Aeg-Electrolux KB9800E Handleiding

Aeg-Electrolux KB9800E Handleiding
KB9800E
Gebruiksaanwijzing
Elektrische inbouwoven
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een
goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en
hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En
onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend
functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal
en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Inhoud
3
315 9140 04-A-04082008
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
Kinderbeveiliging
Veiligheid tijdens het gebruik
Zo vermijd u schade aan het apparaat
5
6
6
6
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires Oven
8
8
9
9
10
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Zo leert u het apparaat kennen
10
10
11
11
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
Het bedieningspaneel
Ovenfunctie selecteren
Oventemperatuur wijzigen
Thermometersymbool
Ovenfunctie wijzigen
De oven uitschakelen
Snel verwarmen
Ovenfuncties
Rooster en bakplaat plaatsen
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Extra functies
Bak-/Braadprogramma's
Memoryfunctie
Klokfuncties
Kookwekker
Duur
12
12
12
13
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
19
21
22
4
Inhoud
Einde
Duur en Einde gecombineerd
Overige functies
Uitschakeling display
Kinderbeveiliging
Toets Zoemer
Automatische uitschakeling van de oven
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Algemene aanwijzingen
Baktabel
Tips voor het
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Braden
Braadtabel
Bereidingen op lage temperatuur
Tabel bereidingen op lage temperatuur
Grill
Grilltabel
Infratherm
Ovenfunctie: Infratherm
Ontdooien
Ontdooitabel
Drogen
Inmaken
Inmaaktabel
Geprogrammeerde recepten
CITROENTAART 1000 G
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
WIT BROOD 600-800 G
BROODJES VAN 40 G ELK (12-16 stuks)
PIZZA
QUICHE LORRAINE
AARDAPPELGRATIN
VISFILET
KALFSRUG
LASAGNE
23
24
24
24
25
26
26
26
26
27
28
30
31
31
32
33
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
38
39
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
Veiligheidsinstructies
VARKENSBRAADSTUK
KIP 1200 G
5
47
47
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Binnenkant oven
Binnenkant oven
Bovenkant van de oven met katalytische reinigingshulp
Accessoires
Vetfilter
Inschuifroosters
Inschuifrooster verwijderen
Inschuifrooster terugzetten
Ovenverlichting
Ovendeur
Ovendeur verwijderen
Ovendeur - Deur terugplaatsen
48
48
49
49
49
50
50
50
50
51
52
52
53
53
Hulp bij storingen
54
Montageinstructie
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
55
55
Afvalverwerking
60
Service
60
Garantie/serviceafdeling
61
Europese Garantie
65
www.electrolux.com
66
Wijzigingen voorbehouden
315 9140 04-A-04082008
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Belangrijke veiligheidsinstructies!
Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren!
6
Veiligheidsinstructies
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.
• Bij storingen of beschadigingen aan het apparaat: Zekeringen losdraaien resp.
uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend voor vakmensen worden
uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan. Wendt u zich in geval van reparatie tot onze klantenservice of uw
vakhandel.
Kinderbeveiliging
• Kinderen nooit zonder toezicht laten terwijl het apparaat in werking is.
• Dit apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken,
braden en bakken van levensmiddelen.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten
in de buurt van het apparaat. Aansluitleidingen mogen niet onder de hete
ovendeur worden vastgeklemd.
• Waarschuwing: Gevaar voor verbranding!Tijdens de werking wordt de binnenkant van de oven heet.
• Als u alcoholische toevoegingen in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe in dat geval de deur voorzichtig open. Houd daarbij gloeiende voorwerpen, vonken of vuur uit de buurt.
• Kinderen en personen, die wegens hun fysieke, sensorische of verstandelijke
vermogens of hun onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat
op veilige wijze te gebruiken, mogen dit apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijk persoon gebruiken.
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de
gezondheid door acrylamide opleveren. Om die reden adviseren wij levensmiddelen
zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet
te veel te bruinen.
Veiligheidsinstructies
7
Zo vermijd u schade aan het apparaat
• Leg geen aluminiumfolie in de oven en zet geen bakblik, ovenschotel enz. op de
bodem van de oven, want daardoor kan het emaille van de oven door de opbouw
van hitte beschadigd raken.
• Druppels vruchtensap, die op het bakblik terechtkomen, laten vlekken achter die
niet meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor cakes met veel vocht een
diep bakblik.
• Belast de ovendeur niet.
• Giet nooit water direct in de hete oven. Dan kan het emaille beschadigd raken
en kunnen er verkleuringen ontstaan.
• Bij heftige stoten, vooral tegen de zijkanten van de voorste glasplaat, kan het
glas breken.
• Bewaar geen brandbare stoffen in de oven. Deze kunnen bij het inschakelen van
de oven vlam vatten.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het emaille kan beschadigd
raken.
• Bewaar, nadat de koelventilator is uitgeschakeld, geen onafgedekte etenswaren
in de oven. In de ovenruimte en op het glas van de deur kan vochtigheid neerslaan, die ook op uw meubilair terecht kan komen.
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn
niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contractueel
gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garantie.
8
Beschrijving van het apparaat
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
1
2
3
1 Bedieningspaneel
2 Deurgreep
3 Glazen deur
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
1
2
1 Ovenindicaties
2 Functietoetsen oven
Uitrusting oven
1
6
4
2
3
2
1
3
4
5
1 Grillverwarmingselementen
9
10
Voor het eerste gebruik
2
3
4
5
6
Ovenverlichting
Vetfilter
Verwarmingselement in de achterwand Ventilator
Uitneembaar inschuifrooster
Inzetniveaus
Accessoires Oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen, braden
en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellen en wijzigen
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na
een stroomstoring knippert het symbool voor
Dagtijd automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te veranderen drukt u de toets Klokfuncties
zo vaak in tot het symbool voor Dagtijd
knippert.
Voor het eerste gebruik
11
2. Met de toets of de gewenste
temperatuur instellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen
en geeft de de ingestelde tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, als de
kinderbeveiliging is uitgeschakeld, de klokfuncties Kookwekker , Duur of Einde
niet zijn ingesteld en er geen ovenfunctie is
ingesteld.
Eerste reiniging
Voordat u de oven voor het eerst in gebruik neemt, moet u hem reinigen.
Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakken zouden beschadigd kunnen worden.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijgbare
onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna af.
4. Veeg de voorzijde af met een vochtige doek.
Zo leert u het apparaat kennen
Om het apparaat uit te proberen of alle bedieningsstappen uit te voeren, kan de
testfunctie worden gebruikt. De oven wordt niet warm.
12
Bedienen van de oven
Testfunctie inschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden en tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" gaat branden.
Testfunctie uitschakelen
1. Schakel het apparaat met de toets Aan/
Uit uit.
2. Houd de toetsen Programma's voor bakken/braden en tegelijk ingedrukt,
totdat er een signaal klinkt en op het display "d" uit gaat.
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Het weergaveveld
2
1
6
1
2
3
4
5
5
Memory: P / Test: d
Temperatuur/Dagtijd
Klokfuncties/Bedrijfstijd
Thermometersymbool
Bak-/braadprogramma's
3
4
Bedienen van de oven
13
6 Ovenfuncties
Het bedieningspaneel
1
2
6
1
2
3
4
5
6
3
5
4
Aan/Uit
Bak-/braadprogramma's
Toets +/Klokfuncties
Snel verwarmen
Ovenfunctie selecteren
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst met de toets Aan/Uit in.
• Als de gekozen functie gaat branden, begint te oven op te warmen of begint de
ingestelde tijd te verstrijken.
• Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt, klinkt er een signaal.
• De ovenverlichting wordt ingeschakeld zodra ern een ovenfunctie gestart is of
zodra de ovendeur geopend wordt.
De ovenverlichting gaat na 10 min. uit, als de deur geopend is en het apparaat
is uitgeschakeld.
• Apparaat met de toets Aan/Uit uitschakelen.
14
Bedienen van de oven
Ovenfunctie selecteren
1. Apparaat met de toets Aan/Uit inschakelen.
2. Toets of zo vaak indrukken tot de
gewenste ovenfunctie verschijnt.
• Op het temperatuurdisplay verschijnt
een voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet
binnen ongeveer 5 seconden verandert, begint de oven op te warmen.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets of de temperatuur naar
boven of naar beneden wijzigen.
De instelling vindt plaats in stappen van 5 °C.
Thermometersymbool
• Het langzaam oplopende thermometersymbool geeft aan in hoeverre de oven
al is opgewarmd.
• De drie na elkaar oplichtende segmenten van het thermometersymbool geven
aan dat de functie snel verwarmen in bedrijf is.
Bedienen van de oven
15
Ovenfunctie wijzigen
Voor het wijzigen van de ovenfunctie toets
of zo vaak indrukken tot de gewenste ovenfunctie wordt weergegeven.
De oven uitschakelen
Apparaat met de toets Aan/Uit
len.
uitschake-
Koelventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld, om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld, blijft de ventilator nog draaien, om het
apparaat af te koelen, daarna wordt hij automatisch uitgeschakeld.
Snel verwarmen
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extra functie Snel
verwarmen de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
LET OP!
Leg te bereiden levensmiddelen pas in de oven, als het Snelverwarmen beëindigd
is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen. Evt. Temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen indrukken. Het symbool brandt. De achtereenvolgende knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de temperatuurindicatie. Er klinkt een signaal. Het symbool gaat uit.
16
Bedienen van de oven
De oven verwarmt nu in de vooraf ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder.
U kunt de te bereiden levensmiddelen nu in de oven plaatsen.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Toepassing
Multi Hetelucht
Voor het braden en bakken op maximaal twee niveaus
tegelijk.
Infratherm
Voor het braden grotere stukken vlees of gevogelte op één
niveau. Deze functie is ook geschikt om te gratineren en
kort te bakken.
Grill
Voor het grillen van platte levensmiddelen en om te roosteren.
Ontdooien/Drogen
Voor het ontdooien en het drogen van kruiden, fruit of
groenten.
Op lage temperatuur
bereiden
Voor het bereiden van bijzonder mals en sappig braadvlees.
Rooster en bakplaat plaatsen
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging van het uittrekken hebben alle inschuifdelen aan de rechter- en
linkerkant een kleine bolling naar onderen.
Plaats de inschuifdelen zodanig dat deze bolling achterin de ovenruimte ligt. Deze
bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Bakplaat plaatsen:
Schuif de bakplaat tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Bedienen van de oven
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig dat de pootjes
naar beneden wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt is het serviesgoed bovendien beveiligd
tegen wegglijden.
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en de beide
steuntjes van boven naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven (ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar
boven uit de oven nemen.
Extra functies
Bak-/Braadprogramma's
Gebruik voor deze functie de opgegeven recepten.
Programma kiezen
17
18
Bedienen van de oven
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen. Toets bak-/braadprogramma's ,indrukken, daarna toets of
zo vaak indrukken tot op het display het gewenste programma verschijnt (P1 tot en met P12).
– In het functiedisplay verschijnt het
symbool voor de bijbehorende
ovenfunctie.
– In het tijddisplay verschijnt de bereidingstijd, het symbool voor Duur licht
op.
– Toets Klokfuncties indrukken, vervolgens toets of indrukken om de
tijdsduur te wijzigen.
– Na ongeveer 5 seconden wordt de oven ingeschakeld.
2. Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten lang een signaal. Het symbool voor
Duur knippert.
De oven wordt uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te schakelen.
Start uitstellen
De start van de bereidingstijd kan worden uitgesteld (zie Klokfuncties Einde ).
Bereidingstijd voortijdig beëindigen
Met de toets Aan/Uit de oven uitschakelen.
Memoryfunctie
Met de Memoryfunctie kan een instelling die telkens weer wordt gebruikt, worden
opgeslagen.
1. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klokfuncties Duur en/of Einde
instellen.
Bedienen van de oven
2. De toets bak-/braadprogramma's
gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houden, tot er een signaal
klinkt. De instelling is nu opgeslagen.
Om een andere instelling op te slaan, de
toets bak-/braadprogramma's gedurende ongeveer 2 seconden indrukken. De
eerder opgeslagen instelling wordt door
deze instelling vervangen.
Inschakelen van de memoryfunctie
1. Met de toets Aan/Uit de oven inschakelen.
2. Met de toets bak-/braadprogramma's
de opgeslagen instelling oproepen.
Klokfuncties
2
1
3
4
5
6
19
20
Bedienen van de oven
1 Klokfuncties
2 Tijdindicaties
3 Dagtijd
4 Duur/Einde/Bedrijfstijd
5 Klokfuncties
6 Insteltoetsen
Kookwekker
Voor het instellen van een korte tijd. Na afloop klinkt er een signaal.
Deze functie is niet van invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Hiermee kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie Hoofdstuk Voor
het eerste gebruik).
Algemene aanwijzingen
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ongeveer
5 seconden. Gedurende deze tijd kunt u met toets of de gewenste tijden
instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende
ongeveer 5 seconden. Daarna gaat het symbool branden. De ingestelde kookwekker begint te lopen.
• De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen
functie te lopen.
Bedienen van de oven
Kookwekker
1. Toets klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Kookwekker
knippert.
2. Met de toets of de gewenste
tijdsduur instellen (max. 99.00 minuten).
Na ongeveer 5 seconden wordt de resterende
tijd weergegeven op het display. Het symbool
voor Kookwekker brandt.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er 2
minuten lang een signaal. "0.00" brandt en
het symbool Kookwekker knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
21
22
Bedienen van de oven
Duur
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Duur knippert.
3. Met de toets of de gewenste bereidingstijd instellen.
De oven wordt ingeschakeld. Het symbool
voor Duur brandt.
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden
opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en het symbool Duur knippert.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
Bedienen van de oven
Einde
1. Ovenfunctie en met toets of de
temperatuur kiezen.
2. Toets klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool Einde knippert.
3. Met de toets of de gewenste
uitschakeltijd instellen.
De symbolen voor Einde en Duur branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld.
Door het herhaald indrukken van de toets
Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden
opgevraagd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er 2 minuten
lang een signaal. De oven wordt uitgeschakeld.
"0.00" brandt en de symbolen voor Einde
en Duur knipperen.
Signaal uitschakelen: door een willekeurige
toets in te drukken.
23
24
Bedienen van de oven
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen tegeijkertijd gebruikt worden, als de oven op een later
tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de tijd instellen, die het gerecht nodig heeft om
gaar te worden,
b ijv. 1 uur.
3. Met de functie Einde de tijd instellen, waarop het gerecht klaar zal zijn,
b ijv. 14:05 uur.
De symbolen voor Duur en Einde branden.
De oven wordt automatisch op het berekende
tijdstip ingeschakeld, b ijv. 13:05 uur.
Na afloop van de ingestelde duur klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal en wordt
de oven uitgeschakeld, b Bijv. 14:05 uur.
Overige functies
Uitschakeling display
U kunt energie besparen door het display uit te schakelen.
Bedienen van de oven
Display uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit
warmte worden aangegeven.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toets
klokfuncties en , tot het display
donker wordt.
25
uitschakelen. Er mag geen rest-
Zodra het apparaat weer in gebruik genomen wordt, wordt het display automatisch ingeschakeld. Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat het display
weer uit.
Om de dagtijd weer blijvend weer te laten
geven, moet u het display weer inschakelen.
Display inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/Uit uitschakelen.
2. Druk net zo lang tegelijk op de toets klokfuncties en , tot het display weer
verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden
gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/
Uit uitschakelen. Er mag geen
ovenfunctie gekozen zijn.
2. Toets bak-/braadprogramma's en
tegelijk ingedrukt houden, tot op
het display SAFE verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/
Uit uitschakelen.
2. Toets bak-/braadprogramma's en tegelijk ingedrukt houden, tot op het
display SAFE verdwijnt.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven is weer klaar voor gebruik.
26
Toepassingen, tabellen en tips
Toets Zoemer
Toets Zoemer uitschakelen
1. Apparaat eventueel met de toets Aan/
Uit uitschakelen.
2. Toets en tegelijk ingedrukt houden tot er een signaal klinkt (ongeveer 2 seconden).
De toets Zoemer is nu uitgeschakeld.
Toets Zoemer inschakelen
Toets en tegelijk ingedrukt houden
tot er een signaal klinkt (ongeveer 2 seconden).
De toets Zoemer is nu weer ingeschakeld.
Automatische uitschakeling van de oven
Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt of als de temperatuur
niet verandert, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld.
In het temperatuurdisplay knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven wordt uitgeschakeld bij een oventemperatuur van:
30 - 120° C na 12,5 uur
120 - 200° C na 8,5 uur
200 - 250° C na 5,5 uur
Op het display verschijnt UIT.
Ingebruikneming na automatische uitschakeling
De oven helemaal uitschakelen. Daarna kan hij weer in gebruik genomen worden.
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Bakvormen
• Voor Multi Hetelucht zijn vormen van licht metaal geschikt.
Toepassingen, tabellen en tips
Inzetniveaus
• Met Multi Hetelucht
1 bakplaat:
b ijv. Inzetniveau 2
27
kunt u op maximaal 2 bakplaten tegelijk bakken:
2
2
1
1
4
4
2
2
1 bakvorm:
b Bijv. Inzetniveau 1
2 bakplaten:
b Bijv. inzetniveaus 2 en 4
Algemene aanwijzingen
U kunt met Multi Hetelucht ook twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster
bakken. De baktijd duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens de bereiding
kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het
diepgevroren gerecht en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn afgekoeld
trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vind u een keur aan gerechten met de daarvoor aanbevolen temperatuur, bereidingstijd en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaardes, omdat deze afhankelijk zijn van
de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
28
Toepassingen, tabellen en tips
• Wij adviseren u de eerste keer de lagere temperatuurwaarde in te stellen en pas
indien nodig, Bijv. wanneer u een sterkere bruining wenst of als de baktijd te
lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor een eigen recept geen concrete aanwijzingen kunt vinden, raadpleeg
dan een vergelijkbaar gerecht.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op platen of in vormen kan de
baktijd ongeveer 10-15 minuten langer zijn.
• Vochtig gebak ( Bijv. pizza's, vruchtengebak enz.) moeten op één niveau worden
gebakken.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het bakproces
soms niet overal even bruin. Verander in dat geval niet de temperatuurinstelling. In de loop van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een andere bak-/braadverhouding hebben dan het apparaat
dat u tot nu toe gebruikt heeft. Pas daarom de instellingen die u gewend bent
(temperatuur, bereidingstijden) en inzetniveaus aan de aanbevelingen in de volgende tabel aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de
baktijd uitschakelen, om gebruik te maken van de restwarmte.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het plaatsen van gerechten
in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
1
160-170
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
1
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
2
170-190
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
2
150-170
0:20-0:25
Dichte appeltaart
1
160-180
0:50-1:00
Appeltaart (2 vormen O 20 cm, diagonaal
geplaatst)
1
180-190
1:05-1:20
Toepassingen, tabellen en tips
29
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Hartige taart ( Bijv. Quiche Lorraine)
2
170-190
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
Gistbroodje/krans
1
160-180
0:30-0:40
Kerststol
1
160-180
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
1
180-200
0:45-0:60
Roomsoezen/tompoezen
2
170-190
0:30-0:40
Biscuitrol
2
200-2201)
0:08-0:15
Kruimelgebak droog
2
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek
2
170-1901)
0:15-0:30
Vruchtentaart (op gistdeeg/roerdeeg)
2
160-180
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
2
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbaar beleg ( Bijv. kwark, 2
slagroom, pudding)
150-170
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)
2
190-2101)
0:20-0:40
Pizza (dun)
2
2301)
0:12-0:20
Turks brood
2
2301)
0:10-0:20
Zwitsers fruitpuddinkje
2
190-210
0:35-0:50
Zandtaartdeegkoekjes
2
160-180
0:06-0:20
Spritsgebak
2
160
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
2
160-180
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
2
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
2
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
2
160-180
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
2
180-2001)
0:20-0:30
Broodjes
2
210-230
0:20-0:35
Gebak op bakblik
Klein gebak
30
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken op één inzethoogte
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Kleine cakejes (20 stuks/blik)
2
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
0:20-0:30
1701)
1) Oven voorverwarmen
Op verschillende inzetniveaus bakken
Soort gebak
Multi Hetelucht
Inzetniveau van onderaf
Temperatuur
in °C
Tijd uur: min.
2 niveaus
Klein gebak
Zandtaartdeegkoekjes
2/4
160-180
0:15-0:35
Spritsgebak
2/4
160
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2/4
160-180
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2/4
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2/4
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2/4
160-180
0:30-0:60
Klein bladerdeeggebak
2/4
180-2001)
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen
Tips voor het
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge- Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen Baktijden kunnen niet verkort worden door
een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof. Let op de
kneedtijden, vooral bij het gebruik
van keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Gebak is te droog
Toepassingen, tabellen en tips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
31
Oplossing
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak wordt ongelijkma- Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en
baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld Het deeg gelijkmatig over de bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger instellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Pastaschotel
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
1
180-200
0:45-1:00
1
180-200
0:25-0:40
1
160-170
0:15-0:30
Gegratineerd stokbrood 1)
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
1
180-200
0:30-1:00
Gevulde groente
1
160-170
0:30-1:00
Lasagne
Gegratineerde
groente 1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
Diepvriespizza
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Patates frites
1) (300-600 g)
Infratherm
3
200-220
volgens aanwijzingen van de fabrikant
32
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
Stokbrood
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
Vruchtentaart
Multi Hetelucht
3
volgens aanwijvolgens aanwijzingen van de fa- zingen van de fabrikant
brikant
1) Patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
Braden
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (let op de aanwijzingen van
de fabrikant!).
• Wij adviseren u alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te braden. Op die manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan zonder
deksel braden.
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij adviseren u alleen stukken vlees en vis die groter zijn dan 1 kg in de
oven te braden.
• Om het aanbranden van vleessap of vet te voorkomen, adviseren wij u een beetje
vocht in de braadslee te gieten.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de bereidingstijd) omkeren.
• Grote braadstukken en gevogelte tijdens de bereiding meermaals met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ongeveer 10 minuten voor het einde van de baktijd uit, om te
profiteren van de restwarmte.
Toepassingen, tabellen en tips
33
Braadtabel
Soort vlees
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Varkensvlees
Schouderstuk, nekstuk, ham (1000-1500
g)
1
170-190
1:30-2:00
Karbonade, casselerib (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Gehakt (750-1000 g)
1
180-200
0:45-1:00
Varkensschenkel, voorgekookt (750-1000 1
g)
170-190
1:30-2:00
Rundvlees
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
180-200
2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas, per cm dikte
1
210-2301)
0:06-0:09 per
cm dikte
Stoofvlees (1000-1500 g)
1
170-190
1:30-2:00
Kafsschenkel (1500-2000 g)
1
170-190
2:00-2:30
Lamsbout (1000-1500 g)
1
170-190
1:15-2:00
Lamsrug (1000-1500 g)
1
180-200
1:00-1:30
Kalfsvlees
Lamsvlees
Kort te braden stukken vlees op de bakplaat
Worstjes, Cordon bleu
1
220-2301)
0:05-0:08
Braadworst
1
220-2301)
0:12-0:15
Schnitzel of karbonade, gepaneerd
1
220-2301)
0:15-0:20
Gehaktballen
1
210-2201)
0:15-0:20
1
210-220
0:45-1:15
Kip, poularde (1 - 1,5 kg)
1
190-210
0:45-1:15
Halve kip (per 400-500 g)
1
200-220
0:35-0:50
Stukken gevogelte (per 200-250 g)
1
200-220
0:35-0:50
Eend (1500-2000 g)
1
180-200
1:15-1:45
Vis (stoven)
Hele vissen (1000-1500 g)
Gevogelte
34
Toepassingen, tabellen en tips
Soort vlees
Multi Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd uur: min.
Wild
Hazenrug, hazenbout (bis 1000 g)
1
220-2301)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug (1500-2000 g)
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout (1500-2000 g)
1
200-210
1:30-2:15
1) Oven voorverwarmen
Bereidingen op lage temperatuur
Ovenfunctie: Bereidingen op lage temperatuur
Met de ovenfunctie Bereidingen op lage temperatuur blijft het braadstuk lekker
mals en bijzonder sappig.
Wij bevelen u deze bereidingswijze aan voor malse, magere stukken vlees en vis.
Bereidingen op lage temperatuur zijn niet geschikt voor b ijv. suddervlees of een
vet varkensbraadstuk.
De oven wordt opgewarmd tot de vooraf ingestelde temperatuur. Als deze temperatuur bereikt is, klinkt er een signaal. Daarna wordt de oven automatisch omgeschakeld naar een lagere temperatuur.
Let op: Plaats voor het braden het vetfilter!
Met de ovenfunctie Bereidingen op lage temperatuur de gerechten
open zonder deksel bereiden.
altijd
1. Het braadstuk in de pan heel heet aanbraden.
2. Leg het vlees in een braadslee of direct op het rooster met een daaronder
geplaatste opvangbak.
kie3. In de oven plaatsen. Ovenfunctie Bereidingen op lage temperatuur
zen, evt. temperatuur wijzigen en gaar laten worden (zie tabel).
Tabel bereidingen op lage temperatuur
Gerecht 1)
Rosbief
Gewicht g
1000-1500
Temperatuurinstelling
120
Inzetniveau
1
Totale tijd in
min.
90-110
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht 1)
Gewicht g
Temperatuurinstelling
Inzetniveau
Totale tijd in
min.
Runderbiefstuk
1000-1500
120
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
120
1
100-120
Steaks
200 - 300
120
3
20-30
1) Voor het garen in de pan aanbraden
Grill
Ovenfunctie: Grill
met maximale temperatuurinstelling
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• Voor het grillen zowel het rooster als de bakplaat gebruiken.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grillen is met name geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Grilltijd
1. kant
2. kant
Gehaktballen
3
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
2
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
3
8-10 min.
6-8 min.
Runderfilet, kalfsbiefstukken 3
6-7 min.
5-6 min.
Ossenhaas, Rosbief (ca. 1 kg) 2
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Geroosterd brood met beleg
2
8-10 min.
---
1) Grillrooster zonder bakplaat gebruiken
35
36
Toepassingen, tabellen en tips
Infratherm
Ovenfunctie: Infratherm
Gerecht
Temperatuur in
°C
Plaat
Grillrooster
Inzetniveau
Grilltijd
in minuten
na ... minuten omkeren
Kip (900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Gevulde varkensrollade
(2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastaschotel
180
---
2
30
---
Gegratineerde aardappelschotel
200
---
2
20-23
---
Gnocchi, gegratineerd
180
---
2
20-23
---
Bloemkool met Hollandaise
saus
200
---
2
15
---
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen (Temperatuurinstelling 30°C)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster zetten.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd
aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien het rooster op het 1e inzetniveau van onderen plaatsen.
Ontdooitabel
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgedraaid schoteltje in een
groot bord leggen, halverwege de tijd
omdraaien
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Vlees, 500g
90-120
20-30
Halverwege de tijd omdraaien
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Toepassingen, tabellen en tips
Gerecht
Ontdooitijd in
min.
Nadooitijd in
min.
37
Opmerking
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Room, 2 x 200g
80-100
10-15
Room kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
Taart, 1400g
60
60
---
Drogen
Ovenfunctie: Ontdooien/Drogen
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegde plaat.
• U bereikt een beter resultaat als u halverwege de droogtijd de oven uitschakelt,
de deur opent en de oven gedurende de nacht af laat koelen.
Daarna het gerecht laten drogen tot het klaar is.
Gerecht
Temperatuur in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren (richtwaarde)
Groente
Bonen
75
2
2/4
6-9
Paprika (reepjes)
75
2
2/4
5-8
Soepgroenten
75
2
2/4
5-6
Paddenstoelen
50
2
2/4
6-9
Kruiden
40-50
2
2/4
2-4
Pruimen
75
2
2/4
8-12
Abrikozen
75
2
2/4
8-12
Schijfjes appel
75
2
2/4
6-9
Peren
75
2
2/4
9-13
Fruit
Inmaken
Ovenfunctie: Multi Hetelucht
38
Toepassingen, tabellen en tips
• Gebruik voor het inmaken alleen in de handel verkrijgbare glazen potten van
hetzelfde formaat.
• Glazen potten met Twist-Off- of bajonetsluitingen en metalen bakjes zijn
niet geschikt.
• Voor het inmaken het 1e inzetniveau van onderen gebruiken.
• Gebruik voor het inmaken de plaat. Hierop kunt u zes glazen potten met elk een
inhoud van een liter plaatsen.
• De glazen potten moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en goed afgesloten zijn.
• Plaats de glazen potten zodanig op de plaat, dat ze elkaar niet raken.
• Giet ongeveer 1/2 liter water op de plaat, zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen potten begint te borrelen (bij 1-liter potten
na ongeveer 35-60 minuten), de oven uitschakelen of de temperatuur verlagen
tot 100°C (zie tabel).
Inmaaktabel
Temperatuur in
°C
Inmaken tot het borrelen begint in min.
Doorkoken bij 100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Wortelen2)
160-170
50-60
5-10
Paddenstoelen 2)
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product1)
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
1) De aangegeven inmaaktijden en temperaturen zijn richtwaardes.
2) In de uitgeschakelde oven laten staan
Toepassingen, tabellen en tips
39
Geprogrammeerde recepten
De oven beschikt over 12 geprogrammeerde functies/recepten, die met de toets
bak-/braadprogramma's na elkaar kunnen worden gekozen.
P1
CITROENTAART
P2
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
P3
WIT BROOD
P4
BROODJES PER 40 G
P5
PIZZA
P6
QUICHE LORRAINE
P7
AARDAPPELGRATIN
P8
VISFILET
P9
KALFSRUG
P 10
LASAGNE
P 11
VARKENSBRAADSTUK
P 12
KIP 1000 G
CITROENTAART 1000 G
Voor het deeg:
• 250 g boter
• 200 g suiker
• 1 pakje vanillesuiker
• 1 snufje zout
• 4 eieren
• 150 g meel
• 150 g zetmeel
• 1 afgestreken theelepel bakpoeder
• geraspte schil van 2 citroenen
Glazuur:
• 1/8 ltr. citroensap
• 100 g poedersuiker
Zwarte langwerpige bakvorm, 30 cm lang
40
Toepassingen, tabellen en tips
Margarine voor het invetten
Paneermeel voor het bestrooien van de bakvorm
Boter, suiker, citroenschil, vanillesuiker en zout in een mengkom doen en roeren
tot een schuimige massa ontstaat. Vervolgens de eieren een voor een toevoegen
en nogmaals roeren tot het een schuimige massa is geworden.
Het met het meel en het zetmeel vermengde bakpoeder toevoegen aan de schuimmassa en het geheel mengen.
Het deeg in de ingevette en met paneermeel bestrooide bakvorm gieten, gladstrijken en in de oven plaatsen.
Na het bakken het citroensap en de poedersuiker mengen. De gebakken taart op
een stuk aluminiumfolie storten.
Het aluminiumfolie rond de taart omhoog vouwen, zodat het glazuur niet weg kan
vloeien. Met een houten prikker gaatjes in de taart maken en het glazuur met een
penseel aanbrengen.
Daarna de taart even laten staan.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 1 CITROENTAART
2
60 min.
MANDARIJNEN-KWARKGEBAK
Ingrediënten van het deeg:
• 200 g meel
• 1 theelepel bakpoeder
• 100 g suiker
• 75 g boter
• 2 eieren
• 1 snufje zout
• Margarine voor het invetten
Bereidingswijze van het deeg:
Boter en suiker goed door elkaar mengen. Eieren toevoegen en ook goed mengen.
Gezeefd meel en bakpoeder aan het vet-/suikermengsel toevoegen en kort kneden
zodat er een soepel deeg ontstaat.
Deeg ongeveer 1 uur in de koelkast plaatsen. Daarna met een deegroller uitrollen
en in een ingevette bakvorm doen.
Toepassingen, tabellen en tips
41
Ingrediënten garnering:
• 500 g kwark
• 80 ml zonnebloemolie
• 100 g crème fraiche
• 125 ml melk
• 2 eieren
• 140 g suiker
• 1/2 pakje puddingpoeder
• 1 blik mandarijntjes (1000 g)
• 1 pakje taartglazuur
Bereidingswijze van de garnering:
De ingrediënten in een mengkom doen en gelijkmatig door elkaar mengen. Daarna
op de uitgerolde zandtaartdeegbodem plaatsen. De mandarijntjes over de kwark
verdelen.
Na het bakken het taartglazuur over de afgekoelde taart verdelen.
Instelling
Inzetniveau
P 2 MANDARIJN-KWARKGEBAK 3
Duur
55 min.
WIT BROOD 600-800 G
Ingrediënten:
• 500 g meel
• 1/2 blokje verse gist of 1 pakje droge gist
• 330 ml melk
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist oplossen in lauwwarme melk en
toevoegen aan het meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Afhankelijk van de eigenschappen van het meel kan meer melk nodig zijn.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Vorm van het deeg twee broden en plaats deze op de ingevette bakplaat of de
patisserie-bakplaat (extra accessoire). Laat de broden nogmaals rijzen tot ze de helft
groter zijn.
42
Toepassingen, tabellen en tips
Strooi voor het bakken wat meel over de broden en maak met een scherp mes 3
diagonale inkepingen van minstens 1 cm diep.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 3 WIT BROOD
2
55 min.
BROODJES VAN 40 G ELK (12-16 stuks)
Ingrediënten:
• 500 g meel Type 405
• 20 g verse gist of 1 pakje droge gist
• 300 ml water
• 10 g zout
Bereidingswijze:
Meel en zout in een grote kom doen. De gist oplossen in het water en toevoegen
aan het meel. Alle ingrediënten tot een soepel deeg kneden.
Laat het deeg rijzen tot het twee keer zo veel is.
Snij het deeg in stukken, vorm er broodjes van en leg deze op de ingevette bakplaat
of de patisserie-bakplaat (extra accessoire). Broodjes nogmaals ongeveer 25 minuten laten rijzen.
Voor het bakken de broodjes kruislings insnijden. Naar keuze bestrooien met maanzaad, komijn of sesamzaad.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 4 BROODJES VAN 40 G ELK
3
25 min.
PIZZA
Voor 1 bakplaat of 2 ronde vormen
Ingrediënten van het deeg:
• 300 g meel Type 405
• 200 ml water
• 14 g gist
• 2 eetlepels olie
• 3 g zout
Bereidingswijze van het deeg:
Toepassingen, tabellen en tips
43
Gist in een kom verkruimelen en in lauwwarm water oplossen. Het met het zout
en de olie gemengde meel toevoegen. De ingrediënten zolang kneden, tot het een
soepel deeg is, dat loskomt van de kom.
Het deeg vervolgens afgedekt laten rijzen, tot het twee maal zoveel geworden is.
Ingrediënten garnering:
• 1 blik gepelde tomaten (800 g netto), fijngehakt
• 100 g salami, in in vieren gesneden plakjes
• 350-400 g feta of mozzarella, in blokjes van 1 cm
• Oregano of pizzakruiden
Als variatie op de garnering kunnen champignons of gekookte ham gekozen worden.
Bereiding:
Het tomatensap afgieten (kan voor saus gebruikt worden).
Het deeg uitrollen, op een ingevette bakplaat leggen. Vervolgens met een vork
gaatjes in het deeg prikken.
De ingrediënten voor de garnering achtereenvolgens op het deeg rangschikken.
Feta of mozzarella gelijkmatig over de garnering verdelen. Tenslotte de oregano
over de garnering strooien.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 5 PIZZA
3
25 min.
QUICHE LORRAINE
Ingrediënten van het deeg:
• 250 g meel Type 405
• 125 g boter
• 60 ml water
• 1 theelepel zout
• wat peper en nootmuskaat
Bereidingswijze van het deeg:
Meng het meel, de boter en het zout door elkaar, voeg het water toe en kneed het
geheel snel tot een deeg.
Het deeg 1 uur in de koelkast laten afkoelen.
Ingrediënten garnering:
44
Toepassingen, tabellen en tips
• 100 ml melk
• 150 ml zure room
• 2 eieren
• 150 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 150 g magere spekblokjes
• 150 g uien, in blokjes gesneden
• peper, nootmuskaat
Bereidingswijze van de garnering:
Bak de magere spekblokjes en uien licht aan.
Klop de melk, room, eieren en kruiden goed door elkaar, voeg daarna de geraspte
kaas aan het mengsel toe.
Bereiding:
Rol het deeg uit en leg het in een ingevette, gladde springvorm (ø 28 cm). Verdeel
de spekblokjes en de uien gelijkmatig over het deeg en giet het mengsel er overheen.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 6 QUICHE LORRAINE
3
40 min.
AARDAPPELGRATIN
• 1000 g aardappelen
• naar wens 1 theelepel zout en peper
• 1 teentje knoflook, geschild
• 300 g Gruyère of Emmentaler kaas, geraspt
• 3 eieren
• 250 ml melk
• 4 eetlepels room
• 1 eetlepel tijm
• 3 eetlepels boter
Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, snijd ze in dunne plakken, droog ze af en bestrooi ze met zout
en peper.
Leg de helft van de aardappelschijfjes in een ingevette, vuurvaste schaal en strooi
er wat geraspte kaas over. Leg de overige aardappelschijfjes er bovenop en strooi
de rest van de kaas eroverheen.
Toepassingen, tabellen en tips
45
Pers het teentje knoflook en vermeng dit met de eieren, melk, room en de tijm.
Voeg een beetje zout toe en giet het mengsel over de aardappelen.
Schaaf de boter in kleine stukjes en verdeel deze over het gerecht.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 7 ARDAPPELGRATIN
2
55 min.
VISFILET
Ingrediënten:
• 700 g filet van snoekbaars of zalmforel, in blokjes
• 100 g Emmentaler, geraspt
• 200 ml room
• 50 g paneermeel
• zout, peper, citroensap
• peterselie, gehakt
• 40 g boter voor het invetten van de vorm
Bereidingswijze:
Druppel het citroensap over de visfilet en laat het even intrekken. Dep daarna het
overtollige sap met wat keukenpapier weg.
Bestrooi de visfilets vervolgens aan beide zijden met zout en peper. Leg ze daarna
in een ingevette, vuurvaste schaal.
Maak een mengsel van de room, de geraspte kaas, het paneermeel en de fijngehakte
peterselie en verdeel dit over de visfilet.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 8 VISFILET
2
25 min.
KALFSRUG
Ingrediënten:
• 1000 g kalfsrug
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was de kalfsrug en dep hem droog met keukenpapier.
46
Toepassingen, tabellen en tips
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees daarmee gelijkmatig.
Leg de kalfsrug in een vuurvaste schaal of in een glazen schaal met inzetstuk met
gaatjes (extra accessoire) en plaats de schaal in de oven.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 9 KALFSRUG
2
80 min.
LASAGNE
Vleessaus:
• 100 g doorregen buikspek
• naar wens 1 ui en 1 wortel
• 100 g Selderij
• 2 eetlepels olijfolie
• 400 g gemengd gehakt
• 1 klein blik tomaten, in stukjes (ongeveer 400 g)
• oregano, tijm, zout en peper
• 3 eetlepels boter
• 250 g groene lasagnebladen
• 50 g Parmezaanse kaas, geraspt
• 150 g Emmentaler, geraspt
Bechamelsaus:
• 75 g boter
• 50 g meel
• 500 ml melk
• zout, peper en nootmuskaat
Het spek met een scherp mes van zwoerd en kraakbeen ontdoen en in blokjes
snijden. De ui en de wortel schillen, de selderij schoonmaken, alle groente in kleine
blokjes snijden. De olie in een stoofpan verhitten, de spekblokjes en de groente
daarin roerbakken. Het gehakt beetje bij beetje toevoegen, los bakken en blussen
met wat bouillon. De vleesragout op smaak brengen met tomatenpuree, de kruiden,
zout en peper en afgedekt op een laag pitje ongeveer 30 minuten in laten koken.
Ondertussen de bechamelsaus klaarmaken. Daarvoor de boter in een pan doen, het
meel erbij strooien en onder voortdurend roeren goudgeel laten worden. Beetje bij
beetje onder voortdurend roeren de melk erbij gieten. De saus op smaak brengen
Toepassingen, tabellen en tips
47
met zout, peper en nootmuskaat en zonder deksel ongeveer 10 minuten laten
inkoken. Een grote rechthoekige ovenschaal invetten met een eetlepel boter.
Afwisselend een laag pastabladen, vleesragout, bechamelsaus en geraspte kaas in
de schaal leggen. De bovenste laag moet een met kaas bestrooide laag bechamelsaus zijn. De rest van de boter in kleine stukjes op het gerecht leggen.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 10 LASAGNE
2
50 min.
VARKENSBRAADSTUK
Ingrediënten:
• Varkensbraadstuk van de hals
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika
Bereidingswijze:
Was het vlees en dep het droog met keukenpapier.
Meng de kruiden met de olie en bestrijk het vlees daarmee gelijkmatig. Vervolgens
legt u het varkensvlees in een vuurvaste schaal met inzetstuk met gaatjes (extra
accessoire).
Na ongeveer 40 minuten het braadstuk omkeren.
Na het eerste geluidssignaal controleren of het vlees gaar is. Indien nodig, de resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal (10 min.) verlengen.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 11 VARKENSBRAADSTUK
2
90 min.
KIP 1200 G
Ingrediënten:
• 1 kip (1000 - 1200 g)
• 2 eetlepels olie
• zout, peper, paprika, kerriepoeder
Bereidingswijze:
Was de kip en dep hem droog met keukenpapier.
48
Reiniging en onderhoud
Meng de kruiden met de olie en bestrijk de kip daarmee gelijkmatig aan de binnenen buitenkant.
Leg daarna de kip met de borstzijde naar beneden in een vuurvaste schaal of in een
glazen schaal met inzetstuk met gaatjes (extra accessoire). Na ongeveer 25 minuten
de kip omdraaien.
Na het eerste geluidssignaal (ongeveer 50 min.) controleren of de kip gaar is. Indien
nodig de resterende braadtijd tot het 2e geluidssignaal (ongeveer 60 min.) laten
verlopen.
Instelling
Inzetniveau
Duur
P 12 KIP 1200 G
2
55 min.
Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!
Om het apparaat schoon te maken, moet het uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
WAARSCHUWING!
Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan!
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen, aggressieve schoonmaakmiddelen of schurende
voorwerpen.
LET OP!
Gebruik geen ruwe, krassende schoonmaakmiddelen of scherpe metaalschrapers
om het glas te reinigen, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak die
kunnen leiden tot het verbrijzelen van het glas.
Buitenkant van het apparaat
• Neem de voorkant van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken de in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
• Gebruik alstublieft geen schuurmiddel noch schuursponjes.
Reiniging en onderhoud
49
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreiningen laten zich dan het makkelijkst verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen dan de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let, bij het gebruik van ovensprays, altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Binnenkant oven
Maak de oven na ieder gebruik schoon. Verontreiningen laten zich dan het makkelijkst verwijderen en kunnen dan niet aanbranden.
1. Bij het openen dan de ovendeur wordt de verlichting automatisch ingeschakeld.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog hem goed af.
Hardnekkig vuil kan verwijderd worden met speciale ovenreinigers.
Let, bij het gebruik van ovensprays, altijd goed op de aanwijzingen van de fabrikant!
Bovenkant van de oven met katalytische reinigingshulp
(ruw, poreus oppervlak)
De bovenkant van de oven is voorzien van een katalytische reinigingshulp, die
binnen een bereik van meer dan 200°C kleinere verontreinigingen verbrandt.
Volg de volgende aanwijzingen op voor een optimale werking van de reinigingshulp.
LET OP!
Gebruik geen krassende en schurende schoonmaakmiddelen, ovensprays of staalwol, geen zeep of andere reinigingsmiddelen. Deze verstoren de katalytische reinigingshulp in de bovenkant van de oven. Eventueel achtergebleven resten met
een vochtige, zachte spons afvegen.
De oven altijd alleen korte tijd openen, dit ter ondersteuning van de katalytische
reinigingshulp.
50
Reiniging en onderhoud
LET OP!
Gebruik geen textiel. De draden blijven aan het ruwe oppervlak hangen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) na elk gebruik afspoelen
en goed afdrogen. Kort laten inweken maakt het schoonmaken makkelijker.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasmachine reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand het filter in wat water met 2-3 eetlepels afwasmachinereiniger uitkoken.
Inschuifroosters
Om de zijwanden van de oven schoon te maken, kunnen de aan de linker- en
rechterkant verwijderd worden.
Inschuifrooster verwijderen
Roosters eerst aan de voorkant van de ovenwand wegtrekken (1)
Reiniging en onderhoud
en dan van de achterkant losmaken (2).
2
1
Inschuifrooster terugzetten
De afgeronde einden van de geleidingsstangen moeten naar voren wijzen!
Bij het terugplaatsen de roosters eerst aan de
achterkant weer inhangen (1) en dan voor
inzetten en aandrukken (2).
1
2
51
52
Reiniging en onderhoud
Ovenverlichting
WAARSCHUWING!
Pas op voor elektrische schokken! Om het ovenlampje te vervangen:
• de oven uitschakelen!
• De zekeringen in de zekeringenkast losdraaien of uitschakelen.
Om het ovenlampje en de glazen afdekking te beschermen een doek op de bodem
van de oven leggen.
Ovenlampje aan de zijkant vervangen / glazen afdekking schoonmaken
1. Linker inschuifrooster verwijderen.
2. Glazen afdekking met een smal,
stomp voorwerp ( Bijv. een theelepeltje) verwijderen en schoonmaken.
3. Indien nodig: Ovenverlichting 25
Watt, 230 V, 300°C hittebestendig,
vervangen.
4. Glazen afdekking weer op zijn plaats
zetten.
5. Inschuifrooster terugzetten.
Ovendeur
Voor het reinigen van de ovendeur kunt u deze verwijderen.
Reiniging en onderhoud
53
Ovendeur verwijderen
1. Zet de ovendeur helemaal open.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal opklappen.
3. Ovendeur met beide handen aan de
zijkanten vastpakken en over de
weerstand heen ongeveer 3/4 sluiten.
4. Deur van de oven wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. Deur met de buitenkant naar onderen op een zachte, effen ondergrond
leggen, bijvoorbeeld op een dikke
doek, om krassen te voorkomen.
4
3
2
Ovendeur - Deur terugplaatsen
1. De deur, aan de kant waar de handgreep zit, met beide handen aan de
zijkanten vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ongeveer
60° houden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven, zo ver
mogelijk naar binnen schuiven.
4. De deur tot de weerstand naar boven
opheffen en dan helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in hun oorspronkelijke stand
terugklappen.
6. Ovendeur - Deur sluiten
3
4
60
5
4
54
Hulp bij storingen
Hulp bij storingen
Probleem
Mogelijke oorzaak
De oven wordt niet warm De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
De oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn
niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De automatische uitschakeling
Zie Automatische uitschakeling
van de oven is in werking getreden
De kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
De zekering in de huisinstallatie
(zekeringenkast) is doorgebrand.
Als de zekeringen meerdere malen
worden uitgeschakeld, neem dan
contact op met een erkend elektro-installateur.
De ovenverlichting valt
uit
Het ovenlampje is stuk
Ovenlampje vervangen
Op het display brandt
"d" en de oven wordt
niet warm, de ventilator
doet het niet
De testfunctie is ingeschakeld
Apparaat uitschakelen. Houd de
toetsen en tegelijk ingedrukt, tot er een signaal klinkt en
de weergave "d" verdwijnt
Als u de storing met de aangegeven oplossingen niet kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw vakhandelaar of met de Klantenservice.
WAARSCHUWING!
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de
gebruiker ontstaan.
In geval van oneigenlijk gebruik kan het bezoek van de technicus van de klantenservice of van de vakhandelaar ook tijdens de garantieperiode niet zonder kosten
plaats vinden.
Aanwijzing voor apparaten met metalen voorkant: Vanwege de koele voorkant van
uw apparaat kan er zich, na het openen van de deur, tijdens of kort na het bakken
of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de glazen binnenkant van de
deur.
55
Montageinstructie
LET OP!
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mag alleen worden uitgevoerd
door een erkende installateur. Volg deze instructies alstublieft op, omdat anders
de garantie in geval van beschadiging vervalt.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten beschadigde aansluitkabels vervangen worden door onze Klantenservice of door een erkend installateur
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een voorziening aanwezig zijn, die het mogelijk
maakt, het apparaat met een opening tussen de contacten van minstens 3mm
omnipolair van het net los te koppelen.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden Bijv. LS-schakelaars, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting gedraaid worden), FI-schakelaars en
veiligheidsschakelaars.
• De aansluiting via een contactdoos dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat de contactdoos toegankelijk is en buiten de coördinatieruimte ligt.
• De aanrakingsbeveiliging moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930 norm.
56
1a
380-383
20
min.
560
13
592
388
375
min.
550
592
567
1b
592
380-383
380
20
13
min.
560
388
375
min.
550
388
567
592
252
252
57
1c
592
380-383
20
13
388
375
380
388
380
min.
550
min. 560
375
388
375
567
592
252
58
59
3
90 0
4
20
2x3,5x25
13
60
Afvalverwerking
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie
over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofonderdelen zijn door internationale afkortingen zoals bijv. >PE <, >PS< enz.
gekenmerkt. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.
WAARSCHUWING!
Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen gevaar oplevert, moet het onklaar
gemaakt worden voordat u het weggooit.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de voedingskabel van het apparaat.
Service
Probeer bij technische storingen eerst met behulp van de gebruiksaanwijzing
(Hoofdstuk "Hulp bij storingen") het probleem zelf op te lossen.
Als u het probleem niet op kunt lossen, neem dan contact op met de Klantenservice
of met een van onze service-afdelingen.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:
• Modelbeschrijving
• Productnummer (PNC)
• Serienummer (S-No.) (Zie voor de nummers het typeplaatje)
• Aard van de storing
• eventuele foutmelding, die het op apparaat wordt aangegeven
Om de nodige gegevens van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u
deze hieronder te noteren:
Garantie/serviceafdeling
61
Modelbeschrijving: ........................................
PNC: ........................................
S-No: ........................................
NL
Garantie/serviceafdeling
NEDERLAND
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal
dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur
van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en
het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
62
Garantie/serviceafdeling
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
– voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
– contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of
montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen
van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker
in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt
ten laste van de gebruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
Garantie/serviceafdeling
63
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik
zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de
gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden
aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond
en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek
van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd
zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de
technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van
voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal
overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting wor-
64
Garantie/serviceafdeling
den gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt
eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek
worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening
worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van
type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste
tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel
plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij
een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij
normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde
garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren
van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw
exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen
bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs
vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel
daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een
Europese Garantie
65
van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake
van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400
AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek ser- tel. 0172-468 300
vicetechnicus en onderdelen)
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. 0172-468 172
www.aeg.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lange levensduur van uw product op ons
rekenen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw product kosteloos te registreren
op onze internetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kunnen u dan nog beter van dienst
zijn met informatie over producten,gebruiksaanwijzingen, tips, innovaties, oplossingen voor onverhoopte storingen etc.
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs
genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de
garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van
toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het
apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een
geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate
voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
66
www.electrolux.com
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke
koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet
verleende rechten aan.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
www.electrolux.com
67
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
68
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
69
70
71
www.electrolux.com
315 9140 04-A-04082008
www.aeg-electrolux.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement