ZANUSSI ZCM561MW1 Korisnički priručnik

ZANUSSI ZCM561MW1 Korisnički priručnik
Kombinirani
plinsko-električni
štednjak
Upute za
uporabu
ZCM561MW1
HR
Sadržaj
Upute za korisnika
Upozorenje - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Opis aparata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uporaba pećnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Električna pećnica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tablica za pečenje kolača i tijesta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Plamenici ploče - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Električna grijaća ploča - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavanje i čišćenje- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zamjena sijalice pećnice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Što učiniti ako aparat ne radi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Uvjeti jamstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Servis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
5
6
6
10
12
13
17
20
21
22
22
Upute za postavljanje
Sigurnosne napomene- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tehnički podaci- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Postavljanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Električko priključenje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Promjena plina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kako čitati uputu za uporabu ?
Dolje navedeni simboli poslužiti će Vam kao vodič
pri čitanju ove upute za uporabu.
Sigurnosne napomene
Opis radnji korak po korak
Savjeti i preporuke
Informacije vezane uz zaštitu okoliša
2
23
24
25
27
28
Upozorenje
Vrlo je važno da ovu knjižicu s uputama
sačuvate uz uređaj, a radi budućeg
konzultiranja. Ako prodate ili prenesete
uređaj, neka knjižica uvijek bude s uređajem
kako bi se novi vlasnik mogao upoznati s
funkcijama uređaja i s relevantnim
upozorenjima. Ova upozorenja dana su radi
sigurnosti. OBAVEZNO ih pažljivo pročitajte
prije postavljanja ili uporabe uređaja.
•
•
•
Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj štednjak mora biti postavljen od
strane kvalificiranog osoblja, a u skladu
s uputama proizvođača.
Štednjak je težak. Budite pažljivi prilikom
pomicanja štednjaka.
Prije uporabe štednjaka uklonite svu
ambalažu.
Prije postavljanja uvjerite se da uvjeti
distribucije (vrsta plina i tlak)
odgovaraju podešenju štednjaka.
Uvjeti podešenja uređaja navedeni su
na natpisnoj pločici.
Uređaj nije spojen na uređaj za
izbacivanje produkata izgaranja.
Uređaj treba postaviti i priključiti u
skladu s postojećim propisima o
postavljanju. Posebnu pažnju treba
posvetiti odgovarajućim zahtijevima
koji se tiču prozračivanja.
Uređaj je namjenjen priključku na
napajanje od 230V i 50 Hz.
Uvjerite se da vrijednosti vašeg
mrežnog napajanja odgovaraju onima
navedenim na natpisnoj pločici.
Ne vršite nikakve preinake i
prilagodbe na štednjaku.
Sigurnost djece
•
Štednjak je namijenjen rukovanju od
strane odraslih osoba. Ne dopuštajte
djeci igru sa štednjakom ili u njegovoj
blizini.
Štednjak za vrijeme korištenja postaje
vruć i temperaturu zadržava dugo nakon
prestanka korištenja. Držite djecu dalje
od štednjaka, sve dok se ovaj ne ohladi.
Djeca se mogu ozlijediti i povlačenjem
lonaca i tava sa štednjaka.
Ovaj ureðaj nije namijenjen korištenju
osoba (uključujući djecu) koje imaju
smanjene fizičke, senzorne ili mentalne
sposobnosti, ili su bez iskustva ili
znanja, osim ako su nadgledane ili ako
su dobile upute vezane uz korištenje
ureðaja od osobe koja je odgovorna za
njihovu sigurnost.
Uporaba
•
•
•
•
•
Štednjak je namijenjen samo kuhanju u
kućanstvu. Nije predviđen za
komercijalnu i industrijsku uporabu.
Uporabom štednjaka, u prostoriji u
kojoj je postavljen nastaje vlaga i
vrućina. Osigurajte dobro
prozračivanje prostorije, tako da
otvori za prozračivanje uvijek budu
čisti ili postavljanjem mehaničkih
uređaja za prozračivanje.
Ne koristite štednjak ako je u dodiru s
vodom. Ne upravljajte štednjakom ako su
vam ruke vlažne.
Intenzivna i duža uporaba štednjaka
zahtijeva dodatno prozračivanje, ili
otvaranjem prozora ili još
učinkovitijom ventilacijom
pojačavanjem snage prozračivanja
uređaja za prozračivanje, ako takav
uređaj postoji.
U slučaju uporabe drugih električnih
aparata u blizini štednjaka, kablovi ne
smiju doći u dodir s vrućim dijelovima
štednjaka.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Ako kuhate s uljem ili mašću nikad ne
ostavljajte štednjak bez nadzora.
Na plamenike ploče nemojte stavljati
nestabilne ili deformirane posude jer
postoji opasnost od prevrtanja ili
prolijevanja.
Plitica roštilja postaje vruća za vrijeme
uporabe, uvijek koristite rukavice kada
njome baratate.
Za vrijeme uporabe uređaj postaje
vruć. Pripazite da ne dodirujete grijaće
elemente unutar pećnice.
Uvjerite se da su kontrole u položaju
«ISKLJUČENO» kada nisu u uporabi.
Štednjak uvijek treba biti čist. Nakupine
ostataka hrane ili masti mogu uzrokovati
požar.
Pećnicu čistite isključivo prema uputama.
Nikada ne koristite plastično posuđe u
pećnici ili na plamenicima. Nikada ne
oblažite dijelove pećnice aluminijskom
folijom.
Kako bi se osiguralo prozračivanje
unutrašnjosti pećnice neka otvor
prozračivanja pećnice koji je smješten na
središnjem stražnjem dijelu ploče uvijek
bude nezapriječen.
Ne povlačite uređaj za ručicu pećnice.
Uređaj ima stakleni poklopac koji služi
kao zaštita od prašine kada je zatvoren,
odnosno kao zaštita od rasprskavanja
kada je otvoren. Ne koristite ga za druge
namjene. Poklopac treba biti otvoren
kada je pećnica u uporabi.
Prije otvaranja očistite svako zaprljanje s
poklopca. Pustite da se uređaj ohladi
prije zatvaranja poklopca.
•
Nakon uporabe štednjaka, poklopac se
NE SMIJE zatvarati prije nego se ploča i
pećnica u potpunosti ne ohlade.
Servis
•
Servis i popravke štednjaka smije vršiti
samo ovlašteno servisno osoblje i smiju
se koristiti samo odobreni originalni
rezervni dijelovi.
Zaštita okoliša
•
•
Nakon postavljanja, ambalažu odložite
obraćajući pažnju na sigurnost i zaštitu
okoliša.
Kada odlažete stari uređaj onesposobite
ga odsijecanjem kabla.
na proizvodu ili na njegovoj
Simbol
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Opis aparata
Upravljačka ploča
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
Prekidač paljenja plamenika
Podešivač funkcija pećnice
Kontrolna lampica grijaćih ploča
Kontrolna lampica termostata pećnice
Podešivač termostata pećnice
6
7
6.
7.
8.
9.
8
9
Podešivač prednje lijeve grijaće ploče
Podešivač stražnje lijeve grijaće ploče
Podešivač stražnje desne grijaće ploče
Podešivač stražnje desne grijaće ploče
Ploča
1.
2.
Grijaća ploča - ∅ 145 mm
Prednji lijevi plamenik (polubrzi)
3.
4.
Prednji desni plamenik (brzi)
Stražnji desni plamenik (pomoćni)
5
Uporaba pećnice
Prije prvog korištenja pećnice
Uklonite svu ambalažu u unutrašnjem i
vanjskom dijelu pećnice prije prvog korištenja
pećnice.
Prije prvog korištenja, potrebno je zagrijati pećnicu
bez namirnica. Za to vrijeme može nastati neprijatan
miris. To je sasvim normalno.
•
•
Izvadite pribor iz pećnice.
•
Zagrijte pećnicu s podešivačem na položaju
Skinite sve eventualne naljepnice ili zaštitne
omote.
i podešivačem termostata pećnice na položaju
“250” u trajanju od otprilike 45 min.
Taj postupak treba ponoviti s podešivačem funkcija
pećnice na položaju
minuta.
u trajanju od otprilike 5-10
Očistite pribor blagim deterdžentom. Pažljivo isperite
i osušite.
Nazivna pločica
Broj modela vašeg štednjaka nalazi se na
nazivnoj pločici na stražnjem dijelu štednjaka.
Kondenzacija i para
Prilikom zagrijavanja namirnica, proizvodi se para
na isti način kao i u loncu koji kipi.
Otvori za prozračivanje na pećnici omogućuju pari da
izađe. Ipak, uvijek se odmaknite od pećnice kada
otvarate vrata pećnice kako biste omogućili
nakupljenoj pari ili toplini da izađu.
Kada para dođe u kontakt s hladnom
površinom na vanjskom dijelu pećnice, na
primjer
s ukrasnom letvicom, dolazi do kondenzacije
i nastaju kapi vode. To je sasvim normalno
i pećnica je ispravna.
Radi sprječavanja gubljenja boje, redovito
brišite kondenzat te prljavštinu s površina.
Pribor za pečenje
Koristite pribor za pečenje koji je otporan na
temperature do 250°C.
Posuđe za pečenje, itd. ne smije se stavljati
izravno na dno pećnice.
Tijekom pečenja u pećnici vrata
pećnice su vruća. Pazite da se djeca ne
igraju u blizini pećnice.
Električna pećnica
Podešivač funkcija pećnice
0 Isključeno
Konvencionalno pečenje – koristi se
gornji i donji grijaći element; ta će vam funkcija
omogućiti korištenje vaših omiljenih recepata, a
da ne morate prilagoditi temperature. U tom je
slučaju potrebno prethodno zagrijati pećnicu.
Roštilj i okretni ražanj - roštilj se ne
može koristiti istovremeno kad i pećnica. Vrata
pećnice moraju biti zatvorena tijekom
pripreme na roštilju.
Pozor: koristite funkciju roštilja na max.
210°C.
6
Donji grijač – omogućuje vam
dovršavanje pečenja namirnica samo odozdo.
Gornji i donji grijač u pećnici –
Ventilator
Toplina se prenosi na namirnice zrakom koji
je prethodno zagrijan ventilatorom koji se
nalazi na stražnjoj stijenci pećnice.
Odleđivanje – (To NIJE položaj
pečenja). Ovaj položaj omogućuje
odleđivanje zamrznutih namirnica.
•
Žarulja u pećnici se osvjetljava kada je
podešivač funkcija pećnice postavljen i
osvjetljava se tijekom rada pećnice.
Pečenje u pećnici
Tijekom uporabe uređaj se zagrijava.
Treba izbjeći dodir grijaćih elemenata (grijača)
unutar pećnice.
Konvencionalno pečenje (Klasično
pečenje)
Oprez
Nemojte stavljati pladnjeve za pečenje, pladnjeve
za sakupljanje, kalupe za kolače ili aluminijsku
foliju izravno na dno pećnice. U suprotnome bi se
toplina mogla nakupiti u jednome dijelu, a to bi
moglo utjecati na ishod pečenja i oštetiti emajl
pećnice.
Podešivač termostata pećnice
Okretanjem podešivača termostata pećnice u
smjeru kazaljke na satu odabirete temperaturu
pripreme jela.
Temperature su prikazane na upravljačkoj
ploči.
Možete postaviti bilo koju temperaturu između
50°C i 250°C.
Tradicionalno pečenje vrši se prirodnom konvekcijom
toplog zraka.
Potrebno je prethodno zagrijati pećnicu.
Kako postupiti?
Za male torte, kolače, tučene torte u kalupima.
1.
Zagrijte pećnicu, podešivač funkcija pećnice
-
na položaju za pečenje
.
oko 8 min. za položaj od 50°C do 150°C;
oko 15 min. za položaj od 175°C do 250°C;
Stavite jelo u pećnicu. Okrenite podešivač
termostata pećnice na željenu temperaturu.
2.
Savjeti i preporuke
Uvijek treba ostaviti najmanje 2.5 cm između vrha
jela i grijača. Time se postižu najbolji rezultati
pečenja i omogućuje se dizanje tijesta i sl. Prilikom
pečenja kolača, torti, kruha i sl. stavite kalupe ili
pladnjeve za pečenje u sredinu ispod grijača.
Provjerite da se jelo nalazi na sredini police i da
ima dovoljno prostora oko pladnja za
pečenje/posude kako bi se omogućilo maksimalno
kruženje zraka.
Treba voditi računa o sljedećem
• Kada ste odabrali temperaturu pećnice,
kontrolna lampica termostata pećnice se
osvjetljava i ostaje osvijetljena dok pećnica
ne dostigne postavljene postavke; nakon
toga se osvjetljava i gasi s termostatom,
pokazujući da se temperatura održava.
Stavite jela na pladnjeve za pečenje odgovarajuće
veličine kako bi se izbjeglo prskanje na dno pećnice
i olakšalo njezino čišćenje.
Emajlirane, tamne ili teške posude pojačavaju
rumenjenje pri dnu. Sjajni aluminijski pladnjevi, ili
pladnjevi od poliranog čelika odbijaju toplinu te
smanjuju rumenjenje pri dnu.
7
NEMOJTE stavljati posude izravno na dno
pećnice jer postaju vrlo vruće i može doći do
oštećenja.
NEMOJTE koristiti pladanj za gril ili tavu za
meso kao pladnjeve za pečenje jer će to
pojačati rumenjenje pri dnu jela.
Radi uštede struje, vrata ostavljajte otvorena
što je kraće moguće, naročito kada stavljate
namirnice u prethodno zagrijanu pećnicu.
Prilozi, kao rajčice ili gljive, mogu se staviti
ispod rešetke za vrijeme pečenja mesa.
Pečenje na roštilju
Okrenite hranu za vrijeme kuhanja, kako je
potrebno.
Prilikom pripreme na roštilju, izloženi
dijelovi uređaja postaju vrući pa uređaj ne
smije biti ostavljen bez nadzora. Pazite da
se djeca ne igraju u njegovoj blizini.
Pripremu jela na roštilju treba vršiti
sa zatvorenim vratima. Pozor: koristite
funkciju roštilja maksimalno na 210°C.
UPOZORENJE: Dostupni dijelovi
mogu postati vrući kada je roštilj uključen.
Nemojte omogućiti djeci pristup uređaju
dok ga ne isključite.
Kako bi uključili roštilj, okrenite kontrolu
rada pećnice u položaj ROŠTILJ.
Većina namirnica treba biti postavljena na
rešetku u tavi roštilja kako bi se omogućilo
maksimalno kruženje zraka i kako bi se hrana
podigla iznad masnoće i sokova. Namirnice
kao što su riba, jetra i bubrezi, ako to želite,
mogu se staviti izravno na tavu roštilja.
Podesite rešetku i položaj držača tave roštilja
ovisno o debljini hrane.
Namirnice prije pripreme na roštilju treba
temeljito osušiti kako bi smanjili rasprskavanje.
Krto meso i ribu malo namažite uljem ili
otopljenim maslacem kako bi za vrijeme
pečenja ostali vlažni.
8
Kada tostirate kruh predlažemo vam korištenje
gornjeg položaja držača s rešetkom u
«visokom» položaju.
Prije stavljanja odrezaka ili tostiranja, roštilj
nekoliko minuta zagrijte na najjačem
podešenju. Za vrijeme kuhanja prema potrebi
prilagodite temperaturu ili položaj police.
NAPOMENA: Radi sigurne uporabe
element roštilja kontrolira termostat. Za
vrijeme kuhanja roštilj se pali i gasi, kako
bi se izbjeglo pregrijavanje.
Vrijeme pripreme ovisi o debljini mesa, ne o
težini.
Gornji i donji grijač – Ventilator
Toplina se prenosi na namirnice zrakom koji je
prethodno zagrijan ventilatorom koji se nalazi
na stražnjoj stijenci pećnice. Na taj način
toplina brzo stiže u svaki dio pećnice i peče se
istovremeno više jela koja se nalaze na više
polica. Zahvaljujući činjenici da nestaje vlaga i
da je stoga zrak suši, ovaj način pečenja
sprječava prijenos ukusa. Pećnica se također
može koristiti za pečenje na samo jednoj
polici. U tom slučaju koristite donje police kako
biste bolje kontrolirali pečenje. Osim toga, ova
je pećnica naročito pogodna za brzo
odleđivanje, steriliziranje džemova i
marmelada te za sušenje gljiva i voća.
•
Okrenite podešivač funkcija pećnice na
•
.
položaj
Okrenite podešivač termostata na
željenu temperaturu.
Odleđivanje
Funkcija odleđivanja omogućuje vam
odmrzavanje zaleđenih namirnica. Ventilator
pećnice radi bez topline i omogućuje kruženje
zraka, na temperaturi okoline, unutar pećnice.
Time se ubrzava odleđivanje.
Ova je funkcija posebno pogodna za osjetljive
namirnice koje bi toplina mogla oštetiti, npr.
kolači s kremom, ledene torte, tijesta, kruh i
ostali proizvodi s kvascem.
- Okrenite podešivač funkcija pećnice u
, za pokretanje motora
položaj
ventilatora koji će omogućiti brzo
odleđivanje hladnim zrakom koji kruži
pećnicom.
- S podešivačem funkcija u pećnici u ovom
položaju okrenite podešivač termostata na
položaj "0".
Kontrolna lampica grijaćih ploča
Ta se lampica osvjetljava kada koristite jedan ili
više podešivača grijaćih ploča i ostaje osvijetljena
dok se još koriste.
Kontrolna lampica termostata pećnice
Lampica se pali kada je odabrana neka
temperatura i ostaje upaljena dok nije
dostignuta odabrana temperatura. Zatim se
naizmjenično pali i gasi, pokazujući na taj
način da se temperatura održava.
Žarulja u pećnici
Osvjetljava se kada je uključen podešivač
pećnice i svijetli tijekom rada pećnice
Savjeti i preporuke
• Zaklopite namirnice poklopcem,
aluminijskom ili plastičnom folijom kako bi
spriječili njihovo prekomjerno sušenje
tijekom odleđivanja.
• Stavite namirnice koje želite odlediti u
jednom sloju kada je to moguće i okrenite
ih na pola procesa odleđivanja.
• NEMOJTE ostavljati namirnice na
temperaturi okoline jednom kada su
odmrznute. Sirove namirnice odmah
ispecite ili čuvajte skuhana jela u
hladnjaku.
• Pridržavajte se osnovnih pravila higijene
kada rukujete svježim, zaleđenim, sirovim i
skuhanim namirnicama.
9
TABLICA ZA PEČENJE KOLAČA I TIJESTA
Jelo
Prutići
Sitni kolači
Božićni kolač
Voćni kolač
Puslice
Slatko pecivo
s kvascem
Nedizano
tijesto
Dizano tijesto
bez masti
Torta od sira
Švicarska
rolada
Princes uštipci
Slatko pecivo
s kvascem i
jabukama
Pita od sira
Sočni kolač
Tradicionalni
rumunjski
mekani kolač
Rumunjski
mekani kolač
Seljački kruh
Burek
Pizza
*
**
10
Položaj
police od
dna
Predgrijava
nje
2
1+2
2
1+2
8-10
8-10
10-12
10-12
2
15-20
2
2
2
2
1+2
2
1+2
2
1+2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Temperatura
°C
---150-160
---155-165
---15-20
---------10-15
10-13
10-12
8-10
10-12
8-10
------10-13
10-13
10-15
10-13
-------
Temperatura
°C
160-170
---160-170
---250*
160-170
---180-190
---130-140
---210-220
---170-180
---160-170
---170-180
---170-180
---190-200
---180-190
----
2+2
1+2
2
1+2
2
2
12-15
----------------
2
2
10-13
10-13
2
15-20
2
1
2
1
15-20
10-15
-------
min
Trajanje
min.
15-20
15-20
20-25
20-25
----
45+10**
150-160
---170-180
---120-130
---200-210
---160-170
---150-160
---150-160
---160-170
---190-200
---160-170
45+10**
30-35
35-45
40-50
45-55
10-15
10-15
30-35
30-40
25-30
30-35
55-75
55-75
15-20
10-20
10-20
10-20
40-50
40-50
175-185
---170-180
---160-170
----
---165-175
---160-170
---150-160
60-65
50-55
45-50
45-50
30-40
30-40
160-170
---250*
190-200
220-230
---210-220
----
---150-160
40-50
40-50
----
50-60
---200-210
---210-220
20-30
20-30
30-35
30-35
- vrijeme predgrijavanja
- vrijeme održavanja u pećnici nakon isključivanja podešivača funkcije pećnice
TABLICA ZA PEÈENJE MESA
Jelo
Cijelo pile
Peèena svinjetina
Položaj police
od dna
Temperatura
°C
Temperatura
°C
Trajanje
min.
2
190-200
----
60-70
2
----
160-170
45-50
2
190-200
----
90-100
2
----
160-170
80-90
TABLICA ZA ROŠTILJ
Jelo
Položaj police
od dna
Predgrijavanje
min
Temperatura
°C
Trajanje
min.
Tost
2
6
230
4-5
Debeli odresci
2
10
200
20+20
Pola pileta
2
----
230
25+20
Svinjski kotlet
2
----
230
30+25
11
Plamenici ploče
Simbolu na kontroli odgovara simbol na kontrolnoj
ploči. Svaki plamenik ima osigurač koji
zaustavlja dovod plina u slučaju gašenja
plamena.
- Isključeno
- Najjači plamen
- Najslabiji plamen
Ako se iz nekog razloga plamen ugasi,
isključite odgovarajuću kontrolu, ostavite ju
tako najmanje jednu minutu i potom ponovno
upalite.
Ako se ni nakon nekoliko pokušaja plamenik ne
upali, provjerite jesu li prsten plemenika i njegova
kapa pravilno postavljeni.
Gašenje plamenika
Okrenite kontrolu u smjeru kazaljki na satu do
oznake «».
Kapa
plamenika
Prsten
plamenika
Koristite najjači plamen za kuhanje, a najmanji
za podgrijavanje i održavanje kuhanja.
Koristite uvijek položaje između najmanjeg i
najvećeg, nikad između najvećeg i
isključivanja.
Ne spuštajte poklopac dok je ploča vruća,
poklopac se može oštetiti.
Paljenje plamenika
• Pritisnite kontrolu i okrenite u lijevo na simbol
“najjačeg plamena”.
• Istovremeno gurnite kontrolu električnog
paljenja (vidi sliku). Držite ju pritisnutom dok
se plin ne upali (1 iskra/1 sekunda).
Za vrijeme nestanka struje
• Odgovarajuću kontrolu gurnite u potpunosti
i okrenite ju u lijevo do simbola «veliki
plamen» i upalite šibicom.
• Kontrolu otpustite nakon 10 sekundi i
pogledajte da li se plamenik upalio (sve dok
sigurnosni ventil automatski ne drži plamenik
upaljenim).
• Po paljenju podesite plamen kako je
potrebno.
12
Upaljač
Termoelement
(osigurač)
Nemojte stavljati na ploču stvari ili
hranu koja se topi.
Prije zatvaranja poklopca provjerite
da su sve kontrole isključene.
Električna grijaća ploča
Kako bi uključili grijaću ploču okrenite
odgovarajuću kontrolu do željenog podešenja
temperature.
Kontrola je označena 0 – 6.
0 – ISKLJUČENO
1 – Minimum
6 – Maksimum.
Savjetujemo vam da ploče nakratko uključite na
maksimum (6) kako bi ju zagrijali i da potom
postavite željeno podešenje.
S vremenom crvena točka može nestati, to
ne utječe na rad grijaće ploče.
Važno je upamtiti da se grijaća ploča
prilikom prve uporabe može dimiti i proizvesti
pomalo neugodan miris. To je uobičajeno i
nestat će nakon nekog vremena.
Na ploču ne stavljajte ništa što se može
istopiti.
Dobra uporaba
Prije zatvaranja poklopca uvjerite se da
su kontrole isključene.
Odabir odgovarajućeg plamenika
Iznad svake kontrole nalazi se simbol za
odgovarajući plamenik.
Za dobre rezultate kuhanja, uvijek odaberite posudu
koja odgovara promjeru plamenika koji koristite.
Odaberite posude sa tankim i ravnim dnom.
Birajte debele lonce ravnog dna.
Loša uporaba
(rasipanje energije)
13
Preporučujemo da smanjite plamen čim tekućina
počne kipiti. Za pravilno paljenje, prsten i mlaznice
redovito čistite.
Posude slijedećih promjera mogu se koristiti:
Plamenik
Brzi
Polubrzi
Pomoćni
Snaga
(kW)
2,60
2,00
1,00
Promjer (mm)
min.
max.
165
260
145
220
120
160
Grijača ploča
Odabir odgovarajuće posude
Uvijek odaberite posudu koja promjerom odgovara
grijačoj ploči (14-16 cm). Odaberite posude sa
tankim i ravnim dnom.
Korisni savjeti
• Ne ostavljajte upaljenu ploču bez posude na
njoj ili s praznom posudom. Nemojte stavljati
materijale između ploče i posude.
• Za uštedu energije, preporučamo da pokrijete
posudu svaki put kad je recept završen.
• Isključite kontrolu ploče neposredno prije
završetka kuhanja jer će akumulirana toplina
završiti kuhanje (tijestenina, riža …).
• Kako bi izbjegli prelijevanje (mlijeko, ulje, sos
…) namjestite kontrolu na slabiji položaj
nekoliko minuta prije nego što tekućina zakipi.
• Kad snagu ploče smanjite ili ploču isključite,
temperatura se polagano smanjuje.
14
Dobra uporaba
Loša uporaba
Posude moraju biti dovoljno velike, kako
bi izbjegli preljevanje na ploče. Nikad ne
ostavljajte ploče upaljene bez posuda na njima
ili sa praznim posudama.
Nikada se ne naginjite i ne posežite nad
vruću grijaću ploču. Drške posuda okrenite
prema unutra ili iznad radne površine uz
ploču, kako u prolazu ne bi prevrnuli posude.
Pripazite kada pržite na vrućem ulju ili
masti, pregrijana rasprsnuta masnoća lako se
može zapaliti.
Ako postane teško okretati kontrole
obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Pribor isporučen s aparatom
Osim pribora isporučenog s aparatom
savjetujemo Vam da koristite samo toplinski
otporne posude (prema uputama proizvođača).
Vaš štednjak je opremljen sa:
• rešetkom, potpora posude za stavljanje jela
u nju (pečenja, kalupi za peciva).
Jelo treba biti stavljeno na sredinu rešetke kako bi
se izbalansirala težina.
• plitica za pečenje.
Koristi se za sakupljanje soka, kad kuhate u
njoj, smjestite je u policu 2.
Koristi se kad je roštilj u uporabi.
15
Savjeti za uporabu
Kuhanje u pećnici
•
•
•
•
•
•
•
•
Isključite pećnicu 5 minuta prije
predviđenog završetka kuhanja, uštedjeti
ćete energiju, akumulirana toplina
omogučiti će završetak kuhanja.
Debljina, provodljivost i boja posude
utječu na rezultate kuhanja.
Prilikom kuhanja, neka jela narastu,
odaberite posudu u kojoj će ostati dovoljno
mjesta za jelo.
Za spriječavanje kapanja masnoća
prilikom pečenja koristite posude s visokim
rubom proporcionalne komadu koji mora biti
ispečen.
Probodite vilicom kožu peradi i kobasica
prije pečenja kako bi izbjegli prskanje.
Između jela i rešetke pećnice moguće je
postaviti aluminijsku foliju ali ne tako da se
pokriju sve rešetke.
Toplinski otporne staklene posude
koristite za souffle.
Stavite nešto masnoće prije završetka
kuhanja.
Nemojte prekrivati niti jedan dio
pećnice aluminijskom folijom. To će
uzrokovati nakupljanje topline koja može
uništiti rezultat kuhanja i oštetiti emajl.
Poklopac treba biti otvoren prilikom
uporabe pećnice.
16
Učinak posuda na rezultate kuhanja u
pećnici
Trebate znati:
• Aluminijske, terakota posude smanjuju
tamnjenje s donje strane i održavaju
vlažnost jela. Preporučamo za uporabu kod
pečenja mesa, peciva.
• Emajliran čelik, posude od kositra, staklo i
toplinski otporan porculan, posude s
neljepljivom unutrašnjosti i obojenom
vanjskom stranom, povećavaju tamnjenje s
donje strane i isušuju jelo. Preporučamo da
ih koristite za jela koja trebaju biti hrskava,
obojena s donje i gornje strane.
Kuhanje na ploči
Koristite uvijek posude koje odgovaraju
plameniku koji se koristi.
U slučaju da koristite posudu s većim dnom,
povucite ju lagano unatrag na ploči, kako dno
posude ne bi uzrokovalo oštećenje emajla
prednje ploče ili njeno pregrijavanje.
Prije zatvaranja poklopca provjerite
da je ploča hladna jer bi se poklopac
mogao oštetiti.
Odrzavanje i čišćenje
Pećnica treba uvijek biti čista.
Nakupine masnoća i drugi ostaci hrane
mogu uzrokovati požar.
Prije čišćenja provjerite da su sve
kontrole u položaju ISKLJUČENO i da se
uređaj do kraja ohladio.
Uređaj mora biti ISKLJUČEN iz
napajanja prije svakog čišćenja ili
održavanja.
Sredstva za čišćenje
Prije uporabe bilo kojeg sredstva za čišćenje
provjerite da li je sredstvo prikladno i da li je
njegova uporaba preporučena od strane
proizvođača.
Sredstva za čišćenje koja sadrže
bjelilo ne smiju se koristiti jer bi površina
mogla izgubiti sjaj. Uređaj za čišćenje
parom ne smije se koristiti, kao ni gruba
sredstva za ribanje.
Vanjsko čišćenje
Za čišćenje preporučamo sredstva koja ne grebu
površinu, kao što su AXION ili CIF; nakon čišćenja
isperite i osušite mekom krpom.
Izbjegavajte uporabu metalnih predmeta, čelične
vune, jastuća od najlona, sredstava za ribanje ili
nagrizajućih sredstava i otapala.
Kako bi spriječili oštećivanje pećnice
ili rasklimavanje staklenih ploča vrata
izbjegavajte uporabu slijedećeg:
• Sredstva za čišćenje u kućanstvu ili
izbjeljivača
• Brillo/Ajax spužve ili spužve od čelične
vune
• Kemijske spužve za čišćenje pećnice ili
raspršivača
• Sredstva za uklanjanje rđe
• Sredstva za uklanjanje mrlja na
kadi/umivaoniku.
Ploča
Ploča se najbolje čisti dok je još topla,
nečistoću je tada lakše ukloniti nego kada se
ohladi.
Redovito brišite ploču dobro iscjeđenom
mekom krpom namočenom u toplu vodu u koju
ste dodali malo tekućine za pranje.
Izbjegavajte uporabu:
• Sredstava za pranje kućanstva i bjelila;
• Impregniranih jastučića neprikladnih za
neprijanjajuće posude;
• Jastučića od čelične vune;
• Sredstava za uklanjanje mrlja s kada/slivnika.
Unutrašnjost pećnice
Emajlirana unutrašnjost pećnice najbolje se
čisti dok je pećnica još topla. Nakon svake
uporabe obrišite pećnicu mekom krpom
namočenom u toplu vodu sa sapunicom. S
vremena na vrijeme bit će neophodno
temeljitije čišćenje, korištenjem prikladnog
sredstva za čišćenje pećnica.
17
Vrata pećnice
Otkvačiti vrata pećnice.
Da bi se pećnica lakše očistila, mogu se vrata
pećnice izvaditi.
Vrata pećnice preklopiti prema dolje u
vodoravan položaj. Onda stremene na obje
šarke vrata zakrenuti do kraja prema naprijed
(a).
Vrata polako do kraja zatvoriti i podići vrata,
tako da se šarke otkvače (b).
Staviti vrata pećnice
Kod stavljanja vrata postupiti obrnutim
redoslijedom kao kod vađenja.
Šarke vrata ponovo umetnuti u otvore za
prihvat (c). Pri tome pripaziti da šarke sjednu
ispravno i ravnomjerno.
Potom vrata polako zakrenuti prema dolje. Pri
tome pripaziti, da uglovi vrata ne udaraju dolje
na okvir (u tom slučaju vrata ponovo okrenuti
prema gore i ponovo postaviti šarke).
Na kraju stremene ponovo zakrenuti prema
natrag do pećnice (d). Da bi se vrata ispravno
zatvorila, pritisnuti nekim predmetom (npr.
izvijačem) na stremene (e).
Oprezno ispitati funkcioniranje vrata.
Pozor: Nikada ne dopustiti da poluga šarke
„preskoči”. Snaga opruge može pri tome
dovesti do ozljeda.
18
Plamenici
Kape plamenika i krune mogu se ukloniti radi
čišćenja. Kape i krune plamenika perite
vrućom sapunastom vodom, mrlje uklonite
blagom pastom za čišćenje.
Dobro navlaženi sapunom impregnirani
jastučić od čelične vune možete oprezno
koristiti, ako postoje mrlje koje je posebno
teško ukloniti.
Nakon čišćenja obavezno ih osušite mekom
krpom.
Grijaća ploča
Nečistoću sa same ploče očistite toplom
vodom i mekom četkom, najlonskom ili
plastičnom mrežicom za ribanje. Kako bi
grijaće ploče izgledale kao nove, održavajte ih
sredstvom za njegu grijaćih ploča koje možete
nabaviti u većini samoposluga, npr. “4 Hob” iz
asortimana proizvoda HomeCare (držite se
proizvođačevih uputa za uporabu).
Alternativno rješenje: kako bi izbjegli stvaranje
hrđe, obrišite ploče sa ručnikom na koji ste
kapnuli malo maslinovog ulja. Važno je
upamtiti da će se ploča pri slijedećoj uporabi
malo dimiti i proizvoditi pomalo neugodan
miris.
Primjena biljnog ulja: prvo 30 sekundi zagrijavajte
grijaću ploču na srednjem podešenju i potom ju
isključite. Na suhu krpu ili kuhinjski papir izlijte
vrlo malo biljnog ulja bez soli. Ploču premažite
tankim slojem ulja i obrišite suvišak. Zagrijavajte
ploču na srednjem podešenju 1 minutu.
Primjena sredstva za obnavljanje: prvo 30
sekundi zagrijavajte grijaću ploču na srednjem
podešenju i potom ju isključite. Primjenite vrlo
tanki premaz Collo Electrola (koristite
aplikator). Zagrijavajte ploču na visokom
podešenju 2-3 minute. Pojavit će se nešto
dima, to je normalno i dim nije otrovan.
(UPAMTITE: ovo je sredstvo za obnavljanje,
ne za čišćenje. Moguće ga je nabaviti u
samoposlugama).
Dijelovi od nerđajućeg čelika: prstenovi od
nerđajućeg čelika mogu uporabom izgubiti boju.
Koristite prikladno sredstvo za čišćenje
nerđajućeg čelika za uklanjanje tih nedostataka
boje. To se odnosi i na područje oko grijaćih
ploča na pločama štednjaka od nerđajućeg
čelika.
Sušenje
Važno: nakon čišćenja grijaće ploče temeljito
osušite uključivanjem na nisko-srednje
podešenje nekoliko minuta.
Obnavljanje
Kako bi očuvali izgled ploča, periodički primjenite
malo biljnog ulja bez soli ili sredstva za
obnavljanje.
19
Zamjena sijalice pećnice
Prije zamjene sijalice provjerite da je
aparat isključen kako bi izbjegli mogući strujni
udar.
Ova sijalica od 15 W i E 14 (230/240V) je
posebna sijalica za “visoke” temperature, do
300˚C. Možete ju naručiti u ovlaštenom servisnom
centru.
Sijalica je učvršćena u prednjem dijelu pećnice i
dostupna je iznutra.
•
•
•
•
20
Pristup sijalici:
Odvijte staklenu zaštitu sijalice;
Odvijte sijalicu;
Zamjenite sijalicu;
Vratite na mjesto zaštitu sijalice.
Što učiniti ako aparat ne radi
Ako aparat ne radi ispravno, prije pozivanja servisa izvršite sljedeće provjere; postoji mogućnost da
se radi o jednostavnom problemu koji možete sami otkloniti; u suprotnom, stupite u kontakt s
ovlaštenim servisnim centrom.
Simptomi
Nema paljenja plamenika
Rješenje
Provjerite:
• dovod plina je u potpunosti otvoren
• položaj plinske slavine je pravilan
• plamenik nije vlažan
• kapa plamenika i prsten plamenika su nakon
čišćenja pravilno stavljeni na mjesto
• kontrola je bila pritisnuta 10 sekundi nakon
bacanja iskre
Rezultati kuhanja su nezadovoljavajući
Provjerite:
• termostat je ispravno postavljen;
• vrijeme kuhanja je odgovarajuće;
• roštilj je ispravno postavljen u pećnici.
Iz pećnice se dimi
Provjerite:
• pećnicu nije potrebno očistiti;
• jelo nije iskipjelo;
• masnoće i sokovi nisu poprskali stijenke pećnice.
Grijača ploča i pećnica ne rade
Provjerite:
• aparat nije uključen;
• nije došlo do nestanka struje.
• provjerite osigurače.
Ako i nakon ovih provjera uređaj ne radi, kontaktirajte najbliži ovlašteni Electrolux servisni centar.
Servisnom centru bit će potrebni slijedeći podaci:
•
•
•
•
•
Vaše ime, adresa i poštanski broj
Vaš telefonski broj
Jasni i sažeti podaci o kvaru
Model i serijski broj (vidi natpisnu pločicu)
Datum kupnje
21
Uvjeti jamstva
Jamstvo utvrđeno ugovorom
Jamstvo ne obuhvaća:
Ukoliko dođe do tehničkih problema za vrijeme
jamstvenog roka, jamčimo da ćemo odstraniti
sve nedostatke i kvarove na proizvodu.
Jamstvo vrijedi 24 mjeseci od dana prodaje
izuzev u slučajevima navedenim u poglavlju
“Jamstvo ne obuhvaća” i onima u
“Jamčevnom listu”.
Obratite pažnju na činjenicu da jamstvo neće
biti primjenjeno:
• ako su oštećenja nastala uslijed šoka,
variranja napona;
• ako su oštećenja nastala uslijed udara ili
pada; nepravilne uporabe ili pogrešnog
priključenja, ako nisu poštovana pravila
nametnuta od distributera struje, vode i
plina;
• ako je korisnik učinio preinaku na
proizvodu;
• ako je aparat popravljala osoba koja nije
za to ovlaštena od strane proizvođača ili
distributera;
• ako je aparat korišten za komercijalnu ili
industrijsku namijenu ili za neku drugu
namijenu u kućanstvu za koju nije
predviđen;
• ako je aparat kupljen ili popravljen izvan
granica zemlje.
Uvjeti primjene
Ovlaštene servisne radionice neće prihvatiti
ovaj proizvod na besplatan popravak u
jamstvenom roku bez predočenja jamstvenog
lista i original računa. Eventualne troškove
prijevoza, pismeno odobrene od strane
Electroluxa, u svezi sa reklamacijom na ovaj
proizvod a koji nastaju pri popravku proizvoda
odnosno pri njegovoj zamjeni novim
proizvodom snosimo mi, s time da je prijevoz
obavljen javnim prijevoznim sredstvom a po
poštanskom, željezničkom ili brodskom cjeniku.
Servis
Sve potrebne popravke treba obaviti sa
posebnom brigom i pažnjom.
Iz tog razloga preporučujemo Vam da u slučaju
bilo kakvog problema stupite u kontakt sa
dobavljačem koji Vam je aparat prodao.
U slučaju popravka Vašeg aparata uvijek
zahtjevajte originalne rezervne dijelove.
22
Upute za postavljanje
SIGURNOSNE NAPOMENE
•
•
•
•
•
Prije postavljanja provjerite da su lokalni
uvjeti opskrbe (vrsta plina i pritisak)
odgovarajući onima za koje je aparat
podešen;
Aparat se smije postaviti samo u prostoriju
sa dobrim prozračivanjem;
Uvjeti podešenja aparata napisani su na
pločici sa tehničkim podacima;
Ovaj aparat nije spojen na sredstvo ispusta
plina (dimnjak). On mora biti postavljen i
spojen sukladno važećim propisima.
Obratite posebnu pažnju na pravilno
prozračivanje (ventilaciju);
Stranice susjednog namještaja trebaju biti
toplinski otporne ili zaštićene toplinski
otpornim materijalom.
Priključenje na plin
•
•
•
•
•
Provjerite da je dovod plina i promjer cijevi
dovoljan za opskrbu svih aparata spojenih
na instalaciju (savjetujte se sa tvrtkom za
distribuciju plina);
Provjerite da svi spojevi čvrsto prianjaju;
Postavite slavinu tako da bude vidljiva i
dostupna;
Ako koristite savitljivu cijev, treba biti
omogućen lak pristup cijelom dužinom radi
provjere stanja i cijev ne smije prolaziti iza
aparata;
Savitljivu cijev promijenite malo prije isteka
roka trajanja.
Električno priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba provesti
kvalificirani električar ili kompetentno
osoblje, u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK MORA BITI
UZEMLJEN.
Štednjak je namijenjen električkom priključku
od 230 V, 50 Hz.
Za priključak na napajanje koristite kabel tipa
H05 RR-F.
Prije uključivanja uvjerite se da vrijednost
napona mrežnog napajanja odgovara
vrijednostima navedenim na natpisnoj pločici
uređaja.
Prije priključenja provjerite:
• Da li su utičnica ili višepolni prekidač,
korišteni za priključak, lako dostupni nakon
postavljanja.
23
Tehnički podaci
Samostojeći štednjak
Klasa 1
ZCM561MW1
Ploča
Pećnica
Napajanje
Poklopac
Držač za posude
Prednji desni plamenik
Stražnji desni plamenik
Prednji lijevi plamenik
Stražnji lijevi element
Paljenje
Element pećnice
- Donji grijač
- Gornji grijač
Grijač za roštilj
Konvekcijski ventilator
Svjetlo u pećnici
Čišćenje
Nazivni napon
Nazivna frekvencija
Pribor
Rešetkom
Plitica za pečenje
Dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Obojani
Emajlirani
Brzi
Pomoćni
Polubrzi
Električna grijaća ploča Ø145mm
900 W
850 W
1800 W
35 W
Žarulja 15W tip E14
ručno
230/400V ~
~ 50 Hz
Uređaj je u skladu sa slijedećim EEC odredbama:
2006/95 – 90/683 ; Odredba o niskom naponu, i naknadne izmjene
89/336 Odredba o elektromagnetskoj usklađenosti
93/68 Općenite odredbe, i naknadne izmjene
24
2600 W
1000 W
1000 W
1500 W
0,6W
850 mm
500 mm
536 mm
Štednjak je registriran kao uređaj “Klase Y”
prema europskim Protupožarnim propisima.
Štednjak mora biti smješten u kuhinji,
kuhinji/blagovaonici ili dnevnom boravku, ali ne u
kupaonici.
Najmanja udaljenost na koju se mogu staviti
zapaljivi materijali iznad štednjaka u liniji s
rubovima štednjaka je 69 cm (vidi sliku).
69cm
Postavljanje
61 cm
Štednjak treba postaviti na pod, a ne na
podnožje.
Prozračivanje
Izgaranje plina je moguće zbog kisika u zraku
(2m3 zraka/sat x kW instalirane snage-provjerite
natpisnu pločicu s tehničkim podacima na
štednjaku).
Neophodno je obnoviti zrak kako bi produkti
izgaranja bili oslobođeni.
Strujanje zraka mora dolaziti izravno kroz otvore
vanjskih stijenki imajući slobodan prolaz od
najmanje 200 cm2.
Ti otvori bi trebali biti smješteni bliže podu,
suprotno od oslobađanja izgaranja plinova.
Ne smiju biti začepljeni ni s unutrašnje, niti sa
vanjske strane.
Za najbolju učinkovitost, najmanju
potrošnju i dulji životni vijek aparata, tlak
plina mora odgovarati vrijednostima
prikazanim u tablici 2.
Priključenje na plin
Štednjak je prilagođen radu sa vrstom plina koja
je označena na pločici s tehničkim podacima.
Može biti nužno da se koristi plin drugačiji od
onoga na koji je aparat podešen. U tom slučaju,
postupite prema uputama:
Ako aparat koristi plin butan ili propan, provjerite
to pomoću regulatora tlaka, tlak za butan treba
biti 28 mbar, a za propan 37 mbar.
25
Priključenje pomoću krute ili savitljive
cijevi (klasa 1)
1. Za gradski plin:
Savitljiva, nemetalna cijev
• Koristite savitljivu gumenu cijev ne dužu
od 1,5 m unutarnjeg promjera 15 mm
postavljenu sa svojim držačem.
• Provjerite da je pravilno postavljena i
učvršćena sponama.
Savitljiva cijev
• Savitljiva cijev (mehanički spoj)
maksimalna duljina 1,5 m;
• Savjetujemo da koristite savitljivu cijev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, ovisno o položaju slavine;
• Spojite jedan kraj cijevi na zatvorenu
slavinu, potom, prije smještanja aparata
između namještaja, spojite drugi kraj na
nastavak slavine, umećući brtvu.
• Štednjak smjestite tako da se petlja savitljive
cijevi nalazi u prostoru slobodnom od
namještaja.
Brtva
Dovod plina
Savitljiva
cijev
Prsten
Savitljiva
cijev
Kruta cijev
• Kruta cijev sa maticom.
2.
•
•
•
Spajanje na plin propan butan:
Savjetujemo da koristite savitljivu cijev, u
skladu s važećim propisima, ne kraću od 1
m, ta duljina je odabrana ovisno o
položaju spajanja na dovod plina;
Za stare butanske instalacije možete
korisititi savitljivu gumenu cijev
maksimalno 1,5 m duljine i promjera 6
mm, postavljenu s posebnim držačem za
butan.
Dobro ju učvrstite pomoću spone sa svake
strane.
Brtva
Držač za
butan
Savitljiva
guma
Ogrlica
26
Savitljiva
cijev
Aparat može biti priključen na dovod plina, sa
lijeve ili desne strane, sa jednim spojem.
Neophodno je postaviti savitljivu cijev sa
stražnje strane aparata kako je prikazano na
slici. Provjerite da gumena cijev ne dodiruje
oštre dijelove kao što je prikazano na slici.
Cijev treba biti učvršćena pomoću isporučene
spone. Pazite da cijev ne bude nagnječena ili
savijena tako da spriječava protok plina.
Provjerite pomoću sapunice nema li
propuštanja plina na spojevima cijevi.
priključak
savitljive cijevi
spona
Električko priključenje
Sve električarske radnje potrebne za
postavljanje ploče i kabla treba provesti
kvalificirani električar ili kompetentno osoblje,
u skladu s postojećim propisima.
ŠTEDNJAK MORA BITI UZEMLJEN.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko se ne pridržavate navedenih
sigurnosnih uputa.
Prije uključivanja, uvjerite se da napon
električkog priključka odgovara onome
navedenom na pločici sa tehničkim podacima.
U slučaju izravnog spajanja na mrežu,
neophodno je staviti između jedinice i mreže
višepolni prekidač s minimalnim razmakom od 3
mm između kontakata, u skladu s III kategorijom
prenapona.
Prekidač treba biti postavljen unutar razmaka od
2 m od ploče i mora bit lako dostupan nakon
završetka postavljanja.
Žutozeleni kabel uzemljenja ne smije biti
prekinut prekidačem.
UPAMTITE: Žica uzemljenja treba biti oko 10-
12 cm dulja od žice faze i neutralne žice.
Provjerite da kabel napajanja nije u dodiru sa
oštrim dijelovima prikazanim na slici.
Koristite kabel presijeka naznačenog u tablici br.
1.
Prije spajanja provjerite:
• da su osigurač i snaga mreže dovoljni za
normalno napajanje štednjaka (pogledajte
pločicu s podacima);
Kako postupiti?
• Odvijte i uklonite zaštitu sa stražnje strane
aparata;
• Spojite kabel na terminal štednjaka u
skladu s tablicom 1;
• Učvrstite pomoću spone kabla;
• Uvjerite se da priključak terminala
odgovara snazi mreže;
• Ponovo namjestite i učvrstite zaštitu sa
stražnje strane aparata.
27
Tablica br.1
Napon
Vrsta priključka
Jednofazni
Tip spoja
Jednofazni
Spoj kabela na
ploču s
priključcima
Mrežni napon
Napon grijaćih
elemenata
Snaga osigurača
230V~ / 230V 3~ / 400V 3N~ / 400V 2N~
Trofazni Y 3 ph. +
Trofazni
neutralno
Trofazni Y 3 faze
Trofazni
+ nula
1 2 3 4 5
L1
N
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
L1 L2 L3 N
L1
L2
L3
Dvofazni Y 2 ph. +
neutralno
Trofazni Y 2 faze +
nula
1
2 3 4 5
L1 L2
N
230V ~
230 V
400V 3~
230 V
230V 3~
230 V
400V 2N~
230 V
35 A
3 x 16 A
3 x 20 A
2 x 25 A
Promjena plina
Vaš štednjak je predviđen za rad sa prirodnim
plinom, propanom ili butanom.
Nije predviđen za butanski ili propanski zrak.
Zaljepite naljepnicu isporučenu s
aparatom
(rezervne
mlaznice,
odgovarajuće korištenoj vrsti plina).
Za promjenu vrste plina neophodno je:
• promijeniti mlaznice (ploča);
• podesiti minimalnu razinu;
• provjeriti plinski spoj.
SPECIFIKACIJA MLAZ NICA BR. 2
Cat : II 2H 3B/P
Plamenik
BRZI
POLUBRZI
POMOĆNI
28
Normalna
snaga (kW)
Smanjena
snaga (kW)
2,60
2,50
2,20
1,90
2,00
1,70
1,00
1,00
0,85
0,72
0,72
0,63
0,45
0,43
0,38
0,35
0,35
0,31
By-pass
(mm)
0,42
0,32
0,30
Vrsta plina
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
Prirodni plin
Butan
Propan
G20
G30
G31
G20
G30
G31
G20
G30
G31
Pritisak
(mbar)
Promjer
mlaznice (mm)
20
30
30
20
30
30
20
30
30
1,13
0,77
0,77
0,96
0,71
0,71
0,70
0,50
0,50
Potrošnja
g/h
181,78
157,11
145,43
121,40
72,71
60,70
Zamenjava šob plinskih gorilnikov
Štedilnikom so priložene šobe za druge vrste
plina; dimenzije lukenj na šobah so navedene
na šobi sami v milimetrih.
Pred kakršnimikoli modifikacijami ali
prilagajanjem za drugo vrsto plina morate
IZKLJUČITI štedilnik iz električnega
omrežja. Prepričajte se, da so vsi gumbi v
položaju ‘Izklopljeno’ in počakajte, da se
popolnoma ohladi.
Gorilniki
• Skinite rešetke za držanje posuda;
• Uklonite plamenike;
• Ključem broj 7 odvijte mlaznice i zamijenite
ih odgovarajućim mlaznicama za potrebnu
vrstu plina (vidi tablicu br. 2)
Po prilagajanju za novo vrsto plina se
prepričajte, da je minimalni plamen pravilno
nastavljen. Dotok zraka je pravilen, če je
višina plamena pribl. 4 mm.
Nema
strujanja
zraka
Pravilno
podešenje
Prejako
strujanje
zraka
Nastavitev primarnega zraka za zgornje
gorilnike ni potrebna.
Prepričajte se, da plamen ne ugasne, če
gumb za nastavljanje plamena hitro obrnete iz
maksimalnega v minimalni položaj.
Plamenici ploče
Vratite na mjesto plamenike i rešetke za
držanje posuda.
Nastavitev minimalnega plamena
Podešavanje najmanjeg plamena:
• Upalite plamenik.
• Okrenite kontrolu na položaj najmanjeg
plamena;
• Izvucite kontrolu;
• Odvijte ili zavijte by-pass vijak sve dok ne
postignete ispravan mali plamen.
• Za LPG zavijte upotpunosti by-pass vijak.
Vratite na mjesto sve dijelove slijedeći isti
postupak u obrnutom redoslijedu.
Provjerite to, brzim okretanjem kontrole od
maksimuma do minimuma, plamen se ne
gasi.
Gorilnik je pravilno nastavljen, če je plamen
enakomeren in tih in ugasne brez šuma.
29
www.electrolux.com
342 706 231 – 00 – 032009
Subject to change without notice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement