Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
LCD TV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
A televíziókészülék használata előtt gondosan
olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg, mert
később még szüksége lehet rá.
LHDN19V68UK
Gyártási szám: IES09
Magyar
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági és környezetvédelmi információk----------------------------------- 2
Fontos biztonsági információk--------------------------------------------------------------------- 2
Környezetvédelmi információk--------------------------------------------------------------------- 4
Telepítés------------------------------------------------------------------------------------------ 5
A talp felszerelése-------------------------------------------------------------------------------- 5
A televízió gombjainak és csatlakozóinak helye----------------------------------------------------- 6
Csatlakozás más készülékekhez- ----------------------------------------------------------------- 8
A távirányító használata---------------------------------------------------------------------- 11
A távirányító gombjainak funkciói----------------------------------------------------------------- 11
A távirányítóval kapcsolatos műveletek- ---------------------------------------------------------- 12
Alapvető műveletek--------------------------------------------------------------------------- 13
Be- és kikapcsolás------------------------------------------------------------------------------- 13
Csatornaváltás és a hangerő állítása-------------------------------------------------------------- 13
Startup Menu (kezdőmenü)----------------------------------------------------------------------- 13
A jelforrás kiválasztása--------------------------------------------------------------------------- 14
A kép üzemmód megváltoztatása----------------------------------------------------------------- 14
A hang üzemmód megváltoztatása- -------------------------------------------------------------- 14
Kép megállítása- -------------------------------------------------------------------------------- 14
Némítás----------------------------------------------------------------------------------------- 14
Alvó üzemmód beállítása--------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Képarány módosítása------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Elektronikus műsorkalauz------------------------------------------------------------------------ 14
A televízió beállításainak módosítása---------------------------------------------------- 15
Csatornák beállítása----------------------------------------------------------------------------- 15
Képbeállítások----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Hangbeállítások- -------------------------------------------------------------------------------- 17
Képernyő beállításai--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Funkciók beállítása------------------------------------------------------------------------------ 18
Gyerekzár--------------------------------------------------------------------------------------- 19
Digitális multimédiás lejátszó--------------------------------------------------------------- 20
A funkciók rövid bemutatása---------------------------------------------------------------------- 20
A távirányító multimédiás gombjai- --------------------------------------------------------------- 20
Fotók megtekintése------------------------------------------------------------------------------ 20
Zenehallgatás----------------------------------------------------------------------------------- 21
Videók lejátszása-------------------------------------------------------------------------------- 21
Függelék----------------------------------------------------------------------------------------- 23
Műszaki adatok---------------------------------------------------------------------------------- 23
Hibaelhárítás------------------------------------------------------------------------------------ 24
Tartozékok--------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Fontos biztonsági információk
➣
Fontos biztonsági információk
Figyelmeztető jelzések
A háromszög, benne a villám jelével arra figyelmeztet, hogy a készülékben veszélyesen magas
feszültség van jelen.
A háromszög, benne felkiáltójellel a készülékkel kapcsolatos fontos információkra hívja fel a
figyelmet.
♦
Általános tudnivalók
Óvintézkedések: A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a következő óvintézkedéseket.
Áramellátás és jelvivő kábel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felhőszakadás vagy vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét és a külső antenna csatlakozóját,
hogy elkerülje a készülék károsodását. Ne érintse meg az antenna indukciós kábelét!
Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelét.
u Ne csípje be sehová a tápkábelt és a jelvivő kábelt.
u Ne terhelje túl a hálózati aljzatot, mivel ez tüzet okozhat.
u Vigyázzon arra, hogy a tápkábel ne legyen kitéve magas hőmérsékletnek.
u Ha a külső antennát sok ideig a szabadban hagyja, romolhat a képminőség.
Éppen ezért ellenőrizze rendszeresen az antennát, és ha szükséges, cserélje azt ki.
Az LCD képernyő tisztítása ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az LCD képernyő finom technikai eszköz, amely több millió tranzisztorból áll. A képernyőn sötét és
világos foltok jelenhetnek meg – ez nem jelenti azt, hogy a képernyő meghibásodott volna, és nem
befolyásolja annak teljesítményét. A helytelen tisztítás károsíthatja a képernyőt, és ezáltal a készülék
képminőségét is. Kérjük, tartsa be a következő óvintézkedéseket:
Ne tisztítsa a képernyőt szerves oldószerekkel, például alkohollal, benzinnel, illetve savas vagy lúgos
vegyületekkel.
Ne tisztítsa a képernyőt mosó- vagy mosogatószerekkel.
A készülék kikapcsolása után a képernyőt tiszta, puha pamut törlőkendővel vagy ronggyal tisztíthatja
meg, de eközben nem szabad a képernyőt erősen benyomni.
Ha közvetlenül megérinti ujjaival a képernyőt, azzal károsíthatja annak felületét. Ne nyomja a
képernyőt, mivel az nagyon sérülékeny.
u Ne érintse meg a képernyőt kemény tárgyakkal, mivel könnyen karcolódik.
A készülék --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ne szedje szét a készülék semelyik részét. Ezzel károsíthatja a készüléket és egészségét is,
valamint érvényteleníti a készülék garanciáját.
u Ha rendellenes hangokat vagy szagokat észlel, vagy csak a hangot hallja, de kép nincs, azonnal
kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelét, és vegye fel a kapcsolatot szervizünkkel.
Ne távolítsa el a készülék hátlapját. A készülék belsejében ellenőrzési és állítási munkákat csak
szakképzett szerelők végezhetnek.
u Ne takarja le és ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert a készülék túlmelegedhet.
2
Fontos biztonsági információk
➣
Fontos biztonsági információk
u Ne dugjon éles tárgyakat vagy fémtárgyakat és ne öntsön folyadékot a csatlakozókba vagy a
szellőzőnyílásokba, mert ez zárlatot vagy más károsodást idézhet elő.
Karbantartás ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Ne tisztítsa a készüléket illóolajokkal vagy oldószerekkel: ezek károsíthatják a készüléktartó
állványt vagy a készülék burkolatát.
u Ha a tartóállvány piszkos lesz, tisztítsa meg semleges kémhatású mosószeres vízzel és puha
törlőronggyal.
u Ha festékanyag és szerves oldószer vagy zsír kerül a tartóállvány felületére, a talp gumipárnája
reakcióba léphet ezzel az anyaggal, ami az állvány rozsdásodását okozhatja. Ezért azt ajánljuk,
hogy helyezzen a tartóállványra egy védőréteget (préselt kartont, üveglapot stb.), és így helyezze
rá a készüléket.
A készülék elhelyezése -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Stabil, egyenes felület
X Közvetlen napsugárzásnak kitett vagy fűtőtesthez közel levő hely
X Rosszul szellőző hely
X Kályhához közel lévő hely; vagy olyan hely, ahová víz, olaj vagy füst juthat be
X Szellőzéssel nem rendelkező hely
X Instabil felület
X Rázkódásnak vagy vibrációknak kitett hely
X Poros vagy nedves hely
X Magas hőmérsékletnek kitett hely
Tévézés -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Tartsa be az ajánlott távolságot, ideális esetben az LCD magasságának 5–7-szeresét.
u Világítsa meg a helyiség annyira, hogy el lehessen benne olvasni az újságot.
u Úgy állítsa be a hangerőt, hogy ezzel ne zavarjon másokat, különösen éjszaka.
Egyéb -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Azt javasoljuk, hogy két vagy több ember helyezze el vagy szállítsa a készüléket, hogy így
elkerüljék, hogy a készülék, különösen az LCD képernyő nekiütődjön valaminek.
u Ha a készülék be- vagy kikapcsolásakor a képernyőhöz ér, kis áramütést érezhet – ez az
elektrosztatikus kisülés, amely nem káros az egészségére.
Egyéb fontos tudnivalók ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u A jelen kézikönyvben található információk értesítés nélkül megváltozhatnak.
u A jelen kézkönyvben említett összes terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye.
3
Fontos biztonsági és környezetvédelmi információk
➣
Környezetvédelmi információk
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2002/96/EK és 2003/108/EK uniós irányelvek
u Az áthúzott kuka jel azt jelenti, hogy ezt a készüléket nem szabad a
háztartási hulladékkal kidobni. A készülék bizonyos alkatrészei környezeti
károkat okozhatnak.
u Ne dobja a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőkbe, és ne helyezze el
közterületen vagy olyan területen, amely nem erre a célra szolgál.
További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
u Ennek a készüléknek az összes alkatrésze különleges kezelést igényel.
u Az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésével növelheti
a veszélyes anyagok újrahasznosítási arányát, így segít védeni
környezetünket.
A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló
2002/95/EK uniós irányelv
u Ez az irányelv korlátozza azoknak a veszélyes anyagoknak a használatát,
amelyek nem vagy nehezen hasznosíthatók újra.
u Ez elősegíti az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását
és a környezet védelmét.
u A készülékben használt anyagok megfelelnek ennek az irányelvnek.
Elemek
u Az elemeket ne dobja a háztartási hulladékgyűjtőkbe, hanem helyezze őket
az erre kijelölt gyűjtőkbe. Ne égesse el az elemeket.
u Ne használjon együtt különböző típusú elemeket. Ne használjon együtt régi
és új elemeket.
u Ha egy elem túlmelegedik, azonnal vegye ki, hogy megelőzze, hogy sav
folyjon az elemtartó rekeszbe.
u Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.
4
Telepítés
➣
A talp felszerelése
1. Helyezzen puha védőréteget vagy rongyot egy olyan asztalra, amely elbírja a készülék súlyát.
2. Helyezze a készüléket a védőrétegre vagy rongyra úgy, hogy a hátlapja felfele, a képernyő pedig
lefele nézzen.
3. Vegye ki a talpat, és illessze a készülék aljához úgy, hogy mindegyik furat megfelelően álljon.
4. Erősítse a talpat a készülékhez a mellékelt csavarokkal.
5. Állítsa fel a készüléket, és állítsa be pozícióját tetszése szerint.
csavar
talp
Megjegyzés:
A fenti ábra csak útmutatónként szolgál, a készülék megjelenése ettől eltérhet.
Mindegyik furatba tegyen egy csavart, és húzza meg az összes csavart.
5
Telepítés
➣
A televízió gombjainak és csatlakozóinak helye
Megjegyzés: A
lenti ábra csak útmutatónként szolgál, a készülék megjelenése ettől eltérhet.
MENU
SOURCE
vol s
vol t
ch s
ch t
Szám
Gomb
Leírás
1
Menu
Megjeleníti vagy eltünteti a menüt.
2
Source
Segítségével kiválaszthatja a jelforrást. A gombot megnyomva megjelenik a
jelforrások listája.
3
VOL s/VOL t
Növeli vagy csökkenti a hangerőt. A menü megjelenítése közben ezekkel a
gombokkal jobbra és balra navigálhat a menüelemek közt, illetve beállíthatja
az értékeket.
4
CH s/CH t
Továbbugrik a következő csatornára, vagy visszaugrik az előzőre.
A menü megjelenítése közben ezekkel a gombokkal fel és le navigálhat a
menüelemek között.
5
(Standby –
alvó üzemmód)
Ki- és bekapcsolja a készüléket (alvó üzemmódba vált, vagy „felébreszti” az
alvó készüléket).
6
Távirányító
jelvevője
Ez fogadja a távirányító által kibocsátott jeleket. Ne takarja le!
7
Állapotjelző
Azt mutatja, hogy a készülék be van kapcsolva, vagy pedig alvó
üzemmódban van.
8
Főkapcsoló
Be- vagy kikapcsolja a készülék áramellátását.
6
Telepítés
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
A televízió gombjainak és csatlakozóinak helye
R
➣
ANT 75 Ω
Telepítés
➣
Csatlakozás más készülékekhez
Figyelem: mielőtt a készüléket valamilyen más elektromos berendezéshez csatlakoztatná, húzza ki a
készülék és az elektromos berendezés tápkábelét.
Előfordulhat, hogy az alábbi csatlakozók közül nem mindegyik található meg készülékén.
Készülékének csatlakozóit „A televízió gombjainak és csatlakozóinak helye” részben láthatja.
1. Egy külső antenna vagy vevőegység csatlakoztatása
Az optimális képminőség érdekében ajánlott egy külső antenna vagy vevőegység használata.
Megjegyzés:
n Azt javasoljuk, hogy használjon 75 Ω-os koaxiális kábelt, hogy így megelőzze a nem megfelelő
csillapítás okozta interferenciát.
n Az antenna kábelét nem szabad együtt kötegelni a tápkábellel.
n Vevőegység használata esetén a 75 Ω-os koaxiális kábelt közvetlenül az antenna bemeneti
csatlakozójába kell dugni.
2. Csatlakozás más készülékekhez
n Csatlakoztassa az RCA videokábel egyik végét a készülék hátán lévő csatlakozóba, a másikat pedig
egy külső audio-video eszközhöz, például egy videomagnóhoz, DVD-lejátszóhoz vagy beltéri egységhez
(set-top boxhoz).
n Csatlakoztassa az RCA audiokábel egyik végét a készülék hátulján lévő „R - L (audio)” csatlakozóba, a
másik végét pedig az audio-video készülék megfelelő kimeneti audiocsatlakozóiba.
A videobemeneti kompozit kábel egy csatornán közvetíti a videojelet.
comp
Piros
videomagnó, DVD-lejátszó,
beltéri egység stb.
Fehér
Sárga
8
Telepítés
➣
Csatlakozás más készülékekhez
A komponens videó (Y, Pb, Pr) külön Y, Pb és Pr csatornákon közvetíti a videojelet. Ennek a csatlakozónak
a segítségével fogadhatja a DVD-lejátszók és más berendezések nagy felbontású videojeleit.
n Csatlakoztassa a komponens videokábelek és audiokábelek egyik végét a készülék hátulján lévő
komponens csatlakozókba („PR/CR”, „PB/CB” és „Y”), a másik végét pedig az audio-video készülék
megfelelő kimeneti csatlakozóiba.
n A Y, PB/CB és PR/CR csatlakozókat bizonyos audio-video készülékeken Y, B-Y és R-Y vagy Y, CB
és CR néven tüntetik fel. (A kábelek csatlakoztatásakor vegye figyelembe mindkét eszköz csatlakozóinak
színét.)
Bal audio
Jobb audio
Piros
Piros
PR/CR
Fehér
Kék
PB/CB
Zöld
Y
DVD-lejátszó komponens
csatlakozókkal
3. Csatlakozás HDMI csatlakozóval rendelkező eszközökhöz
A HDMI csatlakozón digitális jelet vihet át: ha DVD-lejátszóhoz vagy digitális képrögzítőhöz csatlakoztatja
a készülékét, ez az ajánlott csatlakozási mód. A HDMI csatlakozó használata esetén nem kell külön
audiokábelt használnia.
n A televízió HDMI csatlakozójába kötött HDMI kábel
HDMI
Kimenő HDMI csatlakozóval
rendelkező eszköz
(DVD-lejátszó, beltéri egység stb.)
4. Csatlakozás USB csatlakozóval rendelkező eszközökhöz
Ez a készülék egy szabványos USB csatlakozóval is rendelkezik, amelynek segítségével olyan,
szabványos USB1.1 és USB2.0 csatlakozóval rendelkező eszközökkel lehet összekötni, mint a
merevlemezek, USB tárolók és digitális fényképezőgépek.
n Ehhez egy USB kábelt használhat, vagy pedig közvetlenül is csatlakoztathatja az eszközt a készülék
USB portjába, amennyiben van annak ilyen integrált csatlakozója.
USB
9
Telepítés
➣
Csatlakozás más készülékekhez
PC AUDIO
VGA
5. Csatlakozás számítógéphez
n Csatlakoztassa a D-Sub típusú kábel egyik végét a készülék „VGA” feliratú csatlakozójához, a másik
végét pedig a számítógép grafikus adapterének VGA típusú csatlakozójához.
n Csatlakoztassa az audiokábel egyik végét a készülék „PC AUDIO” feliratú csatlakozójához, a másik
végét pedig a számítógép hangkártyájának kimenő audiocsatlakozójához.
Számítógép
FEJHALLGATÓ
6. Fejhallgató csatlakoztatása
n Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék megfelelő csatlakozójába.
n A fejhallgató hangerejét a készülék általános hangerejével együtt lehet állítani.
Fejhallgató
KOAXIÁLIS
(OPTIKAI)
7. Optikai audio
Ehhez a csatlakozóhoz egy optikai audiocsatlakozóval rendelkező eszközt köthet egy Toslink kábel
segítségével.
Megjegyzés: Csak DTV és HDMI kimenő jellel használható.
8. Csatlakozás SCART csatlakozóval rendelkező eszközökhöz
Ennek a csatlakozónak a segítségével kényelmesen összekötheti készülékét egy videomagnóval.
Műszaki adatok:
n 1. Scart: RGB bemenet, CVBS bemenet és kimenet
n 2. Scart: CVBS bemenet és kimenet
SCART
10
A távirányító használata
➣
A távirányító gombjainak funkciói
Source: a jelforrás kiválasztása
POWER: be- és kikapcsolás
Sound: a hang üzemmód kiválasztása
Still: kép megállítása
Picture: a kép üzemmód kiválasztása
Mute:a hang kikapcsolása
Speciális funkció
Számok:
Speciális funkció
a csatornák közvetlen kiválasztása
és számok beírása
Speciális funkció
Menu: a főmenü megnyitása
Speciális funkció
visszalépés az előző menübe
Exit: kilépés a megjelenített menüből
: kurzor felfele mozgatása
>: kurzor jobbra mozgatása
V
<: kurzor balra mozgatása
OK: művelete megerősítése
V: kurzor lefele mozgatása
VOL+: hangerő növelése
CH+: következő csatorna
VOL- : hangerő csökkentése
CH- : előző csatorna
Sleep: alvó üzemmód időzítésének beállítása
Subtitle: felirat megjelenítése
EPG: elektronikus műsorkalauz megjelenítése
Text: teletext be- és kikapcsolása
COMP: komponens bemenő jel kiválasztása
Lang.: a digitális adás nyelvének kiválasztása
I / II: mono/sztereó hang
TV: a televízió üzemmód kiválasztása
FAV: kedvenc csatornák rendezése
Recall: váltás a legutóbbi csatornára
lnfo: állapotinformációk megjelenítése
Zoom: képarány beállítása
Multimédiás gombok
(további információkért lásd a 20. oldalt)
Megjegyzés:
1. A készülékéhez mellékelt távirányító ettől eltérhet.
2. Bizonyos gombok alatt jelzések/feliratok találhatók, ezek a gombok alternatív funkcióit jelentik más
üzemmódokban.
3. A vörös, zöld, sárga vagy ciánkék gomboknak különleges funkciója van.
11
A távirányító használata
➣
A távirányítóval kapcsolatos műveletek
Az elemek cseréje
1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a távirányító hátlapján.
2. Helyezzen be két AAA típusú (1,5 V-os) elemet. Vigyázzon, hogy az elemek két végén feltüntetett „+”
és „–” jel egyezzen az elemtartóban lévő jelekkel.
3. Csukja vissza az elemtartó fedelét.
Megjegyzés:
1. Ha a távirányító nem működik megfelelően, és nem lehet vele a készüléket irányítani, cserélje ki az
elemeket.
2. Ha hosszú ideig nem kívánja a távirányítót használni, vegye ki belőle az elemeket.
A távirányító hatótávolsága
1. Hatótávolság: 8 méter a készülék elejétől.
2. Működési szög: a készülék vevőablakát tekintve a szög csúcsának 6 méteres távolságról mind a
vízszintes (balról jobbra) mind pedig függőleges (lentről fel) tartományban 30°.
12
Alapvető műveletek
➣
Be- és kikapcsolás
1. Csatlakoztassa a készülék tápkábelét a hálózati csatlakozóaljzatba.
2. Nyomja meg a készülék főkapcsolóját. Ha megnyomja a távirányító Power gombját, amikor a készülék
be van kapcsolva, akkor a készülék alvó üzemmódba vált. Ha ismét megnyomja ezt a gombot, a
készülék bekapcsol.
3. A készüléket a főkapcsoló megnyomásával kapcsolhatja teljesen ki.
Megjegyzés:
Csökkentheti áramfogyasztását azzal, hogy az alvó üzemmódot csak akkor használja, amikor rövid ideig
nem szeretné nézni a tévét; és ha hosszabb ideig nem tévézik, a főkapcsolót használja.
Miután kikapcsolta a tévét, az újbóli bekapcsolása előtt várjon legalább 5 másodpercet.
➣
Csatornaváltás és a hangerő állítása
1. A csatornák közt a távirányító [CH+ / CH-] gombjaival tud váltani.
A hangerőt a [VOL+ / VOL-] gombokkal állíthatja.
2. Ezenkívül a készülék előlapján lévő [CHs/t] gombokkal is válthat a csatornák között, illetve a
[VOLs/t] gombokkal beállíthatja hangerőt.
3. Ha közvetlenül szeretne váltani egy csatornára, nyomja meg a távirányítón a megfelelő számgombot.
Megjegyzés:
A csatornákra közvetlenül is válthat úgy, hogy a távirányító megnyomja a megfelelő számgombo(ka)t.
Ha egy 1–9 közé eső csatornára szeretne váltani, nyomja meg egyszer a megfelelő számgombot. Ha
olyan csatornára szeretne váltani, amelynek két- vagy háromjegyű száma van, nyomja meg a megfelelő
számgombokat 3 másodpercnél rövidebb időközökben.
➣
Startup Menu (kezdőmenü)
A készülék első bekapcsolásakor megjelenik a jobb oldali
képen látható menü.
1) A [Λ / V ] gombokkal válassza ki az OSD language (Menü nyelve) pontot.
2) Nyomja meg az [ >/OK ] gombot az OSD language (Menü nyelve) almenübe való belépéshez.
3) A [Λ / V ] gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd a megerősítéshez
Startup Menu
nyomja meg az [OK] gombot.
4) A többi elemet hasonlóképpen állíthatja be.
Megjegyzés:
Ez a menü nem jelenik meg a csatornakeresés elvégzése után.
Ha újra meg szeretné jeleníteni ezt a menüt, kövesse az alábbi
utasításokat:
1) A főmenübe való belépéshez nyomja meg a [ Menu ] gombot.
2) A [Λ / V ] gombokkal válassza ki a Function (Funkció) elemet.
3) Nyomja meg az [ >/OK ] gombot a Function (Funkció) almenübe való
belépéshez.
4) A [Λ / V ] gombokkal válassza ki a Startup Menu (Kezdőmenü) elemet.
OSD language English
Country
Auto Install
Select
5) A [ </> ] gombokkal válassza ki az Off/On (Ki/Be) lehetőséget.
6) Ekkor a megjelenő kezdőmenüben a fent ismertetett módon beállíthatja a menü nyelvét.
13
UK
Use Mode Home Mode
Enter
Exit
Alapvető műveletek
➣
A jelforrás kiválasztása
Kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt jelforrást. A jelforrások listájának megjelenítéséhez nyomja meg a [Source]
gombot. A [ Λ / V ] gombokkal válassza ki a megjeleníteni kívánt jelforrást, majd a megerősítéshez nyomja meg
az [>/OK] gombot.
➣
A kép üzemmód megváltoztatása
A kép üzemmód Bright (Fényes), Standard (Normál), Soft (Lágy) és User (Egyéni) lehet. Az utóbbiban
olyan képhatásokat módosíthat, mint a fényerő, kontraszt, színek stb.
➣
A hang üzemmód megváltoztatása
A hang üzemmód Music (Zene), Standard (Normál), Speech (Beszéd) és User (Egyéni) lehet. Az utóbbiban
a hangszínszabályzó beállításával érhet el különleges hangzást. Ha a SRS TSXT beállítása „On” (Be), a
hang üzemmód nem változtatható meg.
➣
Kép megállítása
A [Still] gomb megnyomásával megállíthatja a képet.
➣
Némítás
A hang be- vagy kikapcsolához nyomja meg a [Mute] gombot. Ennek a funkciónak a segítségével
ideiglenesen elnémíthatja a készüléket.
➣
Alvó üzemmód időzítése
Beállíthatja, hogy a készülék mennyi idő múlva váltson alvó üzemmódba. Nyomja meg többször a [Sleep]
gombot a kívánt időzítés kiválasztásához. Az időzítési értékek a következő sorrendben változnak: Ki – 10 perc –
20 perc – 30 perc... 120 perc.
➣
Képarány módosítása
A készülék több képarányt is ismer, így mindig a jelforrásnak megfelelő arányt használhatja. A Zoom
(Nagyítás) menü megjelenítéséhez nyomja meg a [Zoom] gombot: ekkor megjelennek az „Auto”
(Automatikus), „Full Screen” (Teljes képernyő), „Normal” (Normál), „Zoom 1” (1. nagyítás), „Zoom 2” (2.
nagyítás), „Smart Zoom” (Intelligens nagyítás) és „Dot to Dot” (Képpontszintű).
¸ Normal (Normál): A hagyományos 4:3 képarány, amely a képet a képernyő közepére helyezi, és a bal
és jobb oldalon fekete csíkot hagy.
¸ Full Screen (Teljes képernyő): Ebben a módban a kép a teljes képernyőt kitöltve jelenik meg.
¸ Zoom 1 (1. nagyítás): Méretarányosan nagyítja ki a képet a képernyő teljes szélességére, de levágja
annak alját és tetejét. Ilyenkor nem jelennek meg fekete csíkok.
¸ Zoom 2 (2. nagyítás): Tovább nagyítja a kép közepét, és még többet vág le a képe tetejéből és aljából.
¸ Smart Zoom (Intelligens nagyítás): A 16:9-es arányhoz hasonlít, de többet mutat meg a kép oldalából.
¸ Dot to Dot (Képpontszintű): A képet annak eredeti méretében jeleníti meg.
Megjegyzés: A
jelforrástól függően egyes jelforrások esetén más és más nagyítási módok állnak
rendelkezésre.
➣
Elektronikus műsorkalauz (EPG)
EPG: Ezzel a funkcióval megjelenítheti a programmal kapcsolatos információkat.
14
A televízió beállításainak módosítása
➣
Csatornák beállítása
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Channel
2 A
[ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Channel (Csatorna)
elemet.
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
3 A Channel (Csatorna) almenübe való belépéshez nyomja
meg az [>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
Select
Enter
Exit
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Az itt elvégezhető beállítások:
n Manual Install (Kézi beállítás): a csatornák manuális keresése. A manuális keresés előtt állítsa
be a képet és a hangot. A manuális keresés kezdő frekvenciája nem módosítható, ez az érték a
frekvenciasávval vagy a csatornával együtt automatikusan változik.
n Auto Install (Automatikus beállítás): a csatornák automatikus keresése. A csatornák automatikus
keresése előtt válassza ki országát.
n Fine Tune (Finombeállítás): a frekvencia finomhangolása a legjobb eredmény érdekében.
n Edit programme (Program szerkesztése): a csatornák szerkesztése. Itt a következő műveleteket
végezheti el:
¸ Átnevezés: a kiválasztott csatorna nevének megváltoztatásához nyomja meg a zöld gombot. A név
karaktereinek megváltoztatásához nyomja meg a [Λ / V ] gombokat. A név mentéséhez nyomja meg
a zöld gombot, a visszavonáshoz pedig a pirosat. A csatornanevek maximális hossza 6 karakter.
¸ Csatorna átugrása: nyomja meg a sárga gombot. Ha vissza szeretné vonni a csatorna átugrását, nyomja
meg a sárga gombot.
Ezeket a csatornákat akkor fogja átugorni, amikor a távirányítón a [CH+ / CH-] gombokkal csatornát vált,
de továbbra is elérhető őket közvetlenül a számgombok megnyomásával.
¸ Csatorna rendezése: A csatornák sorrendjének módosításához nyomja meg a [<] gombot, a [Λ / V ]
gombokkal jelölje ki a kívánt számot, majd a megerősítéshez nyomja meg a [>] gombot.
n Cl: Ezt az elemet csak akkor látja, amikor csatlakozatva van egy PCMCIA kártya. Ha csatlakoztat egy
PCMCIA kártyát és a megfelelő chipkártyát, nézheti a megfelelő kódolt programot.
15
A televízió beállításainak módosítása
➣
Képbeállítások
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Picture
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
Select
OK: Enter
2 A [ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Picture (Kép) elemet.
3 A Picture (Kép) almenübe való belépéshez nyomja meg az
[>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
Standard
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
Back
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Az itt elvégezhető beállítások:
n Brightness (Fényerő): növelheti a fényerőt, és megvilágosíthatja a kép sötét területeit. Csökkentheti
fényerőt, és besötétítheti a kép világos területeit.
n Contrast (Kontraszt): a sötét/világos színek arányát a világos színek felé tolhatja el, így világosabbá
téve a teljes képet. A sötét/világos színek arányát a sötét színek felé tolhatja el, így sötétebbé téve a
teljes képet.
n Saturation (Színtelítettség): beállíthatja a színek telítettségét.
n Sharpness (Élesség): növelheti a körvonalak élességét, így tisztább képet kap. Csökkentheti a
körvonalak élességét, így lágyabb képet kap.
n Colour Temp. (Színhőmérséklet): kiválaszthatja a színek „hőmérsékletét”. Választható beállítások:
Standard (Normál), Warm (Meleg) és Cool (Hideg).
n Enhanced Setting (Részletes beállítás): itt érheti el a különleges videóbeállításokat, úgymint:
¸ DNR: digitális zajcsökkentés. Optimalizálja a képjel minőségét, csökkenti a külső zajokat és
interferenciákat, és visszaállítja az eredeti jelet. Négy szintje van: Low (Alacsony), Standard
(Normál), Strong (Magas) és Off (Ki).
¸ CTI: a színátmenetek intenzitásának javítása.
¸ Flesh Tone (Bőr színtónusa): ennek a funkciónak a bekapcsolásakor a készülék a bőr színére
optimalizálja a kép színeit.
¸ Adaptive Luma Control (Adaptív lumavezérlés): dinamikusan állítja a kép kontrasztját a különböző
jeleneteknek és képeknek megfelelően, így jobb képminőséget ér el.
16
Hangbeállítások
➣
Hangbeállítások
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Sound
2 A [ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Sound (Hang) elemet.
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Select
Enter
3 A Sound (Hang) almenübe való belépéshez nyomja meg az
[>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
Exit
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Az itt elvégezhető beállítások:
n Balance (Egyensúly): beállíthatja a bal és jobb hangszórók hangerejének egymáshoz viszonyított arányát.
n Equalizer (Hangszínszabályozó): növelheti vagy csökkentheti a fő frekvenciák erejét.
n Digital Sound Out (Digitális hangkimenet): beállíthatja a digitális hangkimenet típusát.
n AVC: be- és kikapcsolhatja a hangerő automatikus szabályozását. Ennek a funkciónak a segítségével
egy megadott tartományon belül tarthatja a hangerőt, így elkerülheti a hangerő nagymértékű
változásait, ugrásait.
n Audio Language (Hangsáv nyelve): beállíthatja, hogy milyen nyelvű hangsávot szeretne elsősorban
használni.
n Audio Language 2nd (Hangsáv másodlagos nyelve): beállíthatja, hogy milyen nyelvű hangsávot
szeretne alternatív módon használni (ha az elsődleges nyelvű hangsáv nem áll rendelkezésre).
A televízió beállításainak módosítása
➣
Képernyő beállításai
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Screen
2 A
[ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Screen (Képernyő)
elemet.
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
3 A Screen (Képernyő) almenübe való belépéshez nyomja
meg az [>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
Select
Enter
Exit
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Az itt elvégezhető beállítások:
n
n
n
n
Image Position (Kép helye): a képnek a képernyőn elfoglalt helyét a [Λ / V/</>] gombokkal állíthatja.
Phase Adjust (Fázisállítás): beállíthatja a kép szinkronizálásához használt óra fázisát.
Clock Adjust (Óraállítás): beállíthatja a kép szinkronizálásához használt órát.
Auto Adjust (Automatikus beállítás): a kép helyének és méretének automatikus beállítása.
Megjegyzés: Különféle jelforrások esetén más-más elemek jelenhetnek meg.
17
A televízió beállításainak módosítása
➣
Funkciók beállítása
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Function
OSD Language
Blue Screen
Startup Menu
OSD Setting
Subtitle
Timer
Version Info
Factory Reset
Select
2 A [ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Function (Funkció) elemet.
English
On
Off
3 A Function (Funkció) almenübe való belépéshez nyomja
meg az [>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
Enter
Exit
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
Az itt elvégezhető beállítások:
n OSD Language (Menü nyelve): beállíthatja a menü nyelvét.
n Blue Screen (Kék képernyő): kék képernyőt jeleníthet meg, amikor nincs videojel.
n Startup Menu (Kezdőmenü): beállíthatja, hogy a készülék bekapcsolásakor megjelenjen-e a
kezdőmenü.
n OSD Setting (Menü beállításai): itt a Transparency (Átlátszóság) és OSD Timeout (Menü
megjelenítésének ideje) beállításokat találhatja.
n Subtitle (Felirat): itt a Digital Subtitle Language (Digitális felirat nyelve), Digital Subtitle 2nd Language
(Digitális felirat másodlagos nyelve) és Subtitle Type (Felirat típusa) beállításokat találhatja. Ezeknek a
segítségével állíthatja be a digitális csatorna feliratának nyelvét.
n Timer (Időzítő): a [Λ / V ] gombokkal a következő beállítások között navigálhat: Sleep Timer (Alvó
üzemmód időzítője), Time Zone (Időzóna), Auto Sync (Automatikus szinkronizálás), Date/Time (Dátum/
idő), Auto Turn On/Off (Automatikus be- és kikapcsolás). A Sleep Timer (Alvó üzemmód időzítője)
beállítást a [</>] gombok segítségével módosíthatja: az értékek 10 perc, 20 perc stb. sorrendben
változnak. A Date/Time (Dátum/idő) beállítás módosításakor a [</>] gombok segítségével
mozgathatja kurzort, és a számgombok megnyomásával írhatja be a kívánt számokat.
Az Auto Sync On (Automatikus szinkronizálás be) kiválasztásakor a készülék óráját a digitális
egység órájával szinkronizálja. Az Auto Turn On Enable (Automatikus be- és kikapcsolás) funkció
segítségével beállíthatja, hogy a készülék automatikusan be- vagy kikapcsoljon egy bizonyos idő
elteltével.
n Version Info (Verzióinformációk): a szoftververzióval kapcsolatos információk megjelenítése.
n Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása): visszaállítja a készülék eredeti beállításait. Akkor
használhatja ezt a funkciót, amikor a készülék abnormálisan viselkedik, vagy pedig valamilyen más ok
miatt szeretné visszaállítani az eredeti beállításokat.
18
A televízió beállításainak módosítása
➣
Gyerekzár
1 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Parental
2 A
[ Λ / V ] gombokkal válassza ki a Parental (Gyerekzár)
elemet.
Change Password
Parental Rating
Channel Block
3 A Parental (Gyerekzár) almenübe való belépéshez nyomja
meg az [>/OK] gombot.
4 A [Λ / V ] gombokkal válasszon ki egy beállítást, és nyomja
Select
Enter
Exit
meg az [>/OK] gombot a megjelenítéséhez, vagy pedig a
[</>] gombokkal módosítsa a beállítást.
5 A
mikor befejezte, a menüből való kilépéshez nyomja meg a
[Menu] gombot.
A funkció első használatakor az alapértelmezett jelszó [0000]. Csak azután módosíthatja a beállításokat,
miután beírja ezt a jelszót.
Az itt elvégezhető beállítások:
n Change Password (Jelszó módosítása): az első alkalommal az alapértelmezett jelszót kell
megadnia. Ha meg kívánja ezt változtatni, használja ezt a funkciót. Itt írja be az új jelszót, majd újra
ugyanezt a jelszót. Ekkor az új jelszó érvénybe lép.
n Parental Rating (Korhatár): ennek a funkciónak a segítségével korhatár-minősítés szerint blokkolhat
bizonyos programokat.
n Channel Block (Csatorna blokkolása): tetszés szerint bármelyik csatornát blokkolhatja.
19
Digitális multimédiás lejátszó
➣
A funkciók rövid bemutatása
üzemmód
támogatott formátumok
Picture (kép)
JPEG
Music (zene)
MP3
Film (videó)
MPEG1 (.dat),
MPEG2 (.mpg),
MPEG4 (.mpg)
➣
Ez az egység USB csatolású digitális multimédiás lejátszóként
használható. Olyan, szabványos USB1.1 és USB2.0 csatlakozóval
rendelkező eszközökkel lehet összekötni, mint a merevlemezek,
USB tárolók és digitális fényképezőgépek.
A készülék segítségével megjelenítheti az ezeken az eszközökön
tárolt képeket, lejátszhatja a zenéket és változatos formátumú
(MPEG1, MPEG2, MPEG4, DAT stb.) videókat is.
A távirányító multimédiás gombjai
DMP gomb: megjeleníti a multimédiás lejátszó
kezelőfelületét.
„II gomb: szünetelteti a lejátszást, illetve újra elindítja
azt.
n gomb: kilép az éppen használt funkcióból.
DMP Display gomb: megjeleníti a lejátszási
információkat.
ƒƒgomb: gyorsan visszateker videofájlok lejátszásakor.
„„gomb: gyorsan előreteker videofájlok lejátszásakor.
ƒ
I ƒgomb: visszaugrik az előző fájlra zene- vagy
videofájlok lejátszásakor.
„„l gomb: előreugrik a következő fájlra zene- vagy
videofájlok lejátszásakor.
OK gomb: a kiválasztás vagy a művelet
megerősítése.
Λ / V gombok: felfele vagy lefele mozgatják a kurzort.
< gomb: visszatér az előzőleg megjelenített
mappába.
>
➣
gomb: belép a megjelenített mappa almappájába.
Fotók megtekintése
Lejátszó kezelőfelülete
Kiválaszthatja a tárolóeszközön levő képeket, és automatikusan,
diavetítésszerűen lejátszhatja azokat.
1. A lejátszó kezelőfelületének megjelenítéséhez nyomja meg a
[DMP] gombot: ekkor a képernyőn megjelenik a tárolóeszköz
tartalma.
2. E
gy fájl kiválasztásához nyomja meg a nyomja meg az [>/OK]
gombot, a fájlok közti váltáshoz pedig a [Λ / V ] gombokat.
3. A képek diavetítésszerű lejátszásához nyomja meg az [>/OK]
gombot.
20
Digitális multimédiás lejátszó
None
Pause
➣
Duration
Effect
Info
Zenehallgatás
Repeat
➣
4. A
képek lejátszás közben [►II]/a piros gombbal
szüneteltetheti a lejátszást, a zöld gombbal beállíthatja a
képek váltása közt eltelő időt, a sárga gombbal beállíthatja
a képek megjelenésének/váltásának effektjét (vizuális
hatását), a kék gombbal pedig megjelenítheti a képpel
kapcsolatos információkat.
5. A kilépéshez nyomja meg a [n] gombot.
Short
Shuffle
Info
Kiválaszthatja, és böngészhet a képek tartani a tárolóeszközöket.
1. A lejátszó kezelőfelületének megjelenítéséhez nyomja meg a
[DMP] gombot: ekkor a képernyőn megjelenik a tárolóeszköz
tartalma.
2. E
gy fájl kiválasztásához nyomja meg az [>/OK] gombot, a
fájlok közti váltáshoz pedig a [Λ / V ] gombokat.
3. Az MP3 fájlok lejátszásához nyomja meg az [>/OK] gombot.
4. Z
enehallgatás közben a [</>] gombokkal állíthatja a hangerőt,
a [ƒƒ/ „„] gombokkal előre- vagy visszaugorhat a következő,
illetve előző zeneszámra, a [n] gombbal elölről kezdheti a szám
lejátszását, a piros gombbal beállíthatja a zeneszám ismétlését,
a zöld gombbal hangeffektusokat állíthat be, a kék gombbal
pedig megjelenítheti a zenefájllal kapcsolatos információkat.
5. A kilépéshez nyomja meg a [n] gombot.
Videók lejátszása
Repeat
Picture Mode
Info
1. A
lejátszó kezelőfelületének megjelenítéséhez nyomja meg a
[DMP] gombot: ekkor a képernyőn megjelenik a tárolóeszköz
tartalma.
2. E
gy fájl kiválasztásához nyomja meg az [>/OK] gombot, a
fájlok közti váltáshoz pedig a [Λ / V ] gombokat.
3. Az MPEG fájlok lejátszásához nyomja meg az [>/OK] gombot.
4. A videók lejátszása közben a [</>] gombokkal állíthatja a
hangerőt, a [ƒƒ/ „„] gombokkal előre- vagy visszaugorhat a
következő, illetve előző videóra, a piros gombbal beállíthatja a
videó ismétlését, a zöld gombbal beállíthatja a kép üzemmódot,
a kék gombbal pedig megjelenítheti a videofájllal kapcsolatos
információkat.
5. A kilépéshez nyomja meg a [n] gombot.
21
Digitális multimédiás lejátszó
Óvintézkedések:
1. A digitális multimédiás lejátszó USB portja a legtöbb USB tárolót támogatja. Ha valamilyen
inkompatibilitás vagy hiba jelentkezik, ezt valószínűleg nem a készülék meghibásodása, hanem a
csatlakoztatott eszköz illesztőprogramja okozza.
2. A készülék USB portja 5 V-os tápfeszültséget és legfeljebb 500 mA-es áramerősséget biztosít. Bizonyos
eszközök nem követik pontosan az USB szabványt, emiatt a multimédiás lejátszó hibásan ismerheti fel
ezeket az eszközöket. Ez nem jelenti a lejátszó meghibásodását.
3. A csatlakoztatott eszközök eltérő műszaki jellemzői – főleg tárolókapacitása – miatt különböző eszközök
esetén a digitális lejátszónak eltérő időre lehet szüksége az adatok beolvasásához. Az adatok olvasása
néha ugyanezen okok miatt ideiglenesen lelassulhat. Ez nem jelenti a lejátszó meghibásodását.
4. Amennyiben egy USB tárolón lévő fájlokat a lejátszó nem ismeri fel helyesen, formázza a lejátszót FAT
vagy NTFS formátumra.
5. Amikor a készülék egy csatlakoztatott eszközről adatokat olvas be, ne húzza azt ki.
6. Bizonyos nagy felbontású képek esetében előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel ezeket helyesen,
vagy nem tud bizonyos parancsokat (pl. nagyítás vagy forgatás) végrehajtani.
7. DMP jelforrás esetén nem tudja megjeleníteni a főmenüt a [MENU] gomb megnyomásával: ilyenkor
nyomja meg a [SOURCE] gombot, és válasszon egy másik jelforrást.
8. Amikor a lejátszót egy műveletet elvégzésére utasítja, ne tartsa lenyomva a megnyomott gombot, mivel
ez befolyásolhatja a készülék feldolgozási sebességét.
9. A digitális multimédiás lejátszó USB portja maximum 720p felbontású videofájlokat támogat.
22
Függelék
➣
Műszaki adatok
Modell neve
LHDN19V68UK
Méretek
Állvány nélkül
(sz. x ma. x mé.)
Állvánnyal
(mm)
Súly (kg)
Állvány nélkül
Állvánnyal
LCD képernyő
800 x316 x 73
468 x 356 x 178
4
6
47
Mérete (képátló)
Képernyő felbontása
1366 x 768
Áramfelvétel
40 W
Hangrendszer teljesítménye
1,8 W + 1,8 W
Tápellátás
Lásd az adattáblát
Vevőrendszerek
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Komponens bemenet
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Hz, 720P/80Hz., 1080I/50Hz, 1080I/60Hz
VGA bemenet
VGA (640x480 60Hz), SVGA (800x600 60Hz)
XGA (1024x768 60Hz)
HDMI bemenet
RGB/60Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Hz (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Hz (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Függelék
➣
Hibaelhárítás
Ha valamilyen hiba merül fel készülékével kapcsolatban, próbálja először kikapcsolni, majd
bekapcsolni. Ha a probléma ezután is fennáll, kövesse az alábbi lépéseket. Ha a problémát nem sikerül
ezek segítségével elhárítani, vegye fel a kapcsolatot egy szervizzel.
Nincs kép vagy hang.
1. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e, és
van-e áram.
2. Nyomja meg a készülék főkapcsolóját vagy a
távirányító Power feliratú gombját.
3. Ellenőrizze a fényerő és kontraszt beállításait.
4. Ellenőrizze a hangerőt.
A kép jó, de nincs hang.
1. Ellenőrizze a hangerőt.
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a készülék.
Nincs kép, vagy csak
fekete-fehér kép van.
1. Ellenőrizze a képbeállításokat.
2. Ellenőrizze a színbeállításokat.
Interferencia észlelhető
a képben vagy hangban.
1. Keresse meg az interferenciát okozó berendezést, és
ha lehet, vigye azt a televíziótól minél messzebbre.
2. Dugja a készülék tápkábelét egy másik aljzatba.
Zajos, „havazik” a kép.
1. Ellenőrizze az antenna irányát, helyét és
csatlakozását.
2. Igazítsa be az antennát, vagy állítsa be vagy
finomhangolja a csatornát.
Nem működik a távirányító.
1. Cserélje ki a távirányító elemeit.
2. Tisztítsa meg a távirányító elejét (a kibocsátó
ablakot).
3. Ellenőrizze az elemek polaritását és érintkezését.
4. Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy a
távirányító és a készülék között.
5. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e
behelyezve.
A képen vonalak vagy csíkok látszanak, vagy
remeg a kép.
Ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben olyan berendezés,
amely interferenciát okozhat.
A készülékház pattog.
➣
A szoba hőmérsékletének változása miatt a
készülékház kitágul vagy összehúzódik, és ilyenkor
pattogó hangot adhat ki. Ez nem jelenti a készülék
meghibásodását.
Tartozékok
Távirányító........................................ 1
Felhasználói kézikönyv..................... 1
Szárazelemek................................... 2
24
315962320
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement