Electrolux | EUF27391W5 | User manual | Electrolux EUF27391W5 Uživatelský manuál

Felhasználói
kézikönyv
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Fagyasztó
Zamrażarka
Mraznička
EUF 27391 W5
electrolux 3
Üdvözöljük az Electrolux világában
Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól,
mely reményeink szerint sok örömet okoz majd Önnek. Az Electrolux célja,
hogy minőségi termékek széles választékát kínálja, amely kényelmesebbé
teszi az Ön életét. Az útmutató borítóján néhány példát is talál erre. Kérjük,
szánjon rá néhány percet, és tanulmányozza át ezt az útmutatót, hogy
élvezhesse az új készülék előnyeit. Mi annyit ígérhetünk, hogy ez a készülék
könnyű kezelhetősége révén meg fogja könnyíteni mindennapjait. Sok
szerencsét!
4 electrolux
A kézikönyvben az alábbi szimbólumokat használjuk:
Személyes biztonságát érintő fontos információk és a készülék
károsodásának elkerülését célzó információk.
Általános információk és tippek
Környezetvédelmi információk
A terméken vagy annak csomagolásán látható
jelzés azt jelenti, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ennek megfelelően el kell
szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási
gyűjtőtelepére. Annak biztosításával, hogy a termék hulladékként történő
elhelyezése megfelelően történik, Ön segíthet megelőzni a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatást, amit a termék nem
megfelelő hulladékként történő kezelése idézhet elő. A termék
újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információt a helyi önkormányzatnál,
a háztartási hulladékelhelyezési szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat, ahol
a terméket vásárolta.
electrolux 5
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Használat
A készülék belsejének tisztítása
Kezelőlap
Kijelző
Első bekapcsolás
Kikapcsolás
Hőmérséklet-szabályozás
Funkciómenü
A fagyasztórekesz használata
Fagyasztott élelmiszerek tárolása
Magas hőmérséklet miatti riasztás
Fagyasztási naptár
Kiolvasztás
Jégkockakészítés
Jégakkuk
Tanácsok
Ötletek fagyasztáshoz
Ötletek fagyasztott élelmiszerek
tárolásához
6
9
9
9
10
10
10
11
11
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
Karbantartás
Időszakos tisztítás
A készülék üzemen kívül
helyezése
Leolvasztás
Műszaki tudnivalók
Ügyfélszolgálat és
pótalkatrészek
Üzembe helyezés
Elhelyezés
Elektromos csatlakoztatás
Hátsó távtartók
Az ajtó megfordításának
lehetősége
Európai jótállás
www.electrolux.com
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
21
22
6 electrolux
nem biztosít számukra felügyeletet
és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről annak biztosítása
érdekében, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
BIZTONSÁGI
INFORMÁCIÓK
Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési
útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon. Amennyiben a
készüléket eladja vagy átadja egy
másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és
a készüléket otthagyja, soha ne
feledje mellékelni az útmutatót a
készülékhez, hogy az új tulajdonos
megismerkedhessen a készülék
működésével és a vonatkozó
figyelmeztetésekkel.
Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott
készülék egy rugózáras (kilincses)
ajtóval vagy fedéllel ellátott régi
készülék helyére kerül, akkor ne
felejtse el a régi készülék kidobása
előtt használatra alkalmatlanná tenni
a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy
gyerekek ne tudjanak bennrekedni a
készülékben.
Ezeket a figyelmeztetéseket a
biztonság érdekében közöljük. Kérjük
tehát, hogy mielőtt a gépet
beszerelné és működésbe hozná,
figyelmesen olvassa el a biztonsági
szabályokat.
•
Veszélyes a termék műszaki
jellemzőit megváltoztatni vagy a
terméket bármilyen módon
átalakítani.
•
Tisztítás vagy valamilyen
karbantartó munka elvégzése előtt
ne felejtse el kikapcsolni és
áramtalanítani a készüléket.
•
A készülék nehéz. Mozgatásakor
körültekintéssel járjon el.
•
A jégnyalóka fagyásból eredő
égéseket okozhat, ha rögtön a
készülékből kivéve enni kezdik.
•
Rendkívül óvatosan járjon el a
készülék kezelése közben, hogy
ne sérüljön meg a hűtőegység,
és esetleg ennek következtében
ne szivárogjon a hűtőfolyadék.
•
A készüléket nem szabad
radiátorok vagy gáztűzhelyek
közelében elhelyezni.
•
Ne tegye ki hosszú időn
keresztül közvetlen
napsütésnek a készüléket.
•
A készülék hátoldala körül
megfelelő szellőzést kell
biztosítani, és kerülni kell, hogy
a hűtőfolyadék keringető
rendszere megsérüljön.
•
Csak a mélyhűtőkre
vonatkozóan (a beépített
modellek kivételével): a pince
Általános biztonság
•
A készülék kialakítása nem olyan,
hogy azt csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a
biztonságukért felelős személy
electrolux 7
vagy az alagsor biztosít ideális
helyet.
•
kategória); +18°C és +38°C (ST
kategória); +16°C és +32°C (N
kategória); +10°C és +32°C (SN
kategória). Az Ön készülékének
kategóriája a készülék névtábláján
szerepel.
Ne használjon más elektromos
készüléket (például
fagylaltkészítő gépet)
hűtőberendezések belsejében.
Figyelem! amikor a környezeti
hőmérséklet nem esik bele a
készülék kategóriájának megfelelő
tartományba, be kell tartani az
alábbi utasításokat: amikor a
környezeti hőmérséklet a minimum
szint alá esik, nem garantálható a
fagyasztórekeszen belüli tárolási
hőmérséklet fenntartása; ezért
ajánlatos a benne tárolt
élelmiszert a lehető leghamarabb
felhasználni.
Szerviz/Javítás
•
A készülék üzembe helyezéséhez
szükséges minden villanyszerelési
munkát szakképzett
villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
•
A készüléket kizárólag arra
felhatalmazott szervizközpont
javíthatja, és csak eredeti
pótalkatrészek használhatók.
•
Semmilyen körülmények között se
kísérelje meg saját maga
megjavítani a készüléket. A
szakszerűtlen beavatkozás
személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. A
készülék javításával bízza meg a
helyi szervizközpontot, és mindig
ragaszkodjon eredeti
pótalkatrészek felhasználásához.
•
Ennél a készüléknél szénhidrogén
van a hűtőegységben; ezért csak
megbízott szerelő végezhet rajta
karbantartást, és töltheti fel újra.
Használat
•
A háztartási hűtőszekrényeket és
mélyhűtőket kifejezetten csak
ehető élelmiszerek tárolására
tervezték.
•
A legjobb teljesítmény +18°C és
+43°C közötti környezeti
hőmérséklet mellett érhető el (T
•
A fagyasztott élelmiszert
kiolvasztás után többé nem
szabad újra lefagyasztani.
•
A gyártók tárolásra vonatkozó
ajánlásait szigorúan be kell tartani.
Olvassa el az idevonatkozó
utasításokat.
•
A készülék belső bélelése
csatornákból épül fel, amelyeken
keresztül hűtőfolyadék áramlik. Ha
a csatornákat véletlenül átszúrják,
a készülékben okozott kár nem
javítható, és az élelmiszerek
tönkremennek. A dér vagy a jég
lekaparásához NE HASZNÁLJON
ÉLES ESZKÖZT. A deret a
mellékelt jégkaparóval lehet
leszedni. Semmilyen körülmények
között ne próbálja meg erővel
leszedni a vezetékre dermedt
jeget. A készülék jégmentesítése
alkalmával hagyja, hogy a
dermedt jég leolvadjon.
8 electrolux
•
Ne tegyen szénsavas italokat a
mélyhűtőbe, mert nyomás
keletkezik a palackban, ami miatt
felrobbanhat és kárt okozhat a
készülékben. Ne használjon
mechanikus szerkezetet vagy
mesterséges eszközöket az
olvasztási folyamat elősegítésére,
ha azokat a gyártó nem ajánlja.
Soha ne használjon
fémeszközöket a készülék
tisztításához, mert sérülést
okozhatnak.
Üzembe helyezés
•
Rendeltetésszerű használat során
a készülék hátoldalán lévő
kondenzátor és kompresszor
jelentős mértékben felmelegszik.
Biztonsági okokból az
utasításoknál bemutatott módon
minimális szellőzést kell
biztosítani.
Figyelem: a szellőzőnyílásokat
ne takarja el semmivel.
•
Ügyelni kell, hogy a készüléket ne
tegye rá a hálózati kábelre.
Fontos: Ha a tápkábel megsérül,
ki kell cserélni a gyártótól vagy
annak megbízott szervizétől
származó különleges kábelre vagy
szerelvényre.
•
Ha a készüléket vízszintes
helyzetben szállítják, előfordulhat,
hogy a kompresszorban lévő olaj
belefolyik a hűtőfolyadék keringető
rendszerébe. Ajánlatos legalább
két órát várni a készülék
bekötésével és hagyni, hogy az
olaj visszafolyjon a
kompresszorba.
•
A termékben működő elemek közül
néhány felmelegszik. Mindig
ügyelni kell, hogy legyen megfelelő
a szellőzés, mert ennek hiányában
az elemek meghibásodhatnak, és
tönkremehet az étel. Ld. az
üzembe helyezési útmutatót.
•
A melegedésre hajlamos
alkatrészeknek nem szabad
kilátszaniuk. Hacsak mód van rá, a
termék hátulja fal előtt álljon.
Környezetvédelem
Ez a készülék sem a hűtőfolyadékkeringető rendszerben, sem a
szigetelő anyagokban nem
tartalmaz az ózonréteget károsító
gázokat. A készüléket nem szabad
a lakossági hulladékkal és
szeméttel együtt kidobni.
Vigyázzon, ne sérüljön meg a
hűtőegység, különösen hátul a
hőcserélő környéke. A helyi
szemétlerakó telepekről az
önkormányzati hatóságoknál
szerezhet be tájékoztatást. A
készüléken használt és
szimbólummal
megjelölt anyagok
újrahasznosíthatóak.
electrolux 9
HASZNÁLAT
A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét semleges
szappanos langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
Ne használjon mosószereket
vagy súrolóporokat, mert ezek
megsérthetik a felületet.
Kezelőlap
A B
A - A készülék BE/KI gombja
B - Hőmérséklet-szabályozó gomb
C - Hőfok- és funkciókijelző
C
D E
D - Funkciógomb
E - Megerősítés gomb
10 electrolux
Kijelző
Ha világít, a gyermekzár funkció be
van kapcsolva
Magas hőmérséklet miatti riasztás
Ha világít, a jelzett hőmérséklet a
környezeti hőmérséklet
Ha világít, az időkapcsoló funkció
be van kapcsolva
Negatív hőmérsékletjelzés
Ha világít, az italhűtés funkció be
van kapcsolva
Hőmérsékletjelzés
Ha világít, az intenzív fagyasztás
funkció be van kapcsolva
Ha világít, az Eco üzemmód
funkció be van kapcsolva
Első bekapcsolás
A kijelző nem világít, miután a
csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba
csatlakoztatta, az (A) gombot
megnyomva kapcsolja be a készüléket.
Amint a készülék bekapcsolt, riasztási
állapotban van, a hőmérséklet értéke
villog, és a csengő hangjelzést ad.
A csengő kikapcsolásához nyomja
meg az (E) gombot (lásd még a
“magas hőmérséklet miatt riasztás” c.
részt), az
ikon továbbra is villog, és
a
kijelzőn megjelenik
az elért legmagasabb hőmérséklet.
Az élelmiszer helyes tárolása
érdekében válassza az Eco üzemmód
funkciót, ami garantálja a következő
hőmérséklet beállítását:
-18°C a fagyasztóban
•
Várjon, amíg a rekeszen belül a
hőmérséklet eléri a -18°C-ot, mielőtt
behelyezi az élelmiszereket a
fagyasztó rekeszbe.
•
Eltérő hőmérséklet kiválasztásához
lásd a “Hőmérséklet-szabályozás”
c. részt.
Kikapcsolás
A készülék úgy kapcsolható ki, hogy az
(A) gombot egy másodpercnél tovább
lenyomva tartja. Ez alatt a
hőmérsékletérték visszaszámolása (-3
-2 -1) látható.
electrolux 11
Hőmérséklet-szabályozás
A hőmérséklet a B gomb
megnyomásával szabályozható.
A (B) gomb megnyomásakor az
aktuális hőmérséklet-beállítás villog a
kijelzőn, és a B gomb ismételt
lenyomásával válik lehetővé annak
módosítása.
A hőmérséklet-választást vagy az “E”
gomb megnyomásával erősítse meg (a
csengő hangjelzést ad), vagy várjon
néhány másodpercet (a csengő nem
ad hangjelzést).
A kijelző ismét a rekeszen belüli
hőmérsékletet mutatja.
Az újonnan kiválasztott hőmérsékletet
24 óra elteltével kell a készüléknek
elérnie.
Hosszabb használaton kívüli időszak
után sem szükséges ismét beállítani a
hőmérsékletet, mivel az tárolva marad.
Figyelem!
Az első indítás után a beállítási időszak
alatt lehetséges, hogy a kijelzett
hőmérséklet nem felel meg a beállított
hőmérsékletnek. Ez alatt az idő alatt
lehetséges, hogy a kijelzett
hőmérséklet eltér a beállított
hőmérséklettől.
Funkciómenü
A D gomb aktiválásával a funkciómenü
működésbe lép.
Minden egyes funkció az E gomb
megnyomásával erősíthető meg. Ha
néhány másodperc elteltével nem
történik megerősítés, a kijelző kilép a
menüből, és visszatér a normál
körülmények közé.
A következő funkciók kerülnek
kijelzésre:
Környezeti hőmérséklet
Gyermekzár funkció
Eco üzemmód funkció
Intenzív fagyasztás funkció
Italhűtő funkció
Környezeti hőmérséklet
funkció
A környezeti hőmérséklet funkció a D
gomb (szükség szerint többszöri)
megnyomásával aktiválható, amíg a
megfelelő
ikon meg nem jelenik.
Ilyen esetben a kijelzett hőmérséklet a
környezeti hőmérséklet.
A választást meg kell erősítenie az E
gomb néhány másodpercen belüli
megnyomásával. Hangjelzés hallható,
az ikon pedig tovább világít.
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a D gomb
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő ikon villogni nem kezd, utána
pedig az E gomb megnyomásával.
Gyermekzár funkció
A gyermekzár funkció a D gomb
(szükség szerint többszöri)
megnyomásával aktiválható, amíg a
megfelelő
ikon meg nem jelenik.
A választást meg kell erősítenie az E
gomb néhány másodpercen belüli
megnyomásával. Hangjelzés hallható,
az ikon pedig tovább világít.
Ilyen feltételek mellett a gombok
bármilyen esetleges működtetése nem
eredményez semmilyen változást
mindaddig, amíg a funkció be van
kapcsolva.
12 electrolux
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a D gomb
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő ikon villogni nem kezd, utána
pedig az E gomb megnyomásával.
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a D gomb
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő ikon villogni nem kezd, utána
pedig a D gomb megnyomásával.
Eco üzemmód funkció
Az Eco üzemmód funkció a D gomb
(szükség szerint többszöri)
megnyomásával aktiválható, amíg a
megfelelő ikon meg nem jelenik
(vagy a hőmérséklet beállítása -18°C-ra).
A választást meg kell erősítenie az E
gomb néhány másodpercen belüli
megnyomásával. Hangjelzés hallható,
az ikon tovább világít.
Ilyen esetben a kiválasztott
hőmérsékletek automatikusan
beállításra kerülnek (- 18°C), amelyek a
legjobb feltételeket biztosítják az
élelmiszerek tárolásához.
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a rekeszben a
kiválasztott hőmérséklet módosításával.
az élelmiszert a hűtőfelületre (vegye ki
a fiókot vagy a kosarat).
Abban az esetben, ha az élelmiszert a
fiókokban vagy a kosarakban
fagyasztja le, a maximális mennyiség
némileg kevesebb.
Friss élelmiszerek lefagyasztásához
aktiválnia kell az intenzív fagyasztás
funkciót. Nyomja meg (szükség szerint
többször) a D gombot, amíg a
megfelelő
.ikon meg nem jelenik.
A választást meg kell erősítenie az E
gomb néhány másodpercen belüli
megnyomásával. Hangjelzés hallható,
és a kijelzőn megjelenik egy animáció
vonalakkal.
A 24 órás előhűtési időszak után
helyezze be az élelmiszereket a
fagyasztóba.
Tegye a fagyasztásra váró élelmiszert a
rekeszbe, mivel ez a leghidegebb
pont.
10 kg
10 kg
Intenzív fagyasztás
funkció
A fagyasztó rekesz alkalmas
kereskedelmileg fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú
tárolására és friss élelmiszerek
lefagyasztására.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve.
Az adatlapon feltüntetett élelmiszermennyiség lefagyasztásához helyezze
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az idő alatt ne tegyen
további élelmiszereket a fagyasztóba.
A funkció 52 óra elteltével
electrolux 13
automatikusan kikapcsol.
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a D gomb
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő ikon villogni nem kezd, utána
pedig az E gomb megnyomásával.
Italhűtő funkció
Az italhűtő funkció biztonsági
figyelmeztetésként szolgál, amikor
italos palackokat helyez a fagyasztó
rekeszbe. Ez a funkció a D gomb
(szükség szerint többszöri)
megnyomásával aktiválható, amíg a
megfelelő ikon meg nem jelenik
.
A választást meg kell erősítenie az E
gomb néhány másodpercen belüli
megnyomásával. Hangjelzés hallható,
az ikon pedig tovább világít.
Ilyen körülmények között a készülék
egy időzítőt működtet, melynek
alapértelmezett értéke 30 perc, 1 és 90
perc között módosítható, a B gomb
lenyomásával kiválaszthatja a kívánt
időtartamot.
A kiválasztott időtartam végén a
következő jelzések vannak:
•
a kijelzőn
villog;
•
az
ikon villog;
•
az
ikon villog;
•
al
szimbólum
a hangjelzés addig szól, amíg meg
nem nyomja az E gombot.
Ezen a ponton ne feledje, hogy kivegye
a fagyasztórekeszben lévő italokat.
Lehetőség van arra, hogy bármikor
kikapcsolja a funkciót a D gomb
megnyomásával mindaddig, amíg a
megfelelő ikon villogni nem kezd, utána
pedig az E gomb megnyomásával.
A fagyasztórekesz
használata
A fagyasztószekrény a
szimbólumot kapta, ami azt jelenti,
hogy friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött
élelmiszerek hosszú távú tárolására
alkalmas.
A hőmérséklet -15°C és -24°C között
szabályozható.
Javasoljuk, hogy a belső hőmérsékletet
megközelítőleg -18°C-ra állítsa, ami
garantálja a megfelelő fagyasztást és a
fagyasztott élelmiszerek eltartását.
Figyelem!
Az első indítás után a beállítási időszak
alatt lehetséges, hogy a kijelzett
hőmérséklet nem felel meg a beállított
hőmérsékletnek. Ez alatt az idő alatt
lehetséges, hogy a kijelzett
hőmérséklet eltér a beállított
hőmérséklettől.
Figyelem!
A kijelzett hőmérséklet és a
hőmérséklet-beállítás közötti eltérés
nem rendellenes. Különösen amikor:
• egy új beállítás most lett kiválasztva
• az ajtó hosszabb időn keresztül
nyitva maradt
• meleg ételt helyeztek be a rekeszbe
Az 5°C-ot nem meghaladó eltérés a
rekesz belsejében normálisnak
tekinthető.
Normál üzemelés közben a kijelző a
rekeszen belüli legmagasabb
hőmérsékletet mutatja.
14 electrolux
Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
legalább 12 óráig üzemeltesse a
készüléket. Annak érdekében, hogy a
legjobb teljesítményt érje el a
készüléknél:
ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, vegye ki az összes fiókot és
kosarat a készülékből, és az
élelmiszert helyezze a hűtőpolcokra.
Fordítson különös figyelmet arra, hogy
ne lépje túl a felső szekció oldalfalán
feltüntetett terhelési határértéket (ahol
van ilyen)
.
Fontos
Véletlenszerűen, például
áramkimaradás miatt bekövetkező
leolvadás esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig tart,
mint az az érték, amely a műszaki
jellemzők között a “felolvadási idő”
alatt fel van tüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal meg kell
főzni, majd pedig a (kihűlés után)
újra lefagyasztani.
Magas hőmérséklet
miatti riasztás
A rekeszben a hőmérséklet
(például áramkimaradás miatti)
emelkedését a következők jelzik:
• villogó hőmérséklet;
•
az
ikon villogása;
•
a csengő hangjelzése.
Amikor a normál feltételek helyreálltak:
•
•
a hangjelzés kikapcsol;
a hőmérsékletérték továbbra is
villog;
Amikor a riasztás kikapcsolásához
megnyomja az “E” gombot, a
rekeszben elért legmagasabb
hőmérséklet jelenik meg a
kijelzőn néhány másodpercre. Ezután
a kijelző visszatér a normál
működésre, a kiválasztott rekesz
hőmérsékletét mutatva.
A riasztási fázisban a csengő az E
gomb megnyomásával kikapcsolható.
Fagyasztási naptár
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
A szimbólumok a fagyasztott cikkek
különböző típusait mutatják.
A számok a tárolási időtartamot jelzik
hónapokban a megfelelő típusú
fagyasztott cikkhez. A jelzett tárolási idő
felső vagy alsó értéke is érvényes lehet
az élelmiszerek minőségétől és a
fagyasztás előtti előkezeléstől függően.
Kiolvasztás
A mélyfagyasztott vagy fagyasztott
élelmiszerek használat előtt a
hűtőszekrényben vagy
szobahőmérsékleten kiolvaszthatók,
attól függően, hogy mennyi idő áll
rendelkezésre ehhez a művelethez.
A kisebb darabok még akár fagyasztott
állapotban, közvetlenül a fagyasztóból
kivéve is megfőzhetők: ebben az
esetben a főzés ideje
meghosszabbodik.
electrolux 15
Jégkockakészítés
A készülékben egy vagy több
jégkockatartó található jégkockák
készítéséhez. Töltse fel a tartókat
vízzel, majd tegye be őket a
fagyasztórekeszbe.
Amikor a jégkockatartókat ki akarja
venni a fagyasztóból, ne próbáljon
fémeszközzel segíteni.
Jégakkuk
A fagyasztóhoz két jégakku van
mellékelve; ezek megnövelik azt az
időtartamot, ameddig az élelmiszerek
eltarthatók áramkimaradás vagy
áramszünet esetén. A jégakkukat a
felső fiókba kell tenni
TANÁCSOK
Ötletek fagyasztáshoz
Ha a legjobban szeretné hasznosítani
a fagyasztási eljárást, tartson be
néhány fontos ajánlást:
• az adatlapon megtekintheti azt a
maximális élelmiszer-mennyiséget,
amely 24 órán belül lefagyasztható;
• a fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe. Ez alatt az időszak alatt
nem szabad további fagyasztásra
váró élelmiszert betenni;
• készítsen kisebb adag ételeket,
hogy gyorsan és teljesen
megfagyjanak, és hogy a
későbbiekben csak a kívánt
mennyiséget kelljen felolvasztani;
• csomagolja az ételt alufóliába vagy
folpackba, és ellenőrizze, hogy
sikerült-e a csomagolással kizárni
a levegőt;
•
•
•
•
ne hagyja, hogy a friss, még meg
nem fagyott élelmiszerek
hozzáérjenek a már lefagyasztott
adagokhoz, mert különben az
utóbbiaknak megemelkedik a
hőmérséklete;
ha a vízből képződött jeget a
fagyasztórekeszből történő kivétel
után rögtön fogyasztani kezdik,
fagyásból eredő égési sérüléseket
okozhat a bőrön;
ajánlatos minden egyes csomagon
feltüntetni a lefagyasztás dátumát,
hogy nyomon lehessen követni a
tárolási időket;
ne tegyen szénsavas italokat
(például üdítőket stb.) a
fagyasztórekeszbe, mert
kidurranhat a palack.
Ötletek fagyasztott
élelmiszerek tárolásához
Annak érdekében, hogy a legjobb
teljesítményt érje el a készüléknél:
• ellenőrizze, hogy a kereskedelmileg
lefagyasztott élelmiszereket
megfelelően tárolta-e az eladó;
• gondoskodjon róla, hogy a
fagyasztott élelmiszerek a lehető
legrövidebb időn belül elkerüljenek
az élelmiszerüzletből a
fagyasztóba.
• ne nyitogassa gyakran az ajtót,
illetve ne hagyja a feltétlenül
szükségesnél tovább nyitva.
• A kiolvasztott élelmiszerek nagyon
gyorsan romlanak, nem
fagyaszthatók vissza.
• Ne lépje túl az élelmiszergyártó által
feltüntetett tárolási időtartamot.
16 electrolux
Karbantartás
Bármilyen karbantartási
művelet előtt kösse le a
készüléket a hálózatról.
Figyelmeztetés
Ennél a készüléknél
szénhidrogén van a
hűtőegységben; ezért csak
megbízott szerelő végezhet
rajta karbantartást, és töltheti
fel újra.
Időszakos tisztítás
Mossa ki a készülék belsejét
szódabikarbónás meleg vízzel.
Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
Ne húzza meg, ne mozgassa
és ne sértse meg a
készülékházban lévő
csöveket és/vagy kábeleket.
Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete
rács), majd a készülék hátulján lévő
kompresszort kefével vagy porszívóval.
Ezzel a művelettel javítani tud a
készülék teljesítményén, és villamos
áramot takaríthat meg a fogyasztásnál.
Számos konyhai felülettisztító olyan
vegyszereket tartalmaz, amelyek
megtámadhatják/károsíthatják a
készülékben használt műanyagokat.
Ebből az okból javasoljuk, hogy a
készülék külső felületét kizárólag
meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy
kevés mosogatószert adott.
A készülék üzemen kívül
helyezése
Amikor a készüléket hosszabb időn
keresztül nem használják, tegye meg
az alábbi óvintézkedéseket:
•
húzza ki a dugót a konnektorból;
•
vegye ki az összes élelmiszert;
•
jégmentesítse és tisztítsa meg a
készülék belsejét és az összes
tartozékot;
•
hagyja nyitva az ajtót, hogy a
levegő cirkulálni tudjon, és ne
képződjenek kellemetlen szagok.
Leolvasztás
A fagyasztórekesz “no frost” típusú. Ez
azt jelenti, hogy a működés közben
nem képződik dér a készülékben, sem
a belső falakon, sem pedig az
élelmiszereken.
A dér hiánya annak köszönhető, hogy
a rekesz belsejében folyamatos a
hideg levegő keringetése, amelyet egy
automatikus vezérlésű ventillátor
biztosít.
electrolux 17
MŰSZAKI TUDNIVALÓK
Nettó fagyasztási kapacitás, liter
Energiafogyasztás, kWh/24 ó
254
0,849
Energiafogyasztás, kWh/év
310
Fagyasztási kapacitás, kg/24 ó
20
Felolvadási idő
20
Méretek, mm
Magasság
1800
Szélesség
600
Mélység
645
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék belsejében bal oldalon lévő
adattáblán.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS
PÓTALKATRÉSZEK
Ha a készülék nem megfelelően
működik, ellenőrizze, hogy:
•
szorosan bedugta-e a dugót a fali
konnektorba, és bekapcsolta-e a
főkapcsolót;
•
van-e áram (kapcsoljon be egy másik
készüléket, és derítse ki);
•
Ha a készülék a fenti ellenőrzések
elvégzése után még mindig nem
megfelelően működik, forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ha gyors kiszolgálásban szeretne
részesülni, a készülék
bejelentésekor adja meg a készülék
típusát és sorszámát, amelyet vagy
a garanciajegyen, vagy a készülék
belsejében baloldalt alul látható
névtáblán talál meg.
18 electrolux
ÜZEMBE HELYEZÉS
Elhelyezés
Elektromos
csatlakoztatás
A készüléket minden hőforrástól,
például radiátoroktól, kazánoktól,
közvetlen napsütéstől stb. távol kell
üzembe helyezni.
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy a
sorszámozott névtáblán feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e
a háztartási hálózati áram értékeivel. A
feszültség ±6%-kal eltérhet a névleges
feszültségtől.
Ha különböző feszültségeken kívánja
üzemeltetni a készüléket, megfelelő
méretű autotranszformátorra lesz
szüksége.
A készüléket kötelező földelni.
A villanyhálózatba illő vezeték dugója
ilyen érintkezéssel van ellátva.
Ha a háztartási hálózati áram
konnektora nincs leföldelve,
csatlakoztassa a készüléket az
érvényben lévő jogszabályok szerint
külön földpólushoz - egy szakember
tanácsa alapján.
A Gyártó minden felelősséget
elhárít magától, ha a fenti
biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
Ez a készülék megfelel a
következő EGK Irányelveknek:
10 mm
10 mm
100 mm
Gondoskodjon arról, hogy a levegő
szabadon áramolhasson a készülék
hátlapja körül. A legjobb teljesítmény
elérése érdekében, ha a készüléket
egy falra függesztett elem alá helyezik,
a készülék felső lapja és a fali elem
között legalább 100 mm minimális
távolságot kell hagyni. Azonban az az
ideális, ha a készüléket nem egy falra
függesztett elem alatt helyezik el. A
pontos vízszintezés a készülék alján
található egy vagy több állítható láb
révén van biztosítva.
NP00
Figyelem
Lehetővé kell tenni, hogy a készüléket
le lehessen kötni a hálózati áramról;
ezért a dugó üzembe helyezés után
legyen könnyen elérhető.
•
A rádió interferencia elnyomásáról
szóló 87. 06. 02-i 87/308 EGK
irányelv.
•
73. 03. 19-i 73/23 EGK
(kisfeszültségi irányelv) és annak
későbbi módosításai;
•
89. 05. 03-i 89/336 EGK
(elektromágneses kompatibilitási
irányelv) és annak későbbi
módosításai.
electrolux 19
Hátsó távtartók
•
Fektesse le a készüléket a
hátlapjára.
•
•
Távolítsa el a zsanérfedél csavarját (a).
Csavarja ki a felső zsanért, és vegye
ki (b).
Csavarozza ki a csavart, és távolítsa
el az ajtóütközőt (c).
A készülékben található két távtartó,
amelyeket az ábrán látható módon kell
felszerelni.
Lazítsa meg a csavarokat, illessze a
távtartót a csavarfej alá, majd húzza
meg újra a csavarokat.
•
b
Az ajtó megfordításának
lehetősége
Bármilyen művelet végrehajtása előtt
húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
Az ajtó nyitási irányának
megváltoztatásához az alábbi lépéseket
kell elvégezni:
• Azt javasoljuk, hogy a következő
műveletek végrehajtásához vegye
igénybe egy másik személy
segítségét, aki a műveletek során
erősen fogja a készülék ajtajait.
• Nyissa ki az ajtót, miközben a
készülék normál módon áll.
Csavarozza ki a csavarokat, és
távolítsa el a felső ajtó műanyag
szegélyét.
• Távolítsa el a kis műanyag borítást
az ajtó műanyag szegélyéről, és
illessze fel az ellenkező oldalra (d).
a
•
•
•
•
•
c
Vegye le az ajtót.
Szerszám segítségével távolítsa el a
borítást (e), csavarozza ki az alsó
zsanér forgócsapját (f), és helyezze
az ellenkező oldalra.
Helyezze vissza a borítást (e) az
ellenkező oldalra.
Tegye vissza az ajtót.
Ügyeljen arra, hogy az ajtó előlapja
párhuzamos legyen a készülék
tetejének elülső lapjával.
20 electrolux
•
Rögzítse az ajtóütközőt az ellenkező
oldalon.
•
Helyezze fel az ellenkező oldalra a
felső zsanért (azt, amelyik a
használati utasítás zacskójában
található) és rögzítse.
•
Rögzítse az új zsanérfedél csavarját
(azt, amelyik a használati utasítás
zacskójában található).
•
Rögzítse a fogantyút az ellenkező
oldalra, illessze be az üresen maradt
furatokba a használati utasítás
zacskójában található műanyag
dugaszokat.
Helyezze vissza a készüléket,
szintezze be, és várjon legalább
két órát, mielőtt csatlakoztatná a
hálózati aljzathoz.
Ha nem szeretné saját maga
végrehajtani a fenti műveleteket,
forduljon a legközelebbi
szervizközponthoz. A szervizszakember
elvégzi az ajtók megfordítását
költségtérítés ellenében.
Figyelmeztetés
•
Állítsa fel a készüléket függőleges
helyzetbe.
•
Nyissa ki az ajtót, és szerelje vissza
a felső ajtó műanyag szegélyét a
csavarokkal.
Az ajtónyitás megfordítása után
győződjön meg arról, hogy az összes
csavart megfelelően meghúzta, és a
mágneses tömítés hozzátapad a
készülékszekrényhez.
Ha a környezeti hőmérséklet
alacsony (pl. télen), előfordulhat,
hogy a tömítés nem tapad hozzá
tökéletesen a készülékszekrényhez.
Ilyen esetben várjon, amíg a tömítés
természetes módon illeszkedik, vagy
gyorsítsa fel a folyamatot úgy, hogy
felmelegíti a megfelelő részt egy
normál hajszárítóval. Fektesse le a
készüléket a hátlapjára.
electrolux 21
EURÓPAI JÓTÁLLÁS
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok
mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben
megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban
felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi
követelmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén
áttelepíthető:
•
A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával
kezdődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes,
vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
•
A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes, és
ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a
vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy
termékféleségre érvényben lévő jótállás.
•
A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik
felhasználóra átruházható.
•
A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
•
A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat
nem érintik.
22 electrolux
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12 Budģjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Hellas
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiŝ29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte-Edificio Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbi ěeva 98, 1000 Ljubljana
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebi ěe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25 TarlabaŏŽcaddesi no : 35 Taksim stanbul
á
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
electrolux 23
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy
nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej
przyjemności. Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego
wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze
bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji
obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie
wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia.
Z pewnością docenisz jego zalety i wygodę użytkowania. Powodzenia!
24 electrolux
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Symbol
na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jak zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Po zakończeniu
okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu
zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania
miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
electrolux 25
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Użytkowanie
Czyszczenie wnętrza
Panel sterowania
Wyświetlacz
Włączenie urządzenia po raz
pierwszy
Wyłączenie
Regulacja temperatury
Menu Funkcji
Eksploatacja przedziału
zamrażarki
Przechowywanie zamrożonej
żywności
Alarm przekroczenia temperatury
Kalendarz zamrażania
Rozmrażanie
Wytwarzanie lodu
Akumulatory zimna
26
29
29
29
30
30
30
31
31
33
35
35
35
35
36
36
Wskazówki
Wskazówki dotyczące zamrażania
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Konserwacja
Okresowe czyszczenie
Okresy nieużywania urządzenia
Odszranianie
Dane techniczne
Serwis i części zamienne
Instalacja
Miejsce instalacji
Podłączenie elektryczne
Elementy dystansowe
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Gwarancja europejska
www.electrolux.pl
36
36
36
37
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
42
43
26 electrolux
INFORMACJE
Dotyczące
bezpieczeństwa
Niniejszą instrukcję należy zachować
wraz z urządzeniem na wypadek
potrzeby jej późniejszego użycia. W
razie sprzedaży lub przekazania
urządzenia innemu użytkownikowi
bądź w razie przeprowadzki i
pozostawienia go na miejscu należy
pamiętać o przekazaniu nowemu
użytkownikowi niniejszej instrukcji
obsługi, aby umożliwić mu zapoznanie
się z funkcjonowaniem urządzenia
oraz ostrzeżeniami.
Jeśli to urządzenie zawierające
magnetyczne uszczelnienie drzwi ma
zastąpić urządzenie z blokadą
sprężynową (ryglem) na drzwiach lub
w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji należy
uszkodzić blokadę. Zapobiegnie to
przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Niniejsze ostrzeżenia mają na celu
zapewnienie bezpieczeństwa. Należy
je uważnie przeczytać przed instalacją
lub użyciem urządzenia.
Ogólne zasady
bezpieczeństwa
•
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) z
upośledzonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi, bądź brakiem
doświadczenia i wiedzy bez
nadzoru lub przeszkolenia przez
osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy zwrócić uwagę, aby dzieci
nie bawiły się urządzeniem.
Zmiany parametrów technicznych
lub inne modyfikacje urządzenia
grożą niebezpieczeństwem.
Przed czyszczeniem lub
konserwacją urządzenia należy je
wyłączyć i wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu
Lody na patyku mogą być
przyczyną odmrożeń w przypadku
jedzenia od razu po wyjęciu z
zamrażalnika.
Należy zachować najwyższą
ostrożność przy przenoszeniu
urządzenia, aby nie uszkodzić
agregatu chłodniczego, co
mogłoby spowodować wyciek
czynnika chłodzącego.
Urządzenia nie należy
umieszczać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek
gazowych.
Nie należy go wystawiać na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Z tyłu urządzenia należy
zapewnić wystarczającą
przestrzeń umożliwiającą
wentylację i unikać uszkodzenia
obiegu czynnika chłodniczego.
Dotyczy tylko zamrażarek (z
wyjątkiem modeli do zabudowy):
idealne miejsce to piwnica lub
suterena.
Nie należy stosować innych
urządzeń elektrycznych (np.
electrolux 27
maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych.
do +32 °C (klasa SN). Oznaczenie
klasy urządzenia znajduje się na
tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie: jeżeli temperatura
otoczenia nie mieści się w zakresie
właściwym dla klasy urządzenia,
należy stosować się do podanych
zaleceń: jeśli temperatura
otoczenia spada poniżej poziomu
minimalnego, nie można
zagwarantować temperatury
przechowywania w zamrażarce;
dlatego zalecane jest jak
najszybsze spożycie
przechowywanej żywności.
Serwis/naprawy
•
•
•
•
Wszelkie prace elektryczne
wymagane w celu instalacji
urządzenia muszą być
wykonywane przez uprawnionego
elektryka
Naprawy urządzenia powinny być
wykonywane przez autoryzowany
punkt serwisowy. Należy stosować
wyłącznie oryginalne części
zamienne.
Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia
we własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia.
Należy skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym serwisem
i zawsze wymagać stosowania
oryginalnych części zamiennych.
Zespół chłodniczy tego urządzenia
zawiera związki węglowodorowe;
Prace konserwacyjne i
uzupełnianie powinni wykonywać
wyłącznie autoryzowani pracownicy
serwisu.
•
•
•
Użytkowanie
•
•
Chłodziarki i zamrażarki do użytku
domowego przeznaczone są tylko
do przechowywania żywności.
Urządzenie zapewnia najlepszą
wydajność w zakresie temperatur
od +18 °C do +43 °C (klasa T); +od
18 °C do +38 °C (klasa ST); +od 16
°C do +32 °C (klasa N); +od 10 °C
•
Mrożonek nie można ponownie
zamrażać po rozmrożeniu.
Należy ściśle stosować się do
zaleceń przechowywania podanych
przez producenta. Patrz
odpowiednie instrukcje.
Wewnętrzna obudowa urządzenia
zawiera kanaliki, przez które
przepływa czynnik chłodniczy.
Przebicie tych kanalików
spowoduje nieodwracalne
uszkodzenie urządzenia oraz utratę
żywności. NIE NALEŻY UŻYWAĆ
OSTRYCH PRZEDMIOTÓW do
zeskrobywania szronu lub lodu.
Szron można usuwać dołączoną
do urządzenia skrobaczką. W
żadnym razie nie należy zrywać
lodu z obudowy wewnętrznej.
Należy poczekać na roztopienie
lodu podczas odszraniania
urządzenia.
W zamrażarce nie należy
przechowywać napojów
gazowanych, ponieważ duże
ciśnienie w pojemniku może
28 electrolux
spowodować jego eksplozję, a w
rezultacie uszkodzenie urządzenia.
Nie należy używać urządzeń
mechanicznych ani sztucznych
sposobów przyspieszenia procesu
rozmrażania innych niż zalecane
przez producenta. Nie należy
używać metalowych przedmiotów
do czyszczenia urządzenia,
ponieważ może to spowodować
jego uszkodzenie.
Instalacja
•
•
Podczas normalnego działania
skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia znacznie się
nagrzewają. Ze względów
bezpieczeństwa należy zapewnić
minimalną wentylację zgodnie z
instrukcją.
Uwaga: Nie wolno zasłaniać
otworów wentylacyjnych.
Należy sprawdzić, czy urządzenie
nie stoi na przewodzie zasilania.
Ważne: jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony, należy wymienić
go na nowy o tych samych
parametrach lub dostępny w
serwisie technicznym.
•
W przypadku transportu
urządzenia w pozycji poziomej olej
w sprężarce może napłynąć do
układu czynnika chłodniczego. Aby
olej spłynął z powrotem do
sprężarki, zaleca się odczekanie co
najmniej dwóch godzin przed
podłączeniem urządzenia.
•
Wewnątrz urządzenia znajdują się
części, które się nagrzewają.
Należy zawsze pamiętać o
zapewnieniu odpowiedniej
wentylacji, w przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia
podzespołów i utraty żywności.
Patrz wskazówki dotyczące
instalacji.
•
Części, które się nagrzewają, nie
powinny być wystawione na
działanie promieni słonecznych. O
ile to możliwe, tylna część
urządzenia powinna być ustawiona
przy ścianie.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego
ani w materiałach izolacyjnych
urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy wyrzucać
wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Należy unikać
uszkodzenia zespołu chłodzącego,
szczególnie z tyłu przy wymienniku
ciepła. Informacje o lokalnych
punktach zbiórki odpadów można
uzyskać od lokalnych władz.
Materiały zastosowane w tym
urządzeniu, oznaczone symbolem
, podlegają recyklingowi
electrolux 29
UŻYTKOWANIE
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu
przed
pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem, a następnie należy je dokładnie
osuszyć.
Nie należy stosować
detergentów ani środków
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
wykończenia.
Panel sterowania
A B
A - Przycisk WŁ/WYŁ
B - Przycisk regulacji temperatury
C - Wskaźnik temperatury i funkcji
C
D E
D - Przycisk funkcji
E - Przycisk zatwierdzania
30 electrolux
Wyświetlacz
Alarm przekroczenia temperatury
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
wskazuje temperaturę otoczenia
Wskaźnik ujemnej temperatury
Wskaźnik temperatury
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji
“Child Lock” (Zabezpieczenie
przed dziećmi).
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie regulatora
czasowego.
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji
“Drinks Chill” (Schładzanie napojów).
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji
“Action Freeze” (Szybkie mrożenie).
Jeśli widnieje na wyświetlaczu,
sygnalizuje uruchomienie funkcji “Eco
Mode” (Tryb Oszczędny).
Włączenie urządzenia po
raz pierwszy
należy wybrać funkcję “Eco Mode”
(Tryb Oszczędny), w której ustawiona
zostanie temperatura:
Jeżeli po podłączeniu urządzenia do
gniazdka zasilania nie zaświeci się
wyświetlacz, należy włączyć
urządzenie przyciskiem (A).
Po uruchomieniu, urządzenie
przechodzi w tryb alarmowy. Wskaźnik
temperatury miga i rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Aby wyłączyć ten sygnał, należy
wcisnąć przycisk (E) (zobacz też
„Alarm przekroczenia temperatury”),
ikona
nadal miga, a na
wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
.
Osiągnięta została najwyższa wartość
temperatury.
W celu zapewnienia optymalnych
warunków przechowywania żywności,
-18°C w komorze zamrażarki
• Przed umieszczeniem żywności w
komorze zamrażarki należy
odczekać, aż temperatura wewnątrz
osiągnie -18°C.
• Aby ustawić inną temperaturę, należy
skorzystać z instrukcji podanych w
rozdziale “Regulacja temperatury.
Wyłączenie
Wyłączenie urządzenia następuje po
naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
(A) przez dłużej niż sekundę.
W tym czasie na wyświetlaczu pojawi
się odliczanie temperatury w kolejności
-3 -2 -1.
electrolux 31
Regulacja temperatury
Temperaturę można regulować,
naciskając przycisk B.
Po naciśnięciu tego przycisku na
wyświetlaczu miga wartość bieżącej
temperatury; aby ją zmienić, należy
wcisnąć ponownie przycisk B.
Aby zatwierdzić wybraną
temperaturę, należy nacisnąć
przycisk E (słychać będzie sygnał)
lub odczekać kilka sekund (nie będzie
słychać sygnału).
Następnie wyświetlacz będzie
ponownie wskazywać temperaturę
wewnątrz komory. Nowa temperatura
zostanie osiągnięta po upływie 24
godzin. Ustawienie temperatury jest
zapisywane, zatem nie ma
konieczności ponownego nastawiania
jej po dłuższym okresie przerwy w
pracy urządzenia.
Uwaga!
W czasie stabilizacji temperatury przy
pierwszym uruchomieniu podawana
na wskaźniku wartość temperatury
może nie być zgodna z ustawioną. W
tym okresie wskazywana temperatura
może się różnić od ustawionej.
Menu Funkcji
Wejście do menu funkcji następuje po
poprzez naciśnięcie przycisku D.
Zatwierdzenie każdej funkcji
następuje po naciśnięciu przycisku E.
Jeżeli nie dokona się zatwierdzenia,
po kilku sekundach menu zostanie
zastąpione zwykłymi wskazaniami
wyświetlacza.
Dostępne funkcje to:
Temperatura Otoczenia
Funkcja “Child Lock”
(Zabezpieczenie przed dziećmi)
Funkcja “Eco Mode” (Tryb
Oszczędny)
Funkcja “Action Freeze” (Szybkie
mrożenie)
Funkcja „Drinks Chill” (Chłodzenie
napojów)
Funkcja Temperatury
Otoczenia
W celu uruchomienia funkcji
temperatury otoczenia, należy
naciskać przycisk (D) (jeśli to
konieczne - kilkakrotnie), aż pojawi się
odpowiednia ikona
.
Wówczas wyświetlana temperatura
jest temperaturą otoczenia.
Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk E. Rozlegnie się sygnał
dźwiękowy, a ikona pozostanie
podświetlona.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając
przycisk D, aż zacznie migać
odpowiednia ikona, a następnie
zatwierdzając przyciskiem E.
Funkcja “Child Lock”
(Zabezpieczenie przed
dziećmi)
Uruchomienie funkcji “Child Lock”
(Zabezpieczenie przed dziećmi)
następuje po wybraniu przyciskiem D
(w razie konieczności należy nacisnąć
przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej
ikony .
Dokonany wybór należy potwierdzić
poprzez naciśnięcie w ciągu kilku
32 electrolux
sekund przycisku E. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a ikona pozostanie
podświetlona.
Podczas działania tej funkcji
naciskanie przycisków nie wywołuje
zmian w pracy urządzenia.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając
przycisk D, aż zacznie migać
odpowiednia ikona, a następnie
zatwierdzając przyciskiem E.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając
przycisk D, aż zacznie migać
odpowiednia ikona, a następnie
zatwierdzając przyciskiem E.
Funkcja “Eco Mode”
(Tryb Oszczędny)
Uruchomienie funkcji “Eco Mode”
(Tryb Oszczędny) następuje po
wybraniu przyciskiem (D) (w razie
konieczności należy nacisnąć przycisk
kilkakrotnie) odpowiedniej ikony
(lub ustawić temperaturę na -18°C).
Dokonany wybór należy potwierdzić
poprzez naciśnięcie w ciągu kilku
sekund przycisku E. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a ikona pozostanie
podświetlona.
W tym trybie pracy wybrane
temperatury ustawiane są
automatycznie (- 18°C) dla
optymalnych warunków
przechowywania żywności.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, zmieniając w
tym celu wybraną temperaturę w
komorze.
Funkcja szybkiego
mrożenia
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
żywności nabywanej jako mrożonki
oraz głęboko zamrożonej, a także do
mrożenia świeżej żywności.
Dane dotyczące maksymalnej ilości
żywności zamrażanej w ciągu 24
godzin podano na tabliczce z
numerem seryjnym. W celu
zamrożenia żywności w ilości podanej
na tabliczce z numerem seryjnym
należy umieścić ją tak, aby
znajdowała się w bezpośredniej
styczności z powierzchnią chłodzącą
(wyjąć szufladę lub kosz).
Zastosowanie szuflad oraz koszy do
mrożenia żywności powoduje
nieznaczne zmniejszenie
maksymalnej ilości produktów
żywnościowych, które mogą być
mrożone.
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej
żywności, należy uruchomić funkcję
“Action Freeze” (Szybkie mrożenie).
Naciskać przycisk D (kilkakrotnie w
razie konieczności), aż pojawi się
odpowiednia ikona
.
Dokonany wybór należy potwierdzić
poprzez naciśnięcie w ciągu kilku
sekund przycisku E. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
będzie widoczna animacja z liniami.
Produkty należy umieścić w
zamrażarce po 24-godzinnym okresie
chłodzenia wstępnego.
Umieścić żywność do zamrożenia
komorze
, ponieważ jest to
najchłodniejsza część urządzenia.
electrolux 33
10 kg
10 kg
dźwiękowy, a ikona pozostanie
podświetlona.
W tym trybie pracy uruchomiony
zostanie regulator czasowy ustawiony
domyślnie na 30 minut. Liczbę minut
można zmienić w zakresie od 1 do 90
minut naciskając przycisk B.
Po upływie zaprogramowanego czasu
pojawią się następujące wskazania:
• miganie symbolu
na
wskaźniku ;
•
miganie ikony
;
•
miganie ikony
;
•
Proces mrożenia trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności.
Funkcja wyłącza się automatycznie po
52 godzinach.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając
przycisk D, aż zacznie migać
odpowiednia ikona, a następnie
zatwierdzając przyciskiem E.
Funkcja Drinks Chill
(Chłodzenie Napojów)
Funkcja Drinks Chill (Chłodzenie
Napojów) służy jako ostrzeżenie
bezpieczeństwa w przypadku
umieszczania butelek w komorze
zamrażarki. Uruchomienie tej funkcji
następuje po wybraniu przyciskiem D
(w razie konieczności należy nacisnąć
przycisk kilkakrotnie) odpowiedniej
ikony
.
Dokonany wybór należy potwierdzić,
naciskając w ciągu kilku sekund
przycisk (E). Rozlegnie się sygnał
alarm dźwiękowy rozlega się do
momentu naciśnięcia przycisku E.
Należy pamiętać o wyjęciu napojów
umieszczonych w komorze
zamrażarki.
Funkcję tę można wyłączyć w
dowolnym momencie, naciskając
przycisk (D), aż zacznie migać
odpowiednia ikona, a następnie
zatwierdzając wybór przyciskiem (E).
Eksploatacja przedziału
zamrażarki
Zamrażarka oznaczona jest
symbolem
oznaczającym,
że przeznaczona jest ona do
zamrażania świeżej żywności oraz
do długotrwałego przechowywania
zamrożonych artykułów
spożywczych.
Temperaturę można regulować w
zakresie od -15°C do -24°C.
Zaleca się ustawienie temperatury
wewnętrznej na około -18°C.
Gwarantuje to optymalne zamrożenie
oraz konserwację przechowywanej
żywności.
34 electrolux
Uwaga!
W czasie stabilizacji temperatury przy
pierwszym uruchomieniu podawana
na wskaźniku wartość temperatury
może nie być zgodna z ustawioną. W
tym okresie wskazywana temperatura
może się różnić od ustawionej.
Uwaga!
Różnica między temperaturą
podawaną na wyświetlaczu a
temperaturą ustawioną jest
zjawiskiem normalnym. W
szczególności, gdy:
• niedawno dokonano zmiany
ustawień
•
drzwiczki urządzenia pozostały
przez dłuższy czas otwarte
•
w komorze umieszczono żywność
o wyższej temperaturze
Różnica temperatury rzędu 5°C
wewnątrz komory jest zjawiskiem
normalnym.
W normalnych warunkach pracy
wyświetlacz podaje najwyższą
temperaturę wewnątrz komory.
electrolux 35
Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym rozruchu lub po
pewnym okresie wyłączenia
urządzenia, przed umieszczeniem
żywności w komorze, należy je
uruchomić na 12 godziny. Aby
urządzenie funkcjonowało z
najlepszą wydajnością, należy:
jeżeli ma być przechowywana
większa ilości produktów
żywnościowych - wyjąć wszystkie
szuflady oraz kosze ze środka i
umieścić żywność na półkach
chłodziarki.
Przestrzegać dopuszczalnego limitu
obciążenia podanego z boku w górnej
części urządzenia (tam, gdzie to ma
zastosowanie)
.
przykład awarią zasilania) jest
wskazywany przez:
• miganie wskaźnika temperatury;
• Miganie ikony
;
• sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych
warunków pracy:
• wyłącza się sygnał dźwiękowy;
• dalej miga wskaźnik temperatury;
Po naciśnięciu przycisku „E” w celu
wyłączenia alarmu na wskaźniku
pojawi się na kilka sekund najwyższa
temperatura, jaka panuje w komorze.
Następnie wyświetlacz powróci do
normalnego trybu i wskaże
temperaturę w wybranej komorze.
W czasie alarmu sygnał dźwiękowy
można wyłączyć naciskając przycisk E.
Kalendarz zamrażania
Ważne
Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności,
spowodowanego na przykład
awarią zasilania i gdy urządzenie
było wyłączone przez czas dłuższy
niż podany w tabeli danych
technicznych w sekcji “czas
przywracania normalnej pracy
urządzenia” , należy szybko
skonsumować rozmrożoną
żywność lub niezwłocznie poddać
ją obróbce cieplnej, po czym
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Alarm przekroczenia
temperatury
Wzrost temperatury w
w komorze (spowodowany na
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania
w miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju żywności. Długość wskazanego
okresu przechowywania zależy od
jakości żywności i stopnia przetworzenia
przed zamrożeniem.
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub
mrożonki przed użyciem należy
rozmrozić w komorze chłodziarki.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki: w takim przypadku
gotowanie potrwa dłużej.
36 electrolux
Wytwarzanie lodu
•
Urządzenie jest wyposażone w jeden
lub dwa pojemniki do wytwarzania
lodu. Tacki należy napełnić wodą, a
następnie umieścić w komorze
zamrażarki.
Do wyjmowania pojemników na
kostki lodu z zamrażarki nie należy
używać metalowych narzędzi.
•
•
Akumulatory zimna
Zamrażarka wyposażona jest w 2
akumulatory zimna; wydłużają one
czas przechowywania żywności w
razie awarii zasilania lub urządzenia.
Należy umieścić je w górnej szufladzie
•
Nie dopuszczać do stykania się
świeżej, niezamrożonej żywności z
zamrożonymi produktami, aby
uniknąć podniesienia temperatury
tych drugich;
Spożywanie sorbetu bezpośrednio
po wyjęciu z komory zamrażarki
może spowodować odmrożenia
skóry;
Zaleca się umieszczanie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu
w celu kontrolowania długości
przechowywania;
Do komory zamrażarki nie należy
wkładać napojów gazowanych,
ponieważ mogą eksplodować.
WSKAZÓWKI
Wskazówki dotyczące
przechowywania
Wskazówki
dotyczące zamrażania zamrożonej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki
zamrażania, należy korzystać z
poniższych ważnych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą
można zamrozić w ciągu 24 godzin.
podano na tabliczce znamionowej;
• Proces zamrażania trwa 24
godziny. W tym czasie nie należy
dodawać żywności do zamrożenia;
• Żywność należy dzielić na małe
porcje w celu przyspieszenia
zamrażania i zwiększenia
skuteczności procesu oraz w celu
umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
• Żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne
zamknięcie;
Aby urządzenie funkcjonowało z
najlepszą wydajnością, należy:
• upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w
sklepie;
• starać się, aby zamrożona żywność
była transportowana ze sklepu do
zamrażarki w jak najkrótszym
czasie;
• nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich
otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• po rozmrożeniu żywność szybko
traci świeżość i nie może być
ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
electrolux 37
KONSERWACJA
Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Ostrzeżenie
Zespół chłodniczy tego
urządzenia zawiera związki
węglowodorowe; Prace
konserwacyjne i
uzupełnianie powinni
wykonywać wyłącznie
autoryzowani pracownicy
serwisu.
Okresowe czyszczenie
Dokładnie umyć wnętrze urządzenia
roztworem wody i sody oczyszczonej.
Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać
rurek ani przewodów w
urządzeniu.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i
sprężarkę z tyłu urządzenia za
pomocą szczotki lub odkurzacza.
Zwiększy to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii
elektrycznej.
Niektóre kuchenne środki
czyszczące zawierają substancje
chemiczne, które mogą uszkodzić
tworzywo zastosowane w
urządzeniu. Z tego względu zaleca
się mycie zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z niewielką
ilością płynu do mycia naczyń.
Okresy nieużywania
urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
• wyciągnąć wtyczkę z gniazdka;
• wyjąć wszystkie artykuły
spożywcze;
• rozmrozić i oczyścić wnętrze oraz
wszystkie akcesoria;
• zostawić drzwiczki uchylone, aby
zapewnić swobodny obiec
powietrza, co zapobiegnie
powstaniu nieprzyjemnych
zapachów.
Odszranianie
Komora zamrażarki jest typu „no
frost”. Oznacza to, że podczas
działania urządzenia szron nie
gromadzi się na wewnętrznych
ściankach ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej
cyrkulacji zimnego powietrza
wewnątrz komory, napędzanej
automatycznie sterowanym
wiatrakiem
38 electrolux
DANE TECHNICZNE
Pojemność zamrażarki netto (litry).
254
Pobór energii kWh/24h
0,849
Pobór energii kWh/rok
310
Wydajność zamrażania kg/24h
20
Czas wzrostu temperatury
20
Wymiary w mm
Wysokość
1800
Szerokość
600
Głębokość
645
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z
lewej strony wewnątrz urządzenia.
SERWIS I CZĘŚCI
ZAMIENNE
Jeśli urządzenie nie działa
prawidłowo, należy sprawdzić, czy:
• wtyczka jest dobrze zamocowana
w gniazdku i włączone jest
zasilanie;
• w gniazdku jest prąd (można to
sprawdzić, podłączając do
gniazdka inne urządzenie);
• Jeśli urządzenie nie działa
poprawnie po wykonaniu
powyższych czynności, należy się
skontaktować z najbliższym
punktem serwisowym.
Aby uzyskać szybką pomoc
serwisową, przy zgłaszaniu
problemu należy podać model,
numer seryjny urządzenia, który
można znaleźć na umowie
gwarancyjnej lub na tabliczce
znamionowej wewnątrz urządzenia
na dole po lewej stronie.
electrolux 39
INSTALACJA
Miejsce instalacji
Przed podłączeniem urządzenia do
zasilania należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość podane na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom domowej sieci
elektrycznej. Napięcie może się różnić
o ±6% od napięcia znamionowego.
W przypadku eksploatacji przy innych
napięciach należy zastosować
odpowiednio dobrany
autotransformator.
Urządzenie musi być uziemione.
Dołączony do urządzenia przewód
zasilający umożliwia podłączenie do
obwodów uziemiających.
Jeśli gniazdko zasilania nie jest
uziemione, urządzenie należy
podłączyć do oddzielnego uziemienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami
po konsultacji z wykwalifikowanym
serwisantem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
10 mm
10 mm
100 mm
Urządzenie należy instalować z dala
od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery,
bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia. Aby
zapewnić najlepsze działanie, w
przypadku, gdy urządzenie ustawione
jest pod wiszącą szafką, minimalna
odległość pomiędzy urządzeniem a
szafką powinna wynosić 100 mm
Najlepiej jednak nie ustawiać
urządzenia pod wiszącymi szafkami.
Urządzenie można dokładnie
wypoziomować dzięki regulowanym
nóżkom.
Podłączenie elektryczne
NP00
•
Uwaga
Urządzenie należy instalować tak, aby
można je było odłączyć od źródła
zasilania; Zabudowę należy wykonać
w taki sposób, aby po zainstalowaniu
urządzenia wtyczka była łatwo
dostępna.
•
•
Niniejsze urządzenie spełnia
wymogi następujących
dyrektyw WE:
87/308 z dnia 2 czerwca 87,
związanej z tłumieniem
interferencji elektromagnetycznej;
73/23 z dnia 19 lutego 73
(dyrektywa niskonapięciowa) wraz
ze zmianami;
89/336 lub z dnia 3 maja 89
(dyrektywa dot. kompatybilności
elektromagnetycznej EMC) wraz
późniejszymi zmianami.
40 electrolux
Elementy dystansowe
W torebce z dokumentacją znajdują
się dwa elementy dystansowe, które
należy zamontować tak, jak
przedstawiono na rysunku.
Należy poluzować śruby (po obu
stronach obudowy), umieścić pod nimi
elementy dystansowe i dokręcić śruby.
•
•
•
Odkręcić śrubę zaślepki zawiasu
(a).
Odkręcić i wyjąć górny zawias (b).
Odkręcić śrubę i wyjąć ogranicznik
drzwi (c).
b
Zmiana kierunku
otwierania drzwi
Przed rozpoczęciem prac należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
Aby zmienić kierunek otwierania
drzwi, należy wykonać następujące
czynności:
• Podczas wykonywania tych
czynności zalecamy skorzystanie z
pomocy drugiej osoby, która
przytrzyma drzwi urządzenia.
• Otworzyć drzwi, gdy urządzenie
stoi w pozycji pionowej. Odkręcić
śruby i usunąć górną plastikową
listwę wykańczającą drzwi.
• Usunąć plastikową zaślepkę z listwy i
przymocować ją z drugiej strony (d).
• Położyć urządzenie na tylnej
ściance.
a
•
•
•
•
•
c
Wymontować drzwi.
Przy użyciu narzędzia usunąć
pokrywę (e), odkręcić sworzeń
dolnego zawiasu (f) i umieścić go
po przeciwnej stronie.
Zamontować pokrywę (e) po
przeciwnej stronie.
Zamontować ponownie drzwi.
Należy zwrócić uwagę na to, czy
przód drzwi jest ustawiony
równolegle do przodu urządzenia.
electrolux 41
•
Przymocować ogranicznik drzwi
po przeciwnej stronie.
•
Umieścić i przymocować górny
zawias (który znajduje się w torbie
z instrukcją) po przeciwnej stronie
•
Przykręcić śrubę zawiasu pokrywy
(który znajduje się w torebce z
instrukcją).
•
Przymocować uchwyt po
przeciwnej stronie i zaślepić
otwory zatyczkami załączonymi w
torbie z instrukcją.
Ustawić i wypoziomować
urządzenie, a następnie odczekać
przynajmniej dwie godziny przed
podłączeniem do gniazda zasilania.
Jeżeli nie chcą Państwo sami
dokonywać tych czynności, należy się
zwrócić o pomoc do najbliższego
autoryzowanego serwisu. Specjalista
z autoryzowanego serwisu zmieni
kierunek otwierania drzwi na koszt
klienta.
Ostrzeżenie
•
Podnieść urządzenie do pozycji
pionowej.
•
Otworzyć drzwi i przykręcić górną
listwę drzwi.
Po zmianie kierunku otwierania
drzwi należy sprawdzić, czy
wszystkie śruby są odpowiednio
dokręcone i czy magnetyczna
uszczelka dokładnie przylega do
urządzenia.
Jeśli temperatura otoczenia jest
niska (np. zimą), uszczelka może
nie przylegać dokładnie. W takim
przypadku należy poczekać, aż
uszczelka dopasuje się lub
przyspieszyć ten proces,
podgrzewając ją suszarką do
włosów. Położyć urządzenie na
tylnej ściance.
42 electrolux
GWARANCJA EUROPEJSKA
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji przez okres podany w gwarancji
urządzenia lub określony ustawowo. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją ważność z następującymi zastrzeżeniami:
•
Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez
sprzedawcę urządzenia.
•
Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
•
Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
•
Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
•
Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.
electrolux 43
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12 Budģjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Hellas
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiŝ29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte-Edificio Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbi ěeva 98, 1000 Ljubljana
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebi ěe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25 TarlabaŏŽcaddesi no : 35 Taksim stanbul
á
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
44 electrolux
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu
velmi oblíbíte. electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které
mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto
návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli
začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme
vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání.
Hodně štěstí!
electrolux 45
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora
elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním obecním úřadu, středisku
pro likvidaci domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste tento spotřebič zakoupili.
46 electrolux
OBSAH
Bezpečnostní informace
Použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Ovládací panel
Displej
První zapnutí
Vypnutí
Regulace teploty
Nabídka funkcí
Použití mrazicího oddílu
Skladování zmrazených
potravin
Poplach nadměrné teploty
Kalendář zmrazování
Rozmrazování
Výroba ledových kostek
Akumulátory chladu
47
50
50
50
51
51
51
52
52
54
55
55
55
55
56
56
Tipy
Tipy pro zmrazování potravin
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
Údržba
Pravidelné čištění
Vyřazení spotřebiče z provozu
Odmrazování
Technické informace
Zákaznický servis a náhradní
díly
Instalace
Umístění
Připojení k elektrické síti
Zadní podložky
Změna směru otvírání dvířek
Evropská záruka
www.electrolux.com
56
56
56
57
57
57
57
58
58
59
59
59
60
60
62
63
electrolux 47
BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
Je nezbytně nutné, abyste si tento
návod k použití uschovali a mohli ho
používat i v budoucnu. Chcete-li
spotřebič prodat, předat dalšímu
majiteli, nebo když se budete stěhovat,
vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči
přiložen tento návod k použití, aby se i
nový vlastník mohl seznámit s
používáním spotřebiče a příslušným
varováním.
Jestliže je tento spotřebič vybaven
magnetickým těsněním dvířek a
nahrazuje starší spotřebič s
pružinovým zámkem (západkou) na
dvířkách nebo víku, nezapomeňte
před likvidací pružinový zámek
znehodnotit. Děti se pak nemohou ve
spotřebiči zavřít jako ve smrtelně
nebezpečné pasti.
Tato upozornění se uvádějí v zájmu
bezpečnosti. Před instalací nebo
používáním spotřebiče si je musíte
pozorně přečíst.
Všeobecné bezpečnostní
informace
•
Tento spotřebič nesmějí používat
osoby (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí,
pokud je nesledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny
k použití spotřebiče.
Na malé děti je třeba dohlédnout,
aby si se spotřebičem nehrály.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Změna technických parametrů
nebo jakákoli jiná úprava
spotřebiče je nebezpečná.
Před každou údržbou nebo
čistěním spotřebiče vytáhněte
přívodní kabel ze zásuvky, nebo
odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Tento spotřebič je těžký. Při
přemisťování spotřebiče buďte
opatrní.
Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí
ze spotřebiče, hrozí nebezpečí
popálení.
Při manipulaci se spotřebičem
dbejte zvýšené opatrnosti,
abyste nepoškodili chladicí
jednotku a nedošlo k úniku
chladiva.
Spotřebič nesmí být umístěn v
blízkosti radiátorů nebo
plynových sporáků.
Spotřebič nesmí být dlouhodobě
vystaven přímému slunečnímu
záření.
Zadní část spotřebiče musí
dostatečně větrat a chladicí
okruh se nesmí v žádném
případě poškodit.
Pouze pro mrazničky (kromě
vestavěných modelů): ideální
umístění je ve sklepě nebo v
suterénu.
V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické
přístroje (např. zmrzlinové
strojky).
Servis/oprava
•
Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
48 electrolux
provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář nebo osoba s příslušným
oprávněním
•
Pokud je spotřebič nutné opravit,
obraťte se na autorizované servisní
středisko, které by mělo použít
výhradně originální náhradní díly.
•
Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést
ke zranění nebo vážnému
poškození spotřebiče. Obraťte se
na místní servisní středisko a vždy
vyžadujte originální náhradní díly.
•
Tento spotřebič obsahuje
uhlovodíky v chladicí jednotce;
údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný
pracovník.
Použití
•
Domácí chladničky a mrazničky
jsou zkonstruovány pouze k
uchování potravin.
•
Nejlepšího výkonu dosáhnete při
okolní teplotě mezi +18°C a +43°C
(třída T); +18°C a +38°C (třída ST);
+16°C a +32°C (třída N); +10°C a
+32°C (třída SN). Třída
zakoupeného spotřebiče je
uvedena na typovém štítku.
Upozornění: jestliže okolní teplota
není v uvedeném rozsahu pro
danou třídu spotřebiče, je nutné
dodržet následující pokyny: jestliže
okolní teplota klesne pod minimální
úroveň, není možné zaručit
skladovací teplotu v mrazničce;
doporučujeme proto co nejdříve
zkonzumovat uložené potraviny.
•
Zmrazené potraviny se nesmí po
rozmrznutí znovu zmrazovat.
•
Všechny pokyny výrobce týkající
se uchování potravin je nutné
přísně dodržovat. Řiďte se
příslušnými pokyny.
•
Vnitřní obložení spotřebiče se
skládá z kanálků, kterými proudí
chladicí médium. Při jejich
propíchnutí se spotřebič
nenapravitelně poškodí a jídlo se
zkazí. NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ
NÁSTROJE k odškrabávání ledu
nebo námrazy. Námraza může být
odstraněna pomocí přiložené
škrabky. V žádném případě se
nesmí z obložení odtrhávat ztvrdlý
led. Ztvrdlý led nechte rozmrazit
při odmrazování celého
spotřebiče.
•
Do mrazničky nevkládejte nápoje s
vysokým obsahem uhličitanu nebo
nápoje s bublinkami, protože
vytvářejí tlak na nádobu, a mohou
dokonce vybuchnout a poškodit
spotřebič. Neurychlujte
odmrazování mechanickými
nástroji nebo jinými umělými
postupy, než doporučuje výrobce.
Nikdy nepoužívejte při čištění
kovové předměty, aby nedošlo k
poškození spotřebiče.
Instalace
•
Během běžného provozu se
kondenzátor i kompresor na zadní
straně spotřebiče značně zahřívají.
Z bezpečnostních důvodů je nutné
dle pokynů na obrázku zajistit
minimální větrání.
electrolux 49
Upozornění: udržujte větrací
otvory volně průchodné.
•
Při instalaci zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na elektrickém
napájecím kabelu.
Důležité: poškozený napájecí
kabel se musí vyměnit za speciální
kabel nebo sestavu, které získáte u
výrobce nebo v jeho servisním
středisku.
•
Pokud spotřebič přepravujete ve
vodorovné poloze, může se stát, že
olej obsažený v kompresoru vyteče
do chladicího okruhu.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny, aby olej mohl
natéct zpět do kompresoru.
•
V tomto spotřebiči jsou díly, které
se zahřívají. Vždy zajistěte
dostatečné větrání, protože jinak
dojde k poruše daného dílu a
možnému znehodnocení uložených
potravin. Viz pokyny k instalaci.
•
Díly, které se zahřívají, nesmějí být
volně přístupné. Pokud je to možné,
musí být zadní strana spotřebiče
obrácená ke stěně.
Ochrana životního
prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny,
které mohou poškodit ozónovou
vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v
izolačních materiálech. Spotřebič
nelikvidujte společně s domácím
odpadem a smetím. Zabraňte
poškození chladicí jednotky, hlavně
vzadu v blízkosti výměníku tepla.
Informace o příslušných sběrných
dvorech získáte u místních úřadů.
Materiály použité u tohoto
spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
50 electrolux
POUŽITÍ
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče
vymyjte vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství vlažnou vodou s trochou
neutrálního mycího prostředku,
abyste odstranili typický pach nového
výrobku, a pak vše důkladně utřete
do sucha.
Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo abrazivní prášky,
které mohou poškodit povrch
spotřebiče.
Ovládací panel
A B
A - Vypínač spotřebiče
B - Tlačítko regulace teploty
C - Ukazatel funkce a teploty
C
D E
D - Tlačítko funkce
E - Potvrzovací tlačítko
electrolux 51
Displej
Jestliže svítí, je zapnutá dětská
pojistka
Poplach nadměrné teploty
Jestliže svítí, zobrazená teplota je
okolní teplotou
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
časového spínače
Ukazatel záporné teploty
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
chlazení nápojů
Ukazatel teploty
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
rychlého zmrazení
Jestliže svítí, je zapnutá funkce
režimu Eco
První zapnutí
Jestliže se po zasunutí zástrčky do
zásuvky displej nerozsvítí, stiskněte
tlačítko (A) spotřebiče.
Spotřebič přejde hned po zapnutí do
stavu poplachu, rozbliká se ukazatel
teploty a ozve se zvukový signál.
Stiskněte tlačítko (E) a zvukový signál
se vypne (viz také
část “Poplach nadměrné teploty”),
ikona
stále bliká a na ukazateli
se zobrazí
nejvyšší dosažená teplota.
Pro správné uložení potravin vyberte
funkci režimu Eco, která je zárukou
nastavení následující teploty:
-18°C v mrazničce
•
Před vložením potravin do
mrazicího oddílu počkejte, dokud
teplota uvnitř oddílu nedosáhne 18°C.
•
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl “Regulace
teploty”.
Vypnutí
Spotřebič se vypíná stisknutím tlačítka
(A) na více než 1 sekundu. Přitom se
zobrazí odpočítávání teploty -3 -2 -1.
52 electrolux
Regulace teploty
Teplotu lze regulovat stiskem tlačítka B.
Po stisknutí tlačítka B se na ukazateli
rozbliká aktuální nastavení teploty a
dalším stiskem tlačítka B můžete toto
nastavení změnit.
Pro potvrzení zvolené teploty buď
stiskněte tlačítko E (zazní zvukový
signál), nebo několik sekund počkejte
(zvukový signál nezazní).
Na ukazateli se potom znovu zobrazí
teplota uvnitř oddílu.
Nově zvolené teploty musí být
dosaženo po 24 hodinách.
Ani po dlouhém vyřazení spotřebiče z
provozu nebudete muset znovu
nastavovat teplotu, neboť zůstane
uložena.
Pozor!
Během doby stabilizace spotřebiče
při prvním spuštění nemůže
zobrazená teplota odpovídat
nastavení teploty. V této době je
možné, že se zobrazená teplota liší
od teploty nastavení.
Nabídka funkcí
Stisknutím tlačítka D se nabídka
funkcí aktivuje.
Jednotlivé funkce lze potvrdit stiskem
tlačítka E. Jestliže neprovedete
potvrzení, po několika sekundách
zmizí z displeje nabídka a obnoví se
normální zobrazení.
Tyto funkce jsou signalizovány:
Okolní teplota
Funkce dětské pojistky
Funkce režimu Eco
Funkce rychlého zmrazení
Funkce chlazení nápojů
Funkce okolní teploty
Funkce okolní teploty se aktivuje
stiskem tlačítka D (popřípadě několikrát
opakovaným), až se objeví příslušná
ikona
.
V tomto stavu je zobrazena okolní
teplota.
K potvrzení volby musíte stisknout
během několika sekund tlačítko E.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka D - až se rozbliká
příslušná ikona, stiskněte tlačítko E.
Funkce dětské pojistky
Funkce dětské pojistky se aktivuje
stiskem tlačítka D (popřípadě několikrát
opakovaným), až se objeví příslušná
ikona .
K potvrzení volby musíte stisknout
během několika sekund tlačítko E.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit.
Nyní jsou všechny funkce po stisknutí
tlačítek zablokovány tak dlouho, dokud
je funkce dětské pojistky zapnutá.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka D - až se rozbliká
příslušná ikona, stiskněte tlačítko E.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka D - až se rozbliká
příslušná ikona, stiskněte tlačítko E.
electrolux 53
Funkce režimu Eco
Funkce režimu Eco se aktivuje stiskem
tlačítka D (popřípadě několikrát
opakovaným), až se objeví příslušná
ikona
(nebo nastavením teploty na 18°C).
K potvrzení volby musíte stisknout
během několika sekund tlačítko E.
Zazní zvukový signál a ikona
zůstane svítit.
Nyní se automaticky nastaví zvolené
teploty (- 18°C) k vytvoření nejlepších
podmínek pro uložení potravin.
Funkci je možné kdykoli vypnout
změnou zvolené teploty v oddílu.
displeji se objeví řádková animace.
Po předchlazení v délce 24 hodin
vložte potraviny do mrazničky.
Potraviny, které chcete zmrazit, vložte
do oddílu
, protože je v něm
nejnižší teplota.
10 kg
10 kg
Funkce rychlého
zmrazení
Mrazicí oddíl umožňuje dlouhodobé
uchovávání zakoupených zmrazených
a hlubokozmrazených potravin a
zmrazování čerstvých potravin.
Maximální množství potravin, které lze
zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku.
Budete-li chtít zmrazit množství
potravin uvedené na typovém štítku,
umístěte tyto potraviny do přímého
kontaktu s chladicím povrchem
(vyjměte zásuvku nebo koš).
Pokud jsou potraviny zmrazeny v
zásuvkách nebo koších, maximální
množství se mírně sníží.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, je
nutné zapnout funkci rychlého
zmrazení. Stiskněte tlačítko D
(popřípadě několikrát
), až se objeví příslušná ikona
.
K potvrzení volby musíte stisknout
během několika sekund tlačítko E.
Zazní zvukový signál a na
Zmrazovací postup trvá 24 hodin. V
této době nedávejte do mrazničky jiné
potraviny.
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka D - až se rozbliká
příslušná ikona, stiskněte tlačítko E.
54 electrolux
Funkce chlazení nápojů
Použití mrazicího oddílu
Funkce chlazení nápojů slouží jako
bezpečnostní varování při vložení lahví
do mrazicího oddílu. Aktivuje se
stiskem tlačítka D (popřípadě několikrát
opakovaným), až se objeví příslušná
ikona
.
K potvrzení volby musíte stisknout
během několika sekund tlačítko E.
Zazní zvukový signál a ikona zůstane
svítit.
Nyní je funkce v provozu s časovým
spínačem s výchozí hodnotou 30 min a
je možné ji nastavit od 1 do 90 min;
požadovanou hodnotu vyberte
stisknutím tlačítka B.
Uplynutí zvolené doby je indikováno
následovně:
• na ukazateli
bliká symbol ;
Mraznička je označena symbolem
, což znamená, že je
vhodná k zmrazování čerstvých
potravin a dlouhodobému
uchovávání zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
•
bliká ikona
;
•
bliká ikona
;
•
zní zvukový signál, dokud
nestisknete tlačítko E.
V tomto okamžiku je nutné nápoje z
mrazicího oddílu vyjmout.
Funkci je možné kdykoli vypnout
stisknutím tlačítka D - až se rozbliká
příslušná ikona, stiskněte tlačítko E.
Teplotu lze regulovat v rozsahu -15°C
až -24°C.
Doporučujeme nastavit vnitřní teplotu
přibližně na -18°C, kdy je zaručeno
správné zmrazení i uchování
zmrazených potravin.
Pozor!
Během doby stabilizace spotřebiče při
prvním spuštění nemůže zobrazená
teplota odpovídat nastavení teploty. V
této době je možné, že se zobrazená
teplota liší od teploty nastavení.
Pozor!
Rozdíl mezi zobrazenou teplotou a
nastavením teploty je normální.
Zejména když:
• nové nastavení bylo zvoleno
nedávno
• dvířka zůstala dlouho otevřená
• do oddílu byly vloženy teplé
potraviny
Rozdíl do 5°C uvnitř oddílu je normální.
Při normálním provozu se na displeji
zobrazuje nejvyšší teplota uvnitř oddílu.
electrolux 55
Skladování zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo
po jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin
běžet nejméně 12 hodin. K dosažení
nejlepšího výkonu zakoupeného
spotřebiče dodržujte následující
podmínky:
jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče
všechny zásuvky a koše a položte
potraviny na chladicí police.
Pečlivě kontrolujte, zda
nepřekračujete maximální množství
uvedené na straně horní části (kde to
přichází v úvahu)
.
Důležité
V případě náhodného rozmrazení,
například z důvodu výpadku
proudu, a pokud výpadek proudu
trval delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je nutné
rozmrazené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po
ochlazení).
Poplach nadměrné
teploty
Zvýšení teploty v oddílu (například z
důvodu výpadku proudu) je
signalizováno:
• blikající teplotou;
• blikáním ikony
;
• zvukovým signálem.
Po obnovení normálních podmínek:
• se vypne zvukový signál;
•
hodnota teploty bude dále blikat;
Po stisknutí tlačítka “E” k vypnutí
poplachu se na ukazateli
objeví
na několik sekund nejvyšší dosažená
teplota v oddílu. Pak se displej vrátí k
normálnímu chodu a zobrazuje
teplotu zvoleného oddílu.
Během fáze poplachu je možné
vypnout zvukový signál stisknutím
tlačítka E.
Kalendář zmrazování
1-2
3-4
3-6
3-6
3-6
3-6
10 -12
10 -12
10 -12
10 -12
Tyto symboly představují různé typy
zmrazených potravin.
Čísla udávají skladovací časy v
měsících pro různé druhy
zmrazených potravin. Zda platí horní
nebo dolní hodnota uvedeného času
skladování závisí na kvalitě potravin a
předchozí úpravě před zmrazením.
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při
pokojové teplotě, podle toho, kolik
máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit
ještě zmrazené, přímo z mrazničky:
čas přípravy bude ale v tomto případě
delší.
56 electrolux
Výroba ledových kostek
Spotřebič je vybaven jednou nebo
více nádobkami pro výrobu ledových
kostek. Naplňte je vodou, a pak je
vložte do mrazničky.
•
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu;
•
vodové zmrzliny mohou při
konzumaci okamžitě po vyjmutí z
mrazicího oddílu způsobit
popáleniny v ústech;
•
doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum
uskladnění, abyste mohli správně
dodržet dobu uchování potravin;
•
do mrazničky nevkládejte
nápoje s vysokým obsahem
kysličníku uhličitého (nápoje s
bublinkami apod.), láhve by
mohly prasknout.
K vyjmutí nádobek z mrazničky
nepoužívejte kovové nástroje.
Akumulátory chladu
V mrazničce jsou dodány 2
akumulátory chladu; prodlužují dobu
bezpečného uchování potravin v
případě poruchy nebo výpadku
proudu. Musí být umístěny v horní
zásuvce.
TIPY
Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího
procesu dodržujte následující důležité
rady:
Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
•
maximální množství potravin, které
je možné zmrazit za 24 hodin. Je
uvedeno na typovém štítku;
přesvědčte se, že zakoupené
zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladované;
•
•
zmrazování trvá 24 hodin. V této
době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
ověřte si, zda byly zmrazené
potraviny přineseny z obchodu v
co nejkratším možném čase;
•
•
připravte potraviny v malých
porcích, aby se mohly rychle a
zcela zmrazit, a bylo pak možné
rozmrazit pouze požadované
množství;
neotvírejte často dvířka, ani je
nenechávejte otevřená déle, než
je nezbytně nutné.
•
již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmějí být znovu
zmrazeny.
•
nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
•
zabalte potraviny do hliníkové fólie
nebo polyetylénu a přesvědčte se,
že jsou balíčky vzduchotěsné;
electrolux 57
ÚDRŽBA
Před každou údržbou
vytáhněte zástrčku spotřebiče
ze zdroje elektrického napájení.
Upozornění
Tento spotřebič obsahuje
uhlovodíky v chladicí jednotce;
údržbu a doplňování smí proto
provádět pouze autorizovaný
pracovník.
Pravidelné čištění
Vnitřní prostor spotřebiče omyjte
roztokem teplé vody a jedlé sody.
Důkladně opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
Kondenzátor (černá mřížka) a
kompresor na zadní straně spotřebiče
čistěte kartáčem nebo vysavačem.
Tím se zlepší výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
Řada prostředků na čistění povrchů v
kuchyni obsahuje chemikálie, které
mohou poškodit umělou hmotu
použitou v tomto spotřebiči.
Doporučujeme proto čistit povrch
spotřebiče pouze teplou vodou s
trochou tekutého mycího prostředku
na nádobí.
Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
•
vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
•
vyjměte všechny potraviny;
•
odmrazte a vyčistěte vnitřek
spotřebiče a všechno příslušenství;
•
nechte dvířka pootevřená, aby jimi
mohl volně proudit vzduch a netvořil
se nepříjemný pach.
Odmrazování
Mrazicí oddíl je “nenamrzajícího” typu. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace
chladného vzduchu uvnitř oddílu
automaticky řízeným ventilátorem.
58 electrolux
TECHNICKÉ INFORMACE
Čistá kapacita mrazničky v litrech.
254
Spotřeba energie kWh/24 h
0,849
Spotřeba energie kWh/rok
310
Zmrazovací výkon kg/24 h
20
Doba náběhu
20
Rozměry (mm)
Výška
1800
Šířka
600
Hloubka
645
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvnitř vlevo ve
spotřebiči.
Zákaznický servis a
náhradní díly
Jestliže spotřebič správně nefunguje,
zkontrolujte, zda:
•
je zástrčka řádně zasunuta do síťové
zásuvky a hlavní vypínač je zapnutý;
•
je k dispozici elektrické napájení
(zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče);
•
Projevuje-li se závada i po provedení
výše uvedených úkonů, zavolejte do
nejbližšího servisního střediska.
Ke zrychlení servisní služby je důležité
sdělit při žádosti model a sériové číslo
svého spotřebiče (tyto údaje jsou
uvedeny na záručním listě nebo na
typovém štítku, umístěném uvnitř
spotřebiče dole vlevo).
electrolux 59
INSTALACE
Umístění
Připojení k elektrické síti
Spotřebič musí být instalovaný v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý sluneční
svit apod.
Zajistěte volné proudění vzduchu kolem
zadní části skříně. Aby byl zajištěn
nejlepší možný výkon, když je spotřebič
umístěn pod vyčnívající nástěnnou
skříňkou, minimální vzdálenost mezi
horní částí skříně a nástěnnou skříňkou
musí být nejméně 100 mm. Nejlépe je
však neumísťovat spotřebič pod
vyčnívající nástěnné skříňky. Přesné
vyrovnání zajišťuje jedna nebo více
seřiditelných nožiček v podstavci skříně.
Pro provoz s jiným napětím je nutné
použít autotransformátor vhodné
velikosti.
Spotřebič musí být podle zákona
uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto
účelu vybavena příslušným kontaktem.
Pokud není domácí zásuvka uzemněná,
poraďte se s odborníkem a připojte
spotřebič k samostatnému uzemnění v
souladu s platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
100 mm
Tento spotřebič je v souladu s
následujícími směrnicemi EHS:
10 mm
10 mm
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v
domácí síti. Napětí se může lišit o ± 6%
od jmenovitého napětí.
•
87/308 EHS ze dne 2.6.87 pro
potlačení elektromagnetického rušení.
•
73/23 EHS ze dne 19.2.73 (Směrnice
pro nízké napětí) včetně následujících
znění;
•
89/336 EHS ze dne 3.5.89 (Směrnice
o elektromagnetické kompatibilitě)
včetně následujících znění.
NP00
Pozor
Spotřebič musí být možné odpojit od
elektrické sítě; proto musí být zástrčka i
po instalaci dobře přístupná.
60 electrolux
Zadní podložky
Uvnitř spotřebiče jsou uloženy dvě
rozpěrky, které musí být namontovány
podle obrázku.
Povolte šrouby a vložte rozpěrky pod
hlavy šroubů, pak znovu dotáhněte
šrouby.
•
Odstraňte šroub krycí záslepky
závěsu (a).
•
Odšroubujte horní závěs a
oddělejte ho (b).
•
Vyšroubujte šroub a oddělejte
zarážku dvířek (c).
b
Změna směru otvírání
dvířek
Před každou činností vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Při změně směru otvírání dvířek
postupujte následovně:
• K provádění následujících postupů
si doporučujeme přizvat další
osobu, která bude pevně přidržovat
dvířka spotřebiče.
• Otevřete dvířka (spotřebič musí být
ve svislé poloze). Vyšroubujte
šrouby a odstraňte horní plastový
okraj dvířek.
• Odstraňte malý plastový kryt z
plastového okraje dvířek a
nainstalujte ho na opačnou
stranu (d).
• Položte mrazničku zadní stěnou
dolů.
a
c
•
Oddělejte dvířka.
•
Pomocí nástroje odstraňte kryt (e),
odšroubujte spodní čep (f) závěsu a
namontujte jej na opačnou stranu.
•
Vložte kryt (e) na opačnou stranu.
•
Opět nasaďte dvířka.
•
Dbejte na to, aby byla přední deska
dvířek rovnoběžná s přední deskou
v horní části.
electrolux 61
•
•
•
Připevněte zarážku dvířek na
protější straně.
Umístěte horní závěs (naleznete
jej v obálce s návodem k použití)
na protější stranu a připevněte ho.
Upevněte šroub nového krytu
závěsu (naleznete jej v obálce s
návodem k použití).
•
Připevněte držadlo na opačnou
stranu a do prázdných otvorů
vložte plastové záslepky, které
naleznete v obálce s návodem k
použití.
Vraťte spotřebič zpět na místo,
vyrovnejte ho, počkejte
nejméně dvě hodiny a potom
ho zapojte do síťové zásuvky.
Pokud nechcete sami provést výše
uvedený postup, obraťte se na
nejbližší poprodejní servis. Odborník z
poprodejního servisu provede změnu
směru otevírání dvířek na vaše
náklady.
Upozornění
•
Postavte spotřebič do svislé
polohy.
•
Otevřete dvířka a přišroubujte zpět
jejich horní plastový okraj.
Po provedení změny směru
otevírání dvířek zkontrolujte, zda
jsou všechny šrouby důkladně
dotaženy a zda magnetické těsnění
všude doléhá ke skříni.
Při nízké okolní teplotě (např. v
zimě) se může stát, že těsnění
nebude dokonale doléhat. V
takovém případě buď počkejte na
přirozené přizpůsobení těsnění,
nebo tento postup urychlete
zahřátím příslušné části běžným
vysoušečem vlasů. Položte
mrazničku zadní stěnou dolů.
62 electrolux
EVROPSKÁ ZÁRUKA
Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti electrolux ve všech zemích
uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země
do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek:
•
Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
•
Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
•
Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
•
Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
•
Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na
Vás vztahují podle zákona.
electrolux 63
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12 Budģjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Hellas
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiŝ29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte-Edificio Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbi ěeva 98, 1000 Ljubljana
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebi ěe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25 TarlabaŏŽcaddesi no : 35 Taksim stanbul
á
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
www.electrolux.com
www.electrolux.hu
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
2223 473-11-00 19032008
Download PDF

advertising