Aeg-Electrolux S60240DT2 User manual

Aeg-Electrolux S60240DT2 User manual

S60240DT2

Kühl-/Gefrierkombination

Koel/Vriescombinatie

Gebrauchsanweisung

Gebruiksaanwijzing

N/AE/12-4. (06.)

200380803

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

28

Geachte klant,

Voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. U vindt hierin belangrijke informatie m.b.t. veilig gebruik, opstelling en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in verschillende uitvoeringen. Let dus op de aanwijzingen die op uw apparaat betrekking hebben.

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden

(Waarschuwing!,

Voorzichtig!, Attentie!)

geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen.

1. Dit symbool en de cijfers voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat.

2.…

Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het apparaat.

Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.

Mocht er een storing optreden, dan vindt u in dit boekje aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat te doen als"....

Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling.

U bent nu in het bezit van een AEG product. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens het gebruik van uw product op AEG rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit u te registreren op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst zijn met informatie over producten, gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor storingen etc.

Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.

Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...

INHOUD

Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Informatie over het verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Oud apparaat verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Apparaat vervoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Aanwijzingen voor de gebruiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Beschrijving van het apparat, belagrijkste onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Bedienen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

In gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Gebruik van de koelruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Bewaren in de koelruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Bewaartijden en temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Gebruik van de vriezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Invriezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Bewaren in de vriesruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Ijsblokjes maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Praktische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Het apparat en het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Reining en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Als de koelkast niet in gebruik is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Lamp vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Als iets niet werkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Aanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Installeren van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

29

30

Vervoer, uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Deurdraairichting omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Elekrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Bewaartijdentabel (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Bewaartijdentabel (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Diepvriesproducten bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Bedrijfsgeluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Repartievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Garantie/serviceafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Veiligheid

De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en

Nederlandse normen. Toch zien wij ons genoodzaakt, u op het volgende te wijzen:

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden. Het is geschikt om levensmiddelen te koelen, in te vriezen en diepgevroren te bewaren en om ijs te bereiden. Als het apparaat voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt.

Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

Als u dit apparaat gebruikt voor industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen, dient u de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht te nemen.

Voor het in gebruik nemen

Controleer of het apparaat geen transportschade heeft. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot uw leverancier.

Zorg ervoor dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.

Koelmiddel

Het apparaat bevat in de koelmiddelkringloop het koelmiddel isobutaan

(R600a), een natuurlijk gas dat milieuvriendelijk, maar brandbaar is.

Waarschuwing - Let er bij vervoeren en opstellen van het apparaat op, dat er geen onderdelen van de koelmiddelkringloop beschadigd raken.

Bij beschadiging van de koelmiddelkringloop:

- open vuur en ontstekingsbronnen beslist vermijden;

- de ruimte waarin het apparaat staat goed ventileren.

Veiligheid van kinderen

Delen van de verpakking (bijv. folie, styropor) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.

Afgedankte apparaten onbruikbaar maken voordat u ze wegdoet. Stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of onbruikbaar maken. Daardoor voorkomt u, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten

(verstikkingsgevaar) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Kinderen zien vaak de gevaren niet die de omgang met elektrische apparaten met zich meebrengt. Zorg daarom voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.

31

32

In het dagelijks gebruik

Bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof kunnen door koudeinwerking ondicht worden. Explosiegevaar! Bewaar geen bussen of flessen met brandbare stoffen, zoals spuitbussen, navullingen voor aanstekers enz.

in het apparaat.

Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte worden bewaard. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest - bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg nooit limonade, vruchtensap, bier, wijn, champagne enz. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een hoog alcoholpercentage mag wel in de vriesruimte worden bewaard.

Consumptie-ijs en ijsblokjes nooit direct vanuit de vriesruimte in uw mond steken. Zeer koud ijs kan aan lippen of tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken. Wijs ook uw kinderen op dit gevaar!

Diepvriesproducten niet met natte handen aanraken. De handen kunnen eraan vastvriezen.

Waarschuwing

- Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachine, mixer enz.) in het apparaat gebruiken.

Waarschuwing

- Om het functioneren van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden, mogen de ventilatie-openingen van het apparaat of het inbouwmeubel niet worden afgedekt of versperd.

Waarschuwing

- Gebruik m.u.v. de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen hulpmiddelen geen mechanische of kunstmatige hulpmiddelen om het ontdooiproces te bespoedigen.

Vóór het schoonmaken altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.

Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.

Controleer of het aansluitsnoer niet door de achterkant van het apparaat wordt afgekneld en beschadigd. Een beschadigd aansluitsnoer kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Geen zware voorwerpen of het apparaat zelf op het aansluitsnoer zetten.

Kans op kortsluiting en brand!

In geval van storing

Mocht er een storing aan het apparaat optreden, kijk dan eerst in deze gebruiksaanwijzing onder "Wat te doen als...". Als de aanwijzingen daar u niet verder helpen, voer dan verder zelf geen werkzaamheden uit.

Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u bij reparaties tot uw vakhandelaar of onze service-afdeling.

De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar altijd aan de stekker zelf. Let vooral op als het apparaat uit de nis wordt getrokken. Beschadiging van het aansluitsnoer kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Als het aansluitsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het door onze service-afdeling worden vervangen.

De stekker nooit in een loszittend of beschadigd stopcontact steken. Kans op elektrische schokken en brand!

Afvalverwerking

Informatie over het verpakkingsmateriaal

Gooi het verpakkingsmateriaal van uw apparaat op de juiste wijze weg. Alle gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en kunnen hergebruikt worden.

Over de materialen: De kunststoffen kunnen ook hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidingen:

>PE< voor polyethyleen, bijv. de buitenste verpakking en de zakjes binnenin.

>PS< voor geschuimd polystyreen, bijv. de hoekbeschermers, volkomen cfkvrij.

Oud apparaat verwijderen

Om milieuredenen moeten koelapparaten op deskundige wijze worden verwerkt. Dat geldt voor uw oude apparaat en ook voor uw nieuwe apparaat als dat aan vervanging toe is.

Waarschuwing!

Afgedankte apparaten onbruikbaar maken voordat u ze wegdoet. Stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of onbruikbaar maken.

Daardoor voorkomt u, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten (verstikkingsgevaar) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Aanwijzingen voor het weggooien:

Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet.

De koelmiddelkringloop, vooral de warmtewisselaar aan de achterkant van het apparaat, mag niet beschadigd raken.

Het symbool <symbol "this product may not be treated as household waste"> op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.

Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Apparaat vervoeren

Om het apparaat te vervoeren zijn twee personen nodig.

Het apparaat rechtop en liefst in de originele verpakking vervoeren.

33

34

Transportbeveiliging verwijderen

Het apparaat en delen van het interieur zijn voor het transport beveiligd.

1. Alle plakband en kunststof delen uit de binnenruimte van het apparaat nemen.

Eventuele resten van plakband kunt u met wasbenzine verwijderen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Algemene informatie

Dit apparaat is een huishoud-koel/vriescombinatie met één compressor. De vriesruimte bovenin heeft een eigen deur en is geheel afgesloten van de koelruimte.

Het is geschikt voor het koelen van levensmiddelen, het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.

Het apparaat is geschikt voor gebruik in een bepaalde klimaatklasse

(bepaalde omgevingstemperaturen).

De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.

Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen

4

5

Vriesruimte

1

6

Koelruimte

7

8

9

2

3

A - vriesruimte

B - koelruimte

1. botervakje

2. deurvak

3. flessenvak

4. rooster in de vriesruimte

5. verlichting

6. glasplaat

7. dooiwaterlekbak

8. glasplaat

9. groentela

35

36

Bedienen van het apparaat

In gebruik nemen

Zet de accessoires in de koelkast en steek de stekker in het stopcontact. Draai de temperatuurregelaar aan de rechterkant van de koelruimte vanuit „0” rechtsom (zie afb.). Op stand „0” is het apparaat buiten werking.

In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t. de instelling.

Temperatuur instellen

De thermostaat zorgt er automatisch voor dat de ingestelde temperatuur wordt aangehouden en schakelt regelmatig het apparaat kortere of langere tijd uit.

Hoe hoger het cijfer waarop u de temperatuurregelaar draait, hoe intensiever er gekoeld wordt.

In de vriesruimte wordt een temperatuur van -18 °C of kouder bereikt, als u de temperatuurregelaar op „3” draait. In dit geval wordt de temperatuur in de koelruimte automatisch +5 °C of kouder. Stand „3” is geschikt voor normaal gebruik.

De temperatuur in het apparaat is niet alleen afhankelijk van de instelling van de temperatuurregelaar, maar ook van de omgevingstemperatuur, vaak openen van de deur, de hoeveelheid levensmiddelen enz.

Op stand „6”, de hoogste stand, (bijv. tijdens een hittegolf) werkt de compressor continu. Dit heeft geen negatieve invloed op het functioneren van het apparaat.

Gebruik van de koelruimte

Voor optimaal koelen is luchtcirculatie in het apparaat nodig. Bedek daarom de roosters niet geheel met papier, grote schalen enz.

Zet geen hete levensmiddelen in de koelruimte. Laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen. Op deze manier voorkomt u onnodige rijpvorming.

Levensmiddelen kunnen geurtjes van elkaar overnemen. Bewaar levensmiddelen daarom in gesloten schaaltjes, aluminiumfolie, vetvrij papier of vershoudfolie. Op deze manier behouden de levensmiddelen hun vochtigheid en bijv. groenten drogen niet uit.

Bewaren in de koelruimte

Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de afbeelding:

1 boter, kaas

2 eieren

3 tubes, blikjes, zure room, kleine flessen

4 grote flessen, frisdrank

5 fruit, groenten

6 vers vlees, vleeswaren, worst enz.

7 melk, zuivelproducten

8 kant-en-klare producten, gebak, levensmiddelen in afgedekte schaaltjes, open blikjes enz.

Bewaartijden en temperaturen

De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u over bewaartijden.

De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van de levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts richtlijnen.

Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in de koelkast bewaard worden.

37

38

Gebruik van de vriezer

Invriezen

Het invriezen van verse levensmiddelen dient altijd goed voorbereid te worden.

Zet voordat u gaat invriezen de temperatuurregelaar op stand „3”. Zet de levensmiddelen direct op de verdamperplaat. Het invriezen duurt ongeveer 24 uur. Zet daarna de temperatuurregelaar op de gewenste stand of laat hem op stand „3” staan, deze stand is geschikt voor normaal gebruik. Ingevroren producten kunt u het beste op het draadrooster in de vriesruimte bewaren.

Open tijdens het invriezen de deur van de vriesruimte liever niet.

Zet de temperatuurregelaar niet op een hogere stand (bijv. „6”). De invriestijd zou hierdoor wel korter worden, maar de temperatuur in de koelruimte zou constant onder 0 °C komen, waardoor opgeslagen dranken en levensmiddelen zouden bevriezen.

Vries nooit grotere hoeveelheden tegelijk in dan in „Technische gegevens” staat aangegeven. De levensmiddelen bevriezen anders niet tot in de kern en kunnen dan na het ontdooien bijv. smaak en geur verliezen.

Maak tijdens het invriezen liever geen ijsblokjes, dat vermindert de invriescapaciteit.

Bewaren in de vriesruimte

Na het invriezen kunt u de diepvriesproducten het beste naar het draadrooster in de vriesruimte verplaatsen, zodat u weer ruimte hebt in de invriesruimte. Tussentijds invriezen heeft geen nadelige invloed op reeds ingevroren producten.

Let goed op de bewaartijd die staat aangegeven op diepvriesproducten die u koopt. Bewaartijden voor zelf ingevroren producten vindt u op de binnenkant van de deur van de vriesruimte. De symbolen staan voor verschillende levensmiddelen, de cijfers staan voor de maximale bewaartijd in maanden.

Diepvriesproducten kunnen alleen veilig bewaard worden, als ze niet ontdooid zijn voordat ze in de vriesruimte worden geplaatst. Als de diepvriesproducten al ontdooid zijn, kunt u ze niet opnieuw invriezen, maar dienen ze zo snel mogelijk geconsumeerd te worden.

IJsblokjes maken

Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt en de temperatuurregelaar op de maximale stand zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale stand te draaien.

U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken.

Praktische informatie

Dankzij de variabele platen kunt u de koelruimte aan uw eisen aanpassen. U kunt de platen ook verplaatsen als de deur 90° open staat.

Na openen en sluiten van de deur van de vriesruimte ontstaat in het apparaat een vacuüm. Na sluiten van de deur duurt het 2-3 minuten voordat u de deur weer kunt openen.

Stel de vriesruimte zodanig in dat de binnentemperatuur nooit warmer dan -18 °C wordt. Bij te hoge temperaturen bederven de diepvriesproducten.

Controleer elke dag even of het apparaat goed functioneert. Zo constateert u evt. storingen tijdig.

Tips

In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook informatie m.b.t.

het milieu.

39

Energie besparen

Zet het apparaat liever niet in de zon of naast een warmte afgevend apparaat.

Zorg ervoor dat de condensor en de compressor voldoende ventilatie hebben. Bedek de ventilatie-openingen niet.

Doe levensmiddelen in een afgesloten schaaltje of in vershoudfolie om onnodige rijpvorming te voorkomen.

Open de deur niet onnodig en laat hem niet langer open staan dan nodig is.

Doe levensmiddelen altijd in een afgesloten schaaltje.

Laat warme levensmiddelen en vloeistoffen altijd eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in het apparaat zet.

Houd de condensor schoon.

40

Het apparaat en het milieu

Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden.

Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.

De materialen met het symbool „ ” zijn geschikt voor recycling.

Onderhoud

Ontdooien

Een deel van het vocht uit de koelruimte wordt tijdens het gebruik in de vorm van ijs of rijp afgescheiden.

Dikke lagen ijs en rijp hebben een isolerend effect. Het koelvermogen wordt minder, de temperatuur stijgt en er is meer energie nodig.

Bij dit type apparaat gebeurt het ontdooien van de koelruimte automatisch, zonder dat u daaraan iets hoeft te doen. De thermostaat onderbreekt regelmatig de werking van de compressor. Het koelen wordt dan onderbroken, de temperatuur van de verdamperplaat stijgt boven 0 °C en het ontdooien begint. Als de verdamperplaat een

temperatuur van +3 tot +4 °C heeft bereikt, start de thermostaat het koelen weer.

Het dooiwater loopt via het dooiwaterafvoergootje in het condensbakje bovenop de compressor en verdampt door de warmte.

Controleer regelmatig of het dooiwaterafvoergootje niet verstopt is. Een sticker in het apparaat herinnert u daaraan. Als het afvoergootje verstopt is, kan het dooiwater schade veroorzaken aan de isolatie van het apparaat.

Maak het gootje schoon m.b.v.

het meegeleverde krabbertje

(zie afb.). Het krabbertje kunt u weer in het gootje opbergen.

Meestal raakt het afvoergootje verstopt door in papier verpakte levensmiddelen. Het papier komt in aanraking met de achterzijde van de koelruimte en vriest daaraan vast. Als u de levensmiddelen uit de koelruimte haalt, scheurt het papier en dat kan tot verstopping van het afvoergootje leiden.

Doe dus voorzichtig met in papier verpakte levensmiddelen.

Als erg veel koelvermogen nodig is, bijv. tijdens een hittegolf, werkt de koelkast soms continu. Er wordt dan niet automatisch ontdooid.

Het is niet abnormaal als er na het ontdooien kleine restjes ijs en rijp op de achterkant van de koelruimte achterblijven.

De vriesruimte kan niet automatisch worden ontdooid omdat de diepvriesproducten geen hogere temperaturen kunnen verdragen.

M.b.v. de meegeleverde kunststof schraper kunt u kleine stukjes rijp en ijs verwijderen.

41

42

Het bakje in de afbeelding wordt niet met het apparaat meegeleverd!

Als de ijslaag zo dik is, dat hij niet met de kunststof schraper verwijderd kan worden, moet de vriesruimte ontdooid worden (in het algemeen 2 tot 3 keer per jaar).

Neem de levensmiddelen uit het apparaat en wikkel ze in enkele lagen krantenpapier of dekens. Bewaar ze op een zo koel mogelijke plaats.

Maak het apparaat spanningloos en laat de deuren van vries- en koelruimte open.

Reinig de koelruimte zoals beschreven en hoofdstuk „Reiniging en onderhoud”. Reinig de vriesruimte als volgt:

Veeg het dooiwater met een zachte doek of spons van de verdamperplaat weg. Het weggeveegde dooiwater verzamelt zich onderin het apparaat. In de afbeelding ziet u, hoe u het water kunt verwijderen.

Trek de kunststof stop uit de dooiwateropening in de vriesruimte. Zet een hoog genoeg bakje onder het gootje in de koelruimte, waarin het dooiwater kan lopen.

Het bakje in de afbeelding wordt niet met het apparaat meegeleverd!

Na het ontdooien de binnenzijde van het apparaat droog wrijven en de kunststof stop weer op z'n plek zetten.

Steek de stekker weer in het stopcontact en leg de levensmiddelen weer in het apparaat.

Zet na het ontdooien de temperatuurregelaar op de hoogste stand, zodat het apparaat zo snel mogelijk weer de geschikte bewaartemperatuur kan bereiken.

Reiniging en onderhoud

Wij adviseren u de binnenzijde van de koelruimte elke 3 tot 4 weken schoon te maken (u kunt het beste tegelijkertijd de vriesruimte ontdooien).

Gebruik geen reinigingsmiddel of zeep.

Trek de stekker uit het stopcontact. De binnenzijde van het apparaat met handwarm water schoonmaken en droog wrijven. Reinig het deurrubber met schoon water. Steek na het reinigen de stekker weer in het stopcontact.

Stof en vuil die zich op de achterkant van de koelkast en de condensor hebben afgezet, dient u één of twee maal per jaar te verwijderen.

Maak dan ook het condensbakje bovenop de compressor schoon.

Als de koelkast niet in gebruik is

Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk:

Trek de stekker uit het stopcontact.

Maak de koelkast leeg.

Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.

De deur open laten om geurvorming te voorkomen.

Problemen oplossen

Lamp vervangen

Als de lamp kapot is, kunt u hem als volgt vervangen:

Trek de stekker uit het stopcontact.

Schroef de afdekking los en trek hem in de richting van de pijl. Nu kunt u de lamp vervangen. (Type gloeilamp:

Mignon 322, 230 V, 15 W, fitting E 14)

Zet daarna de afdekking weer terug, draai de schroef vast en steek de stekker in het stopcontact.

Als de lamp defect is, heeft dat geen nadelige invloed op de werking van de koelruimte.

43

Als iets niet werkt

Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.

Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing.

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt.

44

Probleem

Het is te warm in de koelruimte.

Mogelijke oorzaak

De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.

Oplossing

Op een hogere stand instellen.

Het is te warm in de vriesruimte.

Er loopt water langs de achterwand van de koelruimte.

Er loopt water in de koelruimte.

De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of staan op een verkeerde plek.

De levensmiddelen op de juiste plek zetten.

De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten.

Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is.

De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.

Op een hogere stand instellen.

De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten.

Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is.

U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.

Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren.

De in te vriezen levensmiddelen staan te dicht op elkaar.

De levensmiddelen zodanig neerzetten dat de koude lucht goed kan circuleren.

Dat is normaal. Tijdens het automatische ontdooien smelt het ijs op de achterwand.

Er loopt water op de vloer.

De afvoer van de koelruimte kan verstopt zijn.

Maak de afvoer schoon.

Levensmiddelen kunnen de lekbak blokkeren zodat er geen water in kan stromen.

Zet de levensmiddelen zodanig neer dat ze de achterwand niet direct raken.

Het afvoergootje loopt niet in de condensbak boven de compressor.

Plaats het de afvoergootje in de condensbak.

Er zijn te veel rijp en ijs.

De compressor werkt continu.

De levensmiddelen zijn niet goed ingepakt.

De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed gesloten.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.

De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed gesloten.

U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.

De levensmiddelen beter inpakken.

Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.

De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen.

De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen.

Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.

Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren.

Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur afkoelen.

Probeer de omgevingstemperatuur te verlagen.

De aansluiting controleren.

Het apparaat werkt helemaal niet. Het koelt niet en de binnenverlichting brandt niet.

Ook de lampjes branden niet.

U hebt warme levensmiddelen in het apparaat gezet.

Het apparaat staat op een te warme plek.

De stekker zit niet in het stopcontact.

De zekering in de huisinstallatie is uitgeschakeld.

De temperatuurregelaar is niet ingesteld.

Zekering vervangen.

Er staat geen spanning op het stopcontact. (Probeer er een ander apparaat op aan te sluiten.)

Het apparaat maakt veel geluid.

Het apparaat staat niet goed.

Apparaat in werking stellen volgens de aanwijzingen in hoofdstuk „In gebruik nemen”.

Contact opnemen met een elektro-installateur.

Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan).

Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.

45

46

Aanwijzingen voor de installateur

Installeren van het apparaat

Vervoer, uitpakken

U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.

Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur ingeschakeld worden.

Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.

Reiniging

Verwijder het plakband waarmee de onderdelen in het apparaat vastgezet zijn.

Neem de binnenkant van het apparaat met handwarm water en wat mild reinigingsmiddel af. Gebruik een zachte doek.

Wrijf daarna de binnenkant van het apparaat droog.

Opstelling

De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.

Daarom moet het apparaat op een plaats staan waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het uitgevoerd is, zie onderstaande tabel. De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje.

Klimaatklasse

SN

N

Omgevingstemperatuur

+10 ..,+32 °C

+16 ..,+32 °C

ST +18 ..,+38 °C

Als de omgevingstemperatuur te laag is, kan de temperatuur in de koelruimte te hoog worden.

Als de omgevingstemperatuur te hoog is, moet de compressor langer werken, de automatische ontdooiing werkt niet meer, de temperatuur in de koelruimte stijgt en er wordt meer energie verbruikt.

Het apparaat moet waterpas staan.

Daartoe kunt u de stelvoeten (1) aan de voorzijde verstellen. De afstandsringen (2) zijn onderdeel van de stelvoeten. Als het apparaat waterpas moet worden gezet, kunnen deze afstandsringen worden verwijderd.

In het onderdelenzakje bevinden zich twee afstandhouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Steek de afstandhouders in de gaten en let erop dat de pijl (A) staat zoals in de figuur; draai de afstandhouders dan 45° (pijl staat verticaal) zodat ze vast komen te zitten in Fig..

PR60

45°

A

47

48

Zet het apparaat niet direct in de zon of dicht bij een verwarming of fornuis.

Is opstelling naast een warmtebron niet te vermijden, dan moeten de volgende minimale afstanden worden aangehouden:

Naast een gas- of elektrisch fornuis 3 cm. Als de afstand kleiner is, plaats dan een warmte-isolerende plaat van 0,5 tot 1 cm dik tussen de twee apparaten.

Naast een olie- of kolenkachel 30 cm.

De koelkast moet geheel tegen de muur staan.

Houd de minimale afstanden aan

(zie afb.).

A:

opstelling onder een keukenkastje

B:

vrije opstelling

Deurdraairichting omzetten

Als dat handiger in het gebruik is, kunt u de deurdraairichting van rechts naar links omzetten.

Ga als volgt te werk:

Trek de stekker uit het stopcontact.

Kantel het apparaat voorzichtig achterover en zorg ervoor dat de compressor de vloer niet raakt. U kunt dit het beste met twee personen doen.

Verwijder voorzichtig (bijv. m.b.v. een mes) de afdekkapjes van de schroeven die het onderste afdekrooster vasthouden. Dan kan het afdekrooster worden verwijderd door de plaatschroeven (2 stuks) los te draaien.

Maak het onderste deurscharnier van de koelruimte los door de schroeven (2 stuks) en de vulplaatjes (2 stuks) te verwijderen.

Neem de deur van de koelruimte los door hem voorzichtig naar beneden te trekken.

Maak het dubbele deurscharnier los door de schroeven (2 stuks) en de vulplaatjes (2 stuks) te verwijderen.

Neem de deur van de vriesruimte los door hem voorzichtig naar beneden te trekken.

Schroef de stift van het bovenste deurscharnier van de vriesruimte los en schroef hem dan op de andere kant.

Verwijder de afdekkapjes van het dubbele deurscharnier aan de linker kant en plaats ze dan op de andere kant.

Zet de deur van de vriesruimte op de stift van het bovenste deurscharnier.

Zet het dubbele deurscharnier aan de linker kant m.b.v. de schroeven (2 stuks) en de vulplaatjes (2 stuks). Let erop dat de rand van de deur van de vriesruimte parallel loopt met de rand van de kast.

Zet de deur van de koelruimte op de stift van het dubbele deurscharnier.

Zet het onderste deurscharnier aan de linker kant m.b.v. de schroeven (2 stuks) en de vulplaatjes (2 stuks). Let erop dat de rand van de deur van de koelruimte parallel loopt met de rand van de kast.

Trek het gedeelte van het afdekrooster in de richting van de pijl (1) en plaats het op de andere kant (2).

Zet het afdekrooster terug en bevestig het met de plaatschroeven (2 stuks).

Bevestig dan de afdekkapjes weer.

Zet het apparaat op z'n plek, zet het waterpas en steek de stekker in het stopcontact.

U kunt ook contact opnemen met ELECTROLUX SERVICE. Een servicetechnicus kan tegen betaling het deurscharnier overzetten.

Elektrische aansluiting

Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.

Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

– 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) laagspanningsrichtlijn

– 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn

49

50

Bewaartijdentabel (1)

Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren

Soort

rauw vlees gekookt vlees gebraden vlees rauw gehakt gebraden gehakt vleeswaren verse vis gekookte vis gebakken vis vis uit blik verse kip gebraden kip verse eend, gans gebraden eend, gans

X

X

X

boter ongeopend boter geopend melk

X

X

X

room

X

X

X

X

X

zure room kaas (hard) kaas (zacht) kwark eieren spinazie.

erwten, bonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

paddestoelen wortelen, bieten tomaten kool snel rottend fruit

(aardbei, framboos enz.)

X

ander fruit fruit uit blik

X

X

X

X

X

X

X X

X

x

X X

X

x

X X

X X

X X

X X

X X

X

x

X X

X

x

X X

X X

X X

X

x

X

x x x

X

x

X

x x x

X X

X X

X X

X X

x x x x

X

x

X X

x x x x x

X

x

X X

X

x

X

x

X X

x

X

x x x

X X

X X

X X

x x

Bewaartijd in dagen

2 3 4 5

x x

X

x

X X

X X

x x x x x x x x x

Verpakking

6 7

x vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje vershoudfolie, vetvrij papier vershoudfolie, luchtdicht x x afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje afgesloten schaaltje vershoudfolie, luchtdicht afgesloten schaaltje x vershoudfolie, luchtdicht x x afgesloten schaaltje

X X

originele verpakking x x originele verpakking originele verpakking kunststof schaaltje x x kunststof schaaltje

X X

aluminium folie x x vershoudfolie x x vershoudfolie

X X

vershoudfolie x x vershoudfolie vershoudfolie

X X

vershoudfolie

X X

vershoudfolie x x vershoudfolie

X X

X X

X X

x x

X

x x x vershoudfolie x x vershoudfolie afgesloten schaaltje

X:

normale bewaartijd x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)

Bewaartijdentabel (2)

Diepvriesproducten bewaren

Soort

groente kant-en-klare producten aardappelgerechten, pastagerechten soep fruit vlees consumptie-ijs

in de koelruimte

+2 – +7 °C

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag in de ****-vriesruimte

-18°C

12 maanden

6 maanden

12 maanden

6 maanden

12 maanden

5 maanden

3 weken

51

52

Bedrijfsgeluiden

De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:

Klikken

Altijd als de compressor in- of uitschakelt, is een klikken te horen.

Zoemen

Zodra de compressor werkt, kunt u hem horen zoemen.

Borrelen/klotsen

Als koelmiddel in dunne buizen stroomt, kunt u een borrelend of klotsend geluid horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd hoorbaar.

Vaktermen

Koelmiddel

Vloeistoffen die voor het produceren van koude kunnen worden gebruikt, noemt men koelmiddelen. Ze hebben een relatief laag kookpunt, zo laag dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. verdampen kan brengen.

Koelmiddelkringloop

Gesloten kringloopsysteem waarin zich het koelmiddel bevindt. De koelmiddelkringloop bestaat in hoofdzaak uit verdamper, compressor, condensor en buizen.

Verdamper

In de verdamper verdampt het koelmiddel. Zoals alle vloeistoffen heeft koelmiddel om te verdampen warmte nodig. Deze warmte wordt onttrokken aan de binnenruimte van het apparaat, die daardoor afkoelt.

Daarom is de verdamper in de binnenruimte aangebracht of direct achter de binnenwand ingeschuimd en daardoor niet zichtbaar.

Compressor

De compressor ziet eruit als een tonnetje. Hij wordt door een ingebouwde elektromotor aangedreven en is achter in de sokkel van het apparaat ondergebracht. Taak van de compressor is het om dampvormig koelmiddel uit de verdamper te halen, samen te persen en naar de condensor verder te leiden.

Condensor

De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het door de compressor samengeperste koelmiddel gecondenseerd.

Daarbij komt warmte vrij die via de oppervlakte van de condensor aan de omgevingslucht wordt afgegeven. De condensor is daarom buiten aangebracht, meestal aan de achterkant van het apparaat.

Service

Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:

Service-informatielijn (0172) 468 300

(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)

Consumentenbelangen (0172) 468 172

(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)

Adres service-afdeling

AEG fabrieksservice

Postbus 120

2400 AC Alphen aan den Rijn www.aeg.nl

Belangrijk!

Houd bij het opgeven van een storing altijd modelaanduiding, PNC-nummer en S-nummer van uw apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat en kunt u het beste hieronder noteren.

Modelaanduiding ...........................…..

PNC-nummer …....................................

S-nummer .............................................

Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.

Geef zo nauwkeurig mogelijk op:

- Hoe doet de storing zich voor?

-

Onder welke omstandigheden treedt de storing op?

Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven.

Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantietermijn kosten?

- als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen als...") zelf had kunnen opheffen,

- als onze service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en nu bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als u uw telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.

53

54

Garantievoorwaarden

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt.

Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met

15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.

2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.

4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.

5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.

7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: a) chemische en elektrochemische inwerking van water, b) abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, c) voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden, d) contact met agressieve stoffen.

8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.

11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan

30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.

14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:

Electrolux Service

Vennootsweg 1

2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

55

56

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de

Consumentenbond en Vlehan*.

Art1.

Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art2.

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art3.

Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art4.

De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.

Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art5.

De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art6.

Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.

Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie.

Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art7.

Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Art8.

Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art9.

Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland.

57

58

Garantie/serviceafdeling

België

WAARBORGVOORWAARDEN

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt.

Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn

99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.

2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.

Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.

4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoopen/of leveringsdatum te worden overlegd.

5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.

7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: chemische en elektrochemische inwerking van water, abnormale milieuomstandigheden in het algemeen voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden contact met agressieve stoffen.

8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.

11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.

14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

59

60

Adres Klantendienst:

België

Telefon Telefax

Electrolux Home Products Belgium

ELECTROLUX SERVICE

Bergensesteenweg 719

1502 Lembeek

E-mail: [email protected]

Consumer services 02/363.04.44

02/363.04.00

02/363.04.60

Luxemburg

Telefon Telefax

Grand-Duché de Luxembourg

ELECTROLUX HOME PRODUCTS

Rue de Bitbourg. 7

L-1273 Luxembourg-Hamm

E-mail: [email protected]

Consumer services 00 352 42

431-1

00 352 42

431-360

61

62

63

From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.

Die Electrolux-Gruppe ist der weltweit größte Hersteller von gas- und strombetriebenen Geräten für die Küche, zum Reinigen und für Forst und Garten. Jedes Jahr verkauft die Electrolux-Gruppe in

über 150 Ländern der Erde über 55 Millionen Produkte (Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen,

Staubsauger, Motorsägen und Rasenmäher) mit einem Wert von rund 14 Mrd. USD.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem

Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg

Sie können Ersatzteile, Zubehör und Pflegemittel on-line bestellen bei

http://www.aeg-electrolux.de

© Copyright by AEG

200380803 - 04 - 0706

Technische Änderungen vorbehalten

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project