AEG SANTO_141-6TK, ÍKO_SANTO_1444-6TK User manual

AEG SANTO_141-6TK, ÍKO_SANTO_1444-6TK User manual
SANTO
ÖKO-SANTO
Tisch-Kühlautomat
Réfrigérateur automatique
table top
Tafelmodel koelkast
Gebrauchsanweisung
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie
over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van
het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd
op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het
juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.
☞
Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...".
Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze
klantendienst U te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
49
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Informatie over de verpakking van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uw koeltoestel heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bovenblad verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bevestiging aan een doorlopend werkblad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Overzetten van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Omzetten van de deur van het vriesvak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Elektische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Voorkant apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
In gebruik nemen en temperatuurregeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Legvlakken/roosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Glazen VARIO-legvlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Op de juiste wijze indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Invriezen en diepgevroren opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Het maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
De koelruimte wordt automatisch ontdooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vriesvak ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Apparat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Lamp verwisselen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Geluiden tijdens de werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Doel, Normen, Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
50
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de erkende regels
der techniek en aan de Duitse wet op de veiligheid van apparaten.
Desondanks zien wij ons genoodzaakt U met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is
geschikt voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van
levensmiddelen en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor
andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoor-ding nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan
voor het koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! Wendt U in geval van schade tot
de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat
geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. folieën, piepschuim) kunnen voor kinderen
gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit
het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor
51
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgeslotenraken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen als
de inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!
Leg noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in het vriesvak gelegd worden.
• Consumptieïjs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de
mond steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen
en verwondingen veroorzaken.
• Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen
kunnen daaraan vastvriezen.
• Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.)
in het koelapparaat gebruiken.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen
c.q. er uit draaien.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken,
nooit aan het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen door geschoold personeel gerepareerd
worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wendt U zich bij reparaties tot Uw vakhandel of tot onze
klantendienst.
52
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken
binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
FCKW-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor Uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor Uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het
transport beschermd.
☞
Plakband links en rechts aan de buitenkant van de deur er af trekken.
Eventuele plakbandresten kunnen met schoonmaak- of wasbenzine
verwijderd worden.
☞
Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
53
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen
plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het merken type-aanduidingsplaatje
dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot electrische kachels 3 cm;
– tot olie- en kolenkachels 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmteisoltieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het koelapparaat naast een ander koelof diepvriesapparaat staat, is
een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen
condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.
54
Uw koeltoestel heeft lucht nodig
Het koelaggregaat behoeft geen onderhoud. Wat echter nooit mag
ontbreken is een goede ventilatie.
De luchttoevoer geschiedt onder de deur, door de ventilatiesleuf tussen toestel en vloer. De luchtafvoer vindt plaats via het bovenste ventilatierooster. Let u erop, dat deze openingen niet door sokkelpanelen
en dergelijke worden afgedekt.
Als de koelkast onder een doorlopend
A/B
2
werkblad ingebouwd wordt, moeten
105
200 cm
aan de achterzijde van het werkblad
een ventilatieopening van minstens
C
200 cm2 en een bij het werkblad pas570
send ventilatie-rooster (A/B) worden
550
93-103
aangebracht.
De snijvlakken van het werkbald (C)
lakken, om inwerking van vocht te
vermijden.
De afstand tussen toestel en wand
moet minstens 30 mm bedraagen: vóór inzetten van het ventilatierooster kontroleren.
Extra leverbare accessoires:
A ventilatierooster, bruin
B ventilatierooster, wit
AEG36
Bovenblad verwijderen
Na afnemen van het bovenblad kan de koelkast onder een doorlopend
werkblad worden ingebouwd.
Daarbij gaat u als volgt te werk:
☞
Kruiskopschroeven (F) rechts en
links uitdraaien.
☞
Bovenblad iets optillen, ca. 20 mm
naar achteren schuiven en naar boven
losnemen (G).
Klembusjes (H) losschroeven en bewaren.
F
G
H
AEG56
55
Bevestiging aan een doorlopend werkblad
Bij onderbouw onder een doorlo-pend
werkblad wordt het toestel met een
bevestigingsschroef (A) onder het blad
bevestigd.
A
AEG96
Overzetten van het deurscharnier
De deurstuiter kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar
links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is.
Waarschuwing! Bij het wisselen van de deurstuiters mag het apparaat
niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit te
stopcontact halen.
☞
☞
Toestel schuin naar achteren kantelen.
☞
Deur iets openen en naar beneden
uitnemen.
Deurscharnierschroeven (K) uitdraaien
en deurscharnier (1) naar beneden uit
de scharnierbus nemen.
1
K
AEG97
56
☞
Bovenste scharnierstift (A) uitdraaien
en op de tegenoverliggende zijde weer
monteren.
☞
Deur in de bovenste scharnierstift (A)
zetten en deur sluiten.
☞
Scharnierstift van het deurscharnier
(1) in de linker scharnierbus van de
deur zetten en deurscharnier
met de schroeven (K) goed vastdraaien.
A
AEG98
12
☞
Deurgreep op de tegenoverliggende
zijde monteren. Schroefgaten met
plugjes afsluiten.
Omzetten van de deur van het vriesvak
☞
☞
Deur van het vriesvak iets openen.
☞
☞
Afdekkap (M) omzetten.
☞
Deur van het vriesvak iets optillen, in
bovenste deurscharnier links zetten en
tegelijk onderste deurscharnier in het
vierkante gaz zetten.
Regelmatig op en neer bewege va de
deur van het vriesvak vergemakkelijkt
het inzetten.
M. b. v. een kleine schroevedraaier de veer
in de uitsparing van het onderste deurscharnier iets naar boven drukken en deurscharnier samen met de deur van het vriesvak uitnemen.
Deur van het vriesvak 180°C draaien
en onderste deurscharnier op de
onderste scharnierbus zetten.
M
AEG43
57
Voor ingebruikname
☞
Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor
het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
Electrische aansluiting
Voor de electrische aansluiting is een
volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermkontaktdoos vereist.
De kontaktdoos moet zodanig wor130
den geïnstalleerd, dat de steker altijd
uit de kontaktdoos kan worden
getrokken.
300
Als het toestel onder een doorlopend
werkblad wordt ingebouwd, dient de
kontaktdoos volgens de voorschriften
te worden geïnstalleerd, bij voorkeur
zoals in afb. is aangegeven.
De electrische zekering dient minsten 10 Ampère te zijn. Indien het
stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is,
dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat
het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering,
beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
AEG44
☞
58
Voor ingebruikneming op het merk– en type–aanduidingsplaatje van
het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typebordje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Beschrijving van het apparaat
Voorkant apparaat
➇
➆
➅
➈
➄
➀
➁
➂
➃
➀ Boter-/kaasvakken met klep en eiervak
➁ Deurvak met beugel (niet bij alle modellen)
➂ Deurvak
➃ Flessenvak
➄ Groentelade
➅ Planken
➆ Temperatuurregelaar en lichtschakelaar
➇ Het diepvriesvak
➈ Typebordje
59
In gebruik nemen en temperatuurregeling
☞
U steekt de steker van de koelkast in een kontaktdoos met randaarde.
Als u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld.
De draaiknop voor de temperatuurkeuze bevindt zich rechts in de koelruimte.
Stand „0“ betekent: uit.
Draaien in de richting van „1“ (met de
wijzers van de klok mee): koelaggregaat aan, dit werkt dan automatisch.
Stand „1“ betekent:
hoogste binnentemperatuur,
warmste instelling.
Stand „6“ betekent:
laagste binnentemperatuur, koudste instelling.
AEG62
De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden
geregeld worden.
Bij een lage omgevingstemperatuur van ca. 16°C bevelen wij stand „1“
aan. Bij een omgevingstemperatuur van ca. 25°C stand „2“. Als u een
lagere temperatuur wenst stand „3“ o „4“. Bij deze instelling kunt u er
zeker van zijn dat verse levensmiddelen op de juiste wijze kunnen worden ingevroren en dat de bewaartemperatuur in het vriesvak ca. -18°C
is. Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u
stand „6“ kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet
beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijding op stand „3“
of „4“ terug.
Belangrijk!
Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude
instelling van de temperatuurregelaar (stand “5” tot “6”) kunnen er
voor zorgen dat de compressor continue werkt.
Reden: De compressor dient ononderbroken te lopen om bij een hogere omgevingstemperatuur de lage temperatuur van het apparaat te
kunnen handhaven. De koelruimte ontdooit dan niet meer – automatisch ontdooien van de koelruimte is alleen bij stilstaande compressor
mogelijk (zie hoofdstuk “Ontdooien”). Sterke rijpvorming aan de achterwand van de koelruimte is dan het gevolg.
Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand
“3” tot “4”). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint
het ontdooien weer automatisch.
60
Interieur
Legvlakken/roosters
Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas, kunststof of roosters meegeleverd.
☞
Een legvlak zo mogelijk in de onderste geleiders boven de groente- en
fruitbak schuiven en ook blijven liggen.
De legvlakken kunnen in hoogte versteld worden:
☞
Daartoe de legvlak zo ver naar voren trekken tot hij naar boven en
naar beneden bewogen kan worden en er uit gehaald kan worden.
☞
Het plaatsen op een andere hoogte in omgekeerde volgorde uitvoeren.
Glazen VARIO-legvlak
(niet bij alle modellen)
Het apparaat heeft twee halve legvlakken van glas.
Grote artikelen instellen:
☞
De voorste helft van het VARIO-legvlak onder de achterste helft schuiven. Daardoor wordt ruimte gewonnen
om op de daaronder liggende plank
grote artikelen te plaatsen.
61
Op de juiste wijze indelen
➀ boter, kaas
➁ eieren, tubes, konserven
➂ dranken
➃ kaas, fruit, groente
➄ vlees, vleeswaren, zuivelprodukten
➅ kant-en-klare gerechten,
deegwaren, konserven
➆ diepvriesprodukten, ijsblokjes
en konsumptieijs
➆
➅
➄
➃
➀
➁
➁
➂
Deze aanduiding wil zeggen dat in dit vriesvak diepvriesprodukten enkele maanden be waard kunnen worden.
De bewaartijd is afhankelijk van de soort produkten, zie de aanwijzingen van de fabrikant.
U kunt ook kleine hoeveelheden verse levensmiddelen zelf invriezen,
zie „Invriezen en bewaren“.
Tip: Levensmiddel dienen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte
gezet te worden om uitdrogen en geur- of smaakoverdracht op andere
artikelen te voorkomen.
Voor het verpakken zijn geschikt:
– Vershoudzakken en -folien van polyethyleen;
– Plastic dozen met deksel;
– Speciale kappen van plastic met elastieken band;
– aluminiumfolie.
Invriezen en diepgevroren opslaan
Het vriesvak dient voor het invriezen en diepgevroren opslaan van
levensmiddelen.
Attentie!
• Voor het invriezen van levensmiddelen alsmede voor het opslaan
van reeds bevroren diepvriesartikelen dient de temperatuur in het
vriesvak –18 °C of lager te zijn.
• Niet te grote hoeveelheden, maximaal 2 kg per 24 uur, invriezen. De
kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen.
62
☞
☞
• Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warm
te leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
• Bij het bewaren van kant-en-klare diepvriesprodukten dient u zich
beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden.
• Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking
(bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer
invriezen.
Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze
niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet met natte handen aanraken. De
handen kunnen daaraan vast vriezen.
De verpakte levensmiddelen op de bodem van het vriesvak leggen.
Niet-bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds
bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien kunnen.
Tips:
• Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn:
– diepvrieszakken en -folie van polyethyleen;
– speciale diepvriesdozen;
– aluminiumfolie, extra sterk.
• Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen,
elastiekjes of plakband.
• Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht
het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert.
• Maak platte pakjes, deze bevriezen sneller.
• Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare
diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet.
Het maken van ijsblokjes
☞ Ijsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in het vriesvak plaatsen en
laten bevrietzen.
☞
Om de ijsblokjes los te maken de ijsbakje omdraaien of kort onder
stromend water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse
of scherpe voorwerpen losmaken, het gevaar bestaat dan dat u de
koudekringloop beschadigt. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper.
63
Ontdooien
De koelruimte wordt automatisch ontdooid
De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat.
Het dooiwater wordt automatisch verdampt.
Vriesvak ontdooien
Als het apparaat aanstaat en tijdens het openen van de deur van het
vriesvak slaat vocht als rijp neer in het vriesvak. Verwijder deze rijp
van tijd tot tijd met de zachte plastic schraper. Gebruik in geen geval
harde of spitse voorwerpen.
Het vriesvak dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca.
4 mm dik is: echter minimaal eenmaal per jaar. Een geschikt moment
voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in liggen.
☞
☞
64
Waarschuwing!
• Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of
kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen, met uitzondering van die die in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen worden.
• Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de
gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten.
Voorzichtig! Niet met natte handen aan bevroren artikelen komen. De
handen kunnen daaraan vastvriezen.
Bevroren artikelen er uitnemen, in meerdere lagen krantenpapier wikkelen en op een koele plaats leggen.
Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.
☞
☞
Afluitstopje uir de dooiwateruitloop
verwijderen. Bakje eronder zetten om
het dooiwater op te vangen.
Tip: Het ontdooien kan versneld worden door een pan met heet water in
het vriesvak te zetten en de deur te
sluiten. Verwijder stukken ijs die er
afvallen voor ze geheel ontdooid zijn.
Na het ontdooien het vriesvak grondig schoonmaken (zie hoofdstuk
“Reiniging en Onderhoud”).
Apparaat uitzetten
☞ Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand “0”
☞
☞
☞
☞
☞
draaien.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
Levensmiddelen uit koelruimte en vriesvak nemen.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0”
draaien.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp.
uithalen
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.
65
Reiniging en onderhoud
☞
☞
☞
☞
☞
66
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het
schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de zekering er uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er
kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
- Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
- boterzuur;
- Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Koel– en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere
lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.
Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk
“Ontdooien”).
Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de
zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal
per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een
zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.
☞
Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een
verstopt dooiwater afvoergat met behulp
van het groene stopje dat met het toestel
is meegeleverd de opening schoonmaken.
☞
Als alles droog is, de levensmiddelen er
weer in doen en het apparaat weer in
bedrijf nemen.
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van
het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst
laten afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
• Diepvriesaltikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De
koude in de diepvriesatikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.
• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de
achterzijde van het toestel, schoon.
67
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Onderdelen:
Kleine reparaties kunt u zelf uitvoeren. Onderdelen kunt u bij de afdeling klantenservice verkrijgen. Er is geen bijzondere handigheid vereist
om onderdelen zelf te verwangen, bijv.:
– boter- en kaasvak,
– eierrekjes,
– deurrekken,
– fruit- en groentebakken,
– roosters.
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf aan de hand
van de volgende aanwijzingen opgelost kunnen worden. Voer zelf
geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpen.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties
kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij reparatie tot Uw vakhandel of onze klantendienst.
Störung
Apparaat werkt niet.
Mogelijke oorzaken
Apparaat is niet aangezet.
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het
stopcontact of zit los.
Stekker in stopcontact steken.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Storingen in het lichtnet
door Uw electrovakman
laten verhelpen.
Zekering is los of kapot.
Stopcontact is kapot.
Apparaat koelt te sterk.
68
Verhelpen
Temperatuur is te laag
ingesteld.
Temperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand
zetten.
Störung
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.
Deur slechts zo lang open
laten als nodig is.
De levensmiddelen zijn te
warm.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Deur heeft te lang opengestaan.
In de laatste 24 uur zijn
grotere hoeveelheden
warme levensmiddelen
opgeslagen.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Binnenverlichting werkt
niet.
Lamp is kapot.
Sterke rijpvorming in het
apparaat, eventueel ook
aan de deurafdichting.
Deurafdichting is lek
(eventueel na het verwisselen van de deuraanslag).
Ongewone geluiden.
Apparaat staat niet recht.
Apparaat komt tegen de
muur of tegen andere
voorwerpen aan.
Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van
het apparaat komt tegen
een ander onderdeel
van het apparaat aan of
tegen de muur.
Na het wijzigen van de
Dit is normaal, het betreft
temperatuurinstelling start
geen storing.
de compressor niet direct.
Temperatuurregelaar op
een koudere stand zetten.
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
Zie hoofdstuk “Lamp verwisselen”.
Op de ondichte plaatsen
de deurafdichting voorzichtig met een Föhn® verwarmen (niet heter dan ca.
50 °C).
Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de
hand zo in vorm trekken
dat hij weer helemaal sluit.
Instelvoetjes bijstellen.
Apparaat iets wegtrekken.
Dit onderdeel voorzichtig
wegbuigen.
De compressor start na
enige tijd automatisch.
Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk “Reiniging
koelruimte of op de planstopt.
en Onderhoud”.
ken.
69
Lamp verwisselen
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W
Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand “O”
draaien.
Stekken uit het stopcontact trekken.
Voor het verwisselen van de lamp de
schroef die de afdekking van het
lampje bevestigt, eruit draaien.
Op de afdekking van het lampje drukken en deze achteruit laten glijden.
Defecte lamp verwisselen.
De afdekking weer monteren en de
bevestigingsschroef aandraaien.
De koelkast aanzetten.
AEG65
Klantenservice
Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden
kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde
boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst".
Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten
besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat:
• Naam model
• Productnummer (PNC)
• Productienummer (S-No.)
Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de
binnenkant van het apparaat. Aanbevolen wordt deze gegevens hier in
te vullen om ze snel bij de hand te hebben.
Aanwijzing: Voor het ten onrechte contact opnemen met de klantendienst tijdens de garantieperiode worden kosten berekend.
70
Geluiden tijdens de werking
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Elke keer als de compressor in- of uitgeschakeld wordt,
hoort u een klik
• Zoemen
Zodra de compressor functioneert, hoort u gezoem.
• Gebubbel/ Wanneer het koelmiddel door smalle leidingen stroomt,
gegorgel hoort u een gebubbel of gegorgel.
Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid
nog korte tijd te horen.
Doel, Normen, Richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens het Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse
Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMV-richtlijn
71
Vaktermen
72
• Koelmiddel
Vloeistoffen die gebruikt kunnen worden voor koudeproductie, worden koelmiddelen genoemd. Deze
stoffen hebben verhoudingsgewijs een laag kookpunt, zo laag dat de warmte van de aanwezige
levensmiddelen in het koelapparaat, het koelmiddel
tot koken ofwel tot verdampen kan brengen.
• Koelmidde
kringloop
Gesloten kringloopsysteem waarin het koelmiddel
zich bevindt. De koelmiddelkringloop bestaat hoofdzakelijk uit verdamper, compressor, condensor en
leidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Net als
alle vloeistof, heeft het koelmiddel warmte nodig
om te kunnen verdampen. Deze warmte wordt
onttrokken aan de binnenruimte van het koelapparaat, de ruimte koelt daardoor af. Hiertoe is de verdamper in de binnenruimte geplaatst of gelijk achter de binnenwand aangebracht en daardoor niet
zichtbaar.
• Compressor
De compressor ziet eruit als een tonnetje. Hij wordt
aangedreven door een ingebouwde elektromotor en
is achter, aan de onderkant van het apparaat
geplaatst. De compressor zorgt ervoor dat het gasvormige koelmiddel aan de verdamper onttrokken
wordt en vervolgens verdicht en naar de condensor
geleid wordt.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een rooster. In de condensor wordt het koelmiddel dat door
de comressor verdicht is, gecondenseerd. Hierbij
komt warmte vrij die door de oppervlakte van de
condensor aan de omgevingslucht afgegeven wordt.
De condensor is daarom aan de buitenkant, meestal
aan de achterkant van het apparaat, aangebracht.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
01-0100
2222 619-66
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement