Aeg-Electrolux 43005VD-WN Ohjekirja | Manualzz
COMPETENCE 43005VD
Liesi - Spis
Käyttöohje - Bruksanvisning
Sisällys
Innehåll
Sisällys
Turvallisuus…………………………………
Liesi ………………………………….
Pakkauksen purkaminen…………
Varusteet …………………………
Turvavarusteet ………………………..
Kaatumiseste………………………..
Keittotason suoja
(lisävaruste) ……………………..
Luukun salpa……………………….
Ennen lieden käyttöönottoa…………..
Yleistä ……………………..
Puhdista varusteet…………………
Kellon asettaminen aikaan……...
Polta uunin suojarasva………….…
Toimintopaneeli…………………………
Merkkivalolamput …………………
Keraaminen taso………………………..
Keittotason käyttäminen…………
Keittotason puhdistaminen……….
Uuni…………………………………….
Uunin toiminnot ……………….
Kellon painikkeet……………………
Hälytysajastin…………………..
Uunin toiminta-ajan asettaminen
……………
Uunin päättymisajan
asettaminen……………
Uunin toiminta-ajan sekä päättymisajan
asettaminen…………………
Hyödyllisiä ohjeita…………………
Puhdistus ja hoito ………………
Asennus……………………………………
Jalustan syvyyden ja korkeuden
asettaminen ……………………………
Asennus vaakasuoraan……………
Sähköliitäntä ………………………
Innehåll
3 Säkerhet……………………………………
4 Spisen ………………………………….
Uppackning…………………………
4
Tillbehören …………………………
4
5 Säkerhetsutrustingen…………………..
Tippskyddet………………………..
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
11
12
12
13
13
13
14
15
16
20
24
Tekniset tiedot…………………………
24
25
25
26
27
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
………………………………
30
Neuvoja ja vinkkejä………………………
31
Romutus………………………………..
31
Huolto………………………………
2
Kastrullskyddet (extra
tillbehör) ……………………..
Luckspärren………………………….
32
33
33
33
34
34
Före första andvändning………………..
Rengöring av spisen………………..
Rengör tillbehören…………………
Ställ in klockan …………...
Bränn av ugnen………………….…
Manöverpanelen…………………………
Kontrollamporna …………………
Glaskeramikhällen…………………..
Användning av hällen………………
Rengöring av hällen……………….
Ugnen…………………………………….
Ugnens funktioner ……………….
Klockans knappar…………………
Signaluret…………………………..
Ungstid …………………………….
Sluttid ……………………………...
Ugnstid och sluttid……………...
Praktiska användning……………….
Rengöring och skötsel……………
Installation ………………………………
Ändring av sockelhöjd och –djup………
Nivåjustering …………………….…
Elektisk anslutning…………………
Service …………………………………….
34
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
40
41
41
42
42
43
43
44
45
48
52
52
53
53
54
Tekniska uppgifter……………………….
55
Praktiska råd och tips…………………..
58
Problem och åtgärder…………………….
59
Skrotning……………………………….
59
Turvallisuus
Turvallisuus
Liedet kehittyvät ja uudessä liedessäsi on uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Lue sen vuoksi ohjeet huolellisesti ja
tutustu uuden lietesi käyttöön ja sen toimintoihin. Liesi on tarkoitettu normaaliin kotitalouskäyttöön. Säilytä
käyttöohje myös mahdollista seuraavaa omistajaa varten. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää lieden
ominaisuuksista tai sen toiminnasta. Yhteydenottotiedot löydät kohdasta ”Huolto”.
Teksti, joka on merkitty VAROITUSKOLMIO-SYMBOLILLA sisältää tietoa lieden turvallisesta käytöstä.
LUE NE KOHDAT HUOLELLISESTI, jotta et turhaan vahingoittaisi itseäsi, muita tai liettä.
Lapset
Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja kiinnostuneita
kaikesta, jopa liesistä. Haluamme turvallisuuden vuoksi
painottaa muutamia asioita, jos sinulla on lapsia:
Suosittelemme vähintään 40 cm laskutilaa lieden
molemmin puolin. Vaihtoehtoisesti liesi voidaan
asentaa siten, että toisella puolella on seinä tai kaappi ja
toisella puolella laskutila.
KAATUMISESTEEN tulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
KEITTOTASON suojan (lisävarusteena) tulee olla
asennettu.
Älä anna keittotason puhdistuskaavinta lasten
käyttöön.
Anna lasten olla mukana lieden käyttämisessä, mutta
kerro heille, että kattilat, taso ja uuni kuumenevat ja
pysyvät kuumana vielä jonkun aikaa käytön jälkeenkin.
PALOVAMMAN VAARA.
Asennus
Lieden asennuksen ja mahdolliset korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeuden omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää
lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö-ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liesi on painava, reunat ja kulmat, joihin sinun ei
yleensä tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. Käytä
käsineitä liettä siirrettäessä.
KAATUMISESTEEN otulee olla asennettu. Silloin liesi ei
kaadu epätavallisenkaan kuormituksen johdosta.
Käyttö
Älä koskaan käytä vaurioitunutta keraamista tasoa.
Neste voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa päästä
lieden jännitteisiin osiin. Katkaise virta liedestä ja ota
yhteyttä huoltoon lieden korjaamiseksi.
Älä jätä alumiinifoliota, muovia tms. keittotasolle.
Lämmin keittoalue saattaa polttaa/sulattaa
paperin/muovin.
Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle
ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä vääntimet
nolla-asentoon ja katkaise virta liesituulettimesta.
TUKAHDUTA TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä
vettä.
Käytä vain keraamista tasoa ja uunia varten
suunniteltuja astioita. Tarkista, että astioiden pohjat
ovat tasaisia.
Kuperapohjaiset astiat johtavat huonosti lämpöä ja
pyörivät helposti keraamisella tasolla.
Uunipannu kuumenee uunissa, käytä aina patakinnasta
ottaessasi uunipannua pois uunista.
Laite kuumenee käytön aikana. Ole varovainen,
etenkin ettet polta itseäsi uunin sisällä oleviin
kuumennusvastuksiin.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nollaasennossa, kun otat keittotason suojan pois paikaltaan,
puhdistuksen jälkeen keittotason suoja tulee asentaa
paikalleen käyttöohjeessa mainittujen ohjeiden
mukaisesti.
Varmista, että lieden vääntimet ovat nollaasennossa, kun liettä ei käytetä.
Varoitus! Uunissa ei saa käyttää alkoholia eikä
muita vastaavia nesteitä, jotka saattavat
muodostaa räjähtäviä kaasuja tai muita aineita,
jotka saattavat aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen.
Tällaisia aineita on käytettävä liedellä erittäin varovasti.
Esimerkiksi liekittäminen konjakilla tai muulla
alkoholilla saattaa aiheuttaa liedellä olevien
rasvaroiskeiden syttymisen, mistä on seurauksena
vakava tulipalo. Myös tulenlieskat ja palavat
rasvatahrat saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.
Puhdistus
Pidä keraaminen taso ja uuni puhtaina. Rasva ja
roiskeet käryävät kuumennettaessa ja aiheuttavat
pahimmassa tapauksessa palovaaran.
Poista välittömästi ylikiehumiset kuumalta keraamiselta
tasolta. Sokeri ja sokeria sisältävät keitokset (hillo,
marmeladi, mehu yms.), sula muovi ja alumiinifolio
saattavat vaurioittaa tasoa. Käsittele kaavinta varovasti,
sen terä on erittäin terävä.
Hoito ja huolto
Nollaa kaikki vääntimet ennen viallisen lampun
vaihtoa. Huollot ja tarvittavat korjaukset saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä
varaosia.
Romutus
Auta ehkäisemään vahingot lieden romuttamisen
yhteydessä: kun lieden kaapeli on irrotettu liesirasiasta,
katkaise kaapeli lieden puoleisesta päästä ja poista
uunin luukun turvalukitus toiminnasta.
3
Liesi
Liesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
Höyryaukko
Lämpöalueet
Toimintopaneeli, vääntimet ja näyttöikkuna
Uuni
Säilytyslaatikko
Jalusta
2
3
Lieden takaosassa on pyörät, jotka helpottavat
lieden siirtämistä puhdistuksen yhteydessä.
Avaa luukku, nosta liettä varovasti uunin
yläreunasta ja vedä liesi ulos.
4
5
6
Pakkauksen purkaminen
Varusteet
Tarkista, että liesi on virheetön. Ilmoita
mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi
myyjälle.
Pakkaus on kierrätyskelpoinen. Ota yhteyttä
kierrätyskeskukseen, jos et ole varma minne voit
viedä pakkausmateriaalin.
NÄMÄ TOIMITETAAN LIEDEN MUKANA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaloitu uunipannu
Emaloidut leivinpellit (2 kpl)
Uuniritilä
Rasvasuodatin
Keraamisen tason kaavin ja puhdistusaine
Paistolämpömittari
Kaatumiseste asennustarvikkeineen
Käyttöohje
Kondenssivesisuoja
SEURAAVAT OVAT OSTETTAVISSA LISÄVARUSTEINA:
• Keittotason suoja asennustarvikkeineen
4
Turvavarusteet
Turvavarusteet
Varmista, että lieden molemmilla puolilla on 40
cm leveä laskutila (KATSO KUVA).
Vaihtoehtoisesti liesi voidaan asentaa siten, että
toisella puolella on seinä tai kaappi ja toisella
puolella laskutila.
Liesi täyttää lapsiturvallisuutta koskevat
vaatimukset, jos seuraavat varusteet/toiminnot on
asennettu:
Kaatumiseste
Huomioi liettä asennettaessa, että
kaatumiseste on asennettava paikalleen.
Kaatumiseste tulee olla asennettu, ettei liesi
kaadu normaalia suuremmassakaan
kuormituksessa.
Ennen kuin asennat kaatumisesteen, varmista,
että liesi on asennettu oikealle korkeudelle, katso
kappale Asennus, s. 24.
1. Piirrä seinään viiva – vaakatasoon
asettamisen jälkeen – pitkin lieden takareunaa
(katso kuva).
2. Katso kuvasta mitta, joka pätee vasemmalle
puolelle. Mittaa kaatumisesteen paikka ja
ruuvaa este kiinni tukevaan materiaaliin tai
sopivaan vahvikkeeseen.
HUOM! Jos asennusaukko on liettä leveämpi, ja
haluat asentaa lieden keskelle aukkoa, kuvan
vaakamittaan pitää lisätä lieden ja kalusteen
väliin jäävän raon leveys.
3. Jos muutat mittaa, muista sovittaa
kaatumiseste lieden takaosassa olevaan
reikään, kun siirrät liettä paikalleen.
Keittotason suoja (lisävaruste)
Keittotason suojan pitää olla asennettu,
etteivät lapset vetäisi keittoastioita liedeltä.
1. Aseta suoja keittotasolle.
2. Työnnä suoja keittotason reunan yli
takimmaiset kiinnikkeet ylös nostettuna.
3. Lukitse suoja painamalla etummaiset
kiinnikkeet paikalleen ja paina takimmaiset
kiinnikkeet alas.
5
Turvavarusteet
Luukun salpa
Luukun salvan eli lapsilukon ansiosta lasten on
vaikeampi avata uunin luukkua. Avataksesi luukun,
nosta salpaa samalla kun vedät luukkua itseäsi
kohden.
Salpa estää luukun avaamisen, mutta luukun
ympärille ja ohjauspaneelin ja luukun väliin jää
pienet raot, joihin etenkin pienet lapset voivat
työntää sormensa ja polttaa itsensä.
Ennen lieden käyttöönottoa
Yleistä
Puhdista liesi heti käytön jälkeen puhtaalla liinalla
ja lämpimällä vedellä, johon on mahdollisesti
lisätty käsitiskiainetta. ÄLÄ KÄYTÄ KOSKAAN
HANKAUSAINEITA TAI MUITA NAARMUTTAVIA AINEITA
lieden puhdistukseen. Tehokkaampi puhdistus voi
kuitenkin joissakin tapauksissa tulla kysymykseen.
Ennen kuin vedät lieden paikaltaan puhdistaaksesi
sen takaa, haluamme varmuuden vuoksi muistuttaa,
että lieden kaatumiseste toimii vain, kun liesi on
sijoituspaikallaan.
Puhdista varusteet
Pese leivinpelti, uunipannu, ym. Lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella. Huuhtele ja pyyhi
kuivaksi.
Kellon asettaminen aikaan
Kun uuni on liitetty sähköverkkoon,
näyttöikkunassa näkyy "AUTO" ja "0.00" vilkkuu.
Kellonajan asettaminen esim. kesä-/talviaikaan
suoritetaan samalla tavalla.
ASETA KELLONAIKA:
1. Paina painiketta
ja vapauta painike.
2. Aseta aika painikkeiden
ja avulla.
3. Kun näyttöikkunassa näkyy oikea kellonaika,
vapauta painikkeet. Kellonaika on asetettu.
6
Toimintopaneeli
Polta uunin suojarasva
Pidä lapsia silmällä!
Uuni tulee erittäin kuumaksi.
Ennen kuin käytät uunia ensimmäistä kertaa, se
tulee kuumentaa tyhjänä. Toimi seuraavasti:
1. Valitse
(ylä/alalämpö) ja korkein lämpötila.
Uunin luukun pitää olla kiinni.
2. Tuuleta keittiö. Katkaise virta uunista, kun käry
ja savuaminen on loppunut.
3. Puhdista uuni, luukku ja kannattimet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella. Pyyhi kuivaksi.
Toimintopaneeli
4a 4b
5a
1
5b
2
3
1 KEITTOALUEIDEN vääntimet
2 UUNIN lämpötilan valitsin
3 UUNIN toimintoväännin
4a UUNIN merkkivalo
4b LIEDEN merkkivalo
5a Näyttöikkuna
5b Painikkeet KELLO
Merkkivalolamput
Merkkivalolamput ovat glimlamppuja ja niiden
kestoikä on normaalisti pitkä. Jos lamppu vioittuu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
7
Keraaminen taso
Keraaminen taso
Keraamisessa tasossa on neljä lämpöaluetta.
Kytkiessäsi virran keittoalueeseen, se loistaa tietyn
ajan riippuen valitsemastasi tehosta. Myös suurinta
tehoa käytettäessä keittoalue syttyy ja sammuu
ylikuumenemisen välttämiseksi.
Jokaisella keittoalueella on oma varoitusvalonsa.
Valo loistaa jos lämpötila ylittää noin 55°C
riippumatta siitä, onko virta kytketty
keittoalueeseen vai ei.
Keraaminen taso on kova ja sileä. Se kestää hyvin
lämmintä, kylmää ja lämpötilanvaihteluita, mutta
voi vioittua iskuista, kuten lasi yleensäkin. Taso voi
rikkoutua esim. maustepurkin pudotessa tasolle.
Älä koskaan seiso keittotasolla, sillä liettä ei ole
suunniteltu kestämään tällaista kuormitusta.
Keittotason käyttäminen
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VAURIOITUNUTTA
KERAAMISTA TASOA.
Neste voi ylikiehuessaan ja/tai puhdistuksessa
päästä lieden jännitteisiin osiin. Katkaise virta
liedesta ja ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjausta varten. Älä
koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa,
parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta
liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa
käännä keittoalueiden vääntimet 0-asentoon ja
katkaise virta liesituulettimesta. TUKAHDUTA
TULI KANNEN AVULLA, älä koskaan käytä vettä.
Keittoalueiden tehoa ohjataan vääntimellä, jossa on
merkinnät 0-12. Asento 12 merkitsee suurinta
tehoa. Vääntimiä voi kääntää myötä- ja
vastapäivään.
KEITTOTASON KÄYTTÖ:
1. Käännä haluamasi keittoalueen väännintä
halutun tehon kohdalle.
Kytkeäksesi kaksoislämpöalueen toimintaan,
käännä kaksoislämpöalueen väännintä symbolin
- kohdalle (kuuluu naksahdus) – ja sitten
takaisin halutun tehon kohdalle.
2. Nollaa väännin käytön jälkeen.
8
Keittoalueen varoitusvalot
Keraaminen taso
Kuinka valita oikea teho? Ajan myötä opit
valitsemaan sopivan vääntimen asennon
valmistettavan ruoan, ruokamäärän ja keittoastian
mukaan. Seuraavana muutamia ohjeita tehon
valitsemiseksi:
Keittäminen
Voit käyttää korkeinta tehoa kiehauttamiseen ja sen
jälkeen asettaa alemman tehon ruoan
kypsentämiseen ja hauduttamiseen. Veden
kiehumisääni ja vesikuplien koko auttavat
valitsemaan oikean tehoalueen:
MIETO TEHO: Melkein äänetön kiehuminen, hieman
poreileva vesi. Sopiva puurojen hauduttamiseen,
kalan kypsentämiseen sekä vihannesten, kuten
herneiden ja parsakaalin keittämiseen.
KESKI TEHO:
Kiehuva ääni, hiilihappopitoisen juoman
kokoiset poreet. Sopii suurimmalle osalle
keitettäviä ruokatarvikkeita, esim. punajuuret ja
liha.
KORKEA TEHO: Ääni hiljenee ennen kiehumisen
alkamista. Poreileva vesi. Sopii kiehauttamiseen.
Paistaminen
Paistaessasi saat parhaan tuloksen, kun paistettava
ruoka ei ole jääkaappikylmää ja ruokamäärä peittää
korkeintaan 2/3 osaa paistinpannun pohjasta.
Lisää margariini/voi paistinpannuun ja aseta
tehoalue väännintä kääntämällä. Rasvan väri
kertoo, milloin paistaminen voidaan aloittaa. Näet
värin helposti painamalla teräksisen paistinlastan
pannun pohjaa vasten, kun rasva ei enää sihise.
MIETO TEHO: Hieman ruskea rasva. Sopii esim.
munien, raa’an perunan, sipulin ja pihvien sekä
kokonaisen kalan paistamiseen.
KESKI TEHO: Keskiruskea rasva. Sopii useimpien
ruokien paistamiseen, esim. jauheliha, lihakuutiot,
makkara ja ohuet kalafileet sekä ohukaiset.
KORKEA TEHO:
Tummanruskea rasva. Sopiva
ohuiden pihvien nopeaan paistamiseen. Ole
varovainen, rasva palaa helposti.
9
Keraaminen taso
Keittoastian valinta
Liesi, jossa on keraaminen keittotaso, asettaa
keittoastioille suurempia vaatimuksia kuin
valurautalevyillä varustettu liesi. Seuraavat asiat
ovat tärkeitä:
• Tarkista keittoastian pohja. Kupera pohja pyörii
keraamisella tasolla ja lämmön siirtyminen on
huonoa.
• Alumiinilla on hyvä lämmönjohtokyky, mutta
saattaa jättää tasolle hopeanvärisiä tahroja.
Tahrat poistetaan lieden mukana toimitetulla
erikoispuhdistusaineella.
• Lasiset tai emaloidut karkeapohjaiset keittoastiat
kuluttavat tasoa enemmän kuin muuta
materiaalia olevat keittoastian pohjat.
Ajan- ja energiansäästön vuoksi pitäisi
kattilan/paistinpannun pohjan olla:
• vähintään samankokoinen kuin keittoalue. Liian
pienestä kattilasta ylikiehuva ruoka palaa kiinni
keittoalueeseen.
• sileäpohjainen.
• tasainen. Epätasainen pohja pidentää
keittoaikaa.
Hankkiessasi uusia keittoastioita, valitse
mielummin kerrospohjaisia teräskattiloita.
Säästä energiaa!
• Käytä aina kantta keittoastialla, niin
energiankulutus alenee.
• Käyttämällä tasapohjaisia keittoastioita energiaa
säästyy 25% (verrattuna keittoastiaan, jossa on
epätasainen pohja).
• Pidä keittolevyt puhtaana ja kuivana. Lika ja
kosteus alentavat lämmönjohtumista
keittoastioihin ja pannuihin.
• Käytä jälkilämpö hyväksi.
• Höyryttämällä kypsentäminen ja painekeittimen
käyttö alentavat energiankulutusta.
10
Keraaminen taso
Keittotason puhdistaminen
Estääksesi tason vahngoittumisen, poista heti,
tason vielä ollessa kuuma, kaapimella tasolle
ylikiehuneet runsaasti sokeria sisältävät keitokset
(esim. marmeladi), samoin sulanut muovi ja folio.
JOS TASO ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTI:
1. Poista tahrat yms. kaapimella (katso kuva).
2. Käytä lieden mukana toimitettua puhdistusainetta,
kun keittoalueiden varoitusvalot ovat sammuneet.
Ravista pulloa, annostele muutama tippa ja levitä
kuivalla talouspaperilla. Poista lika/puhdistusaine
kaapimella edestakaisin työnnöin.
3. Hankaa kiiltäväksi kostealla talouspaperilla. Älä
jätä puhdistusainetta tasolle, vaan poista kostealla
pyyhien huolellisesti. Aine saattaa muuten syöpyä
kiinni keittoaluetta seuraavan kerran käytettäessä.
Lopuksi taso kuivataan.
Puhdistuskaavin:
PIDÄ PUHDISTUSKAAVIN POISSA LASTEN
ULOTTUVILTA. Käsittele kaavinta varovasti,
sen
terä on erittäin terävä.
Käytä kaavinta vaikeasti puhdistettavan lian
puhdistamiseen keraamiselta keittotasolta.
KÄYTÄ KAAVINTA NÄIN:
1. Irrota lukitsin (1) .
2. Työnnä lukituspainiketta (2) eteenpäin (katso
kuva).
3. Varmista, että kaapimen terä on puhdas, koska
muuten se voi vahingoittaa keittotasoa. Uuden
terän puhdistuskaapimeen voit hankkia lähimmän
valtuutetun huollon kautta.
4. Kallista kaavinta noin 45° ja kaavi taso puhtaaksi.
Kaapimen terää voi painaa voimakkaasti tasoa
vasten tasoa vahingoittamatta.
5. Pyyhi lika terästä varovasti talouspaperilla.
6. Työnnä suojusta käytön jälkeen eteenpäin niin
pitkälle kuin se menee. Säilytä kaavin lasten
ulottumattomissa.
1
2
11
Uuni
Uuni
Uunissa on irrotettavat uunikannattimet, joissa on
neljä kannatintasoa.
Uunin toiminnot
Kaikissa toiminnoissa merkkivalo palaa
kuumennusvaiheessa ja sammuu, kun haluttu
lämpötila on saavutettu (syttyy ja sammuu, kun
termostaatti kytkee ja katkaisee). Valitaksesi
uunitoiminnon, käännä uunin toimintoväännintä
myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle (katso
alla).
UUNISSA ON SEURAAVAT TOIMINNOT:
Valaistus
Uunin valaistus syttyy automaattisesti aina, kun
valitset toimintoja. Voit halutessasi kytkeä
ainoastaan valon, ilman että mikään muu toiminto
on kytkettynä.
Ylä/alalämpö
Ylä- ja alavastus kytkettynä.
Grilli
Grilli- ja ylävastus kytkettynä.
Kiertoilmagrilli
Grilli-, ylävastus ja kiertoilmapuhallin ovat
kytkettynä toimintaan.
Kiertoilma
Kiertoilmapuhallin, rengasvastus ja ylä- ja
alavastus ovat kytkettynä toimintaan.
Pizzatoiminto
Kiertoilmapuhallin, rengasvastus ja
alavastus ovat kytkettynä toimintaan.
Pikakuumennus
Grilli- ja alavastus kytkettynä. Uuni lämpiää
200°C:een noin 7 minuutissa. Voidaan käyttää
myös kuorrutuksen yhteydessä.
KIERTOILMAN PERIAATE
Ylä- ja alavastus sekä puhaltimen ympärillä oleva
vastus lämmittää ilman, joka tämän jälkeen leviää
uuniin takaseinän ilmakanavien kautta. Lämmin
ilma kiertää uunissa, kunnes puhallin imee ilman
takaisin.
Lämpö siirtyy nopeasti ja tehokkaasti, minkä
ansiosta voit yleensä käyttää alempia lämpötiloja
kuin käyttäessäsi ylä/alalämpöä. Jos reseptissä
neuvotaan käyttämään 160…225°C lämpötilaa, voit
laskea sitä 15…20%. Yli 225ºC lämpötiloissa on
parempi käyttää ylä/alalämpöä.
12
Uuni
Kellon painikkeet
PAINIKKEIDEN SYMBOLIT:
Hälytysajastin
Uunin toiminta-aika
Päättymisaika
Käsivalintainen käyttötila
Vähennä
Lisää
SYMBOLIT NÄYTTÖIKKUNASSA:
Automaattitoiminnon symboli – näkyy
AUTO näyttöikkunassa, kun uuni on ohjelmoitu
automaattitoiminnolle.
Keittoastian symboli – näkyy, kun
ohjelma on toiminnassa.
Hälytysajastimen symboli
Hälytysajastin
Voit asettaa ajan 1 minuutin ja 23 tunnin 59
minuutin väliltä.
1. Paina painiketta . Näytössä näkyy 0:00. Ellet
aseta aikaa viiden sekunnin kuluessa, palautuu
näyttöön “kuluva aika”. Paina tällöin .
2. Aseta haluamasi hälytysaika painamalla
tai . Symboli
näkyy
painiketta
näyttöikkunassa.
3. Asetetun ajan kuluttua kuuluu äänimerkki ja
sammuu näyttöikkunassa. Paina
symboli
painiketta
kytkeäksesi äänimerkin pois
toiminnasta.
Muuttaaksesi asetettua aikaa, tai peruuttaaksesi
asetetun ajan, paina painiketta
tai . Noin
viiden sekunnin kuluttua näyttöön palautuu jälleen
kellonaika. Katsoaksesi kuinka kauan
hälytysajastimessa on aikaa jäljellä, paina
.
Uunin toiminta-ajan asetus
Tällä toiminnolla voit asettaa ajan, jonka ruoka
tarvitsee kypsyäkseen. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta asetetun ajan kuluttua.
ASETA TOIMINTA-AIKA SEURAAVASTI:
1. Kytke uuni toimintaan kääntämällä uunin
toimintoväännin ja lämpötilanvalitsin
haluamasi toiminnon kohdalle.
painiketta ja aseta haluamasi
2. Paina
toiminta-aika painikkeiden
tai avulla.
näkyvät
Symbolit "AUTO" ja
näyttöikkunassa.
3. Uuni kytkeytyy toimintaan.
13
Uuni
4. Asetetun toiminta-ajan kuluttua symboli
sammuu ja
"AUTO" vilkkuu, symboli
äänimerkki kuuluu.
5. Paina painiketta
kytkeäksesi äänimerkin
pois toiminnasta ja asettaaksesi uunin
käsivalintaiseen käyttötilaan. "AUTO" symboli
symboli sammuvat.
ja
6. NOLLAA VÄÄNTIMET.
Uunin päättymisajan asetus
Tällä toiminnolla asetat ajan, jolloin haluat uunin
kytkeytyvän pois toiminnasta. Voit käyttää tätä
toimintoa kun:
• olet poissa hetken aikaa etkä halua ruoan
kypsyvän liikaa.
• haluat käyttää jälkilämmön hyväksi ja säästää
energiaa.
Aseta ruoka uuniin, asetettuasi haluamasi
päättymisajan, uuni kytkeytyy toimintaan.
ASETA PÄÄTTYMISAIKA SEURAAVASTI:
1. Kytke uuni toimintaan kääntämällä uunin
toimintoväännin ja lämpötilanvalitsin
haluamasi toiminnon kohdalle.
ja aseta haluamasi aika
2. Paina painiketta
painikkeiden
ja avulla. Symbolit "AUTO"
näkyvät näyttöikkunassa.
ja
3. Uuni kytkeytyy toimintaan.
4. Asetetun päättymisajan kuluttua symboli
sammuu ja
"AUTO" vilkkuu, symboli
äänimerkki kuuluu.
5. Paina painiketta
kytkeäksesi äänimerkin
pois toiminnasta ja asettaaksesi uunin
käsivalintaiseen käyttötilaan. "AUTO" symboli
symboli sammuvat.
ja
6. NOLLAA VÄÄNTIMET.
ESIMERKKI:
kello on 13.00. Haluat ruoan olevan
valmiina klo 13.35 (on asetettu uunin
päättymisaika). Valmistusaika on tällöin
35 minuuttia.
14
Uuni
Uunin toiminta-ajan sekä
päättymisajan asetus
Haluatko ruoan olevan valmiina, kun tulet kotiin?
Aseta ruoka uuniin ja aseta PÄÄTTYMISAIKA ja
aika, jonka haluat uunin olevan toiminnassa eli
UUNIN TOIMINTA-AIKA. Uunin pisin toiminta-aika
on 10 tuntia.
TEE SEURAAVASTI:
1. Aseta valmistettava ruoka uuniin ja kytke uuni
toimintaan kääntämällä uunin toimintoväännin
ja lämpötilanvalitsin haluamasi toiminnon
kohdalle.
ja aseta haluamasi
2. Paina painiketta
kypsennysaika (esim 35 min.) painikkeiden
avulla. Symboli "AUTO" näkyy
ja
näyttöikkunassa.
3. Paina painiketta
asettaaksesi haluamasi
päättymisajan. Aikaisin mahdollinen
päättymisaika näkyy näyttöikkunassa.
4. Aseta päättymisaika painikkeiden
ja
syttyy, kun uuni kytkeytyy
avulla. Symboli
toimintaan.
5. Kun valmistusaika on kulunut, uuni kytkeytyy
pois toiminnasta.Symboli "AUTO"vilkkuu,
sammuu ja äänimerkki kuuluu.
symboli
6. Paina painiketta
kytkeäksesi äänimerkin
pois toiminnasta ja asettaaksesi uunin
käsivalintaiseen käyttötilaan. "AUTO" symboli
symboli sammuvat.
ja
7. NOLLAA VÄÄNTIMET
ESIMERKKI:
Jos asetat valmistusajaksi 35 min. ja
päättymisajaksi klo 13.35, uuni kytkeytyy
toimintaan klo 13.00 ja pois toiminnasta klo 13.35.
Ohjelmoinnin perutus
1. Paina painiketta kerran.
2. Näyttöikkunassa näkyy kellonaika.
Kun ohjelmoitu päättymisaika on kulunut, ohjelma
peruuntuu automaattisesti.
Äänimerkin vaihtaminen
Hälytinajastimessa on kolme erilaista
äänimerkkiä/tasoa. Muuttaaksesi äänimerkkiä paina
, ilman että valitset mitään muuta toimintoa,
kunnes kuulet haluamasi äänimerkin.
15
Uuni
Hyödyllisiä ohjeita
Älä koskaan aseta alumiinifoliota, leivinpeltiä
tai uunipannua suoraan uunin pohjalle. Mikäli
uunin alalämmön siirtyminen estetään, uunin
pohjan emali saattaa vaurioitua
ylikuumenemisesta. Uuni kuumenee käytössä.
PIDÄ LAPSIA SILMÄLLÄ.
Pelti voi vääntyä lämpötilan vaihtumisen
yhteydessä ja/tai jos se on täytetty epätasaisesti
esimerkiksi pizzalla.
Pelti palautuu jäähtyessään alkuperäiseen
muotoonsa. Miten valita oikea uunitoiminto?
Seuraavassa käytännön ohjeita ja vihjeitä miten
valitset uunitoiminnon valmistaessasi erilaisia
ruokalajeja:
Leivonta
Kokeile pehmeitä kakkuja hammastikulla noin 5
minuuttia ennen täyttä aikaa. Voit lyhentää tai
pidentää paistoaikaa. Valmistusohje, vuokien
materiaali, väri, muoto ja koko voivat vaikuttaa
lopputulokseen. Kirkkaissa alumiinivuoissa
paistetut kakut ovat yleensä vaaleita.
YLÄ-/ALALÄMPÖ antaa tasaisen värin koko pinnalle.
Leivonta kiertoilmalla
KIERTOILMAA voi
hyödyntää leivonnassa, koska kaksi
tai kolme peltiä uunissa samanaikaisesti lyhentää
kokonaispaistoaikaa. Leivonnaisten väri saattaa olla
hieman epätasainen. Näin käy erityisesti jos
leivonnainen ei ole noussut riittävästi.
Tuliko lopputuloksesta erilainen kuin odotit? Lue
kohta ”Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin”
sivulla 30, saat ohjeita leivontapulmiin.
Ruoanvalmistus
YLÄ-/ALALÄMPÖ on
yleensä paras ruoan
kypsennykseen yhdellä kannattimella. Noudata
taulukon ohjeita.
Ruoanlaitto kiertoilmalla
KIERTOILMAA käytetään ruoan kypsennykseen useilla
tasoilla samanaikaisesti, esim. jauhelihamureke ja
lihapullat, sekä kokonaisten aterioiden
valmistukseen alku-, pää- ja jälkiruokineen.
Valitse kypsennettäväksi ruokalajeja, jotka vaativat
saman lämpötilan.Jos ruokalajit vaativat eri pituisen
kypsennysajan, laita ne uuniin sopivin välein, jotta
ne valmistuvat haluamassasi järjestyksessä.
16
Uuni
Paistaminen
Uunissa paistaminen on vaivatonta ja kätevää sekä
YLÄ-/ALALÄMMÖLLÄ että KIERTOILMALLA
Naudanliha kuten paahto- ja sisäpaisti ovat
maukkaimpia, jos ne valmistetaan 125ºC:een
lämmössä, vaikka se viekin enemmän aikaa.
Valitse uuninkestävä vuoka, johon liha juuri
mahtuu, niin paistoliemi ei kuivu. Joulukinkusta
valuu paistettaessa yleensä paljon nestettä. Käytä
sen vuoksi suurta paistovatia tai uuniritilää ja sen
alla uunipannua. Laita pannulle tilkka vettä, joka
estää rasvan kiinnipalamisen.
Jos käytät paistopussia, leikkaa reikä pussin
kulmaan ennen uuniin laittamista. Se vähentää
riskiä saada palovammoja kuumasta höyrystä
pussia avatessasi.
Paistolämpömittarin käyttö
Ole varovainen poistaessasi paistomittaria.
Voit polttaa itsesi lämpövastukseen tai uunin
kannattimiin. Käytä patakinnasta.
Paistolämpömittarin lämpöalue on 0…99°C. Poista
ennen uunin käyttöönottoa suojatulppa, joka suojaa
lämpömittarin vastaketta lialta. Käytä ainoastaan
alkuperäistä mittaria ja tarkista, ettei mikään osa
lämpömittarista pääse koskettamaan uunin
ylävastusta.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi lämpömittarin
on osuttava paistin paksuimman osan keskelle,
johon lämpö siirtyy viimeisenä. Mittarin koko
kärjen olisi oltava paistin sisällä, jottei uunitilan
lämpö vaikuta mittaustulokseen. Muista, että mittari
saattaa osoittaa virheellistä lukemaa, mikäli sen
kärki osuu rasvakerrokseen tai luuhun.
Aseta paisti esikuumennetun uunin alaosaan.
Kun valittu lämpötila on saavutettu, ota paisti
uunista, peitä se alumiinifoliolla ja anna sen levätä
noin 15 minuuttia. Tällöin lihaa on helpompi
leikata ja paistista tihkuu vähemmän lihanestettä.
ASETTAMINEN
Toimi näin, kun haluat käyttää paistolämpömittaria:
1. Kytke paistolämpömittari uunin vastakkeeseen.
2. Ennalta ohjelmoitu lämpötila on 80°C. Voit
halutessasi muuttaa lämpötilaa painamalla
painikkeita
ja . Todellinen lämpötila ja
valittu lämpötila näkyvät näyttöikkunassa
(KATSO KUVA). Voit seurata paistin
paistolämpötilaa näyttöikkunasta.
Todellinen lämpötila
Valittu lämpötila
17
Uuni
Paistotaulukko
Paistin sisälämpötila
Porsaanliha
Naudanliha
Kana
Hanhi
Lammas
Riista
75-80°C
70-80°C
80-85°C
85-90°C
75-80°C
70-75°C
Annetut lämpötilat ovat suuntaa-antavia.
POISKYTKEYTYMINEN
Kun valittu lämpötila on saavutettu, kuuluu
äänimerkki ja uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
1. Paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi
äänimerkin pois toiminnasta.
2. Irrota paistolämpömittari vastakkeesta ja ota
paisti pois uunista. HUOM! Uuni ja
paistolämpömittari ovat kuumia.
3. Aseta vastakkeen suojatulppa paikalleen, kun
uuni on jäähtynyt.
Uunin toimintoja voi käyttää, kun
paistolämpömittari on irrotettu. HUOM! MUISTA
NOLLATA VÄÄNNIN!
Grillaus
Grillattavan ruoan koko, rasvaisuus, muoto, määrä
ja lämpötila vaikuttavat kypsymisaikaan ja
lopputulokseen. Kala ja vaalea liha (linnut, vasikka
ja porsas) eivät ruskistu yhtä helposti kuin punainen
liha (nauta ja riista). Grillausöljy ja/tai grillimauste
parantavat väriä, mutta lisäävät palamisvaaraa.
Grillauksen paras lopputulos saavutetaan silloin,
kun ruokaa ei laiteta grilliin suoraan jääkaapista.
Kuivaa ruoka ja aseta se uuniritilälle. Mausta
mieleiseksesi. Muista aina laittaa ritilän alle foliolla
peitetty pelti, joka kerää rasvan tms.
Porsaankyljykset, pihvit, kalafileet yms. asetetaan
uunin yläosaan, kun taas esimerkiksi paksut
paahtokyljet asetetaan alaosaan.
ja
Käännä toimintoväännin asentoon
lämpötilan valitsin haluttuun lämpötilaan. Aloita
grillaus 3-5 minuutin esilämmityksen jälkeen.
Tarkkaile kypsymistä ja käännä ruoka ainakin
kerran kypsennyksen aikana. Liian pitkä
grillausaika kuivattaa ja pahimmassa tapauksessa
polttaa ruokasi. Uunin luukun on oltava suljettuna
grillauksen aikana.
18
Uuni
Kiertoilmagrilli
Tällä toiminnolla ruoka kypsyy nopeasti ja
ruskistuu enemmän kuin tavallisella
grillitoiminnolla. Grillivastus antaa ruoalle kauniin
värin samalla kun puhallin kierrättää kuumaa
ilmaa lämmittäen ruoan. Sopii mainiosti
“korkeiden” ruokien, esim. joulukinkun
kuorrutukseen, jonka pitää ruskistua joka puolelta.
Pizzatoiminto
Alavastus kuumenee, jonka ansiosta pitsojen,
piiraiden tai piirakoiden pohjat paistuvat rapeiksi,
samalla kun puhallin kierrättää kuumaa ilmaa
kypsentäen pitsojen tai piirakoiden täytteet.
Käytä alimpia uunikannattimia parhaan tuloksen
saavuttamiseksi.
Pikakuumennus (Gratinointi)
Antaa väriä kuorrutuksiin esim. paistoksiin ja
lämpimiin voileipiin. Tätä toimintoa voit myös
käyttää uunin pikakuumentamiseksi asetettuun
lämpötilaan. Kun uuni on lämmennyt haluamaasi
lämpötilaan, valitset haluamasi uunitoiminnon.
Uuni kuumenee 200ºC:seen n. 8 minuutissa. Älä
valitse tätä toimintoa, jos aiot paistaa pikkuleipiä
tai marenkeja.
19
Uuni
Puhdistus ja huolto
Puhdista uuni säännöllisesti. Rasva ja muut
ruoantähteet saattavat aiheuttaa palonvaaran.
Varmista ennen puhdistusta, että kaikki
vääntimet ovat nolla-asennossa ja että laite on
kunnolla jäähtynyt.
Puhdistusaineet
Tarkista, että käyttämäsi puhdistusaine soveltuu
uuninpuhdistamiseen.
ÄLÄ käytä valkaisuainetta sisältäviä
puhdistusaineita, koska ne saattavat
vahingoittaa pinnoitetta. Laitteen puhdistus
höyrysuihkupuhdistimella on kielletty. Vältä
hankausaineiden käyttöä.
Ulkoinen puhdistus
Käytä naarmuttamattomia puhdistusaineita; vältä
hankaavien välineiden, kuten teräsvillan ym.
käyttöä. Puhdista käyttöpaneeli, uunin luukku ja
luukun tiiviste säännöllisesti pyyhkimällä
pehmeällä, kostealla liinalla, joka kastettu
puhdistusaineeseen.
Uuni
Emalilla pinnoitettu uunikammio on paras
puhdistaa, kun se on vielä vähän lämmin. Pyyhi
uuni jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä,
kostealla liinalla, johon on lisätty hieman
käsitiskiainetta.
JOS UUNI ON HYVIN LIKAINEN, MENETTELE
SEURAAVASTI:
1. Poista kiinnitarttuneet roiskeet ja ylikiehumiset
esim. puisella tai muovisella paistinlastalla.
2. Levitä sienellä uunin pohjalle suopaa,
mieluimmin nestemäistä.
3. Sulje luukku. Valitse lämpötilaksi 100°C ja
kytke ylä-/alalämpö noin 10 minuutiksi.
4. Kun uuni on jäähtynyt, pese se puhtaalla
vedellä. Käytä tarvittaessa saippuoitua
teräsvillaa varovasti. Pyyhi kuivaksi.
20
Uuni
Kiertoilmapuhallin
Puhdista rasvasuodatin säännöllisesti.
1. Tarkista, että kaikki vääntimet ovat 0asennossa ja että uuni on jäähtynyt.
2. Irrota rasvasuodatin paikaltaan nostamalla sitä
pidikkeestä ylöspäin.
3. Puhdista rasvasuodatin kuumalla vedellä ja
käsitiskiaineella, voit myös pestä suodattimen
astianpesukoneessa 65° pesuohjelmalla.
4. Aseta rasvasuodatin takaisin paikalleen uunin
takaseinämässä olevaan aukkoon
(kiertoilmapuhaltimen eteen).
Uunivarusteet
1. Irrota kiinnitysruuvit (A) ruuvaamalla, poista
kannattimet uunista. Pese kannattimet ja ritilä
käsin tai astianpesukoneessa. Mikäli
kannattimet ovat erittäin likaiset, liota niitä
ennen kuin esim. puhdistat ne saippuoidulla
teräsvillalla.
2. Aseta varusteet takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken
kuvattu.
Leivinpellit ja uunipannu pyyhitään talouspaperilla
käytön jälkeen ja voidaan tarvittaessa pestä käsin.
Kiinnipalanutta likaa voi kaapia esim. puu- tai
muovilastalla.
Uunilampun vaihto
Ennen uunilampun vaihtamista:
– Käännä kaikki vääntimet nolla-asentoon!
1. Aseta liina uunin pohjalle.
2. Irrota suojalasi kääntämällä vastapäivään ja
puhdista se.
3. Asenna tilalle uusi lamppu, jossa on merkinnät
25 W, 230V ja 300°C.
4. Asenna suojalasi paikalleen.
5. Poista liina uunista.
21
Uuni
Grillivastus
Uunin katon puhdistuksen helpottamiseksi
grillivastusta voidaan taittaa alaspäin.
Varoitus: Varmista, että kaikki vääntimet
ovat nolla-asennossa ja että uuni on täysin
jäähtynyt ennen työn aloittamista!
Grillivastuksen taittaminen alaspäin
1. Poista uunikannattimet uunista.
2. Tartu kiinni grillivastuksen etuosasta ja irrota
se kiinnittimistään vetämällä itseäsi kohden.
3. Kuumennusvastus kääntyy alaspäin.
Tärkeää: Älä käännä vastusta alaspäin
voimatoimin! Kuumennusvastus saattaa silloin
vaurioitua.
Grillivastuksen asettaminen paikalleen
1. Nosta vastusta ylöspäin.
2. Vedä vastusta itseäsi kohden ja aseta vastus
paikalleen kiinnittimiinsä.
3. Aseta uunikannattimet paikalleen uuniin.
Tärkeää: Varmista, että kuumennusvastus on
kunnolla paikallaan.
22
Uuni
Uunin luukku
Uunin luukku voidaan irrottaa puhdistusta varten.
Uunin luukun irrottaminen
1. Avaa uunin luukku kokonaan.
2. Käännä molemmissa saranoissa olevat
lukitusvivut täysin auki (1).
3. Sulje luukku 3/4 verran vastuksesta huolimatta
(2).
4. Tartu kiinni molemmin käsin luukun reunoista.
Nosta luukkua ylöspäin (varo: painava!) ja
vedä luukku pois uunista (3).
Uunin luukun kiinnittäminen paikalleen
1. Tartu kiinni molemmin käsin luukun reunoista
kahvapuolelta.
2. Pidä luukkua n. 60°:een kulmassa.
3. Työnnä saranat uunin alaosan oikeassa ja
vasemmassa reunassa oleviin koloihin
samanaikaisesti mahdollisimman pitkälle (1).
4. Nosta luukkua ylös, kunnes tunnet vastusta (2)
ja avaa sitten kokonaan (3).
5. Käännä molempien saranoiden lukitusvivut
takaisin alkuperäiseen asentoon (4).
6. Sulje uunin luukku.
Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko kuumenee, jos uuni on
käytössä pidemmän aikaa. Älä säilytä
vetolaatikossa kuumuudelle arkoja
materiaaleja, kuten esim. muovipusseja,
leivinliinoja, ym.
1. Tartu laatikosta kuvan mukaisesti ja vedä sitä
ulospäin.
2. Vedä laatikko auki pysäyttimeen asti. Nosta
laatikkoa, jotta se vapautuu pysäyttimestä ja
nosta se pois.
3. Puhdistuksen jälkeen aseta laatikko takaisin
paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin
aikaisemmin kuvattu.
Säilytyslaatikon yläpuolella olevissa kannattimissa
on mahdollisuus säilyttää uunipannua.
Kondenssisuoja kerää uunin toiminnan aikana
uuniin muodostuvan kondenssiveden. Suoja
asetetaan säilytyslaatikkoon. Käytön jälkeen suoja
tulee tyhjentää.
23
Asennus
Asennus
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö. Liesi on painava.
Reunat ja kulmat, joihin sinun ei yleensä
tarvitse koskea, saattavat olla teräviä. KÄYTÄ
KÄSINEITÄ liettä siirrettäessä.
Tarkista ennen lieden asennusta, että sen mitat
ovat keittiökalusteiden mukaiset. Mittaa
työpöydän korkeus lattiasta tason yläreunaan ja
jalustan syvyys seinästä jalustan reunaan (katso
kuva). Liesi voidaan myös asentaa seinän tai
vaihtoehtoisesti korkean kaapin viereen.
Lieden jalusta on toimitettaessa sovitettu
90 cm korkeuteen ja 50 cm sokkelisyvyyteen. Ellei
tämän lieden korkeusmitta ole sopiva, sitä voidaan
muuttaa korkeudelle 85, 88 tai 90 cm ja
syvyydeksi 49, 50, 51 tai 52 cm (katso kuva).
Tarkista, ettei lieden johto jää puristuksiin liettä
liikuteltaessa.
Jalustan syvyyden ja korkeuden muuttaminen
Jos molempia mittoja muutetaan, se kannattaa
tehdä samalla kertaa. Lue alla olevat ohjeet ennen
kuin aloitat.
1. Laske liesi varovasti takaosan varaan. Aseta
esim. pakkauksessa oleva suojakappale lattian
ja lieden väliin.
2. Muuttaaksesi sokkelin syvyyttä, irrota ruuvit
A (2 ruuvia) ja irrota ruuvit B (2 ruuvia), katso
kuva.
3. Aseta sokkeli haluttuun syvyyteen (KATSO
KUVA ).
4. Kiinnitä ruuvit A ja B.
49 50 51 52
24
Asennus
5. Muuttaaksesi lieden korkeutta, irrota ruuvi C
(1 ruuvi) sokkelin takaa keskeltä. Irrota sivulta
ruuvit D (4 ruuvia, KATSO KUVA).
6. Aseta sokkeli haluttuun korkeuteen, 90, 88 tai
85 cm (KATSO KUVA).
7. Kiinnitä ruuvit C ja D.
Asennus vaakasuoraan
Lieden on oltava vaakasuorassa, jotta esim. rasva
leviäisi tasaisesti paistinpannun pohjalle. Tarkista
vaakasuoruus asettamalla vesivaaka tai vedellä
täytetty paistinpannu keraamiselle tasolle. Ensin
lieden vasemmalle tai oikealle sivureunalle, sitten
etureunalle.
Lieden jalkoja ja pyöriä voi tarvittaessa nostaa ja
laskea. Säädä etujalat moniotepihdeillä ja
takapyörät ristipääruuvitaltalla.
Sähköliitäntä
Lieden asennuksen ja korjaukset saa
suorittaa vain asennusoikeudet omaava
huoltoliike tai henkilö. Puutteellisesti
suoritettu työ saattaa heikentää lieden
toimintaa ja aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Liitäntäohje on liitäntäriman välittömässä
yhteydessä. Lieden liitäntäteho ja jännite on
mainittu arvokilvessä (uunitilan etuosassa alhaalla
vasemmalla puolen).
25
Huolto
Huolto
Lieden korjaukset saa suorittaa vain
asennusoikeudet omaava huoltoliike tai
henkilö. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa
heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa
henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
Joitakin yksinkertaisia toimenpiteitä saa ja voi itse
tehdä, mikäli liesi ei toimi moitteettomasti, katso
sivut 30 ja 31.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen.
Ellei takuuaikaa ole erikseen määritelty,
noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja
kansallisia määräyksiä. Takuuehdot noudattavat
vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuuajan alkaminen
määritetään ostopäivän mukaan. Korvaus huollosta
voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Huollot
Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän
valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 €/min+pvm).
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
Lieden arvokilvessä, kiinnitetty uunitilan etuosaan
alhaalle vasemmalla puolen, on tiedot liedestä.
Kopioi tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne
löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli:
Tuotenumero:
Sarjanumero:
Ostopäivä:
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin
saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597
€/min+pvm). Voit olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa [email protected].
26
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämä laite täyttää EN:n asettamat
määräykset 89/336/EEC ja 73/23/EEC IEC luokka:Y.
43005VD-wn
Leveys (mm):
500
Korkeus (mm):
850/880/900
Syvyys (mm):
600
Tilavuus, uuni (litraa):
45
Liitäntäteho 230V-liesi (w):
9025
KEITTOALUEET
KOKO (mm)
TEHO (W)
Takavasen
Ø140
1200
Takaoikea:
Ø140/250
2000
Etuvasen:
Ø120/180
1700
Etuoikea:
Ø140
1200
ENERGIALUOKKA
A
ENERGIAN KULUTUS
Ylä-/alampö (kWh)
0,87
Kiertoilma (kWh)
0,79
VALMISTUSAIKA VAKIOKUORMITUKSELLA
Ylä-/alalämpö (min)
47
Kiertoilma (min)
39
LEIVINPELLIN ALA (cm2)
1200
Energialuokkamäärityksessä on käytetty ylä-/alalämpötoimintoa.
MERKKIVALOLAMPUT: glimlamppu
UUNILAMPUN KANTA: E-14, merkinnät 230V, 25W ja 300ºC.
27
Taulukot
Taulukot
Leivontataulukko
Kannatintaso
alhaalta Lämpötila
°C
lukien
Wienerleivät
Pienet kakut
160-1801)
2
1)
170-190
1)
20-25
25-35
Kannatintaso
alhaalta Lämpötila
°C
lukien
2/3/4
1/3
Aika,
min.
140-1601)
40-45
160-180
1)
25-30
1)
10-20
Pitkot/kranssit
2
215-235
10-20
1/3
180-200
Kakkupohja
2
170-1901)
25-30
2/3/4
150-1701)
40-45
1)
30-35
Sokerikakku
2
180-200
20-25
1/3
150-160
Juustokakku
2
170-190
50-70
2
150-170
1)
50-70
Omenatorttu, hiivataikina
3
180-200
45-50
1/3
180-200
45-50
Omenapiirakka
1
175-1851)
55-60
1/3
150-1701)
55-60
Sveitsiläinen hedelmätorttu
2
1)
210-230
30-50
3
180-200
1)
30-50
Sokerikakku, tiivis
2
170-180
50-55
3
150-160
50-55
Hedelmäkakku
2
160-180
50
3
150-160
50
Murokakku
3
190-200
25-35
3
165-175
25-35
Marengit
2
115-125
40-50
2/3/4
115-125
45-55
Sämpylät
2
225-250
8-10
2/4
200
8-12
Reikäleivät
2
200-225
10-15
2/4
185-200
15-20
Pizza
2
210-230
25-30
1/3
190-210
25-30
1) esilämmitä uuni
28
3
Aika,
min.
Taulukot
Paistaminen
Kannatintaso
alhaalta
lukien
°C
Aika,
min.
Kannatintaso
alhaalta
lukien
°C
Aika,
min.
Broileri
2
195-205
60-70
2
170-190
45-50
Broilerin puolikas
3
195-205
30+30
-
-
-
Paahtokylki
3
195-205
100-105
2
160-180
45-50
Grillaustaulukko
Kannatintaso
alhaalta
lukien
°C
Kuorrutettu voileipä
3
Broilerin puolikas
Paahtokylki
Aika,
min.
Kannatintaso
alhaalta
lukien
°C
2301)
3-5
3
2301)
3-5
2
230
30+30
2
200
25+25
3
230
25+25
2
230
20+20
Aika,
min.
1) esilämmitä uuni
29
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
Neuvoja ja vinkkejä käytännön ongelmiin
Ongelma
Syy
Toimenpiteet
Ruoka-/vehnäleivät, pehmeät
kakut eivät nouse.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnainen nousee ensin ja sen
jälkeen laskee ja jää litteäksi.
Vertaa valittua lämpötilaa
taulukon tai reseptin suosituksiin.
Ruoka-/vehnäleipätaikina ei ole
kohonnut oikein. Liian pitkä kohotus
leivonnan jälkeen jättää leivonnaiset
litteiksi. Ruoka-/vehnäleipätaikina on
kohotettava vedottomassa tilassa
huoneenlämmössä. Painettaessa
taikinaa kevyesti on painauman
tasoituttava itsestään.
Tarkista kohotusaika reseptistä.
Liian vähän hiivaa tai leivinjauhetta.
Tarkista reseptistä, että olet
mitannut oikean määrän.
Liian kuuma rasva/nesteseos tuhoaa
hiivan vaikutuksen.
Sopiva nesteen lämpötila
tuorehiivaa käytettäessä on 37°C.
Kuivahiivaa käyttäessäsi tarkista
nesteen lämpötila
kuivahiivapakkauksesta.
Leivän kuivumisen syynä voi olla liian
pieni nestemäärä, liian suuri
jauhomäärä tai väärä jauholaatu.
Tarkista reseptistä, että olet
valinnut oikean jauholaadun ja
oikean määrän jauhoja/nestettä.
Jos uunin lämpötila on liian alhainen,
leivonnaiset joutuvat paistumaan
uunissa liian kauan ja kuivuvat.
Tarkista, että olet asettanut
oikean lämpötilan.
Jos uunin lämpötila on liian korkea,
leivonnaiset tummuvat liikaa ennen
kypsymistä.
Tarksta, että olet asettanut
oikean lämpötilan.
Liian korkealle asetettu
leivonnainen/ruokalaji saa tavallisessa
paistossa liikaa ylälämpöä. Vaikutus on
päinvastainen asetettaessa pelti liian
alas.
Tarkista taulukosta tai reseptistä,
että olet valinnut oikean
kannatinkorkeuden.
Pikakuumennus on kytketty.
Tarkista toimintovääntimen
asento ja valitse haluamasi
toiminto.
Väärä kannatinkorkeus kiertoilmalla
paistettaessa estää ilmaa kiertämästä
oikein.
Tarkista taulukosta, että olet
valinnut oikean
kannatinkorkeuden.
Kiertoilmalla lämpötila saa yleensä olla
15-20% alempi kuin ylä/alalämmöllä
paistettaessa. Kiertoilmalla
paistopinnasta
tulee hieman epätasainen.
Tarkista, että olet valinnut oikean
lämpötilan.
Uunin pohjalle asetettu alumiinifolio,
leivinpelti tai uunipannu estää
alalämmön siirtymistä ja saattaa
vaurioittaa uunin emalipintaa.
Tarkista, ettei uunin pohjalla ole
mitään.
Vaaleissa kakkuvuoissa kakut paistuvat
vaaleammiksi kuin tummissa vuoissa.
Vaihda mahdollisesti tummempiin
vuokiin.
Ruoka-/vehnäleivästä, pehmeistä
kakuista tulee kuivia.
Leivonnaiset/ruokalajit paistuvat
liian tummiksi.
Leivonnaiset/ruoat ovat vaaleita.
30
Neuvoja ja vinkkejä
Neuvoja ja vinkkejä
Älä tee liedelle mitään, mikä voisi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tuotetta. Seuraavassa on
lueteltu neuvoja ja vinkkejä, joilla saat itse yrittää ratkaista ongelmat. Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Syy/Toimenpide
Liesi ei saa virtaa
Tarkista, että:
• SULAKE/SULAKKEET ovat ehjät
• mahd. PISTOTULPPA on kunnolla pistorasiassa
Keitto/paistoaika on liian pitkä
Tarkista, että keittoastia on sopiva (katso sivu 9)
Uunivalo ei toimi
Vaihda viallinen lamppu (katso sivu 21)
Romutus
1 Anna ammattitaitoisen sähköasentajan irrottaa
lieden kaapeli seinarasiasta.
2 Katkaise kaapeli niin läheltä lieden takaosaa kuin
mahdollista.
3 Poista uunin luukun turvalukitus toiminnasta,
ettei siitä ole vaaraa pikkulapsille.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen
lieden romuttamista varten.
31
Säkerhet
Säkerhet
Utvecklingen av spisar går framåt. Du kan inte alltid använda din nya spis som den gamla. Läs därför noga
igenom anvisningarna och bekanta dig med din nya spis och dess funktioner. Spisen är avsedd för normal
hushållsanvändning. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om spisen säljs eller överlåts på
annan person. Hör gärna av dig till oss om du har några synpunkter eller frågor om spisen och dess användning.
Adress och telefonnummer finns under kapitel “Service”.
Text med en VARNINGSTRIANGEL handlar om säkerhet. LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, så att du inte
skadar dig själv, andra eller spisen.
Barn och spisen
Barn är av naturen nyfikna och intresserade av det
mesta, även spisen. Vi vill för säkerhets skull betona
några saker som du bör tänka på om du har barn eller
besök av barn:
Det måste finnas minst 40 cm avställningsyta,
alternativt en vägg eller ett högskåp, på båda sidor om
spisen. Se till att TIPPSKYDDET är monterat, så att spisen
inte tippar framåt vid onormal belastning.
Om du har KASTRULLSKYDD (som extra tillbehör) till
din spis, skall det vara monterat.
LUCKSPÄRREN/LUCKSPÄRRARNA skall också vara i
funktion.
Låt gärna barnen hjälpa till vid spisen, men lär dem
att kärl, häll och ugnar blir mycket varma och behåller
värmen en tid efter användning. BERÖRING KAN GE
Kärl som buktar utåt, ger dålig värmekontakt och
snurrar lätt på glaskeramikhällen.
Ungspanna blir hett i ugnen. Använd grillvanten när
du tar bort ungspannan från ugnen.
Spisen blir hett vid användning. Var försiktig i
närheten av värme element, som ligger i ugnen.
Kontrollera, att spisen är avstängt när du avlägsnar
kastrullskyddet för rengöring. Skyddet ska återmontera
enligt tillverkarens uppgift.
Kontrollera att spisen är avstängd när den inte
används, samtliga vred ska vara nollställda.
Varning! Alkohol och liknande som kan bilda
explosiva gaser eller andra ämnen vilka kan
förorsaka brand eller explosion får inte
användas i ugnen.
BRÄNNSKADOR!
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG FACKMAN.
Arbete utfört av lekman kan försämra spisen samt leda
till skada på person och/eller egendom.
Spisen är tung. Kanter och hörn som du vanligtvis
inte kommer i kontakt med kan vara vassa. Använd
handskar vid förflyttning av spisen.
TIPSKYDDET ska vara monterat, då undviker du att spisen
tippar vid onormal belastning.
Användning
Använd aldrig en spräckt glaskeramikhäll.Vätska kan
vid överkok och/eller rengöring tränga ner till
spänningsförande delar. Bryt strömmen till spisen och
kontakta service för reparation.
Lägg inte alumiumfolie, plast o.d. på
glaskeramikhällen. En av misstag påsatt värmezon kan
få papperet/plasten att brinna/smälta.
Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin
eller lättantändligt utan tillsyn. Vid brand, nollställ
spisens vred och stäng av köksfläkten. KVÄV ELDEN
MED LOCK, använd aldrig vatten.
Använd endast kärl som är avsedda för
glaskeramikhäll respective ugn. Kontrollera kärlens
bottnar.
32
Användning på hällen måste ske med största
försiktighet. T.ex. flambering med konjak, eller annan
alkohol, kan medföra att fettrester i köksfläkten antänds
och orsaka allvarliga bränder. Likaså kan eldslågor och
brinnande fettstänk förorsaka personskador.
Rengöring
Häll glaskeramikhäll och ugn rena. Fett och spill osar
rejält vid uppvärmning och medför i värsta fall risk för
brand.
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med högt
sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält plast och
folie för att inte skada hällen. Var försiktig, rakbladet är
mycket vasst.
Underhåll & service
Nollställ samtliga vred före byte av trasig lampa.
Service och reparationer bör utföras av ett av
leverantören godkänt företag. Använd endast original
reservdelar.
Skrotning
Förhindra olyckor med den skrotade spisen; Lossa
sladden från vägguttaget och kapa den så nära spisens
bakstycke som mögligt. Sätt luckspärren/luckspärrarna
ur funktion.
Spisen
Spisen
1
1. Löstagbar imkåpa
2. Häll med värmezoner
3. Manöverpanel med vred och
informationsfönstret
4. Ugn
5. Förvaringslåda
6. Sockel
2
3
Spisen har hjul baktill för att underlätta
förflyttning vid städning. Öppna luckan, lyft
försiktigt i överkant och dra sedan ut spisen.
4
5
6
Uppackning
Tillbehören
Kontrollera att spisen är felfri och utan skador.
Transportskador anmäler du omedelbart till
återförsäljaren – kontakta dem.
Emballaget kan återvinnas. Kontakta ditt
kommunkontor om du inte vet var du ska lämna
det.
DESSA LEVERERAS MED SPISEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emaljerad långpanna
Emaljerad plåt (2 st.)
Ugnsgaller
Fetfilter
Rakbladskrapa för rengöring av
glaskeramikhällen
Stektermometer
Tippskydd inkl. monteringsdetaljer
Bruksanvisning
Kondensationsskydd
FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR:
• Kastrullskydd inkl. monteringsdetaljer
33
Säkerhetsutrustningen
Säkerhetsutrustningen
Se till att det finns avställningsytor, minst 40 cm
breda, på båda sidor om spisen (SE BILD). En av
bänkarna kan ersättas av en vägg eller ett
högskåp.
Barnsäkerheten ökar om du dessutom ser till
att följande är monterat/i funktion:
Tippskyddet
Vid installation av spisen måste även
tippskyddet monteras.
Tippskyddet måste vara monterat, för att
hindra spisen från att tippa vid onormal
belastning. Tippskyddet fungerar endast när
spisen är inskjuten på plats.
Innan du monterar tippskyddet, skall du se till att
spisen har blivit justerad till den rätta nivån, se
kapitel Installation, s. 52.
1. Rita en linje på väggen längs hällens bakre
kant (SE BILD).
2. Måttuppgifter gäller för montering på
vänster sida (SE BILD). Mät ut var tippskyddet
ska placeras och skruva fast det i massivt
material eller lämplig förstärkning.
OBS! Om utrymmet mellan bänkskåpen är större
än spisens bredd, måste du justera sidmåttet om
du önskar centrera spisen.
3. Tänk på, om du justerat måttet, att passa in
tippskyddet i hålet på spisens bakstycke när
du skjuter in spisen.
Kastrullskyddet (extra tillbehör)
Kastrullskyddet ska vara monterat. Det gör
det svårare för barn att komma åt kärl på
hällen.
1. Placera skyddet på spisen.
2. Tryck skyddet över hällkanten med bakre
fästet upplyftat.
3. Lås skyddet genom att trycka de främre
fästet på platsen och tryck nedåt de bakre
fästena.
34
Säkerhetsutrustningen
Luckspärren
Luckspärren gör det svårare för barn att öppna
luckan. När du ska öppna luckan tryck ner spärren
och dra ut luckan.
Luckspärren hindrar öppningen av ugnsluckan. Det
finns ändå smala utrymme omkring luckan samt
mellan kontrollpanelen och luckan. Särskilt små
barn kan sticka in fingrarna i dessa och få
brännskador.
Före första användning
Rengöring av spisen
Spisen rengör du enklast med hjälp av en ren trasa,
varmt vatten och lite handdiskmedel direkt efter
användning. ANVÄND ALDRIG SKURMEDEL ELLER
ANDRA REPANDE MEDEL. Ett effektivare rengöring
kan på några fall vara på plats.
Tänk på att tippskyddet inte fungerar när du dragit
ur spisen för att göra rent bakom den
Rengör tillbehören
Diska plåt, långpanna m.m. i varmt vatten och
handdiskmedel. Skölj och torka torrt.
Ställ in klockan
När strömmen till spisen är ansluten, blinkar
"AUTO" och "0.00" i informationsfönstret.
Ställning till sommar-/vintertid görs på samma sätt.
STÄLL IN TIDEN SÅ HÄR:
1. Tryck på
en gång.
2. Ställ in tiden med hjälp av
eller .
3. När önskad tiden syns i informationsfönstret,
släpp lös knappar och vänta 3-4 sek. Tiden
startar gå.
35
Manöverpanelen
Bränn av ugnen
Håll barn under uppsikt!
Spisen blir mycket varm.
Innan du använder ugnen för första gången, måste
du bränna av den. Kontrollera, att ugnen är tom.
Gör så här:
1. Sätt på över/undervärme
samt maximal
temperatur. Ugnsluckan skall vara stängd.
2. Vädra i köket. Stäng av ugnen när lukt och
rökutveckling upphört.
3. Torka av ugn, lucka och stegar med varmt
vatten och handdiskmedel. Torka torrt.
Manöverpanelen
4a 4b
5a
1
1
2
3
4a
4b
5a
5b
Vred till VÄRMEZONERNA
Termostatvred UGNEN
Funktionsvred UGNEN
Termostatens kontrollampa UGNEN
Kontrollampa SPISEN
Informationsfönster
Knappar till KLOCKAN
Kontrollamporna
Kontrollamporna är av glimlampetyp och har
normalt lång livslängd. Om de slutar fungera,
kontakta service.
36
5b
2
3
Glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen
Glaskeramikhällen har fyra värmezoner. När du
sätter på en zon lyser den i olika långa perioder
beroende på vilket läge du valt på vredet. Även på
den högsta inställningen slocknar zonen ibland, då
för att förhindra överhettningen.
Värmevarnaren har fyra lampor, en för varje zon.
Lampan lyser om zonen är varmare än ca 55°C
även efter att den är avstängd.
Värmevarnaren lampor
Keramiken i hällen tål värme, kyla och
temperaturchocker, men är känsligt för slag. En
kryddkvarn som ramlar ner kan spräcka hällen.
Använd aldrig hällen som stå-, avlastnings- eller
förvaringsplats.
Användning av hällen
ANVÄND ALDRIG EN SPRÄCKT
GLASKERAMIKHÄLL.
Vätska kan vid överkok tränga ner till
spänningsförande delar. Bryt stömmen till
spisen och kontakta service för reparation. Du
måste genast (medan hällen ännu är het) med
skrapan ta bort socker och överkok med högt
sockerinnehåll t.ex. marmelad samt smält plast
och folie för att inte skada hällen. Lämna
aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.
Vid brand, nollställ spisens vred och stäng av
köksfläkten. KVÄV ELDEN MED LOCK, använd
aldrig vatten.
Vreden till värmezonerna är märkta från 0-12, där
12 ger den högsta värmen. De kan vridas både medoch moturs.
GÖR SÅ HÄR NÄR DU VILL ANVÄNDA HÄLLEN:
1. Ställ in läget på vredet till den zon du valt.
Om du vill använda dubbelzon, vrid vredet av
- ("click" hörs) - och
dubbelzon till symbol
sedan tillbaka till önskat läge.
2. Nollställ vredet efter användning.
37
Glaskeramikhällen
Du får pröva dig fram till det läge och den
värmezon som passar dig och dina kärl bäst
beroende av vad du ska tillaga. Här följer en liten
vägledning:
Kokning
Vanligtvis kokar du upp på högsta läget för att
sedan vidarekoka på en lägre inställning. Ljudet
eller storleken på “vattenbubblorna” kan hjälpa dig
att välja rätt läge:
Sjudande vatten. Lämpligt för
vidarekokning av ris, fisk, samt grönsaker som t.ex.
sockerärter och broccoli.
SVAG VÄRME:
MEDEL VÄRME: Småkokande vatten. Lämpligt för
det mesta som ska kokas t.ex. kött, rotfrukter och
vidarekokning av potatis.
Ljudet tystnar innan vattnet börjar
bubbla kraftigt. Lämpligt för uppkokning av vatten
till pasta och ris. Ställ sedan in önskat läge för
vidarekokning.
STARK VÄRME:
Stekning
Vid stekning blir resultatet bäst, om maten inte är
kylskåpskall och täcker högst 2/3 av stekpannans
botten.
Lägg margarinet/smöret i stekpannan och ställ
in ett läge på vredet. Det är viktigt att fettet har rätt
färg (temperatur) när du börjar steak för att du ska
få ett bra resultat. Tryck en ljus stekspade mot
botten så ser du lätt fettets färg.
SVAGT BRYNT FETT: Lämpligt för t.ex. lök, rå potatis,
kotletter och biffar, samt hel fisk.
BRYNT FETT:
Lämpligt för det mesta: pannkakor,
färsrätter, korv, tuna fiskfiléer, grytbitar osv.
KRAFTIGT BRYNT FETT:
Lämpligt för tuna köttskivor.
Var försiktig, fettet blir lätt bränt.
38
Glaskeramikhällen
Val av kastrull/stekpanna
En spis med glaskeramikhäll ställer store krav på
dina kärl än en spis med plattor. Tänk på att:
• Kontrollera kärlens bottnar. Kärl med konvex
botten (buktar utåt), snurrar lätt på
glaskeramikhällen och ger dålig värmekontakt.
• Aluminium har god värmeledningsförmåga,
men kan lämna silverliknande fläckar på hällen.
Fläckar tar du bort med rengöringsmedel
lämpligt för keramikhällar (medföljer inte
spisen).
• Kastruller och kannor i glas eller emaljerade
med grovt monster sliter, om de dras fram och
tillbaka, mer på hällen än vad kärl av andra
material gör.
För att spara tid och därmed energi ska
kastrullens/stekpannans botten:
• täcka zonen helt. Med en för liten botten
bränner dessutom överkok lätt fast på zonen.
• vara slät.
• vara plan. En botten som buktar för mycket utåt
eller inåt ger förlängda uppvärmningstider.
När du ska köpa ny kastrull är det lämpligt att välja
en rostfri model med sandwichbotten, dvs. en stabil
botten med lager av olika metaller.
Spara energi!
• Använd lock och du halverar energiåtgången (jfr
med utan lock).
• Använd kärl med plan botten och spar 25%
energi (jfr med utan lock).
• Se till att zonen är ren och torr. Smuts och
vätska försämrar värmeöverföringen mellan kärl
och zon.
• Stäng av zonen och låt maten bli fårdig på
eftervärmen.
• Ång- och tryckkokning spar också energi.
39
Glaskeramikhällen
Rengöring av hällen
Du måste genast (medan hällen ännu är het) med
rakbladsskrapan ta bort socker och överkok med
högt sockerinnehåll t.ex. marmelad, samt smält
plast och folie för att inte skada hällen.
GÖR SÅ HÄR OM HÄLLEN ÄR MYCKET SMUTSIG:
1. Ta bort fläckar med rakbladskrapan (se nedan).
2. Använd ett lämpligt rengöringsmedel för
keramikhällar när värmevarnaren slocknat. Skaka
flaskan och spruta ut ett par smala strängar på
hällen. Gnid rent med en fuktig trasa eller
hushållspapper.
3. Torka med en fuktig trasa bort överflöd av medlet,
det kan annanrs etsas fast när hällen värms upp
nästa gång. Torka torrt.
Rakbladsskrapan:
Använd
rakbladsskrapan med försiktighet, rakbladet är
mycket vasst.
LÅT INTE BARN ANVÄNDA SKRAPAN.
Skrapan använder du för att ta bort överkok från
glaskeramikhällen.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU RAKBLADSSKRAPAN:
1. Ta bort låsningsanordning (1).
2. Skjuta knappen (2) framåt så långt det går (se
bild).
3. Se till att rakbladet är rent och helt annars kan det
skada hällen. Nya rakblad finns att köpa.
4. Luta skrapan ca 45°C och skrapa rent. Du kan
trycka rakbladet hårt mot hällen utan att skada den.
5. Torka försiktigt av smutsen från bladet med
hushållspapper.
6. Efter användning tryck ner knappen och drag den
bakåt så långt det går. Förvara skrapan på en
barnsäker plats.
40
1
2
Ugnen
Ugnen
Ugnen har löstagbara ugnsstegar med fyra falser.
Vilken falsnivå som är lämplig att använda för olika
funktioner och temperaturer, kan du se i tabellerna
för bakning och matlagning i slutet av
bruksanvisningen.
Ugnens funktioner
För samtliga funktioner gäller att den gula
kontrollampan på manöverpanelen lyser under
uppvärmning och slocknar vid uppnådd temperatur
(tänds och släcks när termostaten slår till och från).
För att välja ugnsfunktion vrider du funktionsvredet
till symbolen för önskad funktion (se nedan).
UGNEN HAR FÖLJANDE FUNKTIONER
Belysning
Ugnsbelysningen tänds automatiskt vid samtliga
inställningar. Du kan även ha enbart belysningen på,
utan att någon av de andra funktionerna är igång.
Över/undervärme
Tak- och bottenelement är inkopplade.
Grill
Grill- och takelement inkopplade.
Varmluftsgrill
Grill-, takelement och varmluftsfläkt inkopplat.
Varmluft
Varmluftsfläkt, omgivande element, samt yttre takoch bottenelement inkopplat.
Pizza funktion
Varmluftsfläkt, omgivande element och
bottenelement inkopplat.
Snabbstart
Grill- och bottenelement inkopplade. Det tar
ca 9-10 minuter att värma upp ugnen till 200°C. Kan
även användas vid gratinering.
PRINCIPEN FÖR VARMLUFT
Yttre tak-och bottenelement plus ett ringelement runt
fläkten värmer upp luften, som sedan sprids genom
luftkanaler i ugnens bakre vägg med hjälp av fläkten.
Den varma luften cirkulerar i ugnen innan den åter
sugs in genom fläktgallret.
Värmen överförs snabbt och effektivt, vilket oftast
innebär att du kan använda en lägre ugnstemperatur
än vid over/undervärme. Sänk temperaturen med 1520% om det i receptet står att du ska använda en
temperatur mellan 160ºC och 225ºC. Ju högre
temperatur desto större sänkning. Vid temperaturer
över 225°C är det bättre att använda
över/undervärme.
41
Ugnen
Klockans knappar
KNAPPARNAS SYMBOLER:
Signalur
Ugnstid
Sluttid
Manuell funktion
MINUS för tid och temperatur
PLUS för tid och temperatur
SYMBOLER I INFORMATIONSFÖNSTRET:
AUTO
Auto-symbol – visas när ugnen har
programmerat för automatik funktion.
Kokkärlssymbol – visas när programmet
är i gång.
Signalursymbol
Signaluret
Du kan med hjälp av signaluret ställa in tid från 1
minut upp till 23 tim och 59 min.
1. Tryck på . Tiden visas 0:00. Om du inte
ställt in tiden inom fem sekunder översår den
till ‘normal tid’. Tryck då på
igen.
2. Ställ in tiden genom att trycka på
eller .
visas nu i fönstret.
Symbolen
3. När inställd tid är uppnådd ljuder en signal och
symbolen
slocknar i fönstret. Tryck på
för att stänga av signalen.
För att ändra inställd tid, eller nollställa tiden, tryck
på
eller . Efter ca fem sekunder översår
tidsinställningen för signaluret till klockan. För att
se hur läng tid det är kvar på signaluret,
tryck på
.
Ugnstid
Med den här funktionen ställer du in hur lång tied
du vill att maten ska vara i ugnen. Ugnen stängs av
vid uppnådd tillagningstid.
GÖR SÅ HAR FÖR ATT STÄLLA IN UGNSTIDEN:
1. Sätt på ugnen genoma att vrida funktionsvredet
och termostatvredet till önskade lägen.
2. Tryck på
och stall in tiden med hjälp av
syns nu
eller . Symbolerna "AUTO" och
i informationsfönstret.
3. Ugnen startar omedelbart.
42
Ugnen
4. När inställd ugnstid är uppnådd blinkar
släcks och en
symbolen "AUTO" , symbolen
signal hörs.
5. Tryck på
för att stänga av signalen och för
att sätta ugnen till manuell funktion.
släcks.
Symbolerna "AUTO" och
6. NOLLSTÄLL VREDEN.
Sluttid
Här ställer du in den tid du vill att ugnen ska
stängas av. Denna är en bra funktion om du:
• behöver gå ifrån en stund och är rädd att
maten/baket ska förstöras under tiden.
• vill utnyttja eftervärmen och spara energi.
Du ställer in maten i ugnen och när du ställt in
ösnkad sluttid startar ugnen.
GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt på ugnen genom att vrida funktionsvredet
och termostatvredet till önskade lägen.
2. Tryck på
och stall in önskad sluttid med
hjälp av
och . Symbolerna "AUTO" och
syns nu i informationsfönstret.
3. Ugnen startar omedelbart.
4. När inställd sluttid är uppnådd blinkar
släcks och en
symbolen "AUTO", symbolen
signal hörs.
5. Tryck på
för att stänga av signalen och för
att sätta ugnen till manuell funktion.
släcks.
Symbolerna "AUTO" och
6. NOLLSTÄLL VREDEN.
EXEMPEL:
Klockan är 13.00. Du vill att maten ska bli
klar kl. 13:35 (vilket är den inställda sluttiden).
Tillagningstiden blir då 35 minuter.
43
Ugnen
Ugnstid och sluttid
Vill du att maten ska vara färdig när du kommer
hem? Sätt då in maten i ugnen och stall in
SLUTTIDEN plus den tid du vill att ugnen ska vara
på, dvs. UGNSTIDEN. Maximal ungstid är 10
timmar.
GÖR SÅ HÄR:
1. Placera den mat som ska tillagas i ugnen och
sätt på ugnen genom att vrida funktionsvredet
och termostatvredet till önskade lägen.
och stall in önskad tillagninstid
2. Tryck på
(t.ex 35 min) med hjälp av
och .
Symbolen "AUTO" syns i informationsfönstret.
3. Tryck på
för att ställa in önskad sluttid.
Tidigast sluttid syns i fönstret.
4. Välj sluttid med hjälp av
och . Symbolen
är nu släckt och tänds först när ugnen
startar.
5. När tillagningstiden är slut bryts strömmen till
ugnen. Symbolen "AUTO" blinkar, symbolen
släcks och en signal ljuder.
6. Tryck på
för att stänga av signalen och för
att sätta ugnen till manuell funktion.
släcks.
Symbolerna "AUTO" och
7. NOLLSTÄLL VREDEN.
EXEMPEL: Om du ställer ungstiden 35 min. och
sluttiden kl.13.35, ugnen startar kl.13.00 och stängs
av kl. 13.35.
Avbryta programmering
1. Tryck på en gång.
2. Tiden syns i informationsfönstret.
När programmerat tid har gått ut, programmet
avbryter automatiskt.
Ändring av ljudsignalen
Det finns tre olika ljudsignalen/nivåer för
signaluret. För att ändra ljudet, tryck på , utan att
välja någon annan function, tills du hör lämplig
ljudet.
44
Ugnen
Praktisk användning
Placera aldrig aluminiumfolie, långpanna eller
plåt direkt på ungsbotten. Hindras
undervärmen kan emaljen skadas på grund av
överhettning. Ugnen blir varm under
användning, HÅLL BARN UNDER UPPSIKT.
Vid temperaturväxlingar och/eller ojämn placering
av t.ex. pizza på en plåt finns det risk att den slår
sig (blir skev). Plåten återgår till sin ursprungliga
form när den kallnar.
Hur skall du tillämpa de olika funktionerna när du
använder ugnen? Här nedan får du praktiska råd
och tips på hur du bäst utnyttjar ugnens olika
funktioner för olika typer av matlagning:
Bakning
Prova mjuka kakor med en provsticka ca fem
minuter före full tid. Du har då möjlighet att
förkorta/förlänga gräddningstiden. Resultatet kan
påverkas av recept, formars material, färg, form och
storlek.
Bakning med varmluft
Med VARMLUFT blir bakning mer rationell, eftersom
två eller tre plåtar samtidigt i ugnen ger totalt
kortare gräddningstid. Färgsättningen kan bli något
ojämn, speciellt om det utbakade brödet inte är
väljäst.
Blir resultatet inte som du tänkt dig? Läs “Praktiska
Råd & Tips på 58, så får du tips på lösningar till
dina bakproblem.
Matlagning
Följ tabellrekommendationerna.
Matlagning med varmluft
VARMLUFT använder
du vid matlagning i flera nivåer
samtidgt t.ex. köttfärslimpa, köttbullar och för
tillagning av hela måltider, förrätt-huvudrättdessert. Tänk på att välja rätter som ska ha samma
temperatur. Om rätterna kräver olika tång tid,
anpassar du insättningen i ugnen för att få dem
färdiga i den ordning du önskar.
45
Ugnen
Stekning
Att steak i ugn är bekvämt och praktiskt bade i
ÖVER/UNDERVÄRME och VARMLUFT. Stekar av
nötkött, som rostbiff och innanlår, blir saftigast om
det tillagas i 125ºC, men tar lite längre tid än vid
högre ugnstemperatur. Välj en ugnsäker form med
låg kant där steken précis får plats, så undviker du
att skyn torkar in. Vid ugnsbakning av julskinka
bildas det ofta mycket spad. Använd därför ett stort
stekfat eller ugnsgallret och därunder en långpanna.
Slå i litet vatten till pannan, det hindrar fettet att
bränna fast.
Om du använder stekpåse, klipp då hål i ett horn på
påsen innan den sätt in i ugnen. Du minskar då
risen att bränna dig på het ånga när påsen ska
öppnas.
Användning av stektermometer
Var aktsam så du inte bränner dig på
värmeslingan i taket, eller på ungsstegen när
du ansluter eller lossar kontakten till
stektemometern. Använd en stekhandske.
Stektermometern klarar av temperaturer mellan
0 och 99°C. Innan du startar ugnen tar du bort
täckknappen som skyddar termometeruttaget från
smuts. Använd endast original stektermometer
och se till att ingen del av termometern kommer i
kontakt med takelementet.
För bästa resultat mäste spetsen på
stektermometern vara mitt i den tjockaste delen av
steken dit värmen når sist. Ugnsvärmen påverkar
termometern, därför bör hela röret vara inne i
köttet. Tänk på att termometern kan visa fel
temperatur om den stöter mot fett eller ben.
Sätt in steken I nedre delen av den förvärmda
ugnen. När önskad köttemperatur är uppnådd tar du
ut steken, täcker den med aluminiumfolie och låter
den vila ca 15 minuter. Köttet går sedan lättare att
tranchera (skära upp) och mindre köttsaft sipprar ut.
INSTÄLLING
Gör så här när du vill använda stektermometern:
1. Anslut stektermometern till uttaget i ugnen.
2. 80ºC är den förinställda temperaturen. Du kan
nu ställa in önskad temperatur med hjälp av
och . Aktuell temperatur och vald
temperatur visas I informationsfönstret (SE BILD).
I informationsfönstret kan du följa
temperaturökningen i köttet.
46
Aktuell temperatur
Önskad temperatur
Ugnen
Stekning tabell
Gris
Nöt
Kyckling
Gås
Lamm
Vilt
Inre temperatur
75-80°C
70-80°C
80-85°C
85-90°C
75-80°C
70-75°C
Temperaturer ovan är riktgivande.
När önskad temperatur i köttet är uppnådd ljuder en
signal och ugnen stängs av.
1. Tryck knappen vad som hälst för att stänga av
signalen.
2. Lossa stektermometern från uttaget i ugnen och
ta ut steken. OBS! Ugn och stektermometer är
varma.
3. Sätt tillbaka täckknappen när ugnen svalnat.
Ugnen fungerar igen först när stektermometern är
borttagen. OBS! KOM IHÅG ATT NOLLSTÄLLA
VREDEN!
Grillning
Storleken, marmoreringen (insprängt fett), formen,
mängden och temperaturen på det som du ska grilla
inverkar på tiden och resultatet. Fisk och ljust kött
(fågel, kalv och gris) blir inte lika lätt färgsatt som
mörkt kött (nöt och vilt). Grilloja och/eller
grillkryddor ger bättre färg, men ökar risken för
bränd yta.
Grillresultatet blir bäst om det som ska grillas
inte tas direkt från kylskåpet. Torka av och lägg det
på ugnsgallret och krydda efter önskemål. Placera
en långpanna, gärna folieklädd, under gallret för att
samla upp fettstänk m.m. fläskkotletter, biffar,
fiskfiléer o.d. placeras högt upp i ugnen medan t.ex.
tjocka revbensspjäll placeras i nedre delen av
ugnen.
Ställ funktionsvredet på
och termostatvredet
på önskad temperatur. Börja grilla efter 3-5
minuters prevärmning. Passa noga och vänd minst
en gang under tiden. En för lång grilltid ger torr,
tråkig och i värsta fall bränd mat.Ugnsluckan ska
vara stängd vid grillning.
Varmluftsgrill
Med varmluftsgrill blir maten färdig snabbare och
får jämnare färgsättning än om du använder dig av
grillfunktionen. Grillelementet färgsätter och
fläkten gör att den varma luften cirkulerar. Utmärkt
att använda till “höga” maträtter, t.ex. griljering av
julskinka, som ska ha färg runt om.
47
Ugnen
Pizza funktion
Bottenelementet tillger direkt värme för
pizzabotten, piråger och paj. Medan fläkten
forsäkrar luftens cirkulation och stekning av
fyllningen.
För bästa resultat, använd de lägre falserna.
Snabbstart (Gratinering)
Utmärkt vid färgsättning av gratänger och varma
smörgåsar. Den här funktionen kan du även
använda för snabbuppvärmning av ugnen till
inställd temperatur. När ugnen kommit upp i den
valda temperaturen väljer du önskad funktion. Det
tar ca 8 minuter att värma upp ugnen till 200°C.
Men, ingen regel utan undantag, undvik
snabbuppvärmning om du ska grädda småkakor
eller maränger.
Rengöring och skötsel
Håll ugn ren. Fett och spill osar rejält vid
uppvärmning och medför i värsta fall risk för
brand.
Nollställ samtliga vred före rengöring.
Kontrollera, att ugnen är svalnat innan du
börjar .
Rengöringsmedel
Kontrollera, att rengöringsmedel är avsedd för
ugnsrengöring.
Använd INTE rengöringsmedel som innehåller
blekmedel, det kan bli skador i emaljen. Det är
förbjudet att rengöra ugnen med en
högtrycksspruta. Använd aldrig skurmedel eller
andra repande medel.
Rengöring av yttre delen
Använd rengöringsmedel som inte innehåller
skurmedel; undvika skrapande hjälpmedel, som
stålull osv. Torka av manöverpanelen, ugnsluckan
och luckans tätning med varmt vatten och
rengöringsmedel.
Ugnen
Rengör den emaljerad ugnen när den fortfarande är
lite varm. Torka av ugnen efter användning med
varmt vatten och handdiskmedel.
48
Ugnen
GÖR SÅ HÄR OM UGNEN ÄR MYCKET
SMUTSIG:
1. Spill eller överkok som sitter fast, lossar du
men t.ex. en stekspade.
2. Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
3. Stäng luckan. Sätt ugnen på 100°C och
över/undervärme i ca 10 minuter.
4. När ugnen svalnat tvättas den med rent vatten,
ev. kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
Torka torrt.
Varmluftsfläkten
Rengör fläkten regelbunden.
1. Nollställ samtliga vred före rengöring.
Kontrollera, att ugnen är svalnat innan du börjar.
2. Ta fettfiltret i handtaget och ta ut den uppåt.
3. Rengör filtret i varmt vatten med
handdiskmedel eller i diskmaskin vid 65°C
program.
4. Ta fettfiltret I handtaget och sätt in de båda
hållarna uppifrån och neråt i den bakre
väggens öppning (fläktöppningen).
Ugnstillbehören
1. Skruva ur skruvarna (A), ta ut stegen. Diska
stegen och galler för hand eller i diskmaskin.
Om de är rejält smutsiga, lägg dem i blöt
innan de rengörs med. t.ex. tvålull.
2. Återmontera delar i motsatt ordning.
Plåtar och långpanna torkas av med hushållpapper
och kan vid behov diskas för hand. Fastbrända
fläckar tas bort med en bakplåtsskrapa.
Byte av ugnslampa
Innan du byter ungslampan:
– Nollställ alla vred!
1. Ställ en trasa på botten av ugnen.
2. Skruva moturs av skyddglaset och rengör det.
3. Sätt i en ny ugnslampa märkt 25 W, 230V,
300°C.
4. Återmontera skyddglaset.
5. Ta ut trasan.
49
Ugnen
Grillelement
För enklare rengöring av ugnens innertak är ugnen
utrustad med ett fällbart grillelement.
Varning: Nollställ samtliga vred före
rengöring. Kontrollera, att ugnen har svalnat
innan du börjar.
Fäll ned grillelement
1. Ta ut ugnstegarna från ugnen.
2. Ta tag i grillelementets främre del och drag ut
det från fästen mot dig.
3. Fäll ned element.
Viktig: Pressa inte grillelement för kraftigt
nedåt! Grillelement kan skadas.
Sätt tillbaks grillelement
1. Lyft upp elementet försiktigt.
2. Drag elementet mot dig och sätt tillbaks det i
fästena.
3. Sätt tillbaka ugnstegar.
Viktig: Se till att grillelementet sitter fast
ordentligt.
50
Ugnen
Ugnslucka
Det går att ta bort ugnluckan för att kunna rengöra
den.
Demontering av ugnsluckan
1. Öppna ugnsluckan helt och hållet.
2. Fäll upp spärren på båda gångjärnen (1) helt
och hållet.
3. Stäng ugnsluckan till ungefär ¾, alltså förbi
motståndet (2).
4. Ta tag i luckan med båda händerna på sidorna.
Dra luckan ut (varning: den är tung!) från
ugnen (3).
Montering av ugnsluckan
1. Ta tag i luckan med båda händerna från
hantagssidan sett.
2. Håll luckan i cirka 60° vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt i de
båda urtagen samtidigt till höger och vänster
nedtill på ugnen (1).
4. Lyft upp luckan till motståndet (2) och öppna
den helt och hållet (3).
5. Fäll tillbaka spärren på båda gångjärnen till
sina ursprungliga lägen (4).
6. Stäng ugnsluckan.
Förvaringslådan
Förvaringslådan blir het, om ugnen är i bruk
under längre tid. Förvara inte värmekänsligt
materialer t.ex plåstpåsar, bakdukar inne i
förvaringslådan.
1. Ta tag i lådan (se bild) och dra ut den.
2. Dra ut den till stopp, lyft lätt uppåt och lådan
går fri från spärren i bakkanten och dra ut lådan
helt.
3. Efter rengöring sätt lådan tillbaka som motsatta
ordning.
Ovanför förvaringslådan finns det stöden, för att
förvara långpannan.
Kondensationsskyddet används för att samla
kondensationsvattnet som bildas när ugnen
används.
Efter varje användning skall kondensationssyddet
rengöras.
51
Installation
Installation
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG
FACKMAN. Spisen är tung. Kanter och horn,
som du vanligtvis inte kommer i kontakt
med, kan vara vassa.
ANVÄND HANDSKAR vid förflytting av spisen.
Stämmer spisens mått överens med övrig
köksinredning? Mät arbersbänkens höjd från
golvet till bänkens ovansida och sockeldjupet från
väggen till sockelns framkant (SE BILD). Spisen kan
även installeras med en vägg eller ett högskåp på
den ena sidan och en avställningsyta på den andra
Vid leverans är spisen anpassad till en bänkhöjd på
90 cm och ett sockeldjup på 50 cm. Du kan ändra
höjd och djup på sockeln så att spisen passar till en
bänkhöjd på 85, 88 eller 88 cm och ett sockeldjup
på 49, 50, 51 eller 52 cm (se bild). Se till att
spisens kabel inte kommer i kläm vid förflyttning
av spisen.
Ändring av sockelhöjd och -djup
Om du vill ändra båda måtten så bör du göra det
samtidigt. Men läs först igenom samtliga punkter
här nedan innan du börjar.
1. Lägg ned spisen försiktigt. Använd t.ex.
frigolit från emballaget som skydd mellan
golv och spis.
2. För att ändra sockeldjup skruva ur skruvar A
(2 skruvar) och skruva ur skruvar B (2
skruvar), se bild.
3. Haka fast sockeln i önskad djup läge (SE BILD).
4. Skruva åter i skruvar A och B.
49 50 51 52
52
Installation
5. För att ändra spisens höjden, skruva ur
skruven C (1 skruv) sockelns bak mitten.
Skruva ur skruvar D (4 skruvar, SE BILD).
6. Haka fast sockeln till önskad höjd, 90, 88 or
85 cm (SE BILD).
7. Skruva åter skruvarna C och D.
Nivåjustering
Spisen måste stå plant för att t.ex. fettet ska
fördelar sig jämnt i stekpannan. Om du vill
kontrollera att spisen står plant placerar du ett
vattenpass på hällramen, först på ramens vänstra
eller högra sida därefter på dess framsida.
Vid behov kan du från sockelns framsida sänka
respective höje spisens hjul och fötter. Använd en
kryssmejsel för att justera de bakre hjulen och en
polygrip till de främre fötterna.
Elektisk anslutning
Ingrepp i spisen ska utföras av BEHÖRIG
Arbete utfört av lekman kan
försämra spisen samt leda till skada på
person och/eller egendom.
FACKMAN.
Inkopplingsalternativ för spisen framgår av skylten
på bakstycket. Anslutningseffekt och spänning
finns angivet på dataskylten.
53
Service
Konsumentköp EHL
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara
kvittot för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt
på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår hemsida www.aeg-hem.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76
76 76 eller via vår hemsida på www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror – service.
Innan du beställer service, kontrollera först om
du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen
finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur
man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall
alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Hur och när uppträder felet ?
Service och reservdelar (gäller i Finland)
Alla servicearbeten, reservdelsbeställingar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat
serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597 €/min+lna), * eller telefonkatalogens gula sidor “hushållsapparatservice”.
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer använda endast originala reservdelar.
När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv upp dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Mod:............................................................
Prod. Nr:.....................................................
Ser. Nr:........................................................
Inköpsdatum:...............................................
Konsumentrådgivare i Finland
Vid eventuella tekniska problem eller om du har frågor angående maskinens funktion eller användning, ber
vi dig ringa vår konsumentrådgivare, tel. 0200-2662 (0,1597 €/min+lna). Konsumentrådgivaren kan också
kontaktas via elektronisk post, adress [email protected].
Garanti i Finland
Produktens garantitid kan definieras separate. Finns det ingen definierad garantitid, har produkten garanti
enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branchens
allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpsvittot som verifikation för inköpsdatumet,
som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
-vid onödigt servicebesök.
-om tillverkarens anvisningarna för installation, användning och skötsel inteföljts.
54
Tekniska uppgifter
Tekniska uppgifter
Med reservation för ändringar. Denna apparat uppfyller kraven i EGdirektiv 89/336/EEC och 73/23/EEC IEC klass:Y.
43005VD-wn
Bredd (mm):
500
Höjd (mm):
850/880/900
Djup (mm):
600
Ugnsvolum (liter):
45
Total effekt 230V-spis (w):
9025
VÄRMEZONERNA
STORLEK (mm)
EFFEKT (W)
Bakre vänstra
Ø140
1200
Bakre högra:
Ø140/250
2000
Främre vänstra:
Ø120/180
1700
Främre högra:
Ø140
1200
ENERGIKLASS
A
ENERGIFÖRBRUKNING
Konventionell (kWh)
0,87
Varmluft (kWh)
0,79
TILLAGNINSTID STARDARDLAST
Konventionell (min)
47
Varmluft (min)
39
YTA PÅ BAKPLÅTEN (cm2)
1200
Vid märkning av energieffektivitetsklass har läge konventionell används.
KONTROLLAMPORNA är av glimlampetyp
UGNSLAMPAN: E-14 sockel, märkt 230V, 25W och 300ºC.
55
Tabeller
Tabeller
Bakning
Ställning
på
falsen
Temperatur
°C
Wienerbröd
3
160-1801)
20-25
Småa kakor
2
170-1901)
25-35
Längder/kranser
2
215-235
1)
Tårtbotten
2
170-1901)
Tid
min.
2/3/4
140-1601)
40-45
1/3
160-1801)
25-30
10-20
1/3
180-200
1)
10-20
25-30
2/3/4
150-1701)
40-45
1)
30-35
Sockerkakor
2
180-200
20-25
1/3
150-160
Osttårta
2
170-190
50-70
2
150-170
1)
50-70
Äppletårta, jästdeg
3
180-200
45-50
1/3
180-200
45-50
Äpplepaj
1
175-1851)
55-60
1/3
150-1701)
55-60
Schweizisk fruktpaj
2
210-230
1)
1)
30-50
Sockerkakor, tunga
2
Fruktkaka
30-50
3
180-200
170-180
50-55
3
150-160
50-55
2
160-180
50
3
150-160
50
Sandkaka
3
190-200
25-35
3
165-175
25-35
Maränger
2
115-125
40-50
2/3/4
115-125
45-55
Kuvertbröd
2
225-250
8-10
2/4
200
8-12
Hålkakor
2
200-225
10-15
2/4
185-200
15-20
Pizza
2
210-230
25-30
1/3
190-210
25-30
1) prevärm ugnen
56
Ställning
på
Temperatur
falsen
°C
Tid
min.
Tabeller
Matlagnings Tabell
Ställning
på falsen
°C
Tid
min.
Ställning
på falsen
°C
Tid
min.
Kyckling
2
195-205
60-70
2
170-190
45-50
Kyckling, halvor
3
195-205
30+30
-
-
-
Revbensspjäll
3
195-205
100-105
2
160-180
45-50
Grillning Tabell
Ställning
på falsen
°C
Tid
min.
Ställning
på falsen
°C
Tid
min.
Toast
3
2301)
3-5
3
2301)
3-5
Kyckling, Halv
2
230
30+30
2
200
25+25
Revbensspjäll
3
230
25+25
2
230
20+20
1) prevärm ugnen
57
Praktiska råd och tips
Praktiska råd och tips
Problem
Orsak
Åtgärd
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
platta.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket jäser upp och sedan sjunker
ner och blir platt.
Kontrollera inställd temperatur
mot recommendation i tabell eller
recept.
Mat/vetebrödsdegar har inte jäst rätt.
För lång jäsning efter utbakning ger ett
platt resultat. Mat/vetebrödsdegar ska
jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett
lätt tryck på degen ska fördjupningen
gå tillbaka.
Kontrollera jästtiden mot receptets
rekommendation.
För lite jäst eller bakpulver.
Kontrollera i receptet att du tagit
rätt mängd.
För varm fett/vätskeblandning förstör
jästens verkan.
Rätt temperatur på vätskan är 37°
för färsk jäst, för torrjäst se
anvisning på förpackning.
För liten vätskemängd, för mycket mjöl
eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
Kontrollera i receptet att du tagit
rätt mjölsort och rätt mängd
mjöl/vätska.
För låg temperatur i ugnen gör att
bakverket får stå inne för länge för att
bli färdigt och blir därmed torrt.
Kontrollera att du ställt in rätt
temperatur.
Mat/vetebröd, mjuka kakor blir
torra.
Bakverk/maträtter blir för mörka. Vid för hög temperatur i ugnen blir
bakverk/maträtter för mörka innan de
är färdiga.
Bakverk/maträtter blir ljusa.
58
Kontrollera att du ställt in rätt
temperatur.
För hög placering i ugnen vid
över/undervärme ger för mycket
övervärme, motsatt effekt vid för låg
placering.
Kontrollera i tabell eller recept att
du valt rätt placering.
“Snabbstart” är inkopplad.
Kontrollera att du ställt om
funktionsvredet till önskad funktion.
Fel falsplacering I varmluft gör att
luften inte kan cirkulera rätt.
Kontrollera i tabellen att du valt
rätt falsplacering.
Temperaturen ska i regel vara 15-20%
lägre med varmluft än med över/undervärme. Med varmluft blir färgsättningen
något ojämn.
Kontrollera att du valt rätt
temperatur.
Aluminiumfolie, plåt eller långpanna i
ugnens botten hindrar undervärmen.
Se till att du inte har något i botten
på ugnen.
Ljusa bakformar ger ljusare kakor än
mörka formar.
Byt ev. till mörkare formar.
Problem och åtgärder
Problem och åtgärder
Gör aldrig ingrepp i spisen som kan skada person eller produkt. Här nedan får du förslag på vad du själv får
och kan göra vid problem. Om du behöver hjälp – kontakta service.
Problem
Orsak/Åtgärd
Spisen får ingen ström
Kontrollera följande:
• att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela
• att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt
Det tar lång tid att koka/steka
Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god
värmeledningsförmåga (se s. 38)
Ugnsbelysningen fungerar inte
Byt trasiga lampa (se sid. 49)
Skrotning
1 Lossa spisen från vägguttaget.
2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt.
3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att
barn blir inlåsta i ugnen.
Kontakta ditt kommunkontor för information om
var du kan lämna din spis.
59
342 700 833-A-251104-01
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice
60
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri
maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja, liesiä, pesukoneita, polynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14
miljardin dollarin arvosta.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdskötsel. Mer än
55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugar, motorsågar och gräsklippare) säljs år till värde av
120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement