ZANUSSI ZCM566NW1 Korisnički priručnik

ZANUSSI ZCM566NW1 Korisnički priručnik
Kombinirani
plinsko-električni
štednjak
Upute za
uporabu
0
0
0
100
1
6
1
50
2
5
6
2
5
250
200
ZCM560NW1
ZCM566NW1
150
3
4
3
4
Sadržaj
Upute za korisnika
Upozorenje - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tehnički podaci- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis aparata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uporaba aparata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Savjeti za uporabu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavanje i čišćenje- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zamjena sijalice pećnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Što učiniti ako aparat ne radi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uvjeti jamstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Servis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
5
6
7
14
15
18
19
20
20
Upute za postavljanje
Sigurnosne napomene- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Postavljanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Električko priključenje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Promjena plina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kako čitati uputu za uporabu ?
Dolje navedeni simboli poslužiti će Vam kao vodič
pri čitanju ove upute za uporabu.
Sigurnosne napomene
Opis radnji korak po korak
Savjeti i preporuke
Informacije vezane uz zaštitu okoliša
2
21
22
24
25
Upozorenje
Vrlo je važno da ovu knjižicu s uputama sačuvate uz uređaj, a radi budućeg konzultiranja.
Ako prodate ili prenesete uređaj, neka knjižica uvijek bude s uređajem kako bi se novi
vlasnik mogao upoznati s funkcijama uređaja i s relevantnim upozorenjima. Ova upozorenja
dana su radi sigurnosti. OBAVEZNO ih pažljivo pročitajte prije postavljanja ili uporabe
uređaja.
Postavljanje
• Ovaj štednjak mora biti postavljen od
strane kvalificiranog osoblja, a u skladu s
uputama proizvođača.
• Štednjak je težak. Budite pažljivi prilikom
pomicanja štednjaka.
• Prije uporabe štednjaka uklonite svu
ambalažu.
• Prije postavljanja uvjerite se da uvjeti
distribucije (vrsta plina i tlak) odgovaraju
podešenju štednjaka.
• Uvjeti podešenja uređaja navedeni su
na natpisnoj pločici.
• Uređaj nije spojen na uređaj za
izbacivanje produkata izgaranja. Uređaj
treba postaviti i priključiti u skladu s
postojećim propisima o postavljanju.
Posebnu
pažnju
treba
posvetiti
odgovarajućim zahtijevima koji se tiču
prozračivanja.
• Uređaj je namjenjen priključku na
napajanje od 230V i 50 Hz.
• Uvjerite se da vrijednosti vašeg
mrežnog napajanja odgovaraju onima
navedenim na natpisnoj pločici.
• Ne vršite nikakve preinake i prilagodbe
na štednjaku.
Sigurnost djece
• Štednjak je namijenjen rukovanju od strane
odraslih osoba. Ne dopuštajte djeci igru sa
štednjakom ili u njegovoj blizini.
• Štednjak za vrijeme korištenja postaje
vruć i temperaturu zadržava dugo nakon
prestanka korištenja. Držite djecu dalje od
štednjaka, sve dok se ovaj ne ohladi.
• Djeca se mogu ozlijediti i povlačenjem
lonaca i tava sa štednjaka.
Uporaba
• Štednjak je namijenjen samo kuhanju u
kućanstvu. Nije predviđen za komercijalnu i
industrijsku uporabu.
• Uporabom štednjaka, u prostoriji u
kojoj je postavljen nastaje vlaga i
vrućina. Osigurajte dobro prozračivanje
prostorije,
tako
da
otvori
za
prozračivanje uvijek budu čisti ili
postavljanjem mehaničkih uređaja za
prozračivanje.
• Ne koristite štednjak ako je u dodiru s
vodom. Ne upravljajte štednjakom ako su vam
ruke vlažne.
• Intenzivna i duža uporaba štednjaka
zahtijeva dodatno prozračivanje, ili
otvaranjem prozora ili još učinkovitijom
ventilacijom
pojačavanjem
snage
prozračivanja uređaja za prozračivanje,
ako takav uređaj postoji.
• U slučaju uporabe drugih električnih
aparata u blizini štednjaka, kablovi ne smiju
doći u dodir s vrućim dijelovima štednjaka.
3
• Ako kuhate s uljem ili mašću nikad ne
ostavljajte štednjak bez nadzora.
• Na plamenike ploče nemojte stavljati
nestabilne ili deformirane posude jer postoji
opasnost od prevrtanja ili prolijevanja.
• Plitica roštilja postaje vruća za vrijeme
uporabe, uvijek koristite rukavice kada
njome baratate.
• Za vrijeme uporabe uređaj postaje
vruć. Pripazite da ne dodirujete grijaće
elemente unutar pećnice.
• Uvjerite se da su kontrole u položaju
«ISKLJUČENO» kada nisu u uporabi.
• Štednjak uvijek treba biti čist. Nakupine
ostataka hrane ili masti mogu uzrokovati
požar.
• Pećnicu čistite isključivo prema uputama.
• Nikada ne koristite plastično posuđe u
pećnici ili na plamenicima. Nikada ne
oblažite dijelove pećnice aluminijskom
folijom.
• Kako bi se osiguralo prozračivanje
unutrašnjosti
pećnice
neka
otvor
prozračivanja pećnice koji je smješten na
središnjem stražnjem dijelu ploče uvijek bude
nezapriječen.
• Ne povlačite uređaj za ručicu pećnice.
• Uređaj ima stakleni poklopac koji služi
kao zaštita od prašine kada je zatvoren,
odnosno kao zaštita od rasprskavanja kada
je otvoren. Ne koristite ga za druge
namjene. Poklopac treba biti otvoren kada je
pećnica u uporabi.
• Prije otvaranja očistite svako zaprljanje s
poklopca. Pustite da se uređaj ohladi prije
zatvaranja poklopca.
4
• Nakon uporabe štednjaka, poklopac se
NE SMIJE zatvarati prije nego se ploča i
pećnica u potpunosti ne ohlade.
Servis
• Servis i popravke štednjaka smije vršiti
samo ovlašteno servisno osoblje i smiju se
koristiti samo odobreni originalni rezervni
dijelovi.
Zaštita okoliša
• Nakon postavljanja, ambalažu odložite
obraćajući pažnju na sigurnost i zaštitu
okoliša.
• Kada odlažete stari uređaj onesposobite
ga odsijecanjem kabla.
na proizvodu ili na njegovoj
Simbol
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Tehnički podaci
Samostojeći štednjak
Ploča
Klasa 1
Poklopac
Držač za posude
Sprijeda desno
Straga desno
Sprijeda lijevo
Straga lijevo
Paljenje (ZCM566Nw1)
Pećnica
Pećnica
Snaga grijača pećnice
Rasvjeta pećnice
Čišćenje
Pribor
Rešetkom
Plitica za pečenje
Dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Obojani
Emajlirani
Brzi plamenik
Pomoćni plamenik
Normalna električna ploča
Brza električna ploča
2600 W
1000 W
1000 W
1500 W
0,6W
električna
1750W
sijalica 15W tip E14
ručno
875 mm
500 mm
600 mm
Uređaj je u skladu sa slijedećim EEC odredbama:
73/23 – 90/683 ; Odredba o niskom naponu, i naknadne izmjene
89/336 Odredba o elektromagnetskoj usklađenosti
93/68 Općenite odredbe, i naknadne izmjene
5
Opis aparata
Upravljačka ploča
Model: ZCM566NW1
8
0
0
0
6
1
50
2
100
6
1
2
5
5
250
150
200
4
3
1
2
3
4
3
4
5
6
7
Model: ZCM560NW1
0
0
0
6
1
50
2
100
6
1
5
2
5
250
150
200
1
1.
2.
3.
4.
4
3
2
3
4
3
4
5
Podešivač funkcija pećnice
Kontrolna lampica grijaćih ploča
Kontrolna lampica termostata pećnice
Kontrola prednje lijeve grijaće ploče
5.
6.
7.
8.
6
7
Kontrola stražnje lijeve grijaće ploče
Kontrola stražnjeg desnog plamenika
Kontrola prednjeg desnog plamenika
Prekidač paljenja plamenika(ZCM566NW1)
Ploča
2
3
1
4
6
1.
2.
3.
4.
Normalna grijaća ploča - ∅ 145 mm
Brza grijača ploča - Ø145mm
Stražnji desni plamenik (pomoćni)
Prednji desni plamenik (brzi)
Uporaba aparata
Prije prvog korištenja, treba zagrijati
pećnicu bez namirnica. Tijekom tog vremena,
može proizvesti neprijatan miris. To je sasvim
normalno.
•
•
•
Izvadite pribor iz pećnice.
Skinite sve eventualne naljepnice ili
zaštitne omote.
Zagrijte pećnicu s podešivačem funkcija
pećnice postavljenim na "250" oko 45 min.
Taj postupak treba ponoviti s podešivačem
funkcija pećnice na položaju grila oko 5-10
minuta.
Očistite pribor tekućom toplom vodom u kojoj
ste rastvorili malo blagog deterđenta za
posuđe. Pažljivo isperite i osušite.
Električna pećnica je opremljena sa 2 grijaća
elementa:
1. 2 grijača (1 gornji i 1 donji) za uporabu
Uporaba
Pećnica se može koristiti za tradicionalno
kuhanje.
Za odabir temperature, okrenite podešivač u
smjeru kazaljke na satu dok se urez ne nađe na
željenoj temperaturi, između 50°C i 250°C.
Temperaturu održava konstantnom termostat.
Ako želite više topline odozdo ili odozgo,
okrenite podešivač funkcija pećnice tako da se
urez nađe na simbolu
(toplina odozgo).
U tim uvjetima temperatura nikad ne prelazi
Podešivač funkcija pećnice
Podešivač funkcija pećnice služi za odabir željene
temperature i za odabir funkcija pećnice.
položaju gornjeg grijanja
Objašnjenja simbola:
Pečenje u pećnici
0
Položaj termostata
temperature)
Donji grijač pećnice
Gornji grijač pećnice
oko 215°C u položaju donjeg grijanja
iu
too.
Tijekom uporabe, uređaj se zagrijava.
Treba izbjeći dodir grijućih elemenata
(grijača) unutar pećnice.
Položaj isključeno
Svjetlo u pećnici
50-250
(toplina odozdo) ili
(odabir
Položaj termostata (Tradicionalno kuhanje)
Tradicionalno pečenje vrši se prirodnom
konvekcijom toplog zraka
Potrebno je prethodno zagrijati pećnicu
7
Kako postupiti?
Za male torte, kolače, tučene torte u kalupima.
•
Zagrijte pećnicu, podešivač funkcija
pećnice na odabranom položaju za
pečenje:
- oko 8 min. za položaj od 50°C do 150°C;
- oko 15 min. za položaj od 175°C do 250°C;
• Stavite jelo u pećnicu.
Gornji grijač pećnice
Priprema jela vrši se zračenjem topline.
Toplina dolazi isključivo s gornjeg dijela
pećnice. Ovaj se položaj podešivača funkcija
pećnica preporučuje za dovršavanje pripreme
jela, npr. lazanje, gibanica i sl.
Nije potrebno prethodno zagrijati pećnicu.
Kako postupiti?
•
•
Stavite jelo na 3. razinu.
Okrenite podešivač pećnice na položaj
.
Za gašenje grijača.
Okrenite podešivač u smjeru kazaljke na satu
do isključenog položaja “0”.
Donji grijač pećnice
Toplina dolazi isključivo s dna pećnice. Ovaj se
položaj
podešivača
funkcija
pećnice
preporučuje za dovršavanje pripreme jela.
Potrebno je prethodno zagrijati pećnicu.
Kako postupiti?
• Zagrijte pećnicu, podešivač funkcija pećnice
•
oko 10 min.
na položaju
Stavite jelo u pećnicu.
Kontrolna lampica termostata pećnice
Lampica se pali kada je odabrana neka
temperatura i ostaje upaljena dok nije dostignuta
odabrana temperatura. Zatim se naizmjenično
pali i gasi, pokazujući na taj način da se
temperatura održava.
Kontrolna lampica grijaćih ploča
Ta se lampica pali kada koristite jednu ili više
grijaćih ploča i ostaje upaljena dok su one
uključene.
Svjetlo u pećnici
Osvjetljava se kada je uključen podešivač
funkcija pećnice i svijetli tijekom rada pećnice.
8
Kuhanje u pećnici
Podaci u tablici su informativni, samo će vam iskustvo omogućiti podešavanje pećnice u
skladu s vašim osobnim zahtijevima.
Položaj
police
Temperatura
°C
Vrijeme
min.
Nemasni biskvit
(u plitici za pečenje)
1
175
15-20
Nemasni biskvit
(u okrugloj plitici)
1
175
25-30
Dizano pecivo s grožđicama
1
175
20-25
Pogačice
2
175
40-50
Puslice
2
125
40-50
Vrsta kolača ili peciva
Napomena: Za predzagrijavanje koristite temperaturu pečenja navedenu u tablici, sve dok
se termostat ne isključi.
9
Plamenici ploče
Simbolu na kontroli odgovara simbol na kontrolnoj
ploči. Svaki plamenik ima osigurač koji
zaustavlja dovod plina u slučaju gašenja
plamena.
- Isključeno
- Najjači plamen
- Najslabiji plamen
Koristite najjači plamen za kuhanje, a najmanji
za podgrijavanje i održavanje kuhanja.
Koristite uvijek položaje između najmanjeg i
najvećeg, nikad između najvećeg i
isključivanja.
Ne spuštajte poklopac dok je ploča vruća,
poklopac se može oštetiti.
Za vrijeme nestanka struje
• Odgovarajuću
kontrolu
gurnite
u
potpunosti i okrenite ju u lijevo do simbola
«veliki plamen» i upalite šibicom.
• Kontrolu otpustite nakon 10 sekundi i
pogledajte da li se plamenik upalio (sve dok
sigurnosni ventil automatski ne drži
plamenik upaljenim).
• Po paljenju podesite plamen kako je
potrebno.
Ako se iz nekog razloga plamen ugasi,
isključite odgovarajuću kontrolu, ostavite ju
tako najmanje jednu minutu i potom ponovno
upalite.
Ako se ni nakon nekoliko pokušaja plamenik ne
upali, provjerite jesu li prsten plemenika i njegova
kapa pravilno postavljeni.
Kapa
plamenika
Prsten
plamenika
Upaljač
Paljenje plamenika
• Pritisnite kontrolu i okrenite u lijevo na simbol
“najjačeg plamena”.
• Istovremeno gurnite kontrolu električnog
paljenja (model:ZCM566NW1). Držite ju
pritisnutom dok se plin ne upali (1 iskra/1
sekunda).
Termoelement
(osigurač)
Gašenje plamenika
Okrenite kontrolu u smjeru kazaljki na satu do
oznake « 0 ».
10
Električna grijaća ploča
Kako bi uključili grijaću ploču okrenite
odgovarajuću kontrolu do željenog podešenja
temperature.
Kontrola je označena 0 – 6.
0 – ISKLJUČENO
1 – Minimum
6 – Maksimum.
Normalna grijaća ploča
Savjetujemo vam da ploče nakratko uključite na
maksimum (6) kako bi ju zagrijali i da potom
postavite željeno podešenje.
Brza grijaća ploča
Brza grijaća ploča označena crvenom točkom
zagrijat će se brže nego normalna ploča.
S vremenom crvena točka može nestati,
to ne utječe na rad grijaće ploče.
Važno je upamtiti da se grijaća ploča
prilikom prve uporabe može dimiti i
proizvesti pomalo neugodan miris. To je
uobičajeno i nestat će nakon nekog vremena.
Na ploču ne stavljajte ništa što se
može istopiti.
Prije zatvaranja poklopca uvjerite se
da su kontrole isključene.
Prijedlozi za pravilna podešenja grijaćih ploča dani su u slijedećoj tablici:
ISKLJUČENO
0
Jako blago
1
Blago
Polako
2
3
Srednje
4
Visoko
Brzo
5
6
Za održavanje hrane toplom
Za otapanje maslaca ili čokolade
Za spravljanje kremastih umaka, paprikaša, mliječnih pudinga ili za prženje jaja
Sušeno povrće, zamrznuta hrana, voće, kuhanje vode ili mlijeka
Kuhani krumpiri, svježe povrće, paštete, juhe, juhe od mesa i povrća, palačinke
ili riba
Veća količina paprikaša, mesna rolada, riba, omleti, odresci
Odresci i prženje
11
Odabir odgovarajućeg plamenika
Iznad svake kontrole nalazi se simbol za
odgovarajući plamenik.
Za dobre rezultate kuhanja, uvijek odaberite posudu
koja odgovara promjeru plamenika koji koristite.
Odaberite posude sa tankim i ravnim dnom.
Birajte debele lonce ravnog dna.
Preporučujemo da smanjite plamen čim tekućina
počne kipiti. Za pravilno paljenje, prsten i mlaznice
redovito čistite.
Dobra uporaba
Loša uporaba
(rasipanje energije)
Posude slijedećih promjera mogu se koristiti:
Plamenik
Brzi
Pomoćni
Snaga
(kW)
2,60
1,00
Promjer (mm)
min.
max.
165
260
120
160
Grijača ploča
Odabir odgovarajuće posude
Uvijek odaberite posudu koja promjerom odgovara
grijačoj ploči (14-16 cm). Odaberite posude sa
tankim i ravnim dnom.
Korisni savjeti
• Ne ostavljajte upaljenu ploču bez posude na
njoj ili s praznom posudom. Nemojte stavljati
materijale između ploče i posude.
• Za uštedu energije, preporučamo da pokrijete
posudu svaki put kad je recept završen.
• Isključite kontrolu ploče neposredno prije
završetka kuhanja jer će akumulirana toplina
završiti kuhanje (tijestenina, riža …).
• Kako bi izbjegli prelijevanje (mlijeko, ulje, sos
…) namjestite kontrolu na slabiji položaj
nekoliko minuta prije nego što tekućina zakipi.
• Kad snagu ploče smanjite ili ploču isključite,
temperatura se polagano smanjuje.
12
Dobra uporaba
Loša uporaba
Posude moraju biti dovoljno velike, kako
bi izbjegli preljevanje na ploče. Nikad ne
ostavljajte ploče upaljene bez posuda na njima
ili sa praznim posudama.
Nikada se ne naginjite i ne posežite nad
vruću grijaću ploču. Drške posuda okrenite
prema unutra ili iznad radne površine uz
ploču, kako u prolazu ne bi prevrnuli posude.
Pripazite kada pržite na vrućem ulju ili
masti, pregrijana rasprsnuta masnoća lako se
može zapaliti.
Ako postane teško okretati kontrole
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Pribor isporučen s aparatom
Osim pribora isporučenog s aparatom
savjetujemo Vam da koristite samo toplinski
otporne posude (prema uputama proizvođača).
Vaš štednjak je opremljen sa:
• rešetkom, potpora posude za stavljanje jela
u nju (pečenja, kalupi za peciva).
Jelo treba biti stavljeno na sredinu rešetke kako bi
se izbalansirala težina.
• plitica za pečenje.
Koristi se za sakupljanje soka, kad kuhate u
njoj, smjestite je u policu 2.
Koristi se kad je roštilj u uporabi.
13
Savjeti za uporabu
Kuhanje u pećnici
•
•
•
•
•
•
•
•
Isključite pećnicu 5 minuta prije
predviđenog završetka kuhanja, uštedjeti
ćete energiju, akumulirana toplina
omogučiti će završetak kuhanja.
Debljina, provodljivost i boja posude
utječu na rezultate kuhanja.
Prilikom kuhanja, neka jela narastu,
odaberite posudu u kojoj će ostati dovoljno
mjesta za jelo.
Za spriječavanje kapanja masnoća
prilikom pečenja koristite posude s visokim
rubom proporcionalne komadu koji mora biti
ispečen.
Probodite vilicom kožu peradi i kobasica
prije pečenja kako bi izbjegli prskanje.
Između jela i rešetke pećnice moguće je
postaviti aluminijsku foliju ali ne tako da se
pokriju sve rešetke.
Toplinski otporne staklene posude
koristite za souffle.
Stavite nešto masnoće prije završetka
kuhanja.
Nemojte prekrivati niti jedan dio
pećnice aluminijskom folijom. To će
uzrokovati nakupljanje topline koja može
uništiti rezultat kuhanja i oštetiti emajl.
Poklopac treba biti otvoren prilikom
uporabe pećnice.
14
Učinak posuda na rezultate kuhanja u
pećnici
Trebate znati:
• Aluminijske, terakota posude smanjuju
tamnjenje s donje strane i održavaju
vlažnost jela. Preporučamo za uporabu kod
pečenja mesa, peciva.
• Emajliran čelik, posude od kositra, staklo i
toplinski otporan porculan, posude s
neljepljivom unutrašnjosti i obojenom
vanjskom stranom, povećavaju tamnjenje s
donje strane i isušuju jelo. Preporučamo da
ih koristite za jela koja trebaju biti hrskava,
obojena s donje i gornje strane.
Kuhanje na ploči
Koristite uvijek posude koje odgovaraju
plameniku koji se koristi.
U slučaju da koristite posudu s većim dnom,
povucite ju lagano unatrag na ploči, kako dno
posude ne bi uzrokovalo oštećenje emajla
prednje ploče ili njeno pregrijavanje.
Prije zatvaranja poklopca provjerite
da je ploča hladna jer bi se poklopac
mogao oštetiti.
Održavanje i čišćenje
Pećnica treba uvijek biti čista.
Nakupine masnoća i drugi ostaci hrane
mogu uzrokovati požar.
Prije čišćenja provjerite da su sve
kontrole u položaju ISKLJUČENO i da se
uređaj do kraja ohladio.
Uređaj mora biti ISKLJUČEN iz
napajanja prije svakog čišćenja ili
održavanja.
Sredstva za čišćenje
Prije uporabe bilo kojeg sredstva za čišćenje
provjerite da li je sredstvo prikladno i da li je
njegova uporaba preporučena od strane
proizvođača.
Sredstva za čišćenje koja sadrže
bjelilo ne smiju se koristiti jer bi površina
mogla izgubiti sjaj. Uređaj za čišćenje
parom ne smije se koristiti, kao ni gruba
sredstva za ribanje.
Vanjsko čišćenje
Za čišćenje preporučamo sredstva koja ne grebu
površinu, kao što su AXION ili CIF; nakon čišćenja
isperite i osušite mekom krpom.
Izbjegavajte uporabu metalnih predmeta, čelične
vune, jastuća od najlona, sredstava za ribanje ili
nagrizajućih sredstava i otapala.
Kako bi spriječili oštećivanje pećnice
ili rasklimavanje staklenih ploča vrata
izbjegavajte uporabu slijedećeg:
• Sredstva za čišćenje u kućanstvu ili
izbjeljivača
• Brillo/Ajax spužve ili spužve od čelične
vune
• Kemijske spužve za čišćenje pećnice ili
raspršivača
• Sredstva za uklanjanje rđe
• Sredstva za uklanjanje mrlja na
kadi/umivaoniku.
Ploča
Ploča se najbolje čisti dok je još topla,
nečistoću je tada lakše ukloniti nego kada se
ohladi.
Redovito brišite ploču dobro iscjeđenom
mekom krpom namočenom u toplu vodu u koju
ste dodali malo tekućine za pranje.
Izbjegavajte uporabu:
• Sredstava za pranje kućanstva i bjelila;
• Impregniranih jastučića neprikladnih za
neprijanjajuće posude;
• Jastučića od čelične vune;
• Sredstava za uklanjanje mrlja s kada/slivnika.
Unutrašnjost pećnice
Emajlirana unutrašnjost pećnice najbolje se
čisti dok je pećnica još topla. Nakon svake
uporabe obrišite pećnicu mekom krpom
namočenom u toplu vodu sa sapunicom. S
vremena na vrijeme bit će neophodno
temeljitije čišćenje, korištenjem prikladnog
sredstva za čišćenje pećnica.
15
Vrata pećnice
Otkvačiti vrata pećnice.
Da bi se pećnica lakše očistila, mogu se vrata
pećnice izvaditi.
Vrata pećnice preklopiti prema dolje u
vodoravan položaj. Onda stremene na obje
šarke vrata zakrenuti do kraja prema naprijed
(a).
Vrata polako do kraja zatvoriti i podići vrata,
tako da se šarke otkvače (b).
Staviti vrata pećnice
Kod stavljanja vrata postupiti
redoslijedom kao kod vađenja.
obrnutim
Šarke vrata ponovo umetnuti u otvore za
prihvat (c). Pri tome pripaziti da šarke sjednu
ispravno i ravnomjerno.
Potom vrata polako zakrenuti prema dolje. Pri
tome pripaziti, da uglovi vrata ne udaraju dolje
na okvir (u tom slučaju vrata ponovo okrenuti
prema gore i ponovo postaviti šarke).
Na kraju stremene ponovo zakrenuti prema
natrag do pećnice (d). Da bi se vrata ispravno
zatvorila, pritisnuti nekim predmetom (npr.
izvijačem) na stremene (e).
Oprezno ispitati funkcioniranje vrata.
Pozor: Nikada ne dopustiti da poluga šarke
„preskoči”. Snaga opruge može pri tome
dovesti do ozljeda.
16
Plamenici
Kape plamenika i krune mogu se ukloniti radi
čišćenja. Kape i krune plamenika perite
vrućom sapunastom vodom, mrlje uklonite
blagom pastom za čišćenje.
Dobro navlaženi sapunom impregnirani
jastučić od čelične vune možete oprezno
koristiti, ako postoje mrlje koje je posebno
teško ukloniti.
Nakon čišćenja obavezno ih osušite mekom
krpom.
Grijaća ploča
Nečistoću sa same ploče očistite toplom
vodom i mekom četkom, najlonskom ili
plastičnom mrežicom za ribanje. Kako bi
grijaće ploče izgledale kao nove, održavajte ih
sredstvom za njegu grijaćih ploča koje možete
nabaviti u većini samoposluga, npr. “4 Hob” iz
asortimana proizvoda HomeCare (držite se
proizvođačevih
uputa
za
uporabu).
Alternativno rješenje: kako bi izbjegli stvaranje
hrđe, obrišite ploče sa ručnikom na koji ste
kapnuli malo maslinovog ulja. Važno je
upamtiti da će se ploča pri slijedećoj uporabi
malo dimiti i proizvoditi pomalo neugodan
miris.
Primjena biljnog ulja: prvo 30 sekundi zagrijavajte
grijaću ploču na srednjem podešenju i potom ju
isključite. Na suhu krpu ili kuhinjski papir izlijte
vrlo malo biljnog ulja bez soli. Ploču premažite
tankim slojem ulja i obrišite suvišak. Zagrijavajte
ploču na srednjem podešenju 1 minutu.
Primjena sredstva za obnavljanje: prvo 30
sekundi zagrijavajte grijaću ploču na srednjem
podešenju i potom ju isključite. Primjenite vrlo
tanki premaz Collo Electrola (koristite
aplikator). Zagrijavajte ploču na visokom
podešenju 2-3 minute. Pojavit će se nešto
dima, to je normalno i dim nije otrovan.
(UPAMTITE: ovo je sredstvo za obnavljanje,
ne za čišćenje. Moguće ga je nabaviti u
samoposlugama).
Dijelovi od nerđajućeg čelika: prstenovi od
nerđajućeg čelika mogu uporabom izgubiti boju.
Koristite prikladno sredstvo za čišćenje
nerđajućeg čelika za uklanjanje tih nedostataka
boje. To se odnosi i na područje oko grijaćih
ploča na pločama štednjaka od nerđajućeg
čelika.
Sušenje
Važno: nakon čišćenja grijaće ploče temeljito
osušite uključivanjem na nisko-srednje
podešenje nekoliko minuta.
Obnavljanje
Kako bi očuvali izgled ploča, periodički primjenite
malo biljnog ulja bez soli ili sredstva za
obnavljanje.
17
Zamjena sijalice pećnice
Prije zamjene sijalice provjerite da je
aparat isključen kako bi izbjegli mogući strujni
udar.
Ova sijalica od 15 W i E 14 (230/240V) je
posebna sijalica za “visoke” temperature, do
300˚C. Možete ju naručiti u ovlaštenom servisnom
centru.
Sijalica je učvršćena u prednjem dijelu pećnice i
dostupna je iznutra.
•
•
•
•
18
Pristup sijalici:
Odvijte staklenu zaštitu sijalice;
Odvijte sijalicu;
Zamjenite sijalicu;
Vratite na mjesto zaštitu sijalice.
Što učiniti ako aparat ne radi
Ako aparat ne radi ispravno, prije pozivanja servisa izvršite sljedeće provjere; postoji mogućnost da
se radi o jednostavnom problemu koji možete sami otkloniti; u suprotnom, stupite u kontakt s
ovlaštenim servisnim centrom.
Simptomi
Rješenje
Nema paljenja plamenika
Provjerite:
• dovod plina je u potpunosti otvoren
• položaj plinske slavine je pravilan
• plamenik nije vlažan
• kapa plamenika i prsten plamenika su nakon
čišćenja pravilno stavljeni na mjesto
• kontrola je bila pritisnuta 10 sekundi nakon
bacanja iskre
Rezultati kuhanja su nezadovoljavajući
Provjerite:
• termostat je ispravno postavljen;
• vrijeme kuhanja je odgovarajuće;
• roštilj je ispravno postavljen u pećnici.
Iz pećnice se dimi
Provjerite:
• pećnicu nije potrebno očistiti;
• jelo nije iskipjelo;
• masnoće i sokovi nisu poprskali stijenke pećnice.
Grijača ploča i pećnica ne rade
Provjerite:
• aparat nije uključen;
• nije došlo do nestanka struje.
• provjerite osigurače.
Ako i nakon ovih provjera uređaj ne radi, kontaktirajte najbliži ovlašteni Electrolux servisni centar.
Servisnom centru bit će potrebni slijedeći podaci:
•
•
•
•
•
Vaše ime, adresa i poštanski broj
Vaš telefonski broj
Jasni i sažeti podaci o kvaru
Model i serijski broj (vidi natpisnu pločicu)
Datum kupnje
19
Uvjeti jamstva
Jamstvo utvrđeno ugovorom
Jamstvo ne obuhvaća:
Ukoliko dođe do tehničkih problema za vrijeme
jamstvenog roka, jamčimo da ćemo odstraniti
sve nedostatke i kvarove na proizvodu.
Jamstvo vrijedi 24 mjeseci od dana prodaje
izuzev u slučajevima navedenim u poglavlju
“Jamstvo ne obuhvaća” i onima u
“Jamčevnom listu”.
Obratite pažnju na činjenicu da jamstvo neće
biti primjenjeno:
• ako su oštećenja nastala uslijed šoka,
variranja napona;
• ako su oštećenja nastala uslijed udara ili
pada; nepravilne uporabe ili pogrešnog
priključenja, ako nisu poštovana pravila
nametnuta od distributera struje, vode i
plina;
• ako je korisnik učinio preinaku na
proizvodu;
• ako je aparat popravljala osoba koja nije
za to ovlaštena od strane proizvođača ili
distributera;
• ako je aparat korišten za komercijalnu ili
industrijsku namijenu ili za neku drugu
namijenu u kućanstvu za koju nije
predviđen;
• ako je aparat kupljen ili popravljen izvan
granica zemlje.
Uvjeti primjene
Ovlaštene servisne radionice neće prihvatiti
ovaj proizvod na besplatan popravak u
jamstvenom roku bez predočenja jamstvenog
lista i original računa. Eventualne troškove
prijevoza, pismeno odobrene od strane
Electroluxa, u svezi sa reklamacijom na ovaj
proizvod a koji nastaju pri popravku proizvoda
odnosno pri njegovoj zamjeni novim
proizvodom snosimo mi, s time da je prijevoz
obavljen javnim prijevoznim sredstvom a po
poštanskom, željezničkom ili brodskom cjeniku.
Servis
Sve potrebne popravke treba obaviti sa
posebnom brigom i pažnjom.
Iz tog razloga preporučujemo Vam da u slučaju
bilo kakvog problema stupite u kontakt sa
dobavljačem koji Vam je aparat prodao.
U slučaju popravka Vašeg aparata uvijek
zahtjevajte originalne rezervne dijelove.
20
Upute za postavljanje
SIGURNOSNE NAPOMENE
•
•
•
•
•
Prije postavljanja provjerite da su lokalni
uvjeti opskrbe (vrsta plina i pritisak)
odgovarajući onima za koje je aparat
podešen;
Aparat se smije postaviti samo u prostoriju
sa dobrim prozračivanjem;
Uvjeti podešenja aparata napisani su na
pločici sa tehničkim podacima;
Ovaj aparat nije spojen na sredstvo ispusta
plina (dimnjak). On mora biti postavljen i
spojen sukladno važećim propisima.
Obratite posebnu pažnju na pravilno
prozračivanje (ventilaciju);
Stranice susjednog namještaja trebaju biti
toplinski otporne ili zaštićene toplinski
otpornim materijalom.
Priključenje na plin
•
•
•
•
•
Provjerite da je dovod plina i promjer cijevi
dovoljan za opskrbu svih aparata spojenih
na instalaciju (savjetujte se sa tvrtkom za
distribuciju plina);
Provjerite da svi spojevi čvrsto prianjaju;
Postavite slavinu tako da bude vidljiva i
dostupna;
Ako koristite savitljivu cijev, treba biti
omogućen lak pristup cijelom dužinom radi
provjere stanja i cijev ne smije prolaziti iza
aparata;
Savitljivu cijev promijenite malo prije isteka
roka trajanja.
Električno priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba provesti
kvalificirani električar ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK
UZEMLJEN.
MORA
BITI
Štednjak je namijenjen električkom priključku
od 230 V, 50 Hz.
Za priključak na napajanje koristite kabel tipa
H05 RR-F.
Prije uključivanja uvjerite se da vrijednost
napona mrežnog napajanja odgovara
vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici
uređaja.
Prije priključenja provjerite:
• Da li su utičnica ili višepolni prekidač,
korišteni za priključak, lako dostupni nakon
postavljanja.
21
Štednjak je registriran kao uređaj “Klase Y”
prema europskim Protupožarnim propisima.
Štednjak mora biti smješten u kuhinji,
kuhinji/blagovaonici ili dnevnom boravku, ali ne u
kupaonici.
Najmanja udaljenost na koju se mogu staviti
zapaljivi materijali iznad štednjaka u liniji s
rubovima štednjaka je 69 cm (vidi sliku).
Štednjak treba postaviti na pod, a ne na
podnožje.
Prozračivanje
Izgaranje plina je moguće zbog kisika u zraku
(2m3 zraka/sat x kW instalirane snage-provjerite
natpisnu pločicu s tehničkim podacima na
štednjaku).
Neophodno je obnoviti zrak kako bi produkti
izgaranja bili oslobođeni.
Strujanje zraka mora dolaziti izravno kroz otvore
vanjskih stijenki imajući slobodan prolaz od
najmanje 200 cm2.
Ti otvori bi trebali biti smješteni bliže podu,
suprotno od oslobađanja izgaranja plinova.
Ne smiju biti začepljeni ni s unutrašnje, niti sa
vanjske strane.
Priključenje na plin
Štednjak je prilagođen radu sa vrstom plina koja
je označena na pločici s tehničkim podacima.
Može biti nužno da se koristi plin drugačiji od
onoga na koji je aparat podešen. U tom slučaju,
postupite prema uputama:
Za najbolju učinkovitost, najmanju
potrošnju i dulji životni vijek aparata, tlak plina
mora odgovarati vrijednostima prikazanim u
tablici 2.
Ako aparat koristi plin butan ili propan, provjerite
to pomoću regulatora tlaka, tlak za butan treba
biti 28 mbar, a za propan 37 mbar.
22
69cm
Postavljanje
61 cm
Priključenje pomoću krute ili savitljive
cijevi (klasa 1)
1. Za gradski plin:
Savitljiva, nemetalna cijev
• Koristite savitljivu gumenu cijev ne dužu
od 1,5 m unutarnjeg promjera 15 mm
postavljenu sa svojim držačem.
• Provjerite da je pravilno postavljena i
učvršćena sponama.
Savitljiva cijev
• Savitljiva
cijev
(mehanički
spoj)
maksimalna duljina 1,5 m;
• Savjetujemo da koristite savitljivu cijev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, ovisno o položaju slavine;
• Spojite jedan kraj cijevi na zatvorenu
slavinu, potom, prije smještanja aparata
između namještaja, spojite drugi kraj na
nastavak slavine, umećući brtvu.
• Štednjak smjestite tako da se petlja savitljive
cijevi nalazi u prostoru slobodnom od
namještaja.
Brtva
Dovod plina
Savitljiva
cijev
Prsten
Savitljiva
cijev
Savitljiva
cijev
Kruta cijev
• Kruta cijev sa maticom.
2.
•
•
•
Spajanje na plin propan butan:
Savjetujemo da koristite savitljivu cijev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, ta duljina je odabrana ovisno o
položaju spajanja na dovod plina;
Za stare butanske instalacije možete
korisititi
savitljivu
gumenu
cijev
maksimalno 1,5 m duljine i promjera 6
mm, postavljenu s posebnim držačem za
butan.
Dobro ju učvrstite pomoću spone sa svake
strane.
Brtva
Držač za
butan
Savitljiva
guma
Ogrlica
23
Aparat može biti priključen na dovod plina, sa
lijeve ili desne strane, sa jednim spojem.
Neophodno je postaviti savitljivu cijev sa
stražnje strane aparata kako je prikazano na
slici. Provjerite da gumena cijev ne dodiruje
oštre dijelove kao što je prikazano na slici.
Cijev treba biti učvršćena pomoću isporučene
spone. Pazite da cijev ne bude nagnječena ili
savijena tako da spriječava protok plina.
Provjerite pomoću sapunice nema li
propuštanja plina na spojevima cijevi.
priključak
savitljive cijevi
spona
Električko priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba provesti
kvalificirani električar ili kompetentno osoblje,
u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK MORA BITI UZEMLJEN.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko se ne pridržavate navedenih
sigurnosnih uputa.
Prije uključivanja, uvjerite se da napon
električkog
priključka
odgovara
onome
navedenom na pločici sa tehničkim podacima.
U slučaju izravnog priključka na mrežno
napajanje potrebno je ugraditi višepolni prekidač
minimalnog otvora od 3 mm između kontakata.
Prekidač treba biti postavljen unutar razmaka od
2 m od ploče i mora bit lako dostupan nakon
završetka postavljanja.
24
Žutozeleni kabel uzemljenja ne smije biti
prekinut prekidačem.
UPAMTITE: Žica uzemljenja treba biti oko 1012 cm dulja od žice faze i neutralne žice.
Provjerite da kabel napajanja nije u dodiru sa
oštrim dijelovima prikazanim na slici.
Koristite kabel presijeka naznačenog u tablici br.
1.
Prije spajanja provjerite:
• da su osigurač i snaga mreže dovoljni za
normalno napajanje štednjaka (pogledajte
pločicu s podacima);
Kako postupiti?
• Odvijte i uklonite zaštitu sa stražnje strane
aparata;
• Spojite kabel na terminal štednjaka u
skladu s tablicom 1;
• Učvrstite pomoću spone kabla;
• Uvjerite se da priključak terminala
odgovara snazi mreže;
• Ponovo namjestite i učvrstite zaštitu sa
stražnje strane aparata.
Tablica br.1
Napon
Vrsta priključka
Priključak kabla na
ploču terminala
230V / 230V 3~ / 400V 3N~ / 400V 2N~
Trofazni Y 3 ph. +
Trofazni
neutralno
Jednofazni
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
L1
L1
L1 L2 L3 N
Snaga mreže
Napon grijačih
elemenata
N
L2
L3
Dvofazni Y 2 ph. +
neutralno
1
2 3 4 5
L1 L2
N
230V
3~ / 230V
3N~ / 400 V
2N~ / 400 V
230V
230V
230 V
230 V
Kapacitet osigurača
20 A
16 A
10 A
16 A
Presijek kabla
3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm²
5 x 1 mm²
4 x 1,5 mm²
Promjena plina
Vaš štednjak je predviđen za rad sa prirodnim
plinom, propanom ili butanom.
Nije predviđen za butanski ili propanski zrak.
Zaljepite naljepnicu isporučenu s
aparatom
(rezervne
mlaznice,
odgovarajuće korištenoj vrsti plina).
Za promjenu vrste plina neophodno je:
• promijeniti mlaznice (ploča);
• podesiti minimalnu razinu;
• provjeriti plinski spoj.
SPECIFIKACIJA MLAZ NICA BR. 2
Cat : II 2E+ 3+
Plamenik
BRZI
POMOĆNI
Normalna
snaga (kW)
2,60
2,50
2,50
1,00
1,00
1,00
Smanjena
snaga (kW)
By-pass
(mm)
0,72
0,42
0,35
0,29
Vrsta plina
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
Pritisak
(mbar)
20
28-30
37
20
28-30
37
Potrošnja
Promjer
mlaznice (mm)
g/h
1,13
0,77
0,77
0,70
0,50
0,50
181,78
178,53
72,71
71,41
25
Cat : II 2H 3B/P
Plamenik
BRZI
POMOĆNI
Normalna
snaga (kW)
Smanjena
snaga (kW)
2,60
2,50
2,20
1,00
1,00
0,85
0,72
0,72
0,63
0,35
0,35
0,31
By-pass
(mm)
0,42
0,29
Vrsta plina
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
Pritisak
(mbar)
Promjer
mlaznice (mm)
20
30
30
20
30
30
1,13
0,77
0,77
0,70
0,50
0,50
Potrošnja
g/h
181,78
157,11
72,71
60,70
Zamenjava šob plinskih gorilnikov
Nastavitev minimalnega plamena
Štedilnikom so priložene šobe za druge vrste
plina; dimenzije lukenj na šobah so navedene
na šobi sami v milimetrih.
Gorilnik je pravilno nastavljen, če je plamen
enakomeren in tih in ugasne brez šuma.
Po prilagajanju za novo vrsto plina se
prepričajte, da je minimalni plamen pravilno
nastavljen. Dotok zraka je pravilen, če je
višina plamena pribl. 4 mm.
Pred kakršnimikoli modifikacijami ali
prilagajanjem za drugo vrsto plina morate
IZKLJUČITI štedilnik iz električnega
omrežja. Prepričajte se, da so vsi gumbi v
položaju ‘Izklopljeno’ in počakajte, da se
popolnoma ohladi.
Gorilniki
• Skinite rešetke za držanje posuda;
• Uklonite plamenike;
• Ključem broj 7 odvijte mlaznice i zamijenite
ih odgovarajućim mlaznicama za potrebnu
vrstu plina (vidi tablicu br. 2)
Vratite na mjesto plamenike i rešetke za
držanje posuda.
26
Nema
strujanja
zraka
Pravilno
podešenje
Prejako
strujanje
zraka
Nastavitev primarnega zraka za zgornje
gorilnike ni potrebna.
Prepričajte se, da plamen ne ugasne, če
gumb za nastavljanje plamena hitro obrnete iz
maksimalnega v minimalni položaj.
Plamenici ploče
Podešavanje najmanjeg plamena:
• Upalite plamenik.
• Okrenite kontrolu na položaj najmanjeg
plamena;
• Izvucite kontrolu;
• Odvijte ili zavijte by-pass vijak sve dok ne
postignete ispravan mali plamen.
• Za LPG zavijte upotpunosti by-pass vijak.
Vratite na mjesto sve dijelove slijedeći isti
postupak u obrnutom redoslijedu.
Provjerite to, brzim okretanjem kontrole od
maksimuma do minimuma, plamen se ne gasi.
By-pass
27
Garancija/servis
Jamčevna izjava
Izjavljujemo da su proizvodi ispravni i da su ispunili sve uvjete etapne i zavrne kontrole te da će ovaj
proizvod raditi ispravno ukoliko se priključuje i koristi prema prilo¸enim uputama o rukovanju.
Ukoliko, unatoč kvaliteti naeg proizvoda do≤e do tehničkih problema za vrijeme jamčevnog roka,
jamčimo da ćemo besplatno odstraniti sve nedostatke i kvarove u proizvodu. Jamčevina vrijedi 24
mjeseca za sve kućanske aparate od dana prodaje uz sljedeće protokolarne uvjete:
1. Jamčevni list mora biti u cijelosti, ispravno i čitko ispunjen, ovjeren od prodavatelja i sa
upisanim danom prodaje.
2. Ovlatene servisne radionice neće prihvatiti ovaj proizvod na besplatan popravak u
jamčevnom roku bez predočenja ovog jamčevnog lista i original računa.
3. Ukoliko se popravak ne izvri u roku od 45 dana, obvezujemo se, proizvod zamijeniti novim
ili izvriti povrat novca. Jamčevni rok se produ¸uje za onoliko dana koliko je trajao
popravak, ako je popravak du¸i od 10 dana.
4. Eventualne trokove prijevoza, prethodno pismeno odobrene od strane Electroluxa, u svezi
sa reklamacijom na ovaj proizvod, a koji nastaju pri popravku proizvoda odnosno pri
njegovoj zamjeni novim proizvodom snosimo mi, s time da je prijevoz obavljen javnim
prijevoznim sredstvom, a po potanskom, ¸eljezničkom ili brodskom cjeniku. Proizvod mora
biti zapakiran u original ambala¸i uz odgovarajuću mehaničku izolaciju. Moguća otećenja
koja bi nastala pri prijevozu idu na rizik i troak kupca.
5. Jamčevina ne obuhvaća:
• kvarove ili otećenja nastala zbog nepravilne uporabe ili pogrenog priključenja
• mehanička otećenja nastala uslijed uporabe sile i pada
• otećenja koja je prouzrokovala nestručna osoba to jest neovlateni servis ili da su ugra≤eni
neoriginalni dijelovi
• ako je proizvod pustila u rad neovlatena osoba (plinski bojler)
6. Servis, potroni materijal i rezervne dijelove osiguravamo najmanje 7 godina po prestanku
proizvodnje.
Electrolux pridr¸ava pravo izmjena tijekom proizvodnje, a u cilju poboljanja proizvoda ili izmjene
dizajna i/ili tehničkih specifikacija, bez prethodne najave.
28
ELECTROLUX d.o.o.
10000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel: +385 1 6323 333, Fax: +385 1 6323 300
TEHNIČKI SERVISI HRVATSKA
Mjesto
Pota
Bedekovčina
Bjelovar
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
49 221 Tehnoservis Habulin
Trg A.Starčevića 15
049/213-031
43 000 Elektro tim
Josipa Jelačića 12
043/242-225
Brač
21 412 Elektro servis Sorić
Pučiča otok Brač
021/633-405
Cres
51 557 Frigotehnika d.o.o.
≥etalite XX travnja b.b.
051/572-077
Čakovec-Ivanovec 40 000 Elektrotehnika Sobočan J.Broza 99 a
040/337-857
Čazma
43 240 Tihomir Vre
F.Vidovića 35
043/771-924
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
anovačka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000 Servis
Izme≤u Dolaca 10
020/452-327
akovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandića 29
031/811-455
Garenica
43 280 Tehnoservis
P. Svačića 24
043/532-155
Gospić
53 000 Elektron d.o.o.
Hvar
21 450 Andabaka commerce
Gundulićeva 10
021/347-888
Jastrebarsko
10 450 ·-Servis
A. D. Starčevića 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000 ·arko Brezović
≥ulekova 12
047/413-399
Kri¸evci
48 260 Servis Rupčić
Kri¸evčine 17
048/714-445
Koprivnica
48 000 Elektron
Tome Čikovića 14
048/641-450
Koprivnica
48 000 Servis Kuhar
Ludbreki odvojak 14
048/644-818
Korenica
53 230 Elektron S d.o.o.
Kompolje 35
053/776-108
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Makarska
21 300 Servis i trgovina Borić
Ante Starčevića b.b.
021/611-086
Matulji
51 211 Kuzmić d.o.o.
Kastavska 8
051/274-707
Metković
20 350 Keina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Naice
31 500 Elkon servis kuć. ap.
Trg I. Krnjavija 8
031/615-090
Novska
44 330 Senior & Junior
I.Metrovića 11
044/601-601
Ogulin
47 300 Milo Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000 Elgra
≥.Petefija 42
031/302-500
Pazin
52 000 Elcom
Dru¸ba Sv.Čirila I Metoda 4
052/624-622
Pitomača
33 405 Kos servis
B.Radić 33
033/783-955
Pleternica
34 310 Elektroservis
M. Budaka 38
034/251-666
Pula
52 100 El.trgovina i servis Paus Pino Budicin 1
053/776-108
052/507-855
29
Rab
51 280 Euroelektrotrgovina
Barbat 663
051/721-258
Rijeka
51 000 Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000 Kramarić
A.Starčevića 27
044/549-119
Slavonski Brod
35 000 Servis Aberle
≥trossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000 Andabaka commerce
Gunduličeva 10
021/481-403
Suhopolje
33 410 Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
≥ibenik
22 000 Tehno Jelčić
Sarajevska 9
022/217-264
Vara¸din
42 206 Mladen Jurjak
F.Bobića 14,Nova Ves
042/716-053
Vela Luka
20 270 Elektro servis-Bage
Obala 3
020/813-016
Vinkovci
32 100 Commiwa
Vladimira Gortana 18
032/301-226
Vrbovec
10 380 Elektroservis Panjkrc
Obre¸ zelinski 17
01/2060-137
Vrgorac
Servis kućanskih
21 276
aparata
Tina Ujevića 17
021/674-244
Zabok
49 210 Elmaks d.o.o.
Bregovita ulica 4
049/222-099
Zadar
23 000 Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zadar
23 000 Elektrostroj
Don Ive Prodana 9
023/211-308
Zlatar/Lobor
49 253 Dragutin Kulfa
Zagrebačka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000 Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000 Elektroservis Ladović
Adamičeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000 Kavalir
Komiki Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090 Tehno grupa servisi
Stenjevačka 28
01/3908-720
ZAGREB
10 000 Elektroservis Tkalec
Masarykova 8
01/4872-786
ZAGREB
10 000 Poslovni centar Kralj
Čulinečka cesta 81
01/2863-581
ZAGREB
10 000 Elektro Japa d.o.o.
Slavonska avenija 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLA≥TENI TEHNIČKI SERVISI-KLIME
Mjesto
Pota
Adresa
Telefon
Bjelovar
43 000 Elektro tim
Josipa Jelačića 12
043/242-225
Brač
21 412 Sorić
Pučiča otok Brač
021/633-405
Čakovec-Ivanovec 40 000 Elektrotehnika Sobočan
J.Broza 99 a
040/337-857
Čazma
43 240 Tihomir Vre
F.Vidovića 35
043/771-924
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
anovačka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000 Servis
Izme≤u Dolaca 10
020/452-327
akovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandića 29
031/811-455
Garenica
43 280 Tehnoservis
P. Svačića 24
043/532-155
30
Naziv Servisa
Jastrebarsko
10 450 ·-Servis
A. D. Starčevića 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000 ·arko Brezović
≥ulekova 12
047/413-399
Karlovac
47 000 Tehno Pal servis
≥ebetičeva 4
047/611-733
Kri¸evci
48 260 Servis Rupčić
Kri¸evčine 17
048/714-445
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Metković
20 350 Keina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Ogulin
47 300 Milo Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000 Elgra
≥.Petefija 42
031/302-500
Osijek
31 000 Asbor
Vrbaska 1c
031/273-773
Pitomača
33 405 Kos servis
B.Radić 33
033/783-955
Po¸ega - Kaptol
34 334 Servis Jeluič
Po¸eka 40
034/231-017
Rijeka
51 000 Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000 Kramarić
A.Starčevića 27
044/549-119
Sisak
44 000 Elektroterm
M.Goričkog 14
044/540-038
Slavonski Brod
35 000 Servis ·eljko Aberle
≥trossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000 Andabaka commerce
Gunduličeva 10
021/481-403
Split
21 000 Pinus
Put Plokita 3
021/360-667
Vis
21 480 Sr≤an Karuza
Dubrovačka b.b.
021/711-619
Zadar
23 000 Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zlatar/Lobor
49 253 Dragutin Kulfa
Zagrebačka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000 Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000 Kavalir
Komiki Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090 Tehno grupa servisi
Stenjevačka 28
01/3908-722
ZAGREB
10 000 Elektroservis Ladović
Adamičeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000 Elektro Japa d.o.o.
Slavonska av. 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLA≥TENI TEHNIČKI SERVISI-PLIN
Mjesto
Pota
Adresa
Telefon
Bjelovar
43 000 Elektro tim
Naziv Servisa
Josipa Jelačića 12
043/242-225
Čakovec-≥trigova
40 312 Elektrogas
Grabrovnik 131
040/851-160
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
anovačka 46
031/631-708
akovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandića 29
031/811-455
Ivanec
42 240 Elkom
Vara¸dinska 26
042/781-670
Karlovac
47 000 ·arko Brezović
≥ulekova 12
047/413-399
31
Koprivnica
48 000 Servis Kuhar
Ludbreki odvojak 14
048/644-818
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
044/680-885
Marija Bistrica
49 246 Centralno-klima-plin
Gajeva 9
049/469-442
Osijek
31 000 Elgra
≥.Petefija 42
031/302-500
Osijek
31 000 Freon
Zeleno Polje 45
031/505-848
Pitomača
33 405 Kos servis
B.Radić 33
033/783-955
Pula
52 100 Klima Merks
Borik 60
052/541-145
Sisak
44 000 Kramarić
A.Starčevića 27
044/549-119
Suhopolje
33 410 Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
Vara¸din
42 000 Elkom
Dravska b.b.
042/351-444
ZAGREB
10 000 Ferle¸ d.o.o.
Goljak 8a
01/482-3331
ZAGREB
10 000 Termosan
Selačka 14
01/3666-622
Zapreič
10 298 Servis Perković
Stubička 188
01/6521-284
TEHNIČKI SERVISI BOSNA I HERCEGOVINA
Mjesto
Pota
Banja Luka
Banja Luka
Adresa
Telefon
78 000 Servis Preradović
Oplenačka 2
051/280-500
78 000 Sekulić hla≤enje i klima
Tropic centar
051/347-940
Brčko
76 010 SP mont
Desanke Maksimović 2
049/218-582
Bihać
77 000 Frigo-tehnic
Drobnička 7
037/220-149
Derventa
74 400 Frigomont
Derventskih Oslobodioca bb 053/331-236
Derventa
74 400 Elektrotehnika
Trg Pravoslavlja bb
053/333-144
Gora¸de
38 000 Tehnika d.o.o.
Mravinjac bb
038/822-222
Gradika
78 400 Sekulić hla≤enje i klima
Vidovdanska bb
051/816-585
Gradika
78 400 Gumiko
Banjalučka cesta 9
051/816-944
Jelah - Teanj
74 264 Elektromehanika
Gaziferhadbega bb
032/662-792
Livno
80 101 Eurolux
Obrtnička bb
034/203-184
Ljubuki
88 320 Elektroservis
Stjepana Radića 7
039/841-605
Ljubuki
88 320 Centra commerce
Humac bb
039/833-217
Mostar
88 000 Tehnika Pam
Splitska 12
036/350-689
Mrkonjić Grad
70 260 Elektroservis
Janković Stojana 42
050/211-152
Prnjavor
78 430 Slavuj
Stevana Nemanje 30
051/660-493
SARAJEVO
71 000 SZR Aspera
Zagrebačka 4c
033/222-234
Srbac
78 420 Slavuj
11. Novembra bb
051/741-050
Travnik
72 270 Agić d.o.o.
Konatur 2d
030/513-340
Tuzla
75 000 Iskra Corona servis
Marala Tita 155
035/276-228
Zenica
72 000 Elektroservis Zenica
Huseina Kulenovića 23a
032/407-706
32
Naziv Servisa
Europsko jamstvo
Electrolux jamči za ovaj uređaj u dolje navedenim državama, u razdoblju koji je naveden u jamstvu
uređaja ili koji je predviđen zakonom. Ako pređete iz jedne od tih država u drugu dolje navedenu
državu, ovo jamstvo uređaja prelazi s vama po sljedećim uvjetima:• Jamstvo uređaja počinje od datuma prve kupnje uređaja, koji se dokazuje tako da se predoči
važeći račun o kupnji koji je izdao prodavač uređaja.
• Jamstvo uređaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaća iste radove i dijelove koji postoje u vašoj novoj
državi prebivališta za taj model ili asortiman uređaja.
• Jamstvo uređaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na drugog
korisnika.
• Uređaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo unutar
domaćinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
• Uređaj se instalira u skladu sa svim važećim propisima na snazi u vašoj novoj državi prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamčeno zakonom.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjćllandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
España
+34 902 11 63 88
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
33
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Great Britain
+44 8705 929 929
Hellas
+30 23 10 56 19 70
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG – Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Romania
+40 21 451 20 30
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35
2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Россия
+7 095 937 7837
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Konepajanranta 4, 28100 Pori
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
34
35
www.electrolux.com
342 72 48 40 – 00 – 20062007
Subject to change without notice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement