директивом Комисије ЕУ
392/2012. Погодан је за сушење обичног мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за
сушење мокрог памучног вешау смислу потрошње енергије.
СРПСКИ
17
9.1 Избор програма и опција
Опције
Програми 1)
Extra
Silent
(Изузетно
тихо)
Eco
(Еко)
Dry‐
ness Le‐
vel (Ниво
осушено‐
сти)
Time
Dry (Вре‐
ме суше‐
ња)
Cottons
(Памучни
веш)
Synthetics
(Cинтетика)
Wool (Вуна)
Silks (Свила)
Outdoor (На
отвореном)
Sports (Cпо‐
ртски)
Jeans (Тек‐
сас)
Business
Shirts (По‐
словне кошу‐
ље)
Refresh
(Освежава‐
ње)
Easy Iron
(Лако пегла‐
ње)
Duvet (Јор‐
ган)
Bed Linen
(Креветнина)
Mixed (Меша‐
но)
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција.
Anticrease
(Против
гужвања)
Load
(Ко‐
личина
веша)
18
www.aeg.com
10. ОПЦИЈЕ
10.1 Extra Silent (Изузетно
тихо)
10.6
Load (Количина
веша)
Уређај ради са мањим нивоом буке,
без утицаја на квалитет сушења.
Уређај ради полако са дужим
трајањем циклуса.
Ова опције је доступна само за
програм Вуна како би се одећа боље
осушила. Постоје 3 могућа избора:
10.2
Eco (Еко)
Ова опција је подразумевано
укључена код свих програма.
Потрошња енергије је на минималном
нивоу.
10.3 Dryness Level (Ниво
осушености)
Ова функција помаже да се веш
додатно осуши. Постоје 4 могућа
избора:
• Extra Dry (Екстра суво)
• Cupboard Dry + (Суво за орман +)
(само за памук)
• Cupboard Dry (Суво за орман)
• Iron Dry (Суво за пеглање)
10.4
Time Dry (Време
сушења)
За памучне, синтетичке и тканине
мешовитог састава. Омогућава
корисницима да подесе време сушења
од минималних 10 минута до
максималних 2 часа (у корацима од 10
минута). Када је ова опција на
максимуму, индикатор количине веша
нестаје.
10.5 Anti-crease (Против
гужвања)
Продужава до 120 минута фазу против
гужвања (30 минута) на крају циклуса
сушења. Након фазе сушења бубањ
се окреће с времена на време како би
се спречило гужвање одеће. Веш
може да се извади током фазе против
гужвања.
•
•
•
Heavy (Јако)
Normal (Нормално)
Light (Сијалица)
10.7
Delay Start
(Одложени старт)
Омогућава да се програм
сушења одложи од
најмање 10 минута до
максимално 24 часа.
1. Подесите програм и опције
сушења.
2. У менију опција додирните траку
Delay Start (Одложени старт) да
бисте ушли у подмени.
3. Листајте улево или удесно траке за
сате и минуте да бисте подесили
жељено време одложеног старта.
4. Да бисте активирали опцију Delay
Start (Одложени старт),
додирните дугме Start/Pause
(Старт/пауза).
Након што додирнете дугме Старт/
Пауза уређај започиње са
одбројавањем.
Cottons
Starts in
10h30min
Reset
Finished at 1:24 tomorrow
Притиском на дугме Reset
(Враћање на фабричка
подешавања), у сваком
тренутку можете да
прекинете одбројавање
одлагања.
СРПСКИ
10.8
Memory (Меморија)
Омогућава вам да у меморији уређаја
сачувате највише 2 омиљене
конфигурације програма и опција.
Након што меморишете ове
19
конфигурације, можете да их бирате
са листе програма.
Ваше омиљене конфигурације
програма означене су на листи
програма као M1 и M2.
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
11.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите патент затвараче.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Изврните на поставу предмете са
унутрашњим слојем направљеним
од памука. Памучни слој мора увек
да буде окренут ка споља.
Увек подесите програм који
одговара врсти веша који се суши.
Не стављајте заједно светле и
тамне боје.
Ознака на ети‐
кети
•
•
•
•
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте умањили
скупљање веша.
Не прекорачујте максималну
количину веша која је наведена у
одељку о програмима или
приказана на дисплеју.
Сушите искључиво веш који је
погодан за сушење у машини за
сушење. У ту сврху, погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим тем‐
пературама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ни‐
ским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
11.2 Убацивање веша
11.3 Укључивање уређаја
ОПРЕЗ
Уверите се да веш није
заглављен између врата
уређаја и гуменог
заптивача.
1. Повуците и отворите врата
уређаја.
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Затворите врата уређаја.
Да бисте укључили уређај:
20
www.aeg.com
Притисните дугме On/Off (Укључено/
Искључено).
Ако је уређај укључен, дисплеј светли.
11.4 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња струје,
функција „Auto Off“ аутоматски
искључује уређај:
• ако ништа није изабрано током
последњих пет минута.
• пет минута по завршетку програма.
Притисните дугме On/Off (Укључено/
Искључено) да бисте укључили уређај.
Ако је уређај укључен, дисплеј светли.
11.5 Подешавање програма
•
Користите бирач програма да бисте
подесили програм.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
•
Cupb.
30min
More
Такође, програм можете да
подесите преко екрана осетљивог
на додир.
Ако је екран за приказ сажетка
програма укључен, додирните га
једном да бисте видели листу
програма.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Cupb.
30min
More
Време за које се може извршити
програм постаје видљиво на траци за
време.
Време сушења које видите
на дисплеју кад је изабран
програм памука, односи се
на оптерећење од 5 кг и
стандардне услове.
Стварно време сушења
зависиће од врсте пуњења
(количине и састава),
температуре просторије и
влажности веша након
фазе сушења
центрифугом.
11.6 Опције
Заједно са програмом можете да
подесите једну или више специјалних
опција.
Ако желите да промените параметре
тренутно изабраних опција, додирните
опцију коју желите да уредите.
1h50min
1h50min
Max 8kg
Cottons
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupboard
Cupb.
30min
More
Прелиставајте листу програма
нагоре или надоле да бисте
подесили програм.
Cupb.
30min
More
Да бисте изабрали додатне опције:
1. Додирните More (Више) да бисте
видели листу опција које су
додељене изабраном програму.
СРПСКИ
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
Додирните претходно изабрану
опцију да бисте се вратили на листу
опција.
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
Cupb.
У сваком тренутку можете
да се вратите директно на
екран за приказ сажетка
програма ако додирнете
леви део горње траке са
називом програма.
1h50min
<Cottons
Dryness Level
•
са статусом ON (УКЉ.) или OFF
(ИСКЉ.) (нпр. Eco (Еко)).
са параметрима који могу да се
уређују (нпр. Dryness Level (Ниво
осушености)).
Да бисте променили параметар,
листајте траку са параметрима
удесно или улево.
Cupb.
Cupb.
3. Додирните опцију да бисте је
изабрали.
Постоје два типа опција:
•
Cupb.
Dryness Level
More
1h50min
1h50min
<Cottons
2. Померајте листу опција нагоре или
надоле да бисте је прелистали.
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
21
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
11.7 Покретање програма
1h50min
<Cottons
Dryness Level
Cupb.
Cupb.
Да бисте покренули програм,
додирните дугме Start/Pause (Старт/
пауза).
22
www.aeg.com
Уређај се покреће и LED индикатор
изнад дугмета престаје да трепери и
остаје укључен.
11.8 Промена програма
На екрану можете да видите:
1. Притисните дугме On/Off
(Укључено/Искључено) да бисте
искључили уређај.
2. Поново притисните дугме On/Off
(Укључено/Искључено) да бисте
укључили уређај.
3. Подесите нови програм.
•
•
•
•
•
назив програма.
преостало време сушења.
траку напредовања.
фазу циклуса (сушење, против
гужвања, хлађење).
могуће време краја програма.
Cottons
11.9 Крај програма
Очистите филтер и
испразните резервоар за
воду после сваког циклуса
сушења. (Погледајте
поглавље НЕГА И
ЧИШЋЕЊЕ.)
1h20min
Drying
Finished at 15:18
Ако је циклус сушења завршен, на
екрану се појављује симбол 0. Ако је
Активирање опције за
безбедност деце:
У било ком тренутку током сушења
можете да активирате опцију за
безбедност деце.
да
1. Додирните иконицу опције
бисте дошли на листу опција.
за безбедност
2. Додирните опцију
деце.
Иконица опције
промениће се у
иконицу за безбедност деце
Да бисте променили програм:
.
Cottons
1h20min
Drying
Finished at 15:18
Да бисте деактивирали опцију за
безбедност деце, додирните и
задржите иконицу за безбедност деце
током неколико секунди.
12. ПОДЕШАВАЊА МАШИНЕ
На екрану програма, листајте нагоре
или надоле да бисте пронашли
подешавања машине, па додирните
иконицу
да бисте прешли на листу
подешавања.
активирана опција
Cycle End
Buzzer (Аларм за крај циклуса), звучни
сигнал се чује испрекидано током
једног минута.
Ако не искључите уређај,
покреће се фаза против
гужвања (не активира се
са свим програмима). Веш
може да се извади док
траје ова фаза.
На крају фазе против
гужвања дисплеј каже да је
фаза против гужвања
завршена и приказује
0h00min
Да бисте извадили веш:
1. Притисните дугме On/Off
(Укључено/Искључено) на две
секунде да бисте искључили
уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
СРПСКИ
2. Прелиставајте листу језика нагоре
и надоле да бисте пронашли језик
који желите да користите и
додирните га.
Easy Iron
Refresh
Machine Settings
Back
Cottons
Syntetics
<Programs
Machine Settings
OFF
15h18min
ENG
Language
Display Brightness
3
Wi-Fi
Set Clock
12.1
сат)
Set Clock (Подеси
Часовник можете подесити кад год
желите.
Да бисте променили време:
1. Додирните траку за Set Clock
(Подеси сат).
2. Листајте траку за сате и минуте на
леву или десну страну да бисте
подесили тренутно време.
Machine Settings
<Programs
Set Clock
24
59
01h00min
01h 02
00 min 01
3. Додирните траку Set Clock
(Подеси сат) да бисте се вратили
на листу подешавања машине или
додирните траку <Programmes
(Програми) да бисте се вратили
на екран за приказ сажетка
програма.
12.2
23
Language (Језик)
Language
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
SV
DE
EN
IT
FR
12.3 Display Brightness
(Осветљеност дисплеја)
Можете да регулишете ниво
осветљености дисплеја. Постоји 6
нивоа осветљености.
Да бисте побољшали
читљивост дисплеја када је
машина за сушење веша
постављена преко машине
за прање веша, поставите
6. ниво осветљености
дисплеја. Када машина за
сушење веша није
постављена преко машине
за прање веша,
препоручују се нивои од 1
до 5.
Да бисте променили осветљеност
дисплеја:
1. Додирните траку за Display
Brightness (Осветљеност
дисплеја).
2. Листајте траку улево или удесно
да бисте подесили ниво
осветљености.
<Programs
Machine Settings
3
4
Да бисте променили језик:
1. Додирните траку за Language
(Језик).
4
Dispaly Brightness
3. Додирните траку Display
Brightness (Осветљеност
5
24
www.aeg.com
дисплеја) да бисте се вратили на
листу подешавања машине или
додирните траку <Programmes
(Програми) да бисте се вратили
на екран за приказ сажетка
програма.
12.4
Cycle End Buzzer
(Аларм за крај циклуса)
Звучни сигнал се чује:
• крај циклуса
• на почетку и на крају фазе заштите
од гужвања
Ову опцију можете да користите да
бисте деактивирали аларм или ради
контроле трајања аларма. Постоје три
нивоа трајања звука (Short (Кратко),
Mid (Средње) и Long (Дуго)).
Да бисте деактивирали аларм или
подесили ново трајање звука:
1. Додирните траку за Cycle End
Buzzer (Аларм за крај циклуса).
2. Листајте траку улево или удесно
да бисте подесили жељену
вредност.
<Programs
Machine Settings
Cycle End Buzzer
Short
Mid
Mid
Long
3. Додирните траку Cycle End Buzzer
(Аларм за крај циклуса) да бисте
се вратили на листу подешавања
машине или додирните траку
<Programmes (Програми) да
бисте се вратили на екран за
приказ сажетка програма.
12.5
Water Hardness
(Тврдоћа воде)
Да бисте променили подразумевани
ниво тврдоће воде:
1. Додирните траку за Water
Hardness (Тврдоћа воде).
2. Листајте траку улево или удесно
да бисте подесили жељени ниво.
<Programs
Machine Settings
Water Hardness
Medium
Medium
3. Додирните траку Water Hardness
(Тврдоћа воде) да бисте се
вратили на листу подешавања
машине или додирните траку
<Programmes (Програми) да
бисте се вратили на екран за
приказ сажетка програма.
12.6 Washing Spin Speed
(Брзина центрифуге прања)
Ова опција вам помаже да подесите
најбоље услове за сушење веша. Ако
знате почетну брзину центрифуге
приликом прања веша, можете да
користите ову опцију. Већа брзина
центрифуге значи да се у вешу
задржало мање воде.
Да бисте променили брзину
центрифуге прања:
1. Додирните траку Washing Spin
Speed (Брзина центрифуге
прања) да бисте проширили листу
програма за које желите да
промените брзину центрифуге.
2. Додирните траку Cottons
(Памучни веш) или Other
programmes (Остали програми).
<Programs
Machine Settings
Washing Spin Speed
OFF
Cottons
Other programmes
3. Листајте траку улево или удесно
да бисте подесили жељену брзину
центрифуге.
СРПСКИ
<Programs
Machine Settings
Cottons
OFF
1000
1200
1400
12.8
25
Service (Сервис)
Ова подешавања су намењена
искључиво овлашћеном сервису.
Services
Back
Reserved for service
<Programs
Machine Settings
Others programmes
1000
1200
OFF
1400
4. Додирните траку Cottons
(Памучни веш) или Other
programmes (Остали програми)
да бисте затворили поље за
бирање.
5. Додирните траку Washing Spin
Speed (Брзина центрифуге
прања) да бисте се вратили на
листу подешавања машине или
додирните траку <Programs
(Програми) да бисте се вратили
на екран за приказ сажетка
програма.
12.7 Water Tank Warning
(Упозорење за резервоар за
воду)
Индикатор резервоара за воду светли
на крају циклуса сушења или током
овог циклуса ако је резервоар за воду
пун. Ако је исталирана опрема за
одвођење воде, резервоар се
аутоматски празни и индикатор може
да се деактивира.
Да бисте деактивирали или
активирали индикатор, додирните
траку Water Tank Warning
(Упозорење за резервоар за воду).
Могућа је једна од 2 конфигурације:
•
•
Индикатор је активиран (статус је
ON (УКЉ.))
Индикатор је деактивиран (статус је
OFF (ИСКЉ.))
12.9
Shortcuts (Пречице)
Да бисте активирали жељене пречице:
1. Додирните траку за Shortcuts
(Пречице) да бисте проширили
листу доступних пречица.
Shortcuts
<Back
Child Lock
ON
Cycle End Buzzer
ON
2. Додирните пречице које желите да
активирате тако што ћете им
променити статус у ON (УКЉ.).
3. Додирните траку за <Back (Назад)
да бисте се вратили на листу за
подешавање машине.
Пречице се појављују у горњем углу
екрана за приказ сажетка програма.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
12.10 Machine Information
(Информације о машини)
Овде можете наћи кратак опис свих
програма, опција и подешавања.
26
www.aeg.com
Да бисте пронашли жељени опис,
нпр.:
1. Додирните траку за Machine
Information (Информације о
машини).
2. Додирните траку за 1. Programmes
(Програми).
3. Додирните траку за Cottons
(Памучни веш) и појавиће се
одговарајући опис.
12.11
Factory Reset
(Враћање на фабричка
подешавања)
Враћање на фабричка подешавања
поставља подешавања у статус који је
фабрички задат.
1. Додирните траку за Factory Reset
(Враћање на фабричка
подешавања).
Искочиће прозор дијалога.
Do you want to clear all your
programmed settings?
Cancel
OK
2. Да бисте потврдити ресетовање на
фабричке вредности додирните
OK (ОК) или Cancel (Откажи) да
бисте задржали текућа
подешавања.
Да бисте активирали ресетовање на
фабричке вредности:
13. КОРИСНИ САВЕТИ
13.1 Eколошки савети
•
•
•
•
•
Добро оцедите веш пре сушења.
Немојте да прекорачујете количину
веша која је назначена у одељку
програма.
Након сваког циклуса сушења
очистите филтер.
Немојте да користите омекшиваче
за тканине за прање, а затим и за
сушење. У машини за сушење веша
тканине аутомтски постају мекане.
Користите дестиловану воду као
што је она коју користите за
•
•
пеглање паром. Ако је потребно,
претходно прочистите дестиловану
воду (нпр. помоћу филтера за кафу)
да бисте уклонили било какве
нечистоће.
Прорези за ваздух који се налазе на
дну уређаја нека увек буди чисти.
Уверите се да постоји добар проток
ваздуха на месту где уређај треба
да се инсталира.
14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
14.1 Чишћење филтера
На крају сваког циклуса, на дисплеју се
појављује порука Clean the lint filter
(Очистите филтeр) и морате да
очистите фитер.
На филтеру се задржавају
ситне длачице током
циклуса.
1. Отворите врата. Повуците филтер
нагоре.
2. Гурните куку да бисте отворили
филтер.
СРПСКИ
27
Ако је резервоар са кондензованом
водом пун, програм се аутоматски
зауставља. Порука Water Tank
Warning (Упозорење за резервоар
за воду) се појављује на дисплеју и
морате да испразните резервоар воде.
Да бисте испразнили резервоар воде:
1. Извуците резервоар за воду и
држите га у хоризонталном
положају.
3. Влажном руком очистите оба дела
филтера.
2. Повуците пластични део за
повезивање и испразните воду у
сливник или сличан прикључак.
4. По потреби, очистите филтер
усисивачем. Затворите филтер.
5. Ако је неопходно, извадите паперје
из лежишта и заптивке филтера.
Можете да користите усисивач.
Вратите филтер назад у отвор за
филтер.
3. Гурните назад пластични део за
повезивање и поставите
резервоар за воду назад на
његово место.
4. За наставак програма, притисните
дугме Start/Pause (Старт/пауза).
14.3 Чишћење кондензатора
Ако се порука Clean the heat
exchanger area (Очистите област
измењивача топлоте) појави на
дисплеју, проверите кондензатор и
његову преграду. Ако има
прљавштине, очистите је. Проверу
обавите најмање једном у шест
месеци.
14.2 Пражњење резервоара
за воду
Испразните резервоар кондензоване
воде након сваког сушења.
28
www.aeg.com
УПОЗОРЕЊЕ!
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Ризик од повреде. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво како не
бисте оштетили металну
површину.
Да бисте обавили преглед:
1. Отворите врата. Повуците филтер
нагоре.
5. Ако је потребно, уконите длачице
из кондензатора и одељка у коме
се он налази. Можете да
употребите влажну крпу и/или
усисивач са додатном четком.
2. Отворите поклопац кондензатора.
6. Затворите поклопац кондензатора.
7. Окрените ручицу док не кликне на
своје место.
8. Вратите филтер на место.
14.4 Чишћење бубња
3. Окрените ручицу да бисте
откључали поклопац кондензатора.
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
4. Спустите ниже поклопац
кондензатора.
СРПСКИ
29
14.5 Чишћење командне
табле и кућишта
14.6 Чишћење прореза за
ваздух
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију.
15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем 1)
Машина за су‐
шење веша не
ради.
Могући узрок
Решење
Машина за сушење веша није
повезана на извор напајања
струјом.
Повежите је на мрежну утични‐
цу. Проверите осигурач у кутији
са осигурачима (кућна инстала‐
ција).
Врата уређаја су отворена.
Затворите врата.
Нисте притиснули дугме On/Off
(Укључено/Искључено).
Притисните дугме On/Off (Ук‐
ључено/Искључено).
Нисте притиснули дугме Start/
Pause (Старт/пауза).
Додирните дугме Start/Pause
(Старт/пауза).
Уређај се налази у режиму при‐
правности.
Притисните дугме On/Off (Ук‐
ључено/Искључено).
30
www.aeg.com
Могући узрок
Проблем 1)
Решење
Изабрали сте неодговарајући
програм.
Изаберите одговарајући про‐
Филтер је запушен.
Очистите филтeр. 3)
Опција Dryness Level (Ниво осу‐
шености) је била подешена на
Iron Dry (Суво за пеглање).
Промените опцију Dryness Level
(Ниво осушености) на већи ниво.
Машина је напуњена превели‐
Незадовољава‐ ком количином веша.
јући резултати
сушења.
Запушени су прорези за проток
Немојте да прекорачујете макси‐
малну дозвољену количину веша
за прање.
ваздуха.
Врата за пуње‐
ње уређаја се
не затварају
грам. 2)
Очистите прорезе за проток ваз‐
духа која се налазе на дну уре‐
ђаја.
Прљавштина на сензору за вла‐
гу унутар бубња.
Очистите предњу страну бубња.
Ниво осушености није подешен
на жељени ниво.
Прилагодите ниво осушено‐
Кондензатор је запушен.
Очистите кондензатор. 3)
сти. 4)
Филтер није добро постављен на Поставите филтер у праву пози‐
своје место.
цију.
Веш се заглавио између врата и
заптивача.
Није могуће
Након покретања циклуса није
променити про‐ могуће променити програм или
грам или опци‐ опцију.
ју.
Уклоните заглављени веш и за‐
творите врата.
Искључите и укључите машину
за сушење веша. Промените
програм или опцију ако је по‐
требно.
Није могуће
изабрати опци‐
ју. Емитује се
звучни сигнал.
Опција коју сте покушали да иза‐ Искључите и укључите машину
берете није доступна за изабра‐ за сушење веша. Промените
ни програм.
програм или опцију ако је по‐
требно.
Нема светла у
бубњу
Сијалица у бубњу је неисправна. Контактирајте сервисни центар
ради замене сијалице у бубњу.
Неочекивано
Време циклуса сушења се из‐
време трајања рачунава према количини веша
циклуса на дис‐ и његовој влажности.
плеју.
Програм није
активан.
Резервоар за воду је пун.
Ово се обавља аутоматски –
уређај ради исправно.
Испразните резервоар за воду и
притисните дугме Start/Pause
(Старт/пауза). 3)
СРПСКИ
Проблем 1)
Могући узрок
је предугачак 5)
На екрану ма‐
шине за суше‐
ње појављује
се порука
Failed to con‐
nect to your
WiFi (Повези‐
вање на вашу
Wi-Fi мрежу
није успело).
Апликација не
може да се по‐
веже са маши‐
ном за сушење.
Решење
Количина веша је мала.
Изаберите време програма. Вре‐
менска вредност мора да буде у
складу са количином веша. За
сушење једног комада или мање
количине веша препоручујемо
кратка времена сушења.
Веш је превише сув.
Изаберите временски програм
или виши ниво осушености(нпр.
Extra Dry (Екстра суво))
Филтер је запушен.
Очистите филтeр.
Количина веша је превелика.
Немојте да прекорачујете макси‐
малну дозвољену количину веша
за прање.
Веш није довољно исцентрифу‐
гигран.
Добро исцентрифугирајте веш.
Температура просторије је ису‐
више ниска или исувише висока
- ово није квар на уређају.
Обезбедите да температура у
просторији буде већа од +5 °C и
мања од +35 °C. Оптимална тем‐
пература за постизање најбољих
резултата сушења је између 19
°C и 24 °C.
Прекинут бежични сигнал.
Проверите вашу кућну мрежу и
рутер.
Рестартујте рутер.
Обратите се вашем добављачу
бежичних услуга уколико се про‐
блеми са бежичном мрежом на‐
ставе.
Прекинут бежични сигнал.
Проверите да ли је ваш паметни
уређај повезан са бежичном
мрежом.
Проверите вашу кућну мрежу и
рутер.
Рестартујте рутер.
Обратите се вашем добављачу
бежичних услуга уколико имате
проблема са бежичном мрежом.
Сушење је пре‐
кратако.
Циклус сушења
31
Инсталиран је нови кућни рутер Машина за сушење, паметни
или је конфигурација рутера про‐ уређај или оба треба поново кон‐
мењена.
фигурисати.
32
www.aeg.com
Могући узрок
Решење
Бежични сигнал не стиже до ма‐
шине за сушење.
Покушајте да померите кућни ру‐
тер што је могуће ближе машини
за сушење или размотрите купо‐
вину појачивача бежичног сигна‐
ла.
Микроталаси ометају/прекидају
бежични сигнал.
Искључите микроталасну рерну.
Избегавајте истовремено кориш‐
ћење микроталасне рерне и да‐
љинског управљача рерне. Ми‐
кроталаси ометају Wi-Fi сигнал.
Проблем 1)
Апликација
често не може
да се повеже
са машином за
сушење.
1) Уколико се на екрану појави порука (нпр. E51): Искључите и укључите машину за сушење веша.
Изаберите нови програм. Притисните дугме Старт/Пауза. Уколико уређај не ради, контактирајте
сервисни центар и дајте им код грешке.
2) Пратите опис програма – погледајте одељак ПРОГРАМИ
3) Погледајте поглавље НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
4) Погледајте одељак САВЕТИ И НАПОМЕНЕ
5) Напомена: после највише 5 сати, циклус сушења се аутоматски завршава.
16. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 mm (максимално 665 mm)
Макс. дубина код отворених врата уређа‐ 1100 mm
ја
Макс. ширина код отворених врата уре‐
ђаја
950 mm
Прилагодљива висина
850 mm (+ 15 mm - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 l
Максимална количина веша
8 kg
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Ниво јачине звука
65 dB
Укупна снага
700 W
Класа енергетске ефикасности
A+++
Потрошња енергије за стандардни про‐
грам памука са максималном количином
1,47 kWh
веша. 1)
СРПСКИ
Потрошња енергије за стандардни про‐
грам памука са количином веша мањом
33
0,83 kWh
од максималне. 2)
Годишња потрошња електричне енерги‐
176,50 kWh
је 3)
Лево-укључен режим апсорпције снаге 4)
0,05 W
Искључен режим апсорпције снаге 4)
0,05 W
Потрошња енергије у мрежном режиму
2,00 W
приправности4)
Време до мрежног режима приправно‐
15 мин.
сти4)
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омотач,
изузев места на којима опрема под ни‐
ским напоном нема заштиту од влаге
IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефекат
стаклене баште.
Ознака гаса
R134a
Тежина
0,28 kg
Потенцијал глобалног загревања (GWP)
1430
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) У сагласности са директивом EN 61121. 4 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
3) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног
програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу, као и потрошња у режи‐
мима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како
се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
4) У сагласности са директивом EN 61121.
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 392/2012 за примену
директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
34
www.aeg.com
16.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време суше‐
ња1)
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енерги‐
је 2)
Cottons (Памучни веш) Eco 8 кг
Cupboard Dry (Суво
за орман)
Iron Dry (Суво за пе‐
глање)
1400 о/мин / 50%
156 мин.
1,31 kWh
1000 о/мин / 60%
173 мин.
1,47 kWh
1400 о/мин / 50%
120 мин.
0,94 kWh
1000 о/мин / 60%
137 мин.
1,12 kWh
1400 о/мин / 50%
93 мин.
0,72 kWh
1000 о/мин / 60%
105 мин.
0,83 kWh
1200 о/мин / 40%
65 мин.
0,47 kWh
800 о/мин / 50%
80 мин.
0,60 kWh
Cottons (Памучни веш) Eco 4 кг
Cupboard Dry (Суво
за орман)
Synthetics (Cинтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Суво
за орман)
1) За делимична пуњења, трајање циклуса је краће и уређај користи мање енергије.
2) Неодговарајућа температура простпорије и/или лоше центрифугиран веш могу да продуже тра‐
јање циклуса и повећају потрошњу енергије.
СРПСКИ
35
17. ДОДАТНА ОПРЕМА
17.1 Опрема за слагање
Може се наћи код овлашћеног
продавца (може бити додата уз неке
типове машина за сушење веша)
За црева за одвод кондензоване воде
у сливник, сифон, одвод итд. Након
инсталације, резервоар за воду се
аутоматски исушује. Резервоар за
воду мора да буде у уређају.
Инсталирано црево мора бити на
висини од минимум 50 цм до
максимум 100 цм од нивоа пода.
Црево не сме да се замрси. Уколико је
неопходно, скратите црево.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
17.3 Постоље са фиоком
Назив додатне опреме: SKP11, STA9
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
Опрема за слагање може да се
користи искључиво између машина за
прање и машина за сушење веша које
су назначене на летку. Погледајте
приложени летак.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
17.2 Опрема за одвођење
воде
Назив прибора: PDSTP10, E6WHPED2.
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
За повећање висине уређаја како би
се олакшало убацивање и вађење
веша.
Фиока може да се користи за чување
веша, нпр.: пешкири, производи за
чишћење, итд.
Назив додатне опреме: DK11.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
36
www.aeg.com
18. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК
18.1 Свакодневна употреба
1
2
3
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
6
5
More
4
Cottons
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
1h20min
Drying
Finished at 15:18
1. Притисните дугме On/Off
(Укључено/Искључено) да бисте
укључили уређај.
2. Користите бирач програма да
бисте подесили програм.
3. Додирните More (Више) да бисте
видели листу опција које су
додељене изабраном програму.
4. Померајте листу опција нагоре или
надоле да бисте је прелистали.
Притисните опцију да бисте је
изабрали.
Cupb.
30min
2h30min
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
5. Да бисте покренули програм,
додирните дугме Start/Pause
(Старт/пауза).
6. Уређај почиње да ради.
18.2 Чишћење филтера
1
2
На крају сваког циклуса, на дисплеју се
појављује порука Clean the lint filter
3
(Очистите филтeр) и морате да
очистите фитер.
СРПСКИ
37
18.3 Programmes (Програми)
Programmes (Програ‐
ми)
Load (Ко‐
личина ве‐
ша) 1)
Својства/ознака материјала
Cottons (Памучни веш)
8 кг
Synthetics (Cинтетика)
3,5 кг
Синтетика или тканине мешовитог састава.
1 кг
Вунена одећа. Благо сушење вунене одеће
која се пере ручно. Уклоните одећу из ма‐
шине одмах по завршетку програма.
1 кг
Благо сушење свилене одеће која се пере
ручно.
Outdoor (На отворе‐
ном)
2 кг
Одећа коју носимо када изалазимо напоље,
радна и спортска одела, водоотпорне јакне
и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне
са поставом од вуне која може да се изва‐
ди или са унутрашњом поставом. Погодно
за сушење у машини за сушење веша.
Sports (Cпортски)
2 кг
Спортска одећа, танке и светле тканине,
микрофибер, полиестер.
Jeans (Тексас)
8 кг
Одећа за сваки дан, као што је тексас, дук‐
севи различите дебљине (нпр. око врата,
манжетне и шавови).
Wool (Вуна)
Silks (Свила)
Business Shirts (По‐
словне кошуље)
Refresh (Освежавање)
Easy Iron (Лако пегла‐
ње)
Duvet (Јорган)
Памучне тканине.
Тканине које се лако одржавају и код којих
је потребно минимално пеглање. Резултати
сушења могу се разликовати у зависности
1,5 кг (или 7
од врсте тканине. Протресите веш пре него
кошуља)/
што га ставите у уређај. Одмах по завршет‐
ку програма извадите веш из машине и
окачите га на вешалице.
1 кг
1 кг (или 5
кошуља)
3 кг
Освежавање веша који је дуго стајао у ор‐
ману.
Тканине које се лако одржавају и код којих
је потребно минимално пеглање. Резултати
сушења могу се разликовати у зависности
од врсте тканине. Протресите веш пре него
што га ставите у уређај. Одмах по завршет‐
ку програма извадите веш из машине и
окачите га на вешалице.
Јоргани за једну или две особе и јастуци
(са перјем, паперјем или синтетичким пу‐
њењем).
38
www.aeg.com
Programmes (Програ‐
ми)
Load (Ко‐
личина ве‐
ша) 1)
Својства/ознака материјала
Bed Linen (Креветнина)
3 кг
Постељина као што је постељина за једну
или две особе, јастучнице, јоргански прекр‐
ивачи.
Mixed (Мешано)
3 кг
Памучни веш и веш од синтетике.
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
19. ЛИСТ СА ИНФОРМАЦИЈАМА О ПРОИЗВОДУ У
ВЕЗИ СА РЕГУЛАТИВОМ E.U. 1369/2017
Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
AEG
Moдел
T8DEA68S,
PNC916098064
Номинални капацитет у кг
8
Машина за сушење са ваздушном вентилацијом или са
кондензатором
Кондензатор
Класа енергетске ефикасности
A+++
Потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 ци‐
176,50
клуса стандардног програма за сушење памучног веша са
машином која је пуна или делимично пуна, као и потрош‐
ња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије по циклусу зависиће од начина на који се
уређај користи.
Аутоматска машина за сушење веша или неаутоматска
машина за сушење веша
Аутоматски
Потрошња електричне енергије у kWh за стандардни про‐
грам за памук када је машина пуна
1,47
Потрошња електричне енергије у kWh за стандардни про‐
грам за памук када је машина делимично пуна
0,83
Потрошња струје у ватима (W) када је уређај искључен
0,05
Потрошња струје у ватима (W) када уређај остане ук‐
ључен
0,05
Трајање у минутима када уређај остане укључен
10
СРПСКИ
„Стандардни програм за памук“ који се користи када је ма‐
шина пуна или делимично пуна је стандардни програм за
сушење на који се односе подаци на етикети и на сажетку
производа; овај програми је погодан за сушење нормално
мокрог памучног веша и најефикаснији је програм за па‐
мук са аспекта потрошње електричне енергије.
Пондерисано трајање програма у минутима за „стандард‐
ни програм за памук када је машина пуна или делимично
пуна“
134
Трајање програма у минутима за стандардни програм за
памук када је машина пуна
173
Трајање програма у минутима за стандардни програм за
памук када је машина делимично пуна
105
Класа ефикасности кондензације на скали од G (најмање
ефикасна) до A (најефикаснија)
B
Просечна ефикасност кондензације у процентима, за стан‐ 86
дардни програм памука када је машина пуна
Просечна ефикасност кондензације у процентима, за стан‐ 86
дардни програм памука када је машина делимично пуна
Пондерисана ефикасност кондезације за „стандардни про‐ 86
грам за памук када је машина пуна или делимично пуна“
Ниво јачине звука у dB
65
Уграђени уређај Да/Не
Не
Информације у горњем графикону су у складу са одредбом 392/2012 за примену
директиве 2009/125/EC Комисије ЕУ.
20. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
39
136949251-A-492018
www.aeg.com/shop
GE T I T ON
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising