Aeg S94400CTX0 Εγχειρίδιο χρήστη

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Aeg S94400CTX0 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz

S94400CTX0

EL

IT

ES

Οδηγίες Χρήσης

Istruzioni per l’uso

Manual de instrucciones

2

23

43

2 www.aeg.com

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................... 3

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.......................................................................... 4

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ.......................................................................................................6

4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...................................................................................... 9

5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ...................................................................... 12

6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 14

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..................................................................16

8. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.................................................................................................19

9. ΘΌΡΥΒΟΙ......................................................................................................... 21

10. ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ.......................................................................................22

ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να

σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες

που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν

θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να

διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της

συσκευής σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση

προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:

www.aeg.com

Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

www.registeraeg.com

Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή

σας:

www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα

στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.

Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,

διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο

κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί

τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και

χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη

συσκευή για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που

ενέχονται.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα

παιδιά.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν

πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς

επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και

παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε

καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά

περιβάλλοντα

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης

Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα

αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την

εντοιχισμένη κατασκευή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά

τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας

απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

3

4 www.aeg.com

Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό

του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής,

εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για

αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το

καθάρισμα της συσκευής.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη

χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που

χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες

αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον

αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα

εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι

κίνδυνοι.

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η εγκατάσταση αυτής της

συσκευής πρέπει να

εκτελείται μόνο από

κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της

συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,

μην προβείτε σε εγκατάσταση ή

χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή.

• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη

μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι

βαριά. Φοράτε πάντα γάντια

ασφαλείας.

• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα

γύρω από τη συσκευή.

• Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν

συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή

ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για

να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο

συμπιεστή.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε

σώματα θέρμανσης, κουζίνες,

φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.

• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την

πλάτη στον τοίχο.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε

μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως

αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.

• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την

ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος

για να μη χαράξετε το δάπεδο.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και

ηλεκτροπληξίας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει

να πραγματοποιούνται από

επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες

σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.

Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με

ηλεκτρολόγο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά

εγκατεστημένη πρίζα με προστασία

κατά της ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και

μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά

στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις

τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,

συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το

Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την

αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να

παραμένει χαμηλότερα από το ύψος

του φις τροφοδοσίας.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η

πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για

να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

2.3 Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού,

εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές

(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη

συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως

κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από

τον κατασκευαστή.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά

στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το

κύκλωμα ψυκτικού υγρού περιέχει

ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό

αέριο με υψηλό επίπεδο

περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό

το αέριο είναι εύφλεκτο.

• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα

ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν

υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών

ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον

χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο

θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο

καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα

δοχεία αυτών των ποτών.

• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και

υγρά στη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω

στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα

προϊόντα.

• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον

συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα

είναι ζεστά.

• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή

νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε

προϊόντα από τον θάλαμο του

καταψύκτη.

• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης

στη συσκευασία των κατεψυγμένων

τροφίμων.

2.4 Εσωτερικός φωτισμός

• Ο τύπος του λαμπτήρα που

χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή

δεν είναι κατάλληλος για φωτισμό

οικιακών χώρων

2.5 Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή

βλάβης της συσκευής.

• Πριν από την πραγματοποίηση

συντήρησης, απενεργοποιήστε τη

συσκευή και αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

• Η συσκευή αυτή περιέχει

υδρογονάνθρακες στην ψυκτική

μονάδα. Η συντήρηση και η

αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της

μονάδας πρέπει να

πραγματοποιούνται μόνο από

εξειδικευμένο άτομο.

• Επιθεωρείτε τακτικά την

αποστράγγιση της συσκευής και, αν

απαιτείται, καθαρίζετέ την. Εάν η

αποστράγγιση είναι φραγμένη, το

νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο

κάτω μέρος της συσκευής.

5

6 www.aeg.com

2.6 Απόρριψη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή

ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

τροφοδοσία ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και

απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε την πόρτα για να

αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή

ζώων μέσα στη συσκευή.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

3.1 Πίνακας χειριστηρίων

1

7

6

2

3

4

5

• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα

μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής

είναι φιλικά προς το όζον.

• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο

αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές

αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη

σωστή απόρριψη της συσκευής.

• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της

ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται

κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.

1 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

ψυγείου

2

Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας

ψυγείου

3

ΕΝΑΡΞΗ/ΛΗΞΗ

OK

4

Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας

καταψύκτη

5 Ένδειξη

6

Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

καταψύκτη

7

Mode

Μπορείτε να αλλάξετε τον

προκαθορισμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το Mode

και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

Καταψύκτη για μερικά δευτερόλεπτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

3.2 Ένδειξη

A

J

I

H

G

F

B

C

D

A) Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου

B) Λειτουργία διακοπών

C) OFF ψυγείου

D) OFF καταψύκτη

E) Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη

F) Ένδειξη συναγερμού

G) Λειτουργία MinuteMinder

H) Λειτουργία FROSTMATIC

I) Λειτουργία COOLMATIC

J) Λειτουργία ChildLock

E

3.3 Ενεργοποίηση της

συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα.

2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF, εάν η

οθόνη είναι σβηστή.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί

να τεθεί σε λειτουργία ο ηχητικός

συναγερμός.

Για πληροφορίες σχετικά με τη

σίγαση του συναγερμού, ανατρέξτε

στην ενότητα «Συναγερμός υψηλής

θερμοκρασίας».

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη DEMO στην

οθόνη, η συσκευή βρίσκεται σε

κατάσταση επίδειξης. Ανατρέξτε στην

ενότητα «Τι να κάνετε αν...».

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν

την καθορισμένη προεπιλεγμένη

θερμοκρασία.

Για να επιλέξετε διαφορετική

θερμοκρασία, ανατρέξτε

στην ενότητα «Ρύθμιση

θερμοκρασίας».

3.4 Απενεργοποίηση της

συσκευής

Πιέστε το ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα.

Η οθόνη σβήνει.

Για να αποσυνδέσετε τη

συσκευή από το ρεύμα,

αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

3.5 Απενεργοποίηση του

ψυγείου

1. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Η ένδειξη Off του Ψυγείου αναβοσβήνει.

Στην ένδειξη ψυγείου εμφανίζονται

παύλες.

2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη Off του Ψυγείου.

3.6 Ενεργοποίηση του

ψυγείου.

1. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Η ένδειξη Off του ψυγείου αναβοσβήνει.

2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη Off του ψυγείου σβήνει.

Για να επιλέξετε διαφορετική

θερμοκρασία, ανατρέξτε στην ενότητα

«Ρύθμιση θερμοκρασίας».

3.7 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου

και του καταψύκτη πιέζοντας τους

ρυθμιστές θερμοκρασίας.

Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες:

• +5°C για το ψυγείο

• -18°C για τον καταψύκτη

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν

την καθορισμένη θερμοκρασία.

8 www.aeg.com

Η καθορισμένη θερμοκρασία

παραμένει αποθηκευμένη

ακόμα και μετά από διακοπή

ρεύματος. Η καθορισμένη

θερμοκρασία θα επιτευχθεί

εντός 24 ωρών.

3.8 Λειτουργία ChildLock

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ChildLock

για να κλειδώσετε τα κουμπιά από

ακούσια χρήση.

1. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη ChildLock.

2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη ChildLock.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

ChildLock, επαναλάβετε τη διαδικασία

μέχρι να σβήσει η ένδειξη ChildLock.

3.9 Λειτουργία Holiday

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να

διατηρείτε κλειστό και άδειο το ψυγείο όταν απουσιάζετε σε διακοπές για μεγάλο

διάστημα, χωρίς να σχηματίζονται

δυσάρεστες οσμές.

Αδειάστε τον θάλαμο του

ψυγείου προτού

ενεργοποιήσετε τη

λειτουργία Holiday.

1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου

εμφανιστεί το εικονίδιο της ένδειξης

Holiday.

Αναβοσβήνει το εικονίδιο Holiday.

Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου

εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία.

2. Πιέστε το κουμπί OK για

επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται το εικονίδιο Holiday.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

Holiday, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι

να σβήσει το εικονίδιο της ένδειξης

Holiday.

3.10 Λειτουργία COOLMATIC

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο

μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,

για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο

σούπερ μάρκετ, συνιστάται η

ενεργοποίηση της λειτουργίας

COOLMATIC για την πιο γρήγορη ψύξη

των προϊόντων και την αποφυγή

θέρμανσης των υπόλοιπων τροφίμων

που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο.

1. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη COOLMATIC.

2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη COOLMATIC.

Η λειτουργία COOLMATIC

απενεργοποιείται αυτόματα

μετά από 6 ώρες. Για να

απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία πριν από την

αυτόματη διακοπή της,

επαναλάβετε τα βήματα έως ότου η ένδειξη COOLMATIC

σβήσει ή επιλέξτε μια

διαφορετική θερμοκρασία

ψυγείου.

3.11 Λειτουργία MinuteMinder

Η λειτουργία MinuteMinder μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την

ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού

σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπορεί να

είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν μια

συνταγή απαιτεί την ψύξη τροφίμων για

ορισμένο χρονικό διάστημα, ή όταν

απαιτείται υπενθύμιση για μπουκάλια

που βρίσκονται στην κατάψυξη για

γρήγορη ψύξη.

1. Πιέστε το Mode μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη MinuteMinder.

Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο

καθορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λίγα

δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε τον Ρυθμιστή χρονοδιακόπτη

για να αλλάξετε τον καθορισμένο

χρόνο του Χρονοδιακόπτη από 1 έως

90 λεπτά.

3. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη MinuteMinder.

Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να

αναβοσβήνει (min).

Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο

οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της

αντίστροφης μέτρησης, καθώς και στο

τέλος, πιέζοντας το κουμπί μείωσης

θερμοκρασίας ψυγείου ή το κουμπί

αύξησης θερμοκρασίας ψυγείου.

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,

αναβοσβήνει η ένδειξη MinuteMinder και

ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός.

Πιέστε το OK για να διακόψετε τον ήχο

και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία ανά πάσα στιγμή κατά τη

διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης

επαναλαμβάνοντας τα βήματα της

λειτουργίας, μέχρι η ένδειξη να σβήσει.

3.12 Λειτουργία

FROSTMATIC

Η λειτουργία FROSTMATIC επιταχύνει

την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και

ταυτόχρονα προστατεύει τα ήδη

αποθηκευμένα τρόφιμα από ανεπιθύμητο

ζέσταμα.

1. Πιέστε το κουμπί Mode έως ότου

εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη FROSTMATIC.

2. Πιέστε το κουμπί OK για

επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη FROSTMATIC.

Η λειτουργία FROSTMATIC

απενεργοποιείται αυτόματα

μετά από 52 ώρες. Για να

απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία πριν από την

αυτόματη διακοπή της,

επαναλάβετε τα βήματα έως ότου η ένδειξη

FROSTMATIC σβήσει.

3.13 Συναγερμός υψηλής

θερμοκρασίας

Η αύξηση της θερμοκρασίας στον

θάλαμο του καταψύκτη (για παράδειγμα

4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

4.1 Καθάρισμα του

εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για

πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό

νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι για να

αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά του

καινούργιου προϊόντος και, στη συνέχεια,

στεγνώστε τα πάντα καλά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

λόγω προηγούμενης διακοπής ρεύματος ή επειδή είναι ανοικτή η πόρτα)

υποδεικνύεται από τα εξής:

• αναβοσβήνουν οι ενδείξεις

συναγερμού και θερμοκρασίας

καταψύκτη,

• ενεργοποιείται ο ηχητικός

συναγερμός.

Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.

Ο ηχητικός συναγερμός

απενεργοποιείται.

Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη

εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη

μέγιστη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά η

καθορισμένη θερμοκρασία.

Η ένδειξη συναγερμού συνεχίζει να

αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι

φυσιολογικές συνθήκες.

3.14 Συναγερμός ανοιχτής

πόρτας

Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για

μερικά λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός

συναγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής

πόρτας υποδεικνύεται από:

• μια ένδειξη συναγερμού που

αναβοσβήνει,

• έναν ηχητικό βομβητή.

Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες

κανονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει

η πόρτα), ο συναγερμός

απενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της φάσης συναγερμού,

ο βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί

πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί του

πίνακα χειριστηρίων.

9

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε

απορρυπαντικά ή σκόνες

που χαράσσουν, καθότι

καταστρέφουν το φινίρισμα.

10 www.aeg.com

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη

«dEMo» στην οθόνη, η

συσκευή βρίσκεται σε

κατάσταση επίδειξης:

ανατρέξτε στην ενότητα «ΤI

NA KANETE AN...».

4.2 Μετακινούμενα ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι

εφοδιασμένα με μια σειρά από ράγες, ώστε να είναι δυνατή η κατ’ επιλογή

τοποθέτηση των ραφιών.

4.5 Συρτάρι λαχανικών

ελεγχόμενης υγρασίας

4.3 Τοποθέτηση των ραφιών

της πόρτας

Για να είναι δυνατή η αποθήκευση

συσκευασιών τροφίμων διαφόρων

μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν

να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.

4.4 Σχάρα μπουκαλιών

Τοποθετήστε τα μπουκάλια (με το στόμιο

προς τα εμπρός) στο ήδη τοποθετημένο

ράφι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν το ράφι είναι

τοποθετημένο οριζόντια,

τοποθετήστε μόνο

σφραγισμένα μπουκάλια.

Αυτό το ράφι συγκράτησης

μπουκαλιών μπορεί να πάρει

κλίση για την αποθήκευση

ανοιγμένων μπουκαλιών. Για

να κάνετε κάτι τέτοιο,

τραβήξτε το ράφι προς τα

πάνω, μέχρι να μπορεί να

περιστραφεί και να

τοποθετηθεί στο αμέσως

υψηλότερο επίπεδο.

Το συρτάρι είναι κατάλληλο για την

αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Για να διαιρείται ο χώρος του συρταριού

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, το

διαχωριστικό μπορεί να τοποθετηθεί

εντός του συρταριού σε διάφορες θέσεις.

Η γρίλια (αν προβλέπεται) στο κάτω

μέρος του συρταριού απομονώνει τα

φρούτα και τα λαχανικά από την υγρασία

που μπορεί να σχηματιστεί στην κάτω

επιφάνειά του.

Όλα τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του

συρταριού μπορούν να αφαιρεθούν για

καθάρισμα.

Για να ρυθμίσετε την υγρασία στο

συρτάρι λαχανικών, το γυάλινο ράφι

διαθέτει ένα εξάρτημα με σχισμές

(ρυθμιζόμενες μέσω ενός συρόμενου

μοχλού).

Όταν οι σχισμές αερισμού είναι κλειστές:

διατηρείται περισσότερο η φυσική

υγρασία των τροφίμων στους θαλάμους

φρούτων και λαχανικών.

Όταν οι σχισμές αερισμού είναι ανοικτές:

υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία αέρα, με

αποτέλεσμα τη χαμηλότερη συγκέντρωση

υγρασίας στον αέρα του θαλάμου των

φρούτων και των λαχανικών.

4.6 Ψύξη αέρα

Ο ανεμιστήρας δυναμικής ψύξης αέρα

(DAC) επιτυγχάνει την ταχεία ψύξη των

τροφίμων, καθώς και μια πιο ομοιόμορφη

θερμοκρασία μέσα στον θάλαμο.

Πατήστε το διακόπτη που απεικονίζεται

στην εικόνα για να ενεργοποιήσετε τον

ανεμιστήρα. Ανάβει η πράσινη λυχνία.

B

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

τροφίμων, καθώς και για τη μακροχρόνια

αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και

προϊόντων βαθιάς κατάψυξης.

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που

μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες

καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που

βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

1. Για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα,

ενεργοποιήστε τη λειτουργία

FROSTMATIC τουλάχιστον 24 ώρες

προτού τοποθετήσετε τα τρόφιμα

στον θάλαμο του καταψύκτη.

2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα προς

κατάψυξη στον κάτω θάλαμο.

Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει

να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς

κατάψυξη.

4.8 Αποθήκευση

κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά

από μια περίοδο μη λειτουργίας, προτού

τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο,

η συσκευή πρέπει να λειτουργήσει για

τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες

ρυθμίσεις.

Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες

ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα

συρτάρια και τα καλάθια από τη συσκευή

και τοποθετήστε τα τρόφιμα επάνω στα

ράφια ψύξης για επίτευξη της βέλτιστης

απόδοσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα

δεν υπερβαίνουν το όριο

φορτίου που αναγράφεται

στην πλευρά του άνω

τμήματος (όπου ισχύει)

Ενεργοποιήστε τον

ανεμιστήρα όταν η

θερμοκρασία περιβάλλοντος

υπερβαίνει τους 25°C.

4.7 Κατάψυξη φρέσκων

τροφίμων

Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι

κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων

12 www.aeg.com

Σε περίπτωση κατά λάθος

απόψυξης, για παράδειγμα

λόγω διακοπής ρεύματος,

εάν το ρεύμα ήταν κομμένο

για περισσότερο χρόνο από

την τιμή που αναγράφεται

στον πίνακα τεχνικών

χαρακτηριστικών στην

ενότητα «χρόνος ανόδου»,

τα αποψυγμένα τρόφιμα

πρέπει να καταναλωθούν

σύντομα ή να μαγειρευτούν

αμέσως και στη συνέχεια να

καταψυχθούν εκ νέου (αφού έχουν κρυώσει).

4.9 Παγάκια

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες θήκες για παγάκια.

Αυτές εισάγονται στα πλαϊνά του επάνω

συρταριού της κατάψυξης.

2. Βγάλτε τη θήκη με τα παγάκια.

3. Βγάλτε την τάπα. Γεμίστε με νερό

μέχρι το όριο με ένδειξη «MAX».

4. Τοποθετήστε ξανά την τάπα και

εισαγάγετε τη θήκη στο κατάλληλο

μέρος.

5. Για να αφαιρέσετε τα παγάκια

στρέψτε τη θήκη με τους

κρυστάλλους προς τα πάνω και

χτυπήστε τη σε μια σταθερή

επιφάνεια.

Για να διευκολυνθεί η

απελευθέρωση των

κρυστάλλων, συνιστάται να

κρατήσετε τη θήκη κλειστή

κάτω από χλιαρό νερό (αν

υπάρχει) για μερικά

δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά

αντικείμενα για να

αφαιρέσετε τις θήκες από τον

καταψύκτη.

1. Τραβήξτε έξω το επάνω συρτάρι της

κατάψυξης.

5. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

5.1 Κανονικοί ήχοι

λειτουργίας

Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:

• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος

ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το

ψυκτικό αντλείται.

• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το ψυκτικό αντλείται.

• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από

το εσωτερικό της συσκευής ο οποίος

προκαλείται από τη θερμική διαστολή

(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό

φαινόμενο).

• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το

ρυθμιστή θερμοκρασίας όταν ο

συμπιεστής ενεργοποιείται ή

απενεργοποιείται.

5.2 Συμβουλές

εξοικονόμησης ενέργειας

• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και

μην την αφήνετε ανοιχτή για

περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως

απαραίτητο.

• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος

είναι υψηλή, ο Ρυθμιστής

Θερμοκρασίας βρίσκεται σε χαμηλή

θερμοκρασία και η συσκευή είναι

πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς,

δημιουργώντας πάγο στον

εξατμιστήρα. Σε αυτή την περίπτωση,

θέστε το Ρυθμιστή Θερμοκρασίας

προς θερμότερες ρυθμίσεις, ώστε να

είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη και

επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής

ενέργειας.

• Αν διατίθενται, μην αφαιρείτε τις

παγοκύστες από το καλάθι

καταψύκτη.

5.3 Συμβουλές ψύξης

φρέσκων τροφίμων

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:

• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά

τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται

• καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,

ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα

• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο

τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί

ελεύθερα γύρω τους

5.4 Συμβουλές ψύξης

Χρήσιμες συμβουλές:

• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε

πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε

το στο γυάλινο ράφι επάνω από το

συρτάρι των λαχανικών.

• Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε

με αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο

ημέρες το πολύ.

• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα,

κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται

και μπορούν να τοποθετούνται σε

οποιοδήποτε ράφι.

• Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει

να πλένονται καλά και να

τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά)

συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).

• Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να

τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή

δοχεία ή να τυλίγονται με

αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές

σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν

περισσότερο αέρα.

• Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι

ταπωμένα και θα πρέπει να

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

αποθηκεύονται στο ράφι μπουκαλιών

στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη

σχάρα μπουκαλιών.

• Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα

κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν

είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να

διατηρούνται στο ψυγείο.

5.5 Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να

εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τη διαδικασία

κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες

σημαντικές συμβουλές:

• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων

που μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα

τεχνικών χαρακτηριστικών,

• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της

περιόδου δεν θα πρέπει να

προστίθενται άλλα τρόφιμα για

κατάψυξη

• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,

φρέσκα και καλά καθαρισμένα

τρόφιμα

• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές

μερίδες ώστε να είναι δυνατή η

γρήγορη και πλήρης κατάψυξή τους

και η μεταγενέστερη απόψυξη μόνο

της απαιτούμενης ποσότητας

• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και

εξασφαλίζετε ότι οι συσκευασίες είναι

αεροστεγείς

• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα

τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη

κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να

αποτρέπεται η αύξηση της

θερμοκρασίας των δεύτερων

• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται

καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα

από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη

διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων

• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν

αμέσως μετά την έξοδό τους από την

κατάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν

στο δέρμα εγκαύματα από πάγο

• είναι σκόπιμο να γράφετε την

ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε

συσκευασία ώστε να μπορείτε να

υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.

14 www.aeg.com

5.6 Συμβουλές για την

αποθήκευση κατεψυγμένων

τροφίμων

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή

απόδοση της συσκευής αυτής:

• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης

των κατεψυγμένων τροφίμων του

εμπορίου ήταν κατάλληλες στο

κατάστημα αγοράς τους,

• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή

μεταφορά των κατεψυγμένων

6. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

τροφίμων από το κατάστημα αγοράς

τους στον καταψύκτη,

• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην

την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο

από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,

• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα

αλλοιώνονται γρήγορα και δεν

μπορούν να καταψυχθούν ξανά,

• μην υπερβαίνετε το χρόνο

αποθήκευσης που υποδεικνύεται από

τους παρασκευαστές των τροφίμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια

σχετικά με την ασφάλεια.

6.1 Γενικές προειδοποιήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από οποιαδήποτε

εργασία συντήρησης

αποσυνδέετε τη συσκευή

από την πρίζα.

Η συσκευή αυτή περιέχει

υδρογονάνθρακες στη

μονάδα ψύξης της, και για το

λόγο αυτό οι εργασίες

συντήρησης και

επαναφόρτισης θα πρέπει να

πραγματοποιούνται μόνο

από εξουσιοδοτημένους

τεχνικούς.

Τα αξεσουάρ και μέρη της

συσκευής δεν είναι

κατάλληλα για πλύσιμο στο

πλυντήριο πιάτων.

6.2 Τακτικός καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τραβάτε, μετακινείτε ή

προκαλείτε ζημιά σε

σωληνώσεις ή/και καλώδια

που βρίσκονται στο

εσωτερικό του θαλάμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέξτε να μην προκληθεί

ζημιά στο σύστημα ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν μετακινείτε τη συσκευή,

να την ανασηκώνετε από το

μπροστινό μέρος για να μη

χαράξετε το δάπεδο.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται

τακτικά:

1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα

εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο

ουδέτερο σαπούνι.

2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα

λάστιχα της πόρτας, ώστε να

παραμένουν καθαρά και χωρίς

υπολείμματα.

3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.

4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το

συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο

πίσω μέρος της συσκευής με μια

βούρτσα.

Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την

απόδοση της συσκευής και

εξοικονομεί κατανάλωση ρεύματος.

6.3 Απόψυξη του καταψύκτη

Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι frost free. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει

συσσώρευση πάγου όταν λειτουργεί,

ούτε στα εσωτερικά τοιχώματα ούτε στα

τρόφιμα.

Η απουσία του πάγου οφείλεται στη

συνεχή κυκλοφορία κρύου αέρα στο

εσωτερικό του θαλάμου, η οποία

παράγεται από έναν αυτόματα

ελεγχόμενο ανεμιστήρα.

6.4 Απόψυξη του ψυγείου

Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον

εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου

κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής

κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής

χρήσης. Το νερό της απόψυξης

αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της

συσκευής, επάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.

Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η

οπή αποστράγγισης του νερού της

απόψυξης στη μέση του αγωγού του

θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να

αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο

νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του

θαλάμου. Χρησιμοποιείτε τον ειδικό

καθαριστήρα που παρέχεται, τον οποίο

θα βρείτε ήδη τοποθετημένο μέσα στην

οπή αποστράγγισης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

ανεπιθύμητων οσμών σε ευαίσθητα

τρόφιμα

Το φίλτρο αέρα είναι

αναλώσιμο εξάρτημα και ως

τέτοιο δεν καλύπτεται από

την εγγύηση.

Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια

ενεργά φίλτρα αέρα από τον τοπικό σας

αντιπρόσωπο.

1. Το φίλτρο αέρα βρίσκεται πίσω από

το κάλυμμα και είναι δυνατή η

πρόσβαση σε αυτό αν τραβήξετε το

κάλυμμα προς τα έξω (1)

2. τραβήξτε έξω από την υποδοχή το

αναλωμένο φίλτρο αέρα.

3. εισαγάγετε το καινούργιο φίλτρο αέρα

στην υποδοχή (2)

4. κλείστε το κάλυμμα.

2

1

6.5 Αντικατάσταση του

φίλτρου Taste Guard

Για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση, πρέπει

να αλλάζετε το φίλτρο Taste Guard κάθε

χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά τη λειτουργία, κρατάτε

πάντα κλειστό το κάλυμμα

του εξαερισμού. Ο χειρισμός

του φίλτρου αέρα πρέπει να

γίνεται με προσοχή έτσι ώστε

να μη γρατζουνιστεί η

επιφάνειά του.

Το φίλτρο Taste Guard συμβάλει στη

μείωση των οσμών στο εσωτερικό του

ψυγείου, περιορίζοντας τον κίνδυνο

6.6 Περίοδοι εκτός

λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για

μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε

τις ακόλουθες προφυλάξεις:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

ηλεκτρική τροφοδοσία.

2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.

3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα

εξαρτήματα.

4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες

ανοικτές για να αποτρέψετε τις

δυσάρεστες οσμές.

16 www.aeg.com

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν ο θάλαμος πρόκειται να

παραμείνει ενεργοποιημένος,

ζητήστε από κάποιο άτομο

να ελέγχει το θάλαμο κατά

διαστήματα, ώστε να μη

χαλάσουν τα τρόφιμα στο

εσωτερικό σε περίπτωση

διακοπής ρεύματος.

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια

σχετικά με την ασφάλεια.

7.1 Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Η συσκευή κάνει θόρυβο.

Είναι ενεργοποιημένος

ακουστικός ή οπτικός

συναγερμός.

Πιθανή αιτία

Η συσκευή είναι

απενεργοποιημένη.

Δεν έχει συνδεθεί σωστά

το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα.

Δεν υπάρχει τάση

ρεύματος στην πρίζα.

Αντιμετώπιση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συνδέστε σωστά το φις

τροφοδοσίας στην πρίζα.

Η συσκευή δεν στηρίζεται

σωστά.

Ο θάλαμος τέθηκε

πρόσφατα σε λειτουργία ή

η θερμοκρασία είναι ακόμη

πολύ υψηλή.

Η θερμοκρασία στη

συσκευή είναι πολύ

υψηλή.

Η θερμοκρασία στη

συσκευή είναι πολύ

υψηλή.

Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική

συσκευή στην πρίζα.

Επικοινωνήστε με

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή

είναι σταθερή.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός ανοιχτής

πόρτας» ή «Συναγερμός

υψηλής θερμοκρασίας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός ανοιχτής

πόρτας» ή «Συναγερμός

υψηλής θερμοκρασίας».

Επικοινωνήστε με

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή

με το πλησιέστερο

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

Πρόβλημα

Αντί για αριθμούς

εμφανίζεται ένα τετράγωνο

σύμβολο στην Οθόνη

Θερμοκρασίας.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Πιθανή αιτία

Πρόβλημα αισθητήρα

θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση

Επικοινωνήστε με το

πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις (το σύστημα

ψύξης θα συνεχίσει να ψύχει

τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα

είναι δυνατή η ρύθμιση της

θερμοκρασίας).

Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε

κατάσταση αναμονής.

Ο λαμπτήρας είναι

ελαττωματικός.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η

θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Αντικατάσταση του

λαμπτήρα».

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο

«Λειτουργία».

Τοποθετήσατε ταυτόχρονα

μεγάλες ποσότητες

τροφίμων.

Η θερμοκρασία

περιβάλλοντος είναι πολύ

υψηλή.

Τα τρόφιμα που

τοποθετήσατε στη συσκευή ήταν πολύ ζεστά.

Περιμένετε μερικές ώρες και

ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στον πίνακα

κλιματικής κατηγορίας στην

πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών.

Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να

αποκτήσουν θερμοκρασία

δωματίου πριν τα

αποθηκεύσετε.

Ο συμπιεστής δεν ξεκινά

αμέσως μετά το πάτημα του

FROSTMATIC, ή μετά από

την αλλαγή της

θερμοκρασίας.

Ο συμπιεστής δεν ξεκινά

αμέσως μετά το πάτημα του

Holiday, ή μετά από την

αλλαγή της θερμοκρασίας.

Δεν έχει κλείσει σωστά η

πόρτα.

Η λειτουργία FROSTMAT‐

IC είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία Holiday είναι

ενεργοποιημένη.

Αυτό είναι φυσιολογικό,

δεν υπάρχει

δυσλειτουργία.

Αυτό είναι φυσιολογικό,

δεν υπάρχει

δυσλειτουργία.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία FROSTMATIC».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία Holiday».

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από ένα χρονικό διάστημα.

18 www.aeg.com

Πρόβλημα

Υπάρχει ροή νερού στο

εσωτερικό του ψυγείου.

Υπάρχει ροή νερού στο

δάπεδο.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση

της θερμοκρασίας.

Η ένδειξη DEMO εμφανίζεται

στην οθόνη.

Πιθανή αιτία

Η έξοδος νερού είναι

φραγμένη.

Υπάρχουν τρόφιμα που

εμποδίζουν τη ροή του

νερού στο συλλέκτη νερού.

Η έξοδος του νερού

απόψυξης δεν είναι

συνδεδεμένη στο δίσκο

εξάτμισης που βρίσκεται

επάνω από το συμπιεστή.

Η λειτουργία FROSTMAT‐

IC ή Holiday είναι

ενεργοποιημένη.

Η συσκευή βρίσκεται σε

κατάσταση επίδειξης.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο

ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Δεν έχει κλείσει σωστά η

πόρτα.

Η θερμοκρασία των

τροφίμων είναι πολύ

υψηλή.

Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα

μεγάλες ποσότητες

τροφίμων.

Ανοίγετε πολύ συχνά την

πόρτα.

Η λειτουργία FROSTMAT‐

IC είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία Holiday είναι

ενεργοποιημένη.

Αντιμετώπιση

Καθαρίστε την έξοδο νερού.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με την

πίσω πλάκα.

Προσαρμόστε την έξοδο του

νερού απόψυξης ώστε να ρέει

μέσα στο δίσκο εξάτμισης.

Απενεργοποιήστε τη

λειτουργία FROSTMATIC ή

Holiday χειροκίνητα, ή

περιμένετε μέχρι η λειτουργία

να επαναρυθμιστεί αυτόματα

για να ρυθμίσετε τη

θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην

ενότητα «Λειτουργία FROST‐

MATIC ή Holiday».

Κρατήστε πατημένο το OK για

10 δευτερόλεπτα περίπου έως ότου ακουστεί ένα

παρατεταμένο ηχητικό σήμα

και η οθόνη σβήσει για λίγο.

Ρυθμίστε υψηλότερη/

χαμηλότερη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Αφήστε τη θερμοκρασία των

τροφίμων να μειωθεί στη

θερμοκρασία δωματίου πριν

από την αποθήκευση.

Αποθηκεύστε λιγότερα

τρόφιμα ταυτόχρονα.

Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν

είναι απαραίτητο.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία FROSTMATIC».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία Holiday».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19

Πρόβλημα

Εάν το πρόβλημα δεν

αποκατασταθεί,

επικοινωνήστε με το

πλησιέστερο κέντρο σέρβις

της μάρκας του προϊόντος

σας.

7.2 Κλείσιμο της πόρτας

1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.

2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την

πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Εγκατάσταση».

3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα

ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις.

7.3 Αντικατάσταση του

λαμπτήρα

1. Πιέστε τον πίσω γάντζο του

καλύμματος του λαμπτήρα με ένα

8. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Πιθανή αιτία

Δεν υπάρχει κυκλοφορία

κρύου αέρα στη συσκευή.

Αντιμετώπιση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει

κυκλοφορία κρύου αέρα στη

συσκευή.

κατσαβίδι και ταυτόχρονα τραβήξτε

και περιστρέψτε το κάλυμμα προς την

κατεύθυνση του βέλους.

2. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν νέο λαμπτήρα ίδιας ισχύος και

ειδικά σχεδιασμένο για οικιακές

συσκευές (η μέγιστη ισχύς

αναγράφεται στο κάλυμμα του

λαμπτήρα).

3. Προσαρτήστε το κάλυμμα του

λαμπτήρα στην αρχική του θέση.

4. Συνδέστε το φις στην πρίζα.

5. Ανοίξτε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι ο

λαμπτήρας ανάβει.

1

2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια

σχετικά με την ασφάλεια.

8.1 Τοποθέτηση

Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί

σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό

χώρο όπου η θερμοκρασία

περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική

κατηγορία που αναγράφεται στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της

συσκευής:

Κλιματικ ή

κατηγορ ία

SN

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10°C έως + 32°C

Κλιματικ ή

κατηγορ ία

N

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+16°C έως +32°C

ST

T

+16°C έως + 38°C

+16°C έως + 43°C

20 www.aeg.com

Μπορεί να παρουσιαστούν

λειτουργικά προβλήματα σε

ορισμένους τύπους

μοντέλων όταν λειτουργούν

εκτός αυτού του εύρους. Η

σωστή λειτουργία μπορεί να

διασφαλιστεί μόνο εντός του

καθορισμένου εύρους

θερμοκρασίας. Εάν έχετε

αμφιβολίες σχετικά με το

μέρος τοποθέτησης της

συσκευής, απευθυνθείτε

στον πωλητή, την

εξυπηρέτηση πελατών μας ή

στο πλησιέστερο Κέντρο

Σέρβις

8.2 Θέση

Πρέπει να είναι δυνατή η

αποσύνδεση της συσκευής

από την ηλεκτρική παροχή

και, επομένως, η πρόσβαση

στο φις πρέπει να είναι

εύκολη μετά την

εγκατάσταση.

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται

μακριά από πηγές θερμότητας, όπως

σώματα καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο

ηλιακό φως, κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο

αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα

πίσω από το θάλαμο. Για να

εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, εάν η

συσκευή έχει τοποθετηθεί κάτω από

κρεμαστό ντουλάπι, η ελάχιστη

απόσταση μεταξύ του επάνω μέρους του

θαλάμου και του ντουλαπιού πρέπει να

είναι τουλάχιστον 100 mm. Ιδανικά,

ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να

τοποθετείται κάτω από κρεμαστά

ντουλάπια. Η ακριβής οριζοντίωση

εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα

ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση του

θαλάμου.

100 mm

15 mm 15 mm

8.3 Ηλεκτρική σύνδεση

• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που

αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα

χαρακτηριστικά της παροχής σας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας

διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό.

Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη,

συνδέστε τη συσκευή σε μια

μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους

τρέχοντες κανονισμούς, αφού

συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία

ηλεκτρολόγο.

• Σε περίπτωση μη τήρησης των

παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας,

ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία

ευθύνη.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με

τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

8.4 Πίσω αποστάτες

Εντός της συσκευής

υπάρχουν δύο αποστάτες, οι

οποίοι πρέπει να

τοποθετούνται όπως

φαίνεται στην εικόνα.

Χαλαρώστε τις βίδες και εισαγάγετε τον

αποστάτη κάτω από το κεφάλι της βίδας.

Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ξανά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21

8.5 Δυνατότητα αντιστροφής

της πόρτας

Δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστροφής της

πόρτας.

9. ΘΌΡΥΒΟΙ

Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (συμπιεστής,

κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

22 www.aeg.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10. ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Χρόνος ανόδου

Τάση

Συχνότητα

Ύψος × Πλάτος × Βάθος:

1.950 mm x 695 mm x 696 mm

20 ώρες

230-240 V

50 Hz

Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην

εσωτερική αριστερή πλευρά της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

συσκευής, καθώς και στην ετικέτα

ενεργειακής κατανάλωσης.

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο .

Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε

κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.

Συμβάλετε στην προστασία του

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά

απορρίμματα συσκευές που φέρουν το

σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην

τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή

επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

ITALIANO 23

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.................................................................... 24

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....................................................................................25

3. USO DELL'APPARECCHIO.....................................................................................27

4. UTILIZZO QUOTIDIANO........................................................................................ 30

5. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI...................................................................... 33

6. PULIZIA E CURA...................................................................................................... 34

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI...............................................................................36

8. INSTALLAZIONE..................................................................................................... 39

9. RUMORI................................................................................................................... 41

10. DATI TECNICI....................................................................................................... 42

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza: www.aeg.com

Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore: www.registeraeg.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura: www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta dei dati.

Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

Informazioni e suggerimenti generali

Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

24 www.aeg.com

1.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non

è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni.

Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.

1.1

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.

Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei bambini.

La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

1.2

Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni simili, tra cui:

case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro

clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali

Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, non siano ostruite.

Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.

ITALIANO 25

Non danneggiare il circuito refrigerante.

Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal costruttore.

Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.

Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

2.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ATTENZIONE!

L’installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.

• Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.

• Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.

• Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è molto pesante. Indossare sempre guanti di sicurezza.

• Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchiatura.

• Attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchiatura all'alimentazione. Questo serve a consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore.

• Non installare l'apparecchiatura in prossimità di radiatori, fornelli, forni o piani di cottura.

• La superficie posteriore dell'apparecchiatura deve essere appoggiata alla parete.

• Non installare l'apparecchiatura dove sia esposta alla luce solare diretta.

• Non installare questa apparecchiatura in luoghi troppo umidi o freddi, come aggiunte strutturali, garage o cantine.

• Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla dal bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.

2.2 Collegamento elettrico

ATTENZIONE!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.

• Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.

• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano

26 www.aeg.com

a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.

• Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.

• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.

• Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore).

Contattare il Centro di Assistenza o un elettricista per sostituire i componenti elettrici.

• Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di alimentazione.

• Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Utilizzo

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.

• Non apportare modifiche alle specifiche di questa apparecchiatura.

• Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore.

• Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante. Esso contiene isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale, tuttavia il gas è infiammabile.

• Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente.

• Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.

• Non introdurre bevande analcoliche nel vano congelatore. Si verrà a creare una pressione nel contenitore della bevanda.

• Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura.

• Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.

• Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.

• Non togliere o toccare gli oggetti nel vano congelatore con le mani bagnate o umide.

• Non ricongelare del cibo precedentemente scongelato.

• Attenersi alle istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione del cibo surgelato.

2.4 Luce interna

• Il tipo di lampadina utilizzata per questa apparecchiatura non può essere utilizzato per l'illuminazione domestica

2.5 Pulizia e cura

ATTENZIONE!

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

• Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

• L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi.

L’unità deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale qualificato.

• Controllare regolarmente lo scarico dell'apparecchiatura e, se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico può causare un deposito di acqua di sbrinamento sul fondo dell'apparecchiatura.

2.6

Smaltimento

ATTENZIONE!

Rischio di lesioni o soffocamento.

• Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.

• Rimuovere la porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all’interno dell’apparecchiatura.

• Il circuito refrigerante e i materiali di isolamento di questa apparecchiatura rispettano l'ozono.

• La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità

3.

USO DELL'APPARECCHIO

3.1 Pannello dei comandi

ITALIANO

locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.

• Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore.

27

1

7

6

4

5

2

3

1

Tasto temperatura più fresca frigorifero

2 Tasto temperatura più calda frigorifero

3

ACCESO/SPENTO

OK

4

Tasto temperatura più calda congelatore

5

Display

6

Tasto temperatura più fresca congelatore

7

Mode

È possibile modificare le impostazioni audio predefinite dei tasti e impostarle con un volume più alto, premendo contemporaneamente il tasto Mode e il tasto temperatura più fresca del congelatore per alcuni secondi.

28 www.aeg.com

3.2 Display

J

I

H

G

F

A

B

C

D

A)

Spia della temperatura del frigorifero

B) Funzione Holiday

C) Frigorifero OFF

D) Congelatore OFF

E)

Spia della temperatura del congelatore

F) Spia allarme

G) Funzione MinuteMinder

H)

Funzione FROSTMATIC

I) Funzione COOLMATIC

J) Funzione ChildLock

E

3.3

Accensione

1.

Inserire la spina nella presa di alimentazione.

2.

Premere il tasto ON/OFF se il display

è spento.

Il segnale acustico d'allarme potrebbe attivarsi dopo alcuni secondi.

Per resettare l'allarme, fare riferimento alla sezione "Allarme di alta temperatura".

Se DEMO appare sul display, l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione. Fare riferimento al paragrafo "Cosa fare se...".

Gli indicatori di temperatura visualizzano la temperatura impostata predefinita.

Per selezionare una temperatura diversa, fare riferimento alla sezione

"Regolazione della temperatura".

3.4 Spegnimento

Premere ON/OFF per circa 5 secondi.

Il display si spegne.

Per scollegare l’apparecchiatura dalla corrente elettrica, staccare la spina dalla presa di alimentazione.

3.5

Spegnimento del frigorifero

1.

Premere Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia Off del frigorifero lampeggia.

L'indicatore frigorifero visualizza dei trattini.

2.

Premere OK per confermare.

La spia Off del frigorifero viene visualizzata.

3.6 Accensione del frigorifero.

1.

Premere Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia Off del frigorifero lampeggia.

2.

Premere OK per confermare.

La spia Off del frigorifero si spegne.

Per selezionare una temperatura diversa, fare riferimento alla sezione

"Regolazione della temperatura".

3.7 Regolazione della temperatura

Impostare la temperatura del frigorifero e del congelatore premendo i regolatori della temperatura.

Temperature predefinite:

• +5°C per il frigorifero

• -18°C per il congelatore

Gli indicatori della temperatura visualizzano la temperatura impostata.

Dopo un'interruzione di corrente la temperatura impostata rimane in memoria. La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.

3.8 Funzione ChildLock

Attivare la funzione ChildLock per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente.

1.

Premere Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia ChildLock lampeggia.

2.

Premere OK per confermare.

La spia ChildLock viene visualizzata.

Per disattivare la funzione ChildLock, ripetere la procedura finché la spia

ChildLock si spegne.

3.9

Modalità Holiday

Questa funzione consente di mantenere il frigorifero chiuso e vuoto durante un lungo periodo di vacanza senza che si formino odori sgradevoli.

Svuotare il vano frigorifero prima di attivare la modalità

Holiday.

1.

Premere il tasto Mode finché non appare l'icona Holiday.

L'icona Holiday lampeggia.

L'indicatore della temperatura del frigorifero visualizza la temperatura impostata.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

Appare l'icona Holiday.

Per disattivare la modalità Holiday, ripetere la procedura finché l'icona

Holiday non si spegne.

3.10 Funzione COOLMATIC

Se occorre inserire una grande quantità di alimenti nel frigorifero, per esempio al ritorno dalla spesa, è consigliabile attivare la funzione COOLMATIC per raffreddare più rapidamente gli alimenti introdotti nel frigorifero e non far intiepidire i cibi già presenti al suo interno.

ITALIANO 29

1.

Premere Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia COOLMATIC lampeggia.

2.

Premere OK per confermare.

La spia COOLMATIC viene visualizzata.

La funzione COOLMATIC si disattiva automaticamente dopo 6 ore. Per disattivare la funzione anticipatamente, ripetere la procedura finché la spia COOLMATIC non si spegne o selezionare una temperatura diversa per il frigorifero.

3.11 Funzione MinuteMinder

La funzione MinuteMinder deve essere usata per impostare un segnale acustico in un preciso momento, utile per esempio quando una pietanza richiede il raffreddamento di un prodotto per un certo periodo di tempo o quando è necessario un promemoria per non dimenticare le bottiglie messe nel congelatore per un raffreddamento rapido.

1.

Premere Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia MinuteMinder lampeggia.

Il timer visualizza il valore impostato (30 minuti) per alcuni secondi.

2.

Premere il tasto Regolatore timer per modificare il valore impostato da 1 a

90 minuti.

3.

Premere OK per confermare.

La spia MinuteMinder viene visualizzata.

il timer inizia a lampeggiare (min).

È possibile modificare l'ora in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia e alla fine premendo il tasto Temperatura più fresca ed il Tasto temperatura più calda.

Al termine del conto alla rovescia la spia

MinuteMinder lampeggia e viene emesso un segnale acustico. Premere

OK per spegnere il segnale acustico e porre fine alla funzione.

È possibile disattivare la funzione in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia ripetendo i passaggi della funzione fino allo spegnimento della spia.

30 www.aeg.com

3.12 Funzione FROSTMATIC

La funzione FROSTMATIC accelera il congelamento di alimenti freschi e, al tempo stesso, protegge gli alimenti già conservati da riscaldamenti indesiderati.

1.

Premere il tasto Mode finché non appare l'icona corrispondente.

La spia FROSTMATIC lampeggia.

2.

Premere il tasto OK per confermare.

La spia FROSTMATIC viene visualizzata.

La funzione FROSTMATIC si disattiva automaticamente dopo 52 ore. Per disattivare la funzione anticipatamente, ripetere la procedura finché la spia FROSTMATIC non si spegne.

3.13

Allarme di alta temperatura

L'aumento della temperatura all'interno del vano congelatore (ad esempio in seguito ad un'interruzione della corrente elettrica o all'apertura della porta) viene indicato nei seguenti modi:

• lampeggiamento delle spie di allarme e della temperatura del congelatore;

• emissione di un segnale acustico.

Premere un tasto qualsiasi.

Il segnale acustico si spegne.

L'indicatore della temperatura del congelatore visualizza per alcuni secondi la temperatura più alta raggiunta, quindi viene nuovamente visualizzata la temperatura impostata.

La spia dell'allarme continua a lampeggiare fino al ripristino delle condizioni normali.

3.14 Allarme porta aperta

Se la porta è lasciata aperta per alcuni minuti, viene emesso un segnale acustico. Le condizioni di allarme della porta aperta sono indicate da:

• indicatore allarme lampeggiante;

• segnale acustico.

Al ripristino delle condizioni normali

(porta chiusa), l'allarme si interrompe.

Durante la fase di allarme, il segnale acustico può essere disattivato premendo qualsiasi tasto del pannello dei comandi.

4.

UTILIZZO QUOTIDIANO

4.1 Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'apparecchiatura per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

AVVERTENZA!

Non usare detergenti corrosivi o polveri abrasive che possano danneggiare la finitura.

Se sul display appare la scritta "dEMo", l'apparecchiatura si trova in modalità dimostrazione: fare riferimento al paragrafo

“COSA FARE SE…”.

4.2 Ripiani rimovibili

Le guide presenti sulle pareti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.

4.3 Posizionamento dei ripiani della porta

Per facilitare l'introduzione di alimenti di diverse dimensioni, i ripiani della porta possono essere posizionati ad altezze differenti.

4.4 Griglia portabottiglie

Disporre le bottiglie (con l'apertura in avanti) sull'apposito ripiano.

AVVERTENZA!

Se il ripiano è posizionato orizzontalmente, utilizzarlo solo per le bottiglie chiuse. Il ripiano può essere inclinato per consentire l'appoggio di bottiglie aperte. A questo scopo, tirare verso l'alto il ripiano in modo che possa ruotare in tale direzione e poggiare sul livello immediatamente superiore.

ITALIANO 31

La griglia posta sul fondo del cassetto (se presente) separa la frutta e la verdura dagli eventuali depositi di umidità.

Tutti i componenti interni del cassetto possono essere rimossi per facilitare le operazioni di pulizia.

Il ripiano di vetro incorpora un dispositivo a fessure, regolabili per mezzo di una leva scorrevole, che consente di regolare l'umidità del cassetto delle verdure.

4.5

Cassetto per verdura con controllo dell'umidità

Quando le fessure di ventilazione sono chiuse: l'umidità naturale del cibo conservato negli scomparti della frutta e della verdura viene preservata più a lungo.

Quando le fessure di ventilazione sono aperte: la maggiore circolazione di aria riduce l'umidità presente negli scomparti della frutta e della verdura.

4.6 Raffreddamento dell'aria

La ventola del sistema Dynamic Air

Cooling (DAC) consente un raffreddamento più veloce degli alimenti e una temperatura più uniforme nello scomparto.

Per azionare la ventola, premere l'interruttore evidenziato nella figura. La spia verde si accende.

Questo cassetto è particolarmente adatto per la conservazione di frutta e verdura.

Per permettere una suddivisione adatta alle esigenze personali, il separatore può essere posizionato all'interno del cassetto in diverse posizioni.

32 www.aeg.com

B

Accendere la ventola quando la temperatura ambiente è superiore a

25°C.

4.7 Congelamento di alimenti freschi

Il vano congelatore è adatto al congelamento di alimenti freschi e alla conservazione a lungo termine di alimenti congelati e surgelati.

La quantità massima di alimenti congelabili in 24 ore è riportata sulla targhetta dei dati , un'etichetta presente sulle pareti interne dell'apparecchiatura.

1.

Per congelare alimenti freschi, attivare la funzione FROSTMATIC almeno 24 ore prima di introdurli nel vano congelatore.

2.

Riporre gli alimenti freschi da congelare nel vano inferiore.

Il processo di congelamento dura 24 ore: non aggiungere altri alimenti da congelare per tutta la durata del processo.

4.8 Conservazione dei surgelati

Al primo avvio o dopo un periodo di non utilizzo, lasciare in funzione l'apparecchiatura per almeno 2 ore con una regolazione alta prima di introdurre gli alimenti.

Per conservare grandi quantità di cibo, togliendo dall'apparecchiatura tutti i cassetti e i cestelli e sistemando il cibo sui ripiani di raffreddamento, si ottengono risultati migliori.

ATTENZIONE!

Accertarsi che il cibo non superi il limite di carico riportato a lato della sezione superiore (quando applicabile)

In caso di sbrinamento accidentale, per esempio a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica, se l'alimentazione manca per un periodo superiore al valore indicato nella tabella dei dati tecnici sotto

"Tempo di risalita", il cibo scongelato deve essere consumato rapidamente o cucinato immediatamente e quindi ricongelato (dopo il raffreddamento).

4.9 Produzione di cubetti di ghiaccio

Questa apparecchiatura è dotata di una o più vaschette per la produzione di cubetti di ghiaccio.

Queste sono inserite ai lati del cassetto superiore del congelatore.

1.

Estrarre il cassetto superiore del congelatore.

2.

Estrarre la vaschetta del ghiaccio.

3.

Rimuovere il tappo. Riempire con acqua fino al limite "MAX".

ITALIANO 33

ghiaccio verso l'alto e batterla su una superficie rigida.

Per facilitare la rimozione dei cubetti si consiglia di tenere la vaschetta chiusa sotto l'acqua, possibilmente tiepida, per alcuni secondi.

4.

Rimettere il tappo e collocare la vaschetta al suo posto.

5.

Per togliere i cubetti di ghiaccio, girare la vaschetta con gli incavi per il

5.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

ATTENZIONE!

Non usare strumenti metallici per estrarre le vaschette dal vano congelatore.

5.1

Rumori normali durante il funzionamento

I seguenti rumori sono da considerarsi normali:

• Un gorgoglio o borbottio dalle serpentine quando viene pompato il refrigerante.

• Un ronzio o un rumore pulsante dal compressore quando viene pompato il refrigerante.

• Uno schiocco improvviso dall'interno dell'apparecchiatura causato dalla dilatazione termica (fenomeno fisico naturale e non pericoloso).

• Un lieve scatto dal regolatore della temperatura quando il compressore si accende e si spegne.

lo sbrinamento automatico e ridurre il consumo energetico.

• Se previsti, non rimuovere gli accumulatori di freddo dal cestello del congelatore.

5.3

Consigli per la refrigerazione dei cibi freschi

Per ottenere risultati ottimali:

• non introdurre alimenti o liquidi caldi nel vano frigorifero

• coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte

• disporre gli alimenti in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria

5.2 Consigli per il risparmio energetico

• Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura.

• Se la temperatura ambiente è elevata, il regolatore della temperatura è impostato su un valore basso e l'apparecchiatura è a pieno carico, il compressore può funzionare in maniera ininterrotta, causando la formazione di brina o di ghiaccio sull'evaporatore. In tal caso, ruotare il regolatore della temperatura verso temperature più calde per consentire

5.4

Consigli per la refrigerazione

Consigli utili:

• Carne (tutti i tipi): deve essere avvolta in sacchetti di polietilene e collocata sul ripiano di vetro, sopra il cassetto delle verdure.

• La carne conservata in questo modo deve essere consumata entro uno o due giorni.

• Alimenti cotti, piatti freddi, ecc.: devono essere coperti e possono essere disposti su qualsiasi ripiano.

• Frutta e verdura: devono essere pulite accuratamente e poste negli appositi cassetti.

34 www.aeg.com

• Burro e formaggio: devono essere chiusi in contenitori ermetici o in sacchetti di polietilene oppure avvolti con pellicola di alluminio, per limitare il più possibile il contatto con l'aria.

• Bottiglie: devono essere chiuse mediante tappo e conservate sul ripiano portabottiglie della porta, o

(se presente) sulla griglia portabottiglie.

• Non conservare in frigorifero banane, patate, cipolle o aglio non confezionati.

5.5 Consigli per il congelamento

Consigli importanti per un congelamento ottimale:

• la quantità massima di cibo che può essere congelata in 24 ore è riportata sulla targhetta dei dati;

• il processo di congelamento richiede

24 ore. Finché non è concluso, non aggiungere altro cibo da congelare;

• congelare solo alimenti freschi, di ottima qualità e accuratamente lavati;

• dividere gli alimenti in piccole porzioni, in modo da facilitare un congelamento rapido e consentire lo scongelamento solo della quantità necessaria;

• avvolgere gli alimenti in pellicola di alluminio o polietilene in modo da evitare il contatto con l'aria;

• non disporre gli alimenti freschi a contatto con quelli già congelati, per

6.

PULIZIA E CURA

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

6.1 Avvertenze generali

AVVERTENZA!

Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, estrarre la spina dalla presa.

evitare l'innalzamento della temperatura di questi ultimi;

• gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli ricchi di grassi. Il sale riduce la durata di conservazione dell'alimento;

• i ghiaccioli, se consumati appena prelevati dal vano congelatore, possono causare ustioni da freddo;

• è consigliabile riportare su ogni confezione la data di congelamento, in modo da poter controllare il tempo di conservazione.

5.6 Consigli per la conservazione dei surgelati

Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:

• controllare che i surgelati esposti nei punti vendita non presentino segni di interruzione della catena del freddo;

• accertarsi che il tempo di trasferimento dei surgelati dal punto vendita al congelatore domestico sia il più breve possibile;

• non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura;

• una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati;

• non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.

Questa apparecchiatura contiene idrocarburi nell’unità di raffreddamento, pertanto le operazioni di manutenzione e ricarica devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato.

Gli accessori e i componenti dell’apparecchiatura non sono lavabili in lavastoviglie.

6.2 Pulizia periodica

AVVERTENZA!

Evitare di tirare, spostare o danneggiare tubi e/o cavi all'interno dell'apparecchiatura.

AVVERTENZA!

Prestare attenzione a non danneggiare il sistema refrigerante.

AVVERTENZA!

Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla per il bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.

L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:

1.

Lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.

2.

Ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.

3.

Risciacquare e asciugare accuratamente.

4.

Pulire il condensatore e il compressore sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

Questa operazione migliorerà le prestazioni dell'apparecchiatura riducendone i consumi di energia.

6.3 Sbrinamento del congelatore

Il vano congelatore è "frost free". Ciò significa che non si forma brina durante il normale funzionamento sulle pareti interne dell'apparecchiatura o sugli alimenti.

L'assenza di brina è dovuta alla circolazione continua di aria fredda all'interno del comparto mossa da una ventola ad azionamento automatico.

6.4 Sbrinamento del frigorifero

Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente

ITALIANO 35

dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta.

L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente posto sul retro dell'apparecchiatura, sopra il motocompressore, dove evapora.

È importante pulire periodicamente il foro di scarico dell'acqua di sbrinamento, situato al centro del canale sulla parete posteriore, per evitare che l'acqua fuoriesca sugli alimenti. Usare l'apposito utensile già inserito nel foro di scarico.

6.5 Sostituzione del filtro Taste

Guard

Per garantire il massimo rendimento, sostituire il filtro Taste Guard ogni anno.

AVVERTENZA!

Durante l'operazione, tenere sempre chiuso il flap di ventilazione aria. Il filtro dell'aria deve essere manipolato con cautela per evitare di graffiarne la superficie.

Il filtro Taste Guard contribuisce a ridurre gli odori all'interno del frigorifero limitando il rischio che gli alimenti sensibili all'assorbimento acquisiscano aromi indesiderati.

Il filtro dell'aria è un materiale di consumo e come tale non è coperto da garanzia.

I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore di zona.

1.

Il filtro dell'aria viene collocato dietro al flap e può essere raggiunto tirando il flap verso l'esterno (1)

36 www.aeg.com

2.

estrarre dall'alloggiamento il filtro dell'aria consumato.

3.

inserire nella fessura il filtro di ricambio (2)

4.

chiudere il flap.

2

1

1.

Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.

2.

Estrarre tutti gli alimenti

3.

Pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori.

4.

Lasciare la porta/le porte socchiusa/e per evitare la formazione di odori sgradevoli.

ATTENZIONE!

Se l'apparecchiatura rimane accesa, farla controllare periodicamente per evitare che gli alimenti si deteriorino in caso di interruzione della corrente elettrica.

6.6

Periodi di non utilizzo

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:

7.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

7.1

Cosa fare se...

Problema

L'apparecchiatura non funziona.

L'apparecchiatura è rumorosa.

Causa possibile

L'apparecchiatura è spenta.

La spina non è inserita correttamente nella presa di alimentazione.

Assenza di tensione nella presa di alimentazione.

Soluzione

Accendere l’apparecchiatura.

Inserire correttamente la spina nella presa di alimentazione.

L'apparecchiatura non è appoggiata in modo corretto.

Collegare alla presa di alimentazione un'altra apparecchiatura elettrica. Rivolgersi ad un elettricista qualificato.

Controllare se l'apparecchiatura è appoggiata in modo stabile.

ITALIANO 37

Problema

L'allarme acustico o visivo è attivo.

Compare un simbolo quadrato invece dei numeri sul display della temperatura.

La lampadina non si accende.

Il compressore rimane sempre in funzione.

Causa possibile

L'apparecchiatura è stata accesa da poco e la temperatura è ancora troppo alta.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo alta.

La temperatura impostata non è corretta.

Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.

La temperatura ambiente

è troppo alta.

Soluzione

Fare riferimento alla sezione

"Allarme porta aperta" o "Allarme di alta temperatura".

Fare riferimento alla sezione

"Allarme porta aperta" o "Allarme di alta temperatura".

Contattare un elettricista qualificato o il Centro di Assistenza autorizzato più vicino.

Problema al sensore della temperatura.

Contattare il Centro di Assistenza più vicino (il sistema refrigerante continuerà a mantenere gli alimenti freddi, ma non sarà possibile regolare la temperatura).

La lampadina è in modalità stand-by.

Chiudere e riaprire la porta.

La lampadina è difettosa.

Fare riferimento alla sezione

"Sostituzione della lampadina".

Fare riferimento al capitolo

"Uso dell'apparecchiatura".

Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.

Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo caldi.

La porta non è chiusa correttamente.

La funzione FROSTMATIC

è attiva.

La funzione Holiday è attiva.

Fare riferimento al grafico della classe climatica sulla targhetta dei dati.

Lasciar raffreddare gli alimenti a temperatura ambiente prima di introdurli.

Consultare la sezione "Chiusura della porta".

Fare riferimento a "funzione

FROSTMATIC".

Fare riferimento a "funzione

Holiday".

38 www.aeg.com

Problema

Il compressore non si avvia immediatamente dopo avere premuto il tasto

FROSTMATIC, oppure dopo avere cambiato la temperatura.

Causa possibile

Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.

Soluzione

Il compressore si avvia dopo un certo periodo di tempo.

Il compressore non si avvia immediatamente dopo avere premuto il tasto Holiday, oppure dopo avere cambiato la temperatura.

Scorre dell'acqua all'interno del frigorifero.

Presenza di acqua sul pavimento.

Ciò è normale, non si è verificato alcun errore.

Lo scarico dell'acqua è ostruito.

Gli alimenti impediscono all'acqua di scorrere nell'apposito collettore.

L'acqua di sbrinamento non viene scaricata nella bacinella di evaporazione posta sopra il compressore.

La funzione FROSTMATIC o Holiday è attiva.

Il compressore si avvia dopo un certo periodo di tempo.

Pulire lo scarico dell'acqua.

Evitare di disporre gli alimenti direttamente contro la parete posteriore.

Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla bacinella di evaporazione.

Impossibile impostare la temperatura.

DEMO compare sul display. L'apparecchiatura è in modalità dimostrazione.

La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.

Il regolatore della temperatura non è impostato correttamente.

La porta non è chiusa correttamente.

La temperatura degli alimenti è troppo alta.

Disattivare manualmente la funzione FROSTMATIC o Holiday oppure aspettare a impostare la temperatura finché la funzione si disattiva automaticamente. Far riferimento alla

"funzione FROSTMATIC o

Holiday".

Mantenere premuto OK per circa 10 secondi finché non viene emesso un lungo suono e il display si spegne per qualche istante.

Impostare una temperatura superiore/inferiore.

Consultare la sezione "Chiusura della porta".

Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.

ITALIANO 39

Problema

Se il consiglio non da risultati, contattare il Centro di Assistenza più vicino.

7.2

Chiusura della porta

1.

Pulire le guarnizioni della porta.

2.

Se necessario, regolare la porta. Fare riferimento alla sezione

"Installazione".

3.

Se necessario, sostituire le guarnizioni difettose. Contattare il

Centro di Assistenza.

7.3

Sostituzione della lampadina

1.

Premere sul gancio posteriore del coprilampada con un cacciavite e contemporaneamente tirare e

Causa possibile

Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.

La porta viene aperta frequentemente.

La funzione FROSTMATIC

è attiva.

La funzione Holiday è attiva.

L'aria fredda non circola correttamente all'interno dell'apparecchiatura.

Soluzione

Introdurre gli alimenti un poco alla volta.

Aprire la porta solo se necessario.

Fare riferimento a "funzione

FROSTMATIC".

Fare riferimento a "funzione

Holiday".

Adottare le misure necessarie per garantire una corretta circolazione dell'aria fredda.

ruotare il coprilampada nella direzione della freccia.

2.

Sostituire la lampadina con una di uguale potenza (la potenza massima

è indicata sul coprilampada) concepita in modo specifico per elettrodomestici.

3.

Bloccare il coprilampada nella posizione originale.

4.

Inserire la spina nella presa.

5.

Aprire la porta. Controllare che la luce si accenda.

1

2

8.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

8.1 Luogo d'installazione

Installare l'apparecchiatura in un luogo asciutto, ben ventilato, la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta dei dati del modello:

Classe climatica

SN

N

ST

T

Temperatura ambiente da +10°C a +32°C da +16°C a +32°C da +16°C a +38°C da +16°C a +43°C

40 www.aeg.com

In alcuni modelli potrebbero verificarsi delle anomalie se non si rispettano le temperature indicate. Il corretto funzionamento può essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate. In caso di dubbi sul luogo di installazione dell'apparecchiatura, contattare il venditore, il nostro Centro di Assistenza o il rivenditore più vicino

8.2 Ubicazione

L'apparecchiatura deve poter essere scollegabile dalla presa di corrente; pertanto, al termine dell'installazione, la spina deve essere facilmente accessibile.

L'apparecchiatura deve essere installata lontano da fonti di calore come per esempio termosifoni, boiler, luce solare diretta, ecc. Verificare che sul lato posteriore sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria. Per ottenere prestazioni ottimali, se l'apparecchiatura

è installata sotto un pensile, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 100 mm tra quest'ultimo e lo spigolo superiore dell'apparecchiatura.

Se possibile, tuttavia, evitare di installare l'apparecchiatura sotto un pensile. Per consentire un perfetto livellamento dell'apparecchiatura sono disponibili uno o più piedini regolabili.

8.3 Collegamento elettrico

• Prima di inserire la spina, verificare che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta dei dati corrispondano a quelle dell'impianto domestico.

• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un apposito contatto. Se la presa di corrente dell'impianto domestico non

è collegata a terra, allacciare l'apparecchiatura a una presa di terra separata in conformità alle norme in vigore, rivolgendosi a un elettricista qualificato.

• Il produttore declina ogni responsabilità qualora le suddette precauzioni di sicurezza non vengano rispettate.

• Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

8.4 Distanziatori posteriori

All'interno dell'apparecchiatura sono presenti due distanziatori che devono essere montati come illustrato in figura.

Allentare le viti e inserire il distanziatore sotto la testa della vite, infine riserrare le viti.

100 mm

8.5 Possibilità di invertire la porta

Non è possibile invertire la porta.

15 mm 15 mm

ITALIANO

9.

RUMORI

Durante l'uso, alcuni rumori di funzionamento (come quelli del compressore o del circuito refrigerante) sono da considerarsi normali.

41

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

42 www.aeg.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

DATI TECNICI

10.1 Dati tecnici

Dimensioni

Tempo di risalita

Tensione

Frequenza

Altezza × Larghezza × Profondità:

1.950 mm x 695 mm x 696 mm

20 ore

230-240 V

50 Hz

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dei dati, applicata sul lato sinistro interno dell'apparecchiatura, e sull'etichetta dei valori energetici.

CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .

Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo

di normale rifiuto domestico. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

ESPAÑOL 43

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD...................................................................44

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....................................................................... 45

3. FUNCIONAMIENTO...............................................................................................47

4. USO DIARIO............................................................................................................ 50

5. CONSEJOS..............................................................................................................53

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.............................................................................54

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................................................................56

8. INSTALACIÓN.........................................................................................................59

9. RUIDOS.................................................................................................................... 60

10. INFORMACIÓN TÉCNICA...................................................................................61

PARA OFRECER UNOS RESULTADOS PERFECTOS

Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura para disfrutar de todas sus ventajas.

Consulte en nuestro sitio web:

Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio: www.aeg.com

Registrar su producto para recibir un mejor servicio: www.registeraeg.com

Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su aparato: www.aeg.com/shop

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.

La información se puede encontrar en la placa de características.

Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad

Información general y consejos

Información medioambiental

Salvo modificaciones.

44 www.aeg.com

1.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.

1.1

Seguridad de niños y personas vulnerables

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.

La limpieza y el mantenimiento no podrán realizarlas niños sin supervisión.

1.2

Seguridad general

Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

Granjas; áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros entornos de tipo residencial

Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.

No utilice dispositivos mecánicos ni medios artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

ESPAÑOL 45

No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimientos para alimentos del aparato, salvo si son del tipo recomendado por el fabricante.

No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar el aparato.

Limpie el aparato con un paño suave humedecido.

Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.

No almacene sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor flamable en este aparato.

Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.

2.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Instalación

ADVERTENCIA!

Solo un electricista cualificado puede instalar este aparato.

• Retire todo el embalaje

• No instale ni utilice un aparato dañado.

• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.

• El aparato es pesado, tenga cuidado siempre cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de protección.

• Asegúrese de que el aire pueda circular alrededor del aparato.

• Espere al menos 4 horas antes de conectar el aparato a la alimentación eléctrica. Esto es para permitir que el aceite regrese al compresor.

• No instale el aparato cerca de radiadores, cocinas, hornos o placas de cocción.

• La parte posterior del aparato se debe colocar contra la pared.

• No instale el aparato donde reciba luz solar directa.

• No coloque este aparato en lugares demasiado húmedos o fríos, como anexos a una construcción, garajes o bodegas.

• Al mover el aparato, levántelo por el borde frontal para no arañar el suelo.

2.2 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

• El aparato debe conectarse a tierra.

• Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.

• Asegúrese de que las especificaciones eléctricas de la placa coincidan con las del suministro eléctrico de su hogar. En caso contrario, póngase en contacto con un electricista.

• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.

• No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.

• Asegúrese de no provocar daños en los componentes eléctricos (como enchufe, cable de alimentación, compresor). Póngase en contacto con un electricista o con el servicio técnico para cambiar un cable dañado.

46 www.aeg.com

• El cable de alimentación debe estar por debajo del nivel del enchufe de alimentación.

• Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.

• No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

2.3

Uso

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones, quemaduras, descargas eléctricas o incendios.

• No cambie las especificaciones de este aparato.

• El utilice otros aparatos eléctricos

(como máquinas de hacer helados) dentro de aparatos de refrigeración, a menos que el fabricante haya autorizado su utilización

• Tenga cuidado para no dañar el circuito de refrigerante. Contiene isobutano (R600a), un gas natural con alto grado de compatibilidad medioambiental. Este gas es inflamable.

• Si se daña el circuito del refrigerante, evite las llamas y fuentes de ignición en la habitación. Ventile la habitación.

• No toque con elementos calientes las piezas de plástico del aparato.

• No coloque bebidas con gas en el congelador. Se creará presión en el contenedor de la bebida.

• No almacene gas ni líquido inflamable en el aparato.

• No coloque productos inflamables ni objetos mojados con productos inflamables dentro, cerca o encima del aparato.

• No toque el compresor ni el condensador. Están calientes.

• No retire ni toque elementos del compartimento congelador con las manos húmedas o mojadas.

• No vuelva a congelar alimentos que se hayan descongelado.

• Siga las instrucciones del envase de los alimentos congelados.

2.4 Luz interna

• El tipo de bombilla de este aparato no es apto para iluminar la casa.

2.5 Mantenimiento y limpieza

ADVERTENCIA!

Podría sufrir lesiones o dañar el aparato.

• Antes de proceder con el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la red.

• Este equipo contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración. Solo una persona cualificada debe realizar el mantenimiento y la recarga de la unidad.

• Examine periódicamente el desagüe del aparato y límpielo si fuera necesario. Si el desagüe se bloquea, el agua descongelada se acumulará en la base del aparato.

2.6

Desecho

ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

• Desconecte el aparato de la red.

• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.

• Retire la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

• El circuito del refrigerante y los materiales aislantes de este aparato no dañan la capa de ozono.

• La espuma aislante contiene gas inflamable. Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.

• No dañe la parte de la unidad de refrigeración que está cerca del intercambiador de calor.

ESPAÑOL 47

3.

FUNCIONAMIENTO

3.1 Panel de control

1

7

6

4

5

2

3

1

Tecla de enfriamiento de temperatura del frigorífico

2 Tecla de calentamiento de temperatura del frigorífico

3

ON / OFF

OK

4

Tecla de calentamiento de temperatura del congelador

5

Pantalla

6

Tecla de enfriamiento de temperatura del congelador

7

Mode

Se puede cambiar el sonido predefinido de las teclas a otro más alto manteniendo pulsadas al mismo tiempo las teclas Mode y la de enfriamiento de temperatura durante unos segundos.

3.2 Pantalla

A

J

I

H

G

F

B

C

D

E

3.3

Encendido

1.

Conecte el enchufe a la toma de corriente.

2.

Pulse la tecla ON/OFF si la pantalla está apagada.

A)

Indicador de temperatura del frigorífico

B) Función Vacaciones

C) Frigorífico OFF

D)

Congelador OFF

E) Indicador de temperatura del congelador

F) Indicador de alarma

G)

Función MinuteMinder

H) Función FROSTMATIC

I) Función COOLMATIC

J) Función ChildLock

Puede que oiga la señal acústica de alarma tras unos segundos.

Para restaurar la alarma, consulte la sección "Alarma de temperatura alta".

48 www.aeg.com

Si DEMO aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración. Consulte el apartado

"Qué hacer si...".

Los indicadores de temperatura muestran la temperatura predeterminada programada.

Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".

3.4

Apagado

Pulse ON/OFF durante 5 segundos.

La pantalla se apaga.

Para desconectar el aparato de la corriente, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

3.5

Apagado del frigorífico

1.

Pulse Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador Off del frigorífico parpadea.

El indicador del frigorífico muestra rayas.

2.

Pulse OK para confirmar.

Aparece el indicador de frigorífico Off.

3.6 Encendido del frigorífico.

1.

Pulse Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador Off del frigorífico parpadea.

2.

Pulse OK para confirmar.

El indicador de frigorífico Off se apaga.

Para programar otra temperatura, consulte la sección "Regulación de la temperatura".

3.7

Regulación de la temperatura

La temperatura programada en el frigorífico y el congelador puede ajustarse pulsando los reguladores de temperatura.

Temperaturas predeterminadas:

• +5

℃ para el frigorífico

• -18°C para el congelador

Los indicadores de temperatura muestran la temperatura programada.

Después de un corte del suministro eléctrico, la temperatura ajustada se guarda. La temperatura programada se alcanza en un plazo de 24 horas.

3.8 Función ChildLock

Active la función ChildLock para bloquear las teclas frente a pulsaciones accidentales.

1.

Pulse Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador ChildLock parpadea.

2.

Pulse OK para confirmar.

Aparece el indicador ChildLock.

Para activar la función ChildLock, repita el procedimiento hasta que el indicador

ChildLock se apague.

3.9

Modo Holiday

Esta función permite mantener el frigorífico vacío y cerrado durante periodos de tiempo prolongados sin que se formen malos olores.

Vacíe el compartimento frigorífico antes de encender el modo Holiday.

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono del indicador

Holiday.

El icono Holiday parpadea.

El indicador de temperatura del frigorífico muestra la temperatura programada.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el icono Holiday.

Para apagar el modo Holiday, repita el procedimiento hasta que el icono del indicador Holiday se apague.

3.10

Función COOLMATIC

Si necesita introducir una gran cantidad de alimentos calientes, por ejemplo, después de haber hecho la compra, se aconseja activar la función COOLMATIC para enfriarlos más rápidamente y evitar que suba la temperatura de los que ya se guardan en el frigorífico.

1.

Pulse Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador COOLMATIC parpadea.

2.

Pulse OK para confirmar.

Aparece el indicador COOLMATIC.

La función COOLMATIC se desactiva automáticamente después de 6 horas. Para apagar la función antes del final automático, repita los pasos hasta que el indicador

COOLMATIC se apague o seleccione una temperatura diferente del frigorífico.

3.11 Función MinuteMinder

La función MinuteMinder se utiliza para ajustar una alarma acústica a la hora deseada y es útil, por ejemplo, para recetas que precisan el enfriamiento de un alimento durante un tiempo determinado, o cuando se necesita un recordatorio para no olvidar que se han colocado botellas en el congelador para que se enfríen rápidamente.

1.

Pulse Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador MinuteMinder parpadea.

El temporizador muestra el tiempo programado (30 minutos) durante unos segundos.

2.

Pulse el regulador del temporizador para programar un valor entre 1 y 90 minutos.

3.

Pulse OK para confirmar.

Aparece el indicador MinuteMinder.

El temporizador empieza a parpadear

(min).

El tiempo puede modificarse en cualquier momento durante la cuenta atrás y al finalizar, pulsando las teclas de enfriamiento o calentamiento de temperatura.

Al terminar la cuenta atrás, parpadea el indicador MinuteMinder y suena la alarma. Pulse OK para apagar el sonido y desactivar la función.

La función se puede desactivar en cualquier momento durante la cuenta atrás repitiendo los pasos de la función hasta que se apague el indicador.

ESPAÑOL 49

3.12 Función FROSTMATIC

La función FROSTMATIC acelera la congelación de alimentos frescos al tiempo que impide que se calienten los alimentos ya almacenados

1.

Pulse la tecla Mode hasta que aparezca el icono correspondiente.

El indicador FROSTMATIC parpadea.

2.

Pulse la tecla OK para confirmar.

Aparece el indicador FROSTMATIC.

La función FROSTMATIC se desactiva automáticamente después de 52 horas. Para apagar la función antes del final automático, repita los pasos hasta que el indicador

FROSTMATIC se apague.

3.13

Alarma de temperatura alta

Un aumento de la temperatura del compartimento del congelador (por ejemplo, por falta de energía eléctrica o si se queda la puerta abierta) se indicará mediante:

• indicadores de temperatura del congelador y alarma intermitentes;

• emisión de una señal acústica

Pulse cualquier tecla.

La señal acústica se apaga.

El indicador de temperatura del congelador muestra la temperatura más alta alcanzada durante unos segundos. A continuación vuelve a mostrar la temperatura programada.

El indicador de alarma sigue parpadeando hasta que se restablecen las condiciones normales.

3.14 Alarma de puerta abierta

Si la puerta se queda abierta durante unos minutos, sonará una señal acústica.

Los indicadores de puerta abierta son los siguientes:

• un indicador de alarma intermitente;

• una señal acústica.

Una vez restablecidas las condiciones normales (puerta cerrada), la alarma acústica se detendrá.

50 www.aeg.com

La señal acústica se puede desactivar durante la fase de alarma pulsando cualquier tecla del panel de control.

4.

USO DIARIO

4.1

Limpieza del interior

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave el interior y los accesorios internos con agua templada y un jabón neutro para eliminar el típico olor de los productos nuevos. A continuación seque bien.

PRECAUCIÓN!

No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado.

Si "dEMo" aparece en la pantalla, el aparato está en el modo de demostración: consulte el apartado “Qué hacer si….”.

4.2 Estantes móviles

Las paredes del frigorífico cuentan con una serie de guías para colocar los estantes del modo que se prefiera.

PRECAUCIÓN!

Si coloca el botellero en posición horizontal, úselo sólo para botellas cerradas.

El estante botellero puede inclinarse para guardar botellas previamente abiertas. Para inclinarlo, tire del estante hacia arriba de forma que pueda girarlo y colocarlo en el nivel más alto siguiente.

4.5 Cajón de verduras con control de humedad

4.3 Colocación de los estantes de la puerta

Para poder guardar alimentos de distintos tamaños, los estantes de la puerta se pueden colocar a diferentes alturas.

4.4 Estante botellero

Coloque las botellas (con la parte del tapón hacia fuera) en el estante botellero provisto al efecto.

Este cajón es adecuado para guardar frutas y verduras.

Para permitir la subdivisión más adecuada a las necesidades personales, el separador se puede colocar dentro del cajón en diferentes posiciones.

ESPAÑOL 51

El fondo del cajón incorpora una rejilla (si el aparato va equipado con ella) que permite mantener las frutas y verduras separadas de cualquier humedad que se pueda formar en la superficie inferior.

Todas las piezas del interior del cajón se pueden retirar para su limpieza.

Para regular la humedad en el cajón de verduras, el estante de vidrio incorpora un dispositivo con rendijas (ajustable mediante una palanca de deslizamiento)

B

Cuando las ranuras de ventilación están cerradas: la humedad natural de los alimentos guardados en los compartimentos para frutas y verduras se mantiene durante más tiempo.

Cuando las ranuras de ventilación están abiertas: el aumento del aire circulante reduce el contenido de humedad de los alimentos.

4.6 Enfriamiento por aire

El ventilador de enfriamiento dinámico por aire (DAC) permite enfriar rápidamente los alimentos y mantener una temperatura uniforme en el compartimento.

Pulse el interruptor mostrado en la imagen para encender el ventilador. Se enciende una luz verde.

Active el ventilador cuando la temperatura ambiente supere los 25°C.

4.7

Congelación de alimentos frescos

El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos frescos y conservar a largo plazo los alimentos congelados y ultracongelados.

La cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de características , una etiqueta situada en el interior del aparato.

1.

Para congelar alimentos frescos, active la función FROSTMATIC al menos 24 horas antes de introducir los alimentos en el compartimento congelador.

2.

Coloque los alimentos que vaya a congelar en el compartimento inferior.

El proceso de congelación dura 24 horas: durante ese tiempo no deben añadirse otros alimentos para congelar.

4.8

Conservación de alimentos congelados

Al poner en marcha el aparato por primera vez o después de un periodo sin uso, déjelo en marcha al menos durante

2 horas con un ajuste alto antes de colocar los productos en el compartimento.

Si se va a guardar una gran cantidad de alimentos, retire todos los cajones y cestos del aparato y coloque los

52 www.aeg.com

alimentos en los estantes de enfriamiento para obtener el mejor rendimiento.

ADVERTENCIA!

Compruebe que los alimentos no superen el límite de carga indicado en un lado de la sección superior (cuando corresponda)

En caso de producirse una descongelación accidental, por ejemplo, por un corte del suministro eléctrico, si la interrupción ha durado más que el valor indicado en la tabla de características técnicas bajo la especificación "periodo de tiempo en descongelación", los alimentos descongelados deberán consumirse cuanto antes o cocinarse de inmediato, y luego volverse a congelar

(después de que se hayan enfriado).

4.9 Producción de cubitos de hielo

Este aparato cuenta con una o varias bandejas para la producción de cubitos de hielo.

Estas bandejas están ubicadas en los laterales del cajón superior del congelador.

1.

Retire el cajón superior del congelador.

2.

Extraiga la bandeja del hielo

3.

Retire la tapa Rellene de agua hasta el límite indicado "MAX".

4.

Vuelva a colocar la tapa e introduzca la bandeja en su lugar.

5.

Para extraer los cubitos de hielo, gire la bandeja con los cubitos hacia arriba y presione sobre una superficie rígida.

Para extraer más fácilmente los cubitos de hielo, se recomienda colocar la bandeja cerrada bajo agua templada durante unos segundos.

ADVERTENCIA!

No utilice instrumentos metálicos para retirar las bandejas del congelador.

ESPAÑOL 53

5.

CONSEJOS

5.1 Sonidos de funcionamiento normal

Los ruidos siguientes son normales durante el funcionamiento:

• Un gorgoteo y burbujeo débil desde el serpentín cuando se bombea el refrigerante.

• Un zumbido o sonido intermitente desde el compresor cuando se bombea el refrigerante.

• Un chasquido repentino desde el interior del aparato debido a la dilatación térmica (un fenómeno físico natural no peligroso).

• Un chasquido débil desde el regulador de temperatura cuando se activa o desactiva el compresor.

5.2 Consejos para ahorrar energía

• No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta más tiempo del estrictamente necesario.

• Si la temperatura ambiente es alta, se ha ajustado un valor de temperatura alto y el aparato está totalmente lleno, el compresor podría funcionar sin detenerse y generar escarcha o hielo en el evaporador. En tal caso, gire el regulador de temperatura hasta valores más bajos para facilitar la descongelación automática y ahorrar en el consumo eléctrico.

• Si los tiene, no saque los acumuladores de frío del cesto de congelación.

5.3

Consejos para la refrigeración de alimentos frescos

Para obtener los mejores resultados:

• no guarde en el frigorífico alimentos calientes ni líquidos en evaporación

• cubra o envuelva los alimentos, en especial si tienen sabores fuertes

• coloque los alimentos de modo que el aire pueda circular libremente entre ellos

5.4 Consejos para la refrigeración

Consejos útiles:

• Carne (de todo tipo): guárdela en bolsas de plástico y colóquela en el estante de vidrio, sobre el cajón de las verduras.

• Por razones de seguridad, no la guarde más de uno o dos días.

• Alimentos cocinados, platos fríos, etc: cúbralos y colóquelos en cualquier estante.

• Frutas y verduras: una vez lavadas a fondo, guárdelas en los cajones especiales suministrados al efecto.

• Mantequilla y queso: utilice recipientes herméticos especiales, papel de aluminio o bolsas de plástico para excluir tanto aire como sea posible.

• Botellas: deben guardarse tapadas en el estante para botellas de la puerta de la puerta o en el botellero (si dispone de él).

• No guarde en el frigorífico productos como plátanos, patatas, cebollas y ajos, a menos que estén empaquetados.

5.5 Consejos sobre la congelación

Para aprovechar al máximo el proceso de congelación, tenga en cuenta:

• la cantidad máxima de alimentos que puede congelarse en 24 horas se indica en la placa de características;

• el proceso de congelación requiere

24 horas. No añada más alimentos para congelar durante ese tiempo;

• congele sólo alimentos de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios;

• divida los alimentos en porciones pequeñas para agilizar el proceso de congelación y facilitar la descongelación y uso de las cantidades necesarias;

• envuelva los alimentos en papel de aluminio o polietileno y compruebe que los envoltorios quedan herméticamente cerrados;

54 www.aeg.com

• no permita que alimentos frescos y sin congelar entren en contacto con alimentos ya congelados, así evitará que aumente su temperatura;

• los alimentos magros se congelan mejor que los grasos; la sal reduce el tiempo de almacenamiento de los alimentos;

• el hielo que se consume inmediatamente después de extraerlo del congelador puede provocar quemaduras por congelación en la piel;

• se recomienda etiquetar cada paquete con la fecha de congelación para controlar el tiempo de almacenamiento.

• comprobar que el comerciante ha mantenido los productos congelados correctamente almacenados;

• procurar que los alimentos congelados pasen de la tienda al congelador en el menor tiempo posible;

• evitar la apertura frecuente de la puerta o dejarla abierta más tiempo del estrictamente necesario;

• los alimentos descongelados se deterioran con rapidez y no pueden congelarse de nuevo;

• no supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

5.6 Consejos para el almacenamiento de alimentos congelados

Para obtener el máximo rendimiento de este aparato, deberá:

6.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

6.2 Limpieza periódica

PRECAUCIÓN!

No mueva, dañe ni tire de los conductos o cables del interior del armario.

6.1

Advertencias generales

PRECAUCIÓN!

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desenchufe el aparato

PRECAUCIÓN!

Tenga cuidado para no dañar el sistema de refrigeración.

Este aparato contiene hidrocarburos en la unidad de refrigeración por lo que cualquier tarea de mantenimiento o recarga debe ser realizada por personal técnico homologado.

Los accesorios y las piezas del aparato no deben lavarse en el lavavajillas.

PRECAUCIÓN!

Al mover el frigorífico, levántelo por el borde frontal para no arañar el suelo.

El equipo debe limpiarse de forma regular:

1.

Limpie el interior y los accesorios con agua templada y un jabón neutro.

2.

Revise y limpie periódicamente las juntas de la puerta para mantenerlas limpias y sin restos;

3.

Aclare y seque a fondo.

4.

Si se puede acceder, limpie el condensador y el compresor de la

parte posterior del aparato con un cepillo.

Esa operación mejorará el rendimiento del aparato y reducirá el consumo eléctrico.

6.3 Descongelación del congelador

El congelador no forma escarcha. Esto significa que, durante el funcionamiento, no se forma escarcha ni en las paredes internas del aparato ni sobre los alimentos.

La ausencia de escarcha se debe a la continua circulación del aire frío en el interior del compartimento impulsado por un ventilador controlado automáticamente.

6.4 Descongelación del frigorífico

La escarcha se elimina automáticamente del evaporador del frigorífico cada vez que se detiene el compresor, durante el funcionamiento normal. El agua de la descongelación se descarga por un canal hacia un recipiente especial situado en la parte posterior del aparato, sobre el motor compresor, desde donde se evapora.

Es importante limpiar periódicamente el orificio de salida del agua de descongelación situado en la mitad del canal del compartimento frigorífico para evitar que el agua se desborde y caiga sobre los alimentos del interior. Utilice el limpiador especial suministrado, que hallará ya colocado en el orificio de desagüe.

ESPAÑOL 55

6.5 Sustitución del filtro Taste

Guard

Para obtener el mejor rendimiento, se aconseja cambiar el filtro Taste Guard cada año

PRECAUCIÓN!

Mantenga siempre cerrada la compuerta de ventilación durante el funcionamiento.

Maneje el filtro de aire con cuidado para no dañar ni arañar su superficie

El filtro Taste Guard permite reducir los olores que se producen en el interior del frigorífico y evita la mezcla cruzada de aromas entre los distintos alimentos

El filtro de aire es un accesorio consumible y, como tal, no está cubierto por la garantía.

En la red de distribuidores autorizados puede adquirir filtros de carbón nuevos.

1.

El filtro del aire va colocado detrás de la compuerta abatible que se abre tirando de ella hacia fuera (1)

2.

Tire del filtro de aire usado para extraerlo de la ranura

3.

Inserte el nuevo filtro de aire en la ranura (2)

4.

Cierre la compuerta

2

1

6.6 Periodos de inactividad

Si el aparato no se utiliza durante un tiempo prolongado, tome las siguientes precauciones:

56 www.aeg.com

1.

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

2.

Extraiga todos los alimentos.

3.

Limpie el electrodoméstico y todos sus accesorios

4.

Deje la puerta o puertas abiertas para que no se produzcan olores desagradables.

ADVERTENCIA!

Si el armario va a mantenerse abierto, procure que alguien lo vigile de vez en cuando para que los alimentos de su interior no se estropeen si se interrumpe el suministro eléctrico.

7.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

7.1 Qué hacer si...

Problema

El aparato no funciona.

El aparato hace ruido.

La alarma audible o visual está activada.

Posible causa

El aparato se ha conectado recientemente o la temperatura sigue siendo demasiado alta.

La temperatura del aparato es demasiado alta.

Solución

El aparato está apagado.

Encienda el aparato.

El aparato no está correctamente enchufado a la toma de corriente.

Enchufe el aparato correctamente a la toma de corriente.

No hay tensión en la toma de corriente.

Enchufe un aparato eléctrico diferente a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado.

El aparato no está bien apoyado en el suelo.

Compruebe que los soportes del aparato descansan sobre una superficie estable.

Consulte "Alarma de puerta abierta" o "Alarma de temperatura alta".

La temperatura del aparato es demasiado alta.

Consulte "Alarma de puerta abierta" o "Alarma de temperatura alta".

Llame a un electricista homologado o póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano.

ESPAÑOL 57

Problema

Aparece un símbolo cuadrado en lugar de números en la pantalla de temperatura.

La bombilla no funciona.

El compresor funciona continuamente.

Posible causa

Problema en el sensor de temperatura.

Solución

Póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado más cercano (el sistema de refrigeración seguirá manteniendo fríos los alimentos, pero no podrá ajustar la temperatura).

La bombilla está en espera.

Cierre y abra la puerta.

La bombilla es defectuosa. Consulte la sección "Cambio de la bombilla".

La temperatura está ajustada incorrectamente.

Consulte el capítulo de funcionamiento.

Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.

La temperatura ambiente es demasiado alta.

Espere unas horas y vuelva a comprobar la temperatura.

Consulte la tabla de clase climática en la placa de datos técnicos.

Los alimentos introducidos en el aparato estaban demasiado calientes.

Deje que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente antes de almacenarlos.

La puerta no está bien cerrada.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

La función FROSTMATIC está activada.

La función Holiday está activada.

Consulte la sección “Función

FROSTMATIC”.

Consulte la sección “Función

Holiday”.

El compresor no se pone en marcha inmediatamente después de pulsar FROSTMAT-

IC o tras cambiar la temperatura.

Esto es normal y no significa que exista un error.

El compresor se pone en marcha después de un cierto tiempo.

El compresor no se pone en marcha inmediatamente después de pulsar Holiday o tras cambiar la temperatura.

El agua fluye por el interior del frigorífico.

Esto es normal y no significa que exista un error.

El compresor se pone en marcha después de un cierto tiempo.

La salida de agua está obstruida.

Limpie la salida de agua.

58 www.aeg.com

Problema Posible causa

Los productos impiden que el agua fluya al colector de agua.

Solución

Asegúrese de que los alimentos no entran en contacto con la placa posterior.

Hay agua en el suelo.

No es posible ajustar la temperatura.

El agua de la descongelación no fluye hacia la bandeja de evaporación situada sobre el compresor.

Fije la salida de agua de descongelación a la bandeja de evaporación.

La función FROSTMATIC o

Holiday está activada.

Apague manualmente la función FROSTMATIC o Holiday, o espere hasta que se restablezca automáticamente antes de ajustar la temperatura.

Consulte "Función FROST-

MATIC o Holiday".

DEMO aparece en la pantalla.

La temperatura del aparato es demasiado baja/alta.

El aparato está en modo de demostración.

El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente.

La puerta no está bien cerrada.

La temperatura de los productos es demasiado alta.

Mantenga pulsado OK durante aproximadamente 10 segundos hasta que se oiga un sonido largo y la pantalla se apague un breve instante.

Seleccione una temperatura más alta o baja.

Consulte la sección "Cierre de la puerta".

Se han guardado muchos alimentos al mismo tiempo.

Deje que la temperatura de los productos descienda a la temperatura ambiente antes de guardarlo.

Guarde menos productos al mismo tiempo.

La puerta se ha abierto con frecuencia.

La función FROSTMATIC está activada.

La función Holiday está activada.

No hay circulación de aire frío en el aparato.

Si es necesario, cierre la puerta.

Consulte la sección “Función

FROSTMATIC”.

Consulte la sección “Función

Holiday”.

Compruebe que el aire frío circula libremente en el aparato.

Si el consejo anterior no ofrece resultados, llame al servicio técnico más cercano.

7.2 Cierre de la puerta

1.

Limpie las juntas de la puerta.

2.

Si es necesario, ajuste la puerta.

Consulte "Instalación".

3.

Si es necesario, cambie las juntas defectuosas. Póngase en contacto con el servicio técnico.

7.3

Cambio de la bombilla

1.

Presione sobre el gancho trasero de la cubierta de la bombilla con un destornillador mientras tira y gira la cubierta en la dirección de la flecha

8.

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

8.1 Colocación

El aparato se puede instalar en un lugar interior seco y bien ventilado en el que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de características del aparato:

N

ST

T

Clase climática

SN

Temperatura ambiente

+10°C a + 32°C

+16°C a + 32°C

+16°C a + 38°C

+16°C a + 43°C

ESPAÑOL 59

2.

Cambie la bombilla por otra de la misma potencia (la potencia máxima se indica en la tapa de la bombilla) y diseñada específicamente para aparatos domésticos.

3.

Fije la cubierta de la bombilla en su posición original.

4.

Enchufe el aparato a la toma de corriente.

5.

Abra la puerta. Compruebe que la bombilla se enciende.

1

2

Se puede producir algún problema de funcionamiento en algunos modelos cuando se usan fuera de ese rango. Sólo se puede garantizar el correcto funcionamiento dentro del rango de temperatura especificado. Si tiene cualquier duda respecto al lugar de instalación del aparato, consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al servicio técnico más cercano.

8.2 Ubicación

Puede que en algún momento sea necesario desenchufar el aparato de la toma de corriente; por lo tanto, el enchufe debe ser fácilmente accesible tras la instalación del aparato.

Instale el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese también de que el aire pueda circular sin obstáculos por la parte trasera del aparato. Para

60 www.aeg.com

garantizar el mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble de cocina colgado en la pared, deje una distancia mínima de 100 mm entre la parte superior del aparato y el mueble de pared . Sin embargo, no conviene colocar el aparato debajo de muebles de pared. La base del aparato está provista de una o varias patas ajustables para garantizar un nivelado correcto del mismo.

100 mm carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional

• El fabricante declina toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas.

• Este aparato cumple las directivas

CEE.

8.4 Separadores traseros

En el interior del electrodoméstico hay dos piezas de separación que se instalan como se muestra en la figura.

Afloje los tornillos, introduzca la pieza de separación por debajo de la cabeza de los tornillos y vuelva a apretarlos.

15 mm 15 mm

8.3 Conexión eléctrica

• Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.

• El aparato debe conectarse a tierra. El enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda

8.5 Cambio del sentido de apertura de la puerta

No se puede invertir el sentido de apertura de la puerta.

9.

RUIDOS

Durante el funcionamiento normal del aparato suelen producirse ciertos ruidos

(compresor, circulación del refrigerante).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR

!

CR

AC

K!

SSSRRR!

SSSRRR!

ESPAÑOL 61

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

10.

INFORMACIÓN TÉCNICA

10.1 Datos técnicos

Medidas

Tiempo de elevación

Tensión

Frecuencia

Alto x Ancho x Fondo:

1.950 mm x 695 mm x 696 mm

20 h

230-240 V

50 Hz

62 www.aeg.com

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos en el lado

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

interior izquierdo del aparato y en la etiqueta de energía.

Recicle los materiales con el símbolo .

Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para reciclarlo.

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

*

ESPAÑOL 63

www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement