Electrolux EWT1366HGW User manual

Electrolux EWT1366HGW User manual
EWT 1366HGW
KK
RU
Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
27
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 4
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 6
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................6
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 8
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................10
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................13
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................13
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.................................................................................... 14
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 18
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 19
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................22
14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................25
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жастағы және бұл жасқа толмаған балаларды
жұмыс істеп тұрған құрылғыдан әрқашан алыс
ұстау керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Ең көп 6 кг салмақ көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың
жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8
МПа) аралығында болуы керек.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы
кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген түтік
жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы
берген басқа түтік жинағын қолданып қосу керек.
Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді
немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Тасымал болттарын сенімді жерде
сақтаңыз. Кейін құрылғыны
көшірген кезде, ішкі бөліктеріне
зақым келмес үшін барабанды
бекіту үшін оларды қайта салу
керек.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
•
•
•
•
•
•
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0°C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
Құрылғы орнатылған еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғы мен еден арасында тиісті
орын қалдыру үшін өзгермелі
тіректерді реттеңіз.
Құрылғыны құрылғының қақпағы
толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғының астына ағып кетуі
мүмкін суды құю үшін сауыт
қоймаңыз. Қолданылатын керекжарақтың түрін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласып
біліңіз.
•
2.4 Пайдалану
2.2 Электртоғына қосу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасына және
сымына зақым келтірмеңіз. Қорек
сымын ауыстыру қажет болса, оны
міндетті түрде қызмет көрсету
орталығы жүзеге асыруға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Жуғыш заттың орамындағы
қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Кірден барлық темір заттардың
алынғанына көз жеткізіңіз.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
2.3 Суға қосу
•
•
5
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
•
•
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
6
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
6
Басқару панелі
Қақпақ
Бағдарламаға қатынау
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғыны деңгейлеуге арналған
тіректер
6 Техникалық ақпарат тақтайшасы
1
2
3
4
5
4
5
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cotton Eco
Synthetics
7
Temp.
Prewash
Delay Start
Easy Iron
Extra Rinse
8
Delicates
Spin
9
Wool/Handwash
Jeans
Spin/Drain
Start/Pause
Rinse
On/Off
11
1 Қосу / Өшіру түймешігі
(On/Off)
2 Бағдарлама түймешесі
3 Айналдыруды азайтатын
сенсорлық перне
(Айналдыру)
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Дисплей
10
6 Алдын ала жуу сенсорлық пенесі
(Алғашқы жуу)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
пернесі
(Тоқтата тұру)
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Қосымша шаю)
ҚАЗАҚ
9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
(Easy Iron (Жеңіл үтіктеу))
10 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі
11 Таймер сенсорлық пернесі
(Time Manager)
(Start/Pause (Бастау/Үзіліс))
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A. Температура аумағы:
: Температура индикаторы
: Суық су индикаторы
B.
: Таймер индикаторы.
C. Уақыт аумағы:
•
•
•
•
G
F
•
E
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: ескерту кодтары
: ақаулық хабарлары
: бағдарлама аяқталды.
D.
: бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
E. Жуу индикаторлары:
•
: жуу циклы
•
: шаю циклы
•
: айналдыру циклы
•
: бу циклы
•
: тұрақты қосымша шаю
параметрі.
F. Айналдыру аумағы:
•
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
•
: Айналдырмау
индикаторы
•
•
G.
: Шаюды кідірту индикаторы
: Өте шуылсыз режим
индикаторы.
: Қақпақ құлыптаулы
индикаторы
7
8
www.electrolux.com
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
Жуу бағдарламалары
Мақта мата
90°C - Суық
6 кг
1300
мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты
және шамалы ластанған кір.
Мақта мата
Үнемді1)
60°C - 40°C
6 кг
1300
мин/айн
Ақ және бояуы қанық мақта мата.
Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану
азаяды және жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Синтетика
60°C - Суық
3 кг
1200
мин/айн
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Нәзік мата
40°C - Суық
2,5 кг
1200
мин/айн
Акрил, вискоза, полиэстер сияқты биязы
матадан жасалған заттар. Қалыпты
кірлеген.
Жүн мата/
Қолмен жуу
40°C - Суық
1 кг
1200
мин/айн
«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік маталар,
машинамен жууға болатын жүн маталар
және қолмен жууға болатын жүн маталар2)
Джинс
60°C - Суық
3 кг
1200
мин/айн
Джинс және джерси заттар. Баран түсті
заттарға да арналған.
Шаю
6 кг
1300
мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға арналған.
Барлық маталар, жүн мата мен өте нәзік
матадан басқа. Айналдыру жылдамдығын
матаның түріне қарай азайтыңыз.
6 кг
1300
мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды
төгуге арналған. Жүн мата мен өте нәзік
маталардан басқа барлық маталар.
Көрпе
60°C - 30°C
2 кг
800
мин/айн
Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе,
төсек жабдығы т.с.с. заттарды жууға
арналған арнайы бағдарлама.
Спорт
30°C
2,5 кг
800
мин/айн
Синтетика және нәзік мата заттар..
Шамалы кірлеген немесе жаңартуды ғана
қажет ететін заттар.
1 кг
800
мин/айн
Синтетика және аралас мата заттар.
Шамалы кірлеген және жаңартуды қажет
ететін заттар.
Айналдыру/Су
төгу3)
30°C
14 мин
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура
ауқымы
9
Ең үлкен Бағдарлама сипаттамасы
салмақ
(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Ең үлкен
айналды
ру
жылдам
дығы
Бу бағдарламалары4)
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады.
Бұл бағдарламалар кірдің қыжымдануын және иісін азайтып, матаны барынша
жұмсартады.
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай
тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.
Бу бағдарламалары ешбір зарарсыздандыру циклін орындамайды.
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:
•
•
•
40°C градустан төмен температурада жуылатын заттар.
Затбелгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деп көрсетілмеген
заттар.
Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы.
1 кг
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
киімнің иісін кетіреді.5)
1 кг
Синтетикалық заттарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
1 кг
Мақта маталарға арналған бу
бағдарламасы. Бұл цикл кірдің бырысын
жазуға көмектеседі.
Буман жаңарту
Синтетиканы бумен
өңдеу
Мақта матаны бумен
өңдеу
1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60ºC градуспен жуатын, 6 кг
салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC
92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты
аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін.
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы
мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут жаю керек. Бағдарлама
аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыңыз. Бу циклі аяқталғаннан кейін,
заттарды бәрібір үтіктеу керек, бірақ ол жеңіл үтіктеледі.
5) Бу жануарлардың иістерін арылтпайды.
10
www.electrolux.com
Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі
Бағдарлама
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.1 Woolmark Apparel Care Көк
сертификаттаған, дегенмен бұл
компанияның талабы бойынша
«қолмен жуу» деген затбелгісі бар
заттарды, осы кір жуғыш машинаны
өндірушінің нұсқауларын сақтап жуу
керек. Киімді кептіру және басқа
нұсқауларды күтім көрсету белгісінен
қараңыз. M1145
Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг
пен Индияда Woolmark белгісі сертификатталған сауда белгісі болып
табылады.
Woolmark компаниясы бұл машинаның
жүн матаны жуу бағдарламасын
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Осы кестеде орташа мәндер көрсетілген. Түрлі айнымалы шамалар
деректерді өзгертуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және
қоршаған ортаның температурасы.
ҚАЗАҚ
11
Бағдарлама басталғанда дисплейде кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде
есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса
барынша азая түсуі мүмкін (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 6 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асса; салынған
кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа
жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
дисплейде нүкте жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60°C
6
1,25
75
210
Мақта мата, үнемді 60 °C
бағдарламасы1)
6
0,76
42
247
Мақта мата 40°C
6
1,10
75
210
Синтетика 40°C
3
0,70
60
140
Нәзік мата 40°C
2,5
0,45
46
110
1
0,33
44
55
Жүн мата/Қолмен жуу
30°C
1) 6 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» үшін EEC 92/75
стандарттарына сай қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде
берілген бағдарлама.
Сөндіру режимі (Вт)
Қосулы режим (Вт)
0,30
0,30
Жоғарыдағы кестеде берілген ақпарат 2009/125/EО директивасын жүзеге асыру
үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 стандартына сай берілген.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
7.2 Айналдыру
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
12
www.electrolux.com
•
•
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Бейнебетте
пайда болады.
индикаторы
Шаюды кідірту
•
•
•
•
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Қақпақ құлыпталып тұрады.
Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды
төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
Өте шуылсыз
•
•
•
•
•
Бұл параметрді барлық айналдыру
циклдарын ажыратып, кірді
шуылсыз режим бойынша жуу үшін
орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Қақпақ құлыпталып тұрады.
Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды
төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
7.3 Алғашқы жуу
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу
циклын қосуға болады.
Осы параметрді қатты кірлеген кірді
жуу үшін пайдаланыңыз.
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Тиісті индикатор жанады.
7.4 Тоқтата тұру
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
7.5 Қосымша шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын
қосуға болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға
аллергиясы бар адамдар үшін және
суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Easy Iron (Жеңіл үтіктеу)
Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін
абайлап жуады және айналдырады.
Құрылғы айналдыру жылдамдығын
азайтады, суды көбірек пайдаланады
және бағдарламаның уақытын кірдің
түріне лайықтап қолданады.
Тиісті индикатор жанады.
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
немесе
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
1)
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
Индикатор
Индикатор
ҚАЗАҚ
1)
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
13
1)
■
■
■3)
■3)
■
1)
■3)
1) Қол жетімді болса.
2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
•
•
•
Бағдарлама аяқталғанда.
Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
үшін
және
түймешіктерін 6
секунд қатар басыңыз.
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/
сөнгенше қатар басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
•
түймешігін баспай тұрып:
құрылғы іске қосылмайды.
8.2 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
8.3 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Жуу циклының жуғыш затына
арналған бөлікке 2 литр су
құйыңыз.
Бұл су төгу жүйесін іске қосады.
2. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
14
www.electrolux.com
3. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғының есігін жабар
алдында, барабанның
дұрыс жабылғанына көз
жеткізіңіз.
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының қақпағын ашыңыз.
2. A түймешігін басыңыз.
Барабан автоматты түрде ашылады.
3. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
4. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
5. Барабан мен қақпақты жабыңыз.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты
өлшеп алыңыз.
A
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
АБАЙЛАҢЫЗ
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп
мөлшерін көрсетеді.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
MAX белгісі жуғыш заттың (ұнтақ немесе сұйық) ең көп
мөлшерін көрсетеді.
ҚАЗАҚ
15
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
M таңбасы құйылатын сұйық үстемелердің ең жоғары деңгейін
көрсетеді.
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
CLICK
A
2.
1.
CLICK
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
B
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
10.6 Бағдарламаны орнату
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
16
www.electrolux.com
•
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
•
индикаторы
Бейнебетте
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да,
қақпақ құлыпталып, дисплейде
•
•
индикаторы көрсетіледі.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
2.
•
•
•
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
Есік бекітіледі, дисплейде
индикаторы пайда болады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
ҚАЗАҚ
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
10.11 Қақпақты ашу
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
қақпағы бекітулі тұрады. Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
АБАЙЛАҢЫЗ
Егер барабанның ішіндегі
судың температурасы мен
деңгейі өте жоғары болса,
қақпақты аша алмайсыз.
Кешіктіріп бастау жұмыс істеп
тұрғанда қақпақты ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Қақпақ бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Қақпақты ашуға болады.
түймешігін
4. Қақпақты жауып,
қайта басыңыз. Кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда
қақпақты ашу:
1. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да,
содан кейін құрылғының қақпағын
ашыңыз.
3. Қақпақты жауып, бағдарламаны
қайта орнатыңыз.
10.12 Бағдарламаның соңы
•
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
•
•
•
•
•
•
•
•
Бейнебетте
17
жанады.
индикаторы сөнеді.
Қақпақ құлпының
индикаторы
сөнеді.
Қақпақты ашуға болады.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Зең және иіс пайда болмас үшін
қақпақты ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
•
•
Қақпақ бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұр. Қақпақ құлыпталып
тұрады.
Қақпақты ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
түймешігін басыңыз. Құрылғы
суды төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
1.
баптау үшін
параметрін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, қақпақ
бұғаттаулы индикаторы
көрінбей кеткенде қақпақты ашуға
болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
18
www.electrolux.com
11. АҚЫЛ-КЕҢЕС
11.1 Кір салу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды
бірге жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан, жүн матадан
және сурет салынған киімдердің
астарын сыртына аударыңыз.
Қатты дақтарды кетіріңіз.
Қатты дақтарды арнайы жуғыш
затпен жуыңыз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз да, перделерді
кір жуатын торға немесе жастықтың
тысына салыңыз.
Көмкерілмеген немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
11.2 Оңай кетпейтін дақтар
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
11.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
•
•
•
•
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
болмаса, (жуғыш зат өндірушісі
қамтамасыз етеді) сұйық жуғыш
затты мөлшерлегіш шарикпен
қосыңыз.
11.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
•
Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып алдын ала тазалауды
ұсынамыз.
•
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
Жуу бағдарламасын әрқашан кірді
ең көп рұқсат етілетін мөлшерде
салғаннан кейін бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
ҚАЗАҚ
•
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз. "Судың кермектігі"
тарауын қараңыз.
11.5 Су кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
19
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
12.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы сумен
ғана тазалаңыз. Барлық беттерін
әбден құрғатыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
12.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
12.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Тазалап жуу процедурасын уақытылы
орындаңыз. Ол үшін:
•
•
Барабаннан барлық кірді алыңыз.
Мақта мата бағдарламасын
шамалы жуғыш зат салып, ең
жоғары температураға қойып
таңдаңыз.
20
www.electrolux.com
12.4 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
3.
12.5 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
1.
2.
ҚАЗАҚ
3.
4.
5.
12.6 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
21
22
www.electrolux.com
3.
4.
90˚
12.7 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(5) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0°C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
12.8 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° C
градустан төмен түсетін жерге
орнатылса, су құятын түтіктегі және су
төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
13.1 Кіріспе
Құрылғы жұмысын бастамай жатыр
немесе жұмыс жасап тұрған кезде
тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Ақаулық
жойылмаса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
•
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
тұр.
- Құрылғының суы төгілмей
•
- Құрылғының қақпағы немесе
барабанының есіктері ашық немесе
дұрыс жабылмаған. Екеуін де
тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғы барабанының
есіктері ашық немесе дұрыс
ҚАЗАҚ
жабылмаған. Барабанның есіктерін
жабыңыз!
23
ЕСКЕРТУ!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
13.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама
басталмай тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының қақпағы мен барабан есіктерінің дұрыс
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Түтік өте төмен болуы мүмкін.
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
24
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып
тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Айналдыру циклын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды
орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе
теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз
жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының қақпағын
аша алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату"
тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. "Пайдалану көлемдері" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
25
Ықтимал шешімі
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната
алмадыңыз.
Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
14. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Құйылатын судың
қысымы
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Ең азы
Ең көбі
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Ең үлкен салмақ
Мақта мата
Қуат тиімділігі санаты
Айналдыру
жылдамдығы
6 кг
A+++ -10%
Ең көбі
1300 мин/айн
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
26
www.electrolux.com
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
РУССКИЙ
27
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................28
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 30
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 31
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 32
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ................................................................................... 33
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ..................................................................... 36
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 37
8. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................39
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................40
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ............................................................ 40
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................44
12. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 45
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................49
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 51
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
28
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет категорически запрещается
находиться рядом с прибором во время его
работы.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
РУССКИЙ
29
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
Рабочее давление воды в точке ее поступления из
водопроводной сети должно находиться в
пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
Вентиляционное отверстие в днище (если
предусмотрено конструкцией) не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов или другие новые комплекты
шлангов, поставленные авторизованным
сервисным центром.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
30
www.electrolux.com
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Сохраните транспортировочные
болты в надежном месте. Если в
будущем прибор понадобится
перевезти на другое место, их
следует установить на место,
чтобы заблокировать барабан во
избежание внутренних
повреждений прибора.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях, где температура
может упасть ниже 0°C или там, где
он может оказаться под действием
атмосферных условий.
Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
напольным покрытием
отрегулируйте высоту ножек
прибора.
Не устанавливайте прибор там, где
его крышку будет невозможно
полностью открыть.
Не помещайте под прибор
контейнер для сбора воды на
случай возможной ее протечки.
Чтобы узнать, какие
дополнительные принадлежности
могут использоваться с Вашим
прибором, обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
2.2 Подключение к
электросети
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Убедитесь, что указанные на
табличке с техническими данными
параметры электропитания
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
обратитесь к электрику.
Не используйте тройники и
удлинители.
Позаботьтесь о том, чтобы не
повредить вилку и сетевой кабель.
В случае необходимости замены
сетевого шнура она должна быть
выполнена нашим авторизованным
сервисным центром.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
РУССКИЙ
2.4 Эксплуатация
•
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
31
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Следуйте правилам по
безопасному обращению,
приведенным на упаковке моющего
средства.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.
•
•
•
•
Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.
Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
2.5 Сервис
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Обзор прибора
1
2
3
6
4
5
1
2
3
4
5
6
Панель управления
Крышка
Мягкий доступ
Фильтр сливного насоса
Ножки для выравнивания прибора
Табличка с техническими данными
32
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Описание панели управления
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cotton Eco
7
Synthetics
Prewash
Temp.
Delay Start
8
Delicates
Easy Iron
Spin
Extra Rinse
9
Wool/Handwash
Jeans
Spin/Drain
Start/Pause
Rinse
On/Off
11
8 Сенсорное поле дополнительного
полоскания
(Доп. полоскание)
9 Сенсорное поле легкой глажки
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
(On/Off)
2 Селектор программ
3 Сенсорное поле снижения
скорости отжима
(Легкая глажка)
(Отжим)
4 Сенсорное поле температуры
(Температура)
5 Дисплей
6 Сенсорное поле предварительной
стирки
стирка)
10
10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза»
(Пуск/Пауза)
11 Сенсорные поля Менеджера
времени
(Time Manager)
(Предварительная
7 Сенсорное поле отсрочки пуска
(Отсрочка пуска)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
A. Область температуры:
: индикатор температуры
: индикатор холодной воды
B.
: индикатор Менеджера
времени.
C. Область отображения времени:
•
G
F
E
: продолжительность
программы
•
: отсрочка пуска
•
: коды ошибок
•
: сообщение об ошибке
РУССКИЙ
•
работа программы
завершена.
D.
: индикатор функции «Защита от
детей».
E. Индикаторы стирки:
•
: этап стирки
•
: этап полоскания
•
33
F. Область отжима:
: этап отжима
•
: этап обработки паром
•
: постоянная функция
дополнительного полоскания.
G.
•
: индикатор скорости
отжима
•
: индикатор стирки без
отжима
•
: индикатор остановки
полоскания
•
: индикатор сверхтихого
режима.
: индикатор блокирования
крышки
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программа
Диапазон темпера‐
тур
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
Программы стирки
6 кг
1300
об/мин
Белый и цветной хлопок. Обычная и лег‐
кая загрязненность.
Хлопок Эконом1) 6 кг
1300
60°C – 40°C
об/мин
Белый и нелиняющий цветной хлопок.
Обычная загрязненность. Энергопотребле‐
ние при этом уменьшается, а продолжи‐
тельность программы стирки увеличивает‐
ся.
Хлопок
90°C – Стирка в хо‐
лодной воде
Синтетика
60°C – Стирка в хо‐
лодной воде
3 кг
1200
об/мин
Изделия из синтетических или смесовых
тканей. Обычная загрязненность.
Деликатные ткани
40°C – Стирка в хо‐
лодной воде
2,5 кг
1200
об/мин
Деликатные ткани, например, из акрила,
вискозы и полиэстера. Обычная загряз‐
ненность.
Шерсть/Ручная
стирка
40°C – Стирка в хо‐
лодной воде
1 кг
1200
об/мин
Шерстяные изделия, пригодные для ма‐
шинной стирки, шерстяные изделия, под‐
лежащие ручной стирке, а также изделия
из тканей, требующие бережного обраще‐
ния и имеющие на этикетке символ «Ручная
стирка».2)
34
www.electrolux.com
Программа
Диапазон темпера‐
тур
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
Джинсы
60°C – Стирка в хо‐
лодной воде
3 кг
1200
об/мин
Джинсовые и вязаные изделия. Также из‐
делия темных цветов.
Полоскание
6 кг
1300
об/мин
Полоскание и отжим белья. Все ткани за
исключением шерсти и вещей, требующих
бережного обращения. Уменьшите скорость
отжима сообразно типу ткани.
6 кг
1300
об/мин
Отжим белья и слива воды из барабана.
Все ткани за исключением шерсти и ве‐
щей, требующих бережного обращения.
Одеяло
60°C – 30°C
2 кг
800
об/мин
Специальная программа для стирки одного
одеяла из синтетики, стеганого или пухо‐
вого одеяла, покрывала и т.д.
Спортивное
30°C
2,5 кг
800
об/мин
Синтетические изделия и вещи, требую‐
щие бережного обращения. Вещи с незна‐
чительной степенью загрязненности и вещи,
которые требуется освежить.
14 мин.
1 кг
800
об/мин
Изделия из синтетических и смесовых
тканей. Легкая загрязненность и стирка
одежды, которую требуется только осве‐
жить.
Отжим/Слив3)
30°C
Программы обработки паром4)
Пар можно использовать с сухой, выстиранной одеждой или c одеждой, кото‐
рая была надета один раз. Эти программы могут уменьшить складки и запахи и
сделать ткань мягче.
Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости
удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен.
При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей
не происходит.
Не используйте паровую программу со следующими типами белья:
•
•
•
Вещи, предназначенные для стирки при температуре ниже 40°C.
Вещи, на этикетке которых не указано, что они пригодны для барабанной су‐
шки.
Все вещи с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фур‐
нитурой.
РУССКИЙ
Программа
Диапазон темпера‐
тур
35
Макси‐
Описание программы
мальная (Тип загрузки и степень загрязненности)
загрузка
Макси‐
мальная
скорость
отжима
1 кг
Программа обработки паром для хлопка и
синтетических тканей. Данный цикл ис‐
пользуется, чтобы избавить белье от запа‐
хов.5)
1 кг
Программа обработки паром изделий из
синтетики. Данный этап помогает избавить‐
ся от складок на одежде.
1 кг
Паровая программа для хлопка. Данный
этап помогает избавиться от складок на
одежде.
Освежить паром
Отпаривание синтети‐
ки
Отпаривание хлопка
1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и за‐
грузкой 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на та‐
бличке энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75. Выбор этой про‐
граммы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление элек‐
троэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образ‐
ом, но для данной программы такое поведение является нормальным.
3) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе режима «Без отжима» доступна только фаза слива.
4) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла
белье может быть влажным. Рекомендуется оставить белье на воздухе примерно на
10 минут для испарения остатков влаги. По завершении программы быстро извлеките
белье из барабана. По окончании цикла отпаривания одежда, возможно, будет погла‐
жена, но для этого потребуется меньше усилий.
5) Пар не удаляет запахи от животных.
Совместимость программных режимов
Программа
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
36
www.electrolux.com
Программа
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе режима «Без отжима» доступна только фаза слива.
5.1 Woolmark Apparel Care Синий
Компания Вулмарк (Woolmark)
одобрила применение используемой в
данной машине программы стирки
шерстяных изделий с этикеткой
«ручная стирка» при условии
выполнения стирки в соответствии с
указаниями производителя данной
стиральной машины. Следуйте
указаниям по сушке изделия,
приведенным на его этикетке, а также
другим инструкциям по уходу за
бельем. M1145
Символ Woolmark является
сертификационным товарным знаком
в Великобритании, Ирландии,
Гонконге и Индии.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они
могут меняться в зависимости от различных факторов,таких как ко‐
личество и тип белья, температура воды и окружающая температу‐
ра.
При запуске программы на дисплее отображается продолжитель‐
ность программы с учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется
автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка
ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при
максимальной загрузке в 6 кг продолжительность программы пре‐
вышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг про‐
должительность программы будет менее одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность
программы, на дисплее мигает точка.
РУССКИЙ
Программы
За‐
Потре‐
Потребле‐
грузка бление
ние воды
(кг)
элек‐
(в литрах)
троэнер‐
гии
(кВт·ч)
37
Приблизительная
продолжитель‐
ность программы
(в минутах)
Хлопок 60°C
6
1,25
75
210
«Энергосберегающая
программа для хлопка»
при 60°C 1)
6
0,76
42
247
Хлопок 40°C
6
1,10
75
210
Синтетика 40°C
3
0,70
60
140
Деликатные ткани 40°C
2,5
0,45
46
110
Шерсть/Ручная стирка
30°C
1
0,33
44
55
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 6 кг является
эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребле‐
ния в соответствии со стандартом EEC 92/75.
В отключенном состоянии (Вт)
При оставлении во включенном со‐
стоянии (Вт)
0,30
0,30
Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению
еврокомиссии ЕС 1015/2010 введении в действие директивы 2009/125/EC.
7. РЕЖИМЫ
7.1 Температура
•
Используйте эту функцию для
изменения температуры по
умолчанию.
•
Индикатор
•
= холодная вода.
Используйте эту функцию для
пропуска всех фаз отжима.
Используйте для очень деликатных
тканей.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
На дисплее отображается
На дисплее отобразится текущая
температура.
•
7.2 Отжим
Остановка с водой в баке
С помощью этой функции можно
уменьшить скорость отжима по
умолчанию.
На дисплее отобразится индикатор
заданной скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
индикатор
•
•
.
Используйте эту функцию для
предотвращения образования
складок на белье.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
www.electrolux.com
•
•
Крышка остается заблокированной.
Чтобы разблокировать крышку,
необходимо слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
Очень тихая
•
•
•
•
•
Используйте эту функцию, чтобы
пропустить все фазы отжима и
выполнить бесшумную стирку.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Крышка остается заблокированной.
Чтобы разблокировать крышку,
необходимо слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
7.3 Предварительная стирка
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
предварительной стирки.
Рекомендуется использовать данную
функцию для стирки
сильнозагрязненного белья.
При использовании этой функции
продолжительность программы
увеличивается.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.4 Отсрочка пуска
С помощью этой функции можно
отложить запуск программы на период
от 30 минут до 20 часов.
На дисплее отображается
соответствующий индикатор.
7.5 Доп. полоскание
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
дополнительного полоскания.
Используйте данную функцию в
случае аллергии на средства для
стирки или, если вода в вашем
регионе отличается мягкостью.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.6 Легкая глажка
Прибор тщательно стирает и
отжимает белье для предотвращения
образования складок.
Прибор уменьшает скорость отжима,
использует больше воды и адаптирует
продолжительность программы к типу
белья.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.7 Менеджер времени
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию.
Нажмите
или , чтобы уменьшить
или увеличить продолжительность
программы.
Менеджер времени может
использоваться только с программами
в таблице.
Индикатор
38
2)
1)
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
Индикатор
РУССКИЙ
4)
1)
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
■
■
39
1)
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Если имеется в наличии.
2) Самая быстрая: для освежения белья.
3) Продолжительность программы по
умолчанию.
4) Наиболее длительная: постепенное
увеличение продолжительности про‐
граммы уменьшает энергопотребление.
Оптимизирование этапа нагрева бере‐
жет электроэнергию, а увеличение про‐
должительности работы обеспечивает
идентичные результаты стирки (особен‐
но в случае обычного загрязнения).
8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Защита от детей
8.2 Звуковая сигнализация
С помощью этой функции можно
заблокировать панель управления от
детей.
Звуковые сигналы подаются в
следующих случаях:
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
и
до тех пор,
удерживайте
пока не загорится/отключится
индикатор
.
Можно включить эту функцию:
•
После нажатия
: селектор
программ и функций блокируются.
•
До нажатия кнопки
: в этом
случае прибор будет нельзя
запустить.
•
•
Работа программы завершена.
В случае неисправности прибора.
Чтобы включить/отключить
звуковые сигналы, нажимайте
и
одновременно в течение 6 секунд.
При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут подаваться
даже в случае их
отключения.
40
www.electrolux.com
8.3 Постоянное
дополнительное полоскание
С помощью этого режима можно
включить постоянное дополнительное
полоскание при установке новой
программы.
•
Чтобы включить/выключить этот
режим, одновременно нажмите и
удерживайте
и
до тех пор,
пока не загорится/отключится
индикатор
.
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Залейте 2 литра воды в отсек
моющего средства для этапа
стирки.
При этом активируется система слива.
2. Поместите небольшое количество
моющего средства в отсек для
этапа стирки.
3. Не загружая в прибор одежды,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.
Эта процедура удалит из барабана и
бака любые загрязнения.
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
10.1 Загрузка белья
1. Откройте крышку прибора.
2. Нажмите на кнопку A.
Автоматически откроется барабан.
3. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.
4. Перед загрузкой встряхните
каждое загружаемое изделие.
Не превышайте норму загрузки при
укладке белья в барабан.
5. Закройте барабан и крышку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем, как закрыть
крышку прибора,
убедитесь, что барабан
закрыт как следует.
10.2 Добавление средства
для стирки и добавок
Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.
A
10.3 Отделения дозатора моющих средств
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только моющие средства для стиральных машин.
РУССКИЙ
41
Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для
стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе предвари‐
тельной стирки.
Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уров‐
ни средства для стирки (порошкового или жидкого).
Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
Отметки «МАКС» указывают на максимально допустимые уров‐
ни средства для стирки (порошкового или жидкого).
Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмаливания).
Отметка M указывает на максимальный уровень жидких доба‐
вок.
Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.
10.4 Жидкое или порошковое
средство для стирки.
CLICK
2.
1.
A
CLICK
3.
4.
B
42
www.electrolux.com
•
•
Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
Положение B для жидкого средства для стирки.
При использовании жидкого средства для стирки:
• Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для
стирки.
• Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для
стирки.
10.5 Включение прибора
•
Нажмите кнопку
для включения или
отключения прибора. При включении
прибора выдается звуковой сигнал.
Примерно через 15 минут
после запуска программы:
• Прибор автоматически
регулирует
продолжительность
программы в
соответствии с
объемом белья.
• На дисплее отобразится
новое значение.
10.6 Выбор программы
1. Выберите программу стирки,
повернув селектор программ:
• При этом загорится индикатор
соответствующей программы.
замигает.
Индикатор
На дисплее отобразится
уровень Менеджера времени,
продолжительность программы
и индикаторы этапов
программы.
2. В случае необходимости измените
температуру, скорость отжима,
продолжительность цикла или
включите доступные функции. При
включении функции загорается ее
индикатор.
•
•
При ошибочной установке
на дисплее отобразится
сообщение
.
10.7 Запуск программы без
отсрочки пуска
Нажмите на
.
•
Индикатор
перестанет
мигать и загорится постоянным
светом.
•
Индикатор
начнет мигать на
дисплее.
Программа запускается, крышка
блокируется, на дисплее
•
появляется индикатор
.
В ходе набора прибором воды
на короткое время может
включиться сливной насос.
10.8 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Нажимайте
, пока на дисплее не
отобразится нужное значение
задержки.
Соответствующий индикатор
загорается на дисплее.
2. Нажмите на
:
• Прибор начнет обратный отсчет
времени.
• Дверца блокируется, а на
дисплее отображается
•
индикатор
.
По окончании обратного
отсчета произойдет
автоматический запуск
программы.
РУССКИЙ
10.11 Открывание крышки
Можно отменить или
изменить значение
отсрочки до нажатия на
. Для отмены отсрочки
пуска:
•
Нажмите
, чтобы
перевести прибор в
режим паузы.
•
Нажимайте на
тех пор, пока на
дисплее не
•
Вновь нажмите
для немедленного
запуска программы.
появится
43
Во время выполнения программы или
отсчета времени при отсрочке пуска
крышка прибора остается
заблокированной. На дисплее
отображается индикатор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки, крышку
нельзя будет открыть.
до
'.
10.9 Прерывание программы
и изменение выбранных
функций
Ряд функций можно изменить до того,
как они будут запущены.
.
1. Нажмите на
Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите
.
Выполнение программы будет
продолжено.
10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отменить программу
и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз
нажмите ту же кнопку. Теперь
можно выбрать новую программу
стирки.
Перед запуском новой
программы прибор может
произвести слив воды. В
этом случае убедитесь,
что средство для стирки
все еще находится в
дозаторе моющих средств;
в противном случае
добавьте средство для
стирки.
.
Открывание крышки при
использовании отсрочки пуска:
1. Нажмите на
, чтобы перевести
прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора
.
блокировки крышки
3. Крышку можно открыть.
4. Закройте крышку и снова нажмите
на кнопку
. Продолжится работа
функции отсрочки пуска.
Открывание крышки при
выполнении программы:
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
2. Подождите несколько минут, а
затем откройте крышку прибора.
3. Закройте крышку и снова задайте
программу.
10.12 По окончании
программы
•
•
Прибор автоматически прервет
работу.
Выдается звуковой сигнал (если он
включен).
.
•
На дисплее высвечивается
•
Индикатор
•
Индикатор блокировки крышки
гаснет.
Крышку можно открыть.
Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
Закройте водопроводный вентиль.
•
•
•
•
гаснет.
на несколько
Нажмите кнопку
секунд, чтобы отключить прибор.
44
www.electrolux.com
•
Оставьте крышку открытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
необходимости понизьте скорость
отжима.
3. По окончании программы
Программа стирки завершена, но в
барабане осталась вода.
• Барабан регулярно совершает
вращения для предотвращения
образования складок на белье.
• Включен индикатор блокировки
индикатор блокировки крышки
погаснет и дверцу можно будет
открыть.
•
4. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Прибор автоматически
произведет слив воды и
отжим приблизительно
через 18 часов (за
исключением программ
стирки шерстяных
изделий).
крышки
. Крышка остается
заблокированной.
Чтобы открыть крышку, необходимо
слить воду.
Для слива воды:
. Прибор
1. Нажмите на
произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел
только слив, выберите
. При
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
11.1 Загрузка белья
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Разделите белье на: белое белье,
цветное белье, синтетику,
деликатное белье и изделия из
шерсти.
Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.
Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.
Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Рекомендуется стирать их
отдельно при первой стирке.
Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.
Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте вещи.
Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.
Выведите стойкие пятна.
При помощи специального
средства для стирки отстирайте
сильно загрязненные места.
Соблюдайте осторожность при
обращении с занавесками. Удалите
•
•
крючки или поместите занавески в
мешок для стирки или наволочку.
Не стирайте белье с
необработанными краями или с
разрезами. Помещайте небольшие
вещи и деликатные вещи
(например, бюстгальтеры с
косточками, ремни, колготки и т.д.)
в мешок для стирки.
При крайне малой загрузке на
этапе отжима может иметь место
дисбаланс. В этом случае вручную
распределите вещи в барабане и
снова запустите этап отжима.
11.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется
обработать заранее до загрузки
одежды в прибор.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
РУССКИЙ
45
11.3 Средства для стирки и
добавки
11.4 Рекомендации по
экологичному использованию
•
•
•
•
•
•
•
Используйте только средства для
стирки и добавки, предназначенные
специально для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех
типов тканей;
– стиральные порошки для
изделий из деликатных тканей
(макс. температура 40°C) и
шерсти;
– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.
Не смешивайте разные средства
для стирки.
В целях сохранения окружающей
среды не используйте средства для
стирки в количествах,
превышающих необходимые.
Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке данных
средств.
Выбирайте средства, подходящие
для типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.
Если в приборе отсутствует
дозатор средства для стирки с
заслонкой, добавляйте жидкие
средства для стирки при помощи
дозирующего шарика
(поставляемого производителем
средства для стирки).
•
•
•
При стирке белья обычной
загрязненности выбирайте
программу стирки, не включающую
цикл предварительной стирки.
Всегда запускайте программу
стирки при максимально
допустимой загрузке белья.
При необходимости используйте
пятновыводитель и выбирайте
программу с более низкой
температурой стирки.
Для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в Вашей водопроводной сети.
См. Главу «Жесткость воды».
11.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в Вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
12. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.
12.1 Очистка наружных
поверхностей
12.2 Удаление накипи
Для очистки прибора используйте
только теплую воду с мылом. Насухо
вытрите все поверхности.
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
46
www.electrolux.com
12.3 Профилактическая
стирка
предназначенные для стиральных
машин средства для удаления накипи.
Регулярно проверяйте состояние
барабана, во избежание образования
накипи и частичек ржавчины.
При использовании программ стирки
при низкой температуре в барабане
могут задерживаться остатки средства
для стирки. Регулярно производите
«профилактическую стирку». Для этот
проделайте следующее:
Для удаления частиц ржавчины
используйте только специальные
средства для стиральных машин.
Данную операцию следует
производить отдельно от стирки
белья.
•
•
Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.
Выньте все белье из барабана.
Выберите программу стирки
хлопка, задав максимальную
температуру и добавив небольшое
количество моющего средства.
12.4 Очистка дозатора моющего средства
1.
2.
3.
12.5 Чистка фильтра сливного насоса
Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе
находится горячая вода.
РУССКИЙ
1.
2.
3.
4.
5.
47
48
www.electrolux.com
12.6 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
90˚
12.7 Экстренный слив
В результате неисправности прибор
может быть не в состоянии произвести
слив воды.
В этом случае выполните действия с
(1) по (5), описанные в Главе «Очистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.
12.8 Меры против замерзания
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и
сливного насоса оставшуюся там
воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного
шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды.
5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственности за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.
РУССКИЙ
49
13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
13.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). В случае
повторного возникновения
неисправности обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
•
- Прибор не сливает воду.
•
- Крышка прибора или
барабана открыта или не закрыта
как следует. Просьба проверить
обе крышки!
•
- Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.
•
- Дверцы барабана открыты
или не закрыты как следует.
Пожалуйста, закройте дверцы
барабана!
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
проверок выключите
прибор.
- В прибор не поступает как
следует вода.
13.2 Возможные неисправности
Неисправность
Возможное решение
Программа не запу‐
скается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в ро‐
зетку электропитания.
Убедитесь, что крышка прибора и дверца барабана как
следует закрыты.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не по‐
врежден.
Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените от‐
срочку или дождитесь окончания обратного отсчета.
Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.
В прибор не поступает Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
как следует вода.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не по‐
нижено. Для получения сведений об этом обратитесь в
местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр
клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
50
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не пе‐
редавлен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не набирает
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нуж‐
воду и тут же произво‐ ном положении. Возможно, шланг расположен слишком
дит ее слив.
низко.
Прибор не сливает во‐ Убедитесь, что сливная труба не засорена.
ду.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не пере‐
давлен.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необ‐
ходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очист‐
ка».
Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.
Выберите программу слива, если выбрана программа
без использования слива.
Если использовался режим, в результате работы кото‐
рого в баке остается вода, воспользуйтесь программой
«Слив».
Отжим не использует‐
ся или цикл стирки
длится дольше, чем
обычно.
Задайте функцию отжима.
Если использовалась функция, в результате работы ко‐
торой по окончании которой в барабане остается вода,
воспользуйтесь программой «Слив».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необ‐
ходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очист‐
ка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова запу‐
стите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана
разбалансировкой.
Вода на полу.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.
Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.
Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть
крышку прибора.
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите программу с
использованием слива или отжима.
Прибор издает не‐
обычный шум.
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раз‐
дел «Установка».
РУССКИЙ
Неисправность
51
Возможное решение
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. раздел «Установка».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка не‐
достаточна велика.
Цикл заканчивается
быстрее, чем указано
на дисплее.
Прибор может изменить время стирки сообразно кон‐
кретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потре‐
бления».
Цикл требует больше
времени, чем указано
на дисплее.
Несбалансированная загрузка белья увеличивает про‐
должительность работы. Такое поведение прибора явл‐
яется нормой.
Результаты стирки не‐ Увеличьте количество моющего средства или исполь‐
удовлетворительны.
зуйте другое моющее средство.
Перед стиркой используйте специальные средства для
удаления стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать
какой-либо режим.
Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую
кнопку/кнопки.
После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры
Ширина/Высота/Глуби‐ 400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм
на/Общая глубина
Подключение к элек‐
тросети
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и
IPX4
влаги обеспечивается защитной крышкой. Ис‐
ключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.
Давление в водопро‐
водной сети
Подключение воды 1)
Минимум
Максимум
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Холодная вода
52
www.electrolux.com
Максимальная за‐
грузка
Хлопок
6 кг
Класс энергопотребления
A+++ -10%
Скорость отжима
1300 об/мин
Максимум
1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".
15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Kласс энергопотребления: A
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о,
ул. Офиар Катыня, 5, 55-200 Олава,
Польша
*
РУССКИЙ
53
54
www.electrolux.com
РУССКИЙ
55
192953010-A-242016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement