Aeg FM4300GAN Handleiding


Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Aeg FM4300GAN Handleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZING
FM 4300G-an
BE-NL
325 88-8521 rev. 1-326
949 601 204
AEG feliciteert u
Beste klant,
Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe product.
Het is van groot belang dat u goed met de functies en finesses van het product
leert om te gaan. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste
plezier van het product hebben. Let extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met
. Dit zijn waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.
W
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de
hand te hebben. Als het product evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de
gebruiksaanwijzing mee te geven.
De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt
gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat u
het product voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk”
beschrijft hoe u het product dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe product. Het hoofdstuk
“Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en
over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van het product. Als
er bij het gebruik van het product problemen ontstaan, kunt u in het hoofdstuk
“Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt”, kijken. Daar staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen. Achter in de
gebruiksaanwijzing staan naam en telefoonnummer van het dichtstbijzijnde
Servicecenter.
Als u de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing opvolgt, zal uw nieuwe product het dagelijkse werk in de keuken eenvoudiger maken, en ook veel leuker als
u een feestelijke maaltijd op tafel wilt zetten.
Veel plezier!!
2
Inhoud
Pag. nr.
Voor de gebruiker
AEG feliciteert u ..............................................................................................
Veiligheidsinformatie ......................................................................................
Beschrijving van het product ........................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
De branders ............................................................................................
Voordat u aan het werk gaat ..........................................................................
Bescherm de glaskeramiekplaat..............................................................
Reinig de branders ................................................................................
Zo gaat u te werk ............................................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
De branders ............................................................................................
Keuze van pannen ..................................................................................
Adviezen en tips bij gebruik van de braders ..........................................
Reiniging en onderhoud..................................................................................
Aluminium ..............................................................................................
De glaskeramiekplaat ..............................................................................
De branders ............................................................................................
Service ............................................................................................................
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling
- technische adviezen ..............................................................................
Service en reserveonderdelen..................................................................
Fouten en gebreken / Recht op reparatie......................................................
Productaansprakelijkheid ..............................................................................
3
2
5
7
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
13
13
14
28
28
29
16
17
Inhoud
Pag. nr
Voor de installateur
Uitpakken ........................................................................................................
Technische gegevens ........................................................................................
Installatie ..........................................................................................................
Montage ............................................................................................................
Waarborgvoorwaarden ..................................................................................
18
19
20
22
30
Zo leest u de gebruiksaanwijzing:
1... 2...Stap voor stap
Adviezen en tips
Milieu-infomatie
Veiligheidsinformatie
De producten worden voortdurend verder ontwikkeld en daardoor kunnen
sommige productspecificaties na het drukken van deze gebruiksaanwijzing gewijzigd
.worden. We moeten daarom een voorbehoud maken voor eventuele wijzigingen of drukfouten.
4
Veiligheidsinformatie
De kooksectie is geschikt voor
gebruik in een normale huishouding.
Als hij op een andere manier wordt
gebruikt, bestaat de kans op
ongelukken.
Doof het vuur met een deksel,
gebruik nooit water.
Kinderen
Reiniging en onderhoud
Als u de kooksectie gebruikt, moet u
een oogje op uw kinderen houden.
Pannen worden tijdens het gebruik
zeer warm en blijven na het
uitschakelen van de plaat nog een
tijdje warm. Laat kinderen de bedieningsknoppen nooit aanraken en
zorg ervoor dat ze er nooit mee spelen.
Denk eraan dat de bovenplaat, de
kookroosters en de branders nog
lange tijd warm blijven nadat u de
kooksectie hebt uitgeschakeld.
Controleer of de kooksectie is uitgeschakeld als hij niet in gebruik is.
Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid moet u de gaspitten
schoonhouden. Vetvlekken en
gemorst eten zorgen bij verwarming
voor damp en kunnen in het ergste
geval tot brandgevaar leiden.
Toepassing
Zorg ervoor dat branderringen en
branderdoppen correct op de branderhouders zijn aangebracht.
Service
Service en reparatie dienen te worden uitgevoerd door Electrolux
Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is
goedgekeurd. Er mogen alleen
reserveonderdelen worden gebruikt
die door bovengenoemd bedrijf worden geleverd.
Als u frituurt of vet, paraffine of
andere licht ontvlambare stoffen
smelt, blijf dan altijd in de buurt.
Leg nooit papier, schoonmaakdoeken, aluminiumfolie of ander
licht ontvlambaar materiaal in de
onmiddellijke nabijheid van de
kooksectie. Door een warme kookzone kunnen folie, papier en plastic
smelten of verbranden.
Uitpakken
Zorg ervoor dat u de verpakking zo
opruimt dat kinderen er niet bij kunnen.
5
Installatie
De installatie van de kooksectie mag
uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende elektriciteitsinstallateur
of door een door de producent erkende gas- en waterinstallateur.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet
deskundig is, kunnen personen letsel
oplopen en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van
de kooksectie verminderen. Zorg
ervoor dat de elektriciteitskabel bij
de installatie niet beklemd raakt.
Afdanken
Help ongelukken te voorkomen als u
de kooksectie afdankt. Verwijder de
elektriciteitskabel uit het stopcontact
en knip de elektriciteitskabel vlakbij
de kooksectie af.
6
Beschrijving van het product
1. Kleine brander
2. Grote brander
3. Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel
2
1
1. Bedieningsknop voor de voorste brander
2. Bedieningsknop voor de achterste brander
7
De glaskeramiekplaat
Het glas is hard en gehard tegen
warmte, koude en temperatuurschokken, maar net als alle glas
gevoelig voor stoten. Ga niet op de
glaskeramiekplaat staan, want hij
kan niet tegen abnormale belastingen.
De branders
De branders bestaan uit een branderhouder, branderring en branderdop.
Op elke brander zit een elektrische
vonkontsteking, waardoor u voor het
aansteken geen lucifers hoeft te
gebruiken. Op elke brander zit een
ontstekingsbeveiliging. Als de vlam
uit gaat, zorgt de ontstekingsbeveiliging ervoor dat de gastoevoer
automatisch wordt uitgeschakeld.
Branderring
Branderdop
Branderhouder Ontstekingsbeveiliging
8
Voordat u aan het werk gaat
Bescherm de glaskeramiekplaat
Voordat u het product voor de eerste
keer in gebruik neemt moet u productieresten als stof, vuil e.d. verwijderen. Breng een beschermlaag op
de glaskeramiekplaat aan voordat u
deze in gebruik neemt. Op die
manier wordt het schoonmaken van
de plaat gemakkelijker en u
voorkomt dat evt. overgekookt materiaal zich erg vastzet.
Ga als volgt te werk:
1. Demonteer kookrooster(s), branderring en branderdoppen.
2. Giet een paar druppels van het
reinigingsmiddel voor glaskeramiekplaten op een stukje keukenrol en wrijf de hele plaat met het
reinigingsmiddel in.
3. Wrijf de plaat met een schone
doek op tot hij helemaal droog is.
Reinig de branders
Was kookroosters, branderdoppen en
branderringen af in warm water met
een handafwasmiddel.
9
Zo gaat u te werk
De glaskeramiekplaat
gerechten (jam, sap e.d.), gesmolten
plastic en aluminiumfolie kunnen de
plaat beschadigen.
Gebruik nooit een gebarsten
glaskeramiekplaat. Bij
overkoken en/of schoonmaken kan vloeistof in de spanningsgeleidende onderdelen
doordringen. Schakel de
elektriciteit van het apparaat
uit en neem contact op met
de serviceafdeling.
Als u frituurt of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan
altijd in de buurt. Leg nooit
papier, schoonmaakdoeken,
aluminiumfolie of ander
licht ontvlambaar materiaal
in de onmiddellijke nabijheid van de kooksectie.
Door een warme kookzone
kunnen folie, papier en plastic smelten of verbranden.
Bij evt. brand moeten alle
knoppen op nul worden
gesteld en een evt. afzuigkap
moet worden uitgezet. Doof
het vuur met een deksel,
gebruik nooit water.
Schraap overgekookt materiaal onmiddellijk van de
warme plaat met de scheermesschraper. Gemorste suiker en suikerhoudende
10
De branders
Branderring
Zorg ervoor dat branderringen en branderdoppen correct op de branderhouders
zijn aangebracht.
Goed
Branderhouder Ontstekingsbeveiliging
Om een juiste verbranding te krijgen, moeten de branderring en de
branderdop op de juiste manier op
de branderhouder zijn aangebracht.
Fout
Als de branderring en de branderdop
scheef liggen, zal de gasvlam niet
correct branden en kan de branderdop binnen korte tijd kapot gaan.
De bedieningsknoppen
De bedieningsknoppen hebben de
volgende instellingen:
Uit:
O
Minimum:
Maximum:
Branderdop
f
e
1. Druk de bedieningsknop van de
gewenste brander in.
2. Houd de bedieningsknop ingedrukt, terwijl u de knop tegelijkertijd linksom naar
draait.
3. Houd de bedieningsknop gedurende 4-5 seconden ingedrukt.
Laat de knop daarna los en draai
hem naar de gewenste instelling.
e
11
Als de bedieningsknoppen worden
ingedrukt, worden er vonken gevormd. Dit komt door de elektrische
vonkontsteking die ervoor zorgt dat
u voor het aansteken geen lucifers
hoeft te gebruiken. Als de
mogelijkheid van een elektriciteitsaansluiting niet aanwezig is, kunt u
de pitten met behulp van lucifers
aansteken.
Keuze van pannen
Benut de energie ten volle door pannen van goede kwaliteit te
gebruiken. U kunt alle pannen
gebruiken die geschikt zijn voor
elektriciteit en gas.
De grootte van de pannen
Welke brander u tijdens het koken
moet gebruiken, hangt af van de
bodemdiameter van de pan.
Kleine brander, aanbevolen grootte
van de pannen: 130-210 mm
Grote brander, aanbevolen grootte
van de pannen: 180-280 mm
U kunt controleren of u de juiste
brander gebruikt door naar de vlam
te kijken. Bij de instelling
moet
de vlam ca. 1 cm onder de pan branden.
e
De vlammen mogen niet langs de
pan omhoog komen.
12
Adviezen en tips bij gebruik van de branders
Als u onderstaande adviezen
opvolgt, kunt u energie
besparen en de branders
gemakkelijker
schoonhouden.
!
!
Doe een goedsluitende deksel
op de pan. Breng het eten op de
hoogste stand aan de kook en zet
de stand zo laag mogelijk als er
flink veel stoom onder de deksel
vandaan komt.
Bereken de kooktijd vanaf het
moment dat u de stand lager zet.
Wacht met kijken naar de aardappelen/groenten tot de kooktijd
verstreken is.
!
Zet de stand meteen lager als
het eten kookt.
Kies de juiste instelling. Begin op
de hoogste instelling en draai
daarna naar een zo laag mogelijke stand zonder dat het eten
van de kook raakt.
!
Ontdooi het eten eerst in de koelkast.
!
U bespaart energie als u het eten
in een pan op een gaspit bereidt
in plaats van in de oven.
De pannen moeten bij de branders passen.
Bij de instelling
moeten de
vlammen ca. 1 cm onder de pannen branden.
e
!
Gebruik een goedsluitende deksel op de pan.
Zonder deksel op de pan is drie
keer zo veel gas nodig.
!
Zet pannen en koekenpannen op
de kookzone voordat u het gas
aansteekt.
!
Bespaar water: kook in zo weinig mogelijk water. Kook
aardappelen en groenten met 1, 2
of 3 dl water.
Gebruik 2 dl water op de kleine
gasvlam.
Gebruik 3 dl water op de grote
gasvlam.
13
Reiniging en onderhoud
2. Zorg ervoor dat de plaat afgekoeld is.
Gebruik een reinigingsmiddel
voor glaskeramiekplaten.
Volg de gebruiksaanwijzing op
het reinigingsmiddel.
Uit het oogpunt van hygiëne
en veiligheid moet u de
branders schoonhouden.
Vetvlekken en gemorst eten
zorgen bij verwarming voor
damp en kunnen in het ergste geval tot brandgevaar leiden.
3. Wrijf de plaat met een vochtige
doek of keukenrol schoon.
Weerbarstige vlekken kunt u verwijderen door met het reinigingsmiddel op een stukje keukenrol
flink over de vlek te wrijven.
Aluminium
Voor de dagelijkse reiniging gebruikt
u een stevig uitgewrongen doek. Als
alles erg vuil is, gebruikt u een doek
of een zachte plastic spons met een
handafwasmiddel of universeel
reinigingsmiddel.
4. Veeg overtollig reinigingsmiddel
met een vochtige doek weg.
5. Droog evt. na met een droge
doek.
Gebruik nooit staalwol, een metalen
spons, harde plastic sponsen, schuurpoeder, groene zeep of andere
krassende en bijtende reinigingsmiddelen.
Zorg ervoor dat de plaat droog is als
hij opnieuw wordt verwarmd. Een
vochtige plaat kan bij verwarming
regenboogachtige strepen veroorzaken.
De glaskeramiekplaat
Schraap overgekookt eten en
gemorste suiker, suikerhoudende
gerechten (jam, sap e.d.), gesmolten
plastic en aluminiumfolie onmiddellijk van de warme plaat. Als de plaat
bijna afgekoeld is, kan hij
beschadigd worden.
1. Verwijder vlekken en dergelijke
met een scheermesschraper.
14
De branders
Reinig branderdoppen en branderringen in warm water met een
handafwasmiddel.
Gebruik nooit staalwol, een metalen
spons of andere krassende schoonmaakmiddelen.
De kookroosters
Reinig de kookroosters in warm
water met een handafwasmiddel.
Gebruik nooit staalwol, een metalen
spons of andere krassende schoonmaakmiddelen.
De branderhouders
Als er overgekookt eten in de branderhouder terechtkomt, moet u dit
verwijderen voordat u de brander
weer aansteekt. Verwijder
overgekookt eten in de branderhouder met een doek zonder pluizen.
Gebruik nooit staalwol, een metalen
spons of andere krassende schoonmaakmiddelen.
15
Fouten en gebreken / Recht op
reparatie
Het recht op reparatie omvat
niet
In de mate waarin dit wettelijk is
bepaald worden fouten en gebreken
aan dit product kosteloos verholpen.
Service binnen de reclamatieperiode
dient te worden uitgevoerd door ons
servicebedrijf Electrolux Service.
Zie voor het telefoonnummer in het
hoofdstuk “Service”.
het repareren van fouten of
beschadigingen die direct of indirect
kunnen worden toegeschreven aan
ondoelmatige behandeling, misbruik,
foutieve bediening, verkeerde
aansluiting of opstelling, wijzigingen
in de elektrische/mechanische
onderdelen van het product, fouten
in de elektrische installaties van het
elektriciteitsnet of defecte zekeringen. Het recht op reparatie geeft
geen dekking voor ongerechtvaardigde inschakeling van de serviceafdeling.
De onderhavige bepalingen ontnemen u niet het recht om eventuele
aansprakelijkheid conform de koopwet te eisen jegens de verkoper bij
wie u het product heeft gekocht.
Uw reclamatie aan ons geldt
tegelijkertijd als reclamatie jegens de
verkoper bij wie u het product heeft
gekocht.
Omvang en bepalingen
Wanneer het product als nieuw vanaf
de fabriek is gekocht, worden fabricage- en materiaalfouten gerepareerd die bij normaal gebruik van het
apparaat in particuliere huishoudingen hier te lande worden vastgesteld.
Indien Electrolux Service het
noodzakelijk acht dat het product
naar de werkplaats wordt gezonden,
gebeurt toezending en retournering
voor eigen rekening en risico.
16
Productaansprakelijkheid
Dit product valt onder de “Wet op
productaansprakelijkheid”. Deze wet
is van toepassing op schaden aan
andere voorwerpen en op persoonlijk
letsel dat te wijten is aan fouten aan
het geïnstalleerde product.
Voorbehoud
De productaansprakelijkheid is niet
van toepassing als de desbetreffende
schade te wijten is aan een of
meerdere voorbehouden die hieronder worden vermeld:
Dat de installatie van het product
niet in overeenstemming met onze
installatievoorschriften is uitgevoerd.
Dat het product voor andere doeleinden dan beschreven is gebruikt.
Dat de in deze gebruiks- en installatievoorschriften genoemde veiligheidsregels niet zijn opgevolgd.
Dat een reparatie is uitgevoerd door
een ander dan onze erkende serviceorganisatie.
Dat er geen originele reserveonderdelen zijn gebruikt.
Dat de schade een transportschade is
die bij later transport moet zijn
ontstaan, bijv. bij verhuizing of
doorverkoop.
17
Uitpakken
Controleer of het product bij levering geen gebreken vertoont en
onbeschadigd is.
Transportschaden
Eventuele transportschaden, afkomstig van een transport dat u niet zelf
heeft uitgevoerd, dienen uiterlijk een
week na ontvangst aan de verkoper
te worden medegedeeld.
Op het typeplaatje dat aan de
achterzijde van het product is aangebracht, staan het CE-merkteken en
het serienummer van het product.
Schrijf het serienummer voorop deze
gebruiksaanwijzing, zodat u dit
gemakkelijk kunt vinden als u de
serviceafdeling nodig heeft.
Afdanking van de verpakking
De hele verpakking kan worden
hergebruikt. Neem contact op met
uw gemeente als u twijfelt over de
afdanking van de verpakking.
18
Technische gegevens
Dit gasapparaat is CE-goedgekeurd en CE-gemarkeerd in overeenstemming met
de gasapparaatrichtlijn (90/396/EEG), de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) en
de EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl. goedgekeurde richtlijnwijzigingen.
Goedkeuringsautoriteit:
0048 (Deense Gasmaterieeltoetsing)
Model FM 4300G-an
Productafmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
360 mm
520 mm
66 mm
Inbouwafmetingen:
Breedte:
Diepte:
Hoogte:
340 mm
490 mm
55 mm
Vlampoortjesdruk/aansluitdruk
Aardgas
25 mbar
Flessengas
30 mbar
FM 4300G-an is ingesteld op
aardgas G25-25 mbar.
De omschakelingsset voor flessengas
G30-30 mbar wordt bijgeleverd.
Spanning
Ontstekingstransformator
0.6 VA
Vermogen (bij flessengas)
Voorste
2 kW
Achterste
2.8 kW
Totaalvermogen
220-230 V
50 Hz,
CE-identificatienr: 048BN-0041
4.8 kW
Gasverbruik
Stadsgas
Aardgas
0.48 m3/h
Flessengas
368 g/h
Het verbruik is vermeld bij max.
nominaal gasverbruik qs
Categorie en druk:
NL: II2L3B/P -25-30 mbar
BE: II2E+3+ -20/25 - 28/37mbar
19
Installatie
Gasinstallatie
De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende gas- en waterinstallateur of door een door
de producent erkende persoon.
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand
die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen
en/of kan het apparaat worden beschadigd en de
kwaliteit van de oven verminderen.
Dit gasapparaat is CE-goedgekeurd
en CE-gemarkeerd in overeenstemming met de gasapparaatrichtlijn
(90/396/EEG), de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) en de
EMC-richtlijn (89/336/EEG) incl.
richtlijnwijzigingen.
De gasinstallatie moet conform het
gasreglement (GR) worden uitgevoerd.
Er mogen geen wijzigingen worden
uitgevoerd in de gastechnische constructie van het apparaat.
Dichtheidstest
Tijdens de dichtheidstest moet het
apparaat met max. 150 mbar worden
getest.
20
Elektronische besturing
Leidingtype: 0.75 mm² HO5 VV-F
De installatie dient te voldoen aan
evt. speciale eisen die zijn vastgesteld door het plaatselijke nutsbedrijf. Het product dient te worden
aangesloten via een externe schakelaar met een contactafstand van minstens 3 mm. (Kan de hoofdschakelaar zijn).
L
L2
L1
N
PE
21
N
Montage
De eenheid kan in ieder type aanrechtblad met een dikte van 28 tot
40 mm worden ingebouwd. Als
eronder echter een oven moet worden ingebouwd, moet het aanrechtblad minimaal 40 mm dik zijn.
Uitsnijding
Bij de montage van deze kooksectie:
Lees de handleiding op deze en de
volgende pagina.
Bij de montage van deze kooksectie
samen met andere eenheden uit dit
assortiment: Lees de handleiding in
het hoofdstuk “Montage van
meerdere eenheden”.
Bevestigingsbeslag
Voor de montage van deze eenheid
moet u een kruiskopschroevendraaier en de bijgeleverde bevestigingsbeslagen gebruiken (Zie fig.).
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal
22
Algemeen geldt echter dat er
met het oog op de toegankelijkheid van de gasaansluiting minimaal 50 mm tussen
de achterste uitsnijdingsrand
van de gaskookvelden en de
achtermuur dient te zitten.
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de aangegeven
afmetingen, zie “Technische
gegevens”, “inbouwafmetingen”
2. Leg de eenheid kooksectie omgekeerd op een zachte onderlaag.
Pas op dat de bovenkant geen
krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen
in de openingen in de zijkanten
van de bodem van de eenheid.
Zie fig.).
4. Leg de kooksectie in de opening
en draai de bevestigingsbeslagen
met een kruiskopschroevendraaier aan het aanrechtblad vast.
Monteer de bevestigingsbeslagen
23
Montage van meerdere eenheden
Afstand tot de muur:
min. 150 mm
(brandbaar materiaal)
Afstand tot de muur:
min. 50 mm
(onbrandbaar materiaal)
m
0m
49
Verstevigingsbalk
Uitsnijding
De afmetingen van de opening van de gekozen combinatie worden als volgt
berekend:
Diepte: 490 mm.
Breedte:
1. Bereken het totaal van de breedteafmetingen van alle eenheden.
2. Trek 20 mm van de totale breedteafmetingen af.
Voorbeeld:
Een kooksectie van 720 mm + een tafelafzuigkap van 180 mm + een gaskooksectie van 360 mm.
1. 720+180+360 = 1260 mm.
2. Breedte van de opening: 1260 - 20 = 1240 mm.
Afstand tot de muur:
Min. 150 mm tot brandbaar materiaal.
Min. 50 mm tot onbrandbaar materiaal.
24
Montage:
Bij de montage van meerdere eenheden bij elkaar moet u een verstevigingsbalk
tussen elke eenheid gebruiken, alsmede de bijgeleverde siliconenkit (zie afb.)
1. Zaag een opening in het aanrechtblad volgens de berekende afmetingen.
2. Leg de afzonderlijke eenheden omgekeerd op een zachte onderlaag. Pas op
dat de bovenkant geen krassen oploopt.
3. Monteer de bevestigingsbeslagen in de openingen in de zijkanten van de
bodem van de eenheden (zie afb.).
4. Leg de eerste eenheid in de opening.
5. Giet siliconenkit in de twee hoeken die de volgende eenheid raken (zie afb.).
LET OP!
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor
de hoge temperatuur van het apparaat.
6. Schuif een verstevigingsbalk tegen de eenheid aan. Giet siliconenkit op de
verstevigingsbalk (zie afb.).
7. Draai de bevestigingsbeslagen vast aan het aanrechtblad met een kruiskopschroevendraaier.
8. Herhaal het proces voor de overige eenheden.
Siliconenkit
25
Om de verbinding tussen de geïnstalleerde eenheden te optimaliseren, kunt u de
spleet tussen het glas met siliconenkit voegen:
1. Verwijder de aluminium panelen op de eenheden.
2. Spuit een streep siliconenkit tussen het glas. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde siliconenkit omdat deze geschikt is voor de hoge temperaturen van het
apparaat. (Fig. 1)
3. Spuit een beetje zeepwater (handafwasmiddel) op de siliconenstreep.
4. Druk het rubberblok stevig tegen het glas en duw het langzaam van de achternaar de voorkant. (Fig. 2)
5. Laat de siliconenkit tot de volgende dag harden.
6. Verwijder de resterende siliconenlaag op de glasplaat met de bijgeleverde
scheermesschraper. Pas op: beschadig de siliconenkit in de spleet niet. Werk
altijd uitsluitend in de lengterichting van de verbinding.
7. Wrijf de glasplaat helemaal schoon met het bijgeleverde reinigingsmiddel
voor glaskeramiekplaten.
1
2
26
Overzicht van de uitwendige
breedteafmetingen van de
eenheden
180 mm
Tafelafzuigkap.
360 mm
Glaskeramische kooksectie met 2
zones.
Gaskooksectie met 2 pitten.
Inductiekooksectie met 2 zones.
Grill.
Grill/Friteuse.
Wok.
580 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
720 mm
Glaskeramische kooksectie met 4
zones.
Gaskooksectie met 4 pitten.
Inductiekooksectie met 4 zones.
27
Service
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling Technische adviezen
Problemen
Oplossing
De kooksectie werkt niet.............
Controleer of de gasaansluiting open
staat. Controleer of de gasfles leeg
is.
De gasvlam brandt slecht.......
Controleer of de branderring en de
branderdop correct zijn geplaatst.
Zie het hoofdstuk "Zo gaat u te
werk...De branders".
De elektrische ontsteking werkt
niet.....
Controleer het HFI-relais en de
zekeringen.
Als u de bedieningsknop loslaat,
gaat de vlam weer uit
Zorg ervoor dat u de bedieningsknop
helemaal indrukt en houd hem gedurende 10 seconden ingedrukt.
28
Service en reserveonderdelen
Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet
deskundig is, kunnen personen letsel oplopen en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van het apparaat verminderen.
Als tijdens de reclamatieperiode wijzigingen aan het apparaat moeten
worden aangebracht of reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend worden gedaan door Electrolux Service of door een serviceorganisatie die door voornoemd bedrijf is goedgekeurd.
Als er problemen met het apparaat ontstaan, staan in het hoofdstuk “Voordat u
contact opneemt met de serviceafdeling” voorstellen om de problemen op te
lossen. Als u contact met de serviceafdeling opneemt voor een probleem waarvoor de oplossing in dit hoofdstuk staat beschreven, loopt u kans dat u voor het
servicebezoek moet betalen. Dit geldt ook als het apparaat is gebruikt voor een
ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
Kan het probleem niet met behulp van het hoofdstuk “Voordat u contact
opneemt met de serviceafdeling” worden verholpen, of als u reserveonderdelen
nodig heeft, kunt u het volgende nummer bellen:
02-363444
Als u dit nummer belt, wordt u automatisch met het dichtstbijzijnde servicecenter doorverbonden.
Bij de aanvraag voor service of reserveonderdelen dient u het modelnummer, het
serienummer en het productnummer op te geven. U vindt deze op de voorzijde
van deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
29
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd.
Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst
zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De
levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven
onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de
datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn
niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen
gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of
leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde
kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend
zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
· chemische en elektrochemische inwerking van water,
· abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
· voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
· contact met agressieve stoffen.
30
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van
de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of
wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10.10.Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden
overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11.Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of
geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30
minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12.Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar
rato van de verstreken gebruiksperiode.
13.Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn
noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14.Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15.Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan
buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het
toestel niet overtreffen.
31
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik
zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de
gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden)
in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de
gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter
beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444
32
33
34
35
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement