Electrolux ETV45000X User manual

Electrolux ETV45000X User manual
Sisältö
Ominaisuudet ........................................................ 3
Lisävarusteet ....................................................... 3
Esittely .................................................................. 4
Valmistelu ............................................................. 4
Turvallisuustoimet ................................................. 4
Kauko-ohjaimen yleiskuvaus ......................... 6
LCD TV ja toimintopainikkeet ................................. 7
Liitäntöjen kuvaus ................................................. 8
Strømtilkobling ....................................................... 9
Antenniliitäntä ..................................................... 10
LCD TV liittäminen tietokoneeseen ...................... 10
DVD-soittimeen liittäminen ................................... 11
Muiden liittimien käyttö ......................................... 12
Muiden laitteiden liittäminen Scart-johdon kautta . 12
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen ............ 13
Kauko-ohjaimen käyttöalue ................................. 13
TV:n kytkeminen ON/OFF (pois/päällä) ............... 14
TV:n kytkeminen pois päältä ........................... 14
Sisääntulon valinta ............................................. 14
Perustoiminnot .................................................... 15
Käyttö TV:n painikkeista .................................. 15
Äänitason asetukset ................................... 15
Ohjelmavalinta ............................................. 15
Siirtyminen Päävalikkoon ............................. 15
AV tila ......................................................... 15
Käyttö kauko-ohjaimesta ................................. 15
Ohjelman valinta (Edellinen tai Seuraava
ohjelma) ...................................................... 15
Ohjelman valinta (suoraan) ......................... 15
Alkuasetukset ..................................................... 16
Yleinen käyttö ..................................................... 17
Tiedoteruutu .................................................... 17
Elektroninen ohjelmaopas (EPG) ..................... 17
Tekstityksen näyttäminen ................................ 18
Teksti-TV ......................................................... 19
IDTV Valikkojärjestelmä ....................................... 19
Kanavalista ..................................................... 19
Koko kanavalistan selaaminen .................... 19
Kanavien siirtäminen kanavalistalla ............. 19
Koko kanavalistan selaaminen .................... 19
Kanavien siirtäminen kanavalistalla ............. 20
Kanavien uudelleennimeäminen .................. 20
Kanavien lukitseminen ................................. 20
Suosikkien asettaminen ............................... 21
Miten kanava lisätään suosikkilistaan .......... 21
Kanavan poistaminen suosikkilistalta .......... 21
SINISEN painikkeen käyttö suosikkikanavien
selaamiseen ................................................ 21
Ruutuohjeet ................................................. 21
Asennus ......................................................... 22
Automaattihaku ........................................... 22
Manuaalihaku .............................................. 23
Alkuasetus .................................................. 23
Konfigurointi ................................................ 24
Suosikkitila ................................................... 24
Kanavalista ................................................. 24
Kieliasetukset .............................................. 24
Järjestelmäkieli ............................................ 25
Äänikieli ....................................................... 25
Tekstityskieli ................................................ 25
Ikälukitus ..................................................... 25
Valikkolukko ................................................. 25
Aseta lukko näppäin .................................... 25
Aika-asetus ................................................. 25
Vastaanottimen päivitys .............................. 26
Ajastimet ..................................................... 26
TV:n asetus ................................................ 27
Tavallinen käyttöliittymä ............................... 27
Analogiset TV-valikkojärjestelmän selaaminen .... 28
Analogisen TV:n valikkokartta ............................ 29
Analogisen TV:n valikkojärjestelmä .................... 30
Äänivalikko ...................................................... 30
Äänenvoimakkuus ....................................... 30
Tasapaino ................................................... 30
Äänitila ........................................................ 30
AVL ............................................................. 30
Tehoste ....................................................... 30
Taajuuskorjain ............................................. 30
HP Volume (HP-äänenvoimakkuus) ............. 30
Tallenna ....................................................... 30
Kuvavalikko ..................................................... 30
Kuvatila ....................................................... 31
Kirkkaus/Kontrasti/Väri/Terävyys/Varisävy 31
Värilämpötila ................................................ 31
Huonevalaistus ........................................... 31
Kuvan suurennus ....................................... 31
Tallenna ....................................................... 31
Toimintovalíkko ................................................ 31
Uniajastin .................................................... 31
Kieli ............................................................. 31
Lapsilukko ................................................... 31
Valikkoväri ................................................... 32
Suosikkitila .................................................. 32
Asennusvalikko ........................................... 32
Ohjelmointi ................................................... 32
Ohjelma ................................................. 32
Aaltoalue ............................................... 32
Kanava ................................................. 32
Standardi ............................................... 32
Värijärjestelmä ...................................... 32
Etsiä ...................................................... 32
Videotila ...................................................... 32
Dekooderi .................................................... 33
Tallenna ................................................. 33
A.P.S. .................................................... 33
A.P.S. Maa .................................................. 33
Teksti-TV alue ............................................. 33
Asennusvalikko AV-tiloissa ......................... 33
Ohjelmointi ............................................. 33
Värijärjestelmä ...................................... 34
Ohjelmataulukko .......................................... 34
Nimi ...................................................... 34
Suomi - 1 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
1 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Siirrä ..................................................... 34
Poista .................................................... 34
APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä) ........................... 34
Suosikkitila ............................................ 34
Ohjelmalukko ......................................... 34
Syötä PIN-koodi ..................................... 35
PC-tilan valikkojärjestelmä ................................... 35
Äänivalikko ...................................................... 35
Ominaisuudet-valikko ...................................... 35
PC-kuvan valikko ............................................. 35
Geometriavalikko ......................................... 35
Vaakapaikka .......................................... 36
Pystypaikka ........................................... 36
Kello ...................................................... 36
Vaihe .................................................... 36
Automaattisäätö .................................... 36
Tv Tietojen näyttö ............................................... 36
Mykistystoiminto ................................................. 36
Henkilökohtaiset asetukset ................................. 36
Zoom tilat ............................................................ 36
Auto ............................................................ 36
4:3 ............................................................... 36
16:9 ............................................................. 37
Tekstitys ...................................................... 37
Teksti-TV ............................................................ 37
Vihje ................................................................... 38
Ruudun hoito ................................................... 38
Paikallaan oleva kuva ...................................... 38
Ei virtaa ........................................................... 38
Heikko kuvalaatu ............................................. 38
Ei Kuvaa .......................................................... 38
Ääni ................................................................ 38
Kauko-ohjain ................................................... 38
Tulolähteet ...................................................... 38
CI Moduuli ........................................................ 38
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat ......... 39
Tietoja käyttäjille Euroopan unionin maissa ...... 39
Tekniset tiedot ..................................................... 40
Nastojen määritys ............................................... 41
Suomi - 2 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
2 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Ominaisuudet
Lisävarusteet
• Kauko-ohjattu väri-TV.
• Täysin integroitu Digitaali TV (DVB-T).
• 100 ohjelmaa VHF, UHF kaistoilta tai
kaapelikanavaa voidaan esiasettaa.
M
INFO
SELECT
• Voi virittää kaapelikanavat.
OK
• TV:n ohjaus on erittäin helppoa sen
valikkojärjestelmästä johtuen.
• Siiinä on kaksi Scart liitintä ulkoisille laitteille
(kuten video, videopelit, äänijärjestelmät
jne.)
• Stereo äänijärjestelmä (German+Nicam).
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
PP<P
I-II
• Täysitoiminen Teksti-TV
/
• Fastext (10 sivua), Top text.
/
GUIDE
WIDE
• Suosikkikanavat.
• Kanavalukko.
Lisävarusteet
• Kuulokkeiden liitäntä.
• A.P.S. (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä).
• Kaikki ohjelmat voidaan nimetä.
• Automaattiviritys eteen- tai taaksepäin.
• Uniajastin.
Paristot
• Lapsilukko.
• Automaattinen äänen mykistys kun ei
lähetystä.
2 X AAA
• NTSC Toisto.
• Siinä on kaksi HDMI liitintä Digitaalivideolle
ja äänelle. High defeniotion signaalin
vastaanotto.
• AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin).
Ohjekirja
• Jos signaalia ei havaita 5 minuutissa, TV
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
• PLL (Taajuushaku).
• PC Input.
• Plug&Play Windows 9X, ME, 2000, XP, Vista
ohjelmille.
• Ääni linjaulostulo
Suomi - 3 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
3 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
2. Virtajohto
Esittely
Kiitos että valitsit tämän tuotteen.
Tämä ohjekirja auttaa sinua TV:n
käytössä. Lue ohjekirja huolellisesti
ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ohjekirjaa turvallisessa paikassa.
Valmistelu
Älä aseta laitetta, huonekalua jne. virtajohdon
päälle, tai litistä johtoa. Käsittele johtoa
pistokkeesta. Älä irroita vetämällä johdosta
äläkä koskaan koske johtoon märillä käsillä
koska tämä voi johtaa oikosulkuun tai
sähköiskuun. Älä tee solmua johtoon tai sido
Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm väli
sitä muiden johtojen kanssa. Virtajohto tulee
sijoittaa siten, ettei sen päälle astuta.
tuuletusta varten. Estääksesi kaikki viat ja
vaaralliset tilanteet, älä aseta mitään esineitä
Viallinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Jos se on viallinen ja vaihdettava,
laitteen päälle.
tulee vain pätevöityneen henkilön suorittaa
vaihto.
Käytä laitetta kohtuullisissa lämpötiloissa.
3. Kosteus ja vesi
10 cm
käyttämästä kylpyhuoneessa, keittiön
tiskialtaan tai pesukoneen lähellä). Älä altista
10 cm
10 cm
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa (vältä
laitetta sateelle tai vedelle, koska tämä voi olla
vaarallista, äläkä myöskään aseta nesteellä
täytettyjä esineita, kuten kukkamaljakoita
laitteen päälle. Vältä valumia tai roiskeita.
Turvallisuustoimet
Lue
seuraavat
huolellisesti.
turvallisuusohjeet
1. Virta
•
Käytä
aina
mukana
toimitettua
verkkovirtasovitinta.
• Käytä vain verkkovirtasovittimessa määritettyä
teholähdettä.
• Käytössä verkkovirtasovittimen pinta lämpenee.
Tämä on normaalia, eikä osoitus viasta.
• Älä peitä verkkovirtasovitinta millään
materiaalilla sen ollessa käytössä. Jätä
vähintään 15 cm alue verkkovirtasovittimen
ympärille.
• Verkkovirtasovittimen turvaohjeet ja normit
lukevat sen kannessa.
Varoitus: Jos TV:tä ei käytetä pitkään aikaan
irroita virtajohto seinäpistokkeesta.
Jos jokin kova esine tai nestettä kaatuu
laitteen päälle, irroita virtajohto ja anna
pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite
ennen käyttöä.
4. Puhdistus
Irroita verkkovirtasovitin pistorasiasta ennen
puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä tai
suihkepesuaineita Käytä pehmeää kuivaa
kangasta.
5. Tuuletus
Raot ja aukot vastaanottimen takakannessa
on tuuletusta varten ja luotettavan toiminnan
takaamiseksi.Estääksesiylikuumentumisen,
ei näitä aukkoja saa peittää millään tavalla.
6. Kuumuus ja liekit
Vastaanotinta ei tule asettaa tulen tai erittäin
kuumien
lämpölähteiden,
kuten
sähkölämmittimien, lähelle. Varmista ettei
Suomi - 4 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
4 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
avotulia, kuten kynttilöitä, aseteta laitteen
päälle.
7. Ukonilma
Irrota laite verkkovirrasta ukonilmalla, tai kun
se on käyttämättömänä pidemmän aikaa
8. Varaosat
Jos varaosia tarvitaan, varmista että korjausta
suorittava henkilö käyttää valmistajan
määrittämiä osia tai osia joiden tekniset
“Laite kytketään irti virtapistokeesta, joten
ominaisuudet ovat samat kuin alkuperäisten
osien. Väärät varaosat voivat johtaa
Varoitus: Loukkaantumisien välttämiseksi,
laite on asennettava kunnolla lattialle/seinään
tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin.
asennusohjeiden mukaisesti.
9. Huolto
“LCD-paneeli on korkeateknologinen tuote
jossa on noin miljoona transistoria joka tarjoaa
erinomaisen kuvalaadun. Joskus muutama
toimimaton pikseli voi näkyä ruudulla kiinteänä
sinisenä, punaisena tai vihreänä pisteenä.
Huomaa ettei tämä vaikuta laitteen
toimintaan.”
Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoiselle
henkilölle. Älä poista kantta itse, koska tämä
voi johtaa sähköiskuun
Hävittämisohjeet:
• Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.
Pakkausmateriaalit kuten muovikelmu tulee
pitää lasten ulottumattomissa.
sen tulee olla helposti käytettävissä.”
“ÄLÄ JÄTÄ LAITETTA VALMIUSTILAAN TAI
PÄÄLLE PITKÄKSI AIKAA POISTUESSASI
KOTOA”
• Paristoja, mukaanlukien ne jotka eivät
sisällä raskasmetalleja, ei saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Hävitä paristot
ympäristöystävällisellä tavalla. Kysy ohjeita
alueesi jätteenkäsittelystä
• Kylmä katodi liostelamppu LCD PANEELI
sisältää pienen määrän elohopeaa, noudata
paikallisia jätehuoltomääräyksiä sen
hävittämisessä.
Varmista, että kytkentä on oikein maadoitettu.
Liitä verkkovirtasovitin maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitetulla
virtajohdolla. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy
lisätietoja sähkömieheltä.
Suomi - 5 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
5 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Liitä maajohto
huolellisesti.
Kauko-ohjaimen yleiskuvaus
Valmiustila
Osoitin ylös
Osoitin oikealle
Info
31
29
TV/Digital TV tila
Ulkoinen lähde
OK
Update / Ei toimintoa
Hakemistosivu Elektroninen
27
ohjelmaopas (EPG)
Näytä/Kytkeydy TV:stä tietokoneeseen
26
Teksti-TV
Aika
25
Osoitin alas
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
PP
0
-/-EXIT
Laajenna/kuvakoko
Mix/Ei toimintoa
Henkilökohtaiset säädöt
Okay (Tallenna)
4
INFO
SELECT
Asenna
Hold / Ei toimintoa
Ohjelma alas
Äänentaso alas
M
28
Ominaisuus / Äänikieli Päällä/pois
DTV:ssa
Edellinen ohjelma/Ei toimintoa
Mono-Stereo/Dual I-II
2
3
30
Ohjelma ylös
Äänentaso ylös
Ääni/Sivu ylös
Kuva/Tekstitys pällä-pois/Sivu alas
1
32
Suora ohjelma
Kaksinumeroinen/ei toimintoa
P+
24
23
22
21
20
19
18
17
TV
DTV
AV
10
11
/
/
GUIDE
WIDE
Cursor left
31 Menu
32 Mykistä
Suomi - 6 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
6 SVHS)+.p65
7
9
SOURCE
I-II
6
8
PSWAP
P<P
5
24.09.2007, 16:59
12
13
14
15
16
LCD TV ja toimintopainikkeet
VOLUME
VOLUME
P/CH
P/CH
- VOLUME +
MEN U
TV/ AV
MENU
TV/AV
MENU
STAND BY
TV/AV
- P/CH +
Suomi - 7 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
7 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Liitäntöjen kuvaus
J
HDMI-1
DC 12 V
V+
V+
V-
V-
Y PB PR
PC Input liitäntä on tarkoitettu tietokoneen liittämiseen TV:seen.
Liitä tietokonekaapeli TV:n PC INPUT ja tietokoneen ulostuloliittimen väliin.
HDMI sisääntulot on tarkoitettu HDMI liittimellä varustettujen laitteiden liittämiseen.
LCD Televisio näyttää teräväpiirtokuvaa laitteista kuten teräväpiirto-satelliittivastaanotin tai
DVD-soitin. Nämä laitteet on liitettävä HDMI liittimen tai komponenttiliittimen kautta. Nämä
liittimet hyväksyvät joko 720p tai 1080i signaaleja. Ääniliiäntää ei tarvita HDMI - HDMI
liitännässä.
Äänisisääntuloja käytetään ulkoisen laitten äänisignaalien liittämiseen.
Liitä äänijohto TV:n ÄÄNISISÄÄNTULOJEN ja laitteen ÄÄNIULOSTULON välille.
Komponenttiäänen ulostuloja käytetään komponenttiäänen liitäntään.
Liitä äänijohto TV:n KOMPONENTTI ÄÄNISISÄÄNTULOJEN ja laitteen ääniulostulojen välille.
Komponenttiäänen ulostuloja (YpBPr) käytetään komponenttivideon liitäntään.
Voit liittää komponenttivideon ja ääniliitännät laitteeseen, jossa on komponenttiulostulo. Liitä
komponenttivideon johdot TV:n KOMPONENTTIVIDEOSISÄÄNTULOJEN ja laitteen
komponenttivideoulostulojen välille. Kun liität, tarkasta että kirjaimet TV:ssä, “Y”, “Pb”, “Pr”
vastaavat laitteen liittimiä.
Kuulokket liitintä käytetään ulkoisten kuulokkeiden liittämiseen järjestelmään.
Suomi - 8 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
8 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Liitä KUULOKKEET liitin kunnellaksesi TV:n ääntä kuulokkeista (lisävaruste).
SCART liitin on tarkoitettu ulkoisille laitteille.
Liitä SCART johto TV:n SCART liittimen ja ulkoisen laitteen SCART liittimen välille (esim.
dekooder, video tai DVD-soitin).
Huomautus:
Jos ulkoinen laite kytketään SCART liittimien kautta, TV kytkeytyy AV tilaan
automaattisesti. Jos molemmat liittimet ovat käytössä, on SCART
ensiöliitin.
RF sisääntulo liitetään antenniin tai kaapeliin.
Huomaa, että jos käytät dekooderia tai mediatallenninta, on antennikaapeli liitettävä laitteen
kautta televisioon sopivalla antennikaapelilla, kuten alla olevassa kuvassa on osoitettu.
CI aukko ja SPDIF ulostulo.
CI aukkoa käytetään CI kortin asettamiseen. CI-kortilla voit katsoa maksullisia kanavia.
Lisätietoja on kohdassa “Tavallinen käyttöliittymä”.Virtaliitäntä
Strømtilkobling
TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi 220-240V AC. Tähän tarkoitukseen käytetään 12V
DC sovitinta.
Suomi - 9 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
9 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Antenniliitäntä
• Liitä antenni tai kaapeli TV:n takaosassa olevaan ANTENNISISÄÄNTULO liittimeen.
Aerial Input
LCD TV liittäminen tietokoneeseen
nähdäksesi tietokoneen kuvan LCD TV:ssä, voit liittää tietokoneen TV:seen.
• Sammuta tietokone ja TV ennen liitäntää.
• Käytä 15-nastan D-sub näyttökaapelia tietokoneen liittämiseen LCD TV:seen.
• Kun olet valmis, vaihda PC-lähteeseen. Katso kohtaa, “Sisääntulon valinta”.
• Aseta resoluutio itsellesi sopivaksi.
PC cable
(not supplied)
to PC output
Suomi - 10 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
10 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
DVD-soittimeen liittäminen
Jos haluat liittää DVD-soittimen LCD TV:seen, käytä TV:n liittimiä. DVD-soittimien liittimet
voivat olla erillaiset. Katso lisätietitoja DVD-soittimen käyttöohjeista. Sammuta laite ja TV
ennen liitäntää.
Huomautus: Kuvassa näkyvät johdot eivät sisälly toimitukseen.
• Jos DVD-soittimessa on HDMI liitin, voit liittää sen kautta. Kun liität DVD-soitimen alla kuvatulla
tavalla, vaihda HDMI-lähteeseen. Katso kohtaa, “Sisääntulon valinta”.
• Useimmat DVD-soittimet liitetään KOMPONENTTILIITTIMIEN kautta. Käytä
komponenttivideojohtoa videosisääntulon liittämiseen. Äänen käyttöön ottamiseksi, käytä
komponenttiäänikaapelia alla kuvatulla tavalla. • Kun olet valmis, vaihda YPbPr -lähteeseen.
Katso kohtaa, “Sisääntulon valinta”.
• Voit myös liittää SCART 2–liittimien kautta Käytä SCART-kaapelia alla kuvatulla tavalla.
SCART
sockets
Component
audio
inputs
HDMI
inputs
SCART
cable
Component
video
inputs
Component
video
cable
Component
audio
cable
HDMI
cable
Huomautus:
nämä kolme liitäntämenetelmää suorittavat saman toiminnon mutta eri
laatuisina. Kaikkia kolmea menetelmää ei tarvitse käyttää.
Suomi - 11 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
11 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Muiden liittimien käyttö
Voit liittää useita eri laitteita LCD TV:seen. Mahdolliset liitännät on kuvattu alla. Huomaa.
Kuvassa näkyvät johdot eivät sisälly toimitukseen.
• Käytä äänikaapelia ulkoisten kaiuttimien liittämiseen. Älä vaihda AUDIO LEFT ja AUDIO
RIGHT liittimiä. Avaa LCD TV ulkoiset kaiuttimet kun kaikki liitännät on suoritettu. Katso
lisätietoja kaiuttimien käyttöohjeesta.
External speakers
Muiden laitteiden liittäminen Scart-johdon kautta
Useimmat laitteet tukevat SCART-liitäntää. Voit liittää; DVD-tallentimen, videon tai dekooderin
LCD TV:seen SCART-liittimillä. Huomaa. Kuvassa näkyvät johdot eivät sisälly toimitukseen.
• Sammuta TV ja laitteet ennen liitäntää.
• Katso lisätietitoja laitteen käyttöohjeista.
DVD Recorder
scart
sockets
VCR
Decoder
Suomi - 12 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
12 SVHS)+.p65
24.09.2007, 16:59
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
• Posta paristotilan kansi kauko-ohjaimen
takaa vetämällä sitä varovasti taaksepäin
Kauko-ohjaimen käyttöalue
• Osoita kauko-ohjain LCD TV:n tunnistinta
kohden ja paina painiketta.
osoitetusta kohdasta.
• Aseta kaksi AAA/R3 tai vastaavaa paristoa
sisään. Aseta paristot alla osoitetussa
suunnassa ja asenna paristotilan kansi
paikalleen.
30
30
M
INFO
SELECT
OK
Huomautus:
Poista paristot kaukoohjaimesta jos sitä ei
ABC
DEF
GHI
1
2
3
JKL
MNO
PQR
4
5
6
STU
VWX
7
8
9
PP
0
-/--
YZ
EXIT
P+
käytetä pitkään aikaan.
Muutoin se voi vaurioitua
PP<P
I-II
/
paristojen vuodoista
/
GUIDE
WIDE
Kauko-ohjaimen käyttöalue on noin 7m/
23ft.
Suomi - 13 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
13 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
TV:n kytkeminen ON/OFF
(pois/päällä)
Sisääntulon valinta
TV kytketään päälle kahdessa vaiheessa:
Kun olet liittänyt ulkoiset laitteet TV:seen, voit
vaihtaa eri sisääntulolähteisiin.
1- Liitä virtajohto järjestelmään. Paina TV:n
• Paina
virtapainiketta. TV kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan (lisävaruste).
AV
painiketta kauko-ohjaimessa
kunnes haluamasi lähde on korostettu. TV
kytkeytyy lähteeseen lyhyen ajan kuluttua.
2- Kytkeäksesi TV valmiustilasta päälle:
Paina numerpainiketta kauko-ohjaimessa, "P/CH" tai "P/CH+" painiketta TV:n alaosassa
Source
tai “P-” tai “P+” painiketta kauko-ohjaimessa
jolloin viimeksi käytetty tila tulee päälle.
TV
Kummallakin menetelmällä TV kytkeytyy
päälle. Kun TV avataan ensimmäisen kerran
tulee seuraava ruutu esiin.
TV:n kytkeminen pois päältä
• Paina “
EXT1
PC
YPBPR
DTV
HDMI
(stand-by)” painiketta kauko-
ohjaimessa tai Päälle/Pois painiketta
TV:ssä, jolloin TV siirtyy valmiustilaan.
Kytke virta pois kokonaan painamalla Päälle/
Pois painiketta TV:n tai irrottamalla virtajohto
pistrorasiasta.
Suomi - 14 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
14 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Äänitason asetukset
Perustoiminnot
Voit käyttää TV:tä sekä kauko-ohjaimesta
että paneelista etuosassa.
Käyttö TV:n painikkeista
Äänitason asetukset
• Paina
+
Paina
V+
painiketta
lisätäksesi
äänenvoimakkuutta. Paina V- painiketta
alentaaksesi äänenvoimakkuutta. Äänitason
asteikko (liukuri) tulee esiin ruutuun.
- painiketta pienentääksesi tai
painiketta
korottaaksesi
äänenvoimakkuutta, jolloin äänitason
asteikko (liukuri) tulee esiin ruutuun.
Ohjelmavalinta
• Paina P/CH + painiketta valitaksesi seuraava
Ohjelman valinta (Edellinen tai
Seuraava ohjelma)
• Paina P- painiketta valitaksesi edellinen
ohjelma.
• Paina P+ painiketta valitaksesi seuraava
ohjelma.
ohjelma tai P/CH - valitaksesi edellinen
ohjelma.
Siirtyminen Päävalikkoon
• Paina MENU painiketta siirtyäksesi
Päävalikkoon. Valitse Päävalikosta alivalikko
käyttämällä P/CH - tai P/CH + painikkeita ja
- tai
+ painikkeilla.
valitse alivalikko
Lisätietoja valikkojen käytöstä on kohdassa
Ohjelman valinta (suoraan)
Valikkojärjestelmä.
• Paina numeropainikkeita kauko-ohjaimessa
AV tila
• Paina TV/AV painiketta TV:n oikeassa
laidassa olevassa ohjauspaneelissa
vaihtaaksesi TV AV- tilaan.
valitaksesi ohjelman 0 ja 9 väliltä. TV siirtyy
valittuun ohjelmaan. Valitse ohjelmanumerot
10 -999 (IDTV) tai 10-99 (analoginen), välillä
painamalla haluamasi ohjelman numeroita
Käyttö kauko-ohjaimesta
peräkkäin (esim. ohjelmalle 27, paina ensin
2 ja sitten 7). Kun toisen numeron
• Kauko-ohjain on tarkoitettu kaikkien TV:n
toimintojen ohjaukseen. Toiminnot kuvataan
painamisaika päättyy, tulee ensimmäisen
numeron mukainen ohjelma esiin. Aikaviive
TV:n valikkojärjestelmän mukaisesti.
on noin 3 sekuntia.
• Valikkojärjestelmä on kuvattu seuraavissa
kohdissa.
• Paina ohjelmanumeroa suoraan valitaksesi
yksi-numeroinen ohjelma uudestaan.
Suomi - 15 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
15 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Alkuasetukset
löydettyjen kanavien nimet. Tämä toiminto
Kun TV avataan ensimmäisen kerran, tulee IDTV
esiin ruudulla. Koska IDTV:tä käytetään
ensimmäistä kertaa, ei kanavia ole tallennettu
muistiin.
Kun TV kytketään päälle ensimmäisen kerran,
tulee kielivalikko esiin ruutuun. Viesti “Tervetuloa
ole hyvä ja valitse kieli!” on kirjoitettu kaikilla
kestää noin 5 minuuttia. Voit perua
hakutoiminnon milloin tahansa painamalla M
painiketta. Seuraava ruutuvalikko voidaan
näyttää automaattisen haun aikana:
Automaattihaku
Mendip: BBC ONE
Mendip: BBC TWO
kielillä peräkkäin ruutuvalikossa.
Painamalla  tai  painikkeita korostat kielen
jota haluat käyttää ja paina sitten OK
painiketta. Valintaruudussa, “Aseta kieli” on
kirjoitettu “OK” kohdan viereen osoittamaan,
että “VALITSE painikkeen painaminen
valitsee korostetun kielen.”
Saat lisätietoja valikoiden käytöstä painamalla
painiketta. Paina
painiketta uudestaan
42 %
MENU
100 %
Peruuta haku
Kun Automaattihaku on valmis, tulee
seuraava viesti esiin ruudulle kysyen
suoritetaanko analogisten kanavien haku. TV
kytkeytyy analogiseen TV-tilaan.
Haluatko etsiä
analogikanavia?
poistuaksesi ohjevalikosta.
Tämän jälkeen ”Alkuasetuksen” ruutuvalikko
tulee ruutuun. Painamalla  tai  painikkeita
korostat maan jota haluat käyttää ja paina
sitten OK painiketta.
Kyllä
Ei
Aloita analogisten kanavien haku valitsemalla
“Kyllä”. Seuraava analogisten kanavien
hakuvalikko tulee esiin.
Ensiasennus
Valitse maa
OK
Suomi
Aseta maa ja jatka asennusta
Kun ”alkuasetukset” ovat valmiit, seuraava
viesti tulee ruutuun.
Haluatko käynnistää automaattihaun?
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
Kyllä
Ei
Kieli
Maa
Teksti alue
• Aloita automaattihaku valitsemalla “Kyllä”,
tai peru se valitsemalla “Ei”.
• Valitse “Kyllä tai ”Ei”, korostamalla se  tai 
painikkeella ja paina OK (SELECT) painiketta.
IDTV virittää automaattisesti UHF-taajuuden
kanavat 21 - 68 etsien maanpäällisiä
digitaalisia TV-lähetyksiä ja näyttäen
Finnish
Finland
Länsi- Europa
Tarkista Antennikaapeli
Käynnıstä : Ok
Aseta Kieli (Language) painamalla  tai 
painiketta. Korosta Maa (Country) kohta
painamalla  tai  painiketta ja aseta se 
tai  painikkeella. Korosta
a Teksti-TV alue (Txt.
a. Valitse
region) painamalla  tai  painiketta.
alue  tai  painikkeella. Paina
Suomi - 16 -
fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
16 SVHS)+.p65
Poistu: Ok
24.09.2007, 17:00
TV
DTV
painiketta peruaksesi. Kun olet valmis, paina
• Siinä näkyy kanavan nimi, yhdessä sen
OK painiketta jatkaaksesi ja seuraava
ruutuvalikko tulee esiin.
luettelonumeron kanssa ja tietoja sen
signaalin vahvuudesta tällä viritetyllä kanavalla.
• Nykyisen ja seuraavan ohjelman alkamisja päättymisajat näkyvät myös ruudussa.
• Aikatiedot näkyvät kanavanimen yhteydessä.
Vihje: Kaikki kanavat eivät lähetä ohjelmatietoja.
Jos ohjelmien nimi tai aika ei ole
käytettävissä, näkyy ‘Ohjelmatietoja ei
saatavilla’ tiedoteruudussa.
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
Auto. käynnissä Tila:
Tarkka haku
78 %
Huomautus: Jos valittu kanava on lukittu, on neljänumeroinen koodi syötettävä jotta sitä voitaisiin
katsoa. Tässä tilanteessa valintaruudussa
Poistu: TV
pyydetään syöttämään salasana:
Kun alku aps on päättynyt, ohjelmalista tulee
ruudulle. Ohjelmalistalla näet ohjelmille
Syötä lukon avain
annetut ohjelmanumerot.
Jos et hyväksy ohjelmien sijaintia ja/tai nimeä,
Elektroninen ohjelmaopas (EPG)
voit muuttaa niitä Ohjelmataulukossa. Katso
lisätietoja kohdasta “Ohjelmataulukko”.
Jotkut kanavat lähettävät tietoja nykyisestä ja
seuraavasta tapahtumasta. Huomaa että
Yleinen käyttö
Painamalla TV DTV painiketta katsoessasi ohjelmaa,
voit vaihtaa TV:n digitaalisen maanpäällisen lähetyksen
tapahtumatiedot päivittyvät automaattisesti. Jos
kanava ei lähetä tapahtumatietoja, vain
kanavamerkit ja “Ei tietoja käytettävissä” näkyvät.
ja analogisen lähetyksen välillä.
• Paina GUIDE-painiketta nähdäksesi EPG-valikon.
Tiedoteruutu
• Paina  tai  painiketta navigoidaksesi
Kanavissa tai Ohjelmissa.
• Aina kun vaihdat kanavaa P+ tai P - näppäimillä
tai numeronäppäimillä, vastaanotin näyttää
kuvan yhdessä kuvaruudun alaosassa
näkyvän tiedoteruudun kanssa. Tämä pysyy
ruudulla noin kolmen sekunnin ajan.
•
Tiedoteruutu
saadaan
esiin
• Paina  tai  painiketta navigoidaksesi
kanava- ja ohjelmalistoissa.
• EPG Valikossa voit nähdä lisätietoja
painamalla
näppäintä.
myös
painiketta milloin tahansa
painamalla
kun TV:tä katsotaan. Painamalla uudestaan
Elektroninen ohjelmaopas
News
Kes 31/7 09:13
10:00-11.00
näppäintä poistaa tiedoteruudun.
1
CH 48
Nyt:
BBC ONE
1
09:10
ONE
Signaali :
NEWS
Seuraa... Points West
04:35-11:00
11:00-17:55
• Tiedoteruudussa näkyy tietoja valitusta
kanavasta ja sen ohjelmista.
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. FIVE
Commonwealth … Nachrighten
Driven Crazy
Clifford The Big Red Dog
The Chart
Dawson’s Creek
The Chart
Dawson’s Creek
Navoigoi
Aikataulu
OK
Suomi - 17 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
17 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Katso
Lisää
• Voit sulkea ikkunan painamalla samaa
painiketta uudestaan.
seuraava EPG-valikko ruutuun:
Elektroninen ohjelmaopas
• EPG Valikossa kaikki kanavat näkyvät. Nykyinen
kanava on korostettuna kun siirryt EPGvalikkoon.
• Käytä  tai  painiketta kanavan
vaihtamiseen. Voit myös vierittää sivua ylös/
alas PUNAISELLA tai VIHREÄLLÄ
painikkeella. Painamalla OK painiketta voit
katsoa korostettua kanavaa.
• Jos korostat tapahtuman, lyhyt tapahtumakuvaus,
laajennettu tapahtumakuvaus, alkamis- ja
päättymisaika näkyvät ruudulla.
• Jos painat OK painiketta kun seuraava
tapahtuma on korostettuna, ilmestyy muistutus
korostetulle ohjelmalle ja kello näkyy
korostetulla kanavarivillä, kuten seuraavassa
EPG-valikko kuvassa näytetään.
Kes 31/7 09:13
BBC ONE
Kes 31/7, 20:00-22:00
1. BBC ONE
2. BBC TWO
5. Five
7. BBC Choice
11.DISCOVERY
15.BBC NEWS 24
17.BBCi
Ei tietoa
Navoigoi
Aikataulu
Katso
I Lisää
• Painamalla “KELTAISTA/SINISTÄ” painiketta
voit siirtyä päivän eteen-/taaksepäin
aikataulussa.
• Painamalla
/
painikkeita voit muuttaa
aikataulun aikaa.
painiketta voit katsoa
• Painamalla
yksityiskohtaisia ohjetietoja. Paina
painiketta
uudestaan
ohjevalikosta.
poistuaksesi
Ohjelmamuistutukset asetetaan ilmoittamaan
että ohjelma alkaa kun katsot jotain muuta
Varmistaaksesi
kanavaa. Jos asetat muistutuksen ohjelmaan,
varmista, että se on asetettu valmiustilaan. IDTV
etsii automaattisesti päivityksia kello 0,.00 joka
kysytään sinulta haluatko vaihtaa kanavaa kun
alkamisaika saavutetaan.
Elektroninen ohjelmaopas
News
Kes 31/7 09:13
10:00-11.00
Varmistaaksesi, että IDTV aina on päivitetty,
päivä, ja lataa ne IDTV:seen automaattisesti.
Tämä toiminto kestää n. 30 minuuttia.
Tekstityksen näyttäminen
Maanpäällisissä digitaalisissa TV-lähetysissä
1
Commonwealth …
Driven Crazy
The Chart
Closedown
Navoigoi
Aikataulu
Nachrighten
Clifford The Big Red Dog
Dawson’s Creek
Operation Crossbow I
OK
I
1. ONE
2. BBC TWO
5. five
5. TCM
ONE
Katso
Lisää
• Painamalla SINISTÄ painiketta voit katsoa
laajennettua ohjelma-aikataulua.
• Painamalla
painiketta voit katsoa
yksityiskohtaisia ohjetietoja. Paina
painiketta
uudestaan
ohjevalikosta.
poistuaksesi
(DVB-T) jotkin ohjelmat ovat tekstitetyt.
Tekstityksen voi ottaa käyttöön näissä
ohjelmissa.
•Aina kun VIHREÄÄ painiketta painetaan, tulee
tekstityksen valintaruutu esiin.Tekstitys
voidaan asettaa päälle tai Pois.
Tekstityskielivaihtoehdot, katso kohtaa
“Kieliasetukset” “Konfigurointivalikossa” .
Teksti-TV
Teksti-TV:n ja sen toimintojen käyttö on sama
kuin analogisessa Teksti-TV-järjestelmässä.
Katso lisätieoja kohdasta “Analoginen Teksti-
TV”.
• Painamalla SINISTÄ painiketta tulee
Suomi - 18 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
18 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
IDTV Valikkojärjestelmä
IDTV-valikko näkyy vain kun digitaalinen
maanpäällinen lähetys on käytössä. Paina
painiketta ottaaksesi IDTV käyttöön
TV:n ollessa analogisessa tilassa.
TV
DTV
• Paina M painiketta ja alla oleva valikko tulee
ruutuun:
Päävalikko
Kanavalista
• Katsoaksesi tiettyä kanavaa, korosta se  tai
 painikkeilla ja paina OK painiketta, kun
“Valitse” kohta Kanavalistavalikossa on
korostettu  tai  painikkeilla.
Kanavalista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
1
BBC ONE
Asennus
Valitse
Kokoonpano
Siirrä
Toiminto
Poista
Edit Nimi
Valitse kanavaSELECT
OK
Lukko
Suosikit
i
Katso
Lisää
Ajastimet
Kanavien siirtäminen kanavalistalla
TV-setup
• Paina  tai  painikkeita valitaksesi
siirrettävä kanava.
Yleisliittymä
Kanavalista
Käyttämällä kauko-ohjaimen  tai 
painikkeita päävalikossa, varmista että
ensimmäinen kohta, kanavalista, on
korostettu ja paina OK painiketta nähdäksesi
Kanavalista (Channel List).
Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa tästä valikosta:
• Koko kanavalistan selaaminen
• Paina  tai  painikkeita valitaksesi ‘’Siirrä’
kohta Kanavalistavalikossa.
• “Siirrä” lukee OK kohdan vieressä ilmaisten,
että painamalla OK siirtää korostetun
kanavan haluamaasi kohtaan kanavalistalla.
Kanavalistan ruutuvalikko näkyy alla:
Koko kanavalistan selaaminen
• Kanavien siirtäminen*
• Paina  tai  näppäintä valitaksesi
edellinen tai seuraava kanava.
• Kanavien poistaminen
• Voit painaa Vihreä / Punainen painikkeita
• Kanavien uudelleennimeäminen
selataksesi sivua ylös tai alas.
• Kanavien lukitseminen
• Katsoaksesi tiettyä kanavaa, korosta se  tai
 painikkeilla ja paina OK (SELECT) painiketta,
• Suosikkien asettaminen
• Kanavalista on kohta jossa kanavia hallitaan
*Alkuasetuksien yhteydessä suoritetusta
maavalinnasta riippuen, ei “SIIRRÄ”
toiminto kanavalistalla ole ehkä käytössä.
Koko kanavalistan selaaminen
• Paina  tai  näppäintä valitaksesi
edellinen tai seuraava kanava.
• Voit painaa
tai
sivua ylös tai alas.
painikkeita selataksesi
kun “Valitse” kohta Kanavalistavalikossa on
korostettu  tai  painikkeilla.
Kanavalista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Valitse
Toiminto
Siirrä
1
Poista
Edit Nimi
Valitse kanavaSELECT
OK
Suomi - 19 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
19 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
BBC ONE
Lukko
Siirrä
Suosikit
i
Lisää
Kanavien siirtäminen kanavalistalla
• Paina  tai  painikkeita valitaksesi
siirrettävä kanava.
• Paina  tai  painikkeita valitaksesi ‘’Siirrä’
kohta Kanavalistavalikossa.
• “Siirrä” lukee OK (SELECT) kohdan vieressä
ilmaisten, että painamalla OK (SELECT)
siirtää korostetun kanavan haluamaasi
kohtaan kanavalistalla. Kanavalistan
ruutuvalikko näkyy alla:
Kanavalista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Valitse
Toiminto
Siirrä
Kanavalista
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Valitse
Siirrä
Toiminto
1
Poista
Edit Nimi
Valitse kanava SELECT
OK
BBC ONE
Lukko
Suosikit
Editoi nimeä
i Lisää
Painamalla  tai  painiketta siirryt edelliseen/
seuraavaan merkkiin. Painamalla  tai 
painikkeita kytkee nykyisen merkin, Ts. ‘b’
merkistä tulee ‘a’  ja ‘c’  näppäimellä.
Painamalla numeropainikkeita ‘0...9’ korvaa
1
Poista
Edit Nimi
Valitse kanava SELECT
OK
BBC ONE
Lukko
Poista
Suosikit
i Lisää
Paina OK painiketta poistaaksesi korostettu
kanava listalta. Alla oleva viesti tulee ruutuun:
Paina M painiketta peruaksesi muokkaus tai
OK painiketta tallentaaksesi uusi nimi.
Kanavien lukitseminen
Kanavalukko tarjoaa salasanasuojatun pääsy
vanhempien asettamaan kanavaan
Jotta kanava voidaan lukita, on lapsilukon
Valittu palvelu poistetaan pysyvästi ja suosikkilista
kytketään pois päältä. Oletko varma?
Kyllä
korostetun merkin numerolla yksitellen kun
painiketta painetaan.
salasana tunnettava (oletusarvo on 0000 ja se
voidaan vaihtaa vain Konfigurointivalikon kautta).
Ei
• Paina  tai  painiketta korostaaksesi
haluamasi vaihtoehto.
• Jos OK (SELECT) painiketta painetaan kun
“Kyllä” on korostettuna, poistetaan korostettu
Painamalla  tai  painikkeita, korosta lukittava
kanava ja valitse “Lukitse” vaihtoehto
painamalla  tai  painiketta. Paina sitten OK
painiketta ja salasanan ruutu tulee esiin.
kanava.
Kanavalista
• Valitsemalla “Ei” peruu toiminnon.
Kanavien uudelleennimeäminen
Nimeä kanava uudestaan korostamalla se ja
painamalla  tai  painiketta. Korosta sitten
“Muokkaa nimeä” painamalla  tai 
painiketta. Paina OK (SELECT) painiketta
ottaaksesi toiminto käyttöön. Kanavalistan
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
10. RTL
Valitse
Toiminto
Siirrä
1
Poista
Edit Nimi
Valitse kanavaSELECT OK
ruutuvalikko näkyy alla:
Suomi - 20 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
20 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
BBC ONE
Lukko
Lukitse/vapauta
Suosikit
i Lisää
missä listassa kyseinen kanava sijaitsee.
Syötä lukon avain
yllä olevassa kuvassa, kuvake
(esim.
ilmaisee että BBC ONE on lisätty listaan 1.)
Suosikkien asettaminen
Kanavan poistaminen suosikkilistalta
Voit asettaa eri kanavia suosikeiksi jotta vain
niiden läpi on selattava. Asettaaksesi suosikin
• Korosta kanava jonka haluat poistaa
on
“Suosikit”
kohta
korostettava
Kanavalistavalikon alaosassa.
Asettaaksesi suosikin on “Suosikit” kohta
korostettava Kanavalistavalikon alaosassa.
Paina sitten OK näppäintä ja Muokkaa
Suosikit listaa valikko tulee esiin.
Suosikkikanavat voidaan luetella käyttämällä
List 1, List 2, List 3, List 4 tai List 5.
Nämä 5 listaa mahdollistavat erityyppisten
kanavien kuten (urheilu, musiikki, jne.)
luokittelun. Ja aktivoimalla suosikkilistan
numeron Konfigurointivalikon alivalikossa
kohdassa Suosikkitila, ovat vain kyseisen
listan kanavat käytössä.
suosikkilistalta.
• Korosta listanumero jolta kanava poistetaan,
ja paina OK painiketta. Listanumeroa
ilmaiseva kuvake katoaa valikosta.
Huomautus: Kanava voidaan lisätä
useampaan kuin yhteen listaan.
•
Ota Suosikit käyttöön siirtymällä
Konfigurointivalikkoon ja valitsemalla
listanumero jonka haluat aktivoida
Suosikkitilassa painamalla  tai  painiketta.
Peru suosikit asettamalla Suosikkitila pois
päältä.
SINISEN painikkeen käyttö
suosikkikanavien selaamiseen
Voit selata suosikkikanavalistaa painamalla
Kanalistan ruutuvalikko näyttää tältä:
SINISTÄ painiketta. Jokaisella SINISEN
painikkeen painalluksella voit
kanavalistan kanavia peräkkäin.
Editoi suosikkilistaa
selata
Kun kanavalista on valittu, voit selata
1. BBC ONE
2. BBC TWO
3. ITV 8
4. Channel 4
5. BBC THREE
6. Teletext
7. BBC FOUR
8. Sky Travel
9. UKHistory
suosikkikanavia painamalla P + tai P painikkeita.
Ruutuohjeet
Voit saada tietoja kaikkien valikoiden toiminnoista
Lista 1
Valitse Lista
Lista 2
Lista 3
Valitse kanavaSELECT
Lista 4
OK
Lisää/poista
Lista 5
i Lisää
painiketta. Kanavalistavalikoille,
painamalla
seuraava viesti tulee esiin:
Miten kanava lisätään suosikkilistaan
viritt
• Painamalla  /  painikkeita korostat
kanavan jonka haluat lisätä suosikkilistaan.
• Valitse listan numero painamalla 
painiketta.
/ 
• Painamalla OK painiketta korostettu kanava
lisätään valittuun listanumeroon.
Vihje: Painamalla
saat
näyttämällä IDTV:n tiedot.
ksesi
ohjeita
Asennus
Asennusvalikko
auttaa
pääasiassa
Kanavataulukon rakentamisessa tehokkaalla
• Jokaisen kanavan kohdalla kuvake ilmaisee
tavalla.
Suomi - 21 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
21 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Valitse asennusvalikko päävalikosta  tai 
painikkeella alla kuvatulla tavalla:
Haluatko etsiä
analogikanavia?
Kyllä
Päävalikko
Ei
Korosta “Kyllä” ja paina OK painiketta
Kanavalista
hakeaksesi analogisia kanavia. Seuraava
valikko tulee esiin analogisten kanavien
Asennus
Kokoonpano
hakemiseksi:
Ajastimet
TV-setup
Yleisliittymä
Valikko sisältää seuraavat kohdat:
• Automaattihaku
• Manuaalihaku
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
• Alkuasetus
Kieli
Maa
Teksti alue
Asennus
Tarkista Antennikaapeli
Automaattihaku
Manuaalihaku
Ensiasennus
Käynnıstä : Ok
Finnish
Finland
Länsi- Europa
Poistu: Ok
Aseta Kieli (Language) painamalla  tai 
painiketta. Korosta Maa (Country) kohta
painamalla  tai  painiketta ja aseta se 
Automaattihaku
tai  painikkeella. Korosta
a Teksti-TV alue (Txt.
Automaattihaku käynnistetään painamalla OK
(SELECT) painiketta Automaattihaku
(Automatic Search) kohteen ollessa
korostettuna.
a. Valitse
region) painamalla  tai  painiketta.
alue  tai  painikkeella. Kun olet valmis, paina
OK (SELECT) painiketta jatkaaksesi. Peru
painamalla TV painiketta.
Seuraava viesti ilmestyy ruutuun:
Ole hyvä ja tarkista antenniliitäntä. Haluatko
käynnistää automaattihaun? Entinen...
Kyllä
Ei
Korosta “Kyllä” tai “Ei” käyttämällä  tai 
painiketta ja paina OK (SELECT) painiketta
valitaksesi.
Jos “Kyllä”
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
valitaan,
Auto. käynnissä Tila:
Tarkka haku
automaattihaku
78 %
käynnistyy.
Poistu: TV
Valitsemalla “Ei” peruu automaattihaun.
Kun digitaalikanavien haku on valmis, viesti
Kun APS on päättynyt, ohjelmataulukko tulee
pyytää hakemaan analogisia kanavia:
ruudulle. Ohjelmataulukosta näet ohjelmille
annetut ohjelmanumerot.
Suomi - 22 -
fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
22 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Jos et hyväksy ohjelmien sijaintia ja/tai nimeä,
voit muuttaa niitä Ohjelmataulukossa. Katso
kohta “Asennusvalikko”.
Kaikki
lödetyt
kanavat
tallennetaan
järjestettyinä kanavanumeroiden mukaan.
Kaikki palvelut eivät ehkä ilmesty oikean
kanavanumeron kanssa. Tämä koska kaikki
lähetykset eivät sisällä kanavanumerotietoja.
Haluatko käynnistää automaattihaun?
Kyllä
Ei
Korosta “Kyllä” painamalla  tai  painiketta
ja paina OK painiketta aloittaaksesi asennus.
Kun digitaalikanavien haku on valmis, viesti
pyytää hakemaan analogisia kanavia:
Haluatko etsiä
analogikanavia?
Manuaalihaku
Manuaalihaussa
(
Manual
Search)
multipleksien
määrä
syötetään
manuaalisesti ja vain tästä haetaan kanavia.
Jokaisen toimivan kanavan numero,
signaalitaso, signaalilaatu ja verkonnimi
näkyvät ruudun alaosassa.
Manuaali- ja automaattihaussa, kaikkia
Kyllä
Ei
Korosta “Kyllä” painamalla  tai  painiketta ja
paina OK (SELECT) painiketta aloittaaksesi
analogisten kanavien haku. Seuraava valikko
tulee esiin analogisten kanavien hakemiseksi:
tietokannassa olemassa olevia kanavia ei
tallenneta jotta päällekkäisyyksiltä vältytään.
Alkuasetus
Käyttäjä
voi
käyttää
tätä
kohtaa
oletusasetusten lataamiseen, jotka on
asetettu laitteeseen tehtaassa.
Asenna tehdasasetukset korostamalla
“Alkuasetus” (First Time Installation) ja paina
OK painiketta, sinua pyydetään suorittamaan
muutama tehtävä. Valitse “Kyllä” painamalla
OK painiketta “Kyllä” ollessa korostettuna
poistaa olemassa olevan ohjelmataulukon.
Oletko varma, että haluat poistaa kaikki kanavat ja
asetukset ensiasennusta varten?
Kylää
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
Kieli
Maa
Teksti alue
Finnish
Finland
Länsi- Europa
Tarkista Antennikaapeli
Käynnıstä : Ok
Poistu: Ok
Aseta Kieli (Language) painamalla  tai 
painiketta. Korosta Maa (Country) kohta
painamalla  tai  painiketta ja aseta se 
tai  painikkeella. Korosta
a Teksti-TV alue (Txt.
a. Valitse
region) painamalla  tai  painiketta.
alue  tai  painikkeella. Kun olet valmis, paina
Ei
Kun tehdasasetukset on ladattu, tulee
“Alkuasetus” valikko esiin.
OK painiketta jatkaaksesi. Peru painamalla
TV
DTV painiketta.
Kielivalikko näkyy ruudulla ensimmäisenä.
Valitse haluamasi kieli  tai  painikkeella ja
Konfigurointi
paina OK (SELECT) painiketta aktivoidaksesi se.
ja  näppäintä kahdesti korostaaksesi
Konfiguraation, paina sitten OK nähdäksesi
Kun kieli on valittu, esiin tuleva viesti pytää
aloittamaan automaattihaun.
Paina M näppäintä näyttääksesi Päävalikon
konfiguroinnin valikkoruudun. Paina M
painiketta poistuaksesi valikosta.
Suomi - 23 -
fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
23 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Kanavalista
Päävalikko
Kanavalista
Korosta Kanavalista (Channel List )
Konfiguraatiovalikossa painamalla  tai 
Asennus
painiketta.
Kokoonpano
Käytä  tai  painiketta asettamaan
Kanavalista “Vain TV tai vain Radio tilaan”.
Ajastimet
TV-setup
Tällä toiminnolla voit selata vain valittua
kanavalistatyyppiä.
Yleisliittymä
Eri
konfigurointivaihtoehdot
näkyvät
luettelossa, yhdessä sillä hetkellä valitun
kanavan neljännesruutukuvan kanssa. Voit
valita toiminnon korostamalla vastaavan
valikkorivin  tai  näppäimillä.
konfigurointivalikko näyttää tältä:
Kokoonpano
Suosikkitila
Pois
Kanavalista
Vain TV
Jos “vain Radio” on asetettu, voit selata vain
Radioasemia kanavalistalla käyttämällä P +
tai P - painikkeita.
Kieliasetukset
Korosta
Kieliasetus
Konfiguraatiovalikossa painamalla  tai 
painiketta. Paina OK, ja Kieliasetusten
alivalikko tulee esiin:
Järjestelmäkieli
Audiokieli
Kieliasetukset
Lapsilukkoasetukset
aika-asetukset
Vo-päivitys
Tekstityskieli
V.0.7 (EU)
4
Suomi
Suomi
Pois
Arte
Käytä  tai  painikkeita säädettävän
Maa: Suomi
valikkokohdan valintaan.
Muuta suosikkitilaa
OK Valitse tila
Valikko
Poistu
i
Lisää
Suosikkitila
Tämä toiminto ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä suosikkikanavalistan.
Käytä  tai  painikkeita suosikkitilan
asettamiseksi tilaan List 1, List 2,..., List 5 tai
Pois.
Valitsemalla “Pois” poistaa suosikkilistatilan
käytöstä.
Jos “Suosikkitila” (Favourite Mode)
asetetaan valitsemalla kanavalistanumero,
normaalissa toimintatilassa P + ja P painikkeiden painaminen selaa vain kanavat
jotka olivat aiemmin määritetty suosikeiksi
valitussa listassa.
Järjestelmäkieli
Järjestelmäkieli (System Language)
määrittää ruutuvalikoiden kielen.
Käytä  tai  painikkeita Järjestelmäkielen
asetukseen.
Äänikieli
Maanpäälliset digitaaliset TV-kanavat voivat
lähettää samanaikaisia ääniraitoja usealla
kielellä. Tämä toiminto valitsee millä kielellä
haluat kuulla ääniraidan kun siirryt kanavaan
joka lähettää usean kielisiä ääniraitoja.
Käytä  tai  painikkeita kielivaihtoehtojen
selaamiseen.
Tekstityskieli
Maanpäälliset digitaaliset TV-kanavat voivat
lähettää tekstityksen kuvaruudulle avuksi
Suomi - 24 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
24 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
kuulovaimmaisille. Tällä toiminnolla valitset
Valikkolukko
tekstityskielen ja otat käyttöön automaattisen
tekstitystoiminnon.
Tässä voit asettaa/nollata lukon päävalikolle
tai Asennusvalikolle estääksesi niiden käytön.
Käytä  tai  painikkeita kielivaihtoehtojen ja
“Pois” selaamiseen.
Jos valikkolukko on pois päältä, päässään
kaikkiin valikkoihin.
Lapsilukko
Pois: Kaikki valikot ovat auki.
Jotkin kanavat lähettävät ohjelmia joita et
halua perheen lasten katsovan. Jokainen
Päävalikko: Päävalikkoon pääsee vain
oikealla koodilla. Joten käyttäjä ei voi lisätä,
kanava voidaan ‘lukita’ siten, ettei sitä voida
valita ennen kuin neljä-numeroinen PIN-koodi
poistaa, nimetä uudelleen, siirtää kanavia tai
asettaa ajastimia.
on syötetty. Näin kanava joka ei ole sopiva
lapsille voidaan suojata.
Asennus: Asennusvalikko on lukittu joten
kanavia ei voida lisätä.
Tällä toiminnolla voidaan valikon suojaus
Muutokset
ottaa käyttöön ja PIN-koodi muuttaa.
päivitetään
kun
Konfigurointivalikosta poistutaan.
Käytä  tai  painikkeita lapsilukon
korostamiseen. Paina OK painiketta
päästäksesi lapsilukkovalikkoon. Ruutu joka
pyytää lukon koodia tulee esiin.
Aseta lukko näppäin
Tässä valikossa voit myös asettaa/muuttaa
lapsilukkotilaa.
Aika-asetus
Syötä lukon avain
Korosta
Aika-asetus
Konfiguraatiovalikossa painamalla  tai  painiketta.
Olemassa on vain yksi koodi joka on asetettu
“0000” oletuksena. Syötä lukon koodi. Jos
väärä koodi syötetään, seuraava viesti tulee
esiin ja TV palaa edelliseen näyttöön:
Nykyinen aika
Aikavyöhykeasetukset
Aikavyöhyke
Wäärä avain
Jos oikea, Lapsilukkovalikko, joka sisältää
seuraavat kohdat, tulee esiin:
Lapsilukko
Valikkolukko
Paina OK (SELECT), ja Aika-asetusten alivalikko tulee
esiin:
14:26
Automaatti
GMT +0
Käytä  tai  painikkeita Aikavyöhyke
asetuksen korostamiseen. Aikavyöhyke
asetetaan  tai  painikkeilla. Se voidaan
asettaa AUTOMAATTI tai MANUAALI tilaan.
Kun AUTOMAATTI on valittu, ei nykyistä aikaa
Age 5
Installation
ja Aikavyöhykettä voida asettaa.
Aseta lukon avain
Käytä  tai  painikkeita säädettävän
valikkokohdan valintaan.
Ikälukitus
Käytä  tai  Ikälukituksen (Maturity lock)
asettamiseen.
Jos
MANUAALINEN
Aikavyöhykeasetukseksi,
on
valittu
voidaan
aikavyöhykettä muuttaa:
•Valitse Aikavyöhyke (Time Zone) painamalla
 tai  painiketta. Käytä  tai  painikkeita
aikavyöhykkeen muuttamiseksi GMT-12 tai
GMT+12 välillä. Nykyinen aika valikon
Suomi - 25 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
25 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
ylöosassa muuttuu valinnan mukaisesti.
Vastaanottimen päivitys
IDTV voidaan päivittää Konfiguraatiovalikon
kautta. Korosta Vastaanottimen päivitys
(Receiver Upgrade) painamalla  tai 
Jopa viisi eri tapahtumaa voidaan asettaa ja jokainen
näkyy ohjelma-ajastinruudulla, näyttäen
tapahtumanumeron, valittavan kanavan,
aloitusajan, lopetusajan, päivämäärän ja tilan - onko
tapahtuma aktivoitu (tullaanko aktivoimaan) tai ei.
painikkeita:
Ohjelma-ajastimet
Kokoonpano
Suosikkitila
Pois
Kanavalista
Vain TV
Kieliasetukset
Lapsilukkoasetukset
aika-asetukset
Vo-päivitys
Ei
Kanavanimi
Alku
Loppu Pvm
Tila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ITV 1
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
BBC ONE
20:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
21:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Ei-aktiviinen
Ei-aktiviinen
Ei-aktiviinen
Ei-aktiviinen
Ei-aktiviinen
Ei-aktiviinen
12/05/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
V.0.7 (EU)
4
Arte
Maa
Suomi
10:42
04/07/2005
i
OK Etsi päivitystä
Korosta
Siirrä/muuta
Lisää
“Vastaanottimen
päivitys” konfiguraatiovalikossa painamalla
 tai  painikkeita ja paina “OK (SELECT)”
Tyyp:
Nimi:
Alku:
Loppu:
Päivä:
Tila:
Etsitään päivitystä. Ole hyvä ja odota tai
peruuta painamalla MENU.
ruutuun jos uusia ohjelmia ei löytynyt.
Näytä päävalikko painamalla M painiketta.
Korosta Ajastimet (Timers) rivi painamalla
 tai  painikkeita ja paina OK painiketta
Päävalikko
Kanavalista
Asennus
Kokoonpano
Editoi ajastinta
i Lisää
TV
3. ITV
00:00
00:00
03/06/2005
Kerran
• Tässä kuusi asetusta, kanavatyyppi, kanavan
nimi, alkamisaika, lopetusaika, päivämäärä
ja taajuustila voidaan asettaa. Voit liikkua eri
asetusten välllä  tai  painikkeilla.
• Kanavatyyppi asetetaan  tai  painikkeilla.
Ajastimet
nähdäksesi ajastinvalikko.
OK
nähdäksesi ajastimen syöttöikkuna.
Ohjelmistopäivitys
Kun haku on valmis, viesti “ Päivityksen haku
on valmis. Uusia ohjlmia ei löytynyt” ilmestyy
Poistu
• Asettaaksesi tapahtuma, korosta tilapainike
käyttämällä  tai  näppäimiä ja paina OK
painiketta aloittaaksesi päivitys. Seuraava
valikko ilmestyy ruutuun.
Hakuprosessi:
MENU
Se mahdollistaa vain valitun tyyppisten
kanavien näytämisen.
• Kanavanimi asetetaan  tai  painikkeilla
näyttämään kanavan joka lähettää ohjelman.
• Alkamisaika, päättymisaika ja päivämäärä
asetetaan
kauko-ohjaimen
numeropainikkeista 24-tunnin muodossa.
• Taajuustila asetetaan määrittämään kuinka
TV-setup
usein vastaanotin käyttää tätä toimintoa ja
asetetaan  tai  näppäimillä joko kerran,
Yleisliittymä
päivittäin tai viikottain tilaan.
Ajastimet
Suomi - 26 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
26 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Maksullisten
kanavien
katsomiseksi on
maanpäällisten
Vihje
Jos syötit väärän alkamis- tai päättymisajan,
tulee viesti "Syötetty aika on väärä" valikkoon.
lähetysten
ohjelmay tilattava
digitaalilähetysten
lähetysyhtiöltä
TV:n asetus
Hanki salauksenpurkumoduuli (CAM) ja kortti
lähetysyhtiöltä ja asenna ne TV:seen
Tästä kohdasta voit näyttää TV:n toiminnot.
seuraavalla tavalla.
Digitaali-TV:n valikkoruutuun päästään
• Kytke TV pois päältä ja irrota virtajohto.
päävalikosta. Paina M painiketta näyttääksesi
Päävalikko ja käytä  tai  painikkeita
• Asenna CAM, ja sen jälkeen kortti TV:n
korostaaksesi “TV:n Asetus”. Paina OK
(SELECT) painiketta näyttääksesi TV:n
asetusvalikko.
Kanavalista
• Liitä virtajohto, kytke TV päälle ja odota kortin
Asennus
aktivoitumista.
Kokoonpano
• Jotkin CAM:it voivat vaatia seuraavat
Ajastimet
asetukset. Aseta CAM siirtymällä IDTV
valikkoon, Tavallinen käyttöliittymä ja
TV-setup
painamalla sitten OK painiketta. (CAM
Asetusvalikko ei tule esiin jos sitä ei tarvita.)
Yleisliittymä
Yksityiskohtaiset tiedot kaikille valikkokohdille
TV
Tavallinen käyttöliittymä
“Tavallinen käyttöliittymä” rivi ja paina OK
Päävalikko
Kanavalista
• Katselun lupatietojen näyttö:
• Siirry IDTV:seen; paina M painiketta, korosta
Tavallinen Käyttöliittymä ja paina OK
painiketta.
Paina M painiketta näyttääksesi Päävalikko
ja käytä  tai  painikkeita korostaaksesi
(SELECT) painiketta.
• CAM tulee asentaa oikein, sitä ei voida
asentaa täysin sisään väärinpäin.. CAM tai
TV voivat vaurioitua jos CAM työnnetään
sisään liian voimakkaasrti.
Päävalikko
on
kohdassa
”Analoginen
valikkojärjestelmä”.
vasemmassa laidassa olevaan rakoon
(edestä katsottuna).
• Jos moduulia ei ole asennettu, “Ei tavallisen
käyttliittymän moduulia havaittu” viesti tulee
ruutuun.
• Katso lisätietja astuksista moduulin
käyttöohjeista..
HUOM: Aseta tai poista CI-moduuli vain, kun
TV on VALMIUSTILASSA
KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ.
Asennus
Kokoonpano
Ajastimet
TV-setup
Yleisliittymä
Suomi - 27 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
27 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
tai
Analogiset TVvalikkojärjestelmän selaaminen
Analogisen TV:n
valikkojärjestelmä
Äänivalikko
Navigointiin
Valikkovaihtoehtojen
näyttäminen
M
Valintojen
vahvistamiseen
SELECT
ÄÄNI
Äänenvoimak.
Tasapaino
Äänitila
AVL
Tehoste
INFO
OK
0
Takaisin: Valikko
Stereo
Päällä
Pois
Poistu: TV
• Paina M painiketta nähdäksesi päävalikon.
• Valitse kuvake painamalla
Paina
• Käytä
• Käytä
tai
painiketta
a.
tai OK saadaksesi lisävalintoja.
tai
painiketta korostamiseen.
tai
painiketta asetusten
muuttamiseen. Paina OK asettaaksesi
oletukseksi.
• Poistu valikosta painikkeilla ja palaa
alivalikkosta painamalla M.
Huomautus: Nämä ohjeet koskevat koko
valikkojärjestelmässä navigointia.
Valitse seuraavissa kappaleissa
kuvattuja vaihtoehtoja käyttämällä
“Analogisen TV:n valikkojärjestelmän
navigointia”.
Äänenvoimakkuus
Kun olet äänivalikossa, Äänitaso on
ensimmäinen vaihtoehto. Paina  / 
painiketta muuttaaksesi äänenvoimakkuutta
Tasapaino
Tätä asetusta käytetään vasemman tai oikean
kaiuttimen tasapainon korostamiseen.
Valitse Tasapaino (Balance) painamalla
painiketta. Paina  /  painiketta
muuttaaksesi
tasapainon
tasoa.
Tasapainotaso voidaan säätää -32 ja +32
välillä
Suomi - 28 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
28 SVHS)+.p65
tai
24.09.2007, 17:00
Analogisen TV:n valikkokartta
KASVONPIIRTEET
ÄÄNI
Äänenvoimak.
Tasapaino
Äänitila
AVL
Tehoste
0
Stereo
Päällä
Pois
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
Uniajastin
Kieli
Lapsilukko
Valikon väri
Suosikkitila
Pois
Finnish
Pois
Harmaa
Pois
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
INSTALL
Asenna
KUVA
Kuvatila
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Terävyys
Kirkas
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
Ohjelmointi
Programming
A.P.S.
Txt. region
Teksti
alue
Program Table
Ohjelmataulukko
Länsi-Eurooppa
West Europe
Back : Menu
Takaisin:
Valikko
Poistu:
Exit : TV
KUVAVALIKKO
- Äänenvoimakkuus
-Tasapaino
- Äänitila
-AVL
-Tehoste
-Taajuuskorjain
-Tila
-HP-äänenvoimakkuus
-Tallenna
-Kuvatila
-Kirkkaus
-Kontrasti
-Väri
-Terävyys
-Värilämpötila
-Huonevalaistus
-Kuvan suurennus
-Tallenna
TOIMINTOVALIKKO
ASENNUSVALIKKO
-Uniajastin
-Kieli
-Lapsilukko
-Valikkoväri
-Suosikkitila
Ohjelmointi
-Ohjelma
-Aaltoalue
-Kanava
-Normaali
-Värijärjestelmä
-Etsiä
-Videotila
-Dekooderi
-Tallenna
-APS
-Automaattinen ohjelmointijärjestelmä
-Teksti Alue
-Ohjelmataulukko
Yllä on valikkokartta. Lisätietoja toiminnoista saat “VALIKKOJÄRJESTELMÄSTÄ”.
Suomi - 29 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
29 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Äänitila
Tallenna
Valitse Äänitila (Sound Mode) painamalla
tai
painiketta.  /  painikkeella voit valita
Valitse Tallenna (Store) painamalla
tai
painiketta. Paina  tai OK painiketta
Mono, Stereo, Dual I tai Dual II tilan, vain jos
valittu kanava tukee kyseistä tilaa.
tallentaaksesi säädöt. “Tallennettu” näkyy
ruudulla.
AVL
Kuvavalikko
Automaattinen äänitason rajoitin (AVL)
KUVA
toiminto
säätää
äänen
kiinteään
ulostulotasoon ohjelmien välillä, joissa on eri
Kuvatila
Kirkkaus
Kontrasti
Väri
Terävyys
äänitasot
(Esimerkiksi
mainosten
äänenvoimakkuus on tavallisesti korkeampi
Takaisin: Valikko
Kirkas
Poistu: TV
kuin ohjelmien).
Valitse AVL(AVL) painamalla
tai
painiketta. Painamalla  /  painiketta ottaa
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä..
Tehoste
Jos katsot mono-lähetystä, aseta Tehoste
päälle saadaksesi paremman, stereo-ääntä
lähellä olevan äänenlaadun.Jos ääni on
Stereo, ottamalla tämä tehoste käyttöön, antaa
äänelle enemmän avaruutta.
Valitse Tehoste (Effect) painamalla
tai
painiketta. Painamalla  /  painiketta ottaa
Tehosteen käyttöön tai pois käytöstä..
Kuvatila
Voit asettaa haluamasi tila-vaihtoehdon.
Valitse Kuvatila (Picture Mode) painamalla
tai
painiketta. Valitse yksi vaihtoehdoista
a
painamalla  /  painiketta: Kirkas, Normaali,
Pehmeä ja Manuaali.
Kirkkaus/Kontrasti/Väri/Terävyys/
Varisävy
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
Taajuuskorjain
tai
painiketta. Paina  /  painiketta
asettaaksesi taso.
Valitse Taajuuskorjain (Equalizer) painamalla
tai
painiketta. Paina  /  painiketta
Vihje: Värisävy näkyy kuvavalikossa kun TV vastaanottaa
muuttaaksesi Taajuuskorjaimen asetusta.
Taajuuskorjainvalikossa, tilaksi voidaan valita
Värilämpötila
Litteä, Puhe, Musiikki, Oma ja Jatsi. Valitse
haluamasi taajuus
/
painikkeella ja lisää
tai pienennä vahvistusta  /  painikkeella.
Huomautus: Taajuuskorjaimen valikon asetuksia voidaan
muuttaa vain kun tila on Oma.
HP Volume (HP-äänenvoimakkuus)
Säätääksesi
kuulokkeiden
tai
painiketta
äänenvoimakkuutta, paina
valitaksesi HP-äänenvoimakkuus (HP
NTSC-signaalia.
Valitse Värilämpötila (Colour Temp)
painamalla
tai
painiketta. Valitse yksi
vaihtoehdoista painamalla  /  painiketta:
Kylmä, normaali ja Lämmin.
Huomautus:
• Asetus Kylmä näyttää valkoiset värit hieman
sinertävinä.
• Asetus Lämmin näyttää valkoiset värit
hieman punertavina.
Volume). Paina  /  -painiketta muuttaaksesi • Normaaleille väreille, valitse Normaali
HP-äänenvoimakkuutta.
Suomi - 30 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
30 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Huonevalaistus
painiketta. Valitse Kieli painamalla  / 
painiketta.
Valitse Huonevalaistus (Room Lighting)
Lapsilukko
painamalla
/
painiketta. Aseta
a
Huonevalaistukseksi Normaali, Kirkas tai
Valitse Lapsilukko (Child Lock) painamalla
tai painiketta.
Elokuva  /  painikkeella.
Paina  /  painiketta asettaaksesi Lapsilukko
Kuvan suurennus
päälle tai pois. Kun Päällä on valittu, voidaan
TV:tä ohjata vain kauko-ohjaimesta. Tässä
asetus.
Kuvan suurennus asetuksilla voit valita
lähetyksen kuvasuhteen.
Valitse Kuvan suurennus (Picture Zoom)
tapauksessa eivät muut kuin Valmiustila
painike ole käytössä.
painamalla
/
painiketta. Aseta kuvan
suurennukseksi Auto, 4:3, 16:9, Elokuva tai
Jos jotain muuta painiketta painetaan,
“Lapsilukko päällä” näkyy ruudulla kun
Tekstitys  /  painikkeella.
valikkoruutu ei ole näkyvissä..
Tallenna
Valikkoväri
Valitse Tallenna (Store) painamalla
/
painiketta. Paina  tai OK painiketta
Valitse Valikkoväri (Menu Colour) painamalla
tai painiketta.
tallentaaksesi asetukset. “Tallennettu” näkyy
ruudulla.
Käytä  /  painikkeita asettaaksesi
valikkoväriksi läpinäkyvä tai harmaa
Toimintovalíkko
Suosikkitila
Valitse Suosikkitila (Favourite Mode)
painamalla
KASVONPIIRTEET
Uniajastin
Kieli
Lapsilukko
Valikon väri
Suosikkitila
Takaisin: Valikko
Pois
Finnish
Pois
Harmaa
tai
painiketta.
Paina  /  painiketta asettaaksesi Suosikkitila
päälle tai pois (Katso lisätietoja
“Ohjelmataulukosta” ).
Asennusvalikko
Poistu: TV
Uniajastin
Valitse Uniajastin (Sleep Timer) painamalla
tai
painiketta. Paina  /  painiketta
asettaaksesi Uniajastin.
Ajastin voidaan asettaa pois päältä ja 120
minuutin välillä, 10 minuutin askelilla.
INSTALL
Asenna
Ohjelmointi
Programming
A.P.S.
Txt. region
Teksti
alue
Program Table
Ohjelmataulukko
Jos uniajastin on aktivoitu, siirtyy TV
automaattisesti valmiustilaan asetetun ajan
umpeutuessa.
tai
Valitse
Ohjelmointi
Suomi - 31 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
31 SVHS)+.p65
Poistu:
Exit : TV
Ohjelmointi
Kieli
Valitse Kieli (Language) painamalla
Back : Menu
Takaisin:
Valikko
Länsi-Eurooppa
West Europe
24.09.2007, 17:00
(Programming)
painamalla
/
painiketta. Näytä
ohjelmointivalikko painamalla  painiketta:
painiketta. Paina
/
painiketta aloittaaksesi
haku. Haku päättyy kun signaali löytyy.
Huomautus: Jos painat painikkeita kertaalleen,
taajuus
muuttuu
0.25
Mhz
joka
painalluksella. Jos kuitenkin painat kaikkia
painikkeita yhtäaikaa, taajuus etenee
automaattisesti. Lopeta haku painamalla 
/  painiketta.
Ohjelmointi
Ohjelmoida
Aaltoalue
Kanava
Normaali
Värijärjestelmä
Takaisin: Valikko
4
S
30
BG
PAL
Poistu: TV
Ohjelma
Valitse Ohjelma (Programme) painamalla
/
painiketta.
Videotila
Valitse Videotila (VCR Mode) painamalla  /
 painiketta. Paina
/
painikkeita
kytkeäksesi Videotila päälle tai pois päältä.
Vihje: Jos haluat katsoa DVD:tä, on tämä
toiminto asetettava pois.
Dekooderi
Paina  / 
painiketta valitaksesi
ohjelmanumero. Voit myös syöttää numeron
Voit käyttää tätä tilaa dekooderin liittämiseen
kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla.
Ohjelmia voidaan tallentaa 100 numeroihin
Valitse Dekooderi (Decoder) painamalla  /
 painiketta. Paina
/
painikkeita
0-99
kytkeäksesi se päälle tai pois päältä.
Aaltoalue
Kun kytket dekooderin Pois, EXT1 ulostulo
Aaltoalueeksi (Band) voidaan valita joko C tai
S painamalla
/
painiketta.
Kanava
Valitse Kanava (Channel) painamalla  / 
painiketta. Kanava voidaan muuttaa joko
/
tai numeropainikkeilla.
TV:seen.
mykistyy. Tässä tapauksessa, EXT-1
ulostuloa ei voida käyttää videon katseluun.
Jos se otetaan käyttöön EXT-1 ulostulo
valitaan videolähteeksi. Mikä tahansa
dekooderi voidaan liittää EXT-1 ulostuloon
videosignaalin koodaukseen.
Vihje: Dekooderiasetus tulee tallentaa erikseen jokaiselle
Standardi
Valitse Standardi (Standard) painamalla  /
 painiketta. Paina
/
painiketta
asettaaksesi standardiksi B/G, D/K, I tai L/L’.
Värijärjestelmä
Valitse Värijärjestelmä (Colour System)
painamalla  /  painiketta. Paina
/
painiketta asettaaksesi värijärjestelmäksi
PAL, SECAM tai AUTO.
Etsiä
Valitse Etsiä (Search) painamalla  / 
kanavalle.
Tallenna
Valitse Tallenna (Store) painamalla  / 
painiketta. Paina
tai OK painiketta
tallentaaksesi säädöt. “Tallennettu” näkyy
ruudulla.
A.P.S.
Valitse A.P.S. (A.P.S.) painamalla  / 
painiketta. Paina
painiketta päästäksesi
A.P.S. alivalikkoon:
Suomi - 32 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
32 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Asennusvalikko AV-tiloissa
Seuraava valikko ilmestyy asennusvalikossa.
Asenna
Ohjelmointi
Teksti alue
Länsi-Eurooppa
Poistu: TV
Takaisin: Valikko
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
Maa
Ohjelmointi
Finland
Kaikki esitallennetut kanavat
bodo izbrisani
Käynnistä: Ok
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
A.P.S. Maa
Paina
/
painiketta valitaksesi maa
(country).
Valitse Ohjelmointi (Programming)
painamalla  /  painiketta. Kun olet
painiketta, ohjelmointivalikko tulee
painanut
ruutuun
Ohjelmointi
Värijärjestelmä
Jos haluat perua A.P.S. toiminnon, paina TV
PAL
Pois
VCR Tila
Tallenna
Takaisin: Valikko
painiketta. Palaa takaisin painamalla M.
Kun painat OK (SELECT) painiketta APS:lle,
tallennetut ohjelmat poistetaan ja seuraava
ruutu tulee esiin:
Poistu: TV
Värijärjestelmä
Valitse Värijärjestelmä (Colour System)
painamalla  /  painiketta. Paina
/
painiketta asettaaksesi värijärjestelmäksi
PAL, SECAM tai AUTO.
Ohjelmataulukko
Ohjelmataulukko
P01 BBC 1
P02 C 04
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
Autom. Ohjelmointijärjestelmä
Auto. käynnissä Tila:
Tarkka haku
78 %
Poistu: TV
Jos painat
TV
DTV
painiketta, A.P.S. toiminto
keskeytyy ja ohjelmataulukko tulee ruutuun.
Jos odotat kunnes A.P.S. on päättynyt, näkyy
ohjelmataulukossa löytyneet kanavat.
Poista
Nimi
Teksti-TV alue
Valitse Teksti-TV alue (Txt. region)
painamalla  /  painiketta
a. Valitse teksti-TV
/
painikkeilla. Olemassa on viisi
alue
vaihtoehtoa: Länsi-Eurooppa, Itä-Eurooppa,
Kreikka/Turkki, Kyrillinen tai Arabia/Heprea
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
liikuttaa
A.P.S
Poistu: TV
Ohjelmataulukossa on kanavat jotka on
tallennettu muistiin. Liikuttamalla osoitinta
Suomi - 33 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
33 SVHS)+.p65
P01
24.09.2007, 17:00
neljään eri suuntaan pääset 20 ohjelmaan
When you press the BLUE button for APS, Auto
samalta sivulta. Voit selata ylös tai alas
nähdäksesi kaikki ohjelmat TV-tilassa
Programming System menu will appear on
the screen.
painamalla navigointipainikkeita. Ohjelman
valinta
tapahtuu
automaattisesti
Ohjelmalukko
osoitintoiminnolla.
Ohjelmalukko
Syötä salasana
Muuta Salasana
Nimi
Muuttaaksesi ohjelman nimeä, valitse
ohjelma ja paina KELTAISTA painiketta.
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
Ohjelmalukko tarjoaa salasanasuojatun
Valitun nimen ensimmäinen kirjain alkaa
vilkkkua. Paina  /  painiketta muuttaaksesi
pääsy vanhempien asettamaan kanavaan
Jotta kanava voidaan lukita, on lapsilukon
kirjainta ja
salasana tunnettava (oletusarvo on 0000 ja
se voidaan vaihtaa vain Ohjelmalukkovalikon
/
painiketta valitaksesi
seuraava kirjain. Painamalla KELTAISTA
painiketta voit tallentaa nimen.
kautta).
Siirrä
Syötä PIN-koodi
Valitse ohjelma jonka haluat asettaa
Valitse kanava jonka haluat lukita
korostamalla se ja painamalla painiketta.
navigointipainikkeilla. Paina VIHREÄÄ
painiketta. Siirrä navigointipainikkeilla valittu
ohjelma haluamaasi ohjelmapaikkaan ja
paina VIHREÄÄ painiketta uudestaan.
Kun
painiketta
painetaan,
Ohjelmalukkovalikko tulee esiin ruutuun. Kun
Poista
olet syättänyt pin-koodin, haluttu kanava
lukitaan. Ohjelman lukituskuvake ilmestyy
Poista ohjelma painamalla PUNAISTA
painiketta. Painamalla PUNAISTA painiketta
kanavanimen viereen. Kun valitset lukitun
kanavan P+ tai P- painikeilla, seuraava
uudestaan poistaa valitun ohjelman
ohjelmalistalta ja ohjelmat sen alla siirtyvät
varoitusruutu tulee esiin:
yhden aseman ylöspäin.
Ohjelmalukko
Voit avata ohjelman
ohjelmataulukosta.
APS (Automaattinen
ohjelmointijärjestelmä)
Kun painat SINISTÄ opainiketta APS:lle,
Automaattiohjelmointijärjestelmän valikko
tulee ruutuun.
Muuta PIN
Valitse Muuta PIN (Change PIN) painamalla
Suosikkitila
Voit asettaa eri kanavia suosikeiksi jotta vain
niiden läpi on selattava. Aseta suosikki
käyttämällä navigointipainikkeita kanavan
valintaan ja paina
kohtaa. Suosikiksi valittu
/ painiketta. Käytä
painiketta PIN-koodin
vaihtamiseen. Painettuasi
painiketta,
seuraava viesti tulee esiin.
Ohjelmalukko
kanava ilmestyy Ohjelmataulukkoon
suosikkikanavakuvakkeen (
) kanssa.
Syötä vanha salasana
Poista suosikki samalla tavalla. Poistu
painamalla M.
Takaisin: Valikko
Syötä vanha PIN-koodi numeropainikkeilla ja
Suomi - 34 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
34 SVHS)+.p65
Poistu: TV
24.09.2007, 17:00
sen
jälkeen
uusi
PIN-koodi.
Ohjelmalukkovalikko tulee esiin kun syötät
uuden PIN-koodin.
painiketta
ja
sitten
painiketta.
Geometriavalikko tulee ruutuun.
Ohjelmalukko
Syötä uusi salasana
Takaisin: Valikko
Poistu: TV
Ohjelmalukon valikko tulee esiin uudestaan
GEOMETRIA
heten kuluttua kun uusi PIN-kood on
vahvistettu.
Vaakapaikka
Pystypaikka
Kello
Vaihe
Autom. Säätö
Vihje: Jos unohdat koodin, ohjelmalukko voidaan
poistaa käytöstä syöttämällä koodin 7910
ja voit sen jälkeen syöttää uuden koodin.
Säilytä koodia turvallisessa paikassa.
Poistu: TV
Vaakapaikka
Tämä toiminto muuttaa kuvaa vaakatasossa
PC-tilan valikkojärjestelmä
vasemmalla ja oikealle ruudussa.
Katso luku “Tietokoneen liittämiseen LCD
TV:seen”.
Vaihda PC-lähteeseen painamalla
Takaisin: Valikko
AV
Valitse Vaakapaikka (H. position) painamalla
/
painiketta
 /  painiketta. Paina
säätääksesi arvoa.
painiketta kauko-ohjaimessa ja valitse
Tietokone-sisääntulo.
Pystypaikka
Huomaa, että tietokonevalikon asetukset ovat
käytössä vain kun TV on tietokonelähteessä.
ylös- tai alaspäin ruudulla.
Äänivalikko
Tämä toiminto siirtää kuvaa pystysuorassa
Valitse Vaakapaikka (V. position) painamalla
/
painiketta
 /  painiketta. Paina
Tämän valikon toimintoja kuvataan kohdassa
säätääksesi arvoa.
”Äänivalikko”Valikkojärjestelmässä” .
Kello
Ominaisuudet-valikko
Kellon säädöt oikaisevat häiriöitä
pystyraidoituksessa dot intensive esitelmissä
Toimintovalikon asetukset ovat samat kuin
niiden asetukset kohdassa “Toimintovalikko”
“Valikkojärjestelmässä”.
PC-kuvan valikko
Valitse tietokoneen kuvavalikko painamalla 
/  painiketta ja sitten
painiketta.
Tietokoneen kuvavalikko tulee ruutuun.
Kontrasti, Kirkkaus ja Värilämpötilan säädöt
ovat samanlaiset kuin niiden säätö TV:n
kuvavalikossa “Valikkojärjestelmässä”.
Geometriavalikko
kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai
kappaleissa tai pienikokoisessa tekstissä.
Valitse Kello (Clock) painamalla  / painiketta.
a.
Paina / painiketta säätääksesi arvoa.
Vaihe
TV:seen sisään tulevasta resoluutiosta ja
skannaustaajuudesta riippuen voit nähdä
epäselvän tai kohinaa sisältävän kuvan.
Näissä tapauksissa voit käyttää tätä toimintoa
kuvan parantamiseksi kokeilu ja virhe
menetelmällä.
Valitse neljäs kuvake painamalla  / 
Suomi - 35 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
35 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Valitse Vaihe (Phase) painamalla  / painiketta.
a.
Paina
/
painiketta säätääksesi arvoa.
automaattisesti ZOOM tilan WSS signaalin
mukaisesti.
Automaattisäätö
Jos vaihdat kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa
väärään sijaintiin, käytä tätä kohtaa
asettaaksesi kuva
automaattisesti.
oikeaan
signaaliin ulkoisesta laitteesta, muuttaa TV
paikkaan
• Kun AUTO tila ei toimi kunnolla johtuen
heikosta WSS signaalista tai kun haluat
muuttaa ZOOM tilaa, muuta toiseen ZOOM
tilaan manuaalisesti.
Valitse Automaattisäätö (Auto Adjustment)
kohta  /  painikkeilla. Paina
tai OK
painiketta.
4:3
Käytä normaalin kuvan (4:3 kuvasuhde)
katsomiseen koska tämä on sen alkuperäinen koko.
Varoitus: Automaattipaikan säätöä suositellaan
tehtäväksi koko ruutu kuvassa säätämisen
onnistukseen.
Tv Tietojen näyttö
16:9
Ohjelmanumero, nimi, ääni-ilmaisin ja Zoom-
Tämä toiminto laajentaa normaalia kuvaa (4:3
tila tiedot näkyvät ruudussa kun uusi ohjelma
valitaan tai kun
painikkeita painetaan.
kuvasuhde) vasemmalle ja oikealle täyttäen
laajakuvan.
Mykistystoiminto
Paina
painiketta sammuttaaksesi äänen.
Mykistyksen ilmaisin näkyy ruudun yläosassa.
• 16:9 kuvasuhteen kuvat jotka on kutistettu
normaaliksi kuvaksi (4:3 kuvasuhde), käytä
Mykistyksen voi perua kahdella tavalla;
painamalla
painiketta tai korottamalla
äänentasoa.
16:9 tilaa palauttaaksesi kuva alkuperäiseen
kokoon.
Elokuva
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde) koko
Henkilökohtaiset asetukset
ruudulle.
Painamalla PP painiketta voit mukauttaa
tallentamiasi asetuksia.
Zoom tilat
Voit muuttaa TV:n kuvasuhdetta nähdäksesi
kuvan eri Zoom-tiloissa.
M uuta zoom -tilaa suoraan painam alla
/
Tekstitys
Suurentaa laajakuvan (16:9 kuvasuhde)
tekstityksellä koko ruudulle.
painiketta. Käytössä olevat zoom-tilat on
lueteltu alla:
WIDE
Auto
Kun WSS (Laajakuvasignaali) signaali, joka
osoittaa kuvasuhteen, sisältyy lähetykseen tai
Suomi - 36 -
Teksti-TV
Teksti-TV järjestelmä lähettää tietoja, kuten
uutisia, urheilua ja säätietoja. Huomioi, että
fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
36 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
jos sinali heikkenee, voi joitakin tekstivirheitä
järjestelmiä. Kun nämä järjestelmät ovat
voi esiintyä taiTeksti-TV tila loppuu.
käytössä, jaetaan sivut ryhmiin tai aiheisiin.
Teksti-TV:n toimintopainikkeet näkyvät alla:
Kun FASTEXT-järjestelmä on käytössä, on
osa Teksti-TV:n sivusta värillinen ja se
Teksti-TV Päällä-Pois / PAT-tila
Käynnistää Teksti-TV:n kun sitä painetaan
kerran. Painamalla painiketta uudestaan
jakaa ruudun kahteen ikkunaan, toisessa
näkyy Teksti-TV ja toisessa TV-ohjelma.
Painamalla uudestaan lopetat teksti-TV tilan.
Index
voidaan valita vastaavilla väripainikkeilla.
Paina väripainiketta joka vastaa haluamaasi
aihetta.
Värillinen kirjoitus tulee esiin näyttäen, mitä
väripainiketta käyttää kun TOP text lähetys on
käytössä. Painamalla P - tai P + painiketta
siirtää seuraavalle tai edelliselle sivulle.
Valitsee Teksti-TV.n hakemistosivun.
Vihje
Mix
Ruudun hoito
Valitsee Teksti-TV.n hakemistosivun.
Puhdista ruutu hieman kostealla, pehmeällä
Expand
Paina kerran suurentaaksesi sivun yläosan,
paina uudestaan ja sivun alaosa suurentuu.
Paina painiketta uudelleen palataksesi
normaalikokoon.
kankaalla. Älä käytä hankaavia liuottimia koska
nämä voivat vaurioittaa TV ruudun pintaa.
Irrota virtajohto puhdistuksen ajaksi
turvallisuutesi vuoksi. Kun liikutat TV:tä, pitele
sitä tukevasti pohjasta.
Reveal
Paikallaan oleva kuva
Näyttää piiloitetut tiedot (esimerkiksi pelien
ratkaisut).
Huomaa, että haamukuva voi näkyä
paikallaan olevan kuvan yhteydessä. LCD TV:n
Hold
kuva voi jäädä näkyviin hetkeksi. Yritä
Pitää Teksti-TV sivun. Paina uudestaan
sammuttamalla TV hetkeksi.
jatkaaksesi
Älä jätä pysäytyskuvia ruudulle pitkäksi ajaksi.
Alisivut / aika
Ei virtaa
Valitsee mahdolliset alisivut kun Teksti-TV on
käytössä. Kun Teksti-TV ei ole käytössä,
näyttää se ajan jos ohjelmassa on Teksti-TV
lähetys.
Jos TV:seen ei tule virtaa, tarkasta virtajohto
ja kytkentä pistorasiaan.
Heikko kuvalaatu
Oletko valinnut oikean TV järjestelmän? Onko
P+ / P- ja numerot (0-9)
TV tai talon antenni liian lähellä
maadoittamatonta äänilaitetta tai neon-valoja,
Paina valitaksesi sivu.
Huomautus: Useimmilla TV-asemilla sivu
100 on hakemistosivu.
jne.?
Väripainikkeet
haamukuvaa tai kaksoiskuvaa. Joskus voit
parantaa kuvalaatua kohdistamalla antennia.
(PUNAINEN / VIHREÄ / KELTAINEN / SININEN)
Korkeat rakennukset ja vuoret voivat aiheuttaa
TV tukee sekä FASTEXT että TOP text
Suomi - 37 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
37 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Onko kuva tai Teksti-TV epäselvä? Tarkista
oletko syöttänyt oikean taajuuden.
Kuvalaatu voi heiketä jos kaksi oheislaitetta
kytketään TV:seen yhtä aikaa.
Irrota yksi oheislaitteista.
Ei Kuvaa
Onko antenni liitetty oikein? Onko liittimet
kunnolla kiinnitetty antenniliittimeen? Onko
antennijohto viallinen? Käytetäänkö antennin
liittämiseen oikeita liittimiä? Jos olet
epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.
Ei kuvaa tarkoittaa ettei TV vastaanota
lähetyksiä. Oletko painanut oikeita painikkeita
kauko-ohjaimessa? Yritä uudestaan.
Ääni
Ääntä ei kuulu. Oletko vahingossa
keskeyttänyt äänen painamalla painiketta
?
Ääni kuuluu vain yhdestä kaiuttimesta. Onko
tasapaino säädetty yhdelle puolelle? Katso
Ääni valikko.
Kauko-ohjain
TV ei enää tottele kauko-ohjaimen painikkeita.
Paristot ovat ehkä loppuneet. Jos näin on, voit
käyttää painikkeita TV:n etupaneelissa.
Tulolähteet
Jos et voi valita tulolähdettä, ei ehkä mikään
laite ole liitetty.
Tarkasta AV-kaapelit ja liitännät jos olet yrittänyt
liittää jonkin laitteen.
CI Moduuli
Jos koet ongelmia CI-moduulin kanssa, on
mahdollista, että CI-moduulia ei ole liitetty
oikein. Poista CI-kortti ja aseta se takaisin.
Jos ongelma jatkuu, ei CI-moduulia ehkä
tunnisteta. Yritä liittää toinen CI-moduuli.
Suomi - 38 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
38 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Liite A: Tietokonetulon tyypilliset näyttötilat
Näytön maksimiresoluutio on 1360 x 768 (Lisävaruste), taajuusalue 56-75 Hz. Seuraavassa
taulukossa on kuvattu tyypillisiä kuvanäyttötiloja
TV voi tukea eri resoluutioita. Tuetut resoluutiotilat on lueteltu alla:
Jos vaihdat tietokoneen tukemattomaan tilaan, ilmestyy varoitusruutu näyttöön.
R es o lu u tio
Vaa ka tas o Pys tyta s o
Ta aju u s (H z)
1
2
3
640
720
800
48 0
40 0
60 0
60
70
56
IBM, VGA
IBM, VGA
VESA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
800
60 0
640
640
800
800
1024
1024
1024
1280
48 0
48 0
60 0
60 0
76 8
76 8
76 8
72 0
60
72
75
72
75
60
70
75
60
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
13
14
1280
1360
76 8
76 8
60
60
VESA
VESA
LISÄVARUSTE
Tila
Tietoja käyttäjille Euroopan unionin maissa
Tämä merkki tuotteessa tai sen pakkauksessa, tarkoittaa että sähköja elektroniikkaosat, niiden käyttöiän jälkeen, tulee hävittää erillään
kotitalousjätteistä. Euroopan unionissa on erilliset
keräysjärjestelmät. Ota yhteys paikalliseen viranomaiseen tai
jälleenmyyjään.
Suomi - 39 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
39 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
VIRRANKULUTUS (W)
Tekniset tiedot
50 W
TV Lähetys
<3 W (Valmiustila)
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
PANEELI
KANAVIEN VASTAANOTTO
16:10 näyttö, 19” ruudun koko
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
MITAT (mm)
HYPERBAND
DIMENSIONS (mm)
KAAPELI TV (S1-S20/S21-S41)
ESIASETETTUJEN KANAVIEN MÄÄRÄ
100
D
L
H
140
80
480
480
397
352
KANAVAILMAISIN
Ruutunäyttö
RF ANTENNITULO
75 ohm (epäsymmetrinen)
KÄYTTÖJÄNNITE
DC 12 V
AUDIO
German + Nicam Stereo
ÄÄNEN ULOSTULOTEHO (WRMS.) (10% THD)
2x3W
Suomi - 40 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
40 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
Poids (kg)
5,4
5,1
Avec support
Sans support
Nastojen määritys
Signaalitulot
PC RGB liitin (D-sub 15-nastan liitin)
Nasta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sisääntulosignaali
R
G tai synk. vihreällä
B
Ei liitäntää
Ei liitäntää
R.GND
G.GND
B.GND
Ei liitäntää
GND
Ei liitäntää
[SDA]
Vaakasynk. tai vaaka-/pysty komposiittisynk.
Pystysynk. [V.CLK]
[SCL]
• Kun erillaisia sisääntulosignaaleja
käytetään näytössä samanaikaisesti
grafiikkakortin tai vastaavan kautta,
valitsee näyttö automaattisesti signaalin
seuraavassa järjestyksessä:
Synk. signaalityyppi Prioriteetti
H/V separate sync.
1
H/V composite sync.
2
sync.on Green *
3
• Vaikka käytössä on seuraavalla sivulla
näkyvät signaalit, voi tilanteita syntyä,
joissa oikea näyttäminen ei ole
mahdollista. Käytä näissä tapauksissa
Vaaka-/pysty erillissynk., Vaaka-/pysty
komposittisynk.
HDMI-liittimen nastojen määritys
Nasta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sisääntulosignaali
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data 2TMDS Data 1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0TDMS kello+
Nasta
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sisääntulosignaali
TMDS kello
TMDS KelloCEC
Varattu (N.C. laitteessa)
SCL
SDA
DDC/CED maa
+5V Teho
Hot-plug havaittu
SCART -liittimen nastojen määritys
Nasta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sisääntulosignaali
AUDIO OUT (OIKEA)
AUDIO IN (OIKEA)
AUDIO OUT (VASEN/MONO)
AUDIO GND
RGB-B GND
AUDIO IN (VASEN/MONO)
RGB-B IN
AUDIO / RGB SWITCH / 16:9
RGB-G GND
Ei käytössä
RGB-G IN
Nasta
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sisääntulosignaali
Ei käytössä
RGB-R GND
GND
RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IN
BLANKING SIGNAL
KOMPOSIITTIVIDEO GND
BLANKING SIGNAL GND
KOMPOSIITTIVIDEO OUT
KOMPOSIITTIVIDEO / S.VHS LUMINANCE IN
GND / SHIELD (CHASSIS)
Suomi - 41 fince-19796W-1050UK-PEU-19INCH MB24H-(WO
41 SVHS)+.p65
24.09.2007, 17:00
374 4878 09 - 240907
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement