Electrolux DCG310X, EHB337X User manual

Electrolux DCG310X, EHB337X User manual
GEBRUIKSAANWIJZING
Modelnummer
DCG 310 X
Produktnummer
949600661
Seriennummer
ZANUSSI
1
NL
Zanussi feliciteert u.
Geachte klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe Zanussi kookplaat.
Het is van groot belang dat u goed met de kookplaat en de functies en finesses
van het bijbehorende bedieningspaneel leert om te gaan. Lees daarom deze
gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste plezier van het product hebben. Let
extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn
waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als de kookplaat evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe
product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat
u de kookplaat voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u de kookplaat dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk
totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe kookplaat. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van de kookplaat.
Als er bij het gebruik van de kookplaat problemen ontstaan, kunt u in het
hoofdstuk “Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt” kijken. Daar
staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen.
Achterin de gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van Zanussi
fabrieksservice.
Veel plezier.
Met vriendelijke groeten
ZANUSSI
2
Inhoudsopgave
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
Zanussi feliciteert u ..................................................................................... 2
Veiligheidsinformatie .................................................................................. 4
Beschrijving van het product ..................................................................... 6
Controlelampje ...................................................................................... 6
Bedieningsknoppen ............................................................................... 6
Zo gaat u te werk ......................................................................................... 7
Temperatuurregelaar ............................................................................ 7
Keukenwekker ..................................................................................... 7
Gebruik van de grill ............................................................................... 8
Reiniging en onderhoud ............................................................................. 9
Oppervlakken van roestvrij staal .......................................................... 9
De glaskeramiekplaat ........................................................................... 9
Service
.................................................................................................. 15
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling technische adviezen ............................................................................ 15
Voor de installateur
Technische gegevens ................................................................................ 10
Uitpakken .................................................................................................. 10
Installatie .................................................................................................. 11
Inbouw
.................................................................................................. 13
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2..Stap voor stap
Adviezen en tips
Veiligheidsinformatie
Milieu-informatie
3
Veiligheidsinformatie
De kookplaat is geschikt voor normaal
huishoudelijk gebruik. Als hij op een
andere manier wordt gebruikt, bestaat
de kans op ongelukken.
Als vetvlekken en gemorst eten warm
worden, ontstaat er een walm. In het
ergste geval kan hierdoor brand
ontstaan.
Kinderen
Service
Als u de kookplaat gebruikt, moet u
een oogje op uw kinderen houden. De
pan wordt bij gebruik erg warm, en
blijft ook nadat de kookplaat is
uitgeschakeld, nog een tijdje warm.
Laat kinderen de bedieningsknoppen
nooit aanraken en zorg ervoor dat ze er
nooit mee spelen.
reparaties aan elektrische toestellen
mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd.
Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker
leiden. Wend u daarom altijd tot onze
afdeling Klantenservice. Alleen
originele onderdelen voldoen aan alle
eisen!
Toepassing
Uitpakken
Als u frituurt of vet, paraffine of
andere licht ontvlambare stoffen smelt,
blijf dan altijd in de buurt. Bij evt.
brand moeten alle knoppen op nul
worden gesteld en een evt. afzuigkap
moet worden uitgezet.
Zorg ervoor dat u de verpakking zo
opruimt dat kinderen er niet bij
kunnen.
Installatie
De installatie van de kookplaat mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een
erkende elektroinstallateur.
Als de werkzaamheden worden
uitgevoerd door iemand die niet
deskundig is, kunnen personen letsel
oplopen en/of kan het apparaat worden
beschadigd en de kwaliteit van de
kookplaat verminderen. Zorg ervoor
dat de elektriciteitskabel bij de
installatie niet beklemd raakt.
Doof het vuur met een deksel, gebruik
nooit water.
Controleer of de kookplaat is
uitgeschakeld als hij niet wordt
gebruikt. Alle knoppen moeten op nul
staan.
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische en veiligheidsredenen
moeten de kookzones goed schoon
worden gehouden.
4
Afdanken
Help ongelukken te voorkomen als u
de kookplaat afdankt. Verwijder de
elektriciteitskabel uit het stopcontact
en knip de elektriciteitskabel vlakbij
de kookplaat af.
5
Beschrijving van het product
Controlelampje
Bedieningsknoppen
Controlelampje
Temperatuuregelaar Keukenwekker
van de grill
6
Zo gaat u te werk
Temperatuurregelaar van de
grill
Knop voor de bediening van de
grill. De grilltemperatuur kunt u
traploos instellen.
"1"
"9"
Controlelampje
Laagste temperatuur
Hoogste temperatuur
Keukenwekker
De keukenwekker is instelbaar
tot maximum 30 minuten.
De keukenwekker is mechanisch heeft
geen elektrische verbinding met de
grill. U kunt hem zodoende ook
gebruiken wanneer de grill niet in
gebruik is.
7
Maar de glasgrill heeft ook andere
mogelijkheden. Een grote langwerpige
vispan komt werkelijk tot zijn recht op
de warme glasplaat. De glasgrill is
eveneens geschikt als warmhoudplaat
voor pannen en schalen.
Gebruik van de grill
De getallen 1 t/m 9 zijn
instellingsstanden. Van 1 t/m 8 neemt
de warmte steeds toe en wordt deze
automatisch geregeld. Op stand 9 is de
verwarming maximaal. Deze stand is
o.a. geschikt om de grill voor te
verwarmen.
De tabel geeft bij benadering de
instellingsstanden voor de
verschillende grillgerechten aan.
Verwarm het grillverwarmingselement in ca. 5 min. op stand
12 voor.
Nieuwe mogelijkheden met de
glasgrill.
Het nieuwe van de glasgrill is dat het
eten dat u wilt bereiden, rechtstreeks
op de glasplaat wordt gebraden. De
glasgrill is met name geschikt voor het
braden van vlees, vooral fijn en mager
vlees. Maar ook vis en brood komen
uiteraard op de glasgrill tot hun recht.
Het mooie van de glasgrill is dat de
sappen in het vlees blijven. Daardoor
wordt het vlees niet droog, maar blijft
het mals en blijft de goede smaak
bewaard.
Daarentegen is de glasgrill niet
geschikt voor het bakken van erg
vetrijke gerechten, aangezien er een te
grote vetophoping ontstaat in de
groeven en u niet het perfecte
grillresultaat krijgt.
8
Reiniging en onderhoud
Oppervlakken van roestvrij
staal
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt
u een harde, uitgewrongen doek. Als
alles erg vuil is, gebruikt u een
vloeibaar schuurmiddel. Wrijf altijd in
de slijprichting van het staal. We raden
u aan om regelmatig een poetsmiddel
voor roestvrij staal te gebruiken, zodat
het staal glanzend blijft. Poets altijd in
de slijprichting van het staal (van
rechts naar links of omgekeerd).
Gebruik nooit een metalen spons of
andere krassende
schoonmaakmiddelen.
kant van een schuurspons verdelen
en goed schrobben.
5. De glasgrill verwarmen totdat het
water kookt. Tevens met een harde
borstel schrobben.
6. De glasgrill uitschakelen wanneer
het water kookt. Met de harde
borstel door blijven schrobben.
7. De glasgrill laten afkoelen totdat
de plaat aangeraakt kan worden.
8. De plaat met een schone natte doek
schoonwrijven.
9. De plaat met een droge doek
droogwrijven.
10. De glasgrill met een dun laagje
keukenolie insmeren.
Grillplaat
De glasgrill dient na ieder gebruik
gereinigd te worden.
1. Water op de glasgrill aanbrengen en
wat afwasmiddel toevoegen. Met de
schraper het vuil zo veel mogelijk
wegschrapen. Het vuile water met
een keukenrol verwijderen.
2. De grove kant van een schuurspons
gebruiken om het water en
schoonmaakmiddel (afwasmiddel of
vloeibare schuurcrème) over de
glasgrill te verdelen. Goed
schrobben.
3. Het vuile water met een keukenrol
verwijderen.
4. Opnieuw water en
schoonmaakmiddel met de grove
9
Technische gegevens
Technische gegevens
Elementspanning 230V
El-aansluiting
230V 1 fasen, nul + aarde
Aansluitwaarde 1500 W
Dit apparaat is voorzien van het
merk en voldoet aan de
laagspanningsrichlijn (73/23/EEG) en
de EMC-richtlijn (89/336/EEG).
Uitpakken
Controleer of de glasgrill bij levering
geen gebreken vertoont en
onbeschadigd is.
Transportschaden
Eventuele transportschaden, afkomstig
van een transport dat u niet zelf heeft
uitgevoerd, dienen uiterlijk een week
na ontvangst aan de verkoper te
worden medegedeeld. Op het
typeplaatje, dat aan de linkerkant van
de glasgrill is aangebracht, staat het
serienummer van de dropinette.
10
Installatie
De elektrische installatie moet
uitgevoerd worden volgens de
geldende regels in het reglement voor
sterkstroom.
De installatie moet beantwoorden aan
eventuele speciale eisen die vastgesteld
zijn door het plaatselijke
stroomleveringsbedrijf.
De elektrische delen van het apparaat
mogen niet veranderd worden.
Het snoer moet zoals aangegeven in de
klemmen vastgezet worden.
De dekplaat moet eraf geschroefd zijn
terwijl de snoeren gemonteerd worden.
Eén eenheid wordt direkt naar het
stopcontact of een stroomaansluiting
gevoerd.
Meerdere eenheden kunnen via een of
meerdere verzameldozen verbonden
worden.
De plaat moet via een externe
onderbreker aangesloten worden met
een schakelaarafstand van minstens 3
mm.
Dekplaat
De fabrieksgarantie vervalt bij een
foutieve aansluiting, en indien er in de
elektrische delen van het apparaat
veranderingen zijn aangebracht.
11
1 Fasen-nul-aarde (min. 16A)
Snoertype: 1,0 mm² HO5VV-F.
De uitwendige diameter van het snoer
moet tussen 7,5 en 10,5 mm liggen.
12
Inbouw
De glasgrill kan in elk type aanrecht,
met een dikte van 28 tot 40 mm,
gemonteerd worden.
Vrije hoogte
De afstand tot een eventuele plank of de
bovenzijde van een onder de glasgrill
staand keukenkastje, moet minstens 45
mm zijn.
Bevestigen
Schroef de bevestigingsbeugels voor het
vastspannen zover uit elkaar, dat ze
onder het aanrecht gedraaid kunnen
worden. Span de bevestigingsbeugels
aan het aanrecht vast met een
handschroevendraaier.
De maten van de nis
Zaag het gat voor de gekozen
inbouwkooksectie-combinatie uit als
één rechthoekig gat.
De breedte van het gat is voor alle
combinaties altijd 490 mm.
De lengte van het gat is gelijk aan de
som van de uitwendige lengte van het
totale aantal eenheden - 20 mm.
Minimale
afstand tot de
muur: 150 mm
Versterkingsstrips
Het monteren van de
versterkingsstrips
Tussen iedere inbouwkooksectie moet
er een versterkingsstrip gemonteerd
worden. De strip moet niet in de
aanrecht vastgeschroefd worden, maar
wordt door de lijstprofiel van de inbouw
kooksectie op de plaats gehouden.
13
Minimale afstand tot
de muur (onbrandbaar
materiaal): 50 mm
De uitwendige lengtematen
van de eenheden
145 mm:
Afzuigkap
290 mm:
Keramische kookplaat, 2 zones
Gaskookplaat, 2 branders
Grill
Wokbrander
580 mm:
Elektrische kookplaat, 4 gietijzeren
zones.
Keramische kookplaat, 4 zones
Gaskookplaat, 4 branders
Het monteren van een enkele
eenheid.
Bij het monteren van een enkele
eenheid (met 2 of 4 platen) in een
aanrecht dat dikker is dan 30 mm,
moet er met het oog op de
aansluitingskabel, aan beide zijden van
het gat een inkeping worden gemaakt.
14
Service
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Technische adviezen
Problemen
Oplossing
De glasgrill werkt niet?
Controleer het HPFI/HFI-relais Controleer zekeringen.
De zekeringen springen de hele
tijd.
Eventueel gebruikt u te veel elektrische
apparaten tegelijkertijd. Als de glasgrill
is aangesloten op een zekeringengroep
van 10 ampère, is de kans op
overbelasting groot.
15
16
325 87-6671 Rev. 3-005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement