Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
Пре употребе телевизора детаљно
проучите ово Упутство и сачувајте га ради
каснијег коришћења.
LHDN19V68UK
Број дела: IES09
Српски
Садржај
Важна безбедносна упутства и мере заштите животне средине -----------------2
Важна безбедносна упутства ----------------------------------------------------------------------------------2
Мере заштите животне средине ------------------------------------------------------------------------------4
Инсталирање уређаја -----------------------------------------------------------------------------------------5
Упутство за уградњу постоља - -------------------------------------------------------------------------------5
Положај тастера и прикључака на телевизору ----------------------------------------------------------6
Повезивање са осталим уређајима -------------------------------------------------------------------------8
Употреба даљинског управљача --------------------------------------------------------------- 11
Намена тастера на даљинском управљачу ------------------------------------------------------------ 11
Укратко о употреби даљинског управљача ------------------------------------------------------------- 12
Основне операције--------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Укључивање/искључивање уређаја ----------------------------------------------------------------------- 13
Промена канала и јачине звука ----------------------------------------------------------------------------- 13
Подешавања на почетном менију - ------------------------------------------------------------------------ 13
Избор улазног извора ------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Промена режима слике --------------------------------------------------------------------------------------- 14
Промена режима звука ---------------------------------------------------------------------------------------- 14
Замрзавање слике ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Пригушење звука ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Подешавање тајмера за искључење --------------------------------------------------------------------- 14
Промена размере слике -------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Промена подешавања телевизора ----------------------------------------------------------------- 15
Подешавање канала ------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Подешавање слике --------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Подешавање звука --------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Подешавање екрана ------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Подешавање функција ---------------------------------------------------------------------------------------- 18
Блокирање неприкладних садржаја - --------------------------------------------------------------------- 19
Функције за управљање дигиталним мултимедијалним садржајима -------- 20
Кратак опис функција ------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Упознавање с функцијама тастера на даљинском управљачу ----------------------------------- 20
Прегледање слика ---------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Уживање у музици ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Репродукција аудио-видео датотека ---------------------------------------------------------------------- 21
Додатак --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Техничке карактеристике ------------------------------------------------------------------------------------- 23
Отклањање проблема ----------------------------------------------------------------------------------------- 24
Додатна опрема ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Важна безбедносна упутства
ã
Важна безбедносна упутства
Симболи за мере опреза
Симбол муње са стрелицом унутар троугла упозорава корисника на присуство
опасних напона у уређају.
Симбол ускличника унутар троугла упозорава корисника на важно упутство у вези с
овим уређајем.
u Општа упутства.
Упозорења: Пре употребе овог производа, пажљиво прочитајте следеће клаузуле.
Напајање и пријем сигнала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пре почетка кише ископчајте прикључак за напајање или прикључак спољне антене
како бисте избегли могућа оштећења телевизора. Немојте додиривати индукциони
проводник антене.
Ако се уређај дуже време неће користити, ископчајте прикључак за напајање.
u Кабл за напајање и кабл за пренос сигнала немојте притискати другим предметима.
u Немојте преоптерећивати електричну утичницу јер би то могло да проузрокује пожар.
u Кабл за напајање немојте излагати високим температурама.
u Услед дуготрајног коришћења спољне антене може доћи до погоршања квалитета
слике на телевизору, те је стога неопходно да редовно проверавате стање антене и по
потреби је замените новом.
Упутства за коришћење и одржавање LCD дисплеја ---------------------------------------------------------------------- LCD дисплеј је производ високе технологије, сачињен од неколико милиона светлећих
транзистора. Појава тамних или светлих тачака на екрану сасвим је уобичајена и нема
никаквог утицаја на свеукупне перформансе уређаја. Неправилно одржавање доводи
до оштећења LCD екрана што ће утицати на квалитет слике, те стога морате водити
рачуна о следећем:
За чишћење екрана немојте користити органске раствараче попут алкохола, бензина и
сл., као ни хемијска средства попут киселина, алкала итд.
За чишћење екрана немојте користити никакве детерџенте.
Након искључења телевизора, екран можете, уколико је то потребно, обрисати чистом
и меком памучном крпом како бисте га заштитили од прашине; забрањено је, међутим,
учестало чишћење уз примену силе.
Директно додиривање екрана прстима може прозроковати оштећење површине
екрана. Немојте притискати површину LCD екрана, јер је нежна и осетљива.
u LCD екран немојте додиривати тврдим предметима. Екран је веома подложан
огреботинама.
Уређај ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Немојте сами расклапати делове уређаја. У супротном, може доћи до оштећења
уређаја, као и до нарушавања вашег здравља. Осим тога, у том случају престаје да
важи гаранција .
u Уколико дође до појаве необичних звукова или мириса, или се чује звук али нема
слике, одмах искључите телевизор, извуците кабл за напајање из утичнице и позовите
наше овлашћене техничаре.
Немојте скидати задњи поклопац телевизора. Провере и подешавања унутар уређаја
могу да врше искључиво овлашћени техничари.
u Немојте покривати нити на други начин блокирати вентилационе отворе, како бисте
спречили прегевање уређаја.
2
Важна безбедносна упутства
ã
Важна безбедносна упутства
u Немојте користити течности нити гурати оштре металне предмете у уређај кроз
вентилационе отворе, нити помоћу њих додиривати прикључке за пренос сигнала,
јер на тај начин може доћи до кратког споја и оштећења уређаја.
Одржавање -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u За чишћење уређаја немојте користити лако испарљива уља нити разређивач, јер би
то могло довести до хабања кућишта или оштећења његове спољне површине.
u Ако кућиште постане запрљано, обришите га меком влажном крпом коју сте
претходно потопили у раствор неког неутралног детерџента и воде.
u Уколико површину кућишта телевизора чистите супстанцама које су обојене бојом
или органске раствараче и маст, може доћи до хемијске реакције између ових
супстанци и гуменог јастучета на постољу телевизора, што ће проузроковати појаву
блаже корозије на спољној површини кућишта . Стога се корисницима препоручује да
испод постоља телевизора поставе неки прикладан заштитни материјал (на пример,
картонску или стаклену плочу).
Начин постављања уређаја -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Равне и стабилне површине
X Места која су изложена директној сунчевој светлости или се налазе у близини
грејних тела
X Места са слабим проветравањем
X Места у близини пећи или места до којих може допрети вода, уље или дим
X Места на којима су вентилациони отвори затворени
X Нестабилне површине
X Места изложена вибрацијама
X Места изложена прашини или влази
X Места изложена високим температурама
Гледање телевизије -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Приликом гледања телевизије требало би да се налазите на одговарајућој
удаљености од екрана, која је у идеалном случају 5 дo 7 пута већа од висине самог
LCD екрана.
u Осветљеност просторије треба да буде таква да са лакоћом можете читати новине.
u Јачину звука треба подесити тако да не узнемиравате комшије, поготово ноћу
Остало ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Препоручује се да утовар, истовар и ношење уређаја врше најмање 2 особе; при
том треба избегавати сударање и посебну пажњу посветити заштити LCD екрана од
оштећења.
u Уколико приликом укључења телевизора прстима додирнете LCD екран, може се
десити да осетите благи електрични удар; ради се о електростатичком пражњењу
које није штетно по здравље.
Нарочиту пажњу обратите на следеће ---------------------------------------------------------------------------------------------------u Информације изложене у овом Упутству подложне су променама без претходне
најаве.
u Називи свих осталих уређаја који су поменути у овом Упутству представљају
логотипе или заштићене робне марке њихових произвођача.
3
Важна безбедносна упутства и мере заштите животне средине
ã
Мере заштите животне средине
WEEE (Waste Electronic Electric Equipment - Одлагање одбачене електричне
и електронске опреме)
Директива Европске Уније број 2002/96/EC & 2003/108/EC
u Симбол прецртане канте за отпатке означава да се овај уређај не
сме одлагати заједно са уобичајеним отпадом из домаћинства.
Поједине његове компоненте могу бити штетне за животну
средину.
u Неисправан уређај немојте одбацивати заједно са другим
отпадом, одлагати га на јавним местима нити на другим
локацијама које нису предвиђене за ту сврху.
За више информација обратите се локалним органима власти.
u Овај уређај и све његове компоненте захтевају посебан третман
приликом одлагања.
u Селективно прикупљање одбачених електронских уређаја
омогућава смањење количине опасних материја које се не
рециклирају, чиме се даје допринос очувању животне средине.
ROHS (Reduction of Hazardous Substance - Смањење количине опасних
материја)
Директива Европске Уније број 2002/95/EC
u Овом директивом Европске Уније ограничава се употреба
опасних и штетних материја које се не могу рециклирати,
односно материја чије је рециклирање отежано.
u На тај начин се омогућава лакше рециклирање електричне
и електронске опреме (EEE) и доприноси заштити животне
средине.
u Овај уређај у себи садржи супстанце које подлежу одредбама
RoHS директиве.
Батерије
u Батерије немојте одлагати заједно са обичним кућним отпадом.
Препоручује се њихово одлагање у посебне зоне прикупљања.
Немојте спаљивати батерије.
u Немојте користити различите врсте батерија. Немојте
комбиновати старе и нове батерије.
u Прегрејане батерије одмах извадите из даљинског управљача
како бисте спречили цурење киселине у одељку за батерије.
u Уколико знате да даљински управљач дуже време нећете
користити, извадите батерије из њега.
4
Инсталирање уређаја
ã
Упутство за уградњу постоља
1. М
еком тканином прекријте сто који може да издржи целокупну тежину телевизора, да не
би дошло до оштећења уређаја или телесне повреде.
2. Поставите телевизор на тканину тако да му задња страна буде окренута нагоре, а LCD
екран према доле.
3. Извадите постоље из кутије и прислоните га уз телевизор, а затим га поставите у
одговарајући положај тако да се сви отвори за монтажу у потпуности поклапају
4. Причврстите постоље за кућиште телевизора помоћу завртњева.
5. Подигните телевизор и поставите га у одговарајући положај за гледање.
завртањ
постоље
Напомена:
Горња слика је искључиво информативног карактера; тачан изглед зависиће од
конкретног модела.
Сви отвори на постољу морају бити причвршћени завртњима!
5
Инсталирање уређаја
ã
Положај тастера и прикључака на телевизору
Напомена: Д
оње слике имају искључиво информативни карактер; тачан изглед зависиће од
конкретног модела.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
Поз.
TV (предња
страна)
Опис
1
Menu
Укључење и искључење приказа екранског менија (OSD).
2
Source
Бирање извора улазног сигнала. Притисните тастер Source
како бисте отворили списак извора улазног сигнала.
3
VOL s/VOL t
Повећање или смањење јачине звука. Када је приказан
екрански мени, помоћу ових тастера се можете кретати леводесно по менију или подешавати појединачне ставке с менија.
4
CHs/CHt
Бирање првог следећег или претходног канала. Када је
приказан екрански мени, помоћу ових тастера се можете
кретати горе-доле по менију.
Тастер за укључење или искључење телевизора (режим
приправности).
5
(Standby)
6
Сензор
даљинског
управљача
Служи за пријем сигнала из даљинског управљача. Немојте га
блокирати.
7
Индикатор
напајања
Ова лампица показује да ли је телевизор укључен или је у
режиму приправности.
8
Главни прекидач
за напајање
Служи за укључивање и искључивање телевизора.
6
Инсталирање уређаја
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Положај тастера и прикључака на телевизору
R
ã
ANT 75 Ω
Инсталирање уређаја
ã
Повезивање са осталим уређајима
Упозорење: Пре повезивања телевизора с било којим другим електронским уређајем,
каблове за напајање телевизора и тог електронског уређаја извадите из утичнице на
мрежи наизменичне струје.
На вашем телевизору не морају постојати прикључци за све доленаведене уређаје. Тачан
списак прикључака потражите у одељку „Положај тастера и прикључака на телевизору“
1. Повезивање са спољном антеном или каблом кабловске телевизије
Ради добијања оптималног квалитета слике, строго се препоручује употреба спољне антене
или повезивање на кабловску телевизију.
Напомена:
n Препоручује се употреба коаксијалног кабла (75 Ω) ради елиминисања сметњи услед
непоклапања импеданци.
n Антенски кабл не треба увезивати с каблом за напајање.
n У случају коришћења кабловске телевизије, прикључак коаксијалног кабла (75 Ω)
убаците директно у утичницу за антену.
2. Повезивање са аудио-видео уређајима
n Један крај Video RCA кабла убаците у прикључак на задњој страни телевизора, а други у
одговарајући спољни аудио-видео уређај, као што су VCR, DVD или рисивер.
n Један крај RCA аудио каблова убаците у „R - L(audio)“ прикључке на задњој страни
телевизора, а други крај у одговарајуће излазне аудио прикључке на аудио-видео уређају.
Прикључак „Video in“ (композитни видео) преноси видео као један сигнал.
comp
Црвена
VCD, DVD, рисивери и сл.
Бела
Жута
8
Инсталирање уређаја
ã
Повезивање са осталим уређајима
Прикључци за компонентни видео (Y, Pb, Pr) преносе видео преко одвојених Y, Pb, Pr
сигнала. Ове прикључке треба користити за пренос видео сигнала високе дефиниције са
DVD плејера и других сличних уређаја.
n Један крај компонентних видео и аудио каблова убаците у компонентне улазне
прикључке („PR/CR“, „PB/CB“, „Y“) на задњој страни телевизора, а други крај у одговарајуће
компонентне излазне прикључке на PVR или DVD уређају.
n Прикључци Y, PB/CB и PR/CR на компонентном уређају (PVR или DVD) могу понекад
бити означени словима Y, B-Y и R-Y или словима Y, CB и CR. (Боје улазних прикључака и
каблова морају се поклапати на оба уређаја.)
Audio L
Audio R
Црвена
Бела
Црвена
PR/CR
Плава
PB/CB
Зелена
Y
DVD плејер са компонентним
прикључцима
3. Повезивање са уређајима преко HDMI интерфејса
HDMI интерфејс служи за пренос дигиталног сигнала и препоручује се за репродукцију
садржаја са DVD дискова или DVR рикордера. Код међусобног повезивања два HDMI
интерфејса није потребан засебан аудио кабл.
n HDMI кабл повезан са HDMI прикључком на телевизору.
HDMI
Уређај опремљен излазним HDMI прикључком
(попут DVD плејера, рисивера и сл.).
4. Повезивање са уређајима преко USB интерфејса
Овај телевизор опремљен је стандардним USB интерфејсом и може се повезивати са
стандардним USB1.1 и USB2.0 уређајима као што су рачунарски хардвер, флеш дискови и
дигитални фотоапарати.
n При том можете користити USB кабл за везу или директно убацити USB уређај у USB
порт са бочне стране телевизора.
USB
9
Инсталирање уређаја
ã
Повезивање са осталим уређајима
PC AUDIO
VGA
5. Повезивање с персоналним рачунаром
n Један крај D- Sub кабла убаците у „VGA“ прикључак са задње стране телевизора, а
други крај у прикључак графичке картице на рачунару.
n Прикључите стерео аудио кабла на „ПЦ аудио“ на задњем делу вашег скупа, а други крај
на „Видео Оут“ на звучну картицу на рачунару.
Рачунар
HEADPHONE
6. Повезивање слушалица
n Утикач слушалица убаците у прикључак на телевизору.
n Јачина тона у слушалицама биће аутоматски усклађена с јачином звука на телевизору.
Слушалице
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Оптички аудио уређаји
У овај прикључак убаците утикач оптичког аудио уређаја (за то ће вам бити потребан Toslink
оптички кабл).
Напомена: Намењен је искључиво за DTV и HDMI излазни сигнал.
8. Повезивање са уређајима преко SCART интерфејса
Овај прикључак омогућава прикладну вишесигналну везу између телевизора и различитих
видео уређаја. Техничке карактеристике:
n Scart 1: RGB улаз, CVBS улаз/излаз
n Scart 2: CVBS улаз/излаз
SCART
10
Употреба даљинског управљача
ã
Намена тастера на даљинском управљачу
Source: Избор улазног извора
Still: Замрзавање слике
Mute: Пригушење звука
POWER: Укључивање/искључивање уређаја
Sound: Избор режима звука
Picture: Избор режима слике
Специјална функција
Број канала:
Директно бирање канала и унос слова
Специјална функција
Специјална функција
Menu: Отварање главног менија
/повратак на претходни мени
Специјална функција
Exit: Излаз из текућег менија
: Курсор горе
V
<: Курсор лево
>: Курсор десно
OK: Потврда извршене операције
V:Курсор доле
VOL+: Повећање јачине звука
VOL- : Смањење јачине звука
Sleep: Подешавање тајмера за искључење
Text: Активирење/деактивирање телетекста
COMP: Избор компонентног улазног сигнала
Lang.: Избор језика дигиталног телевизијског сигнала
I / Π: Избор моно/стерео звука
CH+: Следећи канал
CH- : Претходни канал
Subtitle: Приказивање титла
EPG: Електронски програмски водичи
TV: Избор улазног телевизијског сигнала
FAV: Уређивање омиљених канала
Recall: Повратак на претходни канал
lnfo: Информације о тренутном статусу
Zoom: Подешавање увећања слике
Мултимедијални функцијски тастери
(видети текст на страни 20)
Напомена:
1. Будите практични.
2. Ознаке изнад појединих тастера указују на њихову различиту функцију у различитим
режимима рада.
3. Тастери црвене/зелене/жуте/плаве боје имају специјалну намену.
11
Употреба даљинског управљача
ã
Укратко о употреби даљинског управљача
Замена батерија
1. Отворите поклопац одељка за батерије на задњој страни даљинског управљача.
2. Убаците две ААА батерије (од 1,5 V). Водите рачуна да се „+“ и „-“ полови батерија
поклапају са одговарајућим ознакама на одељку за батерије.
3. Затворите поклопац одељка за батерије.
Напомена:
1. Уколико даљински управљач не ради нормално, или се помоћу њега не може
управљати телевизором, замените батерије.
2. Уколико знате да даљински управљач дуже време нећете користити, извадите батерије
из њега.
Ефикасан домет даљинског управљача
1. Максимална удаљеност даљинског управљача: 8 метара од телевизора.
2. Максималан угао даљинског управљача: узимајући отвор пријемника инфрацрвене
светлости на телевизору као референтну тачку на удаљености од 6 метара, ефикасан
угао употребе дањинског износи 30 степени у хоризонталној равни (с лева на десно) и
30 степени у вертикалној равни (одозго на доле).
12
Основне операције
ã
Укључивање/искључивање уређаја
1. Кабл за напајање телевизора убаците у утичницу мреже наизменичне струје.
2. На телевизору притисните тастер Power. Док је телевизор укључен, притиском на тастер
Power на даљинском управљачу телевизор прелази у стање приправности (Standby).
Након поновног притиска на овај тастер можете наставити са гледањем телевизије.
3. Када још једном притиснете тастер Power, телевизор ће се искључити.
Напомена:
Ради уштеде енергије, телевизор пребаците у стање приправности уколико га краће време
нећете гледати, а уколико га нећете гледати дуже време искључите главно напајање
телевизора.
Након искључења телевизора због појаве неуобичајеног рада, сачекајте најмање 5 секунди
пре но што га поново укључите.
ã
Промена канала и јачине звука
1. За промену канала користите тастере [CH+ / CH-] на даљинском управљачу.
(Тастере [VOL+ / VOL-] користите за повећање и смањење јачине звука).
2. За промену канала такође можете користити и тастере [CHs/t] на предњем панелу
телевизора. (Тастере [VOLs/t] користите за повећање и смањење јачине звука).
3. Притиском на нумеричке тастере на даљинском управљачу врши се избор одговарајућег
канала.
Напомена:
Промена канала може се постићи и директним притиском на број жељеног програма. Ако
желите да одаберете неки од програма из опсега 1 до 9, то се постиже директним притиском
на одговарајући тастер. Уколико пак желите да одабарете програм чије је број двоцифрен
или троцифрен, онда време између узастопних притисака на одговарајуће тастере не сме
бити дуже од 3 секунде.
ã
Почетни мени
Приликом првог укључења телевизора, изглед овог менија
биће идентичан оном који је приказан на слици десно.
Startup Menu
1) Помоћу тастера [ / V ] одаберите ставку OSD language са
Startup менија.
2) Притисните тастере [ >/OK ] како бисте отворили подмени OSD
OSD language English
language.
Country
UK
3) Помоћу тастера [ / V ] одаберите жељени језик менија, па свој
Use
Mode
Home
Mode
избор потврдите притиском на тастер [OK].
4) На сличан начин се врши подешавање осталих ставки са менија.
Auto Install
Напомена:
Select
Enter
Exit
Овај мени се неће приказивати након што обавите
претраживање канала.
Уколико касније пожелите да поново отворите овај мени, поступите на следећи начин:
1) Притисните тастер [ Menu ] ради уласка у главни мени.
2) Помоћу тастера [ / V ] са овог менија одаберите ставку Function.
3) Притисните тастер [ >/OK ] како бисте отворили подмени Function.
4) Помоћу тастера [ / V ] одаберите Startup мени.
5) Помоћу тастера [ </> ] одаберите опцију Off/On.
6) Након избора опције On, моћи ћете да одаберете жељени језик за приказ менија.
V
V
V
V
13
Основне операције
ã
Избор улазног извора
Изаберите улазни сигнал који ће се приказивати на екрану. У ту сврху, најпре притисните тастер
[Source] како бисте отворили списак свих улазних сигнала. Помоћу тастера [ / V ] са списка одаберите
жељени изворни сигнал, а затим притисните тастер [>/OK] како бисте потврдили свој избор.
V
ã
Промена режима слике
На располагању имате следеће опције за режим слике: Bright (светло), Standard (стандардно),
Soft (меко) и User (кориснички дефинисано). Овај последњи режим омогућава вам да по жељи
дефинишете одређене аспекте слике, попут осветљности, контраста, боје и др.
ã
Промена режима звука
На располагању имате следеће опције за режим звука: Music (музика), Standard
(стандардно), Speech (говор) и User (кориснички дефинисано). Овај последњи режим
вам омогућава постизање специјалних звучних ефеката путем подешавања еквилајзера.
Уколико је опција SRS TSXT укључена („ on“), није могуће мењати режим звука.
ã
Замрзавање слике
Притиском на ово дугме можете замрзнути покретну слику која је тренутно приказана на екрану.
ã
Пригушење звука
Притиском на тастер [Mute] звук се искључује, а поновним притиском на исти тастер звук се
укључује. Ова функција служи за привремено искључење звука.
ã
Подешавање тајмера за искључење
Ова функција омогућава аутоматско пребацивање телевизора у режим приправности (Standby).
Узастопним притиском на овај тастер можете одабрати жељено време искључења, при чему се на
екрану приказује време у минутима након којег ће телевизор прећи у режим приправности. Времена
искључења мењају се по следећем редоследу: Off-10 minutes-20 minutes-30 minutes... 120 minutes.
ã
Промена размере слике
Овај телевизор има дефинисане различите режиме приказа за различите изворе сигнала.
Притиском на тастер Zoom отвара се истоимени мени, који вам нуди следеће опције: „Auto“,
„Full Screen“, „Normal“, „Zoom 1“, „Zoom 2“, „Smart Zoom“ и „Dot to Dot“.
¸ Normal: Приказује слику у стандардној размери 4:3, по средини екрана, са тамним
оквиром на левој и десној страни.
¸ Full Screen: У овом режиму, слика добијена улазним сигналом проширује се тако да
испуњава читав екран.
¸ Zoom 1: При избору ове опције, слика ће бити пропорционално развучена и одсечена
с горње и доње стране тако да може да стане на екран. На овај начин се елиминише
тамни оквир око слике.
¸ Zoom 2: Избором ове опције слика се још више увеличава, уз веће одсецање с горње и
доње стране.
¸ Smart Zoom: Овај режим је сличан режиму 16:9, с тим да приказује већи део слике с
леве и десне стране.
¸ Dot to Dot: У овом режиму, слике се приказују у оригиналној величини.
Напомена: Расположиве опције режима зумирања разликују се за различите изворне сигнале.
ã
EPG
EPG: акроним од „Electronic Program Guide“ (Електронски програмски водич). Ова опција
вам омогућава преглед информација о телевизијским програмима.
14
Промена подешавања телевизора
ã
Подешавање канала
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
V
Select
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Channel.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени
Channel.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију,
па притисните тастер [>/OK] ради уласка у
одговарајући подмени, а затим помоћу тастера [</>]
извршите подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
Enter
Exit
Овај мени вам нуди следеће опције:
n Manual Install:Избором ове опције започиње претраживање канала путем ручног
подешавања. Пре почетка ручног претраживања, подесите одговарајући систем боја и
звучни систем. Почетна фреквенција за ручно претраживање не може се подешавати,
а њена вредност се аутоматски мења у зависности од изабраног опсега фреквенција и
броја канала.
n Auto install: Ова опција служи за аутоматско претраживање канала. Пре почетка
аутоматског претраживања можете одабрати државу у којој се налазите.
n Fine Tune: Ова опција служи за фино подешавање канала, ради добијања најбољег
могућег квалитета слике.
n Edit programme: Ова опција омогућава уређивање меморисаних канала, при чему на
располагању имате следеће опције:
¸Rename: притисните зелени тастер како бисте променили назив изабраног канала.
Помоћу тастера [ / V] можете подешавати ознаку назива. Притисните зелени тастер
да бисте сачували измене, или црвени тастер да бисте их поништили. Назив канала
може се састојати од највише 6 слова.
¸Skip the channel: притисните жути тастер да бисте изабрали функцију прескакања канала.
Уколико желите да поништите ову функцију, поново притисните жути тастер.
Канали које сте подесили да буду прескочени неће моћи да буду изабрани помоћу
тастера [CH+ / CH-] на даљинском управљачу приликом прелиставања канала. Па ипак,
ове канале је могуће директно бирати притиском на одговарајуће нумеричке тастере.
¸Arrange the channel: Уколико желите да промените редослед излиставања програма,
притисните тастер [<], затим помоћу тастера
[ / V] померите изабрани програм на жељену позицију и на крају притисните тастер [>]
како бисте сачували извршене измене.
n Cl:Након убацивања PCMCIA картице, на менију се појављује ставка Cl. Када у
телевизор убаците PCMCIA картицу и одговарајућу „ интелигентну“ (smart) картицу,
можете уживати у гледању шифрованих програма.
V
V
15
Промена подешавања телевизора
ã
Подешавање слике
Picture
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
Standard
Enter
V
Select
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Picture.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени
Picture.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију,
па притисните тастер [>/OK] ради уласка у
одговарајући подмени, а затим помоћу тастера [</>]
извршите подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
Exit
Овај мени вам нуди следеће опције:
n Brightness: Ова опција омогућава повећање осветљености, ради додавања више
светла на тамнијим деловима слике. Смањењем осветљености можете на сличан начин
потамнити светлије делове слике.
n Contrast:Повећањем контраста постају видљивији светли делови слике. Смањењем
контраста постају видљивији тамнији делови слике.
n Saturation: Ова опција омогућава подешавање интензитета боје.
n Sharpness: Са повећањем изоштрености добија се све чистија и чистија слика.
Смањењем изоштрености добија се слика с блажим прелазима.
n Colour Temp.: Ова опција служи за подешавање температуре боје. На располагању
имате опције Standard (стандардно), Warm (топло) и Cool (хладно).
n Enhanced Setting: Ова опција омогућава приступ напредним видео подешавањима,
укључујући следећа подешавања:
¸DNR: Служи за оптимизацију видео сигнала у простору и времену; на тај начин се
смањују спољне сметње и добија чист иницијални сигнал. На располагању имате
следеће нивое оптимизације: Low (ниска), Standard (стандардна), Strong (јака) и Off
(искључена).
¸CTI: Омогућава побољшање боје дуж маргина, чиме се остварују оштрији прелази
по рубовима слике.
¸Flesh Tone: Када је ова опција укључена („on“), слику на телевизору можете
употребити као базни садржај за корекцију боје.
¸Adaptive Luma Control: На основу садржаја екран у различитим кадровима, ова опција
омогућава динамичко подешавање контраста слике ради бољег квалитета приказа
визуелних ефеката.
16
Подешавање звука
ã
Подешавање звука
Sound
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
V
Enter
V
Select
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Sound.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени Sound.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију, па
притисните тастер [>/OK] ради уласка у одговарајући
подмени, а затим помоћу тастера [</>] извршите
подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
Exit
Овај мени вам нуди следеће опције:
n Balance: Служи за уравнотежење јачине звука из левог и десног звучника.
n Equalizer: Служи за појачавање или слабљење интензитета звука у главним
фреквентним тачкама.
n Digital Sound Out: Служи за подешавање стила дигиталног звука на излазу.
n AVC: Служи за укључивање и искључивање аутоматске контроле јачине звука. Опција
аутоматске контроле задржава јачину звука унутар унапред дефинисаног опсега,
елиминишући на тај начин нагле скокове у јачини звука.
n Audio Language: Служи за избор језика примарног аудио записа.
n Audio Language 2nd: Служи за избор језика помоћног аудио записа.
Промена подешавања телевизора
ã
Подешавање екрана
Screen
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
V
Select
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Screen.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени Screen.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију, па
притисните тастер [>/OK] ради уласка у одговарајући
подмени, а затим помоћу тастера [</>] извршите
подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
Enter
Exit
Овај мени вам нуди следеће опције:
n Image Position: Омогућава подешавање положаја слике на екрану помоћу тастера [ / V/</>].
n Phase Adjust: Служи за подешавање фазе тајмера који се користи за синхронизацију слике.
n Clock Adjust: Служи за подешавање тајмера за синхронизацију слике.
n Auto Adjust: Служи за аутоматско подешавање положаја и величине слике.
V
Напомена: Ставке на овом менију разликују се за различите изворне сигнале.
17
Промена подешавања телевизора
ã
Подешавање функција
Function
English
On
Off
V
V
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Function.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени Function.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију, па
притисните тастер [>/OK] ради уласка у одговарајући
подмени, а затим помоћу тастера [</>] извршите
подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
Enter
Exit
Овај мени вам нуди следеће опције:
n OSD Language: Служи за избор језика екранског менија.
n Blue Screen: Служи за укључивање и искључивање приказа плавог екрана у
случајевима када телевизор не прима никакав сигнал.
n Startup Menu: Овом опцијом се дефинише да ли ће се мени „Initial Setup“ појављивати
на екрану приликом сваког укључења телевизора.
n OSD Setting: Овај подмени нуди опције Transparency и OSD Timeout, које служе за
подешавање транспарентности и временског трајања приказа екранског менија,
респективно.
n Subtitle: Овај подмени нуди опције Digital Subtitle Language, Digital Subtitle 2nd Language
и Subtitle Type. Служи за избор језика титлова на дигиталним каналима.
n Timer: Помоћу тастера [ / V] можете одабрати неку од следећих ставки са овог
подменија: Sleep Timer, Time Zone, Auto Sync, Date/Time, Auto Turn On/Off. Притиском
на тастер [</>] можете подесити временско кашњење на тајмеру за искључење, на
пример на10 минута, 20 минута итд. Када одаберете ставку Date/Time (датум/време),
помоћу тастера [</>] померајте курсор а затим опмоћу нумеричких тастера подесите
тачно време. Уколико подесите опцију Auto Sync On, уређај ће податак о тачном
времену примати преко дигиталног телевизијског сигнала. Ако одаберете опцију Auto
Turn On Enable, моћи ћете да подешавате време аутоматског укључења или искључења
телевизора.
n Version Info: Служи за приказ информације о верзији актуелног софтвера.
n Factory Reset: Ова опција служи за ресетовање телевизора на фабричка подешавања.
Можете је применити у случајевима када уређај не функционише нормално или када из
било којег другог разлога желите да га вратите на фабричка подешавања.
V
18
Промена подешавања телевизора
ã
Блокирање неприкладних садржаја
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
1 Притисните тастер Menu како бисте отворили главни
мени.
2 Помоћу тастера [ / V] одаберите ставку Parental.
3 Притисните тастер [>/OK] ради уласка у мени Parental.
4 Помоћу тастера [ / V] одаберите жељену опцију, па
притисните тастер [>/OK] ради уласка у одговарајући
подмени, а затим помоћу тастера [</>] извршите
подешавање вредности изабране опције.
5 Када завршите с подешавањем, поново притисните
тастер Menu како бисте затворили екрански мени.
V
V
Select
Enter
Exit
Приликом прве употребе ове функције користи се подразумевана лозинка [0000]. Тек када
унесете лозинку моћи ћете да пређете на следећу операцију.
Овај мени вам нуди следеће опције:
n Change Password: Приликом првог коришћења можете унети подразумевану лозинку.
Уколико желите да је промените, мораћете да употребите ову опцију. Најпре унесите
нову лозинку, а затим је још једном потврдите. Тек након тога нова лознка ступа на снагу.
n Parental Rating: Служи за дефинисање вредности параметра Age Rating, помоћу којег
можете онемогућити приказ одређених програма у зависности од њиховог садржаја.
n Channel Block: Помоћу ове функције можете по жељи блокирати приказ било којег
канала.
19
Функције за управљање дигиталним мултимедијалним садржајима
ã
Кратак опис функција
режим
сигнала
подржани формати
Слике
JPEG
Музика
MP3
Филмови
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Овај уређај опремљен је дигиталним USB
мултимедијалним плејером. Када је у питању хардвер,
може да идентификује уређаје са стандардима USB1.1 и
USB2.0, флеш дискове, дигиталне фотоапарате итд.
Поред тога, помоћу њега можете да прегледате
слике, слушате музику и уживате у гледању датотека
најразличитијих формата, попут MPEG1, MPEG2, MPEG4,
DAT, итд.
Упознавање с функцијама тастера на даљинском управљачу
DMP тастер: Овај тастер служи за отварање почетног
интерфејса мултимедијалног плејера.
„II тастер: Притиском на овај тастер врши се
отпочињање и заустављање репродукције.
n тастер: Служи за излазак из тренутног стања.
DMP Display тастер: Притиском на овај тастер на
екрану се приказују информације о тренутном стању.
ƒƒтастер: Служи за брзо премотавање уназад
приликом репродукције аудио-видео датотека.
„„тастер: Служи за брзо премотавање унапред
приликом репродукције аудио-видео датотека.
ƒ
I ƒтастер: Служи за враћање на претходну датотеку
приликом преслушавања музике или репродукције
аудио-видео фајлова.
„„l тастер: Служи за прелазак на следећу датотеку
приликом преслушавања музике или репродукције
аудио-видео фајлова.
OK тастер: Притиском на овај тастер врши се потврда
избора или обављене операције.
/ V тастери: Служе за померање курсора горе/доле.
< тастер: Служи за враћање на претходни садржај.
> тастер: Служи за отварање подменија.
V
Прегледање слика
Главни DMP интерфејс
Можете бирати и прегледати слике сачуване на неком
од уређаја за складиштење података.
1.Притисните тастер [DMP] ради отварања главног
DMP интерфејса, након чега се на екрану приказује
садржај уређаја за складиштење.
2.Притисните тастер [>/OK], а затим одаберите
жељене датотеке помоћу тастера [ / V].
3.Притисните тастер [>/OK] како бисте прегледали
одабране слике.
V
ã
20
Функције за управљање дигиталним мултимедијалним садржајима
None
Pause
ã
Short
Duration
Effect
Info
Уживање у музици
4. Приликом прегледа слика, прегледање можете
зауставити притиском на тастер [►II] или на [црвени]
тастер, након чега можете дефинисати интервал
аутоматског приказивања слика притиском на [зелени]
тастер, дефинисати режим приказивања слика
притиском на [жути] тастер, или прегледати информације
о приказаној фотографији притиском на [плави] тастер.
5. Притисните тастер [n] ради изласка из режима
приказивања слика.
Можете бирати и прегледати музичке датотеке сачуване на
неком од уређаја за складиштење података.
1. Притисните тастер [DMP] ради отварања главног DMP
интерфејса, након чега се на екрану приказује садржај
уређаја за складиштење.
2. Притисните тастер [>/OK] ради уласка у овај мени, након
чега жељене датотеке можете изабрати помоћу тастера
[ / V].
3. Притисните тастер [>/OK] ради репродукције mp3 датотека.
4. Приликом преслушавања музике, јачину звука можете
подешавати помоћу тастера [</>], прелазити на претходну/
наредну музичку нумеру притиском на тастер [ƒƒ/„„],
или се вратити на почетак тренутно отворене датотеке
притиском на тастер [n]; осим тога, можете дефинисати
понављање мелодија притиском на [црвени] тастер,
укључивати звучне ефекте притиском на [зелени] тастер,
или прегледати информације о мелодији која се тренутно
репродукује притиском на [плави] тастер.
5. Притисните тастер [n] ради изласка из режима
преслушавања музичких датотека.
V
Repeat
Info
Репродукција аудио-видео датотека
1. Притисните тастер [DMP] ради отварања главног DMP
интерфејса, након чега се на екрану приказује садржај
уређаја за складиштење.
2. Притисните тастер [>/OK] ради уласка у овај мени, након
чега жељене датотеке можете изабрати помоћу тастера
[ / V].
3. Притисните тастер [>/OK] ради репродукције AVI
датотека.
4. Приликом прегледања филмова, јачину звука можете
подешавати помоћу тастера [</>], или прелазити
на претходну/наредну датотеку притиском на тастер
[ƒƒ/„„]; осим тога, можете дефинисати режим поновне
репродукције датотека притиском на [црвени] тастер,
бирати режим слике притиском на [зелени] тастер, или
прегледати информације о датотеци која се тренутно
репродукује притиском на [плави] тастер.
5. Притисните тастер [n] ради изласка из режима
репродукције аудио-видео датотека.
V
ã
Shuffle
Repeat
Picture Mode
Info
21
Функције за управљање дигиталним мултимедијалним садржајима
Мере опреза:
1. USB порт дигиталног мултимедијалног плејера подржава већину модела флеш дискова.
Уколико дође до било какве неуобичајене појаве, узрок не треба тражити у самом уређају,
већ пре у управљачком програму флеш диска.
2. USB порт овог уређаја обезбеђује напон напајања од 5 V, уз максималну јачину струје од
500 mA. Чињеница да су код појединих модела уређаја за складиштење података усвојене
спецификације порта које се разликују од општеприхваћеног USB стандарда, понекад може
утицати на идентификацију тог уређаја од стране мултимедијалног плејера. Ово је сасвим
уобичајена појава и не указује на квар уређаја.
3. Услед разлика у квалитету и складишном капацитету појединих уређаја, дигиталном
мултимедијалном плејеру биће потребно различито време за очитавање података са
различитих уређаја. Брзина очитавања података може бити привремено смањена. Ово ни у
ком случају не указује на неисправност самог уређаја.
4. Уколико плејер није у стању да препозна поједине датотеке на флеш диску, покушајте да
форматирате флеш диск у FAT или NTFS формату.
5. Немојте извлачити флеш диск из прикључка док плејер очитава податке са њега.
6. Приликом прегледа појединих фотографија високе резолуције, може се десити да
их плејер не препозна или да поједине команде, попут зумирања или ротације, не
функционишу исправно.
7. Приликом коришћења DMP плејера као извора сигнала, главном менију нећете моћи да
приступите помоћу тастера MENU; у том случају, најпре притисните тастер SOURCE, како
бисте одабрали неки други извор сигнала.
8. Док систем извршава последњу задату операцију, немојте упорно притискати функцијске
тастере, јер то може негативно утицати на брзину обраде података.
9. USB порт дигиталног мултимедијалног плејера подржава датотеке до резолуције од
максимално 720р.
22
Додатак
ã
Техничке карактеристике
Ознака модела
LHDNI9V68UK
Димензије
(ШxВxД)(mm)
Без постоља
800x316x73
Са постољем
468x356x178
Маса (kg)
Без постоља
4
Са постољем
LCD панел
Минимална величина (по
дијагонали)
6
47
Резолуција екрана
1366x768
Потрошња енергије
40 W
Снага звучника
1,8 W + 1,8 W
Напајање
ријемни системи
П
Видети натписну плочицу
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Компонентни улаз
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50 Hz, 720P/80 Hz., 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz
VGA улаз
VGA (640x480 60 Hz), SVGA (800x600 60 Hz)
XGA (1024x768 60 Hz)
HDMI улаз
RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50 Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60 Hz (480I,480P, 720P, 1080I)
23
Додатак
ã
Отклањање проблема
Када нешто није у реду с телевизором, покушајте да га искључите и затим га поново
укључите. Осим тога, приликом отклањања ситнијих кварова можете се послужити
следећом табелом. Уколико проблем и даље постоји, обратите се стручном особљу.
Нема звука или слике
1. Проверите да ли је кабл за напајање у утичници и
да ли у утичници има струје.
2. Проверите да ли сте притиснули тастер Power на
телевизору или на даљинском управљачу.
3. Проверите подешеност осветљења и контраста
слике.
4. Проверите подешеност јачине звука.
Слика је нормална
али нема звука
1. Проверите подешеност јачине звука.
2. Уверите се да није притиснут тастер Mute.
Нема слике или је слика
црно-бела
1. Извршите подешавање слике.
2. Проверите изабрани систем боја.
Долази до сметњи
у слици и тону
1. Покушајте да откријете који уређај проузрокује
сметње и померите га на већу удаљеност од
телевизора.
2. Покушајте да кабл за напајање телевизора убаците
у неку другу утичницу.
Нејасна слика или слика са
снегом
1. Проверите усмереност, положај и прикључке
антене.
2. Подесите смер антене или извршите ресетовање
или фино подешавање канала.
Даљински управљач не ради
1. Замените батерије у даљинском управљачу.
2. Очистите горњу страну даљинског управљача
(отвор за пролаз инфрацрвеног зрака)
3. Проверите контакте батерија.
4. Уверите се да нема никаквих препрека између
даљинског управљача и монитора.
5. Проверите да ли су батерије исправно постављене.
Појава HN трака или
подрхтавања слике
Проверите да у близини телевизора нема извора
сметњи, попут других уређаја или електричних алата.
Из кућишта телевизора
повремено се чује крцкање
ã
Због промена собне температуре понекад може доћи
до скупљања или ширења кућишта телевизора, услед
чега настаје овакав звук. То не значи да је телевизор
у квару.
Додатна опрема
Даљински управљач .................1
Упутство за употребу ................1
Суве батерије ............................2
24
315962326
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement