Electrolux ENB39405S8 User manual

Electrolux ENB39405S8 User manual
ΨΥΓΕΙΟ - KATAΨYKTHΣ
GR
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ENB 39405S
ENB 39405S
We were thinking of you
when we made this product
GR
electrolux 3
Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux
Σας ευχαριστούµε που διαλέξατε ένα πρώτης τάξεως προϊόν από την
Electrolux, το οποίο αισιοδοξούµε ότι θα σας προσφέρει µεγάλη ικανοποίηση
στο µέλλον. Η φιλοδοξία της Electrolux είναι να προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία
ποιοτικών προϊόντων, που θα κάνουν τη ζωή σας ακόµη πιο άνετη. Μπορείτε να
βρείτε µερικά παραδείγµατα στο εξώφυλλο αυτού του εγχειριδίου.
Παρακαλούµε, µελετήσετε τις οδηγίες χρήσεως και επωφεληθείτε από τα
πλεονεκτήµατα που σας προσφέρει η καινούργια σας συσκευή. Σας
υποσχόµαστε ότι θα σας παρέχει µέγιστη ευκολία στη χρήση. Καλή τύχη!
4 electrolux
GR
Πριν από την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το
εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. Περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας, χρήσιµες
συµβουλές, πληροφορίες και ιδέες. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιείται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του εγχειριδίου, θα λειτουργεί κανονικά και θα σας παρέχει
µεγαλύτερη ικανοποίηση.
Τα σύµβολα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να εντοπίζετε ευκολότερα τις
ενδείξεις:
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποιήσεις και πληροφορίες µε το σύµβολο αυτό αφορούν την
προσωπική σας ασφάλεια και την ασφάλεια της συσκευής.
Υποδείξεις, χρήσιµες πληροφορίες
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Σύ µ β ο λ ο γ ι α ι δ έ ε ς
Με την ένδειξη αυτή βρίσκονται ιδέες για τις τροφές και την αποθήκευσή τους.
σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι
δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα .
Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σω στά, συµβάλλετε στην
αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να
π ρ ο κ λ η θ ο ύ ν α π ό α κ α τ ά λ λ η λ ο χ ε ι ρ ι σ µ ό α π ό ρ ρ ι ψ η ς τ ο υ π ρ ο ϊ ό ν το ς
αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση
τ ο υ π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς α υ τ ο ύ , ε π ι κ ο ι ν ω ν ή στ ε µ ε τ ο δ η µ α ρ χ ε ί ο τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς σ α ς ,
τ η ν τ ο π ι κ ή σ α ς υ π η ρ ε σ ί α α π ο κ ο µ ι δ ή ς ο ι κ ι α κ ώ ν α π ο ρ ρ ι µ µ ά τ ω ν ή µ ε το
κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Το
GR
electrolux 5
Περιεχόµενα
Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας ............................................................................7
7
Γενικές οδηγίες ασφάλειας...................................................................................7
Προφυλάξεις για την ασφάλεια των παιδιών..................................................8
Οδηγίες ασφάλειας για την εγκατάσταση........................................................8
Προφυλάξεις ασφαλείας για το ισοβουτάνιο ..................................................8
Οδηγίες για το χρή στη ......................................................................................................9
9
Γενικές πληροφορίες....................................................................................................9
Χρήση..............................................................................................................................9
Πίνακας ελέγχου.....................................................................................................9
ΟΘΟΝΗ .....................................................................................................................9
Αρχική ενεργοποίηση..........................................................................................10
Απενεργοποίηση .................................................................................................10
Μενού Λειτουργιών..............................................................................................10
Επιλογή/ Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση κάθε θαλάµου ...........................10
Επιλογή θερµοκρασίας ......................................................................................10
Απενεργοποίηση ενός θαλάµου ......................................................................11
Λειτουργία Θερµοκρασίας Περιβάλλοντος.....................................................11
Λειτουργία κλειδώµατος παιδιών.....................................................................11
Χρήση του θαλάµου ψύξης.....................................................................................12
Ρύθµιση θερµοκρασίας ......................................................................................12
Λειτουργία ∆ιακοπών “H”...................................................................................12
Λειτουργία αγορών ..............................................................................................12
Λειτουργία Eco......................................................................................................12
Λειτουργία Ψύχρανσης .......................................................................................13
Φίλτρο αέρα...........................................................................................................13
Συρτάρι ..................................................................................................................13
Υποδείξεις για την αποθήκευση .......................................................................14
Συρτάρι για διατήρηση φρεσκάδας των τροφίµων......................................14
Πώς να χρησιµοποιήσετε τη βρύση νερού µε φίλτρο BRITA MAXTRA ........14
Μονάδα φιλτρ αρίσµατος νερού BRITA ..........................................................14
ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ...........................15
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ..................................................15
Πώς χρησιµοποιείται το φίλτρο BRITA MAXTRA..........................................16
ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ........................................................16
ΒΗΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗ∆ΕΞ ΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟ .......................................16
ΒΗΜΑ 3: ΞΕΠΛΥΝΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ......................................................................16
ΒΗΜΑ 4: ΓΕΜΙΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ........................................17
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ ..............................17
ΤΟ BRITA MEMO...................................................................................................18
Ενεργοποιήστε την οθόνη του Memo..............................................................18
λεγχος λειτουργίας ..............................................................................................18
Αλλαγή οθόνης.....................................................................................................18
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...........................................................................19
6 electrolux
GR
Χρήση του θαλάµου κατάψυξης ............................................................................21
Αποθήκευση κατεψυγµένων τροφίµων .........................................................21
Ρύθµιση θερµοκρασίας ......................................................................................21
Συναγερµός υπέρβασης θερµοκρασίας.........................................................21
Ηχητικός συναγερµός ανοιχτής πόρτας.........................................................22
Κατάψυξη φρέσκων τροφίµων .........................................................................22
Λειτουργία Ψύχρανσης.......................................................................................22
Μερικές χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές ..........................................23
Υποδείξεις και ιδέες .............................................................................................24
Εξοικονόµηση ενέργειας ...................................................................................24
Η συσκευή και το περιβάλλον...........................................................................25
Συντήρηση ...................................................................................................................25
Απόψυξη ...............................................................................................................25
Τακτικός καθαρισµός ...........................................................................................25
Αλλαγή του φίλτρου άνθρακα ..........................................................................25
Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση .................................................................26
Προβλήµατα και λύση τους.....................................................................................26
Πώς να αλλάξετε το λαµπτήρα........................................................................26
Εάν δεν λειτουργεί κάτι ......................................................................................27
Οδηγίες για τον Τεχνικό Εγκατάστασης .....................................................................3
30
Εγκατάσταση της συσκευής ....................................................................................30
Μεταφορά, αποσυσκευασία..............................................................................30
Καθαρισµός ...........................................................................................................30
Τοποθέτηση...........................................................................................................30
Τοποθέτηση του φίλτρου άνθρακα..................................................................32
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗς ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ............................................................32
Ηλεκτρική σύνδεση ..............................................................................................34
Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1) ...........................................................................3
35
Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (2) ...........................................................................3
36
Εγγύηση και σέρβις .........................................................................................................3
36
Όροι εγγύησης............................................................................................................36
Σέρβις και ανταλλακτικά.....................................................................................36
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών.................................................................................3
37
Ηellas ................................................................................................................37
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ...........................................................................37
∆ιάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης......................................................37
Όροι εξαίρεσης.................................................................................................................3
38
Περιορισµοί της ευθύνης του Κοπασκευαστή...........................................38
39
ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ....................................................................................................3
GR
electrolux 7
Σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας
Γενικές οδηγίες ασφάλειας
∆ιατηρήστε τις οδηγίες αυτές και
κρατήστε τις µαζί µε τη συσκευή
όταν αυτή µεταφέρεται ή αλλάζει
ιδιοκτήτη.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιασθεί
για την αποθήκευση τροφίµων, για
οικιακή χρήση και µόνο έτσι πρέπει
να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε
τις οδηγίες χρήσης.
Εξειδικευµένες
εταιρίες
εξουσιοδοτηµένες
από
τον
κατασκευαστή πρέπει να εκτελούν
τις επισκευές και το σέρβις συµπεριλαµβανοµένης και της αλλαγής του
καλωδίου ρεύµατος. Βοηθητικά
εξαρτήµατα που σας παρέχουν θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο
για επισκευή. Αλλιώς η συσκευή
µπορεί να καταστραφεί ή µπορεί να
προκαλέσει
άλλη
ζηµία
ή
τραυµατισµό.
Η
συσκευή
τίθεται
εκτός
κυκλώµατος µόνο όταν η πρίζα
αποµακρυνθεί από τον υποδοχέα.
Πριν από τον καθαρισµό και τη
συντήρηση να αποσυνδέετε πάντα
τη συσκευή από την παροχή (µην
τραβάτε από το καλώδιο). Εάν η
πρίζα είναι δυσπρόσιτη, σβήστε τη
συσκευή,
διακόπτοντας
την
παροχή.
Το καλώδιο ρεύµατος δεν πρέπει
να επιµηκυνθεί.
Σιγουρε υτείτε ότι ο ρευµατολήπτης
δεν συνθλίβεται ή φθείρεται από το
πίσω µέρος του ψυγείου /
καταψύκτη.
- Ένας φθαρµένος ρευµατολήπτης
µπορεί να υπερθερµανθεί και να
προκαλέσει φωτιά.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα
ή τον ίδιο το ψυγείο / καταψύκτη
πάνω στο καλώδιο παροχής
ρεύµατος.
- Υπάρχει
κίνδυνος
βραχυκυκλώµατος και φωτιάς.
Μην αφαιρείτε τον ρευµατολήπτη
τραβώντας το καλώδιο, ιδιαίτερα
όταν το ψυγείο / καταψύκτης έχει
απ οµακρυνθεί από τη θέση του.
- Φθορά στο καλώδιο παροχής
ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει
βραχυκύκλωµα, φωτιά και /η
ηλεκτροπληξία.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύµατος
είναι φθαρµένο θα πρέπει να
αντικατασταθεί
από
εξουσιοδοτηµένο
τεχνικό
αντιπρόσωπο ή εξειδικευµένο
προσωπικό του τµήµατος τεχνικής
υποστήριξης.
Εάν ο ρευµατοδότης (πρίζα) δεν
είναι καλά στερεωµένος µην
τοποθετείτε τον ρευµατολήπτη.
- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
ή φωτιάς.
∆εν πρέπει να λειτουργείτε τη
συσκευή χωρίς το κάλυµµα της
λυχνίας εσωτερικού φωτισµού.
Κατά τον καθαρισµό, απόψυξη ή
αφαίρεση καταψυγµένων τροφίµων
ή παγοθήκης, µη χρησιµοποιείτε
αιχµηρά,
µυτερά
ή
σκληρά
εξαρτήµατα
που
ίσως
καταστρέψουν τη συσκευή.
Προσέχετε να µην εισχωρήσουν
υγρά στον θερµοστάτη και στην
λυχνία.
Ο πάγος και το παγωτό µπορεί να
προκαλέσουν
πόνο
εάν
καταναλωθούν αµέσως µετά την
εξαγωγή τους από την κατάψυξη.
∆εν πρέπει να επαναψύχετε
τρόφιµα µετά την απόψυξη τους
πρέπει να καταναλωθούν το
συντοµότερο δυνατό.
Αποθηκεύετε τα προ-συσκευασµένα
καταψυγµένα τρόφιµα σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
∆εν πρέπει να επιταχύνετε την
8 electrolux
GR
απόψυξη µε τη χρήση ηλεκτρικών
θερµαντικών µονάδων ή χηµικών.
Μην επιτρέπετε την επαφή καυτών
σκευών µε τα πλαστικά µέρη.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια
και υγρά εντός της συσκευής, διότι
µπορεί να εκραγούν.
Μην αποθηκεύετε ανθρακούχα ποτά,
εµφιαλωµένα ποτά και εµφιαλωµένα
φρούτα στην κατάψυξη.
Ελέγχετε και καθαρίζετε την
εξαγωγή του λιωµένου πάγου που
εξέρχεται στην διάρκεια τακτικής
απόψυξης-µία
πινακίδα
στο
εσωτερικό της συσκευής σας
προειδοποιεί για αυτό.Εάν είναι
φραγµένη, το συγκεντρωµένο νερό
µπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
των παιδιών
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
παίζουν µε τα υλικά συσκευασίας.
Το πλαστικό µπορεί να προκαλέσει
ασφυξία.
Τη συσκευή πρέπει να χειρίζονται
ενήλικες. Μην επιτρέπετε στα
παιδιά να παίζουν µε αυτή ή τα
εξαρτήµατα ελέγχου.
Εάν πετάτε τη συσκευή αποσυνδέστε
την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης
(όσο πιο κοντά στη συσκευή) και
αφαιρέστε την πόρτα για να
προστατεύσετε τα παιδιά που
παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή από τον
κίνδυνο να κλεισθούν µέσα.
Οδηγίες ασφάλειας για την
εγκατάσταση
Τοποθετήστε τη συσκευή στον τοίχο
για να αποφύγετε την επαφή µε
θερµά
τµήµατα
(συµπιεστή,
συµπυκνωτή) και το πιθανό κάψιµο.
Όταν µετακινείτε τη συσκευή,
φροντίστε να µην είναι στην πρίζα.
Όταν τοποθετείτε τη συσκευή,
προσέξτε να µη στέκεται πάνω στο
καλώδιο παροχής.
Πρέπει να κυκλοφορεί επαρκής
ποσότητα αέρα γύρω από τη
συσκευή, έλλειψη αέρα οδηγεί σε
υπερθέρµανση. Για να επιτύχετε
επαρκή αερισµό, ακολουθήστε τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση
από
άτοµα
(συµπεριλαµβανόµενων και των
παιδιών), µε µειωµένες σωµατικές,
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή
µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης,
εκτός εάν έχουν λάβει επιτήρηση ή
καθοδήγηση από κάποιο υπεύθυνο
άτοµο για την ασφάλειά τους,
σχετικά µε τη χρήση της συσκευής.
Τα
παιδιά
θα
πρέπει
να
επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί
το ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
Προφυλάξεις ασφαλείας για το
ισοβουτάνιο
Προειδοποίηση
To ψυκτικό στοιχείο αυτής της
συσκευής είναι το ισοβουτάνιο (R
600a) το οποίο είναι πολύ εύφλεκτο
και εκρηκτικό.
∆ιατηρήστε τα ανοίγµατα του
εξαερισµού, κατά τον εγκλεισµό ή
εντοιχισµό της συσκευής, χωρίς να
παρεµποδίζονται.
Μην χρησιµοποιείτε µηχανικές
κατασκευές ή άλλα µέσα για να
επιταχύνετε την εξέλιξη της
απόψυξης, εκτός από αυτά που
συστήνονται
από
τον
κατασκευαστή.
Μην καταστρέφετε το κύκλωµα
ψύξης.
Μην
χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές µέσαστους αποθηκευτικούς
χώρους τροφίµων της συσκευής, εκτός
αν συνιστώνται από τον κατασκευαστή
Για
ασφάλεια
ζωής
και
περιουσίας, σεβαστείτε τις
προφυλάξεις των οδηγιών χρήσης
γιατί ο κατασκευαστής δεν φέρει
καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που
προκληθούν από παράλειψη.
electrolux 9
GR
Οδηγίες για το χρή στ η
Γενικές πληροφορίες
Ο επίσηµος χαρακτηρισµός της
συσκευής
είναι
„συνδυασµός
ψυγείου-καταψύκτη frostfree µε
µοτέρ συµπιεστή και καταψύκτη στο
κάτω µέρος”. Η συσκευή διαθέτει εκτός από τις γενικές υπηρεσίες της - έ
ναν καταψύκτη µε δική του πόρτα και
είναι εντελώς ξεχωριστός από την άλλ
η µονάδα.
Σύµφωνα µε αυτό η συσκευή είναι
κατάλληλη για την αποθήκευση
κατεψυγµένων
τροφίµων
και
τροφίµων βαθιάς κατάψυξης, την
κατάψυξη προϊόντων στο σπίτι στις
ποσότητες που αναφέρονται στις
οδηγίες χρήσης και την κατασκευή
πάγου.
Η συσκευή µπορεί να συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις προτύπων µεταξύ
διαφορετικών ορίων θερµοκρασίας
ανάλογα µε την κατηγορία κλίµατος.
Το γράµµα σύµβολο για την
κατηγορία κλίµατος βρίσκεται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων.
Χρήση
Πίνακας ελέγχου
A
Πλήκτρο
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης συσκευής
B - Πλήκτρο ρύθµισης θερµοκρασίας
C - Ένδειξη θερµοκρασίας και
λειτουργίας
D - Πλήκτρο λειτουργίας
E - Πλήκτρο επιβεβαίωσης
ΟΘΟΝΗ
εάν ανάβει, ο ενδεικνυόµενος
θάλαµος είναι ενεργός,
εάν ανάβει, η ενδεικνυόµενη
θερµοκρασία είναι αυτή του
αντίστοιχου θαλάµου
εάν αναβοσβήνει, οι χειρισµοί
αντιστοιχούν στον αντίστοιχο θάλαµο
Ένδειξη συναγερµού υπέρβασης
θερµοκρασίας
και
ηχητικού
συναγερµού ανοιχτής πόρτας (εάν
προβλέπεται)
Εάν ανάβει, η ενδεικνυόµενη
θερµοκρασία είναι η θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Ένδειξη θετικής
θερµοκρασίας
ή
αρνητικής
Ένδειξη θερµοκρασίας
Εάν ανάβει, είναι ενεργή η
λειτουργία
κλειδώµατος
για
παιδιά
Εάν ανάβει, είναι ενεργή
λειτουργία χρονοδιακόπτη
η
Εάν ανάβει, είναι
λειτουργία αγορών
ενεργή
η
Εάν ανάβει, είναι ενεργή
λειτουργία ψύχρανσης
η
Εάν ανάβει, είναι ενεργή
λειτουργία ταχείας κατάψυξης
η
Εάν ανάβει, είναι ενεργή
λειτουργία Eco (οικολογική)
η
10 electrolux
GR
Αρχική ενεργοποίηση
Αφού συνδέσετε το φις στην πρίζα,
εάν δεν ανάβει η οθόνη, πιέστε το
πλήκτρο (A) για να ενεργοποιηθεί η
συσκευή.
Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, είναι
σε κατάσταση συναγερµού, η ένδειξη
της θερµοκρασίας αναβοσβήνει και
θα ακούσετε ένα βοµβητή.
Πιέστε το πλήκτρο (E) και ο βοµβητής
θα σταµατήσει (δείτε επίσης την
ενότητα "συναγερµός υπέρβασης
θερµοκρασίας"), το εικονίδιο
αναβοσβήνει ακόµη και στην ένδειξη
εµφανίζεται η υψηλότερη
θερµοκρασία που επιτεύχθηκε.
Για τη σωστή αποθήκευση των
τροφίµων επιλέξτε τη λειτουργία Eco,
η οποία εξασφαλίζει τις ακόλουθες
θερµοκρασίες:
+5°C στο ψυγείο
-18°C στον καταψύκτη
Περιµένετε µέχρι η εσωτερική
θερµοκρασία του θαλάµου να
φτάσει τους -18°C, προτού
τοποθετήσετε τα τρόφιµα στον
καταψύκτη.
Για να επιλέξετε µια διαφορετική
θερµοκρασία δείτε την ενότητα
“Ρύθµιση θερµοκρασίας”.
Σηµαντικό
Εάν η πόρτα παραµείνει ανοικτή για
µερικά λεπτά, ο εσωτερικός φωτισµός
σβήνει ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, η
λειτουργία φωτισµού επανέρχεται
κλείνοντας και ανοίγοντας την πόρτα.
Απενεργοποίηση
Η
συσκευή
απενεργοποιείται
πιέζοντας το πλήκτρο (A) για
περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Στη
συνέχεια,
εµφανίζεται
η
αντίστροφη
µέτρηση
της
θερµοκρασίας από -3 -2 -1.
Όταν απενεργοποιηθεί η συσκευή,
εµφανίζεται
η
θερµοκρασία
περιβάλλοντος
και
ανάβει
το
αντίστοιχο εικονίδιο.
Μενού Λειτουργιών
Ενεργοποιώντας το πλήκτρο D
µπαίνει σε λειτουργία το µενού
λειτουργιών. Κάθε λειτουργία µπορεί
να επιβεβαιωθεί πιέζοντας το
πλήκτρο E. Εάν δεν υπάρξει κάποια
επιβεβαίωση µετά από ορισµένα
δευτερόλεπτα, το µενού εξαφανίζετα
ι από την οθόνη, η οποία επανέρχεται
σε κανονική κατάσταση.
Οι
ακόλουθες
λειτουργίες
υποδεικνύονται:
Επιλογή/
Απενεργοποίηση/
Ενεργοποίηση θαλάµου ψυγείου
Επιλογή/
Απενεργοποίηση/
Ενεργοποίηση
θαλάµου
καταψύκτη
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
Λειτουργία κλειδώµατος παιδιών
Λειτουργία αγορών
Λειτουργία Eco (οικολογική)
Λειτουργία ταχείας κατάψυξης
Λειτουργία
ψύχρανσης
(ή
λειτουργία χρονοδιακόπτη)
Επιλογή/ Απενεργοποίηση/
Ενεργοποίηση κάθε θαλάµου
Επιλογή θερµοκρασίας
Η θερµοκρασία µπορεί να ρυθµιστεί
πιέζοντας το πλήκτρο (D) για επιλογή
του θαλάµου και στη συνέχεια το
πλήκτρο (B) για ρύθµιση της
επιθυµητής θερµοκρασίας.
GR
Πιέζοντας
το
πλήκτρο
(B)
αναβοσβήνει η ένδειξη τρέχουσας
θερµοκρασίας. Για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή της θερµοκρασίας πιέστε
το πλήκτρο (E).
Ακούγεται ένας βοµβητής για λίγα
δευτερόλεπτα και η ένδειξη εµφανίζει
για
λίγα
δευτερόλεπτα
τη
θερµοκρασία που επιλέξατε και στη
συνέχεια
εµφανίζει
ξανά
την
εσωτερική
θερµοκρασία
του
θαλάµου.
Η θερµοκρασία που επιλέξατε
τελευταία πρέπει να επιτευχθεί µετά
από 24 ώρες.
Μετά από διακοπή λειτουργίας για
µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν είναι
απαραίτητο να ρυθµίσετε και πάλι τη
θερµοκρασία επειδή παραµένει
αποθηκευµένη.
Προσοχή!
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σταθεροποίησης από την πρώτη
έναρξη,
η
θερµοκρασία
που
εµφανίζεται
δεν
µπορεί
να
ανταποκρίνεται στη θερµοκρασία
ρύθµισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου η θερµοκρασία που
εµφανίζεται είναι δυνατό να διαφέρει
από τη θερµοκρασία ρύθµισης.
Απενεργοποίηση ενός θαλάµου
Για να απενεργοποιήσετε ένα θάλαµο
πιέστε το πλήκτρο (D) µέχρι να
επιλεγεί ο θάλαµος και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο (A) για να
ακολουθήσει η αντίστροφη µέτρηση.
Λειτουργία
Περιβάλλοντος
electrolux 11
Θερµοκρασίας
Η
λειτουργία
θερµοκρασίας
περιβάλλοντος
ενεργοποιείται
πιέζοντας το πλήκτρο D (πολλές
φορές εάν χρειάζεται) µέχρι να
εµφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο .
Σε αυτή την κατάσταση η επιλεγµένη
θερµοκρασία είναι η θερµοκρασία
περιβάλλοντος.
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
βοµβητή και το εικονίδιο παραµένει
αναµµένο.
Μπορείτε
όποτε
θέλετε
να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέζοντας το πλήκτρο D µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το αντίστοιχο
εικονίδιο και στη συνέχεια το πλήκτρο
E.
Λειτουργία κλειδώµατος παιδιών
Η λειτουργία κλειδώµατος παιδιών
ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο
D (πολλές φορές εάν χρειάζεται)
µέχρι να εµφανιστεί το αντίστοιχο
εικονίδιο .
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
βοµβητή και το εικονίδιο παραµένει
αναµµένο.
Σε αυτή την κατάσταση κάθε πιθανός
χειρισµός µέσω των πλήκτρων δεν
προκαλεί καµία αλλαγή εφόσον είναι
ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία.
Μπορείτε
όποτε
θέλετε
να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέζοντας το πλήκτρο D µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το αντίστοιχο
εικονίδιο και στη συνέχεια το πλήκτρο
E.
12 electrolux
GR
Χρήση του θαλάµου ψύξης
Ρύθµιση θερµοκρασίας
Η θερµοκρασία αυτού του θαλάµου
µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ +2°C και
+8°C.
Κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας η ένδειξη δείχνει τη
θερµοκρασία στο εσωτερικό του
ψυγείου.
Προσοχή!
Η διαφορά µεταξύ της εµφανιζόµενης
θερµοκρασίας και της ρύθµισης
θερµοκρασίας είναι κανονική. Ειδικά
όταν:
- έχει επιλεγεί πρόσφατα µια νέα
ρύθµιση
- η πόρτα έχει αφεθεί ανοικτή για
µεγάλο χρόνο
- έχουν τοποθετηθεί θερµά τρόφιµα
στο θάλαµο.
Λειτουργία ∆ιακοπών “H”
Η λειτουργία διακοπών ρυθµίζει τη
θερµοκρασία στους + 15°C.
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο
για µια µεγάλη περίοδο διακοπών
(π.χ. τις καλοκαιρινές διακοπές) χωρίς
το σχηµατισµό άσχηµων οσµών.
1.
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία διακοπών, εκτελέστε τη
διαδικασία
τροποποίησης
της
επιλεγµένης θερµοκρασίας. Η ένδειξη
θερµοκρασίας µπορεί να τροποποιεί
την εµφανιζόµενη θερµοκρασία µέχρι
και +8 °C, 1° κάθε φορά. Το +2 °C θα
ακολουθείται από το γράµµα “H”.
Πιέστε το πλήκτρο E για επιβεβαίωση.
Τώρα το ψυγείο βρίσκεται σε
λειτουργία “διακοπών” σε λειτουργία
εξοικονόµησης ενέργειας.
Προσοχή!
Ο θάλαµος του ψυγείου πρέπει να
είναι
άδειος
όταν
είναι
ενεργοποιηµένη η λειτουργία των
διακοπών.
Λειτουργία αγορών
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο
ψυγείο µια µεγάλη ποσότητα θερµών
τροφίµων, για παράδειγµα µετά από
επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ,
συστήνεται η ενεργοποίηση της
λειτουργίας αγορών για την πιο
γρήγορη ψύχρανση των προϊόντων
και την αποφυγή θέρµανσης των
άλλων τροφίµων, τα οποία βρίσκονται
ήδη στο ψυγείο.
Η λειτουργία αγορών ενεργοποιείται
πιέζοντας το πλήκτρο D (πολλές
φορές εάν χρειάζεται) µέχρι να
εµφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο .
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
βοµβητή και το εικονίδιο παραµένει
αναµµένο.
Η
λειτουργία
αγορών
απενεργοποιείται αυτόµατα µετά
από περίπου 6 ώρες.
Μπορείτε
όποτε
θέλετε
να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέζοντας το πλήκτρο D µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το αντίστοιχο
εικονίδιο και στη συνέχεια το πλήκτρο
E.
Λειτουργία Eco
Η λειτουργία Eco ενεργοποιείται
πιέζοντας το πλήκτρο και εµφανίζεται
το αντίστοιχο εικονίδιο .
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
GR
βοµβητή και το εικονίδιο παραµένει
αναµµένο.
Σε
αυτή
την
κατάσταση
οι
επιλεγµένες
θερµοκρασίες
ρυθµίζονται αυτόµατα (+ 5°C και 18°C) στις βέλτιστες συνθήκες
αποθήκευσης τροφίµων. Μπορείτε
όποτε θέλετε να απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία αλλάζοντας την
επιλεγµένη θερµοκρασία σε έναν από
τους θαλάµους.
Λειτουργία Ψύχρανσης
Η
λειτουργία
ψύχρανσης
ενεργοποιείται πιέζοντας το πλήκτρο
D (πολλές φορές εάν χρειάζεται)
µέχρι να εµφανιστεί το αντίστοιχο
εικονίδιο .
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
βοµβητή και το εικονίδιο παραµένει
αναµµένο.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργεί
ένας χρονοδιακόπτης µε αρχική τιµή
30 λεπτών και µε δυνατότητα
αλλαγής από 1 έως 90 λεπτά,
πιέζοντας το πλήκτρο B επιλέγετε τα
λεπτά που θέλετε.
Το τέλος του επιλεγµένου χρόνου
υποδηλώνεται από τα εξής:
- αναβόσβηµα των επιλεγµένων
λεπτών,
- αναβόσβηµα του εικονιδίου ;
- αναβόσβηµα του εικονιδίου ;
- άκουσµα του βοµβητή µέχρι να
πιεστεί το πλήκτρο E.
Μπορείτε
όποτε
θέλετε
να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέζοντας το πλήκτρο D µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το αντίστοιχο
εικονίδιο και στη συνέχεια το πλήκτρο
E.
electrolux 13
Φίλτρο αέρα
Η συσκευή σας είναι εξοπλισµένη µε
ένα φίλτρο άνθρακα πίσω από το
κάλυµµα στο πίσω µέρος του κυτίου
κατανοµής
Το φίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τις
ανεπιθύµητες οσµές στο θάλαµο του
ψυγείου, πράγµα που σηµαίνει ότι η
ποιότητα
της
αποθήκευσης
βελτιώνεται περαιτέρω.
Σηµείωση: Πάντοτε κρατάτε κλειστό
το κάλυµµα του εξαερισµού.
Συρτάρι
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την
αποθήκευση λαχανικών και φρούτων.
Το συρτάρι επίσης περιέχει ένα
κινούµενο εσωτερικό τµήµα που
ξεχωρίζει τα διάφορα τρόφιµα.
14 electrolux
GR
Υποδείξεις για την αποθήκευση
Όταν τοποθετείτε τα διαφορετικά είδη
τροφίµων λάβετε υπόψη σας το
σχέδιο στην εικόνα:
1. Αποθήκευση
κατεψυγµένων
τροφίµων, παραγωγή πάγου και
παγωτού. Ψύξη φρέσκων τροφίµων.
2. Γλυκίσµατα, µαγειρεµένα φαγητά.
3. Φαγητά σε πιάτα
4. Ανοιγµένες κονσέρβες
5. Γάλα, γαλακτοκοµικά προϊόντα
6. Φρέσκο κρέας, κρύα κοµµάτια,
λουκάνικα κτλ
7. Φρούτα, λαχανικά, σαλάτες
8. Τυρί, βούτυρο
Συρτάρι για διατήρηση φρεσκάδας
των τροφίµων
Βρίσκεται στο ψυκτικό (και όχι
καταψυκτικό) µέρος της συσκευής.
Είναι υποδειγµένο για την καλύτερη
συντήρηση των φρέσκων τροφίµων
όπως τα ψάρια, κρέατα, θαλασσινά,
επειδή
η
θερµοκρασία
είναι
χαµηλότερη εδώ απ' ό,τι στο
υπόλοιπο χώρο του ψυγείου.
Τοποθετείται στο χαµηλότερο µέρος,
άµεσα
πάνω
του
συρταριού
λαχανικών.
Πώς να χρησιµοπο
ιήσετε τη βρύση νερού µε
φίλτρο BRITA MAXTRA
Μονάδα φιλτρ αρίσµατος νερού
BRITA
Εσωτερικά εξαρτήµατα:
1. δεξαµενή νερού
2. χωνί
3. καπάκι δεξαµενής
4. βαλβίδα + τσιµούχα
5. περιλαµβάνει το φίλτρο BRITA
MAXTRA
6. BRITA Memo - η ηλεκτρονική
ένδειξη αλλαγής φίλτρου
GR
electrolux 15
Εξωτερικά εξαρτήµατα:
- Πιέστε τα στοιχεία αναστολής στο
µέσο και µετακινήστε τα επάνω.
- Μετακινήστε τον αναστολέα στην
κατεύθυνση της κεντρικής δεξαµενής
7. Βρύση
8. Στάθµη νερού
9. ∆ίσκος συλλογής νερού
2. Σπρώξτε τη δεξ
αµενή στην κατεύθυνση της βαλβίδας
3. Αφαιρέστε το καπάκι και το χωνί
ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
1.Αφαιρέστε κάθε ταινία και άλλο
σύστηµα προστασίας από το
συγκρότηµα της δεξαµενής.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήµατα όπως
περιγράφεται
στο
κεφάλαιο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΥΣΗΣ
ΝΕΡΟΥ προκειµένου να αφαιρεθούν
όλα τα υπολείµµατα
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΒΡΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1. Ξεµπλοκάρετε τα δύο στοιχεία
αναστολής
στα
πλευρά
της
δεξαµενής όπως φαίνεται στις
εικόνες.
- Αφαιρέστε το φίλτρο BRITA MAXTRA
από τη µονάδα φιλτραρίσµατος
νερού
4.
Ξεβιδώστε
τη
βαλβίδα
αριστερόστροφα (προσέξτε ιδιαίτερα
να µη χάσετε τη τσιµούχα της
βαλβίδας διότι είναι απαραίτητη για τη
σωστή λειτουργία).
5. Καθαρίστε το καπάκι της δεξαµενής,
τη βαλβίδα και την τσιµούχα µε ένα δι
άλυµα ζεστού νερού και ουδέτερου
σαπουνιού. Ξεπλύνετε το και
τοποθετήστε το στην οπή της πόρτας
κατά τον καθαρισµό των άλλων
εξαρτηµάτων
(προκειµένου
να
αποφύγετε τη διαρροή κρύου αέρα
από το ψυγείο).
6. Καθαρίστε τη δεξαµενή και το χωνί
στο πλυντήριο πιάτων ή µε ένα
διάλυµα ζεστού νερού και ουδέτερου
σαπουνιού και ξεπλύντε τα.
7. Μετά τον καθαρισµό των
εξαρτηµάτων της δεξαµενής πάρτε τη
βαλβίδα από τ
ην
πόρτα
του
ψυγείου
και
συναρµολογήστε τη δεξαµενή µε την
16 electrolux
GR
αντίστροφη
σειρά
της
αποσυναρµολόγησης
(4,3,2,1)
(προσέξτε την τοποθέτηση της
τσιµούχας της βαλβίδας),
8. Τοποθετήστε τη συναρµολογηµένη
δεξαµενή
στην
πόρτα
στην
κατεύθυνση της βαλβίδας.
9. Μπλοκάρετε τα δύο στοιχεία
αναστολής µε την αντίστροφη σειρά
του ξεµπλοκαρίσµατος.
ΒΗΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΗ
∆ΕΞ ΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟ
10. Εισάγετε ξανά το φίλτρο BRITA
MAXTRA
στο
χωνί
όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο “Πώς
αλλάζει το φίλτρο BRITA MAXTRA”.
Πώς χρησιµοποιείται το φίλτρο
BRITA MAXTRA
ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟ
ΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
Για να προετοιµάσετε το φίλτρο
BRITA, παρακαλούµε αφαιρέστε το
προστατευτικό
περιτύλιγµα
(σηµείωση: το φίλτρο και το
εσωτερικό περιτύλιγµα µπορεί να
φαίνονται υγρά, αυτό είναι απλά σ
υµπύκνωση). Βυθίστε το φίλτρο σε
κρύο νερό και ανακινήστε το ελαφρά
για να φύγουν τυχόν φυσαλίδες
αέρα. Το φίλτρο είναι τώρα έτοιµο για
χρήση. Όπως απαιτείται για ορισµένα
άλλα φίλτρα νερού, δε χρειάζεται να
προµουσκέψετε το νέο φίλτρο Maxtra
Αφαιρέστε το καπάκι της δεξαµενής.
Πριν εισάγετε το φίλτρο, αφαιρέστε το
χωνί και καθαρίστε το καλά
ξεπλένοντας και στεγνώνοντας το.
Στη συνέχεια καθαρίστε καλά το
εσωτερικό της δεξαµενής νερού µε
ένα υγρό πανί και σκουπίστε το
επίσης. Τοποθετήστε το φίλτρο µέσα
στη δεξαµενή και σπρώξτε το κάτω
µέχρι να κουµπώσει καλά στη θέση
του. Το φίλτρο θα πρέπει να
παραµένει στη θέση του εάν
αναποδογυρίσετε το χωνί
ΒΗΜΑ 3: ΞΕΠΛΥΝΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
GR
Αφαιρέστε το χωνί από τη µονάδα
φιλτραρίσµατος
νερού
BRITA,
γεµίστε το κάτω από τη βρύση µε κ
ρύο νερό της βρύσης και αφήστε το
να φιλτραριστεί και να τρέξει.
Απορρίψτε τα δύο πρώτα γεµίσµατα
στο νεροχύτη. Αυτά τα δύο πρώτα
γεµίσµατα χρησιµοποιούνται για την
έκπλυση του φίλτρου.
Στη συνέχεια τοποθετήστε το χωνί
στη µονάδα φιλτραρίσµατος νερού
BRITA.
Τοποθετήστε το καπάκι πίσω στο
δοχείο και πιέστε το προς τα κάτω για
να εξασφαλίσετε ότι εφαρµόζει
σωστά στη θέση του.
ΒΗΜΑ 4: ΓΕΜΙΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
electrolux 17
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΝΕΡΟΥ BRITA ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΜΙΣΕΤΕ
ΞΑΝΑ
Αφήστε το νερό να τρέξει από το
φίλτρο και επαναλάβετε το ΒΗΜΑ 4
όσες φορές θέλετε µέχρι να γεµίσει η
µονάδα
φιλτραρίσµατος
νερού
BRITA.
ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΤΡΑΒΩ
ΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΚΟ
Για να γεµίσετε τη δεξαµενή µε κρύο
νερό, απλά ανοίξτε το αρθρωτό
καπάκι, πάρτε µια κανάτα νερού της
βρύσης και ρίξτε στη δεξαµενή µέσω
του καπακιού όπως φαίνεται στην
εικόνα (χρησιµοποιήστε το καπάκι
κάθε φορά που θέλετε να φιλτράρετε
το νερό σας).
Σηµαντικό
Σας συνιστούµε να µην γεµίζετε
εντελώς το δοχείο του νερού αλλά να
αφήνετε µικρό κενό έτσι ώστε να
αποφύγετε τον κίνδυνο να χύνεται το
νερό κατά το άνοιγµα και κλείσιµο
της πόρτας του ψυγείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΟΛΟ
ΤΟ
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ
ΣΤΗ
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟ ΕΝΤΟΣ 1-2
ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ
ΤΟ
ΝΕΡΟ
ΠΟΥ
Για την αλλαγή του φίλτρου µετά από
τέσσερις
εβδοµάδες,
απλά
χρησιµοποιήστε τον κρίκο στο επάνω
µέρος του φίλτρου για να το
αφαιρέσετε από το χωνί, και
επαναλάβετε τα βήµατα 1 - 3
παραπάνω.
18 electrolux
GR
ΤΟ BRITA MEMO
Για τη µέγιστη απόδοση του φίλτρου
και άριστη γεύση, είναι σηµαντικό να
αλλάζετε τακτικά το φίλτρο BRITA. Η
BRITA συνιστά να αντικαθιστάτε το
φίλτρο στη µονάδα BRITA του
ψυγείου
σας
κάθε
τέσσερις
εβδοµάδες.
Το BRITA Memo σας υπενθυµίζει
αυτόµατα πότε να αλλάξετε το
φίλτρο.
Το µοναδικό BRITA Memo µετρά το
χρόνο χρήσης του φίλτρου σας. Το
Memo είναι εύκολο στη χρήση και σας
υπενθυµίζει αυτόµατα πότε να
αλλάξετε το φίλτρο. Το BRITA Memo
βρίσκεται στο καπάκι της δεξαµενής
νερού.
Η
λειτουργία
είναι
πραγµατικά απλή.
Ενεργοποιήσ
τε την οθόνη του Memo:
Για να εκκινήσετε το Memo πιέστε και
κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο
εκκίνησης στο καπάκι µέχρι να
εµφανιστούν και οι τέσσερις γραµµές
στην οθόνη και να αναβοσβήσουν
δύο φορές. Το Memo έχει τώρα
ρυθµιστεί.
λεγχος λειτουργίας:
Η κουκίδα που αναβοσβήνει στην κάτ
ω δεξιά γωνία του Memo υποδεικνύει
ότι το Memo λειτουργεί
Αλλαγή οθόνης:
GR
Κάθε εβδοµάδα µια γραµµή θα
εξαφανίζεται για να υποδείξει την
υπολειπόµενη ζωή του φίλτρου.
Μετά από τέσσερις εβδοµάδες θα
εξαφανιστούν και οι τέσσερις
γραµµές. Αυτό, και ένα βέλος που
αναβοσβήνει υποδεικνύουν ότι το
φίλτρο πρέπει τώρα να αλλαχθεί.
Εισάγετε ένα νέο φίλτρο σύµφωνα µε
τις οδηγίες και επανενεργοποιήστε το
Memo
όπως
περιγράφεται
παραπάνω.
electrolux 19
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η οπή της βαλβίδας στην πόρτα
του ψυγείου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΛΕΙΣΤΗ µε τη ΒΑΛΒΙ∆Α ΝΕΡΟΥ
κατά την κανονική λειτουργία της
συσκευής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εµφανίζεται µόνο
µια γραµµή, πρέπει να ελέγχετε εάν
έχετε διαθέσιµο ένα νέο φίλτρο BRITA
MAXTRA.
Σηµαντικό: Το Memo έχει σχεδιαστεί
για χρήση µόνο µε τα φίλτρα BRITA.
BRITA "MEMO" - Η ηλεκτρονική
ένδειξη αλλαγής φίλτρου έχει
διάρκεια ζωής περίπου 5 ετών. Στο
τέλος της ζωής του "MEMO"
παρακαλούµε
θυµηθείτε
ότι
πρόκειται για µια ηλεκτρονική
συσκευή και απορρίψτε το "MEMO"
σύµφωνα µε όλες τις ισχύουσες
προβλέψεις και κανονισµούς.
Για να αφαιρέσετε το εξαντληµένο
"MEMO" τοποθετήστε ένα κατσαβίδι
στην εγκοπή δίπλα στο "MEMO" και
σπρώξτε
το
προς
τα
έξω.
Παρακαλούµε σηµειώστε ότι το
"MEMO" δεν πρέπει να αφαιρείται για
άλλο λόγο εκτός από την απόρριψή
του
Χρησιµοποιήστε µόνο πόσιµο
νερό. Η χρήση οποιουδήποτε
άλλου τύπου ποτού µπορεί να
αφήσει υπολείµµατα, γεύση ή
οσµή στο ρεζερβουάρ και στη
βρύση
Μπορεί να ακουστούν κάποιο
θόρυβοι που δηµιουργούνται από
την είσοδο του αέρα καθώς βγαίνει
το νερό από το ρεζερβουάρτο νερό
Στην περίπτωση που το νερό δεν
τρέχει σωστά, πιέστε ξανά το
µοχλό ενεργοποίησης. Κρατήστε
το ποτήρι κάτω από τη βρύση για
λίγα δευτερόλεπτα, για να
εξασφαλίσετε ότι όλο το νερό έχει
συλλεχθεί στο ποτήρι
Μη χρησιµοποιήσετε αεριούχα
ποτά, όπως αναψυκτικά. Το ποτό
µπορεί να διαρρεύσει λόγω της
πίεσης του αερίου
20 electrolux
GR
Να θυµάστε ότι το νερό είναι ένα
τρόφιµο.
Παρακαλούµε
καταναλώνετε το φιλτραρισµένο
νερό εντός µιας ή δύο ηµερών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τη χρήση των φίλτρων BRITA και
του 'Memo' υπάρχουν στον οδηγό
BRITA
Εάν το φίλτρο νερού BRITA δεν
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για
παρατεταµένο χρονικό διάστηµα
(π.χ. διακοπές), σας συνιστούµε να
πετάξετε το νερό που έχει
παραµείνει εντός του συστήµατος
και να αφήσετε το φίλτρο µέσα
στη δεξαµενή του φίλτρου. Πριν
χρησιµοποιήσετε το φίλτρο ξανά
αφαιρέστε
το
φίλτρο
και
επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 4
του Πώς χρησιµοποιείται το
φίλτρο νερού BRITA MAXTRA.
Μπορείτε
να
προµηθευτείτε
ανταλλακτικό φίλτρο BRITA και
'Memo' µέσω του δικτύου τεχνικής
υποστήριξης της Electrolux ή της Brita
Το φίλτρο νερού BRITA έχει
σχεδιαστεί για χρήση µόνο µε
νερό που έχει επεξεργαστεί από
εταιρία υδροδότησης (σηµείωση:
αυτό το νερό ελέγχεται διαρκώς
σύµφωνα µε τους κανονισµούς
της νοµοθεσίας και είναι ασφαλές
για να πίνεται) ή µε νερό από
ιδιωτικές παροχές το οποίο έχει
δοκιµαστεί και είναι ασφαλές για
πόσιµο. Εάν λάβετε οδηγίες από
τις αρχές ότι το νερό της βρύσης
πρέπει
να
βραστεί,
το
φιλτραρισµένο νερό BRITA πρέπει
επίσης να βραστεί. Όταν πάψει να
ισχύει η οδηγία περί βρασίµατος
του νερού, ολόκληρο το σύστηµα
φιλτραρίσµατος
πρέπει
να
καθαριστεί και να τοποθετηθεί
καινούριο φίλτρο. το ρεζερβουάρ
GR
Χρήση του θαλάµου κατάψυξης
Η κατάψυξη διαθέτει το σύµβολο
γεγονός που σηµαίνει ότι
είναι κατάλληλη για την κατάψυξη
φρέσκων
τροφίµων
και
τη
µακροχρόνια
αποθήκευση
κατεψυγµένων
και
βαθιά
κατεψυγµένων τροφίµων.
Αποθήκευση
τροφίµων
κατεψυγµένων
Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή µετά
από µια περίοδο µη λειτουργίας,
προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα
στο θάλαµο, η συσκευή πρέπει να
λειτουργήσει για τουλάχιστον 12
ώρες. Για να πετύχετε την καλύτερη
απόδοση από αυτή τη συσκευή, θα
πρέπει:
εάν πρόκειται να αποθηκευτούν
µεγάλες
ποσότητες
τροφίµων,
αφαιρέστε όλα τα συρτάρια και τα
καλάθια από τη συσκευή και
τοποθετήστε τα τρόφιµα επάνω στα
ράφια ψύξης.
Προσέξτε να µην υπερβείτε το όριο
φορτίου που αναφέρεται στο πλάι
του επάνω τµήµατος (όπου έχει
εφαρµογή).
Ρύθµιση θερµοκρασίας
Η θερµοκρασία µπορεί να ρυθµιστεί
µεταξύ -15°C και -24°C.
Συστήνεται η ρύθµιση της εσωτερικής
θερµοκρασίας περίπου στους -18°C,
στην οποία εγγυάται η κατάλληλη
κατάψυξη και διατήρηση των
κατεψυγµένων τροφίµων.
Προσοχή!
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σταθεροποίησης από την πρώτη
έναρξη,
η
θερµοκρασία
που
εµφανίζεται
δεν
µπορεί
να
ανταποκρίνεται στη θερµοκρασία
electrolux 21
ρύθµισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου η θερµοκρασία που
εµφανίζεται είναι δυνατό να διαφέρει
από τη θερµοκρασία ρύθµισης.
Προσοχή!
Η διαφορά µεταξύ της εµφανιζόµενης
θερµοκρασίας και της ρύθµισης
θερµοκρασίας είναι κανονική. Ειδικά
όταν:
- έχει επιλεγεί πρόσφατα µια νέα
ρύθµιση
- η πόρτα έχει αφεθεί ανοικτή για
µεγάλο χρόνο
- έχουν τοποθετηθεί θερµά τρόφιµα
στο θάλαµο
∆ιαφορές µέχρι 5°C στο εσωτερικό
του θαλάµου είναι φυσιολογικές.
Κατά τη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας η ένδειξη δείχνει την
υψηλότερη
θερµοκρασία
στο
εσωτερικό του θαλάµου.
Σηµαντικό
Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης,
για παράδειγµα σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος, εάν το ρεύµα
ήταν κοµµένο για περισσότερο από
την τιµή που δείχνεται στον πίνακα
τεχνικών χαρακτηριστικών στην
ενότητα
"χρόνος
ανόδου",
τα
αποψυγµένα τρόφιµα πρέπει να
καταναλωθούν σύντοµα ή να
µαγειρευτούν αµέσως και στη
συνέχεια να καταψυχθούν και πάλι
( µ ε τ ά τ η ν ψ ύ ξ η) .
Συναγερµός
θερµοκρασίας
υπέρβασης
Μια αύξηση στη θερµοκρασία του
θαλάµου
κατάψυξης
(για
παράδειγµα λόγω µιας διακοπής
ρεύµατος) υποδηλώνεται από τα
εξής:
22 electrolux
GR
- θερµοκρασία που αναβοσβήνει,
- εικονίδιο θαλάµου κατάψυξης που
αναβοσβήνει ;
- αναβόσβηµα του εικονιδίου ;
- άκουσµα του βοµβητή.
Όταν αποκατασταθούν οι κανονικές
συνθήκες:
- το ηχητικό σήµα διακόπτεται,
- η τιµή της θερµοκρασίας συνεχίζει
να αναβοσβήνει,
Όταν πιέσετε το πλήκτρο "E" για να α
πενεργοποιήσετε το συναγερµό,
εµφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα
στην ένδειξη
η υψηλότερη
θερµοκρασία που επιτεύχθηκε στο
θάλαµο. Στη συνέχεια επανέρχεται
στην κανονική λειτουργία και
εµφανίζει τη θερµοκρασία στον
επιλεγµένο θάλαµο.
Κατά τη διάρκεια του συναγερµού, ο
βοµβητής
µπορεί
να
απενεργοποιηθεί
πιέζοντας
το
πλήκτρο E.
Ηχητικός συναγερµός ανοιχτής
πόρτας
Όταν η πόρτα αφήνεται ανοιχτή για
περίπου 5 λεπτά, ηχεί ένας ηχητικός
συναγερµός.
Οι συνθήκες συναγερµού ανοιχτής
πόρτας υποδηλώνονται από:
- σύµβολο του αντίστοιχου θαλάµου
που αναβοσβήνει
- άκουσµα του βοµβητή.
Πιέστε το πλήκτρο (E) για να
διακόψετε τον ηχητικό συναγερµό.
Όταν αποκατασταθούν οι κανονικές
συνθήκες (κλειστή πόρτα):
- ο ηχητικός συναγερµός διακόπτεται.
Κατάψυξη φρέσκων τροφίµων
Ο θάλαµος του καταψύκτη είναι
κατάλληλος
για
µακροχρόνια
αποθήκευση κατεψυγµένων και
βαθιά κατεψυγµένων τροφίµων και
για κατάψυξη φρέσκων τροφίµων.
Η µέγιστη ποσότητα τροφίµων που
µπορείτε να καταψύξετε σε 24 ώρες
δείχνεται στην πινακίδα σειριακού
αριθµού.
Για να καταψύξετε την ποσότητα
τροφίµων που υποδεικνύεται στην
πινακίδα
σειριακού
αριθµού,
τοποθετήστε
τα
τρόφιµα
σε
απευθείας επαφή µε την επιφάνεια
ψύξης (αφαιρέστε το συρτάρι ή το
καλάθι).
Σε περίπτωση που τα τρόφιµα
καταψυχθούν µέσα στα συρτάρια ή
τα καλάθια, η µέγιστη ποσότητα
ελαττώνεται κατά λίγο.
Τοποθετήστε τα τρόφιµα προς
κατάψυξη στο θάλαµο
, εφόσον
αυτό είναι το πιο ψυχρό σηµείο.
Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιµα,
θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Πιέστε
το πλήκτρο D (πολλές φορές εάν
χρειαστεί) µέχρι να εµφανιστεί το
αντίστοιχο εικονίδιο .
Πρέπει να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας πιέζοντας το πλήκτρο E µέσα σε
λίγα δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε το
βοµβητή και στην οθόνη θα
εµφανιστεί κάποια κινούµενα σχέδια
µε γραµµές.
Μετά από µια περίοδο προ-ψύξης 24
ωρών, τοποθετήστε τα τρόφιµα στον
καταψύκτη.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24
ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου µην τοποθετείτε άλλα
τρόφιµα στον καταψύκτη.
GR
Αυτή η λειτουργία διακόπτεται
αυτόµατα µετά από 52 ώρες.
Μπορείτε
όποτε
θέλετε
να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πιέζοντας το πλήκτρο D µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το αντίστοιχο
εικονίδιο και στη συνέχεια το πλήκτρο
E.
electrolux 23
Μερικές
χρήσιµες
πληροφορίες και συµβουλές
Αξίζουν την προσοχή σας τα
µεταβλητά ράφια, τα οποία
αυξάνουν
σηµαντικά
την
χρησιµότητα του χώρου ψύξης. Η
ανακατάταξη των ραφιών µπορεί
να γίνει και µε την πόρτα ανοιχτή
σε γωνία 90.
Μετά το άνοιγµα και κλείσιµο της
πόρτας του καταψύκτη θα
δηµιουργηθεί ένα κενός αέρος
µέσα στην συσκευή εξαιτίας της
χαµηλής θερµοκρασίας. Για αυτό
περιµένετε 2-3 λεπτά µετά το
κλείσιµο της πόρτα εάν θέλετε να
την ανοίξετε πάλι καθώς η
εσωτερική πίεση θα εξισωθεί.
Προσέξτε να λειτουργείτε τον
καταψύκτη βάζοντας τον διακόπτη
της θερµοκρασίας σε τέτοια θέση
έτσι
ώστε
η
εσωτερική
θερµοκρασία να µην κατεβαίνει
κάτω από 18 C.
Είναι πρακτικό να επιβεβαιώνετε
καθηµερινά την σωστή λειτουργία
της συσκευής έτσι ώστε να
αντιληφθείτε έγκαιρα µια πιθανή
λαβή και την αλλοίωση των
κατεψυγµένων τροφίµων.
Η λειτουργία της συσκευής
συνοδεύεται από συγκεκριµένους
ήχους που είναι οι εξής:
Κρότος: Όταν ο ηλεκτρονικός
χειριστής ανοίγει ή κλείνει τον
συµπιεστή ακούτε κάτι σαν να
κροταλίζει.
24 electrolux
GR
Βόµβος: Όταν ο συµπιεστής
λειτουργεί ακούτε έναν βόµβο.
Φλοίσβος: Όταν ο συµπιεστής
αρχίζει να λειτουργεί και στους
σωλήνες
αρχίζει
να
κυκλοφορείται ο χώρος ψύξης,
µπορεί αυτό να συνοδεύεται µε
έναν φλοίσβο ή βουητό θόρυβο
που για λίγο καιρό θα ακούτε κι
ύστερα από τον κλείσιµο του
συµπιεστή.
Τρίξιµο: Το ανταλλακτικό που
εξατµίζει
τον
χώρο,
σε
περισσότερες φορές βρίσκεται
αφρισµένο µέσα στο σώµα της
συσκευής. Η θερµοκρασία αυτού
του µέρους της συσκευής λίγο
και το µέγεθός του αλλάζει κατά
την λειτουργία, πράγµα που
συνοδεύεται από ένα τρίξιµο.
Αυτό είναι φυσικό πράγµα, και
όχι κάτι που σηµαίνει καµία
ζηµιά.
οµόρρυθµη µε τον δείκτη µετά
από 6 ώρες, η συσκευή λειτουργεί
κανονικά, όπως πρέπει. Ο έλεγχος
να γίνεται σε σταθερή κατάσταση
(χωρίς καµία αλλαγή του βάρους).
Σε περίπτωση που θέλετε να
ελέγχετε την θερµοκρασία µε τον
δικό
σας
θερµόµετρο,
τοποθετείστε το ανάµεσα στα
τρόφιµα, µε αποτέλεσµα να δείξει
την
πραγµατική
εσωτερική
θερµοκρασία των κατεψυγµένων
προϊόντων. Η αξία θερµοκρασίας
αυτή
σε περίπτωση του
κατάλληλου θερµόµετρου είναι
ίδια ή λίγο χαµηλότερη απ´ αυτήν
που µας δείχνει ο δείκτης.
Υποδείξεις και ιδέες
Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται
πρακτικές υποδείξεις και ιδέες για τη
χρήση της συσκευής ώστε να
επιτύχετε τη µέγιστη εξοικονόµηση
ενέργειας καθώς και στοιχεία της
συσκευής σε σχέση µε το περιβάλλον.
Εξοικονόµηση ενέργειας
Εάν θέλετε να ελέγχετε την
εσωτερική
θερµοκρασία
των
τοποθετηµένων
προϊόντων,
επιλέξτε µια µεσαία θερµοκρασία
στον θερµοστατικό ρυθµιστή και
τοποθετείστε ένα ποτήρι νερό στη
µέση του χώρου ψύξης. Στο ποτήρι
τοποθετήστε
ένα
κατάλληλο
θερµόµετρο που δείχνει ακριβώς
την θερµοκρασία µε +/- 1 C. Αν η
θερµοκρασία
είναι
περίπου
Αποφεύγετε την τοποθέτηση της
συσκευής σε ηλιόλουστο µέρος ή
κοντά σε οτιδήποτε που εκπέµπει
θερµότητα.
Βεβαιωθείτε ότι ο πυκνωτής και
συµπιεστής (εξ)αερίζονται καλά.
Μην καλύπτετε τα τµήµατα όπου
υπάρχει (εξ)αερισµός.
Τυλίγετε
τα
τρόφιµα
σε
αεροστεγώς κλεισµένα πιάτα ή µε
µεµβράνη για να αποφύγετε τη
δηµιουργία ανεπιθύµητου πάγου.
Μην κρατάτε την πόρτα ανοιχτή
περισσότερο του αναγκαίου και να
την ανοίγετε µόνο όταν χρειάζεται.
Τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα µέσα
στη συσκευή µόνο όταν είναι σε
θερµοκρασία δωµατίου.
GR
∆ιατηρείτε
καθαρό.
τον
συµπυκνωτή
Η συσκευή και το περιβάλλον
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει
αέρια που καταστρέφουν το στρώµα
του όζοντος, ούτε στο κύκλωµα του
ψυγείου ούτε στα µονωτικά υλικά. Η
συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί
µε τα αστικά απορρίµµατα και
σκουπίδια.
Αποφύγετε
την
καταστροφή της µονάδα ψύξης,
ιδιαίτερα στο οπίσθιο τµήµα κοντά
στη µονάδα ανταλλαγής θερµότητας.
Πληροφορίες για τους κατά τόπους
χώρους απόρριψης, µπορείτε να
ζητήσετε από τις δηµοτικές αρχές.
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη
συσκευή αυτή και φέρουν το σύµβολο
„
” είναι ανακυκλώσιµα.
Συντήρηση
Απόψυξη
Η απόψυξη είναι αυτόµατη σε αυτό το
µοντέλο.
Τακτικός καθαρισµός
Προτείνουµε να πλένετε το εσωτερικό
του ψυγείου κάθε 3 - 4 εβδοµάδες.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε
καθαριστικό οικιακής χρήσης ή
σαπούνι.
Αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή,
πλύνετε την χρησιµοποιώντας χλιαρό
νερό και σκουπίστε την.
Καθαρίστε το πλαϊνό λάστιχο της
µαγνητικής πόρτας µε καθαρό νερό.
Μετά τον καθαρισµό συνδέστε τη
συσκευή στο ρευµατοδότη.
Είναι πρακτικό να πλένετε και να
κάνετε απόψυξη συγχρόνως και όταν
το ψυγείο είναι άδειο.
electrolux 25
Η σκόνη και βρωµιά που µαζεύεται
στον πυκνωτή στο πίσω µέρος του
ψυγείου, είναι καλό να αφαιρείται και
να καθαρίζετε τον δίσκο πάνω από τον
συµπιεστή µία ή δύο φορές τον χρόνο.
Αλλαγή του φίλτρου άνθρακα
Για να διατηρείται η άριστη απόδοση
το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αλλάζει
κάθε χρόνο.
Καινούρια φίλτρα άνθρακα µπορείτε
να προµηθευτείτε από τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο.
1. Τραβήξτε το κάλυµµα προς τα έξω.
(1)
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από την
πλαστική σακούλα.
3. Εισάγετε το φίλτρο στην εγκοπή
που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
καλύµµατος (2).
4. Κλείστε το κάλυµµα.
Σηµείωση: το φίλτρο άνθρακα είναι
ένα αναλώσιµο εξάρτηµα και ως
τέτοιο δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
Κατά τη λειτουργία, πάντοτε
κρατάτε κλειστό το κάλυµµα
του εξαερισµού.
Ο χειρισµός του φίλτρου πρέπει
να γίνεται µε προσοχή έτσι
ώστε να µην απελευθερώνονται
κοµµατάκια από την επιφάνειά του.
26 electrolux
GR
Όταν το ψυγείο δεν είναι σε χρήση
Σε περίπτωση που σκοπεύετε να µην
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για
µεγάλο
χρονικό
διάστηµα
ακολουθήστε τα εξής βήµατα:
Αφαιρέστε την πρίζα από την
υποδοχή.
Αφαιρέστε τα τρόφιµα από το ψυγείο.
Αποψύξτε και καθαρίστε το ψυγείο
όπως αναφέρεται παραπάνω.
Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να
αποφύγετε την ανάπτυξη αέρα
εσωτερικά.
Προβλήµατα και λύση τους
Πώς να αλλάξετε το λαµπτήρα
Εάν ο λαµπτήρας δε λειτουρεί
µπορείτε να τον αλλάξετε ως εξής:
∆ιακόψτε το κύκλωµα της συσκευής.
Πιέστε το πίσω άγκιστρο (1) του
καλύµµατος του λαµπτήρα µε ένα
κατσαβίδι και ταυτόχρονα τραβήξτε
και περιστρέψτε το κάλυµµα στην
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (2).
Έτσι µπορεί να αντικατασταθεί ο
λαµπτήρας.
(Τύπος
λαµπτήρα:
Osram Halolux 230-240 V, 25 W,
σπείρωµα E 14)
Μετά την αλλαγή του λαµπτήρα
επανατοποθετήστε το κάλυµµα,
κουµπώστε το στη θέση του και
εφαρµόστε τάση στη συσκευή.
GR
electrolux 27
Εάν δεν λειτουργεί κάτι
Κατά τη λειτουργία της συσκευής
πιθανόν να εµφανισθούν µικρότερα
αλλά ενοχλητικά προβλήµατα που δεν
απαιτούν την επέµβαση του τεχνικού.
Στον
παρακάτω
πίνακα,
δίνονταιπληροφορίες σχετικά µε αυτά
τα προβλήµατα ώστε να αποφύγετε
άχρηστη επιβάρυνση στο σέρβις.
Σας συστήνουµε να δώσετε προσοχή
στο γεγονός ότι η λειτουργία του
ψυγείου
συνοδεύεται
από
συγκεκριµένους ήχους (συµπιεστής
Πρόβληµα
Είναι µεγάλη η
θερµοκρασία στο
εσωτερικό του
ψυγείου
Είναι µεγάλη η
θερµοκρασία στο
εσωτερικό του
καταψύκτη
και θόρυβος κυκλοφορίας). Αυτό δεν
αποτελεί
πρόβληµα,
αντίθετα
υποδηλώνει την κανονική λειτουργία.
Θα πρέπει να προσέξετε
επίσης
ότι
η
συσκευή
λειτουργεί διακεκοµµένα, άρα η
διακοπή
του
συµπιεστή
δεν
συνεπάγεται
τη
διακοπή
της
συσκευής. Γι' αυτό δεν πρέπει να
αγγίζετε τα ηλεκτρικά τµήµατα της
συσκευής προτού την αποσυνδέσετε
από την παροχή.
Πιθανή αιτία
Έχει ρυθµιστεί λάθος ο
διακόπτης
της
θερµοκρασίας.
Αν τα τρόφιµα δεν είναι
αρκετά
κρύα
ή
δεν
τοποθετηµένα σωστά.
Η πόρτα δεν κλείνει σφικτά
σωστά ή δεν έχει κλείσει
καλά.
Έχει ρυθµιστεί λάθος ο
διακόπτης
της
θερµοκρασίας.
Η πόρτα δεν κλείνει σφικτά
σωστά ή δεν έχει κλείσει
καλά.
Λύση
Ρυθµίστε τον διακόπτη της
θερµοκρασίας σε µια πιο
υψηλή θέση.
Τοποθετήστε τα τρόφιµα
στην κατάλληλη θέση.
Ελέγξτε αν η πόρτα κλείνει
καλά και αν η φλάντζα
είναι ελαττωµατική ή
βρώµικη.
Pυθµίστε τον διακόπτη της
θερµοκρασίας σε µια πιο
υψηλή θέση.
Ελέγξτε αν η πόρτα κλείνει
καλά και αν η φλάντζα
είναι ελαττωµατική ή
βρώµικη.
Τοποθετήσατε
µεγάλη Περιµένετε µερικές ώρες
ποσότητα τροφίµων για και µετά ελέγξτε την
θερµοκρασία ξανά.
καταψυχθούν.
Τα τρόφιµα που πρέπει να Τοποθετήστε τα τρόφιµα
έτσι ώστε ο κρύος αέρας να
καταψυχθούν
µπορεί να κυκλοφορεί
τοποθετήθηκαν πολύ
ανάµεσα τους.
κοντά µεταξύ τους.
28 electrolux
GR
Πρόβληµα
Τρέχει νερό στην
πίσω πλάκα του
ψυγείου.
Τρέχει νερό στον
εσωτερικό χώρο.
Τρέχει νερό πάνω
στο πάτωµα.
Υπάρχει πάρα
πολύ πάχνη και
πάγος.
Πιθανή αιτία
Είναι φυσιολογικό. Στην
διάρκεια της αυτόµατης
απόψυξης, ο πάγος λιώνει
στην πίσω πλάκα.
Η εξαγωγή του νερού
µπορεί να έχει φραχθεί.
Τα προϊόντα που είναι
µέσα
σε
κονσέρβα
εµποδίζουν το νερό να
κυλά µέσα στον συλλέκτη.
Ο αγωγός εξάτµισης του
νερού δεν κυλά µέσα στον
δίσκο εξάτµισης πάνω από
τον συµπιεστή.
Τα προϊόντα δεν είναι καλά
τυλιγµένα.
Οι πόρτες δεν έχουν
κλείσει καλά ή δεν έχουν
κλείσει σφικτά.
Ο
διακόπτης
θερµοκρασίας δεν
ρυθµιστή σωστά.
Ο συµπιεστής
λειτουργεί
συνεχώς.
της
έχει
Ο θερµοστατικός ρυθµιστή
δεν έχει ρυθµιστεί σωστά.
Οι πόρτες δεν έχουν
κλείσει καλά ή δεν έχουν
κλείσει σφικτά.
Τοποθετήθηκαν για να
καταψυχθούν προϊόντα σε
µεγάλη ποσότητα.
Τοποθετήθηκαν
µέσα
τρόφιµα πολύ ζεστά.
Είναι τοποθετηµένη η
συσκευή σε πολύ ζεστό
σηµείο.
Λύση
Καθαρίστε τον αγωγό
εξαγωγής.
Τοποθετήστε αλλού τα
προϊόντα ώστε να µην
αγγίζουν απευθείας την
πίσω πλάκα.
Τοποθετήστε των αγωγό
εξαγωγής του νερού µέσα
στο δίσκο εξάτµισης.
Τυλίξτε
τα
τρόφιµα
καλύτερα.
Ελέγξτε αν οι πόρτες
κλείνουν καλά και αν η
φλάντζα
είναι
ελαττωµατική ή βρώµικη
Ρυθµίστε τον διακόπτη της
θερµοκρασίας σε µια θέση
που να δίνει υψηλότερη
θερµοκρασία.
Ρυθµίστε τον διακόπτη της
θερµοκρασίας σε µια θέση
που να δίνει υψηλότερη
θερµοκρασία.
Ελέγξτε αν οι πόρτες
κλείνουν καλά και αν η
φλάντζα
είναι
ελαττωµατική ή βρώµικη.
Περιµένετε µερικές ώρες
και µετά ελέγξτε ξανά την
θερµοκρασία.
Τα
τρόφιµα
που
τοποθετείτε να έχουν το
πολύ τη θερµοκρασία
δωµατίου.
Προσπαθήστε να µειώσετε
τη
θερµοκρασία
το
δωµατίου όπου είναι
τοποθετηµένη η συσκευή.
GR
Πρόβληµα
Η συσκευή δεν
λειτουργεί
καθόλου. ∆εν
λειτουργεί ούτε η
ψύξη ούτε ο
φωτισµός.
Η συσκευή είναι
θορυβώδης.
Πιθανή αιτία
Ο ρευµατολήπτης δεν είναι
σωστά συνδεδεµένος µε
τον
ρευµατοδότη
της
κεντρικής παροχής.
Έχει καεί η ασφάλεια.
∆εν είναι αναµµένος ο
θερµοστατικός διακόπτης.
electrolux 29
Λύση
Συνδέστε
σωστά
τη
συσκευή µε την κεντρική
παροχή.
Αλλάξτε την ασφάλεια.
Ενεργοποιήστε
την
συσκευή σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κεφαλαίου
„Θέτοντας τη συσκευή σε
λειτουργία”.
Καλέστε ένα ηλεκτρολόγο.
∆εν υπάρχει τάση στην
κεντρική
παροχή.
(Προσπαθήστε
να
συνδέσετε εκεί µια άλλη
συσκευή).
Η
συσκευή
δεν Ελέγξτε αν η συσκευή είναι
υποστηρίζετε σωστά.
σταθερή (και τα τέσσερα
υποστηρίγµατα θα πρέπει
να
ακουµπούν
στο
έδαφος.)
Εφόσον αυτές οι οδηγίες δεν οδηγούν σε αποτέλεσµα, καλέστε το κοντινότερο
Κέντρο service.
30 electrolux
GR
Οδηγίες για τον Τεχνικό Εγκατάστασης
Μοντέλο / Τύπος
Μεικτή χωρητικότητα (Ι)
Καθαρή χωρητικότητα (Ι)
Πλάτος (mm)
Ύψος (mm)
Βάθος (mm)
Κατανάλωση ενέργειας (kWh/24 ώρες)
(kWh/έτος)
Ενεργειακή κατηγορία σύµφωνα µε
πρότυπα Ε.Ε.
Ικανότητα κατάψυξης (κιλά / 24 ώρες)
Μέγιστος χρόνος συντήρησης σε
περίπτωση βλάβης (ώρες)
Ονοµαστική ένταση ρεύµατος (Α)
Βάρος (kg)
Αριθµός συµπιεστών
Εγκατάσταση της συσκευής
Μεταφορά, αποσυσκευασία
Συστήνεται η παράδοση της
συσκευής να γίνεται στην αρχική
της συσκευασία, σε κάθετη θέση
λαµβάνοντας
υπόψη
την
προειδοποίηση προστασίας που
αναφέρεται στη συσκευασία.
Μετά από κάθε µεταφορά η συσκευή
πρέπει να µην τίθεται σε λειτουργία
για διάστηµα 2 ωρών περίπου.
Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε
εάν υπάρχουν ζηµιές. Αναφέρετε
τυχόν καταστροφές αµέσως εκεί από
όπου
την
αγοράσατε.
Στην
περίπτωση αυτή διατηρήστε τη
συσκευασία.
ENB 39405S
ENB 39405S8
Χώρος κατάψυξης: 91
Χώρος ψύξης: 293
Χώρος κατάψυξης: 78
Χώρος ψύξης: 281
595
2010
632
1,084
396
A
10
16
0,7
76
1
Καθαρισµός
Αφαιρέστε κάθε κολλητική ταινία, που
εξασφαλίζει την ακινησία των
τµηµάτων στο εσωτερικό της
συσκευής.
Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής
χρησιµοποιώντας χλιαρό νερό και
µαλακό καθαριστικό. Χρησιµοποιήστε
απαλό πανί.
Μετά τον καθαρισµό σκουπίστε το
εσωτερικό της συσκευής.
Τοποθέτηση
Η εξωτερική θερµοκρασία επηρεάζει
την κατανάλωση ενέργειας και την
κανονική λειτουργία της συσκευής.
Όταν την τοποθετείτε λάβετε υπόψη
σας ότι είναι πρακτικό να λειτουργείτε
την
συσκευή
µεταξύ
των
θερµοκρασιακών
ορίων
του
περιβάλλοντος σύµφωνα µε την τάξη
κλίµατος που αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα.
GR
Τάξη κλίµατος
Θερµοκρασί
α περιβάλλοντος
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Αν η εξωτερική θερµοκρασία είναι
χαµηλότερη των δεδοµένων, η
θερµοκρασία του χώρου ψύξης
µπορεί
να
υπερβεί
την
προδιαγραφόµενη θερµοκρασία.
Αν η εξωτερική θερµοκρασία
υπερβαίνει τα δεδοµένα, αυτό
σηµαίνει
περισσότερο
χρόνο
λειτουργίας του συµπιεστή, αύξηση
της θερµοκρασίας στο χώρο ψύξης ή
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Στο κουτάκι των εξαρτηµάτων θα
βρείτε αποστατικά, τα οποία πρέπει
να τοποθετηθούν στις δύο πίσω
γωνίες της συσκευής.
Χαλαρώστε
τις
βίδες,
συναρµολογήστε τα αποστατικά κάτω
από τις βίδες, οι οποίες πρέπει πάλι
να στερεωθούν.
electrolux 31
ταν τοποθετείτε την συσκευή
βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδη. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε τα δυο
προσαρµοζόµενα πόδια στο πρόσθιο
κάτω τµήµα.
Μην τοποθετείτε την συσκευή σε
ηλιόλουστο µέρος ή κοντά σε
καλοριφέρ, σόµπα ή κουζίνα.
Εάν είναι αναπόφευκτο εξαιτίας της
επίπλωσης το ψυγείο να τοποθετηθεί
δίπλα σε κουζίνα τηρήστε αυτές τις
ελάχιστες αποστάσεις:
Εάν πρόκειται για ηλεκτρική ή
κουζίνα γκαζιού πρέπει να
αφήσετε 3 εκ. σε περίπτωση που η
απόσταση µικρότερη τοποθετήστε
µεταξύ των δυο συσκευών στρώµα
άφλεκτης µόνωσης πάχους 0,5-1
εκ.
Εάν
πρόκειται
για
φούρνο
πετρελαίου ή κάρβουνου, η
απόσταση πρέπει να είναι 30 εκ.
εφόσον εκπέµπουν µεγαλύτερη
θερµότητα.
Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να
λειτουργεί όταν εφάπτεται στον τοίχο.
Κατά την τοποθέτηση του
ψυγείου τηρήστε τις ελάχιστες
αποστάσεις που προτείνονται
στο σχήµα.
Α:
τοποθέτηση
κάτω
από
εντοιχισµένο ντουλάπι
Β: ελεύθερη τοποθέτηση
32 electrolux
GR
Τοποθέτηση του φίλτρου άνθρακα
Κατά την παράδοση το φίλτρο
άνθρακα βρίσκεται σε µια πλαστική
σακούλα για να διατηρηθεί η διάρκεια
και τα χαρακτηριστικά του. Το φίλτρο
πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από το
κάλυµµα πριν ενεργοποιηθεί η
συσκευή.
1.Τραβήξτε το κάλυµµα προς τα έξω.
(1)
2.Αφαιρέστε το φίλτρο από την
πλαστική σακούλα.
3. Εισάγετε το φίλτρο στην εγκοπή
που βρίσκεται στο πίσω µέρος του
καλύµµατος (2).
4.Κλείστε το κάλυµµα.
Κατά τη λειτουργία, πάντοτε
κρατάτε κλειστό το κάλυµµα
του εξαερισµού.
Ο χειρισµός του φίλτρου πρέπει
να γίνεται µε προσοχή έτσι
ώστε να µην απελευθερώνονται
κοµµατάκια από την επιφάνειά του.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗς ΠΛΕΥΡΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Η πλευρά ανοίγµατος της πόρτας
µπορεί να αλλαχθεί εάν το απαιτούν
οι συνθήκες του χώρου τοποθέτησης
ή οι ανάγκες χειρισµού.
Οι συσκευές που παραδίδονται,
ανοίγουν προς τη δεξιά πλευρά.
Εκτελέστε τα βήµατα σύµφωνα µε τις
εικόνες και τις επεξηγήσεις:
Συνιστούµε να ζητήσετε τη βοήθεια
ενός άλλου ατόµου, το οποίο θα
κρατά µε ασφάλεια τις πόρτες της
συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το
ηλεκτρικό δίκτυο.
εικόνα 1
Ανοίξτε την πόρτα του χώρου
συντήρησης, αφαιρέστε το επάνω
κάλυµµα (j) ξεβιδώνοντας τις 2
βίδες (a), µετά κλείστε την πόρτα
(εικόνα 2).
Μετακινήστε την πρόσοψη (g) από
τη µία πλευρά του επάνω
καλύµµατος (2) στην άλλη
(εικόνα 2).
GR
εικόνα 2
Ξεβιδώστε τις 2 βίδες (c), αφαιρέστε
το στήριγµα της πόρτας που
υπάρχει στην επάνω δεξιά πλευρά
(d), ξεβιδώστε τη βίδα στην άλλη
πλευρά (c), αφαιρέστε την
πρόσοψη (b) και τοποθετήστε τα
εξαρτήµατα σε µία πλαστική
σακούλα.
Ανασηκώστε λίγο την πόρτα του
χώρου συντήρησης και αφαιρέστε
την.
Ξεβιδώστε τη βίδα (m), αφαιρέστε
το στοπ της πόρτας (h) και
τοποθετήστε το ανάποδα στην
άλλη πλευρά (εικόνα 2).
electrolux 33
Αφαιρέστε διαδοχικά το διπλό
στήριγµα της πόρτας (a, b, c) από
το σώµα της συσκευής. Αφαιρέστε
και τον πλαστικό αποστάτη (b) που
υπάρχει κάτω από το στήριγµα της
πόρτας (εικόνα 3).
Ανασηκώστε λίγο την πόρτα της
κατάψυξης και αφαιρέστε την.
Αφαιρέστε τις τάπες (t, z) από τις
δύο πόρτες (εικόνα 5).
Ανασηκώστε µε ένα κατσαβίδι την
ασφάλεια της κάτω σχάρας (e)
(εικόνα 4).
Ξεβιδώστε τους κάτω πείρους της
πόρτας κατάψυξης (h, f) και
βιδώστε τους στην άλλη πλευρά.
Μην ξεχάσετε τη ροδέλα (h)
(εικόνα 4).
Τοποθετήστε την ασφάλεια της
κάτω σχάρας (e) στην άλλη
πλευρά.
εικόνα 4
Αφαιρέστε
τους
αριστερούς
πείρους του διπλού στηρίγµατος
της πόρτας (3 τεµάχια, n, k) και
τοποθετήστε τα στην απέναντι
πλευρά (εικόνα 3).
Αφαιρέστε τα στοιχεία ασφάλισης
της πόρτας (u, v) ξεβιδώνοντας τη
βίδα (s) (εικόνα 3).
εικόνα 3
34 electrolux
GR
Αντιστρέψτε τα στοιχεία ασφάλισης
της πόρτας (u, v), τοποθετήστε τα
στην άλλη πλευρά της άλλης
πόρτας και βιδώστε τη βίδα (s).
Τοποθετήστε πάλι τις τάπες (t, z)
στην απέναντι πλευρά των
πορτών.
Ανοίξτε την πόρτα του χώρου
συντήρησης, τοποθετήστε το
επάνω κάλυµµα (j) µε τις 2 βίδες
(a), φροντίστε ώστε ο µαγνήτης (k)
να επανέρχεται στη θέση του, µετά
κλείστε την πόρτα (εικόνα 2).
Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση
της, ευθυγραµµίστε την οριζόντια
και συνδέστε την στο ηλεκτρικό
δίκτυο.
Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε αυτά τα
βήµατα µόνοι σας, απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο σηµείο service της
εταιρίας. Οι τεχνικοί µας θα
πραγµατοποιήσουν
αυτή
τη
µετατροπή έναντι αµοιβής.
Ηλεκτρική σύνδεση
εικόνα 5.
Περάστε τον πείρο του διπλού
στηρίγµατος της πόρτας (m) στην
αριστερή οπή της πόρτας της
κατάψυξης (εικόνα 3).
Τοποθετήστε την πόρτα της
κατάψυξης στους κάτω πείρους
στερέωσης (f) (εικόνα 4).
Ανοίξτε τις πόρτες και βιδώστε το
διπλό στήριγµα της πόρτας µε 2
βίδες (c) στην αριστερή πλευρά.
Μην ξεχάσετε τον πλαστικό
αποστάτη κάτω από την πόρτα (b).
Οι ακµές της πόρτας θα πρέπει να
είναι παράλληλες προς την
πλευρά της συσκευής.
Τοποθετήστε την πόρτα του χώρου
συντήρησης επάνω στο διπλό
πείρο στερέωσης της πόρτας.
Αφαιρέστε το επάνω αριστερό
στήριγµα της πόρτας (f) και την
πρόσοψη (c) από την πλαστική
σακούλα και τοποθετήστε τα µε τις
βίδες (c) (εικόνα 1).
Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιασθεί να
λειτουργεί µε παροχή 230 V AC
εναλλασσόµενο ρεύµα (~) 50 Hz.
Η πρίζα πρέπει να εισαχθεί σε
υποδοχή µε προστατευτική σύνδεση.
Εάν δεν υπάρχει, προτείνουµε να
καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο να
προσαρµόσει µία γειωµένη υποδοχή
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κοντά
το ψυγείο.
Η
συσκευή
αυτή
είναι
σύµφωνη µε τις παρακάτω
οδηγίες της Ε.Ο.Κ.
– 73/23 ΕΟΚ από 19.02.73 (Οδηγία
Χαµηλής Τάσης) και τις ακόλουθες
τροποποιήσεις
– 89/336 ΕΟΚ από 03.05.89 (Οδηγία
Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας)
και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.
– 96/57 ΕΟΚ- 96/09/03 (Οδηγία περί
Ενεργειακής
Απόδοσης)
και
επακόλουθες τροπολογίες
GR
electrolux 35
Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (1)
Χρόνος και µέθοδος αποθήκευσης φρέσκων τροφίµων στο ψυγείο
Τρόφιµα
Ωµό κρέας
Μαγειρεµένο κρέας
Ψητό κρέας
Ωµός κιµάς
Ψητός κιµάς
Κρύες µερίδες, λουκάνικα Βιέννης
Φρέσκο ψάρι
Μαγειρεµένο ψάρι
Τηγανισµένο ψάρι
Ανοικτή κονσέρβα ψαριού
Νωπό κοτόπουλο
Τηγανισµένο κοτόπουλο
Νωπή κότα
Βρασµένη κότα
Νωπή πάπια, χήνα
Ψητή πάπια, χήνα
Συσκευασµένο βούτυρο
Βούτυρο ανοιγµένο
Γάλα σε πλαστικό δοχείο
Κρέµα
Ξινή κρέµα
Τυρί (σκληρό)
Τυρί (µαλακό)
Τυρόπηγµα
Αυγά
Σπανάκι, λάπαθα
Μπιζέλια, φασολάκια
Μανιτάρια
Καρότα, ρίζες
Καυτερές πιπεριές
Ντοµάτες
Λάχανο
Φρούτα που σαπίζουν
εύκολα (φράουλα,
βατόµουρα)
Άλλα φρούτα
Ανοικτές κονσέρβες
φρούτων
Κέικ γεµιστά µε κρέµα
Χρόνος αποθήκευσης σε ηµέρες
1
2
3
4
5
6 7
Χ
Χ
x
x
x
Χ
Χ
Χ x
x
x
Χ
Χ
Χ
x
x
Χ
Χ
x
x
Χ
Χ
x
x
Χ
x
x
Χ
Χ
x
x
Χ
Χ
x
x
x
Χ
x
x
Χ
Χ
Χ x
x
x
Χ
Χ
Χ x
x
x
Χ
Χ
x
x
x
Χ
Χ
x
x
x
Χ
Χ
Χ x
x
x
Χ
Χ
Χ X x
x x
Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ
Χ
Χ
x
x
x
x x
Χ
Χ
Χ x
x
Χ
Χ
x
x
Χ
Χ
Χ X x
x x
Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ
Χ
Χ
Χ X x
x x
Χ
Χ
Χ X x
x x
Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ
Χ
Χ
x
x
Χ
Χ
Χ X x
x x
Χ
Χ
x
x
x
Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ
Χ
Χ
x
x
x
Χ
Χ
Χ Χ Χ
Χ Χ
Χ
Χ
Χ Χ Χ
x x
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
x
X
x
x
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
x
x
x
x
x
x
Τρόπος συσκευασίας
µεµβράνη, αεροστεγώς
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
µεµβράνη, σελοφάν, λαδόκολλα
µεµβράνη, αεροστεγώς
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
µεµβράνη, αεροστεγώς
πιάτο µε κάλυµµα
µεµβράνη, αεροστεγώς
πιάτο µε κάλυµµα
µεµβράνη, αεροστεγώς
πιάτο µε κάλυµµα
αρχική συσκευασία
αρχική συσκευασία
αρχική συσκευασία
πλαστικό κουτί
πλαστικό κουτί
αλουµινόχαρτο
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
µεµβράνη
πιάτο µε κάλυµµα
πιάτο µε κάλυµµα
Χ: συνηθισµένος χρόνος αποθήκευσης
x: δυνατός χρόνος αποθήκευσης (αφορά µόνο τα πραγµατικά φρέσκα προϊόντα)
36 electrolux
GR
Πίνακας αποθήκευσης τροφίµων (2)
Χρόνος αποθήκευσης καταψυγµένων και παγωµένων προϊόντων
Τρόφιµα
Στο χώρο ψύξης
φρέσκων
τροφίµων +2 - +7 °C
Λαχανικά:
φασολάκια, µπιζέλια, ανάµικτα
λαχανικά, κολοκύθι, καλαµπόκι, κά
Έτοιµα µαγειρεµένα φαγητά:
λαχανικά, γαρνιτούρες, µε κρέας, κτλ.
Έτοιµα µαγειρεµένα φαγητά:
µπριζόλες κιλότο, βραστό από ζαµπονέλο,
χοιρινά λουκάνικα
Φαγητά µε πατάτα, ζυµαρικά:
πουρές, νιόκι, δίπλες, ζύµη γεµιστή
µε µαρµελάδα, τσιπς
Σούπες:
ζωµός κρέατος, φασόλια σούπα,
µπιζελόσουπα, κτλ.
Φρούτα:
βύσσινα, κεράσια, φραγκοστάφυλα,
κρέµα φρούτων, βυσσινόκρεµα
Κρέας:
κοτόπουλο, πάπια, χήνα, συκωτάκια
πουλιών, τόνος
Γρανίτα, παγωτό
1 ηµέρα
Στο χώρο
κατάψυξης ****
-18 °C
30 ηµέρες
1 ηµέρα
30 ηµέρες
1 ηµέρα
25 ηµέρες
1 ηµέρα
30 ηµέρες
1 ηµέρα
30 ηµέρες
1 ηµέρα
30 ηµέρες
1 ηµέρα
30 ηµέρες
1 ηµέρα
3 ηµέρες
Εγγύηση και σέρβις
Όροι εγγύησης
Σέρβις και ανταλλακτικά
Εάν είναι απαραίτητο να καλέσετε
την υπηρεσία σέρβις, απευθυνθείτε
στο κοντινότερο σε εσάς τµήµα
σέρβις της εταιρίας.
Όταν αναφέρεστε στη συσκευή θα
πρέπει να την προσδιορίζετε
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετικέτας
της
Η
ετικέτα
µε
τα
τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής είναι
κολληµένη στο τοίχωµα του
εσωτερικού δίπλα στη λεκάνη των
λαχανικών στο τµήµα ψύξης
φρέσκων τροφίµων στο κάτω µέρος
της αριστερής πλευράς. Όλα τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για το
σέρβις αναγράφονται εκεί (τύπος,
µοντέλο, αρ. σειράς, κλπ.).
Σηµειώστε εδώ τα στοιχεία από την
ετικέτα της συσκευής σας:
Μοντέλο
Τύπος
Αρ. Σειράς
Ηµ/νία αγοράς
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε οιεσδήποτε αλλαγές στα
προϊόντα.
GR
electrolux 37
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
Ηellas
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τ
ην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕC και την Ελληνική νοµοθεσία για τα οπο
ία ο Καταναλωτής είναι και παραµένει κάτοχος.
∆ιάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύµφωνα µε τις πρ
οδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την µη ανεπάρκεια των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της
εγγύησης η εταιρεία δεσµεύεται να επαναφέρει τη συσκευή σε οµαλή
λειτουργία, επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωµατικό µέρος
χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή.
Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς της σ
υσκευής και για να έχε πλήρη ισχύ θα πρέπει:
η ηµεροµηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρηµένο έγγραφο
αγοράς (τιµολόγιο ήαπόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το
όνοµα του πωλητή, η ηµεροµηνίααγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας
της συσκευής (είδος, τυπολογία).
η συσκευή να χρησιµοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε
περίπτωση όχι σταπλαίσια επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων.
όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα
ενέργειας(ηλεκτρισµού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας
λεπτοµερώς τις οδηγίες πουαναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στ
α ενδεχόµενα Έγγραφα Οδηγιών για τηνεγκατάσταση.
όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική
συντήρηση να γίνονταισύµφωνα µε τις οδηγίες και τους όρους που
αναγράφονται στο Βιβλίο µε τις ΟδηγίεςΧρήσης.
οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέµβαση να πραγµατοποιείται από
προσωπικό τωνΕξουσιοδοτηµένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής
Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικάπου χρησιµοποιούνται να είναι τα
γνήσια.
Ο Καταναλωτής µπορεί να απευθύνεται στα τµήµατα Τεχνικής Εξυπηρέτησης
της εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής
Εξυπηρέτησης.Η ενδεχόµενη επισκευή ή αντικατάσταση µερών της συσκευής ή
της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης,
η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 µηνών .
38 electrolux
GR
Όροι εξαίρεσης
∆εν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεµβάσεις, οι επ ισκευές και
τα ενδεχόµενα ανταλλακτικά µέρη που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά λόγω:
εσφαλµένης εγκατάστασης
ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και
σύσταση τωνπροϊόντων ενέργειας)
αµέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
µη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από µη εξουσιοδοτηµένο
προσωπικό
χρήσης µη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίµων
ζηµιών κατά την µεταφορά της συσκευής
ζηµιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που π
ροήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή
χρησιµοποιούνται σε µία ξένη χώρα. Ο καταναλωτής µπορεί να ωφ
εληθεί από τους όρους της Ευρωπάίκής Εγγύησης.
Περιορισµοί της ευθύνης του Κοπασκευαστή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόµενες βλάβες που µ
πορεί να προέρχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άτοµα, πράγµατα ή ζώα, λόγω µη
τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτηµα εγκατάστασης, χρήσης και
συντήρησης της συσκευής.
Εlectrolux Hellas sa
Λήµνου 4, 546 27 θεσσαλονίκη
e-mail: [email protected]
Εlectrolux Service sa
Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
θεσσαλονίκη: Λήµνου 4 Τηλ. 0310 561970-3, 0310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίµου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Αλιµος Τηλ. 010 9854876-7
e-mail: [email protected]
GR
electrolux 39
ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η συσκευή αυτή είναι εγγυηµένη από την Electrolux σε κάθε µια από τις χώρες
που αναγράφονται στο πίσω µέρος αυτού του εγχειριδίου για την περίοδο που
καθορίζεται από την εγγύηση της συσκευής ή διαφορετικά από τη νοµοθεσία.
Εάν µετακινηθείτε από µια από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις
παρακάτω αναγραφόµενες χώρες η εγγύηση της συσκευής µετακινείται µαζί
σας υπό τους παρακάτω όρους:
Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την ηµεροµηνία πρώτης αγοράς της
συσκευής η οποία αποδεικνύεται µε την παρουσίαση ενός έγκυρου
εγγράφου απόδειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από τον πωλητή της
συσκευής.
Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστηµα και για το
ίδιο εύρος κάλυψης σε ότι αφορά την εργασία και τα ανταλλακτικά όπως
ισχύει και στη νέα χώρας διαµονής σας για το συγκεκριµένο µοντέλο ή
σειρά συσκευών.
Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική του αρχικού αγοραστή της
συσκευής και δεν µπορεί να µεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.
Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες
που εκδίδει η Electrolux και χρησιµοποιείται µόνο εντός της οικίας, δηλ.,
δεν χρησιµοποιείται για εµπορικούς σκοπούς.
Η συσκευή εγκαθίσταται σύµφωνα µε όλους τους σχετικούς κανονισµούς
οι οποίοι ισχύουν στη νέα χώρα διαµονής σας.
Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε από τα
δικαιώµατα τα οποία σας αναγνωρίζει ο νόµος.
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lietuva
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz - Suisse - Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Pocc
à
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+385 1 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 2780609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
+35 8 26 22 33 00
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Long Mile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiø 29, LT-09108 Vilnius
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabaşi caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Moca, Oc poce, 16, "O"
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
www.electrolux.com
40 electrolux
GR
GR
electrolux 41
Printed by Océ-Hungária Kft.
G/E/NY26-1. (07.)
2007.08. 16.
200371526
42 electrolux
GR
www.electrolux.com
925 034 235
925 034 215 - 00 - 200371526
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement