Electrolux EDH3487RDW User manual

Electrolux EDH3487RDW User manual
EDH3487RDW
................................................ .............................................
KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 18
SR МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 34
РУБЉА
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПАРАМЕТРЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен
дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам
жарақат алса және ақаулық орын алса
өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз
адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы
немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар
және кемтар, сезім немесе ой-қабілетіне
нұқсан келген адамдар немесе тәжірибесі
немесе білімі аз адамдар, өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
бақылауында бола тұрып, құрылғыны
пайдалану жөнінде тиісті нұсқаулар алса
пайдалануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат
бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан алыс ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар
мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету
жұмыстарын басқаның бақылауынсыз
орындамауға тиіс.
1.2 Орнату
• Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны температурасы 5°C градустан
төмен 35°C градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
• Құрылғыны бекітілетін есіктің, сырғыма
есіктің артына немесе топсасы керісінше
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
орналасқан, құрылғының есігін толық ашуға
кедергі жасайтын жерлерге орнатпаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
Құрылғыны үнемі тік қалыпта жылжытыңыз.
Құрылғының артқы жағын қабырғаға
қаратып қою керек.
Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғының астыңғы жағындағы желдеткіш
саңылауларды кілем жауып қалмағанына
көз жеткізіңіз (бар болса).
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды
немесе басқа отын түрінің шығарынды
түтіндерін шығаруға арналған түтіктен
шығаруға болмайды.
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір
кептіргіш машина қойылып тұрса, орнату
жинағын пайдаланыңыз. Уәкілетті
дилерден алуға болатын орнату жинағын
нұсқауларда көрсетілген, керек-жарағы
бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай
тұрып мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын
қараңыз).
Басқа жанармай қолданылатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан
бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге
кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің
жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе
дұрыс орын қалдыра отырып ас үй
қаптамасының астына орнатуға болады
(Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны тұрғылықты орнына қойғаннан
кейін, ватерпас көмегімен деңгейінің әбден
дұрыс қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
4
www.electrolux.com
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
1.3 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Өрт, жарылыс шығу қаупі, электр
қатері немесе құрылғыға зақым
келтіру қаупі бар
• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру
циклының соңғы тұсында (суыту циклы)
қызу бөлінбейді.
Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу
алып, қызуды тарқатып жіберу үшін
олардың барлығын таратыңыз.
• Егер мата жұмсартқыш немесе сол сияқты
заттарды пайдалансаңыз, орам
материалындағы нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін
тазалаңыз.
• Құрылғының айналасына жиналып қалған
қыл-қыбырды тазалаңыз.
• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе
салынған, нұқсан келген заттарды
кептірмеңіз.
• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі
қалпағы, су өткізбейтін мата, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдер немесе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
көбікті резеңкеден жасалған толтырмасы
бар жастық тәрізді заттарды кептірмеңіз.
Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
балауыз және балауыз тазалағыштар
тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер
алдында, қосымша жуғыш зат салынған
ыстық сумен жуыңыз.
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдар
пайдаланылған заттарды кептірмеңіз.
Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар
немесе оттықтардың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыда жуылмаған заттарды
кептірмеңіз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз, кептірер
алдында қосымша шаю циклын орындаңыз.
Конденсат суын ішпеңіз, оны тағам
дайындау үшін пайдаланбаңыз. Себебі
адамдар мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз.
Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір кептіргіш
машинада кептірмеңіз.
1.4 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
1.5 Ішкі жарық шамы
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу қауіпі бар.
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
ҚАЗАҚ
Осы құрылғыда тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған
жарықтама шам немесе галоген
шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
1.6 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
5
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
Компрессор
Назарыңызда болсын!
Құрылғыға зақым келтіріп алу қаупі
бар.
• Компрессор мен оның кептіргіш машина
ішіндегі жүйесі фтор-хлор-көмірсутек
қосылмаған арнайы затпен толтырылған.
Бұл жүйе жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
4 Кір салынатын есік
2
5 Бастапқы сүзгі
6 Қызу алмастырғыштың есігін ашатын есік
7 Ауа саңылаулары
3
4
12
11
10
9
1 Су сауыты
2 Басқару панелі
3 Ішкі жарық шамы
5
6
7
8
8 Реттемелі тірек
9 Қызу алмастырғыштың есігі
10 Қызу алмастырғыштың қақпағы
11 Қызу алмастырғыштың қақпағын бекітетін
тетік
12 Техникалық ақпарат тақтайшасы
Пайдаланушы кір салынатын есікті
керісінше орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға көмектеседі
немесе құрылғы орнатылатын жер
тар болса ыңғайлы (жеке кітапшаны
қараңыз).
6
www.electrolux.com
3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Бағдарлама тетігі
сенсорлық түймешігі
сенсорлық
түймешігі
5 Anticrease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
6 Wool Load (Жүн мата)
сенсорлық
11 Reverse Plus (Кері плюс)
түймешігі
сенсорлық
12 Dryness (Құрғақтық)
сенсорлық
13 On/Off (Қосу/Өшіру)
түймешігі
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің белгісі
немесе функция атауы көрсетілген
тұсын саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған кезде
қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі таза және
құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.
сенсорлық
7 Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық
түймешігі
8 Drying Rack Time increase (Кептіру
уақытын ұзарту)
сенсорлық түймешігі
9 Drying Rack Time decrease (Кептіру
уақытын азайту)
сенсорлық түймешігі
Индикатор шамдар
7
түймешігі
4 Delay (Кешіктіріп бастау)
түймешігі
8
10 MyFavourite (Таңдаулы)
2 Бейнебет
3 Time (Уақыт)
9
Сипаттама
Дыбыстық сигналдар.
Бала қауіпсіздігінің құралы.
Су сауыты.
Сүзгі.
Конденсатор.
Кептіру циклы.
Салқындату циклы.
Мыжылудан сақтау циклы.
Кешіктіріп бастау.
Кері плюс.
Кептіру деңгейі
ҚАЗАҚ
Индикатор шамдар
Сипаттама
Бағдарламаның ұзақтығы.
Кешіктіріп бастау уақыты.
-
4. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарламалар
Кірдің түрі / Салыным (макс.)1) / Мата белгісі
Cotton (Мақта
мата)
Кептіру деңгейі:
Extra Dry (Өте құрғақ) ,
Strong Dry
(Құрғақ) ,
Cupboard Dry (Шкафқа) 2)3),
Iron Dry (Үтіктеуге)
2)/ 8кг /
Quick Mixed
(Жылдам микс)
Мақта мата және синтетика маталар. Төмен температуралы
бағдарлама. Жылы ауаны пайдаланып баппен кептіретін
бағдарлама. / 3кг /
Synthetic
(Синтетика)
Кептіру деңгейі:
Extra Dry (Өте құрғақ) ,
Cupboard Dry
Iron Dry (Үтіктеуге) 2)/ 3,5кг /
(Шкафқа) 2),
Easy Iron
(Жеңіл үтіктеу)
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін, көп күтім талап етпейтін
маталар. Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі болуы мүмкін.
Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз да, ілгішке іліңіз. / 1кг
(немесе 5 жейде) /
Rapid (Жылдам)
Time Drying
(Уақыт)
Мақта мата және синтетика маталарға арналған, төмен
температураны пайдаланады. / 2кг /
Осы бағдарламада Time функциясын қолдануға және
бағдарлама уақытын орнатуға болады. / 8кг /
Refresh (Жаңарту) Шкафта тұрған маталарды жаңарту. / 1кг
Drying Rack
(Кептіру торы) 4)
Жуылатын жүн маталар мен спорт аяқ киімдерін баппен кептіру
(Кептіру торымен бірге берілген бөлек пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз). / 1кг (немесе 1 пар спорт аяқ киімі)
Жүн маталар. Жуылатын жүн маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз. / 1кг
Wool (Жүн мата) 5)
Delicates (Нәзік
мата)
Нәзік маталар. / 3кг /
7
8
www.electrolux.com
Кірдің түрі / Салыным (макс.)1) / Мата белгісі
Бағдарламалар
Shirts (Жейделер)
Duvet (Көрпе)
Jeans (Джинсы)
Sports (Спорт.
киімдер)
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін, көп күтім талап етпейтін
маталар. Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі болуы мүмкін.
Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз да, ілгішке іліңіз. / 1,5кг
(немесе 7 жейде) /
Бір немесе екі көрпені және жастықты кептіруге арналған
(қауырсын, мамық немесе синтетика толтырылған). / 3кг /
Джинс, жейде тәрізді қалыңдығы әр түрлі (мысалы, мойыны,
манжеті, тігістері) материалдан жасалған, демалыс киімдері 2)/
8кг /
Жұқа және жеңіл матадан, микрофибра, полиэстер тәрізді
үтіктелмейтін матадан жасалған спорт киімдері. / 2кг /
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға арналған стандартты
бағдарламалар.
3) 932/2012 стандарты бойынша. "Шкафқа" режимі "Стандартты мақта мата бағдарламасы". Бұл
дымқыл, қалыпты мақта матаны кептіруге ыңғайлы және қуатты пайдалану жағынан ең тиімді
бағдарлама.
4) Кептіру торымен бірге ғана пайдаланылады
5) Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы Woolmark компаниясы тарапынан
тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark компаниясы рұқсат еткен қолмен жуу циклымен жуылған
және өндіруші нұсқауларына сай кір жуғыш машинада кептірілген, "қолмен жуылады" деген
затбелгісі бар жүн мата заттарды кептіруге сай келетін цикл. M1129
5. ФУНКЦИЯЛАР
5.1 Time (Уақыт)
Бұл функция Time Drying (Уақыт)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10 минуттан
бастап, ең көбі 2 сағатқа дейін қоюға болады.
Уақыт параметрі құрылғының ішіндегі кірдің
мөлшеріне байланысты қойылады.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді жуған
кезде бағдарлама уақытын азайтуды
ұсынамыз.
5.2 Wool Load (Жүн мата)
Бұл функция Wool (Жүн мата)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді. Кірді
Wool Load (Жүн
тағы да кептіргіңіз келсе
мата) сенсорлық түймешігін қайта-қайта
басып, бағдарламаның уақытын ұзартыңыз.
5.3 Anticrease (Мыжылудан сақтау)
Кептіру циклының соңында стандартты
мыжылудан сақтау циклын (30 минут) 60
минутқа дейін созады. Бұл функция кірді
мыжылып қалудан сақтайды. Мыжылудан
сақтау циклы кезінде кірді алуға болады.
5.4 Rack Time Drying (Торда кептіру
уақыты)
Бұл функция Drying Rack (Кептіру торы)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30 минуттан
бастап, ең көбі 4 сағатқа дейін қоюға болады.
Уақыт параметрі құрылғының ішіндегі кірдің
мөлшеріне байланысты қойылады.
ҚАЗАҚ
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді жуған
кезде бағдарлама уақытын азайтуды
ұсынамыз.
9
Cupboard Dry (Шкафқа)
Iron Dry (Үтіктеуге)
5.7 MyFavourite (Таңдаулы)
5.5 Reverse Plus (Кері плюс)
Бағдарлама мен функцияларды өзіңіз теңшеп,
құрылғының жадында сақтап қоя аласыз.
Өз теңшеліміңізді сақтау үшін:
1. Бағдарлама мен қолжетімді
функцияларды орнатыңыз
2. MyFavourite (Таңдаулы) функциясын
бірнеше секунд басыңыз. Дыбыстық
сигнал мен бейнебеттегі хабар
теңшелімнің жадыға сақталғанын
растайды.
Жадыдағы теңшелімді іске қосу үшін:
1. Құрылғыны іске қосыңыз
2. MyFavourite (Таңдаулы) функциясын
түртіңіз
Нәзік және температураға сезімтал
маталарды (мысалы, акрил, вискоза) кептіруге
арналған. Сондай-ақ, бұл функция кірдің
қыжымын азайтуға көмектеседі. Матасының
белгісі бар маталарға
жапсырмасында
арналған.
5.6 Dryness (Құрғақтық)
Бұл функция кірді барынша кептіре түсуге
көмектеседі.
Қолжетімді функцияның 4 түрі бар:
Extra Dry (Өте құрғақ)
Strong Dry (Құрғақ) (тек Cotton (Мақта
мата) үшін)
Бағдарламалар1)
Cotton (Мақта мата)
■
Quick Mixed (Жылдам
микс)
■
Synthetic (Синтетика)
■
Easy Iron (Жеңіл
үтіктеу)
■
■
■
■
■
Refresh (Жаңарту)
Drying Rack (Кептіру
торы)
Wool (Жүн мата)
■
■
Rapid (Жылдам)
Time Drying (Уақыт)
■
■
■
Delicates (Нәзік мата)
■
Shirts (Жейделер)
■
Duvet (Көрпе)
Jeans (Джинсы)
■
Sports (Спорт. киімдер)
■
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу немесе ажырату
үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
10 www.electrolux.com
6. ПАРАМЕТРЛЕР
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A)
Time (Уақыт)
B)
Delay (Кешіктіріп бастау)
түймешігі
C)
Anticrease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
D)
Wool Load (Жүн мата)
түймешігі
сенсорлық түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
E)
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық
түймешігі
F) Торда кептіру уақытын ұзарту сенсорлық
түймешігі
G) Торда кептіру уақытын азайту сенсорлық
түймешігі
H)
MyFavourite (Таңдаулы)
түймешігі
I)
Reverse Plus (Кері плюс)
түймешігі
J)
Dryness (Құрғақтық)
түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
сенсорлық
6.1 Бала қауіпсіздігі функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде, балаларға құрылғымен ойнауға жол
бермейді. Бағдарлама тетігі мен сенсорлық
түймешіктер бұғатталады. Қосу/сөндіру
түймешігі ғана бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын қосу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
2. (A) және (D) функция түймешіктерін бала
қауіпсіздігі функциясының индикаторы
жанғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.
• Бала қауіпсіздігі функциясын
бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол сенсорлық
түймешіктерді бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы сөнгенше
бірге басып ұстап тұрыңыз.
6.2 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру немесе қосу
үшін (B) және (C) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
6.3 Судың кермектігі және
өткізгіштігі
Судың кермектігі әр жерде әр түрлі болады.
Судың кермектігі судың өткізгіштігіне және
құрылғының өткізгіштік сенсорының
жұмысына әсер етеді. Судың өткізгіштігінің
мәнін білсеңіз, кептіру нәтижелерін барынша
жақсарта түсу үшін сенсорды реттеуге
болады.
Өткізгіштік сенсорын реттеу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. (A) және (B) сенсорлық түймешіктерін
келесі индикаторлардың бірі жанғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз:
•
(төмен <300 µS/см)
•
(орташа 300-600 µS/см)
•
(жоғары >600 µS/см)
3. (E) сенсорлық түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
4. Параметрдің өзгергенін растау үшін (A)
және (B) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап
тұрыңыз.
6.4 Су сауытының индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы жанып
тұрады. Бұл индикатор бағдарлама аяқталған
кезде немесе су сауытын босату қажет болған
кезде жанады.
Егер "Су төгу жинағы" орнатылса,
құрылғы су сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді. Бұндай
жағдайда су сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Бар керек-жарақтарды құрылғымен
жеткізілген кітапшадан қараңыз.
Су сауытының индикаторын сөндіру
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
ҚАЗАҚ
2. (J) және (I) сенсорлық түймешіктерін
бейнебетте осы 2 теңшелімнің біреуі
көрсетілгенше қатар басып ұстап
тұрыңыз:
•
индикаторы сөнеді де,
индикаторы жанады.
– Су сауытының индикаторы сөнеді.
Шамамен 4 секундтан кейін 2
индикатор сөнеді.
•
11
және
индикаторлары
жанады.
– Су сауытының индикаторы жанады.
Шамамен 4 секундтан кейін 2
индикатор сөнеді
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
Құрылғыны ең алғаш пайдаланар
алдында мына әрекеттердің біреуін
орындаңыз:
• Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
• Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
Кептіру циклының бас кезінде (3-5
мин.) сәл қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл компрессордан қуат
алатын құрылғыларда компрессор
іске қосылған кезде естілетін қалыпты
шуыл, мысалы: тоңазытқыштарда,
мұздатқыштарда.
7.1 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
1. Кірді дайындап, құрылғыға салыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
• Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, бағдарлама
басталады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Есікті жапқан кезде құрылғының есігі
мен резеңке тығыздағышының
арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
7.2 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте
қажетті кешіктіріп бастау уақыты пайда
болғанша қайта-қайта басыңыз.
• Бағдарламаны ең кемі 30 минуттан
бастап, ең көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай аласыз.
3. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, кері санақ
басталады. Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
• Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
басталады.
7.3 Auto Off функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін,
бұл функция құрылғыны келесі жағдайларда
автоматты түрде сөндіреді:
• Егер бағдарламаны бастамасаңыз 5
минуттан кейін.
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут
өткен кезде.
7.4 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
7.5 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде,
12 www.electrolux.com
• Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
индикаторы жанады.
• Start/Pause (Бастау/Үзіліс) индикаторы
жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып қалуға
жол бермейтін циклды қосып, жұмысын
жалғастырады.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің бырысын
жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталмай
тұрып алуға болады. Нәтижесі жақсы болу
үшін кірді цикл аяқталған кезде немесе
аяқталуға жақын қалған кезде алуды
ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталған
кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
индикаторы сөнеді.
• Start/Pause (Бастау/Үзіліс) индикаторы
сөнеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғы есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған кезде сүзгіні
әрқашан тазалаңыз және су сауытын
босатыңыз.
8. АҚЫЛ-КЕҢЕС
8.1 Кірді дайындау
• Тартқыштарын жабыңыз.
• Көрпе тыстарының түймелерін салыңыз.
• Галстук немесе бантиктерді (мысалы,
фартук бауларын) бос салмаңыз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып байлаңыз.
• Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
• Егер заттың ішкі қабаты мақта матадан
жасалса, астарын сыртқа аударыңыз.
Мақта матадан жасалған жағының сыртқа
қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Біз құрылғыға салынған маталардың түріне
сай келетін дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
• Бояуы қатты шығатын маталарды ашық
түсті маталармен бірге салмаңыз. Қанық
бояулар ағып кетеді.
• Мақта мата джерсиі немесе тоқылған
заттарды жууға сай келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып қалуы
мүмкін.
• Кірдің салмағының бағдарлама кестесінде
көрсетілген ең үлкен салмақтан
аспайтынына көз жеткізіңіз.
• Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын
кірлерді ғана кептіріңіз. Заттардың
матасындағы затбелгіні қараңыз.
Матан Сипаттама
ың
затбелг
ісі
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Стандартты температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Төмен температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір.
ҚАЗАҚ
9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
9.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
9.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
13
14 www.electrolux.com
Су сауытындағы суды тазартылған
судың орнына (мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында қалдықтарын
сүзгімен тазалаңыз.
9.3 Компрессордың сүзгісін тазалау
Сүзгілерді тазалау уақыты кірдің
түріне және мөлшеріне байланысты
анықталады.
Егер кірді толтырып кептірсеңіз,
сүзгілерді әр 3 цикл сайын тазалаңыз.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
ҚАЗАҚ
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
15
1
1) Қажетіне орай, әр 6 ай сайын қызу алмастырғыш тұрған бөліктің қыл-қыбырын бір рет тазалаңыз.
Шаңсорғышты пайдалануға болады.
9.4 Барабанды тазалау
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны тазалар алдында тоқтан
ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабанның
қырларын тазалау үшін стандартты бейтарап
сабынды жуғышты қолданыңыз. Тазаланған
бетті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Барабанды тазалау үшін жеміргіш
материалдарды немесе темір жүн
жөкені қолданбаңыз.
9.5 Басқару панелі мен корпусын
тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау үшін
стандартты, бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті қолданыңыз.
Тазаланған бетті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Құрылғыны жиһаз тазалайтын
заттармен немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен тазаламаңыз.
9.6 Ауа шығатын саңылауларын
тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қыл-қыбырды
тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
16 www.electrolux.com
10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
10.1
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаны қайта бастау үшін Start/Pause
(Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі.1)
Кірдің салмағының бағдарлама уақытына сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш машинаға
салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Мына Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry
(Өте құрғақ) бағдарламасын орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз келсе,
құрылғыны сөндіріңіз де, қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай келетініне
көз жеткізіңіз.
Бейнебетте E51) көрсетіледі.
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Жаңа
бағдарламаны бастаңыз. Ақаулық қайта орын
алса, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
10.2 Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
• Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
• Сүзгі бітеліп қалған.
• Конденсатор бітеліп қалған.
• Құрылғыға өте көп кір салынған.
• Барабанның іші лас.
• Өткізгіштік сенсорының параметрі дұрыс
емес.
• Ауа шығаратын саңылаулар бітелген.
ҚАЗАҚ
17
11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА
Өлшемдері (мм)
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
850 x 600 x 600
Макс. тереңдігі
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
1090 мм
Макс. ені
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
950 мм
Электртоғына қосу
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Сақтандырғыш
4A
Жалпы қуаты
900 Вт
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Құрылғының салмағы
57 кг
Кір: макс. салмағы
8 кг
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Бөлме температурасы
Қуатты тұтыну 1)
Мин.
5 °C
Макс.
35 °C
кВт/сағ/цикл
1,94 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
235 кВт/сағ
Қуат тиімділігі санаты
A++
Қуат тұтынуы
Қосылған қалпы қалдыру
режимінде
0,05W
Сөндірулі режимде
0,05 W
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта матаны толтыра және
жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта мата бағдарламасымен 160 кептіру
циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының
қалай пайдаланылғанына байланысты (REGULATION (EU) № 392/2012).
12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
18 www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОМОШ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално
искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое
користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за
сервисирање:
www.electrolux.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
19
21
22
23
24
26
27
28
29
32
33
МАКЕДОНСКИ
1.
19
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените
упатства. Производителот не е одговорен ако
неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања.
Секогаш чувајте го упатството со апаратот за
идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи
лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на
возраст од 8 години и постари и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности или со недостаток на искуство
и знаење доколку ги надгледува или им
дава инструкции за работата на апаратот
лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат
на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од
дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните
миленичиња настрана од вратата на
апаратот кога е отворена.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Монтажа
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
• Проверете дали подот на кој го монтирате
апаратот е рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
• Не го монтирајте и не го употребувајте
апаратот онаму каде што температурата е
под 5°C или повисока од 35°C.
• Не го монтирајте уредот зад заклучена
врата, лизгачка врата или врата со шарки
•
на спротивната страна, каде вратата на
уредот не може потполно да се отвори.
Секогаш внимавајте кога го преместувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот мора да се
постави кон ѕидот.
Проверете дали има циркулација на
воздухот меѓу апаратот и подот.
Уверете се дека теписонот не ги попречува
отворите за вентилација кои се наоѓаат во
основата на апаратот (ако е применливо).
Издувниот воздух не смее да биде
испуштен во оџак кој се користи за
издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива.
Ако машината за сушење е ставена врз
машината за перење, користете го
приборот за местење. Комплетот за
наддавање, достапен кај вашиот овластен
продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано
со приборот. Прочитајте го внимателно
пред монтажата (погледнете во летокот за
монтажа).
Уверете се дека имате добро
проветрување во собата каде што е
машината за да избегнете враќање на
гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Апаратот може да се постави самостојно
или под кујнска работна површина со
правилен простор (погледнете во летокот
за монтажа).
Кога апаратот е поставен во неговата
постојана позиција, проверете дали е
целосно порамнет со помош на либела. Ако
не е, прилагодете ги ногарките додека не
се порамни.
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од пожар и струен удар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информациите за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓаат со
20 www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓаат, контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не предизвикате штета на
приклучокот и кабелот за струја. Доколку
кабелот за струја на апаратот треба да се
замени, тоа мора да го направи нашиот
сервисен центар.
Поврзете го приклучникот за струја со
штекерот дури на крајот на монтирањето.
Проверете дали штекерот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучникот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучникот со влажни раце.
Овој апарат е усогласен со Директивите на
ЕЕЗ.
1.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар, експлозија,
струен удар или оштетување на
апаратот
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Последниот дел од циклусот на сушење се
прави без топлина (циклус на ладење) за
да се осигураме дека нема да има
оштетување на алиштата.
Ако го запрете апаратот пред крајот на
циклусот на сушење, веднаш извадете ги и
испружете ги сите алишта за да може
топлината да се изгуби.
• Ако користите омекнувач за алишта или
слични производи, следете ги упатствата
од пакувањето.
• Не користете го апаратот без филтер.
Исчистете го филтерот со влакненца пред
или после секоја употреба.
• Исчистете ги сите влакненца кои се
насобрале околу апаратот.
• Немојте да ги сушите оштетените алишта
кои содржат постава или потполнка.
• Не сушете артикли како пенеста гума
(латекс пена), капи за туширање,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
водоотпорен текстил, артикли поставени со
гума и алишта или перници полнети со
потполнки од пенеста гума..
Пред да ги сушите предметите кои биле во
допир со супстанци како на пример масло
за готвење, ацетон, алкохол, бензин,
керозин, отстранувачи на дамки,
терпентин, восок или отстранувачи на
восок, измијте ги во жешка вода со голема
количина на детергент.
Немојте да сушите предмети ако за нивно
чистење со користени индустриски
хемикалии.
Внимајте да не има запалки или кибрит
оставени во џебовите на алиштата.
Сушете само ткаенини кои може да се
сушат во машината за сушење. Следете ги
упатствата на етикетата на секое парче од
облеката.
Не сушете неиспрани алишта во апаратот.
Ако сте ги испрале вашите алишта со
отстранувач за дамки, стартувајте
дополнителен циклус на плакнење пред да
ја пуштите машината за сушење.
Немојте да ја пиете или да подготвувате
храна со кондензираната вода. Таа може
да предизвика здравствени проблеми кај
луѓето и животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Почитувајте ја максималната количина на
полнење од 8 kg (погледнете во поглавјето
„Табела со програми“).
Не сушете неисцедени влажни алишта во
машината за сушење.
1.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или оштетување на
апаратот.
• Пред одржување, деактивирајте го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
МАКЕДОНСКИ
1.5 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда.
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Типот на сијалицата или на
халогената лампа што се користи за
овој апарат е само за употреба во
апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да ја замените внатрешната
светилка, контактирајте со
сервисниот центар.
1.6 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или задушување.
21
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од оштетување на
апаратот.
• Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со специјален
агенс кој не содржи флуоро-хлоројаглеводороди. Овој систем мора да остане
зацврстен. Оштетувањето на системот
може да доведе до протекување.
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
5 Основен филтер
2
6 Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
7 Отвори за проток на воздух
3
4
12
11
10
9
1 Сад за вода
2 Контролна табла
3 Внатрешна светилка
4 Врата за полнење
5
6
7
8
8 Ногалки за нивелирање
9 Врата на разменувачот на топлина
10 Капак на разменувачот на топлина
11 Копче за заклучување на капакот на
разменувачот за топлина
12 Плочка со спецификации
Вратата за полнење може да биде
монтирана во обратна насока од
страна на корисникот. Може да
помогне за лесно ставање и вадење
на алиштата или ако има
ограничување за монтирање на
апаратот (видете во засебната
брошура).
22 www.electrolux.com
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Копче на програматорот
2 Екран
3 Допирна површина за Time (Време)
4 Допирна површина за Delay
(Одложување)
5 Допирна површина за Anticrease
(Заштита од туткање)
6 Допирна површина за Wool Load
9
7
10 Допирна површина за MyFavourite (Мои
омилени)
11 Допирна површина за Reverse Plus
(Обратна насока Плус)
12 Допирна површина за Dryness (Степен на
сушење)
13 Копче за Onn/Off (Вклучување/
Исклучување)
Допирните површини допирајте ги со
вашиот прст во областа со симболот
и името на опцијата.
Не носете ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали контролната табла е
чиста и сува.
7 Допирна површина за Start/Pause (Старт/
Пауза)
8 Допирна површина за
зголемување
на времето на сушење на закачалка
9 Допирна површина за
намалување на
времето на сушење на закачалка
Показни светла
8
Опис
Звучни сигнали.
Блокада за деца.
Сад за вода.
Филтер.
Кондензатор.
Фаза на сушење.
Фаза на ладење.
Фаза против туткање.
Одложен почеток.
Обратна насока Плус.
Ниво на сушење
МАКЕДОНСКИ
Показни светла
23
Опис
Траење на програмата.
Траење на одложен почеток.
-
4. ПРОГРАМИ
Програми
Cotton (Памук)
Mixed (Брзо за
мешани ткаенини)
Вид на полнење / Полнење (макс.)1) / Ознака на ткаенината
Ниво на сушење:
Extra Dry ,
2)3),
Iron Dry 2)/ 8kg /
Strong Dry ,
Cupboard Dry
Памучни и синтетички ткаенини. Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со топол воздух. / 3 кг /
Extra Dry ,
Cupboard Dry 2),
Synthetic
(Синтетика)
Ниво на сушење:
2)/3,5 kg /
Iron Dry
Easy Iron
(Лесно пеглање)
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за кои е потребно минимално
пеглање. Резултатите од сушењето може да се разликуваат во
зависност од ткаенината. Протресете ги алиштата пред да ги
ставите во апаратот. Кога ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на сушалка. / 1 кг (или 5
кошули) /
Rapid (Брзо)
За сушење на памучни и синтетички материјали, користи ниска
температура. / 2 кг /
Time Drying
(Време на сушење)
Со оваа програма можете да ја користите опцијата Time и да го
поставите времетраењето на програмата. / 8кг /
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле складирани. / 1 кг
Drying Rack
(Сушење на
закачалка) 4)
Волнени ткаенини кои се перат и нежно се сушат и спортски
обувки (видете во посебното упатство кое е дадено со
закачалката за сушење). / 1 kg (или 1 пар на спортски обувки)
Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени алишта погодни за
перење. Веднаш извадете ги алиштата по завршување на
програмата. / 1kg
Wool (Волна) 5)
Delicates (Нежни)
Чувствителни ткаенини. / 3 кг /
24 www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење / Полнење (макс.)1) / Ознака на ткаенината
Shirts (Маици)
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за кои е потребно минимално
пеглање. Резултатите од сушењето може да се разликуваат во
зависност од ткаенината. Протресете ги алиштата пред да ги
ставите во апаратот. Кога ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на сушалка. / 1,5 кг (или 7
кошули) /
Duvet (Јорган)
За сушење на еден или два јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење). / 3 кг /
Jeans (Џинс)
Неформална облека како фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот, манжетните и шавовите).
2)/8 kg/
Sports (Облека за
спортување)
Спортска облека, тенки и лесни ткаенини, микровлакна,
полиестер, кои не се пеглаат. / 2 кг /
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во документот
EN 61121.
3) Во согласност со 932/2012. „Суво за во шкаф“ е „Стандардна памучна програма“. Погодна е за
сушење нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма во поглед на енергијата.
4) Само со држач за сушење
5) Циклусот за сушење на волна на оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од компанијата
Woolmark . Циклусот е погоден за сушење на волнени алишта означени за „рачно перење“ под
услов материјалите да се испрани со циклус за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени
според упатствата дадени од производителот. M1129
5. ОПЦИИ
5.1 Time (Време)
Оваа опција може да се применува само кај
програмата Time Drying (Време на сушење) .
Можете да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да поставите кратко
траење за мали количини на алишта или само
за едно парче облека.
5.2 Wool Load (Полнење со волна)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool . За подобро сушење на
алиштата, притискајте на допирната
Wool Load последователно за
површина
да го зголемите времетраењето на
програмата.
5.3 Anticrease (Заштита од туткање)
Ја продолжува за 60 минути стандардната
фаза против туткање (30 минути) на крајот од
циклусот на сушење. Оваа фукнција го
спречува туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на фазата за
заштита од туткање.
5.4 Време на сушење на закачалка
Оваа опција може да се применува само кај
програмата Drying Rack (Сушење на
закачалка) . Можете да го поставите
траењето на програмата, од минимум 30
минути до максимум 4 часа. Поставувањето
на траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Ви препорачуваме да поставите кратко
траење за мали количини на алишта или само
за едно парче облека.
25
Cupboard Dry (Суви за во плакар)
Iron Dry (Суви за пеглање)
5.7 MyFavourite (Мои омилени)
5.5 Reverse Plus (Обратна насока
Плус)
Можете сами да ја конфигурирате програмата
и опциите и да ги меморирате во меморијата
на апаратот.
За да ја меморирате вашата конфигурација:
1. Поставете ја програмата и достапните
опции
2. Допрете го MyFavourite (Мои омилени)
неколку секунди. Звукот и пораката на
екранот потврдуваат дека
конфигурацијата е меморирана.
За да ја вклучите вашата меморирана
конфигурација:
1. Вклучете го апаратот
2. Допрете го MyFavourite (Мои омилени)
За полесно сушење на чувствителни ткаенини
и чувстителни ткаенини на температура (на
пр. акрил, вискоза). Оваа функција исто така
помага да се намали туткањето на алиштата.
на етикетата на
За ткаенини со симбол
ткаенината.
5.6 Dryness (Ниво на сушење)
Оваа фукнција помага алиштата да се исушат
подобро.
Постојат 4 можни избори:
Extra Dry (Екстра суви)
Strong Dry Cotton (само за )
Програми1)
■
Cotton (Памук)
Mixed (Брзо за мешани
ткаенини)
■
■
Synthetic (Синтетика)
Easy Iron (Лесно
пеглање)
■
■
■
■
■
Refresh (Освежување)
Drying Rack (Сушење на
закачалка)
Wool (Волна)
■
■
Rapid (Брзо)
Time Drying (Време на
сушење)
■
■
■
Delicates (Нежни)
■
Shirts (Маици)
■
Duvet (Јорган)
Jeans (Џинс)
Sports (Облека за
спортување)
■
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите,
притиснете ја соодветната допирна површина.
26 www.electrolux.com
6. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A)
Допирна површина за Time (Време)
Допирна површина за Delaying
(Одложување)
C) Допирна површина за Anticrease
(Заштита од туткање)
B)
D)
Допирна површина за Wool Load
Допирна површина за Sart/Pause (Старт/
Пауза)
F) Допирна површина за зголемување на
времето на сушење на закачалка
G) Допирна површина за намалување на
времето на сушење на закачалка
H) Допирна површина за MyFavourite (Мои
омилени)
I) Допирна површина за Reverse Plus
(Обратна насока Плус)
J) Допирна површина за Dryness (Степен на
сушење)
E)
6.1 Функција за блокада за деца
Оваа опција ги спречува децата да си играат
со апаратот кога работи некоја програма.
Копчето за програма и допирните површини
се заклучени. Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата блокада за деца
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (D) истовремено додека
не се вклучи показателот за блокада за
деца.
• Можно е да ја исклучите опцијата за
блокада за деца додека работи некоја
програма. Притиснете и задржете ги
истите допирни површини додека не се
исклучи показателот за блокада за
деца.
6.2 Аларм за вклучување/
исклучување
За да ги вклучите и исклучите звучните
сигнали, притиснете и задржете ги
истовремено отприлика 2 секунди допирните
површини (B) и(C).
6.3 Тврдина и проводливост на
водата
Тврдината на водата е различна за различни
локации. Тврдината на водата има влијание
врз проводливоста на водата и врз сензорот
за проводливост на апаратот. Ако ја знаете
вредноста на проводливоста на водата, може
да го прилагодите сензорот да суши со
подобри резултати.
Прилагодување на сензорот за проводливост
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (B) истовремено додека не
се вклучи еден од следните показатели:
•
(ниска <300 µS/cm)
•
(средна 300-600 µS/cm)
•
(висока >600 µS/cm)
3. Притискајте на допирната површина (E)
повторно и повторно додека не се појави
показателот за точното ниво.
4. За да го потврдите прилагодувањето,
притиснете и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди допирните површини
(A) и (B).
6.4 Показател за садот за вода
Според фабричките поставки, показателот за
садот за вода е вклучен. Тој се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е потребно да
се испразни садот за вода.
Доколу е монтиран „Прибор за
цедење“, апаратот автоматски ќе ја
цеди водата од садот за вода. Во
оваа состојба, ви препорачуваме да
го вклучите показателот за садот за
вода.
Погледнете ја приложената брошура
за дополнителен прибор кој го имате
на располагање.
МАКЕДОНСКИ
Исклучување на показателот за садот за вода
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот
2. Притиснете ги истовремено и држете ги
допирните површини (J) и (I) додека на
екранот не се прикаже една од овие 2
конфигурации:
• Показателот
е исклучен, а
е вклучен.
показателот
27
– Показателот за садот за вода е
исклучен. После околу 4 секунди, 2
показатела се исклучуваат.
• Показателите
и
се
вклучени.
– Показателот за садот за вода е
вклучен. После околу 4 секунди, 2
показатела се исклучуваат
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
• Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
• Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот на сушење
(3-5 мин.) може да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како резултат на
стартувањето на компресорот што е
нормално за апарати кои работат врз
база на компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
7.1 Започнување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и наполнете го
апаратот.
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
• На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
4. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , програмата
започнува.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте кога ја затворате вратата
алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот
заптивач.
7.2 Почнување на програмата со
одложен почеток
1. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно додека на
екранот не се прикаже времето на
одложување што сакате да го поставите.
• Можете да го одложите почетокот на
програма за сушење од минимум 30
минути до максимум 20 часа.
3. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , одбројувањето
започнува. Екранот го покажува
одбројувањето на одложениот почеток.
• Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата започнува.
7.3 Функција Auto Off
За да се намали потрошувачката на енергија,
оваа функција автоматски го исклучува
апаратот:
• После 5 минути ако не ја стартувате
програмата.
• После 5 минути од крајот на програмата.
7.4 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
7.5 На крај од програмата
Кога програмата е завршена,
28 www.electrolux.com
• Вклучен е нерамномерен звучен сигнал.
• Показателот трепка.
• Показателот
се пали.
• Показателот Start/Pause (Старт/Пауза) е
вклучен.
Апаратот продолжува да работи со фазата
против туткање отприлика 30 минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против туткање. Ви
препорачуваме, за подобри резултати, да ги
извадите алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е завршена:
• Показателот
• Показателот
е вклучен, но не трепка.
се гаси.
• Показателот за Start/Pause (Старт/Пауза)
се гаси.
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Кога програмата ќе заврши, секогаш
чистете го филтерот и испразнете го
садот за вода.
8. ПОМОШ И СОВЕТИ
8.1 Подготвување на алиштата
• Затворете ги патентите.
• Затворете ги прекривките за јорган.
• Вратоврските или украсните ленти ( на пр.
лентите од престилка) треба да се врзани.
Врзете ги пред да започнете некоја
програма.
• Извадете ги сите предмети од џебовите.
• Ако некое парче облека има внатрешен
слој од памук, превртете го наопаку.
Внимавајте памучниот слој да биде на
надворешната страна.
• Ви препорачуваме да ја поставите точната
програма која е применлива за видот на
ткаенини кои се во апаратот.
• Не ставајте ткаенини со јаки бои заедно со
ткаенини со светли бои. Јаките бои може
да се прелеат.
• Користете соодветна програма за памучно
жерсе и трикотажа за да спречите
собирање на алиштата.
• Уверете се дека тежината на алиштата не
е поголема од максималната тежина
којашто е наведена во табелата со
програми.
• Сушете само алишта кои се погодни за
сушење во машина за сушење на алишта.
Видете ја фабричката етикета на
алиштата.
Фабрич Опис
ка
етикета
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со стандардна температура.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со ниска температура.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
МАКЕДОНСКИ
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
9.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
29
30 www.electrolux.com
Можете да ја користите водата од
садот со вода како алтернатива за
дестилирана вода (на пр. за пеглање
на пареа). Пред да ја користите
водата, исчистете ги остатоците од
нечистотија со филтер.
9.3 Исчистете го филтерот на
кондензаторот
Фреквенцијата на чистење на
филтрите е поврзана со видот на
алишта и нивната количина.
Ако сушите со максимално наполнет
апарат, чистете ги филтрите после
секој трет циклус на сушење.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
МАКЕДОНСКИ
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
31
1
1) Ако е неопходно, еднаш на секои 6 месеци, извадете ја мовта од преградата за размена на топлина.
Можете да користите правосмукалка.
9.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Исклучете го апаратот пред да го
чистите.
Користете стандарден неутрален сапунски
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата на
барабанот. Исушете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ
Не користете абразивни средства
или челична жица за чистење на
барабанот.
9.5 Чистење на контролната табла
и куќиштето
Користете стандарден неутрален сапунски
детергент за чистење на контролната табла и
куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење. Исушете
ги исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ
Не користете средства за чистење
мебел или средства за чистење што
може да предизвикаат корозија за
чистење на апаратот.
9.6 Чистење на отворите за воздух
Користете правосмукалка за да ги извадите
влакненцата од отворите за воздух.
32 www.electrolux.com
10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
10.1
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја е
вклучен во штекерот.
Проверете дали има оштетен осигурувач во
таблата со осигурувачи.
Програмата не стартува.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Уверете се дека монтирањето на филтерот е
правилно направено.
Внимавајте алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот заптивач.
Апаратот запира за време на работата.
Проверете дали садот за вода е празен.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) за
повторно да почне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма.1)
Уверете се дека тежината на алиштата е во
сооднос со времетраењето на програмата.
Уверете се дека филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата
уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура е
превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете го Time Drying (Време на
сушење)Extra Dry (Екстра суви) или
програмата .
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова програма,
исклучете и вклучете го апаратот.
Уверете се дека опциите се применливи за
програмата.
На екранот се прикажува E51)
Вклучете и исклучете го апаратот. Започнете
нова програма. Ако повторно се појави
проблемот, јавете се во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
10.2 Ако резултатите од сушењето
се незадоволителни
• Поставената програма е погрешна.
• Филтерот е затнат.
• Кондензаторот е затнат.
• Има премногу алишта во апаратот.
• Барабанот е валкан.
• Неправилно поставување на сензорот за
проводливост.
• Отворите за воздух се затнати.
МАКЕДОНСКИ
33
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии (mm)
Ширина / Висина /
Длабочина
850 x 600 x 600
Максимална длабочина
(со отворена врата на апаратот)
1090 mm
Максимална ширина
(со отворена врата на апаратот)
950 mm
Поврзување на струја
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурувач
4A
Вкупна моќност
900 W
Капацитет на барабанот
118 l
Тежина на апаратот
57 kg
Алишта: макс. тежина
8 kg
Вид на користење
Температура на околината
Потрошувачка на енергија 1)
Домаќинство
Мин.
5 °C
Макс.
35 °C
kWh/циклус
1,94 kWh
Годишна потрошувачка на
енергија 2)
235 kWh
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија
Вклучен режим
0,05W
Исклучен режим
0,05 W
1) Во согласност со EN 61121. 8 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 врт./мин.
2) Потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна
програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во режими со мала
потрошувачка на енергија. Вистинската потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како
се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр 392/2012).
12. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
. Ставете ја амбалажата во соодветни
апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството.
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина
и човековото здравје и рециклирајте го
отпадот од електрични и електронски
Вратете го производот во вашиот локален
капацитет за рециклирање или контактирајте
ја вашата општинска канцеларија.
34 www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОМАНДНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОДЕШАВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
37
38
39
40
42
43
44
45
48
49
МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ који са собом носи деценије
професионалног искуства и иновација. Генијалан и елегантан, направљен је баш по вашој мери. Стога, кад
год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки пут добити одличне резултате.
Добродошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о
сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC),
серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности.
Опште информације и савети
Еколошке информације
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
35
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐
љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐
вођач није одговоран уколико услед непра‐
вилне инсталације и употребе уређаја дође
до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐
требу поред уређаја ради будућих подешава‐
ња.
1.1 Безбедност деце и осетљивих
особа
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од гушења, повређива‐
ња или трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија
од 8 година и особе са смањеним фи‐
зичким, чулним или менталним способно‐
стима, или особе којима недостају искуство
и знање уколико им се обезбеди надзор
или им се дају упутства у вези са употре‐
бом од стране особе која је одговорна за
њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се играју уређа‐
јем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван дома‐
шаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од
уређаја док су врата отворена.
• Чишћење и одржавање не треба да обав‐
љају деца, уколико нису под надзором.
1.2 Инсталирање
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Уверите се да је подлога на којој инстали‐
рате уређај равна, стабилна, отпорна на то‐
плоту и чиста.
• Немојте инсталирати или користити уређај
на местима на којима је температура нижа
од 5°C или виша од 35°C.
• Немојте инсталирати уређај иза врата која
се закључавају, клизних врата нити врата
са шарком на супротној страни, због чега
врата уређаја не би могла до краја да се
отворе.
• Увек будите пажљиви када померате уре‐
ђај, јер је тежак. Увек носите заштитне ру‐
кавице.
• Уређај увек померајте држећи га у усправ‐
ном положају.
• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен
на зид.
• Уверите се да постоји циркулација ваздуха
између уређаја и пода.
• Уверите се да вентилациони отвори на до‐
њој страни уређаја (уколико их има) нису
покривени тепихом.
• Издувни гасови не смеју се испуштати у
цев која служи за одвод издувних гасова из
уређаја у којима сагорева гас или друга го‐
рива.
• Ако поврх машине за прање рубља став‐
љате машину за сушење рубља, у ту сврху
користите комплет за слагање. Комплет за
слагање, која се може наћи код овлашћеног
продавца, може се користити само са уре‐
ђајем наведеним у упутству приложеном уз
овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре
инсталације (погледајте брошуру за Инста‐
лирање).
• Обезбедите добру вентилацију у простори‐
ји у којој инсталирате уређај како бисте из‐
бегли да се просторија испуни издувним га‐
совима других уређаја, насталих сагорева‐
њем неких других врста горива, укључујући
и сагоревање отвореним пламеном.
• Уређај може да се инсталира самостално
или испод кухињсих елемената са одгова‐
рајућим простором (погледајте брошуру за
Инсталирање).
• Када се уређај постави у крајњу позицију,
проверите да ли је сасвим у нивоу помоћу
васер-ваге. Уколико није, подешавајте но‐
жице док се не изневелише.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од пожара и струј‐
ног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о напону и
струји на плочици са техничким карактери‐
стикама одговарају параметрима елек‐
тричне мреже. Уколико то није случај, обра‐
тите се електричару.
36 www.electrolux.com
• Користите искључиво правилно инсталира‐
ну утичницу, отпорну на ударце.
• Не користите адаптере за вишеструке ути‐
каче и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили главно напа‐
јање и кабл за напајање. Уколико кабл за
напајање уређаја треба да се замени, то
треба да обави наш сервисни центар.
• Прикључите главни кабл за напајање на
мрежну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
• Немојте вући напојни кабл да бисте ис‐
кључили уређај. Кабл искључите тако што
ћете извући утикач из утчнице.
• Немојте додиривати напојни кабл нити ути‐
кач напојног кабла влажним рукама.
• Уређај је у складу са E.E.C. Директивама.
1.3 Коришћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од пожара, експлозије,
струјног удара или оштећења уређаја
• Користите овај уређај само у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Последња фаза циклуса сушења одиграва
се без довођења топлоте (циклус хлађења)
како би се обезбедило да се рубље не
оштети.
Ако уређај искључите пре краја циклуса су‐
шења, рубље одмах извадите из машине и
раширите га како бисте омогућили одвође‐
ње топлоте из њега.
• Уколико користите омекшиваче рубља или
сличне производе, поступајте по упутстви‐
ма отиснутим на њиховом паковању.
• Уређај немојте пуштати у рад без филтера.
Филтер за отпала влакна очистите пре или
после сваког коришћења.
• Очистите отпала влакна која су се накупи‐
ла око уређаја.
• У машини немојте сушити оштећено рубље
са поставом или испунама.
• Немојте сушити предмете као што су пена‐
ста гума (латекс пена), капе за туширање,
водоотпорне текстилне тканине, артикли
или одевни предмети са гуменим ојачањем
или јастуци пуњени пеном или гуменим ја‐
стучићима.
• Пре сушења рубља које је било у контакту
са супстанцама попут јестивог уља, ацето‐
на, алкохола, бензина, керозина, средства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
за уклањање флека, терпентина, воска или
средства за скидање воска, то рубље опе‐
рите у врућој води са додатном количином
детерџента.
У уређају немојте сушити рубље које је
претходно чишћено индустријским хемика‐
лијама.
Проверите да у џеповима нема заборавље‐
них гасних упаљача или шибица.
Сушите искључиво материјале који могу да
се суше у машини за сушење рубља. Сле‐
дите упутства са етикета на рубљу.
Немојте да сушите неопране ствари у уре‐
ђају.
Уколико сте рубље опрали уз коришћење
средства за уклањање флека, пре сушења
покрените један допунски циклус испира‐
ња.
Кондензовану воду из уређаја немојте пити,
нити од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код људи и
кућних љубимаца.
Немојте стајати нити седети на отвореним
вратима.
Поштујте максималну количину пуњења од
8 кг (погледајте одељак „Графикон програ‐
ма“).
У машини за сушење рубља немојте суши‐
ти мокро рубље из којег капље вода.
1.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од озлеђивања или
оштећења уређаја.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте уре‐
ђај и извуците утикач кабла за напајање из
зидне утичнице.
• Не користите млаз воде или пару за чишће‐
ње уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите искључиво неутралне де‐
терџенте. Немојте да користите абразивне
производе, абразивне сунђере, раствараче
или металне предмете.
1.5 Унутрашња лампица
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од повређивања.
Светлећа диода зрачи видљиву свет‐
лост; немојте гледати директно у зрак
светлости.
СРПСКИ
Тип сијалице или халогене лампе ко‐
ришћене у овом уређају намењен је
искључиво за употребу у кућним апа‐
ратима. Немојте га користити за ра‐
свету у домаћинству.
Ради замене унутрашњег светла, об‐
ратите се сервису.
1.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност од повређивања
или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од мреж‐
ног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.
37
• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љубимци за‐
творе у уређају.
Компресор
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од оштећења уређаја.
• Компресор и систем компресора у машини
за сушење рубља пуне се посебним сред‐
ством за чишћење које не садржи флуорохлоро-угљоводонике. Овај систем мора да
буде чврст. Оштећење система може изаз‐
вати цурење.
2. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
5 Примарни филтер
2
6 Дугме за отварање врата измењивача то‐
плоте
7 Прорези за ваздух
3
4
12
11
10
9
1 Резервоар воде
2 Командна табла
3 Унутрашња лампица
4 Врата за пуњење
5
6
7
8
8 Подесиве ножице
9 Врата измењивача топлоте
10 Поклопац измењивача топлоте
11 Брава поклопца измењивача топлоте
12 Плочица са техничким карактеристикама
Врата за унос корисник може да ин‐
сталира на супротној страни. То може
да помогне лакшем стављању и укла‐
њању рубља или при монтирању уре‐
ђаја уколико постоје просторна огра‐
ничења (погледајте засебну брошу‐
ру).
38 www.electrolux.com
3. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Дугме за избор програма
3 Додирна плочица Time (време)
4 Додирна плочица Delay (одложени старт)
5 Додирна плочица Anticrease (против гу‐
touchpad
13 Дугме On/Off (укљ./искљ.)
Додирне плочице додирујте прстом у
подручју на којем је приказан симбол
или назив опције.
Немојте носити рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна табла
увек буде чиста и сува.
(ко‐
личина вуненог рубља)
7 Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
8 Додирна плочица за повећање
време‐
9 Додирна плочица за смањење
време‐
на сушења на решетки
Индикатори
7
љени програм)
11 Додирна плочица Reverse Plus (инверзно
плус)
12 Додирна плочица Dryness (осушеност)
6 Додирна плочица Wool Load
на сушења на решетки
8
10 Додирна плочица MyFavourite (мој оми‐
2 Дисплеј
жвања)
9
Опис
Звучни сигнали.
Блокада за безбедност деце.
Резервоар воде.
Филтер.
Кондензатор.
Фаза сушења.
Фаза хлађења.
Фаза заштите од гужвања.
Одложени старт.
Инверзно плус.
Ниво сушења
СРПСКИ
Индикатори
39
Опис
Трајање програма.
Трајање одложеног старта.
-
4. ПРОГРАМИ
Програми
Врста рубља/количина (макс.)1)/ознака материјала
Cotton (памук)
Ниво сушења:
Extra (екстра суво) ,
Strong Dry (јако сyво) ,
Cupboard (орман) 2)3),
Iron (пегла) 2)/ 8кг /
Quick Mixed (брзо
мешовито)
Памучне и синтетичке тканине. Програм ниске температуре. Про‐
грам за осетљиво рубље са топлим ваздухом. / 3 кг /
Synthetic (синте‐
тика)
Ниво сушења:
Extra (екстра суво)
Iron (пегла) 2)/ 3,5 кг /
ко)
Easy Iron (ла‐
Rapid (брзи)
, Cupboard (орман) 2),
Рубље које се лако одржава и код којег је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности
од врсте тканине. Протресите рубље пре него што га ставите у
уређај. Одмах по завршетку програма извадите рубље из маши‐
не и окачите га на вешалице. / 1 кг (или 5 кошуља) /
За сушење памучне или синтетичке одеће на ниској температу‐
ри. / 2 кг /
Time Drying (вре‐
ме сушења)
Са овим програмом можете користити опцију Time и подесити
трајање програма. / 8кг /
Refresh (освежа‐
вање)
Освежавање рубља које је дуго стајало у ормару. / 1 кг
Drying Rack (ре‐
шетка за сушење) 4)
Нежно сушење перивог вуненог рубља и спортске обуће (погле‐
дајте засебно упутство за коришћење решетке за сушење). / 1 кг
(или 1 пар спортске обуће)
Вунено рубље. Нежно сушење вунених тканина које се перу. Из‐
вадите рубље из машине одмах по завршетку програма. / 1 кг
Wool (вуна) 5)
во)
Delicates (осетљи‐
Осетљиве тканине. / 3 кг /
40 www.electrolux.com
Програми
Врста рубља/количина (макс.)1)/ознака материјала
Shirts (кошуље)
Рубље које се лако одржава и код којег је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности
од врсте тканине. Протресите рубље пре него што га ставите у
уређај. Одмах по завршетку програма извадите рубље из маши‐
не и окачите га на вешалице. / 1,5 кг (или 7 кошуља) /
Duvet (јорган)
За сушење једног или два јоргана и јастука (са перјем, паперјем
или синтетичким пуњењем). / 3 кг /
Jeans (џинс)
За свакодневну одећу, као што је џинс, дуксеви и сл., различите
дебљине (нпр. око врата, манжетне и шавови). 2)/ 8 кг /
Sports (спортска
одећа)
За сушење спортске одеће, танких и лаганих материјала, микро‐
фибера и полиестера, који се не пеглају. / 2 кг /
1) Максимална тежина се односи на суво рубље.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање назначени су у
документу EN 61121.
3) У складу са регулативом 932/2012. програм „Cupboard dry“ за памук је „стандардни програм за
памук“. Он је погодан за сушење обичног мокрог памучног рубља и представља најефикаснији
програм када је у питању потрошња електричне енергије.
4) Само са решетком за сушење
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија Woolmark . Овај
циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком „ручно прање“ под условом да
су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном циклусу прања на руке и осушени у складу са
произвођечким упутством. M1129
5. ОПЦИЈЕ
5.1 Time (време)
5.3 Anticrease (против гужвања)
Ова опција је примењива само на програм
Time Drying (време сушења) . Можете да под‐
ешавате време трајања програма, од мини‐
мално 10 минута до максимално 2 сата. Под‐
ешавање трајања програма зависиће од ко‐
личине рубља у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко време тра‐
јања за мале количине, или за само један ко‐
мад рубља.
Продужетак од 60 минута у односу на стан‐
дардну фазу против гужвања (30 минута) на
крају циклуса сушења. Ова функција спречава
да се рубље гужва. Рубље може да се извади
док траје фаза против гужвања.
5.2 Wool Load (количина вуненог
рубља)
Ова опција се може примењивати само за
програм Wool (вуна) . Да би рубље било сув‐
ље притискајте додирну плочицу
Wool
Load (количина вуненог рубља) како бисте
продужили трајање програма.
5.4 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
Ова опција је примењива само на програм
Drying Rack (решетка за сушење) . Можете да
подешавате време трајања програма, од ми‐
нимално 30 минута до максимално 4 сата.
Подешавање трајања програма зависиће од
количине рубља у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко време тра‐
јања за мале количине, или за само један ко‐
мад рубља.
СРПСКИ
5.5 Reverse Plus (инверзно плус)
41
5.7 MyFavourite (мој омиљени
програм)
За сушење благо осетљивих материјала и ма‐
теријала који су осетљиви на температуру
(нпр. акрил, вискоза). Ова функција помаже и
у смањењу гужвања рубља. За тканине на
чијим се ознакама за материјал налази сим‐
.
бол
Можете сами извршити конфигурисање про‐
грама и опција, а затим их сачувати у мемори‐
ји уређаја.
Да бисте меморисали конфигурацију:
1. Подесите програм и расположиве опције
2. Додирните MyFavourite (мој омиљени про‐
грам) и задржите га неколико секунди.
Звучни сигнал и порука на дисплеју потвр‐
ђују да је конфигурација меморисана.
Да бисте активирали меморисану конфигура‐
цију:
1. Активирајте уређај
2. Додирните MyFavourite (мој омиљени про‐
грам)
5.6 Dryness (осушеност)
Ова функција помаже да се рубље више осу‐
ши.
Постоје 4 могућа избора:
Extra (екстра суво)
Strong Dry (јако суво) (само за Cotton (па‐
мук) )
Cupboard (орман)
Iron (пегла)
Програми1)
то)
Памук
■
Quick Mixed (брзо мешови‐
■
Synthetic (синтетика)
■
Easy Iron (лако)
■
■
■
■
■
Refresh (освежавање)
Drying Rack (решетка за
сушење)
Wool (вуна)
■
■
Rapid (брзи)
Time Drying (време суше‐
ња)
■
■
■
Delicates (осетљиво)
■
Shirts (кошуље)
■
Duvet (јорган)
Jeans (џинс)
■
Sports (спортска одећа)
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или
деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
42 www.electrolux.com
6. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
A)
B)
G
F
Додирна плочица Time (време)
Додирна плочица Delay (одложени старт)
Додирна плочица Anticrease (против гу‐
жвања)
touchpad
D) Додирна плочица Wool Load (количина
вуненог рубља)
E) Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
F) Додирна плочица за повећање времена
сушења на решетки
G) Додирна плочица за смањење времена
сушења на решетки
H) Додирна плочица MyFavourite (мој оми‐
љени програм)
I) Додирна плочица Reverse Plus (инверзно
плус)
J) Додирна плочица Dryness (осушеност)
C)
6.1 Функција за безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се играју са
уређајем док је у току извршавање неког про‐
грама. Дугме за избор програма и додирне
плочице су закључане. Откључано је само
дугме за укључивање/искључивање.
Активирање опције за безбедност деце
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (D), све док не за‐
светли индикатор функције за безбедност
деце.
• Опцију за безбедност деце могуће је
деактивирати док је неки програм у то‐
ку. Притисните и задржите исте ове до‐
дирне плочице, све док се индикатор
функције за безбедност деце не угаси.
6.2 Зујалица укљ./искљ.
Да бисте деактивирали или активирали
звучне сигнале, притисните и у трајању од
приближно 2 секунде задржите додирне
плочице (B) и (C).
6.3 Тврдоћа воде и проводљивост
Тврдоћа воде је различита на различитим ло‐
кацијама. Тврдоћа воде утиче на проводљи‐
вост воде и на сензор проводљивости који се
налази у уређају. Уколико знате вредност про‐
водљивости воде, можете да подесите сензор
да би резултати сушења били бољи.
Подешавање сензора проводљивости
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (B), све док не за‐
светли један од следећих индикатора:
•
(мала проводљивост < 300
µS/цм)
•
(умерена проводљивост
300-600 µS/цм)
•
(велика проводљивост > 600
µS/цм)
3. Притискајте додирну плочицу (E) све док
не засветли индикатор одговарајућег ни‐
воа проводљивости.
4. Да бисте потврдили подешавање, исто‐
времено притисните додирне плочице (A)
и (B) и задржите их у трајању од приближ‐
но 2 секунде.
6.4 Индикатор резервоара за воду
По подразумеваној вредности, индикатор ре‐
зервоара за воду је укључен. Он се укључује
када се програм заврши или када је неопход‐
но испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран „Комплет за
пражњење“, уређај ће аутоматски
празнити воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо деактивирање
индикатора резервоара за воду.
Погледајте приложену брошуру о
расположивој додатној опреми.
СРПСКИ
Деактивирање индикатора резервоара за
воду
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (J) и (I), све док се на дис‐
плеју не прикаже једна од следеће две
конфигурације:
• Индикатор
је искључен а индикатор
је укључен.
43
– Индикатор резервоара за воду је ис‐
кључен Након приближно 4 секунде,
оба индикатора се искључују.
• Индикатори
и
су ук‐
ључени.
– Индикатор резервоара за воду је ук‐
ључен Након приближно 4 секунде,
оба индикатора се искључују
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Пре првог коришћења уређаја извр‐
шите једну од следећих операција:
• Бубањ машине за сушење очисти‐
те влажном крпом.
• Покрените неки краћи програм
(нпр. 30 минута) са мокрим руб‐
љем.
На почетку циклуса сушења (3-5
мин.) ниво звука може бити нешто ви‐
ши. Разлог томе је покретање ком‐
пресора што је уобичајено код уређа‐
ја са компресором као што су фрижи‐
дери и замрзивачи.
7.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите рубље и убаците га у маши‐
ну.
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
• Дисплеј показује трајање програма.
4. Кад притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , програм се покреће.
ПАЖЊА
Водите рачуна да, када затворите
врата, делови рубља не остану за‐
глављени између врата и гумене за‐
птивке на вратима.
7.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
2. Притискајте дугме за одлагање старта све
док се на дисплеју не појави време одла‐
гања које желите да подесите.
• Старт неког програма може се одложи‐
ти од минимално 30 минута до макси‐
мално 20 часова.
3. Када притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , почиње одбројава‐
ње. На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
• Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
7.3 Функција Auto Off
Да би се смањила потрошња електричне
енергије, ова функција аутоматски деактивира
уређај:
• Након 5 минута, уколико не покренете про‐
грам.
• Пет минута након завршетка програма.
7.4 Промена програма
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите програм.
7.5 Поступак на крају програма
Када је програм завршен,
• Чује се испрекидан звучни сигнал.
• Индикатор трепери.
• Индикатор
почиње да светли.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) светли.
44 www.electrolux.com
Уређај наставља да ради, обављајући фазу
заштите од гужвања у трајању од око 30 мину‐
та.
Фаза заштите од гужвања спречава да рубље
након сушења остане згужвано.
Рубље можете извадити из машине и пре за‐
вршетка фазе заштите од гужвања. Ради по‐
стизања најбољих резултата препоручујемо
да рубље вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања завршена:
• Индикатор светли, али више не трепери.
• Индикатор
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) се га‐
си.
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите рубље.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка програма
очистите филтер и испразните резер‐
воар за воду.
се гаси.
8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
8.1 Припрема рубља
• Затворите патент-затвараче на одећи.
• Закопчајте дугмад на јорганским прекр‐
ивачима.
• Не дозволите да кравате и траке (нпр. тра‐
ке од кецеље) остану одрешене. Увежите
их пре но што покренете неки програм.
• Уклоните све предмете из џепова.
• Ако неки одевни предмет има поставу од
памука, изврните га на поставу. Постарајте
се да постава од памука увек остане на
спољној страни.
• Препоручујемо да подесите одговарајући
програм, примењив на врсту рубља које сте
убацили у уређај.
• Рубље јарких боја немојте стављати у ма‐
шину заједно са рубљем нежних боја. Руб‐
ље јарких боја може пустити боју.
• Одаберите погодан програм за памучни
жерсеј и штрикану одећу, како бисте
спречили скупљање рубља.
• Водите рачуна да тежина рубља не према‐
ши максималну тежину која је дата у табе‐
ли за тај програм.
• Сушите искључиво рубље које се може су‐
шити у машини за сушење. У ту сврху, по‐
гледајте етикету на рубљу.
Ознака Опис
на ети‐
кети
Рубље које се може сушити у машини за сушење.
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са стан‐
дардном температуром.
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са ниском
температуром.
Рубље које се не може сушити у машини за сушење.
СРПСКИ
9. ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
9.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
45
46 www.electrolux.com
Воду из резервоара можете користи‐
ти као замену за дестиловану воду
(нпр. у пеглама на пару). Пре кориш‐
ћења, помоћу филтера уклоните зао‐
сталу прљавштину из воде.
9.3 Чишћење филтера
кондензатора
Учесталост чишћења филтера зависи
од врсте и количине рубља.
Ако сушите максималну количину
рубља, чистите филтере након свака
3 циклуса.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
СРПСКИ
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
47
1
1) По потреби, једном у 6 месеци уклоните паперје из одељка измењивача топлоте. Можете да
користите усисивач.
9.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ
Искључите кабл уређака из мрежне
утичнице пре него што га очистите.
Користите стандардни неутрални сапун да би‐
сте очистили унутрашњост бубња, као и ре‐
бра бубња. Осушите очишћене површине ме‐
каном крпом.
ПАЖЊА
Немојте да користите абразивне ма‐
теријале или челичну вуну за чишће‐
ње бубња.
9.5 Чишћење командне табле и
кућишта
Користите стандардни неутрални сапун да би‐
сте очистили командну таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ПАЖЊА
Немојте да користите средства за
чишћење намештаја или средства за
чишћење која могу за изазову корози‐
ју да бисте очистили уређај.
9.6 Чишћење прореза за ваздух
Помоћу усисивача уклоните прашину и
длачице са прореза за ваздух.
48 www.electrolux.com
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
10.1
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Уверите се да је кабл за напајање прикључен
на зидну утичницу.
Уверите се да у кутији са осигурачима није
прегорео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) .
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно монти‐
ран.
Водите рачуна да рубље не остане заглавље‐
но између врата уређаја и гумене заптивке на
вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду празан.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) да бисте
поново покренули програм.
Дисплеј показује дуго трајање програ‐
ма.1)
Водите рачуна да тежина рубља одговара вре‐
мену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Рубље је исувише мокро. Рубље поново цен‐
трифугирајте у машини за прање веша.
Уверите се да температура просторије није
превисока.
Дисплеј показује кратко трајање програ‐ Подесите програм Time Drying (време суше‐
ма.
њаExtra Dry (екстра суво) или програм .
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов програм,
деактивирајте и поново активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције примењиве
на тај конкретан програм.
На дисплеју је приказано E51)
Дективирајте и активирајте уређај. Покрените
нов програм. Уколико се проблем поново јави,
обратите се сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
10.2 Ако резултати сушења нису
задовољавајући
• Подешен је неодговарајући програм.
• Филтер је запушен.
• Кондензатор је запушен.
• Стављено је превише рубља у бубањ уре‐
ђаја.
• Бубањ је прљав.
• Неправилно подешен сензор проводљиво‐
сти.
• Запушени су прорези за проток ваздуха.
СРПСКИ
49
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије (мм)
Тежина / висина/ дубина
850 x 600 x 600
Макс. дубина
(код отворених врата уређаја)
1090 мм
Макс. ширина
(код отворених врата уређаја)
950 мм
Прикључење на електричну мре‐
жу
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурач
4A
Укупна снага
900 W
Запремина бубња
118 л
Тежина уређаја
57 кг
Рубље: макс. тежина
8 кг
Тип коришћења
Температура окружења
Домаћинство
мин.
5 °C
макс.
35 °C
Потрошња електричне енергије 1) kWh/циклусу
1,94 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије 2)
235 kWh
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије
Режим „Укључено“
0,05W
Режим „Искључено“
0,05 W
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног
памучног програма пуно или делимично пуно, као и потрошња у режимима ниске потрошње.
Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
.
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални центар
за рециклирање или се обратите општинској
канцеларији.
50 www.electrolux.com
СРПСКИ
51
136920521-A-042013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement