Zanussi ZWS2105W User manual

Zanussi ZWS2105W User manual
MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ZWS2105W
TARTALOMJEGYZÉK
1. HASZNÁLAT ELŐTT
•
•
Biztonsági tudnivalók
Javaslatok
2. ÜZEMBE HELYEZÉS
•
•
•
•
•
A szállítási biztonságot szolgáló csavarok eltávolítása
A láb beállítása
Elektromos csatlakoztatás
Csatlakoztatás a vízhálózatra
Kifolyócső csatlakoztatása
3. MŰSZAKI ADATOK
4. KEZELŐPANEL
•
•
•
•
•
Start/Pause gomb
Funkció jelzőlámpák
Funkció gombok
Centrifugálási fordulatszám kiválasztása
Programgomb
5. A SZENNYES MOSÁSA
•
•
A mosás előtt
A mosógép működése
6. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
•
•
•
•
•
•
•
Befolyó szűrők
Szivattyú szűrő
Mosószeres fiók
Szifon dugó
Mosógépház
A dob
A vízkő eltávolítása a mosógépből
7. PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
8. JELENTÉKTELEN HIBÁK ELKERÜLÉSE
9. AUTOMATIKUS HIBAFELISMERŐ RENDSZER
10. NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
11. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ
12. MŰSZAKI ADATLAP
1
1. HASZNÁLAT ELŐTT
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használjon elosztót, vagy hosszabbító kábelt.
Ne csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, ha sérült a dugó,
vagy a csatlakozó vezeték.
Ha sérült a csatlakozó vezeték, akkor azt ki kell cseréltetni eredeti
gyári vezetékre, amelyet a kockázatok elkerülése érdekében csak a
kijelölt szerviz végezhet el.
Soha ne a csatlakozó vezetéket megrántva válassza le a készüléket
az elektromos hálózatról. Mindig a dugót fogja meg és azt húzza ki a
konnektorból.
Soha ne csatlakoztassa a dugót a konnektorba nedves kézzel.
Soha ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, vagy lábbal.
Soha ne nyissa ki a mosószer tartó fiókot a készülék működése alatt.
Soha ne erőltesse a készülék ajtó nyitását a működése alatt.
A mosógép működésekor keletkező magas hőfok miatt sem a
kifolyócsövet, sem a kifolyó vizet ne érintse meg.
Meghibásodás esetén először válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról, majd zárja el a vízcsapot. Ne próbálja meg saját maga
megjavítani a készüléket, hanem hívja a legközelebbi kijelölt szervizt.
Ne felejtse el, hogy a készülék csomagoló anyagai veszélyesek
lehetnek a gyermekek számára.
Ne engedje, hogy a gyerekek játékszernek használják a mosógépet.
Tartsa távol a házi kis háziállatokat a mosógéptől.
A mosógépet felnőttek által történő használatra tervezték, az ebben a
Használati útmutatóban leírtak figyelembe vételével.
A mosógépet kizárólag háztartási használatra tervezték. A jótállási
igény is csak háztartási használat esetén érvényesíthető.
A készülék nem helyezhető olyan szőnyegre, amely elzárja az alja
felöli szellőzést.
JAVASLATOK
•
•
•
A mosószer és az öblítőszer a levegővel történő hosszú ideig való
érintkezés hatására kiszáradhat és beleragadhat a fiókba. Ennek
elkerülése érdekében kizárólag a mosás megkezdése előtt töltse be
őket.
Előmosást csak nagyon szennyezett ruháknál használjon.
Ne pakoljon be a megengedett ruhatöltetnél több ruhát a mosógépbe.
2
•
•
Ha hosszabb ideig nem használja a mosógépet, akkor válassza le az
elektromos hálózatról, zárja el a vízcsapot és hagyja nyitva az ajtót,
hogy kiszáradhasson a belseje és elkerülhesse a kellemetlen
szagosodást.
A működés természetes velejárója, hogy egy kis mennyiségű víz
marad a mosógépben. Ez nem ártalmas a készülékre.
2. ÜZEMBE HELYEZÉS
A mosógép üzembe helyezése előtt figyelembe kell venni a következőkben
leírtakat.
A
SZÁLLÍTÁSI
ELTÁVOLÍTÁSA
•
•
•
•
•
BIZTONSÁGOT
SZOLGÁLÓ
CSAVAROK
A készülék hátoldalán lévő csavarokat a használatot megelőzően el
kell távolítani.
Egy megfelelő villáskulcs segítségével lazítsa ki a csavarokat az
óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással (1. kép).
Húzza ki a csavarokat (2. kép).
A szabaddá váló furatokat zárja le a tartozék zacskóban lévő
dugókkal (3. kép).
Az eltávolított szállítási biztonságot szolgáló csavarokat őrizze meg,
hogy egy esetleges későbbi szállításnál a rendelkezésére álljon.
1. kép
2. kép
3. kép
A LÁB BEÁLLÍTÁSA
•
•
Ne helyezze a készüléket szőnyegre, vagy más hasonló felületre.
Az Ön készülékének a halk és vibráció nélküli üzemeléséhez
biztosítani kell a sík, csúszásmentes és szilárd felületen történő
elhelyezését.
3
•
•
•
•
•
A készülék vízszintes helyzete az állítható láb segítségével
biztosítható.
Először lazítsa ki a műanyag beállító anyát.
A láb magasságát felfelé, vagy lefelé elforgatva állítsa be.
Miután elérte a vízszintet biztosító lábmagasságot, felfelé csavarva
szorítsa meg az anyát.
Soha ne tegyen kartont, falapot, vagy hasonló anyagot a készülék alá
a talaj egyenetlenségének a kiegyensúlyozására.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
•
•
•
Az Ön készüléke 220-240V / 50Hy-es feszültségen üzemel.
A csatlakozó vezeték és dugó földelt kivitelű. Ezt kell csatlakoztatni
egy 10A-es földelt konnektorba. A konektorhoz tartoyó biztosítéknak
is legalább 10A-esnek kell lennie. Ha ilyen konnektor és biztosíték
nem áll a rendelkezésére, akkor azt szakemberrel kell kiépíttetnie.
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a földelés nélküli
használat miatt bekövetkező károkért.
CSATLAKOZTATÁS A VÍZHÁLÓZATRA
•
•
•
Az Ön készüléke a tulajdonságaitól függően hideg és hidegmelegvizes hálózatra is csatlakoztatható. A fehérvégű cső a befolyó
hidegvízhez, a pirosvégű pedig a melegvízhez csatlakoztatható (csak
a hideg-melegvizes készülékeknél).
A csatlakozásoknál lehetséges szivárgások elkerülése érdekében a
hidegvizes modelleknél 1, a hideg-melegvizes modelleknél pedig 2
tömítés található a tartozék zacskóban. Ezeket a tömítéseket a
befolyócső csap felöli hollandi anyába kell behelyezni.
Csatlakoztassa a fehérvégű csövet a hidegvizes, a pirosvégű csövet
pedig a melegvizes csaphoz (ez utóbbit csak a hideg-melegvizes
modelleknél). A hollandit kézzel szorítsa meg. Vegyen igénybe
vízvezetékszerelő szakembert a biztonságos csatlakoztatáshoz.
4
•
•
•
•
A készülék hatékony működése érdekében a hálózati víznyomásnak
1-10bar között kell lennie. (Az 1bar-os víznyomás azt jelenti, hogy
percenként több mint 8 liter víz folyik át teljesen nyitott vízcsapnál.)
A csatlakoztatás befejezése után ellenőrizze, hogy a csap teljes
kinyitása után nincs-e vízszivárgás.
Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne legyen se összenyomva, se
megtörve, se megcsavarodva.
A befolyócső ¾”-os vízcsaphoz csatlakoztatható.
Hidegvíz befolyócső (Fehér szűrős szelep)
KIFOLYÓCSŐ CSATLAKOZTATÁSA
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a befolyócső ne legyen összenyomva,
megcsavarodva, megtörve, vagy meghúzva.
A kifolyócső vége minimum 60, maximum 100 cm-re legyen a talajtól.
A
kifolyócső
vége
közvetlenül
csatlakoztatható
egy
szennyvízelvezetőhöz,
vagy
egy
speciális
egységgel
a
mosdókagylóhoz.
Soha ne próbálja meg meghosszabbítani a kifolyócsövet semmilyen
extra toldó felhasználásával.
5
3. MŰSZAKI ADATOK
ZWS2105W
Maximálisan bepakolható száraz ruha (kg)
5
Javasolt betöltendő mennyiség (kg)
4,5
Magasság (cm)
85
Szélesség (cm)
59,6
Mélység (cm)
44
Maximális centrifugálási fordulatszám ( rpm )
1000
(*) A maximális centrifugálási fordulatszám a választott modelltől függ.
1
2
3
4
5
6
7
1-Felső felület
5-Fogantyú
2-Mosószer fiók
6-Szűrő fedél
3-Kezelőpanel
7-Takarólap
4-Ajtó
A fenti műszaki adatok a hidegvizes és a hideg-melegvizes készülékekre is
vonatkoznak.
6
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
7
8
1 - Mosószertartó fiók
2 - Start/pause jelzőlámpa
3 - Funkció kijelző jelzőlámpák
4 - Centrifugálási fordulatszám választó gomb
5 - Program üzemkész jelzés
7
4
5
6
9
6 - Programgomb
7 - Start/pause gomb
8 - Funkció gombok
9 - Program vége jelzőlámpa
START/PAUSE GOMB
Egy kiválasztott program elindítására, vagy a futó program szüneteltetésére
használható.
VIGYÁZAT!
Alapkövetelmény, hogy a programgomb “0” (off) pozícióban legyen, mielőtt
beállít egy programot, vagy megváltoztat egy futó programot.
FUNKCIÓ JELZŐLÁMPÁK
Amikor benyomja akár a start/pause gombot, akár valamelyik
funkció gombot, akkor a megfelelő jelzőlámpa felgyullad. Ha
újra benyomja akár a start/pause gombot, akár a funkció
gombot, vagy a kiválasztott program lejárt, akkor a jelzőlámpa
kialszik
A funkció jelzőlámpák a 9. fejezetben lert hibák kijelzésére is használatosak.
FUNKCIÓ GOMBOK
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a használata akkor javasolt, ha a ruhákat
nem távolítja el azonnal a mosógépből a program lejártát
követően. Így elkerülheti a ruhák összegyűrődését. A funkció
gomb benyomásakor az utolsó öblítővíz nem kerül kiürítésre. A
program folytatásához nyomja be ismét ezt a gombot.
8
Ha nem akarja az érzékeny ruhákat kicentrifugálni, vagy azt
akarja, hogy kíméletesen legyenek víztelenítve, akkor forgassa
el a programválasztó gombot a “0” (off) pozícióba. Állítsa a
programgombot a szivattyúzási, vagy centrifugálási programok
valamelyikére és nyomja meg a start/pause gombot. Ha a
kiválasztott programnak van szivattyúzási ciklusa, akkor a
készülék végrehajtja a víz kiürítését a készülékből. Ha
centrifugálási programot választott, akkor a készülék végrehajtja
a centrifugálást és utána a program véget ér.
Extra öblítés
Ennek a gombnak a használatával minden mosási programnál
eggyel megnövelhető az öblítések száma.
Vasaláskönnyítés
A funkció használatával kevésbé gyűrötten vehetők ki a ruhák a
mosógépből a mosás befejeződése után.
9
VIGYÁZAT!
A funkciók a kiválasztott modelltől függően változnak. Ha a
mosógépet úgy indította el, hogy elfelejtett további funkciókat
kiválasztani, akkor nyomjon be további funkció gombokat. Ha a
jelzőlámpája felgyullad, akkor a pótlólag kiválasztott funkció
érvényesítésre került. Ha a jelzőlámpák nem gyulladnak fel,
akkor a készülék nem fogadta el utólag a további funkciók
kiválasztását.
CENTRIFUGÁLÁSI FORDULATSZÁM KIVÁLASZTÁSA
A centrifugálási fordulatszám gomb segítségével hozzáigazíthatja a
fordulatszámot az Ön ruháihoz. A centrifugálási fordulatszám 0 (nincs
centrifugálás) és a maximális fordulatszám között állítható be.
MEGJEGYZÉS: Az érzékeny és a kímélendő ruhákhoz válasszon megfelelő
centrifugálási fordulatszámot.
PROGRAMGOMB
A programgomb segítségével választhatja ki a mosandó ruhának megfelelő
programot. A programgomb a beállításhoz mindkét irányba elforgatható.
Óvatosan kell elvégezni a beállítást, ugyanis a programgombon lévő
jelzésnek pontosan oda kell esnie, amelyik programot ki akarja választani. Ha
a programgombot a mosógép működése alatt elforgatja a kikapcsolt (off)
pozícióba, akkor a program befejezetlen marad.
10
Pamut 90˚
Pamut 60˚(Előmosás)
Pamut 60˚
Pamut 40˚
Gazdaságos mosás
Pamut 30˚
Gyorsmosás
Pamut hidegvizes
Kevert mosás
Műszálas 60˚
Bébiruha mosás
Műszálas 40˚
Sportruházat
Kézimosás
Gyapjú 30˚
Gyapjú
hidegvizes
Öblítés
Centrifugálás
Szivattyúzás
Műszálas hidegvizes
Függönymosás
Kímélő 30˚
Kímélő hidegvizes
5. A SZENNYES MOSÁSA
•
•
Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz.
Nyissa ki a vízcsapot.
Az első mosási ciklus
A gyári ellenőrzések és próbák után víz maradhat a mosógépben. Ezért
ajánlatos az első mosást ruhaneműk bepakolása nélkül elvégezni egy fél
pohár általános célú mosószer beadagolásával a 2-es mosószeres rekeszbe
és egy 90°C-os pamut program kiválasztásával.
A MOSÁS ELŐTT
A szennyes szétválogatása
•
•
•
•
•
•
Válassza szét a ruhaneműket az anyag típusa (pamut, műszálas,
gyapjú, stb.), a mosási hőfok és a szennyezettség mértéke szerint.
Soha ne mosson együtt fehér és színes ruhát.
Az új színes ruhák az első mosáskor engedhetnek a színükből, ezért
ezeket külön mossa.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek fémdarabok a ruhák zsebeiben,
ezért a mosás előtt ürítsen ki azokat.
A ruhák cippzárjait húzza fel, a gombokat pedig gombolja be.
A függönyökről távolítson el minden fém és műanyag akasztót és
zsákban mossa ki őket.
11
•
•
Az olyan ruhaneműket, mint a nadrágok, kötött pulóverek és pólók,
kifordítva mossa.
A kisebb ruhaféleségeket (zoknikat és fehérneműket) zsákban
mossa.
Mosás 90 ˚C-ig
Mosás 60 ˚C-ig
Mosás30 ˚C-ig
Gépben nem
mosható
A ruhák behelyezése a mosógépbe
•
•
•
•
•
Nyissa ki a mosógép ajtaját.
Pakolja be a ruhákat.
A ruhákat jól szétválogatva helyezze a mosógépbe.
Amikor bezárja az ajtót, akkor ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be
ruha a mosógépház és az ajtótömítés közé.
Az ajtót szorosan zárja be, mert különben nem indul el a mosási
folyamat.
Mosószer és öblítőszer betöltése a mosógépbe
A mosógépbe betöltendő mosószer mennyisége a következő tényezőktől
függ:
• A szükséges mosószer mennyiséget a ruhák szennyezettsége
határozza meg. Enyhén szennyezett ruháknál ne végezzen
előmosást és kisebb mennyiségű mosószert töltsön a
mosószertartó fiók 2-es számú rekeszébe.
• A különösen szennyezett ruhákhoz válasszon előmosással
rendelkező programot. A mosószer ¼-ét az 1-es, a maradékot
pedig a 2-es rekeszbe töltse be.
• A mosógépbe csak az automata mosógépekhez kifejlesztett
mosószerek használhatók. A szükséges mennyiséget a mosószer
csomagolásán találja.
• Magasabb vízkeménységnél több mosószerre van szükség.
• Nagyobb mennyiségű ruháknál is több mosószer szükséges, mint
kevesebbnél.
• Az öblítőt a mosószertartó fiók öblítőszeres rekeszébe töltse be.
Soha ne töltsön túl a MAX jelzésnél. Ellenkező esetben az öblítő a
mosóvízbe kerül a szifonon keresztül.
• Az öblítőszer koncentrátumokat vízzel keverve kell betölteni az
öblítőszeres rekeszbe. Erre azért van szükség, mert különben a
koncentrátum eltömíti a szifont és megakadályozza az öblítő
átfolyását.
12
•
Az előmosás kivételével bármelyik programhoz használhat
folyékony mosószert. Ilyenkor a folyékony mosószert a második
rekeszbe kell betölteni a vízszintes lapra. Ehhez helyezze be a
második rekeszbe a folyékony mosószerhez szükséges lapot és a
mosószert igazgassa el ezen a lapon. A folyékony mosószer
minden előmosás nélküli programhoz használható.
A MOSÓGÉP MŰKÖDÉSE
A program és a jellemzők kiválasztása
Válassza ki a programot és a további funkciókat a mosandó ruháknak
megfelelően. Vegye figyelembe az 1.sz. táblázatot.
Start/Pause
Ennek a gombnak a segítségével indíthatja el a kiválasztott programot, vagy
szüneteltetheti a már futó programot.
A program elindítása
• Állítsa a programgombot a kívánt beállításba.
• A program üzemkész állapotát jelző lámpa felgyullad.
• Ha akarja, akkor válasszon ki egy, vagy több további funkciót.
• Indítsa el a kiválasztott programot a start/pause gomb
megnyomásával.
A program megváltoztatása
Ha már kiválasztott egy programot és nem akarja tovább folytatni, akkor:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programgombot a “0” (off) kikapcsolt pozícióba.
• Állítsa a programgombot az új kívánt beállításba. Vegye figyelembe
az 1.sz. táblázatban megadottakat.
• A program üzemkész állapotát jelző lámpa felgyullad.
• Indítsa el az újonan kiválasztott programot a start/pause gomb
megnyomásával.
A program törlése
Ha egy programot korábban akar befejezni, akkor:
• Nyomja meg a start/pause gombot.
• Állítsa a programgombot a “0” (off) kikapcsolt pozícióba.
• Állítsa a programgombot a szivattyúzás, vagy a centrifugálás
programra.
• Az üzemkész állapotot jelző lámpa felgyullad.
• Indítsa el a kiválasztott programot a start/pause gomb
megnyomásával.
A program befejezése
• Ha a kiválasztott program befejeződött, akkor a készülék
automatikusan leáll..
• Felgyullad a program vége jelzőlámpa.
• Állítsa a programgombot a “0” (off) kikapcsolt pozícióba.
13
•
•
•
•
A program befejeződése után az ajtó csak kb. 2 perc után lesz
nyitható. Az ajtó a fogantyú előrefelé húzásával nyitható. Utána
pakolja ki a ruhákat.
A ruhák kipakolása után hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
belseje kiszáradhasson..
Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
Zárja el a vízcsapot.
VIGYÁZAT!
Ha egy program közben megszakad az áramellátás, akkor a helyreállás után
a program onnan folytatódik, ahol megszakadt. Ez nem káros a mosógépre.
Gyermekzár
A gyermekzár funkció megvédi a mosási ciklust attól, hogy bármelyik gomb
véletlenszerű megnyomása hatással legyen a programra. A gyermekzár
funkció a kezelőpanelon lévő első és harmadik gomb legalább 3 másodpercig
tartó egyidejű megnyomásával aktivizálható. A funkció aktivizált állapotát a
funkció gombok LED-jeinek a villogása jelzi. A gyermekzár funkció
kioldásához 3 másodpercig ugyanazokat a gombokat (első és harmadik) kell
egyszerre megnyomni. A gyermekzár funkció hatástalanítását a start/pause
gomb LED-jének a villogása jelzi.
6. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
•
•
Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
Zárja el a vízcsapot.
BEFOLYÓ SZŰRŐK
A mosógép befolyócsövének a csap felöli részén és a vízbevezető szelepek
végén szűrők vannak azért, hogy megakadályozzák az idegen anyagok és
szennyeződések mosógépbe jutását. Ha annak ellenére gyengül a
mosógépbe a vízbefolyás, hogy nyitva van a csap, akkor ez a szűrők
tisztításának a szükségességére hívja fel a figyelmet.
14
MOSÓSZER
REKESZ
PROGRAM
TOVÁBBI FUNKCIÓ
GOMB
MAX SZÁRAZ RUHA
MENNYISÉG (kg)
ZWS2105W
SZENNYES TÍPUSA
PÉLDÁK
2
5
Szennyezett, kifőzendő pamut
és len textília
1+2
5
Erősen szennyezett, színes
pamut és len textília
PAMUT 60˚
2
5
Szennyezett, színes pamut és
len textília
PAMUT 40˚
2
5
GAZDASÁGOS
MOSÁS
2
5
Enyhén szennyezett, színes
pamut és len textília, a szín
felfrissítéséhez
Szennyezett, színes pamut és
len textília
PAMUT 30˚
2
5
Enyhén szennyezett, színes
pamut és len textília
GYORSMOSÁS
2
2,5
Enyhén szennyezett, színes
pamut és len textília
PAMUT
HIDEGVIZES
2
5
KEVERT MOSÁS
2
5
MŰSZÁLAS 60˚
2
3
Szennyezett műszálas, vagy
kevertszálas textília
Nylon zokni, blúz
BABARUHA
MOSÁS
2
3
Szennyezett babaruha
Mindenféle
babaruha
MŰSZÁLAS 40˚
2
3
Enyhén szennyezett műszálas,
vagy kevertszálas textília
Nylon zokni, blúz
PAMUT 90˚
PAMUT 60˚
(ELŐMOSÁS)
15
1.SZÁMÚ TÁBLÁZAT
Fehérnemű,
lepedő,
konyharuha, póló,
pulóver, asztalterítő
Enyhén szennyezett, színes
pamut és len textília. A
ruhanemű mosása hidegvízben
történik.
Szennyezett, vagy nagyon
szennyezett, foltos, színes
pamut és len textília
MOSÓSZER
REKESZ
PROGRAM
TOVÁBBI FUNKCIÓ
GOMB
MAX SZÁRAZ RUHA
MENNYISÉG (kg)
ZWS2105W
SZENNYES TÍPUSA
PÉLDÁK
2
3
Sportruhák
Minden
sportruházat és
farmer
MŰSZÁLAS
HIDEGVIZES
2
3
Enyhén szennyezett
műszálas, kevertszálas,
vagy érzékeny műszálas. A
mosás hidegvízben történik.
Nylon zokni, blúz
FÜGGÖNY
MOSÁS
1+2
2
Érzékeny tüll és függöny
Tüll, függöny,
diolen, dralon
KÍMÉLŐ 30˚
2
2
KÍMÉLŐ
HIDEGVIZES
2
2
KÉZI MOSÁS
2
2
GYAPJÚ 30˚
2
2
16
SPORT
RUHÁZAT
GYAPJÚ
HIDEGVIZES
2
2
Enyhén szennyezett színes
műszálas, kevertszálas,
vagy érzékeny műszálas. A
mosás hidegvízben történik.
Erősen szennyezett színes
műszálas, kevertszálas,
vagy érzékeny műszálas.
A mosás hidegvízben
történik.
Enyhén szennyezett, kézzel
mosandó pamut, műszálas,
kevertszálas textília
Szennyezett, kézzel
mosandó gyapjú
Erősen szennyezett, hideg
vízben, kézzel mosandó
textília
Selyem keverék,
póló, blúz,
polyester,
poliamid,
kevertszálas
textília
Minden kézzel
mosandó
szennyes
Minden gyapjú
szennyes
ÖBLÍTÉS
Ha további öblítés szükséges a mosás után, ez a funkció minden programhoz kiválasztható.
CENTRIFUGÁLÁS
Ha további centrifugálás szükséges a mosás után, ez a funkció minden programhoz kiválasztható.
SZIVATTYÚZÁS
Ez a program a piszkos víz kiszivattyúzásához használható a mosási folyamat után. Ha azt akarja, hogy a víz a
mosógépben maradjon, akkor a program vége előtt ezzel a programmal tudja kiüríteni.
1.SZÁMÚ TÁBLÁZAT FOLYTATÁSA
(*) Öblítést minden programhoz használhat a centrifugálás és a szivattyúzás kivételével. Az öblítő használatakor vegye figyelembe az ölítőszer gyártójának a
figyelmeztetéseit. Töltse az öblítőt a fiók öblítőszeres
rekeszébe.
•
•
•
•
Távolítsa el a befolyócsövet.
Távolítsa el a befolyószelepekben lévő szűrőket egy csipesz
segítségével és kefével alaposan mossa le.
Tisztítsa meg a befolyócső csap felöli oldalán lévő szűrőket is, kézzel
kivéve a tömítést.
A szűrők tisztítása után helyezze vissza őket a helyükre a kivétellel
ellentétes sorrendben.
SZIVATTYÚ SZŰRŐ
A szivattyú szűrő, amelyen a piszkos víz távozik, meghosszabbítja a szivattyú
élettartamát. Megakadályozza, hogy a szöszök a szivattyúba kerüljenek. A
szűrőket 2-3 havonta ajánlatos megtisztítani. A szűrő tisztításához:
• Nyissa ki a rugós fedelet a fogantyú meghúzásával.
• Mielőtt kinyitja a szűrő fedelét, helyezzen a fedél elé egy tálkát,
hogy elkerülhesse a mosógépben maradt víz kifolyását a földre.
• Lazítsa ki a szűrő fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba
történő elforgatással és ürítse ki a vizet.
• Távolítsa el az idegen anyagokat a szűrőről.
• Ellenőrizze kézzel a szivattyú lapátok elforgását.
• A szivattyú tisztítása után tegye vissza a szűrőt és a fedelét és az
óramutató járásával azonos irányba elforgatva csavarja vissza.
• Helyezze vissza a rugós fedelet a helyére.
•
Ne felejtse el, hogy ha nem teszi vissza a szűrőt a helyére, akkor
vízszivárgás fog jelentkezni.
17
VIGYÁZAT!
Forrázásveszély!
A szivattyúból kifolyó víz forró lehet, ezért várja meg, amíg kihűl.
MOSÓSZERES FIÓK
A mosószerek üledékei időnként lerakódhatnak a mosószertartó fiókba, vagy
a mosószertartó fiók hátoldalára. A lerakódások eltávolításához időről időre
vegye ki a fiókot. A fiók kivételéhez:
•
•
•
•
•
Húzza ki a mosószertartó fiókot (lásd 1.sz. kép).
Emelje meg a fiók elejét, majd húzza kifelé addig, amíg kijön a helyéről
(2.sz. kép).
Egy öreg fogkefével bő vízzel mossa ki.
A mosószer-maradványokat távolítsa el a fiók házából, hogy ne
kerülhessenek be a mosógépbe.
A mosószertartó fiókot a száradás után tegye vissza a helyére, a
kivétellel ellentétes sorrendben.
1.sz. kép
2.sz. kép
18
SZIFON DUGÓ
Húzza ki a mosószertartó fiókot. Távolítsa el a szifon dugót és alaposan
tisztítsa ki. Tegye vissza a szifon dugót a helyére. Ellenőrizze, hogy
megfelelően helyezte-e vissza.
MOSÓGÉPHÁZ
A készülék külső felületeit kézmeleg vízzel tisztítsa meg és olyan
tisztítószerrel, amely nem árt a felületnek. Utána mossa le tiszta vízes
ruhával, majd törölje szárazra.
VIGYÁZAT!
Ha a készüléket olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet 0 ˚C alá süllyedhet,
akkor végezze el a következő lépéseket:
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
• Zárja el a vízcsapot és válassza le a befolyócsövet (csöveket) a
vízcsapról.
• Helyezze a kifolyócső végét és a befolyócső végét egy, a földön
elhelyezett tálba.
• Állítsa a program gombot a “Szivattyúzás” programra.
• Felgyullad a program üzemkész jelzőlámpa.
• Indítsa el a szivattyúzási programot a start/pause gombbal.
• Ha a program vége jelzőlámpa bekapcsol, akkor válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ha elvégezte a fenti folyamatot, akkor a készülékben maradt víz kiürítésre
került és nem fog jég képződni a készülékben. Ha ismét használni szeretné a
mosógépet, akkor ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet 0 ˚C fölé
emelkedett-e.
A DOB
Ne hagyjon fémdarabokat (csat, szög, stb.) a mosógép belsejében. Ezek a
dob rozsdásodását okozhatják. Ilyen foltok tisztítására használjon klórmentes
tisztítószereket a gyártó utasításai szerint. A rozsdafoltok tisztításához soha
ne használjon edénysúrolót, vagy más hasonlót.
A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA A MOSÓGÉPBŐL
Ha megfelelő mennyiségű mosószer betöltéséről gondoskodott, akkor nem
szükséges a vízkőtelenítés. Ha mégis szükségessé válik a vízkőtelenítés,
akkor kizárólag az e célra árusított szert használja, szigorúan betartva a
gyártói utasításokat.
VIGYÁZAT!
A vízkő eltávolító anyagok savakat tartalmaznak és ezek színmódosítást
eredményezhetnek a ruhákban és ártalmasak lehetnek a mosógépre.
19
7. PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
Alkoholos italok: a foltokat először hidegvízzel kell kimosni,
majd glicerinnel bedörzsölni és vízzel, illetve ecetes vízzel
kiöblíteni.
Cipőtisztító: finoman dörzsölje meg a foltot, egy tiszta
mosószeres ruhával, majd öblítse le. Ha nem sikerült eltávolítani
a foltot, akkor ismételje meg a tisztítást 1 egység 96 fokos tiszta
alkohol és 2 egység víz keverékével, majd mossa ki melegvízzel.
Tea és kávé: nyújtsa ki a ruha foltos felületét egy edény tetejére
és öntsön a ruha típusához igazodó forróvizet a ruhára. Ha a folt
még mindig látható, akkor mossa ki a ruhát.
Csokoládé és kakaó: áztassa be a ruhát hideg vízben és
dörzsölje át a foltot szappanal, vagy mosószerrel. Utána a ruha
által elviselt legmagasabb hőfokon mossa ki. Ha még mindig
látható egy folt, akkor törölje át 3%-os hidrogén-szuperoxiddal.
Paradicsom folt: a rászáradt darabok lekaparása után 30 percig
hagyja a ruhát hidegvízben, majd dörzsölje át mosószerrel.
Húsleves-tojás: távolítsa el a rászáradt maradványokat és
szivaccsal, vagy hidegvizes nedves ruhával törölje át a foltot.
Dörzsölje át mosószerrel és lúgos vízzel mossa ki.
Zsír- és olajfolt: törölje le a maradékot. Dörzsölje át a foltot
mosószerrel, majd mossa ki kézmeleg vízben.
Mustár: először tegyen glicerint a foltos részre. Dörzsölje be
mosószerrel és mossa ki. Ha nem tűnik el a folt, akkor törölje át
alkohollal (műszálas ruháknál 1 egység alkohol és 2 egység víz
keverékét használjon.)
Vérfolt: tegye a ruhát hidegvízbe. Ha a folt nem tűnik el, akkor
víz és ammónia keverékben áztassa 30 percig (4 liter vízbe 3
evőkanál ammónia).
Fagylalt, jégkrém, tej: tegye a ruhát hidegvízbe és a foltot
dörzsölje át mosószerrel. Ha nem tűnik el a folt, akkor
alkalmazzon speciális tisztítószert (színes ruháknál ne).
20
Föld: a földfoltot minél előbb el kell távolítani. A foltot
mosószerrel mossa ki és ha nem tűnik el, törölje át 3%-os
hidrogén-szuperoxiddal.
Tinta: tartsa a foltos felületet hidegvíz alá és várja meg, amíg a
tintás víz teljesen kifolyik. Utána dörzsölje át citrom és mosószer
keverékével, mossa ki és a mosás után várjon 5 percet.
Gyümölcs: feszítse ki a foltos felületet egy edény tetejére és
öntsön rá hidegvizet. Ne öntsön a foltra forróvizet. Törölje át
hidegvízzel és glicerinnel. Várjon 1-2 órát, öblítse ki és utána
törölje át néhány csepp fehér ecettel.
Fűfolt: dörzsölje át a foltos részt mosószerrel. Ha a textília
alkalmas a lúgos kezelésre, akkor lúggal mossa ki. A gyapjú
ruhákat alkohollal dörzsölje át. A színes gyapjú ruháknál 1
egység alkohol és 2 egység viz keverékét használjon.
Olajfesték:a foltot addig kell eltávolítani, amíg nem szárad rá a
ruhára. Utána be kell dörzsölni mosószerrel és ki kell mosni.
Égésfolt: ha a ruha alkalmas a lúgos kezelésre, akkor tehet
lúgot a mosóvízbe. A gyapjú ruháknál egy hidrogénszuperoxidos nedves ruhát kell a foltra helyezni és egy száraz
ruhán keresztül kivasalni. Utána ki kell mosni és jól kiöblíteni.
8. JELENTÉKTELEN HIBÁK ELKERÜLÉSE
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét
is, kizárólag a jótállási jegyben kijelölt szerviz végezheti. Ha szükséges az Ön
mosógépének a javítása, vagy Ön képtelen a hibát a későbbiekben leírtak
elvégzésével megszüntetni, akkor:
• Húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot
• Hívja a legközelebbi szervizt.
21
HIBA
LEHETSÉGES OK
Nincs bedugva.
Hibás a biztosíték.
Nem működik a
mosógép.
Kikapcsolt az
áramellátás.
Nem nyomta be a
start/pause gombot.
A programgomb “0”
(off) pozícióban van.
Nem folyik víz a
mosógépbe.
Nem üríti ki a mosógép
a vizet.
Vibrál a mosógép.
Nincs jól bezárva az
ajtó.
Zárva van a vízcsap.
Meghajlott a
befolyócső.
Eltömődött a
befolyócső.
A befolyószelep szűrői
eltömődtek.
Nincs jól bezárva az
ajtó.
A kifolyócső
eltömődött, meghajlott.
A szivattyú szűrője
eltömődött.
A ruhák nincsenek jól
szétosztva a mosógép
belsejében.
Nincs beállítva a
mosógép állítható lába.
Nem távolította el a
szállítási biztonságot
szolgáló csavarokat.
MEGSZÜNTETÉS
MÓDJA
Csatlakoztassa a dugót
a konnektorba.
Cserélje ki a
biztosítékot.
Ellenőrizze.
Nyomja be a
start/pause gombot.
Álítsa a
programgombot a
kívánt pozícióba.
Zárja be jól az ajtót.
Egy klikket kell hallani.
Nyissa ki a csapot.
Ellenőrizze a
befolyócsövet.
Tisztítsa meg a
befolyócső szűrőit (*).
Tisztítsa meg a
befolyószelep szűrőit
(*).
Zárja be jól az ajtót.
Egy klikket kell hallani.
Ellenőrizze a
kifolyócsövet.
Tisztítsa meg a
szivattyú szűrőjét. (*)
Jól ossza szét a
ruhákat a dobban,
hogy ne legyen
kiegyensúlyozatlan.
Állítsa be a lábat. (**)
Távolítsa el a
csavarokat. (**)
(*) lásd a mosógép tisztására és ápolására vonatkozó fejezetet.
(**) lásd a készülék üzembe helyezésére vonatkozó fejezetet.
22
HIBA
LEHETSÉGES OK
Kis mennyiséget pakolt
be.
Vibrál a mosógép.
Különösen nagy
mennyiségű ruhát
pakolt be, vagy nem jól
osztotta szét őket.
A mosógép hozzáér
valamihez a
környezetében.
Nagy mennyiségű hab
képződik a
mosószertartó fiókban.
Nem megfelelő a
mosási eredmény.
Túl sok mosószert
adagolt be.
MEGSZÜNTETÉS
MÓDJA
Nem akadályozza a
készülék működését.
Ne lépje túl a max.
bepakolható száraz
ruha mennyiséget és
jól ossza szét a
ruhákat a dobban.
Ügyeljen arra, hogy a
mosógép semmihez ne
érjen hozzá.
Nyomja meg a
start/pause gombot. A
habzás leállításához
öntsön ½ liter víz és 1
evőkanál öblítő
keverékét a fiókba. 510 perc után nyomja
be a start/pause
gombot. A következő
mosásnál ügyeljen a
mosószer helyes
adagolására.
Rossz minőségű
mosószert használt.
Kizárólag automata
mosógépek részére
gyártott mosószert
használjon.
Túl piszkos a ruha a
kiválasztott
programhoz.
Válasszon megfelelő
programot (lásd. 1.sz.
táblázat).
Nem hatékony a
használt mosószer.
Használjon több
mosószert, vagy jobb
minőségűt.
23
HIBA
LEHETSÉGES OK
A max. bepakolható
száraz ruha
mennyiségnél többet
pakolt be.
Nem megfelelő a
mosási eredmény.
Túl kemény lehet a
befolyóvíz.
Nincsenek jól
szétosztva a ruhák a
dobban.
Miután befolyt a víz a
mosógépbe, mindjárt ki
is folyik.
Mosáskor nem látszik
a dobban a víz.
Mosószer
maradványok vannak a
ruhán.
Szürke foltok vannak a
ruhákon.
A kifolyócső vége túl
alacsony a
készülékhez képest.
Nem hiba. A víz a dob
alsó részében van.
A mosószer egy része
nem oldódott fel a
vízben és ráragadt a
ruhákra.
A foltokat zsír, krém,
vagy kenőcs okozhatja.
MEGSZÜNTETÉS
MÓDJA
Ne lépje túl a max.
bepakolható száraz
ruha mennyiséget.
A mosószer gyártója
szerinti mosószer
mennyiséget
használja, ami
figyelembe veszi a
vízkeménységet.
Jól ossza szét a
ruhákat a dobban,
hogy ne legyen
kiegyensúlyozatlanság.
Helyezze a
kifolyócsövet megfelelő
magasságba (**).
Végezzen egy további
öblítést, vagy száradás
után kefélje át a
ruhákat.
A következő mosásnál
a mosószer gyártója
által javasolt maximális
mennyiséget
használja.
(**) lásd a készülék üzembe helyezésére vonatkozó fejezetet.
24
HIBA
Nem indul el a
centrifugálás, vagy
később kezdődik.
LEHETSÉGES OK
Nem hiba. A ruhák
egyenlőtlenül voltak a
dobban és a készülék
kiegyensúlyozatlanságot érzékel.
MEGSZÜNTETÉS
MÓDJA
A
kiegyensúlyozatlanság
érzékelő rendszer
megpróbálja jól
szétosztani a dobban a
ruhákat. Miután
egyenletessé válik a
ruhák eloszlása,
végbemegy a
centrifugálás, a
következő mosásnál
jobban ügyeljen a
ruhák egyenletesebb
szétosztására a
bepakolásnál.
9. AUTOMATIKUS HIBAFELISMERŐ RENDSZER
Az Ön mosógépe olyan rendszerekkel van felszerelve, amely a mosási
folyamat alatt állandó ellenőrzést végez és hibakóddal, iletve hibajelzéssel ad
tájékoztatást.
HIBAKÓD
Err 01
LEHETSÉGES
HIBA
TEENDŐ
Nincs
megfelelően
bezárva az ajtó.
Zárja be úgy az
ajtót, hogy hallja
a klikk hangot.
Ha a hiba ismét
jelentkezik,
húzza ki a
csatlakozó
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
legközelebbi
szervizt.
HIBAJELZÉS
Villog a
start/pause
lámpa.
25
HIBAKÓD
LEHETSÉGES
HIBA
HIBAJELZÉS
Err 02
Villog a program
üzemkész
jelzőlámpa.
A mosógépben
a vízszint a
fűtőtest alatt
van. Túl
alacsony a
víznyomás, vagy
eltömődés van.
Err 03
Villog a
start/pause
jelzőlámpa és a
program
üzemkész
jelzőlámpa .
Meghibásodott a
szivattyú, vagy
eltömődött a
szivattyú
szűrője.
TEENDŐ
Zárja el teljesen
a vízcsapot.
Szünetelhet a
vízellátás. Ha a
probléma
folytatódik, a
mosógép
automatikusan
leáll egy kis idő
múlva. Húzza ki
a csatlakozó
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
legközelebbi
szervizt.
Tisztítsa ki a
szivattyú
szűrőjét. Ha a
hiba ismét
jelentkezik,
húzza ki a
csatlakozó
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
legközelebbi
szervizt (*)
(*) lásd a mosógép karbantartására és tisztítására vonatkozó fejezetet.
26
HIBAKÓD
LEHETSÉGES
HIBA
HIBAJELZÉS
Err 05
Villog a
start/pause
jelzőlámpa és a
program
üzemkész
jelzőlámpa.
Hibás a fűtés,
vagy a fűtés
érzékelője.
Err 06
Villog a program
üzemkész és a
program vége
jelzőlámpa.
Hibás a motor.
Err 07
Err 08
Err 09
Folyamatosan
világít a
start/pause
lámpa, a
program
üzemkész és a
program vége
jelzőlámpa.
Villog a
start/pause
lámpa, a
program
üzemkész és a
program vége
jelzőlámpa.
Folyamtosan
világít a program
üzemkész és a
program vége
jelzőlámpa.
Konfigurálási
hiba.
Hibás a motor.
Túl alacsony,
vagy túl magas a
hálózati
feszültség.
27
TEENDŐ
Kapcsolja ki a
mosógépet.
Húzza ki a
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
szervizt.
Kapcsolja ki a
mosógépet.
Húzza ki a
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
szervizt.
Kapcsolja ki a
mosógépet.
Húzza ki a
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
szervizt.
Kapcsolja ki a
mosógépet.
Húzza ki a
dugót, zárja el a
vízcsapot és
hívja azonnal a
szervizt.
Ha a feszültség
150V-nál
alacsonyabb,
vagy 260V.nál
magasabb, a
mosógép
automatikusan
leáll. Ha
visszaáll a
feszültség, a
mosógép tovább
üzemel.
10. NEMZETKÖZI MOSÁSI SZIMBÓLUMOK
Mosási hőfok.
Csak kézzel
mosható
Kézmeleg
vasaló.
Közepesen forró
vasaló.
Forró vasaló.
Nem vasalható.
Gépben nem
szárítható.
Akasztva
szárítandó.
Csepegtetve
szárítható.
Fektetve
szárítható.
Nem fehéríthető.
Fehéríthető.
A fenti szimbólumok a száraz tisztításra vonatkoznak.
A betűjelzések a tisztítást végzőnek szólnak, hogy
milyen típusú megoldással végezhető a tisztítás. Ezek
a szimbólumok megtalálhatók a ruhaneműkben és azt
jelzik, hogy mosógépben nem moshatók. Ha ettől
eltérő utasítás van a ruhanemű címkéjén, akkor
aszerint végezhető a ruhanemű kezelése.
28
11. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ
szimbólum azt jelzi, hogy a
A terméken, vagy a csomagoláson található
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
potenciális kedvezőtlen következményeket, amelyeket ellenkező esetben a
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna.
Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására
vonatkozóan, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal,
a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal, vagy azzal a bolttal, ahol
a terméket vásárolta.
Ez a készülék az alábbi irányelveknek felel meg:
•
73/23/EWG 1973.02.19. (kisfeszültségi vonatkozó irányelv) a
változtatásokkal bezárólag,
•
89/336/EWG 1989.05.03. EMC (elektromágneses kompatibilitás)
irányelv, a változtatásokkal bezárólag.
12. MŰSZAKI ADATLAP
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről
tájékoztatásról szóló 77/1999.(XII.22.) GM rendelet alapján:
Gyártó védjegye
ZANUSSI
A mosógép azonosító jele
ZWS2105W
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest,
Erzsébet kir-né út 87.
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol
A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)
A
Mosási teljesítmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A
- nagyobb: G - kisebb teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól Gig, ahol A - jobb: G - rosszabb)
C
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60oC
pamut programra (centrifugálás utáni víz maradék a
ruha száraz súlyának %-ában)
62
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál
60oC pamut programra (1/perc)
1000
A mosógép kapacitása
programra (kg)
való
normál
60oC
pamut
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok
alatt normál 60oC pamut programra (dB/A)
Méretek (szélesség / mélység / magasság) (cm)
Maximális teljesítmény-felvétel (W)
5
58/74
59,6/44/85
1850
52016145
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement