Aeg 6530K-MN Handleiding

Add to My manuals
34 Pages

advertisement

Aeg 6530K-MN Handleiding | Manualzz

6500 K / 6530 K

Inbouwkookplaten

Placas modulares de cocción

Montage- en gebruiksaanwijzing

Instrucciones de montaje y de manejo

Geachte Klant,

lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door.

Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op de eerste bladzijden van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed om er later nog dingen in na te kunnen slaan. Geef hem door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

1

Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (

Waarschuwing!

,

Voorzichtig!

,

Let op!

) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die van belang zijn voor Uw veiligheid of voor het goed functioneren van het apparaat. Hier goed op letten.

0

Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.

3

Na dit teken krijgt u aanvullende informatie over de bediening en de toepassing van het toestel.

2

Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt.

Voor eventueel opstandnde storingen vindt U in de gebruiksaanwijzing aanwijzingen om deze zelf te verhelpen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...".

2

Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier..

Wie milieuvriendelijk denkt handelt ook zo ....

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Afvalverwijdering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

De belangrijkste kenmerken van uw apparaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Apparaatopbouw 6500 K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bedieningspaneel 6500 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hoofdtoets “Aan/Uit” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Keuze kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Display “Kookstand/Restwarmte” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Keuze kookstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Toets en controlelampje “Vergrendeling” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Apparaatopbouw 6530 K

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Bedieningspaneel 6530 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Hoofdtoets “Aan/Uit” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Keuze kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Display “Kookstand/Restwarmte” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Keuze kookstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Toets en controlelampje “Vergrendeling” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Toets/Controlelampjes “Duokringzone/Braadpanzone” . . . . . . . . . . . . . 15

Toets en display “Timer” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Veiligheidsuitschakeling van de kookzones

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Beveiligingsuitschakeling opheffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Voor het eerste gebruik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Eerste keer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bediening van de kookplaat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

TOUCH-CONTROL-sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Apparaat inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Apparaat uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Koken met automatische aankookfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Koken zonder de automatische aankookfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3

4

Inhoud

Extra functies 6530 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Duokringzone in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Braadpanzone in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Gaarduur instellen/veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Schakelklokfunctie voortijdig beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tabellen en Tips

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Tips voor het koken met en zonder automatische aankookregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Reiniging en Onderhoud

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Keramische kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Speciaal vuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wat te doen als ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Inbouwen en Aansluiten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Electrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bepalingen, normen, richtlijnen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Service

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Veiligheidsvoorschriften

1

Veiligheidsvoorschriften

Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een

erkend installateur

uitgevoerd worden.

Let op deze aanwijzing omdat anders bij schaden het recht op garantie vervalt.

De veiligheid van AEG electrische apparaten voldoet aan de erkende regelen der techniek en aan de Duits wet op de veiligheid van apparaten. Daarnaast zien wij ons als fabrikant verplicht U met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken.

Algemene veiligheid

• Wees voorzicht bij het aansluiten van electrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het apparaat. Aansluitingsleidingen mogen niet tegen hete kookplekken aankomen.

• Om veiligheidsredenen is het

verboden

het apparaat met een dampstraal- of hogedrukreiniger schoon te maken.

• Oververhitte vetten en oliën ontbranden snel. Als gerechten in vet of olie (bijv. patat frites) worden bereid blijf dan in de buurt.

Reparaties

aan het apparaat mogen

alleen door geschoold personeel

uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan. Wendt U zich bij reparaties tot onze klantendienst of tot Uw vakhandel.

• Bij storingen aan het apparaat: zekeringen er uitdraaien c.q. uitschakelen.

• Als U kookt of braadt, worden de kookzones heet. Houdt daarom kinderen in principe op afstand.

• De roodgloeiende verwarming van de kookzones kan naargelang gezichtshoek door de kookzones heen schijnen.

• Als zich breuken, barsten of scheuren voordoen:

–Zet de schakelaar van de kookzones op 0

–Schakel de stroom voor de kookplaat uit (zekering).

–Breng direct de klantendienst op de hoogte.

• Schakel na elk gebruik de kookzone uit.

• Snelkookpan niet bij

automatische werking

gebruiken! Lees de gebruiksaanwijzing van de snelkookpan.

• Ij een stroomuitval die langer dan 1 seconde duurt, worden alle instellingen en aanwijzingen gewist. Daarbij is voorzichtigheid geboden, want verhitte kookzones worden niet meer door het restwarmtedisplay gesignaleerd.

5

6

Veiligheidsvoorschriften

• Als een hete pan op een koude kookzone wordt geplaatst en daardoor de kookzone wordt verhit, wordt dit niet op het restwarmtedisplay aangegeven.

Reglementaire toepassing

• Dit apparaat mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor het bedoeld is, maar slechts voor het koken, braden en bakken van gerechten.

• Gebruik het apparaat alleen voor het bereiden van spijzen.

• Gebruik de kookplaat niet voor het verwarmen van de ruimte.

Zo worden schaden aan het apparaat voorkomen

• Om beschadigingen aan de keramische oppervlakte te voorkomen mag de kookplaat niet gebruikt worden om dingen op neer te zetten.

• De keramische kookplaat is zeer sterk maar niet onbreekbaar. Bijzonder spitse en harde voorwerpen die op het kookoppervlak vallen kunnen het beschadigen.

• Gebruik uitsluitende pannen geschikt voor electrisch koken met een egale, gladde, in geen geval ruwe bodem (bijv. geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem), omdat deze als ze verschoven worden krassen op de kookplaat kunnen maken.

• Zet geen hete pannen op de rand van de kookplaat en dek de kookplaat niet af met ovenbeschermfolie.

• Het apparaat na elk gebruik schoonmaken. Vuile plekken kunnen zo het gemakkelijkst verwijderd worden en branden niet vast.

• Ga niet op de kookplaat zitten.

• Leg geen aluminiumfolie of plastic voorwerpen op de hete kookzone.

• Bereidt geen spijzen in aluminiumfolie of plastic bakken op de hete kookplaat.

• Verhit

geen gesloten

conservenblikken.

• Als speciale pannen gebruikt worden (bijv. stoofpan, Wok etc.), lees dan de aanwijzingen van de fabrikant.

• Geen azijn, citroen of kalkoplossende middelen op het pannenraam aanbrengen omdat anders matte plekken ontstaan.

Afvalverwijdering

2

Afvalverwijdering

Verpakkingsmateriaal weggooien

Alle gebruikte materialen kunnen geheek gerecycleerd worden en kunnen allemaal opnieuw gebruikt worden!

De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:

• >PE< voor poly-ethyleen, bijv. bij de buitenste hoes en de zakken in het interieur.

• >PS< voor hard-schuim polystyreen, bijv. bij de bekledingsonderdelen, in principe FCKW-vrij.

De kartonnen onderdelen worden voor 80% van oud papier gemaakt.

Weggooien oud apparaat

Om milieuredenen dienen alle oude apparaten op de juiste manier weggegooid te worden. Dat geldt voor Uw huidige apparaat en, als het t.z.t. niet meer gebruikt wordt, ook voor Uw nieuwe apparaat.

1

Waarschuwing

Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker er af trekken, electriciteitssnoer doorknippen.

2

Aanwijzingen voor het weggooien

• Het apparaat mag niet bij het huisvuil gezet worden.

• Inlichtingen m.b.t. ophaaltijden of verzamelplaatsen krijgt u bij de plaatselijke gemeentereinigingsdienst of bij de gemeente.

• U kunt het apparaat ook naar Uw AEG-vakhandel brengen die het tegen een geringe vergoeding voor U weggooit.

7

8

De belangrijkste kenmerken van uw apparaat

De belangrijkste kenmerken van uw apparaat

Keramische kookvlakken

: Het apparaat beschikt over een VITRA-

MIC®-kookplaat met keramisch kookvlakken en 4 snelgloei-kookzones. Hierbij wordt door bijzonder sterke stralingselementen de opwarmduur van het verwarmingselement aanzienlijk verkort.

Sensortoetsen

: De bediening van het apparaat geschiedt via

TOUCH-CONTROL-sensortoetsen.

Schoonmaken

: Het voordeel van de keramische kookplaat en de sensortoetsen is dat ze gemakkelijk schoon te houden zijn. Op de gladde oppervlakte blijft nauwelijks iets kleven zodat deze met een vochtige lap kan worden schoongehouden. (zie hoofdstuk: Reiniging en

Onderhoud”)

Hoofdtoets

: Het apparaat bezit met de toets “Aan/Uit” een aparte hoofdtoets waarmee de energietoevoer naar het apparaat met één toetsaanraking compleet uitgeschakeld wordt.

Aanwijzingen

: De digitale aanwijzingen c.q. controlelampjes geven informatie over de ingestelde kookstanden, geactiveerde functies en over eventueel aanwezige restwarmte van de betreffende kookzone.

Vergrendelingstoets

: Het apparaat heeft bovendien een Vergrendelingstoets. Met deze toets kan het bedieningsveld geheel vergrendeld worden. Een ongewilde wijziging in de instellingen wordt hiermee voorkomen.

Automatische werking

: Het apparaat heeft een electronisch geregelde aankookregeling voor alle vier de kookzones. De ingebouwde automatische regeling schakelt zelfstandig van de hoge kookstand naar de geselecteerde lagere kookzone.

Beveiligingsuitschakeling

: Een beveiligingsuitschakeling zorg er voor dat alle kookzones na enige tijd automatisch uitgeschakeld worden als er geen wijzigingen in de instellingen aangebracht worden.

Warmhoudstand

:

! is de kookstand waarmee gerechten warm gehouden kunnen worden.

Restwarmteaanwijzing

: Een h

voor restwarmte gaat op het display branden als de kookzone nog een temperatuur heeft waarbij gevaar op verbrandingen bestaat.

De belangrijkste kenmerken van uw appa-

6530 K Extra kenmerken

Kookzone voor meerdere doeleinden

: De VITRAMIC®-kookplaat heeft een kookzone voor meerdere doeleinden/braadpanzone. Naar gelang de instelling kan hij als ronde of ovale kookzone gebruikt worden, bijv. voor braadpannen of voor het warm houden van borden en gerechten.

Duokring kookzone

: Bovendien heeft de kookplaat een duokring kookzone. Dit is een kookzone met variabele grootte bijv. voor kleinere steelpannen. Daardoor kan energie gespaard worden.

Timer

: Met de geïntegreerde timer kunnen alle vier de kookplekken automatisch uitgeschakeld worden. Als het einde van de kookduur is bereikt, wordt de kookzone uitgeschakeld.

9

Apparaatopbouw 6500 K

Apparaatopbouw 6500 K

10

Maten kookzones: links achter: 145 mm rechts achter: 180 mm links voor: 210 mm rechts voor: 145 mm

Koo kz on ek euz e me t cont rol ela mp je

+”

en

“-”

Koo ks ta ndk euze “

“A an/

Ui t”

e n ve rgrendel ing

Bedieningspaneel 6500 K

Apparaatopbouw 6500 K

Ko ok stand/Rest war m te e

Koo kz on ek euz

Ko ok sta nd

/Re st wa rmte

Koo kst andkeuz e

“+

” en

“-

” nd el ing me t c ont e rol ela mpj fdt oe ts

“Aa

Hoo n/

Ui t”

Vegre

Hoofdtoets “Aan/Uit”

n

Om het gehele apparaat in te schakelen. Het apparaat wordt

– ingeschakeld als de toets gedurende één seconde aangeraakt wordt,

– uitgeschakeld als de toets nog een keer gedurende één seconde aangeraakt wordt.

Als het apparaat ingeschakeld is, brandt minstens één van de aanwijzingen “Kookstand/Restwarmte”.

Keuze kookzones

Toetsen voor het kiezen van de kookzone waarvan de instelling veranderd moet worden. Bij de zojuist geselecteerde kookzone brandt de decimaalpunt in het daarbij behorende veld.

Display “Kookstand/Restwarmte”

De vier displays voor de vier kookzones geven aan:

– j

, na het inschakelen en bij automatisch uitschakelen via de beveiligingsfunctie,

!

tot

)

, naar gelang gekozen kookstand,

– a

, als de aankookfunctie in gebruik is,

– h

, bij restwarmte,

– f

, bij storingen.

11

12

Apparaatopbouw 6500 K

Keuze kookstand

+

en

-

Voor het instellen c.q. verstellen van de kookstand (

!

tot

)

) voor de geselecteerde kookzone.

– Met de toets

+

wordt de kookstand verhoogd en daarmee wordt de automatische aankookregeling geactiveerd.

– Met de toets

-

wordt de kookstand verlaagd.

Toets en controlelampje “Vergrendeling”

o

Voor het vergrendelen van het bedieningsveld tegen per ongeluk verstellen van de instellingen de toets ca. twee seconden aanraken. Door hem nog eens gedurende twee seconden aan te raken wordt de vergrendeling weer opgeheven.

De vergrendeling kan ook als kinderbeveiliging gebruikt worden.

Het controlelampje brandt als het bedieningsveld vergrendeld is.

Apparaatopbouw 6530 K

Apparaatopbouw 6530 K

Maten kookzones: links achter: 145 mm rechst achter: 170/265 mm links voor: 120/210 mm rechts voor: 145 mm

Koo kz on ek euz e

“Du me t cont ok ring rol ela mp je zo ne

Ko ok nz

/Br aa dpa sta ndk one euz

” e

“+

“Aa

” en r”

“-

me t di

“Time n/

Ui t”

en sp la y ve rgrendel ing

13

Apparaatopbouw 6530 K

Bedieningspaneel 6530 K

14

Ko ok sta

Co nt ro le la mpj st wa rmte rin gz one nd/Re e duok

Keuz e koo

Cont rol ela kz on es mpje braa

Ko dp an nd

Aa nz et te n du zone

/Re stw armte braa dpa ok ring-

Ko ok st nz one an dk euz

Ti e

“+

” en me r”

met nd el ing

Vegre

“-

co nt ro le di sp la y me t c ont rol ela mpj

Hoo e fdt oe ts

“Aa n/

Ui t”

Hoofdtoets “Aan/Uit”

n

Om het gehele apparaat in te schakelen. Het apparaat wordt

– ingeschakeld als de toets gedurende één seconde aangeraakt wordt,

– uitgeschakeld als de toets nog een keer gedurende één seconde aangeraakt wordt.

Als het apparaat ingeschakeld is, branden de displays “Kookstand/Restwarmte”.

Keuze kookzones

Toetsen voor het kiezen van de kookzone waarvan de instelling veranderd moet worden. Bij de zojuist geselecteerde kookzone brandt de decimaalpunt in het daarbij behorende veld.

Display “Kookstand/Restwarmte”

De vier displays voor de vier kookzones geven aan:

– j

, na het inschakelen en bij automatisch uitschakelen via de beveiligingsfunctie,

!

tot

)

, naar gelang gekozen kookstand,

– a

, als de aankookfunctie in gebruik is,

– h

, bij restwarmte,

– f

, bij storingen.

Apparaatopbouw 6530 K

Keuze kookstand

+

en

-

Voor het instellen c.q. verstellen van de kookstand (

!

tot

)

) voor de geselecteerde kookzone, c.q. in de schakelklok-bedrijfsmodus voor het instellen c.q. verstellen van de gewenste kookduur.

– Met de toets

+

wordt de kookstand verhoogd c.q. de kookduur verlengd en daarmee de automatische aankookregeling geactiveerd.

– Met de toets

-

wordt de kookstand verlaagd c.q. de kookduur verkort.

Toets en controlelampje “Vergrendeling”

o

Voor het vergrendelen van het bedieningsveld tegen per ongeluk verstellen van de instellingen de toets ca. twee seconden aanraken. Door hem nog eens gedurende twee seconden aan te raken wordt de vergrendeling weer opgeheven.

De vergrendeling kan ook als kinderbeveiliging gebruikt worden.

Het controlelampje brandt als het bedieningsveld vergrendeld is.

Toets/Controlelampjes “Duokringzone/Braadpanzone”

k

Voor het in- c.q. uitschakelen van de buitenste kookzone bij de duokringkookzone c.q. de braadpanzone.

Voor het uitschakelen dient de betreffende kookzone met de kookzoneselectietoetsen geselecteerd te zijn.

De controlelampjes branden bij ingeschakelde buitenste kookzone van de duokringkookzone c.q. bij ingeschakelde braadpanzone.

Toets en display “Timer”

w

Voor het activeren van de schakelfunctie voor de geselecteerde kookzone.

Het displayveld geeft de ingestelde c.q. nog resterende gaarduur van de geselecteerde kookzone aan.

De timer kan ook als “eierwekker” gebruikt worden. Stel de gewenste gaartijd in. De timer telt de resterende tijd terug naar nul. Deze functie is aan geen enkele kookzone toebedeeld en programmeren is in deze toestand niet mogelijk.

Display

“Timer actief”

: De vier controlelampjes “Timer actief” geven aan bij welke kookzones de schakelklokfunctie actief is. Elk van de vier kookzones heeft een eigen controlelampje.

De schakelklokfuncties “Timer” en “Eierwekker” tegelijkertijd gebruiken is niet mogelijk.

15

16

Veiligheidsuitschakeling van de kookzones

1

Veiligheidsuitschakeling van de kookzones

Als één van de kookplekken na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of de kookstand niet veranderd wordt, wordt de betreffende kookzone automatisch uitgeschakeld.

Op de kookplekaanwijzing van alle ingeschakelde kookplekken verschijnt j

, c.1. h

.

De kookplekken worden uitgeschakeld bij:

• Kookstand 1 na 6 uur

• Kookstand 3 na 5 uur

• Kookstand 5 na 4 uur

• Kookstand 6 na 1,5 uur

Beveiligingsuitschakeling opheffen

0 Om de beveiligingsschakeling

van alle

ingeschakelde kookzones op te heffen het apparaat met de hoofdtoets uitschakelen en daarna weer inschakelen. Daarna zijn de kookzones weer bedrijfsklaar.

3

Op de kookplekaanwijzing verschijnt zig is.

h

als er nog restwarmte aanwe-

Voor het eerste gebruik

Voor het eerste gebruik

Eerste keer reinigen

De keramische kookplaat alleen met een vochtige doek afnemen.

1

Attentie!

Gebruik geen scherpe, schurende schoonmaakmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.

Bediening van de kookplaat

TOUCH-CONTROL-sensortoetsen

Voor de bediening van de TOUCH-CONTROL-sensortoetsen een vinger van boven af en vlak op de gewenste toets leggen tot het betreffende controlelampje gaat branden of uitgaat, c.q. de gewenste functie wordt uitgevoerd.

Laat voor een sneller instellen Uw vinger zo lang op de toets tot de gewenste waarde bereikt is.

Alle ingebrachte gegevens worden door een akoestisch signaal bevestigd.

Apparaat inschakelen

0

Apparaat met de hoofdtoets “Aan/Uit” inschakelen.

De displays “Kookstand/Restwarmte” geven j

aan.

3

Nadat op de hoofdtoets “Aan/Uit” is gedrukt om het apparaat aan te zetten, dient binnen ca. 10 seconden één van de kookzones met de kookzonekeuzetoetsen geselecteerd te worden. Het apparaat wordt anders om veiligheidsredenen weer uitgeschakeld.

0

Apparaat uitschakelen

Om het apparaat geheel uit te zetten de hoofdtoets “Aan/Uit” indrukken.

3

Na het uitzetten van één enkele kookzone of de gehele kookplaat wordt de aanwezige restwarmte met h

(“heet”) aangegeven op het display “Kookstand/Restwarmte” van de betreffende kookzone.

Als alle kookzones uitgeschakeld zijn, wordt het apparaat na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

17

Bediening van de kookplaat

Koken met automatische aankookfunctie

Ko ok stand/Rest war m te

Koo kz on ek euz e

Ko ok sta nd/

Rest wa rmt e

Koo kst andke uze

+”

en

“-

” el ing me t c ont rol ela

Hoo mpj e fdt oe ts

Aa n/

Ui t”

Ve gr end

Alle vier de kookplekken van de kookplaat hebben negen standen en zijn voorzien van een automatische aankookregeling:

!

, laagste kookstand

)

, hoogste kookstand

– a

, aankookfunctie.

Als de gewenste, normale kookstand met de

+

-toets wordt gekozen, werkt de kookzone nog een bepaalde tijd op volle kracht door ( a

= automatische aankookregeling) en schakelt automatisch op de ingestelde normale kook-/braadstand terug).

De duur van de automatische aankookstoot hangt af van de gekozen normale doorkookstand!

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

De decimaalpunt in op betreffende display gaat branden.

2.

Toets

+

indrukken tot de gewenste gaarstand

!

tot

(

.

De ingestelde doorkookstand wordt dan aangegeven. Na 5 seconden verschijnt in plaats van de doorkookstand weer de a

op het display.

Na afloop van de kooktijd wordt weer de doorkookstand aangegeven.

18

3

Als tijdens de automatische functie een hogere stand wordt gekozen, bijv. van

§

naar

%

, wordt rekening gehouden met de huidige aankooktijd. Als een lagere stand wordt gekozen, wordt de automatische functie direct beëindigd. Ook als opnieuw gekookt gaat worden op een nog warme kookzone gebruikt de automatische aankookregeling de restwarmte. Dat spaart tijd en energie.

Bediening van de kookplaat

Kookzone uitschakelen

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

2.

Voor het uitschakelen de toetsen

+

en

-

tegelijkertijd indrukken.

Koken zonder de automatische aankookfunctie

Als U de kookzone zoals U gewend bent zonder automatische aankookfunctie wilt gebruiken, kies dan de gewenste gaarstand met de

-

toets.

Kies voor aankoken/aanbraden een hoge energiegraad. Zodra zich damp vormt c.q. als het vet heet is naar de vereiste, normale doorkookstand terugschakelen.

0

1.

Apparaat inschakelen en met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

De decimaalpunt in op betreffende display gaat branden.

2.

Toets

-

indrukken om de gewenste gaarstand

!

tot

)

in te stellen.

Het display “Kookstand/Restwarmte” van de betreffende kookzone geeft de op dat moment ingestelde stand aan.

3.

Met de toetsen

+

en

-

kan de stand te allen tijde versteld worden zolang de kookzone geselecteerd is.

Kookzone uitschakelen

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

2.

Voor het uitschakelen de toetsen

+

en

-

tegelijkertijd indrukken.

Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen

0

Op elk willekeurig moment tijdens het koken kan het bedieningsveld met uitzondering van de toets “Aan/Uit” vergrendeld worden om het verstellen van de instellingen, bijv. door er met een lap over heen te wrijven, te voorkomen. Deze functie is ook geschikt als kinderbeveiliging.

1.

Toets o

zo lang indrukken tot het controlelampje gaat branden.

2.

Om de vergrendeling weer op te heffen de vergrendelingstoets opnieuw zo lang aanraken tot het controlelampje uitgaat.

Kinderbeveiliging

! Als bij een ingeschakelde vergrendelingstoets de kookplaat door de hoofdschakelaar geheel uitgeschakeld is, dan is bij het opnieuw inschakelen de vergrendelingstoets actief, dat wil zeggen, eerst dient de vergrendelingstoets ingedrukt te worden zodat de kookplekken weer ingeschakeld kunnen worden.

19

Bediening van de kookplaat

Extra functies 6530 K

20

Ko ok sta

Co nt ro le la mpj st wa rmte rin gz one nd/Re e duok

Keuz e koo

Cont rol ela kz on es mpje braa

Ko dp an nd

Aa nz et te n du zone

/Re stw armte braa dpa ok ring-

Ko ok st nz one an dk euz

Ti e

“+

” en me r”

met nd el ing

Vegre

“-

co nt ro le di sp la y me t c ont rol ela mpj

Hoo e fdt oe ts

“Aa n/

Ui t”

Duokringzone in- en uitschakelen

Als een grotere kookzone nodig is, kan de buitenste verwarmingskring van de duokringkookzone bijgeschakeld worden.

0

1.

Duokringkookzone met de betreffende kookzonekeuzetoets selecteren en de gewenste kookstand instellen (

!

tot

)

).

2.

Toets “Duokringzone/Braadpanzone” indrukken. k

De buitenste verwarmingskring wordt bijgeschakeld. Het controlelampje “Duokringkookzone” gaat branden.

3.

Voor het uitschakelen van de buitenste verwarmingskring de toets

“Duokringzone/Braadpanzone” opnieuw indrukken, waarbij de duokringkookzone geselecteerd moet zijn.

Braadpanzone in- en uitschakelen

Als de braadpanzone nodig is, dan kan deze zoals hiervoor beschreven bij- c.q. uitgeschakeld worden.

Bediening van de kookplaat

Gaarduur instellen/veranderen

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone uitkiezen en de gewenste kookstand instellen.

2.

Toets “Timer” indrukken om de schakelklokfunctie voor deze kookzone te activeren.

3.

Met de toetsen

+

of

-

de gewenste tijdsduur tot het automatisch uitschakelen instellen of veranderen (bijv. 20 minuten).

Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan.

Daarnaast brandt het lampje “Timer actief” van de betreffende kookzone, bijv. linker boven lampje is linker achter kookzone.

Na afloop van de ingestelde gaarduur schakelt de kookzone zich automatisch uit en klinkt een akoestisch signaal.

4.

Toets TIMER aanraken om het signaal en het controlelampje uit te zetten.

3

Om sneller in te stellen de vinger zo lang op de toets

+

of

-

houden tot de gewenste waarde is bereikt.

Als eerst de toets

-

ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij

99 minuten, als eerst de toets

+

ingedrukt wordt, begint de tijdsinstelling bij 1 minuut.

Schakelklok als kookwekker (eierwekker) gebruiken

0

1.

Toets “Timer” indrukken om de schakelfunctie te activeren.

2.

Met de toetsen

+

of

-

de gewenste tijdsduur instellen

(bijv. 20 minuten).

Na een paar seconden begint de schakelklok te lopen en geeft de resterende tijd aan.

Na afloop van de ingestelde tijdsduur klinkt een akoestisch signaal.

3.

Toets TIMER aanraken om het signaal uit te schakelen.

0

Resterende gaarduur aangeven

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

Als de geselecteerde kookzone zich in de schakelklokmodus bevindt, verschijnt op het display “Kookduur” de nog resterende gaarduur.

21

Bediening van de kookplaat

Schakelklokfunctie voortijdig beëindigen

22

Ko ok st

Co nt ro lel an d/Re stw

d uo ampje ol e armt kr ingzo e ko

Con tr

Keuz ela ne ok zo nes mp je b

Ko ok raa dpa sta nd/Re

Aa nze tt en nzo st du ok ne wa rmte rin g- bra

Ko nz one ad pa nd ke uz e

“+ ok sta

Ti mer

” en

” met

“-

co

Vegrendel ntr ol ed ing me isp la y t c ontr ole la m pje

Ho ofdto et s

“A an/

Ui t”

Er zijn twee mogelijkheden om de schakelklok voortijdig uit te zetten:

Kookzone en Timer tegelijkertijd uitzetten

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

Indien de geselecteerde

kookzone zich in de schakelklokmodus

(TIMER controlelampje brandt) bevindt, verschijnt op het display van de timer de nog resterende gaarduur.

2.

Toets

+

en

-

tegelijkertijd aanraken:

kookzone en timer

worden uitgeschakeld.

Timer uitzetten – kookzone blijft actief

0

1.

Met de kookzonekeuzetoetsen de gewenste kookzone kiezen.

2.

Toets “Timer” opnieuw aanraken

3.

Toets

+

en

-

tegelijkertijd aanraken:

– alleen

timer

wordt uitgeschakeld.

– Kookzone blijft in werking.

Tabellen en Tips

Tabellen en Tips

Pannen

Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat.

• Goede pannen herkent U aan de bodem en niet aan het materiaal waarvan de pan gemaakt is.

• De bodem dient zo dik en glad mogelijk te zijn. Ruwe bodems (bijv. bij pannen van gietijzer) krassen bij het verschuiven de kookvlakken.

• Gebruik

hoge pannen voor gerechten met veel vocht zodat niets kan overkoken

.

• Let er op dat de pan in het midden van de kookzone staat en het verwarmde/gemarkeerde vlak bedekt.

1

Attentie!

Voorkom dat pannen van email droogkoken.

De bodem kan daarbij kapot gaan en bij het verschuiven krassen in het kookvlak maken. Pannen met randen en bramen werken ook schurend.

Tips voor energiebesparing

2

Waardevolle energie wordt bespaard als op de volgende punten gelet wordt:

• Werk zo mogelijk met de automatische aankook-/braadregeling van de kookzones (zie “Tabellen Koken en Braden”).

• Let op de speciale aanwijzingen betreffende potten en pannen.

Bodem van pan

en

kookzone

dienen even groot te zijn.

• Vuile kookzones en pannenbodems beschadigen de keramische kookplaat en verhogen het stroomgebruik.

• Schakel de kookzone tijdig voor het kookeinde uit om de restwarmte te benutten.

• Bij gebruik van een snelkookpan wordt de gaartijd met 50% verkort.

Daardoor wordt niet alleen energie bespaard maar blijven ook meer vitamines en mineralen bewaard.

23

Tabellen en Tips

U verspilt energie, want....

pan te klein pandeksel niet gesloten panbodem niet vlak pan de groot

(keramische plaat)

24

Tips voor het koken met en zonder automatische aankookregeling

De automatische aankookfunctie is geschikt voor:

• Gerechten die koud opgezet worden, met hoog ‘vuur’ verwarmd worden en op de doorkookstand waarvan niet voortdurend gelet behoeft te worden,

• gerechten die in de hete pan gedaan worden.

De automatische aankookfunctie is niet geschikt voor:

• goulash, rollade en gelijksoortige suddergerechten die tot het bereiken van de juiste bruining onder voortdurend draaien aangebraden, bedropen en gaargestoofd moeten worden.

• Knoedels, vermicelligerechten met veel vocht,

• het koken met snelkookpannen,

• zeer grote hoeveelheden soep/eenpansmaaltijden met meer dan

2 liter aan vocht.

Algemene aanwijzingen:

3

• Bij het koken zonder automatische aankookregeling wordt aanbevolen de spijzen voor het aankoken/aanbraden op een hoge stand in te stellen (met de

-

-toets) en aansluitende op de betreffende doorkookstand gaar te laten worden.

• De doorkookstand

!

kan voor het warm houden van gerechten gebruikt worden.

• Let op de eerste kookhandelingen! Daarbij kan vastgesteld worden welke kookstand voor “Uw gerechten” in de door “U normaal bereide hoeveelheid” met “Uw pannen” optimaal is. U zult dan al snel de voordelen van de automatische functies op prijs weten te stellen en krijgen een zeker gevoel over Uw nieuwe kookplaat.

Tabellen en Tips

De gegevens in de volgende tabel zijn richtmaten. Welke instelling voor het koken wanneer noodzakelijk is, hangt af van de kwaliteit van de pannen en van de soort levensmiddelen.

Tabel: Koken en Braden

Schakelstand

Aankooktijd van de automatische werking

*

(min.)

Kookproces Voorbeelden voor het gebruik

9

8

7

6

4,5

3,5

2,5

Aankoken

Aanbraden

Frituren

Goed braden

Braden

Aankoken van grotere hoeveelheden vocht, macaroni koken, aanbraden van vlees,

(goulash aanbraden, gestoofd vlees)

Steaks, lendenstukken, aardappelkoekjes, braadworst, pannenkoeken/flensjes

Schnitzels/karbonades, lever, vis, gehaktballen, spiegeleieren

5

4

3

8,5

6,5

4,8

Koken

Koken tot 1,5 1 Vloeistoffen,

Aardappelen, Groenten

2

1

3,0

1,0

Stoven

Stomen

Weken

Warm houden

Smelten

Stoven en stomen van kleinere hoeveelheden groenten, weken van rijst en melkgerechten

Warm houden van gerechten, boter smelten, gelatine oplossen, schocolade smelten

*) bij koken zonder automatische werking kan de aankooktijd individueel gekozen worden.

25

26

Reiniging en Onderhoud

Reiniging en Onderhoud

Keramische kookplaat

Het is belangrijk de kookplaat na elk gebruik schoon te maken!

1

Attentie!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijv. grove schuurmiddelen c.q. krassende pannenreinigers.

0

1.

Maak de kookplaat altijd dan schoon als hij licht vuil is. Gebruik daarvoor een vochtige doek en een beetje handafwasmiddel.

Wrijf de kookplaat daarna met een schone doek droog. Er mogen geen restanten van het schoonmaakmiddel op de oppervlakte achterblijven.

2.

Maak de kookplaat eenmaal per week grondig schoon. Gebruik daarvoor “Sidol-edelstaalglans”, “Stahl-Fix”, “WK-Top” of “Cillit”.

3.

Dan de gehele kookplaat met ruim schoon water schoonmaken en met een schone doek droogmaken.

Let er op dat er geen restanten (schoonmaakmiddelen) op de oppervlakte achterblijven! De kookplaat kan anders beschadigd worden!

Gebruik alleen de aanbevolen schoonmaakmiddelen.

Speciaal vuil

Overgekookte gerechten

Week deze eerst met een natte doek en verwijder dan het vuil met een glas- of scheermeskrabber.

1

Voorzichtig!

Gevaar voor verwondingen!

Daarna de kookplaat schoonmaken met de opgegeven schoonmaakmiddelen.

Suiker

1

Attentie!

Ingebrande suiker, gesmolten kunststof direct verwijderen –

als het nog warm

(niet heet) is – met een glaskrabber omdat anders schade kan ontstaan.

Daarna de kookplaat nog een keer normaal schoonmaken.

Schaden door suiker of suikerhoudende spijzen kunnen voorkomen worden door het kookoppervlak met “Collo-Profi” of

“Cerafix” te onderhouden.

Reiniging en Onderhoud

27

28

Reiniging en Onderhoud

Vlekken

Kalkvlekken, paarlemoerachtig glanzende vlekken, metaalachtig glinsterende verkleuringen, pannenslijtage die zich tijdens het koken gevormd hebben kunnen het beste verwijderd worden als de kookzones

nog warm

zijn.

Gebruik daartoe de hiervoor genoemde schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Eventueel het schoonmaken nog eens herhalen.

Zuren

1

Attentie!

Geen azijn, citroen of kalkoplossers op de omlijsting omdat anders matte plekken kunnen ontstaan.

Zandkorrels die op de kookplaat gevallen zijn kunnen bij het verschuiven van de pannen krassen veroorzaken. Let er daarom op dat geen zandkorrels op de kookplaat komen.

Afgeschaafde decoratie

1

Attentie!

Door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen en door schurende pannenbodems wordt de decoratie in de loop der tijd afgeschaafd en ontstaan er donkere vlekken.

3

Geschikte schoonmaak- en onderhoudsmiddelen alsmede glaskrabber zijn bij de AEG klantendienst te verkrijgen.

Wat te doen als ...

Wat te doen als ...

Hulp bij storingen

Het kan bij een storing om een klein defect gaan dat U aan de hand van de volgende aanwijzingen zelf kunt oplossen. Voer geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie U in concrete gevallen niet verder helpt.

1

Waarschuwing!

Reparaties aan het apparaat mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij reparaties tot Uw vakhandel of de klantendienst.

0

0

Wat te doen als ...

.... de kookzones niet functioneren?

Controleer of

– de zekering in de huisinstallatie (zekeringkast) intact is. Als de zekeringen vaker kapotgaan, raadpleeg dan een electroinstallateur.

– het apparaat juist is aangesloten,

– controlelampjes op het bedieningspaneel branden,

– de betreffende kookzone is ingeschakeld,

– de kookzones op de gewenste doorkookstand zijn ingesteld (zie hoofdstuk “Koken”),

– de veiligheidsuitschakeling van de kookzones werkt

(zie hoofdstuk “Veiligheidsfuncties”).

.... de kookzones niet ingeschakeld kunnen worden?

Controleer of

– het bedieningsveld vergrendeld is (zie hoofdstuk “Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen”).

– tussen het gebruik van de Aan-/Uit-toets en het inschakelen van de gewenste kookzone een tijdsduur van meer dan 10 seconden ligt (zie hoofdstuk “Apparaat inschakelen”).

– de aanraakschakelaar door een vochtige doek of gedeeltelijk met vocht bedekt is.

29

30

Wat te doen als ...

0

0

0

0

0

.... de aanwijzing op

j

c.q.

h

voor restwarmte na plotseling uitvalt?

Controleer of

– per ongeluk de Aan-Uit-toets gebruikt is.

– de aanraakschakelaar door een vochtige doek of gedeeltelijk met vocht bedekt is.

– de stroom tijdelijk uitgevallen is.

– de veiligheidsuitschakeling geactiveerd is.

.... na het uitschakelen van de kookzones geen

j

c.q.

h

voor restwarmte op het display verschijnt?

Controleer of

– de kookzone slechts even gebruikt is en daarom nog niet heet genoeg is.

Als de kookzone heet genoeg is, haal er dan de AEG klantendienst.

.... een kookzone niet uitgeschakeld kan worden?

Controleer of

– de aanraakschakelaar door een vochtige doek of gedeeltelijk met vocht bedekt is.

– de vergrendeling ingeschakeld is.

.... een kookzone niet ingeschakeld kan worden?

Controleer of

– de vergrendeling ingeschakeld is.

.... de aanwijzing

f

brandt?

Controleer of

– bij geactiveerde automatische pan- en duokringherkenning een nietmetalen of te kleine pan op de kookzone staat.

– de kookzone oververhit is.

Als een kookzoneselectietoets is ingedrukt zonder dat een metalen pan of een te kleine pan op de kookzone staat, verschijnt een f

(fout) op het display. Deze aanwijzing brandt ook bij oververhitting, fouten in de electronica of uit veiligheidsgronden.

Als U voor een van de genoemde aanwijzingen of op grond van defecten de klantendienst nodig heeft, kan het bezoek van de technicus van de klantendienst ook tijdens de garantietijd niet gratis plaatsvinden.

Inbouwen en Aansluiten

Inbouwen en Aansluiten

Inbouwen

1

Attentie:

Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een

erkende installateur

uitgevoerd worden.

Let op deze aanwijzing omdat anders bij schaden het recht op garantie vervalt.

Bij de het apparaat omsluitende meubels dient fineer of kunststofbekleding met hittebestendige lijm (100 °C) verwerkt te zijn. Als de kunststofbekleding of lijm niet voldoende hittebestendig is, kan de bekleding vervormen of losraken.

Het apparaat voldoet betreffende bescherming tegen brandgevaar aan

type Y

(EN 60335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één zijde tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden aangebouwd worden.

570

55 min

574

490

560

500

55 min

48

55min

De kookplaat dient een vastgemonteerde beschermbodem tegen de hitte te hebben. De afstand van de bodem tot de onderzijde van de kookplaat moet minstens 50 mm te bedragen. De rode kanten van de uitsparing dienen met waterdicht materiaal afgewerkt te worden. De kookplaat dient zo ingebouwd te worden dat het TOUCH-CONTROL bedieningsveld naar voren zit (zie afb.).

De afstand tussen kookrand en afzuigkap moet minstens zo groot zijn als in de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap is aangegeven.

31

Inbouwen en Aansluiten

Electrische aansluiting

Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een

erkend installateur

uitgevoerd worden.

Let op deze aanwijzing omdat anders bij schaden het recht op garantie vervalt.

Voor het aansluiten van het apparaat mag alleen de aan de omlijsting aangebrachte leiding gebruikt worden. Andere leidingen kunnen alleen via de AEG klantendienst aangeschaft te worden.

In de electrische installatie is een inrichting voorzien waarmee dit apparaat met een omnipolaire schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm van de stroom kan worden afgesloten. Als geschikte scheidingsinrichtingen gelden bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen

(schroefzekeringen uit de houder halen), aardlekschakelaar en beveiligingsinrichtingen.

32

1

Attentie!

Electrische aansluiting conform aansluitschema uitvoeren.

Bepalingen, normen, richtlijnen

Technische gegevens

Buitenmaten

Hoogte x breedte x diepte

Binnenmaten

Hoogte x breedte x diepte

6 cm x 57,4 cm x 50,4 cm

5,5 cm x 56,0 cm x 49,0 cm

Bepalingen, normen, richtlijnen

Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:

• EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6 betreffende veiligheid van electrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige doeleinden en

• DIN 44546 / 44547 / 44548 betreffende de gebruikseigenschappen van niet-professionele electrische fornuizen.

• EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2

• EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12.93

• EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2

• EN 61000-3-3 / VDE 0838 Deel 3 betreffende de fundamentele veiligheidseisen voor electromagnetische verdraagbaarheid (EMV).

;

Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

• 73/23/EWG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)

• 89/336/EWG van 03.05.1989 (EMV richtlijn met inbegrip van wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG).

33

Service

In het hoofdstuk "Wat te doen als …" worden een aantal storingen genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar eerst in geval van storing. Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, zijn er twee mogelijkheden:

• Gaat het om een technische storing?

Wendt U zich dan tot Uw klantenservice. (Adressen en telefoonnummers vindt U onder “Garantievoorwaarden/Klantenservice”.)

Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Zo vergemakkelijkt U de diagnose en de beslissing of een servicebezoek nodig is:

Noteer voor het gesprek de nummers van het apparaat.

Wij raden aan de nummers hier te noteren zodat U ze steeds bij de hand heeft.

PNC . . . . . . . . .

S-No . . . . . . . .

Schrijf verder zo precies mogelijk op:

• Hoe uit de storing zich?

• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?

Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode kosten?

– als U de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen als ...") zelf had kunnen opheffen,

– als er meerdere bezoeken van de service-monteur nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gehad en hij daarom bijv. reserveonderdelen halen moet. Deze extra ritten kunnen voorkomen worden als U het telefoongesprek op de hiervoor beschreven wijze goed voorbereidt.

35

advertisement

Related manuals