Diskmaskin
BRUKSANVISNING
ESL 590
153 1074 05 / 01.02 vl
S
Till våra kunder
Läs noga igenom bruksanvisningen. Lägg särskilt
märke till avsnittet «Säkerhetsanvisningar».
Förvara bruksanvisningen väl för att kunna titta i den
senare och överlämna den vid ett eventuellt ägarbyte.
Information som är viktig för din säkerhet och
för maskinens funktionsduglighet är markerad
med en varningstriangel och/eller orden «Varning!», «Se upp!». Lägg särskilt märke till
denna information.
1. Numrerade anvisningar visar dig steg för steg hur
du använder maskinen.
2. . . .
3. . . .
Efter den här symbolen får du kompletterande
information om skötsel och praktisk användning av maskinen.
Tips och information om maskinens ekonomiska och miljövänliga användning är markerade med denna symbol.
I avsnittet «Åtgärder vid störningar» finns information
om hur du själv kan åtgärda eventuella fel som uppstår.
•
Vid tekniska problem står vår kundtjänst alltid till
förfogande.
Lägg också märke till avsnittet «Service»
2
Innehållsförteckning
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viktiga anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innan första använding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
7
7
8
9
Fyll på sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställ in sköljmedelsdosering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fyll på avhärdningssalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställ in doseringen av avhärdningssaltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den första diskningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
10
Korgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Bestickkorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underkorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överkorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
14
Fylla på diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja program och starta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
Startfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programval / Korrigering eller frånkoppling av startfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spara energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slut på programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strömavbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programtabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
17
18
18
19
20
Urplockning av korgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
Fylla på avhärdningssalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylla på sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöra grovsilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöra finsilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöra spolarmarnas munstycken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
22
23
Åtgärder vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
EG – direktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenanlutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inbyggnad av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
28
Information för provningsinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
3
Säkerhetsanvisningar
Denna elektriska apparat uppfyller tillämpade tekniska regler och säkerhetsnormer. Trots detta vill vi ändå göra dig
uppmärksam på följande säkerhetsanvisningar.
Installation
•
Nätanslutningen liksom anslutningen till vatten
och avlopp måste utföras av en behörig fackman.
•
Uppmärksamma den behörige fackmannen på
vikten av att följa installationsanvisningen. Om du
vid ett senare tillfälle behöver flytta diskmaskinen
kan du beställa exakta installationsanvisningar per
telefon från vår kundtjänst.
•
Kontrollera innan start att den märkspänning och
strömtyp som anges på typskylten överensstämmer med den som finns på installationsplatsen. På
typskylten står även vilken elektriska säkring som
krävs.
Avsedd användning
•
Använd endast diskmaskinen till att diska
hushållsdisk. Om maskinen används till annat än
det den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt, tar
inte tillverkaren något ansvar för eventuella skador.
•
Vår garanti gäller endast om dessa användar– och
installationsanvisningar följs.
•
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bygga om eller förändra diskmaskinen.
Innan maskinen tas i bruk
första gången
•
Kontrollera om det finns transportskador på diskmaskinen. Om maskinen är skadad får du absolut
inte ansluta den.
Kontakta leverantören om maskinen är skadad.
•
Diskmaskinen måste installeras och anslutas på
rätt sätt. Vad som krävs för detta framgår av installationsanvisningen.
4
Säkerhet för barn
•
Förpackningsmaterial (t.ex. plastfilm, frigolit) kan
vara farligt för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen.
•
Barn förstår inte alltid riskerna med elektriska
apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt
när diskmaskinen är igång och låt dem inte leka
med diskmaskinen. Risken finns att de låser in sig
eller skadar sig.
•
Diskmedel kan förorsaka frätsår på ögon, mun och
svalg eller till och med leda till kvävning! Förvara
diskmedel oåtkomligt för barn.
•
Vattnet i diskmaskinen är inte dricksvatten. Om
diskmedelsrester finns kvar i maskinen finns risk
för frätskador! Håll barnen borta när diskmaskinen
är öppen.
Dagliga användning
•
•
Vattenskadeskyddet ger ett säkert skydd mot vattenskador. Följande förutsättningar måste vara
uppfyllda:
– Diskmaskinen måste vara ansluten till elnätet
även då den är avstängd.
– Diskmaskinen måste vara korrekt installerad.
– Vattenkranen ska vara avstängd när diskmaskinen lämnas utan uppsikt under längre tid.
Sätt aldrig igång diskmaskinen om elsladden, till–
eller avloppsslangen är trasiga eller om manöverpanelen eller området kring sockeln är skadade.
•
Stäng av maskinen vid störning, dra ur stickkontakten ur uttaget eller slå ifrån/skruva ur säkringarna. Stäng av vattenkranen.
•
Dra aldrig i sladden utan i stickkontakten för att dra
ut stickkontakten ur uttaget.
•
Lägg långa, spetsiga föremål (som knivar) med
handtaget framåt i den övre korgen.
•
Se till att du verkligen stängt luckan efter att ha
plockat in eller ur disk. En öppen luckan kan bli farlig.
•
Sätt eller ställ dig inte på den öppnade luckan.
•
Reparationer på diskmaskinen får endast utföras
av behörig fackman. Felaktiga reparationer kan
innebära allvarliga risker för användaren. Kontakta vår kundservice eller din fackhandel om du
behöver hjälp.
•
Om maskinens anslutningsledning är skadad
måste den ersättas med en specialledning (tillhandahålls av Electrolux–kundservice). Arbetet ska
utföras av en kundservice som är auktoriserad av
Electrolux.
•
Använd inga lösningsmedel i diskmaskinen.
Explosionsrisk!
•
Kontrollera innan du använder avhärdningssalt,
disk– eller sköljmedel om de, enligt tillverkaren, får
användas i hushållsdiskmaskiner.
•
Stäng alltid av vattenkranen om diskmaskinen inte
används under en längre tid, t.ex. vid en semesterresa.
Frostrisk
•
Om den anslutna maskinen utsätts för temperaturer under fryspunkten måste den tömmas på ett
riktigt sätt av kundservice.
•
Vid leverans från fabrik finns ingen risk för frostskador!
5
Beskrivning
Diskmaskin
Övre spolarm
Mellersta spolarmen
Överkorg (justerbar i höjdled)
Grovsil
Överdel bestickkorg
Inställningsknapp för vattenavhärda
Finsil med mikrosil
Bestickkorg
Nedre spolarm
Saltbehållare för vattenavhärdare
Underkorg
Behållare för sköljmedel
Typskylt
Mätindikator för sköljmedel
Diskmedelsfack
Programöversikt
Programetikett
Huvudströmbrytare PÅ/AV
Panel
Panel
6
Viktiga anvisningar
Förvara alltid den här bruksanvisningen tillsammans
med maskinen så att den finns till hands.
Om du säljer maskinen eller överlämnar den till en
tredje person ska du se till att maskinen överlämnas
komplett tillsammans med detta häfte, för att den nya
användaren ska kunna informera sig om maskinens
funktion.
Följande föremål bör endast maskindiskas om de är
märkta med «tål maskindisk»:
•
•
•
Bestick med handtag av trä eller horn, med limmade delar, bronsbestick, pannor med trähandtag, föremål av aluminium, koppar, kristall, blyglas,
plast. Om du är osäker bör du kontakta tillverkaren
av föremålet.
Silverbestick och bestick av rostfritt stål ska vara
åtskilda i bestickkorgen. Om de båda materialen
kommer i kontakt med varandra kan en kemisk
reaktion leda till missfärgning av silvret.
Installation
•
I områden med hårt vatten och i nybyggda områden rekommenderar vi att ett vattenfilter installeras i direkt anslutning till tilloppsslangen. Vattenfiltret minskar slitaget på diskmaskinen och kan lätt
rengöras. Be en rörmokare installera ett sådant
filter.
Vid daglig användning
•
Vårda och rengör maskinen regelbundet så undviker du dyr service. Mer information finns i kapitlet
«Rengöring».
•
Använd inga hand– eller industridiskmedel, eller
rengöringsmedel.
•
Stäng av vattenkranen när diskmaskinen lämnas
utan uppsikt under en längre tid, t.ex. vid semester.
Kontrollera att huvudströmbrytaren är avstängd.
Luckan får inte öppnas under drift. Risk finns för att
utströmmande ånga kondenseras på snickerier
ovanför maskinen och med tiden orsakar skador.
Om luckan öppnas av misstag stänger en säkerhetsanordning av maskinen.
Allmänna anvisningar
Diska ekonomiskt och miljöĆ
medvetet
Olämpligt diskgods
Följande föremål bör inte diskas i diskmaskin:
Anslut diskmaskinen till varmvattnet, om du har ett
modernt varmvattensystem. Om du har en elektrisk varmvattenberedare rekommenderar vi att du
ansluter diskmaskinen till kallvattnet.
–
Träbrickor/smörgåsbrickor av trä
–
Plastdetaljer som inte tål värme
–
Blykristallglas
•
Spola inte av disken under rinnande vatten.
–
Tenn– eller kopparföremål
•
Om du utnyttjar diskmaksinens fulla kapacitet kan
du diska ekonomisk och miljövänligt.
–
Limmade redskap eller bestick
Välj alltid ett diskprogram som är anpassat till
typen av disk och graden av nedsmutsning (se
«Programöversikt»)
–
Äldre bestick vars kitt är temperaturkänsligt
•
–
Rostkänsliga ståldetaljer
–
Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller pärlemor
–
Konsthantverksföremål.
•
•
Undvik under– och överdosering av diskmedel,
specialsalt och sköljmedel. Följ doseringsrekommendationerna i den här bruksanvisningen samt
uppgifterna från tillverkaren av dessa produkter.
•
Kontrollera att avhärdningssystemet är rätt inställt.
7
Diskgods som under vissa förĆ
hållanden kan diskas
För följande föremål gäller inskränkningar.
–
Stengods bör endast diskas i maskin om tillverkaren medgivit detta.
–
Påmålade dekorer kan blekna efter upprepad
maskindiskning.
–
Silver– och aluminiumdetaljer har en tendens att
missfärgas. Matrester som t.ex. äggvita, äggula
och senap ger ofta missfärgningar eller fläckar på
silver. Rengör därför alltid silver från matrester, om
det inte ska diskas direkt efter användningen.
–
Vissa glastyper kan bli matta efter många diskningar.
När du köper porslin, glas och bestick bör du kontrollera att de tål maskindisk.
Avfallshantering
Förpackning
Uttjänta maskiner
Våra diskmaskiner behöver en effektiv skyddsförpackning för transporten. Vi inskränker oss till det absolut
nödvändiga.
Innan maskinen skrotas ska du se till att den inte kan
användas mer.
Varning! Förpackningsmaterial (t.ex. plastfilm, frigolit) kan vara farligt för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta
från barnen.
Allt förpackningsmaterial som används är miljövänligt
och kan återanvändas. Kartongen tillverkas av returpapper, trädelarna är obehandlade. Plasterna har följande märkning:
«PE»
för polyeten, t.ex. förpackningsfolier
«PS»
för polystyren, t.ex. mellanlägg (alltid
freonfritt)
«POM» för polyoximetylen, t.ex. plastklämmor
Genom att ta tillvara och återanvända förpackningen
kan råmaterial sparas och sopvolymen minskas.
Lämna förpackningen till närmaste återvinningsstation. Adressen får du hos miljö– och hälsoskyddskontoret i din kommun.
8
Varning! Lekande barn kan låsa in sig i maskinen (kvävningsrisk) eller utsätts för annan livsfara. Dra därför ur stickkontakten. Skär av
elsladden och kasta bort den. Förstör luckans
lås så att den inte längre går att stänga.
Märkning av plastdetaljer för sortering innan återvinning:
Alla plastdetaljer på maskinen är märkta med internationella standardförkortningar (t.ex.«PS» för polystyren). Detta gör att du vid skrotningen av maskinen kan
sortera de olika plasterna och på så sätt underlätta
återvinningen.
Lämna en uttjänt maskin till närmaste återvinningsstation eller till en fackhandlare, som tar tillbaka den
mot en ringa kostnad..
Innan första användning
Gå igenom följande steg innan du använder din diskĆ
maskin för första gången.
Fyll på sköljmedel
1. När lampan lyser öppnar du behållaren genom att
vrida locket åt vänster (A).
2. Fyll på sköljmedel till markeringen «max.» (B).
Överfyll inte behållaren!
3. Stäng behållaren.
4. Ta omgående bort sköljmedel som runnit vid sidan
om, eftersom det annars kan bildas skum.
Sköljmedelslampan slocknar.
Ställ in
sköljmedelsdosering
1. Öppna behållaren genom att vrida locket åt vänster (A).
2. Vrid doseringspilen (B) åt vänster med ett mynt
eller en skruvmejsel för att öka mängden. Från fabrik är den inställd på läge 3. (Idealinställning är
läge 2–4.)
3. Stäng behållaren.
På detta ämne se även ”Åtgärder vid störningar”
sida 24.
Fyll på avhärdningssalt
Häll aldrig skölj– eller diskmedel i saltbehållaren!
A
Använd endast avhärdningssalt i diskmaskinen.
Så här fyller du på salt:
1. Öppna locket på saltbehållaren (A).
2. Fyll behållaren med vatten (B).
3. Fyll på 1 kg avhärdningssalt (C). Samtidigt trängs
ca. 1 liter vatten undan.
4. Ta bort saltet runt behållarens öppning.
5. Stäng saltbehållaren genom att dra åt locket tills
det tar stopp.
6. Kör genast programmet «Avspolning», för att
skölja bort eventuella saltrester.
Signallampan för avhärdningssalt kommer att slockna
efter 1 eller 2 sköljcykler.
B
C
Ta inte bort vattenintagets lock och häll absolut
inte i diskmedel
9
Ställ in doseringen av
avhärdningssaltet
Doseringen av avhärdningssaltet för avhärdningen av
vattnet måste vara inställt efter vattnets hårdhetsgrad.
Vid för låg dosering kan det bli kalkfläckar på porslin
och bestick. Upplysningar om vattnets hårdhet och
hårdhetsområdet i ditt bostadsområde lämnas av ansvarigt vattenverk.
Vid en hårdhetsgrad under 5 dH är det inte nödvändigt
att fylla på avhärdningssalt. I detta fall lyser saltlampan
permanent.
Ställ in doseringen på följande sätt:
Vrid inställningsknappen med ett mynt eller en skruvmejsel (storlek 4) tills pilen på knappen pekar på önskat tal (1 till 5):
Pilen måste peka på ett tal och tydligt haka in
i läge.
–
Saltåtgång: Beroende på inställning räcker 1 kg
avhärdningssalt till:
Läge
Antal diskningscykler
1
ca. 45
2
ca. 25
3
ca. 20
4
ca. 15
5
ca. 10
Läge 1:
Upp till 12,5 franska hårdhetsgrader (fH) (motsvarar 7
tyska hårdhetsgrader (dH)).
Läge 2:
För 12,5 till 25 franska hårdhetsgrader (fH) (motsvarar
7 till 14 tyska hårdhetsgrader (dH)).
Läge 3:
För 25 till 37,5 franska hårdhetsgrader (fH) (motsvarar
14 till 21 tyska hårdhetsgrader (dH)).
Läge 4:
För 37,5 till 50 franska hårdhetsgrader (fH) (motsvarar
21 till 28 tyska hårdhetsgrader (dH)).
Läge 5:
För över 50 franska hårdhetsgrader (fH) (motsvarar
över 28 tyska hårdhetsgrader (dH)).
Den första diskningen
–
10
Diska första gången med intensivprogrammet.
4
3
2
5
1
Korgar
–
Bestickkorg med överdel
–
Underkorg
–
Överkorg
Bilderna ger dig anvisningar för optimal fyllning av din diskmaskin.
Innan disken sätts in ska grova och fasta matrester tas bort. Använd inte varmvatten eller
handdiskmedel.
Bestickkorg
utan överdel
Ställ besticken med handtagen nedåt i bestickkorgen.
Bestick som har mycket smala handtag kan
dock gå igenom bestickkorgen och blockera
spolarmen.
Se till att porslin och långa föremål nära korghandtaget inte hindrar locket på diskmedelsfacket från att öppnas.
Viktigt:
Lägg långa bestick i överkorgen. Lägg långa, spetsiga
föremål (som knivar) med handtaget framåt i överkorgen.
Bestickkorgens överdel
Överdelen på bestickkorgen gör att besticken hålls
isär och alla delar blir åtkomliga för vattenstrålen. På
så sätt blir besticken renare och torkar bättre.
med överdel
Ta bort bestickkorgens
överdel
1. Tryck in hakarna (A) lätt.
2. Dra bestickkorgens överdel uppåt (B).
11
Underkorg
Mycket smutsigt och större diskgods diskas grundligt
i underkorgen.
1. Dra ut underkorgen helt.
2. Ställ in stora och tunga föremål som tallrikar,
skålar, kastruller osv. i underkorgen.
Ändra inte korggreppets sneda position, eftersom detta kan påverka öppningen av diskmedelsfacket.
Ställbart tallriksställ, till
höger, 10-delat
För att utnyttja platsen i korgen optimalt, kan tallriksstället sättas in på två sätt, på längden eller på tvären.
A
1. För att ta ut tallriksstället måste tallriksställets
grepp dras bort uppåt (A).
2. Därefter sätter du in tallriksstället på tvären genom
att sätta in den i de längsgående stagen (D) på korgen och trycker tallriksställets grepp nedåt (B) tills
det hakar i.
Tallriksstället går att anpassa i sidled (C) på samma
sätt som beskrivs ovan.
B
D
C
12
Ställbar tallriksinsats, 5-delad
A
För djupare tallrikar eller skålar kan en del av det
vänstra tallriksstället tas ut.
–
För att ta ut tallriksinsatsen måste tallriksställets
grepp dras bort uppåt (A).
Tallriksinsatsen kan också sättas in till höger (B) i stället för det 10–delade tallriksstället.
B
B
Tallriksställ, till vänster,
fällbart
D
Om du har stora skålar och kastruller kan du fälla ned
tallriksställen.
1. Ta bort den 5–delade tallriksinsatsen och bestickkorgen.
2. Dra upp tallriksställen en aning och fäll ned dem åt
höger mot korgbotten.
1
2
Det tvärställda tallriksstället längst fram till höger passar små, flata tallrikar med en diameter på
170–210 mm.
Placera inga ihåliga föremål fram till höger i
den undre korgen eftersom diskmedelsfacket
kan hindras från att öppnas då.
13
Överkorg
Ömtåliga, små föremål diskas skonsammast i överkorgen.
1. Dra ut överkorgen mot stopp.
2. Ställ in små, lätta och ömtåliga föremål som kaffefat, koppar, glas och värmebeständiga plastföremål i överkorgen.
Ställbar glashållare
Sätt in glashållaren för glas på fot i det högra läget
(fig. A) och fäll upp den.
Sätt in glashållaren i det vänstra läget (fig. B) för höga
cylindriska glas och fäll upp den.
Fig. A
Glas kan också ställas över pinnarna som pekar uppåt
(fig. C).
Fäll tillbaka glashållaren till höger när du plockar ur disken eller då den inte används.
Fig. B
Fig. C
Ställbar kopphylla
Placera in diskgodset i sicksack på och under den fällbara kopphyllan så att strålen kommer åt överallt.
Glas med fot kan ställas in i kopphyllans urtag.
Kopphyllan kan ställas in i två höjder.
14
Överkorgen kan ställas i höjdĆ
led till höger
Ställ in överkorgen på önskad höjd efter diskgodset:
Detta går även att göra när överkorgen är fylld.
Höja:
1. Dra ut överkorgen.
2. Lyft höger sida.
3. Dra framåt till stopp och haka in i det övre läget.
Sänka:
1. Dra ut överkorgen.
2. Lyft höger sida och sänk till det nedre läget.
Kontrollera innan diskningen om spolarmarna
kan snurra fritt.
Maximal tallriksstorlek
Överkorg: i övre läget
Maximal tallriksstorlek
Överkorg: i nedre läget
∅ 21
∅ 19
∅ 30
∅ 28
∅ 27
∅ 25
Ställ in stora tallrikar snett
Underkorg
Underkorg:
Placera endast stora, flata tallrikar med en
diameter upp till 210 mm längst fram till höger.
15
Fylla på diskmedel
Använd aldrig handdiskmedel eller industridiskmedel.
Använd endast i handeln vanligt förekommande diskmedel, som är lämpliga för en diskmaskin i hushållet.
Normalt är diskmedelsfacket öppet.
När det är stängt:
1. Tryck knappen utåt så öppnas facket (A).
2. Fyll det torra facket med diskmedel enligt diskmedelstillverkarens anvisningar (B).
Om du använder ”tabletter” lägger du dem i diskmedelsfacket eller i bestickkorgen enligt tillverkarens anvisningar.
3. Tryck igen fackets lock (C).
4. Om du kör program med varm avspolning kan du
dessutom fylla lockets urtag med diskmedel (D).
Välja program och starta
1. Skjut in korgarna helt.
2. Tryck på huvudströmbrytaren.
3. Använd programvalsknappen för att välja önskat
program. Se programtabellen på sidan 19. Det
valda programmet och kontrollampan kommer att
blinka på kontrollpanelen.
4. Vik upp luckan och stäng den ordentligt.
Luckans lock måste haka i annars startar inte
maskinen.
Diskningen startar efter 3 sekunder.
Öppna inte luckan mer när programmet har startat!
För att förhindra brännskador och skador på skåp
från utströmmande ånga.
16
Kontrollampa för programval
e+
STOP
ESL 590
Programvalsknapp
Display för
programnummer/
startfördröjning/
felmeddelande
Startfördröjning
Kontrollampa
startfördröjning
Kan ställas in för mellan 1 och 9 timmar.
Starten av det valda programmet kan fördröjas med 1
till 9 timmar i 1 timmes steg med hjälp av Startfördröjningsknappen.
–
e+
STOP
ESL 590
Knapp startfördröjning
Genom att upprepade gånger trycka på knappen
, kan fördröjningstiden programmeras i antal
timmar och visas sedan på displayen. Kontrolllampan blinkar tills dess att luckan har stängts helt.
Innan diskningen påbörjas kan luckan öppnas utan att
programmet försvinner.
När den förinställda starttiden har gått ut startar maskinen automatiskt det valda programmet.
Programval / KorrigerĆ
ing eller frånkoppling
av startfördröjning
1. Öppna luckan.
Tiden som återstår innan diskningen påbörjas indikeras på kontrollpanelen.
e+
STOP
ESL 590
Display för
programnummer/
startfördröjning/
felmeddelande
STOP/
Korrigerings–
knapp
2. Tryck på stoppknappen i minst tre sekunder.
Startfördröjningsprogrammet är borttaget.
Tryck på stoppknappen igen för att ta bort diskprogrammet.
–
Välj program igen och starta det eller programmera startfördröjning igen.
Spara energi
Diskningstemperaturen minskas genom att använda
Oeko knappen (e+) och som ett resultat av detta så används mindre energi under upphettningen.
e+
STOP
ESL 590
”Oeko+” knapp
Slut på programmet
En upprepad ljudsignal säger att diskningen har
avslutats.
En blinkande linje i programdisplayen indikerar också
att diskningen är avslutad.
Display för
programnummer/
startfördröjning/
felmeddelande
17
Ljudsignal
Du kan stänga av ljudsignalen.
1. Tryck på (e+) och (
ljudsignalen upphör.
2. Tryck på (e+) och (
signalen.
) knapparna samtidigt tills
) knapparna för att slå på ljud-
Strömavbrott
Alla inställda värden behålls vid strömavbrott eller när
strömbrytaren av misstag slås från.
18
e+
STOP
ESL 590
Knapp
startfördröjning
”Oeko+” knapp
Programtid
(min.)
Torkning
Slutsköljning
Mellan–
skölning
Diskning
Avspolning
Programtabell
Avspolning
Kall avspolning
1
6
Intensiv
2
2+e
Kraftigt smutsig disk
Kraftigt smutsig disk
45°C
40°C
65°C
60°C
70°C
65°C
67
61
60°C
70°C
60
50°C
65°C
53
45°C
40°C
70°C
65°C
60
52
50°C
40°C
70°C
65°C
53
50
45°C
40°C
70°C
65°C
53
50
50°C
40°C
70°C
65°C
47
43
45°C
40°C
65°C
60°C
43
41
45°C
40°C
65°C
60°C
32
28
Normal
3
Mycket smutsig disk
Rekommenderat vardagsprogram
3+e
Mycket smutsig disk
BIO med avspolning
4
4+e
Normal till mycket smutsig disk
Normal till mycket smutsig disk
40°C
35°C
ECO med avspolning
5
5+e
Normalt smutsig, ömtålig disk
Normalt smutsig, ömtålig disk
BIO utan avspolning
6
6+e
Lätt smutsig disk
Lätt smutsig disk
ECO utan avspolning
7
7+e
Mycket lätt till lätt smutsig disk
Mycket lätt smutsig disk
Glas
8
8+e
Kort
9
9+e
Programdata varierar beroende på inkommande vattentemperatur, vattentryck, hur full maskinen är och
svängningar i nätspänningen.
För testdiskningen enligt provnormen EN 50 242 (se sidan 29) används mycket svårborttaglig smuts vilket vid dagligt bruk förekommer mycket sällan.
Vi rekommenderar därför att man väljer ett program anpassat till smutsningsgraden enligt denna tabell. Intorkade
rester kräver oftast ett kraftigare program.
19
Felmeddelande
Diskmaskinens elektronik kan identifiera och visa fel
automatiskt. Om ett fel uppstår kommer en felkod att
blinka på displayen.
Huvudstömställare
TILL/FRÂN
Notera den här felkoden innan du tar kontakt med
kundservice.
Om du stänger av huvudströmbrytaren raderas felmeddelandet.
1 Vorspülen / prélavage / Prelavaggio
2 Intensiv / intensif / intenso
3 NORMAL–mit Vorspülen /–avec prélavage /–con prelavaggio
4 BIO – mit Vorspülen / – avec prélavage / – con prelavaggio
Felkoder och möjliga orsaker
A =
Vattenkranen stängd eller tilloppssil igensatt.
C
= Avloppsslang, grovsil, finsil eller vattenlås
igensatt.
E
=
H =
För lågt vattentryck, vattenkranen inte helt
öppen, tryckledning eller tilloppssil
blockerade, maskinen förlorar vatten.
Tillkalla kundservice.
L
= Tillkalla kundservice.
P
= Tillkalla kundservice.
U =
Tillkalla kundservice.
Urplockning av korgar
När diskprogrammet är avslutat:
1. Plocka först ur underkorgen.
2. Plocka sedan ur överkorgen för att inga vattendroppar ska falla ned på det torra diskgodset i
underkorgen.
Kontrollera grovsilen efter varje diskning.
Rengör vid behov.
20
5
6
7
8
9
ECO – mit Vorspülen / – avec prélavage / – con prelavaggio
BIO – ohne Vorspülen / – sans prélavage / – senza prelavaggio
ECO – ohne Vorspülen / – sans prélavage / – senza prelavaggio
Gläser / verres à boire / bicchieri
Kurz / bref / breve
Manöverpanel
e+
STOP
ESL 590
Rengöring och skötsel
Fylla på
avhärdningssalt
Fyll aldrig på disk– eller rengöringsmedel i saltbehållaren.
När saltlampan tänds måste avhärdningssalt fyllas på
för vattenavhärdningen.
Följ anvisningarna i kapitlet ”Före den första användningen” sida 9. Du behöver inte fylla på något vatten.
Direkt efter påfyllningen kör du programmet
«avspolning» för att skölja bort eventuella
saltrester.
Fylla på sköljmedel
När sköljmedelslampan tänds måste du fylla på sköljmedel.
Följ anvisningarna i kapitlet ”Före den första användningen” sida 9.
Ta omedelbart bort sköljmedel som eventuellt
runnit ut, eftersom det annars kan bildas skum.
Rengöra grovsilen
Grovsilen
Kontrollera grovsilen efter varje diskning. Rengör vid
behov.
–
Lyft ur grovsilen.
–
Rengör silen under rinnande vatten och sätt in den
igen.
Finsilen
21
1.
Rengöra finsilen
Finsilen måste rengöras då och då:
1. Lösgör silen genom att vrida den åt höger.
2. Lyft ut finsilen och rengör den under rinnande
vatten med en borste.
3. Placera silen i hållaren och säkra.
2.
4. Genom att vrida den åt vänster tills den låses fast
(se pilarna).
Pressa inte handtaget nedåt.
Om silen inte låses fast ordentligt kan spolarmarnas munstycken blockeras.
3.
4.
22
Rengöra spolarmarnas
munstycken
Kontrollera regelbundet om munstyckena på de tre
spolarmarna är igensatta. Om det behövs rengör du
munstyckena med en tunn tråd eller en tunn nål och en
kraftig vattenstråle.
Akta så att du inte skadar munstyckenas
öppningar.
Övre spolarmen
Ta bort den övre spolarmen:
1. Lossa fästskruven (A) genom att vrida åt vänster.
2. Ta bort spolarmen från axeln.
3. Rengör spolarmen och fästskruvarna regelbundet.
4. Sätt fast spolarmen igen med fästskruven (A) genom att vrida åt höger.
A
B
Mellersta spolarmen
1. Ta bort den mellersta spolarmen genom att vrida
åt sidan.
Det tvådelade spolarmslagret hålls ihop med en
spännfjäder (B).
2. Vid monteringen trycker du den mellersta spolarmen uppåt tills det hörs att den hakar i.
Nedre spolarmen
Ta bort den nedre spolarmen:
1. Lossa muttern (C) genom att vrida åt vänster.
C
2. Ta bort spolarmen från axeln.
3. Rengör munstyckena.
4. Sätt fast spolarmen igen med muttern (C) genom
att vrida åt höger.
Skaka ut envist smuts ur spolarmen efter det
att den har fått torka helt.
23
Åtgärder vid störningar
Kontrollera om du med hjälp av följande anvisningar själv kan åtgärda mindre störningar på maskinen. Om du behöver mer hjälp kontaktar du kundservice.
Tömningspumpen går hela tiden – även när maskinen är frånslagen.
–
Är alla silarna i diskutrymmets botten rena? Är alla
silar rätt insatta?
–
–
Har du rätt dosering på diskmedlet?
–
Är avloppsslangen rätt dragen?
–
Är vattenlåset igensatt?
–
Finns det fortfarande avhärdningssalt i saltbehållaren? Utan det avhärdas inte vattnet. Det
kan bildas kalkbeläggning på diskgodset och i
maskinen.
Är avhärdningssystemet inställt på den lokala
hårdhetsgraden?
Vattensäkerhetssystemet har löst ut. Stäng först
vattenkranen, dra sedan ur stickkontakten eller
koppla ifrån eller skruva ur säkringarna. Ring
kundservice för att fastställa felet.
Programmet startar inte.
–
Har det sista programmet avslutats? Har symbolen för programslut tänts i programdisplayen?
–
Fungerar säkringarna i den fasta installationen? Är
apparaten kopplad till eluttaget?
–
–
Är luckan ordentligt stängd? Tryck igen luckan ordentligt så att den går i lås.
Diskgodset blir inte torrt och är glanslöst.
Det kommer inte in något vatten.
–
Är vattenkranen helt öppen?
–
Är vattenkranen igensatt? Öppna och stäng vattenkranen några gånger.
–
Är silen i slangens skruvförband på vattenkranen
igensatt? Rengör silen vid behov.
–
Är tilloppsslangen knäckt? Kontrollera slangens
dragning.
–
Finns det ett minimitryck på det rinnande vattnet
på 1 bar?
Programförloppsindikeringen blir stående när
programmet startat.
–
Är vattenkranen helt öppen?
–
Är silen i slangens skruvförband på vattenkranen
igensatt? Rengör vid behov.
–
Finns det fortfarande sköljmedel i behållaren?
–
Är avhärdningsdoseringen rätt inställd?
På glasen och den övriga disken bildas ränder,
strimmor, mjölkaktiga fläckar eller en blåskimrande beläggning.
–
På glasen och den övriga disken finns intorkade
”vattendroppar”.
–
Det rinner in för lite sköljmedel. Välj en högre
inställning på sköljmedelsdoseringen (2–4).
–
Är saltbehållaren riktigt stängd?
I diskutrymmet syns rostfläckar.
–
Diskutrymmet består av rostfritt stål. Rostfläckar i
diskutrymmet beror på främmande rost (rostpartiklar från vattenledningen, från grytor, bestick etc.).
Avlägsna dylika fläckar med ett vanligt rengöringsmedel för rostfritt stål.
–
Har programmet ”avspolning” körts direkt efter att
salt fyllts på?
Vattnet töms inte ut.
–
Är avloppsslangen knäckt? Kontrollera slangens
dragning (se avsnittet «Vattenavlopp»).
–
Är vattenlåset igensatt? Kontrollera detta.
Disken blir inte ren.
–
Har du valt ett program anpassat för disken och
dess nedsmutsning (se programtabellen)?
–
Har du placerat diskgodset så att vattenstrålen kan
nå föremålen både in– och utvändigt? Korgarna
får inte vara överbelastade.
–
Har spolarmarna varit blockerade av diskgods eller bestick?
–
Är spolarmarnas munstycken rena?
24
Det rinner in för mycket sköljmedel. Välj en lägre
inställning på sköljmedelsdoseringen.
Service
I kapitlet ”Åtgärder vid störningar ” är de viktigaste felkällorna sammanställda, som du själv kan åtgärda.
Om du ändå anlitar service för sådant som du själv kan
åtgärda eller för fel som uppstått på grund av felaktigt
handhavande, debiteras servicebesök även under
garantitiden.
När du ringer kundtjänst ange produktionsnumret och
serienumret som står på typskylten. Denna återfinns
uppe till vänster på innerkanten av luckan.
För att du ska ha numren till hands rekommenderar vi
att du skriver in dem här.
–
Prod.nummer
–
Serienummer
Utgående från dessa uppgifter kan erforderliga reservdelar förberedas för reparation av diskmaskinen. På
detta sätt undviks extra kostnader som kan uppstå vid
upprepade besök av kundserviceteknikern.
Serienummer
Prod–Nr.:
Serie–Nr.:
Mod:
Modellbeteckning
25
Tekniska data
Mått
Bredd
54.6 cm
Höjd
75.9 cm
max. djup
57.0 cm
max. djup med öppnad lucka
114.5 cm
230 V
Driftspänning
Frekvens
50 Hz
Ineffekt
Cirkulationspump
150 W
Ineffekt
Värmeelement
2000 W
Totaleffekt
2150 W 10 A
Ledningsvattentryck
Kall– eller varmvatten till max.
655C
min.
1 bar (flödestryck)
max.
10 bar
Kapacitet
* Standardkuvert IEC
11
Förbrukningsdata
Energi (kWh)
Vatten (l)
Intensiv
1,6
16
Intensiv +e
1,3
16
Normal
1,3
16
Normal + e
1,0
16
Kort
1,0
13
Kurz + e
0,8
13
* Ett standardkuvert består av: 1 sopptallrik, 1 stor tallrik, 1 desserttallrik, 1 kaffefat, 1 kopp, 1 glas, 1 kniv, 1 gaffel,
1 soppsked, 1 dessertsked, 1 tesked.
EG - direktiv
Denna apparat uppfyller kraven i följande EG–direktiv
73/23/EEG, Lågspänningsdirektiv inklusive ändringar 90/683/EEG
89/336/EEG EMC–direktiv inklusive ändringar 92/31/EEG
93/68/EEG Godkännandedirektiv
26
Installation
Allmänt
Diskmaskinen levereras klar för anslutning, dvs. med
anslutningssladd, avloppsslang och tilloppsslang med
insatt sil och tätning.
i
De lokala föreskrifterna från vatten– och elverk måste
följas!
Tippa inte maskinen! Det finns vatten i den inbyggda avhärdaren som kan rinna ut.
86 – 91 cm
Installationen sker på avsedda anslutningar
sidoskåpet (inte direkt bakom maskinen).
600
Vattenanslutning
Tillopp
–
Maskinen får anslutas till kall– eller varmvatten
(max. 65° C).
–
Vattentryck: 1 –– 10 bar.
–
På installationsplatsen ska det finns en spärranordning med 3/4”–anslutning.
–
Tilloppsslangen är en plastslang av hög kvalitet
med tillräcklig tryck– och böjhållfasthet. På anslutningssidan sitter en sil mot föroreningar från försörjningsnätet och en gummitätning.
510
550
570
762
759
720
550
Se vid anslutningen till att silen och tätningen
sitter rätt monterade!
När spärranordningen öppnats får det inte
komma ut något vatten ur skruvförbandet!
Särskilt vid varmvattenanslutning måste
skruvförbandet (använd inte våld!) efterdras
efter några diftminuter, dvs. när anslutningen
värmts upp tillräckligt.
Avlopp
–
Dra avloppsslangen utan några krökningar.
–
Anslutningen sker vid vattenlåset som sitter i
sidoskåpets diskhoavlopp.
–
Maskinen är utrustad med en återsugningsspärr,
som tillåter att maskinen monteras på en höjd
ovanför vattenlåsets nivå.
–
Avloppsslangens högsta punkt får absolut inte
överstiga maskinhöjden.
27
Inbyggnad av
diskmaskinen
Detalj A
1. Klistra upp fuktskyddsfolie enligt anvisningen på
foliens baksida (kortas av vid behov).
2. Fäst sidolister enligt separat monteringsanvisning
på skåpens sidoväggar.
3. Ställ maskinen framför högskåpet, dra kabel och
slangar genom högskåpets öppning över sockeln
till sidoskåpet.
4. Skjut in maskinen i öppningen.
För med kabel och slangar samtidigt så att
dessa absolut inte kläms eller böjs!
5. Ställ diskmaskinen så att den är centrerad och
plan.
Detalj B
6. Öppna luckan försiktigt för att inte rubba maskinens justerade läge. Skruva fast maskinen mo
skåpens sidoväggar genom da hål som förberetts
på insidan (se detalj A) .
7. Innan diskmaskinen skruvas fast med ytterligare
två skruvar snett genom bottenplåten (förborra
absolut !), är det tillrådligt att skydda luckan mot
skador genom att täcka över med läpligt material
(t.ex. kartong från förpackningen). För skruvdragning öppna luckan ca 45 grader (se detalj B).
Elektrisk anslutning
Anslutningen till elnätet måste utföras av en
behörig elektriker.
–
Diskmaskinen kopplas in med en 3 x 1 mm2 anslutningskabel och en påvulkad stickerpropp med
jorddon.
–
Följande ledningstyp är godkänd för anslutning av
denna ugn: H05VV–F.
–
Diskmaskinen måste installeras med en kabel
med stickpropp eller så måste det finnas en urkopplingsmekanism med åtminstone 3 mm kontaktöppning i den existerande elektriska installationen i hushållet, vilken frånkopplar diskmaskinen
från elnätet enligt NIN 2000.
Installation på plats
–
28
Installera säkring, kabel och uttag enligt kretsschemat.
Krets: upphettningsspänning 230V
Information för provningsinstitut
Innan provningar kan göras måste vattenavhärdarens saltbehållare och behållaren för
sköljmedlet vara helt påfyllda.
Teststandard:
EN 50 242
Jämförelseprogram:
Intensiv + Oeko (e+)
Kapacitet:
11 standardkuvert
Diskmedelsdosering:
27,5 g i
diskmedelsfacket
Sköljmedelsdosering:
inställning 6
Exempel på placering:
Ovalt fat
Stor tallrik
Desserttallrik
Sopptallrik
Övre korg i nedre possition
Sopptallrik
1–10
11
12
13–23
24
matskedar
serveringsgaffel
matsked
gafflar
såssked
25–35
36–37
38–48
49–59
Desserttallrik
knivar
serveringsskedar
dessertskedar
teskedar
29
30
31
ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE
The Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
32
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux
Group products (such as refrigerations, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year for a value of
approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising