Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
РК-ТЕЛЕВІЗОР
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
Перед початком користування телевізором
уважно причитайте це керівництво
та збережіть його для подальшого
використання.
LHDN19V68UK
Номер Частин:IES09
Український
Зміст
Важливі інструкції з безпеки та довкілля - --------------------------------------------------------2
Важливі інструкції з безпеки -----------------------------------------------------------------------------------2
Довкілля---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Налаштування - ----------------------------------------------------------------------------------------------------5
Інструкції із встановлення підставки ------------------------------------------------------------------------5
Розташування кнопок та входів телевізора----------------------------------------------------------------6
Підключення інших пристроїв ---------------------------------------------------------------------------------8
Використання пульту дистанційного управління - ------------------------------------ 11
Визначення кнопок пульту дистанційного управління ----------------------------------------------- 11
Експлуатація пульту дистанційного управління ------------------------------------------------------- 12
Експлуатація- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Увімкнення/вимкнення ----------------------------------------------------------------------------------------- 13
Переключення каналів/регулювання звуку - ------------------------------------------------------------ 13
Startup Menu (Меню запуску)--------------------------------------------------------------------------------- 13
Вибір джерела зображення----------------------------------------------------------------------------------- 14
Зміна режиму зображення - ---------------------------------------------------------------------------------- 14
Зміна режиму звуку---------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Заморожування зображення - ------------------------------------------------------------------------------- 14
Без звуку ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Встановлення таймеру сну ----------------------------------------------------------------------------------- 14
Зміна формату екрану ----------------------------------------------------------------------------------------- 14
EPG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Зміна налаштувань телевізора ------------------------------------------------------------------------ 15
Налаштування каналів ---------------------------------------------------------------------------------------- 15
Налаштування зображення ---------------------------------------------------------------------------------- 16
Налаштування звуку ------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Налаштування екрану ----------------------------------------------------------------------------------------- 17
Налаштування функцій ---------------------------------------------------------------------------------------- 18
Батьківський контроль ----------------------------------------------------------------------------------------- 19
Цифровий мультимедійний програвач------------------------------------------------------------ 20
Стислий опис функцій ----------------------------------------------------------------------------------------- 20
Опис функцій кнопок пульту дистанційного управління --------------------------------------------- 20
Перегляд фотографій ------------------------------------------------------------------------------------------ 20
Прослуховування музики ------------------------------------------------------------------------------------- 21
Відтворення аудіо/відео файлів ---------------------------------------------------------------------------- 21
Додаток --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
Технічні характеристики --------------------------------------------------------------------------------------- 23
Усунення несправностей - ------------------------------------------------------------------------------------ 24
Комплект поставки ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24
1
Важливі інструкції з безпеки
ã
Важливі інструкції з безпеки Увага
Символ блискавки в трикутнику попереджає користувача про високу напругу
всередині приладу.
Знак оклику в трикутнику попереджає користувача про важливі вказівки щодо приладу.
u Загальні вказівки.
Попередження: Перед початком користування приладом, уважно прочитайте наступні
інструкції.
Живлення і сигнал -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перед дощем відключіть прилад від мережі електроживлення та від кабелю зовнішньої
антени, аби уникнути пошкодження телевізору. Не торкайтесь підводящого проводу
антени.
Якщо ви не збираєтесь користуватись приладом протягом тривалого часу, відключіть
його від мережі електроживлення.
u Слідкуйте за тим, аби силовий та сигнальний кабелі не були затиснуті.
u Не перевантажуйте розетку, оскільки це може призвести до загорання.
u Не піддавайте силовий кабель дії високих температур.
u Якщо зовнішня антена знаходиться на вулиці протягом тривалого часу, якість
зображення може погіршитись, тому регулярно перевіряйте та заміняйте антену.
Інструкції щодо поводження та догляду за РК-екраном ---------------------------------------------------------------- РК-екран є високотехнологічним продуктом, який складається з декількох мільйонів
транзисторів. На екрані можуть з’являтись чорні або кольорові яскраві точки, це
нормальне явище, яке не впливає на загальну якість зображення. Неправильний
догляд може призвести до пошкодження РК-екрану, що негативно позначиться на
якості зображення, тому слід дотримуватись наступних вказівок:
Не очищуйте екран органічними розчинниками, такими як, спирт, газолін тощо, або
хімічними речовинами, такими як кислоти, луги і т.п.
Не очищуйте екран будь-якими миючими засобами.
Після вимкнення телевізору за необхідності можна обережно протерти екран чистою
м’якою бавовняною тканиною, але часте очищення із застосуванням сили заборонено.
Не торкайтесь екрану пальцями, оскільки це може пошкодити його поверхню. Не
тисніть на РК-екран, оскільки він є крихким та вразливим.
u Не торкайтесь РК-екрану твердими предметами. Екран дуже легко подряпати.
Прилад --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Не знімайте і не розбирайте будь-які частини телевізору. Це може призвести до
пошкодження телевізору та завдати шкоди вашому здоров’ю. В цьому випадку також
буде скасована гарантія на прилад.
u Якщо ви чуєте незвичний звук або запах, є звук, але відсутнє зображення, негайно
вимкніть телевізор і відключіть його від електромережі та зверніться до спеціаліста.
Не знімайте задню кришку телевізору. Регулювання і перевірки всередині приладу
можуть виконуватись лише спеціалістами.
u Не накривайте і не блокуйте вентиляційні отвори, що випромінюють тепло, аби не
перешкоджати приладу віддавати тепло.
2
Важливі інструкції з безпеки
ã
Важливі інструкції з безпеки u Не вставляйте гострі або металеві предмети у вентиляційні отвори, не дозволяйте
рідинам потрапляти у вентиляційні отвори, не торкайтесь гострими або металевими
предметами сигнальногот інтерфейсу, щоб не допустити короткого замикання або
пошкодження приладу.
Догляд ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Не чистіть прилад ефірними маслами або розчинниками, які можуть пошкодити
корпус або поверхню приладу.
u Якщо корпус забруднився, очистіть його м’якою тканиною, змоченою у воді з
нейтральним миючим засобом.
u У випадку, коли поверхні, на яку встановлюється телевізор, пофарбовані фарбою
або органічним розчинником та мастилом тощо, може відбутись хімічна реакція між
гумовою підкладкою основи телевізору та такими речовинами, що може спричинити
невелику корозію на поверхні корпусу телевізору. Тому, ми рекомендуємо спочатку
покласти шар захисного матеріалу (наприклад, картону або скляний лист) на
поверхню, а зверху поставити телевізор.
Встановлення телевізору -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Рівні та стійкі поверхні
X Під прямими сонячними променями або поряд із нагрівальними приладами
X Місця з поганою вентиляцією
X Місця біля печей або місця, у які може потрапити вода, масло або дим
X Місця, де вентиляційні отвори приладу будуть закриті
X Нестійкі поверхні
X Місця, що піддаються вібрації
X Місця, у які попадає пил або волога
X Місця, що підпають під дію високих температур
Перегляд телевізору ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Розташовуйтесь на належній відстані від телевізору, в ідеалі - на відстані, що в 5-7
разів перевищує вертикаль екрану телевізора.
u Освітлення в приміщенні має бути достатнім для читання газети.
u Звук слід налаштувати так, аби не заважати сусідам, особливо уночі.
Інше --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u Рекомендується, аби 2 або більше осіб навантажувати, розвантажували та
переносили телевізор; уникайте зіткнень при перенесенні телевізору та захищайте,
зокрема, екран телевізору.
u Якщо при включенні або вимкненні телевізору торкнутись його екрану, можна відчути
невеликий електричний удар, він є електростатичним і не завдає шкоди вашому
здоров’ю.
Зверніть особливу увагу на наступні пункти --------------------------------------------------------------------------------------u Інформація, що міститься в цьому керівництві може бути змінена без попередження.
u Всі інші назви продуктів, згадані в даному керівництві є логотипами або торговими
знаками їхніх відповідних власників.
3
Важливі інструкції з безпеки та довкілля
ã
Довкілля
Європейська директива 2002/96/EC і 2003/108/EC
щодо утилізації електричного і електронного обладнання
u Символ перекресленого баку для сміття означає, що цей прилад
не можна утилізувати із звичайним побутовим сміттям. Деякі його
компоненти можуть бути шкідливі для довкілля.
u Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям, здайте його у
відповідний приймальний пункт або віднесіть у інше спеціально
призначене для цього місце.
За додатковою інформацією зверніться до місцевих органів
управління.
u Всі компоненти цього приладу потребують спеціальної утилізації.
u Вибірковий відбір компонентів електронних приладів, які
утилізуються, дозволяє знизити кількість шкідливих речовин, які
не можуть бути перероблені, що дозволяє знизити шкідливий
вплив на довкілля.
Європейська директива 2002/95/EC
про скорочення небезпечних речовин
u Ця європейська директива обмежує використання небезпечних
та шкідливих речовин, які не переробляються, або переробка
яких ускладнена.
u Це дозволяє легко переробляти електричне і електронне
обладнання і знизити шкідливий вплив на довкілля.
u Речовини, що містяться в даному приладі, відповідають
директиві про скорочення небезпечних речовин.
Батарейки
u Не викидайте батарейки у звичайне побутове сміття. Батарейки
слід відносити у спеціально призначені для їхньої утилізації
місця. Не спалюйте батарейки.
u Не використовуйте одночасно батарейки різних типів. Не
використовуйте старі і нові батарейки одночасно.
u Слід негайно вийняти батарейки, що перегрілись, з метою
уникнення витоку кислоти у відділення для батареєк.
u Якщо ви не збираєтесь використовувати пульт дистанійного
управління протягом тривалого часу, слід вийняти з нього
батарейки.
4
Налаштування
ã
Інструкції щодо встановлення підставки
1. Простеліть м’який килимок із вспіненого поліетилену на стіл, який може витримати повну
вагу телевізору у випадку ушкодження телевізора або особи.
2. Покладіть телевізор на килимок екраном донизу.
3. Вийміть підставку та вставте її у телевізор належним чином, потім встановіть підставку у
правильне положення в корпусі телевізору, доки отвори повністю не співпадуть.
4. Прикріпіть підставку до телевізора за допомогою гвинтів.
5. Підніміть телевізор у вертикальне положення та поставте його у зручне для перегляду
положення.
гвинт
підставка
Примітка:
Вищезазначені малюнки наведені лише для інформації, для визначення точного
вигляду дивіться реальні прилади.
Кожен отвір підставки має бути закріплений гвинтами!
5
Налаштування
ã
Розташування кнопок та входів телевізора
Примітка: Н
аведені нижче малюнки представлені лише для інформації, для визначення
точного вигляду дивіться реальні прилади.
MENU
source
vol s
vol t
ch s
ch t
№
ТВ (передня
сторона)
1
Menu
Відображення екранного дисплею (ЕД) або Вихід для закриття ЕД.
2
Source
Вибір джерела зображення. Натисніть «Source» для відкриття
переліку джерел зображення.
3
VOL s/VOL t
Збільшення або зменшення рівня звуку. В меню ЕД натискайте
ці кнопки для переходу вправо або вліво в меню або для
налаштування параметру.
4
CHs/CHt
Вибір наступного або попереднього каналу. В меню ЕД натискайте
ці кнопки для переходу вверх або вниз в меню.
5
(Standby Очікування)
Натисніть для включення або виключення ТВ (режим очікування).
6
Датчик пульту
дистанційного
управління
Отримує сигнали від пульту дистанційного управління. Не
закривайте цей датчик.
7
Індикатор
живлення
Цей індикатор показує, чи телевізор увімкнений, чи знаходиться в
режимі очікування.
8
Вимикач
Вимикає або вмикає живлення.
Опис
6
Налаштування
L
PB
video
Y
comp
PCMCIA
USB
HDMI
VGA
PC AUDIO
SCART
7
OPTICAL
HEADPHONE
PR
Розташування кнопок та входів телевізора
R
ã
ANT 75 Ω
Налаштування
ã
Підключення інших пристроїв
Увага: Перед підключенням до телевізору будь-яких інших електронних пристроїв,
від’єднайте телевізор та електронний пристрій від мережі перемінного струму.
Ваш телевізор містить не усі виходи, перераховані нижче. Фактичні виходи розглянуті
в розділі «Розташування кнопок та входів телевізора».
1. Підключення телевізійоної антени або кабельного ТБ
Для отримання оптимальної якості зображення рекомендується підключати зовнішню антену
або кабельне ТБ.
Примітка:
n Для усунення перешкод, викликаних розходженнями навантаження, рекомендується
використовувати коаксіальний кабель (75Ω).
n Антенний кабель не повинен бути перекручений з мережевим кабелем.
n При підключенні кабельного ТБ, вставляйте штекер коаксиального кабелю (75Ω)
безпосередньо в антенний вхід.
2. Підключення аудіо/відео пристроїв
n Підключіть відео кабель з роз’ємом RCA до задньої панелі телевізора, а його інші кінці
до відповідного аудіо/відео пристрою, наприклад, відеомагнітофону, DVD або телевізійної
приставки.
n Підключіть аудіо кабель з роз’ємом RCA до входів «R -L(audio)» (R - L(аудіо)) на задній
панелі телевізора, а його інші кінці до відповідних аудіовиходів аудіо/відео пристрою.
Video in (композитний відеосигнал) передає відео як єдиний сигнал.
comp
Червоний
відеомагнітофони, DVD,
телеприставки тощо
Білий
Жовтий
8
Налаштування
ã
Підключення інших пристроїв
Компонентне видео (Y, Pb, Pr) передає відео як окремі сигнали Y, Pb, Pr. Використовуйте це
підключення для відео сигналів високої чіткості від DVD або іншого обладнання.
n Підключіть відео і аудіо кабелі компонентного відео до компонентних входів («PR/CR»,
«PB/CB», «Y») на задній панелі телевізора, а інші кінці до відповідних виходів компонентного
відео на PVR або DVD.
n Входи Y, PB/CB і PR/CR на компонетних пристроях (PVR або DVD) іноді позначені Y, B-Y
та R-Y або Y, CB та CR. (Кольори входів та кабелів повинні співпадати на обох пристроях).
Audio L
Audio R
Червоний
Білий
Червоний
PR/CR
Синій
PB/CB
Зелений
DVD з компонентними
виходами
Y
3. Підключення пристроїв з HDMI-інтерфейсом
HDMI передає повністю цифровий сигнал та рекомендується для відтворення з цифрових
DVD або DVR. Для HDMI-підключення не потрібне окреме підключення звукового виходу.
n HDMI-кабель підключений до HDMI-входу телевізора.
HDMI
Обладнання з HDMI-виходом
(наприклад, DVD, телеприставки тощо).
4. Підключення пристроїв з USB-інтерфейсом
Цей телевізор має стандартний USB-інтерфейс і може підключатись до стандартних
пристроїв з USB1.1 або USB2.0, таких як апаратні засоби, U-диски та цифрові камери.
n Можна використовувати або з’єднувальний USB-кабель, або вставляти USB
безпосередньо в USB-порт збоку телевізора.
USB
9
Налаштування
ã
Підключення інших пристроїв
PC AUDIO
VGA
5. Підключення до ПК
n Підключайте D- Sub кабель до входу «VGA» на задній панелі телевізора, а його інший
кінець - до відеокарти комп’ютера.
n Підключайте стерео звуковий кабель до входу «PC AUDIO» на задній панелі телевізора,
а його інший кінець - до аудіо виходу звукової карти комп’ютера.
Комп’ютер
HEADPHONE
6. Підключення навушників
n Підключіть роз’єм навушників телевізора.
n Звук в навушниках автоматично регулююється відповідно до основного звуку телевізора.
Навушники
COAXIAL
(OPTICAL)
7. Передача звуку через оптичний кабель
Підключіть прилад, передача звуку з якого буде здійснюватись через оптичний кабель
(потрібен оптичний кабель Toslink).
Примітка: Лише виходи DTV і HDMI.
8. Підключення пристроїв зі SCART -роз’ємами
Забезпечує зручне багатосигнальне підключення між телевізором та відео пристроями.
Характеристики:
n Scart 1: RGB in, CVBS вхід/вихід
n Scart 2: CVBS вхід/вихід
SCART
10
Використання пульту дистанційного управління
ã
Визначення кнопок пульту дистанційного управління
POWER: Увімкнення/вимкнення телевізора
Sound: Вибір режиму звуку
Picture: Вибір режиму зображення
Source: Вибір джерела зображення
Still: Заморожування зображення
Mute: Вимкнення звуку
Спеціальна функція
Номер каналу:
Безпосередній вибір каналу та літер
Спеціальна функція
Спеціальна функція
Menu: Вхід у головне меню/
повернення у попереднє меню
Спеціальна функція
Exit: Вихід з поточного меню
: Курсор вверх
V
<: Курсор вліво
>: Курсор вправо
V: Курсор вниз
OK: Підтвердити
VOL+: Збільшити гучність
VOL- : Знизити гучність
Sleep: Налаштування таймеру сну
Text: Включити/виключити телетекст
COMP: Вибір компонентного вводу
Lang.: Вибір мови цифрового ТВ-сигналу
I / Π: Моно/стерео
CH+: Наступний канал
CH- : Попередній канал
Subtitle: Субтритри до програми
EPG: Електронний телевізійний гід
TV: Вибір телевізору в якості джерела зображення
FAV: Редагування улюблених каналів
Recall: Повернутись до попереднього каналу
lnfo: Інформація про поточний статус
Zoom: Регулювання масштабу
Кнопки мультимедійних функцій
(див. сторінку 20)
Примітка:
1. Будь ласка, див. ваш пульт.
2. Позначки за межами деяких кнопок показують різне використання кнопок у різних режимах.
3. Червона/Зелена/Жовта/Блакитна кнопки використовуються для спеціальних функцій.
11
Використання пульту дистанційного управління
ã
Експлуатація пульту дистанційного управління
Заміна батареєк
1. Відкрийте кришку відділення для батарейок на задній стороні пульту дистанційного
управління.
2. Вставте дві батарейки розміру ААА (1,5 В). Позначки «+» та «-» на батарейках повинні
співпадати з такими ж позначками у відділенні для батарейок.
3. Закрийте кришку відділення для батарейок.
Примітка:
1. Якщо пульт дистанційного управління не працює належним чином, слід замінити
батарейки.
2. Якщо ви не збираєтесь використовувати пульт протягом тривалого часу, слід вийняти з
нього батарейки.
Діапазон дії пульту дистанційного управління
1. Відстань дії пульту дистанційного управління: 8 метрів перед телевізором.
2. Кут дії пульту дистанційного управління: приймаючи вікно прийому інфрачервоного
випромінювання телевізору за найвищу точку, на відстані 6 метрів, кут її упрвавління
(зліва направо) знаходиться в межах 30 градусів, у той час, як вертикальний кут
(зверху вниз) знаходиться в межах 30 градусів.
12
Експлуатація
ã
Увімкнення/вимкнення телевізора
1. Підключіть силовий кабель телевізора до розетки перемінного струму.
2. Натисніть кнопку «Power» телевізора. Після увімкнення телевізора, натисніть кнопку
«Power» на пульті дистанційного управління, і телевізор перейде в режим очікування.
Після повторного натискання цієї кнопки, можна знову переглядати телевізор.
3. Знову натисніть кнопку «Power», щоб вимкнути телевізор.
Примітка.
Для заощадження споживання електроенергії переводьте телевізор в режим очікування,
якщо ви не дивитесь телевізор протягом короткого часу, якщо ви не дивитесь телевізор
протягом тривалого часу, вимикайте основний вимикач потужності на телевізорі.
Якщо телевізор вимкнено, перед його повторним включенням зачекайте 5 секунд у випадку
виникнення якихось незвичайних ситуацій в роботі телевізора.
ã
Переключення каналів/регулювання звуку
1. Натискайте кнопки [CH+ / CH-] на пульті дистанційного управління для переключення
каналів.
(Натискайте кнопки [VOL+ / VOL-] для збільшення або зменшення гучності звуку).
2. Можна також натискати кнопки [CHs/t] на передній панелі телевізора для
переключення каналів. (Натискайте кнопки [VOLs/t] для збільшення або зменшення
гучності звуку).
3. Натискайте цифрові кнопки на пульті дистанційного управління для переходу на
відповідні канали.
Примітка:
Переключати канали можна також, натискаючи номер програми. Якщо ви хочете змінити
номер програми від 1 до 9, натискайте безпосередньо відповідну кнопку з цифрою. Якщо ви
хочете обрати двозначний або тризначний номер програми, час між натисканням цифр не
повинен становити більше 3 секунд.
ã
Startup Menu (Меню запуску)
При першому включенні телевізора, на екрані буде зображено це
Startup Menu
меню, як показано на малюнку справа.
1) Натискайте кнопки [ / V ] для вибору OSD language (мови ЕД)
Startup Menu (Меню запуску).
OSD language English
2) Натискайте кнопки [ /OK ] для входа в підменю OSD language
Country
UK
(мови ЕД).
Use
Mode
Home
Mode
3) Натискайте кнопки [ / V ] для вибору мови, а потім натисніть
Auto Install
[OK] для підтвердження.
4) Подібним чином можна налаштувати інші параметри.
Select
Enter
Exit
Примітка:
Це меню не буде відображатись після здійснення пошуку каналів.
Якщо ви хочете обрати це меню, слідуйте наступним вказівкам:
1) Натисніть кнопку [ Menu ], щоб увійти в головне меню.
2) Натискайте кнопки [ / V ] для вибору пункту меню Function («Функція»).
3) Натискайте кнопки [ /OK ] для входа в підменю Function («Функція»).
4) Натискайте кнопки [ / V ] для вибору Startup Menu (Меню запуску).
5) Натискайте кнопки [ / ] для вибору Off/On (Викл./вкл.).
6) Після того, як ви оберете кнопку On (Вкл.), ви можете обрати меню «Мова».
V
>
V
V
>
<>
V
13
Експлуатація
ã
Вибір джерела зображення
Оберіть поточний сигнал вводу основного зображення. Спочатку натисніть кнопку [Source]
для відображення варіантів вводу сигналу. Натискайте кнопки [ / V ] для обрання бажаного
джерела, потім натисніть кнопку [ /OK] для підтвердження.
V
ã
>
Зміна режиму зображення
Можна обрати «Bright (Яскравий)», «Standard (Стандартний)», «Soft (М’який)» та «User
(Користувач)». Цей режим дозволяє налаштувати певне відображення зображення шляхом
налаштування яскравості, контрастності, кольору тощо.
ã
Зміна режиму звуку
Можна обрати «Music (Музика)», «Standard (Стандартний)», «Speech (Мова)» та «User
(Користувач)». Цей режим дозволяє налаштувати певний звуковий ефект шляхом
налаштування еквалайзера. Якщо включено функцію «SRS TSXT», режим звуку не діє.
ã
Заморожування зображення
Натисніть цю кнопку, щоб заморозити зображення.
ã
Без звуку
Натисніть кнопку [Mute], щоб вимкнути звук, натисніть цю кнопку повторно, щоб знову
увімкнути звук. Ця функція використовується для тимчасового вимкнення звуку.
ã
Встановлення таймеру сну
Дозволяє встановити автоматичний перехід телевізора в режим очікування. Натискайте цю
кнопку доти, доки не виберете належний режим таймеру сну, після чого таймер показуватиме
час, що залишився до переходу телевізора в режим очікування. Можна обрати серед настуних
режимів таймеру сну: Викл.-10хвилин-20хвилин-30хвилин... 120хвилин.
ã
Зміна формату екрану
Для різних джерел зображення, цей параметр встановлює різні режими показу. Натисніть кнопку
«Zoom» для відображення меню «Zoom (Масштаб)», яке виключає наступні режими «Auto
(Авто)», «Full Screen (Повноекранний)», «Normal (Звичайний)», «Zoom 1 (Масштаб 1)», «Zoom 2
(Масштаб 2)», «Smart Zoom (Інтелектуальний масштаб)» та «Dot to Dot (Точна передача)».
¸ «Normal (Звичайний)»: Відображає стандартне зображення 4:3 в центрі телевізійного
екрану з чорними смугами зліва та справа.
¸ «Full Screen (Повноекранний)»: Цей режим відображає зображення з джерела вводу,
розширене до повного екрану.
¸ «Zoom 1 (Масштаб 1)»: Пропорційно розтягує телевізійне зображення, але зрізає верх та
низ зображення для відповідності екрану. Усуває чорні смуги.
¸ «Zoom 2 (Масштаб 2)»: Підганяє зображення під центр екрану та більше зрізає верх та низ
зображення.
¸ «Smart Zoom (Інтелектуальний масштаб)»: Подібний режиму 16:9, але показує більше
сторін.
¸ «Dot to Dot (Точна передача)»: Показує реальний розмір зображення.
Примітка: Варіанти режиму масштабу є різними для різних джерел зображення.
ã
EPG
EPG: Електронний телевізійний гід, ви можете побачити більше інформації про програми.
14
Зміна налаштувань телевізора
Налаштування каналів
Channel
Manual Install
Auto Install
Fine Tune
Edit Programme
Cl
V
Select
1 Натисніть кнопку «Menu» для відображення головного
меню.
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту «Channel
(Канал)».
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню «Channel
(Канал)».
4 Натискайте кнопки [ / V], щоб обрати бажаний параметр,
натисніть [ /OK] для введення або натискайте
кнопки[ / ], щоб здійснити налаштування параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб закрити
це меню.
>
Enter
Exit
>
<>
V
ã
Можна обирати наступні параметри:
n Manual Install (Pучне встановлення): Розпочинає пошук каналів за ручними
налаштуваннями. Перед початком ручного пошуку встановіть належну систему кольору
та звуку. Початкову частоту ручного пошуку не можна налаштувати, а її значення
змінюється автоматично з діапазоном частот або номером каналу.
n Auto Install (Aвтоматичне встановлення): Автоматичний пошук каналів. Перед
автоматичним пошуком каналів можна обрати країну, в якій ви знаходитесь.
n Fine Tune (Tочне регулювання): Дозволяє точно відрегулювати частоту для отримання
бездоганного ефекту.
n Edit programme (Pедагування програми): Редагування каналу, в тому числі:
¸Перейменування: натисніть Зелену кнопку для зміни назви обраного каналу.
Натисніть кнопку [ / V] для налаштування назви каналу. Натисніть Зелену кнопку для
збереження або Червону кнопку для відміни. Максимальна довжина назви каналу
становить 6 літер.
¸Пропустити канал: натисніть Жовту кнопку, щоб обрати функцію пропуску. Якщо ви
бажаєте відмінити пропуск, натисніть Жовту кнопку ще раз.
Канали, обрані як пропущені, будуть пропускатись при натисненні кнопки [CH+ / CH-]
на пульті дистанційного управління при перегляді програм. Однак їх можна буде обрати
безпосередньо шляхом натискання номеру програми.
¸Розташування каналу: Якщо ви хочете змінити порядок програм, натисніть кнопку [ ];
натисніть кнопку [ / V], щоб перемістити канал на бажане місце, а потім натисніть кнопку
[ ] для підтвердження.
n Cl: При встановленні карти PCMCIA відображається пункт «Cl». При встановленні карти
PCMCIA та відповідної смарт-карти ви зможете переглядати зашифровану програму.
V
V
>
<
15
Зміна налаштувань телевізора
Налаштування зображення
Picture
V
Brightness
Contrast
Saturation
Sharpness
Colour Temp.
Enhanced Setting
Select
1 Натисніть кнопку «Menu» для відображення головного
меню.
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту «Picture
(Зображення)».
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню «Picture
(Зображення)».
4 Натискайте кнопки [ / V] щоб обрати бажаний параметр,
натисніть [ /OK] для введення або натискайте кнопки
[ / ] щоб здійснити налаштування параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб закрити
це меню.
>
Standard
Enter
Exit
<>
>
V
ã
Можна обирати наступні параметри:
n Brightness (Яскравість): Збільшує яскравість для додавання більше світла у темні
ділянки зображення. Зменшує яскравість для додавання більше темноти у світлі ділянки
зображення.
n Contrast (Контрастність): Збільшує рівень зображення для налаштування білих
ділянок зображення. Зменшує рівень зображення для налаштування чорних ділянок
зображення.
n Saturation (Hасиченість): Регулює насиченість кольору.
n Sharpness (Pізкість): Збільшує рівень різкості для відображення все чіткішого
зображення. Зменшує рівень різкості для відображення більш м’якого зображення.
n Colour Temp. (Tемп. кольору): Обрання температури кольору. Можна обрати «Standard
(Звичайний)», «Warm (Теплий)» або «Cool (Холодний)».
n Enhanced Setting (Pозширені налаштування): Доступ до розширених налаштувань
відео, в тому числі:
¸DNR (Шумозниження): Забезпечує оптимізацію сигналу зображення з часу та
простору; знижує сторонні шумові перешкоди та повертає чистий первинний
сигнал. Має чотири налаштування: «Low (Низьке)», «Standard (Звичайне)», «Strong
(Сильне)» та «Off (Вимк.)».
¸CTI (Покращення кольорових переходів): Покращення кольорових переходів, які
зафарбовують краї різких переходів
¸Flesh Tone (Tілесний тон): Коли ця функція увімкнена, телевізор може бути основою
вмісту зображення для корегування кольорів.
¸Adaptive Luma Control (Aдаптивний контроль яскравості): Відповідно до екрану в
різних сценах відбувається динамічне налаштування контрасту зображення для
відображення ефекту вищої якості.
16
Налаштування звуку
Налаштування звуку
Sound
V
Balance
Equalizer
Digital Sound Out
Auto
AVC
Off
Audio Language
English
Audio Language 2nd English
Select
1 Натисніть кнопку «Menu» для відображення головного меню.
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту «Sound
(Звук)».
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню «Sound (Звук)».
4 Натискайте кнопки [ / V] щоб обрати бажаний параметр,
натисніть [ /OK] для введення або натискайте кнопки
[ / ] щоб здійснити налаштування параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб закрити це
меню.
>
Enter
Exit
<>
>
V
ã
Можна обирати наступні параметри:
n Balance (Баланс): Налаштування гучності звуку лівого та правого динаміків.
n Equalizer (Eквалайзер): Послаблення або посилення звуку основних значень частоти.
n Digital Sound Out (Bихід цифрового звуку): Встановлення типу виходу цифрового
звукового сигналу.
n AVC (AКГ): Автоматичний контроль гучності, вмикання/вимикання автоматичного
контролю гучності. Ця функція підтримує звук у попередньо встановленому діапазоні для
усунення значних коливань гучності звуку.
n Audio Language (Mова звуку): Встановлення основної мови звуку.
n Audio Language 2nd (Друга мова звуку): Встановлення додаткової мови звуку.
Зміна налаштувань телевізора
Налаштування екрану
Screen
Image Position
Phase Adjust
Clock Adjust
Auto Adjust
V
Select
1 Н
атисніть кнопку «Menu» для відображення головного
меню.
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту «Screen
(Екран)».
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню «Screen
(Екран)».
4 Натискайте кнопки [ / V] щоб обрати бажаний параметр,
натисніть [ /OK] для введення або натискайте кнопки
[ / ] щоб здійснити налаштування параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб закрити
це меню.
>
Enter
Exit
<>
>
V
ã
Можна обирати наступні параметри:
n Image Position (Положення зображення): Регулюйте положення зображення на екрані,
натискаючи кнопки [ / V/ / ].
n Phase Adjust (Pегулювання фази): Регулювання фази годинника, що використовується
для синхронізації зображення.
n Clock Adjust (Pегулювання годинника): Регулювання годинника, що використовується
для синхронізації зображення.
n Auto Adjust (Aвтоматичне регулювання): Автоматичне регулювання положення та
розміру зображення.
<>
V
Примітка: Для різних джерел зображення передбачені різні опції.
17
Зміна налаштувань телевізора
ã
Налаштування функцій
1 Н
атисніть кнопку «Menu» для відображення головного
меню.
OSD Language
English
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту «Function
Blue Screen
On
Startup Menu
Off
(Функції)».
OSD Setting
Subtitle
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню «Function
Timer
(Функції)».
Version Info
Factory Reset
4 Натискайте кнопки [ / V] щоб обрати бажаний
Select
Enter
Exit
параметр, натисніть [ /OK] для введення або
натискайте кнопки [ / ] щоб здійснити налаштування
параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб закрити це меню.
Можна обирати наступні параметри:
n OSD Language (Mова ЕД): Встановлення мови меню.
n Blue Screen (Cиній екран): Включення/виключення зображення синього екрану при
відсутності відео сигналу.
n Startup Menu (Mеню запуску): Включення/виключення появи меню «Initial Setup
(Початковий запуск)» при включенні телевізору.
n OSD Setting (Hалаштування ЕД): Включає опції «Transparency (Прозорість)» та «OSD
Timeout (Затримка ЕД)», які окремо встановлюють прозорість та час відображення меню.
n Subtitle (Cубтритри): Включає опції «Digital Subtitle Language (Мова цифрових
субтритрів)», «Digital Subtitle 2nd Language (Цифрові субтритри другої мови)» та «Subtitle
Type (Тип субтитрів)». Встановлює мову субтритрів цифрового каналу.
n Timer (Tаймер): Натисніть кнопку [ / V] для обрання опцій: «Sleep Timer (Таймер сну)»,
«Time Zone (Часовий пояс)», «Auto Sync (Авто синх)», «Date/Time (Дата/Час)», «Auto
Turn On/Off (Авто вкл./викл.)». Натисніть кнопку [ / ] для встановлення «Sleep Timer
(Таймеру сну)» на 10 хв., 20 хв. і так далі. При встановленні «Date/Time (Дата/Час)»
натисніть [ / ] для наведення курсору та натисніть цифри для встановлення дати і
часу. При встановленні «Auto Sync On (Авто синх вкл.)», час на телевізорі отримується
від цифрового телевізійного сигналу. При виборі «Auto Turn On Enable (Активувати Авто
синх вкл.)» можна обирати час включення та виключення телевізору.
n Version Info (Iнформація про версію): Показує інформацію про версію програмного
забезпечення.
n Factory Reset (Заводські налаштування): Повертає налаштування телевізору до
заводських налаштувань. Цю функцію можна використовувати при незвичайній роботі
телевізору або через інші причини, коли ви бажаєте повернутись до заводських
налаштувань.
Function
V
>
V
>
<>
V
<>
<>
18
Зміна налаштувань телевізора
Батьківський контроль
Parental
Change Password
Parental Rating
Channel Block
V
Обрати
Select
1 Н
атисніть кнопку «Menu» для відображення
головного меню.
2 Натискайте кнопки [ / V] для обрання пункту
«Parental (Батьківський)».
3 Натисніть кнопку [ /OK], щоб увійте в меню
«Parental (Батьківський)».
4 Натискайте кнопки [ / V] щоб обрати бажаний
параметр, натисніть [ /OK] для введення
або натискайте кнопки [ / ] щоб здійснити
налаштування параметрів.
5 Після закінчення натисніть кнопку «Menu», щоб
закрити це меню.
>
Ввести
Enter
Вийти
Exit
V
ã
>
<>
При першому використанні цієї функції пароль за промовченням [0000]. Тільки після введення
цього паролю можна перейти до наступної операції.
Можна обирати наступні параметри:
n Change Password (Зміна паролю): При першому користуванні можна використовувати
пароль, встановлений за промовчанням. Якщо ви хочете змінити пароль. Знадобиться
ця функція. Спочатку введіть новий пароль, а потім введіть такий самий пароль ще раз.
Встановлюється новий пароль.
n Parental Rating (Батьківський рейтинг): Встановлює «Age Rating (Рейтинг за віком)», ця
функція допомагає блокувати деякі програми відповідно до їхнього змісту.
n Channel Block (Блокування каналу): Ця функція дозволяє заблокувати будь-який
канал.
19
Цифровий мультимедійний програвач
ã
Стислий опис функцій
режим
сигналу
підтримуваний формат
Picture (фото)
JPEG
Music
(музика)
MP3
Film (фільми)
MPEG1(.dat) MPEG2(.mpg)
MPEG4(.mpg)
ã
Цей телевізор має цифровий мультимедійний програвач
USB. Він може розпізнавати такі пристрої стандартів
USB1.1 та USB2.0, як апаратні засоби, U-диски, цифрові
камери тощо.
Ви також можете переглядати зображення, слухати музику
та відтворювати різноманітні файли в форматах MPEG1,
MPEG2, MPEG4, DAT тощо.
Опис функцій кнопок пульту дистанційного управління
Кнопка DMP: Натиснувши цю кнопку, ви входите в
первинний інтерфейс мультимедійного програвача.
Кнопка „II: Переключення між відтворенням та паузою.
Кнопка n: Вийти з поточного стану.
Кнопка DMP Display: Натисніть цю кнопку для
відображення інформації в цьому стані.
Кнопкаƒƒ: Прокручування назад при відтворенні аудіо/
відео файлів.
Кнопка „„: Прокручування вперед при відтворенні
аудіо/відео файлів.
Кнопка ƒ
I ƒ: Відтворення попереднього файлу при
прослуховуванні музики чи відтворенні аудіо/відео
файлів.
Кнопка„„l: Відтворення наступного файлу при
прослуховуванні музики чи відтворенні аудіо/відео
файлів.
Кнопка «OK»: Натисніть цю кнопку для підтвердження
вибору та дії.
Кнопка / V : Переміщення курсору вверх/вниз.
Кнопка
: Перехід до попереднього вмісту.
Кнопка
: Введення вмісту підкласу.
V
<
>
Перегляд фотографій
Основний інтерфейс DMP
Ви можете вибирати і переглядати фотографії, що
знаходяться у пристрої зберігання даних.
1.Натисніть кнопку [DMP], що увійти в головний
інтерфейс DMP, і на екрані з’явиться вміст пристрою
для зберігання даних.
2.Натисніть кнопку [ /OK] для введення, і можете
обирати файли натисканням кнопок [ / V].
3.Натисніть [ /OK] для перегляду фотографій.
>
>
20
V
ã
Цифровий мультимедійний програвач
None
Pause
Duration
Effect
Info
Прослуховування музики
Ви можете вибирати і переглядати зображення, що
знаходяться у пристрої зберігання даних.
1. Натисніть кнопку [DMP], що увійти в головний інтерфейс
DMP, і на екрані з’явиться вміст пристрою для зберігання
даних.
2. Натисніть [ /OK] для входу, і можна обирати файли,
натисканням кнопки [ / V].
3. Натисніть [ /OK] для відтворення mp3 файлів.
4. При прослуховуванні музики, можна регулювати
гучність звуку, натискаючи кнопки [ / ], відтворювати
попередню/наступну музичну композицію, натискаючи
кнопки [ƒƒ/„„], повернутись на початок музичної
композиції, натиснувши кнопку [n], а також встановити
режим циклу, натиснувши [червону] кнопку, встановити
звукові ефекти, натиснувши [зелену] кнопку, та
переглянути інформацію про композицію, натиснувши
[синю] кнопку.
>
>
Shuffle
Info
5. Натисніть [n] для виходу.
<>
ã
Repeat
Picture Mode
Info
Відтворення аудіо/відео файлів
1. Натисніть кнопку [DMP], що увійти в головний
інтерфейс DMP, і на екрані з’явиться вміст пристрою
для зберігання даних.
2. Натисніть [ /OK] для входу, і можна обирати файли,
натисканням кнопок [ / V].
3. Натисніть [ /OK] для відтворення mp3 файлу.
4. При перегляді фільму, можна регулювати гучність
звуку, натискаючи кнопки [ / ], відтворювати
попередню/наступну музичну композицію, натискаючи
кнопки [ƒƒ/„„], а також встановити режим циклу,
натиснувши [червону] кнопку, встановити режим
зображення, натиснувши [зелену] кнопку, та
переглянути інформацію про композицію, натиснувши
[синю] кнопку.
5. Натисніть [n] для виходу.
>
>
V
Repeat
V
ã
4. При перегляді фотографій, перегляд можна
зупинити, натиснувши кнопку [►II]/[червону] кнопку,
встановити інтервал зміни фотографій, натиснувши
[зелену] кнопку, встановити режим відображення
фото на екрані, натиснувши [жовту] кнопку, а також
подивитись інформацію про фото, натиснувши
[синю] кнопку.
5. Натисніть кнопку [n] для виходу.
Short
<>
21
Цифровий мультимедійний програвач
Увага:
1. USB-порт цифрового мультимедійного програвача підтримує більшість U-дисків.
Виникнення будь-якої невизначеної ситуації не свідчить про поламку цього пристрою, а
виникає через драйвер обладнання.
2. USB-порт цього пристрою має напругу 5 В і максимальний струм 500 мА. Оскільки технічні
характеристики порта, прийняті певними пристроями для зберігання даних, відрізняються
від стандартної USB-угоди, це може вплинути на правильне розпізнавання мультимедійного
програвача. Це є нормальним режимом роботи.
3. Через різницю в обладнанні та ємності зберігання час, потрібний цифровому
мультимедійному програвачу для зчитування інформації, також може бути різним. Швидкість
зчитування інформації може тимчасово уповільнюватись. Зверніть увагу, що це не є
несправністю цього пристрою.
4. Якщо файли на U-диску не можуть бути визначені правильно, ви можете спробувати
здійснити його форматування в якості формату FAT і NTFS.
5. Не виймайте обладнання, коли телевізор здійснює зчитування його вмісту.
6. Для деяких фотографій високого розрішення, машина може не розпізнати їх або не
виконувати належним чином певні команди, такі як «маштаб» або «обернути».
7. Не можна увійти в основне меню, натиснувши кнопку MENU на джерелі зображення
цифрового мультимедійного програвача, спочатку слід натиснути кнопку «SOURCE» для
вибору іншого джерела зображення.
8. При виконанні системою останньої заданої вами операції, не натискайте одразу жодних
кнопок функцій, оскільки це може негативно вплинути на швидкість обробки ситеми.
9. USB-порт цифрового мультимедійного програвача не може підтримувати файли до 720p.
22
Додаток
ã
Технічні характеристики
Назва моделі
LHDNI9V68UK
Розміри
(ШxВxГ)(мм)
Без підставки
800x316x73
З підставкою
468x356x178
Вага (кг)
Без підставки
4
З підставкою
6
РК-панель
Мінімальний розмір (діагональ)
47
Розрішення екрану
1366x768
Споживання електроенергії
Аудіо потужність
Потужність
истеми прийому
С
40 Вт
1,8 Вт + 1,8 Вт
Див. табличку з технічними даними
RF
PAL, SECAM, B/G/D/K/L/L’
AV
PAL, SECAM, NTSC
Компонентний вхід
480I, 480P, 576I, 576P
720P/50Гц, 720P/80Гц., 1080I/50Гц, 1080I/60Гц
VGA-вхід
VGA (640x480 60Гц), SVGA (800x600 60Гц)
XGA (1024x768 60Гц)
HDMI-вхід
RGB/60Гц (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV/50Гц (576P, 720P, 1080I)
YUV/60Гц (480I, 480P, 720P, 1080I)
23
Додаток
ã
Усунення несправностей
У випадку виникнення проблем з вашим телевізором, спробуйте вимкнути його, а потім
знову увімкнути. Також скористайтесь наступною таблицею для усунення несправностей.
Якщо проблема все таки не може бути вирішена, зверніться до кваліфікованого спеціаліста.
Відсутній звук або зображення
1. Перевірте, чи вставлений мережевий шнур в розетку,
та чи присутнє електроживлення.
2. Перевірте, чи натиснута кнопка «Power» на
телевізорі та пульті дистанційного управління.
3. Перевірте налаштування яскравості та контрастності
зображення.
4. Перевірте звук.
Зображення нормальне,
але відсутній звук
1. Перевірте гучність звуку.
2. Перевірте, чи не встановлений режим «Mute» (без
звуку).
Відсутнє або чорно-біле
зображення
1. Відрегулюйте налаштування зображення.
2. Перевірте систему кольору.
Перешкоди на
зображенні та в звуці
1. Спробуйте знайти прилад, що впливає на телевізор,
на перемістіть його якомога далі від телевізору.
2. Спробуйте вставити мережевий шнур телевізора в
іншу розетку.
Нечітке зображення або
зображення із «снігом»
1. Перевірте напрям, розміщення та підключення
антени.
2.Відрегулюйте напрям антени, переустановіть або
здійсніть точне налаштування каналу.
Пульт дистанційного управління
не працює
1. Замініть батарейки пульту дистанційного управління.
2. Очистіть верхню сторону пульту дистанційного
управління (вікно випромінювання).
3. Перевірте місця контакту батарейок.
4. Перевірте, чи немає перешкод між пультом
дистанційного управління та монітором.
5. Перевірте правильність встановлення батарейок.
Смуги або трясіння зображення
Перевірте, чи немає поряд джерела створення
перешкод, наприклад, побутового приладу або
електроінструментів.
Корпус телевізору видає звук
клацання
ã
Іноді зміна температури в кімнаті може спричинити
розширення чи скорочення корпусу телевізора,
що призводить до такого звуку. Це не свідчить про
несправність телевізору.
Комплект поставки
Пульт дистанційного управління .... 1
Керівництво користувача ................ 1
Суха батарейка ............................... 2
24
315962334
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement