Aeg-Electrolux S75388KG9 Brugermanual

Aeg-Electrolux S75388KG9 Brugermanual
S 75388 KG9
Kombiskap (kjøl/fryys)
Kombineret - køle-/fryseskab
Bruksanvisning
Brugsanvisning
SK/AE/8. (06.)
200370798
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Brugsanvisningen skal læses grundigt, inden køleskabet installeres og
tages i brug. Brugsanvisningen indeholder sikkerhedsforanstaltninger,
tips, oplysninger og idéer. Hvis køleskabet anvendes i overensstemmelse
med brugsanvisningen, fungerer det korrekt, og du vil få stor glæde af
det.
Nedenstående symboler gør det nemmere at finde bestemte emner:
Sikkerhedsforanstaltninger
Ved dette symbol er der advarsler og oplysninger til dig om dit apparat.
Gode råd og nyttige oplysninger
Miljøoplysninger
Symbol for tips
Ved dette symbol er der tips om madvarer og deres opbevaring.
35
Indholdsfortegnelse
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Installation af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Transport og udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Placering af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Vending af dør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Instruktioner til brugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Beskrivelse af skabets vigtigste dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Betjeningknapper og kontrollamper, koleskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Knapper til temperaturvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Temperaturdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Start indstilling af temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
COOLMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Feriefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Slukke for koleafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Brug af køleapparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Oppbevaringshyller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Boks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Opbevaring i køleskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Madvarernes opbevaringstid og temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Betjeningknapper og kontrollamper, fryser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Knapper til temperaturvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Temperaturdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Start - indstilling af temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
FROSTMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Knap til nulstilling af alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Slukke for fryseafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Slukke for skabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Indfrysning og opbevaring af dybfrost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Opbevaring i køleskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Sådan laver man isterninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Gode råd og vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tips og idéer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Sådan spares der energi på strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
36
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Afrimning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Regelmæssig rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Indvendig regøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Udvending regøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Hvis noget ikke virker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Skift af elpæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Opbevaringsoversigt, skema (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Opbevaringsoversigt (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Fejl og mangler / Afhjæplningsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Omfang og bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Afhjælpningsretten omfatter ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Produktansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Forbehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Garanti / Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Omfang og bestemmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Reklamationsretten emfatter ikke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Produktansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Europæisk Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
37
SIKKERHED
Sikkerhedsmæssigt overholder køleskabet alle tekniske bestemmelser og love
vedrørende sikkerhed for el-udstyr. Læs desuden følgende oplysninger om
sikkerhed:
Korrekt brug
Køleskabet er beregnet til husholdningsbrug i en almindelig husholdning.
Køleskabet kan bruges til køling og frysning af friske madvarer, opbevaring
af dybfrost og fremstilling af isterninger. Producenten påtager sig intet
ansvar for skader, der opstår som følge af misbrug og forkert brug af
køleskabet.
Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at ombygge eller ændre udstyret.
Hvis køleskabet bruges til industrielle formål eller til andre formål end
køling, frysning og opbevaring af madvarer, gælder de love og bestemmelser, der omfatter det pågældende område.
Inden køleskabet installeres
Efterse køleskabet for eventuelle transportskader. Hvis køleskabet er
beskadiget, må det ikke installeres. I tilfælde af skader kontaktes transportfirmaet.
Kontroller før installation, at køleskabet ikke står på netledningen.
Kølemiddel
Skabets kølekredsløb indeholder et miljøvenligt, men brandfarligt stof (isobutan, R 600a).
Advarsel - Sørg for, at kølekredsløbet ikke kan blive beskadiget under
transport og installation.
Hvis kølekredsløbet bliver beskadiget:
- Brug ikke åben ild eller værktøj, der frembringer gnister.
- Udluft grundigt i det lokale, hvor køleskabet er installeret.
Børns sikkerhed
Emballagematerialerne (plastposer, polystyrenfyld osv.) kan være farlige for
børn (risiko for kvælning). Hold emballagematerialerne uden for børns
rækkevidde.
Når skabet kasseres, skal det gøres ubrugeligt: Tag stikket ud af kontakten,
klip netledningen af og fjern eller ødelæg eventuelle blokerings- og
låseanordninger. Det forebygger, at børn kan komme til at låse sig inde i
skabet under leg (med fare for kvælning) eller bringer sig i andre farlige situationer.
Som regel er børn ikke klar over farerne ved at betjene husholdningsudstyr.
Hold derfor øje med børnene og lad dem ikke lege med køleskabet.
Daglig brug
Nedkøling kan ødelægge forseglingen på beholdere med brandfarlig gas
eller væske. Der opstår risiko for eksplosion. Derfor er det forbudt at opbe38
vare beholdere med brandfarligt materiale (f.eks. sprayflasker, beholdere
med lightergas osv.) i køleskabet.
Læg ikke flasker og dåser med læskedrikke i fryseafdelingen. Når indholdet fryser, kan de nemt revne, eller ved kulsyreholdige drikke endda
eksplodere. Læg aldrig sodavand, frugtjuice, vin, øl, champagne osv. i fryseafdelingen. Den eneste undtagelse er spiritus med højt alkoholprocent.
Put ikke isterninger i munden lige efter at de er taget ud af fryseafdelingen. Den kolde is kan hænge fast i læber eller tunge, så der opstår forfrysninger.
Rør ikke ved dybfrostvarer med våde hænder. Hænderne kan klæbe fast til
pakken, så huden tager skade.
Bemærk - Betjen aldrig el-udstyr (f.eks. ismaskine, mixer osv.) i køleskabet,
med mindre producenten tillader dette.
Bemærk - For at holde sig funktionsdygtigt skal skabet have tilstrækkelig
lufttilførsel. Bloker, skjul eller dæk derfor ikke udluftningsåbninger i skabet
eller de tilstødende køkkenelementer.
Bemærk - Brug ikke mekaniske eller andre redskaber til at fremskynde
afrimningen, med mindre disse er tilladt af producenten.
Inden enhver form for rengøring skal strømmen tages fra ved at slukke for
skabet, tage stikket ud af væggen eller fjerne sikringen.
Tag altid fat i stikket og ikke i ledningen, når stikket tages ud af kontakten.
Brug ikke adaptere, fordelerstik eller forlængerledninger af nogen art.
Ved driftsforstyrrelser:
Læs altid først det pågældende afsnit i afsnittet “Hvad gør man hvis…” i
betjeningsvejledningen. Rør ikke mere ved skabet, hvis fejlen ikke kan
afhjælpes ved at følge dette råd.
Køleskabet skal altid repareres af en faguddannet. En reparation udført af
en ikke-fagmand kan frembyde alvorlige sikkerhedsrisici. Kontakt derfor
altid en autoriseret forhandler eller kundeservice i tilfælde af reparation.
Kontroller, at netledningen bag på skabet ikke har synlige fysiske skader.
- En defekt ledning kan blive overophedet og antænde en brand.
Pas på, at skabet ikke står på ledningen, og at der ikke sættes noget
andet oven på ledningen.
- Det kan medføre kortslutning og brand.
Kobl skabet fra nettet ved at tage stikket ud af kontakten.
- En defekt netledning kan give kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- En defekt ledning må kun udskiftes af en autoriseret reparatør.
Stikket må kun sættes i et korrekt monteret stikkontakt.
- Risiko for elektrisk stød eller brand.
39
Installation af apparatet
Transport og udpakning
Det anbefales at transportere apparatet i den originale emballage og oprejst
under hensyntagen til advarslerne på emballagen.
Efter hver transport skal man vente i ca. 2 timer, før man tænder for apparatet.
Fjern emballagen fra apparatet, og undersøg, om det er blevet beskadiget.
Eventuelle beskadigelser skal straks meddeles dér, hvor apparatet er købt. I
dette tilfælde skal man beholde emballagen.
Rengøring
Fjern al tape og andre elementer som sikrer at delene inde i skabet sidder fast
under transporten.
Brug en blød klud til at rengøre indersiden af apparatet med lunkent vand og
et mildt rengøringsmiddel.
Efter rengøringen tørres indersiden apparatet af med en tør klud.
40
Placering af apparatet
Omgivelsernes temperatur påvirker køleapparatets energiforbrug og funktion.
Når apparatet placeres på sin plads skal man kontrollere hvilken klimagruppe
omgivelserne passer i.
Klimagruppe
SN
N
ST
Omgivelsernes temperatur
+10 … +32 °C
+16 … +32 °C
+18 … +38 °C
Hvis omgivelsernes temperatur er under den lavest angivne temperatur ovenfor, kan temperaturen i apparatet indstilles højere end normalt anbefalet.
Hvis omgivelsernes temperatur er højere end den højest angivne temperatur
ovenfor, kører kompressoren længere tid ad gangen og forhindrer den
automatiske afrimning i at fungere korrekt. Desuden kan der forekomme
forhøjet temperatur i køleapparatet og højere energiforbrug.
Sæt afstandsbeslagene, som ligger
i posen med løsdele fast på bagsiden af apparatet.
Skruerne løsnes og afstandsbeslagene sættes fast i skruerne, som
atter strammes.
Sørg for at apparatet står vandret
ved at indstille de to indstillelige
ben.
41
Stil ikke apparatet i direkte sollys
eller tæt op ad en varmekilde (f.eks.
en ovn eller et varmeapparat).
Hvis apparatet kun kan placeres op
ad en varmekilde, skal følgende afstandskrav overholdes:
Hvis der er 3 cm eller mindre til
et gas-eller elektrisk komfur skal
der indsættes en 0,5 1 cm tyk
isoleringsplade af brandsikret
materiale mellem de to apparater.
Afstanden til olie eller kulfyr skal
være mindst 30 cm, da disse
afgiver mere varme.
Apparatet er konstrueret således at
det kan skubbes helt ind til væggen.
Overhold minimumskravene til afstand som vist på tegningen:
A: Ved placering under et vægskab
B: Ved fritstående placering
42
Vending af dør
Hvis opstillingsstedet eller adgangsforholdene kræver det, kan døren ændres
fra højre- til venstrehængt.
Skabene er højrehængte ved leveringen.
Det gøres på følgende måde, ud fra nedenstående forklaringer og tegninger:
1. Når dørene vendes, er det tilrådeligt at have
en hjælper, der kan holde dørene undervejs,
mens ændringerne udføres.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn dørene og skru skruerne (c) (2 stk.) ud, så
det dobbelte hængsel (a, b) kan fjernes. (Fig. 2)
4. Fjern det dobbelte hængsel (a, b, c) ved gradvist at trække det ud af kabinettet, samtidig
med at begge døre vippes lidt udad. Husk at
fjerne afstandsstykket (b) af plast under
hængslet. (Fig. 2)
5. Tag køleskabsdøren af ved at trække lidt ned i
den.
6. Tag fryserdøren af ved at trække lidt op i den.
7. Skru den øverste hængseltap (d) af køleskabet
og skru den på i den modsatte side. (Fig. 1)
8. Fjern afstandsstykket i soklen (e) med en
skruetrækker. (Fig. 4)
9. Fjern nederste hængseltap (f) og dens underlagsskive (h) og monter dem i den modsatte
side. (Fig. 4)
10. Sæt afstandsstykket til soklen (e) på plads i
den modsatte side.
11. Fjern dækskruerne (n, k) (3 stk.) til det
dobbelte dørbeslag i venstre side og skru dem
i den modsatte side. (Fig. 2)
12. Fjern propperne (t, z) i begge døre. (Fig. 3)
13. Fjern låseanordningerne (u, v) ved at fjerne
skruen (s).
14. Skil beslaget til dørgrebet fra dørgrebets
stang ved at skrue den øverste skrue ud (1).
Skru dørgrebets nederste beslag af (2). Skru
dørgrebets øverste beslag af (3) og skru det
på nederst til højre på døren (4). (Fig.5)
15. Drej beslaget og dørgrebets stang 180° og
saml dem med døren (5) og det allerede monterede beslag til dørgreb (6). (Fig.5) Stram
43
ikke skruen for hårdt (højst 2 Nm), ellers kan
dørgrebene tage skade.
16. Sæt låseanordningerne (u, v) på i den modsatte side efter at have vendt dem. Skru dem fast
med skruen (s).
17. Sæt propperne (t, z) på plads i den modsatte
side.
18. Sæt hængseltappen til det dobbelte
dørhængsel (m) i venstre hul på fryserdøren.
(Fig. 2)
19. Sæt fryserdøren på nederste hængseltap (f).
(Fig. 4)
20. Sæt køleskabsdøren på øverste hængseltap (d).
Vip forsigtigt begge døre, mens tappen til det
dobbelte dørhængsel (m) sættes ind i venstre
hul i køleskabsdøren.
21. Åbn begge døre, mens det dobbelte hængsel
monteres i venstre side med skruerne (c) (2
stk.). Husk at sætte afstandsstykket af plast (b)
på plads under hængslet. Sørg for, at dørens
kanter flugter med kanten på kabinettet.
22. Sæt skabet på plads, sæt det i vater og tænd
for det.
Hvis du ikke selv vil vende dørene, kan du kontakte nærmeste kundeservice.
Så kan du mod betaling få døren omhængslet af fagfolk.
44
Instruktioner til brugeren
Beskrivelse af skabets vigtigste dele
A - Køleskab
B - Fryser
1. Toppanel med betjening
2. Lampe
3. Glashylde
4. Hylde til flasker
5. Køleelement
6. Opsamling af afrimningsvand
7. Glashylde
8. Kurv
9. Specifikationstavle
10. Ventilationsgitter
11. Opbevaringsskuffer
12. Afløb for afrimningsvand
13. Nederste ventilationsliste
14. Indstillelige ben
15. Låg til mejeriboks
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Æggebakke
Dørrum
Tætningsliste
Flaskeholder
Håndtag
Isbakke
Kondensator
Afløbsrør til afrimningsvand
Afstandsbeslag
Opsamlingsbakke til vand fra
afrimning
26. Kompressor
27. Ruller
45
Betjeningknapper og kontrollamper,
koleskab
A. TÆND/SLUK-knap.
B. Temperaturvælger (til højere temperaturer)
C. Temperaturdisplay
D. Temperaturvælger
(til
lavere temperaturer)
E. COOLMATIC-funktion "til"
(gul)
F. COOLMATIC-knap
Knapper til temperaturvalg
Temperaturen indstilles med knapperne (B) og (D). Disse knapper er koblet
sammen med temperaturdisplayet.
Når der trykkes på knap (B) eller (D), skifter temperaturdisplayet fra at vise
FAKTISK temperatur (tallene lyser konstant) til at vise ØNSKET temperatur
(tallene blinker).
For hvert tryk på en af knapperne ændres den ØNSKEDE temperatur med
1 °C. Den ØNSKEDE temperatur skal være nået inden 24 timer.
Hvis der ikke trykkes på en af knapperne, skifter temperaturdisplayet automatisk tilbage efter et stykke tid (ca. 5 sek.), så den FAKTISKE temperatur igen
vises.
ONSKET temperatur vil sige:
Den valgte indvendige temperatur i køleskabet. Den ØNSKEDE temperatur
vises ved, at tallene i displayet blinker.
FAKTISK temperatur vil sige:
Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperatur i køleskabet.
Den FAKTISKE temperatur vises med lysende tal.
Temperaturdisplay
Temperaturdisplayet kan vise flere slags oplysninger om temperaturen i
køleskabet.
Ved normal drift vises den aktuelle temperatur i køleskabet (FAKTISK temperatur).
Mens temperaturen indstilles, viser blinkende tal i displayet den temperatur, der er indstillet for køleskabet (ØNSKET temperatur).
46
Start indstilling af temperatur
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knap (A). Køleskabet starter.
2. Tryk på knap (B) eller (D). Temperaturdisplayet skifter til at vise den aktuelt
valgte ØNSKEDE temperatur i temperaturdisplayet (blinkende tal).
2. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på knap (B) eller (D) (se under
"Knapper til temperaturvalg"). Temperaturdisplayet viser straks den nye indstilling. For hvert tryk på knappen ændres temperaturen med 1 °C.
En temperatur på +5 °C er tilstrækkelig til opbevaring af mad i køleskab, når
det gælder fødevaresikkerheden.
2. Når den ønskede temperatur er indstillet, går der et øjeblik (ca. 5 sek.) før
temperaturdisplayet igen viser den aktuelle FAKTISKE temperatur i køleskabet.
Tallene i displayet skifter fra at blinke til at lyse konstant.
Oplysning! Når indstillingen ændres, starter kompressoren ikke straks, hvis en
automatisk afrimning samtidig er i gang. Da køleskabet hurtigt kommer ned
på opbevaringstemperaturen, kan der straks lægges mad i skabet, når der er
tændt for det.
COOLMATIC
COOLMATIC-funktionen er beregnet til hurtig nedkøling af store mængder
mad i køleskab.
1. COOLMATIC-funktionen slås til med et tryk på COOLMATIC-knappen (F).
Den gule lampe (E) lyser.
COOLMATIC-funktionen sørger nu for kraftig nedkøling. Der vælges automatisk en ØNSKET temperatur på +2 °C. COOLMATIC-funktionen afsluttes
automatisk efter 6 timer.
2. COOLMATIC-funktionen kan når som helst afsluttes med endnu et tryk på
COOLMATIC-knappen. Den gule lampe slukkes.
Feriefunktion
Feriefunktionen indstiller temperaturen på +15°C. Med denne funktion kan
køleskabet stå lukket og tomt ved længere tids fravær (f.eks. sommerferie),
uden at der opstår dårlig lugt.
1. Feriefunktionen slås til med et tryk på knap (B).
2. Hold knap (B) nede, til temperaturdisplayet viser bogstavet “H” (for 'holiday).
Temperaturdisplayet kan ændre den viste temperatur med op til +8°C, i trin
på 1°. 8°C efterfølges af bogstavet “H”. Nu står køleskabet på “ferie”-funktion,
dvs. strømsparefunktion.
Koleafdelingen skal vare tom, nar feriefunktionen slas til.
47
Slukke for koleafdelingen
Sluk for køleafdelingen ved at trykke flere gange på knap (B), til symbolet “OF”
vises i temperaturdisplayet (C). Tryk atter på knap (B) i cirka 5 sekunder.
Temperaturdisplayet tæller ned, dvs. tæller baglæns fra “3” til “1”. Når det
viser “1”, slukkes der for køleskabet. Temperaturdisplayet slukkes.
Brug af køleapparatet
Indvendig luftcirkulation i køleskabet er nødvendig for at opnå den rette
køletemperatur. Undlad derfor at tildække rummet mellem hylderne og
bagvæggen med papir, bøtter eller andet.
Sæt ikke varme madvarer i køleskabet. Lad først maden køle ned til
stuetemperatur. Herved undgås unødvendig rimdannelse.
Lugt overføres mellem madvarerne. Brug derfor altid lukkede beholdere
eller pak maden ind i madfolie, alufolie, madpapir eller plastic før de
anbringes i køleapparatet. Således bevarer madvarerne deres naturlige
futighed, og for eksempel grøntsager holder sig i flere dage uden at tørre
ud.
Oppbevaringshyller
En glasshylle bør alltid settes inn i
sporet nærmest grønnsaksskuffen.
Du kan justere høyden mellom hyllene.
1. I så fall trekkes hyllen forover til
den kan vippes oppover eller
nedover og fjernes for så å settes
inn i et annet spor.
2. Gå frem i motsatt rekkefølge for å
sette inn en hylle i en annen høyde.
Boks
Boksen egner sig til opbevaring af
grøntsager eller frugter.
Der hører en indvendig rum-deler
med til boksen som kan anvendes
til at adskille varerne i boksen efter
behov.
48
Opbevaring i køleskabet
Når forskellige typer madvarer skal opbevares i køleskabet, anbefales det at
anbringe dem som vist på tegningen:
1 Tilberedte madvarer, færdigretter, madvarer på tallerkener/fade, fersk kød, afskåret
pålæg, drikkevarer
2 Mælk, mejeriprodukter, madvarer på tallerkener/fade
3 Frugt, grøntsager, salat
4 Ost, smør
5 Æg
6 Yoghurt, cremefraiche
7 Små flasker, sodavand
8 Store flasker, drikkevarer
Madvarernes opbevaringstid og temperatur
Skemaet bagest i denne brugsanvisning oplyser om opbevaringstid.
Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge den nøjagtige opbevaringstid, da
den afhænger af, hvor friske kølevarerne er, og hvordan de er behandlet.
Derfor er de oplyste opbevaringstider kun vejledende.
Hvis man ikke ønsker at bruge alle de netop købte dybfrosne madvarer med
det samme, kan de opbevares i ca. 1 dag (indtil optøning) i køleskabet.
49
Betjeningknapper og kontrollamper,
fryser
G. FROSTMATIC-funktion "til" (gul)
H. FROSTMATIC-knap
I. Temperaturvælger (til højere
temperaturer)
J. Temperaturdisplay
K. Temperaturvælger (til lavere
temperaturer)
L. Knap til nulstilling af alarm
M.Lampe for nulstilling af alarm
Knapper til temperaturvalg
Temperaturen indstilles med knapperne (I) og (K). Disse knapper er koblet
sammen med temperaturdisplayet (J).
Når der trykkes på knap (I) eller (K), skifter temperaturdisplayet skifter fra
at vise FAKTISK temperatur (tallene lyser) til at vise ØNSKET temperatur
(tallene blinker).
For hvert tryk på en af knapperne ændres den ØNSKEDE temperatur med
1 °C. Den ØNSKEDE temperatur skal være nået inden 24 timer.
Hvis der ikke trykkes på en af knapperne, skifter temperaturdisplayet automatisk tilbage efter et stykke tid (ca. 5 sek.), så den FAKTISKE temperatur igen
vises.
ONSKET temperatur vil sige:
Den indvendige temperatur, der er valgt for fryseren. Den ØNSKEDE temperatur vises ved, at tallene i displayet blinker.
FAKTISK temperatur vil sige:
Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperatur i fryseren.
Den FAKTISKE temperatur vises med lysende tal.
Temperaturdisplay
Temperaturdisplayet kan vise flere slags oplysninger.
Ved normal drift vises den aktuelle temperatur i fryseren (FAKTISK temperatur).
Når temperaturen indstilles, viser blinkende tal i displayet den frysertemperatur, der er indstillet (ØNSKET temperatur).
50
Start - indstilling af temperatur
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knap (A). Alarmlampen (M) blinker, til temperaturen er nået.
Summeren lyder.
3. Summeren standses med et tryk på knap (L).
4. Tryk på knap (I) eller (K). Temperaturdisplayet skifter til at vise den aktuelt
valgte ØNSKEDE temperatur (med blinkende tal).
5. Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på knap (I) eller (K) (se under
"Knapper til temperaturvalg"). Temperaturdisplayet viser straks den nye indstilling. For hvert tryk på knappen ændres temperaturen med 1 °C.
En temperatur på -18 °C tilstrækkelig til langtidsopbevaring i fryser, hvad
angår fødevaresikkerheden.
FROSTMATIC
FROSTMATIC-funktionen fremskynder indfrysningen af friske madvarer, og
samtidig beskytter den de allerede frosne madvarer mod at blive varmet op.
1. FROSTMATIC-funktionen slås til ved at trykke på FROSTMATIC-knappen (H).
Den gule lampe (G) lyser.
Hvis FROSTMATIC-funktionen ikke slås fra manuelt, kobles den automatisk fra
efter cirka 52 timer. Den gule lampe slukkes.
2. FROSTMATIC-funktionen kan når som helst afsluttes med endnu et tryk på
FROSTMATIC-knappen. Den gule lampe slukkes.
Knap til nulstilling af alarm
Í tilfælde af unormal temperaturstigning i fryseren (f.eks. efter strømafbrydelse) begynder alarmlampen (M) at blinke, og der lyder en summer. Stop
summeren med et tryk på nulstillingsknappen til alarm (L). Alarmlampen bliver ved med at blinke.
Summeren stopper automatisk, når temperaturen er vendt tilbage til det normale, mens advarselslampen (M) bliver ved med at blinke. Når der trykkes på
nulsstillingsknappen til alarm (L), afbrydes advarselslampen, og samtidig viser
displayet i ca. 5 sekunder den højeste temperatur, som fryseren har været
oppe på.
Slukke for fryseafdelingen
Fryseafdelingen slukkes ved at trykke flere gange på knap (I), til symbolet “OF”
vises i temperaturdisplayet (J). Tryk atter på knap (I) i ca. 5 sekunder. Der
tælles ned i temperaturdisplayet, dvs. tælles baglæns fra “3” til “1”. Når displayet viser “1”, slukkes der for fryseafdelingen. Temperaturdisplayet slukkes.
51
Slukke for skabet
Sluk ved at holde knap (A) nedeHvis skabet ikke skal bruges i længere tid:
1. Sluk for skabet.
2. Tag netstikket ud af stikkontakten, sluk på kontakten eller afbryd på ejendommens el-tavle.
3. Afrim fryseafdelingen og gør grundigt rent i hele skabet (se under: “Rengø
ring og vedligeholdelse”).
4. Lad dørene stå åbne, så der ikke opstår dårlig lugt.
Indfrysning og opbevaring af dybfrost
Fryseren kan også bruges til at indfryse friske madvarer.
Vigtigt!
Temperaturen i fryseafdelingen skal være nede på mindst 18 °C, før madvarer til indfrysning lægges ind.
Sørg for at overholde den angivne indfrysningskapacitet på typeskiltet.
Indfrysningskapaciteten er den maksimale mængde friske madvarer, der
kan indfryses på 24 timer. Hvis der skal indfryses madvarer flere dage i
træk, må der højst indfryses 2/3 til 3/4 af den angivne indfrysningskapacitet på typeskiltet. Madvarernes kvalitet bevares bedst, når pakkerne
fryses helt igennem hurtigst muligt.
Lad varme madvarer køle af, inden de indfryses. Ellers vil varmen give øget
isdannelse og større strømforbrug.
Bemærk den maksimale holdbarhed, der fremgår af datomærkningen.
Optøede madvarer må under ingen omstændigheder nedfryses en gang til,
med de mindre først forarbejdes (dvs. tilberedes til retter).
Beholdere med brandfarlige gasser eller væsker kan lække ved lav temperatur. Fare for eksplosion! Opbevar aldrig beholdere med brandfarlige stoffer (f.eks. spraydåser, refiller til ildslukkere o.l.) i køleskab/fryser.
Flasker og dåser må ikke lægges i fryseren. De kan revne, når indholdet
fryser, og læskedrikke med højt kulsyreindhold kan endda eksplodere!
Opbevar aldrig sodavand, saft, øl, vin, sekt og lignende i fryseren. Undtagelse:
Spiritus med højt alkoholprocent kan opbevares i fryseren.
Madvarer skal altid indpakkes lufttæt inden nedfrysning, så de ikke udtørrer eller mister smagen, og så madvarerne ikke kan få afsmag af hinanden.
Forsigtig! Rrr ikke frostvarer med vlde hcnder. Hcnderne kan fryse fast til
pakken.
52
1. Nlr madvarer skal indfryses hurtigt, eller den maksimale mcngde pr. drgn skal
indfryses: Tryk pl indfrysningsknappen 12 timer frr maden lcgges i, men uden
at cndre termostatens indstilling.
2. Lcg de madvarer der skal indfryses i rverste skuffe.
3. Lbn drren sl lidt som muligt, og lad den ikke stl lben lcngere end hrjst nrdvendigt.
Opbevaring i fryseren
Når madvarer er blevet dybfrosne kan de med fordel lægges op i de(n) øverste fryseskuffe(r). Herved sikres plads til efterfølgende indfrysning af nye
friske madvarer. De frosne madvarer tager ikke skade af gentagne indfrysninger.
Når større mængder madvarer skal indfryses kan det være en fordel at tage
den nederste fryseskuffe ud af apparatet og placere madvarerne direkte på
hylden.
Frostvarer kan uden videre lægges til opbevaring i fryseren indtil den udløbsdato, som er angivet på emballagen.
Frostvarer bevarer kun deres holdbarhed, hvis de ikke har været optøet inden
de lægges i fryseren. Hvis frosne varer har været optøet, bør de ikke nedfryses igen. Sådanne varer skal i alle tilfælde anvendes hurtigst muligt.
Sådan laver man isterninger
Når man vil lave isterninger, skal man fylde isterningebakken med vand og
sætte den ind i frostboksen. Hvis man har behov for en hurtigere nedfrysning
af vand til isterninger, indstilles termostatknappen på maksimum. Når nedfrysningen er sket, skal termostatknappen igen indstilles til en passende temperatur.
Isterningerne kan tages ud af bakken ved at skylle den under rindende vand
og derefter vride bakken let. Hvis isterningebakken fryser fast i frostboksen,
må man ikke bruge en kniv for at løsne bakken, da kølesystemet kan blive
ødelagt.
53
Gode råd og vejledning
1. Vær opmærksom på at hyldernes placering i køleskabet kan ændres, hvilket
øger anvendelsesmulighederne betydeligt. Hylderne kan flyttes, når døren er
90° åben.
2. Når fryserdøren lukkes opstår der vakuum i køleskabet på grund af den lave
temperatur. Vent derfor 2-3 minutter til trykket udlignes før døren åbnes
igen.
3. Sørg for at indstille temperaturen således, at der aldrig er varmere end -18 °C
i fryseren.
4. Det bør dagligt kontrolleres, at køleskabet fungerer korrekt for at undgå at
madvarer går tabt hvis der opstår et problem med køleskabet.
5. Køleskabet kan under normale omstændigheder afgive følgende lyde.
Klikkelyde: Når den automatiske kontrolmekanisme afbryder eller
igangsætter kompressoren kan der høres en klikke- eller bankelyd.
Summen: Kompressoren afgiver en summende lyd, når den kører.
Slubren: Når kompressoren sætter igang begynder kølevæsken at flyde
i rørene, hvorved der kan forekomme pulserende lyde (gurglen, boblen,
slubren og lignende). Disse lyde kan også forekomme i kort tid når kompressoren afbrydes.
Poppelyde: I en stor del af
vores køleskabe er afrimeren
omgivet af skum inde i skabet.
Afrimerens temperatur skifter,
hvorved dens størrelse også
ændrer sig en lille smule. Når
dette sker, kan der forekomme
en dump poppelyd. Dette er
ganske normalt og skader ikke
apparatet.
6. For at kontrollere temperaturen i
køleskabet, skal termostaten først
stilles på mellemste indstilling.
Derefter placeres et glas vand med
et termometer til måling af både +
og - 1 °C midt i køleskabet. Hvis termometeret efter 6 timer måler mellem
+3 og +8 °C, virker køleskabet korrekt. Under målingen må køleskabets indstillinger eller udnyttelse ikke ændres.
7. For at kontrollere temperaturen i fryseren, skal termometret placeres inde
imellem de frosne varer, hvorved målingen viser den korrekte temperatur
inden i varerne.
54
Tips og idéer
I dette kapitel er der praktiske tips og idéer til, hvordan man kan opnå maksimal energibesparelse, ligesom der er miljøoplysninger om skabet.
Sådan spares der energi på strømmen:
1. Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller tæt ved en varmekilde.
2. Sørg for at kondensatoren og kompressoren bliver ventileret, undgå at
blokere for luftgennemstrømning.
3. Pak madvarerne ind i tætsluttende bøtter eller folie for at undgå unødig rimdannelse.
4. Undgå at åbne dørene unødigt og lade dem stå åbne i længere tid.
5. Lad varm mad køle ned til stuetemperatur før det sættes i køleapparatet.
6. Hold kondensatoren ren.
Skabet og miljøet
Dette skab indeholder ikke gasarter i kølekredsløbet eller isoleringsmaterialet, der er til skade for ozonlaget. Skabet må ikke bortskaffes sammen med
det almindelige affald. Undgå at ødelægge køleenheden, især på bagsiden
tæt på kondensatoren. Yderligere oplysninger om bortskaffelse fås ved henvendelse til kommunen.
Materialerne i dette skab, som er mærket med symbolet,
kan genbruges.
55
Vedligeholdelse
Afrimning
Når apparatet er i brug vil fugtigheden i køleskabet blive til rim og islag.
Kraftige lag af rim eller is virker isolerende og nedsætter derfor apparatets
køleevne, hvilket resulterer i højere temperaturer i apparatet og et højere
energiforbrug.
I denne type køleapparat sker afrimningen ganske automatisk. Termostaten
afbryder med jævne mellemrum kompressoren og standser dermed kølingen
i kortere eller længere tid.
Herved stiger temperaturen på køleapparatets indvendige køleflader til over
0°C og afrimningen foregår. Termostaten starter kompressoren igen, når kølefladen i apparatet når +3 - +4°C.
Smeltevandet løber igennem opsamlingskanalen ud i opsamlingsbakken, som
er placeret ovenpå kompressoren på apparatets bagside. Varmen fra kompressoren får vandet til at fordampe.
Sørg regelmæssigt for kontrollere at
afløbet til smeltevandet ikke er
tilstoppet, da det stående vand vil
skabe en isolerende effekt og nedsætte funktionsevnen.
Brug den vedlagte afløbsrenser til at
rense smeltevandsafløbet som vist på
tegningen. Opbevar afløbsrenseren i
afløbets åbning.
Den hyppigste årsag til at smeltevandsafløbet stoppes til, er når madvarer
som er indpakket i papir placeres i
køleskabet og papiret kommer i
berøring med bagvæggen og fryser fast
på den. Tages maden ud netop på dette tidspunkt, rives papiret over og den
fastfrosne stump kan ende med at stoppe afløbet til.
Vær venligst opmærksom på dette, når du placerer madvarer i køleskabet,
som er indpakket i papir.
Når køleskabet kører uafbrudt for eksempel under en hedebølge - kan det
forekomme at køleapparatets automatiske afrimningsfunktion ikke fungerer.
Det er ikke unormalt at der efter afrimning stadig sidder små is- og rimpletter på apparatets bagvæg.
Ved denne type køleapparatet sker afrimning af fryseren ligeledes fuldstændig automatisk.
56
Regelmæssig rengøring
Gør jævnligt apparatet rent.
Brug ikke opvaskemiddel, skrubbemiddel, stærkt duftende rengøringsmiddel, poleringsvoks eller bakteriedræbende midler, herunder alkoholholdige produkter!
Træk stikket ud af stikkontakten under rengøringen.
Indvendig rengøring
Apparatets indvendige sider og løse dele rengøres med varmt vand og sodabikarbonat (5 ml pr 0,5 liter vand).
Sørg for at alle dele gøres godt våde og tør derefter det hele af.
Tætningslisten i døren rengøres med rent vand.
Udvendig rengøring
Apparatets udvendige dele rengøres med varmt vand og sodabikarbonat (5 ml
pr 0,5 liter vand).
Apparatets bagside bør rengøres en til to gange om året. Fjern støv og andet
skidt fra kondensatoren og rengør bakken til smeltevand som sidder ovenpå
kompressoren.
Efter rengøring tilsluttes apparatet igen.
57
Hvis noget ikke virker
Når apparatet er i brug, kan der tit forekomme nogle mindre men irriterende
problemer, som ikke kræver, at der tilkaldes en servicetekniker. I det følgende
skema er der oplysninger om disse problemer, så man undgår unødvendige
omkostninger til service.
Vi gør opmærksom på, at der er visse lyde, når der er tændt for apparatet
(kompressor- og cirkulationslyd). Disse lyde er ikke tegn på problemer, men
betyder blot, at apparatet kører normalt.
Vi gør igen opmærksom på, at apparatet kører i intervaller. Det betyder, at når
kompressoren slukker, er det ikke ensbetydende med, at der er afbrudt for
strømmen. Det er grunden til, at man ikke må røre apparatets elektriske dele,
før der er afbrudt for strømmen.
Mulig årsag
Termostaten kan være indstillet forkert.
Hvis varerne ikke er kolde nok eller lagt et
forkert sted.
Døren lukker ikke tæt eller er ikke
lukket rigtigt.
Termostaten kan være indstillet forkert.
Der er for varmt i
Døren lukker ikke tæt eller er ikke
fryseren.
lukket rigtigt.
Stor mængder varer, som skal fryses, er
lagt i fryseren.
Varer, som skal fryses, ligger for tæt på
hinanden.
Det er normalt. Under automatisk
Der løber vand på
køleskabets bagvæg. afrimning smelter isen på bagvæggen.
Afløbshullet kan være tilstoppet.
Der løber vand ud i
køleskabet.
Varer i køleskabet kan forhindre vand i
at løbe ned i renden.
Der løber vand ud på Smeltevandet løber ikke ned i tøvandsbakken over kompressoren.
gulvet.
Varerne er ikke pakket ordentligt ind.
Der er for meget
frost og is.
Dørene lukker ikke tæt eller er ikke
lukket rigtigt.
Termostaten kan være indstillet forkert.
Problem
Der er for varmt i
køleskabet.
58
Løsning
Stil termostaten højere.
Læg varerne det rigtige sted.
Undersøg, om døren lukker rigtigt, og at
gummilisten er hel og ren.
Stil termostaten højere.
Undersøg, om døren lukker rigtigt, og at
gummilisten er hel og ren.
Vent nogle timer, og undersøg så temperaturen igen.
Læg varerne på en måde, så der kan
cirkulere kold luft rundt.
Rengør afløbshullet.
Læg varerne på en måde, så de ikke
rører bagvæggen direkte.
Sørg for at føre smeltevandsafløbet over
til tøvandsbakken.
Pak varerne ordentligt ind.
Undersøg, om dørene lukker rigtigt, og
at gummilisterne er hele og rene.
Stil termostaten i en position, der giver
højere temperatur.
Problem
Kompressoren kører
uafbrudt.
Mulig årsag
Termostaten er indstillet forkert.
Dørene lukker ikke tæt eller er ikke
lukket rigtigt.
Stor mængder varer, som skal fryses,
er lagt i fryseren.
For varm mad blev lagt i køleskabet.
Apparatet virker
ikke. Det køler ikke
og der er ikke lys.
Skabet støjer.
Skabet står et sted, hvor der er for
varmt.
Stik sidder ikke rigtigt i stikkontakten.
Sikringen er defekt.
Termostatknappen er slukket.
Der er ikke spænding i stikkontakten.
(Prøv at tilslutte et andet apparat).
Skabet står ikke i vater.
Løsning
Stil termostaten i en position, der giver
højere temperatur.
Undersøg, om dørene lukker rigtigt, og
at gummilisterne er hele og rene.
Vent nogle timer, og undersøg så temperaturen igen.
Maden, der lægges ind, må ikke være
over stuetemperatur.
Prøv at nedsætte temperaturen i det
rum, hvor skabet står.
Sæt stikket rigtigt i stikkontakten.
Udskift sikringen.
Start skabet som beskrevet i kapitlet
„Ibrugtagning”.
Tilkald en elektriker.
Undersøg, om skabet står stabilt (både
fortil og bagtil), og bring skabet i vater
ved at justere de forreste stilleben.
Hvis disse råd ikke virker efter hensigten, anbefales det at tilkalde vor serviceafdeling.
59
Skift af elpære
Hvis elpæren i køleskabet går i
stykker, kan den udskiftes på følgende måde:
Sluk for strømmen til apparatet.
Tryk på splitten (1) bag på lampen
som vist på tegningen. Tag derefter
skærmen af i pilens retning (2). Nu
kan elpæren skiftes (Type: 230-240
V, 25 W, E14 gevind).
Når pæren er udskiftet klikkes
skærmen på plads. Tænd igen for
strømmen til apparatet.
Manglende lys i køleskabet påvirker ikke dets øvrige funktioner.
Elektrisk tilslutning
Dette køleskab skal tilsluttes 230 V vekselstrøm (~) 50 Hz.
Stikket skal sættes ind i en stikkontakt med ekstrabeskyttelse (jordforbindelse). Hvis der ikke er jordbindelse, anbefales det at få en installatør til at opsætte en stikkontakt med korrekt jordforbindelse for eltilslutning af køleskabe og frysere.
Ved tordenvejr kan et HFI-relæ afbrydes og derved afbryde for spændingen til skabet.
Et HPFI-relæ er mindre følsomt overfor sådanne forhold.
Dette apparat opfylder følgende EU-direktiver:
73/23/EØF af 19.02.73 (direktiv om lavspænding) og senere ændringer,
89/336/EØF af 03.05.89 (direktiv om elektromagnetisk stråling) og senere
ændringer.
60
Opbevaringsoversigt, skema (1)
Opbevaringstid og emballage for friske madvarer i
køleskabet
Madvarer
1
Råt kød
Kogt kød
Stegt kød
Råt hakket kød
Stegt hakket kød
Afskåret pålæg, wienerpølser
Frisk fisk
Kogt fisk
Stegt fisk
Fisk på dåse, åben
Frisk kylling
Stegt kylling
Frisk høne
Kogt høne
Frisk and, gås
Stegt and, gås
Smør, uåbnet
Smør, åbnet
Mælk i plasticemballage
Fløde
Cremefraiche
Ost (fast)
Smøreost
Kvark
Æg
Spinat
Grønne ærter, bønner
Champignon
Gulerødder, rodfrugter
Peberfrugt
Tomat
Kål
Frugt, som hurtigt rådner
(jordbær, hindbær osv.)
Anden frugt
Frugt på dåse, åbnet
Flødekager
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Opbevaringstid i dage
3
4
5
6
7
X
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
Emballage
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
plastfolie, cellofan, smørrebrødspapir
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
skål/fad med låg
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
plastfolie, lufttæt
skål/fad med låg
original emballage
original emballage
original emballage
plasticboks
plasticboks
aluminiumfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
plastfolie
skål/fad med låg
skål/fad med låg
Forklaringer:
X sædvanlig opbevaringstid
x mulig opbevaringstid (kun ved meget friske varer)
61
Opbevaringsoversigt (2)
Opbevaringstid for dybfrosne og frosne varer
Madvarer
Grøntsager:
grønne bønner, grønne ærter, blandede grøntsager,
majs osv.
Færdigretter:
grøntsagsretter, tilbehør, med kød osv.
Færdigretter:
mørbradssteg, gryderet af skank, kød fra flæskefars osv.
Madvarer af kartofler, pasta:
kartoffelmos, pasta med fyld, pommes frites
Supper:
kødsuppe, suppe af grønne bønner, af grønne ærter osv.
Frugt:
kirsebær, stikkelsbær, frugtcreme
Kød:
kylling, and, gås samt indmad
filet, tun
Ispinde, flødeis
62
I køleskabet
+2 - +7 °C
I **** frostboks
-18 °C
1 dag
12 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
6 måneder
1 dag
12 måneder
1 dag
1 dag
1 dag
5 måneder
6 måneder
3 uger
Fejl og mangler / Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler
ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service”.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller
opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
63
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forbehold:
At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor
installationsanvisning.
At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
At der er brugt uoriginale reservedele.
At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere
transport f.eks ved flytning eller videresalg.
At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Der forbeholdes ret til produktændringer.
64
Garanti/Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved
dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab
Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service og reservedele".
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan
tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i
forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald,
hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under reklamationsperioden - iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den
aktuelle pris kan til enhver tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
65
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for
skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det
installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere
af følgende forhold:
1. At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
2. At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
3. At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke
er blevet fulgt.
4. At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
5. At der er brugt uoriginale reservedele.
6. At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
7. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund
fornuft.
Service og reservedele
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 87 40 36 01
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11
og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på
http://www.electrolux.dk
66
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i
denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af apparatets garantibevis
eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet
land på listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold:
1. Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt.
Der skal fremvises gyldig kvittering for købet, udstedt af den forhandler, som
apparatet er købt hos.
2. Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og
i det omfang, som gælder for den pågældende model eller produktgruppe i
det nye opholdsland.
3. Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan
ikke overdrages til en anden bruger.
4. Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun bruges i husholdningen, dvs.
ikke til erhvervsmæssige formål.
5. Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De
evt. har ifølge loven.
www.electrolux.com
67
à
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgien
Česká republika
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Belgique/België/
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Hellas
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
+30 23 10 56 19 70 4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiu 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Romania
+40 21 451 20 30
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves
Zarco - Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
68
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana, d.o.o.
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
+7 495 9377837
129090 , , 16, „
“
69
70
SK/AE/8. (06.)
71
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-,
rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som
kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca.
14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkkenrengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux
Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne sælges i mere end 150 lande verden
over.
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å
sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre.For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet,
vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.no
www.aeg-electrolux.dk
© Copyright by AEG
200370798 - 00 - 0606
2006. 07. 03.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved
at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge
eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt.Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement