Electrolux EDP2074PDW Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux EDP2074PDW Пайдаланушы нұсқаулығы

EDP2074PDW

................................................ .............................................

KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН 2

MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ

РУБЉА

НҰСҚАУЛАРЫ

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 16

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 30

2 www.electrolux.com

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. ПРОГРАММА ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. ПАРАМЕТРЛЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:

Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат: www.electrolux.com

Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз: www.electrolux.com/productregistration

Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін: www.electrolux.com/shop

ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі

Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.

Жалпы мағлұматтар менен кеңестер

Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

ҚАЗАҚ

3

1. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

Назарыңызда болсын!

Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.

• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және кемтар, сезім немесе ой-қабілетіне нұқсан келген адамдар немесе тәжірибесі немесе білімі аз адамдар, өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның бақылауында бола тұрып, құрылғыны пайдалану жөнінде тиісті нұсқаулар алса пайдалануына болады.

• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.

• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.

• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.

• Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.

1.2 Орнату

• Орам материалдарының барлығын алыңыз.

• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.

• Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.

• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс, орнықты, қызуға төзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.

• Құрылғыны температурасы 5°C градустан төмен 35°C градустан жоғары жерге орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.

• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.

• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.

• Құрылғыны үнемі тік қалыпта жылжытыңыз.

• Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

• Құрылғының астыңғы жағындағы желдеткіш саңылауларды кілем жауып қалмағанына көз жеткізіңіз (бар болса).

• Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға арналған түтіктен шығаруға болмайды.

• Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға арналған түтіктен шығаруға болмайды. (егер бар болса)

• Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

• Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

• Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына орнатуға болады

(Орнату кітапшасын қараңыз).

• Құрылғыны тұрғылықты орнына қойғаннан кейін, ватерпас көмегімен деңгейінің әбден дұрыс қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.

Электртоғына қосу

Назарыңызда болсын!

Өрт шығу және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.

• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.

Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.

• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.

• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.

4 www.electrolux.com

• Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.

• Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.

• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып суырыңыз.

• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.

• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.

1.3 Қолданылуы

Назарыңызда болсын!

Өрт, жарылыс шығу қаупі, электр қатері немесе құрылғыға зақым келтіру қаупі бар

• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.

• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.

• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру циклының соңғы тұсында (суыту циклы) қызу бөлінбейді.

Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу алып, қызуды тарқатып жіберу үшін олардың барлығын таратыңыз.

• Егер мата жұмсартқыш немесе сол сияқты заттарды пайдалансаңыз, орам материалындағы нұсқауларды орындаңыз.

• Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.

Пайдаланар алдында немесе пайдаланып болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.

• Құрылғының айналасына жиналып қалған қыл-қыбырды тазалаңыз.

• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе салынған, нұқсан келген заттарды кептірмеңіз.

• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі қалпағы, су өткізбейтін мата, резеңкемен астарланған заттар мен киімдер немесе көбікті резеңкеден жасалған толтырмасы бар жастық тәрізді заттарды кептірмеңіз.

• Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және балауыз тазалағыштар тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер алдында, қосымша жуғыш зат салынған ыстық сумен жуыңыз.

• Өнеркәсіптік тазалағыш құралдар пайдаланылған заттарды кептірмеңіз.

• Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар немесе оттықтардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

• Кір кептіргіште кептіруге болатын маталарды ғана кептіріңіз. Матаның затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.

• Құрылғыда жуылмаған заттарды кептірмеңіз.

• Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз, кептірер алдында қосымша шаю циклын орындаңыз.

• Конденсат суын ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін пайдаланбаңыз. Себебі адамдар мен жануарлардың денсаулығына нұқсан келтіруі мүмкін.

• Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе үстіне шықпаңыз.

• Ең көп салмақ 7 кг көрсетілімін орындаңыз

("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).

• Суы сорғалап тұрған киімдерді кір кептіргіш машинада кептірмеңіз.

1.4 Күту менен тазалау

Назарыңызда болсын!

Жарақат алу немесе құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

• Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.

• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.

• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

1.5 Құрылғыны тастау

Назарыңызда болсын!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.

ҚАЗАҚ

5

• Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

1 2

9

8

11

10

1

2

Су сауыты

Басқару панелі

3. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

1

5

6

7

3

4

6

7

4

5

8

3

9

10

11

Құрылғының есігі

Сүзгі

Конденсатор есігінің түймешігі

Ауа саңылаулары

Реттемелі тірек

Конденсатор есігі

Конденсатордың қақпағы

Конденсатор қақпағының бекітпелері

Техникалық ақпарат тақтайшасы

Пайдаланушы кір салынатын есікті керісінше орната алады. Бұл кірді оңай салуға және алуға көмектеседі немесе құрылғы орнатылатын жер тар болса ыңғайлы (жеке кітапшаны қараңыз).

2

3

4

5

6

7

4

5

6

1

2

3

Бағдарлама тетігі және OFF түймешігі

Индикатор шамдар

Бейнебет

Time (Уақыт) сенсорлық түймешігі

Delay (Кешіктіру) сенсорлық түймешігі

Buzzer (Дабыл) сенсорлық түймешігі

8

7

8

Delicate (Нәзік мата) сенсорлық түймешігі

Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсорлық түймешігі

6 www.electrolux.com

Сенсорлық түймешіктердің белгіше салынған немесе функция атауы жазылған тұсын саусағыңызбен түртіңіз.

Басқару панелін қолданған кезде қолғап кимеңіз.

Басқару панелінің үнемі таза және құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.

Индикатор шамдар

-

-

Сипаттама

Кептіру циклы.

Салқындату циклы.

Мыжылудан сақтау циклы.

Конденсатор.

Су сауыты.

Сүзгі.

Кешіктіріп бастау.

Бала қауіпсіздігінің құралы.

Дыбыстық сигналдар.

Бағдарламаның ұзақтығы.

Кептіру уақыты.

Кешіктіріп бастау уақыты.

4. ПРОГРАММА ПАНЕЛІ

Бағдарламалар

Кірдің түрі / Салыным (макс.)

1)

/ Мата белгісі

Cotton (Мақта мата)

Extra Dry (Өте құрғақ)

Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 7кг /

Strong Dry (Құрғақ) Кептіру деңгейі: құрғақ. / 7кг /

Cupboard Dry

(Шкафқа)

2)

Iron Dry (Үтіктеуге)

Кептіру деңгейі: шкафқа. / 7кг /

2)

Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 7кг /

Synthetic (Синтетика)

Extra Dry (Өте құрғақ)

Cupboard Dry

(Шкафқа)

2)

Кептіру деңгейі: өте құрғақ. / 3кг /

Кептіру деңгейі: шкафқа. / 3кг /

ҚАЗАҚ

7

Бағдарламалар

Кірдің түрі / Салыным (макс.)

1)

/ Мата белгісі

Iron Dry (Үтіктеуге) Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды. / 3кг /

Quick Mixed

(Жылдам микс)

Time Drying

(Уақыт)

Мақта мата және синтетика маталар. Төмен температуралы бағдарлама. Жылы ауаны пайдаланып баппен кептіретін бағдарлама. / 2кг /

Осы бағдарламада Time (Уақыт) параметрін қолданып, бағдарламаның уақытын орната аласыз. / 7кг /

Refresh (Жаңарту) Шкафта тұрған немесе кептірілген маталарды жаңарту. / 1кг

Wool Refresh

(Жүн матаны жаңарту)

Жүн маталарды жаңарту. Жүн маталар жұмсақ және биязы болады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін оларды дереу алыңыз. /

1кг

Delicates (Нәзік мата)

Нәзік маталар. / 2кг /

Sports (Спорт.

киімдер)

Жұқа және жеңіл матадан, микрофибра, полиэстер тәрізді үтіктелмейтін матадан жасалған спорт киімдері. / 2кг /

Easy Iron

(Жеңіл үтіктеу)

Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін, көп күтім талап етпейтін маталар. Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі болуы мүмкін.

Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама аяқталған кезде заттарды дереу алыңыз да, ілгішке іліңіз. / 1 кг

(немесе 5 жейде) /

1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.

2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға арналған стандартты бағдарламалар.

5. ФУНКЦИЯЛАР

5.1 Time (Уақыт)

Бұл функция Time Drying (Уақыт) бағдарламасында ғана жұмыс істейді.

Бағдарламаның уақытын ең кемі 10 минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа дейін қоюға болады.

Уақыт параметрі құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне байланысты қойылады.

Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді жуған кезде бағдарлама уақытын азайтуды ұсынамыз.

5.2 Тонкие ткани (Нәзік мата)

Осы функцияның көмегімен төмен температурасы бар баппен кептіру бағдарламасын орнатуға болады. Матасының жапсырмасында белгісі бар (мысалы, акрил, вискоза) синтетика маталар үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

5.3 Buzzer (Дабыл)

Дабыл функциясы қосылғанда келесі жағдайларда сигнал естіледі:

• цикл соңында

• мыжылып қалудан сақтау циклын бастау және аяқтау

• циклды кідірту

Әдетте сигнал құралы функциясы үнемі қосулы тұрады. Бұл функцияны сигналды қосу немесе ажырату үшін қолдануға болады.

Buzzer (Дабыл) функциясын барлық бағдарламаларда қосуға болады.

8 www.electrolux.com

Бағдарламалар

1)

Extra Dry (Өте құрғақ)

Strong Dry (Құрғақ)

Cupboard Dry (Шкафқа)

Iron Dry (Үтіктеуге)

Cotton (Мақта мата)

Synthetic (Синтетика) мата

Extra Dry (Өте құрғақ)

Cupboard Dry (Шкафқа)

2)

Iron Dry (Үтіктеуге)

Quick Mixed (Жылдам микс)

Time Drying (Уақыт)

Refresh (Жаңарту)

● ●

Wool Refresh (Жүн матаны жаңарту)

Delicates (Нәзік мата)

Sports (Спорт. киімдер)

Easy Iron (Жеңіл үтіктеу)

● ●

1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.

6. ПАРАМЕТРЛЕР

A)

B)

C)

D)

Time (Уақыт) сенсорлық түймешігі

Delay (Кешіктіру) сенсорлық түймешігі

Buzzer (Дабыл) сенсорлық түймешігі

Delicate (Нәзік мата) сенсорлық түймешігі

A

B

C

D

E

E)

Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсорлық түймешігі

6.1 Бала қауіпсіздігі функциясы

Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде, балаларға құрылғымен ойнауға жол бермейді. Бағдарлама тетігі мен сенсорлық түймешіктер бұғатталады. OFF түймешігі ғана бұғатталмай тұрады.

Бала қауіпсіздігі функциясын қосу

1. Кез келген бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін қолданыңыз.

2. (A) және (D) функция түймешіктерін бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы жанғанша қатар басып ұстап тұрыңыз.

• Бала қауіпсіздігі функциясын бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде ажыратуға болады. Сол сенсорлық түймешіктерді бала қауіпсіздігі функциясының индикаторы сөнгенше бірге басып ұстап тұрыңыз.

6.2 Судың кермектігі және өткізгіштігі

Судың кермектігі әр жерде әр түрлі болады.

Судың кермектігі судың өткізгіштігіне және құрылғының өткізгіштік сенсорының жұмысына әсер етеді. Судың өткізгіштігінің мәнін білсеңіз, кептіру нәтижелерін барынша жақсарта түсу үшін сенсорды реттеуге болады.

ҚАЗАҚ

9

Өткізгіштік сенсорын реттеу

1. Кез келген бағдарламаны орнату үшін бағдарлама тетігін қолданыңыз.

2. (A) және (B) сенсорлық түймешіктерін келесі индикаторлардың бірі жанғанша

• қатар басып ұстап тұрыңыз:

(төмен <300 µS/см)

(орташа 300-600 µS/см)

(жоғары >600 µS/см)

3. (E) сенсорлық түймешігін дұрыс деңгейдің индикаторы жанғанша қайта-қайта басыңыз.

4. Параметрдің өзгергенін растау үшін (A) және (B) сенсорлық түймешіктерін шамамен 2 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.

7. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

Құрылғыны ең алғаш рет пайдаланар алдында

1. Құрылғының барабанын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

2. Дымқыл кірлерді салып қысқа бағдарламаны (мысалы, 30 минут) бастаңыз.

7.1 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

1. Кірді дайындап, құрылғыға салыңыз.

2. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу бағдарламасын және функцияларын орнатыңыз.

• Бейнебетте бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.

3. Старт/Пауза (Бастау/Үзіліс) сенсорлық түймешігін басыңыз, бағдарлама басталады.

Сақтандыру туралы ескерту!

Есікті жапқан кезде құрылғының есігі мен резеңке тығыздағышының арасына кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

7.2 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу бағдарламасын және функцияларын орнатыңыз.

2. Кешіктіріп бастау түймешігін бейнебетте қажетті кешіктіріп бастау уақыты пайда болғанша қайта-қайта басыңыз.

• Бағдарламаны ең кемі 30 минуттан бастап, ең көбі 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастай аласыз.

3. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсорлық түймешігін басыңыз, кері санақ басталады. Бейнебетте кешіктіріп бастау функциясының кері санағы көрінеді.

• Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама басталады.

7.3 Бағдарламаны өзгерту

1. Бағдарлама тетігін OFF қалпына қойыңыз

2. Бағдарламаны орнатыңыз.

7.4 Бағдарламаның соңы

Бағдарлама аяқталған кезде,

• Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.

10 www.electrolux.com

индикаторы жыпылықтайды.

индикаторы жанады.

• Start/Pause (Бастау/Үзіліс) индикаторы жанады.

Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып қалуға жол бермейтін циклды қосып, жұмысын жалғастырады.

Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің бырысын жазады.

Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталмай тұрып алуға болады. Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл аяқталған кезде немесе аяқталуға жақын қалған кезде алуды ұсынамыз.

Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл аяқталған кезде:

индикаторы жанып тұрады, бірақ жыпылықтамайды.

индикаторы сөнеді.

• Start/Pause (Бастау/Үзіліс) индикаторы сөнеді.

1. Бағдарлама тетігін OFF қалпына қойыңыз

2. Құрылғы есігін ашыңыз.

3. Кірді алып шығыңыз.

4. Құрылғы есігін жабыңыз.

Бағдарлама аяқталған кезде сүзгіні әрқашан тазалаңыз және су сауытын босатыңыз.

7.5 Автоматты түрде КҮТУ РЕЖИМІ функциясы

Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін, бұл функция құрылғыны келесі жағдайларда автоматты түрде сөндіреді:

• Егер бағдарламаны бастамасаңыз 5 минуттан кейін.

• Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5 минут өткен кезде.

8. АҚЫЛ-КЕҢЕС

8.1 Кірді дайындау

• Тартқыштарын жабыңыз.

• Көрпе тыстарының түймелерін салыңыз.

• Галстук немесе бантиктерді (мысалы, фартук бауларын) бос салмаңыз. Оларды бағдарламаны бастамай тұрып байлаңыз.

• Қалталардағы заттардың барлығын алыңыз.

• Егер заттың ішкі қабаты мақта матадан жасалса, астарын сыртқа аударыңыз.

Мақта матадан жасалған жағының сыртқа қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.

• Біз құрылғыға салынған маталардың түріне сай келетін дұрыс бағдарламаны орнатуды ұсынамыз.

Матан ың затбелг ісі

Сипаттама

Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір.

• Бояуы қатты шығатын маталарды ашық түсті маталармен бірге салмаңыз. Қанық бояулар ағып кетеді.

• Мақта мата джерсиі немесе тоқылған заттарды жууға сай келетін бағдарламаны пайдаланыңыз, бұл заттар отырып қалуы мүмкін.

• Кірдің салмағының бағдарлама кестесінде көрсетілген ең үлкен салмақтан аспайтынына көз жеткізіңіз.

• Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кірлерді ғана кептіріңіз. Заттардың матасындағы затбелгіні қараңыз.

Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Стандартты температурасы бар бағдарламаны орнатыңыз.

Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Төмен температурасы бар бағдарламаны орнатыңыз.

Матан ың затбелг ісі

Сипаттама

Кір кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір.

9. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

9.1 Сүзгіні тазалау

1.

2.

1

2

3.

4.

ҚАЗАҚ

11

5.

1)

6.

1) Қажет болса, сүзгіні ыстық сумен тазалаңыз.

9.2 Су сауытын босату

1.

2.

1

2

12 www.electrolux.com

3.

4.

Су сауытындағы суды тазартылған судың орнына (мысалы, булап үтіктеу үшін) пайдаланыңыз. Суды пайдаланар алдында қалдықтарын сүзгімен тазалаңыз.

9.3 Конденсаторды тазалау

1.

2.

3.

5.

1

7.

4.

2

6.

1

2

1

8.

2

1

2

3

9.4 Барабанды тазалау

Барабанды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Барабанды жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

9.5 Сыртын тазалау

Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Тек бейтарап тазартқыш заттарды

ҚАЗАҚ қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Құрылғыны жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

13

9.6 Ауа шығатын саңылауларын тазалау

Ауа шығатын саңылаулардағы қыл-қыбырды тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз.

10. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

10.1

Ақаулық

Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.

Бағдарлама басталмай тұр.

Құрылғының есігі жабылмайды.

Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты көрсетіледі.

1)

Бейнебетте қысқа бағдарламаның уақыты көрсетіледі.

Бейнебетте Err көрсетіледі.

Ықтимал шешімі

Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.

Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.

Start/Pause (Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.

Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.

Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғының есігі мен резеңке тығыздағышының арасына кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Су сауытының бос екеніне көз жеткізіңіз.

Бағдарламаны қайта бастау үшін Start/Pause

(Бастау/Үзіліс) түймешігін басыңыз.

Кірдің салмағының бағдарлама уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.

Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.

Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш машинаға салып қайта айналдырыңыз.

Бөлме температурасының өте жылы емес екеніне көз жеткізіңіз.

Мына Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry

(Өте құрғақ) бағдарламасын орнатыңыз.

Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз келсе, құрылғыны сөндіріңіз де, қосыңыз.

Функциялардың бағдарламаға сай келетініне көз жеткізіңіз.

14 www.electrolux.com

Ақаулық

Бейнебетте E51) көрсетіледі.

Ықтимал шешімі

Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Жаңа бағдарламаны бастаңыз. Ақаулық қайта орын алса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады

10.2 Егер кептіру нәтижелері қанағаттанарлық болмаса

• Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.

• Сүзгі бітеліп қалған.

• Конденсатор бітеліп қалған.

• Құрылғыға өте көп кір салынған.

• Барабанның іші лас.

• Өткізгіштік сенсорының параметрі дұрыс емес.

• Ауа шығаратын саңылаулар бітелген.

11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА

Өлшемдері (мм)

Макс. тереңдігі

(құрылғының есігі ашық тұрғанда)

Макс. ені

(құрылғының есігі ашық тұрғанда)

Электртоғына қосу

Барабанның сыйымдылығы

Құрылғының салмағы

Кір: макс. салмағы

Қолдану түрі

Бөлме температурасы

Қуатты тұтыну

1)

Ені / Биіктігі / Тереңдігі

Кернеу

Жиілік

Сақтандырғыш

Жалпы қуаты

Мин.

Макс.

кВт/сағ/цикл

850 x 600 x 540 mm

(maximal 575 mm)

1030 мм

950 мм

230 В

50 Гц

10 A

2250 Вт

104 л

37 кг

7 кг

Тұрмыста қолдану

5 °C

35 °C

4,30 кВт/сағ

Жылдық пайдаланылатын қуат көлемі

2)

504 кВт/сағ

Қуат тиімділігі санаты

Қуат тұтынуы Қосылған қалпы қалдыру режимінде

Сөндірулі режимде

B

0,41 W

0,41 W

1) EN 61121 стандарты бойынша. 7 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша айналдырылады.

ҚАЗАҚ

15

2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты (REGULATION (EU) № 392/2012).

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ

МАҒЛҰМАТТАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз.

Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

16 www.electrolux.com

СОДРЖИНА

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6. ПОСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

8. ПОМОШ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.

Добродојовте во Electrolux.

Посетете ја нашата веб страница за да:

Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за сервисирање: www.electrolux.com

Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги: www.electrolux.com/productregistration

Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат: www.electrolux.com/shop

СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС

Ви препорачуваме да користите оригинални делови.

Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.

Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.

Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.

Општи информации и совети

Еколошки информации

Можноста за промени е задржана.

МАКЕДОНСКИ

17

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства. Производителот не е одговорен ако неправилната монтажа и употреба предизвикаат повреди и оштетувања.

Секогаш чувајте го упатството со апаратот за идна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од задушување, повреда или траен инвалидитет.

• Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење доколку ги надгледува или им дава инструкции за работата на апаратот лице кое е одговорно за нивната безбедност.

• Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.

• Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.

• Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.

• Чувајте ги децата и домашните миленичиња настрана од вратата на апаратот кога е отворена.

• Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го прават деца без надзор.

1.2 Монтажа

• Извадете ја целата амбалажа.

• Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.

• Придржувајте се до упатството за монтажа приложено со апаратот.

• Проверете дали подот на кој го монтирате апаратот е рамен, стабилен, отпорен на топлина и чист.

• Не го монтирајте и не го употребувајте апаратот онаму каде што температурата е под 5°C или повисока од 35°C.

• Не го монтирајте уредот зад заклучена врата, лизгачка врата или врата со шарки на спротивната страна, каде вратата на уредот не може потполно да се отвори.

• Секогаш внимавајте кога го преместувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици.

• Секогаш преместувајте го апаратот вертикално.

• Задната површина на апаратот мора да се постави кон ѕидот.

• Проверете дали има циркулација на воздухот меѓу апаратот и подот.

• Уверете се дека теписонот не ги попречува отворите за вентилација кои се наоѓаат во основата на апаратот (ако е применливо).

• Издуваниот воздух не смее да се испушта во издув кој се користи за испуштање чад од апарати кои согоруваат гас или други горива. (ако постои во опремата)

• Ако машината за сушење е ставена врз машината за перење, користете го приборот за местење. Комплетот за наддавање, достапен кај вашиот овластен продавач, може да се користи само со уредот наведен во упатството испорачано со приборот. Прочитајте го внимателно пред монтажата (погледнете во летокот за монтажа).

• Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е машината за да избегнете враќање на гасовите од други апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.

• Апаратот може да се постави самостојно или под кујнска работна површина со правилен простор (погледнете во летокот за монтажа).

• Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е целосно порамнет со помош на либела. Ако не е, прилагодете ги ногарките додека не се порамни.

Поврзување со струја

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од пожар и струен удар.

• Апаратот мора да биде заземјен.

• Проверете дали информациите за напојување со струја на плочката со спецификации се совпаѓаат со

18 www.electrolux.com

напојувањето со струја. Доколку не се совпаѓаат, контактирајте со електричар.

• Секогаш користете правилно монтиран штекер отпорен на струјни удари.

• Не користете адаптери со повеќе приклучоци и продолжени кабли.

• Погрижете се да не предизвикате штета на приклучокот и кабелот за струја. Доколку кабелот за струја на апаратот треба да се замени, тоа мора да го направи нашиот сервисен центар.

• Поврзете го приклучникот за струја со штекерот дури на крајот на монтирањето.

Проверете дали штекерот за струја е пристапен по монтирањето.

• Не повлекувајте го кабелот за струја за да го исклучите апаратот. Секогаш повлекувајте го приклучникот.

• Не допирајте го кабелот за струја или приклучникот со влажни раце.

• Овој апарат е усогласен со Директивите на

ЕЕЗ.

1.3 Употребa

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар, експлозија, струен удар или оштетување на апаратот

• Користете го апаратот само во домашни услови.

• Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.

• Последниот дел од циклусот на сушење се прави без топлина (циклус на ладење) за да се осигураме дека нема да има оштетување на алиштата.

Ако го запрете апаратот пред крајот на циклусот на сушење, веднаш извадете ги и испружете ги сите алишта за да може топлината да се изгуби.

• Ако користите омекнувач за алишта или слични производи, следете ги упатствата од пакувањето.

• Не користете го апаратот без филтер.

Исчистете го филтерот со влакненца пред или после секоја употреба.

• Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале околу апаратот.

• Немојте да ги сушите оштетените алишта кои содржат постава или потполнка.

• Не сушете артикли како пенеста гума

(латекс пена), капи за туширање, водоотпорен текстил, артикли поставени со гума и алишта или перници полнети со потполнки од пенеста гума..

• Пред да ги сушите предметите кои биле во допир со супстанци како на пример масло за готвење, ацетон, алкохол, бензин, керозин, отстранувачи на дамки, терпентин, восок или отстранувачи на восок, измијте ги во жешка вода со голема количина на детергент.

• Немојте да сушите предмети ако за нивно чистење со користени индустриски хемикалии.

• Внимајте да не има запалки или кибрит оставени во џебовите на алиштата.

• Сушете само ткаенини кои може да се сушат во машината за сушење. Следете ги упатствата на етикетата на секое парче од облеката.

• Не сушете неиспрани алишта во апаратот.

• Ако сте ги испрале вашите алишта со отстранувач за дамки, стартувајте дополнителен циклус на плакнење пред да ја пуштите машината за сушење.

• Немојте да ја пиете или да подготвувате храна со кондензираната вода. Таа може да предизвика здравствени проблеми кај луѓето и животните.

• Немојте да седите или да стоите на отворената врата.

• Почитувајте ја максималната количина на полнење од 7 kg (погледнете во поглавјето

„Табела со програми“).

• Не сушете неисцедени влажни алишта во машината за сушење.

1.4 Грижа и чистење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од повреда или оштетување на апаратот.

• Пред одржување, деактивирајте го апаратот и исклучете го кабелот од штекерот за струја.

• Не користете воден спреј и пареа за чистење на апаратот.

• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.

Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.

1.5 Отстранување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од повреда или задушување.

• Исклучете го апаратот од приклучокот за струја.

МАКЕДОНСКИ

19

• Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.

• Извадете ја рачката на вратата за да спречите затворање на деца и миленичиња во апаратот.

2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

1 2

9

8

11

10

1

2

3

Сад за вода

Контролна табла

Врата на апаратот

3. КОНТРОЛНА ТАБЛА

1

3

4

5

6

7

2

6

7

4

5

8

9

10

11

Филтер

Копче за вратата на кондензаторот

Отвори за проток на воздух

Ногалки за нивелирање

Врата на кондензаторот

Капак на кондензаторот

Затворачи за капакот на кондензаторот

Плочка со спецификации

Вратата за полнење може да биде монтирана во обратна насока од страна на корисникот. Може да помогне за лесно ставање и вадење на алиштата или ако има ограничување за монтирање на апаратот (видете во засебната брошура).

3

4

5

6

7

1

Копче за програми и прекинувач за исклучување

2

3

Показни светла

Екран

8

20 www.electrolux.com

4

5

6

7

8

Допирна површина за Time (Време)

Допирна површина за Delay

(Одложување)

Допирна површина за

(Сигнализатор)

Buzzer

Допирна површина за Delicate

(Нежни)

Допирна површина за

(Старт/Пауза)

Sart/Pause

Показатели

-

-

Допрете ги допирните површини со вашиот прст во областа со симболот или на името на опцијата.

Не носете ракавици кога работите со контролната табла.

Проверете дали контролната табла е чиста и сува.

Опис

Фаза на сушење.

Фаза на ладење.

Фаза против туткање.

Кондензатор.

Сад за вода.

Филтер.

Одложен почеток.

Блокада за деца.

Звучни сигнали.

Траење на програмата.

Времетраење на сушењето.

Траење на одложениот почеток.

4. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ

Програми

Extra Dry (Екстра суви)

Strong Dry

(Целосно суви)

Cupboard Dry

(Суви за во плакар)

2)

Iron Dry (Суви за пеглање)

2)

Вид на полнење / Полнење (макс.)

1)

/ Ознака на ткаенината

Cotton fabrics (Памучни ткаенини)

Ниво на сушење: многу суви. / 7кг /

Ниво на сушење: целосно суви. / 7кг /

Ниво на сушење: суви за во плакар. / 7кг /

Ниво на сушење: може да се пегла. / 7кг /

Synthetic fabrics (Синтетички ткаенини)

Extra Dry (Екстра суви)

Ниво на сушење: многу суви. / 3 кг /

МАКЕДОНСКИ

21

Програми

Вид на полнење / Полнење (макс.)

1)

/ Ознака на ткаенината

Cupboard Dry

(Суви за во плакар)

2)

Iron Dry (Суви за пеглање)

Ниво на сушење: суви за во плакар. / 3 кг /

Ниво на сушење: може да се пегла. / 3 кг /

Quick Mixed (Брзо сушење на мешани ткаенини)

Памучни и синтетички ткаенини. Програма со ниска температура.

Програма за чувствителни алишта со топол воздух. / 2 кг /

Time Drying

(Време на сушење)

Refresh

(Освежување)

Wool Refresh

(Освежување на волна)

Со оваа програма може да ја користите опцијата Time (Време) и да го поставите времетраењето на програмата. / 7кг /

Освежување на текстил што не се користел подолго време или после сушење на жица. / 1 кг

Освежување на волнени ткаенини. Волнените алишта стануваат меки и комотни. Извадете ги алиштата веднаш после крајот на програмата. / 1 кг

Delicates (Нежни)

Sports (Облека за спортување)

Чувствителни ткаенини. / 2 кг /

Спортска облека, тенки и лесни ткаенини, микровлакна, полиестер, кои не се пеглаат. / 2 кг /

Easy Iron

(Лесно пеглање)

Ткаенини кои лесно се одржуваат и за кои е потребно минимално пеглање. Резултатите од сушењето може да се разликуваат во зависност од ткаенината. Протресете ги алиштата пред да ги ставите во апаратот. Кога ќе заврши програмата, веднаш извадете ги алиштата и ставете ги на сушалка. / 1 кг (или 5 кошули) /

1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.

2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во документот

EN 61121.

5. ОПЦИИ

5.1 Time (Време)

Оваа опција може да се применува само кај програмата Time Drying (Време на сушење) .

Можете да го поставите траењето на програмата, од минимум 10 минути до максимум 2 часа. Поставувањето на траењето е поврзано со количината на алишта во апаратот.

Ви препорачуваме да поставите кратко траење за мали количини на алишта или само за едно парче облека.

5.2 Delicate (Нежни)

Со оваа опција можете да ја поставите програмата за сушење на нежни алишта на ниска температура. Користете ја оваа опција кај синтетички ткаенини кои го имаат симболот на фабричката етикета (на пр.

акрил, вискоза).

22 www.electrolux.com

5.3 Buzzer (Сигнализатор)

Кога е активирана фукнцијата на сигнализаторот, може да го слушнете сигнализаторот на:

• крајот на циклусот

• почетокот и крајот на фазата против туткање

• прекинот на циклусот

Програми

1)

Extra Dry (Екстра суви)

Стандардно, функцијата на сигнализаторот е секогаш вклучена. Може да ја искористите оваа функција за активирање или деактивирање на звукот.

Можете да ја вклучите опцијата

Buzzer (Сигнализатор) со сите програми.

Cotton fabrics (Памучни ткаенини)

● ●

Strong Dry (Целосно суви)

Cupboard Dry (Суви за во плакар)

2)

Cupboard Dry (Суви за во плакар)

Extra Dry (Екстра суви)

Iron Dry (Суви за пеглање)

Synthetic fabrics (Синтетички ткаенини)

Iron Dry (Суви за пеглање)

Quick Mixed (Брзо сушење на мешани ткаенини)

Time Drying (Време на сушење)

Refresh (Освежување)

Wool Refresh

(Освежување на волна)

Delicates (Нежни)

Sports (Облека за спортување)

● ●

Easy Iron (Лесно пеглање)

● ●

1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.

МАКЕДОНСКИ

23

6. ПОСТАВКИ

A)

B)

C)

D)

E)

Допирна површина за Time (Време)

Допирна површина за Delay

(Одложување)

Допирна површина за Buzzer

(Сигнализатор)

Допирна површина за Delicate (Нежни)

Допирна површина за

(Старт/Пауза)

Sart/Pause

6.1 Функција за блокада за деца

Оваа опција ги спречува децата да си играат со апаратот кога работи некоја програма.

Програматорот и допирните површини се заклучени. Отклучен е само прекинувачот за исклучување .

Вклучување на опцијата блокада за деца

1. Искористете го програматорот за да поставите програма.

2. Притиснете ги и држете ги допирните површини (A) и (D) истовремено додека не се вклучи показателот за блокада за деца.

• Можно е да ја исклучите опцијата за блокада за деца додека работи некоја

A

B

C

D

E

програма. Притиснете и задржете ги истите допирни површини додека не се исклучи показателот за блокада за деца.

6.2 Тврдина и проводливост на водата

Тврдината на водата е различна за различни локации. Тврдината на водата има влијание врз проводливоста на водата и врз сензорот за проводливост на апаратот. Ако ја знаете вредноста на проводливоста на водата, може да го прилагодите сензорот да суши со подобри резултати.

Прилагодување на сензорот за проводливост

1. Искористете го програматорот за да поставите програма.

2. Притиснете ги и држете ги допирните

• површини (A) и (B) истовремено додека не се вклучи еден од следните показатели:

(ниска <300 µS/cm)

(средна 300-600 µS/cm)

(висока >600 µS/cm)

3. Притискајте на допирната површина (E) повторно и повторно додека не се појави показателот за точното ниво.

4. За да го потврдите прилагодувањето, притиснете и задржете ги истовремено отприлика 2 секунди допирните површини

(A) и (B).

7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

Пред првата употреба на апаратот

1. Исчистете го барабанот на апаратот со навлажнета мека крпа.

2. Стартувајте кратка програма (на пр. 30 минути) со влажни алишта.

7.1 Започнување програма без одложен почеток

1. Подгответе ги алиштата и наполнете го апаратот.

2. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.

• На екранот се прикажува времетраењето на програмата.

3. Притиснете на допирната површина

Старт/Пауза , програмата започнува.

ВНИМАНИЕ

Внимавајте кога ја затворате вратата алиштата да не се фаќаат помеѓу вратата на апаратот и гумениот заптивач.

24 www.electrolux.com

7.2 Почнување на програмата со одложен почеток

1. Поставете ја соодветната програма и опциите според видот на алишта.

2. Притискајте го копчето за одложен почеток повторно и повторно додека на екранот не се прикаже времето на одложување што сакате да го поставите.

• Можете да го одложите почетокот на програма за сушење од минимум 30 минути до максимум 20 часа.

3. Притиснете на допирната површина Start/

Pause (Старт/Пауза) , одбројувањето започнува. Екранот го покажува одбројувањето на одложениот почеток.

• Кога ќе заврши одбројувањето, програмата започнува.

7.3 Промена на програма

1. Свртете го програматорот на

ИСКЛУЧЕНО

2. Поставете ја програмата.

7.4 На крај од програмата

Кога програмата е завршена,

• Вклучен е нерамномерен звучен сигнал.

• Показателот трепка.

• Показателот се пали.

• Показателот Start/Pause (Старт/Пауза) е вклучен.

Апаратот продолжува да работи со фазата против туткање отприлика 30 минути.

Фазата против туткање ги измазнува алиштата.

Можете да ги извадите алиштата пред завршувањето на фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена.

Кога фазата против туткање е завршена:

• Показателот е вклучен, но не трепка.

• Показателот се гаси.

• Показателот за Start/Pause (Старт/Пауза) се гаси.

1. Свртете го програматорот на

ИСКЛУЧЕНО

2. Отворете ја вратата на апаратот.

3. Извадете ги алиштата.

4. Затворете ја вратата на апаратот.

Кога програмата ќе заврши, секогаш чистете го филтерот и испразнете го садот за вода.

7.5 Функција за автоматско

МИРУВАЊЕ

За да се намали потрошувачката на енергија, оваа функција автоматски го исклучува апаратот:

• После 5 минути ако не ја стартувате програмата.

• После 5 минути од крајот на програмата.

8. ПОМОШ И СОВЕТИ

8.1 Подготвување на алиштата

• Затворете ги патентите.

• Затворете ги прекривките за јорган.

• Вратоврските или украсните ленти ( на пр.

лентите од престилка) треба да се врзани.

Врзете ги пред да започнете некоја програма.

• Извадете ги сите предмети од џебовите.

• Ако некое парче облека има внатрешен слој од памук, превртете го наопаку.

Внимавајте памучниот слој да биде на надворешната страна.

• Ви препорачуваме да ја поставите точната програма која е применлива за видот на ткаенини кои се во апаратот.

• Не ставајте ткаенини со јаки бои заедно со ткаенини со светли бои. Јаките бои може да се прелеат.

• Користете соодветна програма за памучно жерсе и трикотажа за да спречите собирање на алиштата.

• Уверете се дека тежината на алиштата не е поголема од максималната тежина којашто е наведена во табелата со програми.

• Сушете само алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

МАКЕДОНСКИ

25

Фабрич ка

Видете ја фабричката етикета на алиштата.

Опис етикета

Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете ја програмата со стандардна температура.

Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете ја програмата со ниска температура.

Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

9.1 Чистење на филтерот

1.

2.

2

1

3.

4.

5.

1) 6.

1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.

1

2

26 www.electrolux.com

9.2 Цедење на садот за вода

1.

2.

3.

4.

Можете да ја користите водата од садот со вода како алтернатива за дестилирана вода (на пр. за пеглање на пареа). Пред да ја користите водата, исчистете ги остатоците од нечистотија со филтер.

9.3 Чистење на кондензаторот

1.

2.

3.

1

2

4.

1

2

1

МАКЕДОНСКИ

27

5.

6.

7.

9.4 Чистење на барабанот

Чистете го барабанот со навлажнета крпа.

Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни средства, сунѓери со жица или растворувачи.

Исушете го барабанот со мека крпа.

9.5 Чистење однадвор

Чистете го апаратот со навлажнета крпа.

Користете само неутрални детергенти. Не

8.

2

1

2

3

користете абразивни средства, сунѓери со жица или растворувачи.

Исушете го апаратот со мека крпа.

9.6 Чистење на отворите за воздух

Користете правосмукалка за да ги извадите влакненцата од отворите за воздух.

10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

10.1

Проблем

Не можете да го вклучите апаратот.

Програмата не стартува.

Вратата на апаратот не се затвора.

Можно решение

Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во штекерот.

Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата со осигурувачи.

Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .

Проверете дали вратата на апаратот е затворена.

Уверете се дека монтирањето на филтерот е правилно направено.

Внимавајте алиштата да не се фаќаат помеѓу вратата на апаратот и гумениот заптивач.

28 www.electrolux.com

Проблем Можно решение

Апаратот запира за време на работата. Проверете дали садот за вода е празен.

Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) за повторно да почне програмата.

На екранот се прикажува траењето на долгата програма.

1)

Уверете се дека тежината на алиштата е во сооднос со времетраењето на програмата.

Уверете се дека филтерот е чист.

Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата уште еднаш на центрифуга.

На екранот се прикажува траењето на кратката програма.

На екранот се прикажува Err.

Проверете дали собната температура е превисока.

Поставете го Time Drying (Време на сушење)Extra Dry (Екстра суви) или програмата .

Ако сакате да поставите нова програма, исклучете и вклучете го апаратот.

Уверете се дека опциите се применливи за програмата.

На екранот се прикажува E51) Вклучете и исклучете го апаратот. Започнете нова програма. Ако повторно се појави проблемот, јавете се во сервисот.

1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува

10.2 Ако резултатите од сушењето се незадоволителни

• Поставената програма е погрешна.

• Филтерот е затнат.

• Кондензаторот е затнат.

• Има премногу алишта во апаратот.

• Барабанот е валкан.

• Неправилно поставување на сензорот за проводливост.

• Отворите за воздух се затнати.

11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Димензии (mm)

Максимална длабочина

(со отворена врата на апаратот)

Максимална ширина

(со отворена врата на апаратот)

Поврзување на струја

Ширина / Висина /

Длабочина

Волтажа

Фреквенција

Осигурувач

Вкупна моќност

850 x 600 x 540 mm

(maximal 575 mm)

1030 mm

950 mm

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

МАКЕДОНСКИ

29

Капацитет на барабанот

Тежина на апаратот

Алишта: макс. тежина

Вид на користење

Температура на околината Мин.

Макс.

kWh/циклус

104 l

37 kg

7 kg

Домаќинство

5 °C

35 °C

4,30 kWh

Потрошувачка на енергија

1)

Годишна потрошувачка на енергија

2)

Класа на енергетска ефикасност

504 kWh

B

Потрошувачка на енергија Вклучен режим

Исклучен режим

0,41 W

0,41 W

1) Во согласност со EN 61121. 7 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 врт./мин.

2) Потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Вистинската потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр 392/2012).

12. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

Рециклирајте ги материјалите со симболот

. Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате.

Помогнете во заштитата на живтната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени со симболот во отпадот од домаќинството.

Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

30 www.electrolux.com

САДРЖАЈ

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4. ТАБЕЛА ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5. ОПЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6. ПОДЕШАВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

11. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ који са собом носи деценије професионалног искуства и иновација. Генијалан и елегантан, направљен је баш по вашој мери. Стога, кад год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки пут добити одличне резултате.

Добродошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању: www.electrolux.com

Региструјте свој производ ради боље услуге: www.electrolux.com/productregistration

Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај: www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC), серијски број.

Упозорење/опрез - упутства о безбедности.

Опште информације и савети

Еколошке информације

Задржано право измена.

СРПСКИ

31

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐ љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐ вођач није одговоран уколико услед непра‐ вилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐ требу поред уређаја ради будућих подешава‐ ња.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

УПОЗОРЕЊЕ

Постоји ризик од гушења, повређива‐ ња или трајног инвалидитета.

• Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним фи‐ зичким, чулним или менталним способно‐ стима, или особе којима недостају искуство и знање уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употре‐ бом од стране особе која је одговорна за њихову безбедност.

• Немојте дозволити деци да се играју уређа‐ јем.

• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.

• Све врсте детерџената држите ван дома‐ шаја деце.

• Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су врата отворена.

• Чишћење и одржавање не треба да обав‐ љају деца, уколико нису под надзором.

1.2 Инсталирање

• Уклоните сву амбалажу.

• Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.

• Придржавајте се упутства за инсталацију које сте добили уз уређај.

• Уверите се да је подлога на којој инстали‐ рате уређај равна, стабилна, отпорна на то‐ плоту и чиста.

• Немојте инсталирати или користити уређај на местима на којима је температура нижа од 5°C или виша од 35°C.

• Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, због чега врата уређаја не би могла до краја да се отворе.

• Увек будите пажљиви када померате уре‐ ђај, јер је тежак. Увек носите заштитне ру‐ кавице.

• Уређај увек померајте држећи га у усправ‐ ном положају.

• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен на зид.

• Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.

• Уверите се да вентилациони отвори на до‐ њој страни уређаја (уколико их има) нису покривени тепихом.

• Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која служи за одвод издувних гасова из уређаја у којима долази до сагоревања га‐ са или других горива. (ако је применљиво)

• Ако поврх машине за прање рубља став‐ љате машину за сушење рубља, у ту сврху користите комплет за слагање. Комплет за слагање, која се може наћи код овлашћеног продавца, може се користити само са уре‐ ђајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре инсталације (погледајте брошуру за Инста‐ лирање).

• Обезбедите добру вентилацију у простори‐ ји у којој инсталирате уређај како бисте из‐ бегли да се просторија испуни издувним га‐ совима других уређаја, насталих сагорева‐ њем неких других врста горива, укључујући и сагоревање отвореним пламеном.

• Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињсих елемената са одгова‐ рајућим простором (погледајте брошуру за

Инсталирање).

• Када се уређај постави у крајњу позицију, проверите да ли је сасвим у нивоу помоћу васер-ваге. Уколико није, подешавајте но‐ жице док се не изневелише.

Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ

Постоји опасност од пожара и струј‐ ног удара.

• Уређај мора да буде уземљен.

• Уверите се да информације о напону и струји на плочици са техничким карактери‐ стикама одговарају параметрима елек‐ тричне мреже. Уколико то није случај, обра‐ тите се електричару.

32 www.electrolux.com

• Користите искључиво правилно инсталира‐ ну утичницу, отпорну на ударце.

• Не користите адаптере за вишеструке ути‐ каче и продужне каблове.

• Проверите да нисте оштетили главно напа‐ јање и кабл за напајање. Уколико кабл за напајање уређаја треба да се замени, то треба да обави наш сервисни центар.

• Прикључите главни кабл за напајање на мрежну утичницу тек на крају инсталације.

Водите рачуна да постоји приступ мрежној утичници након инсталације.

• Немојте вући напојни кабл да бисте ис‐ кључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утчнице.

• Немојте додиривати напојни кабл нити ути‐ кач напојног кабла влажним рукама.

• Уређај је у складу са E.E.C. Директивама.

1.3 Коришћење

УПОЗОРЕЊЕ

Постоји ризик од пожара, експлозије, струјног удара или оштећења уређаја

• Користите овај уређај само у домаћинству.

• Не мењајте спецификацију овог уређаја.

• Последња фаза циклуса сушења одиграва се без довођења топлоте (циклус хлађења) како би се обезбедило да се рубље не оштети.

Ако уређај искључите пре краја циклуса су‐ шења, рубље одмах извадите из машине и раширите га како бисте омогућили одвође‐ ње топлоте из њега.

• Уколико користите омекшиваче рубља или сличне производе, поступајте по упутстви‐ ма отиснутим на њиховом паковању.

• Уређај немојте пуштати у рад без филтера.

Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.

• Очистите отпала влакна која су се накупи‐ ла око уређаја.

• У машини немојте сушити оштећено рубље са поставом или испунама.

• Немојте сушити предмете као што су пена‐ ста гума (латекс пена), капе за туширање, водоотпорне текстилне тканине, артикли или одевни предмети са гуменим ојачањем или јастуци пуњени пеном или гуменим ја‐ стучићима.

• Пре сушења рубља које је било у контакту са супстанцама попут јестивог уља, ацето‐ на, алкохола, бензина, керозина, средства за уклањање флека, терпентина, воска или средства за скидање воска, то рубље опе‐ рите у врућој води са додатном количином детерџента.

• У уређају немојте сушити рубље које је претходно чишћено индустријским хемика‐ лијама.

• Проверите да у џеповима нема заборавље‐ них гасних упаљача или шибица.

• Сушите искључиво материјале који могу да се суше у машини за сушење рубља. Сле‐ дите упутства са етикета на рубљу.

• Немојте да сушите неопране ствари у уре‐ ђају.

• Уколико сте рубље опрали уз коришћење средства за уклањање флека, пре сушења покрените један допунски циклус испира‐ ња.

• Кондензовану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.

• Немојте стајати нити седети на отвореним вратима.

• Поштујте максималну количину пуњења од

7 кг (погледајте одељак „Графикон програ‐ ма“).

• У машини за сушење рубља немојте суши‐ ти мокро рубље из којег капље вода.

1.4 Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ

Постоји ризик од озлеђивања или оштећења уређаја.

• Пре одржавања уређаја деактивирајте уре‐ ђај и извуците утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

• Не користите млаз воде или пару за чишће‐ ње уређаја.

• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите искључиво неутралне де‐ терџенте. Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере, раствараче или металне предмете.

1.5 Одлагање

УПОЗОРЕЊЕ

Постоји могућност од повређивања или гушења.

• Одвојте кабл за напајање уређаја од мреж‐ ног напајања.

• Одсеците кабл за напајање и баците га у смеће.

СРПСКИ

33

• Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца и кућни љубимци за‐ творе у уређају.

2. ОПИС ПРОИЗВОДА

1 2

9

8

11

10

1

2

3

Резервоар за воду

Контролна табла

Врата уређаја

3. КОНТРОЛНА ТАБЛА

1

5

6

7

3

4

2

7

8

5

6

9

4

10

11

Филтер

Дугме за врата кондензатора

Прорези за проток ваздуха

Подесиве ногице

Врата кондензатора

Поклопац кондензатора

Браве за поклопац кондензатора

Плочица са техничким карактеристикама

Врата за унос корисник може да ин‐ сталира на супротној страни. То може да помогне лакшем стављању и укла‐ њању рубља или при монтирању уре‐ ђаја уколико постоје просторна огра‐ ничења (погледајте засебну брошу‐ ру).

3

4

5

6

7

2

3

4

1

Дугме за избор програма и прекидач за искључивање

Индикатори

Дисплеј

Додирна плочица Time (време)

8

5

6

7

Додирна плочица Delay (одлагање)

Додирна плочица Buzzer (зујалица)

Додирна плочица Delicate (осетљиво рубље)

34 www.electrolux.com

8

Додирна плочица пауза)

Индикатори

-

-

Start/Pause (старт/

Додирне плочице додирујте прстом у подручју на којем је приказан симбол или назив опције.

Немојте носити рукавице док рукујете командном таблом.

Постарајте се да командна табла увек буде чиста и сува.

Опис

Фаза сушења.

Фаза хлађења.

Фаза заштите од гужвања.

Кондензатор.

Резервоар воде.

Филтер.

Одложени старт.

Блокада за безбедност деце.

Звучни сигнали.

Трајање програма.

Трајање времена сушења.

Трајање одложеног старта.

4. ТАБЕЛА ПРОГРАМА

Програми

Врста рубља / количина рубља (макс.)

1)

/ Ознака материјала

Cotton (памук) рубље

Extra (екстра суво) Ниво сушења: екстра суво. / 7кг / во)

Strong Dry (јако су‐

Cupboard (орман)

2)

Ниво сушења: јако суво. / 7кг /

Ниво сушења: суво за ормар. / 7кг /

2)

Iron (пегла)

2)

Ниво сушења: прикладно за пеглање. / 7кг /

Synthetic (синтетика) рубље

Extra (екстра суво) Ниво сушења: екстра суво. / 3 кг /

Cupboard (орман)

Ниво сушења: суво за ормар. / 3 кг /

Iron (пегла) Ниво сушења: прикладно за пеглање. / 3 кг /

СРПСКИ

35

Time Drying (вре‐ ме сушења)

Refresh (освежа‐ вање)

Програми

Quick Mixed (брзо мешовито)

Wool Refresh

(освежавање вуне)

Врста рубља / количина рубља (макс.)

1)

/ Ознака материјала

Памучно и синтетичко рубље. Програм ниске температуре. Про‐ грам за сушење осетљивог рубља топлим ваздухом. / 2 кг /

Код овог програма можете користити опцију Time (време) и под‐ ешавати време трајања програма. / 7кг /

Освежавање рубља које је дуго стајало у ормару или после су‐ шења на конопцу. / 1 кг

Освежавање вуненог рубља. Одевни предмети од вуне постају меки и удобни. Извадите рубље из машине одмах по завршетку програма. / 1 кг во)

Delicate (осетљи‐

Осетљиве тканине. / 2 кг /

Sports (спортска одећа)

За сушење спортске одеће, танких и лаганих материјала, микро‐ фибера и полиестера, који се не пеглају. / 2 кг / ко)

Easy Iron (ла‐

Рубље које се лако одржава и код којег је потребно минимално пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности од врсте тканине. Протресите рубље пре него што га ставите у уређај. Одмах по завршетку програма извадите рубље из маши‐ не и окачите га на вешалице. / 1 кг (или 5 кошуља) /

1) Максималне тежине односе се на суво рубље.

2) Искључиво за институте за тестирање: Стандардни програми за тестове дефинисани су у документу

EN 61121.

5. ОПЦИЈЕ

5.1 Time (време)

Ова опција је примењива само на програм

Time Drying (време сушења) . Можете да под‐ ешавате време трајања програма, од мини‐ мално 10 минута до максимално 2 сата. Под‐ ешавање трајања програма зависиће од ко‐ личине рубља у уређају.

Препоручујемо да подесите кратко време тра‐ јања за мале количине, или за само један ко‐ мад рубља.

5.2 Delicate (осетљиво рубље)

Помоћу ове опције можете подесити програм деликатнијег сушења на нижој температури.

Ову опцију користите за синтетичко рубље ко‐ је на етикети има ознаку (нпр. акрил, ви‐ скоза).

5.3 Buzzer (зујалица)

Када је активирана функција аларма, можете да чујете зујање:

• на крају циклуса

• на почетку и на крају фазе заштите од гу‐ жвања

• током прекида циклуса

Функција аларма је подразумевано увек ук‐ ључена. Ову функцију можете да користите за активацију или деактивацију звука.

Опцију Buzzer (зујалица) можете да активирате са свим програмима.

36 www.electrolux.com

Програми

1)

Extra (екстра суво)

Strong Dry (јако суво)

Cupboard (орман)

Iron (пегла)

Cotton (памук) рубље

Synthetic (синтетика) рубље

Extra (екстра суво)

Cupboard (орман)

2)

Iron (пегла)

● то)

Quick Mixed (брзо мешови‐ ња)

Time Drying (време суше‐

Refresh (освежавање)

● ●

Wool Refresh (освежава‐ ње вуне)

Delicate (осетљиво)

Sports (спортска одећа)

Easy Iron (лако)

● ●

1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.

6. ПОДЕШАВАЊА

A)

B)

C)

D)

Додирна плочица Time (време)

Додирна плочица Delay (одлагање)

Додирна плочица Buzzer (зујалица)

Додирна плочица Delicate (осетљиво рубље)

A

B

C

D

E

E)

Додирна плочица пауза)

Start/Pause (старт/

6.1 Функција за безбедност деце

Ова опција онемогућава деци да се играју са уређајем док је у току извршавање неког про‐ грама. Дугме за избор програма и додирне плочице су закључане. Откључава се само прекидач ИСКЉУЧЕНО.

Активирање опције за безбедност деце

1. Користите дугме за избор програма да би‐ сте подесили неки програм.

2. Истовремено притисните и задржите до‐ дирне плочице (A) and (D), све док не за‐ светли индикатор функције за безбедност деце.

• Опцију за безбедност деце могуће је деактивирати док је неки програм у то‐ ку. Притисните и задржите исте ове до‐ дирне плочице, све док се индикатор функције за безбедност деце не угаси.

6.2 Тврдоћа воде и проводљивост

Тврдоћа воде је различита на различитим ло‐ кацијама. Тврдоћа воде утиче на проводљи‐ вост воде и на сензор проводљивости који се налази у уређају. Уколико знате вредност про‐ водљивости воде, можете да подесите сензор да би резултати сушења били бољи.

Подешавање сензора проводљивости

1. Користите дугме за избор програма да би‐ сте подесили неки програм.

СРПСКИ

37

2. Истовремено притисните и задржите до‐ дирне плочице (A) and (B), све док не за‐ светли један од следећих индикатора:

(мала проводљивост < 300

µS/цм)

(умерена проводљивост

300-600 µS/цм)

(велика проводљивост > 600

µS/цм)

3. Притискајте додирну плочицу (E) све док не засветли индикатор одговарајућег ни‐ воа проводљивости.

4. Да бисте потврдили подешавање, исто‐ времено притисните додирне плочице (A) и (B) и задржите их у трајању од приближ‐ но 2 секунде.

7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

Пре првог коришћења уређаја

1. Бубањ уређаја очистите влажном крпом.

2. Покрените неки краћи програм (нпр. 30 минута) са мокрим рубљем.

7.1 Покретање програма без одложеног старта

1. Припремите рубље и убаците га у маши‐ ну.

2. Подесите одговарајући програм и опције за ту врсту рубља.

• Дисплеј показује трајање програма.

3. Кад притиснете додирну плочицу Start/

Pause (старт/пауза) , програм се покреће.

ПАЖЊА

Водите рачуна да, када затворите врата, делови рубља не остану за‐ глављени између врата и гумене за‐ птивке на вратима.

7.2 Покретање програма са одложеним стартом

1. Подесите одговарајући програм и опције за ту врсту рубља.

2. Притискајте дугме за одлагање старта све док се на дисплеју не појави време одла‐ гања које желите да подесите.

• Старт неког програма може се одложи‐ ти од минимално 30 минута до макси‐ мално 20 часова.

3. Када притиснете додирну плочицу Start/

Pause (старт/пауза) , почиње одбројава‐ ње. На дисплеју се приказује одбројавање до одложеног старта.

• Када се одбројавање заврши, програм се покреће.

7.3 Промена програма

1. Дугме за избор програма окрените у поло‐ жај ИСКЉУЧЕНО

2. Подесите програм.

7.4 Поступак на крају програма

Када је програм завршен,

• чује се испрекидан звучни сигнал.

• Индикатор трепери.

• Индикатор почиње да светли.

• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) светли.

38 www.electrolux.com

Уређај наставља да ради, обављајући фазу заштите од гужвања у трајању од око 30 мину‐ та.

Фаза заштите од гужвања спречава да рубље након сушења остане згужвано.

Рубље можете извадити из машине и пре за‐ вршетка фазе заштите од гужвања. Ради по‐ стизања најбољих резултата препоручујемо да рубље вадите након, или непосредно пре завршетка фазе заштите од гужвања.

Када је фаза заштите од гужвања завршена:

• Индикатор светли, али више не трепери.

• Индикатор се гаси.

• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) се га‐ си.

1. Дугме за избор програма окрените у поло‐ жај ИСКЉУЧЕНО

2. Отворите врата уређаја.

3. Извадите рубље.

4. Затворите врата уређаја.

Сваки пут након завршетка програма очистите филтер и испразните резер‐ воар за воду.

7.5 Аутоматска функција приправности

Да би се смањила потрошња електричне енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај:

• Након 5 минута, уколико не покренете про‐ грам.

• Пет минута након завршетка програма.

8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

8.1 Припрема рубља

• Затворите патент-затвараче на одећи.

• Закопчајте дугмад на јорганским прекр‐ ивачима.

• Не дозволите да кравате и траке (нпр. тра‐ ке од кецеље) остану одрешене. Увежите их пре но што покренете неки програм.

• Уклоните све предмете из џепова.

• Ако неки одевни предмет има поставу од памука, изврните га на поставу. Постарајте се да постава од памука увек остане на спољној страни.

• Препоручујемо да подесите одговарајући програм, примењив на врсту рубља које сте убацили у уређај.

Ознака на ети‐ кети

Опис

• Рубље јарких боја немојте стављати у ма‐ шину заједно са рубљем нежних боја. Руб‐ ље јарких боја може пустити боју.

• Одаберите погодан програм за памучни жерсеј и штрикану одећу, како бисте спречили скупљање рубља.

• Водите рачуна да тежина рубља не према‐ ши максималну тежину која је дата у табе‐ ли за тај програм.

• Сушите искључиво рубље које се може су‐ шити у машини за сушење. У ту сврху, по‐ гледајте етикету на рубљу.

Рубље које се може сушити у машини за сушење.

Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са стан‐ дардном температуром.

Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са ниском температуром.

Рубље које се не може сушити у машини за сушење.

9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

9.1 Чишћење филтера

1.

3.

2.

1

2

4.

СРПСКИ

39

5.

1) 6.

1) По потреби, очистите филтер топлом водом.

9.2 Пражњење резервоара за воду

1.

2.

3.

4.

1

2

40 www.electrolux.com

Воду из резервоара можете користи‐ ти као замену за дестиловану воду

(нпр. у пеглама на пару). Пре кориш‐ ћења, помоћу филтера уклоните зао‐ сталу прљавштину из воде.

9.3 Чишћење кондензатора

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

9.4 Чишћење бубња

Бубањ очистите влажном крпом. У ту сврху користите искључиво неутралне детерџенте.

Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере или раствараче.

Просушите бубањ меком крпом.

9.5 Спољашње чишћење

Уређај очистите влажном крпом. У ту сврху користите искључиво неутралне детерџенте.

8.

2

1

2

3

Немојте да користите абразивне производе, абразивне сунђере или раствараче.

Просушите уређај меком крпом.

9.6 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните прашину и длачице са прореза за ваздух.

СРПСКИ

41

10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

10.1

Проблем

Не можете да активирате уређај.

Програм се не покреће.

Врата уређаја се не затврају.

Уређај се зауставља у току рада.

Могуће решење

Уверите се да је кабл за напајање прикључен на зидну утичницу.

Уверите се да у кутији са осигурачима није прегорео неки осигурач.

Притисните Start/Pause (старт/пауза) .

Проверите да ли су врата уређаја затворена.

Проверите да ли је филтер правилно монти‐ ран.

Водите рачуна да рубље не остане заглавље‐ но између врата уређаја и гумене заптивке на вратима.

Уверите се да је резервоар за воду празан.

Притисните Start/Pause (старт/пауза) да бисте поново покренули програм.

Водите рачуна да тежина рубља одговара вре‐ мену трајања програма.

Дисплеј показује дуго трајање програ‐ ма.

1)

Дисплеј показује кратко трајање програ‐ ма.

На дисплеју је приказано Err.

На дисплеју је приказано E51)

Проверите да ли је филтер чист.

Рубље је исувише мокро. Рубље поново цен‐ трифугирајте у машини за прање веша.

Уверите се да температура просторије није превисока.

Подесите програм Time Drying (време суше‐ њаExtra Dry (екстра суво) или програм .

Ако желите да подесите неки нов програм, деактивирајте и поново активирајте уређај.

Уверите се да су одабране опције примењиве на тај конкретан програм.

Дективирајте и активирајте уређај. Покрените нов програм. Уколико се проблем поново јави, обратите се сервису.

1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава

10.2 Ако резултати сушења нису задовољавајући

• Стављено је превише рубља у бубањ уре‐ ђаја.

• Бубањ је прљав.

• Подешен је неодговарајући програм.

• Филтер је запушен.

• Кондензатор је запушен.

• Неправилно подешен сензор проводљиво‐ сти.

• Запушени су прорези за проток ваздуха.

42 www.electrolux.com

11. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Димензије (мм)

Макс. дубина

(код отворених врата уређаја)

Макс. ширина

(код отворених врата уређаја)

Прикључење на електричну мре‐ жу

Запремина бубња

Тежина уређаја

Рубље: макс. тежина

Тип коришћења

Температура окружења

Потрошња електричне енергије

1)

Тежина / висина/ дубина

Напон

Фреквенција

Осигурач

Укупна снага мин.

макс.

kWh/циклусу

850 x 600 x 540 mm

(maximal 575 mm)

1030 мм

950 мм

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

104 л

37 кг

7 кг

Домаћинство

5 °C

35 °C

4,30 kWh

Годишња потрошња електричне енергије

2)

Класа енергетске ефикасности

Потрошња електричне енергије Режим „Укључено“

504 kWh

B

0,41 W

Режим „Искључено“ 0,41 W

1) У сагласности са директивом EN 61121. 7 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.

2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног памучног програма пуно или делимично пуно, као и потрошња у режимима ниске потрошње.

Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи

(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).

12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом .

Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања.

Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

СРПСКИ

43

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project