Electrolux EW8WR261B User manual

Electrolux EW8WR261B User manual
EW8WR261B
KK
Жуғыш-кептіргіш машина
Қолдану туралы нұсқаулары
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 6
3. ОРНАТУ............................................................................................................. 8
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ............................................................................... 11
5. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ...........................................................................................11
6. ТЕТІКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР........................................................................... 14
7. БАҒДАРЛАМАЛАР.......................................................................................... 18
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................27
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................28
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ......................................................... 28
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ.....................................33
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ.................................................. 35
13. МАТАЛАРДЫҢ ТҮГІ......................................................................................36
14. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 36
15. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 39
16. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................44
17. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ...................................................................................48
18. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ..............................................................................49
19. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ.................................................................................... 49
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
ҚАЗАҚ
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
3
4
www.electrolux.com
•
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Бұл құрылғы үйде не сол сияқты төменде аталған
жерлерде пайдалану үшін жасалған:
– дүкендерде, кеңселерде және басқа сол сияқты
жерлерде;
– қонақ үй, мотель, төсек және таңғы ас ұсынатын
қонақжайларда және басқа тұрғынды жерлерде;
– коммунальды квартираларда және кір жуатын
жерлерде.
Құрылғыны жеке тұратын құрылғы ретінде немесе
өлшемдері сай келсе ас үй қаптамасының астына
орнатыңыз.
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына не топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем,
төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі
жасамауға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғыны таймер сияқты сырттан
қосатын құралмен жабдықтамау немесе жиі
қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау
керек.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан
бөлінетін қажетсіз газдар бөлмеге қайта кірмес
үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы
желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа жанармайдан бөлінетін түтіндерді шығаруға
арналған түтік арқылы шығаруға болмайды.
Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың
жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8
МПа) аралығында болуы керек.
Ең көбі 10 кг-нан асырмаңыз ("Бағдарлама кестесі”
тарауын қараңыз).
Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген түтік
жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы
берген басқа түтік жинағын қолданып қосу керек.
Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Тағам пісіретін көкөніс майы, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
балауыз және балауыз кетіргіш тәрізді заттарды,
кір кептіргіш машинамен кептірмей тұрып, қосымша
жуғыш зат пайдаланып, ыстық сумен жеке жуу
керек.
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Көбік резеңке (латекс көбік), монша қалпақтарын,
су өткізбейтін текстильді, резеңкемен астарланған
заттарды және киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
оларды өндірушінің нұсқауларына сәйкес ғана
пайдалану керек.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кірді дереу алып, қалдық қызулары
тезірек тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны
ешқашан кептіру циклы аяқталмай тұрып
тоқтатпаңыз.
Кептіргіштің соңғы циклы заттардың
температуралары оларға зақым келтірмейтіндей
төмен болуы үшін ешбір қызусыз (салқындату
циклы) орындалады.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді
немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
Жергілікті стандарттарға
сәйкес етіп орнату керек.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0°C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жылжытқан кезде
әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Құрылғы орнатылатын еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Тасымал болттарын сенімді жерде
сақтаңыз. Кейін құрылғыны
көшірген кезде, ішкі бөліктеріне
зақым келмеу үшін барабанды
•
•
•
•
•
бекіту үшін оларды қайта салу
керек.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны құрылғының есігі толық
ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
Құрылғы мен еден арасында тиісті
орын қалдыру үшін өзгермелі
тіректерді реттеңіз.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
•
•
•
2.3 Суға қосу
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
2.4 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу, өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде шыны есікті ұстамаңыз.
Шыны ысып кетуі мүмкін.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір дақ кетіргішпен жуылған болса,
кептіру циклын бастау алдында
қосымша шаю циклын қосыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді
құрылғыға салып кептірмеңіз.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
•
•
•
•
7
Кірден барлық темір заттардың
алынғанына көз жеткізіңіз.
Кір жуғыш-кептіргіш машинада
кептіруге болатын маталарды ғана
кептіріңіз. Матаның затбелгісіндегі
тазалауға қатысты нұсқауларды
орындаңыз.
Пластик заттар қызуға төзімді емес.
– Жуғыш зат шаригін
қолдансаңыз, кептіру
бағдарламасын бастамай тұрып
алыңыз.
– Тоқтамайтын бағдарламаны
орнатсаңыз, жуғыш зат шаригін
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
8
www.electrolux.com
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Қораптан шығару
1. Сыртқы орамын алыңыз. Қажет болса,
кескішті пайдаланыңыз.
2. Үстіңгі жағындағы картон мен
полистирол орам материалдарын
алыңыз.
3. Есікті ашыңыз. Барабаннан барлық
заттарды алыңыз.
4. Алдыңғы полистирол орам элементін
құрылғының астыңғы жағындағы еденге
төсеңіз. Құрылғыны абайлап артқы
жағымен еденге қойыңыз.
5. Астыңғы жағындағы полистирол
төсемді алыңыз. Құрылғыны қайта тіктеп
қойыңыз.
6. Қуат сымын және түтік ұстағыштағы су
төгетін түтікті алыңыз.
1
2
Су төгетін түтіктен судың ағып тұрғанын
көруге болады. Бұл кір жуғыш
машинаның зауытта сынақтан
өткізілгенін көрсетеді.
ҚАЗАҚ
7. Үш тасымалдау болттарын алып,
пластик орын сақтағыштарын тартып
шығарыңыз.
Құрылғыны көшіргенде
қолдану үшін орам
материалдары мен
тасымалдау болттарын
сақтауды ұсынамыз.
3.2 Орнатуға қатысты ақпарат
Орналастыру және деңгейлеу
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда
дірілдемеу, шуыл шығармау не
қозғалып кетпеу үшін оны дұрыс
реттеңіз.
1. Құрылғыны тегіс, қатты еденге
орнатыңыз. Құрылғыны деңгейлеп
және орнықты етіп орнату керек.
Құрылғы қабырғаға немесе басқа
құрылғыларға тимейтін және астыңғы
жағында ауа алмасуға мүмкіндік барын
тексеріңіз.
8. Пайдаланушы нұсқаулығы салынған
қалтадағы пластик қақпақтармен
тесіктерді бітеңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Түтіктерге ешбір зақым
келмегенін және
қосылымдардан ешбір су
ақпай тұрғанын тексеріңіз.
Су құятын түтік тым қысқа
болса ұзартқыш түтікті
қолданбаңыз. Су құятын
түтікті ауыстыру үшін
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
1. Су құятын түтікті құрылғының артқы
жағына жалғаңыз.
45º
20º
2. Деңгейін реттеу үшін тіректерін
босатыңыз немесе қатайтыңыз.
Барлық тіректері орнықты тұруы керек.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғының деңгейін
реттеу үшін оның
тіректерінің астына картон,
ағаш немесе сол сияқты
заттарды қоймаңыз.
Су құятын түтік
2. Су кранының орналасуына қарай,
түтікті оңға немесе солға бағыттаңыз.
Су құятын түтіктің тік қалыпта
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
3. Қажет болса, дұрыс орынға қою
үшін гайканы босатыңыз.
9
10
www.electrolux.com
4. Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар
суық су кранына жалғаңыз.
Су төгу
3. Су төгетін түтіктің ұшы осындай
болса (суретке қараңыз), оны тік
құбырға тура итеріп кіргізуге болады.
Су төгетін түтік 60 см-ден кем емес
және 100 см-ден аспайтын биіктікте
тұруы керек.
Су төгетін түтікті ең көбі
400 cм-ге ұзартуға болады.
Басқа су төгетін түтік алу
не оны ұзарту үшін
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Су төгетін түтікті әр түрлі жолмен
жалғауға болады:
1. Су төгетін түтікті U пішініне келтіріп,
оны пластик түтік бағыттағыштың
айналасына қойыңыз.
2. Раковинаның шетіне Бағыттағышты су кранына немесе
қабырғаға бекітіңіз.
4. Ауа алмасатын тесігі бар тік құбыр Су төгетін түтікті су төгетін құбырға
тура кіргізіңіз. Суретке қараңыз.
Су төгетін түтіктің ұшы
әрқашан желдетіліп тұруға
тиіс, яғни ақаба су
құбырының ішкі диаметрі
(мин. 38 мм - мин. 1,5”), су
төгетін түтіктің сыртқы
диаметрінен үлкен болуға
тиіс.
5. Пластик бағыттауышсыз, раковина
төлкесіне жалғау- Су төгетін түтікті
төлкеге жалғап, қапсырмамен
қатайтыңыз. Суретке қараңыз.
Құрылғының суы төгіліп
тұрғанда пластик
бағыттағыштың
жылжымайтынын және су
төгетін түтіктің суға
батырылып тұрмағанын
тексеріңіз. Құрылғыға лас
су кері құйылып кетуі
мүмкін.
Раковинадағы жуынды заттар
құрылғыға кері құйылмас үшін, су
ҚАЗАҚ
төгетін түтіктің имек жасап жалғануын
қамтамасыз етіңіз.
11
қапсырмамен бекітіңіз.
6. Бөлменің қабырғасына кіріктірілген
ақаба су құбырына тура жалғап,
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
8
3
9
10
4
5
11 12
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғыны деңгейлеуге арналған
тіректер
8
9
10
11
12
Су төгетін түтік
Су құятын түтік қосылымы
Қорек сымы
Тасымал тетіктері
Түтік тірегіш
5. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
5.1 Арнайы функциялары
Жаңа кір жуғыш және кептіргіш
машинаңыз су мен қуатты, жуғыш
затты аз мөлшерде тұтынады және
кірді тиімді түрде жуу мен кептіруге
қойылатын заманауи талаптардың
барлығына сай келеді.
•
FreshScent System жаңа
СвежийAромат бу
бағдарламаларының арқасында өте
нәзік заттарды да жумай жаңарту
үшін қолайлы шешім болып
12
www.electrolux.com
•
•
табылады. ELECTROLUX арнайы
жасап шығарған хош иісті "жаңа
ғана жуылған" әсер тәрізді әсер
қалдыру үшін кірдің иісі мен
қыртыстарын кетіру үшін
қолданыңыз.
UltraCare технологиясы алдымен
жуатын құралдың матаға
жайылғанына дейін ерітеді, содан
кейін судағы мата жұмсартқышпен
алдын ала араластыратын әртүрлі
фазаларының нәтижесінде мата
талшықтарын қорғауға арналған.
Осылай, әрбір талшыққа қол
жеткізіліп, күтім көрсетіледі.
Салмақ сенсорларының
арқасында құрылғы жүктің
салмағын анықтай алады.
•
Пятна функциясы алдын ала оңай
кетпейтін дақтарды жұмсартып, дақ
кетіргіштің тиімділігін арттырады.
+Жұмсақтық функциясының
арқасында, мата жұмсартқышы
кірге біркелкі таралады және
керемет жұмсарта отырып, мата
талшықтарына терең енеді.
SensiCare жүйесі барабан ішіндегі
кірді барынша жақсы жуып, уақытты
барынша аз жұмсау үшін
бағдарламаның уақытын кірге
автоматты түрде сәйкес келтіреді.
•
•
5.2 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
Нон-стоп 1ч 1кг
Хлопок
Нон-стоп 4ч 5кг
Хлопок Эко
3
4
5
Куртки
Спортивная
одежда
Очистка
Синтетика
Тонкие ткани
Сушка по
времени
Отжим
Шерсть
СвежийАромат
Режим
Полоскание
7
Автосушка
Температура
Деним
6
Стирка
Отжим/Слив
Предв
стирка
Режим
Пятна
Менеджер
времени
Сушка
Отсрочка
старта
11
10
9
8
Вкл/ Выкл
14
Тұрақты опциялар тиісті
түймені кемінде 3 секунд
басқанда орнатылады.
Бағдарлама тетігі
Отжим сенсорлық түйме
Температура сенсорлық түйме
Дисплей
Сушка по времени сенсорлық
түйме
6 Автосушка сенсорлық түйме
7 Старт/Пауза сенсорлық түйме
1
2
3
4
5
8 Отсрочка старта сенсорлық түйме
13 12
9 Режим - Сушка сенсорлық түйме
және тұрақты Қыжымданудан
қорғау опциясы
10 Менеджер времени сенсорлық
түйме және тұрақты Бала
қауіпсіздігінің құралы опциясы
11 Пятна сенсорлық түйме және
тұрақты Soft Plus опциясы
12 Предв. стирка сенсорлық түйме
және тұрақты Қосымша шаю
опциясы
13 Режим - Стирка сенсорлық түйме
14 Вкл/Выкл батырма түйме
ҚАЗАҚ
5.3 Дисплей
Температура аумағы:
Температура индикаторы .
Суық су индикаторы.
Есік құлыптаулы индикаторы.
Бала қауіпсіздігінің индикаторы.
Сандық индикатор мынаны көрсетеді:
• Бағдарлама уақыты (мысалы,
, жуу және/немесе
кептіру циклы).
•
Кешіктіру уақыты (мысалы,
•
Цикл соңы (
•
Ескерту коды (мысалы,
•
Қате индикаторы (
).
).
).
).
Менеджер времени индикаторы.
Сушка по времени индикаторы.
Бу циклы индикаторы.
Автосушка индикаторы:
Үтіктеу
Шкафқа
Өте құрғақ
Жуу циклының индикаторы
Қосымша шаю индикаторы.
Soft Plus индикаторы.
13
14
www.electrolux.com
UltraCare циклының индикаторы.
MIX
Барабанды тазалау индикаторы. Бұл барабанды тазалауға
берілген ұсыныс. "Күтім көрсету және тазалау"
тарауындағы "Барабанды тазалау" тармағын қараңыз.
Қыжымданудан сақтау циклы индикаторы.
Кұрғату циклінің индикаторы.
Айналдыру аумағы:
Айналдыру жылдамдығының индикаторы
Айналдырмау индикаторы. Айналдыру циклі
сөндірулі.
Шаюды кідірту индикаторы.
Кірдің салмағының индикаторы ( "SensiCare System
салмақты анықтау " тармағын қараңыз).
Бұл кірдің көлемі таңдалған бағдарлама үшін рұқсат
етілетін макс. салмақтан асса жыпылықтайды.
Кір қосып салу индикаторы. Жуу циклы басталғанда
жанады, бұл кезде құрылғыны кідіртіп, кір қосып салуға
болады.
6. ТЕТІКТЕР МЕН ТҮЙМЕЛЕР
6.1 Кіріспе
Опциялар/функциялар кей
жуу бағдарламаларында
қолжетімсіз. Опциялар/
функциялар мен жуу
бағдарламаларының өзара
үйлесімділігін "Бағдарлама
кестесінен" қараңыз.
Опциялар/функциялар
басқа функциялармен
үйлеспеуі мүмкін, мұндай
жағдайда құрылғы
үйлеспейтін опциялар/
функцияларды орнатуға
рұқсат бермейді.
6.2 Вкл/Выкл
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
осы түймені бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғыны қосу немесе сөндіру
кезінде екі түрлі дыбыс естіледі.
Қуатты үнемдеу үшін Күте тұру режимі
құрылғыны бірнеше минуттан кейін
автоматты түрде сөндіретіндіктен,
құрылғыны қайта қосу керек болуы
мүмкін.
Қосымша ақпаратты Күнделікті
пайдалану тарауындағы Күте тұру
тармағынан қараңыз.
6.3 Температура
Жуу бағдарламасын таңдалған кезде
құрылғы автоматты түрде әдепкі
температураны ұсынады.
Дисплейде қажетті температура мәні
көрінгенше осы түймені қайталап
басыңыз.
Дисплейде
индикаторлары пайда
болған кезде құрылғы суды
қыздырмайды.
6.4 Отжим
Бағдарламаны орнатқан кезде,
құрылғы Деним бағдарламасынан
басқалары үшін автоматты түрде ең
үлкен рұқсат етілген айналдыру
ҚАЗАҚ
жылдамдығын орнатады. Осы
функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
Келесіні орындау үшін осы түймені
қайталап басыңыз:
• Айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз. Дисплейде орнатылған
бағдарламада ғана қолжетімді
айналдыру жылдамдықтары
көрсетіледі.
• Қосымша айналдыру параметрлері
Айналдырмау
.
Барлық айналдыру циклдарын
болдырмау үшін осы функцияны
орнатыңыз. Құрылғы таңдалған жуу
бағдарламасының ғана су төгу
циклын орындайды. Бұл функцияны
өте нәзік маталар үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады
•
Шаюды кідірту
опциясын
қосыңыз.
Соңғы шаю циклы орындалмайды.
Соңғы шаю циклінің суы, киімдер
қыжымданып қалмас үшін
төгілмейді. Жуу бағдарламасы
аяқталғанда барабан ішінде су
қалады.
Дисплейде
индикаторы
жанады. Есік құлыптаулы тұрады
және барабан кірдің қыжымдануын
азайту үшін шайқайды. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
түймесін бассаңыз,
Старт/Пауза
құрылғы айналдыру циклын
орындайды және суды төгеді.
Құрылғы суды шамамен
18 сағаттан кейін
автоматты түрде төгеді.
•
Жуу циклінен бұрын 30 °C
градуспен алдын ала жуу циклін
қосу үшін осы опцияны
қолданыңыз.
Бұл опция қатты ластанған кірлер
үшін ұсынылады, мысалы, құм, шаң
және басқа қатты заттармен
ластанған.
Опциялар бағдарламаның
уақытын ұзартады.
6.7 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
Бұл опцияны қосу/сөндіру үшін
Предв. стирка түймесін 3 секунд бойы
индикаторы жанып/
дисплейдегі
сөнгенше басып тұрыңыз.
Қосылып тұрса, құрылғыны
сөндіргеннен кейін немесе
бағдарламаны өзгертіп/қайта қалпына
келтіргеннен кейін құрылғы осы
опцияға оралады.
Бұл функция
бағдарламаның уақытын
ұзартады.
6.8 Пятна
Бағдарламаға дақты кетіру циклін қосу
үшін осы түймені басыңыз.
Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті
индикатор жанады.
Дағы оңай кетпейтін кірлерді жуу үшін
осы функцияны қолданыңыз.
6.5 Режим - Стирка
Осы функцияны орнатқан кезде, дақ
Бұл түйме жуу режимін қосуға немесе
сөндіруге мүмкіндік береді. Жуу режимі
аяқталған кезде түйменің индикаторы
жанады.
Дақ кетіргіш тиімділікті арттыру үшін
алдын ала араластырылған және
жуғыш затпен қыздырылған.
6.6 Предв. стирка
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу
циклын қосуға болады.
15
Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті
индикатор жанады.
кетіргішті
бөлігіне салыңыз.
www.electrolux.com
Бұл опцияны матаның жұмсақтығын
арттыру үшін мата жұмсартқышты
ұтымды тарату үшін орнатыңыз.
Мата жұмсартқышты пайдаланған
кезде қолдануды ұсынамыз.
- шамалы ластанған кірді аз
салғанда қолданылатын өте жылдам
бағдарлама (макс. жартылай толтыру
керек).
- аз кірді жаңартуға арналған ең
қысқа цикл.
Менеджер времени функциясы
кестеде көрсетілген бағдарламаларда
ғана жұмыс істейді.
индикатор
Бұл опцияны қосу/сөндіру үшін Пятна
түймесін 3 секунд бойы дисплейдегі
индикаторы жанып/сөнгенше
басып тұрыңыз.
Қосылып тұрса, құрылғыны
сөндіргеннен кейін немесе
бағдарламаны өзгертіп/қайта қалпына
келтіргеннен кейін құрылғы осы
опцияға оралады.
1)
Бұл функция
бағдарламаның уақытын
ұзартады.
6.10 Менеджер времени
Осы опцияның көмегімен кірдің
мөлшері мен қаншалықты
ластанғанына қарай бағдарлама
уақытын қысқартуға болады.
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі
және
жыпылықтайды.
Бағдарлама уақытын қажетіңізге сай
азайту үшін Менеджер времени
түймесін басыңыз. Дисплейде
бағдарламаның жаңа уақыты пайда
болады және сызықтар саны тиісінше
азаяды:
қалыпты ластанған кірлерді
толтыра салған кезде қолдануға
арналған.
Синтетика
6.9 Тұрақты Soft Plus
функциясы
- шамалы ластанған кірлерді
толтыра салғанда пайдалануға
арналған жылдам цикл.
Хлопок Эко
Бұл функция
бағдарламаның уақытын
ұзартады.
Бұл функция 40 °C
градустан төмен
температурада жұмыс
істемейді.
Хлопок
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Барлық бағдарламаларға арналған
әдепкі ұзақтық.
Менеджер времени бу
бағдарламаларымен бірге
Бу бағдарламасын орнатқан кезде,
осы түймешік үш бу деңгейін таңдауға
мүмкіндік береді және бағдарламаның
ұзақтығы сәйкесінше азаяды:
•
: ең көбі.
•
: орташа.
•
: ең азы.
6.11 Бала қауіпсіздігінің
құралы
Осы опцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
ҚАЗАҚ
Бұл опцияны қосу/сөндіру үшін
Менеджер времени түймесін
дисплейдегі
индикаторы жанып/
сөнгенше басып тұрыңыз.
Қосылып тұрса, құрылғыны
сөндіргеннен кейін немесе
бағдарламаны өзгертіп/қайта қалпына
келтіргеннен кейін құрылғы осы
опцияға оралады. Кез келген түймені
Әр түрлі маталарға арнап
түрлі уақыттарды орнату
мүмкін емес.
6.15 Автосушка
Осы түймені құрылғы ұсынатын
автоматты құрғақтық деңгейінің біреуін
орнату үшін басыңыз.
бассаңыз,
жыпылықтап,
түймелердің сөндірілгенін білдіреді.
Дисплейде тиісті кептіру индикаторы
жанады:
6.12 Режим - Сушка
•
Бұл түйме кептіру режимін қосуға
немесе сөндіруге мүмкіндік береді.
Кептіру режимі аяқталған кезде
түйменің индикаторы жанады.
6.13 Қыжымданудан тұрақты
қорғау
Бұл опция бағдарлама соңында қысқа
қыжымданудан қорғау циклын қосады.
Бұл цикл матаның қыжымдануын
азайтып, үтіктеуді жылдамдатуға
көмектеседі.
Бұл опцияны қосу/сөндіру үшін
Режим - Сушка түймесін 3 секунд бойы
дисплейдегі
индикаторы жанып/
сөнгенше басып тұрыңыз.
Қосылып тұрса, құрылғыны
сөндіргеннен кейін немесе
бағдарламаны өзгертіп/қайта қалпына
келтіргеннен кейін құрылғы осы
опцияға оралады.
Бұл опция бағдарламаның
уақытын ұзартады.
17
Үтіктеу: үтіктелетін кір.
•
Шкафқа: шкафқа салуға
жарамды.
•
Өте құрғақ: әбден кептірілетін
кір.
Матаның әр түріне
арналған автоматты
деңгейлердің барлығын
орнату мүмкін емес.
6.16 Отсрочка старта
Осы опцияның көмегімен бағдарлама
басталатын уақытты ыңғайлы уақытқа
дейін шегеруге болады.
Қажетті кешіктіріп бастау циклын
орнату үшін түймені бірнеше рет
басыңыз. Уақыт 1 сағаттан 20 сағатқа
дейін артады.
Сенсорлық түйменің үстіндегі тиісті
индикатор жанады.
Дисплейде таңдалған кешіктіріп аяқтау
уақыты пайда болады. Старт/Пауза
түймесін түрткеннен кейін, құрылғы
кері санақты бастайды және есік
құлыпталады.
6.14 Сушка по времени
6.17 Старт/Пауза
Бұл түймені кептіргіңіз келген
маталарға сәйкес келетін кептіру
уақытын орнату үшін басыңыз (“Уақыт
бойынша кептіру” кестесін қараңыз).
Бейнебетте параметрдің орнатылған
мәні көрсетіледі.
Құрылғыны іске қосу, кідірту не
қосылып тұрған бағдарламаны кідірту
Осы түймені басқан сайын уақыт мәні
5 минутқа артып отырады.
үшін Старт/Пауза
басыңыз.
түймесін
18
www.electrolux.com
7. БАҒДАРЛАМАЛАР
7.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Жуу бағдарламалары
1600
10 кг
мин/айн
(1600- 400
мин/айн)
Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты,
қатты немесе аздап кірлеген.
Хлопок Эко1)
40 °C
60 °C - 40 °C
1600
10 кг
мин/айн
(1600- 400
мин/айн)
Ақ және бояуы қанық мақта мата.
Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану
азаяды және жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады және жақсы жуу нәтижелерімен
қамтамасыз етеді.
1200
мин/айн
(1200 400 мин/
айн)
4 кг
Синтетика
40 °C
60 °C - Суық
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
1200
4 кг
мин/айн
(1200- 400
мин/айн)
Баппен жууды қажет ететін акрил,
вискоза және аралас маталарға
арналған. Қалыпты кірлеген.
Хлопок
40 °C
90 °C - Суық
Тонкие ткани
40 °C
40 °C - Суық
Шерсть
40 °C
40 °C - Суық
1200
мин/айн
(1200 400 мин/
айн)
1.5 кг
Машинамен жууға болатын жүн маталар
және қолмен жууға болатын «Қолмен
жуу» белгісі бар маталар және жүн
маталар2).
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
19
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Бу бағдарламасы
FreshScent жүйесі бар
Бу бағдарламасын қыжымдану мен иісті кетіру үшін пайдалануға болады3)
жууды қажет етпейтін, тек жаңартуды қажет ететін киімдердің. Мата тынығады
және бұдан кейін үтіктеу оңайға түседі. Бағдарлама аяқталғанда кірді
барабаннан дереу алыңыз4). Бу бағдарламалары ешбір зарарсыздандыру
циклін орындамайды. Келесі заттар үшін мына бағдарламалардың біреуін де
орнатпаңыз:
• Кептіргішпен кептіруге жарамайтын заттар.
• Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы.
ELECTROLUX хош иіс. Бұл нәзік иіс суды пайдалансаңыз, киімнен жаңа ғана
жуылған тәрізді иіс аңқиды. бір дозалы құтыны
бөлігіне құйып, бу
бағдарламасын бастаңыз. Кір аз болса, иіс су мөлшерін азайта түсіңіз. Төмен
температурада жуылатыны зат белгісінде көрсетілген заттар үшін
бағдарламаның уақытын Менеджер времени түймесі арқылы азайтуға болады.
БОЛМАЙДЫ:
• Иіс су қосылған заттарды кептіргішке салып кептіру. Буланып кетеді.
• Иіс суды мына жерде сипатталғаннан басқа мақсатта қолданыңыз.
• Иіс суды тек бірнеше кір үшін ғана пайдаланыңыз. Жаңа киімдерде бұнымен
үйлесімсіз, шаюға арналған заттардың қалғаны бар болуы мүмкін.
Иіс су құтыларын ELECTROLUX торабындағы дүкеннен не уәкілетті
дилерден алуға болады.
1 кг
СвежийAрома
т
-
Мақта мата, синтетика, нәзік маталар.
Өте нәзік заттарды, соның ішінде
жылтырақтары, сымдары, т.с.с. бар нәзік
заттарды жаңартуға арналған қысқа бу
бағдарамасы. Кірдің салмағы аз болса,
бағдарлама уақытын Менеджер времени
опциясымен тағы қысқартуға болады.
ЕСКЕРТУ!
Бұл бағдарламаны құрғақ
тазалауды қажет ететін жүн
маталар мен киімдерді тазалау
үшін қолданбаңыз.
20
www.electrolux.com
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Отжим/Слив
Полоскание
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
1600
мин/айн
(1600 400 мин/
айн)
10 кг
Жүн мата мен өте нәзік маталардан
басқа барлық маталар. Кірді айналдыруға
және барабандағы суды төгуге арналған.
1600
10 кг
мин/айн
(1600- 400
мин/айн)
Барлық маталар, жүн мата мен өте нәзік
матадан басқа. Кірді шаятын және
айналдыратын бағдарлама. Мақта мата
бағдарламалар үшін орнатылған әдепкі
айналдыру жылдамдығы қолданылады.
Айналдыру жылдамдығын матаның түріне
қарай азайтыңыз. Қажет болса, қосымша
шаю үшін Қосымша шаю опциясын
қолданыңыз. Айналдыру жылдамдығы
төмен болған кезде, құрылғы баппен
шаяды және қысқа айналдырады.
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Очистка
60 °C
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
1200
мин/айн
(1200 400 мин/
айн)
-
21
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Барабанды тазалауға және жаңартуға және
қалдық қалған жағдайда иіс шықпау үшін
тазалауға арналған, ыстық суы бар күтім
көрсету циклы. Тамаша нәтижеге қол
жеткізу үшін бұл циклды айына бір рет
қолданыңыз. Бұл циклды іске пайдалану
алдында барабаннан барлық заттарды
алыңыз. Жуғыш зат үлестіргіштің жуу
циклына арналған бөлігіндегі қалқанды
жоғары қаратып қойыңыз. Хлор қосылған
ағартқыштың немесе кір жуғыш машина
жуғышының бір кесесін жуу циклына
арналған бөлікке құйыңыз. Екеуін қатар
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
Барабанды тазалағаннан кейін,
ағартқыштың қалдығын кетіру
үшін барабан бос тұрған кезде
шаю циклын қосып, жуғыш зат
қоспай тазалаңыз.
Егер Режим - Сушка функциясы бар
бағдарламаны орнатсаңыз, құрылғы қылқыбырға қарсы циклды орындайды.
“Маталардың қыл-қыбыры” тарауын
қараңыз.
Спортивная
одежда
30 °C
40 °C - Суық
1200
4 кг
мин/айн
(1200- 400
мин/айн)
Синтетика спорт киімдері. Бұл
бағдарлама дала спортына арналған соңғы
үлгінің киімдерін баппен жууға және фитнес
залы, велосипед тебу не жүгіруге не сол
сияқты киімдерді жууға арналған.
22
www.electrolux.com
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Куртки
30 °C
40 °C - Суық
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
1200
2 кг
мин/айн
(1200- 400
мин/айн)
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Мата жұмсартқыштарды
пайдаланбаңыз және жуғыш зат
үлестіргіштен мата
жұмсартқыштың қалмағанын
тексеріңіз.
Сырт киімдер, жұмыс киімдерін, спорт,
су өткізбейтін және ауа өткізетін
күртешелерді, алмалы флис немесе ішкі
қабаты бар шолақ күртешені кептіруге
арналған.
Біріктірілген жуу және кептіру
бағдарламасын орындаған
кезде де кептіру әрекеті суды
арылту процедурасын
орындайды. Киімнің
затбелгісінде кептіргішпен
кептіруге болатыны
көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.
1200
мин/айн
(1200 400 мин/
айн)
4 кг
Бояуын кетірмей, дақ қалдырмай
жуатын, Джинс киімдерге арналған
арнайы бағдарлама. Жақсы күтім көрсету
үшін салмақты азайту ұсынылады.
1600
мин/айн
(1600 400 мин/
айн)
5 кг
Нон-стоп 4ч
5кг
30 °C
60 °C - 30 °C
Аралас маталар (мақта мата және
синтетика заттар). 5 кг кірді 4 сағатта ғана
жуатын, жуу мен кептіруге арналған толық
бағдарлама.
1200
мин/айн
(1200 400 мин/
айн)
1 кг
Нон-стоп 1ч
1кг
30 °C
40 °C - 30 °C
Аралас маталар (мақта мата және
синтетика заттар). 1 кг-ға дейінгі кірді
біржола жуатын, жуу мен кептіру циклдары
бар қысқа бағдарлама. Бұл тек 1 сағат ғана
созылады.
Деним
30 °C
40 °C - Суық
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Әдепкі
температура
Температура
ауқымы
Ең үлкен
айналды
ру
жылдамд
ығы
Айналды
ру
жылдамд
ығының
ауқымы
Ең
үлкен
салма
қ
23
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Қалпына келтіріңіз. Диспледе тек сызықшалар көрінеді.
1) 10кг кірді 60 °C градуста жуатын бұл Мақта мата ЭКО бағдарламасы GOST R IEC
62512:2012 стандартына сәйкес дайындалған қуат жапсырмасындағы деректерге
сәйкес келеді.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл осы
бағдарлама үшін қалыпты жағдай
3) Бу бағдарламасы өте күшті иісті кетіре қоймайды.
4) Бумен өңдегеннен кейін киім дымқыл болуы мүмкін. Заттарды бірнеше минут іле
тұрыңыз.
Хлопок
Хлопок Эко
Синтетика
Тонкие ткани
Шерсть
СвежийAромат
Отсрочка старта
Менеджер времени
Пятна2)
Предв. стирка1)
Отжим
Бағдарлама
Айналдырмау
Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Отжим/Слив
Полоскание
Очистка
Спортивная
одежда
Куртки
Деним
Нон-стоп 4ч 5кг
Нон-стоп 1ч 1кг
■
■3)
■
■
Отсрочка старта
Менеджер времени
Пятна2)
Предв. стирка1)
Бағдарлама
Айналдырмау
www.electrolux.com
Отжим
24
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Предв. стирка және Пятна режимін қатар таңдау мүмкін емес.
2) Дақ функциясы 40 °C градустан төмен температурада жұмыс істемейді.
3) ) Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, құрылғы тек суды төгу циклын ғана
орындайды.
4) Айналдыру жылдамдығы 1000 мин/айн-нан төмен болмауы керек.
ҚАЗАҚ
7.2 Woolmark Apparel Care Көк
•
Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны жуу
бағдарламасын тексерген және
сертификаттаған, дегенмен бұл
компанияның талабы бойынша
«қолмен жуу» деген затбелгісі бар
заттарды, киім өндіруші мен кір
7.3 Автоматты кептіру
Құрғақтық деңгейі
1)
Өте құрғақ
Сүлгі материалдарына
арналған
25
жуғыш машинаны өндіруші
нұсқауларын сақтап жуу керек.
M1230
• Осы кір кептіретін машинаның жүн
матаны кептіретін циклы The
Woolmark Company компаниясы
тарапынан тексерілген және
бекітілген. Бұл Woolmark рұқсат
еткен қолмен жуу циклымен
жуылған және өндіруші
нұсқауларына сай кір жуғыш
машинада кептірілген, "қолмен
жуылады" деген затбелгісі бар жүн
мата заттарды кептіруге сай келетін
цикл. M1224
Ұлыбританияда, Ирландияда,
Гонконгта және Индияда Woolmark
белгісі сертификатталған сауда белгісі
болып табылады.
Матаның түрі
Салыным
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
6 кг-ға дейін
Джинс киімдер
4 кг-ға дейін
26
www.electrolux.com
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Мақта мата және Зығыр
мата
Шкафқа 2)
(монша халаттары,
Сақтап қоюға арналған заттарға монша сүлгілері, т.с.с.)
арналған
Синтетика және аралас
маталар
(джемперлер, блузалар,
іш киімдер, тұрмыстық
және төсек жабдықтары)
1)
3)
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
Салыным
6 кг-ға дейін
4 кг-ға дейін
Нәзік маталар
(акрил, вискоза және
аралас нәзік маталар)
2 кг-ға дейін
Жүн маталар
(жүн джемперлер)
1 кг-ға дейін
Сыртқы спорт киімдері
(Сыртқы киімдер.
техникалық, спорттық
маталар, су өткізбейтін
және ауа өткізетін
күртелер, қабық
күртелер)
2 кг-ға дейін
Джинс киімдер
4 кг-ға дейін
Спортивная одежда
4 кг-ға дейін
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
6 кг-ға дейін
1) Хлопок Эко және Анти-аллергенная (егер қолжетімді болса) бағдарламасы
таңдалады.
2) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер GOST R IEC 62512:2012
стандартына сай сынақты БІРІНШІ кептірілетін Хлопок Эко кірді салып, ең үлкен
көрсетілген кептіру параметрлері бойынша АВТ. ШКАФҚА режимін бағдарламасына
қойып орындау керек. ЕКІНШІ кептірілетін кірлерді қалған кірмен бірге, АВТ. ШКАФҚА
бағдарламасын Хлопок Эко бағдарламасына қойып орындау керек.
3) Анти-аллергенная бағдарламасы (егер қолжетімді болса) таңдалады.
ҚАЗАҚ
27
7.4 Уақыты қойылған кептіру циклы
Құрғақтық
деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі
материалдар
ына арналған
Мақта мата және Зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
Шкафқа
Сақтап қоюға
арналған
заттарға
арналған
Үтіктеуге
Үтіктеуге
жарамды
Сал
мақ
(кг)
Айнал Ұсынылаты
дыру н уақыт
жылд (мин)
амды
ғы
(айн/
мин)
6
1600
245 - 265
4
1600
165 - 185
2
1600
125 - 135
Джинс киімдер
4
1200
180
Мақта мата және Зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
6
1600
235 - 255
4
1600
155 - 175
2
1600
115 - 125
Синтетика және аралас маталар
(джемперлер, блузалар, іш
киімдер, тұрмыстық және төсек
жабдықтары)
4
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Нәзік мата
(акрил, вискоза және аралас нәзік
маталар)
2
1200
150
Жүн мата
(жүн джемперлер)
1
1200
110 - 130
Сыртқы спорт киімдері
(Сыртқы киімдер. техникалық,
спорттық маталар, су өткізбейтін
және ауа өткізетін күртелер, қабық
күртелер)
2
1200
160
Джинс киімдер
4
1200
170
Спортивная одежда
4
1200
195
Мақта мата және Зығыр мата
(ақжаймалар, үстел жапқыштар,
жейделер т.с.с.)
6
1600
170 - 190
2
1600
105 - 125
1
1600
75 - 85
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Дыбыстық сигналдар
•
Құрылғының мына жағдайларда
қосылатын әр түрлі дыбыстық
сигналдары бар:
•
•
Құрылғыны қосасыз (арнайы қысқа
сигнал).
Құрылғыны сөндіресіз (арнайы
қысқа сигнал).
Түймелерді түрткенде (сырт еткен
дыбыс).
28
www.electrolux.com
•
Жарамсыз параметрді таңдағанда
(3 қысқа сигнал).
• Бағдарлама аяқталғанда (шамамен
2 минут естілетін дыбыстар тізбегі).
• Құрылғыда ақау бар (шамамен 5
минут бойы естілетін қысқа
дыбыстар тізбегі).
Бағдарлама аяқталғанда дыбыстық
сигналдарды сөндіру/қосу үшін Жуу
және Алдын ала жуу түймелерін
шамамен 2 секунд қатар басыңыз.
Дисплейде Қосу немесе Сөндіру
параметрі көрсетіледі.
Дыбыстық сигналдарды
сөндірсеңіз, олар
құрылғыда ақау пайда
болған кезде қосыла
береді.
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
1. Электр қуаты бар екенін, су
кранының ашық екенін тексеріңіз.
2. 2 литр суды
таңбасымен
белгіленген бөлікке құйыңыз.
Бұл әрекет су төгу жүйесін іске қосады.
3. Мына
таңба салынған бөлікке
шамалы су құйыңыз.
4. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Құрылғыны іске қосу
1. Ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Су құятын шүмекті ашыңыз.
3. Құрылғыны қосу үшін Вкл/Выкл
түймесін бірнеше секунд басыңыз.
Қысқа дыбыстық сигнал естіледі.
3. Қажет болған жағдайда тиісті
түймелерді басып бір немесе
бірнеше опцияларды орнатыңыз.
Дисплейде қажетті индикаторлар
жыпылықтап, берілетін ақпарат
тиісінше өзгереді.
Егер таңдау мүмкін
болмаса, дыбыстық
сигнал естіліп, дисплейде
пайда болады.
10.2 Бағдарламаны орнату
10.3 Кірді салу
1. Қажетті жуу бағдарламасын таңдау
үшін бағдарлама таңдау тетігін
бұраңыз.
Режим - Стирка түймесінің индикаторы
жанады.
1. Құрылғының есігін ашыңыз.
көрсетіледі.
Бейнебетте
2. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз. Кірді барабанға бірбірден салыңыз.
Дисплейдегі кірдің салмағы 0,5 кг
қадаммен жаңартылып, бағдарлама
уақыты да тиісінше өзгереді. Салмақ
жалпылама нұсқау ретінде ғана
берілген және кірдің түріне
байланысты өзгереді.
Түймесінің
Старт/Пауза
индикаторы жыпылықтайды.
Дисплейде индикативті
бағдарламаның уақыты мен ең үлкен
ұсынылған салмақ бірнеше секунд
көрсетіледі, содан кейін
көрінеді
де, құрылғының енді кірдің салмағын
өлшейтінін көрсетеді.
2. Температураны және/немесе
айналдыру жылдамдығын өзгерту
үшін тиісті түймелерді басыңыз.
ҚАЗАҚ
Барабанға ең үлкен
салмақтан асыра кір
салсаңыз,
белгісі
бірнеше секунд
жыпылықтап, рұқсат
етілетін ең үлкен салмақ
ұсынылады.
Кірді сонда да жууға
болады, бірақ су мен
қуатты тұтыну мөлшері
көбейеді.
Кірді жақсы жуып, қуат пен
суды қажетті мөлшерде
тұтыну үшін артық кірді
алыңыз.
Кірдің салмағы артық екені,
салынатын кірдің ең үлкен
салмағы, құрылғыға
салынатын макс.
салмақтан төмен
бағдарламаларда ғана
көрсетіледі.
3. Есікті жабыңыз. Тығыздағыш пен
есіктің арасына ешбір кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
29
10.4 Жуғыш зат пен
үстемелерді салу
- Алдын ала жуу циклына,
жібіту бағдарламасына немесе дақ
кетіргішке арналған қорапша.
- Жуу циклына арналған бөлік.
- Мата жұмсартқышқа және басқа
сұйық заттарға (мата жұмсартқыш,
крахмал) арналған бөлік.
- Сұйық үстемелердің
мөлшеріне арналған ең жоғары
деңгей.
- Ұнтақ немесе сұйық жуғыш
затқа арналған бөлгіш.
Әрқашан жуғыш заттардың
орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз,
бірақ макс. (
)
деңгейден асырмауды
ұсынамыз. Дегенмен
тамаша жуу нәтижесіне
жету жуғыш заттың
мөлшеріне байланысты.
Жуу циклынан кейін, егер
қажет болса, жуғыш зат
үлестіргіште қалған жуғыш
затты тазалаңыз.
30
www.electrolux.com
10.5 Жуғыш зат бөлгіштің
тұрған орнын тексеріңіз
1. Жуғыш зат үлестіргішті тоқтап
қалғанша сыртқа қарай тартыңыз.
Үлестіргішті жапқан кезде бөлгіштің
ешбір бөгет жасамайтынына көз
жеткізіңіз.
2. Үлестіргішті алу үшін тетікті төмен
басыңыз.
3. Ұнтақ жуғыш затты қолдану үшін
бөлгішті жоғары бұраңыз.
4. Сұйық жуғыш затты қолдану үшін
бөлгішті төмен бұраңыз.
10.6 Бағдарламаны бастау
Бағдарламаны бастау үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз. Түйменің
индикаторы сөніп және жыпылықтамай
тұрса, (мысалы, есік ашық)
бағдарламаны бастау мүмкін емес.
Тиісті индикатор жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
Бағдарлама басталады, есік
бұғатталады. Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
Су төгетін түтік құрылғы
суға толтырмай тұрып
қысқа уақыт жұмыс істейді.
Бөлгіш ТӨМЕН қалыпта тұрған
кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық
жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Бөлгіште көрсетілген сұйық
жуғыш зат мөлшерінен
асырмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын
орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау функциясын
орнатпаңыз.
5. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
6. Жуғыш зат үлестіргішін абайлап
жабыңыз.
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Дисплейде қажетті кешіктіру
уақыты пайда болғанша Отсрочка
старта түймесін қайталап басыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
түймесін түртіңіз.
2. Старт/Пауза
Құрылғы бұғатталып, кешіктіріп
бастау функциясының кері санағы
басталады. Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
ҚАЗАҚ
Кері санақ басталғаннан кейін
кері санақты болдырмау
Кешіктіріп бастау функциясын
болдырмау үшін:
1. Құрылғыны кідірте тұру үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз. Тиісті
индикатор жыпылықтайды.
2. Отсрочка старта түймесін
дисплейде пайда болғанша
қайталап басыңыз.
3. Бағдарламаны дереу бастау үшін
Старт/Пауза
басыңыз.
түймесін қайта
Кері санақ басталғаннан кейін
кері санақты өзгерту
Кешіктіріп бастауды өзгерту үшін:
1. Құрылғыны кідірте тұру үшін Старт/
түймесін басыңыз. Тиісті
Пауза
индикатор жыпылықтайды.
2. Дисплейде қажетті кешіктіру
уақыты пайда болғанша Отсрочка
старта түймесін қайталап басыңыз.
3. Жаңа кері санақты бастау үшін
Старт/Пауза
түймесін басыңыз.
10.8 SensiCare жүйесінің
салмақты анықтауы
Старт/Пауза
түймесін басқаннан
кейін:
1. Құрылғы бағдарламаның нақты
уақытын есептеу үшін кірдің
салмағын анықтай бастайды.
2. Шамамен 15 минуттан кейін
дисплейде жаңа бағдарлама
уақыты көрсетіледі.
Құрылғы кірді барынша қысқа
уақытта тамаша жуу үшін
бағдарлама уақытын автоматты
түрде реттейді. Бағдарлама
уақыты қосылуы немесе азаюы
мүмкін.
31
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Бағдарлама қосулы тұрғанда, тек
кейбір опцияларды ғана өзгертуге
болады:
түймесін түртіңіз.
1. Старт/Пауза
Тиісті индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз. Берілген
ақпарат дисплейде тиісінше
өзгереді.
3. Старт/Пауза
түймесін қайта
басыңыз.
Жуу бағдарламасы жалғасады.
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып,
құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны қайта іске қосу үшін
Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.
Егер SensiCare System
аяқталып, су толтыру
әлдеқашан басталса, жаңа
бағдарлама SensiCare
System циклын
қайталамай іске қосылады.
Шығын болмау үшін су мен
жуғыш зат төгілмейді.
Біржола тоқтатудың балама тәсілі бар:
1. Таңдау тетігін "Қайта қалп. келт."
қалпына бұраңыз.
2. 1 секунд күтіңіз. Бейнебетте
көрсетіледі.
Енді жаңа жуу бағдарламасын
орнатуға болады.
10.11 Есікті ашу - Киімдерді
салу
Егер барабан ішіндегі
судың температурасы мен
деңгейі өте жоғары болса
және/немесе барабан әлі
айналып тұрса, есікті аша
алмайсыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
32
www.electrolux.com
есігі бекітулі тұрады. Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
1. Старт/Пауза
түймесін түртіңіз.
Бейнебеттегі есік бұғатының
индикаторы сөнеді.
2. Құрылғының есігін ашыңыз. Қажет
болса, заттарды қосып салыңыз не
алыңыз. Есікті жауып, Старт/Пауза
түймесін басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
10.13 Цикл аяқталғаннан
кейін суды төгу
Егер соңғы шаю циклының суын
төкпейтін бағдарламаны немесе
опцияны таңдасаңыз, бағдарлама
аяқталған, бірақ:
•
және
Уақыт аумағында
дисплейде есік құлыптаулы екені
•
Старт/Пауза
түймешігінің
индикаторы жыпылықтай бастайды.
Кір қыжымданып қалмау үшін
барабан әлі де уақытылы айналып
тұрады.
Есік құлыпталып тұрады.
Есікті ашу үшін суды төгу керек:
көрсетіледі.
10.12 Бағдарламаның
аяқталуы
•
Бағдарлама аяқталғанда құрылғы
автоматты түрде тоқтайды. Дыбыстық
сигналдар (егер қосылып тұрса)
•
•
естіледі. Бейнебетте
көрсетіледі
түймешігінің
Старт/Пауза
индикаторы сөнеді.
Есік ағытылып,
сөнеді.
индикаторы
1. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймешігін басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бес
минут өткеннен кейін, қуат үнемдеу
функциясы құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді.
2.
3.
4.
5.
Құрылғыны қайта
қосқанда, дисплейде
алдыңғы бағдарламаның
аяқталуы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін
бұраңыз.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Жағымсыз иіс не зең пайда болмау
үшін есікті және жуғыш зат
диспенсерін сәл ашыңқырап
қойыңыз.
Судың шүмегін жабыңыз.
1. Қажет болса, құрылғы ұсынған
айналдыру жылдамдығын азайту
үшін Отжим түймесін басыңыз.
түймесін басыңыз:
2. Старт/Пауза
құрылғы суды төгеді де, айналдыру
кезеңін орындайды.
Шаюды кідірту опциясының
индикаторы көрінбей кетеді.
Егер Айналдырмау
функциясын орнатсаңыз,
құрылғы суды ғана төгеді.
3. Бағдарлама аяқталып, есік
бұғаттаулы индикаторы
сөнгенде, есікті ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
10.14 Күту режимі
Күту режимі функциясы келесі
жағдайда пайдаланылатын қуатты
азайту үшін құрылғыны автоматты
сөндіреді:
•
•
Ешбір бағдарлама жұмыс істемей
тұрғанда құрылғыны 5 минут бойы
пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
Вкл/Выкл түймесін басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан
кейін 5 минут өткен соң.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
Вкл/Выкл түймесін басыңыз.
ҚАЗАҚ
Дисплейде соңғы бағдарламаның
соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін бұраңыз.
Тетік "Қайта қалп. келт."
қалпына
қойылса, құрылғы 30 секундта
автоматты түрде сөнеді.
33
Аяқталған кезде барабан
ішінде су қалатын
бағдарламаны не функция
орнатсаңыз, Күте тұру
функциясы суды төгу
қажет екенін ескерту үшін
құрылғыны сөндірмейді.
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Бұл автоматты жуғыш
және кептіргіш машина.
11.1 Кешенді жуу және
кептіру бағдарламасы
Автоматты түрде
тоқтамайтын бағдарлама
немесе бағдарламалар
Үлгі түріне қарай құрылғы бір немесе
бірнеше Нон-стоп автоматты жуу және
кептіру бағдарламасымен
жабдықталуы мүмкін және бұлар үшін
Режим - Сушка циклын орнату қажет
емес.
Келесі әрекеттерді орындаңыз:
1. Кір мен жуғыш затты салғаннан
кейін құрылғыны қосу үшін Вкл/
Выкл түймесін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Бағдарлама таңдайтын тетікпен
Нон-стоп бағдарламасын
және
орнатыңыз. Дисплейде
индикаторы пайда болады.
3. Бағдарламаны бастау үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз.
Автоматты емес жуу және
кептіру бағдарламалары
Кейбір жуу бағдарламаларында
Режим - Стирка және Режим - Сушка
циклдарын толық жуу және кептіру
бағдарламасын орындау үшін
біріктіруге болады.
Келесі әрекеттерді орындаңыз:
1. Құрылғыны қосу үшін Вкл/Выкл
түймесін бірнеше секунд басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
4. Бағдарлама тетігін жуу
бағдарламасына бұраңыз.
Құрылғы әдетте тек жуатын
бағдарламаны таңдайды және
Режим - Стирка түймесін қосулы
тұрады. Бейнебетте әдепкі
температура мен айналдыру
көрсетіледі. Оларды қажет болса
кірдің түріне қарай өзгертіңіз.
Дисплей сонымен қатар жуу циклы
үшін ұсынылатын ең үлкен
салмақты көрсетеді.
5. Егер бар болса, қажетті
опцияларды орнатыңыз.
6. Сонымен қатар кептіру опциясын
қосу үшін Режим - Сушка түймесін
басыңыз. Режим - Стирка және
Режим - Сушка түймелерінің
индикаторлары қатар қосылып
және
тұрады. Дисплейде
индикаторы пайда болады.
Дисплей сонымен қатар кептіру
және жуу бағдарламасы үшін
(мысалы, мақта мата үшін 6 кг) ең
үлкен ұсынылған салмақты
көрсетеді.
11.2 Жуу және кептіру Автоматты деңгейлер
1. Дисплейде қажетті кептіру деңгейі
пайда болғанша Автосушка
түймесін қайталап басыңыз.
Дисплейдегі индикатор тиісінше
жыпылықтайды.
34
www.electrolux.com
a.
Үтіктеу: мақта мата заттар
үшін;
11.4 Кептіру бағдарламаның
соңы
b.
Шкафқа: мақта мата және
синтетика заттар үшін;
•
c.
Өте құрғақ: мақта мата
заттар үшін.
Дисплейдегі уақыт мәні, кір
салынымының әдепкі салмағының
негізінде есептелген жуу және
кептіру циклдарының ұзақтығынан
тұрады.
•
Дисплейде
•
Старт/Пауза түймешігінің
индикаторы сөнеді. Есік құлпының
индикаторы сөнеді.
Егер Қыжымданудан сақтау
опциясы орнатылған болса,
құрылғы қыжымданудан сақтау
функциясымен бірге тағы 30 минут
не бұдан ұзақ жұмыс істейді.
Қыжымданудан сақтандыру
функциясы қыжымдануды
азайтады.
Кірді қыжымданудан сақтау циклы
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды
түймесін басыңыз.
Пауза
SensiCare есебі басталады.
Дисплейде есік құлыптаулы
индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған
уақыты көрсетіледі.
1. Қажетті уақыт мәнін орнату үшін
Сушка по времени түймесін
қайталап басыңыз ("Уақыт
бойынша кептіру” кестесін
"Бағдарламалар" тарауынан
қараңыз). Кептіру деңгейінің
индикаторы
сөніп,
индикаторы жанады.
Осы түймені басқан сайын уақыт мәні
5 минутқа артып отырады. Дисплейде
жаңа уақыт мәні көрсетіледі.
2. Бағдарламаны бастау үшін Старт/
түймесін басыңыз.
Пауза
SensiCare есебі басталады.
Дисплейде есік құлыптаулы
индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған
уақыты көрсетіледі.
жанады.
•
Кірді аз қуатпен қысқа
уақытта жақсы кептіру үшін
құрылғы жуылатын және
кептірілетін заттар үшін
өте төмен жылдамдықты
орнатуға жол бермейді.
2. Бағдарламаны бастау үшін Старт/
11.3 Жуу және уақыт
бойынша кептіру
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
•
индикаторы қосулы
ұсынамыз.
тұрады.
Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймесін бірнеше секунд түртіңіз.
Бағдарлама
аяқталғаннан кейін
бірнеше минут өткен
соң, қуатты үнемдеу
функциясы құрылғыны
автоматты түрде
сөндіреді.
1. Құрылғыдан кірді алыңыз.
2. Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш
пен есіктің ішкі жағын
дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
35
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Бұл автоматты жуғыш
және кептіргіш машина.
12.1 Кептіруге дайындық
1. Құрылғыны қосу үшін Вкл/Выкл
түймесін бірнеше секунд басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді кептіру
үшін қолдануға болатын
бағдарламаға бұраңыз. Құрылғы
әдетте тек жуатын бағдарламаны
таңдайды және Режим - Стирка
түймесін қосулы тұрады.
4. Тек кептіру үшін әуелі Режим Сушка түймесін, содан кейін
Режим - Стирка түймесін басыңыз.
Режим - Сушка түймесінің
индикаторы жанып, Режим Стирка түймесінің индикаторы
сөнеді. Дисплейде
және
индикаторлары пайда болады
және
кетеді.
индикаторы көрінбей
Көп кір кептірген кезде
кептіру нәтижесі жақсы
болу үшін кірлердің
оратылып қалмағанына
және барабан ішіне
біркелкі таратылып
салынғанына көз жеткізіңіз.
12.2 Кептіру - Автоматты
деңгейлер
1. Дисплейде қажетті кептіру деңгейі
пайда болғанша Автосушка
түймесін қайталап басыңыз.
Дисплейдегі индикатор тиісінше
жыпылықтайды.
a.
Үтіктеу: мақта мата заттар
үшін;
b.
Шкафқа: мақта мата және
синтетика заттар үшін;
c.
Өте құрғақ: мақта мата
заттар үшін.
Дисплейде кептіретін
бағдарламаның уақыты көрсетіледі.
2. Бағдарламаны бастау үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз.
Дисплейде есік құлыптаулы
индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған
уақыты көрсетіледі.
12.3 Уақыт бойынша кептіру
циклы
1. Қажетті уақыт мәнін орнату үшін
Сушка по времени түймесін
қайталап басыңыз ("Уақыт
бойынша кептіру” кестесін
"Бағдарламалар" тарауынан
қараңыз). Кептіру деңгейінің
индикаторы
сөніп,
индикаторы жанады.
Осы түймені басқан сайын уақыт мәні
5 минутқа артып отырады. Дисплейде
жаңа уақыт мәні көрсетіледі.
2. Бағдарламаны бастау үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз.
Дисплейде есік құлыптаулы
индикаторы пайда болады.
Дисплейде бағдарламаның қалған
уақыты көрсетіледі.
12.4 Кептіру бағдарламаның
соңы
•
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
•
Дисплейде
•
Старт/Пауза түймешігінің
индикаторы сөнеді. Есік құлпының
жанады.
индикаторы сөнеді.
Егер Қыжымданудан сақтау
опциясы орнатылған болса,
құрылғы қыжымданудан сақтау
функциясымен бірге тағы 30 минут
не бұдан ұзақ жұмыс істейді.
Қыжымданудан сақтандыру
функциясы қыжымдануды
азайтады.
36
www.electrolux.com
Кірді қыжымданудан сақтау циклы
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды
•
1. Құрылғыдан кірді алыңыз.
2. Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш
пен есіктің ішкі жағын
дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
ұсынамыз.
индикаторы қосулы
тұрады.
Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймесін бірнеше секунд түртіңіз.
Бағдарлама
аяқталғаннан кейін
бірнеше минут өткен
соң, қуатты үнемдеу
функциясы құрылғыны
автоматты түрде
сөндіреді.
13. МАТАЛАРДЫҢ ТҮГІ
Жуу және/немесе кептіру циклы
кезінде кейбір кірлердің (мысалы,
жөкенің, жүн матаның, мақта мата
жейденің) түгі шығуы мүмкін.
Осындай қыл-қыбыр немесе мамық
келесі цикл кезінде кірге жабысып
қалуы мүмкін.
Техникалық маталардың түктері бұдан
да көп шығады.
Кірге қыл-қыбыр жабысып қалуға жол
бермеу үшін мына ұсыныстарды
орындаңыз:
•
•
•
Ашық түсті киімдерді (қол орамал,
жүн мата, мақта-мата жейде) жуыпкептіріп болғаннан кейін, баран
түсті маталарды, немесе керісінше
жумаңыз.
Бұндай маталарды алғаш рет жуып
болғаннан кейін ашық ауаға
шығарып кептіру керек.
Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
•
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды
тазалау үшін арнайы бағдарламаны
орнатыңыз:
• Барабанды босатыңыз.
• Барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
• Қыл-қыбырға қарсы функцияны
орнату үшін Очистка бағдарламасы
мен Режим - Сушка қатар
орнатыңыз.
• Бағдарламаны бастау үшін Старт/
Пауза
түймесін басыңыз.
Егер құрылғы жиі
қолданылса, тазалау
бағдарламасын жиі
орындаңыз.
14. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
14.1 Кір салу
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
•
•
•
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды
бірге жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғашқы бірнеше рет бөлек
жууға кеңес береміз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Көп қабатты маталарды, жүн
матадан және сурет салынған
киімдердің астарын сыртына
аударыңыз.
Қатты дақтарды алдын ала
тазалаңыз.
Қатты дақтарды арнайы жуғыш
затпен жуыңыз.
Перделерді абайлаңыз. Ілгектерін
алыңыз да, перделерді кір жуатын
торға немесе жастықтың тысына
салыңыз.
Көмкерілмеген немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз.
Кішкене заттарды жуу үшін
(мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алып, діріл
пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда:
a. бағдарламаны кідіртіп, есікті
ашыңыз ("Күнделікті
пайдалану" тарауын қараңыз);
b. кірді барабанға біркелкі тарату
үшін қолмен таратып салыңыз;
c. Старт/Пауза түймесін басыңыз.
Айналдыру циклы жалғасады.
Жануардың ұзын түктері жабысқан
не мамығы шығып жатқан төмен
сапалы кірлерді жумаңыз, төгетін
жүйені бітеп, жөндеу қызметтерін
қажет етуі мүмкін.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
37
14.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып алдын ала тазалауды
ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
14.3 Жуғыш заттар және
басқа күтім көрсету жолдары
•
•
•
•
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– нәзік матадан басқа матаның
барлық түрлеріне арналған
ұнтақ жуғыштар. Ақ киімдер мен
кірді зарарсыздандыру үшін
ағартқышы бар ұнтақ
жуғыштарды пайдаланыңыз
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (макс. 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Жуғыш заттар мен басқа
үстемелердің орамындағы
нұсқауларды орындаңыз және макс.
(
) деңгейінен асырмай
пайдаланыңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің ластығына сай келетін жуғыш
құралдарды қолданыңыз.
14.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
•
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
Жуу бағдарламасын әрқашан кірді
ең көп рұқсат етілетін мөлшерде
салғаннан кейін бастаңыз.
38
www.electrolux.com
•
•
Дақты алдын ала тазалағанда не
дақ кетіргішті пайдаланғанда, төмен
температуралы бағдарламаны
орнатыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз. "Судың кермектігі"
тарауын қараңыз.
14.5 Жест. воды
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
•
Резеңке не резеңкеге ұқсас
материалы бар заттар.
14.8 Киімнің затбелгілері
Кірді кептіргенде өндірушінің
затбелгіде көрсеткен нұсқауларын
орындаңыз:
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болады
•
= Жоғары температурада кептіру
циклы
•
= Азайтылған температурада
кептіру циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін жергілікті су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
14.9 Кептіру циклының
уақыты
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерде
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
• соңғы айналдыру циклының
жылдамдығы
• құрғақтық деңгейі
• кірдің түрі
• кір салынымының мөлшері
14.6 Кептіру циклын
дайындаңыз
•
•
•
Су құятын шүмекті ашыңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс
жалғанғанын тексеріңіз. Қосымша
ақпаратты Орнату тарауынан
қараңыз.
Кептіру бағдарламаларымен
кептіруге болатын кірдің ең үлкен
салмағын, кептіру бағдарламалары
кестесінен қараңыз.
14.7 Кептіруге болмайтын
заттар
Мына заттар үшін кептіру
бағдарламасын орнатпаңыз:
• Синтетика перделер.
• Металл бөліктері бар киімдер.
• Нейлон шұлықтар.
• Көрпелер.
• Төсек жапқыштары.
• Сырма көрпелер.
• Анорактар.
• Турист төсекқабы.
• Шаш спрейі, тырнақ бояуын
арылтқыш не сол сияқты нәрсенің
қалдықтары бар заттар.
14.10 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан
кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа
кептіру циклын қайта орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Матасы қыжымдалып
немесе отырып қалмас
үшін кірді қатты
кептірмеңіз.
14.11 Жалпы ақыл-кеңестер
Орташа кептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
Тәжірибеңіз кірді жақсырақ кептіруге
көмектеседі. Бұрынғы кептіру
циклдарының уақыттарын жазып
қойыңыз.
Кептіру циклының соңында статикалық
тоқ пайда болмас үшін:
1. Жуу циклы кезінде мата
жақсартқышты пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
2. Кір кептіргіш машиналарға
арналған арнайы мата
жақсартқыштарды пайдаланыңыз.
39
Кептіру бағдарламасы аяқталған бетте
кірді алыңыз.
15. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
15.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны жұмсақ сабын мен жылы
сумен ғана тазалаңыз. Барлық
беттерін әбден құрғатыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Металл беттерді хлорлы
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
қалдықтарды жою үшін және
құрылғының ішкі бөлігін тазалау үшін
превентивті жуу циклын уақытылы
(кемінде айына бір рет) қосыңыз.
Барабанды тазалау
тарауын қараңыз.
15.4 Қос ернеулі қақпаны бар
есік тұмшалағышы
Бұл құрылғы өздігінен тазалау және
су төгу жүйесімен жабдықталған, бұл
киімдерден түскен жеңіл мамықтарды
сумен шайып жіберетіндіктен,
тұтынушыға бұл аумақты өздігінен
жөндеу немесе тазалау қажет
болмайды.
15.2 Қақты арылту
Сіз тұратын жердегі су өте
кермек немесе орташа
кермек болса, кір жуғыш
машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды
қолдануды ұсынамыз.
Қақ бар-жоғын тексеру үшін
барабанды уақытылы тексеріңіз.
Әдепкі жуғыш заттардың құрамында
суды жұмсартатын заттар болады,
бірақ біз қақты тазалайтын құралды
пайдаланып, барабан бос тұрған күйде
циклды қосуды ұсынамыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
үнемі орындаңыз.
15.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қайталап не жиі пайдаланғанда жуғыш
заттар, қыл-қыбырдың қалдықтары
жиналып, барабан және науа ішінде
бактерия көбеюі мүмкін. Бұл жағымсыз
иіс пен зең пайда болдырады. Осы
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
Қалтаңызда ұмытылып қалған
тиындар, түймелер және басқа кішкене
заттар жуу циклы орындалып тұрғанда
шұңқырдың тұмшалағышындағы қос
ернеулі қақпанға түсіп қалады,
бұларды осы жерден цикл соңында
алу ыңғайлы.
15.5 Барабанды тазалау
Қоқыс жиналып қалмағанына көз
жеткізу үшін барабанды уақытылы
тексеріңіз.
Барабан кірдегі тот басуы мүмкін
заттың немесе құрамында темірі бар
40
www.electrolux.com
кран суын қолдану нәтижесінде
тоттануы мүмкін.
1
Барабанды тот баспайтын темірге
арналған арнайы құралмен тазалаңыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
үнемі орындаңыз.
Барабанды қышқылы бар
қақ кетіретін өнімдермен,
хлор немесе темірі бар
жеміргіш заттармен
немесе темір жөкемен
тазаламаңыз.
Мұқият тазалау үшін:
1. Барабаннан барлық кірді алыңыз.
2. Очистка бағдарламасын
орындаңыз. Қосымша ақпаратты
жуу бағдарламасының кестесінен
қараңыз.
3. Жуғыш заттардың қалдықтарын
шаю үшін бос барабанған шамалы
ұнтақ жуғыш заттан салыңыз.
2
2. Тазалағанда оңай болу үшін
үстеме үлестіргіштің үстіңгі жағын
алып, ағып тұрған жылы сумен
шайып, онда жиналған жуғыш
заттарды тазалаңыз. Тазалап
болғаннан кейін үстіңгі жағын қайта
орнына қойыңыз.
Арасында, цикл соңында
белгісі көрінуі мүмкін:
бұл “барабанды тазалауға”
берілген ұсыныс.
Барабанды тазалап
болғаннан кейін темір жоқ
болып кетеді.
15.6 Жуғыш зат диспенсерін
тазалау
Жуғыш зат үлестіргіште кепкен жуғыш
заттардың шөгіндісі немесе мата
жұмсартқыштың кесектері жиналып
және/немесе зең пайда болмау үшіе
арасында мына тазалау процедурасын
орындаңыз:
3. Ұяның үстіңгі және астыңғы
бөлігіне тұрып қалған жуғыш
заттардың қалдықтарының толық
тазаланғанын тексеріңіз. Ұяны
тазалау үшін кішкене шөткені
пайдаланыңыз.
1. Тартпаны ашыңыз. Суретте
көрсетілгендей басқыны төмен
басып, тартып шығарыңыз.
4. Жуғыш зат тартпасын
бағыттағышқа салыңыз да,
ҚАЗАҚ
41
жабыңыз. Шаю бағдарламасын
барабанға ешбір кір салмай
қосыңыз.
2
1
15.7 Су сорғысын тазалау
2. Су төгетін сүзгінің астына аққан су
құйылатын шара қойыңыз.
3. Науаны төмен бағыттап ашыңыз.
Сүзгіні алған кезде су ағып кетсе
сүрту үшін әрқашан шүберек
дайындап қойыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Ашаны розеткадан
ағытыңыз.
Су төгетін сорғы сүзгісін
уақытылы тексеріп, таза
екеніне көз жеткізіңіз.
Сорғыны келесі жағдайда тазалаңыз:
• Құрылғы суы сарқылмай тұр.
• Барабан айналмаса.
• Су төгетін сорғы бітеліп қалып,
құрылғыдан тосын шуыл естіледі.
•
Дисплейде ескерту коды
пайда болады.
4. Ашу үшін сағат тілінің бағытына
180 градус қарсы бұрап, ағытып
алмастан ашыңыз. Суды
ағызыңыз.
ЕСКЕРТУ!
• Құрылғы жұмыс істеп
тұрғанда сүзгіні
алмаңыз.
• Құрылғыдағы су ыстық
болса, су төгетін
сорғыны тазаламаңыз.
Су суығанша күтіңіз
Сорғыны тазалау үшін келесіні
орындаңыз:
1. Сорғының қақпағын ашыңыз.
5. Шараға су толғанда, сүзгіні қайта
бұраңыз да, шараны босатыңыз.
6. 4 және 5-қадамдарды су ақпай
тоқтағанша қайталаңыз.
42
www.electrolux.com
7. Сүзгіні алу үшін сағат тілінің
бағытына қарсы бұраңыз.
11. Сүзгіні сағат тілінің бағытымен
бұрап, арнайы бағыттағыштардың
арасына салыңыз. Су ағып кетпес
үшін сүзгінің дұрыс бұралғанына
көз жеткізіңіз.
2
1
2
1
8. Қажет болса, сүзгінің қуысындағы
қыл-қыбыр мен қоқыстарды
алыңыз.
9. Сорғының айналдырғысы айнала
алатынына көз жеткізіңіз. Әйтпесе
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
12. Сорғының қақпағын жабыңыз.
2
1
10. Сүзгіні су кранының астына қойып
тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені міндетті түрде қайта іске қосу
керек:
a. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі
жуу циклына арналған бөлігіне
2 литр су құйыңыз.
b. Суды төге бастау үшін
бағдарламаны бастаңыз.
ҚАЗАҚ
43
15.8 Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау
1
2
3
45°
20°
15.9 Суды тосын жағдайда
төгу
Құрылғы суды төге алмаса, "Су төгетін
сорғыны тазалау" тармағында
көрсетілген процедураны орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені міндетті түрде қайта іске қосу
керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр
су құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін
бағдарламаны бастаңыз.
15.10 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° C градус
не бұдан төмен түсетін жерге
орнатылса, су құятын түтіктегі және су
төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0°C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
44
www.electrolux.com
16. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
16.1 Кіріспе
Құрылғы жұмысын бастамай жатыр немесе жұмыс жасап тұрған кезде тоқтап
қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (кестеге қараңыз). Ақаулық жойылмаса,
уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Кез келген тексеру жұмыстары алдында құрылғыны сөндіріңіз.
Елеулі ақау пайда болғанда, дыбыстық сигналдар естіледі және дисплейде
ескерту коды көрініп, Старт/Пауза
мүмкін:
түймесі үздіксіз жыпылықтауы
•
- Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды элементтерінің арасында байланыс жоқ.
Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз. Бағдарлама дұрыс аяқталмаған не құрылғы
уақытынан бұрын тоқтаған. Ескерту коды қайта пайда болса, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
- Тасқынға қарсы құрал қосулы. Құрылғыны ажыратыңыз да, судың
шүмегін жабыңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•
- Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр. Дұрыс тексеріп болғаннан кейін
Старт/Пауза
түймесін басып құрылғыны қайта іске қосыңыз, құрылғы
циклды жалғастыру әрекетін орындайды. Қате жойылмаса, ескерту коды қайта
пайда болады.
•
•
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
- Құрылғының есігі ашық немесе дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
Егер құрылғыға көп зат салынған болса, барабаннан кейбір
заттарды алыңыз және/немесе есікті ұстап тұрып, Старт/Пауза
түймесін
индикаторы жыпылықтауын тоқтатқанша (төмендегі
суретті қараңыз) қатар түртіңіз.
ҚАЗАҚ
45
16.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Бағдарлама
басталмай тұр.
Ықтимал шешімі
•
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы еш сақтандырғышқа
зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
•
•
Старт/Пауза
басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Таңдалған бағдарламадағы тетіктің тұрған жерін
тексеріңіз.
•
•
•
•
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
•
•
•
•
Құрылғыға су
құйылады да, дереу
төгіледі
•
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз. Түтік өте төмен орналасқан болуы мүмкін.
"Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз.
•
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып
тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
•
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
•
•
•
•
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің ақаусыз екенін, бұратылып немесе
майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
•
•
•
Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл
мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
46
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
•
Еденге су аққан.
•
•
•
•
•
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
•
•
•
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын жуу
бағдарламасының таңдалғанына көз жеткізіңіз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Егер есікті ашу қажет болса, "Есікті төтенше
жағдайда ашу" тарауын мұқият оқыңыз.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз
жеткізіңіз. "Орнату нұсқаулығы" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату
нұсқаулығы" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады және
дірілдейді.
•
Бағдарлама
орындалып тұрғанда
бағдарлама уақыты
ұзарады не
қысқарады.
•
SensiCare System бағдарламаның уақытын кірдің
түрі мен салынған мөлшеріне қарай реттей алады.
SensiCare System салмақты анықтауы" тармағын
"Күнделікті пайдалану" тарауынан қараңыз.
•
•
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш
заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
•
Жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз.
•
Бөлгіштің дұрыс орында тұрғанына көз жеткізіңіз
(ЖОҒАРЫ жағы ұнтақ жуғыштарға - ТӨМЕН жағы
сұйық жуғыштарға арналған).
Жуғыш зат үлестіргішті пайдаланушы нұсқаулығында
берілген нұсқауларға сай пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
Жуу циклында
барабан ішінде тым
көп көбік пайда
болады.
Жуу циклынан кейін
үлестіргіш тартпада
шамалы жуғыш зат
қалады.
•
•
•
•
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Барабан бос тұр, бірақ •
бейнебетте
барабанда салмақ бар
деп көрсетіледі.
Барабан толып тұр,
бірақ бейнебетте 0,0
кг көрсетіледі.
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп
жабысқан.
47
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймешігін
басыңыз, салмақты орнату үшін оны қайта қосыңыз.
Кірді құрылғыны қоспай тұрып салдыңыз. Құрылғыны
сөндіру үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.
Барабанды босатыңыз және қажетті қадамдарды
орындаңыз. ("Кірді салу" тарауын қараңыз)
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет
болса, қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.
Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа
түсті мата жуылған:
• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.
• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса,
арнайы бағдарламаны (қосымша ақпаратты “Матаның
қыл-қыбыры" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дисплейде басқа ескерту кодтары көрініс берсе, құрылғыны сөндіріңіз және қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
16.3 Есікті төтенше жағдайда
ашу
Егер тоқ сөніп немесе жұмыс істемей
қалса, құрылғының есігі бекітулі
тұрады. Тоқ қайта қосылғанда жуу
бағдарламасы жалғасады. Егер
құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі
қалса, оны төтенше жағдайда ашу
функциясымен ашуға болады.
Есікті ашу алдында:
АБАЙЛАҢЫЗ
Күйіп қалу қаупі бар!
Судың температурасы
тым жоғары және кірдің
ыстық емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, салқындағанша
күтіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Жарақат алу қауіпі бар!
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабанның айналуы
тоқтағанша күтіңіз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, төтенше жағдайда
төгу тәсілімен төгіңіз
(«Күту менен тазалау»
тарауының «Суды
төтенше жағдайда төгу»
тармағын қараңыз).
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
48
www.electrolux.com
1. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл
түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін бір рет төмен тартыңыз.
Оны қайтадан төмен қарай тартып,
ұстап тұрыңыз және осы уақытта
құрылғының есігін ашыңыз.
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
17. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар
көмегімен алынған. Деректерді әр түрлі себептер өзгертуі мүмкін:
кірдің мөлшері мен түрі және қоршаған ортаның температурасы.
Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы
жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.
Өнімнің сапасын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Жуу бағдарламасы кезінде, SensiCare технологиясы жуу уақыты
мен ресурстарды пайдалану мәндерін өзгертуі мүмкін. ' SensiCare
салмақты анықтау” ақпаратын 'Күнделікті пайдалану' тармағынан
қараңыз.
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60°C
10
1.93
70
215
Хлопок Эко 60 °C
Мақта мата, үнемді
бағдарламасы1)
10
0.95
62
295
Мақта мата 40°C
10
1.35
70
200
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Синтетика 40°C
4
0.83
55
160
Нәзік мата 40°C
4
0.64
50
75
1.5
0.23
59
75
Жүн мата/Қолмен жуу
30°C
49
1) 60 °C градуста жуатын бұл бағдарлама GOST R IEC 62512:2012 стандартына
сәйкес дайындалған қуат жапсырмасындағы деректерге сәйкес келеді.
18. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 631 мм/ 660 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Сумен жабдықтау 1)
Суық су
Құйылатын судың
қысымы
Ең азы
Ең көбі
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Макс. жуылатын кір
салмағы
Мақта
10 кг
Макс. құрғақ салмақ
Мақта мата
Синтетика
6 кг
4 кг
Айналдыру
жылдамдығы
Ең үлкен айналдыру
жылдамдығы
1550 мин/айн
1) Су құятын түтікті бұрамасы бар су шүмегіне 3/4'' жалғаңыз.
19. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ
19.1 Бұған www.electrolux.com/shop немесе уәкілетті дилер
арқылы қол жеткізуге болады
Тек ELECTROLUX рұқсат еткен керек-жарақтар ғана құрылғының
қауіпсіздік стандарттарының сақталуын қамтамасыз етеді. Рұқсат
етілмеген бөлшектер қолданылса, түскен шағымдар жарамсыз болып
есептеледі.
50
www.electrolux.com
19.2 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
Құрылғының деңгейін көтеру және кір
салу-алу жұмыстарын жеңілдету үшін.
Тартпаны кір сақтау үшін, мысалы:
сүлгі, тазалағыш құралдар т.с.с. салу
үшін қолдануға болады.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
19.3 Тартпасы бар таған
20. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
*
51
157019090-B-452018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement