Electrolux EDH3487RW3 Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux EDH3487RW3 Пайдаланушы нұсқаулығы
EDH3487RW3
KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ
KULLANMA KILAVUZU
ІНСТРУКЦІЯ
2
22
41
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 9
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 14
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 15
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 16
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА........................................................................ 20
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы
жинақталған кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің, сырғыма есіктің
артына немесе топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан,
сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар
қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған
бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға
арналған түтіктен шығаруға болмайды. (егер бар
болса)
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдармен тазаланған
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларында көрсетілген
тәрізді пайдалану керек.
Қалталардан шылым тұтатқыш және сіріңке тәрізді
заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
•
•
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен 35°C градустан
жоғары жерге орнатпаңыз немесе
қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны үнемі тік қалыпта
жылжытыңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас
көмегімен деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
•
•
•
•
2.2 Электртоғына қосу
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу, электр қатері,
күйіп қалу және өрт қаупі,
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
•
•
Толтырмасы бар немесе ішіне
нәрсе салынған, нұқсан келген
заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Ішкі жарық шамы
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
•
•
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған
жарықтама шам немесе галоген
шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
2.5 Күту менен тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
ҚАЗАҚ
2.7 Компрессор
2.6 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
•
•
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
Компрессор мен оның кептіргіш
машина ішіндегі жүйесі фтор-хлоркөмірсутек қосылмаған арнайы
затпен толтырылған. Бұл жүйе
жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пайдаланушы кір
салынатын есікті керісінше
орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға
көмектеседі немесе құрылғы
орнатылатын жер тар болса
ыңғайлы (жеке кітапшаны
қараңыз).
Су сауыты
Басқару панелі
Ішкі жарық шамы
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Қызу алмастырғыштың есігін
ашатын есік
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Қызу алмастырғыштың есігі
Қызу алмастырғыштың қақпағы
Қызу алмастырғыштың қақпағын
бекітетін тетік
Техникалық ақпарат тақтайшасы
8
www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Бағдарлама түймешесі
2 Бейнебет
3
Уақыт сенсорлық түймешігі
10 MyFavourite
түймешігі
4
Кешіктіру сенсорлық түймешігі
12 Құрғақ
5
Мыжылудан сақтау сенсорлық
түймешігі
6
Жүн мата зат сенсорлық
түймешігі
7
Бастау/Үзіліс сенсорлық
түймешігі
11 Кері плюс
сенсорлық түймешігі
сенсорлық түймешігі
13 Қосу/Өшіру
8 Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
9 Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
сенсорлық
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі таза
және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
Су сауыты
Сүзгі
ҚАЗАҚ
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кешіктіріп бастау
Бала қауіпсіздігінің бекітпесі
Дыбыстық сигналдар
Кері плюс
Кептіру деңгейі
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Мақта мата
Аралас
Синтетика
Оңай үтіктеу
Жылдам
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Ыдысты салу түрі
Кептіру деңгейі:
Құрғақ,
Өте құрғақ,
Шкафқа2)3),
Үтіктеу 3)
Мақта мата және синтетика маталар.
Төмен температуралы бағдарлама.
Жылы ауаны пайдаланып баппен
кептіретін бағдарлама.
Кептіру деңгейі:
Шкафқа3),
Өте құрғақ,
Үтіктеу3)
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі
болуы мүмкін. Кірлерді құрылғыға
салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу
алыңыз да, ілгішке іліңіз.
8кг/
3кг/
3,5кг/
1кг (немесе 5
жейде)/
Мақта мата және синтетика маталарға
арналған, төмен температураны
2кг/
пайдаланады.
Кептіру уақыты
Осы бағдарламада Уақыт функциясын
қолдануға және бағдарлама уақытын
8кг/
орнатуға болады.
Жаңарту
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг
9
10
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Кептіру торы4)
Ыдысты салу түрі
Спорт киімдерін Кептіру торын
пайдаланып кептіруге ғана арналған
(Кептіру торының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз).
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
1кг (немесе 1
пар спорт аяқ
киімі)
Жүн маталар. Жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алыңыз.
Жүн мата5)
1кг
Нәзік маталар
Нәзік маталар.
Жейде
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі
болуы мүмкін. Кірлерді құрылғыға
салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу
алыңыз да, ілгішке іліңіз.
2кг/
1,5кг (немесе 7
жейде)/
Көрпелер
Бір неесе екі көрпені және жастықты
кептіруге арналған (қауырсын, мамық
немесе синтетика толтырылған).
3кг/
Джинс
Джинс, жейде тәрізді қалыңдығы әр
түрлі (мысалы, мойыны, манжеті,
тігістері) материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
8кг/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Спорт киімдері
Жұқа және жеңіл матадан,
микрофибра, полиэстер тәрізді
үтіктелмейтін матадан жасалған спорт
киімдері.
11
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
2кг/
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2)
Мақта мата Шкафқа бағдарламасы - “Стандартты мақта мата бағдарламасы”
және қалыпты дымқылданған мақта мата бұйымдарын кептіруге ыңғайлы және
дымқыл мақта мата бұйымдарын қуатты барынша үнемдеп кептіретін бағдарлама.
3) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
4) Кептіру торымен ғана (стандартты керек- жарақ немесе қосымша, үлгіге
байланысты).
5) Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы Woolmark компаниясы
тарапынан тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark компаниясы рұқсат еткен
қолмен жуу циклымен жуылған және өндіруші нұсқауларына сай кір жуғыш машинада
кептірілген, "қолмен жуылады" деген затбелгісі бар жүн мата аттарды кептіруге сай
келетін цикл. M1129.
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Уақыт
Бұл функция Кептіру уақыты
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.2 Жүн мата зат
Бұл функция Жүн мата
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Кірді тағы да кептіргіңіз келсе Жүн
мата зат
сенсорлық түймешігін
қайта-қайта басып, бағдарламаның
уақытын ұзартыңыз.
6.3 Мыжылудан сақтау
Кептіру циклының соңында
стандартты мыжылудан сақтау циклын
(30 минут) 60 минутқа дейін созады.
Бұл функция кірді мыжылып қалудан
сақтайды. Мыжылудан сақтау циклы
кезінде кірді алуға болады.
6.4 Rack Time Drying (Торда
кептіру уақыты)
Бұл функция Кептіру торы
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.5 Кері плюс
Нәзік және температураға сезімтал
маталарды (мысалы, акрил, вискоза)
кептіруге арналған. Сондай-ақ, бұл
функция кірдің қыжымын азайтуға
көмектеседі. Матасының
белгісі бар
жапсырмасында
маталарға арналған.
12
www.electrolux.com
6.6 Құрғақ
Өз теңшеліміңізді сақтау үшін:
Бұл функция кірді барынша кептіре
түсуге көмектеседі. Қолжетімді
функцияның 4 түрі бар:
•
•
1. Бағдарлама мен қолжетімді
функцияларды орнатыңыз.
2. MyFavourite функциясын бірнеше
секунд басыңыз.
Дыбыстық сигнал мен бейнебеттегі
хабар теңшелімнің жадыға
сақталғанын растайды.
Өте құрғақ
Құрғақ (мақта матаға ғана
арналған)
•
Шкафқа
•
Үтіктеу
Жадыдағы теңшелімді іске
қосу үшін:
6.7 MyFavourite
Бағдарлама мен функцияларды өзіңіз
теңшеп, құрылғының жадында сақтап
қоя аласыз.
1. Құрылғыны іске қосыңыз.
2. MyFavourite функциясын түртіңіз.
6.8 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Мақта мата
■
Аралас
■
Синтетика
■
■
■
Жылдам
■
■
■
Жаңарту
■
Кептіру торы
Жүн мата
■
■
Оңай үтіктеу
Кептіру уақыты
■
■
Нәзік маталар
■
Жейде
■
Көрпелер
Джинс
■
Спорт киімдері
■
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
ҚАЗАҚ
13
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Уақыт
G
F
сенсорлық түймешігі
C) Мыжылудан сақтау
түймешігі
сенсорлық
D) Жүн мата зат
түймешігі
сенсорлық
E) Бастау/Үзіліс
түймешігі
сенсорлық
F) Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
G) Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
H) MyFavourite
түймешігі
Кері плюс
J) Құрғақ
Бала қауіпсіздігі функциясын
бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде ажыратуға
болады. Сол сенсорлық
түймешіктерді бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы сөнгенше бірге
басып ұстап тұрыңыз.
сенсорлық түймешігі
B) Кешіктіру
I)
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
сенсорлық
сенсорлық түймешігі
сенсорлық түймешігі
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
7.2 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру
немесе қосу үшін (B) және (C)
сенсорлық түймешіктерін шамамен 2
секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
7.3 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
•
әдепкі құрғақ кір
3. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
4. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.4 Су сауытының
индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы
жанып тұрады. Бұл индикатор
бағдарлама аяқталған кезде немесе су
сауытын босату қажет болған кезде
жанады.
14
www.electrolux.com
Егер су төгу жинағы
(қосымша керек-жарақ)
орнатылса, құрылғы су
сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді.
Бұндай жағдайда су
сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Бар керек-жарақтарды
құрылғымен жеткізілген
ақпараттан қараңыз.
Су сауытының индикаторын
сөндіру:
2. (J) және (I) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде осы 2 теңшелімнің бірі
көрсетіледі:
•
индикаторы сөнеді де,
индикаторы жанады.
Су сауытының индикаторы
сөнеді. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
•
мен
Индикатор
жанады.
Су сауытының индикаторы
жанады. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғыны ең алғаш пайдаланар
алдында мына әрекеттерді
орындаңыз:
•
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
Кептіру циклының бас
кезінде (3-5 мин.) сәл
қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл компрессордан
қуат алатын құрылғыларда
компрессор іске қосылған
кезде естілетін қалыпты
шуыл, мысалы:
тоңазытқыштарда,
мұздатқыштарда.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бағдарлама басталады.
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
ҚАЗАҚ
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай аласыз.
3. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
индикаторы жанады.
• Бастау/Үзіліс индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып
қалуға жол бермейтін циклды қосып,
жұмысын жалғастырады.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің
бырысын жазады.
15
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
•
индикаторы сөнеді.
Бастау/Үзіліс индикаторы өшеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған кезде
сүзгіні әрқашан тазалаңыз
және су сауытын босатыңыз.
9.5 Автоматты сөндіру
функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) бос
салмаңыз. Оларды бағдарламаны
бастамай тұрып байлаңыз.
Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
Егер заттың ішкі қабаты мақта
матадан жасалса, астарын сыртқа
аударыңыз. Мақта матадан
жасалған жағының сыртқа қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз
Біз құрылғыға салынған
маталардың түріне сай келетін
•
•
•
•
дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
Бояуы қатты шығатын маталарды
ашық түсті маталармен бірге
салмаңыз. Қанық бояулар ағып
кетеді.
Мақта мата джерсиі немесе
тоқылған заттарды жууға сай
келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып
қалуы мүмкін.
Кірдің салмағының бағдарлама
кестесінде көрсетілген ең үлкен
салмақтан аспайтынына көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
16
www.electrolux.com
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Матаның
затбелгісі
Сипаттама
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Стандартты
температурасы бар бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болатын кір. Төмен
температурасы бар бағдарламаны орнатыңыз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге болмайтын кір.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Қажетіне қарай, су жүйесінің сүзгісін жылы суды қолданып шөткемен және/немесе
шаңсорғышпен тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу үшін)
пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
17
18
www.electrolux.com
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Қажетіне орай, әр 6 ай сайын қызу алмастырғыш тұрған бөліктің қыл-қыбырын бір
рет тазалаңыз. Шаңсорғышты пайдалануға болады.
Сүзгілерді тазалау уақыты
кірдің түріне және
мөлшеріне байланысты
анықталады. Егер кірді
толтырып кептірсеңіз,
сүзгілерді әр 3 цикл сайын
тазалаңыз.
11.4 Барабанды тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабанның
қырларын тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
ҚАЗАҚ
19
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі. 1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы
емес екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Кептіру уақыты немесе Өте құрғақ
бағдарламасын орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
20
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бейнебетте көрсетіледі (мысалы, E51). Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
•
•
•
Барабанның іші лас.
Өткізгіштік сенсорының параметрі
дұрыс емес.
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 600 мм (ең көбі 640 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1090 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
8 кг
Кернеу
230В
Жиілік
50 Гц
Қажетті сақтандырғыш
4A
Жалпы қуаты
900 Вт
Қуат тиімділігі санаты
A++
Қуатты тұтыну 1)
1,94 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
235 кВт/сағ
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,50 Вт
мөлшері
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,50 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
ҚАЗАҚ
21
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
13.1 Пайдаланылатын ресурстар туралы ақпарат
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Мақта мата 8 кг
Шкафқа
1400 мин/айн / 50%
149 мин.
1000 мин/айн / 60%
Үтіктеу
170 мин.
1,70
кВт/сағ
1,94
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
110 мин.
1,19
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
125 мин.
1,35
кВт/сағ
56 мин.
0,54
кВт/сағ
Синтетика 3,5 кг
Шкафқа
1200 мин/айн / 40%
800 мин/айн / 50%
64 мин.
0,61
кВт/сағ
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ.
белгішесі салынған орам
материалдарын қайта өңдеуге
тапсырыңыз. Орам материалдарын
қайта өңделетін қалдыққа арналған
жәшікке тастаңыз. Қоршаған орта мен
адам денсаулығын сақтауға және
электр, электроника құрылғыларын
өңдеуден өткізуге көмектесіңіз. Таңба
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қоқыстармен бірге тастамаңыз.
Құрылғыны жергілікті қайта өңдеуден
өткізу мекемесіне қайтарыңыз немесе
жергілікті әкімшілік мекемеге
хабарласыңыз.
22
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 23
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 25
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 27
4. KONTROL PANELI...........................................................................................27
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 29
6. SEÇENEKLER .................................................................................................30
7. AYARLAR......................................................................................................... 32
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 33
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................33
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................34
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................35
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 38
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 39
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Dikkat / Uyarı Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
23
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapısının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, yetkili servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
8 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasalların kullanıldığı
cihazı kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma
makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
25
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Kurutma programının son kısmı, çamaşırların zarar
görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için ısıtma
uygulanmadan (soğutma programı) gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile
uyumludur.
26
www.electrolux.com
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik çarpması,
yangın, yanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 İç aydınlatma
UYARI!
Yaralanma riski.
•
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
•
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
2.7 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
27
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Su kabı
Kontrol paneli
İç aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir
veya cihazın koyulacağı
alanın kısıtlı olması
durumunda uygulanabilir (ayrı
broşüre bakın).
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Program düğmesi
2 Ekran
3
Zaman dokunmatik tuşu
9
8
7
28
www.electrolux.com
4
5
6
7
Gecikmeli başlatma dokunmatik
tuşu
Kırışıklık Önleme dokunmatik tuşu
12 Kuruluk
13 Açma/Kapama
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
Başlat/Beklet dokunmatik tuşu
8 Kurutma Rafı Zamanı artırma
dokunmatik tuşu
9 Kurutma Rafı Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
10 MyFavourite
11 Ekstra Hassas
dokunmatik tuşu
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven kullanmayın.
Kontrol panelinin her zaman
temiz ve kuru olduğundan
emin olun.
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
4.1 Göstergeler
Göstergeler
tuşu
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli sinyaller
Ekstra hassas
Kurutma seviyesi
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
TÜRKÇE
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşırın türü
Kurutma seviyesi:
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Ekstra Kurutma,
Pamuklu
Güçlü Kurutma,
Karışık
Pamuklu ve sentetik kumaşlar. Düşük sı‐
caklık programı. Ilık havalı narin pro‐
3kg/
gram.
Sentetik Giysiler
Kolay Ütüleme
Hızlı
ma2)3),
Dolaplık Kurut‐
Ütülük Kurutma 3)
Kurutma seviyesi:
Dolaplık Kurutma3),
Ekstra Kurutma,
Ütülük Kurutma3)
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
8kg/
3,5kg/
1kg (ya da 5
gömlek)/
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıca‐
2kg/
klıkta kurutulması içindir.
Kurutma Süresi
Bu program ile Zaman seçeneğini kulla‐
nabilir ve program süresini ayarlayabilir‐
siniz.
Tazeleme
Saklanmış tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
1kg
ması.
Kurutma Rafı4)
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
8kg/
1kg (veya 1 çift
spor ayakkabı)
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandıktan hemen sonra çamaşır‐
ları çıkarın.
Yünlüler5)
Hassaslar
1kg
Hassas kumaşlar.
2kg/
29
30
www.electrolux.com
Programlar
Gömlekler
Çamaşırın türü
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
1,5kg (ya da 7
gömlek)/
Nevresimler
Bir veya iki yorgan ve yastıkları kurutmak
3kg/
içindir (kuş tüyü ya da sentetik dolgulu).
Kot Kumaşlar
Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun
kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler.
8kg/
Spor Giysiler
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif
kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐
ları kurutun.
2kg/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2)
Pamuklu Dolaplık Kurutma programı, "Standart pamuklu programıdır" ve normal ıs‐
lak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve pamuklu ıslak çamaşırların kurutul‐
masında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
3) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
4) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
5) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edil‐
miş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yı‐
kanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama"
olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. M1129.
6. SEÇENEKLER
6.1 Zaman
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Kurutma Süresi
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
dokunmatik tuşuna
Yünlü Çamaşırlar
ardı ardına dokunun.
6.3 Kırışıklık Önleme
Kurutma devrinin sonunda, standart
kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)
60 dakika ekler. Bu fonksiyon
çamaşırdaki kırışıklıkları önler.
Çamaşırlar, kırışıklık giderme
aşamasında çıkarılabilir.
TÜRKÇE
31
6.4 Kurutma Rafı Zamanı
•
Bu seçenek, sadece Kurutma Rafı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
•
6.7 MyFavourite
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar
yapmanız tavsiye edilir.
Program ve seçenek yapılandırma
ayarlarınızı yapabilir ve cihazın belleğine
kaydedebilirsiniz.
6.5 Ekstra Hassas
Ayarlarınızı hafızaya almak için:
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları
daha hafif şekilde kurutmak için (örn.
akrilik, viskoz). Bu fonksiyon aynı
zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş
1. Programı ve mevcut seçenekleri
ayarlayın.
2. Birkaç saniyeliğine MyFavourite
tuşuna basın.
Ayarlar hafızaya alındığında sesli bir ikaz
duyulacak ve onay mesajı ekrana
gelecektir.
etiketinde,
için.
sembolü olan kumaşlar
6.6 Kuruluk
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 4 olası tercih
vardır:
Ekstra Kurutma
Güçlü Kurutma (yalnızca
Pamuklular için)
•
Dolaplık Kurutma
•
Ütülük Kurutma
Hafızaya alınmış ayarlarınızı
etkinleştirmek için:
1. Cihazı etkinleştirin.
2. MyFavourite tuşuna basın.
6.8 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklu
■
Karışık
■
Sentetik Giysiler
■
■
Hızlı
■
■
■
Tazeleme
■
Kurutma Rafı
Yünlüler
Hassaslar
■
■
Kolay Ütüleme
Kurutma Süresi
■
■
■
■
32
www.electrolux.com
Programlar1)
■
Gömlekler
Nevresimler
Kot Kumaşlar
■
Spor Giysiler
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
7. AYARLAR
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Zaman
G
F
dokunmatik tuşu
D) Yünlü Çamaşırlar
tuşu
dokunmatik
E) Başlat/Beklet
dokunmatik tuşu
F) Kurutma Rafı Zamanı artırma
dokunmatik tuşu
G) Kurutma Rafı Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
H) MyFavourite
Ekstra Hassas
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür. Çocuk
kilidi göstergesi sönene kadar
dokunmatik tuşlara aynı anda
basın ve basılı tutun.
dokunmatik
C) Kırışıklık Önleme
J) Kuruluk
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
dokunmatik tuşu
B) Gecikmeli başlatma
tuşu
I)
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
TÜRKÇE
•
varsayılan kurulukta
çamaşır
3. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
4. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.4 Su tankı göstergesi
Su tankı göstergesi varsayılan olarak
açıktır. Program tamamlandığında ya da
su tankının boşaltılması gerektiğinde
yanmaya başlar.
Tahliye kiti takılı ise (ilave
aksesuar), cihaz su tankını
otomatik olarak boşaltır. Bu
durumunda su tankı
göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Mevcut aksesuarlar için
verilen bilgilere bakın.
33
Su tankı göstergesinin devre
dışı bırakılması:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. (J) ve (I) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun.
Ekranda 2 yapılandırmadan biri gösterilir:
•
göstergesi kapalı ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi kapalıdır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
•
ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi açıktır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
Kurutma programının başında
(3-5 dak.) biraz yüksek
seviyede bir ses meydana
gelebilir. Bu ses kompresörün
çalışmaya başlamasından
kaynaklanır ve buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için bu
normaldir.
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta ve
kapak arasında
kalmadığından emin olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
4. Başlat/Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
34
www.electrolux.com
Programın başlamasını 30
dakika ile maksimum 20
saat arasında erteleyecek
şekilde ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
•
göstergesi söner.
Başlat/Beklet göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra filtreyi
temizleyin ve su tankını
boşaltın.
9.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
9.5 Otomatik Kapanma
fonksiyonu
• Gösterge
yanar.
• Başlat/Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Program sona erdikten 5 dakika
sonra.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
•
•
•
•
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
TÜRKÇE
Kumaş etiketi
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı standart sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı düşük sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Gerekirse filtreyi bir elektrik süpürgesi ile veya fırça kullanarak sıcak musluk suyu ile
temizleyin.
35
36
www.electrolux.com
11.2 Su tankının boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
TÜRKÇE
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Gerektiğinde, 6 ayda bir, tüyleri ısı eşanjörü bölümünden çıkarın. Elektrikli süpürge
kullanabilirsiniz.
Filtre temizlik aralığı çamaşır
türüne ve miktarına göre
değişiklik gösterir. Maksimum
çamaşır miktarı ile kurutma
yapıyorsanız filtreleri her 3
kurutmada bir temizlemeniz
gerekir.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya çelik
yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme maddeleri
kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
37
38
www.electrolux.com
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Başlat/Beklet tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Beklet tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program
süresi görüntüleniyor. 1)
Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makine‐
sinde bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program
süresi görüntüleniyor.
Kurutma Süresi veya Ekstra Kurutma pro‐
gramını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösteriliy‐
or.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösteriliy‐
or.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
TÜRKÇE
39
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 lt
Maksimum yük hacmi
8 kg
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
4A
Toplam güç
900 W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Enerji tüketimi1)
1,94 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
235 kWsaat
Bekleme halinde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
Pamuklu 8 kg
Dolaplık Kurutma
1400 dev.dak. / % 50
149 dak.
1,70
kWsaat
40
www.electrolux.com
Program
Ütülük Kurutma
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
1000 dev./dak. / % 60
170 dak.
1,94
kWsaat
1400 dev.dak. / % 50
110 dak.
1,19
kWsaat
1000 dev./dak. / % 60
125 dak.
1,35
kWsaat
56 dak.
0,54
kWsaat
Sentetik Giysiler 3,5 kg
Dolaplık Kurutma
1200 dev./dak. / % 40
800 dev./dak. / %50
14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu simgeye sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir: . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı simgesi bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
64 dak.
0,61
kWsaat
УКРАЇНСЬКА
41
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................42
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 44
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 46
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 47
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................48
6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 50
7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................52
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 53
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................53
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 54
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 55
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................58
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................59
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
42
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Для встановлення сушильного барабана зверху на
пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із приладом, що вказаний у доданій
інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див.
брошуру «Встановлення») перед встановленням.
Прилад не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс приладу,
якщо вони заважають повному відкриттю дверцят
приладу.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Переконайтесь, що після установки є вільний
доступ до розетки електроживлення.
Переконайтеся, що кімната, де встановлюється
прилад, достатньо провітрюється, і в неї не
потрапляють гази, що утворюються в результаті
спалювання палива іншими приладами, уключаючи
каміни.
Використане повітря не слід відводити в димохід,
призначений для відведення диму від техніки, що
працює на газі або іншому паливі (якщо є).
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Дотримуйтеся максимального обсягу завантаження
8 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
Не використовуйте прилад, якщо для чищення
використовувалися промислові хімікати.
Видаліть ворс, який накопичився навколо приладу.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не користуйтеся приладом без фільтрів. Очищайте
фільтр ворсу до і після кожного використання.
У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу попрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати у відповідності до
інструкцій виробника.
Витягайте всі предмети з кишень, такі як
запальнички та сірники.
Не зупиняйте сушильний барабан, доки не
закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно
швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них
тепло розсіялося.
Завершальна частина циклу сушіння в сушильному
барабані проходить без нагрівання (цикл
охолодження), щоб температура речей
залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5°C або
перевищує 35°C.
Переконайтеся, що підлога, на якій
буде встановлено прилад, є рівною,
міцною, чистою і термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Завжди пересувайте прилад у
вертикальному положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Встановивши прилад у місці
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся, що він точно
вирівнений. За потреби вирівнюйте
його, обертаючи ніжки.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди користуйтеся правильно
встановленою протиударною
розеткою.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення при
відключенні приладу від мережі.
Вимкнення з розетки завжди
здійснюйте, витягаючи за
штепсельну вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Лише для Великобританії й Ірландії.
Прилад має електричну вилку 13 А.
Необхідно замінити запобіжник в
електричній вилці, щоб
45
використовувати запобіжник 13 А
ASTA (BS 1362).
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
•
•
•
•
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Забороняється сушити
пошкоджений одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей та тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.
2.4 Внутрішнє освітлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик поранення.
•
•
Присутнє видиме світлодіодне
випромінювання – не дивіться
безпосередньо на промінь.
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
46
www.electrolux.com
•
Щоб замінити внутрішнє освітлення,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
2.5 Догляд і чищення
•
2.7 Компресор
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування або
пошкодження приладу.
•
Не застосовуйте водяні
розпилювачі або пару для чищення.
Мийте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Використовуйте тільки
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні
матеріали, жорсткі ганчірки, їдкі
речовини та металеві предмети.
•
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека задушення.
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
•
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
Компресор та його система у
сушильному барабані наповнені
спеціальним засобом, який не
містить фтор-хлор-вуглеводнів.
Система має залишатися
герметичною. Пошкодження
системи може спричинити витік.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер для води
Панель керування
Внутрішнє освітлення
Дверцята приладу
Первинний фільтр
Кнопка для відкриття дверцят
теплообмінника
Отвори для виходу повітря
Регульовані ніжки
Дверцята теплообмінника
Кришка теплообмінника
Перемикач для блокування кришки
теплообмінника
Табличка з технічними даними
УКРАЇНСЬКА
47
Ви можете власноруч
перевстановити дверцята на
інший бік. У деяких випадках
це спрощує завантаження та
виймання білизни. Це також
може бути необхідним із
точки зору існуючих
обмежень на встановлення
приладу (див. окремий
інформаційний листок).
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3
Сенсорна кнопка Час
4
9
7
10 MyFavourite Сенсорна кнопка
11 Реверс плюс Сенсорна кнопка
Сенсорна кнопка Відкладений
запуск
5
Сенсорна кнопка Антизминання
6
Сенсорна кнопка Вовна
7
Сенсорна кнопка Пуск/пауза
8 Сенсорна кнопка збільшення часу
для підставки для сушіння
9 Сенсорна кнопка зменшення часу
12 Сухість Сенсорна кнопка
13 Кнопка ввімкнення/вимкнення
Торкніться сенсорної кнопки
пальцем в області символу
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування у рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.
для підставки для сушіння
4.1 Індикатори
Індикатори
8
Опис
Фаза сушіння
48
www.electrolux.com
Індикатори
Опис
Фаза охолодження
Фаза запобігання зморшкам
Конденсатор
Контейнер для води
Фільтр
Відкладений пуск
Дитяча безпека
Звукові сигнали
Реверс плюс
Рівень сухості
Тривалість виконання програми
-
Тривалість часу сушіння
-
Тривалість відкладеного запуску
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Бавовна
Змішане
Синтетика
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
Тип завантаження
Рівень сухості:
Дуже сухе,
До шафи2)3),
Сухе,
Під праску 3)
8 кг/
Вироби з бавовни та синтетики.
Програма з низькою температурою.
3 кг/
Делікатна програма з теплим повітрям.
Рівень сухості:
шафи3),
Дуже сухе,
Під праску3)
До
3,5 кг/
УКРАЇНСЬКА
Програми
Полегшене
прасування
Тип завантаження
Тканини, що не зминаються та
потребують мінімального прасування.
Результати сушіння можуть
відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж
класти їх у прилад. Коли програма
завершиться, одразу вийміть речі й
повісьте їх на вішалку.
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
1 кг (або 5
сорочок)/
Для сушіння виробів із бавовняних і
синтетичних тканин при низькій
температурі.
2 кг/
Час сушіння
З цією програмою можна
використовувати функцію Час і
встановити тривалість програми.
8 кг/
Освіження
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Для сушіння спортивного взуття лише
з підставкою для сушіння (див. окрему
інструкцію щодо підставки для
сушіння).
1 кг (або 1 пара
спортивного
взуття)
Швидко
Підставка для
сушіння4)
Вовняні тканини. Лагідне сушіння
виробів із вовни, які можна прати.
Після завершення програми негайно
вийміть речі.
Вовна5)
1 кг
Делікатні речі
Делікатні вироби.
Сорочки
Тканини, що не зминаються та
потребують мінімального прасування.
Результати сушіння можуть
відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж
класти їх у прилад. Коли програма
завершиться, одразу вийміть речі й
повісьте їх на вішалку.
2 кг/
1,5 кг (або 7
сорочок)/
49
50
www.electrolux.com
Програми
Тип завантаження
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
Ковдри
Для сушіння однієї або двох ковдр та
подушок (наповнювач: пір’я, пух або
синтетичні матеріали).
Джинси
Для сушіння одягу, призначеного для
дозвілля, зокрема джинсів, спортивних
светрів тощо з різною товщиною
8 кг/
матеріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).
3 кг/
Для сушіння спортивного одягу,
виробів із тонких тканин, мікроволокна,
Спортивний одяг поліестеру, не призначених для
2 кг/
прасування.
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Програма
Бавовна До шафи — це «Стандартна програма для бавовни», що
може використовуватися для сушіння вологих виробів з бавовни і є найефективнішою
програмою з точки зору енергоспоживання при сушінні вологої білизни з бавовни.
3) Лише для дослідницьких установ: стандартні програми для випробувань,
зазначених у стандарті EN 61121.
4) Тільки з підставкою для сушіння (стандартний або додатковий аксесуар, залежно
від моделі).
5) Цикл сушіння вовняних виробів у цьому сушильному барабані був випробуваний і
схвалений компанією Woolmark. Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що
мають на етикетці символ «ручне прання», за умови прання цих речей на ручному
циклі прання та сушіння в барабані, схваленому Woolmark, з дотриманням вказівок
виробника. M1129.
6. ФУНКЦІЇ
6.1 Час
6.2 Вовна
Ця функція доступна лише для
програми Час сушіння. Можна
встановити тривалість виконання
програми від 10 хвилин до 2 годин.
Установка тривалості залежить від
кількості білизни у приладі.
Ця функція доступна лише для
програми «Вовна». Щоб отримати
більш суху білизну, натисніть сенсорну
Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати з невеликою
кількістю білизни або лише
для однієї речі.
кнопку Вовна
кілька разів, щоб
збільшити тривалість програми.
6.3 Антизминання
Подовжує стандартну фазу
антизминання (30 хвилин) наприкінці
циклу сушіння на 60 хвилин. Ця
функція попереджує утворення
складок на білизні. Білизну можна
вийняти під час виконання фази
антизминання.
УКРАЇНСЬКА
6.4 Час сушіння на підставці
Ця функція поширюється тільки на
програму «Підставка для сушіння». Ви
можете встановити програму
тривалістю мінімум від 30 хвилин
максимум до 4 годин. Установка
тривалості залежить від кількості
білизни у приладі.
Коротку тривалість рекомендується
встановлювати з невеликою кількістю
білизни або лише для однієї речі.
6.5 Реверс плюс
Для менш інтенсивного сушіння
виробів із легких та чутливих до
температури тканин (наприклад, з
акрилу чи віскози). Ця функція
допомагає також усунути зморшки з
білизни. Для виробів, на ярлику яких є
символ
.
6.6 Сухість
Ця функція допомагає отримати більш
суху білизну. Можливо встановити
один із 4 рівнів:
•
Дуже сухе
•
Сухе (тільки для бавовни)
•
До шафи
•
Під праску
6.7 MyFavourite
Можна налаштувати власну
конфігурацію програми та функцій і
зберегти її у пам'яті приладу.
Щоб запам'ятати
конфігурацію, виконайте такі
дії.
1. Оберіть програму і додаткові
функції.
2. Торкніться кнопки MyFavourite на
декілька секунд.
Звук та повідомлення на дисплеї
поінформують про те, що конфігурацію
збережено.
Щоб активувати збережену
конфігурацію, виконайте такі
дії:
1. Увімкніть прилад.
2. Торкніться кнопки MyFavourite.
6.8 Таблиця функцій
Програми1)
Бавовна
■
Змішане
■
Синтетика
■
Полегшене
прасування
■
Час сушіння
Освіження
Підставка для
сушіння
■
■
■
Швидко
■
51
■
■
■
■
52
www.electrolux.com
Програми1)
■
Вовна
Делікатні речі
■
Сорочки
■
Ковдри
Джинси
■
Спортивний одяг
■
1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або
вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
7. НАЛАШТУВАННЯ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Час Сенсорна кнопка
B) Відкладений запуск Сенсорна
кнопка
C) Антизминання Сенсорна кнопка
D) Вовна Сенсорна кнопка
E) Пуск/пауза Сенсорна кнопка
F) Сенсорна кнопка збільшення часу
для підставки для сушіння
G) Сенсорна кнопка зменшення часу
для підставки для сушіння
H) MyFavourite Сенсорна кнопка
I)
Реверс плюс Сенсорна кнопка
J) Сухість Сенсорна кнопка
7.1 Функція захисту від
доступу дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з
приладом, у той час як програма
працює. Перемикач програм і сенсорні
кнопки заблоковані.
Працює тільки кнопка увімкнення/
вимкнення.
Активація захисту від доступу
дітей:
1. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D) одночасно.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей під
час виконання програми.
Натисніть і утримуйте ті ж
самі сенсорні кнопки, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
7.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові
сигнали, одночасно натисніть і
утримуйте сенсорні кнопки (B) і (C)
протягом приблизно 2 секунд.
УКРАЇНСЬКА
7.3 Налаштування рівня
вологості решти білизни
Якщо встановлено комплект
для зливання (додаткове
приладдя), прилад
автоматично зливає воду з
контейнера. У такій ситуації
рекомендується вимкнути
індикатор контейнера для
води. Інформацію про
доступні аксесуари див. у
інформаційному листку, що
додається.
Щоб змінити рівень вологості за
промовчанням для решти білизни,
виконайте такі дії.
1. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте кнопки (A) і
(B) одночасно.
Загоряється один із індикаторів:
•
•
білизна
максимально суха
більш суха білизна
•
стандартний рівень
сухості білизни
3. Натискайте кнопку (E), доки не
загориться індикатор потрібного
рівня.
4. Щоб підтвердити налаштування,
одночасно натисніть кнопки (A) і
(B) і утримуйте їх протягом
приблизно 2 секунд.
Вимкнення індикатора
контейнера для води:
1. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (J) і (I) одночасно.
На дисплеї відображається одна з 2
конфігурацій:
•
Індикатор
згасає, а
індикатор
загоряється.
Індикатор контейнера для води
вимкнено. Приблизно через 4
секунди 2 індикатори згасають.
7.4 Індикатор контейнера для
води
За промовчанням індикатор
контейнера для води увімкнений. Він
загоряється, коли програму завершено
або коли необхідно спорожнити
контейнер для води.
•
і
Індикатори
загоряються.
Індикатор контейнера для води
увімкнено. Приблизно через 4
секунди 2 індикатори згасають.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Перед першим використанням
приладу виконайте наступні дії:
•
•
Витріть сушильний барабан
вологою ганчіркою.
Запустіть коротку програму
(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її
у прилад.
53
На початку фази сушіння
(3-5 хвилин) прилад може
створювати дещо сильніший
шум. Це відбувається,
оскільки запускається
компресор. Таке явище є
нормальним для приладів,
оснащених компресорами,
наприклад, холодильників,
морозильників тощо.
54
www.electrolux.com
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє між
дверцятами приладу та
гумовою прокладкою,
коли дверцята
закриваються.
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
На дисплеї відобразиться тривалість
програми.
4. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
пауза.
Запускається програма.
9.2 Відкладений пуск
програми
1. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного
пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску.
Пуск програми можна
відкласти на період від
30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
пауза.
На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
9.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
9.4 Після завершення
програми
•
Лунає переривчастий звуковий
сигнал.
•
Блимає індикатор
.
• Починає світитися індикатор .
• Світиться індикатор Пуск/пауза.
Ще близько 30 хвилин прилад
продовжує працювати на фазі
розправлення зморшок.
Фаза запобігання зморшкам
розгладжує зморшки з вашої білизни.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази запобігання
зморшкам. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли ця фаза практично
завершено або завершена.
Про завершення фази розправлення
зморшок свідчать описані нижче
ознаки.
світиться, але не
•
Індикатор
блимає.
•
•
Індикатор
згасає.
Індикатор Пуск/пауза згасає.
1. Вимкніть прилад, натиснувши
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер для
води після завершення
програми.
9.5 Функція автоматичного
вимикання
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
•
•
Після завершення програми:
Через 5 хвилин, якщо ви не
запустите програму.
Через 5 хвилин після закінчення
програми.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
•
•
Застібніть «блискавки».
Застібніть фіксатори на пухових
виробах.
•
Не тримайте стрічки вільними
(наприклад, стрічки фартуха).
Зв'яжіть їх, перш ніж запустити
програму.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
Видаліть всі речі з кишень.
Якщо виріб має внутрішній шар з
бавовни, виверніть її навиворіт.
Переконайтеся, що шар бавовни
завжди зовнішний
Рекомендується встановити
правильну програму, придатну для
того типу тканин, які знаходяться в
приладі.
Не кладіть тканини з яскравими
кольорами разом із тканинами в
світлих тонах. Яскраві кольори
можуть линяти.
Етикетка на
тканині
•
•
Опис
Білизна, яка є придатною для сушильної машини.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть
програму з нормальною температурою.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть
програму з низькою температурою.
Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
55
Використовуйте відповідну
програму для сушіння бавовняних
в'язаних і трикотажних виробів,
оскільки вони можуть зсідатися.
Переконайтеся, що білизна важить
не більше, ніж максимальна вага,
який наведена в таблиці програм.
Сушіть тільки білизну, яка придатна
для сушильної машини. Звертайте
увагу на етикетки на виробах.
56
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) За необхідності помийте фільтр теплою водопровідною водою за допомогою щітки
або пилососа.
11.2 Зливання води з контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Ви можете використовувати
воду з контейнера в якості
альтернативи дистильованій
воді (наприклад, для
прасування з парою). Перш
ніж використовувати воду,
видаліть залишки бруду з
фільтра.
11.3 Очищення конденсатора
1.
2.
УКРАЇНСЬКА
3.
57
4.
1
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) За потреби раз на 6 місяців видаляйте ворс із відділення теплообмінника. Для цього
можна використати пилосос.
Частота чищення фільтрів
залежить від типу та
кількості білизни. Якщо
сушіння відбувається з
максимальним
навантаженням, очищуйте
фільтри після кожних 3-х
циклів.
11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.
58
www.electrolux.com
11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити корозію.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Несправність
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Переконайтеся в тому, що вилку
вставлено в розетку.
Перевірте запобіжник домашньої
електропроводки (на електрощиті).
Програма не запускається.
Натисніть Пуск/пауза.
Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу закриті.
Дверцята не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно
встановлені.
Переконайтеся, що білизна не
потрапляє між дверцятами приладу та
гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для
води порожній. Натисніть Пуск/пауза,
щоб запустити програму ще раз.
На дисплеї відображається тривалість
довгої програми. 1)
Переконайтеся, що вага білизни
відповідає тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були
чисті.
Білизна занадто волога. Повторіть
віджимання білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в
приміщенні не занадто висока.
На дисплеї відображається тривалість
короткої програми.
Установіть програму Час сушінняабо
Дуже сухе.
УКРАЇНСЬКА
Несправність
Можливе рішення
На дисплеї відображається Err.
Якщо ви хочете встановити нову
програму, вимкніть і ввімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції
відповідають програмі.
На дисплеї відображається (напр.
E51).
Увімкніть і вимкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема
виникає знову, зверніться у сервісний
центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється
Якщо результати сушіння
незадовільні
•
•
•
•
Встановлена програма була
неправильною.
Засмітився фільтр.
Засмітився конденсатор.
У приладі було занадто багато
білизни.
•
•
•
Барабан забруднений.
Неправильне налаштування
датчика провідності.
Отвори для виходу повітря забиті.
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина
850 x 600 x 600 мм (максимально 640
мм)
Макс. глибина з відкритими
дверцятами
1090 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм
Висота регулюється
850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об'єм барабана
118 л
Максимальне завантаження
8 кг
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
Необхідний запобіжник
4A
Загальна потужність
900 Вт
Клас енергетичної ефективності
A++
Споживання електроенергії1)
1,94 кВт-год
Річне споживання електроенергії 2)
235 кВт-год
Споживання енергії у ввімкненому
стані
0,50 Вт
59
60
www.electrolux.com
Споживання енергії у вимкненому стані 0,50 Вт
Тип використання
Побутові прилади
Допустима навколишня температура
від +5 до +35°C
Клас захисту від проникнення твердих
часток і вологи, що забезпечується
захисним кожухом, за винятком
випадків, коли низьковольтне
обладнання не має захисту від вологи
IPX4
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в
режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме
від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
13.1 Показники споживання
Програма
Швидкість / залишкова
вологість
Спожива
ння
Час сушіння
електрое
нергії
Бавовна 8 кг
До шафи
1400 об/хв / 50%
149 хв.
1000 об/хв / 60%
Під праску
170 хв.
1,70 кВтгод
1,94 кВтгод
1400 об/хв / 50%
110 хв.
1,19 кВтгод
1000 об/хв / 60%
125 хв.
1,35 кВтгод
1200 об/хв / 40%
56 хв.
0,54 кВтгод
800 об/хв / 50%
64 хв.
0,61 кВтгод
Синтетика 3,5 кг
До шафи
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
61
62
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
63
136930400-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement