Aeg S2773-6KA Handleiding


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

Aeg S2773-6KA Handleiding | Manualzz

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

2222 051-73 05/03

Sous réserve de modifications

Wijzigingen voorbehouden

Con riserva di modifiche

SANTO 2773-6 KA

Réfrigérateur

Koelautomaat

Frigorifero

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni d’uso

18

Geachte klant,

Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.

Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten.

Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het prak-tisch gebruik van het apparaat.

Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een econo-mischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.

Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking.

Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...

Sicurezza

La sicurezza dei nostri apparecchi é conforme ai regolamenti approvati della tecnica ed alla legge di sicurezza degli apparecchi. Nonostante ciò, riteniamo di doverVi facilitare la presa di confidenza con le seguenti avvertenze:

Impiego conforme alla scopo previsto

• L’apparecchio refrigerante é stato stabilito per l’uso domestico. È adatto per raffreddare di prodotti alimentari.

• Per motivi si sicureza non é consentito in nessun caso apportare delle modifiche o trasformazioni.

• Nel caso si voglia impiegare l’apparecchio refrigerante nell’ambito imprenditoriale oppure per scopi differenti dal raffreddamento,di prodotti alimentari, si prega di osservare le disposizioni de legge vigenti per il

Vostro settore.

Prima della prima messa in servizio

• Verificare l’apparecchio su eventuali danni causati dal trasporto. Non collegare in nessun caso un apparecchio danneggiato! In caso di danni rivolgersi al fornitore.

Sostanza refrigerante

L’apparecchio contiene nel circuito refrigerante un gas naturale denominato Isobutano (R600a), avente una elevata tolleranza per l’ambiente, il quale

é tuttavia infiammabile.

• Osservare durante il trasporto e l’installazione dell’apparecchio che non venga danneggiato alcun elemento delcircuito refrigerante.

• In caso di danneggiamenti al circuito refrigerante:

– evitare assolutamente fiamme libere e fonti incendianti;

– provvedere ad una buona aerazione del locale in cui si trova l’apparecchio.

Sicurezza dei bambini

• I pezzi di imballaggio (p.es. foglie, polistirolo) possono essere pericolosi per i bambini. Pericolo di soffocamento! Mantenere il metriale di imballaggio al di fuori della portata dei bambini!

• Gli apparecchi che non vengono più utilizzati devono essere resi inutilizzabili prima dello smaltimento. Estrarre la spina di rete, spezzare il cavo di rete, rimuovere oppure distruggere le eventuali chiusure lampo di bloccaggio. Mediante ciò si evita che si possano chiudere dentro dei bambini che giocano (pericolo di soffocamento!) oppure che possano trovarsi in altre situazioni pericolose per la vita.

35

34

Indice

Sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Smaltimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Informazione sull’imballaggio dell’apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Smaltimento di apparecchi vecchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Rimuovere la sicura del trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Luogo di installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..37

Areazione dell’apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Distanziali posteriori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Reversibilità della porta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Collegamento elettrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Prima della messa in servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Messa in servizio e regolazione della temperatura . . . . . . . . . . . . .41

Accessori interni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Posizionamento dei ripiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Posizionamento delle mensole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Mensola scorrevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Refrigerazione dei cibi e delle bevande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Sbrinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Spegnimento dell’apparecchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Pulizia e cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Consigli per il risparmio energetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Che cosa fare, se... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Rimedio in caso di disturbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Sostituzione della lampadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Servizio di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Disposizioni, Norme, Direttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Inhoud

Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Uw koeltoestel heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Muur-afstandshouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Variable binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Variable box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Koelen van levensmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ontdooiing van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

19

20

Veiligheid

De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:

Reglementaire toepassing

• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.

• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.

• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt

• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.

Koelmiddelen

Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan

(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is.

• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.

• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:

– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;

– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.

Veiligheid van kinderen

• Verpakkingsdelen (bijv. foliën, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Stikgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!

• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwe-zige snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.

Egregia cliente, Egregio cliente,

Prima di mettere in servizio il Vostro nuovo apparecchio refrigerante, Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni perl’uso. Queste contengono informazioni importanti per un impiego sicuro, per l’installazione e per la cura dell’apparecchio.

Conservare sempre le istruzioni per l’uso per sfogliarle eventualmente in futuro. Trasmettetele all’eventuale futuro proprietario dell’apparecchio.

Avvertenza: Questo libretto é valido per modelli tecnici simili differenziati solo negli accessori. Ponga attenzione ai riferimenti che riguardano la sua apparecchiatura.

Tramite il triangolo di avvertimento e/ oppure mediante segnali a parole

(Avvertenza!, Precauzione!, Attenzione!), vengono messe in evidenza delle avvertenze molto importanti per la Vostra sicurezza oppure per la funzionalità del Vostro apparecchio. Pregasi osservare assolutamente..

Dopo questo segno si ottengono delle informazioni molto importanti concernenti il comando e gli impieghi pratici dell’apparecchio..

Mediante il fiore vengono contrassegnati dei consigli e delle avvertenze importanti concernenti un impiego economico e tollerabile per l’ambiente.

Per la comparsa di eventuali disturbi, nelle istruzioni per l’uso sono riportate delle avvertenze concernenti le riparazioni autonome, vedi capoverso

“Che cosa fare, se...”. Nel caso queste avvertenze non siano sufficienti, il nostro servizio di assistenza Vi é sempre a completa disposizione.

Stampato su carta tollerabile per l’ambiente

– Chi pensa all’ecologia, tratta anche così ...

33

2.

3.

5.

6.

7.

Lamp verwisselen

1.

4.

Waarschuwing!

Gevaar voor elektrische schok! Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.

Lampgegevens: 220-240 V, max. 15 W

Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand „0" draaien.

Stekker uit het stopcontact trekken.

Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien.

Op de afdekking van het lampje drukken en deze achteruit laten glijden.

Defecte lamp verwisselen.

D411

De afdekking weer monteren en de bevestigingsschroef aandraaien.

De koelkast aanzetten.

Doel, normen, richtlijnen

Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met in-achtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), volgens de

Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en volgens de bepalingen van de ver-eniging van Duitse elektotechnici (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid getest.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn0

– 89/336/EWG van 3.5.1989

(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn

• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Bij dagelijks gebruik

• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullin-gen van aanstekers etc. in het koelapparaat.

• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.

• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c.q. er uit draaien.

• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan het snoer.

Bij storing

• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiks-aanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.

• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ont-staan.

Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze klantendienst.

Weggooien

Informatie over de verpakking van het apparaat

Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!

De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:

>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnen in.

>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe FCKWvrij.

De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij het oud-papier gedaan worden.

21

22

Weggooien van oude apparaten

Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te worden. Dit geldt voor Uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor Uw nieuwe apparaat.

Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapot-maken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.

Aanwijzingen voor het weggooien:

• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.

• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.

• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.

Transportbescherming verwijderen

Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.

• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.

Opstellen

Opstelplaats

Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.

De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.

Het apparaat daarom

– niet aan directe straling van de zon blootstellen;

– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;

– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ont-worpen.

De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.

De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort:

Storing

Apparaat koelt te sterk.

De levensmiddelen zijn te warm.

Binnenverlichting werkt niet.

Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting.

Mogelijke oorzaken Verhelpen

Temperatuur is te laag ingesteld.

Lamp is kapot.

Temperatuurregelaar tij-delijk op een hogere stand zetten.

Temperatuur is niet juist ingesteld.

Zie hoofdstuk “Ingebruikname”.

Deur heeft te lang opengestaan.

Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen.

Temperatuurregelaar op een koudere stand zetten.

Het apparaat staat naast een warmtebron.

Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.

Zie hoofdstuk “Lamp verwisselen”.

Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van de deuraanslag).

Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een föhn® verwarmen (niet heter dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit.

Apparaat staat niet recht.

Stelvoetjes bijstellen.

Apparaat komt tegen de muur of tegen andere voorwerpen aan.

Apparaat iets wegtrekken.

Ongewone geluiden.

Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het appa-

Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen.

raat aan of tegen de muur.

Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct.

Dit is normaal, het betreft geen storing.

Water op de bodem van de koelruimte of op de legvlakken.

Ontdooiwaterafvoer is verstopt.

De compressor start na enige tijd automatisch.

Zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.

31

30

Tips om energie te besparen

• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.

• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.

• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten afkoelen.

• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.

• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.

• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt.

• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het toestel, schoon.

Wat te doen als ...

Hulp bij storingen

Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf u aan de hand van de volgende aanwijzingen kunt oplossen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder helpt.

Waarschuwing!

Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze klantendienst.

Storing

Apparaat werkt niet.

Mogelijke oorzaken Verhelpen

Apparaat is niet aangezet.

Apparaat aanzetten.

Stekker zit niet in het stopcontact of zit los.

Stekker in stopcontact steken.

Zekering is los of kapot.

Stopcontact is kapot.

Zekering controleren,eventueel vernieuwen

Storingen in het lichtnet door

Uw elektrovakman laten verhelpen.

Klimaatcategorie voor een omgevingstemperatuur van

SN

N

ST

T

+10 tot +32 °C

+16 tot +32 °C

+18 tot +38 °C

+18 tot +43 °C

Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:

– tot elektrische kachels 3 cm;

– tot olie- en kolenkachels 30 cm.

Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.

Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.

Uw koeltoestel heeft lucht nodig

Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in

Fig.

Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet woden afgedekt.

A B

NP005

Muur-afstandshouders

In het documentenzakje bevinden zich twee afstandshouders die in de bovenste hoeken aan de achterzijde geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandshouders onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast.

PR153

23

24

5.

6.

Deurdraairichting

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is.

Waarschuwing!

Bij het wisselen van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit het stopcontact halen.

Ga nu verder als volgt te werk:

Trek het ventilatierooster (D), dat door palwerk vastgezet is, uit.

Verwijder het onderscharnier (E) door de twee schroeven, die het bevestigen, los te draaien.

Trek de bovendeur van stift (D) schroef hem af en breng hem aan de andere kant weer aan.

Verwijder de twee beschermdopjes van de gaatjes voor de scharnierpinnen en monteer ze aan de andere kant.

Hermonteer de deur.

Hermonteer het onderscharnier (E) aan de andere kant door middel van de twee schroeven die u eerder verwijderd hebt.

Verwijder het stopstuk (F) uit het ventilatierooster (D) door het naar de pijlrichting te duwen en breng het aan de andere kant weer aan.

Hermonteer het ventilatierooster (D), voer het door palwerk in.

De handgreep losschroeven. Aan de andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de bijgeleverde dopjes; deze vindt u in het zakje van de documentatie.

D590

F

F

D

E

F

D

F

PR22

2.

3.

Reiniging en onderhoud

1.

4.

5.

6.

7.

Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden.

Waarschuwing!

• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electrikiteits-net aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de zekering er uit.

• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan vocht in de elektrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.

• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.

Let op!

• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.

– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;

–boterzuur;

– schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.

Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.

• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

Koel– en diepvriesartikelen er uit halen. Diepvriesartikelen in meerdere lagen kranten verpakken. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.

Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk “Ontdooien”).

Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zeke-ring uitschakelen c.q. er uitdraaien.

Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.

Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.

Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.

Stof op de condensor verhoogt het energieverbruik. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken.

Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwater-afvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken.

Als alles droog is, de levens-middelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen.

29

28

Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt.

Flessen melk: worden, goed gesloten, in het flessenrek geplaatst.

Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast.

Ontdooiing van het toestel

3.

4.

1.

2.

Het ontdooien van de koelruimte

Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch plaats elke keer dat de compressor stopt. Het dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant van het apparaat boven de compressor bevindt. Hier verdampt het water.

Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal regelmatig schoon te maken, teneinde te D037 voorkomen dat het dooiwater de levensmiddelen nat maakt. Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het gaatje bevindt.

Apparaat uitzetten

5.

Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:

Levensmiddelen uit koelruimte nemen.

Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.

Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.

Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.

Belangrijk

Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het rubber warm maken met een föhn.

Elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist.

De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de contactdoos kan worden getrokken.

De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.

Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegan-kelijk is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).

• Voor ingebruikneming op het merk– en type–aanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort over-eenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.

Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of

220 ... 240 V~ 50 Hz

(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)

Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.

Voor ingebruikname

• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).

In gebruik nemen en temperatuurregeling

• U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde. Als u de koelkastdeur opent, wordt de binnenverlichting ingeschakeld. De draaiknop voor de temperatuukeuze bevindt zich rechts in de koelruimte.

25

26

Stand „0“ betekent: uit.

Stand „1“ betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling.

Stand „6“ betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling.

Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

- de kamertemperatuur;

- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;

- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;

- de plaats van het apparaat.

De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld worden.

Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u stand „6“ kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijdig op stand „3“ of „4“ terug.

Belangrijk!

Hoge omgevingstemperatuur (bijv. op hete zomerdagen) en koude instelling van de temperatuurregelaar (stand “5” tot “6”) kunnen er voor zorgen dat de compressor continu werkt.

Zet in dat geval de temperatuurregelaar op een warmere stand (stand “3” tot “4”). Bij deze instelling wordt de compressor geregeld en begint het ontdooien weer automatisch.

Interieur

Legvlakken

Naargelang het model is het apparaat voorzien van glas legvlakken.

Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven.

De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar:

D338

Daartoe de legvlak zover naar voren trekken tot hij naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden.

Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan.

Plaatsen van grote verpakkingen:

De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen.

Variabele binnendeur

Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.

Variabele box

Sommige modellen hebben een variabele box dat naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht.

De box kan onder ieder deurvak worden aangebracht.

Voor het omzetten het deurvak met de variabele box naar boven uit de houders in de deur tillen en de beugel uit de geleider onder het deurvak uitnemen.

Inzetten op een andere hoogte geschiedt in omgekeerde volgorde.

Koelen van levensmiddelen

Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen:

• Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte;

• dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;

• plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren.

Enkele belangrijke tips:

Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst.

Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.

Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.

Fruit en groente: worden schoongemaakt in de groentelade(n) gelegd.

27

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement