Electrolux | ERB36442X | User manual | Electrolux ERB36442X Használati utasítás

Electrolux ERB36442X Használati utasítás
Használati útmutató
HU
hűtő-fagyasztó kombináció
ERB 36442 X
ERB 40442 X
We were thinking of you
when we made this product
HU
HU
electrolux 3
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely
reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja, hogy minőségi
termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé teszi az Ön életét. Az
útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük, szánjon rá néhány percet, és
tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit
ígérhetünk, hogy ez a készülék könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni
mindennapjait. Sok szerencsét
4 electrolux
HU
HU
A készülék üzembehelyezése és használatbavétele előtt kérjük, hogy
gondosan olvassa el a kezelési tájékoztatót, amely biztonsági előírásokat,
hasznos tudnivalókat, tájékoztatásokat és ötleteket tartalmaz. Ha a kezelési
tájékoztatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket, akkor az
megfelelő módon fog működni és az Ön legnagyobb megelégedését fogja
szolgálni.
Az alábbi jelölések a könnyebb eligazodást segítik:
Biztonsági előírások
Ennél a jelképnél található figyelmeztetések és útmutatások az Ön és a
készülék védelmét szolgálják.
.
Hasznos tudnivalók, információk
Környezetvédelmi tájékoztatások
Ötlet jelkép
Ennél a jelképnél ötleteket talál, amelyek az ételekkel és azok tárolásával
kapcsolatosak.
A használati útmutató a környezeti hatások csökkentésére vonatkozó
tájékoztatást is tartalmaz.
A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el
kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről,
segít megelőzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal
vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
HU
HU
electrolux 5
Tar t alomjegyzék
Fontos információk a biztonságról.........................................................6
Általános biztonsági előírások ...............................................................6
Gyermekekkel kapcsolatos biztonsági előírások ......................................7
Az üzembehelyezésre vonatkozó biztonsági előírások...............................7
Izobutánra vonatkozó biztonsági előírások ..............................................7
Az üzemeltető figyelmébe .....................................................................8
Általános tájékoztatás..........................................................................8
Kijelző .........................................................................................8
A készülék üzembehelyezése ..........................................................9
A hűtőkészülék használata ...................................................................9
Tárolás a hűtőkészülékben ............................................................10
Élelmiszerek tárolási ideje és hőmérséklete......................................10
Tárolás a fagyasztókészülékben......................................................11
A fagyasztókosarak eltávolítása a fagyasztóból .....................................11
Jégkockák készítése ....................................................................11
Hasznos tudnivalók és tanácsok..........................................................12
Ötletek és gondolatok .......................................................................12
Így lehet energiát megtakarítani: .....................................................12
Szekrény és környezet..................................................................13
Karbantartás ....................................................................................13
Leolvasztás .................................................................................13
Rendszeres tisztítás......................................................................15
Használaton kívüli készülék............................................................15
Hibaelhárítás....................................................................................16
Izzócsere....................................................................................16
Ha valami nem működik ................................................................16
Az üzembehelyező figyelmébe.............................................................19
Műszaki adatok ................................................................................19
Tartozék jegyzék...............................................................................19
A készülék üzembehelyezése .............................................................19
Szállítás, kicsomagolás .................................................................19
Tisztítás......................................................................................20
Elhelyezés..................................................................................20
EAz üvegpolc rögzítők eltávolítása ..................................................21
Ajtónyitásirány változtatása.............................................................22
Villamos csatlakozás.....................................................................24
Tárolási idő táblázat (1) ......................................................................25
Tárolási idő táblázat (2) ......................................................................26
6 electrolux
HU
HU
F ont os inf ormációk a bizt onságr ól
Általános biztonsági előírások
Őrizze meg ezt a kezelési tájékoztatót
és
az
költözéskor
vagy
tulajdonosváltáskor
kísérje
a
készüléket.
A készüléket csak élelmiszerek
tárolására, normál háztartási és
kizárólag e kezelési tájékoztató szerinti
használatra tervezték.
A szervizelést, javításokat beleértve az elektromos csatlakozó
kábel javítását és cseréjét - a gyártó
által feljogosított márkaszerviz
végezze. A javításhoz csak az általuk
szállított pótalkatrészek használhatók.
Ellenkező esetben a készülék
károsodhat vagy egyéb anyagi kár,
illetve személyi sérülés keletkezhet.
A
készülék
csak
akkor
feszültségmentes, ha a villásdugót
kihúzta a dugaszoló aljzatból. Ezért
tisztítás, karbantartás, leolvasztás előtt
mindig húzza ki a villásdugót (de ne a
kábelnél fogva). Ha a dugaszoló aljzat
nehezen hozzáférhető helyen van,
akkor
a
villamos
hálózat
lekapcsolásával kapcsolja ki a
készüléket.
Nem szabad a hálózati csatlakozó
kábelt megtoldani!
Győzödjön meg, hogy a készülék
hátoldalán
található
hálózati
csatlakozó kábel mechanikai
sérüléstől mentes legyen!
-A
sérült
hálózati
csatlakozó
túlmelegedhet és tüzet okozhat!
Ügyeljünk, hogy az elektromos
csatlakozó kábelre semmilyen
tárgy ne kerüljön, ill. a kábel ne
kerülhessen a készülék alá.
- Rövidzárlat és tűz keletkezhet.
Áramtalanításkor a villásdúgót a
csatlakozó aljzatból a villásdugó
megfogásával húzzuk ki!
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet
és/vagy áramütést okozhat.
- A sérült hálózati csatlakozó kábelt,
kizárólag, a gyártó által feljogosított
márkaszerviz képviselője cserélheti
le.
Csak
szakszerűen
rögzített
csatlakozó
aljzathoz
csatlakoztassuk a készüléket!
- Áramütés vagy tűz keletkezhet.
A belső világítás burája nélkül a
készüléket üzemeltetni tilos!
Tisztításkor, leolvasztáskor, fagyasztott
ételek vagy jégtál kiemelésekkor ne
használjon éles, hegyes vagy kemény
eszközöket, mivel ezek a hűtőrendszer
(kondenzátor, elpárologtató) sérülését
okozhatják.
Ügyeljen arra, hogy folyadék a
hőmérséklet-szabályozóhoz, illetve a
világításszerelvénybe ne kerüljön.
A jég és a fagylalt fagyási sérüléseket
okozhat,
ha
közvetlenül
a
fagyasztórekeszből való kivétele után
fogyasztja.
A fagyasztott élelmiszert felolvadás
után újra lefagyasztani nem szabad,
azt minél előbb fel kell használni.
A
gyorsfagyasztott
(mirelite)
élelmiszerek
esetében
mindig
gondosan kövesse a gyártónak az
eltartási időre vonatkozó ajánlásait.
Tilos
bármilyen
elektromos
fűtőkészülékkel, vagy vegyi anyaggal
meggyorsítani a leolvasztást!
Forró lábast ne érintsen a
hűtőkészülék műanyag részeihez.
Éghető gázt és folyadékot ne tároljon
a
készülékben,
mert
robbanásveszélyes.
Ne tegyen szénsavas, illetve
palackozott italokat és befőtteket a
fagyasztórekeszbe.
HU
A leolvasztás során keletkező
olvadékvíz
kivezető
nyílását
rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa.
Dugulás esetén a felgyülemlett
olvadékvíz a készülék idő előtti
meghibásodását okozza.
Gyermekekkel kapcsolatos
biztonsági előírások
Ne hagyja, hogy gyermekek a
készülék
csomagolóanyagával
játsszanak. A műanyag fólia
fulladásveszélyt okozhat.
A készüléket felnőtteknek kell
kezelniük. Ügyeljen arra, hogy
gyermekek ne játsszanak a
készülékkel, illetve annak szabályzó
részeivel.
Ha a készüléket a későbbiekben
nem kívánja használni, akkor húzza
ki a villásdugót a dugaszoló aljzatból,
vágja el a hálózati csatlakozó kábelt
(lehetőleg minél közelebb a
készülékhez) és szerelje le az ajtót.
Így megakadályozható, hogy játszó
gyermekek áramütést szenvedjenek
vagy
bezárják
magukat
a
készülékbe.
A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személyek (beleértve a
gyermekeket is) használhassák,
hacsak a biztonságukért felelős
személy nem biztosít számukra
felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről annak biztosítása
érdekében, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
Az üzembehelyezésre
vonatkozó biztonsági
előírások
Tegye a készüléket fal mellé, hogy
HU
electrolux 7
elkerülje
a
meleg
részek
(kompresszor, kondenzátor) érintését,
illetve megfogását, megelőzve ezzel
az esetleges égési sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
mozgatásakor a villásdugó ne legyen
a dugaszoló aljzatban.
A készülék elhelyezésekor figyeljen
arra, hogy azt ne helyezze az
elektromos csatlakozó kábelre.
A készülék körül legyen megfelelő
levegőáramlás,
ennek
hiánya
túlmelegedéshez vezet. A megfelelő
levegőáramlás elérése érdekében
kövesse
az
üzembehelyezésre
vonatkozó utasításokat.
Lásd “Elhelyezés” c. fejezet!
Izobutánra vonatkozó
biztonsági előírások
Figyelmeztetés
A készülék hűtőközege izobután (R
600a), amely fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes.
A készülék burkolatában vagy a
beépítési
szerkezetben
lévő
szellőzőnyílásokat szabadon kell tartani!
A fagymentesítő eljárás gyorsítására
nem szabad más mechanikai vagy
egyéb eszközöket használni, mint
amelyeket a gyártó ajánl.
A
hűtőkört
elpárologtató)
megrongálni.
(kondenzátor,
nem
szabad
A készülék élelmiszertároló részeinek
a belsejében nem szabad villamos
készülékeket használni, kivéve a
gyártó által ajánlott tipusúakat.
Élet- és vagyonbiztonsági
szempontból tartsa be a
kezelési tájékoztató előírásait, mert
ennek elmulasztásából származó
károkért a gyártó semminemű
felelősséget nem vállal.
8 electrolux
HU
HU
Az üz emelt ető f igy elmébe
Általános tájékoztatás
A készülék hivatalos megnevezése „hűtőfagyasztó
kombináció
egy
motorkompresszorral, alul elhelyezett
fagyasztókészülékkel”. A készülék a
hagyományos szolgáltatások mellett egy
külön ajtóval ellátott, a másik
részegységtől teljesen elválasztott
fagyasztókészülékkel is rendelkezik. A
készülék
ennek
megfelelően
élelmiszerek hűtött, illetve mélyhűtött
tárolására, a kezelési tájékoztatóban
megadott
mennyiségű
áru
házi
fagyasztására és jégkészítésre is
alkalmas.
A készülék különféle klimaosztálynak
megfelelő hőmérséklethatárok között
teljesítheti a szabványok előírásait.
A klímaosztály betűjele az adattáblán
található.
Kijelző
A következő kezelőszervek találhatóak a
tetőn:
(A.) A fagyasztókészülék hőmérséklet
szabályozójának forgatógombja
A hőmérséklet beállítására szolgál a
fagyasztókészülékben.
(B.) Vörös ellenőrző lámpa
Ha
villog,
a
fagyasztókészülék
hőmérséklete túl magas (melegebb, mint
-16°C). Ebben az esetben figyelmeztető
hangjelzés is hallható.
Rövid ideig világít, ha
- a készülék most lett beüzemelve
- friss élelmiszer lett a készülékbe
helyezve.
Ha hosszú ideig világít
- a készülékben túl meleg van, mert túl
sok friss élelmiszer került bele rövid idő
alatt
- hosszú ideig nyitva maradt a készülék
ajtaja
- a készülék ajtaja nem záródik rendesen
- a készülék meghibásodott.
A figyelmeztető hangjelzés elnémítható a
(D) gomb egyszeri megnyomásával. A
fényjelzés viszont mindaddig megmarad,
míg a fagyasztókészülék hőmérséklete
helyreáll.
(C.) Zöld ellenőrző lámpa
Ha világít, készülék feszültség alatt van
(D.) Gyorsfagyasztás nyomógomb, és
a
figyelmeztető
hangjelzés
kikapcsoló gombja
Benyomott
állapotban
a
fagyasztókészülék
kompresszora
állandóan üzemel és a sárga ellenőrző
lámpa folyamatosan világít. Olvassa el
ehhez a "Fagyasztás" fejezetet.
Megnyomásával
a
figyelmeztető
hangjelzés elnémítható. Olvassa el ehhez
a vörös ellenőrzőlámpa leírását.
(E.) Sárga ellenőrző lámpa
Világít, ha a gyorsfagyasztás funkció
aktiválva lett. Olvassa el ehhez a
"Fagyasztás" fejezetet.
(F.) A hűtőkészülék hőmérsékletszabályozójának forgatógombja
A hőmérséklet beállítására szolgál a
hűtőkészülékben
HU
A készülék üzembe helyezése
Csatlakoztassa a villásdugót a dugaszoló
aljzatba. A zöld ellenőrzőlámpa (E)
világítani kezd.
Hűtőkészülék
A hűtés megindításához forgassa el a
hőmérsékletszabályozó
(F)
forgatógombját az óramutató járásával
megegyező irányba. "0" helyzetben a
hűtőkészülék üzemen kívül, de feszültség
alatt van.
Fagyasztókészülék
A hűtés megindításához forgassa el a
hőmérsékletszabályozó
(A)
forgatógombját az óramutató járásával
megegyező irányba. A piros ellenőrző
lámpa világít, majd később kialszik a
Kapcsoló és jelzőberendezés, Piros
ellenőrző
lámpa"
fejezetének
megfelelően.
"0"
helyzetben
a
fagyasztókészülék üzemen kívül, de
feszültség alatt van.
A hőmérsékletszabályozók a beállítástól
függően hosszabb-rövidebb időre
megszakítják, majd újra indítják a
készülékek működését, és ezáltal
biztosítják a kívánt hőmérsékletet.
Hűtőkészülék
A hűtőkészülékben több hűtési fokozat
között választhat a "1." - "6." között.
Ha Ön egy közepes beállítást választ,
akkor a hűtőkészülékben normál
körülmények között 0 és +5°C
hőmérséklet alakul ki. A forgatógomb
minél közelebb van a ".6" helyzethez,
annál intenzívebb lesz a hűtés.
Fagyasztókészülék
A fagyasztókészülékben -18 °C alatti
hőmérséklet érhető el, ha Ön közepes
beállítást választ, amely az élelmiszerek
tartós tárolását biztosítja.
A készülékben kialakuló hőmérsékletet a
HU
electrolux 9
hőmérséklet-szabályozók állásán kívül
befolyásolja
még
a
környezeti
hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága
és a frissen berakott élelmiszerek
mennyisége stb.
Maximális, azaz "6" fokozatban,
illetve megnövekedett terhelés,
pl. kánikula esetén a kompresszorok
folyamatosan működhetnek. Ez a
készüléket nem károsítja.
A hűtőkészülék használata
A megfelelő hűtéshez szükséges a
belső levegőáramlás kialakulása a
hűtőkészülékben. Kérjük ezért, hogy a
polcok hátsó pereme mögötti rést papírral,
tálcával stb. ne takarja le.
Meleg ételt ne tegyen a
hűtőkészülékbe, hagyja előbb
szobahőmérsékletre hűlni. Ezzel
elkerülhető
a
szükségtelen
dérképződés.
Az élelmiszerek átvehetik egymás
szagát, ezért feltétlenül tegye zárt
edénybe, vagy csomagolja celofánba,
alufóliába, zsírpapírba, műanyag fóliába
az
élelmiszereket,
mielőtt
a
hűtőkészülékbe helyezné azokat. Ebben
az esetben az élelmiszerek megtartják
eredeti nedvességtartalmukat, pl. a
zöldségfélék több nap elteltével sem
száradnak ki.
10 electrolux
HU
Tárolás a hűtőkészülékben
A
különböző
élelmiszerek
elhelyezésénél kérjük vegye figyelembe
az ábra szerinti vázlatot:
1. Cukrászáruk,
készételek,
élelmiszerek edényben, friss húsok,
felvágottak, italok
2. Tej,
tejtermék,
élelmiszerek
edényben
3. Gyümölcs, zöldség, saláta
4. Sajt, vaj
5. Tojás
6. Joghurt, tejföl
7. Kis üvegek, üdítőitalok
ERB 36442X
Élelmiszerek tárolási ideje és
hőmérséklete
A tárolás időtartamára vonatkozóan a
tárolási idő táblázat nyújt útmutatást a
kezelési tájékoztató végén.
Mivel a tárolási idő a hűtött élelmiszer
frissességétől és kezelésétől függ, azt
nem lehet pontosan előre meghatározni.
Éppen ezért az ismertetett tárolási idők
csak tájékoztató jellegűek.
Amennyiben a vásárolt fagyasztott
élelmiszereket nem kívánja azonnal
felhasználni kb. 1 napig (a felengedésig)
tárolhatja a hűtőkészülékben.
HU
A készülék az adattáblán megadott
mennyiségű
friss
élelmiszer
lefagyasztására
alkalmas.
Az
élelmiszerek fagyasztását megfelelő
előkészítés után az alábbiak szerint
végezze el.
Nyomja be kisebb mennyiségű élelmiszer
fagyasztása előtt kb. 4 órával, nagyobb
mennyiségű friss áru berakása előtt kb.
24 órával a gyorsfagyasztó nyomógombot
(sárga lámpa világít). Ekkor a
fagyasztókészülék
kompresszora
állandóan üzemel a fagyasztáshoz
szükséges hőmérséklet eléréséhez.
Rakja át a felső kosárból a korábban már
lefagyasztott élelmiszert - vagy annak egy
részét - a másik kosárba vagy kosarakba.
Rakja a friss élelmiszert a felső kosárba,
elegendő helyet hagyva a levegő
áramlásához. Amennyiben a felső
kosárban hagyott már lefagyasztott
élelmiszert, helyezze el azt a kosár egyik
oldalába, ügyeljen továbbá arra, hogy a
friss élelmiszer a már lefagyasztott
élelmiszerrel ne érintkezzen.
Üzemeltesse a készüléket a leírt módon
kb. 24 órán keresztül.
Nyomja be ezek után a gyorsfagyasztó
nyomógombot (sárga jelzőlámpa nem
világít) és a készülék ismét automatikus
üzemmódban működik tovább.
Amennyiben a gyártó által megadott
mennyiséget kívánja lefagyasztani, távolítsa
el a készülékből a felső kosarat, és
helyezze a friss élelmiszert egyenletesen
elosztva közvetlenül a hűtőfelületre.
Soha ne fagyasszon a "Műszaki
adatok"-ban
megadott
fagyasztóteljesítménynél
többet
egyszerre, ellenkező esetben a
fagyasztás nem lesz tökéletes és a
felengedés után különböző károsodások
lépnek fel (íz-, zamatveszteség,
roncsolódás stb.).
HU
HU
electrolux 11
A fagyasztás során jégkészítést
lehetőleg ne végezzen, ugyanis a
jégkészítés a fagyasztási teljesítményt
csökkenti.
A gyorsfagyasztott "mélyhűtött"
élelmiszerek tárolása csak úgy
biztonságos,
ha
azok
a
fagyasztókészülékbe való elhelyezésig
még rövid időre sem engedtek fel.
A fagyasztó tálca kisebb méretű
gyümölcsök (málna, eper, ribizli
stb.)
fagyasztására
alkalmas.
A
gyümölcsöt csomagolás nélkül vékony
rétegben kell a tálcába tenni. A
fagyasztás befejezése után lehet azokat
csomagolni és szortírozni, majd a tároló
rekeszekbe helyezni.
A már egyszer felengedett mélyhűtött,
gyorsfagyasztott áruk újrafagyasztása
nem kívánatos, az ilyen árut mielőbb fel
kell használni.
A fagyasztókosarak eltávolítása a
fagyasztóból
A fagyasztókosarak kiesés, kirántás ellen
ütközővel vannak ellátva. A kosarak
kivételekor húzza a kosarat maga felé
ütközésig majd az ütközési pont elérésekor
a kosár elejét felfelé billentve vegye ki a
kosarat a fagyasztóból.
A kosarak visszahelyezésénél a kosár elejét
enyhén emelje meg és így helyezze be a
fagyasztóba. Az ütközési pontokon túljutva
tolja vissza a helyére a kosarakat.
Tárolás a fagyasztókészülékben
A lefagyasztott élelmiszereket a fagyasztás
befejezése után célszerű a rendelkezésre
álló
1, illetve 2 db kosárba átrakni. Ezzel helyet
biztosíthat a fagyasztórekeszben egy
következő újabb fagyasztás számára. A már
tárolt árut egy közbenső fagyasztás nem
károsítja.
Ha nagyobb mennyiségű élelmiszert kell
elhelyezni, a kosarak az alsó kivételével a
készülékből eltávolíthatók, és az ételek
közvetlenül a polcokra helyezhetők.
Vásárolt fagyasztott áru esetén
okvetlenül
betartandó
a
csomagoláson megadott tárolási idő.
Jégkockák készítése
Jégkockák készítéséhez a mellékelt
jégtálat töltse meg vízzel és helyezze a
fagyasztórekeszbe. A jégkészítés ideje
lecsökkenthető
a
jégtál
aljának
megnedvesítésével,
illetve
a
12 electrolux
HU
HU
hőmérsékletszabályozó
gombjának
maximális fokozatra állításával. A
jégkészítés befejeztével ne feledje a
hőmérsékletszabályozót újból a megfelelő
fokozatra visszaállítani!
Az elkészült jégkockákat úgy veheti ki a
tálból, hogy arra vizet csorgat, majd a
tálat enyhén megcsavarja, vagy
megütögeti. Az esetleg odafagyott jégtál
kiemeléséhez
fémszerszám,
kés
alkalmazását mellőzni kell, mert a
hűtőrendszer megsérülhet.
Hasznos
tanácsok
tudnivalók
és
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
hűtőkészülék
változtatható
polcosztással rendelkezik, ami a
normál hűtőtér használhatóságát
jelentősen
növeli.
A
polcok
átrendezése a készülék ajtajának már
90°-os nyitásánál is lehetséges.
A fagyasztókészülék ajtajának nyitása,
majd zárása után a szekrény belső
terében a mély hőmérséklet miatt
vákuum keletkezik. Ezért az ajtó
zárása után várjon 2-3 percig - ha újra
nyitni akarja - amíg a belső nyomás
kiegyenlítődik.
Ügyeljen
arra,
hogy
fagyasztókészülékét
olyan
hőmérsékletszabályozó
állásban
üzemeltesse, hogy a belső tér
hőmérséklete soha ne legyen
melegebb, mint -18 °C.
Célszerű naponta meggyőződni a
fagyasztókészülék
hibátlan
működéséről,
az
esetleges
meghibásodás időben való észlelése,
a fagyasztott élelmiszerek romlásának
megelőzése érdekében.
A hűtőkészülék működése közben a
következő
jellegzetes
hangok
hallhatók:
Kattanás: Amikor az elektronikus
vezérlés be-, vagy kikapcsolja a
kompresszort, akkor egy kattanó hang
lesz hallható.
Zümmögés: Amikor a kompresszor
dolgozik, akkor egy sustorgó zaj
lesz hallható.
Csobogás: Amikor a kompresszor
bekapcsol és megkezdődik a
csövekben a hűtőközeg áramlása,
akkor ezt kísérheti egy pulzáló
(búgó, suhogó, csöpögő, csorgó)
hangjelenség). Ez a hang rövid
ideig
még
a
kompresszor
kikapcsolása után is hallható lehet.
Pattogás: A normálteret hűtő
alkatrész
(elpárologtató)
a
készülékeink nagy részében a
szekrénytestbe
behabosítva
található. Ennek a résznek a
hőmérséklete - és így kismértékben
a mérete is - a működés során
változik. Ez a méretváltozás tompa
pattanó hangot okozhat, ami
természetes, nem káros jelenség.
Ha
ellenőrizni
kívánja
a
hűtőkészülékben
tárolt
áru
hőmérsékletét,
akkor
a
hőmérsékletszabályozót
állítsa
közepes állásba, helyezzen egy
pohár vizet a hűtőtér közepébe, s a
vízbe tegyen be egy erre alkalmas,
+/- 1 °C pontosságú hőmérőt. Ha 6
HU
óra elteltével a kijelző által mutatott
körüli értéket mér, a hűtőkészülék
működése megfelelő. A mérést csak
állandósult állapotban (terhelés
változtatás nélkül) végezze el.
Ha a fagyasztókészülékben a
hőmérsékletet saját hőmérőjével
kívánja ellenőrizni, helyezze a hőmérőt
az élelmiszerek közé, mivel így a
fagyasztott terméken belüli tényleges
hőmérsékletet fogja jelezni. Az így
mért érték - megfelelő pontosságú
hőmérő esetén - ugyanannyi, vagy egy
kicsit hidegebb, mint a kijelző által
mutatott hőmérséklet.
Ötletek és gondolatok
Ebben a fejezetben értékes ötleteket és
gondolatokat kaphat a készülék
használatához, hogy a lehető legkisebb
legyen
az
energiafogyasztás
és
környezetinformációval is szolgálunk.
Így lehet energiát
megtakarítani:
Kerülje a készülék elhelyezését napos
helyen, illetve hőforrás közelében.
Ügyeljen
a
kondenzátor
és
kompresszor jó szellőzésére, ezért a
levegőáramlás útját ne zárja le.
Csomagolja
az
élelmiszereket
szorosan záró edénybe, fóliába, hogy
elkerülje
a
szükségtelen
dérképződést.
Kerülje az ajtók hosszú idejű és
szükségtelen nyitogatását.
Meleg ételt csak szobahőmérsékletre
hűtve tegyen a készülékbe.
A kondenzátort tisztán kell tartani.
Az ajtó záródását biztosító tömítőprofil
meghibásodása
jegesedést,
többletenergia fogyasztást okozhat.
Kérjük ellenőrizze rendszeresen,
szükség
esetén
forduljon
szakszervízhez.
HU
electrolux 13
Szekrény és környezet
Az Ön által vásárolt készülékkel egy olyan
háztartási hűtőszekrény birtokába jutott,
amely mind szigetelőanyagát, mind
hűtőközegét tekintve környezetbarát
anyagot tartalmaz, így az a Földet
körülvevő
ózonréteget
semmilyen
formában sem károsítja.
A gyártó gondoskodik arról, hogy ha a
készülék élettartama végén, vagy
selejtezés miatt hulladékká válik, azt a
garanciális szervizhálózat által megjelölt
helyen
Öntől
átveszik
és
a
környezetvédelmi
előírásoknak
megfelelően
hasznosítják,
illetve
ártalmatlanítják.
Karbantartás
Leolvasztás
A készülék működésével együtt jár, hogy
a hűtőterek nedvességtartalmának egy
része dér-, illetve jégréteg formájában
kicsapódik.
A vastag dér-, illetve jégrétegnek
szigetelő hatása van, így rontja a
hűtőteljesítményt, ami a hűtőterek
hőmérsékletének
emelkedésében,
növekvő
energia-fogyasztásában,
nyilvánul meg.
Ennél a típusnál a hűtőkészülék
hűtőfelületének leolvasztása teljesen
automatikusan történik, minden külső
beavatkozás
nélkül.
A
hőmérsékletszabályozó
szabályos
időközönként rövidebb-hosszabb időre
megszakítja
a
motorkompresszor
működését - ezalatt a hűtés szünetel - és
a szekrény belső hőterhelésének a
hatására a hűtőfelület hőmérséklete 0 °C
fölé emelkedik, tehát megtörténik a
14 electrolux
HU
leolvadás. Ha a hűtőfelület felületi
hőmérséklete a +3 - +4°C-ot elérte, a
hőmérsékletszabályozó újra indítja a
rendszer működését.
Az olvadékvíz a gyűjtőcsatornából a
hátoldalon kivezetve a hűtőkompresszor
tetejére szerelt elpárologtató tálcába
folyik és a kompresszor melegétől
elpárolog.
Felhivjuk a figyelmét, hogy a
leolvasztás során keletkező
olvadékvíz
kivezető
nyílását
rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa,
mert ennek dugulása esetén a
felgyülemlett olvadékvíz a készülék
szigetelésébe távozva a készülék idő
előtti meghibásodásához vezet.
Az olvadékvíz kivezető csatorna
nyílásának a tisztítását a készülékhez
mellékelt és az ábrán látható csőtisztítóval
végezze. A csőtisztítót a kivezető
nyílásban kell tárolni.
Az olvadékvíz kivezető csatorna
dugulásának egyik legjellemzőbb esete,
amikor papírba csomagolt ételt helyez a
készülékbe, amely érintkezésbe kerül a
HU
hűtőkészülék hátfalával és arra ráfagy. Ha
ezt az élelmiszert éppen ekkor távolítja el,
a papír elszakad és a csatornába kerülve
dugulást okozhat.
Kérjük ezért, hogy papírba csomagolt
élelmiszerek
készülékbe
történő
elhelyezésénél - éppen a leírtak miatt kellő óvatossággal járjon el.
Fokozott terhelés esetén, pl.
kánikulában előfordulhat, hogy a
hűtőszekrény átmenetileg állandóan
üzemel,
ezalatt
az
automatikus
leolvasztás nem működik.
Nem rendellenes állapot, ha a
leolvasztási ciklus után a hűtőkészülék
hátfalán kisméretű jég-, illetve dérfoltok
maradnak vissza.
A fagyasztókészüléket automatikus
leolvasztással ellátni nem lehet, ugyanis a
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek az
olvadási hőmérsékletet nem viselik el.
Ezért kisebb mértékű dér- és
jégképződés esetén a készülékhez
mellékelt műanyag lapáttal lehetséges a
keletkezett dér-, jégréteg lekaparása,
illetve eltávolítása.
Ha a dér- és jégréteg olyan vastag, hogy
azt műanyag lapáttal eltávolítani nem
lehet, szükséges a hűtőbordák
leolvasztása. Ennek gyakorisága a
használattól függően változik (általában 23-szor évente).
Szedje ki a fagyasztott árúkat a
készülékből és helyezze azokat papírral,
vagy ruhával bélelt kosárba és tárolja
lehetőleg hűvös helyen, vagy pakolja át
egy másik hűtőkészülékbe.
Húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból
és így mindkét készülékrész hűtését
üzemen kívül helyezte.
Nyissa ki a készülékrészek ajtajait és a
HU
hűtőkészülék tisztítását a "Rendszeres
tisztítás" c. fejezet alapján, a
fagyasztókészülék
karbantartását,
tisztítását pedig az alábbiak szerint
végezze:
HU
electrolux 15
Rendszeres tisztítás
Tisztítsa a készüléket rendszeresen.
Ne használjon mosószert,
súrolószert, erősen illatosított
tisztítókészítményeket, viaszpolitúrt
vagy
fertőtlenítőszerilletve
alkoholtartalmú termékeket, amikor a
készüléket tisztítja!
Tisztítás előtt feszültségmentesítse a
készüléket.
Belső tisztítás
A keletkező olvadékvíz elvezetése
céljából a fagyasztókészülékben alul
középen elhelyezett kifolyóelemet vegye
ki, és az ábra szerint megfordítva tegye
vissza. Helyezzen a kifolyóelem alá egy
megfelelő magasságú tálat vagy edényt.
A leolvasztás befejeztével a kifolyóelemet
tegye vissza a helyére.
Az ábrán látható tál a készüléknek nem
tartozéka!
Leolvasztás és vízkivezetés után törölje
szárazra a felületeket.
Dugja vissza a hálózati csatlakozót és
rakja be a kiszedett élelmiszereket a
helyükre.
Tanácsos a készüléket néhány órán át a
legmagasabb hőmérsékletszabályozó
kapcsolóállásban járatni, hogy az minél
előbb elérje a megfelelő tárolási
hőmérsékleteket.
A belső részt és a tartozékokat meleg vízzel
és szódabikarbónával (5 ml 0,5 liter vízhez)
tisztítsa.
Alaposan öblítsen le és szárítson meg
mindent.
Az ajtótömítő profil tisztítását tiszta vízzel
végezze.
Külső tisztítás
A készülék külső részeit meleg vízzel és
szódabikarbónával (5 ml 0,5 liter vízhez)
mossa le.
Évente egy-két alkalommal ajánlatos a
készülék hátoldalán, a kondenzátoron
összegyűlt port, piszokréteget eltávolítani,
illetve a kompresszor tetején lévő
elgőzölögtető tálcát kitisztítani.
Tisztítás után helyezze feszültség alá a
készüléket.
Használaton kívüli készülék
Ha a készüleket hosszabb ideig nem
használja, akkor az alábbiak szerint járjon
el:
Feszültségmentesítse a készüléket.
Az élelmiszereket vegye ki a készülékből.
A tisztítást az ismertetett módon végezze
el.
Az ajtókat kissé hagyja nyitva a belsőtéri
szagképződés elkerülésére.
16 electrolux
HU
Hibaelhárítás
Izzócsere
Ha a belső világítás izzója kiégett, a
cseréjét Ön is elvégezheti az alábbiak
szerint:
Feszültségmentesítse a készüléket.
A búrát rögzítő csavart csavarja ki (1).
Az ábra szerint a hátul található (2) nyelvet
nyomja meg, majd a búrát a nyíl
irányában (3) vegye le, így az izzó
kicserélhető. (Izzó típusa: T25 230-240
V, 15 W, E14 menet)
Izzócsere után a búrát helyezze vissza,
pattintsa be, a csavart csavarja vissza és
helyezze feszültség alá a készüléket.
A világítás hiánya nem befolyásolja a
készülék működését.
Ha valami nem működik
A készülék működése során gyakran
olyan kisebb, de bosszantó hibák
léphetnek fel, amelyek elhárítása nem
igényli a szervizszerelő kihívását. A
következő táblázatban ezekről kívánunk
tájékoztatást adni, hogy a felesleges
szervízköltségeket elkerülje.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék
működése bizonyos hanghatásokkal jár
(kompresszor-, illetve áramlási hang), ez
nem hiba, hanem annak normális üzemét
jelzi.
HU
Mégegyszer felhívjuk a figyelmét
arra, hogy a hűtőkészülék
szakaszos üzemű, így a kompresszor
leállása nem jelent feszültségmentességet.
Ezért a készülék villamos alkatrészeihez
nyúlni - a villásdugó kihúzása előtt - TILOS !
HU
Hibajelenség
Túl meleg van a
hűtőkészülékben.
HU
Lehetséges hibaok
Lehet, hogy a hőmérsékletszabályozó
rosszul
van
beállítva.
Ha az áruk nem elég hidegek,
esetleg
rosszul
vannak
elhelyezve.
Az ajtó nem zár tömören, vagy
nincs jól becsukva.
Túl meleg van a
Hibás
lehet
a
fagyasztókészülékben h ő m é r s é k l e t s z a b á l y o z ó
.
beállítása.
Az ajtó nem zár tömören, vagy
nincs jól becsukva.
Víz folyik a
hűtőkészülék hátsó
falán.
Víz folyik le a
szekrénybe.
Víz folyik a padlóra.
Nagyon sok dér és
jég képződik.
electrolux 17
Elhárítása
Állítsa
a
hőmérsékletszabályozót
magasabb
fokozatra.
Helyezze el az árukat a
megfelelő helyre.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól
zár-e és hogy a tömítőprofil
ép és tiszta-e.
Állítsa
a
hőmérsékletszabályozót
magasabb
fokozatra.
Ellenőrizze, hogy az ajtó jól
zár-e és hogy a tömítőprofil
ép és tiszta-e.
Nagyobb mennyiségű árut Várjon néhány órát és azután
rakhattunk be fagyasztásra.
újra
ellenőrizze
a
hőmérsékletet.
A fagyasztásra behelyezett Ossza el az árukat oly
áruk túl szorosan vannak.
módon, hogy hideg levegő
keringhessen közöttük.
Ez teljesen normális. Az
automatikus leolvasztás alatt
dér olvad fel a hátlapon.
Tisztítsa ki a lefolyónyílást.
Dugulás lehet a szekrény
Helyezze át az árukat úgy,
lefolyónyílásában.
hogy ne legyenek közvetlen
Az árukat úgy helyezhették el, érintkezésben a hátlappal.
hogy akadályozzák a víz
Helyezze át az olvadékvíz
lefolyását a gyűjtőbe.
levezetőt az elgőzölögtető
Az olvadékvíz levezető nem a tálcába.
kompreszszor
feletti
elgőzölögtető
tálcába
torkollik.
Nincs minden áru rendesen Csomagolja be jobban az
árukat.
becsomagolva.
Az ajtók nincsenek jól Ellenőrizze, hogy az ajtók jól
becsukva, vagy nem tömören csukódnak és hogy a
tömítőprofilok
épek
és
záródnak.
A
hőmérsékletszabályozó tiszták-e.
Állítsa
a
hőmérsékletbeállítása rossz lehet.
szabályozót olyan helyzetbe,
amely
magasabb
hőmérsékletet ad.
18 electrolux
HU
HU
A motorkompresszor A hőmérsékletszabályozó Állítsa
a
hőmérsékletállandóan üzemel.
hibásan lehet beállítva.
szabályozót olyan állásba,
amely
magasabb
Az ajtók nincsenek rendesen hőmérsékletet ad.
becsukva, vagy nem zárnak Ellenőrizze, hogy az ajtók
tömören.
rendesen zárnak-e és hogy a
épek
és
Nagy
mennyiségű
árut tömítőprofilok
tiszták-e.
rakhattunk be fagyasztásra.
Nagyon meleg élelmiszer lett Várjon néhány órát és
ellenőrizze
újra
a
betéve.
hőmérsékletet.
A
szekrény
meleg
Maximum
szobakörnyezetben áll.
hőmérsékletű
élelmiszer
berakása.
Kisérelje meg, ha lehet,
csökkenteni a hőmérsékletet
abban a helyiségben, ahol a
szekrény áll.
A villásdugó nincs rendesen Helyezze be a dugós
A készülék
csatlakozót.
az aljzatban.
egyáltalán nem
Cseréljen biztosítót.
működik. Sem a
A biztosító kiégett.
hűtés, sem a
A hőmérsékletszabályozó Indítsa el a szekrényt a
világítás nem
„Használatbavétel” fejezet
nincs bekapcsolva.
működik.
utasításai szerint.
Hívjon villanyszerelőt.
A készülék zajos.
A készülék stabil állásának
Nincs áram a konnektorban ellenőrzése (legyen mind a
(próbálkozzon egy másik négy láb a talajon).
készülék csatlakoztatásával).
A
készülék
nincs
megfelelően alátámasztva.
Amennyiben a tanácsok nem vezetnek eredményre, kérjük értesítse a legközelebbi
márkaszervízt.
HU
HU
electrolux 19
Az üz embehely ező f igy elmébe
Műszaki adatok
Modell
Bruttó térfogat (l),
Nettó térfogat (l),
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Mélység (mm)
Energiafogyasztás
(kWh/24h)
(kWh/év)
Energiaosztály EU szabvány szerint
Fagyasztóteljesítmény (kg/24h)
Zavar esetén max. tárolási idő (h)
Névleges áramerősség (A)
Zajszint Lc (dB)
Tömeg (kg)
Kompresszorok száma
ERB 36442X
hűtőkészülék: 249
fagyasztókészülék: 110
hűtőkészülék: 245
fagyasztókészülék: 92
595
1850
632
0,77
281
A+
12
20
1,3
40
81
2
ERB 40442X
hűtőkészülék: 291
fagyasztókészülék: 110
hűtőkészülék: 285
fagyasztókészülék: 92
595
2010
632
0,811
296
A+
12
20
1,4
40
92
2
Tartozék jegyzék
Modell
Üveg- Palacktároló Kosár- Ajtópolc Jégtál Tojástartó Fagyasztótálca Kosár
polc huzalpolc
előtéttel
ERB 36442 X
3
1
1
3
1
1
1
3
ERB 40442 X
3
1
1
4
1
1
1
3
A készülék üzembehelyezése
Szállítás, kicsomagolás
A készülék szállítását eredeti
csomagolásban,
függőleges
helyzetben javasoljuk, figyelembe véve a
csomagoláson
lévő
áruvédelmi
jelzéseket.
Minden szállítás után a készüléket kb. 2
órán át bekapcsolás nélkül kell tartani.
Csomagolja ki a szekrényt és
ellenőrizze, hogy vannak-e rajta
sérülések. Az esetleges sérüléseket
azonnal jelezze ott, ahol a készüléket
vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg
a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy a vásárlási
számlát a jótállási jeggyel és
ezzel a kezelési tájékoztatóval együtt
gondosan őrizze meg a jótállási idő
lejárta után is.
JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGI
IGÉNY A VÁSÁRLÁSI SZÁMLA ÉS A
KERESKEDŐ ÁLTAL SZABÁLYOSAN
KITÖLTÖTT
JÓTÁLLÁSI
JEGY
EGYIDEJŰ BEMUTATÁSA ESETÉN
ÉRVÉNYESÍTHETŐ.
20 electrolux
HU
HU
Tisztítás
Távolítson el minden ragasztószalagot
és egyéb elemeket, amelyek a készülék
belsejében az egyes tartozékokat
elmozdulás ellen biztosítják.
Mossa le a készüléket belül langyos
vízzel és enyhe kézi mosogatószerrel.
Használjon puha ruhát.
A tisztítás után a készülék belsejét
törölje szárazra.
Elhelyezés
A környezeti hőmérséklet kihatással van
a hűtőkészülék energiafogyasztására és
megfelelő működésére.
Elhelyezéskor vegye figyelembe, hogy a
készüléket az adattáblán található
klímaosztálynak megfelelő, az alábbi
táblázatban
megadott
környezeti
hőmérséklethatárok között célszerű
üzemeltetni.
Klimaosztály
Környezeti hõmérséklet
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Ha a környezeti hőmérséklet az alsó
érték
alá
süllyed,
a
hűtőtér
hőmérséklete az előírt hőmérséklet fölé
emelkedhet.
Ha a környezeti hőmérséklet a megadott
felső érték fölé emelkedik, ez a
kompresszor
üzemidejének
meghosszabbodásában, az automatikus
leolvasztás üzemzavarában, emelkedő
hűtőtéri hőmérsékletben, illetve növekvő
energiafogyasztásban jelentkezik.
A tartozékok tasakjában található
távtartókat szerelje fel a készülék
hátsó felső sarkaira.
A készülék elhelyezésénél ügyeljen arra,
hogy vízszintes helyzetben álljon. Ezt a
készülék elülső, alsó részén található 2
db állítható láb segítségével tudja elérni.
Ne állítsa fel a készüléket napos helyen,
illetve szorosan kályha vagy tűzhely
mellé.
Abban az esetben, ha a helyiség
berendezése mégis úgy követeli, hogy a
készüléket tűzhely közelében kell
elhelyezni, kérjük az alábbi legkisebb
távolságokat figyelembe venni:
Ha gáz- vagy elektromos tűzhelynél 3
cm, vagy ennél kisebb hely áll
rendelkezésre, akkor egy 0,5 - 1 cm
vastag, nem éghető szigetelőlapot
helyezzen a két készülék közé.
Olaj- vagy széntüzelésű kályháknál a
HU
távolság 30 cm, mivel ezek
hőleadása nagyobb.
A hűtőkészülék kialakítása olyan, hogy
ütközésig a falig tolva üzemeltethető.
A hűtőkészülék elhelyezésénél
az ábra szerinti minimális
távolságokat be kell tartani:
A: fali szekrény alá történő elhelyezés
B: szabadon álló elhelyezés
Az üvegpolc rögzítők eltávolítása
a készülékből
Az üvegpolc rögzítők arra szolgának,
hogy a termék szállítása közben a
polcokat rögzítsék. Ezek a rögzítők nem
szükségesek a készülék további
működtetéséhez.
Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját
amennyire lehet.
1, Csúsztassa a rögzítőfüleket a polc
elejére.
2, Emelje ki a polc hátsó részét a
HU
electrolux 21
"fészekből" majd húzza a polcot maga
felé úgy, hogy a polc első részét
lefelé/felfelé billenti.
3, Távolítsa el a rögzítőfüleket.
22 electrolux
HU
HU
Ajtónyitásirány változtatása
a (b) takarólemezt majd tegye egy üres
nejlon tasakba.
Amennyiben a felállítási hely vagy a
kezelhetőség megköveteli, lehetőség van
az ajtó nyitásirány jobbosról balosra
történő átszerelésére.
Emelje le a normáltéri ajtót enyhén
felfelé húzva.
A
készülékek
a
kereskedelmi
forgalomban jobbos nyitási iránnyal
rendelkeznek.
Csavarozza ki az 1 db (m) csavart,
távolítsa el a (h) ajtó nyitáshatárolót
majd helyezze vissza fordítva az
ellenkező oldalra. (2. ábra)
A műveleteket az alábbi ábra és
magyarázatok alapján végezze:
A lentebbi műveletek végrehajtásához
javasoljuk egy másik személy
igénybevételét, aki a készülék ajtajait
művelet
közben
biztonságosan
megtartja.
2. ábra
Vegye le a (a, b, c) kettős ajtótartót, a
szekrénytesttől
fokozatosan
eltávolítva. Ügyeljen az ajtótartó alatti
(b) műanyag távtartó eltávolítására is.
(3. ábra)
1. ábra
Feszültségmentesítse a készüléket.
Nyissa ki a normáltéri ajtót és szerelje
le a (j) felső véglezárót 2 db (a) csavar
eltávolításával, majd csukja be az ajtót.
(2. ábra)
Tegye át a (2) felső véglezáró egyik
oldalából a (g) takaró betétet a másik
oldalra. (2. ábra)
Csavarozza ki a 2 db (c) csavart és
vegye le a (d) jobboldali felső ajtótartót
tartó, illetve csavarozza ki a másik
oldalon az 1 db (c) csavart és vegye le
3. ábra
HU
Emelje le a fagyasztótéri ajtót enyhén
felfelé húzva.
Távolítsa el az ajtókban található (t, z)
dugókat mindkét ajtóból. (5. ábra)
Csavarhúzóval emelje ki az (e) alsó
takarórács betétjét. (4. ábra)
Csavarozza ki a fagyasztótéri ajtónak
(h, f) alsó ajtótartó csapját, majd
csavarozza vissza az ellenkező
oldalon. Ne feledkezzen meg az (h)
alátétről sem. (4. ábra)
HU
electrolux 23
alsó (f) ajtótartó csapra. (4. ábra)
Az ajtókat kinyitva, rögzítse a kettős
ajtótartót a baloldalra a 2 db (c) csavar
felhasználásával. Ne feledkezzen meg
az ajtó alatti (b) műanyag távtartóról
sem. Ügyeljen arra, hogy az ajtók éle
az oldalpalást szélével párhuzamos
legyen.
Helyezze fel a normáltéri ajtót a kettős
ajtótartó csapra.
Vegyek ki a nejlon tasakból az (f)
baloldali felső ajtótartót és a (c) takaró
lemezt majd csavarozza fel a (c)
csavarokkal. (1.) ábra
Nyissa ki a normáltéri ajtót és szerelje
fel a (j) felső véglezárót 2 db (a) csavar
felhasználásával, közben ügyeljen a (k)
mágnes visszahelyezésére és csukja
be az ajtót. (2. ábra)
Tegye a készüléket a helyére,
szintezze be, majd helyezze feszültség
alá.
4. ábra
Helyezze vissza az alsó takarórács (e)
betétjét a másik oldalon.
Távolítsa el a kettős ajtótartó bal oldali
(n, k) takarószegeit (3 db) és tegye át
a másik oldalra. (3. ábra)
Szerelje le a (u, v) ajtózáró elemeket a
(s) csavar kicsavarásával. (3. ábra)
Helyezze át a (u, v) ajtózáró elemeket
megfordítás után a másik ajtó
ellenkező oldalára és rögzítse a (s)
csavar becsavarásával.
Helyezze vissza a (t, z) dugókat az
ajtók ellenkező oldalán.
Illessze a kettős ajtótartó (m) csapját a
fagyasztótéri ajtó bal oldali furatába.
(3. ábra)
Helyezze fel a fagyasztótéri ajtót az
5. ábra
Amennyiben Ön a fenti műveleteket nem
kívánja saját kezűleg elvégezni, kérjük
hívja a legközelebbi márkaszervizt. A
szerelők az átszerelést térítés ellenében
szakszerűen végrehajtják.
24 electrolux
HU
Villamos csatlakozás
A készüléket csak 230 V névleges
feszültségű,
50
Hz
névleges
frekvenciájú
váltakozó
áramú
hálózatra lehet kapcsolni.
Balesetvédelmi szempontból kérjük
feltétlenül tartsa be a következő
előírást:
A villásdugót csak szabványos
é r i n t é s v é d e l e m m e l
(védőérintkezővel)
ellátott
fali
csatlakozóba szabad dugaszolni.
Ezért azt ajánljuk, hogy - amennyiben
ilyen nem áll rendelkezésére szereltessen
szakképzett
villanyszerelővel a hűtőszekrény
közelébe
szabványos
érintésvédelemmel ellátott dugaszoló
aljzatot.
Ez a készülék megfelel a
következő EU direktíváknak:
– 73/23
EEC
73/02/19
(Kisfeszültségi Direktíva) és az
érvényben lévő módosításai
– 89/336 EEC - 89/05/03 (EMC
Direktíva) és az érvényben lévő
módosításai
– 96/57
EEC
96/09/03
(Energiahatékonysági Direktíva) és az
érvényben levő módosításai
HU
HU
HU
electrolux 25
Tár olási idő táblázat (1)
Friss élelmiszerek tárolási ideje és módja a hűtőszekrényben
Élelmiszer megnevezése
Tárolási idő napokban kifejezve
1
Nyers húsok
Hús főzve
Hús sütve
Vagdalt hús nyersen
Vagdalt hús sütve
Felvágottak, virsli
Hal frissen
Hal főzve
Hal sütve
Halkonzerv, nyitott
Bontott csirke, friss
Csirke sütve
Bontott tyúk, friss
Tyúk, főtt
Bontott kacsa, liba, frissen
Kacsa, liba, sütve
Vaj, bontott csomagolásban
Vaj, bontatlan csomagban
Tej (zacskós)
Tejszin
Tejföl
Sajt (kemény)
Sajt (lágy)
Túró
Tojás
Spenót, sóska
Zöldborsó, zöldbab
Gomba
Sárgarépa, gyökérfélék
Zöldpaprika
Paradicsom
Káposztafélék
Gyorsan romló gyümölcs
(eper, málna stb.)
Egyéb gyümölcs
Gyümölcskonzervek nyitva
Krémes sütemények
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
X
X
X
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
Csomagolás módja, anyaga
7
x
x
x
x
x
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
X
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
x
X
X
X
x
X
x
x
x
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, celofán, zsírpapír
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
edény lefedve
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
fóliatasak, légmentesen lezárva
edény lefedve
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
eredeti csomagolásban
poharas
poharas
alufólia
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
fóliatasak
edény lefedve
edény lefedve
Jelmagyarázat:
X szokásos tárolási idő
x lehetséges tárolási idő (csak garantáltan friss árúra vonatkozik)
26 electrolux
HU
HU
Tár olási idő táblázat (2)
Fagyasztott, mélyhűtött áruk tárolási ideje
1 nap
12 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
6 hónap
1 nap
12 hónap
1 nap
1 nap
1 nap
5 hónap
6 hónap
3 hét
200372474
Négycsillagos
mélyhűtő rekeszben
-18 °C
2008.08.27.
Zöldségfélék:
zöldbab, zöldborsó, vegyesfőzelék, tök, kukorica stb.
Készételek:
húsos, köretes ételek, natúr főzelék stb.
Készételek:
bélszínroló, csülökpörkölt, kocsonyahús stb.
Burgonyás, tésztás ételek:
burgonyapüré, galuska, gombóc, derelye, hasábburgonya
Levesek:
húsleves, zöldbableves, zöldborsóleves stb.
Gyümölcsök:
meggy, cseresznye, egres, gyümölcskrém, gesztenyepüré
Húsok:
csirke, kacsa, liba és aprólékaik,
filézett hal, tonhal
Jégkrém, fagylalt
Normál
hűtőtérben
+2 – +7 °C
KE/E/NY198. (08.)
Élelmiszer megnevezése
www.electrolux.com
www.electrolux.cz
www.electrolux.hu
925 032 282
925 034 659 - 00 - 200372474
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising