Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
................................................ .............................................
KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
RU СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
ИНСТРУКЦИЯ ПО
16
ЭКСПЛУАТАЦИИ
UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН
ІНСТРУКЦІЯ
30
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ПРОГРАММА ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ПАРАМЕТРЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып
шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен
дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам
жарақат алса және ақаулық орын алса
өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз
адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы
немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар
және кемтар, сезім немесе ой-қабілетіне
нұқсан келген адамдар немесе тәжірибесі
немесе білімі аз адамдар, өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
бақылауында бола тұрып, құрылғыны
пайдалану жөнінде тиісті нұсқаулар алса
пайдалануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат
бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын
балалардан алыс ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар
мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету
жұмыстарын басқаның бақылауынсыз
орындамауға тиіс.
1.2 Орнату
• Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны температурасы 5°C градустан
төмен 35°C градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғыны үнемі тік қалыпта жылжытыңыз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғының астыңғы жағындағы желдеткіш
саңылауларды кілем жауып қалмағанына
көз жеткізіңіз (бар болса).
• Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды
немесе басқа отын түрінің шығарынды
түтіндерін шығаруға арналған түтіктен
шығаруға болмайды.
• Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір
кептіргіш машина қойылып тұрса, орнату
жинағын пайдаланыңыз.
• Басқа жанармай қолданылатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан
бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге
кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің
жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге қосу
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, электр
қатерінен сақтандырылған розетканы
қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін қызмет көрсету
орталығына немесе электршіге
хабарласыңыз.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
4
www.electrolux.com
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
1.3 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Өрт, жарылыс шығу қаупі, электр
қатері немесе құрылғыға зақым
келтіру қаупі бар
• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру
циклының соңғы тұсында (суыту циклы)
қызу бөлінбейді.
Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу
алып, қызуды тарқатып жіберу үшін
олардың барлығын таратыңыз.
• Егер мата жұмсартқыш немесе сол сияқты
заттарды пайдалансаңыз, орам
материалындағы нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін
тазалаңыз.
• Құрылғының айналасына жиналып қалған
қыл-қыбырды тазалаңыз.
• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе
салынған, нұқсан келген заттарды
кептірмеңіз.
• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі
кезінде киюге арналған бас киім, су
өткізбейтін мата және резеңке астарлы
заттарды кептірмеңіз.
• Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
балауыз және балауыз тазалағыштар
тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер
алдында, қосымша жуғыш зат салынған
ыстық сумен жуыңыз.
• Өнеркәсіптік тазалағыш құралдар
пайдаланылған заттарды кептірмеңіз.
• Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар
немесе оттықтардың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
• Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғыда жуылмаған заттарды
кептірмеңіз.
• Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз, кептірер
алдында қосымша шаю циклын орындаңыз.
• Конденсат суын ішпеңіз, оны тағам
дайындау үшін пайдаланбаңыз. Себебі
адамдар мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
• Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз.
• Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
• Суы сорғалап тұрған киімдерді кір кептіргіш
машинада кептірмеңіз.
1.4 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
1.5 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
ҚАЗАҚ
5
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
3 Құрылғының есігі
2
4 Сүзгі
5 Конденсатор есігінің түймешігі
6 Ауа саңылаулары
7 Реттемелі тірек
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Су сауыты
2 Басқару панелі
8 Конденсатор есігі
9 Конденсатордың қақпағы
10 Конденсатор қақпағының бекітпелері
11 Техникалық ақпарат тақтайшасы
Пайдаланушы кір салынатын есікті
керісінше орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға көмектеседі
немесе құрылғы орнатылатын жер
тар болса ыңғайлы (жеке кітапшаны
қараңыз).
3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Бағдарлама тетігі
6 Шерсть
3 Время
7 Старт/Пауза
2 Бейнебет
(Уақыт) сенсорлық түймешігі
4 Отлож. Старт
(Кешіктіріп бастау)
сенсорлық түймешігі
5 Тонкие ткани
түймешігі
(Нәзік мата) сенсорлық
түймешігі
(Жүн мата) сенсорлық
(Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
8 Қосу/Өшіру
түймешігі
6
www.electrolux.com
Сенсорлық түймешіктердің белгіше
салынған немесе функция атауы
жазылған тұсын саусағыңызбен
түртіңіз.
Басқару панелін пайдаланған кезде
қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі таза және
құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.
Индикатор шамдар
Сипаттама
Дыбыстық сигналдар.
Бала қауіпсіздігінің құралы.
Су сауыты.
Сүзгі.
Конденсатор.
Кептіру циклы.
Салқындату циклы.
Мыжылып қалудан сақтау циклы.
Кешіктіріп бастау.
Бағдарламаның ұзақтығы.
Кептіру уақыты.
-
Кешіктіріп бастау уақыты.
4. ПРОГРАММА ПАНЕЛІ
Бағдарламалар
Кір салынымының түрі / Кір салынымы (макс.)1) / Мата белгісі
Хлопок (Мақта мата)
Очень сухое (Өте
құрғақ)
2)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 8кг /
Сухое (Құрғақ)
Кептіру деңгейі: құрғақ. / 8кг /
В шкаф (Шкафқа) 2)
Кептіру деңгейі: шкафқа. / 8кг /
Под утюг (Үтіктеуге)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 8кг /
Синтетика (Синтетика)
Очень сухое (Өте
құрғақ)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 3,5кг /
В шкаф (Шкафқа) 2)
Кептіру деңгейі: шкафқа. / 3,5кг /
Под утюг (Үтіктеуге)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 3,5кг /
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Легкая глажка
(Жеңіл үтіктеу)
Кір салынымының түрі / Кір салынымы (макс.)1) / Мата белгісі
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін, көп күтім талап етпейтін
маталар. Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі болуы мүмкін.
Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз да, ілгішке іліңіз. / 1кг
(немесе 5 жейде) /
Одеяла (Көрпе)
Бір қабат немесе қос қабатты көрпелерді және мамық немесе
синтетикалық толтырмасы бар жастықтарды кептіруге
арналған. Жылы ауаны пайдаланып баппен кептіретін
бағдарлама. / 3кг /
Тонкие ткани (Нәзік
мата)
Жібек маталар мен әйелдердің іш киімдеріне арналған. Жылы
ауаны пайдаланып баппен кептіретін бағдарлама. / 3кг
3)
Шерсть (Жүн мата)
Жүн маталар. Бағдарлама аяқталған кезде заттарды дереу
алыңыз. / 1кг
Жуылатын жүн маталар мен спорт аяқ киімдерін баппен
кептіру (Кептіру торын пайдалану керек — Кептіру торымен
бірге берілген бөлек пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз). / 1кг
(немесе 1 пар спорт аяқ киімі)
Освежить (Жаңарту)
Шкафта тұрған маталарды жаңарту. / 1кг
Время (Уақыт)
Осы бағдарламада Time параметрін қолданып,
бағдарламаның уақытын орната аласыз. / 8кг /
Короткая (Жылдам)
7
Мақта мата және синтетика маталарға арналған, төмен
температураны пайдаланады. / 2кг /
1) Кепкен заттардың ең үлкен салмағы.
2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға арналған стандартты
бағдарламалар.
3) Бұл бағдарлама Woolmark Company тарапынан бекітілген. Бұл "қолмен жуылады" деген затбелгісі
бар жүн мата заттарды кептіруге арналған. Жүн мата заттарды жуу және кептіргіш машинада кептіру
бойынша өндіруші нұсқауларын орындаңыз.
5. ФУНКЦИЯЛАР
5.1 Время (Уақыт)
Бұл параметр Время (Уақыт) бағдарламасы
мен Шерсть (Жүн мата) бағдарламасында
(Кептіру торы міндетті түрде пайдалану керек)
жұмыс істейді.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
• Время (Уақыт) бағдарламасы:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа дейін
қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
• Шерсть (Жүн мата) бағдарламасы:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа дейін
қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Егер Время (Уақыт) параметрін Жүн мата
бағдарламасында бассаңыз, Шерсть (Жүн
мата) параметрі автоматты түрде
құрсауланады.
8
www.electrolux.com
5.2 Шерсть (Жүн мата)
5.3 Тонкие ткани (Нәзік мата)
Бұл функция Шерсть (Жүн мата)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді. Кірді
тағы да кептіргіңіз келсе
Шерсть (Жүн
мата) сенсорлық түймешігін қайта-қайта
басып, бағдарламаның уақытын ұзартыңыз:
,
немесе
.
Осы функцияның көмегімен төмен
температурасы бар баппен кептіру
бағдарламасын орнатуға болады. Матасының
белгісі бар (мысалы,
жапсырмасында
акрил, вискоза) синтетика маталар үшін осы
функцияны пайдаланыңыз.
Бағдарламалар1)
Хлопок (Мақта мата)
Очень сухое (Өте құрғақ)
●
Сухое (Құрғақ)
●
В шкаф (Шкафқа)
●
Под утюг (Үтіктеуге)
●
Синтетика (Синтетика)
Очень сухое (Өте құрғақ)
●
В шкаф (Шкафқа)
●
Под утюг (Үтіктеуге)
●
Легкая глажка (Жеңіл
үтіктеу)
●
Одеяла (Көрпе)
●
Тонкие ткани (Нәзік мата)
●
Шерсть (Жүн мата)
●2)
●
●
Освежить (Жаңарту)
Время (Уақыт)
●
●
Короткая (Жылдам)
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу немесе ажырату
үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
2) Кептіру торымен бірге ғана пайдаланылады
ҚАЗАҚ
9
6. ПАРАМЕТРЛЕР
түймешіктерді бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы сөнгенше
бірге басып ұстап тұрыңыз.
A
B
C
D
E
A) Время (Уақыт)
B) Отлож. Старт
сенсорлық түймешігі
(Кешіктіріп бастау)
сенсорлық түймешігі
C) Тонкие ткани
түймешігі
(Нәзік мата) сенсорлық
D) Шерсть (Жүн мата)
түймешігі
сенсорлық
E) Старт/Пауза
(Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
6.1 Бала қауіпсіздігі функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде, балаларға құрылғымен ойнауға жол
бермейді. Бағдарлама тетігі мен сенсорлық
түймешіктер бұғатталады. Қосу/сөндіру
түймешігі ғана бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын қосу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
2. (A) және (D) функция түймешіктерін бала
қауіпсіздігі функциясының индикаторы
жанғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.
• Бала қауіпсіздігі функциясын
бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол сенсорлық
6.2 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру немесе қосу
үшін (B) және (C) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
6.3 Судың кермектігі және
өткізгіштігі
Судың кермектігі әр жерде әр түрлі болады.
Судың кермектігі судың өткізгіштігіне және
құрылғының өткізгіштік сенсорының
жұмысына әсер етеді. Судың өткізгіштігінің
мәнін білсеңіз, кептіру нәтижелерін барынша
жақсарта түсу үшін сенсорды реттеуге
болады.
Өткізгіштік сенсорын реттеу
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. (A) және (B) сенсорлық түймешіктерін
келесі индикаторлардың бірі жанғанша
қатар басып ұстап тұрыңыз:
•
(төмен <300 µS/см)
•
(орташа 300-600 µS/см)
•
(жоғары >600 µS/см)
3. (E) сенсорлық түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
4. Параметрдің өзгергенін растау үшін (A)
және (B) сенсорлық түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып ұстап
тұрыңыз.
7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
Құрылғыны ең алғаш рет пайдаланар
алдында
1. Құрылғының барабанын дымқыл
шүберекпен тазалаңыз.
2. Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
7.1 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
1. Кірді дайындап, құрылғыға салыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
10 www.electrolux.com
• Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, бағдарлама
басталады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Есікті жапқан кезде құрылғының есігі
мен резеңке тығыздағышының
арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
7.2 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және функцияларын
орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте
қажетті кешіктіріп бастау уақыты пайда
болғанша қайта-қайта басыңыз.
• Бағдарламаны ең кемі 30 минуттан
бастап, ең көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай аласыз.
3. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсорлық
түймешігін басыңыз, кері санақ
басталады. Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
• Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
басталады.
7.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру
түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
7.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде,
• Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
индикаторы жанады.
• Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) индикаторы
жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып қалуға
жол бермейтін циклды қосып, жұмысын
жалғастырады.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің бырысын
жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталмай
тұрып алуға болады. Нәтижесі жақсы болу
үшін кірді цикл аяқталған кезде немесе
аяқталуға жақын қалған кезде алуды
ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталған
кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
индикаторы сөнеді.
• Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) индикаторы
сөнеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғы есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған кезде сүзгіні
әрқашан тазалаңыз және су сауытын
босатыңыз.
7.5 Автоматты түрде КҮТУ РЕЖИМІ
функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін,
бұл функция құрылғыны келесі жағдайларда
автоматты түрде сөндіреді:
• Егер бағдарламаны бастамасаңыз 5
минуттан кейін.
• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут
өткен кезде.
8. АҚЫЛ-КЕҢЕС
8.1 Кірді дайындау
• Тартқыштарын жабыңыз.
• Көрпе тыстарының түймелерін салыңыз.
• Галстук немесе бантиктерді (мысалы,
фартук бауларын) бос салмаңыз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып байлаңыз.
• Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
ҚАЗАҚ
• Егер заттың ішкі қабаты мақта матадан
жасалса, астарын сыртқа аударыңыз.
Мақта матадан жасалған жағының сыртқа
қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Біз құрылғыға салынған маталардың түріне
сай келетін дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
• Бояуы қатты шығатын маталарды ашық
түсті маталармен бірге салмаңыз. Қанық
бояулар ағып кетеді.
• Мақта мата джерсиі немесе тоқылған
заттарды жууға сай келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып қалуы
мүмкін.
• Кірдің салмағының бағдарлама кестесінде
көрсетілген ең үлкен салмақтан
аспайтынына көз жеткізіңіз.
• Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын
кірлерді ғана кептіріңіз. Заттардың
матасындағы затбелгіні қараңыз.
Матан Сипаттама
ың
затбелг
ісі
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Стандартты температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Төмен температурасы бар
бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір.
9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
9.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
11
4.
12 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
9.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды тазартылған
судың орнына (мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында қалдықтарын
сүзгімен тазалаңыз.
9.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
ҚАЗАҚ
3.
13
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Барабанды тазалау
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Барабанды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі
жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Барабанды жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
9.6 Ауа шығатын саңылауларын
тазалау
9.5 Сыртын тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қыл-қыбырды
тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Тек бейтарап тазартқыш заттарды
10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
10.1
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) түймешігін
басыңыз.
14 www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламаны қайта бастау үшін Старт/Пауза
(Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі.1)
Кірдің салмағының бағдарлама уақытына сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш машинаға
салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Мына Time Drying немесе Extra Dry
бағдарламасын орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз келсе,
құрылғыны сөндіріңіз де, қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай келетініне
көз жеткізіңіз.
Бейнебетте E51) көрсетіледі.
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Жаңа
бағдарламаны бастаңыз. Ақаулық қайта орын
алса, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
10.2 Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
• Құрылғыға өте көп кір салынған.
• Барабанның іші лас.
• Өткізгіштік сенсорының параметрі дұрыс
емес.
• Ауа шығаратын саңылаулар бітелген.
• Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
• Сүзгі бітеліп қалған.
• Конденсатор бітеліп қалған.
11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА
Өлшемдері (мм)
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
600 / 850 – 865 / 600
Макс. тереңдігі
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
1090 мм
Макс. ені
(құрылғының есігі ашық тұрғанда)
950 мм
ҚАЗАҚ
Электртоғына қосу
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Сақтандырғыш
10 A
Жалпы қуаты
2800 Вт
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Құрылғының салмағы
41 кг
Кір: макс. салмағы
8 кг
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Бөлме температурасы
Қуатты тұтыну 1)
Мин.
5 °C
Макс.
35 °C
кВт/сағ/цикл
4,48 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
268,8 кВт/сағ
Қуат тиімділігі санаты
Қуат тұтынуы
15
B
Қосылған қалпы қалдыру
режимінде
0,48 W
Сөндірулі режимде
0,48 W
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата және айналдыру жылдамдығы 1000 мин/айн.
2) Құрылғыны дұрыс пайдаланған кезде, 4 адам шаққандағы пайдаланылатын қуат мөлшерінің орташа
шамасы.
12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
16 www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦА ПРОГРАММ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕЖИМЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАРАМЕТРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
17
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет ответ‐
ственности за травмы и повреждения, полу‐
ченные/вызванные неправильной установкой
и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
данное руководство было у Вас под рукой на
протяжении всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения
травм или стойких нарушений нетру‐
доспособности.
• Данный прибор может эксплуатироваться
детьми старше 8 лет и лицами с ограничен‐
ными физическими, сенсорными или ум‐
ственными способностями или с недоста‐
точным опытом или знаниями только после
получения соответствующих инструкций
или при условии нахождения под присмо‐
тром лица, отвечающего за их безопас‐
ность.
• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
• Храните все средства для стирки вне дося‐
гаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних живот‐
ных к прибору, когда его дверца открыта.
• Очистка и доступное пользователю техни‐
ческое обслуживание не должно произво‐
диться детьми без присмотра.
1.2 Установка
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте при‐
бор, если он имеет повреждения.
• Следуйте приложенным к прибору инструк‐
циям по его установке.
• Убедитесь, что пол на месте установки при‐
бора ровный, прочный, чистый и не боится
нагрева.
• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой ниже
5°C или выше 35°C.
• Не устанавливайте прибор там, где его
дверцу будет невозможно полностью от‐
крыть.
• Прибор имеет большой вес: не забывайте
о мерах предосторожности при его переме‐
щении. Обязательно используйте защит‐
ные перчатки.
• Перемещайте прибор только в вертикаль‐
ном положении.
• Убедитесь, что между днищем прибора и
полом имеется достаточная вентиляция.
• Убедитесь, что ковровое покрытие не пере‐
крывает вентиляционные отверстия в осно‐
вании прибора (если это применимо).
• Запрещается отводить выпускаемый при‐
бором воздух в вытяжную систему, исполь‐
зуемую для приборов, в которых происхо‐
дит сжигание газа или иных видов топлива.
• Если сушильный барабан устанавливается
поверх стиральной машины, используйте
монтажный комплект .
• Обеспечьте надлежащую вентиляцию для
того, чтобы избежать обратного притока га‐
зов в помещение, создаваемого устрой‐
ствами, в которых происходит сгорание
других видов топлива (включая камины).
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и пораже‐
ния электрическим током.
• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропитания,
указанные на табличке с техническими дан‐
ными, соответствуют параметрам электро‐
сети. В противном случае вызовите элект‐
рика.
• Включайте прибор только в установленную
надлежащим образом электророзетку с за‐
щитным контактом.
• Не пользуйтесь тройниками и удлинителя‐
ми.
• Следите за тем, чтобы не повредить вилку
и сетевой кабель. Для замены сетевого ка‐
беля обратитесь в сервисный центр или к
электрику.
• Вставляйте вилку сетевого кабеля в розет‐
ку только во конце установки прибора. Убе‐
дитесь, что после установки имеется до‐
ступ к вилке.
18 www.electrolux.com
• Для отключения прибора от электросети не
тяните за кабель электропитания. Всегда
беритесь за саму вилку.
• Не беритесь за кабель электропитания или
за его вилку мокрыми руками.
• Данный прибор соответствует евродирек‐
тивам E.E.C.
1.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара, взрыва, по‐
ражения электрическим током или
повреждения прибора.
• Используйте прибор только в жилых поме‐
щениях.
• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Заключительный этап программы сушки
выполняется без нагревания (цикл охла‐
ждения), чтобы обеспечить сохранность
белья.
В случае остановки прибора до заверше‐
ния цикла сушки немедленно извлеките
белье и разложите его для обеспечения
рассеивания тепла.
• В случае использования смягчителя для
ткани или аналогичных продуктов следуйте
инструкции по безопасности на их упаков‐
ке.
• Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним
очищайте фильтр для ворса.
• Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибо‐
ра.
• Не сушите поврежденные изделия с набив‐
кой или наполнителями.
• Не сушите предметы из вспененной резины
(латексная губка), шапочки для душа, водо‐
стойкие текстильные изделия и изделия на
резиновой основе.
• Перед тем как сушить в сушильном бараба‐
не вещи, находившиеся в контакте с таки‐
ми веществами, как растительное масло,
ацетон, спиртное, бензин, керосин, пятно‐
выводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, выстирайте их в горячей
воде с увеличенным количеством стираль‐
ного порошка.
• Не сушите в приборе вещи, подвергшиеся
чистке с помощью химических веществ.
• Не допускайте оставления в карманах
одежды газовых и бензиновых зажигалок
или спичек.
• Сушите только ткани, для которых допу‐
скается сушка в сушильном барабане. Сле‐
дуйте указаниям на ярлыке.
• Не сушите в приборе нестиранные вещи.
• Если при стирке белья использовался пят‐
новыводитель, то перед тем, как помещать
белье в сушильный барабан, следует вы‐
полнить дополнительный цикл полоскания.
• Не пейте конденсат и не готовьте на нем
пищу. Он может причинить вред здоровью
людей и домашних животных.
• Не садитесь и не вставайте на открытую
дверцу.
• Соблюдайте максимально допустимую за‐
грузку в 8 кг (см. Главу «Таблица про‐
грамм»).
• Не сушите в сушильном барабане неотжа‐
тые вещи.
1.4 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к повреждению
прибора или травмам.
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
• Не используйте для очистки прибора пода‐
ваемую под давлением воду или пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной тряп‐
кой. Используйте только нейтральные мою‐
щие средства. Не используйте абразивные
средства, царапающие губки, растворители
или металлические предметы.
1.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность травмы или
удушья.
• Отключите прибор от сети электропитания.
• Отрежьте кабель электропитания и утили‐
зируйте его.
• Удалите защелку дверцы, чтобы предот‐
вратить риск ее запирания на случай, если
внутри прибора окажутся дети и домашние
животные.
РУССКИЙ
19
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
3 Дверца прибора
2
4 Фильтр
5 Кнопка дверцы конденсатора
6 Вентиляционные щели
7 Регулируемые ножки
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Емкость для конденсата
2 Панель управления
8 Дверца конденсатора
9 Крышка конденсатора
10 Фиксаторы крышки конденсатора
11 Табличка с техническими данными
Пользователь может перевесить
дверцу, чтобы изменить сторону ее
открывания. Это поможет облегчить
загрузку и выгрузку белья или уста‐
новку самого прибора (см. отдельный
буклет).
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Селектор программ
5 Сенсорное поле Тонкие ткани
2 Дисплей
3 Сенсорное поле Время
6 Сенсорное поле Шерсть
.
4 Сенсорное поле Отлож. Старт
7 Сенсорное поле Старт/Пауза
8 Кнопка Вкл/Выкл
.
20 www.electrolux.com
Прикоснитесь к сенсорным полям,
дотронувшись пальцем до области,
на которой виден символ или назва‐
ние дополнительной функции.
Не пользуйтесь панелью управления
в перчатках.
Позаботьтесь о том, чтобы панель
управления всегда была сухой и чи‐
стой.
Индикаторы
Описание
Звуковая сигнализация
Защита от детей
Емкость для конденсата
Фильтр
Конденсатор
Этап сушки
Этап охлаждения
Фаза «антисминание»
Отложенный старт
Продолжительность программы
Продолжительность сушки
-
Продолжительность отложенного старта
-
4. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программы
Тип загрузки / Загрузка (макс.)1) / Символы на ярлыке
Хлопок
Очень сухое
Степень сушки: «очень сухое». / 8кг /
Сухое
Степень сушки: «сухое». / 8кг /
В шкаф 2)
Степень сушки: «в шкаф». / 8кг /
Под утюг 2)
Степень сушки: пригодна для глажки. / 8кг /
Синтетика
Очень сухое
Степень сушки: «очень сухое». / 3,5 кг /
В шкаф 2)
Степень сушки: «в шкаф». / 3,5 кг /
Под утюг
Степень сушки: пригодна для глажки. / 3,5 кг /
РУССКИЙ
Программы
Легкая глажка
21
Тип загрузки / Загрузка (макс.)1) / Символы на ярлыке
Простой уход за бельем, которому требуется минимум глажки.
Результаты сушки могут различаться в зависимости от типа и
вида ткани. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое
изделие. По завершении программы быстро сразу же извлеки‐
те вещи из барабана и повесьте их на вешалку. / 1 кг (или 5
рубашек) /
Одеяла
Сушка односпальных или двуспальных одеял и подушек с пер‐
овым или синтетическим наполнением. Щадящая программа с
сушкой теплым воздухом. / 3 кг /
Тонкие ткани
Шелковые ткани и женское белье Щадящая программа с су‐
шкой теплым воздухом. / 3 кг
Шерсть 3)
Шерстяные вещи. Извлекайте сразу после завершения про‐
граммы. / 1 кг
Щадящая сушка шерстяных вещей, для которых допускается
стирка, и спортивной обуви (только с подставкой для сушки –
см. отдельное Руководство, приложенное к подставке для су‐
шки). / 1 кг (или 1 пара спортивной обуви)
Освежить
Программа, предназначенная для того, чтобы освежить белье
после хранения. / 1 кг
Время
Данная программа позволяет использовать режим Time и за‐
давать продолжительность программы. / 8кг /
Короткая
Сушка изделий из хлопка и синтетических тканей при низкой
температуре. / 2 кг /
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Только для тестирующих организаций: стандартные программы для тестирования приведены в
документации EN 61121.
3) Данная программа была одобрена Woolmark Company. Программа предназначена для сушки
шерстяных вещей с этикеткой «ручная стирка». Следуйте инструкциям производителя по стирке и
барабанной сушке изделий из шерсти.
5. РЕЖИМЫ
5.1 Время
Этот режим относится к программам Время и
Шерсть (только при использовании подставки
для сушки).
Рекомендуется задавать для неболь‐
шого количества белья или при су‐
шке только одной вещи короткое вре‐
мя сушки.
• Программа Время : Вы можете задать про‐
должительность работы программы от 10
минут (минимум) до 2 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества бе‐
лья в приборе.
• Программа Шерсть : Вы можете задать
продолжительность работы программы от
30 минут (минимум) до 4 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества бе‐
лья в приборе.
При выборе функции Время совместно с про‐
граммой «Шерсть» автоматически блокирует‐
ся функция Шерсть .
22 www.electrolux.com
5.2 Шерсть
5.3 Тонкие ткани
Эта функция применима только к программе
Шерсть . Для получения более сухого белья
нажмите на сенсорное поле
Шерсть не‐
сколько раз, чтобы увеличить продолжитель‐
ность работы программы:
,
или
.
Эта функция позволяет выбрать программу
щадящей сушки при низкой температуре. Ис‐
пользуйте эту функцию с синтетическими тка‐
(т.е.
нями, на этикетке которых имеется
акрил или вискоза).
Программы1)
Хлопок
Очень сухое
●
Сухое
●
В шкаф
●
Под утюг
●
Синтетика
Очень сухое
●
В шкаф
●
Под утюг
●
●
Легкая глажка
●
Одеяла
●
Тонкие ткани
●2)
Шерсть
●
●
Освежить
●
Время
●
Короткая
1) Одновременно с программой можно выбрать одну или более функций. Для их включения или
выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
2) Только с использованием подставки для сушки.
6. ПАРАМЕТРЫ
A
B
C
D
E
A) Сенсорное поле Time (Время)
B) Сенсорное поле Отлож. Старт
C) Сенсорное поле Тонкие ткани
.
D) Сенсорное поле Wool Load (Шерсть)
E) Сенсорное поле Старт/Пауза
РУССКИЙ
6.1 Функция «Защита от детей»
Данная функция не позволяет детям играть с
прибором во время выполнения программы.
Ручка выбора программ и сенсорные поля
блокируются. Не заблокированной остается
только кнопка Вкл/Выкл.
Включение функции «Защита от детей»
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте
сенсорные поля (A) и (D), пока не загорит‐
ся индикатор функции «Защита от детей».
• Функцию «Защита от детей» можно вы‐
ключить в процессе выполнения про‐
граммы. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля, пока не
погаснет индикатор функции «Защита
от детей».
6.2 Звуковой сигнал Вкл/Выкл
23
ды влияет на проводимость воды и на пове‐
дение установленного в приборе датчика про‐
водимости. Зная величину проводимости во‐
ды, можно настроить датчик и улучшить ре‐
зультаты сушки.
Настройка датчика проводимости
1. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и удерживайте
сенсорные поля (A) и (B), пока не загорит‐
ся один из индикаторов ниже:
•
низкая (<300 мкС/см)
•
средняя (300-600 мкС/см)
•
высокая (>600 мкС/см)
3. Многократным нажатием на сенсорное по‐
ле (E) добейтесь включения индикатора
требуемого уровня.
4. Для подтверждения настройки одновре‐
менно нажмите и удерживайте примерно
2 секунды сенсорные поля (A) и (B).
Для включения или выключения звуковых сиг‐
налов одновременно нажмите и удерживайте
примерно 2 секунды сенсорные поля (B) и (C).
6.3 Жесткость и проводимость
воды
Жесткость воды варьируется в зависимости
от географической местности. Жесткость во‐
7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед первым использованием прибора
1. Протрите барабан прибора влажной тряп‐
кой.
2. Запустите короткую программу (напр. 30
минут) с влажным бельем.
7.1 Запуск программы без
отложенного старта
1. Подготовьте вещи и загрузите их в при‐
бор.
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу и функ‐
ции в соответствии с типом загрузки.
• На дисплее отобразится продолжитель‐
ность программы.
4. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ;
начнется выполнение программы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Убедитесь, что при закрывании двер‐
цы белье не оказалось зажато между
дверцей прибора и резиновым уплот‐
нением.
7.2 Запуск программы с
отложенным стартом
1. Выберите подходящую программу и функ‐
ции в соответствии с типом загрузки.
2. Нажимайте кнопку отложенного пуска до
тех пор, пока на дисплее не требуемое от‐
образится время задержки.
24 www.electrolux.com
• Можно отложить старт программы на
время от 30 минут (минимум) до 20 ча‐
сов (максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле Старт/Пауза ;
начнется обратный отсчет. На дисплее
будет отображаться обратный отсчета
времени, оставшегося до старта.
• После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
7.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.
7.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы
• Выдается прерывистый звуковой сигнал.
• Мигает индикатор .
• Горит индикатор
.
• Горит индикатор Старт/Пауза .
Прибор продолжает выполнять этап «анти‐
сминание» еще примерно 30 минут.
Этап «антисминание» позволяет удалить
складки с Вашего белья.
Белье можно извлечь до окончания работы
этапа «антисминание». Для наилучших ре‐
зультатов рекомендуется извлекать белье, ко‐
гда данный этап почти или окончательно зав‐
ершен.
По окончании выполнения этапа «антисмина‐
ние»:
• Индикатор горит, но не мигает.
• Индикатор
гаснет.
• Индикатор Старт/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на кнопку
«Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
Всегда очищайте фильтр и опорож‐
няйте резервуар для воды по оконча‐
нии программы.
7.5 Функция автоматического
перехода в режим «ОЖИДАНИЕ»
Для снижения энергопотребления данная
функция автоматически выключает прибор:
• Спустя пять минут, если потребитель не за‐
пустил программу.
• Через пять минут по окончании программы.
8. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
8.1 Подготовка белья
• Закройте молнии.
• Застегните пуговицы или иные крепления
пододеяльников.
• Не позволяйте завязкам или лентам (на‐
пример, тесемкам фартука) свободно раз‐
виваться. Завяжите их старта программы.
• Извлеките все содержимое карманов.
• Если у предмета одежды имеется внутрен‐
ний слой из ваты, выверните его наизнанку.
Ватный слой всегда должен находиться
снаружи.
• Рекомендуем выбирать программу, подхо‐
дящую к типу ткани, белье из которой за‐
гружено в прибор.
• Не загружайте ткани насыщенных цветов
вместе со светлыми тканями. Ткани насы‐
щенных цветов могут полинять.
• Для изделий из трикотажа и хлопка исполь‐
зуйте соответствующую програму, чтобы
избежать усадки одежды.
• Убедитесь, что вес белья не превышает
максимально допустимого веса, указанного
в Таблице программ.
• Сушите только изделия, для которых допу‐
скается сушка в сушильном барабане. Ру‐
ководствуйтесь информацией на ярлыках
изделий.
РУССКИЙ
Ярлык
изде‐
лия
Описание
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите
программу со стандартной температурой.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном барабане. Выберите
программу с низкой температурой.
Изделия, сушка которых в сушильном барабане не допускается.
9. УХОД И ОЧИСТКА
9.1 Очистка фильтра
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
25
26 www.electrolux.com
9.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1.
2.
3.
4.
Воду из резервуара для воды можно
использовать в качестве дистиллиро‐
ванной воды (например, для глажки с
использованием пара). Перед ис‐
пользованием этой воды отфиль‐
труйте ее от загрязнений.
9.3 Очистка конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
РУССКИЙ
5.
6.
7.
8.
1
21
27
2
3
9.4 Чистка барабана
Не используйте абразивные средства, цара‐
пающие губки и растворители.
Вытрите прибор насухо мягкой тряпкой.
Протрите барабан влажной тряпкой. Исполь‐
зуйте только нейтральные моющие средства.
Не используйте абразивные средства, цара‐
пающие губки и растворители.
Вытрите барабан насухо мягкой тряпкой.
9.6 Очистка вентиляционных
щелей
9.5 Чистка снаружи
Для удаления ворса из вентиляционных ще‐
лей воспользуйтесь пылесосом.
Протрите прибор влажной тряпкой. Исполь‐
зуйте только нейтральные моющие средства.
10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
10.1
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставле‐
на в розетку электропитания.
Убедитесь, что предохранитель на электрощи‐
те не поврежден.
Программа не запускается.
Нажмите на Старт/Пауза .
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Дверца прибора не закрывается.
Убедитесь, что фильтр установлен правильно.
Убедитесь, что белье не оказалось зажатым
между дверцей прибора и резиновым уплотне‐
нием.
28 www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Прибор автоматически останавливает‐
ся во время работы.
Убедитесь, что контейнер для сбора конденса‐
та пуст. Нажмите на кнопку Старт/Пауза , что‐
бы снова запустить программу.
Дисплей показывает большую продол‐
жительность программы.1)
Убедитесь, что вес белья соответствует про‐
должительности программы.
Убедитесь, что фильтр не требует очистки.
Белье слишком мокрое. Снова отожмите белье
в стиральной машине.
Позаботьтесь о том, чтобы температура в по‐
мещении не была слишком высокой.
Дисплей показывает короткую продол‐
жительность программы.
Задайте программу Time Drying или Extra Dry.
На дисплее отображается Ошибка.
Если Вы захотите задать новую программу,
выключите и включите прибор.
Убедитесь, что выбранные функции примени‐
мы к заданной программе.
На дисплее отображается «E51».
Выключите и включите прибор. Запустите но‐
вую программу. Если неисправность появится
снова, обратитесь в сервисный центр.
1) По истечении примерно 5 часов работа программы автоматически завершается
10.2 Результаты сушки
неудовлетворительны
• Слишком много белья в приборе.
• Барабан загрязнен.
• Неверная настройка датчика проводимо‐
сти.
• Засорены вентиляционные щели.
• Неверный выбор программы.
• Засорен фильтр.
• Засорен конденсатор.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры, (мм)
Высота / Ширина / Глуби‐ 600 / 850 – 865 / 600
на
Макс. глубина
(с открытой дверцей прибора)
1090 мм
Макс. ширина
(с открытой дверцей прибора)
950 мм
Подключение к электросети
Объем барабана
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Предохранитель
10 A
Полная мощность
2800 Вт
118 л
РУССКИЙ
Вес прибора
41 кг
Белье: макс. вес
8 кг
Тип использования
Бытовой
Температура окружающей среды
Энергопотребление 1)
Мин.
5°C
Макс.
35°C
кВт·ч/цикл
4,48 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)
268,8 кВт·ч
Класс энергопотребления
B
Потребляемая мощность
29
При оставлении во вклю‐
ченном состоянии
0,48 W
В выключенном состоя‐
нии
0,48 W
1) В соответствии с EN 61121. 8 кг хлопка и скоростью отжима 1000 об/мин.
2) Приблизительное значение энергопотребления при правильном использовании данного прибора в
семье из 4 человек.
12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
30 www.electrolux.com
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАЛАШТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
33
33
34
35
37
37
38
39
41
42
43
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
Українська
1.
31
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу
слід уважно прочитати інструкцію користува‐
ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐
кодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з ме‐
тою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.
• Цей прилад може використовуватись діть‐
ми старше 8 років та особами із зниженими
фізичними, сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім досвідом і
знаннями лише під наглядом або після про‐
ведення інструктажу стосовно користуван‐
ня приладом відповідальною за їх безпеку
людиною.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недо‐
ступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступ‐
ному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
• Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування дітям без відповідного на‐
гляду.
1.2 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Дотримуйтеся інструкцій, що постачаються
разом із приладом.
• Переконайтеся, що підлога, де буде вста‐
новлено прилад, є рівною, міцною, чистою
та зможе витримати вплив високої темпе‐
ратури.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 5 °C або перевищує 35°C.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де не
можна повністю відкрити дверцята прила‐
ду.
• Прилад важкий, тому будьте обережні, пе‐
ресуваючи його. Обов’язково одягайте за‐
хисні рукавички.
• Завжди переміщайте прилад по вертикалі.
• Забезпечте, щоб повітря могло вільно цир‐
кулювати між приладом і підлогою.
• Переконайтеся, що килим не закривайте
вентиляційні отвори в нижній частині при‐
ладу (якщо передбачено).
• Витяжне повітря не слід відводити в димо‐
хід, який використовується для відведення
диму від техніки, що спалює газ або інші па‐
лива.
• Якщо сушильний барабан установлюється
на пральну машину зверху, необхідно ско‐
ристатися комплектом для вертикального
монтажу.
• Переконайтеся, що кімната, у якій здійс‐
нюється встановлення, достатньо провіт‐
рюється і в кімнату не потраплятиме зво‐
ротній потік газів від пристроїв, які працю‐
ють на паливі, а також від відкритого вогню.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує ризик займання чи ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Для заміни пошкодженого кабелю
слід звернутися у сервісний центр або до
електрика.
• Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення ус‐
тановки. Переконайтесь, що після установ‐
ки є вільний доступ до розетки електрожи‐
влення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Вимкнення
з розетки завжди здійснюйте, витягаючи за
штепсельну вилку.
32 www.electrolux.com
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
1.3 Користування
Попередження!
Ризик пожежі, вибуху, поразки елек‐
тричним струмом або пошкодження
приладу
• Цей прилад призначений лише для дом‐
ашнього використання.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Завершальна частина циклу сушіння прохо‐
дить без нагрівання (цикл охолодження),
щоб речі не були пошкоджені.
Якщо ви зупинили прилад до кінця циклу
сушіння, негайно вийміть і розкладіть всі
речі: таким чином тепло може розсіятися.
• Якщо ви використовуєте пом'якшувач або
аналогічні продукти, дотримуйтесь інструк‐
цій на упаковці.
• Не користуйтеся приладом без фільтрів
Очищайте фільтр ворсу до і після кожного
використання.
• Видаліть ворс, який накопичився навколо
приладу.
• Забороняється сушити пошкоджений одяг,
який містить підкладки або набивальний
матеріал.
• Не сушіть такі елементи, як поролон (ла‐
тексна губка), шапочки для душу, вироби з
непромокальних тканин та прогумовані ви‐
роби.
• Перед сушінням елементи, які були в кон‐
такті з речовинами, такими як рослинна
олія, ацетон, спирт, бензин, гас, плямови‐
відники, скипидар, віск та усувачі воску,
промийте в гарячій воді з додатковою кіль‐
кістю миючого засобу.
• Не сушіть речі в приладі, якщо для чищен‐
ня використовувалися промислові хімікати.
• Переконайтеся, що газові запальнички або
сірники не залишилися в кишенях одягу.
• Сушити у приладі дозволяється лише речі,
придатні для сушіння у сушильному бара‐
бані. Дотримуйтеся вказівок на етикетках
до кожного виробу.
• У приладі не можна сушити речі, які не були
перед цим випрані.
• Якщо білизна випрана із застосуванням
плямовивідника, її необхідно додатково
прополоскати, перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
• Конденсаційна вода не придатна для пиття
або приготування їжі. Вживання такої води
може завдати шкоди здоров’ю людей та
тварин.
• Не сідайте й не ставайте на відкриті двер‐
цята.
• Дотримуйтесь максимального обсягу заван‐
таження 8 кг (див. розділ «Таблиця про‐
грам»
• Не сушіть мокрі речі в сушильному бараба‐
ні.
1.4 Догляд і чищення
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засо‐
би. Не застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або мета‐
леві предмети.
1.5 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
Українська
33
2. ОПИС ВИРОБУ
1
3 Дверцята приладу
2
4 Фільтр
5 Кнопка для дверцят конденсатора
6 Отвори для виходу повітря
7 Регульовані ніжки
3
4
11
5
10
6
9
8 Дверцята конденсатора
9 Кришка конденсатора
10 Замки для кришки конденсатора
11 Табличка з технічними даними
Ви можете власноруч перевстанови‐
ти дверцята на інший бік. Це може
допомогти легко класти й виймати бі‐
лизну або якщо є обмеження на вста‐
новлення приладу (див. окремий ін‐
формаційний листок).
7
8
1 Контейнер для води
2 Панель керування
3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
8
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3 Сенсорна кнопка Время (Час)
4 Сенсорна кнопка Отлож. Старт (Відкладе‐
ний запуск)
5 Сенсорна кнопка Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
7
6 Сенсорна кнопка Шерсть (Вовна)
7 Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пау‐
за)
8 Кнопка Увімк. / Вимк
34 www.electrolux.com
Торкніться сенсорної кнопки пальцем
в області символу або імені парамет‐
ра.
Не торкайтеся кнопок панелі керуван‐
ня у рукавицях.
Дбайте про те, щоб панель керування
завжди була чистою і сухою.
Індикатори
Опис
Звукові сигнали.
Вмикання захисту від доступу дітей.
Контейнер для води.
Фільтр.
Конденсатор.
Фаза сушіння.
Фаза охолодження.
Фаза запобігання зморшкам.
Відкладений запуск.
Тривалість програми.
Тривалість часу сушіння.
-
Тривалість відкладеного запуску.
-
4. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Тип навантаження / навантаження (макс.)1) / Позначка тканини
Хлопок (Бавовна)
Очень сухое (Дуже
сухе)
Сухое (Сухе)
Рівень сухості: дуже сухе. / 8кг /
Рівень сухості: сухе. / 8кг /
В шкаф (До шафи) 2) Рівень сухості: до шафи. / 8кг /
Под утюг (Під прас‐
ку) 2)
Рівень сухості: придатний для прасування. / 8кг /
Синтетика
Очень сухое (Дуже
сухе)
Рівень сухості: дуже сухе. / 3,5 кг /
В шкаф (До шафи) 2) Рівень сухості: до шафи. / 3,5 кг /
ку)
Под утюг (Під прас‐
Рівень сухості: придатний для прасування. / 3,5 кг /
Українська
Програми
35
Тип навантаження / навантаження (макс.)1) / Позначка тканини
Легкая глажка
(Полегшене прасуван‐
ня)
Легкі тканини, що потребують мінімального прасування. Ре‐
зультати сушіння можуть відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли
програма завершиться, відразу вийміть речі й повісьте їх на ві‐
шалку. / 1 кг (або 5 сорочок) /
Одеяла (Пухові ви‐
роби)
Для сушіння односпальних або двоспальних ковдр та подушок
(з пір'я або синтетичних наповнювачів). Делікатна програма з
теплим повітрям. / 3 кг /
Тонкие ткани (Делі‐
катні речі)
Шовкові тканини й жіноча спідня білизна. Делікатна програма з
теплим повітрям. / 3 кг
ня)
Шерсть (Вовна) 3)
Вовняні тканини. Після завершення програми негайно вийміть
речі. / 1 кг
Лагідне сушіння виробів з вовни, які можна прати, та спортив‐
ного взуття (використовувати лише з підставкою для сушіння
— див. окрему інструкцію, що постачається разом із підстав‐
кою для сушіння). / 1 кг (або 1 пара спортивного взуття)
Освежить (Освіжен‐
Освіження тканин, що зберігалися. / 1 кг
Время (Час сушіння)
З цією програмою можна скористатися функцією Time і встано‐
вити тривалість програми. / 8кг /
Короткая (Швидко)
Для сушіння виробів із бавовняних і синтетичних тканин при
низькій температурі. / 2 кг /
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Лише для дослідницьких установ: Стандартні програми для випробувань, зазначених в документі
EN 61121.
3) Ця програма схвалена Woolmark Company. Програма призначена для сушіння речей з вовни, які
мають етикетку "ручне прання". Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо прання й сушіння виробів
з вовни.
5. ОПЦІЇ
5.1 Время (Час)
Ця функція використовується з програмою
Время (Час сушіння) та програмою Шерсть
(Вовна) (лише з підставкою для сушіння).
Коротку тривалість рекомендується
встановлювати з невеликою кількістю
білизни або лише для однієї речі.
• Програма Время (Час сушіння) : Ви можете
встановити програму тривалістю мінімум
від 10 хвилин максимум до 2 годин. Уста‐
новка тривалості пов'язана з кількістю бі‐
лизни в приладі.
• Шерсть (Вовна) : Ви можете встановити
програму тривалістю мінімум від 30 хвилин
максимум до 4 годин. Установка тривалості
пов'язана з кількістю білизни в приладі.
Якщо натиснути функцію Время (Час) з про‐
грамою для вовни, функція Шерсть (Вовна)
автоматично блокується.
5.2 Шерсть (Вовна)
Ця функція поширюється тільки на програму
Шерсть (Шерсть) . Щоб отримати більш суху
білизну, натискайте сенсорну кнопку
Шерсть (Вовна) знову і знову, щоб збільшити
36 www.electrolux.com
тривалість програми.
.
,
температуру. Використовуйте цю опцію для
на ети‐
синтетичних тканин, які мають знак
кетці тканини (наприклад, акрил, віскоза).
або
5.3 Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
За допомогою цієї опції Ви можете встановити
програму делікатної сушки, яка має низьку
Програми1)
Хлопок (Бавовна)
Очень сухое (Дуже сухе)
●
Сухое (Сухе)
●
В шкаф (До шафи)
●
Под утюг (Під праску)
●
Синтетика
Очень сухое (Дуже сухе)
●
В шкаф (До шафи)
●
Под утюг (Під праску)
●
Легкая глажка (Полег‐
шене прасування)
●
●
Одеяла (Пухові вироби)
Тонкие ткани (Делікатні
речі)
Шерсть (Вовна)
●
●2)
●
●
Освежить (Освіження)
Время (Час сушіння)
●
●
Короткая (Швидко)
1) Разом з програмою можна встановити 1 чи більше функцій. Щоб активувати або деактивувати їх,
натисніть відповідну сенсорну кнопку.
2) Тільки з підставкою для сушіння
Українська
37
6. НАЛАШТУВАННЯ
A
B
C
D
E
A) Сенсорна кнопка Time (Час)
B) Сенсорна кнопка Отлож. Старт (Відкладе‐
ний запуск)
C) Сенсорна кнопка Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
D) Сенсорна кнопка Wool Load (Вовна)
E) Сенсорна кнопка Старт/Пауза (Пуск/пауза)
6.1 Функція захисту від доступу
дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з приладом,
у той час як програма працює. Перемикач
програм і сенсорні кнопки заблоковані. Пра‐
цює тільки кнопка увімкнення/вимкнення.
Активація функції захисту від доступу дітей
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D), поки не загориться індика‐
тор захисту від доступу дітей.
• Можна вимкнути функцію захисту від
доступу дітей, у той час як програма
працює. Натисніть і утримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки індикатор захисту
від доступу дітей не згасне.
6.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали,
одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (B) і (C) протягом приблизно 2 секунд.
6.3 Жорсткість та провідність води
В різних місцевостях жорсткість води різна.
Жорсткість води впливає на провідність води
та на роботу датчика провідності в приладі.
Якщо вам відоме значення провідності води,
ви можете відрегулювати датчик для сушіння
з кращими результатами.
Регулювання датчика провідності
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (B), поки не загориться один із
індикаторів:
•
(низька провідність <300 мкС/
см)
•
(середня провідність 300-600
мкС/см)
•
(висока провідність >600 мкС/
см)
3. Натискайте на цю сенсорну кнопку (E) до‐
ти, доки не загориться індикатор потрібно‐
го рівня.
4. Щоб підтвердити налаштування, одночас‐
но натисніть і утримуйте сенсорні кнопки
(A) і (B) протягом приблизно 2 секунд.
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Перед першим застосуванням
1. Витріть прилад вологою ганчіркою.
2. Запустіть коротку програму (наприклад, 30
хвилин) з вологою білизною.
7.1 Запуск програми без
відкладеного запуску
1. Підготуйте білизну та завантажте її у при‐
лад.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
38 www.electrolux.com
3. Установіть потрібну програму, що відпові‐
дає типу завантаження.
• На дисплеї відображається тривалість
виконання програми.
4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза
(Пуск/пауза) , щоб запустити програму.
Обережно!
Переконайтеся, що, коли закривають‐
ся дверцята, білизна не потрапляє
між дверцятами приладу та гумовою
прокладкою.
7.2 Відкладений запуск програми
1. Установіть потрібну програму, що відпові‐
дає типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного запуску,
доки не дисплеї не з’явиться потрібний
час відкладеного запуску.
• Дозволяє відкласти запуск програми на
термін від 30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/Пауза
(Пуск/пауза) , щоб розпочати зворотний
відлік. На дисплеї відображається зворот‐
ний відлік часу, на який було відкладено
запуск,
• Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
7.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
• Лунає переривчастий звуковий сигнал.
• Мигтить індикатор .
• Починає світитися індикатор
.
• Світиться індикатор Старт/Пауза (Пуск/пау‐
за) .
Пристрій продовжує працювати з фазою запо‐
бігання зморшкам приблизно ще 30 хвилин.
Фаза запобігання зморшкам розгладжує
зморшки з вашої білизни.
Ви можете видалити білизну до завершення
фази запобігання зморшкам. Для отримання
кращих результатів рекомендується виймати
білизну, коли ця фаза практично завершено
або завершена.
Коли фаза запобігання зморшкам завершена:
• Індикатор горить, але не блимає.
• Індикатор
згасає.
• Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза) згасає.
1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і спорож‐
няйте контейнер для води, коли про‐
грама буде завершена.
7.5 Функція автоматичного режиму
очікування
Для зменшення споживання енергії ця функ‐
ція автоматично вимикає прилад:
• Через 5 хвилин, якщо ви не запустите про‐
граму.
• Через 5 хвилин після закінчення програми.
7.4 Після завершення програми
Коли виконання програми завершилося:
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.1 Підготовка білизни
• Застібніть «блискавки».
• Застібніть фіксатори на пухових виробах.
• Не тримайте стрічки вільними (наприклад,
стрічки фартуха). Зв'яжіть їх, перш ніж запу‐
стити програму.
• Видаліть всі речі з кишень.
• Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни,
виверніть її навиворіт. Переконайтеся, що
шар бавовни завжди зовнішний.
• Рекомендується встановити правильну про‐
граму, придатну для того типу тканин, які
знаходяться в приладі.
• Не кладіть тканини з яскравими кольорами
разом із тканинами в світлих тонах. Яскраві
кольори можуть линяти.
Українська
• Використовуйте відповідну програму для
сушіння бавовняних в'язаних і трикотажних
виробів, оскільки вони можуть зсідатися.
• Переконайтеся, що білизна важить не біль‐
ше, ніж максимальна вага, який наведена в
таблиці програм.
• Сушіть тільки білизну, яка придатна для су‐
шильної машини. Звертайте увагу на ети‐
кетки на виробах.
Етикет‐ Опис
ка на
тканині
Білизна, яка є придатною для сушильної машини.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з нор‐
мальною температурою.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з низь‐
кою температурою.
Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
9.1 Очищення фільтру
1.
39
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
40 www.electrolux.com
9.2 Зливання води з контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Ви можете використовувати воду з
контейнера в якості альтернативи ди‐
стильованій воді (наприклад, для пра‐
сування з парою). Перш ніж викори‐
стовувати воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
9.3 Очищення конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
Українська
5.
6.
7.
8.
1
21
41
2
3
9.4 Чищення барабана
стосовуйте абразивні продукти, абразивні
серветки чи розчинники.
Насухо протріть прилад м’якою тканиною.
Витріть барабан вологою ганчіркою. Застосо‐
вуйте лише нейтральні миючі засоби. Не за‐
стосовуйте абразивні продукти, абразивні
серветки чи розчинники.
Протріть барабан м'якою ганчіркою.
9.6 Очищення отворів для виходу
повітря
9.5 Чищення ззовні
Використовуйте пилосос для видалення пуху
з отворів для виходу повітря.
Витріть прилад вологою ганчіркою. Застосо‐
вуйте лише нейтральні миючі засоби. Не за‐
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
10.1
Несправність
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Переконайтеся, що кабель живлення підключе‐
ний до електромережі.
Переконайтеся, що на щитку немає пошкодже‐
них запобіжників.
Програма не запускається.
Натисніть кнопку Старт/Пауза (Пуск/Пауза) .
Переконайтеся, що дверцята приладу зачине‐
ні.
Дверцята не закриваються.
Переконайтеся, що фільтри правильно встано‐
влені.
Переконайтеся, що білизна не потрапляє між
дверцятами приладу та гумовою прокладкою.
42 www.electrolux.com
Несправність
Можливе рішення
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для води порож‐
ній. Щоб знову запустити програму, натисніть
кнопку Старт/Пауза (Пуск/Пауза) .
На дисплеї відображається тривалість
довгої програми.1)
Переконайтеся, що вага білизни відповідає
тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були чисті.
Білизна занадто волога. Повторіть віджимання
білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в приміщенні
не занадто висока.
На дисплеї відображається тривалість
короткої програми.
Встановіть програму Time Dryingабо Extra Dry.
На дисплеї відобразиться Err.
Якщо ви хочете встановити нову програму,
вимкніть та увімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції відповідають про‐
грамі.
На дисплеї відображається E51).
Увімкніть і вимкніть прилад. Запустіть нову про‐
граму. Якщо проблема виникає знову, зверніть‐
ся у сервісний центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється
10.2 Якщо результати сушіння
незадовільні
• Встановлена програма була неправильною.
• Засмітився фільтр.
• Засмітився конденсатор.
• У приладі було занадто багато білизни.
• Барабан забруднений.
• Неправильне налаштування датчика про‐
відності.
• Отвори для виходу повітря забиті.
11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри (мм)
Ширина / Висота / Глиби‐
на
600 / 850 – 865 / 600
Макс. глибина
(з відкритими дверцятами)
1090 мм
Макс. ширина
(з відкритими дверцятами)
950 мм
Підключення до електромережі
Об’єм барабана
Напруга
230 В
Частота струму
50 Гц
Запобіжник
10 A
Загальна потужність
2800 Вт
118 л
Українська
Вага приладу
41 кг
Білизна: макс. вага
8 кг
Тип використання
Навколишня температура
Споживання електроенергії 1)
Побутові прилади
Мін.
5°C
Макс.
35°C
кВт / цикл
4,48 кВт-год
Річне споживання електроенергії
268,8 кВт-год
2)
Клас енергетичної ефективності
Споживання енергії
43
B
Режим «Залишити увім‐
кненим»
0,48 W
Режим «Вимкнено»
0,48 W
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Це приблизне споживання енергії для 4-х осіб, які правильно користуються приладом.
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
.
позначені відповідним символом
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
,
136920420-B-232012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement