Aeg-Electrolux L52840 User manual

Aeg-Electrolux L52840 User manual
LAVAMAT 52840
Használati
útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos helyen
ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége van rá.
Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Általános biztonság
Üzembe helyezés
Használat
Gyermekbiztonság
TERMÉKLEÍRÁS
Mosószertartó
KEZELŐPANEL
Szimbólumtáblázat
Jelzőfények (7)
ELSŐ HASZNÁLAT
NAPI HASZNÁLAT
A ruhanemű behelyezése
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló segítségével (1)
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
8
8
9
9
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy
az ÖBLÍTŐSTOP beállítás
kiválasztása (2 gomb)
10
Program beállítás gomb
10
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás
kiválasztása (3 -as gomb)
10
A SZUPERGYORS beállítás
kiválasztása (4 gomb)
10
A START/SZÜNET gomb (5 gomb)
kiválasztása
10
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (6 gomb)
kiválasztása
11
További öblítés kiválasztása
11
Beállítás vagy futó program
módosítása
11
Program megszakítása
12
Program törlése
12
Az ajtó nyitása a program indítása
után
12
A program végén
12
MOSÁSI PROGRAMOK
13
HASZNOS JAVASLATOK ÉS
TANÁCSOK
16
A mosnivaló szétválogatása
16
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
16
Foltok eltávolítása
16
Mosószerek és adalékanyagok
17
A felhasznált mosószer mennyisége
17
Vízkeménységi fok
17
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
18
Vízkőtlenítés
18
Minden mosás után
18
Karbantartási mosás
18
Külső tisztítás
18
Mosószertartó
18
Mosódob
19
Az ajtó tömítése
19
Vízleeresztő szivattyú
19
A vízbevezető szűrők tisztítása
21
Víz kiürítése szükség esetén
22
Fagyveszély
22
MIT TEGYEK, HA...
23
MŰSZAKI ADATOK
26
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
28
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
28
ÜZEMBE HELYEZÉS
28
Biztonsági információk
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízbevezetés
Vízkivezetés
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
28
31
31
32
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
33
34
34
33
A változtatások jogát fenntartjuk
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készüléket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
192999922-A-492010
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék
bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
4
Biztonsági információk
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb. mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragaszkodjon
eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek kell
elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és
mosás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
Termékleírás
5
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy
(beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért felelős
személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a
gyermekek számára - fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak a mosógép dobjába. A mosógépbe egy külön funkció
került beépítésre, hogy meggátolja a
gyermekek vagy háziállatok bezáródását a dobba. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás
nélkül) forgassa el az ajtó belsejében
lévő gombot az óramutató járásával
megegyező irányban addig, amíg a
vájat vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges, használjon egy érmét. A biztonsági funkció kikapcsolásához és az ajtó ismételt bezárásához forgassa el
a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat függőleges pozícióba nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhamosás minden követelményének megfelel.
Az ECO szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és kevesebb elektromos energiát is fogyaszt
6
Termékleírás
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Mosogatószer-adagoló fiók
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Ürítőszivattyú
Állítható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosás mosószere és a
folteltávolító számára.
Az előmosási mosószer a mosási program
kezdetén kerül beadagolásra.
A folteltávolító a főmosás FOLT-eltávolító
fázisa alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben lévő
"MAX" jelölést. Az öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe
kell önteni a mosási program elindítása előtt.
Kezelőpanel
7
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható, amely mutatja a programválasztó kapcsolót, valamint a gombokat és a kijelzőt. A képen látható a programválasztó,
valamint a gombok és a jelzőfények. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
Programválasztó gomb
CENTRIFUGÁLÁS gomb
FOLTELTÁVOLÍTÁS gomb
SZUPERGYORS gomb
INDÍTÁS/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Jelzőfények
Szimbólumtáblázat
= Centrifugálás
= Mosás
= Öblítőstop
= Ciklus vége
= Folteltávolítás
= Extra öblítés
= Szupergyors
= Késleltetett indítás
= Indítás/Szünet
7
8
Jelzőfények (7)
Az 5 gomb megnyomásakor a MOSÁS
(7.1) jelzőfény bekapcsol. A készülék működni kezd, és az ajtó nem nyitható.
A program végén a CIKLUS VÉGE (7.2)
jelzőfény kapcsol be, és néhány perc múlva kinyithatja az ajtót.
Amikor a készülék további öblítéseket végez, az EXTRA ÖBLÍTÉS jelzőfény (7.3) világít. Lásd a "További öblítés kiválasztása"
részt.
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
ECO szelepet. Utána futtasson le ruhanemű behelyezése nélkül egy pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból és az üstből
a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a
főmosási rekeszbe 1/2 adag mosószert, és indítsa el a gépet.
NAPI HASZNÁLAT
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
VIGYÁZAT
Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumifoglalat közé.
Napi használat
9
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és a
mosószer-felhasználást.
1. Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje ki a gyártó cég által javasolt mosószermennyiséget, öntse
rekeszbe, és ha
azt a főmosási
olyan programot kíván végezni,
mely tartalmaz előmosás fázist, illetve ha folt funkciót kíván végrehajtani, öntse a mosószert, illetve a
jelzésű rekeszfolteltávolítót a
be.
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált
mennyiség nem lépheti túl a rekeszben lévő MAX jelzést). Óvatosan
tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló segítségével (1)
A mosási programok táblázatában lévő ismertető alapján (lásd "Mosási programok") bármilyen ruhatípushoz kiválaszthatja a megfelelő programot.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló meghatározza a mosási ciklus típusát (pl. vízmennyiség, a dob mozgása, öblítések
száma) és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
Az 5 gomb jelzőfénye villog
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is leállás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
A program végén a gép kikapcsolásához a programkapcsolót
állásba
kell fordítani.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót, és állítja be egy másik programra,
amikor a gép éppen üzemel, az 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor villog, jelezve
a helytelen választást A gép nem hajtja végre az újonnan kiválasztott programot.
10
Napi használat
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség vagy az ÖBLÍTŐSTOP beállítás
kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 2 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt.
A megfelelő jelzőfény kigyullad.
ÖBLÍTŐSTOP: ha e beállítást választja, a gép nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a program befejeződött, a 7.2 jelzőfény világít, az 5 gomb jelzőfénye és az (7.1) jelzőfény kialszik,
és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet ki kell üríteni
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Program beállítás gomb
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. E beállításokat
a kívánt program kiválasztása után és a 5 gomb megnyomása előtt kell kiválasztani Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha helytelen beállítást választott, a 5 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan.
A mosási programok és a beállítások együttes használatára vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
A FOLTELTÁVOLÍTÁS beállítás kiválasztása (3 -as gomb)
Válassza e beállítást az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztítóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal). A
megfelelő jelzőfény kigyullad.
E beállítás 40°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
FIGYELEM
Ha egy programot folteltávolítási beállítással akar végrehajtani, öntse a folteltájelzésű rekeszbe
volítót a
A SZUPERGYORS beállítás kiválasztása (4 gomb)
Ennek a gombnak a megnyomására a megfelelő jelzőfény felgyullad, és a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű kimosásának
megfelelően. E beállítás olyan ruhadarabokhoz alkalmas, amelyeket csak rövid
ideig használtak vagy viseltek.
A START/SZÜNET gomb (5 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 5 gombot, a megfelelő piros jelzőfény nem villog tovább.
A 7.1 jelzőfény világít, jelezve, hogy a készülék megkezdte az üzemelést, és
az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 5 gombot: a megfelelő piros jelzőfény villogni kezd.
Napi használat
11
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja
meg újra a 5 gombot.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (6 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja
meg a 6 gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő
jelzőfény felgyullad. Ez a gomb lehetővé teszi, hogy a mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával késleltesse.
E beállítást a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná az 5 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti az 5 gomb megnyomása előtt.
Ha az 5 gombot megnyomták:
• Az 5 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• nyomja meg egyszer a 6 gombot, a kiválasztott késleltetéshez tartozó jelzőfény kialszik;
• a program elindításához nyomja meg ismét az 5 gombot.
Fontos!
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasztása után módosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha ki kell nyitnia az
ajtót, először az 5 gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe kell állítania a
mosógépet, majd várjon néhány percig. Az ajtó becsukása után nyomja meg
ismét az 5 gombot.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS beállítás nem állítható be a VÍZLEERESZTÉS
programmal.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny bőrű (a mosószerekre allergiás) emberek esetében szükség lehet arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 7.3 jelzőfény
világít. Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. Kikapcsolásához
nyomja le ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg a 7.3 jelzőfény kialszik.
Beállítás vagy futó program módosítása
Bármely beállítás megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 5 gomb megnyomásával le kell állítani a
mosógépet.
Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt.
állásba, majd az új programnak megfelelő álFordítsa a programkapcsolót
lásba. Indítsa el az új programot az 5 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
12
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg az 5 gombot, a megfelelő jelzőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg ismét ugyanezt a
gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törléséhez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 5 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva ki lehet nyitni az ajtót
Ha az ajtó zárva marad, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban
van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az esetben az
ajtó nem nyitható ki.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót
(ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére!).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és a beállításokat,
majd meg kell nyomnia az 5 gombot.
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az 5 gomb jelzőfénye és a 7.1 jelzőfény kialszik. A 7.2 fázisjelzőfény világít.
Ha olyan program vagy beállítás van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy
a víz még a dobban marad, a megfelelő jelzőfény továbbra is világít, a 7.2 fázisjelzőfény felgyullad, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az ajtó kinyitása
előtt le kell ereszteni a vizet.
A víz kiürítéséhez:
• forgassa a programkapcsolót
állásba
• válassza a VÍZLEERESZTÉS vagy a CENTRIFUGÁLÁS programot
• csökkentse a megfelelő gombokkal a centrifugálási sebességet, ha szükséges
• nyomja meg az 5 gombot
• amikor a program befejeződött, csak a 7.2 jelzőfény kapcsol be.
állásba a mosógép kikapcsolásáForgassa a programkapcsolót kikapcsolt
hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az
ajtót, hogy ne keletkezzen penész, vagy kellemetlen szagok.
Készenlét: Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az
energiatakarékos rendszer bekapcsol. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
Mosási programok
13
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
PAMUT
95°-30°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 6 kg, csökk. töltet: 3 kg
Fehér és színes pamut esetén (közepesen
szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
PAMUT ELŐMOSÁSSAL
60°-40°
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Hosszú
centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 6 kg, csökk. töltet: 3 kg
Fehér vagy színes pamuthoz előmosási fázissal (erősen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, SZUPERGYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
MŰSZÁLAS
60°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 3 kg, csökk. töltet: 1.5 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóneműk, színes ruhadarabok, mérettartó ingek,
blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
40°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és
centrifugálása kímélő módon történik. Ennek a programnak a kiválasztása után a ruhanemű finom mosásra és centrifugálásra kerül,
nehogy meggyűrődjön. És megkönnyíti a vasalást. Ezen kívül a mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
Mosószeradagoló
14
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
KÉNYES ANYAGOK
40°- 30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1000 ford./
perc
Max. töltet: 3 kg, csökk. töltet: 1.5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS1),
SZUPERGYORS2), EXTRA
ÖBLÍTÉS
GYAPJÚ/SELYEM
(KÉZI MOSÁS)
30° – hideg
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet 2 kg; Selyem: max. töltet 1 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és kényes szövetekhez
való mosási program. Megjegyzés: A túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy
rendezze el újra a töltetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási programot.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
Öblítések - Rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 6 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a kézzel mosott pamut ruhaneműket. A
gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó
centrifugálás követi. A centrifugálási sebesség
a megfelelő gomb megnyomásával mérsékelhető.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, EXTRA
ÖBLÍTÉS
SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 6 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére szolgál, amikor
Öblítőstop beállítással rendelkező programot
választott.
Mosószeradagoló
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 6 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ruhaneműk számára és olyan programokhoz, amelyek tartalmazzák az Öblítőstop beállítást. A
program kiválasztása előtt a programkapcsolót
állásba kell forgatni. A megfelelő gomb
megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak
megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
FRISSÍTÉS
30°
Főmosás – öblítések – rövid centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 3 kg
Ez a program használható sportruházati darabok, illetve enyhén szennyezett vagy egyszer
viselt pamut- vagy műszálas darabok gyors
mosásához.
CENTRIFUGÁLÁS
PAMUT TAKARÉKOS (ECO)
40° - 60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 6 kg
Fehér és színtartó pamut.
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten
történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS, ÖBLÍTŐSTOP, FOLTELTÁVOLÍTÁS1),
EXTRA ÖBLÍTÉS
15
Mosószeradagoló
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a készülék kikapcsolásához.
1) A Folteltávolítás opció csak 40°C-on vagy ennél nagyobb hőfokon végzett mosáshoz
választható.
2) Ha a 4-es gomb megnyomásával a Szuper beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a jelzett értékeknek megfelelően. (Csökk. töltet = csökkentett töltet). Teljes
töltettel is moshat, de a tisztítás így nem lesz tökéletes.
16
Hasznos javaslatok és tanácsok
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Hasznos javaslatok és tanácsok
17
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A
helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprogram
kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a mosásra váró ruha
mennyiségétől, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől
függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy töltsön be
vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait követve. Amikor a keménységi fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
18
Ápolás és tisztítás
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni
fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az ajtót
nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló terméket.
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló betétet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
Ápolás és tisztítás
19
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezetősínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb.
1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időnként ellenőrizze az ajtó körüli tömítést,
és vegye ki a mélyedésbe beragadt tárgyakat.
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál,
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.,
• hibát észlel a víz leeresztésével kapcsolatban (további részletekért lásd a
"Mit tegyek, ha..." című részt).
VIGYÁZAT
A szivattyú ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a fő
dugót a konnektorból.
A következők szerint járjon el:
20
Ápolás és tisztítás
1.
2.
3.
4.
Húzza ki a dugót a konnektorból.
Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
Nyissa ki a szivattyú ajtaját.
Eltávolításhoz húzza előre a fedelet.
5. Helyezzen egy edényt a szivattyú
közelébe, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
6. Húzza ki a szivattyú tartalék leeresztő csövét, tegye az edénybe,
és vegye le róla a dugót.
7. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja le a szivattyú fedelét az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva, és vegye ki a
szűrőt. Szükség esetén használjon
egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet,
amely a fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, hogy eltávolítson belőle minden
szöszt.
8. Távolítsa el a szivattyúházból és a
szivattyú lapátkerekéről az idegen
tárgyakat és szöszöket.
Ápolás és tisztítás
21
9. Óvatosan ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (akadozva forog). Ha nem forog, forduljon
a Márkaszervizéhez.
10. Tegye vissza a dugót a szivattyú
tartalék kivezető csövére, majd helyezze vissza a helyére a csövet.
11. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba, ügyelve a megfelelő beillesztésre. Jól csavarja vissza a
szivattyú fedelét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
12. Illessze vissza a fedelet, és csukja
be a szivattyú ajtaját.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg
a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította, nem szivárog, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem szív vizet, sokáig tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
sárgán villog vagy a kijelző (ha van) erre vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg
(további információkért lásd a "Mit tegyek, ha..." című részt), ellenőrizze, hogy
nincs-e dugulás a vízbevezető szűrőknél.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
22
Ápolás és tisztítás
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt.
Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a
következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
Mit tegyek, ha...
23
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az
ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a következő mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy vigyázatlanságok
miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók.
Kérjük, a márkaszerviz értesítése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben az 5 gomb sárga jelzőfénye villog
jelezve, hogy a készülék nem működik.
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 5 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
márkaszervizhez.
Probléma
A mosógép nem indul el:
Lehetséges ok/megoldás
Az ajtó nincs becsukva. (Az 5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugója nincs
megfelelően csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásában az elektromos
hálózatot.
A főbiztosító kiégett.
• Cserélje ki a biztosítót.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva, és nem nyomta meg az 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 5 gombot ismét.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
24
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
A gép nem tölt be vizet:
A vízcsap zárva van. (Az 5 gomb sárga
jelzőfénye villog)
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört. (Az 5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő
vagy a bemenő szelep szűrője. (Az 5
gomb sárga jelzőfénye villog)
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket.
(További részleteket lásd “A vízbevezető szűrők tisztítása” címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva. (Az 5 gomb
sárga jelzőfénye villog)
• Csukja be jól az ajtót.
A készülék betölti a vizet, de rögtön ki
is üríti:
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
ide vonatkozó bekezdését.
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy
nem centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört. (Az 5 gomb sárga jelzőfénye villog)
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a leeresztő szűrője. (Az 5 gomb
sárga jelzőfénye villog)
• Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
Olyan beállítást vagy programot választott, melynek végén a víz a dobban marad, vagy amely az összes centrifugálási
fázist mellőzi.
• Kapcsolja ki a beállítást.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Mit tegyek, ha...
Probléma
25
Lehetséges ok/megoldás
Víz van a padlón:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő
mosószert használt a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy a befolyócső valamelyik
illesztésnél nem szivárog-e. Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a
csövön folyik le; ellenőrizze, hogy nem
párás-e.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újra.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vissza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfelelően csavarták be.
• Illessze vissza a vészürítő dugaszt a
szűrőbe, vagy csavarja be teljesen a
szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert
használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon
a kereskedelemben kapható termékeket.
Nem a megfelelő hőmérsékletet választotta ki.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon néhány percet
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
26
Műszaki adatok
Probléma
Lehetséges ok/megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat és a
csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a
lábakat.
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű eloszlása a dobban nem
egyenletes.
• Rendezze át a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kevés ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos
motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad
ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a
teljesítményüket nem befolyásolja.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
60cm
85cm
63cm
27
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - összteljesítmény - biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a
készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
6 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
AEG Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
L 52840
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G, ahol A –a leghatékonyabb és G –a legkevésbé
hatékony)
A
Energiafogyasztás kWh-ban,
normál, 60°C-os pamut program használatával
(a tényleges energiafogyasztás a
készülék használati módjától függ)
1.02
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G, ahol A – a leghatékonyabb G – a legkevésbé hatékony)
A
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G, ahol A – a leghatékonyabb, G – a legkevésbé
hatékony)
B
Maradék nedvesség normál
60°C-os pamut programnál.
%
53
Maximális centrifugálási sebesség 60 C-os pamut programnál
ford./perc
1200
Mosási töltet normál, 60°C-os
pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60°C-os
pamut program esetében
liter
46
Programidő normál, 60°C-os
pamut program esetében
perc
145
200 mosás átlagos éves energiafogyasztása normál, 60°C
hőmérsékletű pamut program
esetében
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú
család esetén)
204
28
Fogyasztási értékek
200 mosás átlagos éves vízfogyasztása normál 60° C hőmérsékletű pamut program
esetében
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú
család esetén)
9200
Mosóprogram zajszintje normál, 60°C-os pamut program
esetében
dB/A
56
Centrifuga zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
76
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás (kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Program időtartama (perc)
Fehér pamut 95°
2.0
61
135
Pamut 60°
1.3
58
125
1.02
46
145
Pamut 40°
0.7
58
120
Műszál 40°
0.5
50
80
Kímélő mosás 40°
0.55
60
65
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
53
55
Pamut ECO 60°
1)
1) A "Pamut Eco" 60 °C-on 6 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
Üzembe helyezés
1. Miután eltávolított minden csomagolást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosógép alján található polisztirol blokkot.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
3. Csavarozza ki a három csavart.
29
30
Üzembe helyezés
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag távtartókat.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet tartalmazó zacskóban vannak.
Üzembe helyezés
31
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg,
padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a padlózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a gép
alá kartont, fát vagy hasonló anyagokat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáztűzhely vagy egy széntüzelésű kályha közelében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia borítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hozzáférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsavarásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízbevezetés
A készüléket a hidegvízvezetékhez kell csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4”-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
Ne használjon más, korábbi mosógépről származó befolyócsövet
a vízvezetékhez való csatlakozásra.
32
Üzembe helyezés
2. A befolyócső másik vége, amely a
géphez csatlakozik, elforgatható a
képen látható módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A vízcsap helyzetétől függően a csövet balra vagy jobbra vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazítása után állítsa a megfelelő szögbe a csövet.
Miután beállította a befolyócsövet,
ügyeljen arra, hogy ismét megszorítsa a szorítógyűrűt, így megelőzve a szivárgást.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a
csapot nem kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. A készülék biztonságos üzemeléséhez minimum
0,05 MPa víznyomás szükséges.
Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell csatlakoznia, a csövekben lévő esetleges lerakódások eltávolítása érdekében rákötés előtt egy
megfelelő mennyiségű vizet eresszen át a csövön.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy darab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie
kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Elektromos csatlakoztatás
33
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok
be nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzáférhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell
elvégeznie.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
34
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy
tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
35
192999922-A-492010
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement